Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2024-05-16

Sólyom Réka

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1981
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 1-872-1708

Habilitáció

Megszerzés éve: 2024

Tudományág: nyelvtudományok

Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem


Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2012
Tudományág: nyelvtudományok
Disszertáció címe: A mai magyar neologizmusok szemantikája
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2006
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2014
Tudományág(ak): angoltanár
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Károli Gáspár Református Egyetem Magyar mint idegen nyelv/Hungarológia specializáció 2006
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Balassi Intézet
Beosztás: óraadó tanár (magyar nyelv tanítása külföldieknek), 2006–2010

Beosztás: meghívott előadó (nyelvészeti szemináriumok tartása külföldieknek), 2012-2016

Kutatási és oktatási szakterületek

Szaknyelvi szemantikai kutatások: előállításhoz, értékesítéshez, minőségbiztosításhoz kapcsolódó szakszövegek szemantikájának tanulmányozása funkcionális-kognitív keretben


Napjaink magyar köznyelvében megjelenő új szavak, kifejezések (neologizmusok) gyűjtése és vizsgálata. A gyűjtött korpusz tagjainak szemantikai vizsgálata funkcionális kognitív nyelvészeti keretben. Az új szavak, kifejezések létrejöttében szerepet játszó kognitív és szociokulturális tényezők megfigyelése szövegek elemzése és kérdőíves felmérések segítségével.

A magyar mint idegen nyelv oktatásához kapcsolódó oktatástörténeti dokumentumok tanulmányozása.

Oktatott gyakorlati tárgyak: Stilisztika gyakorlat, Stilisztika és retorika, Szöveg- és stíluselemzés, Retorika gyakorlat, Nyelvészeti filológia, Kommunikációs gyakorlatok, Helyesírási gyakorlatok, Szociolingvisztika, A magyar mint idegen nyelv tanítása I. (Technikák és munkaformák), A magyar mint idegen nyelv tanítása II. (Tananyagismeret, tankönyvelemzés), Magyar grammatika külföldieknek, Funkcionális nyelvészet, Funkcionális grammatika

Évfolyam-előadás: Kommunikációs alapismeretek, Bevezetés a nyelvtudományba

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása (KRE ÁJK) (2022--2024)

ELTE Stíluskutató csoport (tag), részvétel a K 137659 számú, "A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata" című pályázatban (2021--2025)

A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén  című kutatási pályázat résztvevője (KRE BTK) (2018--2021)

"Small Grant" Visegrad Fund, "Teaching of National Languages in V4 Countries" című, 11510035 számú projekt résztvevője (csoportvezető)

ELTE Stíluskutató csoport (tag), részvétel a K 81315. számú, Kognitív stilisztikai kutatás című OTKA-pályázatban

„HUNGAROBOX – Magyar online szószedetek és szótári gyakorlatok áttekintése” című GRUNDTVIG-projekt résztvevője

Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK, KRE BTK)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2009 Részvétel szerzőként a Balassi Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésével készült eMagyarul 2. online tananyag készítésében
2013-2016 Minőségbiztosítási Bizottság (KRE BTK): tag
2018-  Rovatvezető (Szemle c. rovat) Anyanyelv-pedagógia folyóirat
 2018-2023  A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) titkára, vezetőségi tagja
 2023-   A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) főtitkára, vezetőségi tagja

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok (komplex)
német középfok (komplex)
francia középfok (komplex)
latin  alapismeretek
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Pro Universitate Iuventutis Díj Károli Gáspár Református Egyetem 2005
Kazinczy-emlékérem a szép magyar beszédért   2003
Év Publikációja díj Károli Gáspár Református Egyetem 2015
A KRE BTK dékánjának Köszönő oklevele hallgatók versenyfelkészítéséért Károli Gáspár Református Egyetem 2022

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
European Association for Terminology (EAFT) tag
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) vezetőségi és választmányi tag, titkár
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2014.12.01--05. Zágrábi Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Hungarológiai Tanszék, Horvátország oktatás (előadás és szemináriumok tartása MA magyar szakos hallgatóknak) oktatói Erasmus+ mobilitás keretében
2015.09.21--25. Helsinki Egyetem, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavien Studies oktatás, IKT-anyagok tesztelése és projektmegbeszélés (angol nyelvű előadás és magyar nyelvű szemináriumok tartása magyarul tanuló hallgatóknak) oktatói Erasmus+ mobilitás keretében
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Tóth-Czifra Erzsébet, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kulturális Nyelvészet Doktori Program Figurativitás és produktivitás az affixációs morfológiában: az képző korpuszalapú, kognitív nyelvészeti vizsgálata  2017.
Farkas Orsolya, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kulturális Nyelvészet Doktori Program Az állam fogalma a magyar politikai diskurzusban a XIX. század második felétől napjainkig  2018.
Csépány Nikoletta, ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában  2019.
Tóthné Péter Nóra, PTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program  Frazémák a magyart mint idegen nyelvet tanulók írott szövegeiben  2024.

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfia

2020. Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.
ISBN 978-963-414-719-0
ISSN 2063-3297

2019. A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. (digitális kiadás) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 426 5

2014. A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 05 9548 3


Tankönyv

2014. Kommunikációs gyakorlatok. Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához. Budapest: KRE BTK – Patrocinium Kiadó.
ISBN 978 615 5337 89 5
ISSN 2063 9600

 

2020. Kommunikációs gyakorlatok. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.
ISBN 978-963-414-716-9
ISSN 2677-1071

 

Könyvrészletek

Pap Andrea – Sólyom Réka 2024. Mi is az a slam poetry? – Empirikus vizsgálat egyetemi hallgatók körében. In: Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Személyjelölés és poétika. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 415–436.

Meaning Construal Processes in the Hungarian Technical Terms of Quality Assurance. In: Bagasheva, Alexandra & Tincheva, Nelly (eds.) 2022. Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 58–78.

Sólyom Réka – Pap Andrea 2021. Magyar költők megidézése. Két slam poetry szöveg
empirikus vizsgálatának tanulságai. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd szerk. Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 273–292.

A grice-i maximák érvényesülése a minőségügy szaknyelvében egy magyar nyelvű szakszótár metaforikus és metonimikus jelentésviszonyai alapján. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Csontos Dóra szerk. 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. (o. n.), digitális kiadás

Hungarian language use in Vojvodina: analysis of articles and comments in the online daily paper Magyar Szó. In: Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.) 2020. Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Berlin: Peter Lang. 159–170.

Hagyomány, újítás és identitáskifejezés a mai magyarnyelv-használatban: református témájú honlapok stilisztikai jellemzői. In: Bölcskei Andrea szerk. 2019. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem –L’Harmattan Kiadó. 73–86.

Neologizmusok helyesírása: értelmezés, megértés és összefüggések. In: Bozsik Gabriella–Ludányi Zsófia szerk. 2019. Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger: Líceum Kiadó. 149–159.

A kérdőíves felmérések szerepe kognitív szemantikai és stilisztikai elemzésekben. In: Domonkosi Ágnes – Simon Gábor szerk. 2018. Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum Kiadó. 197–209.

Aszimmetria az újszerű nyelvhasználatban: neologizmusok a közlő és a befogadó oldaláról. In: Dombi Judit - Farkas Judit - Gúti Erika szerk. 2018. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. Bicske: Szak Kiadó. 977–993.

Be igekötős neologizmusok a nyelvhasználatban és az oktatásban. In: Balázs Géza – Lengyel Klára szerk. 2018. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság. 307–316.

Kontaktusnyelvi hatások a mai vajdasági magyarnyelv-használatban: egy online napilap cikkeinek és kommentjeinek jellemzői. In: Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter szerk. VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely 2015. szeptember 2–4. Szombathely – Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék –  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács. 563–572.

Réka Sólyom–János Imre Heltai–Tibor M. Pintér 2016. Teaching Hungarian Lanugage and Literature in Hungary. In: Marek Pieniążek– Stanislav Štěpáník eds. Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague: Charles University, Faculty of Education. 65–102.

Mai magyar neologizmusok külföldiek és magyarok szemével: megértési folyamatok és attitűdök. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa szerk. 2016. Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 581–592.


A grafikus ábrázolási lehetőség szerepe neologizmusok szemantikai felépítésének vizsgálatában. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla szerk. 2015. Nyelv és kép. Budapest – Székesfehérvár: Tinta Könyvkiadó – Kodolányi János Főiskola. 246–253.

Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése a szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor szerk. 2012. A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 263–299. ISBN 978 963 284 304 9

Folyóiratcikkek

Ezt most tényleg komolyan gondoltuk… Ja, nem. A „ja, nem”-jelenség változatai napjaink kommunikációjában. Édes Anyanyelvünk 2023. 45(5): 26–27.

Egy vegyszerismertető márkaneveinek szemantikai elemzése. Tanulmányok (Novi Sad) (Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Tanszak, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék). 2023/1. szám. 37–50.

Magyarország Alaptörvényének metaforikus terminusai – kognitív nyelvészeti elemzés. Glossa Iuridica 2023. 10 (3). 65–78.

Fogalmi metaforák köznyelvtől szaknyelvig: AZ ELMÉLETEK ÉPÜLETEK és A FOLYAMAT UTAZÁS megjelenési formái változatos szövegtípusokban. Alkalmazott Nyelvtudomány 2023. 23 (1). 132–148.

Heltainé Nagy Erzsébet 70 éves. Magyar Nyelv 2023. 119 (2). 249–251.

Beszámoló a MANYE XXIX. Kongresszusáról (2023. március 17–18.). Modern Nyelvoktatás 2023. 29 (1–2): 208–209.

 „Minden IS van?” – Már nem csak mindent is tudunk és mindenhez is értünk… Édes Anyanyelvünk 2023. 45 (2). 14–15.

A FIPLV 2022. évi kongresszusa és tisztújítása. Modern Nyelvoktatás 2022. 28 (3–4): 174.

In memoriam Posgay Ildikó. Modern Nyelvoktatás 2022. 28 (3–4): 177–179.


Metaforák a minőségügy magyar–angol terminusaiban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2022. 15 (3): 137–147.

A slammer bölcsészszemmel: kérdőíves felmérés egyetemisták körében két slam poetry szövegről. Tempevölgy XIV. évfolyam, 2022/3. 92–104.

A „menőség” új formája: hogyan ment, aki nagyot ment? Édes Anyanyelvünk 2022. 44 (2): 22–23.

Neologisms in Hungarian Terms of Quality Assurance. Taikomoji kalbotyra (Applied Linguistics) 2020 (14): 72–81.
https://www.journals.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19190/18345

Meaning and style of four Hungarian neologisms with back-formation. Berliner Beiträge zur Hungarologie 2019. 20: 126–135.

Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben.
Beszámoló a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Anyanyelv-pedagógia 2019. 12 (2). 67–75. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=790

Mai magyar neologizmusok a nyelvi változás folyamatában: elemzési lehetőségek. Magyar Nyelv 2019. 115 (1). 21–35.

Újabb be igekötős szavak. Édes Anyanyelvünk 2019. 41 (2). 10.

Napjaink -(v)z képzővel keletkezett sajtónyelvi neologizmusainak szemantikájáról és stilisztikájáról. Tanulmányok 2018, 56. füzet, 1: 15–25.

Szóalkotás elvonással: munkamegbeszél és más ilyenek. Édes Anyanyelvünk 2018. 40 (4). 12.

Magyarnyelv-használat a vajdasági Magyar Szó napilap online cikkeiben és a kapcsolódó olvasói kommentekben. Hungarológiai Közlemények 2017. 18 (1). 67–78.

Napjaink néhány be igekötős neologizmusának szemantikája. Tanulmányok (Novi Sad). 2016. (1): 35–48.

A mai magyar neologizmusok megértése és szerepe a magyar nyelv és a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Dóla Mónika – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor szerk. 2016. Hungarológiai Évkönyv 17. Pécs: PTE BTK. 70–78.

Language, society, and related exercises for students of Hungarian as a foreign language. Analysis and examples from three language books. Berliner Beiträge zur Hungarologie 2016. 19: 268–281.

Amikor a félreértés is hasznos: a neologizmusok és a nyelvi változási folyamatok témaköre az alap- és középfokú oktatásban. Magyartanítás 2016. 57 (3): 21–24.


Tietotekniikan metaforat – mietteitä Hungarobox-verkkosanastosta. (translated by Arto Kilpiö). Suomi--Unkari 2016. 36 (1): 10.

Nyelvi változás, kreativitás és megértés. Napjaink magyar nyelvének neologizmusairól. Hungarológiai Közlemények 2015. 16 (4). 65–83.

Szaknyelvi nyelvhasználat és kommentelés. Egy internetes szakmai honlap cikkeinek és fórumszövegeinek szemantikai-pragmatikai jellemzői. Jelentés és Nyelvhasználat 2 (2015). 45–61.

Stílus és fogalmi integráció főnév›melléknév szófajváltással keletkezett magyar neologizmusokban. Magyar Nyelvőr 2015. 139 (2). 214–224. ISSN 1585-4515

Semantic Features of Hungarian Neologisms With the Prefix Be: Analysis of Some Frequently Used Verbs (e.g., bevállal). AHEA – Hungarian Cultural Studies. E-Journal of the American Hungarian Educators Association, 2014.Volume 7. 358–373. ISSN 1936-8879, http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/148/129

„Ez király! Lájkold!”. Neologizmusok külföldiek magyarnyelv-tanulásában.THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2013/1–2. 66–74. ISSN 1787-1417

A study of forum texts: semantic and stylistic analyses of Hungarian neologisms. Studia Linguistica Hungarica (Formerly Annales Sectio Linguistica). The Linguistic Journal of the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Department of Modern Hungarian Linguistics. 2013. vol. 28. 149–165.

Külföldi és magyar egyetemisták értelmezési stratégiái napjaink két neologizmusával kapcsolatban. In: Nádor Orsolya – Szűcs Tibor szerk. 2012. Hungarológiai Évkönyv 13. Pécs: PTE BTK. 51–66. ISSN 1585-9673

Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban. Hungarológiai Közlemények 2012 (1). 31–41. ISSN 0350-2430

Új szavak értelmezési stratégiái különböző korcsoportokban. Anyanyelv-pedagógia 2011. 1. szám (elektronikus kiadás). ISSN 2060-0623

Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése. Magyar Nyelvőr 2010. 134. évf. 3. sz. 270–282. ISSN 1585-4515

Napjaink neologizmusai általános és középiskolás diákok szemszögéből nézve. Könyv és Nevelés, 2009, XI./4. (elektronikus változat) ISSN 0454-3475

Szépirodalmi szövegek nyelvi és stilisztikai vizsgálata a magyart idegen nyelvként tanuló diákokkal

In: THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2008/1–2. Balassi Intézet. Budapest. 58–66. ISSN 1787-1417

A népiskolai magyartanítás módszereiről a Néptanítók Lapja (1894–1895) alapján. In: THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2006/1–2. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. Budapest. 102–112. ISSN 1787-1417

 

Konferenciaközlemények

IRÁNYOK, ÉPÜLETEK, ERŐK: gyakori metaforikus forrástartományok a minőségügy és a jog magyar szaknyelvében. In: Albert Ágnes et al. (szerk). Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Absztraktfüzet. Budapest: ELTE BTK. 78.

Sólyom, Réka – Pap, Andrea 2023. Understanding and Teaching Slam Poetry: An Empirical Research of University Students. The Paris Conference on Education 2023: Official Conference Proceedings. The International Academic Forum (IAFOR) (2023). 215–226.
https://papers.iafor.org/proceedings/conference-proceedings-pce2023/

A kommunikáció elmélete és gyakorlata az egyetemi oktatásban. In: Kalcsó Gyula – Ludányi Zsófia – Tóth Mariann szerk. 2023. Pelikon 2023. A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. A Peli III. oktatásnyelvészeti konferenciája: absztraktfüzet. Eger, Magyarország: EKKE Líceum Kiadó. 56.

Semantics of a technical language in Hungarian: Metaphors and metonymies in the terms of quality assurance. In: Vesna Cigan–Ana-Marija Krakić–Darija Omrčen (eds.) 2019. IV. International Conference From Theory To Practice In Language For Specific Purposes. Conference Proceedings. Zagreb, Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. 301–310.

Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance (abstract). In: 2019. 5th International Conference of Applied Linguistics. Languages and People: Communication in a Multilingual World. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla. 89–90.

Semantics of a technical language in Hungarian: Metaphors and metonymies in the terms of quality assurance (abstract). In: Darija Omrčen; Vesna Cigan eds. 2019. From Theory to Practice in Language for Specific Purposes. Book of abstracts. Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. pp. 82--83.

Egyetemisták nyelvészeti ismereteinek megjelenése a nyelvi változás témakörében (abstract). In: Domonkosi, Ágnes; Rási, Szilvia (szerk.) 2018. A nyelv perspektívája az oktatásban. Absztraktfüzet. : A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája
Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó, pp. 61-61.

Language contact phenomena in the articles and comments of a Hungarian online daily paper in Vojvodina (abstract). In: István, Kozmács; Ildikó, Vančo (szerk.) 2018. Abstracts of the 6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-dominant Varieties
Nyitra, Szlovákia : Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University in Nitra. pp. 88-90. , 3 p.

A metafora és a metonímia megjelenése és funkciói a magyar nyelvtudományi kurzusokon az egyetemi oktatásban. In: Prax Levente–Hoss Alexandra szerk. 2017. (szerk.) Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3.: Szabályok és/vagy kivételek. Pécs: PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék – Film-Virage Kulturális Egyesület. 188–195.

A study of slang and neological adjectives in present-day Hungarian: Blends of semantic structures. In: Friederike Spitzl-Dupic – Michaël Grégoire – Lidia Lebas-Fraczak – Richard Ryan eds. 2016. Sur les traces de l’adjectif. Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage 6. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise-Pascal. 193–211.

Neologizmusok a mai magyarnyelv-használatban: tendenciák és jellemzők. In: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk. 2016. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból II. Lakitelek: Antológia Kiadó. 129–140.

Otthon a világban. Biró Réka beszédének elemzése. In: Raátz Judit - Tóth Etelka szerk. 2015. A bemutató beszéd. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenhatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó. 166–169.

Neologizmusok a felsőoktatásban: tanulmányozási lehetőségek, feladattípusok bölcsészkaron tanuló hallgatók számára. In: Prax Levente, Hoss Alexandra, Nagy Tamás (szerk.) 2015. Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Film-Virage Kulturális Egyesület. 134–139.

„Bizony csak hardver, szoftver, netes kereső”. Arany Ariella beszédének elemzése. In: Raátz Judit – Tóth Etelka szerk. 2014. A régi–új retorika. A politikai beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 140–143.

Neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata. Egy szövegértési felmérés tanulságai. In: Ladányi Mária – Vladár Zsuzsa – Hrenek Éva (szerk.) 2014. Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I–II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó. 467–474.

A nyelvi változási folyamatok tanítása általános és középiskolában, különös tekintettel a neologizmusokra. In: Szöllősy Éva – Prax Levente – Hoss Alexandra szerk. 2013. Találkozások az anyanyelvi nevelésben. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 269–278.
(elektronikus kiadás) https://docs.google.com/file/d/0BxlnA9j7OYKpX2dUTDdlUFJXUW8/edit?pli=1

Digitálistananyag-használat a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Dringó-Horváth Ida – N. Császi Ildikó szerk. 2013. Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó. 122–137.

„A nehezebb út” – Gondolatok Bartal Edina beszédéről. In: Raátz Judit – Tóth Etelka szerk. 2013. A régi–új retorika. Az egyházi retorika. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizennegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 138–141.

Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. 2013. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. Augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból.). Budapest: Gondolat Kiadó. 351–367.

Autentikusság és kommunikativitás a 19. század végén a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Tóth Szergej szerk. 2013. Társadalmi változások – nyelvi változások (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében). A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. 344–348. Budapest–Szeged: MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (elektronikus kiadás) http://mek.oszk.hu/11700/11730/11730.pdf

A neologizmusok hatása a szövegértésre. In: Hódi Éva szerk. 2013. Beszéd- és szövegértés. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok Ada, 2012. október 11., 12., 13. Ada: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. 77–97.

E- előtagú neologizmusaink szemantikájáról. In: Váradi Tamás szerk. 2012. VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 156–165.

Az igazság kútja. Gondolatok Pölcz Ádám beszédéről. In: Raátz Judit – Tóthfalussy Zsófia Sarolta szerk. 2012. A régi–új retorika. A retorikai elemzés. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenharmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 144–146. ISBN 978-963-284-247-9

Becéloz, betámad, bevállal – be igekötős neologizmusaink szemantikájáról In: Parapatics Andrea főszerk. 2012. Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A 6. Félúton Konferencia, ELTE BTK, 2010. október 7–8. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 203–213. ISBN 978 963 312 097 2, ISSN 2063-3718

Szóösszetétellel keletkezett neologizmusok szemantikai szerkezetének vizsgálata. In: Horváthné Molnár Katalin – Antonio Donato Sciacovelli szerk. 2012. Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, 2011. augusztus 29–31. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME. 401–408. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-334-052-3

„Hol maradok én?” – avagy az egyén „igazi” helyének keresése. Gondolatok Fehér Balázs beszédéről. In: Raátz Judit – Tóthfalussy Zsófia szerk. 2011. A régi–új retorika. A retorika és a filozófia. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenkettedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó. 150–152. ISBN 978-963-8144-39-3

16. Élőnyelvi Konferencia, Beregszász (Ukrajna), 2010. szeptember 15–18. Konferenciabeszámoló. In: Fóris Ágota főszerk. 2011. Magyar Terminológia. 4. évf. 1. sz. 111–114. ISSN 1789-9486

Celeb, bevállal, H1N1 – neologizmusok megítélése, értékelése különböző korcsoportok körében. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita szerk. 2011. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest – Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 312–321.

Becéloz, betámad, bevállal – be igekötős neologizmusaink szemantikájáról In: Parapatics Andrea főszerk. 2011. FÉLÚTON 6. A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa.

Szépirodalmi alkotások olvasása és több szempontú elemzése a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatókkal haladó szintű nyelviskolai csoportban. In: Dávid Gábor Csaba – Zelényi Annamária szerk. 2010. Kreativitás és a nyelv. Budapest: Aula Kiadó Kft. 91–101. ISSN 1789-512X

Értelmezési stratégiák és attitűdök vizsgálata fogalmi terek ötvöződését tartalmazó köznyelvi neologizmusainkban. In: Illés-Molnár Márta – Kaló Zsuzsa – Klein Laura – Parapatics Andrea szerk. 2010. FÉLÚTON 5. Az ötödik Félúton konferencia (2009) kiadványa. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola – L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.139–154. ISBN 978-963-236-309-7

Megértési stratégiák és attitűdök neologizmusok értelmezésében. In: Váradi Tamás szerk. 2009. III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia kötete. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 152–166. ISBN 978 963 9074 50 7

Napjaink neologizmusainak mondatbeli értelmezése. In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd szerk. 2009. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 257–265. ISBN 978-963-9902-17-6, ISSN 1419-6603

Neologizmusok a mai magyar szókészletben. In: Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes szerk. 2009. FÉLÚTON 3. A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa. 260–273. ISBN 978-963-284-060-4

Újabb neologizmusaink szemantikai vizsgálata. In: Nádor Orsolya szerk. 2009. MANYE XVIII. A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai. Budapest: MANYE-Balassi Intézet. 259–264. ISBN 978-963-87866-4-7

Új -da/-de képzős üzlet-, cég- és vállalkozásnevek a magyar nyelvben In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk. 2008. Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. 2007. június 22–24. Balatonszárszó. 610–614. ISBN 978-963-9808-12-6, ISSN 2060-5706

A mai magyar köznyelv szókészletének neologizmusai. In: Plugor Réka szerk. RODOSZ Konferenciakötet 2007. Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) Kolozsvár. 69–78. ISBN 978-973-26-0898-2

 

Recenziók

M. Korchmáros Valéria: A magyar nyelv alaktana. Elméleti leírás gyakorlatokkal. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2021. 255 oldal. Anyanyelv-pedagógia 15 (3) (elektronikus kiadás). 
https://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=973

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek 1. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2019. 357 oldal (recenzió). Magyar Nyelvőr 2020. 144 (1): 131–136.

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2019. 228 lap. (recenzió) Magyar Nyelvőr 2019. 143 (3): 373–375.

Vančo Ildikó – Kozmács István szerk. Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem BTK. Nyitra. 2015. 167 oldal. Anyanyelv-pedagógia 2016. 9 (1). (elektronikus kiadás) http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=616
ISSN 2060-0623

Adamik T. (főszerk.) – A. Jászó A. 2010. Retorikai lexikon. (Szótárkritika). In: Fóris Ágota főszerk. 2012. Magyar Terminológia. 5. kötet, 2. sz. 288–290.

A stílusról stílusosan. In: Prágai Tükör, 2009, XVII./2., 54–56.

A stílusról stílusosan. Recenzió. Dr. H. Tóth István – Radek Patloka 2009. Kettős tükrök. A stilisztikáról magyarul – a magyarról stílusosan. Tribun EU. Prága. 140.

A stílusról „Kettős tükrök”-ben. In: Könyv és Nevelés, 2009, XI./2., 54–56.

Kettős tükrökben stílusról, stilisztikáról (Dr. H. Tóth István – Radek Patloka 2009. Kettős tükrök. A stilisztikáról magyarul – a magyarról stílusosan. Tribun EU. Prága.) In: THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2009/1–2. Balassi Intézet. Budapest. 168–170. ISSN 1787-1417

Fordítások

 

Szépirodalmi és egyéb alkotások

A magyar mint idegen nyelv napja. Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest, 2013. december 14. (Day of Hungarian as a Foreign Language, 2013). Modern Nyelvoktatás 2014., XX. évf. (1–2). 137–139.

Beszámoló az Eötvös József szónokversenyről. Édes Anyanyelvünk 2013. 35. évf. 5. szám. 20.

Beszámoló a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról, különös tekintettel az Anyanyelvoktatás, anyanyelv-pedagógia szekcióra. Anyanyelv-pedagógia 2013. 2. szám (elektronikus kiadás). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=459

Problémás kommunikációs helyzetek. In: Dobolán Katalin szerk. 2012. Magyar nyelv – Tanári Kincsestár. 21. kiegészítő kötet, 2012. március. Budapest: Raabe Kiadó. ISBN 963 9600 11 3

Retorika a gyakorlatban. In: Dobolán Katalin szerk. 2011. Magyar nyelv – Tanári Kincsestár. 19. kiegészítő kötet, 2011. szeptember. Budapest: Raabe Kiadó. ISBN 963 9600 11 3

Hogyan változik a nyelv ma? In: Szabó Piroska szerk. 2011. Magyar nyelv – Tanári Kincsestár. 18. kiegészítő kötet, 2011. április. Budapest: Raabe Kiadó. ISBN 963 9600 11 3

2010. Befigyel, bepuszil, beújít… Néhány be igekötős neologizmus jelentésének vázlata. In: http://www.robertpejsa.cz/data/image/istvan/uj/reka_nehany_igekoto.pdf

Film és multimédia

Az eMagyarul 2. (2009): magyar mint idegen nyelv tanításához kapcsolódó online oldal társszerzője

Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása. KRE BTK, 2023. március 9. (szervezőbizottsági tag)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. KRE BTK, 2019. április 15--16. (a Szervezőbizottság titkára)

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. KRE BTK 2017. október 26. (szervezőbizottsági tag)

"Teaching of National Languages in V4 Countries" c. konferencia, Budapest, 2015. október 21. (szervezőbizottsági tag)
A magyar mint idegen nyelv napja. KRE BTK, 2015. január 9. (szervezőbizottsági tag)

Socio-cultural factors in style, ELTE BTK Budapest, 2014. február 5–6. (szervezőbizottsági tag)

A magyar mint idegen nyelv napja. KRE BTK, 2013. december 14. (szervezőbizottsági tag)

5. Terminológia ‘Summit’ konferencia/5th Terminology Summit, 2010, (szervezőbizottsági tag)

 

Nyilvános megjelenések

41 International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA), Universitat Politècnica de València, 17-19 April, 2024. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: Person-marking constructions in Hungarian slam poetry.

Papp István Anyanyelvi Napok, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, 2024. április 9–10.
Az előadás címe: Neologizmusok a mai magyar nyelvben: keletkezés, jelentés, használat.

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 5., PTE BTK, Pécs, 2024. április 5–6. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: Figyelemirányítás – szövegértés – slam poetry

A figyelem irányulása és irányítása irodalmi szövegekben és filmekben, ELTE BTK, Budapest, 2024. március 21–22. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: „Elmesélem E/1-ben”: az egyes és többes szám első személyű igei közlés figyelemirányító szerepe a slammer és a hallgató interszubjektív viszonyának konstruálásában

Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Socially responsible linguistics – Applied Linguistics Conference, ELTE BTK, 2023. november 23–24.
Az előadás címe: IRÁNYOK, ÉPÜLETEK, ERŐK: gyakori metaforikus forrástartományok a minőségügy és a jog magyar szaknyelvében

Előadás meghívott előadóként a Pozsonyi Comenius Egyetemen, 2023. november 13.
Az előadás címe: A metaforákról kognitív keretben. Szaknyelvi metaforák: példák a magyar jogi és minőségügyi szaknyelvből (online előadás)

The 5TH International Conference on Terminology, Vilnius (Litvánia), Institute of the Lithuanian Language, Terminology Centre, 2023. október 19–20.
Az előadás címe: MOVEMENTS & DIRECTIONS, BUILDINGS, and FORCES: prevalent metaphorical source domains in Hungarian legal texts (online előadás)

Kötelezők emelt szinten. KRE BTK, 2023. október 7.
Az előadás címe: Szóképek szépirodalmitól a társalgási nyelvhasználatig: stilisztikai jellemzők

The Paris Conference on Education (PCE), 2023. június 16–19. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: Understanding and teaching slam poetry — an empirical research among university students

Kerekasztal-beszélgetés a 15 éves Anyanyelv-pedagógia folyóiratról a Magyar Nyelvtudományi Társaság ülésén (résztvevő rovatvezető). ELTE BTK, 2023. június 13.

Előadás a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, a nyelvinapló-író pályázat szóbeli fordulóján, workshopján, 2023. június 13.
Az előadás címe: A mai magyar nyelv neologizmusai: trendek, típusok, tudnivalók

PeLiKon 2023. A PeLi III. oktatásnyelvészeti konferenciája. A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. 2023. április 20—21.
Az előadás címe: A kommunikáció elmélete és gyakorlata az egyetemi oktatásban

XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Tudásmegosztás, információkezelés, alkalmazhatóság. Semmelweis Egyetem, 2023. március 17—18.

Az előadás címe: „A modort hol tanították neked?” – Facebook-hozzászólások nyelvhasználati „jótanácsai”

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása. KRE BTK, 2023. március 9.
Az előadás címe: Magyarország Alaptörvényének metaforikus terminusai – kognitív nyelvészeti elemzés

XXII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia, 2022. november 11.
Az előadás címe: UTAZÁS forrástartományú metaforák a minőségmenedzsment szakszövegeiben

Személyjelölés, korpusz, poétika. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 9. ELTE BTK, 2022. november 10–11. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: Mi is az a slam poetry? – Empirikus vizsgálat egyetemi hallgatók

A személyjelölés poétikai vizsgálatának elméleti és módszertani lehetőségei -- a Stíluskutató csoport workshopja, ELTE BTK, 2022. június 20.
Az előadás címe: Héják és szövegműfajok -- felkért hozzászóló Pap Andreával a Beszélgetés VI. panelben

XIV. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2022. január 25.
Az előadás címe: Metaforák a minőségügy magyar–angol terminusaiban.

Budapest Metaphor Circle, 2022. január 26.
Az előadás címe: Metaphors of quality management: directions, buildings, and forces

A Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye, KRE BTK, 2021. november 10.
Az előadás címe: Előállításhoz és értékesítéshez kapcsolódó magyar nyelvű szakszövegek szemantikájának kutatása

XX. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia, 2020. november 13.
Az előadás címe: Uniós piac, gazdasági szereplő, harmonizált szabvány: magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalmi metaforái

FTL 5 - 5th International Conference on Figurative Language and Thought, Sofia University (online), 2020.10.29--31.

Az előadás címe: Meaning construal processes in the Hungarian technical terms of quality assurance

Terminológiai csütörtök 2020, DOKU 2020 Konferencia, KRE BTK, Budapest, 2020.02.06.

Az előadás címe: Egy orvostechnikai eszközökről szóló EU-rendelet fogalommeghatározásainak szemantikai jellemzői

5th International Conference of Applied Linguistics. Languages and People: Communication in a Multilingual World. Vilnius University, Vilnius (Lithuania), 26-28.09.2019.
Az előadás címe: Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance

VI. Interdiszciplináris Humorkonferencia, EKE, Eger, 2019. október 3--4. (társelőadó, Ludányi Zsófiával közösen)
Az előadás címe: „A különírást vajon egybe kell írni?” Helyesírás és humor. Nyelvi ideológiák és metakognitív stratégiák

5th International Conference of Applied Linguistics, Vilnius (Litvánia), 2019. szeptember 26--28.
Az előadás címe: Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, KRE BTK, 2019. április 15--16.

Az előadás címe: Metaforikus és metonimikus jelentésviszonyok egy magyar nyelvű minőségügyi szótárban

Implom József középiskolai helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője, Gyula, 2019. február 28–március 2.

Az előadás címe: Neologizmusaink szerkezetéhez és helyesírásához

IV. International Conference, From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, Zagreb (Horvátország), 2019. február 21–23.

Az előadás címe: Semantics of a technical language in Hungarian: metaphors and metonymies in the terms of quality assurance 

PeLiKon 2018, Eger, EKE, 2018. november 15--16.
Az előadás címe: Egyetemisták nyelvészeti ismereteinek megjelenése a nyelvi változás témakörében

Linguistics Beyond and Within, Lublin (Lengyelország), 2018. október 18--19.
Az előadás címe: Meaning and style of novel Hungarian verbs with -(V)z suffix

20. Élőnyelvi Konferencia, KRE BTK -- MTA Magyar Nyelvtudományi Intézet, 2018. augusztus 30–31.
Az előadás címe: Fogalmi metaforák és metonímiák az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi rendszerszabványban

6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties Nitra, June 21–23 2018
Az előadás címe: Language contact phenomena in the articles and comments of a Hungarian online daily paper in Vojvodina

ELTE BTK, Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülése: meghívott előadó. 2018. április 10.

Az előadás címe: Mai magyar neologizmusok a nyelvi változás folyamatában: elemzési lehetőségek

 

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. KRE BTK, 2017. október 26.

Az előadás címe: Hagyomány, újítás és identitáskifejezés a mai magyarnyelv-használatban. Református témájú honlapok stilisztikai jellemzői

 

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések ELTE BTK, 2016. november 24–25.

Az előadás címe: Be igekötős neologizmusok a nyelvhasználatban és az oktatásban

 

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2016. augusztus 22–27.
Az előadás címe: A mai magyar neologizmusok megértése és szerepe az oktatásban

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3. Pécs, PTE BTK. 27-28.06.2016.
Az előadás címe: A metonímia és a metafora megjelenése és funkciói az egyetemi magyar nyelvtudományi kurzusokon

Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2016), Palacký University Olomouc, Cseh Köztársaság, 2016. június 09–11.
Az előadás címe: Metaphors, metonymies, and blends in English–Hungarian equivalents of an online ICT glossary

Nyelv, poétika, kogníció (a Stíluskutató csoport műhelykonferenciája), Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2016.05.11.
Az előadás címe: Kérdőíves felmérések szerepe kognitív szemantikai és stilisztikai elemzésekben


Teaching of National Languages in V4 Countries (International Symposium), Cracow, 12.01.2016.
Az előadás címe: Cooperative and Communicative Viewpoints in Teaching Hungarian Language and Linguistics with Regard to Secondary and Tertiary Education System

Nagy J. Béla helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő és konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2015. november 20–21.
Az előadás címe: Neologizmusok és helyesírás: értelemtükrözés, befogadás és összefüggések

"A jelentésvizsgálat (új) horizontjai" c. nemzetközi tudományos konferencia, Novi Sad (Újvidék), Szerbia, 2015. október 28.
Az előadás címe: Nyelvi változás, kreativitás és megértés – napjaink magyar nyelvének neologizmusai

"Teaching of National Languages in V4 Countries" c. konferencia, Budapest, KRE BTK, 2015. október 21.
Az előadás címe: Language, society, and related exercises in language books for students of Hungarian as a foreign language

Helsinki Egyetem, 2015. szeptember 22.
Az előadás címe: Neologisms in present-day Hungarian: grammatical, semantic, pragmatic, and stylistic features

VI. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, NyME-SEK, 2015. szeptember 2–4.
Az előadás címe: Kontaktusnyelvi hatások a mai vajdasági magyarnyelv-használatban: egy on-line napilap olvasásának tanulságai

Pragmatikai Kerekasztal V., Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 2015. május 29.
Az előadás címe: Szaknyelvi nyelvhasználat és internetes kommentelés – egy szakmai honlap címeinek és kapcsolódó fórumszövegbejegyzéseinek szemantikai-pragmatikai jellemzői


XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, PPKE ITK, Budapest, 2015. március 30-április 1.
Az előadás címe: A magyar nyelv neologizmusai külföldiek és magyarok szemével: megértési folyamatok és attitűdök

 

’CONSTRUAL AND GROUNDING’ CONFERENCE, Eötvös Loránd University, Budapest, 16-17 October 2014
Az előadás címe: -L/-z suffixes and be prefix in Hungarian verbal neologisms: semantic, grammatical features, and meaning construal

 

18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2014. szeptember 18–20.
Az előadás címe: Neologizmusok a mai magyarnyelv-használatban: jellemzők és tendenciák

Grundtvig 2013-1-FI1-GRU06-12706-4 Nemzetközi projekttalálkozó, Berlin, Németország, 2014. szeptember 12–13.
Az előadás címe: Napjaink gyakran használt, tipikus neologizmusai magyarok és külföldiek szemszögéből, különös tekintettel a magyarnyelv-tanulásra

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, PTE BTK, 2014. május 16–17.
Az előadás címe: Neologizmusok a felsőoktatásban: tanulmányozási lehetőségek, feladattípusok bölcsészkaron tanuló hallgatók számára

Socio-cultural factors in style, ELTE BTK Budapest, 2014.02.05–06.
Az előadás címe: Style and Conceptual Integration in Hungarian neologisms converted from nouns to adjectives

A magyar mint idegen nyelv napja. KRE BTK, 2013. december 14.
Az előadás címe: „Ez király! Lájkold!” Neologizmusok külföldiek magyarnyelv-tanulásában

Nyelv és kép. Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központ, Budapest, 2013. november 4–5.
Az előadás címe: A grafikus ábrázolási lehetőség szerepe neologizmusok szemantikai felépítésének vizsgálatában

L’adjectif : approches sémantico-pragmatiques et discursives, Clermont–Ferrand, Maison des Sciences de l’Homme (Franciaország)
Az előadás címe: Examination of slang and neolog adjectives in present-day Hungarian

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 1., PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Pécs
Az előadás címe: A nyelvi változási folyamatok tanítása általános és középiskolában, különös tekintettel a neologizmusokra

XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, ELTE BTK, Budapest
Az előadás címe: Neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata: egy szövegértési felmérés tanulságai

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada (Szerbia), 2012
Az előadás címe: Neologizmusok hatása a szövegértésre

17. Élőnyelvi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szeged, 2012

Az előadás címe: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata

Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest, 2012
Az előadás címe: Digitálistananyag-használat a magyar mint idegen nyelv oktatásában

XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, 2012
Az előadás címe: Autentikusság és kommunikativitás a 19. század végén a magyar mint idegen nyelv oktatásában

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (MTA Nyelvtudományi Intézet), Budapest, 2012
Az előadás címe: E- előtagú neologizmusaink szemantikájáról

Egyetemi Nyelvészeti Napok, Újvidéki Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék (Szerbia), 2011
Az előadás címe: Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2011
Az előadás címe: Szóösszetétellel keletkezett neologizmusok szemantikai szerkezetének vizsgálata

Félúton 6. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2010
Az előadás címe: Becéloz, betámad, bevállal – be igekötős neologizmusaink szemantikájáról

16. Élőnyelvi konferencia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász (Ukrajna), 2010
Az előadás címe: Celeb, bevállal, H1N1 – neologizmusok megítélése, értékelése különböző korcsoportok körében

III. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 2009
Az előadás címe: Napjaink neologizmusai általános és középiskolás diákok szemszögéből nézve

Félúton 5. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2009
Az előadás címe: Értelmezési stratégiák és attitűdök vizsgálata fogalmi terek ötvöződését tartalmazó köznyelvi neologizmusainkban

Corvinus Nyelvi Napok, „Kreativitás és a nyelv” konferencia, Budapest, 2009
Az előadás címe: Szépirodalmi alkotások olvasása és több szempontú elemzése a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatókkal haladó szintű nyelviskolai csoportban

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (MTA Nyelvtudományi Intézet), Budapest, 2009
Az előadás címe: Megértési stratégiák és attitűdök neologizmusok értelmezésében

I. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia, ELTE BTK, Budapest, 2009
Az előadás címe: „Passzívház” vagy „masszív ház”? Neologizmusok (fel)ismertsége különböző korcsoportok körében

Félúton 4. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2008
Az előadás címe: Metaforikusság, metonimikusság és blending napjaink magyar köznyelvének új lexémáiban és frazémáiban

XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Balassi Intézet, Budapest, 2008
Az előadás címe: Újabb neologizmusaink szemantikai vizsgálata

Diagram Konferencia, ELTE BTK, Budapest, 2008
Az előadás címe: Napjaink neologizmusainak mondatbeli értelmezése

VIII. RODOSz Konferencia (a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének konferenciája), Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2007
Az előadás címe: A mai magyar köznyelv szókészletének neologizmusai

Félúton 3. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2007
Az előadás címe: Neologizmusok a mai magyar szókészletben

Módszertani Szimpózium, Balassi Intézet, Budapest, 2006
Az előadás címe: A népiskolai magyartanítás módszereiről a Néptanítók Lapja (1894-1895) alapján

A galego költészet befogadásának kérdései, ELTE BTK, Galego Központ, Budapest, 2005
Az előadás címe: Old and new translations of galaic-portuguese poemsSólyom, Réka

Title: Dr, PhD
Gender: F
Year of Birth: 1981
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-872-1708

Habilitation

Year: 2024

Discipline: Linguistics

Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2012
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Semantics of Present-Day’s Hungarian Neologisms
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2006
Discipline(s): MA in Hungarian Language and Literature (with a secondary school teaching qualification)
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Year of Obtaining the MA Degree: 2014
Discipline(s): Teacher of English Language and Culture
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary


Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities Hungarian as a Foreign Language/Hungarology (specialization) 2006
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Balassi Institute
Previous Position Held: external lecturer (teaching Hungarian as a foreign language, 2006–2010)

external lecturer (teaching Hungarian linguistics, 2012–2016)

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Semantics of technical languages: functional-cognitive semantic studies of technical texts in the fields of manufacturing, sale, and quality insurance

Collecting Hungarian neologisms. Semantic analysis of neologisms in functional-cognitive frame. With the help of questionnaires analysing the cognitive and socio-cultural processes that have impact upon the occurrence of neologisms.
Study of historic documents of teaching Hungarian as a foreign language.

Teaching areas: stylistics, stylistics and rhetoric, text and style analysis, rhetoric, philology, communication practice, spelling, sociolinguistics, teaching of Hungarian as a foreign language, I., II., Hungarian grammar for foreigners, functional linguistics, functional grammatics

Lecture: communication, introduction into linguistics

Membership in Research Groups and Projects

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása (KRE ÁJK) (2022--2024)

Style Research Group (ELTE, member) "Corpus-based cognitive poetic research on person-marking constructions", No. K 137659 (2021--2025)

The Hungarian Language and Professional Culture. Hungarian Linguistic Research in the Fields of Content Development and Technical Documentation: member (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities) (2018--2021)


"Teaching of National Languages in V4 Countries" Small Grant 11510035, member (leader of the Hungarian Group)

Style Research Group (ELTE, member) Cognitive stylistic research of OTKA, No. K 81315

Grundtvig 2013-1-FI1-GRU06-12706-4, „HUNGAROBOX – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary exercises”, member

Terminology Research Group (TERMIK, KRE BTK), member


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2009 co-author of eMagyarul 2. (on-line syllabus for learners of Hungarian, elaborated by Balassi Institute, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and University of Pécs
2013-2016 Commitee of Quality Assurance (KRE BTK): member
2018- Columnist of the Review Column, Anyanyelv-pedagógia
2018-2023 Secretary and leadership member of Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers (MANYE)
 2023- Secretary General and leadership member of Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers (HAALLT/MANYE)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English C1 (complex)
German B2 (complex)
French B2 (complex)
Latin basic knowledge
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Pro Universitate Iuventutis Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 2005
Kazinczy Medal   2003
Publication of the Year ("Év Publikációja") Prize Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 2015
A KRE BTK dékánjának Köszönő oklevele hallgatók versenyfelkészítéséért Károli Gáspár Református Egyetem 2022

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
European Association for Terminology (EAFT) member
Magyar Nyelvtudományi Társaság member
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) leadership member (secretary)
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
01.12.2014.--05.12.2014. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences (Croatia) Giving lectures and seminars for MA students of Hungarian, Erasmus+ Mobility Programme
21.09.2015.--25.09.2015. University of Helsinki, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavien Studies (Finland)

Giving English lectures and seminars, testing ICT materials with students of Hungarian as a foreign language, project meeting, Erasmus+ Mobility Programme
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Tóth-Czifra Erzsébet, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kulturális Nyelvészet Doktori Program Figurativitás és produktivitás az affixációs morfológiában: az -Ó képző korpuszalapú, kognitív nyelvészeti vizsgálata  2017
Farkas Orsolya, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kulturális Nyelvészet Doktori Program Az állam fogalma a magyar politikai diskurzusban a XIX. század második felétől napjainkig  2018
Csépány Nikoletta, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program  Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában  2019
Tóthné Péter Nóra, PTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program  Frazémák a magyart mint idegen nyelvet tanulók írott szövegeiben  2024

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

2020. Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.
ISBN 978-963-414-719-0
ISSN 2063-3297

2019. A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. (digitális kiadás) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 426 5

2014. A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 05 9548 3

 

2014. Kommunikációs gyakorlatok. Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához. Budapest: KRE BTK – Patrocinium Kiadó.

ISBN 978 615 5337 89 5
ISSN 2063 9600

 

2020. Kommunikációs gyakorlatok. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.
ISBN 978-963-414-716-9
ISSN 2677-1071

 

Edited Books and Journals

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (főszerk.); Nádor, Orsolya – Sólyom, Réka (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: V. Nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás. Budapest: Akadémiai Kiadó (2020, digitális kiadás).


Chapters in Books

Pap Andrea – Sólyom Réka 2024. Mi is az a slam poetry? – Empirikus vizsgálat egyetemi hallgatók körében. In: Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Személyjelölés és poétika. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 415–436.

Meaning Construal Processes in the Hungarian Technical Terms of Quality Assurance. In: Bagasheva, Alexandra & Tincheva, Nelly (eds.) 2022. Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 58–78.

Sólyom Réka – Pap Andrea 2021. Magyar költők megidézése. Két slam poetry szöveg
empirikus vizsgálatának tanulságai. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd szerk. Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 273–292.

A grice-i maximák érvényesülése a minőségügy szaknyelvében egy magyar nyelvű szakszótár metaforikus és metonimikus jelentésviszonyai alapján. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Csontos Dóra szerk. 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. (o. n.), digitális kiadás

Hungarian language use in Vojvodina: analysis of articles and comments in the online daily paper Magyar Szó. In: Ildikó Vančo – Rudolf Muhr – István Kozmács – Máté Huber (eds.) 2020. Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Berlin: Peter Lang. 159–170.

Hagyomány, újítás és identitáskifejezés a mai magyarnyelv-használatban: református témájú honlapok stilisztikai jellemzői. In: Bölcskei Andrea szerk. 2019. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem –L’Harmattan Kiadó. 73–86.

Neologizmusok helyesírása: értelmezés, megértés és összefüggések. In: Bozsik Gabriella–Ludányi Zsófia szerk. 2019. Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger: Líceum Kiadó. 149–159.

A kérdőíves felmérések szerepe kognitív szemantikai és stilisztikai elemzésekben. In: Domonkosi Ágnes – Simon Gábor szerk. 2018. Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum Kiadó. 197–209.

Aszimmetria az újszerű nyelvhasználatban: neologizmusok a közlő és a befogadó oldaláról. In: Dombi Judit - Farkas Judit - Gúti Erika szerk. 2018. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. Bicske: Szak Kiadó. 977–993.

Be igekötős neologizmusok a nyelvhasználatban és az oktatásban. In: Balázs Géza – Lengyel Klára szerk. 2018. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság. 307–316.

Kontaktusnyelvi hatások a mai vajdasági magyarnyelv-használatban: egy online napilap cikkeinek és kommentjeinek jellemzői. In: Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter szerk. VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely 2015. szeptember 2–4. Szombathely – Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék –  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács. 563–572.

Réka Sólyom–János Imre Heltai–Tibor M. Pintér 2016. Teaching Hungarian Lanugage and Literature in Hungary. In: Marek Pieniążek– Stanislav Štěpáník eds. Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague: Charles University, Faculty of Education. 65–102.

Mai magyar neologizmusok külföldiek és magyarok szemével: megértési folyamatok és attitűdök. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa szerk. 2016. Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 581–592.


A grafikus ábrázolási lehetőség szerepe neologizmusok szemantikai felépítésének vizsgálatában. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla szerk. 2015. Nyelv és kép. Budapest – Székesfehérvár: Tinta Könyvkiadó – Kodolányi János Főiskola. 246–253.

Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése a szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor szerk. 2012. A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 263–299. ISBN 978 963 284 304 9

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Ezt most tényleg komolyan gondoltuk… Ja, nem. A „ja, nem”-jelenség változatai napjaink kommunikációjában. Édes Anyanyelvünk 2023. 45(5): 26–27.

Egy vegyszerismertető márkaneveinek szemantikai elemzése. Tanulmányok (Novi Sad) (Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Tanszak, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék). 2023/1. szám. 37–50.

Magyarország Alaptörvényének metaforikus terminusai – kognitív nyelvészeti elemzés. Glossa Iuridica 2023. 10 (3). 65–78.

Fogalmi metaforák köznyelvtől szaknyelvig: AZ ELMÉLETEK ÉPÜLETEK és A FOLYAMAT UTAZÁS megjelenési formái változatos szövegtípusokban. Alkalmazott Nyelvtudomány 2023. 23 (1). 132–148.

Heltainé Nagy Erzsébet 70 éves. Magyar Nyelv 2023. 119 (2). 249–251.

Beszámoló a MANYE XXIX. Kongresszusáról (2023. március 17–18.). Modern Nyelvoktatás 2023. 29 (1–2): 208–209

„Minden IS van?” – Már nem csak mindent is tudunk és mindenhez is értünk… Édes Anyanyelvünk 2023. 45 (2). 14–15.

 A FIPLV 2022. évi kongresszusa és tisztújítása. Modern Nyelvoktatás 2022. 28 (3–4): 174.

In memoriam Posgay Ildikó. Modern Nyelvoktatás 2022. 28 (3–4): 177–179.
Metaforák a minőségügy magyar–angol terminusaiban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2022. 15 (3): 137–147.

A slammer bölcsészszemmel: kérdőíves felmérés egyetemisták körében két slam poetry szövegről. Tempevölgy XIV. évfolyam, 2022/3. 92–104.

A „menőség” új formája: hogyan ment, aki nagyot ment? Édes Anyanyelvünk 2022. 44 (2): 22–23.

Neologisms in Hungarian Terms of Quality Assurance. Taikomoji kalbotyra (Applied Linguistics) 2020 (14): 72–81.
https://www.journals.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19190/18345

Meaning and style of four Hungarian neologisms with back-formation. Berliner Beiträge zur Hungarologie 2019. 20: 126–135.

Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben.
Beszámoló a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Anyanyelv-pedagógia 2019. 12 (2). 67–75. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=790

Mai magyar neologizmusok a nyelvi változás folyamatában: elemzési lehetőségek. Magyar Nyelv 2019. 115 (1). 21–35.

Újabb be igekötős szavak. Édes Anyanyelvünk 2019. 41 (2). 10.

Napjaink -(v)z képzővel keletkezett sajtónyelvi neologizmusainak szemantikájáról és stilisztikájáról. Tanulmányok 2018, 56. füzet, 1: 15–25.

Szóalkotás elvonással: munkamegbeszél és más ilyenek. Édes Anyanyelvünk 2018. 40 (4). 12.

Magyarnyelv-használat a vajdasági Magyar Szó napilap online cikkeiben és a kapcsolódó olvasói kommentekben. Hungarológiai Közlemények 2017. 18 (1). 67–78.

Napjaink néhány be igekötős neologizmusának szemantikája. Tanulmányok (Novi Sad). 2016. (1): 35–48.

A mai magyar neologizmusok megértése és szerepe a magyar nyelv és a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Dóla Mónika – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor szerk. 2016. Hungarológiai Évkönyv 17. Pécs: PTE BTK. 70–78.

Language, society, and related exercises for students of Hungarian as a foreign language. Analysis and examples from three language books. Berliner Beiträge zur Hungarologie 2016. 19: 268–281.

Amikor a félreértés is hasznos: a neologizmusok és a nyelvi változási folyamatok témaköre az alap- és középfokú oktatásban. Magyartanítás 2016. 57 (3): 21–24.


Tietotekniikan metaforat – mietteitä Hungarobox-verkkosanastosta. (translated by Arto Kilpiö). Suomi--Unkari 2016. 36 (1): 10.

Nyelvi változás, kreativitás és megértés. Napjaink magyar nyelvének neologizmusairól. Hungarológiai Közlemények 2015. 16 (4). 65–83.

Szaknyelvi nyelvhasználat és kommentelés. Egy internetes szakmai honlap cikkeinek és fórumszövegeinek szemantikai-pragmatikai jellemzői. Jelentés és Nyelvhasználat 2 (2015). 45–61.

Stílus és fogalmi integráció főnév›melléknév szófajváltással keletkezett magyar neologizmusokban. Magyar Nyelvőr 2015. 139 (2). 214–224. ISSN 1585-4515

Semantic Features of Hungarian Neologisms With the Prefix Be: Analysis of Some Frequently Used Verbs (e.g., bevállal). AHEA – Hungarian Cultural Studies. E-Journal of the American Hungarian Educators Association, 2014.Volume 7. 358–373. ISSN 1936-8879, http://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/148/129

„Ez király! Lájkold!”. Neologizmusok külföldiek magyarnyelv-tanulásában.THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2013/1–2. 66–74. ISSN 1787-1417

A study of forum texts: semantic and stylistic analyses of Hungarian neologisms. Studia Linguistica Hungarica (Formerly Annales Sectio Linguistica). The Linguistic Journal of the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Department of Modern Hungarian Linguistics. 2013. vol. 28. 149–165.

Külföldi és magyar egyetemisták értelmezési stratégiái napjaink két neologizmusával kapcsolatban. In: Nádor Orsolya – Szűcs Tibor szerk. 2012. Hungarológiai Évkönyv 13. Pécs: PTE BTK. 51–66. ISSN 1585-9673

Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban. Hungarológiai Közlemények 2012 (1). 31–41. ISSN 0350-2430

Új szavak értelmezési stratégiái különböző korcsoportokban. Anyanyelv-pedagógia 2011. 1. szám (elektronikus kiadás). ISSN 2060-0623

Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése. Magyar Nyelvőr 2010. 134. évf. 3. sz. 270–282. ISSN 1585-4515

Napjaink neologizmusai általános és középiskolás diákok szemszögéből nézve. Könyv és Nevelés, 2009, XI./4. (elektronikus változat) ISSN 0454-3475

Szépirodalmi szövegek nyelvi és stilisztikai vizsgálata a magyart idegen nyelvként tanuló diákokkal

In: THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2008/1–2. Balassi Intézet. Budapest. 58–66. ISSN 1787-1417

A népiskolai magyartanítás módszereiről a Néptanítók Lapja (1894–1895) alapján. In: THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2006/1–2. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. Budapest. 102–112. ISSN 1787-1417

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

IRÁNYOK, ÉPÜLETEK, ERŐK: gyakori metaforikus forrástartományok a minőségügy és a jog magyar szaknyelvében. In: Albert Ágnes et al. (szerk). Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Absztraktfüzet. Budapest: ELTE BTK. 78.

Sólyom, Réka – Pap, Andrea 2023. Understanding and Teaching Slam Poetry: An Empirical Research of University Students. The Paris Conference on Education 2023: Official Conference Proceedings. The International Academic Forum (IAFOR) (2023). 215–226.
https://papers.iafor.org/proceedings/conference-proceedings-pce2023/

A kommunikáció elmélete és gyakorlata az egyetemi oktatásban. In: Kalcsó Gyula – Ludányi Zsófia – Tóth Mariann szerk. 2023. Pelikon 2023. A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. A Peli III. oktatásnyelvészeti konferenciája: absztraktfüzet. Eger, Magyarország: EKKE Líceum Kiadó. 56.

Semantics of a technical language in Hungarian: Metaphors and metonymies in the terms of quality assurance. In: Vesna Cigan–Ana-Marija Krakić–Darija Omrčen (eds.) 2019. IV. International Conference From Theory To Practice In Language For Specific Purposes. Conference Proceedings. Zagreb, Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. 301–310.

Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance (abstract). In: 2019. 5th International Conference of Applied Linguistics. Languages and People: Communication in a Multilingual World. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla. 89–90.

Semantics of a technical language in Hungarian: Metaphors and metonymies in the terms of quality assurance (abstract). In: Darija Omrčen; Vesna Cigan eds. 2019. From Theory to Practice in Language for Specific Purposes. Book of abstracts. Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. pp. 82--83.

Egyetemisták nyelvészeti ismereteinek megjelenése a nyelvi változás témakörében (abstract). In: Domonkosi, Ágnes; Rási, Szilvia (szerk.) 2018. A nyelv perspektívája az oktatásban. Absztraktfüzet. : A PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája
Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó, pp. 61-61.

Language contact phenomena in the articles and comments of a Hungarian online daily paper in Vojvodina (abstract). In: István, Kozmács; Ildikó, Vančo (szerk.) 2018. Abstracts of the 6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-dominant Varieties
Nyitra, Szlovákia : Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University in Nitra. pp. 88-90. , 3 p.

A metafora és a metonímia megjelenése és funkciói a magyar nyelvtudományi kurzusokon az egyetemi oktatásban. In: Prax Levente–Hoss Alexandra szerk. 2017. (szerk.) Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3.: Szabályok és/vagy kivételek. Pécs: PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék – Film-Virage Kulturális Egyesület. 188–195.

A study of slang and neological adjectives in present-day Hungarian: Blends of semantic structures. In: Friederike Spitzl-Dupic – Michaël Grégoire – Lidia Lebas-Fraczak – Richard Ryan eds. 2016. Sur les traces de l’adjectif. Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage 6. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise-Pascal. 193–211.

Neologizmusok a mai magyarnyelv-használatban: tendenciák és jellemzők. In: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk. 2016. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból II. Lakitelek: Antológia Kiadó. 129–140.

Otthon a világban. Biró Réka beszédének elemzése. In: Raátz Judit - Tóth Etelka szerk. 2015. A bemutató beszéd. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenhatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó. 166–169.

Neologizmusok a felsőoktatásban: tanulmányozási lehetőségek, feladattípusok bölcsészkaron tanuló hallgatók számára. In: Prax Levente, Hoss Alexandra, Nagy Tamás (szerk.) 2015. Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Film-Virage Kulturális Egyesület. 134–139.

„Bizony csak hardver, szoftver, netes kereső”. Arany Ariella beszédének elemzése. In: Raátz Judit – Tóth Etelka szerk. 2014. A régi–új retorika. A politikai beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 140–143.

Neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata. Egy szövegértési felmérés tanulságai. In: Ladányi Mária – Vladár Zsuzsa – Hrenek Éva (szerk.) 2014. Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I–II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó. 467–474.

A nyelvi változási folyamatok tanítása általános és középiskolában, különös tekintettel a neologizmusokra. In: Szöllősy Éva – Prax Levente – Hoss Alexandra szerk. 2013. Találkozások az anyanyelvi nevelésben. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 269–278.
(elektronikus kiadás) https://docs.google.com/file/d/0BxlnA9j7OYKpX2dUTDdlUFJXUW8/edit?pli=1

Digitálistananyag-használat a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Dringó-Horváth Ida – N. Császi Ildikó szerk. 2013. Digitális tananyagok - Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. Egy szakmai nap eredményei. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó. 122–137.

„A nehezebb út” – Gondolatok Bartal Edina beszédéről. In: Raátz Judit – Tóth Etelka szerk. 2013. A régi–új retorika. Az egyházi retorika. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizennegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 138–141.

Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata. In: Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. 2013. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. Augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból.). Budapest: Gondolat Kiadó. 351–367.

Autentikusság és kommunikativitás a 19. század végén a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Tóth Szergej szerk. 2013. Társadalmi változások – nyelvi változások (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében). A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. 344–348. Budapest–Szeged: MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (elektronikus kiadás) http://mek.oszk.hu/11700/11730/11730.pdf

A neologizmusok hatása a szövegértésre. In: Hódi Éva szerk. 2013. Beszéd- és szövegértés. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok Ada, 2012. október 11., 12., 13. Ada: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. 77–97.

E- előtagú neologizmusaink szemantikájáról. In: Váradi Tamás szerk. 2012. VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 156–165.

Az igazság kútja. Gondolatok Pölcz Ádám beszédéről. In: Raátz Judit – Tóthfalussy Zsófia Sarolta szerk. 2012. A régi–új retorika. A retorikai elemzés. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenharmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 144–146. ISBN 978-963-284-247-9

Becéloz, betámad, bevállal – be igekötős neologizmusaink szemantikájáról In: Parapatics Andrea főszerk. 2012. Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A 6. Félúton Konferencia, ELTE BTK, 2010. október 7–8. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 203–213. ISBN 978 963 312 097 2, ISSN 2063-3718

Szóösszetétellel keletkezett neologizmusok szemantikai szerkezetének vizsgálata. In: Horváthné Molnár Katalin – Antonio Donato Sciacovelli szerk. 2012. Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, 2011. augusztus 29–31. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME. 401–408. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-334-052-3

„Hol maradok én?” – avagy az egyén „igazi” helyének keresése. Gondolatok Fehér Balázs beszédéről. In: Raátz Judit – Tóthfalussy Zsófia szerk. 2011. A régi–új retorika. A retorika és a filozófia. „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenkettedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó. 150–152. ISBN 978-963-8144-39-3

16. Élőnyelvi Konferencia, Beregszász (Ukrajna), 2010. szeptember 15–18. Konferenciabeszámoló. In: Fóris Ágota főszerk. 2011. Magyar Terminológia. 4. évf. 1. sz. 111–114. ISSN 1789-9486

Celeb, bevállal, H1N1 – neologizmusok megítélése, értékelése különböző korcsoportok körében. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita szerk. 2011. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest – Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 312–321.

Becéloz, betámad, bevállal – be igekötős neologizmusaink szemantikájáról In: Parapatics Andrea főszerk. 2011. FÉLÚTON 6. A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa.

Szépirodalmi alkotások olvasása és több szempontú elemzése a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatókkal haladó szintű nyelviskolai csoportban. In: Dávid Gábor Csaba – Zelényi Annamária szerk. 2010. Kreativitás és a nyelv. Budapest: Aula Kiadó Kft. 91–101. ISSN 1789-512X

Értelmezési stratégiák és attitűdök vizsgálata fogalmi terek ötvöződését tartalmazó köznyelvi neologizmusainkban. In: Illés-Molnár Márta – Kaló Zsuzsa – Klein Laura – Parapatics Andrea szerk. 2010. FÉLÚTON 5. Az ötödik Félúton konferencia (2009) kiadványa. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola – L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.139–154. ISBN 978-963-236-309-7

Megértési stratégiák és attitűdök neologizmusok értelmezésében. In: Váradi Tamás szerk. 2009. III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia kötete. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 152–166. ISBN 978 963 9074 50 7

Napjaink neologizmusainak mondatbeli értelmezése. In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd szerk. 2009. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 257–265. ISBN 978-963-9902-17-6, ISSN 1419-6603

Neologizmusok a mai magyar szókészletben. In: Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes szerk. 2009. FÉLÚTON 3. A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa. 260–273. ISBN 978-963-284-060-4

Újabb neologizmusaink szemantikai vizsgálata. In: Nádor Orsolya szerk. 2009. MANYE XVIII. A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai. Budapest: MANYE-Balassi Intézet. 259–264. ISBN 978-963-87866-4-7

Új -da/-de képzős üzlet-, cég- és vállalkozásnevek a magyar nyelvben In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk. 2008. Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. 2007. június 22–24. Balatonszárszó. 610–614. ISBN 978-963-9808-12-6, ISSN 2060-5706

A mai magyar köznyelv szókészletének neologizmusai. In: Plugor Réka szerk. RODOSZ Konferenciakötet 2007. Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) Kolozsvár. 69–78. ISBN 978-973-26-0898-2

Book Reviews

M. Korchmáros Valéria: A magyar nyelv alaktana. Elméleti leírás gyakorlatokkal. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2021. 255 oldal. Anyanyelv-pedagógia 15 (3). 
https://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=973

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek 1. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2019. 357 oldal (recenzió). Magyar Nyelvőr 2020. 144 (1): 131–136.


Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2019. 228 lap. (recenzió) Magyar Nyelvőr 2019. 143 (3): 373–375.

Vančo Ildikó – Kozmács István szerk. Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem BTK. Nyitra. 2015. 167 oldal. Anyanyelv-pedagógia 2016. 9 (1). (elektronikus kiadás) http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=616
ISSN 2060-0623

Adamik T. (főszerk.) – A. Jászó A. 2010. Retorikai lexikon. (Szótárkritika). In: Fóris Ágota főszerk. 2012. Magyar Terminológia. 5. kötet, 2. sz. 288–290.

A stílusról stílusosan. In: Prágai Tükör, 2009, XVII./2., 54–56.

A stílusról stílusosan. Recenzió. Dr. H. Tóth István – Radek Patloka 2009. Kettős tükrök. A stilisztikáról magyarul – a magyarról stílusosan. Tribun EU. Prága. 140.

A stílusról „Kettős tükrök”-ben. In: Könyv és Nevelés, 2009, XI./2., 54–56.

Kettős tükrökben stílusról, stilisztikáról (Dr. H. Tóth István – Radek Patloka 2009. Kettős tükrök. A stilisztikáról magyarul – a magyarról stílusosan. Tribun EU. Prága.) In: THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2009/1–2. Balassi Intézet. Budapest. 168–170. ISSN 1787-1417

Translations

 

Creative Writing

A magyar mint idegen nyelv napja. Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest, 2013. december 14. (Day of Hungarian as a Foreign Language, 2013). Modern Nyelvoktatás 2014., XX. évf. (1–2). 137–139.

Beszámoló az Eötvös József szónokversenyről. Édes Anyanyelvünk 2013. 35. évf. 5. szám. 20.

Beszámoló a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról, különös tekintettel az Anyanyelvoktatás, anyanyelv-pedagógia szekcióra. Anyanyelv-pedagógia 2013. 2. szám (elektronikus kiadás). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=459

Problémás kommunikációs helyzetek. In: Dobolán Katalin szerk. 2012. Magyar nyelv – Tanári Kincsestár. 21. kiegészítő kötet, 2012. március. Budapest: Raabe Kiadó. ISBN 963 9600 11 3

Retorika a gyakorlatban. In: Dobolán Katalin szerk. 2011. Magyar nyelv – Tanári Kincsestár. 19. kiegészítő kötet, 2011. szeptember. Budapest: Raabe Kiadó. ISBN 963 9600 11 3

Hogyan változik a nyelv ma? In: Szabó Piroska szerk. 2011. Magyar nyelv – Tanári Kincsestár. 18. kiegészítő kötet, 2011. április. Budapest: Raabe Kiadó. ISBN 963 9600 11 3

2010. Befigyel, bepuszil, beújít… Néhány be igekötős neologizmus jelentésének vázlata. In: http://www.robertpejsa.cz/data/image/istvan/uj/reka_nehany_igekoto.pdf

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Co-author of eMagyarul 2. (2009): online website for learning Hungarian as a foreign language

Discography

 

Organisation of Conferences

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása. KRE BTK, 2023. március 9. (member of the organizing committee)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. KRE BTK 15-16.04.2019. (secretary of the organizing committee)

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. KRE BTK 26.10.2017. (member of the organizing committee)

"Teaching of National Languages in V4 Countries", Budapest, KRE BTK, 21.10.2015. (member of the organizing committee)


A magyar mint idegen nyelv napja. KRE BTK, 9.01.2015. (member of the organizing committee)

Socio-cultural factors in style, ELTE BTK Budapest, 5–6.02.2014. (member of the organizing committee)

A magyar mint idegen nyelv napja. KRE BTK, 14.12.2013. (member of the organizing committee)

5. Terminológia ‘Summit’ konferencia/5th Terminology Summit, 2010, (member of organizing committee)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

41 International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA), Universitat Politècnica de València, 17-19 April, 2024. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: Person-marking constructions in Hungarian slam poetry.

Papp István Anyanyelvi Napok, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, 2024. április 9–10.
Az előadás címe: Neologizmusok a mai magyar nyelvben: keletkezés, jelentés, használat.

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 5., PTE BTK, Pécs, 2024. április 5–6. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: Figyelemirányítás – szövegértés – slam poetry

A figyelem irányulása és irányítása irodalmi szövegekben és filmekben, ELTE BTK, Budapest, 2024. március 21–22. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Az előadás címe: „Elmesélem E/1-ben”: az egyes és többes szám első személyű igei közlés figyelemirányító szerepe a slammer és a hallgató interszubjektív viszonyának konstruálásában

Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Socially responsible linguistics – Applied Linguistics Conference, ELTE BTK, 2023. november 23–24.
Az előadás címe: IRÁNYOK, ÉPÜLETEK, ERŐK: gyakori metaforikus forrástartományok a minőségügy és a jog magyar szaknyelvében

Előadás meghívott előadóként a Pozsonyi Comenius Egyetemen, 2023. november 13.
Az előadás címe: A metaforákról kognitív keretben. Szaknyelvi metaforák: példák a magyar jogi és minőségügyi szaknyelvből (online előadás)

The 5TH International Conference on Terminology, Vilnius (Litvánia), Institute of the Lithuanian Language, Terminology Centre, 2023. október 19–20.
Az előadás címe: MOVEMENTS & DIRECTIONS, BUILDINGS, and FORCES: prevalent metaphorical source domains in Hungarian legal texts (online előadás)

Kötelezők emelt szinten. KRE BTK, 2023. október 7.
Az előadás címe: Szóképek szépirodalmitól a társalgási nyelvhasználatig: stilisztikai jellemzők

The Paris Conference on Education (PCE), 2023. június 16–19. (társelőadó, Pap Andreával közösen)
Title of talk: Understanding and teaching slam poetry — an empirical research among university students

Panel Presentation: Anyanyelv-pedagógia is 15 years old. Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE BTK, 2023. június 13.

Talk at Nyelvtudományi Kutatóközpont, a nyelvinapló-író pályázat szóbeli fordulóján, workshopján, 2023. június 13.
Title of talk: A mai magyar nyelv neologizmusai: trendek, típusok, tudnivalók

PeLiKon 2023. A PeLi III. oktatásnyelvészeti konferenciája. A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. 2023. április 20—21.
Title of talk: A kommunikáció elmélete és gyakorlata az egyetemi oktatásban

XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Tudásmegosztás, információkezelés, alkalmazhatóság. Semmelweis Egyetem, 2023. március 17—18.

Title of talk: „A modort hol tanították neked?” – Facebook-hozzászólások nyelvhasználati „jótanácsai”

Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása. KRE BTK, 2023. március 9.
Title of talk: Magyarország Alaptörvényének metaforikus terminusai – kognitív nyelvészeti elemzés

XXII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia, 2022. november 11.
Az előadás címe: UTAZÁS forrástartományú metaforák a minőségmenedzsment szakszövegeiben

Személyjelölés, korpusz, poétika. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 9. ELTE BTK, 2022. november 10–11. (together with Andrea Pap)
Az előadás címe: Mi is az a slam poetry? – Empirikus vizsgálat egyetemi hallgatók

A személyjelölés poétikai vizsgálatának elméleti és módszertani lehetőségei -- a Stíluskutató csoport workshopja, ELTE BTK, 2022. június 20.
Title of talk: Héják és szövegműfajok (together with Andrea Pap)

XIV. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2022. január 25.
Title of talk: Metaforák a minőségügy magyar–angol terminusaiban.

Budapest Metaphor Circle, 2022. január 26.
Title of talk: Metaphors of quality management: directions, buildings, and forces

A Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye, KRE BTK, 2021. november 10.
Title of talk: Előállításhoz és értékesítéshez kapcsolódó magyar nyelvű szakszövegek szemantikájának kutatása

XX. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia, 2020. november 13.
Title of talk: Uniós piac, gazdasági szereplő, harmonizált szabvány: magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalmi metaforái

FTL 5 - 5th International Conference on Figurative Language and Thought, Sofia University (online), 29-31.10.2020.

Title of talk: Meaning construal processes in the Hungarian technical terms of quality assurance

Terminológiai csütörtök 2020, DOKU 2020 Konferencia, KRE BTK, Budapest, 2020.02.06.

Title of talk: Egy orvostechnikai eszközökről szóló EU-rendelet fogalommeghatározásainak szemantikai jellemzői

VI. Interdiszciplináris Humorkonferencia, EKE, Eger, 3-4.10.2019. (together with Zsófia Ludányi)
Title of talk: „A különírást vajon egybe kell írni?” Helyesírás és humor. Nyelvi ideológiák és metakognitív stratégiák

5th International Conference of Applied Linguistics. Languages and People: Communication in a Multilingual World. Vilnius University, Vilnius (Lithuania), 26-28.09.2019.
Title of talk: Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, KRE BTK, 15-16.04.2019.

Title of talk: Metaforikus és metonimikus jelentésviszonyok egy magyar nyelvű minőségügyi szótárban

Implom József középiskolai helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője, Gyula, 28 February - 2 March, 2019.

Title of talk: Neologizmusaink szerkezetéhez és helyesírásához

IV. International Conference, From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, Zagreb (Horvátország), 21–23. February, 2019.

Title of talk: Semantics of a technical language in Hungarian: metaphors and metonymies in the terms of quality assurance 

PeLiKon 2018, Eger, EKE, 2018. november 15--16.
Title of talk: Egyetemisták nyelvészeti ismereteinek megjelenése a nyelvi változás témakörében

Linguistics Beyond and Within, Lublin (Poland), 2018. október 18--19.
Title of talk: Meaning and style of novel Hungarian verbs with -(V)z suffix

20. Élőnyelvi Konferencia, KRE BTK -- MTA Magyar Nyelvtudományi Intézet, August 30--31 2018
Title of talk: Fogalmi metaforák és metonímiák az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi rendszerszabványban

6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties Nitra, June 21–23 2018
Title of talk: Language contact phenomena in the articles and comments of a Hungarian online daily paper in Vojvodina

ELTE BTK, Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülése: invited speaker. 10.04.2018.

Title of talk: Mai magyar neologizmusok a nyelvi változás folyamatában: elemzési lehetőségek

 

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. KRE BTK 26.10.2017. 

Title of talk: Hagyomány, újítás és identitáskifejezés a mai magyarnyelv-használatban. Református témájú honlapok stilisztikai jellemzői

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések ELTE BTK, 2016. november 24–25.

Title of talk: Be igekötős neologizmusok a nyelvhasználatban és az oktatásban

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2016. augusztus 22–27.
Title of talk: A mai magyar neologizmusok megértése és szerepe az oktatásban

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3. Pécs, PTE BTK. 27-28.06.2016.
Title of talk: A metonímia és a metafora megjelenése és funkciói az egyetemi magyar nyelvtudományi kurzusokon

Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2016), Palacký University Olomouc, 06. 9-11. 2016.
Title of talk: Metaphors, metonymies, and blends in English–Hungarian equivalents of an online ICT glossary

Nyelv, poétika, kogníció (a Stíluskutató csoport műhelykonferenciája), Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2016.05.11.
Title of talk: Kérdőíves felmérések szerepe kognitív szemantikai és stilisztikai elemzésekben


Teaching of National Languages in V4 Countries (International Symposium), Cracow, 12.01.2016.
Title of talk: Cooperative and Communicative Viewpoints in Teaching Hungarian Language and Linguistics with Regard to Secondary and Tertiary Education System

Nagy J. Béla helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő és konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. november 20–21.
Title of talk: Neologizmusok és helyesírás: értelemtükrözés, befogadás és összefüggések

"A jelentésvizsgálat (új) horizontjai" c. nemzetközi tudományos konferencia, Novi Sad, 28.10.2015.
Title of talk: Nyelvi változás, kreativitás és megértés – napjaink magyar nyelvének neologizmusai

"Teaching of National Languages in V4 Countries", Budapest, 21.10.2015.
Title of talk: Language, society, and related exercises in language books for students of Hungarian as a foreign language

University of Helsinki, 22.09.2015.
Title of talk: Neologisms in present-day Hungarian: grammatical, semantic, pragmatic, and stylistic features

VI. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, NyME-SEK, 2015. szeptember 2–4.
Title of talk: Kontaktusnyelvi hatások a mai vajdasági magyarnyelv-használatban: egy on-line napilap olvasásának tanulságai

Pragmatikai Kerekasztal V., Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 2015. május 29.
Title of talk: Szaknyelvi nyelvhasználat és internetes kommentelés – egy szakmai honlap címeinek és kapcsolódó fórumszövegbejegyzéseinek szemantikai-pragmatikai jellemzői

XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, PPKE ITK, Budapest, 30th March-1st April, 2015.
Title of talk: A magyar nyelv neologizmusai külföldiek és magyarok szemével: megértési folyamatok és attitűdök

’CONSTRUAL AND GROUNDING’ CONFERENCE, Eötvös Loránd University, Budapest, 16-17 October 2014
Title of talk: -L/-z suffixes and be prefix in Hungarian verbal neologisms: semantic, grammatical features, and meaning construal

18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2014. szeptember 18–20.
Title of talk: Neologizmusok a mai magyarnyelv-használatban: jellemzők és tendenciák

Grundtvig 2013-1-FI1-GRU06-12706-4 Transnational Project Meeting, Berlin, Germany, 12–13 September, 2014
Title of talk: Frequently used, typical neologisms in our days from the perspective of Hungarians and Non-Hungarians regarding the learning of Hungarian language

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, PTE BTK, 2014. május 16–17.
Title of talk: Neologizmusok a felsőoktatásban: tanulmányozási lehetőségek, feladattípusok bölcsészkaron tanuló hallgatók számára

Socio-cultural factors in style, ELTE BTK Budapest, 2014.02.05–06.
Title of talk: Style and Conceptual Integration in Hungarian neologisms converted from nouns to adjectives

A magyar mint idegen nyelv napja. KRE BTK, 2013. december 14.
Title of talk: „Ez király! Lájkold!” Neologizmusok külföldiek magyarnyelv-tanulásában

Nyelv és kép. Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központ, Budapest, 2013. november 4–5.
Title of talk: A grafikus ábrázolási lehetőség szerepe neologizmusok szemantikai felépítésének vizsgálatában

L’adjectif : approches sémantico-pragmatiques et discursives, Clermont–Ferrand, Maison des Sciences de l’Homme (Franciaország)
Title of talk: Examination of slang and neolog adjectives in present-day Hungarian

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 1., PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Pécs
Title of talk: A nyelvi változási folyamatok tanítása általános és középiskolában, különös tekintettel a neologizmusokra

XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, ELTE BTK, Budapest
Title of talk: Neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata: egy szövegértési felmérés tanulságai

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada (Szerbia), 2012
Title of talk: Neologizmusok hatása a szövegértésre

17. Élőnyelvi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szeged, 2012

Title of talk: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata

Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest, 2012
Title of talk: Digitálistananyag-használat a magyar mint idegen nyelv oktatásában

XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, 2012
Title of talk: Autentikusság és kommunikativitás a 19. század végén a magyar mint idegen nyelv oktatásában

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (MTA Nyelvtudományi Intézet), Budapest, 2012
Title of talk: E- előtagú neologizmusaink szemantikájáról

Egyetemi Nyelvészeti Napok, Újvidéki Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék (Szerbia), 2011
Title of talk: Vajdasági magyar nyelv és stílus. A vajdasági magyarnyelv-használat sajátosságai napjainkban

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2011
Title of talk: Szóösszetétellel keletkezett neologizmusok szemantikai szerkezetének vizsgálata

Félúton 6. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2010
Title of talk: Becéloz, betámad, bevállal – be igekötős neologizmusaink szemantikájáról

16. Élőnyelvi konferencia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász (Ukrajna), 2010
Title of talk: Celeb, bevállal, H1N1 – neologizmusok megítélése, értékelése különböző korcsoportok körében

III. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 2009
Title of talk: Napjaink neologizmusai általános és középiskolás diákok szemszögéből nézve

Félúton 5. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2009
Title of talk: Értelmezési stratégiák és attitűdök vizsgálata fogalmi terek ötvöződését tartalmazó köznyelvi neologizmusainkban

Corvinus Nyelvi Napok, „Kreativitás és a nyelv” konferencia, Budapest, 2009
Title of talk: Szépirodalmi alkotások olvasása és több szempontú elemzése a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatókkal haladó szintű nyelviskolai csoportban

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (MTA Nyelvtudományi Intézet), Budapest, 2009
Title of talk: Megértési stratégiák és attitűdök neologizmusok értelmezésében

I. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia, ELTE BTK, Budapest, 2009
Title of talk: „Passzívház” vagy „masszív ház”? Neologizmusok (fel)ismertsége különböző korcsoportok körében

Félúton 4. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2008
Title of talk: Metaforikusság, metonimikusság és blending napjaink magyar köznyelvének új lexémáiban és frazémáiban

XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Balassi Intézet, Budapest, 2008
Title of talk: Újabb neologizmusaink szemantikai vizsgálata

Diagram Konferencia, ELTE BTK, Budapest, 2008
Title of talk: Napjaink neologizmusainak mondatbeli értelmezése

VIII. RODOSz Konferencia (a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének konferenciája), Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2007
Title of talk: A mai magyar köznyelv szókészletének neologizmusai

Félúton 3. (az ELTE magyar nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája), Budapest, 2007
Title of talk: Neologizmusok a mai magyar szókészletben

Módszertani Szimpózium, Balassi Intézet, Budapest, 2006
Title of talk: A népiskolai magyartanítás módszereiről a Néptanítók Lapja (1894-1895) alapján

A galego költészet befogadásának kérdései, ELTE BTK, Galego Központ, Budapest, 2005
Title of talk: Old and new translations of galaic-portuguese poems

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin