Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2021-08-27

Kontra Miklós

Cím: Prof. Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1950
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 872-1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1987
Tudományág: Nyelvtudomány
Disszertáció címe: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1974
Tudományág(ak): orosz nyelv- és irodalomtanár, angol nyelv- és irodalomtanár
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
MTA az MTA doktora 2006

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Szegedi Tudományegyetem
Beosztás: egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: MTA Nyelvtudományi Intézet
Beosztás: az Élőnyelvi Osztály vezetője, 1985–2010


Kutatási és oktatási szakterületek

Kutatás:

változatok és változás a magyarországi magyarban, változatok és változás a környező országokban beszélt magyarban, amerikai–magyar kétnyelvűség, nyelvi emberi jogok, nyelv és oktatás

Oktatás:

Nyelv és társadalom; Nyelv, társadalom, kultúra; Nyelv és diszkrimináció; Kontrasztív nyelvészet; American English dialects; English from an interdisciplinary perspective

 

A KRE-n kívül jelenleg végzett egyéb oktatási tevékenység

Makovecz professzor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, Beregszász, 2016 óta

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Nyelvi vélekedések mintázatai Szegeden és környékén ‒ perceptuális dialektológiai vizsgálat  (OTKA, 138827). Résztvevő kutató, 2021--2025

Nyelvjárás és sztenderdizálódás Szeged lakosságának nyelvhasználatában. OTKA K-105720. Résztvevő kutató, 2013--2016

A magyar nyelv Horvátországban. Résztvevő kutató, 2013--2016

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2007–2009 A Magyar Akkreditációs Bizottság nyelvtudományi szakbizottságának tagja
1998--2017  MTA Domus Kuratórium, tag
 2017-- MTA Domus Kuratórium, elnök
 2001--2015 Az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol Alkalmazott Nyelvészeti Programjának vezetője

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
magyar anyanyelv
angol közel anyanyelvi szintű
orosz

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve

Magyar érdemrend tisztikeresztje

Országh László-díj

Köztársasági elnök

Magyar Anglisztikai Társaság

2017

2006

Széchenyi Professzori Ösztöndíj Művelődési Miniszter 1997–2001
Kritikusi nívódíj Akadémiai Kiadói Tanács 1985

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Nyelvtudományi Társaság  
Magyar Anglisztikai Társaság  
American Dialect Society  
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság  

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1992–93 Indiana University at Bloomington, IN, USA Fulbright kutatóösztöndíjas
1995–96 Michigan State Univertsity, East Lansing, MI, USA American Council of Learned Societies ösztöndíjas (fellow)
2003 Michigan State Univertsity, East Lansing, MI, USA Fulbright kutatóösztöndíjas
2016--  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász  Makovecz professzor
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kiss Zsuzsanna Éva,
Szegedi Tudományegyetem
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland 2013
Mitring Éva,
Szegedi Tudományegyetem
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók, valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében 2006
Ferenczy Judit,
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Grammatical and Textual Features of Radio News 2004
Szerencsi Katalin,
Eötvös Loránd Tudományegyetem
The grammatical competence of non-native speaking and native speaking teachers of English as a foreign language in light of their metalinguistic performance 2003
Kovács Magdolna (50%),
Abo Akademi University, Finnország
Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in Comparison with Australian Hungarian. 2001
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Nagy László, SZTE Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében  2018

 

Publikációs lista

(MTMT)


Magyar nyelven megjelent könyvek:

1) Kontra Miklós: A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel "elangolosodó" orvosi nyelvünkre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 64 lap.
(Nyelvtudományi Értekezések; 109.)

(ISBN: 963 05 2663 8) Független idéző: 8

2) Kontra Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990. (Linguistica. Series A. Studia et dissertationes; 5.) 188 lap.

(ISBN: 963 8461 39 X) Független idéző: 14

3) Kontra Miklós: Közérdekű nyelvészet. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. 162 lap.

(ISBN 963 379 710 1) Független idéző: 23

4) Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 235 lap.

(ISBN 978-80-89249-40-4) Független idéző: 9

5) Kontra Miklós, szerk., Beszélt nyelvi tanulmányok. Szerkesztette és a Bevezetőt (1–4) írta:
Kontra Miklós. (Linguistica, Series A, Studia et dissertationes, 1.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1988. 180 lap.

(ISBN 963-8461-28-4) Független idéző: 5

6) Balogh Lajos és Kontra Miklós, szerk.: Élőnyelvi tanulmányok: Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5–6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. (Linguistica, Series A, 3.) Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990. 228 lap.

(ISBN 963-8461-37-3) Független idéző: 1

7) Kontra Miklós, szerk., Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. (A Magyarságkutatás könyvtára XI.) Szerkesztette és az Előszót (7–10) írta: Kontra Miklós. Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1991. 163 lap.

(ISBN 963-8105-10-0) Független idéző: 16

8) Sz. Bakró-Nagy Marianne és Kontra Miklós, szerk., A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1991. 267 lap.

(ISBN 963 8461 51 9) Független idéző: 10

9) Kontra Miklós, szerk., Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. (Linguistica, Series A, 9.) Szerkesztette és az Előszót (1–3) írta K.M. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1992. 189 lap.

(ISBN 963-8461-66-7) Független idéző: 11

10) Túl a Kecegárdán: Calumet-vidéki amerikai magyar szótár. (A Magyarságkutatás könyvtára XV.) Gyűjtötte és összeállította Vázsonyi Endre. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Kontra Miklós. Az Előszót (6–7) és a Bevezetőt (8–24) Kontra Miklós írta. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1995. 242 lap.

(ISBN 963 04 5232 4) Független idéző: 13

11) Kontra Miklós és mtsai. 1997. Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. 2. változat. A B7307-es számú interjú eredeti hangfelvétele és ellenőrzött átirata.
URL: http://www.nytud.hu/buszi/b7307/index.html

(ISBN – ) Független idéző: 1

12) Kontra Miklós: Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája, 1987—1997. Budapest, 1997. július, 41 lap.

(ISBN – ) Független idéző: –

13) Kontra Miklós és Saly Noémi, szerk., Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris Kiadó, 1998. 458 lap.

(ISBN 963 379 482 X) Független idéző: 43

14) Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények (A Magyarságtudomány könyvtára XXVI.). Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002. 140 lap.

(ISBN 963 86291 3 4) Független idéző: 19

15) Kontra Miklós, szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 372 lap. [A 256–322. és a 363–371. lapok kivételével az egész könyvet K.M. írta.]

(ISBN 963 389 4190) Független idéző: 85

16) Kontra Miklós, szerk., Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. (Disputationes Samarienses, 6.) Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005. 254 lap.

(ISBN 80-8062-273-6) Független idéző: 15

17) Kontra Miklós és Hattyár Helga. Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája 1997–2007. Budapest, 2008. augusztus. 87 lap.

(ISBN – ) Független idéző: –

18) Kontra Miklós és Bakró-Nagy Marianne, szerk., A nyelvészetről – egyes szám, első személyben II. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2009. 223 lap.

(ISBN 978-963-482-3) Független idéző: 4

19) Kontra Miklós – Borbély Anna. 2010. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Kutatócsoportja, Budapest. 91 lap. Az elektronikus közzététel dátuma: 2010. december 6.
http://www.nytud.hu/buszi/index.html

(ISBN 978-963-315-029-0) Független idéző: 2

20) Szépfalusi István – Vörös Ottó – Beregszászi Anikó – Kontra Miklós. 2012. A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Szerkesztette Kontra Miklós. (A magyar nyelv a Kárpát- medencében a XX. század végén, IV. Sorozatszerkesztő Kontra Miklós) Budapest – Alsóőr – Lendva: Gondolat Kiadó – Imre Samu Nyelvi Intézet – Magyar Nemzeti Művelődési Intézet.
351 lap.

(ISBN 978 963 693 221 3) Független idéző: 8

21) Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, szerk. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2013. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 562 lap.

(ISBN 978 963 693 495 8) Független idéző: 3

22) Kontra Miklós, szerk., A magyar nyelv Horvátországban. (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, V. kötet. Sorozatszerkesztő: Kontra Miklós) Budapest--Eszék: Gondolat Kiadó--Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, 2016. 309 lap. ISBN 978 963 693 701 0

23) Kontra Miklós--Németh Miklós--Sinkovics Balázs: Szeged nyelve a 21. század elején. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016. 295 oldal. ISBN 978 963 693 779 9

24) "Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit": Olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről. (Magyarnyelv-tanári segédkönyvek, sorozatszerkesztő: Nádor Orsolya) Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem -- L'Harmattan Kiadó, 2018. 246 p.  http://www.kre.hu/ebook/images/kontra_miklos_web.pdf  Összeállítot-ta és a Bevezetőt (8--11) írta Kontra Miklós. ISBN 978-963-9808-92-8

 


Idegen nyelven megjelent könyvek:

1) Kontra, Miklós, ed., Ferenc Fabricius-Kovács Bibliography. Complied by Miklós Kontra. (Arcadia bibliographica virorum eruditorum, Fasciculus 7). Bloomington, IN: Eurolingua, 1984. Pp. 41.

(ISBN 0-931922-18-6) Független idéző: 3

2) Hungarian Picture Dictionary for Young Americans. Bilingual Edition. By Ruth G. Biro, Miklós Kontra, Zsófia T. Radnai. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. 257 pp.

(ISBN 963 18 1739 3) Független idéző: 5

3) Kontra, Miklós and Tamás Váradi, eds., Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, 1992. Pp. viii+130.

(ISBN 963 8461 55 1) Független idéző: 5

4) Studies in Applied Linguistics Volume 1 (1994). Editor: László Hunyadi, Co-editors: Miklós Kontra & Csaba Pléh. [This is a supplement to Hungarian Sociolinguistics = International Journal of the Sociology of Language #111]. Published by Department of General and Applied Linguistics, Lajos Kossuth University of Debrecen [sic!]. 190 pp.

(ISNN [sic!] 1217 8160) Független idéző: –

5) Kontra, Miklós & Csaba Pléh, eds., Hungarian Sociolinguistics (= International Journal of the Sociology of Language, No. 111 [1995]) (General Editor: Joshua A. Fishman). Berlin and New York: Mouton de Gruyter. 106 pp.

(ISSN 0165-2516) Független idéző: –

6) Pintzuk, Susan; Miklós Kontra; Klára Sándor; & Anna Borbély: The effect of the typewriter on Hungarian reading style. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 1, September 1995) Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences. Pp. 30.

(ISBN – ) Független idéző: 5

7) Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics. General Editor: Harro Stammerjohann. Co-editors: Sylvain Auroux, ... Miklós Kontra ... Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. Pp. XXVII + 1047.

(ISBN 3-484-73018-8) Független idéző: –

8) Kontra, Miklós, guest editor: Acta Linguistica Hungarica Volume 43, Numbers 3-4
(1995/1996). Pp. 293–439.

(ISSN 1216-8076) Független idéző: –


9) Kontra, Miklós and Tamás Váradi: The Budapest Sociolinguistic Interview: Version 3.
(Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 2, December 1997) Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences. 52 pp.

(ISBN 963 9074 08 X) Független idéző: 10

10) Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds,: Language:
A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: Central European University Press, 1999. xiii+346 pp.

(ISBN 963-9116-64-5) Független idéző: 18

11) Kontra, Miklós, guest editor: Multilingua, Volume 19–1/2 (2000): 1–2. [Special Issue:
Language contact in East-Central Europe] Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Pp. 1–195.

(ISSN 0167-8507) Független idéző: 3

12) Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics.
Second Edition, Revised and Enlarged. Volumes I and II. General Editor: Harro Stammerjohann.
Co-editors: Sylvain Auroux, ... Miklós Kontra ... Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009. Pp.
XXXVI + 1692. [KM a következő cikkeket szerkesztette: Antal László, Bárczi Géza, Fabricius- Kovács Ferenc, Fokos-Fuchs Dávid, Gáldi László, Gombocz Zoltán, Gyarmathi Sámuel, Hadrovics László, Hajdú Péter, Károly Sándor, Kniezsa István, Laziczius Gyula, Ligeti Lajos, Melich János, Németh Gyula, Országh László, Pais Dezső, Papp Ferenc, Sajnovics János, Szabó T. Attila, Tamás Lajos, Telegdi Zsigmond]

(ISBN 978-3-484-73068-7) Független idéző: 2


Magyar nyelven megjelent könyvrészletek:

1) Kontra Miklós: Szótárhasználók a magyar szótárírás aranykorában. In: Kiss Gábor és Zaicz Gábor, szerk., Szavak – nevek – szótárak: Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára, 228–232. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1997.

2) Kontra Miklós: Sorozatszerkesztői előszó. In: Csernicskó István, A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján), 13–15. [A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, I. kötet]. Budapest: Osiris Kiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely, 1998.

3) Kontra Miklós: Kicenzúráz – A cenzúra nem (tört)? In: Saly Noémi, szerk., Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára, 163–174. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, 2000.

4) Kontra Miklós: Strukturális és/vagy társadalomtörténeti magyarázat? A magyar–szláv kontaktusok egy talánya. In: T. Molnár István és Klaudy Kinga, szerk., Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára, 304–309. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2000.

5) Kontra Miklós: Egy mondattani változás három megközelítése. In: Kiefer Ferenc és Gósy Mária, szerk., Helyzetkép a magyar nyelvtudományról, 111–124. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2000.

6) Kontra Miklós és Szilágyi N. Sándor: A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a többségnek nincs? In: Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények (A Magyarságtudomány könyvtára XXVI.), 3–10. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.

7) Kontra Miklós: A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 301–321. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

8) Kontra Miklós: A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 325–337. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

9) Kontra Miklós: Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 551–566. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

10) Kontra Miklós: A magyar lingvicizmus és ami körülveszi. In: Sipőcz Katalin és Szeverényi Sándor, szerk., Elmélkedések nyelvekről, népekről, és a profán medvéről: Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére, 83–106. Szeged: SzTE, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, 2006.

11) Kontra Miklós: A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 549–576. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

12) Kontra Miklós: A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 577–594. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

13) Kontra Miklós: Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 1018–1037. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

14) Kontra Miklós: Országh László budapesti működése. In: Vadon Lehel, szerk., In memoriam Országh László, 363–374. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Amerikanisztika Tanszék, 2007.

15) Kontra Miklós: A heló térhódítása Budapesten. In: Magay Tamás, szerk., Félmúlt és közeljövő (Lexikográfiai füzetek 3.), 101–108. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.

16) Kontra Miklós: Nyelvi jogok és nyelvszabadság – Hozzászólás Andrássy György tanulmányához. In: Andrássy György és Vogl Márk, szerk., Az emberi jogok és a nyelvek (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 146.), 135–137. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010.

17) Kontra Miklós: Használható még a lufis könyv Amerikában?: Egy veterán amerikai magyartanár megjegyzései az 1989-ben megjelent Hungarian Picture Dictionary for Young Americans ürügyén. In: Pintér Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin, szerk., Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére, 294–302. Szeged: Grimm Kiadó, 2012.

18) F. Dornbach Mária – Kontra Miklós: Falusi történet. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit szerk., „...hogy legyen a víznek lefolyása...”: Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére, 99–119. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013.

19) Kontra Miklós: Megjegyzések a BUSZI-2-beli nyelvi bizonytalanságról. In: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa, szerk., Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére, 304–311. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014.

20) Kontra Miklós: Néhány különbség a muravidéki és a vajdasági magyar nyelv között. In: Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia, szerk., Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére, 182–185. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó, UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 2014.

21) Kontra Miklós: A Karácsony Sándor-gyűjtemény kialakulása. In: Rébay Magdolna, szerk., Elődeink: Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Jausz Béla (Gyűjteményi füzetek 1.), 11–14.
Debrecen: Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, 2014.

22) Hogyan lehet, hogy az Akadémiától a kocsmárosokig mindenki támogatja a magyarok magyarok általi nyelvi diszkriminációját? In: Egyed Emese, Bogdáni Zsolt, Weisz Attila szerk., Certamen II.: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, 26--37. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. 

23) Megjegyzések nyelvi identitásunk intézményes rombolásáról. In: Bodor Péter szerk., Emlékezés, identitás, diszkurzus, 21--38. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2015.  

24) Magyar nyelvhasználat és identitás Horvátországban 2015-ben. In: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba szerk., Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve, 134--148. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem -- L'Harmattan Kiadó, 2016.

25) Néhány töredékes megjegyzés Karácsony Sándor nyelvészetéről. In: Heltai Miklós és Lányi Gusztáv szerk., Karácsony Sándor és a magyar pszichológia, 131--135. Budapest: Széphalom Könyvműhely, 2017. 

26) Milyen helyzetben vannak a magyar nyelvhasználók? In: Karmacsi Zoltán és Máté Réka szerk., Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben, 35--48. Ungvár: RIK-U Kiadó, 2018.Idegen nyelven megjelent könyvrészletek:

1) Kontra, Miklós: "No CARE-packages, please – We're Hungarians": The climate before, during, and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Harlig, Jeffrey & Csaba Pléh (eds.), When East Met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributions to the Sociology of Language 68), 143–164. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1995.

2) Kontra, Miklós: Országh, Ladislas. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, p. 682. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996.

3) Kontra, Miklós: Laziczius, Gyula. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, p. 555. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. (Coauthored with Ferenc Kovács).

4) Kontra, Miklós: "Stubborn as a mule calls for a dialectical presentation": On undoing and redoing corpus planning in Hungary. In: Michael Clyne (ed.), Undoing and Redoing Corpus Planning (Contributions to the Sociology of Language 78), 31–60. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1997.

5) Kontra, Miklós: Hungary. In: Hans Goebl et al, Kontaktlinguistik: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 2. Halbband, 1708–1723, Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1997.

6) Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady: Conceptualising and Implementing Linguistic Human Rights. In: Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds, Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, pp. 1–21. Budapest: Central European University Press, 1999.

7) Kontra, Miklós: “Don’t Speak Hungarian in Public!” – A Documentation and Analysis of Folk Linguistic Rights. In: Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds, Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, pp. 81–97. Budapest: Central European University Press, 1999.

8) Kontra, Miklós: Where is the ‘Most Beautiful’ and the ‘Ugliest’ Hungarian Spoken? In: Daniel Long and Dennis R. Preston, eds., Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 2: 205–218. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002.

9) Kontra, Miklós: Changing mental maps and morphology: Divergence caused by international border changes. In: David Britain and Jenny Cheshire, eds., Social Dialectology: In honour of Peter Trudgill, 173–190. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003.

10) Kontra, Miklós: Contextualizing the Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary project. In: Fenyvesi, Anna, ed., Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language, 29–45. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2005.

11) Kontra, Miklós: Hungarian In- and Outside Hungary. In: Ammon, Ulrich et al, eds, Sociolinguistics/Soziolinguistik, 2nd completely revised and extended edition, Volume 3: 1811–1818. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2006.

12) Kontra, Miklós: Sustainable Linguicism. In: Frans Hinskens, ed., Language Variation – European Perspectives, 97–126. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2006.

13) Kontra, Miklós: Your Right to Your Language. In: Krisztina Dietz, ed., My Fulbright Experience, 39–54. Budapest: Hungarian-American Commission for Educational Exchange, 2006.

14) Kontra, Miklós: Hungarian. In: Sisson, Richard; Zacher, Christian; Cayton, Andrew, general editors, The American Midwest: An Interpretive Encyclopedia, 333–334. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2007.

15) Kontra, Miklós: Fabricius-Kovács, Ferenc. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. Second Edition, Revised and Enlarged, pp. 446–447. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009.

16) Kontra, Miklós: Sociolinguistics in Hungary, the Czech Republic and Poland. In: Ball, Martin J. (ed.), The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World, 359–371. London/New York: Routledge, 2010. (Co-authored with Jiří Nekvapil and Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak)

17) Kontra, Miklós: The Contact Dialects of Hungarian. In: Bárdi, Nándor; Fedinec, Csilla; Szarka, László, eds, Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century (Atlantic Studies on Society in Change, No. 138), 661–679. Highland Lakes, N.J.: Atlantic Research and Publications, Inc., Distributed by Columbia University Press, New York, 2011.

18) Kontra, Miklós and Fruzsina S. Vargha: Are there speakers of the /?/ vs. /e/ dialect in Budapest? In: Barysevich, Alena; Alexandra D’Arcy; David Heap (eds.), Proceedings of Methods XIV: Papers from the Fourteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2011, 14–24. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

19) Miklós Kontra; M. Paul Lewis; Tove Skutnabb-Kangas: Afterword: Disendangering Languages. In: Laakso, Johanna; Anneli Sarhimaa; Sia Spiliopoulou Akermark: Towards Openly Multilingual Policies and Practices: Assessing Minority Language Maintenance Across Europe, 217--233. Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters, 2016. 

20) Hungary: A Sham Fightback Against the Domination of English. In: In: Bunce, Pauline; Robert Phillipson; Vaughan Rapatahana; Ruanni Tupas eds., Why English? Confronting the Hydra, 234--241. Bristol: Multilingual Matters, 2016. 

21) British Aid for Hungarian Deaf Education from a Linguistic Human Rights Point of View. In: Skutnabb-Kangas, Tove and Robert Phillipson eds., Language Rights. (Critiical Concepts in Language Studies) Londn/New York: Routledge of Taylor and Francis Group, 2016. Volume 2: Language policy in education: violations or rights for all? Pp. 450--455.   

22) Language Subordination on a National Scale: Examining the Linguistic Discrimination of Hungarians by Hungarians. In: Evans, Betsy E.; Erica J. Benson; James N. Stanford eds., Language Regard: Methods, Variation and Change, 118--131. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.  Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek:

1) Kontra Miklós: Amerikai magyar újságok nyelve a sztenderd magyarral összevetve. Magyar Nyelv 78 (1982): 76–93.

2) Kontra Miklós: Dezső László (szerk.): Contrastive Studies Hungarian–English. (ism.) Nyelvtudományi Közlemények 85(1983): 231–236.

3) Kontra Miklós: Virág Roza Jött Amerikába. Magyar Nyelv 80(1984): 344–349.

4) Kontra Miklós: Egy – amerikai magyarok körében használt – kérdőívről. Magyar Nyelvjárások XXVI–XXVII(1984–85): 57–67.

5) Kontra Miklós: Az amerikai–magyar kétnyelvűség kutatásának áttekintése (1906–1984).
Magyar Nyelvőr 110(1986): 237–255.

6) Kontra Miklós: Ugyan mitől lenne jó az idegennyelv-tanítás Magyarországon? Magyar Tudomány 1987/7–8: 584–587.

7) Kontra Miklós és Gósy Mária: Azonos dallam két forrásból (megjegyzések a magygol intonációról). Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből III(1987): 19–30.

8) Kontra Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kérdéséről. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.), A magyar nyelv rétegződése (A Magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai II.), 573–583. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988.

9) Kontra Miklós: Szöveglejegyzési és elemzési kérdésekről a gazdagréti felvételek kapcsán.
In: Kontra Miklós, szerk., Beszélt nyelvi tanulmányok (Linguistica, Series A, Studia et dissertationes, 1.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1988.
Pp. 59–75.

10) Kontra Miklós: Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990/5: 512–520.

11) Kontra Miklós, Catherine O. Ringen és Joseph P. Stemberger: Kontextushatások a magyar magánhangzóharmóniában. Nyelvtudományi Közlemények 90(1989): 128–142.

12) Kontra Miklós: A terepmunkás dilemmái. BUKSZ 3(1991): 362–366.

13) Kontra Miklós: Nyelv és igazságszolgáltatás. Hiány III. évfolyam 7. szám (1992. augusztus): 16–19.

14) Kontra Miklós: Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv 90(1994): 333–345.

15) Kontra Miklós: Országh László életművének néhány tudománytörténeti vonatkozása.
Nyelvtudományi Közlemények 94 (1994–1995): 201–219.

16) Kontra Miklós: Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség. Fundamentum I.
évf., 2. szám (1997): 139–140.

17) Kontra Miklós: Angol nyelvi és kulturális imperializmus és magyar tanárképzés. Modern Nyelvoktatás III. évf., 3. szám (1997): 3–14.

18) Kontra Miklós: Jog, oktatás, nyelvészet és nyelvművelés. Kritika 1998/1: 20–22.

19) Kontra Miklós: „Három a magyar igazság”: Egy mondattani változás három megközelítése. Magyar Nyelv 97(2001): 53–64 és 254.


20) Kontra Miklós: Cigányaink, nyelveik és jogaik. Kritika XXXII/1. szám (2003. január): 24–
26.

21) Kontra Miklós: Élőnyelvi kutatások határainkon belül és kívül. Magyar Tudomány 2003/4: 504–512.

22) Kontra Miklós: Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza. Magyar Nyelvjárások XLI (2003): 355–358.

23) Kontra Miklós: A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása. Fórum Társadalomtudományi Szemle VI. évf. 3. szám (2004): 145–152.

24) Kontra Miklós: Nyelvi emberi jogi polémiák. Korunk 2004/11: 103–114.

25) Kontra Miklós: Tannyelv, (felső)oktatás, nyelvpolitika. Fórum Társadalomtudományi Szemle VI. évf. 4. szám (2004): 25–42.

26) Kontra Miklós: Baj-e, ha valaki lenégerezi a feketéket? Alkalmazott Nyelvtudomány IV. évfolyam 2. szám (2004): 93–95.

27) Kontra Miklós: Apropó „De azért egy értelmiséginek tudnia kell, hogy min ironizál”: Az egynyelvű szemlélet utóbbi negyedszázada. Kritika 2006. május: 14–16. (Utánközlés: Magyar Szó [Újvidék], 2006. augusztus 5–6., Kilátó, VIII–IX.)

28) Kontra Miklós: A nyelvi genocídium fogalma és mai magyarországi megvalósulásai/megvalósításai. Kritika 2009. május: 22–25.

29) Kontra Miklós: A focihoz és a pedagógiához mindenki ért, a nyelvhez még a politikus is.
Korunk 2009. május: 87–95.

30) Kontra Miklós: Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/4: 67–76.

31) Hattyár Helga – Kontra Miklós – Vargha Fruzsina Sára: Van-e Budapesten zárt ë? Magyar
Nyelv 105(2009): 453–468.

32) Kontra Miklós: Szócsinálás (A motiváció szerepe egy ismeretlen tárgy megnevezésében).
Magyar Terminológia 3(2010)/1: 55–63.

33) Kontra Miklós–Péntek János–Szilágyi N. Sándor: A Kárpát-medencei szociolingvisztikai vizsgálat 1996. évi romániai kérdőíve és kereszttáblái (I.). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LIV. évf. (2010), 2. szám: 161–180.

34) Kontra Miklós–Péntek János–Szilágyi N. Sándor: A Kárpát-medencei szociolingvisztikai vizsgálat 1996. évi romániai kérdőíve és kereszttáblái (II.). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LV. évf. (2011), 1. szám: 67–84.

35) Kontra Miklós: A KSH a nyelvi genocídiumot segíti – 2011-ben is. Kritika 2011. november–december: 40. lap.

36) Kontra Miklós: Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok). Nyelvtudományi Közlemények 108(2012): 357–380.

37) Kontra Miklós: Átlagos mondathossz a BUSZI-2-ben? Magyar Nyelv 109(2013): 342–343.

38) Kontra Miklós: Mennyire jutottunk negyedszázad alatt? Korunk 2014/11: 102–108. [Mármint a határon túli magyarok nyelvi közérzetének javításában s nyelvi jogaik érvényesítésében]

39) Kontra Miklós: Hatalom és nyelv. Magyar Tudomány 2016/6: 651--659.

40) Kontra Miklós--Molnár Mária: Hogyan ö-zött Bálint Sándor? Forrás, 2018. január: 116--120.

41) Csernicskó István--Kontra Miklós: Határtalanítás a magyar nyelvészetben. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2018/1: 91--104. 

42) Kontra Miklós: A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója. Magyar Nyelv, 114(2018): 1--22.

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/18-1/KontraM_MNy_18-1.pdf

43) Műszaki és bölcsész. Élet és Irodalom, 2019. február 8., 2. lap.

44) A cigándi amerikások emlékezete (Fejős Zoltán: "Mert abban az időben lehetett vándorolni": A cigándi amerikások emlékezete. Cigánd: Cigánd Város Önkormányzata, 2017.) Magyar Tudomány, 2019/2: 298--302.

45) Önfelszámolás és önépítés. Korunk, 2019. május: 86--89. [Erre reakció: A válaszadás jogán. Korunk, 2019. május: 90--91. A reakciót aláírta: "A PKE Magyar nyelv- és irodalom szakja"]

 Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek:

1) Kontra, Miklós and Gregory L. Nehler: Ethnic Designations Used by Hungarian-Americans in South Bend, Indiana. Ural-Altaische Jahrbücher 53(1981): 105–111.

2) Kontra, Miklós and Gregory L. Nehler: Language Usage: An Interview with a Hungarian American. Hungarian Studies Review Vol. VIII, No. 1(1981): 99–118.

3) Kontra, Miklós: On (Team) Handball Terms in English. Papers in English and American Studies Vol. II(1982): 45–61. Szeged.

4) Kontra, Miklós: A problem of inversion. ELT Journal Volume 37, No. 2(1983): 164–165.

5) Kontra, Miklós: Medical Languages in Contact: English and Hungarian. Hungarian Studies
in English XV(1982): 75–89.

6) ??????, ??????: ????????????? ??????? ?????????? ???? – ???????????? ?????? ?????. In: ?????????????? ?????????. ????????? ?????? ??????? "Pedagógiai Szemle" ?? 1983 ???, 68–71. (Budapest, 1984). (társszerző: Molnár Judit).

7) Kontra, Miklós and Catherine Ringen: Hungarian Vowel Harmony: The Evidence from
Loanwords. Ural-Altaische Jahrbücher 58(1986): 1–14.

8) Kontra, Miklós: Hungarian-American Bilingualism: A Bibliographic Essay. Hungarian Studies 1(1985): 257–282.

9) Kontra, Miklós and Catherine O. Ringen: Stress and Harmony in Hungarian Loanwords.
Studien zur Phonologie und Morphologie der uralischen Sprachen, Herausgegeben von Károly Rédei. Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1987. Pp. 81–96.

10) Ringen, Catherine O. and Miklós Kontra: Hungarian neutral vowels. Lingua 78(1989):
181–191.

11) Kontra, Miklós: Hungarians turned gateniks in 1990. American Speech, 67(1992): 216–222.

12) Kontra, Miklós: Context makes a difference. Nyelvtudományi Közlemények 91 (1990): 133–137.

13) Kontra, Miklós: The messy phonology of Hungarians in South Bend: A contribution to the study of near-mergers. Language Variation and Change 5(l993): 225–23l.

14) Kontra, Miklós: On current research into spoken Hungarian. In: Miklós Kontra & Csaba Pléh (eds.), Hungarian Sociolinguistics (= International Journal of the Sociology of Language, No. 111 [1995]): 9–20.

15) Kontra, Miklós & Csaba Pléh: Introduction. In: Miklós Kontra & Csaba Pléh (eds.), Hungarian Sociolinguistics (= International Journal of the Sociology of Language, No. 111 [1995]): 5–8.

16) Kontra, Miklós: Changing Names: Onomastic Remarks on Hungarian-Americans. Journal of English Linguistics Vol. 23 (1990–1995): 114–122.

17) Barratt, Leslie B. & Miklós Kontra: Matching Hungarian and English Color Terms.
International Journal of Lexicography 9 (1996): 102–117.

18) Kontra, Miklós: The Wars over Names in Slovakia. Review Article of József Berényi:
Nyelvországlás: a szlovákiai nyelvtörvény történelmi és társadalmi okai [Ruling language: The historical and social causes of the Slovak official language law of 1990]. Pozsony: Fórum Alapítvány. 1994. 145 pp. and Zsigmond Zalabai (ed.) Mit ér a nyelvünk, ha magyar? A „táblaháború” és a „névháború” szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból 1990–1994 [What is our language worth if it is Hungarian? Hungarian press documents in Slovakia about the "personal-name war" and the "place-name sign war" in 1990–1994]. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 1995. 360 pp. In: Language Problems & Language Planning 20: 160–167.

19) Kontra, Miklós: Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica Volume 43, Numbers 3-4 (1995/1996): 293–294.

20) Kontra, Miklós: English Only's Cousin: Slovak Only. Acta Linguistica Hungarica 43 (1995/1996): 345–372.

21) Kontra, Miklós: On the right to use the language of one's choice in Slovakia. Canadian Centre for Linguistic Rights Bulletin, Volume 4:1 (1997), 5–8.

22) Kontra, Miklós: Some Reflections on the Nature of Language and Its Regulation. International Journal on Minority and Group Rights Vol. 6 (1999): 281–288.

23) Simon, Szabolcs and Miklós Kontra: Slovak linguists and Slovak language laws: An analysis of Slovak language policy. Multilingua, Volume 19(2000)–1/2: 73–94. [Special Issue: Language contact in East-Central Europe]

24) If women are being discriminated against, you don’t say “You should become a man”. An interview with Peter Trudgill on sociolinguistics and Standard English conducted by Kontra Miklós. novELTy [A Journal of English Language Teaching and Cultural Studies in Hungary], Volume 7 Number 2 (2000): 17–30.

25) Tove Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson with inserts by Miklós Kontra: Reflections on scholarship and linguistic rights: A rejoinder to Jan Blommaert. Journal of Sociolinguistics 5(2001): 143–155.

26) Kontra, Miklós: Hungarian verbal puzzles and the intensity of language contact. Journal of Sociolinguistics 5(2001): 163–179.

27) Kontra, Miklós: British Aid for Hungarian Deaf Education from a Linguistic Human Rights Point of View. Alkalmazott Nyelvtudomány I. évf. 2. szám(2001): 63–68.

28) Tove Skutnabb-Kangas, Miklós Kontra and Robert Phillipson. 2006. Getting Linguistic Human Rights Right: A Trio Respond to Wee (2005). Applied Linguistics 27: 318–324.

29) Kontra, Miklós: A tribute to Michael Clyne. Alkalmazott Nyelvtudomány X. évfolyam 1–2. szám (2010): 169-172.

30) Németh Miklós--Kontra Miklós--Sinkovics Balázs: Two Fieldworkers' Effects on a Respondent's Language Use in Szeged, Hungary. Studia Linguistica Hungarica, Volume 30 (2015): 73--83.


Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány:

1) Kontra, Miklós: On English Negative Interrogatives. In: James E. Copeland and Philip W. Davis (eds.), The Seventh LACUS Forum 1980, 412–431. Columbia, S.C.: Hornbeam Press, 1981.

2) Kontra, Miklós: The Relation of L1 Vocabulary to L2: A Study of Hungarian-Americans. In: Waldemar Gutwinski and Grace Jolly (eds.), The Eighth LACUS Forum 1981, 523–540. Columbia, S.C.: Hornbeam Press, 1982.

3) Kontra, Miklós: Jumping on the Bandwagon of Teaching Speaking: Twenty Years of TEFL in Hungary. In: József G. Bognár and Andrew C. Rouse (eds.): Proceedings of the First Conference on Speech Orientated ELT, 50–56. Pécs: Janus Pannonius University, 1984.

4) Kontra, Miklós and Mária Gósy: Interference in intonation: Notes on Hungarian-Americans.
In: Ilah Fleming (ed.), The Thirteenth LACUS Forum 1986, 136–145. Lake Bluff, IL: LACUS, 1987.

5) Kontra, Miklós and Mária Gósy: Approximation of the Standard: A Form of Variability in Bilingual Speech. In: Alan R. Thomas (ed.), Methods in Dialectology, 442–455.
Clevedon–Philadelphia: Multilingual Matters, 1988.

6) Kontra, Miklós, Catherine O. Ringen and Joseph P. Stemberger: The Effect of Context on Suffix Vowel Choice in Hungarian Vowel Harmony. In: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists, Berlin/GDR, August 10–August 15, 1987. Pp. 450–453.
Akademie-Verlag Berlin.

7) Kontra, Miklós: On an ongoing syntactic merger in Hungarian. In: Kenesei, I. & C. Pléh (eds.), Approaches to Hungarian, Vol. 4: The Structure of Hungarian, 227–245. Szeged: JATE, 1992.

8) Kontra, Miklós: Do not people say such things? In: Valerie Becker Makkai, ed., The Twentieth LACUS Forum 1993, 333–344. Chapel Hill, N.C.: LACUS, 1994.

9) Kontra, Miklós: Sociopolitical and linguistic aspects of post-communist Hungarian contact linguistics. In: Muikku-Werner, P. & K. Julkunen (eds.): Kielten väliset kontaktit. AFinLAn vuosikirja 1995. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja No. 53: 7–23. Jyväskylä, 1995.

10) Kontra, Miklós: Danubegate: Strategic or ignorant use of language in a Hungarian court?
In: Wodak, Ruth & Kirsch, Fritz Peter (eds.): Totalitäre Sprache – Langue de bois – Language of Dictatorship, 261–268. Wien: Passagen Verlag, 1995.

11) Kontra, Miklós: Language rights arguments in Central Europe and the USA: How similar are they? In: Douglas A. Kibbee, ed., Language Legislation and Linguistic Rights, 142–178.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998.


Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány:

1) Kontra Miklós: Nyelv és igazságszolgáltatás. In: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia I., Nyíregyháza 1991. május 3–4., 19–23. Kiadta a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza.

2) Kontra Miklós: Tudománytörténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar nyelvészekről. In: Békési Imre és mások, szerk., Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, III: 1333–1338. Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993.

3) Kontra Miklós: Módszertani megjegyzések az amerikai magyar eldöntendő kérdőintonáció kapcsán. In: Kassai Ilona, szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat (A 6. Élőnyelvi Konferencia előadásai), 271–285. Budapest [MTA Nyelvtudományi Intézete], 1995.

4) Kontra Miklós: Magyar nyelvhasználat határainkon túl. In: Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás 1995–96 (A Magyarságkutatás könyvtára XX.), 113–123. Budapest: Teleki
László Alapítvány, 1996.

5) Kontra Miklós: Gondolatok a (bVn) és a (bV) nyelvi változókról. In: Sándor Klára, szerk., Nyelvi változó – nyelvi változás (A 9. Élőnyelvi Konferencia, Szeged, 1996. augusztus 22–24. előadásai), 9–22. Szeged: JGYF Kiadó, 1998.

6) Kontra Miklós: Koszovóban és Craiován: Trianon hatása a magyar mentális grammatikára.
In: Borbély Anna, szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai), 135–145. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály, 2000.

7) Kontra Miklós: Tíz Élőnyelvi Konferencia. In: Borbély Anna, szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai), 9–10. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály, 2000.

8) Kontra Miklós – Cseresnyési László: A magyar nyelv halála (a Parlamentben, 2001-ben és 2011-ben). In: Híres-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, szerk., Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban.
A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai, 73–83. Budapest – Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2011.

9) Kontra Miklós: „A nyelvészet eltűnhet” (Walt Wolfram) – és a nyelvi adatok? In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, szerk., Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2013. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból), 253–269. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.Miklós Kontra

Title: Professor Dr
Gender: M
Year of Birth: 1950
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1987
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból (Hungarian as Spoken in South Bend, IN, USA)
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1974
Discipline(s): MA in Russian Language and Literature and English Language and Literature
Issuing Institution: Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Hungarian Academy of Sciences Doctor of the Hungarian Academy of Sciences 2006
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Professor

Previous Employer: University of Szeged
Previous Position Held: Professor

Other Previous Employers: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Other Previous Positions Held: Head of the Department of Sociolinguistics, 1985–2010


Areas of Research and Teaching

Variation in Hungarian in Hungary, Variation in Hungarian in Hungary’s neighboring countries, Hungarian-American bilingualism, Linguistic Human Rights, Educational linguistics

Membership in Research Groups and Projects

Linguistic Variation and Change in Szeged, OTKA K-105720, researcher

The Hungarian language in Croatia, researcher

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2007–2009 Member of the Linguistics Committee of the Hungarian Higher Education Accreditation Board
 2001--2015  Director of Studies, PhD program in English applied  linguistics, University of Szeged
 2017--   Chair, Board of Trustees, Domus Program, Hungarian Academy of Sciences
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian native
English near native
Russian working
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Országh László-prize (awarded by the Hungarian Society for the Study of English)   2006
Széchenyi Professor   1997–2001
Critic’s Award (awarded by the Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences)   1985

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
The Society of Hungarian Linguistics  
Hungarian Society for the Study of English  
American Dialect Society  
International Association for Hungarian Studies  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1992–93 Indiana University at Bloomington, IN, USA Fulbright Research Fellow
1995–96 Michigan State University, East Lansing, MI, USA American Council of Learned Societies Fellow
2003 Michigan State University, East Lansing, MI, USA Fulbright Research Fellow
 2016-- II. Rákóczi Ferenc Hungarian College, Beregszász/Berehove, Ukraine  Makovecz Professor
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Kiss, Zsuzsanna Éva,
University of Szeged
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland 2013
Mitring, Éva,
University of Szeged
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók, valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében 2006
Ferenczy, Judit,
Eötvös Loránd University
Grammatical and Textual Features of Radio News 2004
Szerencsi, Katalin,
Eötvös Loránd University
The grammatical competence of non-native speaking and native speaking teachers of English as a foreign language in light of their metalinguistic performance 2003
Kovács, Magdolna (50%),
Abo Akademi University, Finland
Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in Comparison with Australian Hungarian. 2001
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)


Magyar nyelven megjelent könyvek:

1) Kontra Miklós: A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről, különös tekintettel "elangolosodó" orvosi nyelvünkre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 64 lap.
(Nyelvtudományi Értekezések; 109.)

(ISBN: 963 05 2663 8) Független idéző: 8

2) Kontra Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990. (Linguistica. Series A. Studia et dissertationes; 5.) 188 lap.

(ISBN: 963 8461 39 X) Független idéző: 14

3) Kontra Miklós: Közérdekű nyelvészet. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. 162 lap.

(ISBN 963 379 710 1) Független idéző: 23

4) Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 235 lap.

(ISBN 978-80-89249-40-4) Független idéző: 9

5) Kontra Miklós, szerk., Beszélt nyelvi tanulmányok. Szerkesztette és a Bevezetőt (1–4) írta:
Kontra Miklós. (Linguistica, Series A, Studia et dissertationes, 1.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1988. 180 lap.

(ISBN 963-8461-28-4) Független idéző: 5

6) Balogh Lajos és Kontra Miklós, szerk.: Élőnyelvi tanulmányok: Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5–6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. (Linguistica, Series A, 3.) Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990. 228 lap.

(ISBN 963-8461-37-3) Független idéző: 1

7) Kontra Miklós, szerk., Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. (A Magyarságkutatás könyvtára XI.) Szerkesztette és az Előszót (7–10) írta: Kontra Miklós. Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1991. 163 lap.

(ISBN 963-8105-10-0) Független idéző: 16

8) Sz. Bakró-Nagy Marianne és Kontra Miklós, szerk., A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1991. 267 lap.

(ISBN 963 8461 51 9) Független idéző: 10

9) Kontra Miklós, szerk., Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. (Linguistica, Series A, 9.) Szerkesztette és az Előszót (1–3) írta K.M. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1992. 189 lap.

(ISBN 963-8461-66-7) Független idéző: 11

10) Túl a Kecegárdán: Calumet-vidéki amerikai magyar szótár. (A Magyarságkutatás könyvtára XV.) Gyűjtötte és összeállította Vázsonyi Endre. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Kontra Miklós. Az Előszót (6–7) és a Bevezetőt (8–24) Kontra Miklós írta. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1995. 242 lap.

(ISBN 963 04 5232 4) Független idéző: 13

11) Kontra Miklós és mtsai. 1997. Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. 2. változat. A B7307-es számú interjú eredeti hangfelvétele és ellenőrzött átirata.
URL: http://www.nytud.hu/buszi/b7307/index.html

(ISBN – ) Független idéző: 1

12) Kontra Miklós: Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája, 1987—1997. Budapest, 1997. július, 41 lap.

(ISBN – ) Független idéző: –

13) Kontra Miklós és Saly Noémi, szerk., Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris Kiadó, 1998. 458 lap.

(ISBN 963 379 482 X) Független idéző: 43

14) Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények (A Magyarságtudomány könyvtára XXVI.). Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002. 140 lap.

(ISBN 963 86291 3 4) Független idéző: 19

15) Kontra Miklós, szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 372 lap. [A 256–322. és a 363–371. lapok kivételével az egész könyvet K.M. írta.]

(ISBN 963 389 4190) Független idéző: 85

16) Kontra Miklós, szerk., Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. (Disputationes Samarienses, 6.) Somorja–Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005. 254 lap.

(ISBN 80-8062-273-6) Független idéző: 15

17) Kontra Miklós és Hattyár Helga. Az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája 1997–2007. Budapest, 2008. augusztus. 87 lap.

(ISBN – ) Független idéző: –

18) Kontra Miklós és Bakró-Nagy Marianne, szerk., A nyelvészetről – egyes szám, első személyben II. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2009. 223 lap.

(ISBN 978-963-482-3) Független idéző: 4

19) Kontra Miklós – Borbély Anna. 2010. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Kutatócsoportja, Budapest. 91 lap. Az elektronikus közzététel dátuma: 2010. december 6.
http://www.nytud.hu/buszi/index.html

(ISBN 978-963-315-029-0) Független idéző: 2

20) Szépfalusi István – Vörös Ottó – Beregszászi Anikó – Kontra Miklós. 2012. A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Szerkesztette Kontra Miklós. (A magyar nyelv a Kárpát- medencében a XX. század végén, IV. Sorozatszerkesztő Kontra Miklós) Budapest – Alsóőr – Lendva: Gondolat Kiadó – Imre Samu Nyelvi Intézet – Magyar Nemzeti Művelődési Intézet.
351 lap.

(ISBN 978 963 693 221 3) Független idéző: 8

21) Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, szerk. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2013. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 562 lap.

(ISBN 978 963 693 495 8) Független idéző: 3
Idegen nyelven megjelent könyvek:

1) Kontra, Miklós, ed., Ferenc Fabricius-Kovács Bibliography. Complied by Miklós Kontra. (Arcadia bibliographica virorum eruditorum, Fasciculus 7). Bloomington, IN: Eurolingua, 1984. Pp. 41.

(ISBN 0-931922-18-6) Független idéző: 3

2) Hungarian Picture Dictionary for Young Americans. Bilingual Edition. By Ruth G. Biro, Miklós Kontra, Zsófia T. Radnai. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. 257 pp.

(ISBN 963 18 1739 3) Független idéző: 5

3) Kontra, Miklós and Tamás Váradi, eds., Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, 1992. Pp. viii+130.

(ISBN 963 8461 55 1) Független idéző: 5

4) Studies in Applied Linguistics Volume 1 (1994). Editor: László Hunyadi, Co-editors: Miklós Kontra & Csaba Pléh. [This is a supplement to Hungarian Sociolinguistics = International Journal of the Sociology of Language #111]. Published by Department of General and Applied Linguistics, Lajos Kossuth University of Debrecen [sic!]. 190 pp.

(ISNN [sic!] 1217 8160) Független idéző: –

5) Kontra, Miklós & Csaba Pléh, eds., Hungarian Sociolinguistics (= International Journal of the Sociology of Language, No. 111 [1995]) (General Editor: Joshua A. Fishman). Berlin and New York: Mouton de Gruyter. 106 pp.

(ISSN 0165-2516) Független idéző: –

6) Pintzuk, Susan; Miklós Kontra; Klára Sándor; & Anna Borbély: The effect of the typewriter on Hungarian reading style. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 1, September 1995) Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences. Pp. 30.

(ISBN – ) Független idéző: 5

7) Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics. General Editor: Harro Stammerjohann. Co-editors: Sylvain Auroux, ... Miklós Kontra ... Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. Pp. XXVII + 1047.

(ISBN 3-484-73018-8) Független idéző: –

8) Kontra, Miklós, guest editor: Acta Linguistica Hungarica Volume 43, Numbers 3-4
(1995/1996). Pp. 293–439.

(ISSN 1216-8076) Független idéző: –


9) Kontra, Miklós and Tamás Váradi: The Budapest Sociolinguistic Interview: Version 3.
(Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 2, December 1997) Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences. 52 pp.

(ISBN 963 9074 08 X) Független idéző: 10

10) Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds,: Language:
A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: Central European University Press, 1999. xiii+346 pp.

(ISBN 963-9116-64-5) Független idéző: 18

11) Kontra, Miklós, guest editor: Multilingua, Volume 19–1/2 (2000): 1–2. [Special Issue:
Language contact in East-Central Europe] Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Pp. 1–195.

(ISSN 0167-8507) Független idéző: 3

12) Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics.
Second Edition, Revised and Enlarged. Volumes I and II. General Editor: Harro Stammerjohann.
Co-editors: Sylvain Auroux, ... Miklós Kontra ... Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009. Pp.
XXXVI + 1692. [KM a következő cikkeket szerkesztette: Antal László, Bárczi Géza, Fabricius- Kovács Ferenc, Fokos-Fuchs Dávid, Gáldi László, Gombocz Zoltán, Gyarmathi Sámuel, Hadrovics László, Hajdú Péter, Károly Sándor, Kniezsa István, Laziczius Gyula, Ligeti Lajos, Melich János, Németh Gyula, Országh László, Pais Dezső, Papp Ferenc, Sajnovics János, Szabó T. Attila, Tamás Lajos, Telegdi Zsigmond]

(ISBN 978-3-484-73068-7) Független idéző: 2


Magyar nyelven megjelent könyvrészletek:

1) Kontra Miklós: Szótárhasználók a magyar szótárírás aranykorában. In: Kiss Gábor és Zaicz Gábor, szerk., Szavak – nevek – szótárak: Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára, 228–232. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1997.

2) Kontra Miklós: Sorozatszerkesztői előszó. In: Csernicskó István, A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján), 13–15. [A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, I. kötet]. Budapest: Osiris Kiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely, 1998.

3) Kontra Miklós: Kicenzúráz – A cenzúra nem (tört)? In: Saly Noémi, szerk., Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára, 163–174. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, 2000.

4) Kontra Miklós: Strukturális és/vagy társadalomtörténeti magyarázat? A magyar–szláv kontaktusok egy talánya. In: T. Molnár István és Klaudy Kinga, szerk., Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára, 304–309. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2000.

5) Kontra Miklós: Egy mondattani változás három megközelítése. In: Kiefer Ferenc és Gósy Mária, szerk., Helyzetkép a magyar nyelvtudományról, 111–124. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2000.

6) Kontra Miklós és Szilágyi N. Sándor: A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a többségnek nincs? In: Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények (A Magyarságtudomány könyvtára XXVI.), 3–10. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002.

7) Kontra Miklós: A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 301–321. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

8) Kontra Miklós: A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 325–337. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

9) Kontra Miklós: Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc és Siptár Péter, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 551–566. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

10) Kontra Miklós: A magyar lingvicizmus és ami körülveszi. In: Sipőcz Katalin és Szeverényi Sándor, szerk., Elmélkedések nyelvekről, népekről, és a profán medvéről: Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére, 83–106. Szeged: SzTE, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, 2006.

11) Kontra Miklós: A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 549–576. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

12) Kontra Miklós: A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 577–594. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

13) Kontra Miklós: Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc főszerkesztő, Magyar nyelv (Akadémiai kézikönyvek), 1018–1037. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

14) Kontra Miklós: Országh László budapesti működése. In: Vadon Lehel, szerk., In memoriam Országh László, 363–374. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Amerikanisztika Tanszék, 2007.

15) Kontra Miklós: A heló térhódítása Budapesten. In: Magay Tamás, szerk., Félmúlt és közeljövő (Lexikográfiai füzetek 3.), 101–108. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.

16) Kontra Miklós: Nyelvi jogok és nyelvszabadság – Hozzászólás Andrássy György tanulmányához. In: Andrássy György és Vogl Márk, szerk., Az emberi jogok és a nyelvek (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 146.), 135–137. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010.

17) Kontra Miklós: Használható még a lufis könyv Amerikában?: Egy veterán amerikai magyartanár megjegyzései az 1989-ben megjelent Hungarian Picture Dictionary for Young Americans ürügyén. In: Pintér Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin, szerk., Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére, 294–302. Szeged: Grimm Kiadó, 2012.

18) F. Dornbach Mária – Kontra Miklós: Falusi történet. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit szerk., „...hogy legyen a víznek lefolyása...”: Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére, 99–119. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013.

19) Kontra Miklós: Megjegyzések a BUSZI-2-beli nyelvi bizonytalanságról. In: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa, szerk., Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére, 304–311. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014.

20) Kontra Miklós: Néhány különbség a muravidéki és a vajdasági magyar nyelv között. In: Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia, szerk., Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére, 182–185. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó, UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, 2014.

21) Kontra Miklós: A Karácsony Sándor-gyűjtemény kialakulása. In: Rébay Magdolna, szerk., Elődeink: Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Jausz Béla (Gyűjteményi füzetek 1.), 11–14.
Debrecen: Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, 2014.

Idegen nyelven megjelent könyvrészletek:

1) Kontra, Miklós: "No CARE-packages, please – We're Hungarians": The climate before, during, and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Harlig, Jeffrey & Csaba Pléh (eds.), When East Met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributions to the Sociology of Language 68), 143–164. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1995.

2) Kontra, Miklós: Országh, Ladislas. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, p. 682. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996.

3) Kontra, Miklós: Laziczius, Gyula. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, p. 555. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. (Coauthored with Ferenc Kovács).

4) Kontra, Miklós: "Stubborn as a mule calls for a dialectical presentation": On undoing and redoing corpus planning in Hungary. In: Michael Clyne (ed.), Undoing and Redoing Corpus Planning (Contributions to the Sociology of Language 78), 31–60. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1997.

5) Kontra, Miklós: Hungary. In: Hans Goebl et al, Kontaktlinguistik: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 2. Halbband, 1708–1723, Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1997.

6) Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady: Conceptualising and Implementing Linguistic Human Rights. In: Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds, Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, pp. 1–21. Budapest: Central European University Press, 1999.

7) Kontra, Miklós: “Don’t Speak Hungarian in Public!” – A Documentation and Analysis of Folk Linguistic Rights. In: Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, Tibor Várady, eds, Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, pp. 81–97. Budapest: Central European University Press, 1999.

8) Kontra, Miklós: Where is the ‘Most Beautiful’ and the ‘Ugliest’ Hungarian Spoken? In: Daniel Long and Dennis R. Preston, eds., Handbook of Perceptual Dialectology, Volume 2: 205–218. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002.

9) Kontra, Miklós: Changing mental maps and morphology: Divergence caused by international border changes. In: David Britain and Jenny Cheshire, eds., Social Dialectology: In honour of Peter Trudgill, 173–190. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003.

10) Kontra, Miklós: Contextualizing the Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary project. In: Fenyvesi, Anna, ed., Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language, 29–45. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2005.

11) Kontra, Miklós: Hungarian In- and Outside Hungary. In: Ammon, Ulrich et al, eds, Sociolinguistics/Soziolinguistik, 2nd completely revised and extended edition, Volume 3: 1811–1818. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2006.

12) Kontra, Miklós: Sustainable Linguicism. In: Frans Hinskens, ed., Language Variation – European Perspectives, 97–126. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2006.

13) Kontra, Miklós: Your Right to Your Language. In: Krisztina Dietz, ed., My Fulbright Experience, 39–54. Budapest: Hungarian-American Commission for Educational Exchange, 2006.

14) Kontra, Miklós: Hungarian. In: Sisson, Richard; Zacher, Christian; Cayton, Andrew, general editors, The American Midwest: An Interpretive Encyclopedia, 333–334. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2007.

15) Kontra, Miklós: Fabricius-Kovács, Ferenc. In: Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. Second Edition, Revised and Enlarged, pp. 446–447. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009.

16) Kontra, Miklós: Sociolinguistics in Hungary, the Czech Republic and Poland. In: Ball, Martin J. (ed.), The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World, 359–371. London/New York: Routledge, 2010. (Co-authored with Jiří Nekvapil and Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak)

17) Kontra, Miklós: The Contact Dialects of Hungarian. In: Bárdi, Nándor; Fedinec, Csilla; Szarka, László, eds, Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century (Atlantic Studies on Society in Change, No. 138), 661–679. Highland Lakes, N.J.: Atlantic Research and Publications, Inc., Distributed by Columbia University Press, New York, 2011.

18) Kontra, Miklós and Fruzsina S. Vargha: Are there speakers of the /?/ vs. /e/ dialect in Budapest? In: Barysevich, Alena; Alexandra D’Arcy; David Heap (eds.), Proceedings of Methods XIV: Papers from the Fourteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2011, 14–24. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek:

1) Kontra Miklós: Amerikai magyar újságok nyelve a sztenderd magyarral összevetve. Magyar Nyelv 78 (1982): 76–93.

2) Kontra Miklós: Dezső László (szerk.): Contrastive Studies Hungarian–English. (ism.) Nyelvtudományi Közlemények 85(1983): 231–236.

3) Kontra Miklós: Virág Roza Jött Amerikába. Magyar Nyelv 80(1984): 344–349.

4) Kontra Miklós: Egy – amerikai magyarok körében használt – kérdőívről. Magyar Nyelvjárások XXVI–XXVII(1984–85): 57–67.

5) Kontra Miklós: Az amerikai–magyar kétnyelvűség kutatásának áttekintése (1906–1984).
Magyar Nyelvőr 110(1986): 237–255.

6) Kontra Miklós: Ugyan mitől lenne jó az idegennyelv-tanítás Magyarországon? Magyar Tudomány 1987/7–8: 584–587.

7) Kontra Miklós és Gósy Mária: Azonos dallam két forrásból (megjegyzések a magygol intonációról). Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből III(1987): 19–30.

8) Kontra Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kérdéséről. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.), A magyar nyelv rétegződése (A Magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai II.), 573–583. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988.

9) Kontra Miklós: Szöveglejegyzési és elemzési kérdésekről a gazdagréti felvételek kapcsán.
In: Kontra Miklós, szerk., Beszélt nyelvi tanulmányok (Linguistica, Series A, Studia et dissertationes, 1.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1988.
Pp. 59–75.

10) Kontra Miklós: Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990/5: 512–520.

11) Kontra Miklós, Catherine O. Ringen és Joseph P. Stemberger: Kontextushatások a magyar magánhangzóharmóniában. Nyelvtudományi Közlemények 90(1989): 128–142.

12) Kontra Miklós: A terepmunkás dilemmái. BUKSZ 3(1991): 362–366.

13) Kontra Miklós: Nyelv és igazságszolgáltatás. Hiány III. évfolyam 7. szám (1992. augusztus): 16–19.

14) Kontra Miklós: Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv 90(1994): 333–345.

15) Kontra Miklós: Országh László életművének néhány tudománytörténeti vonatkozása.
Nyelvtudományi Közlemények 94 (1994–1995): 201–219.

16) Kontra Miklós: Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség. Fundamentum I.
évf., 2. szám (1997): 139–140.

17) Kontra Miklós: Angol nyelvi és kulturális imperializmus és magyar tanárképzés. Modern Nyelvoktatás III. évf., 3. szám (1997): 3–14.

18) Kontra Miklós: Jog, oktatás, nyelvészet és nyelvművelés. Kritika 1998/1: 20–22.

19) Kontra Miklós: „Három a magyar igazság”: Egy mondattani változás három megközelítése. Magyar Nyelv 97(2001): 53–64 és 254.


20) Kontra Miklós: Cigányaink, nyelveik és jogaik. Kritika XXXII/1. szám (2003. január): 24–
26.

21) Kontra Miklós: Élőnyelvi kutatások határainkon belül és kívül. Magyar Tudomány 2003/4: 504–512.

22) Kontra Miklós: Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza. Magyar Nyelvjárások XLI (2003): 355–358.

23) Kontra Miklós: A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása. Fórum Társadalomtudományi Szemle VI. évf. 3. szám (2004): 145–152.

24) Kontra Miklós: Nyelvi emberi jogi polémiák. Korunk 2004/11: 103–114.

25) Kontra Miklós: Tannyelv, (felső)oktatás, nyelvpolitika. Fórum Társadalomtudományi Szemle VI. évf. 4. szám (2004): 25–42.

26) Kontra Miklós: Baj-e, ha valaki lenégerezi a feketéket? Alkalmazott Nyelvtudomány IV. évfolyam 2. szám (2004): 93–95.

27) Kontra Miklós: Apropó „De azért egy értelmiséginek tudnia kell, hogy min ironizál”: Az egynyelvű szemlélet utóbbi negyedszázada. Kritika 2006. május: 14–16. (Utánközlés: Magyar Szó [Újvidék], 2006. augusztus 5–6., Kilátó, VIII–IX.)

28) Kontra Miklós: A nyelvi genocídium fogalma és mai magyarországi megvalósulásai/megvalósításai. Kritika 2009. május: 22–25.

29) Kontra Miklós: A focihoz és a pedagógiához mindenki ért, a nyelvhez még a politikus is.
Korunk 2009. május: 87–95.

30) Kontra Miklós: Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2009/4: 67–76.

31) Hattyár Helga – Kontra Miklós – Vargha Fruzsina Sára: Van-e Budapesten zárt ë? Magyar
Nyelv 105(2009): 453–468.

32) Kontra Miklós: Szócsinálás (A motiváció szerepe egy ismeretlen tárgy megnevezésében).
Magyar Terminológia 3(2010)/1: 55–63.

33) Kontra Miklós–Péntek János–Szilágyi N. Sándor: A Kárpát-medencei szociolingvisztikai vizsgálat 1996. évi romániai kérdőíve és kereszttáblái (I.). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LIV. évf. (2010), 2. szám: 161–180.

34) Kontra Miklós–Péntek János–Szilágyi N. Sándor: A Kárpát-medencei szociolingvisztikai vizsgálat 1996. évi romániai kérdőíve és kereszttáblái (II.). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LV. évf. (2011), 1. szám: 67–84.

35) Kontra Miklós: A KSH a nyelvi genocídiumot segíti – 2011-ben is. Kritika 2011. november–december: 40. lap.

36) Kontra Miklós: Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok). Nyelvtudományi Közlemények 108(2012): 357–380.

37) Kontra Miklós: Átlagos mondathossz a BUSZI-2-ben? Magyar Nyelv 109(2013): 342–343.

38) Kontra Miklós: Mennyire jutottunk negyedszázad alatt? Korunk 2014/11: 102–108. [Mármint a határon túli magyarok nyelvi közérzetének javításában s nyelvi jogaik érvényesítésében]

Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek:

1) Kontra, Miklós and Gregory L. Nehler: Ethnic Designations Used by Hungarian-Americans in South Bend, Indiana. Ural-Altaische Jahrbücher 53(1981): 105–111.

2) Kontra, Miklós and Gregory L. Nehler: Language Usage: An Interview with a Hungarian American. Hungarian Studies Review Vol. VIII, No. 1(1981): 99–118.

3) Kontra, Miklós: On (Team) Handball Terms in English. Papers in English and American Studies Vol. II(1982): 45–61. Szeged.

4) Kontra, Miklós: A problem of inversion. ELT Journal Volume 37, No. 2(1983): 164–165.

5) Kontra, Miklós: Medical Languages in Contact: English and Hungarian. Hungarian Studies
in English XV(1982): 75–89.

6) ??????, ??????: ????????????? ??????? ?????????? ???? – ???????????? ?????? ?????. In: ?????????????? ?????????. ????????? ?????? ??????? "Pedagógiai Szemle" ?? 1983 ???, 68–71. (Budapest, 1984). (társszerző: Molnár Judit).

7) Kontra, Miklós and Catherine Ringen: Hungarian Vowel Harmony: The Evidence from
Loanwords. Ural-Altaische Jahrbücher 58(1986): 1–14.

8) Kontra, Miklós: Hungarian-American Bilingualism: A Bibliographic Essay. Hungarian Studies 1(1985): 257–282.

9) Kontra, Miklós and Catherine O. Ringen: Stress and Harmony in Hungarian Loanwords.
Studien zur Phonologie und Morphologie der uralischen Sprachen, Herausgegeben von Károly Rédei. Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1987. Pp. 81–96.

10) Ringen, Catherine O. and Miklós Kontra: Hungarian neutral vowels. Lingua 78(1989):
181–191.

11) Kontra, Miklós: Hungarians turned gateniks in 1990. American Speech, 67(1992): 216–222.

12) Kontra, Miklós: Context makes a difference. Nyelvtudományi Közlemények 91 (1990): 133–137.

13) Kontra, Miklós: The messy phonology of Hungarians in South Bend: A contribution to the study of near-mergers. Language Variation and Change 5(l993): 225–23l.

14) Kontra, Miklós: On current research into spoken Hungarian. In: Miklós Kontra & Csaba Pléh (eds.), Hungarian Sociolinguistics (= International Journal of the Sociology of Language, No. 111 [1995]): 9–20.

15) Kontra, Miklós & Csaba Pléh: Introduction. In: Miklós Kontra & Csaba Pléh (eds.), Hungarian Sociolinguistics (= International Journal of the Sociology of Language, No. 111 [1995]): 5–8.

16) Kontra, Miklós: Changing Names: Onomastic Remarks on Hungarian-Americans. Journal of English Linguistics Vol. 23 (1990–1995): 114–122.

17) Barratt, Leslie B. & Miklós Kontra: Matching Hungarian and English Color Terms.
International Journal of Lexicography 9 (1996): 102–117.

18) Kontra, Miklós: The Wars over Names in Slovakia. Review Article of József Berényi:
Nyelvországlás: a szlovákiai nyelvtörvény történelmi és társadalmi okai [Ruling language: The historical and social causes of the Slovak official language law of 1990]. Pozsony: Fórum Alapítvány. 1994. 145 pp. and Zsigmond Zalabai (ed.) Mit ér a nyelvünk, ha magyar? A „táblaháború” és a „névháború” szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból 1990–1994 [What is our language worth if it is Hungarian? Hungarian press documents in Slovakia about the "personal-name war" and the "place-name sign war" in 1990–1994]. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 1995. 360 pp. In: Language Problems & Language Planning 20: 160–167.

19) Kontra, Miklós: Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica Volume 43, Numbers 3-4 (1995/1996): 293–294.

20) Kontra, Miklós: English Only's Cousin: Slovak Only. Acta Linguistica Hungarica 43 (1995/1996): 345–372.

21) Kontra, Miklós: On the right to use the language of one's choice in Slovakia. Canadian Centre for Linguistic Rights Bulletin, Volume 4:1 (1997), 5–8.

22) Kontra, Miklós: Some Reflections on the Nature of Language and Its Regulation. International Journal on Minority and Group Rights Vol. 6 (1999): 281–288.

23) Simon, Szabolcs and Miklós Kontra: Slovak linguists and Slovak language laws: An analysis of Slovak language policy. Multilingua, Volume 19(2000)–1/2: 73–94. [Special Issue: Language contact in East-Central Europe]

24) If women are being discriminated against, you don’t say “You should become a man”. An interview with Peter Trudgill on sociolinguistics and Standard English conducted by Kontra Miklós. novELTy [A Journal of English Language Teaching and Cultural Studies in Hungary], Volume 7 Number 2 (2000): 17–30.

25) Tove Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson with inserts by Miklós Kontra: Reflections on scholarship and linguistic rights: A rejoinder to Jan Blommaert. Journal of Sociolinguistics 5(2001): 143–155.

26) Kontra, Miklós: Hungarian verbal puzzles and the intensity of language contact. Journal of Sociolinguistics 5(2001): 163–179.

27) Kontra, Miklós: British Aid for Hungarian Deaf Education from a Linguistic Human Rights Point of View. Alkalmazott Nyelvtudomány I. évf. 2. szám(2001): 63–68.

28) Tove Skutnabb-Kangas, Miklós Kontra and Robert Phillipson. 2006. Getting Linguistic Human Rights Right: A Trio Respond to Wee (2005). Applied Linguistics 27: 318–324.

29) Kontra, Miklós: A tribute to Michael Clyne. Alkalmazott Nyelvtudomány X. évfolyam 1–2. szám (2010): 169-172.


Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány:

1) Kontra, Miklós: On English Negative Interrogatives. In: James E. Copeland and Philip W. Davis (eds.), The Seventh LACUS Forum 1980, 412–431. Columbia, S.C.: Hornbeam Press, 1981.

2) Kontra, Miklós: The Relation of L1 Vocabulary to L2: A Study of Hungarian-Americans. In: Waldemar Gutwinski and Grace Jolly (eds.), The Eighth LACUS Forum 1981, 523–540. Columbia, S.C.: Hornbeam Press, 1982.

3) Kontra, Miklós: Jumping on the Bandwagon of Teaching Speaking: Twenty Years of TEFL in Hungary. In: József G. Bognár and Andrew C. Rouse (eds.): Proceedings of the First Conference on Speech Orientated ELT, 50–56. Pécs: Janus Pannonius University, 1984.

4) Kontra, Miklós and Mária Gósy: Interference in intonation: Notes on Hungarian-Americans.
In: Ilah Fleming (ed.), The Thirteenth LACUS Forum 1986, 136–145. Lake Bluff, IL: LACUS, 1987.

5) Kontra, Miklós and Mária Gósy: Approximation of the Standard: A Form of Variability in Bilingual Speech. In: Alan R. Thomas (ed.), Methods in Dialectology, 442–455.
Clevedon–Philadelphia: Multilingual Matters, 1988.

6) Kontra, Miklós, Catherine O. Ringen and Joseph P. Stemberger: The Effect of Context on Suffix Vowel Choice in Hungarian Vowel Harmony. In: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists, Berlin/GDR, August 10–August 15, 1987. Pp. 450–453.
Akademie-Verlag Berlin.

7) Kontra, Miklós: On an ongoing syntactic merger in Hungarian. In: Kenesei, I. & C. Pléh (eds.), Approaches to Hungarian, Vol. 4: The Structure of Hungarian, 227–245. Szeged: JATE, 1992.

8) Kontra, Miklós: Do not people say such things? In: Valerie Becker Makkai, ed., The Twentieth LACUS Forum 1993, 333–344. Chapel Hill, N.C.: LACUS, 1994.

9) Kontra, Miklós: Sociopolitical and linguistic aspects of post-communist Hungarian contact linguistics. In: Muikku-Werner, P. & K. Julkunen (eds.): Kielten väliset kontaktit. AFinLAn vuosikirja 1995. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja No. 53: 7–23. Jyväskylä, 1995.

10) Kontra, Miklós: Danubegate: Strategic or ignorant use of language in a Hungarian court?
In: Wodak, Ruth & Kirsch, Fritz Peter (eds.): Totalitäre Sprache – Langue de bois – Language of Dictatorship, 261–268. Wien: Passagen Verlag, 1995.

11) Kontra, Miklós: Language rights arguments in Central Europe and the USA: How similar are they? In: Douglas A. Kibbee, ed., Language Legislation and Linguistic Rights, 142–178.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998.


Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány:

1) Kontra Miklós: Nyelv és igazságszolgáltatás. In: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia I., Nyíregyháza 1991. május 3–4., 19–23. Kiadta a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza.

2) Kontra Miklós: Tudománytörténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar nyelvészekről. In: Békési Imre és mások, szerk., Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, III: 1333–1338. Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993.

3) Kontra Miklós: Módszertani megjegyzések az amerikai magyar eldöntendő kérdőintonáció kapcsán. In: Kassai Ilona, szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat (A 6. Élőnyelvi Konferencia előadásai), 271–285. Budapest [MTA Nyelvtudományi Intézete], 1995.

4) Kontra Miklós: Magyar nyelvhasználat határainkon túl. In: Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás 1995–96 (A Magyarságkutatás könyvtára XX.), 113–123. Budapest: Teleki
László Alapítvány, 1996.

5) Kontra Miklós: Gondolatok a (bVn) és a (bV) nyelvi változókról. In: Sándor Klára, szerk., Nyelvi változó – nyelvi változás (A 9. Élőnyelvi Konferencia, Szeged, 1996. augusztus 22–24. előadásai), 9–22. Szeged: JGYF Kiadó, 1998.

6) Kontra Miklós: Koszovóban és Craiován: Trianon hatása a magyar mentális grammatikára.
In: Borbély Anna, szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai), 135–145. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály, 2000.

7) Kontra Miklós: Tíz Élőnyelvi Konferencia. In: Borbély Anna, szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében (A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai), 9–10. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály, 2000.

8) Kontra Miklós – Cseresnyési László: A magyar nyelv halála (a Parlamentben, 2001-ben és 2011-ben). In: Híres-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, szerk., Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban.
A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai, 73–83. Budapest – Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2011.

9) Kontra Miklós: „A nyelvészet eltűnhet” (Walt Wolfram) – és a nyelvi adatok? In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, szerk., Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2013. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból), 253–269. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.
Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin