Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-13

Honti László

Cím: doctor scientiarum, akadémikus
Nem: férfi
Születési év: 1943
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám: 1-872-1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1970
Tudományág: uralisztika
Disszertáció címe: A tavdai vogul nyelvjárás paradigmatikus morfémái
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1969
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, finnugor nyelvtudomány
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Udinei Egyetem (Olaszország)
Beosztás: egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Groningeni Állami Egyetem
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: MTA Nyelvtudományi Intézet
Beosztás: tudományos osztályvezető, tudományos tanácsadó

Kutatási és oktatási szakterületek
magyar grammatika
magyar nyelvjárások
magyar nyelvtörténet
finnugor nyelvtudomány
finn, vogul, osztják nyelv
finn nyelvtörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Uráli etimológiai szótár, munkatárs
uráli hangtörténi kutatások, vezető (osztályvezetőként)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1993–1994 egyetemi segédanyag készítése (nyelvészeti terminusok három nyelven)
1981–1985 az MTA Nyelvtudományi Bizottságának titkára
1995– a Nemzetközi Finnugor Kongresszusok nemzetközi és magyar bizotságának tagja
1999– olaszországi Finnugor Filológiai Bizottság
1975– magyarországi és hollandiai konferenciák szervezésében való részvétel

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
orosz diploma
német felsőfok
finn felsőfok
angol felsőfok
holland egyetemi előadói szint
olasz egyetemi előadói szint
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Kritikai nívódíj Akadémiai Kiadó 1977, 1982
Gombocz Zoltán emlékérem Magyar Nyelvtudományi Társaság 1977
Akadémiai díj (megosztva) Magyar Tudományos Akadémia 1983
Munkácsi Bernát díj Magyar Tudományos Akadémia 2006
Széchenyi-díj Magyarország kormánya 2014

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnök
Societas Uralo-Altaica, Németország elnök
Finnugor Társaság tiszteleti tag
Magyar Tudományos Akadémia rendes tag
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tag
Körösi Csoma Társaság tag
Nemzetközi Tipológiai Társaság tag
Reguly Társaság tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2001, II. szemeszter József Attila Tudománegyetem  
1992, II. szemeszter (két vagy három hét volt) Tartui Egyetem  
1983–1984 Bécsi Egyetem vendégdocens
1987. II. félév Helsinki Egyetem vendégprofesszor
1974– finn és német egyetemek, szovjet kutatóintézetek kutatómunka

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sirkka-Liisa Hahmo (Groningeni Állami Egyetem) Grundlexem oder Ableitung? Die finnischen Nomina der Typen kämmen und pähkinä und ihre Geschichte 1992
Paul van Linde(Groningeni Állami Egyetem) The Finnic vocabulary against the background of interference 2007
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)
László Honti

Title: professor, DSc
Gender: M
Year of Birth: 1943
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es):
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): PhD: 1970, CSc: 1976, DSc: 1989
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: Az uráli nyelvek tőszámnevei
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1969
Discipline(s): Hungarian Literature and Linguistics, Russian Literature and Linguistics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistics, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): professor emeritus

Previous Employer: Hungarian Academy of Sciences
Previous Position Held:

Other Previous Employers: University of Vienna, University of Helsinki, University of Groningen, University of Udine
Other Previous Positions Held: professor, professor ordinarius


Areas of Research and Teaching
Hungarian Linguistics

Finnish Language

Finno- Ugric Languages and Linguistics

Obi- Ugric Languages and Linguistics

Membership in Research Groups and Projects
Ural - Online Etymology Dictionary

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1984-1985 University of Vienna
1986-1987 University of Helsinki
1988-1997 University of Groningen
1997-2009 University of Udine
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Finnish C1
German C1
Russian C1
English C1
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Akadémiai díj Hungarian Academy of Sciences 1993
Széchenyi-díj Hungarian Government 2014
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences member
Finnugor Társaság member
Societas Uralo-Altaica president
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1983-1984 University of Vienna guest professor
1986-1987 University of Helsinki guest professor
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Sirkka-Liisa Hahmo Grundlexem oder Ableitung? Die finnischen Nomina der Typen kammen und pahkina und ihre Geschichte 1992
Paul van Linde The Finnic vocabulary against the background of interference 2007
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin