Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-07-15

 

Dér Csilla Ilona

Cím: PhD, habil.
Nem: nő
Születési év: 1976
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-1-872-17-08

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2006
Tudományág: magyar nyelvészet – magyar nyelvtörténet
Disszertáció címe: Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2020
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): általános és alkalmazott nyelvészet
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem  habilitáció  2018 
Károli Gáspár Református egyetem viselkedéselemző (BA)   2017  

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Kodolányi János Főiskola
Beosztás: főiskolai docens

Egyéb korábbi munkaadó: MTA Nyelvtudományi Intézet / ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont
Beosztás: fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs) 2001-2004, tudományos főmunkatárs (2019) 


Kutatási és oktatási szakterületek

 • leíró és történeti pragmatika, társalgáselemzés (diskurzusjelölők, inszubordináció, háttércsatorna-jelzések)
 • magyar nyelvtörténet (grammatikalizációs folyamatok)
 • szociolingvisztika, gendernyelvészet (nemi sztereotípiák a nyelvhasználatban, feminizmusrecepciók)
 • kognitív nyelvészeti kutatások (mentális igék konstrukciói)
 • magyar leíró mondattan (értelmezős szerkezetek)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben (OTKA-/NKFI- és KRE Kari pályázatban) való részvételek: 

 1. Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2013-tól, társalapító és társvezető Csontos Nórával)
 2. DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, vezető: Tolcsvai Nagy Gábor, 2007-től), ezen belül tagság a Metapragmatikai munkacsoportban (vezető: Tátrai Szilárd) — tag (téma: kontextualizáló mentális igék konstrukciói) (l. OTKA/NKFI-részvételek), illetve a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages, 2014-től) nemzetközi projektben (finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása), 2018–2024: "A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás” (NKFI K 129040m senior kutató, téma: kontextualizáló mentális igék konstrukciói a magyarban)
 3. ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Osztály Társalgáselemzési Kutatócsoport (“Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” pályázat, NKFI K 128810, vezető: Horváth Viktória, 2018–2024) 
 4. ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet (“Regiszterfüggő változatok a középmagyarban”, NKFI FK 135186, vezető: Gugán Katalin, 2020-2024)
 5. Diskurzusjelölők kutatócsoport (KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék, vezető: Furkó Péter)
 6. TERMIK Kutatócsoport (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012-től)

Lezárult kutatások:

 1. 2018-2022: Diskurzusjelölők Kutatócsoport, KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék, "Multidiszciplináris diskurzuskutatások" pályázat, vezető: Furkó Péter
 2. 2018-2021: TERMIK Kutatócsoport, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, “A magyar nyelv és a szakmai kultúra” pályázat, vezető: Fóris Ágota
 3. 2015-2020: MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport, “Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” pályázat, OTKA K 116217, vezető: Dömötör Adrienne, szenior kutató (téma: függő esettel álló adpozíciók változásai)
 4. 2012-2017: DiAGram Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely, ELTE BTK, Mai magyar nyelvi tanszék, Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás , OTKA K 100717, vezető: Tolcsvai Nagy Gábor, szenior kutató, téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata
 5. 2010-2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) — megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)
 6. 2008-2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)

 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2022- Könyvtárügyi és Tudományos Láthatósági Bizottság - tag (KRE BTTK)
2010-2013 Kreditátviteli Bizottság - tag (KRE BTK)
 2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag
 2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat – szakmai bizottsági tag 
 2017-től  KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfokú komplex nyelvvizsga
német középfokú komplex nyelvvizsga

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
MTA Nyelvtudományi Intézet
Fiatal Kutatói Ösztöndíj
Magyar Tudományos Akadémia 2001–2004
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2010–2015
Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért  Magyar Tudományos Akadémia  2016
Év Publikációja Díj  KRE BTK-TáTK 2019 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2021-2024
ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2021/2022
ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj MTA 2022/2023

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció

IPrA (International Pragmatics Association)

tag

DiscourseNet  — the International Association for Discourse Studies

alapító tag 

Magyar Nyelvtudományi Társaság

tag, az Általános Nyelvészeti szakosztály titkára, a Megemlékezési Bizottság, illetve a Gombocz-díj Bizottság tagja

MTA Köztestület tag
EAFT (European Association for Terminology) tag
MANYE tag
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Dömötör Éva
(PPKE), társtémavezető
Demonstratívumok konstrukciós megközelítésben  2022
Jóri Anita (ELTE) The language of electronic music discourse community  2017
Eszéki Aliz (ELTE), társtémavezető árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata  
 Weidl Zsófia (ELTE), társtémavezető  egyet nem értések pragmatikofonetikai vizsgálata  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Schirm Anita (SZTE) A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján 2011
Koczogh Helga (DE) The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students 2012
Nagy C. Katalin (SZTE) A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben 2013
 Abuczki Ágnes (DE)  A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)  2014
Folmeg Márta (ELTE) Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapítása 2017
Varga Mónika (ELTE) Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra (előopponens) 2019
Dubravka Kubatov (ELTE) Complementing speech acts: A cross-linguistic approach based on English, French, Croatian, Hungarian, German, Italian and Spanish (előopponens) 2020
Konczné Bácsi Enikő, ELTE A kérés (és az ahhoz kapcsolódó jelenségek) megfogalmazásának módjai a középmagyar korban (előopponens) 2023
Hrenek Éva, ELTE Igei poliszémia és igei szinonímia a magyarban (előopponens) 2023
Pankovics Bálint Gergely, ELTE Verbális közlések ismétlésének és feldolgozásának sajátosságai a magyarban (előopponens) 2023
Marcsenkóné Kondacs Flóra, SZTE Az óvodások félintézményes hanganyagaiban megjelenő diskurzusjelölők jelentéséről a kibővített Natural Semantic Metalanguage modell alapján (előopponens) 2023

 

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Konferenciaszervezések

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon, Bp., 2022. június 10. Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoport (szervezőbizottsági tag)

DOKU2020, Bp., 2020. február 6. KRE BTK (szervezőbizottsági tag, szekcióelnöklés)

XXVII. MANYE, Budapest, 2019. április 15—16. KRE BTK (program- és szervezőbizottsági tag; a “(Meta)pragmatika és műfaj I-II” műhely szervezése és vezetése Csontos Nórával, szekcióelnökés)

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30–31. KRE BTK – MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens)

 

Konferenciarészvételek, előadások, interjúk, zsűrizések

 1. 18th International Pragmatics Conference (IPrA), Brüsszel, Université Libre de Bruxelles (ULB), 2023. július 11. Dér, Csilla Ilona: „The semantics and pragmatics of insubordinate conditional clauses in Hungarian” (előadás)

 2. International Conference on Conversation Analysis (ICCA 2023), Brisbane (Meanjin), University of Queensland, 2023. július 1. Dér, Csilla Ilona, Huszár, Anna, Horváth Viktória, Krepsz, Valéria: „Phonetic and pragmatic analysis of the discourse marker szerintem ‘I think, to my mind’ in spontaneous conversations” (előadás)

 3. Discourse markers — Theories and methods. Párizs, Université Paris Cité, 2023. május 25. Dér, Csilla Ilona, Huszár, Anna, Krepsz, Valéria, Horváth, Viktória: „Phonetopragmatic analysis of the Hungarian discourse marker hát ‘well, so’ and its combinations” (előadás)

 4. ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2023. május 16. „A feltételes függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos nyelvhasználói vélekedések” (szóbeli előadás)

 5. 43rd Annual Meeting of the Department of Linguistics (AMGL43). Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, 2023. május 6., Valeria Krepsz, Anna Huszár, Csilla Ilona Dér & Viktória Horváth: „The relationship between breathing and backchannel responses in spontaneous conversations — pilot study”

 6. Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, SZEPRA2023, SZTE, Szeged, 2023. április 21. Dér Csilla Ilona: „Hogy miért idézem mindezt?  A függetlenedett kérdő mellékmondatok diskurzusfunkcióiról a magyarban” (szóbeli előadás)

 7. PeLiKon III. oktatásnyelvészeti konferencia, A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberény, 2023. április 20. Dér Csilla Ilona: „A diskurzusjelölők (és más extraklauzális elemek) szórendjének oktatása” (szóbeli előadás)

 8. MANYE XXIX., SOTE Szaknyelvi Intézet, Budapest, 2023. március 17. Huszár Anna, Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Dér Csilla Ilona: „A légzés és a háttércsatorna-jelzések kapcsolatáról társalgásokban” (előadás)

 9. Regiszterfüggő változatok a középmagyarban: projekt- és korpuszbemutató. Nyelvtudományi kutatóközpont, Budapest, 2023. március 2.: Dér Csilla Ilona: „Egymást vonzó ellentétek — ellentétes diskurzusjelölő-kombinációk középmagyar kori önéletírásokban.” (előadás)

 10. Beszédkutatás — Speech Research 2023, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023. február 23.: Dér Csilla Ilona: „Indulatszóval kezdődő függetlenedett mellékmondatok a mai beszélt és írott beszélt magyar nyelvben: léteznek?” (előadás)

 11. Nyelvelmélet és diakrónia 5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2022. november 17.,  „Az idézésjelölő hogy aszongya kialakulásáról a magyarban” (szóbeli előadás)

 12. 13th International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XIII.), Bécsi Egyetem, Bécs, 2022. augusztus 26. „Sz’al, nemtom ’So, I dunno’ – The formal and functional variation of the discourse marker NEM TUDOM in Hungarian” (szóbeli előadás)

 13. International Conference on Historical Linguistics (ICHL) 25. University of Oxford, Oxford, 2022. augusztus 3.  „Discourse variation analysis of the Hungarian discourse markers no~na ’now, so, well’ and their combinations with other markers and insubordinate clauses” (szóbeli előadás + szekcióelnöklés egy másik szekcióban)

 14. International Conference on Historical Linguistics (ICHL) 25. University of Oxford, Oxford, 2022. augusztus 1. „Independence with or without ellipsis? About the evolution of hogy ‘that’ insubordinate clauses in Hungarian” (poszter)

 15. Alkalmazott Nyelvészeti Alumnitalálkozó és Nyílt Nap. ELTE BTK, 2022. június 24. Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban” (poszter)

 16. “Empirikus társalgáskutatások Magyarországon” szimpózium. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. június 10. Dér Csilla Ilona — Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban (előadás+poszter, szekcióelnöklés)
 17. Workshop on constructions 2. Morphological constructions, epistemic grounding and achoring. Organizer: DiAGram Research Group in Functional Linguistics, ELTE BTK, Budapest, 2022. június 2. (online szimpózium, a “Grounding and anchoring” c. szekció elnöklése, Frank Brisard keynote speaker bemutatása)
 18. ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2022. május 20. “A függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos elméleti-módszertani problémák és nyelvhasználói attitűdök” (szóbeli előadás)
 19. Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban 7. SZTE, Szeged, 2022. április 29. “A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és problémái” (szóbeli előadás)
 20. Terminológiai Csütörtök, IX. Szakmai Nap, KRE, Budapest, 2022. április 19. “Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation” c. könyv bemutatása Csontos Nórával (szóbeli előadás online könyvbemutatón)
 21. ≠. Konferencia a társadalmi nemek egyenlőtlenségeinek aktuális kérdéseiről. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumának konferenciája. 2022. február 5. “A nemek nyelvhasználata — mítoszok és tények a nyelvtudományban és a közgondolkodásban” (online konferencia, szóbeli előadás, felkért előadó)
 22. Össznyelvész Konferencia 2021, ELTE BTK, 2021. december 17. “Hogy mi van?! Ha megkérdezhetem… – Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban” (online konferencia, szóbeli előadás)
 23. Discourse-Pragmatic Variation and Change 5. University of Melbourne, Melbourne, 2021. december 15. “Corpus analysis of sequences of discourse markers and insubordinate clauses with hogy ‘that’ in Hungarian” (online konferencia, szóbeli előadás)
 24. A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye. KRE BTK, Budapest, 2021. november 10. “A szaknyelvi műfajokról terminológiai és pragmatikai vonatkozásban” (szóbeli előadás)
 25. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK, Szeged, 2021. október 27. “Határozószó, ragvonzó névutó vagy igekötő? A közel és kollokációinak korpuszelemzése a 16. századtól napjainkig” (szóbeli előadás)
 26. 17th International Pragmatics Conference, Winterthur (Switzerland), Zurich University of Applied Sciences, 2021. június 28. “Types and pragmatic functions of hogy ‘that’ insubordinations in Hungarian (online konferencia, előadás)
 27. Workshop on construction(s): Usage based approaches. Organizer: DiAGram Research Group in Functional Linguistics, ELTE BTK, Budapest, 2021. május 7. (online szimpózium, felkért hozzászóló Martin Hilpert „Constructions, language change and diachronic corpora”c. plenáris előadásához)
 28. XXVIII. MANYE Kongresszus. “Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények”. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2021. április 20. “A (tudományos) recenzió/kritika — (könyv)ismertetés szaknyelvi műfajának terminológiai vizsgálata”(online konferencia, előadás)
 29. Részvétel a Terminológiai csütörtök VIII. Szakmai nap online könyvbemutatóján mint szerző (Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben), KRE BTK MNYIKI – MaTT – TERMIK, 2021. február 4. https://www.youtube.com/watch?v=jLEXIM7eucQ&feature=youtu.be
 30. Hámori Ágnes — Dér Csilla Ilona: A beszélőváltások dinamikus jellemzői II.: Pragmatikai/társalgáselemzési aspektusok. Lexikális elemek a fordulók végén és kezdetén a magyar társalgásokban: a ’tehát’, az ’úgyhogy’ és a ’hát’. Beszédkutatás 2020 konferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, 2020. december 15.  (online konferencia, szóbeli előadás)
 31. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete. ELTE BTK, 2020. november 20. “A metapragmatikai tudatosság jelzései a diskurzusjelölővel (szóval, hát) induló hogy kötőszós függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok esetében” (szóbeli előadás, online konferencia)
 32. Horváth Viktória – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes –
  Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata:
  lehetőségek és kihívások. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2020. november 12. (a kutatások egyik résztvevője)
 33. Magyar Tudomány Ünnepe, “Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben — digitalizáció, kutatás, nyelvtörténet” szimpózium. 2020. november 5., online közvetítés az MTA Székházából. “Névutó csak a (fő)név után? Névutók vándorlása térben és időben”  (szóbeli előadás, felkért előadó) https://www.youtube.com/watch?v=Vo7U3nnNYR4&t=3531s 
 34. ECCA20: European Conference on Conversation Analysis. Radboud University, Nijmegen (Hollandia), 2020. június 29- július 2. Valéria Krepsz, Ágnes Hámori, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, and Viktória Horváth: Phonetic and pragmatic aspects of dynamic management of turn-takings in 3-participant conversations. (diasor, virtuális konferencia)
 35. SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan. UCL, London, 2020. március 30-31. Valéria Krepsz, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, Ágnes Hámori and Viktória Horváth: "The effect of the partner's age on backchanelling behaviour" (poszter, virtuális konferencia)
 36. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, 2020. február 6. "Diskurzusjelölő-használat az építészeti műszaki dokumentációkban" (felkért előadó)
 37. Függetlenedett hogy kötőszós mellékmondatok szinkrón és diakrón korpuszvizsgálata. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2019. december 12. (kutatászáró nagyelőadás)
 38. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztálya Pragmatika tagozatának felolvasó ülése: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-ről (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University). A beszámolót tartja: Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina, Furkó Péter és Dér Csilla Ilona. 2019. november 27.
 39. Nyelvelmélet és diakrónia 4. PPKE BTK, Budapest, 2019. november 21. Dér Csilla Ilona: "Eltűnt főmondatok nyomában: dicséreteket és szidásokat kifejező inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban" (szóbeli előadás)
 40. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Dér Csilla Ilona: "Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian" (szóbeli előadás)
 41. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Hámori Ágnes - Gyarmathy Dorottya - Dér Csilla Ilona - Krepsz Valéria - Horváth Viktória: "Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon" (poszter)
 42. XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Hámori Ágnes - Horváth Viktória - Dér Csilla - Gyarmathy Dorottya - Krepsz Valéria: "Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében" (előadás)
 43. XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Dér Csilla Ilona - Csontos Nóra - Furkó Péter: "A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai" (szóbeli előadás)
 44. Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása. ELTE BTK, Budapest, 2019. március 28. "Vélni vagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai" (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)
 45. Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA NyTI, Budapest, 2018. október 19. "Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben" (szóbeli előadás)
 46. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X., SZTE, Szeged, 2018. október 17. "Szintaxisból a pragmatikába: hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban" (szóbeli előadás)
 47. 20. Élőnyelvi Konferencia. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. KRE és MTA NyTI, Budapest, 2018. augusztus 31. "A tudományos szövegek mint a szakszövegek típusai" (szóbeli előadás)
 48. 11th International Conference on Im/Politeness, University of Valencia, Valencia, 2018. július 4. "The relation of (im)politeness and opinion markers in Hungarian" (szóbeli előadás)
 49. Discourse-Pragmatic Variation and Change (DiPVaC) 4., University of Helsinki, Helsinki, 2018. május 28. Furkó, Péter & Dér, Csilla: "A variational pragmatic approach to reformulation markers in English and Hungarian" (szóbeli előadás)
 50. Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 5. SZTE, Szeged, 2018. április 27. "A véleményjelölők udvariassági szerepéről" (szóbeli előadás)
 51. Egy- és többértelműség a nyelvben (ANYK) konferencia. Budapest, KJF, 2017. november 7. "A szerintem véleményjelölő a magyarban" (szóbeli előadás)
 52. XXVI. MANYE, Pécs, PTE, 2017. augusztus 31. "Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK" workshop (felkért hozzászóló az előadásokhoz)
 53. 15th International Pragmatics Conference, Belfast (Northern Ireland), Ulster University, 2017. július 17. "Discourse markers out of the blue? The case of Hungarian szerintem 'I think; to my mind' (előadás, szekcióelnöklés)
 54. Terminológiai Csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. KRE BTK, Budapest, 2017. február 2. "Pragmatika és kommunikáció a terminológusképzésben" (felkért előadó)
 55. Grammatika és oktatás - időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. ELTE BTK, Budapest, 2016. november 25. "Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről?" (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)
 56. Plenáris előadás a 17. Kossuth-szónokversenyen. ELTE-TÓK Budapest, 2016. november 11. "Nők a nyilvánosságban gender megközelítésben" (meghívott előadó)
 57. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei (ANYK) konferencia. KJF, Budapest, 2016. november 8. "Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban" (szóbeli előadás)
 58. Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. "A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében" (szóbeli előadás)
 59. Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. "A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében" (Markó Alexandrával közösen, szóbeli előadás)
 60. Plenáris előadás a 12. Félúton doktoranduszkonferencián. ELTE BTK, 2016. október 6.  "A diskurzusjelölők multifunkcionalitása" (meghívott előadó)
 61. Nyelv, ideológia, média 12. Úton: A tér nemei, a nemek terei. Szeged, SZTE BTK Angol-amerikai Intézet, 2016. október 1. "Nők és a tudományos munka -- pszichoszociális kockázati tényezők" (szóbeli előadás)
 62. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya Pragmatikai tagozatának felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2016. május 17. "A diskurzusjelölők funkciói" (meghívott előadó)
 63. "Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése". Előadás az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumának Nyelvészeti Műhelyében. Szeged, 2016. március 9.  (meghívott előadó)
 64. "Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben". Előadás az ELTE Eötvös Collegium Magyar Műhelyében, Budapest, 2016. február 22. (meghívott előadó)
 65. 'Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban' (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék --- Kodolányi János Főiskola -- Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF? 2015. november 10. "Többszörös diskurzusjelölők a magyar spontán társalgásokban" (szóbeli előadás)
 66. A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Emlékkonferencia Zsilka János professzor tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. ELTE BTK, 2015. október 16. "Jelentésváltozás a szerves-dialektikus, illetve a grammatikalizációelméletben" (szóbeli előadás, meghívott előadóként)
 67. V. Pragmatikai Kerekasztal. Budapest, KRE BTK, 2015. május 29. "Pragmatikaoktatás és -kutatás a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken" (szóbeli előadás)
 68. MANYE 25. 'Nyelv - nyelvtechnológia - nyelvpedagógia. 21. századi távlatok' Budapest, PPKE BTK és ITBK, 2015. március 31-április 1. "Az (én)szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata" (poszter)
 69. XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat (zsűritag)
 70. Nyelv, ideológia, média (NYIM) 10. Interdiszciplináris genderkonferencia. A feminista kutatások és oktatás távlatai Magyarországon.Szeged, SZTE BTK, 2014. szeptember 20. "De én nem ilyen vagyok! - Egyetemi genderkurzusok tanári tapasztalatai" (szóbeli előadás + szekcióelnöklés)
 71. 'Construal and grounding' Conference in Cognitive Linguistics. Budapest, ELTE BTK, 16 Oktober 2014. "About the syntax and semantics of the adposition ÁT 'across' (+ superessivus) in Hungarian" (szóbeli előadás + szekcióelnöklés)
 72. 'Nyelv, kultúra, társadalom' konferencia (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék --- Kodolányi János Főiskola -- Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF, 2014. november 3. "Udvariassági diskurzusjelölők - léteznek?" (szóbeli előadás)
 73. 'Generációk nyelve' konferencia (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék). Budapest, ELTE BTK, 2014. november 27. "Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban" (szóbeli előadás)
 74. Horváth Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából a Magyar Nyelvtudományi Társaságban. 2014. október 21.
 75. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyelv - társadalom - kultúra -- Interkulturális és multikulturális perspektívák. Budapest, ELTE BTK, 2013. március 27. "Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban?" (szóbeli előadás)
 76. Beszéd, adatbázis, kutatások (BEA) workshop. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. szeptember 25. "Diskurzusjelölők a társalgásban - az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról" (szóbeli előadás, meghívott előadó)
 77. NRG5 (New Reflections on Grammaticalization 5.)Edinburgh (Scotland), University of Edinburgh, 17 July 2012. Csilla Ilona Dér - Alexandra Markó: "Pragmaticalization of demonstratives into discourse markers in Hungarian: is deaccentuation involved?"(szóbeli előadás)
 78. 6th Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź (Poland), University of Łódź, 26 May 2012. "The role of discourse markers in turn-taking" (szóbeli előadás)
 79. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék -- Finnugor Tanszék. 2012. március 30. "Mi számít grammatikalizációnak, és mi nem? Kísérlet a fogalom újradefiniálására" (szóbeli előadás)
 80. So, what is it then, this Grammaticalization? - Approaches to Refining the Notion Workshop at Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany) 24 February 2012.  "Grammaticalizaton: a specific type of semantic and category change". (szóbeli előadás)
 81. Beszédkutatás 2011 konferencia - Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások. Budapest, MTA NyTI, 2011. október 27. "Beszélőváltások céljából használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben" (szóbeli előadás)
 82. Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencia (ELTE--KJF Alkalmazott nyelvészeti konferencia 7.). Budapest, KJF, 2011. október 24. "Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó!A fokozószók grammatikalizációjáról" (szóbeli előadás)
 83. XIII. Pszicholingvisztikai nyári egyetem, Balatonalmádi, 2011. május 25. Dér Csilla Ilona - Markó Alexandra: "Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben" (szóbeli előadás)
 84. Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011. május 17. Budapest ELTE BTK A ép. Nyelvészkönyvtár (felkért résztvevő)
 85. Grammatika és kontextus - új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában III. Budapest, ELTE BTK Finnugor tanszék, 2011. április 21. "A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében" (szóbeli előadás)
 86. Beyond dichotomies - Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 25. "How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?" (szóbeli előadás)
 87. Beyond dichotomies - Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 26. Alexandra Markó - Csilla Ilona Dér: "Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian" (szóbeli előadás)
 88. ELTE-KJF 6. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat. Budapest, KJF, 2010. október 19. "...és ilyen száraz adatok is szerepeltek benne- Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar beszélt nyelvben?" (szóbeli előadás)
 89. Nyelv, ideológia, média 6. - A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. Szeged, SZTE BTK, 2010. október 2. "Évák a csúcson - a hazai antifeminista populáris irodalom feministaképéről". (szóbeli előadás)
 90. A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés. Budapest, MTA NyTI, 2010. szeptember 30. "Nyelvtörténeti adat és grammatikalizációelmélet." (szóbeli elóadás, meghívott előadó)
 91. XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2010. május 26. Markó Alexandra - Dér Csilla Ilona - Horváth Viktória - Imre Angéla: "A diskurzusjelölők megjelenése az életkor függvényében" (szóbeli előadás)
 92. Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben - A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum műhelykonferenciája. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. "Korreferátum: Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben" (felkért hozzászóló)
 93. 2010. december 3. Részvétel a II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferenciazárórendezvényeként tartott, Zsilka János professzor emlékére rendezett kerekasztal-beszélgetésen meghívott hozzászólóként (Budapest, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék). Zsilka János szerves-dialektikus elmélete és hatásai (a beszélgetést vezette: Ladányi Mária). In: Kiss Zoltán - Ladányi Mária - Petykó Márton (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. Budapest: Tinta: 121-148.
 94. 2009. november 22. Interjú a Magyar Katolikus Rádió Nyelvédesanyánk c. műsorában a töltelékelemnek tartott kifejezésekről, funkcióikról.
 95. 5. Alkalmazott nyelvészeti konferencia - Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, ELTE - KJF, Budapest, Kodolányi János Főiskola, 2009. október 27. Markó Alexandra társszerzővel: "Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében" (szóbeli előadás)
 96. Beszédkutatás 2009 - A spontán beszéd. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, 2009. október 16. "Töltelékelem" vagy új nyelvi változó? (szóbeli előadás)
 97. Nyelv, ideológia, média 5. - A szexualitás terei. Szeged, SZTE, 2009. szeptember 18-1. "Milyen a magyar nő, ha anya?" (szóbeli előadás)
 98. "A grammatikalizációkutatás vitás kérdései". Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2009. május 5. (felkért előadó)
 99. XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009. április 17. "Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban" (szóbeli előadás)
 100. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2008. november 11. „Mik is a diskurzusjelölők?” (szóbeli előadás)
 101. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia a Kodolányi János Főiskola-ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében, Budapest, 2008. november 4. „Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben” (szóbeli előadás)
 102. X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2007. június 3–8. (Markó Alexandra társszerzővel) „The suprasegmental marking of Hungarian discourse markers” (szóbeli előadás)
 103. XVII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19–21. Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika szekció. „Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban” (szóbeli előadás + szekcióelnöklés)
 104. Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola szervezésében, Budapest, Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézete, 2006. október 30–31. (Markó Alexandra társszerzővel) „A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége” (szóbeli előadás)
 105. A nő és a női(es)ség sztereotípiái („Nyelv, ideológia, média 2.”), Szeged, SZTE BTK, 2006. szeptember 8–9.: „Ki/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében” (szóbeli előadás)
 106. XVI. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő SZIE SZTK, 2006. április 10–12. Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata” (szóbeli előadás)
 107. Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11. „Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály?” (szóbeli előadás)
 108. A nő helye a magyar nyelvhasználatban („Nyelv, ideológia, média”), Szeged, SZTE TIK, 2005. szeptember 8–9.: „Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon” (szóbeli előadás)
 109. Félúton 1. – Az ELTE nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája, Budapest, ELTE BTK, 2005. május 23., nyelvtörténet: „Grammatikalizáció, és ami mögötte van” (szóbeli előadás)
 110. XV. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 8., Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció” (szóbeli előadás)
 111. Nyelvészeti Doktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, 2004. november 12.: „A lexikontól a grammatikáig, és vissza: grammatikalizáció, lexikalizáció és reanalízis összefüggéseiről” (szóbeli előadás)
 112. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus – „A magyar nyelv kutatása”, Budapest, MTA Székház, 2004. augusztus 31.: „Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció” (szóbeli előadás)
 113. Nyelvészeti Doktoranduszok 7. Országos Konferenciája, Szeged, 2003. november 8.: „Határok nélkül? – A grammatikalizáció jelenlegi státusáról és lehetséges rekonstrukciójáról” (szóbeli előadás)
 114. XIII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16., Szociolingvisztika szekció: „Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról” (szóbeli előadás)
 115. XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 1999. március 29–31., Humán tudományok szekció: „Az értelmező grammatikai státusa” (szóbeli előadás)


 

 

Csilla Ilona Dér

Title: PhD, habil
Gender: F
Year of Birth: 1976 
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-872-17-08

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: linguistics
Title of Thesis: Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok [Grammaticalization processes in Hungarian – theoretical questions and case studies
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2000, 2020
Discipline(s): Hungarian Language and Literature, General and Applied Linguistics, Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 ELTE habilitation  2018 
 KRE behaviour analyst  2017 
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics (HAS RIL, Budapest), Department of Historical Linguistics and Dialectology

Previous Position Held: junior researcher


Areas of Research and Teaching
pragmatics (discourse markers, insubordination)

historical linguistics (grammaticalization, emergence of discourse markers)

cognitive linguistics (constructions of mental verbs)


Membership in Research Groups and Projects

Research Group of Pragmatics (KRE, co-founder and co-leader, 2013–)

DiAGram Functional Research Group (ELTE, member, researcher in NKFI projects, 2007–), Working Group in Metapragmatics (member, 2018–), CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages, member, 2014–)

Discourse Markers Research Group (KRE, member, 2018–)

Research Group for Historical Linguistics (ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (former MTA NyTI), researcher in OTKA projects, 2015–)

Research Group of Phonetics (ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (former MTA NyTI), researcher in NKFI project, 2018–)

TERMIK Research Group of Terminology (KRE, member, 2012–) 

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2010-2013  KRE BTK Committee of Credit Transfer and Subcommittee of MA Admission Credit Recognition (member)
 2022- KRE BTTK Committee of Librarianship and Scientific Visibility (member) 
            

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian native language 
English B2
German  B2 
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 János Bolyai Research Scholarship Hungarian Academy of Sciences  2010
 Certificate of Merit, Board of the János Bolyai Research Scholarship Hungarian Academy of Sciences   2016
ÚNKP Bolyai+ Scholarship Hungarian Academy of Sciences 2021/2022
 János Bolyai Research Scholarship Hungarian Academy of Sciences  2021-2024 
ÚNKP Bolyai+ Scholarship Hungarian Academy of Sciences 20222/2023

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 IPrA (International Pragmatics Association)  member
DiscourseNet  — the International Association for Discourse Studies founding member 

Association for Hungarian Linguistics 

secretary of section of General Linguistics

European Association for Terminology (EAFT)

member
Public Body of the Hungarian Academy of Sciences member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Jóri Anita, ELTE  The language of electronic music discourse community  2017
Dömötör Éva, PPKE Construcional analysis of demonstratives  2022
Eszéki Alíz, ELTE discourse particles in German and Hungarian Language [co-promotor]  

Weidl Zsófia, ELTE 

pragmaticophonetic analysis of disagreements [co-promotor]  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Schirm Anita, SZTE  A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján  2011
Koczogh Helga Vanda, DE  The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students  2012
Nagy C. Katalin, SZTE A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben 2013
Abuczki Ágnes, DE A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’) 2015
Folmeg Márta, ELTE Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai 2017
Varga Mónika, ELTE Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra [pre-opponent] 2019
Dubravka Kubatov, ELTE Complementing speech acts: A cross-linguistic approach based on English, French, Croatian, Hungarian, German, Italian and Spanish [pre-opponent]  2020
Konczné Bácsi Enikő  A kérés (és az ahhoz kapcsolódó jelenségek) megfogalmazásának módjai a középmagyar korban (előopponens) 2023 
Hrenek Éva, ELTE Igei poliszémia és igei szinonímia a magyarban (előopponens) 2023
Pankovics Bálint Gergely, ELTE Verbális közlések ismétlésének és feldolgozásának sajátosságai a magyarban (előopponens) 2023
Marcsenkóné Kondacs Flóra, SZTE Az óvodások félintézményes hanganyagaiban megjelenő diskurzusjelölők jelentéséről a kibővített Natural Semantic Metalanguage modell alapján (előopponens) 2023

 

List of Publications

(MTMT)

 

 

 

Organisation of conferences

DOKU2020, Bp., 2020. február 6. KRE BTK

XXVII. MANYE, Budapest, 2019. április 15—16. KRE BTK

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30–31. KRE BTK – MTA NyTI

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19.

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14.

Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship

 

Academic and public appearances, talks, posters

18th International Pragmatics Conference (IPrA), Brüsszel, Université Libre de Bruxelles (ULB), 2023. július 11. Dér, Csilla Ilona: „The semantics and pragmatics of insubordinate conditional clauses in Hungarian” (presentation)

International Conference on Conversation Analysis (ICCA 2023), Brisbane (Meanjin), University of Queensland, 2023. július 1. Dér, Csilla Ilona, Huszár, Anna, Horváth Viktória, Krepsz, Valéria: „Phonetic and pragmatic analysis of the discourse marker szerintem ‘I think, to my mind’ in spontaneous conversations” (presentation)

Discourse markers — Theories and methods. Párizs, Université Paris Cité, 2023. május 25. Dér, Csilla Ilona, Huszár, Anna, Krepsz, Valéria, Horváth, Viktória: „Phonetopragmatic analysis of the Hungarian discourse marker hát ‘well, so’ and its combinations” (presentation)

ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2023. május 16. „A feltételes függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos nyelvhasználói vélekedések” (presentation)

43rd Annual Meeting of the Department of Linguistics (AMGL43). Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, 2023. május 6., Valeria Krepsz, Anna Huszár, Csilla Ilona Dér & Viktória Horváth: „The relationship between breathing and backchannel responses in spontaneous conversations — pilot study” (presentation)

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, SZEPRA2023, SZTE, Szeged, 2023. április 21. Dér Csilla Ilona: „Hogy miért idézem mindezt?  A függetlenedett kérdő mellékmondatok diskurzusfunkcióiról a magyarban” (presentation)

PeLiKon III. oktatásnyelvészeti konferencia, A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberény, 2023. április 20. Dér Csilla Ilona: „A diskurzusjelölők (és más extraklauzális elemek) szórendjének oktatása” (presentation)

MANYE XXIX., SOTE Szaknyelvi Intézet, Budapest, 2023. március 17. Huszár Anna, Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Dér Csilla Ilona: „A légzés és a háttércsatorna-jelzések kapcsolatáról társalgásokban” (presentation)

Regiszterfüggő változatok a középmagyarban: projekt- és korpuszbemutató. Nyelvtudományi kutatóközpont, Budapest, 2023. március 2.: Dér Csilla Ilona: „Egymást vonzó ellentétek — ellentétes diskurzusjelölő-kombinációk középmagyar kori önéletírásokban.” (presentation)

Beszédkutatás — Speech Research 2023, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023. február 23.: Dér Csilla Ilona: „Indulatszóval kezdődő függetlenedett mellékmondatok a mai beszélt és írott beszélt magyar nyelvben: léteznek?” (presentation)

Nyelvelmélet és diakrónia 5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2022. november 17.,  „Az idézésjelölő hogy aszongya kialakulásáról a magyarban” (presentation)

13th International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XIII.), Bécsi Egyetem, Bécs, 2022. augusztus 26. „Sz’al, nemtom ’So, I dunno’ – The formal and functional variation of the discourse marker NEM TUDOM in Hungarian” (presentation)

International Conference on Historical Linguistics (ICHL) 25. University of Oxford, Oxford, 2022. augusztus 3.  „Discourse variation analysis of the Hungarian discourse markers no~na ’now, so, well’ and their combinations with other markers and insubordinate clauses” (presentation, chair in a section)

International Conference on Historical Linguistics (ICHL) 25. University of Oxford, Oxford, 2022. augusztus 1. „Independence with or without ellipsis? About the evolution of hogy ‘that’ insubordinate clauses in Hungarian” (poster)

Alkalmazott Nyelvészeti Alumnitalálkozó és Nyílt Nap. ELTE BTK, 2022. június 24. Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban” (poster)

“Empirikus társalgáskutatások Magyarországon” szimpózium. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. június 10. Dér Csilla Ilona — Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban (előadás+poszter, szekcióelnöklés)

Workshop on constructions 2. Morphological constructions, epistemic grounding and achoring. Organizer: DiAGram Research Group in Functional Linguistics, ELTE BTK, Budapest, 2022. június 2. (online szimpózium, a “Grounding and anchoring” c. szekció elnöklése, Frank Brisard keynote speaker bemutatása)

ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2022. május 20. “A függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos elméleti-módszertani problémák és nyelvhasználói attitűdök” (szóbeli előadás)

Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban 7. SZTE, Szeged, 2022. április 29. “A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és problémái” (szóbeli előadás)

Terminológiai Csütörtök, IX. Szakmai Nap, KRE, Budapest, 2022. április 19. “Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation” c. könyv bemutatása Csontos Nórával (szóbeli előadás online könyvbemutatón)

≠. Konferencia a társadalmi nemek egyenlőtlenségeinek aktuális kérdéseiről. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumának konferenciája. 2022. február 5. “A nemek nyelvhasználata — mítoszok és tények a nyelvtudományban és a közgondolkodásban” (online konferencia, szóbeli előadás, felkért előadó)

Össznyelvész Konferencia 2021, ELTE BTK, 2021. december 17. “Hogy mi van?! Ha megkérdezhetem… – Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban” (online konferencia, szóbeli előadás)

Discourse-Pragmatic Variation and Change 5. University of Melbourne, Melbourne, 2021. december 15. “Corpus analysis of sequences of discourse markers and insubordinate clauses with hogy ‘that’ in Hungarian” (online konferencia, szóbeli előadás)

A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye. KRE BTK, Budapest, 2021. november 10. “A szaknyelvi műfajokról terminológiai és pragmatikai vonatkozásban” (szóbeli előadás)

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK, Szeged, 2021. október 27. “Határozószó, ragvonzó névutó vagy igekötő? A közel és kollokációinak korpuszelemzése a 16. századtól napjainkig” (szóbeli előadás)

17th International Pragmatics Conference, Winterthur (Switzerland), Zurich University of Applied Sciences, 2021. június 28. “Types and pragmatic functions of hogy ‘that’ insubordinations in Hungarian (online konferencia, előadás)

Workshop on construction(s): Usage based approaches. Organizer: DiAGram Research Group in Functional Linguistics, ELTE BTK, Budapest, 2021. május 7. (online szimpózium, felkért hozzászóló Martin Hilpert „Constructions, language change and diachronic corpora”c. plenáris előadásához)

XXVIII. MANYE Kongresszus. “Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények”. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2021. április 20. “A (tudományos) recenzió/kritika — (könyv)ismertetés szaknyelvi műfajának terminológiai vizsgálata”(online konferencia, előadás)

Részvétel a Terminológiai csütörtök VIII. Szakmai nap online könyvbemutatóján mint szerző (Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben), KRE BTK MNYIKI – MaTT – TERMIK, 2021. február 4. https://www.youtube.com/watch?v=jLEXIM7eucQ&feature=youtu.be

Hámori Ágnes — Dér Csilla Ilona: A beszélőváltások dinamikus jellemzői II.: Pragmatikai/társalgáselemzési aspektusok. Lexikális elemek a fordulók végén és kezdetén a magyar társalgásokban: a ’tehát’, az ’úgyhogy’ és a ’hát’. Beszédkutatás 2020 konferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, 2020. december 15.  (online konferencia, szóbeli előadás)

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete. ELTE BTK, 2020. november 20. “A metapragmatikai tudatosság jelzései a diskurzusjelölővel (szóval, hát) induló hogy kötőszós függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok esetében” (szóbeli előadás, online konferencia)

Horváth Viktória – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes –
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata:
lehetőségek és kihívások. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2020. november 12. (a kutatások egyik résztvevője)

Magyar Tudomány Ünnepe, “Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben — digitalizáció, kutatás, nyelvtörténet” szimpózium. 2020. november 5., online közvetítés az MTA Székházából. “Névutó csak a (fő)név után? Névutók vándorlása térben és időben”  (szóbeli előadás, felkért előadó) https://www.youtube.com/watch?v=Vo7U3nnNYR4&t=3531s 

 ECCA20: European Conference on Conversation Analysis. Radboud University, Nijmegen (Hollandia), 2020. június 29- július 2. Valéria Krepsz, Ágnes Hámori, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, and Viktória Horváth: Phonetic and pragmatic aspects of dynamic management of turn-takings in 3-participant conversations. (slides, online conference)

 SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan. UCL, London, 2020. március 30-31. Valéria Krepsz, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, Ágnes Hámori and Viktória Horváth: "The effect of the partner's age on backchanelling behaviour" (poster, online conference)

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, 2020. február 6. "Diskurzusjelölő-használat az építészeti műszaki dokumentációkban" (invited speaker)

Függetlenedett hogy kötőszós mellékmondatok szinkrón és diakrón korpuszvizsgálata. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2019. december 12. 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztálya Pragmatika tagozatának felolvasó ülése: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-ről (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University). Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina, Furkó Péter and Dér Csilla Ilona. 2019. november 27.

Nyelvelmélet és diakrónia 4. PPKE BTK, Budapest, 2019. november 21. Dér Csilla Ilona: "Eltűnt főmondatok nyomában: dicséreteket és szidásokat kifejező inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban" 

16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Dér Csilla Ilona: "Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian" 

16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Hámori Ágnes - Gyarmathy Dorottya - Dér Csilla Ilona - Krepsz Valéria - Horváth Viktória: "Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon" (poster)

XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Hámori Ágnes - Horváth Viktória - Dér Csilla - Gyarmathy Dorottya - Krepsz Valéria: "Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében" 

XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Dér Csilla Ilona - Csontos Nóra - Furkó Péter: "A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai" 

Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása. ELTE BTK, Budapest, 2019. március 28. "Vélni vagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai" 

Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA NyTI, Budapest, 2018. október 19. "Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben" 

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X., SZTE, Szeged, 2018. október 17. "Szintaxisból a pragmatikába: hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban" 

20. Élőnyelvi Konferencia. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. KRE és MTA NyTI, Budapest, 2018. augusztus 31. "A tudományos szövegek mint a szakszövegek típusai" 

11th International Conference on Im/Politeness, University of Valencia, Valencia, 2018. július 4. "The relation of (im)politeness and opinion markers in Hungarian" 

Discourse-Pragmatic Variation and Change (DiPVaC) 4., University of Helsinki, Helsinki, 2018. május 28. Furkó, Péter & Dér, Csilla: "A variational pragmatic approach to reformulation markers in English and Hungarian" 

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 5. SZTE, Szeged, 2018. április 27. "A véleményjelölők udvariassági szerepéről" 

Egy- és többértelműség a nyelvben (ANYK) konferencia. Budapest, KJF, 2017. november 7. "A szerintem véleményjelölő a magyarban" 

XXVI. MANYE, Pécs, PTE, 2017. augusztus 31. "Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK" workshop (invited speaker)

15th International Pragmatics Conference, Belfast (Northern Ireland), Ulster University, 2017. július 17. "Discourse markers out of the blue? The case of Hungarian szerintem 'I think; to my mind' 

Terminológiai Csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. KRE BTK, Budapest, 2017. február 2. "Pragmatika és kommunikáció a terminológusképzésben" (invited speaker)

Grammatika és oktatás - időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. ELTE BTK, Budapest, 2016. november 25. "Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről?" 

Plenáris előadás a 17. Kossuth-szónokversenyen. ELTE-TÓK Budapest, 2016. november 11. "Nők a nyilvánosságban gender megközelítésben" (invited speaker)

Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei (ANYK) konferencia. KJF, Budapest, 2016. november 8. "Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban" 

Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. "A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében" 

Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. "A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében" (with Alexandra Markó)

Plenáris előadás a 12. Félúton doktoranduszkonferencián. ELTE BTK, 2016. október 6.  "A diskurzusjelölők multifunkcionalitása" (invited speaker)

Nyelv, ideológia, média 12. Úton: A tér nemei, a nemek terei. Szeged, SZTE BTK Angol-amerikai Intézet, 2016. október 1. "Nők és a tudományos munka -- pszichoszociális kockázati tényezők" 

Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya Pragmatikai tagozatának felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2016. május 17. "A diskurzusjelölők funkciói" (invited speaker)

"Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése". SZTE Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhely. Szeged, 2016. március 9.  (invited speaker)

"Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben". Előadás az ELTE Eötvös Collegium Magyar Műhelyében, Budapest, 2016. február 22. (invited speaker)

'Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban' (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék --- Kodolányi János Főiskola -- Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF? 2015. november 10. "Többszörös diskurzusjelölők a magyar spontán társalgásokban" 

A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Emlékkonferencia Zsilka János professzor tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. ELTE BTK, 2015. október 16. "Jelentésváltozás a szerves-dialektikus, illetve a grammatikalizációelméletben" (invited speaker)

V. Pragmatikai Kerekasztal. Budapest, KRE BTK, 2015. május 29. "Pragmatikaoktatás és -kutatás a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken" 

MANYE 25. 'Nyelv - nyelvtechnológia - nyelvpedagógia. 21. századi távlatok' Budapest, PPKE BTK és ITBK, 2015. március 31-április 1. "Az (én)szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata" (poster)

Nyelv, ideológia, média (NYIM) 10. Interdiszciplináris genderkonferencia. A feminista kutatások és oktatás távlatai Magyarországon.Szeged, SZTE BTK, 2014. szeptember 20. "De én nem ilyen vagyok! - Egyetemi genderkurzusok tanári tapasztalatai" 

'Construal and grounding' Conference in Cognitive Linguistics. Budapest, ELTE BTK, 16 Oktober 2014. "About the syntax and semantics of the adposition ÁT 'across' (+ superessivus) in Hungarian" 

'Nyelv, kultúra, társadalom' konferencia (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék --- Kodolányi János Főiskola -- Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF, 2014. november 3. "Udvariassági diskurzusjelölők - léteznek?" 

'Generációk nyelve' konferencia (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék). Budapest, ELTE BTK, 2014. november 27. "Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban" 

XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyelv - társadalom - kultúra -- Interkulturális és multikulturális perspektívák. Budapest, ELTE BTK, 2013. március 27. "Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban?"

Beszéd, adatbázis, kutatások (BEA) workshop. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. szeptember 25. "Diskurzusjelölők a társalgásban - az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról" (invited speaker)

NRG5 (New Reflections on Grammaticalization 5.)Edinburgh (Scotland), University of Edinburgh, 17 July 2012. Csilla Ilona Dér - Alexandra Markó: "Pragmaticalization of demonstratives into discourse markers in Hungarian: is deaccentuation involved?"

6th Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź (Poland), University of Łódź, 26 May 2012. "The role of discourse markers in turn-taking" 

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék -- Finnugor Tanszék. 2012. március 30. "Mi számít grammatikalizációnak, és mi nem? Kísérlet a fogalom újradefiniálására" 

So, what is it then, this Grammaticalization? - Approaches to Refining the Notion Workshop at Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany) 24 February 2012.  "Grammaticalizaton: a specific type of semantic and category change". 

Beszédkutatás 2011 konferencia - Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások. Budapest, MTA NyTI, 2011. október 27. "Beszélőváltások céljából használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben" 

Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencia (ELTE--KJF Alkalmazott nyelvészeti konferencia 7.). Budapest, KJF, 2011. október 24. "Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról" 

XIII. Pszicholingvisztikai nyári egyetem, Balatonalmádi, 2011. május 25. Dér Csilla Ilona - Markó Alexandra: "Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben" 

Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011. május 17. Budapest ELTE BTK A ép. Nyelvészkönyvtár (invited speaker)

Grammatika és kontextus - új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában III. Budapest, ELTE BTK Finnugor tanszék, 2011. április 21. "A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében" 

Beyond dichotomies - Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 25. "How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?" 

Beyond dichotomies - Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 26. Alexandra Markó - Csilla Ilona Dér: "Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian" 

ELTE-KJF 6. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat. Budapest, KJF, 2010. október 19. "...és ilyen száraz adatok is szerepeltek benne- Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar beszélt nyelvben?" 

Nyelv, ideológia, média 6. - A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. Szeged, SZTE BTK, 2010. október 2. "Évák a csúcson - a hazai antifeminista populáris irodalom feministaképéről". 

A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés. Budapest, MTA NyTI, 2010. szeptember 30. "Nyelvtörténeti adat és grammatikalizációelmélet." (invited speaker)

XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2010. május 26. Markó Alexandra - Dér Csilla Ilona - Horváth Viktória - Imre Angéla: "A diskurzusjelölők megjelenése az életkor függvényében" 

Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben - A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum műhelykonferenciája. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. "Korreferátum: Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben" 

2009. november 22. Magyar Katolikus Rádió "Nyelvédesanyánk". Interview about discourse markers, fillers.

5. Alkalmazott nyelvészeti konferencia - Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, ELTE - KJF, Budapest, Kodolányi János Főiskola, 2009. október 27. Markó Alexandra társszerzővel: "Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében" 

Beszédkutatás 2009 - A spontán beszéd. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, 2009. október 16. "Töltelékelem" vagy új nyelvi változó? 

Nyelv, ideológia, média 5. - A szexualitás terei. Szeged, SZTE, 2009. szeptember 18-1. "Milyen a magyar nő, ha anya?" 

"A grammatikalizációkutatás vitás kérdései". Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2009. május 5. 

XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009. április 17. "Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban" 

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2008. november 11. „Mik is a diskurzusjelölők?” 

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia a Kodolányi János Főiskola-ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében, Budapest, 2008. november 4. „Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben” 

X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2007. június 3–8. (with Alexandra Markó) „The suprasegmental marking of Hungarian discourse markers” 

XVII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19–21. Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika szekció. „Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban” 

Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola szervezésében, Budapest, Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézete, 2006. október 30–31. (with Alexandra Markó) „A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége” 

A nő és a női(es)ség sztereotípiái („Nyelv, ideológia, média 2.”), Szeged, SZTE BTK, 2006. szeptember 8–9.: „Ki/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében” 

XVI. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő SZIE SZTK, 2006. április 10–12. Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata” 

Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11. „Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály?” 

A nő helye a magyar nyelvhasználatban („Nyelv, ideológia, média”), Szeged, SZTE TIK, 2005. szeptember 8–9.: „Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon” 

Félúton 1. – Az ELTE nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája, Budapest, ELTE BTK, 2005. május 23., nyelvtörténet: „Grammatikalizáció, és ami mögötte van” 

XV. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 8., Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció” 

Nyelvészeti Doktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, 2004. november 12.: „A lexikontól a grammatikáig, és vissza: grammatikalizáció, lexikalizáció és reanalízis összefüggéseiről” 

VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus – „A magyar nyelv kutatása”, Budapest, MTA Székház, 2004. augusztus 31.: „Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció” 

Nyelvészeti Doktoranduszok 7. Országos Konferenciája, Szeged, 2003. november 8.: „Határok nélkül? – A grammatikalizáció jelenlegi státusáról és lehetséges rekonstrukciójáról” 

XIII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16., Szociolingvisztika szekció: „Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról” 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin