Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-08-11

 

Dér Csilla Ilona

Cím: PhD, habil.
Nem: nő
Születési év: 1976
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-1-872-17-08

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2006
Tudományág: magyar nyelvészet – magyar nyelvtörténet
Disszertáció címe: Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2020
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): általános és alkalmazott nyelvészet
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem  habilitáció  2018 
Károli Gáspár Református egyetem viselkedéselemző (BA)   2017  

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Kodolányi János Főiskola
Beosztás: főiskolai docens

Egyéb korábbi munkaadó: MTA Nyelvtudományi Intézet
Beosztás: fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs) 2001-2004, tudományos főmunkatárs (2019) 


Kutatási és oktatási szakterületek

 • leíró és történeti pragmatika, társalgáselemzés (diskurzusjelölők, inszubordináció, háttércsatorna-jelzések)
 • magyar nyelvtörténet (grammatikalizációs folyamatok)
 • szociolingvisztika, gendernyelvészet (nemi sztereotípiák a nyelvhasználatban, feminizmusrecepciók)
 • kognitív nyelvészeti kutatások (mentális igék konstrukciói)
 • magyar leíró mondattan (értelmezős szerkezetek)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

 1. Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2013-tól, társalapító és társvezető Csontos Nórával)
 2. DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, vezető: Tolcsvai Nagy Gábor, 2007-től), ezen belül tagság a Metapragmatikai munkacsoportban (vezető: Tátrai Szilárd) — tag (téma: kontextualizáló mentális igék konstrukciói) (l. OTKA/NKFI-részvételek), illetve a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages, 2014-től) nemzetközi projektben (finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása)
 3. Diskurzusjelölők kutatócsoport (KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék, vezető: Furkó Péter, “Diskurzusjelölők nyelv- és műfajközi kutatása” pályázat, 2018–2021)
 4. MTA NyTI Fonetikai Osztály (“Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” pályázat, NKFI K 128810, vezető: Horváth Viktória, 2018–2022) (l. OTKA/NKFI-részvételek),
 5. MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport (“Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” pályázat, OTKA K 116217, vezető: Dömötör Adrienne, 2015–2020) (l. OTKA/NKFI-részvételek)
 6. TERMIK Kutatócsoport (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012-től, “A magyar nyelv és a szakmai kultúra” pályázat, vezető: Fóris Ágota, 2018–2021)

OTKA/NKFI-részvételek:

2018–2022: "A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás” (NKFI K 129040, ELTE BTK Funkcionális kognitív nyelvészeti műhely) — kutató (kontextualizáló mentális igék konstrukciói a magyarban)

2018–2022: "Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései “(NKFI K 128810, MTA NyTI Fonetikai Osztály) — szenior kutató (diskurzusjelölők, inszubordinált mondatok pragmatikai jellemzői a társalgásokban)

2015–2020: "Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” (OTKA K 116217, MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport) — társkutató (téma: függő esettel álló adpozíciók változásai)

Lezárult OTKA/NKFI-kutatások:

2012-2017: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 100717, ELTE BTK Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata)

2010-2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) — megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)

2008-2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)

 
Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010-2013 Kreditátviteli Bizottság - tag (KRE BTK)
 2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag
 2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat – szakmai bizottsági tag 
 2017-től  KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely – műhelytag

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfokú komplex nyelvvizsga
német középfokú komplex nyelvvizsga

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
MTA Nyelvtudományi Intézet
Fiatal Kutatói Ösztöndíj
Magyar Tudományos Akadémia 2001–2004
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2010–2015
 Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért  Magyar Tudományos Akadémia  2016
 Év Publikációja Díj  KRE BTK-TáTK 2019 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció

IPrA (International Pragmatics Association)

tag

DiscourseNet  — the International Association for Discourse Studies

alapító tag 

Magyar Nyelvtudományi Társaság

tag, az Általános Nyelvészeti szakosztály titkára

MTA Köztestület tag
EAFT (European Association for Terminology) tag
MANYE tag
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Dömötör Éva
(PPKE), társtémavezető
mutató névmási eredetű diskurzuspartikulák a magyarban  
Jóri Anita (ELTE) The language of electronic music discourse community  2017
Eszéki Aliz (ELTE), társtémavezető árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata  
 Weidl Zsófia (ELTE), társtémavezető  egyet nem értések pragmatikofonetikai vizsgálata  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Schirm Anita (SZTE) A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján 2011
Koczogh Helga (DE) The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students 2012
Nagy C. Katalin (SZTE) A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben 2013
 Abuczki Ágnes (DE)  A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)  2014
Folmeg Márta (ELTE) Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapítása 2017
Varga Mónika (ELTE) Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra (előopponens) 2019

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Csontos Nóra, Dér Csilla 2019. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Jegyzet. Károli Könyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó.

Dér Csilla Ilona 2019. Grammatikalizáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/der-grammatikalizacio

Csontos Nóra, Dér Csilla 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó. 90 p. ISBN 978-963-9808-93-5

Dér Csilla Ilona. Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. Habilitációs dolgozat. Kézirat. 151 p.

Dér Csilla Ilona 2008. Grammatikalizáció. Nyelvtudományi Értekezések 158. Budapest: Akadémiai Kiadó. (újbóli kiadás: ér Csilla Ilona 2019. Grammatikalizáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/der-grammatikalizacio)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5361, DOI 9789634545361, www.mersz.hu

Furkó, Péter B. — Vaskó, Ildikó — Dér, Csilla Ilona — Madsen, Dorte (eds) 2019. Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Cham: Palgrave Macmillan, 318 p.

Furkó Péter, Dér Csilla, Johannes Angermuller (szerk.) Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: DiscourseNet 20 Conference Handbook. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018.  ISBN 978-963-318-724-1

Furkó Péter, Dér Csilla, Liesbeth Degand, Bonnie Webber (szerk.): TextLink –  Structuring Discourse in Multilingual Europe, Second Action Conference: Conference Handbook. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.04.11-2016.04.14. Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 154 p.

Ladányi Mária – Dér Csilla Ilona – Hattyár Helga (szerk.) 2004. „… még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Budapest: Tinta Kiadó.
 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 1. rész. Magyar Nyelv 116 (1): 40-48.

Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona – Furkó Péter 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében. Magyar Nyelvőr 143 (4): 481 -494.

Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya, Hámori Ágnes, Bóna Judit, Dér Csilla, Weidl Zsófia 2019. Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívásokNyelvtudományi Közlemények 115: 255-274.

Dér Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220.

Dér Csilla Ilona 2017. Nők és a tudományos munka — pszichoszociális kockázati tényezők. TNTeF 7 (1): 73-89.

Dér Csilla Ilona 2017. A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében. Beszédkutatás 2017: 169-184.

Dér Csilla Ilona — Markó Alexandra 2017. A hát funkciói a prozódiai megvalósulás  függvényében. Beszédkutatás2017: 105-117.

Dér Csilla Ilona 2016. “Régi” feminizmus vagy “új” feminizmus? Magyar nők korcsoportjainak véleménye a feminizmusról, feministákról. TNTeF 6 (2): 1-36.

Dér Csilla Ilona 2015. “De én nem ilyen vagyok!” – Gendernyelvészeti kurzusokról tanári szemmel. TNTeF 5 (1): 97-111.

Dér Csilla Ilona 2014. Horváth Katalin 70 éves. Magyar Nyelv 110 (4): 493-494.

Csilla Dér 2013. Grammaticalization: A specific type of semantic, categorical, and prosodic change. Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 18. Berlin-Budapest. 160-179.

Markó, Alexandra – Dér, Csilla Ilona 2012. Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian. Język. Komunikacja. Informacja 7: 61-78.

Dér Csilla Ilona 2012. Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. In: Beszédkutatás 2012: 130-141.

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2012. Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. In: Magyar Nyelvőr 136/2: 174–196.

Dér Csilla Ilona 2011. A hazai antifeminista könyvek nő- és feministaképéről. In: TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. 2011. 1. évf. 1. szám. 155-179. http://tntefjournal.hu/vol1/iss1/11_der.pdf

Csilla Ilona Dér 2010. On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica 57 (1): 3-28.

Csilla Ilona Dér – Alexandra Markó 2010. A pilot study of Hungarian discourse markers. In: Language and Speech 53 (2): 135-180.

Dér Csilla Ilona 2010. Narnia és a nyelvtan. Feladatok 8. osztályosoknak. In: Felvégi Emese (öá.): Olvassunk a ruhásszekrényben! Ajánlás C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című klasszikus gyermekirodalmi alkotásának tanórai felhasználására. Új Pedagógiai Szemle 2010/3-4: 164-186. (saját rész: 179-181.)

Dér Csilla Ilona 2010. „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. In: Beszédkutatás 2010: 159-170

Csilla Ilona Dér 2010. Why and what to teach about grammaticalization? In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest. 189-209.

Felvégi Emese – Dér Csilla Ilona – Kiss Helga 2009. Harry Potter és a tantárgyközi olvasás rejtélye. Új Pedagógiai Szemle 2009/10: 109-118.

Dér Csilla Ilona 2005. Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció. In: Nyelvtudományi Közlemények 102: 247–264.

Dér Csilla Ilona 2004. Határok nélkül: a grammatikalizáció státusáról. In: Nyelvtudományi Közlemények 101: 182–194.

Csilla Ilona Dér 2002: Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinung des Sprachwandels. Acta Linguistica Hungarica 49 (2): 149–178.

Dér Csilla Ilona 2001: Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról. Magyar Nyelv 97: 77–83.


Kötetekben megjelent tanulmányok

Dér Csilla Ilona 2020. Eltűnt főmondatok nyomában: a pozitív és negatív érzelmeket kifejező és erősítő hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban. In: Balogné Bérces Katalin — Hegedűs Attila — Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia 4. Budapest – Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék – Magyar  Nyelvészeti Tanszék. 31–45.

Gyarmathy Dorottya – Krepsz Valéria – Dér Csilla Ilona – Hámori Ágnes – Horváth Viktória 2020. Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. [o.n.]

Furkó, Péter B.Vaskó, IldikóDér, Csilla IlonaMadsen, Dorte 2019. Introduction. In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (eds): Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Cham: Palgrave Macmillan. 1-12. 

Dér Csilla Ilona 2019. Tudományos műfajok – szaknyelvi műfajok. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Budapest: KRE – L’Harmattan.131-146.

Dér Csilla Ilona 2019. Szintaxisból a pragmatikába? Hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. 2019: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged: SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 47–62.

Dér Csilla Ilona 2019. Vélem vagy vélekedem? A valószínűség és a vélemény jelölésmódjai a mai magyar nyelvhasználatban. In: Laczkó Krisztina — Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek 1. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 95–112.

Dér Csilla Ilona 2018. Hozzászólások a „Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” c. workshop előadásaihoz. In: Dombi Judit — Farkas Judit — Gúti Erika (szerk.): Aszimmetrikus kommunikáció — aszimmetrikus viszonyok. Bicske: Szak Kiadó. 435-445.

Dér Csilla Ilona 2018. A szerintem véleményjelölő a magyarban. In: Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben. Székesfehérvár — Budapest: Kodolányi János Egyetem — Tinta Könyvkiadó. 57-60.

Dér Csilla Ilona 2018. Nők a nyilvánosságban gendermegközelítésben. In: Hujber Szabolcs — Pölcz Ádám (szerk.): Beszédnemek — nemek beszéde. Retorika a reformációtól napjainkig. Budapest: MNYKNT, ELTE. 13-18.

Dér Csilla Ilona 2018. Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről? In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság. 297–305.

Dér Csilla Ilona 2017. Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban. In: Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Székesfehérvár — Budapest: KJF — Tinta Könyvkiadó. 32-38

Dér Csilla Ilona 2016. A szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 474-485.

Dér Csilla Ilona 2016. Jelentésváltozás a szerves-dialektikus nyelvelméletben és a grammatikalizációelméletben. In: Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. 40–50.

Dér Csilla Ilona 2016. Diskurzusjelölő-társulások a magyar spontán beszédben. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 21-26.

Dér Csilla Ilona 2016. Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft – MSZT. 85-94.

Dér Csilla Ilona 2015. Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 38-46.

Dér Csilla Ilona 2014. Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban? In: Ladányi Mária — Vladár Zsuzsa — Hrenek Éva (szerk.): MANYE XXIII. Nyelv — társadalom — kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I.Budapest: MANYE — Tinta Könyvkiadó. 115–121.

Dér Csilla Ilona 2014. Mondaton kívül? Szervetlen közbevetések a spontán társalgásokban. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó. 398-407.

Dér Csilla Ilona 2013. Mi számít grammatikalizációnak? Kísérlet a fogalom újradefiniálására. In: Forgács Tamás — Németh Miklós — Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. 17–28.

Dér Csilla Ilona 2013. Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. Budapest – Székesfehérvár: Tinta – Kodolányi János Főiskola. 71-76.

Dér Csilla Ilona 2013. A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében. In: Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus — új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. (Uralisztikai tanulmányok 20.) Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. 9-19.

Dér Csilla Ilona 2012. Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. In: Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó. 154-177.

Dér Csilla Ilona 2012. Mennyire (prototipikus) névutók a ragvonzó névutók a magyarban? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE BTK. 11–29.

Dér Csilla Ilona 2012. Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar (írotDér Csilla Ilona 2009. A határozó(szó)i (alaptagú) szerkezeteket érintő grammatikalizációs változások a középmagyar korban. In: Haader Lea – Horváth László (szerk.) Tanulmányok a középmagyar kor mondattanának köréből. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 20-37.


Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2011. Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai. In: Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta. 49-61.

Dér Csilla Ilona 2010. Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. Székesfehérvár – Eger: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola. 382-388.

Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra 2010. Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 78-83.

Dér Csilla Ilona 2009. Mik is a diskurzusjelölők? In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.) Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta. 293-303.

Alexandra Markó – Csilla Ilona Dér 2009. How to distinguish? A corpus-based study of Hungarian discourse markers. In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.) Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció. Budapest: Tinta. 393-408.

Dér Csilla Ilona 2009. Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály? A Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11–13.) konferencián elhangzott előadás írott, lektorált változata. http://fgrtort.nytud.hu/images/stories/bum5/DerCsillaBUM5.pdf

Dér Csilla Ilona 2009. Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta. 73-78.

Dér Csilla Ilona 2009. Ki a/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében. In: Baráth Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő és a női(es)ség sztereotípiái (Nyelv, ideológia, média 2.). Szeged: SZTE Könyvtártudományi Tanszék. 175-196.

Dér Csilla Ilona 2008. Önálló nyelvváltozás-e a degrammatikalizáció? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai. 121–160.t) beszélt nyelvben? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv funkciók – stílus és kapcsolat. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 70-75.

Dér Csilla Ilona 2008. Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban. In: Sárdi Csilla (szerk.) MANYE XVII. Kommunikáció az információs technológia korszakában. Pécs – Székesfehérvár: MANYE – Kodolányi János Főiskola. 444–450.

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2008. Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata. In: Bereczki András–Csepregi Márta – Klima László (szerk.) Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. 535–556.

Dér Csilla Ilona 2007. Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata. In: Heltai Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. II. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Gödöllő 2006. április 10–12. Pécs – Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem. 1221–1230.

Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra 2007. A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 74. Székesfehérvár, Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta. 61–67.

Dér Csilla Ilona 2007. Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon. In: Barát Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő helye a magyar nyelvhasználatban – „Nyelv, ideológia, média” konferencia, 2005. szeptember 8–9. Szeged: JATEPress. 87–103.


Dér Csilla Ilona 2006. A diskurzusjelölők kialakulásáról a grammatikalizációs paraméterek tükrében. In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum. 2006. 83–88.

Dér Csilla Ilona 2006. A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7–9. 2/2. kötet. Pécs–Miskolc: MANYE – Miskolci Egyetem. 161–167.

Dér Csilla Ilona 2006. Grammatikalizáció, és ami mögötte van. In: Zsilinszky Éva – Érsok Nikoletta Ágnes – Slíz Mariann (szerk.) Félúton – Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 2005. június 12. (Eredetileg: május 23.). Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 37–44.

Dér Csilla Ilona 2004. A grammatikalizáció „tettenérése” – Néhány határozói igenévből keletkezett, határozóragot vonzó névutónk kialakulásáról. In: Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.) „… még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Budapest: Tinta Kiadó. 37–43.

Dér Csilla Ilona 2004. Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról. In: Bartha Magdolna (szerk.) Nyelv – társadalom – nyelvhasználat. A XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 33–44.

Dér Csilla Ilona 2000: A grammatikalizáció elhatárolása más nyelvi változásoktól – Analógia, lexikalizáció és reanalízis. In: Földi Éva és Gadányi Károly (szerk.) Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék. 137–143.

Recenziók

Dér Csilla Ilona 2020. Recenzió: Furkó Bálint Péter:Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgató-könyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen,2019,118 pp. Orpheus Noster 12 (1): 114-117.

Dér Csilla Ilona 2017. Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen (könyvismertetés). Jelentés és Nyelvhasználat 4: 51-58.

Csilla Ilona Dér 2011. Review: Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) 2008. Sokszínű nyelvészet. “Női szóval – női szemmel”. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. /Multi-coloured linguistics. “By women’s words – with women’s eyes”. Gender studies in linguistics and literature/.Miskolc: A Miskolci Egyetem MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének Kiadványa III. In: Philologia Fenno-Ugrica 16-17 (2010/2011):163-170.

Dér Csilla Ilona 2011. Nemesi Attila László 2009: Az alakzatok kérdése a pragmatikában. (Pragmatika 1.) Loisir Kiadó, Budapest, 2009, 216 lap. (Recenzió). Magyar Nyelvőr 135 (2011/4): 509-517.

Dér Csilla Ilona 2011. Szemle, ismertetések./Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) 2009: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest) – Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely) – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 542 p. In: Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011): 380-386.

Dér Csilla Ilona 2011. Ismertetés. Keszler, Borbála – Lengyel, Klára 2008: Ungarische Grammatik. Aus dem Ungarischen übertragen von einer Übersetzergruppe unter der Leitung von Borbála Keszler und Attila Péteri. Hamburg: Helmut Buske Verlag. 270 p. In: Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011): 387-393.

Dér Csilla Ilona 2004. Recenzió: Tolcsvai Nagy Gábor: Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében. Budapest: Áron Kiadó; 2004. 165 oldal. In: Polanyiana 13 (1–2): 253–256.

Szócikkek

Dér Csilla Ilona 2004. Müller Péter (pp. 756-757), Muraközy Gyula (p. 728), Nádudvari Anna (pp. 795-796), Nagy Attila Kristóf (p. 800), Nagy Karola (pp. 832-833), Nehéz Ferenc (pp. 999-1000). In: Kollega Tarsoly István (főszerk.) Révai Új Lexikona 14. kötet. Mah-Nel. Szekszárd: Babits Kiadó.

Fordítások

Erik Schleef: Társadalmi nem és tudományos diskurzus: globális megszorítások és lokális lehetőségek. In: Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.): Társadalmi nem és nyelvhasználat 2. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 108-130.


Konferenciaszervezések
DOKU2020, Bp., 2020. február 6. KRE BTK (szervezőbizottsági tag, szekcióelnöklés)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, 2019. április 15—16. KRE BTK (program- és szervezőbizottsági tag; a “(Meta)pragmatika és műfaj I-II” műhely szervezése és vezetése Csontos Nórával, szekcióelnökés)

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30–31. KRE BTK – MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

V. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).


Nyilvános megjelenések

ECCA20: European Conference on Conversation Analysis. Radboud University, Nijmegen (Hollandia), 2020. június 29- július 2. Valéria Krepsz, Ágnes Hámori, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, and Viktória Horváth: Phonetic and pragmatic aspects of dynamic management of turn-takings in 3-participant conversations. (diasor, virtuális konferencia)

SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan. UCL, London, 2020. március 30-31. Valéria Krepsz, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, Ágnes Hámori and Viktória Horváth: “The effect of the partner’s age on backchanelling behaviour” (poszter, virtuális konferencia)

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, 2020. február 6. “Diskurzusjelölő-használat az építészeti műszaki dokumentációkban” (felkért előadó)

Függetlenedett hogy kötőszós mellékmondatok szinkrón és diakrón korpuszvizsgálata. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2019. december 12. (kutatászáró nagyelőadás)

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztálya Pragmatika tagozatának felolvasó ülése: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-ről (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University). A beszámolót tartja: Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina, Furkó Péter és Dér Csilla Ilona. 2019. november 27.

Nyelvelmélet és diakrónia 4. PPKE BTK, Budapest, 2019. november 21. Dér Csilla Ilona: “Eltűnt főmondatok nyomában: dicséreteket és szidásokat kifejező inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban” (szóbeli előadás)

16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Dér Csilla Ilona: “Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian” (szóbeli előadás)

16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Hámori Ágnes – Gyarmathy Dorottya – Dér Csilla Ilona – Krepsz Valéria – Horváth Viktória: “Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon” (poszter)

XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Hámori Ágnes – Horváth Viktória – Dér Csilla – Gyarmathy Dorottya – Krepsz Valéria: “Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében” (előadás)

XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: “A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai” (szóbeli előadás)

Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása. ELTE BTK, Budapest, 2019. március 28. “Vélnivagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai” (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)

Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA NyTI, Budapest, 2018. október 19. “Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben” (szóbeli előadás)

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X., SZTE, Szeged, 2018. október 17. “Szintaxisból a pragmatikába: hogykötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban” (szóbeli előadás)

20. Élőnyelvi Konferencia. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. KRE és MTA NyTI, Budapest, 2018. augusztus 31. “A tudományos szövegek mint a szakszövegek típusai” (szóbeli előadás)

11th International Conference on Im/Politeness, University of Valencia, Valencia, 2018. július 4. “The relation of (im)politeness and opinion markers in Hungarian” (szóbeli előadás)

Discourse-Pragmatic Variation and Change (DiPVaC) 4., University of Helsinki, Helsinki, 2018. május 28. Furkó, Péter & Dér, Csilla: “A variational pragmatic approach to reformulation markers in English and Hungarian” (szóbeli előadás)

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 5. SZTE, Szeged, 2018. április 27. “A véleményjelölők udvariassági szerepéről” (szóbeli előadás)

Egy- és többértelműség a nyelvben (ANYK) konferencia. Budapest, KJF, 2017. november 7. “A szerintemvéleményjelölő a magyarban” (szóbeli előadás)

XXVI. MANYE, Pécs, PTE, 2017. augusztus 31. “Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” workshop (felkért hozzászóló az előadásokhoz)

15th International Pragmatics Conference, Belfast (Northern Ireland), Ulster University, 2017. július 17. “Discourse markers out of the blue? The case of Hungarian szerintem ‘I think; to my mind’ (előadás, szekcióelnöklés)

Terminológiai Csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. KRE BTK, Budapest, 2017. február 2. “Pragmatika és kommunikáció a terminológusképzésben” (felkért előadó)

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. ELTE BTK, Budapest, 2016. november 25. “Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről?” (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)

Plenáris előadás a 17. Kossuth-szónokversenyen. ELTE-TÓK Budapest, 2016. november 11. “Nők a nyilvánosságban gender megközelítésben” (meghívott előadó)

Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei (ANYK) konferencia. KJF, Budapest, 2016. november 8. “Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban” (szóbeli előadás)

Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. “A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében” (szóbeli előadás)

Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. “A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében” (Markó Alexandrával közösen, szóbeli előadás)

Plenáris előadás a 12. Félúton doktoranduszkonferencián. ELTE BTK, 2016. október 6.  “A diskurzusjelölők multifunkcionalitása” (meghívott előadó)

Nyelv, ideológia, média 12. Úton: A tér nemei, a nemek terei. Szeged, SZTE BTK Angol-amerikai Intézet, 2016. október 1. “Nők és a tudományos munka — pszichoszociális kockázati tényezők” (szóbeli előadás)

Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya Pragmatikai tagozatának felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2016. május 17. “A diskurzusjelölők funkciói” (meghívott előadó)

“Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése”. Előadás az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumának Nyelvészeti Műhelyében. Szeged, 2016. március 9.  (meghívott előadó)

“Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben”. Előadás az ELTE Eötvös Collegium Magyar Műhelyében, Budapest, 2016. február 22. (meghívott előadó)

'Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban’ (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék — Kodolányi János Főiskola — Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF? 2015. november 10. “Többszörös diskurzusjelölők a magyar spontán társalgásokban” (szóbeli előadás)

A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Emlékkonferencia Zsilka János professzor tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. ELTE BTK, 2015. október 16. “Jelentésváltozás a szerves-dialektikus, illetve a grammatikalizációelméletben” (szóbeli előadás, meghívott előadóként)

V. Pragmatikai Kerekasztal. Budapest, KRE BTK, 2015. május 29. “Pragmatikaoktatás és -kutatás a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken” (szóbeli előadás)

MANYE 25. ‘Nyelv – nyelvtechnológia – nyelvpedagógia. 21. századi távlatok’ Budapest, PPKE BTK és ITBK, 2015. március 31-április 1. “Az (én)szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata” (poszter)

‘Generációk nyelve’ konferencia (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék). Budapest, ELTE BTK, 2014. november 27. “Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban”

‘Nyelv, kultúra, társadalom’ konferencia (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék — Kodolányi János Főiskola — Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF, 2014. november 3. “Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek?”

‘Construal and grounding’ Conference in Cognitive Linguistics. Budapest, ELTE BTK, 16 Oktober 2014. “About the syntax and semantics of the adposition ÁT ‘across’ (+ superessivus) in Hungarian”

Nyelv, ideológia, média (NYIM) 10. Interdiszciplináris genderkonferencia. A feminista kutatások és oktatás távlatai Magyarországon. Szeged, SZTE BTK, 2014. szeptember 20. “De én nem ilyen vagyok! – Egyetemi genderkurzusok tanári tapasztalatai” (előadó, szekcióvezető)

XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyelv – társadalom – kultúra — Interkulturális és multikulturális perspektívák. Budapest, ELTE BTK, 2013. március 27. “Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban?”

Beszéd, adatbázis, kutatások (BEA) workshop. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. szeptember 25. “Diskurzusjelölők a társalgásban – az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról” (felkért résztvevő)

NRG5 (New Reflections on Grammaticalization 5.) Edinburgh (Scotland), University of Edinburgh, 17 July 2012. Csilla Ilona Dér – Alexandra Markó: “Pragmaticalization of demonstratives into discourse markers in Hungarian: is deaccentuation involved? “.

6th Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź (Poland), University of Łódź, 26 May 2012. “The role of discourse markers in turn-taking”

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék — Finnugor Tanszék. 2012. március 30. “Mi számít grammatikalizációnak, és mi nem? Kísérlet a fogalom újradefiniálására”

So, what is it then, this Grammaticalization? – Approaches to Refining the Notion Workshop at Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany) 24 February 2012. “Grammaticalizaton: a specific type of semantic and category change”.

Beszédkutatás 2011 konferencia – Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások. Budapest, MTA NyTI, 2011. október 27. “Beszélőváltások céljából használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben”

Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencia (ELTE–KJF Alkalmazott nyelvészeti konferencia 7.). Budapest, KJF, 2011. október 24. “Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról”

XIII. Pszicholingvisztikai nyári egyetem, Balatonalmádi, 2011. május 25. Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra: “Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben”

Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011. május 17. Budapest ELTE BTK A ép. Nyelvészkönyvtár (felkért résztvevő)

Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában III. Budapest, ELTE BTK Finnugor tanszék, 2011. április 21. “A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében”

2010. december 3. Részvétel a II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia zárórendezvényeként tartott, Zsilka János professzor emlékére rendezett kerekasztal-beszélgetésen (Budapest, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék). (felkért résztvevő)

Beyond dichotomies – Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 25. “How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?”

Beyond dichotomies – Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 26. Alexandra Markó – Csilla Ilona Dér: “Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian”

ELTE-KJF 6. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia: Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat. Budapest, KJF, 2010. október 19. “…és ilyen száraz adatok is szerepeltek benne - Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar beszélt nyelvben?”

Nyelv, ideológia, média 6. – A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. Szeged, SZTE BTK, 2010. október 2. “Évák a csúcson – a hazai antifeminista populáris irodalom feministaképéről”.

A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés. Budapest, MTA NyTI, 2010. szeptember 30. “Nyelvtörténeti adat és grammatikalizációelmélet.”

XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2010. május 26. Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona – Horváth Viktória – Imre Angéla: “A diskurzusjelölők megjelenése az életkor függvényében.”

Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben – A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum műhelykonferenciája. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. “Korreferátum: Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben”

5. Alkalmazott nyelvészeti konferencia – Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, ELTE – KJF, Budapest, Kodolányi János Főiskola, 2009. október 27. Markó Alexandra társszerzővel: “Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében”

Beszédkutatás 2009 – A spontán beszéd. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, 2009. október 16. “Töltelékelem” vagy új nyelvi változó?

Nyelv, ideológia, média 5. – A szexualitás terei. Szeged, SZTE, 2009. szeptember 18-19. “Milyen a magyar nő, ha anya?”

„A grammatikalizációkutatás vitás kérdései”. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2009. május 5. A handout letölthető innen.

XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009. április 17. “Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban”

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2008. november 11. „Mik is a diskurzusjelölők?”

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia a Kodolányi János Főiskola-ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében, Budapest, 2008. november 4. „Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben”

X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2007. június 3–8. (Markó Alexandra társszerzővel) „The suprasegmental marking of Hungarian discourse markers”

XVII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19–21. Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika szekció. „Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban”

Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola szervezésében, Budapest, Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézete, 2006. október 30–31. (Markó Alexandra társszerzővel) „A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége”

A nő és a női(es)ség sztereotípiái („Nyelv, ideológia, média 2.”), Szeged, SZTE BTK, 2006. szeptember 8–9.: „Ki/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében”

XVI. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő SZIE SZTK, 2006. április 10–12. Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata”

Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11. „Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály?”

A nő helye a magyar nyelvhasználatban („Nyelv, ideológia, média”), Szeged, SZTE TIK, 2005. szeptember 8–9.: „Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon”

Félúton 1. – Az ELTE nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája, Budapest, ELTE BTK, 2005. május 23., nyelvtörténet: „Grammatikalizáció, és ami mögötte van”

XV. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 8., Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció”

Nyelvészeti Doktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, 2004. november 12.: „A lexikontól a grammatikáig, és vissza: grammatikalizáció, lexikalizáció és reanalízis összefüggéseiről”

VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus – „A magyar nyelv kutatása”, Budapest, MTA Székház, 2004. augusztus 31.: „Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció”

Nyelvészeti Doktoranduszok 7. Országos Konferenciája, Szeged, 2003. november 8.: „Határok nélkül? – A grammatikalizáció jelenlegi státusáról és lehetséges rekonstrukciójáról”

XIII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16., Szociolingvisztika szekció: „Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról”

XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 1999. március 29–31., Humán tudományok szekció: „Az értelmező grammatikai státusa”


Ilona Csilla Dér

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:+36-1-872-17-08

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: Hungarian Linguistics: Historical Linguistics
Title of Thesis: Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok [Grammaticalization processes in Hungarian – theoretical questions and case studies]
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2020
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Year of Obtaining the MA Degree: 2000
Discipline(s): Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Year of Obtaining the MA Degree: 2000
Discipline(s): General and Applied Linguistics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
ELTE habilitation 2018
KRE   behavior analyst  2017

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Kodolányi János University College
Previous Position Held: associate professor

Other Previous Employers: Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics
Other Previous Positions Held: junior researcher


Areas of Research and Teaching

pragmatics, discourse analysis (discourse markers, pragmatics of spontaneous speech)
historical linguistics (grammaticalization, language changes)
sociolinguistics, genderlinguistics (stereotypes in language usage, internet-language)
cognitive linguistics (grammaticalization, postpositions in Hungarian)
descriptive linguistics
intercultural communication

Membership in Research Groups and Projects

Funkcionális (Kognitív) Nyelvészeti Műhely [DiAGram Research Group in Functional Linguistics] (ELTE BTK, leader: Gábor Tolcsvai Nagy) 

“Diskurzusjelölők” kutatócsoport [Discourse markers research group] (KRE BTK, leader: Péter Furkó, 2018–2021) 

TERMIK Research Group (KRE BTK, leader: Ágota Fóris)

KRE BTK Pragmatikai Műhely és Diákműhely [Research Group of Pragmatics] (co-founder and co-leader)

ELTE BTK Spontánbeszéd-kutató Műhely [Eötvös Loránd University, Research Group of Spontaneous Speech] 


Projects

2018–2022: Verbal constructions in Hungarian (NKFI K 129040, DiAGram Research Group in Functional Linguistics, lead be Gábor Tolcsvai Nagy) 

2018–2022: The interrelations of phonetic properties in speech units (NKFI K 128810, MTA NyTI Fonetikai Osztály, lead by Viktória Horváth) 

2015–2020: Competing structures in Middle Hungarian vernacular: a variationist approach (OTKA K 116217, Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics; supported by by the Hungarian Scientific Research Fund; lead by Adrienne Dömötör) 

2012–2017 Research in functional cognitive linguistics, K100717 (Eötvös Loránd University DIAGram Research Group in Functional Linguistics; supported by the Hungarian Scientific Research Fund; lead by Gábor Tolcsvai Nagy) and participation in the CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages) project 

2080–2012 Research in functional cognitive linguistics, K76878 (Eötvös Loránd University DIAGram Research Group in Functional Linguistics; supported by the Hungarian Scientific Research Fund; lead by Gábor Tolcsvai Nagy)

2010–2013 Morphologically analysed historical corpus of personal life, K81189 (Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics; supported by by the Hungarian Scientific Research Fund; lead by Adrienne Dömötör)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2014-  Jelentés és Nyelvhasználat - editorial board member
   
   
   

 

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English intermediate, Complex (Origo Language Exam)
German intermediate, Complex (Origo Language Exam)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Young
Researcher
Grant
Hungarian Academy of Sciences Research Institute for Linguistics, Department of Historical Linguistics and Dialectology 2001–2004
Bolyai János Research Grant Hungarian Academy of Sciences 2010–2015
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)

Magyar Nyelvtudományi Társaság [Association for Hungarian Linguistics]

member, Section of General Linguistics: secretary

DiscourseNet  — the International Association for Discourse Studies founding member
International Pragmatics Association (IPrA) member
MANYE [Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers] member
MTA Köztestület [Public Body of Hungarian Academy of Sciences] member
EAFT (European Association for Terminology) member
Hungarian Research Centre for Pragmatics member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Dömötör Éva,
PPKE
discourse particles in Hungarian language  
Jóri Anita,
PTE
The language of electronic music discourse community  2017
Eszéki Aliz contrastive analysis of discourse particles in Hungarian and in German  
 Weidl Zsófia  pragmatico-phonetic analyses of disagreements  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of 
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Schirm Anita (SZTE) A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján 2011
Koczogh Helga (DE) The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students 2012
Nagy C. Katalin (SZTE) A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben 2013
 Abuczki Ágnes (DE)  A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)  2014
Folmeg Márta (ELTE) Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapítása 2017
Varga Mónika (ELTE)  Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra (preopponent) 2019

 

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Csontos Nóra, Dér Csilla 2020. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Jegyzet. Károli Könyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó.

Dér Csilla Ilona 2019. Grammatikalizáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/der-grammatikalizacio

Csontos Nóra, Dér Csilla 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó. 90 p. ISBN 978-963-9808-93-5

Dér Csilla Ilona. Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. Habilitációs dolgozat. Kézirat. 151 p.

Dér Csilla Ilona 2008. Grammatikalizáció. Nyelvtudományi Értekezések 158. Budapest: Akadémiai Kiadó. (újbóli kiadás: ér Csilla Ilona 2019. Grammatikalizáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/der-grammatikalizacio)

Edited books
Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5361, DOI 9789634545361, www.mersz.hu

Furkó, Péter B. — Vaskó, Ildikó — Dér, Csilla Ilona — Madsen, Dorte (eds) 2019. Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Cham: Palgrave Macmillan, 318 p.

Furkó Péter, Dér Csilla, Johannes Angermuller (szerk.) Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: DiscourseNet 20 Conference Handbook. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018.  ISBN 978-963-318-724-1

Dér Csilla Ilona. Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. Habilitációs dolgozat. Kézirat. 151 p.

Furkó Péter, Dér Csilla, Liesbeth Degand, Bonnie Webber (szerk.): TextLink –  Structuring Discourse in Multilingual Europe, Second Action Conference: Conference Handbook. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.04.11-2016.04.14. Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 154 p.

Ladányi Mária – Dér Csilla Ilona – Hattyár Helga (szerk.) 2004. „… még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Budapest: Tinta Kiadó.
 

Articles in Academic Reviews

Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona – Furkó Péter 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében. Magyar Nyelvőr 143 (4): 481 -494.

Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya, Hámori Ágnes, Bóna Judit, Dér Csilla, Weidl Zsófia 2019. Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívásokNyelvtudományi Közlemények 115: 255-274.

Dér Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220.

Dér Csilla Ilona 2017. Nők és a tudományos munka — pszichoszociális kockázati tényezők. TNTeF 7 (1): 73-89.

Dér Csilla Ilona 2017. A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében. Beszédkutatás 2017: 169-184.

Dér Csilla Ilona — Markó Alexandra 2017. A hát funkciói a prozódiai megvalósulás  függvényében. Beszédkutatás2017: 105-117.

Dér Csilla Ilona 2016. “Régi” feminizmus vagy “új” feminizmus? Magyar nők korcsoportjainak véleménye a feminizmusról, feministákról. TNTeF 6 (2): 1-36.

Dér Csilla Ilona 2015. “De én nem ilyen vagyok!” – Gendernyelvészeti kurzusokról tanári szemmel. TNTeF 5 (1): 97-111.

Dér Csilla Ilona 2014. Horváth Katalin 70 éves. Magyar Nyelv 110 (4): 493-494.

Csilla Dér 2013. Grammaticalization: A specific type of semantic, categorical, and prosodic change. Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 18. Berlin-Budapest. 160-179.

Markó, Alexandra – Dér, Csilla Ilona 2012. Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian. Język. Komunikacja. Informacja 7: 61-78.

Dér Csilla Ilona 2012. Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. In: Beszédkutatás 2012: 130-141.

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2012. Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. In: Magyar Nyelvőr 136/2: 174–196.

Dér Csilla Ilona 2011. A hazai antifeminista könyvek nő- és feministaképéről. In: TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. 2011. 1. évf. 1. szám. 155-179. http://tntefjournal.hu/vol1/iss1/11_der.pdf

Csilla Ilona Dér 2010. On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica 57 (1): 3-28.

Csilla Ilona Dér – Alexandra Markó 2010. A pilot study of Hungarian discourse markers. In: Language and Speech 53 (2): 135-180.

Dér Csilla Ilona 2010. Narnia és a nyelvtan. Feladatok 8. osztályosoknak. In: Felvégi Emese (öá.): Olvassunk a ruhásszekrényben! Ajánlás C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című klasszikus gyermekirodalmi alkotásának tanórai felhasználására. Új Pedagógiai Szemle 2010/3-4: 164-186. (saját rész: 179-181.)

Dér Csilla Ilona 2010. „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. In: Beszédkutatás 2010: 159-170

Csilla Ilona Dér 2010. Why and what to teach about grammaticalization? In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest. 189-209.

Felvégi Emese – Dér Csilla Ilona – Kiss Helga 2009. Harry Potter és a tantárgyközi olvasás rejtélye. Új Pedagógiai Szemle 2009/10: 109-118.

Dér Csilla Ilona 2005. Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció. In: Nyelvtudományi Közlemények 102: 247–264.

Dér Csilla Ilona 2004. Határok nélkül: a grammatikalizáció státusáról. In: Nyelvtudományi Közlemények 101: 182–194.

Csilla Ilona Dér 2002: Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinung des Sprachwandels. Acta Linguistica Hungarica 49 (2): 149–178.

Dér Csilla Ilona 2001: Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról. Magyar Nyelv 97: 77–83.


Chapters in books

Furkó, Péter B.Vaskó, IldikóDér, Csilla IlonaMadsen, Dorte 2019. Introduction. In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (eds): Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Cham: Palgrave Macmillan. 1-12. 

Dér Csilla Ilona 2019. Tudományos műfajok – szaknyelvi műfajok. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Budapest: KRE – L’Harmattan.131-146.

Dér Csilla Ilona 2019. Szintaxisból a pragmatikába? Hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. 2019: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged: SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 47–62.

Dér Csilla Ilona 2019. Vélem vagy vélekedem? A valószínűség és a vélemény jelölésmódjai a mai magyar nyelvhasználatban. In: Laczkó Krisztina — Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek 1. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 95–112.

Dér Csilla Ilona 2018. Hozzászólások a „Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” c. workshop előadásaihoz. In: Dombi Judit — Farkas Judit — Gúti Erika (szerk.): Aszimmetrikus kommunikáció — aszimmetrikus viszonyok. Bicske: Szak Kiadó. 435-445.

Dér Csilla Ilona 2018. A szerintem véleményjelölő a magyarban. In: Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben. Székesfehérvár — Budapest: Kodolányi János Egyetem — Tinta Könyvkiadó. 57-60.

Dér Csilla Ilona 2018. Nők a nyilvánosságban gendermegközelítésben. In: Hujber Szabolcs — Pölcz Ádám (szerk.): Beszédnemek — nemek beszéde. Retorika a reformációtól napjainkig. Budapest: MNYKNT, ELTE. 13-18.

Dér Csilla Ilona 2018. Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről? In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság. 297–305.

Dér Csilla Ilona 2017. Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban. In: Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Székesfehérvár — Budapest: KJF — Tinta Könyvkiadó. 32-38

Dér Csilla Ilona 2016. A szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 474-485.

Dér Csilla Ilona 2016. Jelentésváltozás a szerves-dialektikus nyelvelméletben és a grammatikalizációelméletben. In: Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. 40–50.

Dér Csilla Ilona 2016. Diskurzusjelölő-társulások a magyar spontán beszédben. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 21-26.

Dér Csilla Ilona 2016. Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft – MSZT. 85-94.

Dér Csilla Ilona 2015. Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 38-46.

Dér Csilla Ilona 2014. Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban? In: Ladányi Mária — Vladár Zsuzsa — Hrenek Éva (szerk.): MANYE XXIII. Nyelv — társadalom — kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I.Budapest: MANYE — Tinta Könyvkiadó. 115–121.

Dér Csilla Ilona 2014. Mondaton kívül? Szervetlen közbevetések a spontán társalgásokban. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó. 398-407.

Dér Csilla Ilona 2013. Mi számít grammatikalizációnak? Kísérlet a fogalom újradefiniálására. In: Forgács Tamás — Németh Miklós — Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. 17–28.

Dér Csilla Ilona 2013. Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. Budapest – Székesfehérvár: Tinta – Kodolányi János Főiskola. 71-76.

Dér Csilla Ilona 2013. A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében. In: Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus — új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. (Uralisztikai tanulmányok 20.) Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. 9-19.

Dér Csilla Ilona 2012. Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. In: Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó. 154-177.

Dér Csilla Ilona 2012. Mennyire (prototipikus) névutók a ragvonzó névutók a magyarban? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE BTK. 11–29.

Dér Csilla Ilona 2012. Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar (írotDér Csilla Ilona 2009. A határozó(szó)i (alaptagú) szerkezeteket érintő grammatikalizációs változások a középmagyar korban. In: Haader Lea – Horváth László (szerk.) Tanulmányok a középmagyar kor mondattanának köréből. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 20-37.


Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2011. Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai. In: Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta. 49-61.

Dér Csilla Ilona 2010. Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. Székesfehérvár – Eger: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola. 382-388.

Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra 2010. Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 78-83.

Dér Csilla Ilona 2009. Mik is a diskurzusjelölők? In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.) Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta. 293-303.

Alexandra Markó – Csilla Ilona Dér 2009. How to distinguish? A corpus-based study of Hungarian discourse markers. In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.) Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció. Budapest: Tinta. 393-408.

Dér Csilla Ilona 2009. Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály? A Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11–13.) konferencián elhangzott előadás írott, lektorált változata. http://fgrtort.nytud.hu/images/stories/bum5/DerCsillaBUM5.pdf

Dér Csilla Ilona 2009. Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta. 73-78.

Dér Csilla Ilona 2009. Ki a/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében. In: Baráth Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő és a női(es)ség sztereotípiái (Nyelv, ideológia, média 2.). Szeged: SZTE Könyvtártudományi Tanszék. 175-196.

Dér Csilla Ilona 2008. Önálló nyelvváltozás-e a degrammatikalizáció? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai. 121–160.t) beszélt nyelvben? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv funkciók – stílus és kapcsolat. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 70-75.

Dér Csilla Ilona 2008. Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban. In: Sárdi Csilla (szerk.) MANYE XVII. Kommunikáció az információs technológia korszakában. Pécs – Székesfehérvár: MANYE – Kodolányi János Főiskola. 444–450.

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2008. Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata. In: Bereczki András–Csepregi Márta – Klima László (szerk.) Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. 535–556.

Dér Csilla Ilona 2007. Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata. In: Heltai Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. II. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Gödöllő 2006. április 10–12. Pécs – Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem. 1221–1230.

Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra 2007. A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 74. Székesfehérvár, Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta. 61–67.

Dér Csilla Ilona 2007. Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon. In: Barát Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő helye a magyar nyelvhasználatban – „Nyelv, ideológia, média” konferencia, 2005. szeptember 8–9. Szeged: JATEPress. 87–103.


Dér Csilla Ilona 2006. A diskurzusjelölők kialakulásáról a grammatikalizációs paraméterek tükrében. In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum. 2006. 83–88.

Dér Csilla Ilona 2006. A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7–9. 2/2. kötet. Pécs–Miskolc: MANYE – Miskolci Egyetem. 161–167.

Dér Csilla Ilona 2006. Grammatikalizáció, és ami mögötte van. In: Zsilinszky Éva – Érsok Nikoletta Ágnes – Slíz Mariann (szerk.) Félúton – Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 2005. június 12. (Eredetileg: május 23.). Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 37–44.

Dér Csilla Ilona 2004. A grammatikalizáció „tettenérése” – Néhány határozói igenévből keletkezett, határozóragot vonzó névutónk kialakulásáról. In: Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.) „… még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Budapest: Tinta Kiadó. 37–43.

Dér Csilla Ilona 2004. Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról. In: Bartha Magdolna (szerk.) Nyelv – társadalom – nyelvhasználat. A XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 33–44.

Dér Csilla Ilona 2000: A grammatikalizáció elhatárolása más nyelvi változásoktól – Analógia, lexikalizáció és reanalízis. In: Földi Éva és Gadányi Károly (szerk.) Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék. 137–143.

 

Reviews

Dér Csilla Ilona 2020. Recenzió: Furkó Bálint Péter:Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgató-könyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen,2019,118 pp. Orpheus Noster 12 (1): 114-117.

Dér Csilla Ilona 2017. Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen (könyvismertetés). Jelentés és Nyelvhasználat 4: 51-58.

Csilla Ilona Dér 2011. Review: Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) 2008. Sokszínű nyelvészet. “Női szóval – női szemmel”. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. /Multi-coloured linguistics. “By women’s words – with women’s eyes”. Gender studies in linguistics and literature/.Miskolc: A Miskolci Egyetem MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének Kiadványa III. In: Philologia Fenno-Ugrica 16-17 (2010/2011):163-170. 

Dér Csilla Ilona 2011. Nemesi Attila László 2009: Az alakzatok kérdése a pragmatikában. (Pragmatika 1.) Loisir Kiadó, Budapest, 2009, 216 lap. (Recenzió). Magyar Nyelvőr 135 (2011/4): 509-517.

Dér Csilla Ilona 2011. Szemle, ismertetések./Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) 2009: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest) – Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely) – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 542 p. In: Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011): 380-386.

Dér Csilla Ilona 2011. Ismertetés. Keszler, Borbála – Lengyel, Klára 2008: Ungarische Grammatik. Aus dem Ungarischen übertragen von einer Übersetzergruppe unter der Leitung von Borbála Keszler und Attila Péteri. Hamburg: Helmut Buske Verlag. 270 p. In: Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011): 387-393.

Dér Csilla Ilona 2004. Recenzió: Tolcsvai Nagy Gábor: Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében. Budapest: Áron Kiadó; 2004. 165 oldal. In: Polanyiana 13 (1–2): 253–256.

Articles

Dér Csilla Ilona 2004. Müller Péter (pp. 756-757), Muraközy Gyula (p. 728), Nádudvari Anna (pp. 795-796), Nagy Attila Kristóf (p. 800), Nagy Karola (pp. 832-833), Nehéz Ferenc (pp. 999-1000). In: Kollega Tarsoly István (főszerk.) Révai Új Lexikona 14. kötet. Mah-Nel. Szekszárd: Babits Kiadó.

 

Translations

Erik Schleef: Társadalmi nem és tudományos diskurzus: globális megszorítások és lokális lehetőségek. In: Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.): Társadalmi nem és nyelvhasználat 2. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 108-130.


Organisations of Conferences 
DOKU2020, Bp., 2020. február 6. KRE BTK (szervezőbizottsági tag, szekcióelnöklés)

XXVII. MANYE, Budapest, 2019. április 15—16. KRE BTK (program- és szervezőbizottsági tag; a “(Meta)pragmatika és műfaj I-II” műhely szervezése és vezetése Csontos Nórával, szekcióelnökés

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30–31. KRE BTK – MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

 1. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens). 


Academic and Public Appearances

SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan. UCL, London, 2020. március 30-31. Valéria Krepsz, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, Ágnes Hámori and Viktória Horváth: “The effect of the partner’s age on backchanelling behaviour” (poszter, virtuális konferencia)

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, 2020. február 6. “Diskurzusjelölő-használat az építészeti műszaki dokumentációkban” (felkért előadó)

Függetlenedett hogy kötőszós mellékmondatok szinkrón és diakrón korpuszvizsgálata. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2019. december 12. 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztálya Pragmatika tagozatának felolvasó ülése: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-ről (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University). A beszámolót tartja: Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina, Furkó Péter és Dér Csilla Ilona. 2019. november 27.

Nyelvelmélet és diakrónia 4. PPKE BTK, Budapest, 2019. november 21. Dér Csilla Ilona: “Eltűnt főmondatok nyomában: dicséreteket és szidásokat kifejező inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban”

16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Dér Csilla Ilona: “Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian” (szóbeli előadás)

16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Hámori Ágnes – Gyarmathy Dorottya – Dér Csilla Ilona – Krepsz Valéria – Horváth Viktória: “Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon” (poszter)

XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Hámori Ágnes – Horváth Viktória – Dér Csilla – Gyarmathy Dorottya – Krepsz Valéria: “Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében” (előadás)

XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: “A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai” (szóbeli előadás)

Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása. ELTE BTK, Budapest, 2019. március 28. “Vélnivagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai” (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)

Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA NyTI, Budapest, 2018. október 19. “Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben” (szóbeli előadás)

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X., SZTE, Szeged, 2018. október 17. “Szintaxisból a pragmatikába: hogykötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban” (szóbeli előadás)

20. Élőnyelvi Konferencia. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. KRE és MTA NyTI, Budapest, 2018. augusztus 31. “A tudományos szövegek mint a szakszövegek típusai” (szóbeli előadás)

11th International Conference on Im/Politeness, University of Valencia, Valencia, 2018. július 4. “The relation of (im)politeness and opinion markers in Hungarian” (szóbeli előadás)

Discourse-Pragmatic Variation and Change (DiPVaC) 4., University of Helsinki, Helsinki, 2018. május 28. Furkó, Péter & Dér, Csilla: “A variational pragmatic approach to reformulation markers in English and Hungarian” (szóbeli előadás)

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 5. SZTE, Szeged, 2018. április 27. “A véleményjelölők udvariassági szerepéről” (szóbeli előadás)

Egy- és többértelműség a nyelvben (ANYK) konferencia. Budapest, KJF, 2017. november 7. “A szerintemvéleményjelölő a magyarban” (szóbeli előadás)

XXVI. MANYE, Pécs, PTE, 2017. augusztus 31. “Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” workshop (felkért hozzászóló az előadásokhoz)

15th International Pragmatics Conference, Belfast (Northern Ireland), Ulster University, 2017. július 17. “Discourse markers out of the blue? The case of Hungarian szerintem ‘I think; to my mind’ (előadás, szekcióelnöklés)

Terminológiai Csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. KRE BTK, Budapest, 2017. február 2. “Pragmatika és kommunikáció a terminológusképzésben” (felkért előadó)

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. ELTE BTK, Budapest, 2016. november 25. “Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről?” (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)

Plenáris előadás a 17. Kossuth-szónokversenyen. ELTE-TÓK Budapest, 2016. november 11. “Nők a nyilvánosságban gender megközelítésben” (meghívott előadó)

Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei (ANYK) konferencia. KJF, Budapest, 2016. november 8. “Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban” (szóbeli előadás)

Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. “A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében” (szóbeli előadás)

Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. “A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében” (Markó Alexandrával közösen, szóbeli előadás)

Plenáris előadás a 12. Félúton doktoranduszkonferencián. ELTE BTK, 2016. október 6.  “A diskurzusjelölők multifunkcionalitása” (meghívott előadó)

Nyelv, ideológia, média 12. Úton: A tér nemei, a nemek terei. Szeged, SZTE BTK Angol-amerikai Intézet, 2016. október 1. “Nők és a tudományos munka — pszichoszociális kockázati tényezők” (szóbeli előadás)

Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya Pragmatikai tagozatának felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2016. május 17. “A diskurzusjelölők funkciói” (meghívott előadó)

“Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése”. Előadás az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumának Nyelvészeti Műhelyében. Szeged, 2016. március 9.  (meghívott előadó)

“Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben”. Előadás az ELTE Eötvös Collegium Magyar Műhelyében, Budapest, 2016. február 22. (meghívott előadó)

'Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban’ (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék — Kodolányi János Főiskola — Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF? 2015. november 10. “Többszörös diskurzusjelölők a magyar spontán társalgásokban” (szóbeli előadás)

A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Emlékkonferencia Zsilka János professzor tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. ELTE BTK, 2015. október 16. “Jelentésváltozás a szerves-dialektikus, illetve a grammatikalizációelméletben” (szóbeli előadás, meghívott előadóként)

 1. Pragmatikai Kerekasztal. Budapest, KRE BTK, 2015. május 29. “Pragmatikaoktatás és -kutatás a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken” (szóbeli előadás)

MANYE 25. ‘Nyelv – nyelvtechnológia – nyelvpedagógia. 21. századi távlatok’ Budapest, PPKE BTK és ITBK, 2015. március 31-április 1. “Az (én)szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata” (poszter)

‘Generációk nyelve’ konferencia (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék). Budapest, ELTE BTK, 2014. november 27. “Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban”

‘Nyelv, kultúra, társadalom’ konferencia (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék — Kodolányi János Főiskola — Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF, 2014. november 3. “Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek?”

‘Construal and grounding’ Conference in Cognitive Linguistics. Budapest, ELTE BTK, 16 Oktober 2014. “About the syntax and semantics of the adposition ÁT ‘across’ (+ superessivus) in Hungarian”

Nyelv, ideológia, média (NYIM) 10. Interdiszciplináris genderkonferencia. A feminista kutatások és oktatás távlatai Magyarországon. Szeged, SZTE BTK, 2014. szeptember 20. “De én nem ilyen vagyok! – Egyetemi genderkurzusok tanári tapasztalatai” (előadó, szekcióvezető)

XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyelv – társadalom – kultúra — Interkulturális és multikulturális perspektívák. Budapest, ELTE BTK, 2013. március 27. “Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban?”

Beszéd, adatbázis, kutatások (BEA) workshop. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. szeptember 25. “Diskurzusjelölők a társalgásban – az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról” (felkért résztvevő)

NRG5 (New Reflections on Grammaticalization 5.) Edinburgh (Scotland), University of Edinburgh, 17 July 2012. Csilla Ilona Dér – Alexandra Markó: “Pragmaticalization of demonstratives into discourse markers in Hungarian: is deaccentuation involved? “.

6th Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź (Poland), University of Łódź, 26 May 2012. “The role of discourse markers in turn-taking”

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék — Finnugor Tanszék. 2012. március 30. “Mi számít grammatikalizációnak, és mi nem? Kísérlet a fogalom újradefiniálására”

So, what is it then, this Grammaticalization? – Approaches to Refining the Notion Workshop at Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany) 24 February 2012. “Grammaticalizaton: a specific type of semantic and category change”.

Beszédkutatás 2011 konferencia – Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások. Budapest, MTA NyTI, 2011. október 27. “Beszélőváltások céljából használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben”

Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencia (ELTE–KJF Alkalmazott nyelvészeti konferencia 7.). Budapest, KJF, 2011. október 24. “Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról”

XIII. Pszicholingvisztikai nyári egyetem, Balatonalmádi, 2011. május 25. Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra: “Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben”

Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011. május 17. Budapest ELTE BTK A ép. Nyelvészkönyvtár (felkért résztvevő)

Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában III. Budapest, ELTE BTK Finnugor tanszék, 2011. április 21. “A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében”

2010. december 3. Részvétel a II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia zárórendezvényeként tartott, Zsilka János professzor emlékére rendezett kerekasztal-beszélgetésen (Budapest, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék). (felkért résztvevő)

Beyond dichotomies – Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 25. “How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?”

Beyond dichotomies – Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 26. Alexandra Markó – Csilla Ilona Dér: “Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian”

ELTE-KJF 6. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia: Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat. Budapest, KJF, 2010. október 19. “…és ilyen száraz adatok is szerepeltek benne - Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar beszélt nyelvben?”

Nyelv, ideológia, média 6. – A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. Szeged, SZTE BTK, 2010. október 2. “Évák a csúcson – a hazai antifeminista populáris irodalom feministaképéről”.

A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés. Budapest, MTA NyTI, 2010. szeptember 30. “Nyelvtörténeti adat és grammatikalizációelmélet.”

XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2010. május 26. Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona – Horváth Viktória – Imre Angéla: “A diskurzusjelölők megjelenése az életkor függvényében.”

Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben – A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum műhelykonferenciája. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. “Korreferátum: Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben”

5. Alkalmazott nyelvészeti konferencia – Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, ELTE – KJF, Budapest, Kodolányi János Főiskola, 2009. október 27. Markó Alexandra társszerzővel: “Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében”

Beszédkutatás 2009 – A spontán beszéd. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, 2009. október 16. “Töltelékelem” vagy új nyelvi változó?

Nyelv, ideológia, média 5. – A szexualitás terei. Szeged, SZTE, 2009. szeptember 18-19. “Milyen a magyar nő, ha anya?”

„A grammatikalizációkutatás vitás kérdései”. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2009. május 5. A handout letölthető innen.

XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009. április 17. “Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban”

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2008. november 11. „Mik is a diskurzusjelölők?”

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia a Kodolányi János Főiskola-ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében, Budapest, 2008. november 4. „Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben”

X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2007. június 3–8. (Markó Alexandra társszerzővel) „The suprasegmental marking of Hungarian discourse markers”

XVII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19–21. Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika szekció. „Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban”

Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola szervezésében, Budapest, Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézete, 2006. október 30–31. (Markó Alexandra társszerzővel) „A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége”

A nő és a női(es)ség sztereotípiái („Nyelv, ideológia, média 2.”), Szeged, SZTE BTK, 2006. szeptember 8–9.: „Ki/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében”

XVI. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő SZIE SZTK, 2006. április 10–12. Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata”

Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11. „Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály?”

A nő helye a magyar nyelvhasználatban („Nyelv, ideológia, média”), Szeged, SZTE TIK, 2005. szeptember 8–9.: „Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon”

Félúton 1. – Az ELTE nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája, Budapest, ELTE BTK, 2005. május 23., nyelvtörténet: „Grammatikalizáció, és ami mögötte van”

XV. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 8., Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció”

Nyelvészeti Doktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, 2004. november 12.: „A lexikontól a grammatikáig, és vissza: grammatikalizáció, lexikalizáció és reanalízis összefüggéseiről”

VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus – „A magyar nyelv kutatása”, Budapest, MTA Székház, 2004. augusztus 31.: „Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció”

Nyelvészeti Doktoranduszok 7. Országos Konferenciája, Szeged, 2003. november 8.: „Határok nélkül? – A grammatikalizáció jelenlegi státusáról és lehetséges rekonstrukciójáról”

XIII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16., Szociolingvisztika szekció: „Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról”

XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 1999. március 29–31., Humán tudományok szekció: „Az értelmező grammatikai státusa”

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube