Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Fodorné Földi Rita

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

  • Dr. Kövesdi Andrea
  • Tárnokiné Dr. Törő Krisztina
  • Dr. Hadházi Éva
  • Dr. Takács Szabolcs
  • Csikós Gábor
  • Rózsa Sándor

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

A Reziliens Fejlődés - Pozitív Kutatócsoportot 2018-ban a KRE, Fejlődéslélektani Tanszék munkatársai alapították. A kutatók korábbi egyéni kutatási (reziliencia, szorongás, életminőség, ADHD, párkapcsolati intimitás, szülővé válás, szülői nevelői stílus) területeket a reziliencia témája köré szervezték. A rezilienciának három alappillére - egyéni, családi, társas - közül kettőt részletesen vizsgálunk, ezek az egyéni és a családi reziliencia összefüggései. A Kutatócsoport első kutatásában a CD-RISK reziliencia kérdőívet adaptálja gyermekek-és serdülők körében. A reziliencia mint a személyiség protektív faktora élénken kutatott terület a felnőtt korosztályban, azonban a gyermeki- és serdülőkkori protektív faktorok feltérképezése is sürgető feladat. A reziliencia jelentőségének azonosítása például a krónikus betegségekből való felépülésben, a váratlan élethelyzetekhez való alkalmazkodásban (pl. COVID-19 időszak) gyermek- és serdülőkorban a kutatócsoport távolabbi céljaként fogalmazódik meg. A kutatócsoport több területen párhuzamosan vizsgálódik, egyik téma a Szorongó és ADHD-s gyermekek/serdülők pszichés nehézségeinek, életminőségének és rezilienciájának vizsgálata". A vizsgálatunk fókuszában a gyermekek és szüleik rezilienciája, lelki rugalmassága áll. Kutatásaink arra irányulnak, hogy feltárjuk a családi és egyéni protektív és vulnerabilitás faktorokat a gyermek és serdülő korosztályban. A családi, párkapcsolati aspektusokat helyezzük a fókuszba, mikor azt szeretnénk feltárni, hogy a szülők rezilienciára való képessége milyen szerepet játszik a gyermekvállalás időszakában a mentális jóllét és párkapcsolati minőség szempontjából. Kiemelt figyelmet szentelünk a várandósságnak, mint normatív krízis állapotnak, mely meglehetősen próbára teszi az egyén alkalmazkodó képességét, így joggal feltételezhető, hogy a várandósság alatti testi lelki változások megélése összefügg nem csak a szülők rezilienciára való képességével, hanem a magzathoz való viszonyulásukkal is. Mivel korábbi kutatásaink szerint a párkapcsolati elégedettség és észlelt gondoskodás a magzati kötődés prediktorainak bizonyultak, érdemesnek tartjuk a párkapcsolati jellegzetességek rezilienciával való összefüggéseinek a vizsgálatát a pre és perinatális időszakban. Egyéni reziliencia szempontjából a klinikum területéről a ADHD és az anorexia nervosa a két kutatási területünk. Tudományos eredményeinket hazai és külföldi (Portugália, Spanyolország) konferenciákon ismertettük. Első, saját rendezésű konferenciánkra 2019. december 10-én került sor, “Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig” címen, magyar és angol nyelven.

Az ADHD-s gyerekek körében végzett vizsgálatok arra, utalnak, hogy az ADHD tüneteinek erőssége összefüggést mutat a mentalizációval, a tudatelméleti fejlettséggel. Ebben a vonatkozásban több kutatás a környezeti / családi tényezők szerepét vizsgálja, mint a családszerkezet, családon belüli kommunikáció és szocioökonómiai státusz. Dunn és Cuttind (1999)pl a fent említett családi háttér változókkal kapcsolatban az érzelemmegélés és a hamis vélekedés tesztekkel találtak összefüggést. Moses és Pears (2003) a demográfiai jellemzők és a nevelési stílussal kapcsolatban találtak összefüggés a tudatelmélet fejlettségével. Jelen vizsgálatunk központi kérdése, hogy a mentalizáció (Faux Pas) és a reziliencia fejlettsége milyen összefüggést mutat az ADHD-tüneteinek erősségével, (Conners. skála) és a szülő által érzékelt képességekkel és nehézségekkel (SDQ) (Tótok Veronika és Herczeg Viktória hallgatók részvétlével)

Hallgatók bevonásával vizsgáltuk általános iskolás korú gyermekeknél a nyelvi zavarok kimutatásának lehetőségét neuropszichológiai tesztekkel (Juhász Anikó hallgató, OTDK 2. helyezett). Valamint az atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek tempótartásának vizsgálatát végeztük el. (Kertész Csaba hallgató, OTDK különdíj, Kardos Lajos pszichológiai verseny I díj, 2018)A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Tárnokiné, Törő Krisztina ; Pazdera, Nóra ; Adamy, Luca ; Bártfai, Anna ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita 2019: The effects of contested divorce on adolescent's and parent's resilience. IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research 4 244-262.

Ács, Alexandra ; Kövesdi, Andrea 2019: Serdülők Négy-fa rajzai a reziliencia, depresszió és szorongás tükrében. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. 206-207.

Kövesdi, Andrea ; Törő, Krisztina ; Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; F., Földi Rita 2019: Reziliencia és az Én-állapot összefüggése anorexiás serdülőknél. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet

 

Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Tárnokiné, Törő Krisztina 2019: Az intimitás korrelátumainak vizsgálata In: Hűség Lojalitás Kötődés : Magyar Családterápiás Egyesület XXXIII. Vándorgyűlése. 58.

 

F, Földi Rita ; Németh, Nándor ; Tótok, Veronika ; Herczeg, Viktória: Végrehajtó funkciók és mentalizáció vizsgálata ADHD-val diagnosztizált gyermekknél. In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 256-257. , 2 p.

 

Juhász, Anikó ; F, Földi Rita: Piramis és Pálma, Kempler-féle teszt alkalmazása nyelvi fejlődési zavarral küzdő gyermekeknél In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 254-255. , 2 p.

 

Juhász, Anikó ; Fodorné, F Rita : Piramis és pálma, valamint Kempler féle teszt alkalmazása nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2017 : 2 pp. 28-42. , 12 p. (2017)

Kertész, Csaba ; Földi, Rita:Tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél In: Lippai, Edit (szerk.)Változás az állandóságban : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2018) pp. 224-225. , 2 p.

Kertész, Csaba ; Földi, Rita: Az improvizáció pszichológiai vetületei, és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban (2019)

Kertész, Csaba ; Földi, Rita ; Honbolygó, Ferenc: Rhythmic synchronization and its relation to phonological awareness and reading acquisition (2020)

Varga Zsuzsanna– Páli Judit A Rey komplex ábra b változat értékelő rendszerének fejlesztése.  PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 1.: (2.) pp. 72-95.

Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita
A reziliencia jelensége, és vizsgálata anorexiás serdülők körében (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

 

Törő, Krisztina ; Pazdera, Nóra ; Adamy, Luca ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita
Kritikus válás megélt serdülők és szüleik rezilienciájának vizsgálata (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

 

Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Törő, Krisztina
A párkapcsolati intimitás jellegzetességeinek empirikus vizsgálata (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, 2019.12.10.,

 

Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs
Kortárs kapcsolatok, mentalizáció és reziliencia ADHD-s gyermekeknél (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,


Krisztina, Törő ; Rita, Földi ; Andrea, Kövesdi** ; Éva, Hadházi**
The aspects of conflict between father and child in forensic psychologist experts'examination-18 th International Conference On Social Sciences 2019.05.17-18 Lisszabon Portugália : (2019)

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: -

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: -

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube