Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-06-27


Bölcskei Andrea

Cím: Dr. habil. / PhD
Nem: nő
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-872-1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: nyelvtudomány (magyar nyelvészet szakterület)
Disszertáció címe: A névtani korreláció szerepe a magyar helységnevek alakulásában (kitekintéssel az angol helységnevekre)
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1996, 1998, 2001
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom (1996); eszperantó nyelv és irodalom (1998); angol nyelv és irodalom (2001)
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1996, 1998); Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (2001)


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem  habilitáció  2018

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: tudományos dékánhelyettes, intézet- és tanszékvezető, egyetemi docens

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Anglisztika Intézet
Tanszék: Angol Nyelvészeti Tanszék
Beosztás: belső meghívott előadó

Korábbi munkaadó: Berzsenyi Dániel Főiskola Anglisztika Tanszék, Budapesti Kihelyezett Konzultációs Központ
Beosztás: megbízott előadó


Kutatási és oktatási szakterületek
Névtan
Nyelvtörténet
Terminológia
Szabványosítás (nyelvészeti vonatkozások)
Angol leíró nyelvészet


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) – Károli Gáspár Református Egyetem
Hungarológiai Kutatócsoport – Károli Gáspár Református Egyetem
2003 OTKA F 026273 Helynévgyűjtés az erdélyi Háromszék területén (résztvevő)
2004–2007 OTKA T 047384 A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára (résztvevő kutató)

 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2003- Magyar Nyelvészeti TDK felelőse, KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék; Kari Tudományos Diákköri Tanács, tag
2012- KRE BTK Kreditátviteli Bizottság és MA-felvételi Kreditelismertetési Albizottság, tag
2016- KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, tanszékvezető 
2019- KRE Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, intézetvezető
2006- Névtani Értesítő, szerkesztőbizottsági tag
2011-2013 Magyar Terminológia, társszerkesztő

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok C típus (KRE BTK diploma)
eszperantó felsőfok C típus (ELTE BTK diploma)
olasz középfok C típus (állami nyelvvizsga)
orosz alapfok (ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus)

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2013
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma elismerő oklevele Magyar Tudományos Akadémia 2017

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Society for Name Studies in Britain and Ireland tag
European Association for Technical Communication (tekom Europe), 2018–2021 tag
MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottság tag
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) tag
United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Working Group on Exonyms és Working Group on Toponymic Terminology tag
International Council of Onomastic Sciences (ICOS), Terminology Group tag
A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) titkár
European Association for Terminology (EAFT) tag

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar nyelvi szakosztály

elnök
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma (DC), Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció elnök
MTA Köztestülete tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012. november 19–23. Universita degli Studi di Udine Erasmus Oktatói Mobilitás
2018. április 16–20. Universitá degli studi di Udine Erasmus Oktatói Mobilitás

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Mikesy Gábor, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet Doktori Program Földrajzi nevek a térképeken  2020

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Faludi Andrea,
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudomány Doktori Program
A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában 2020
Kiss Magdaléna, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet Doktori Program A Körösmente folyóvízneveinek névrendszertani vizsgálata 2015
Sermann Eszter,
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudomány Doktori Program
A terminológiai szabványosítás és a
terminológiai harmonizáció fordítási vonatkozásai
2014

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

Recenziók, ismertetések

2023. A Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet [Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies]. In: Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk.), Károli Gáspár Református Egyetem 1993–2023: 30 év a református felsőoktatás szolgálatában. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem. pp. 101–106. ISBN 978-615-5961-89-2 (társszerzők: Szabó András, Bene Sándor, Papp Ágnes Klára)

2022. Slíz Mariann: Szentkultusz és személynévadás Magyarországon. Budapest, Szent István Társulat, 2021. (168 lap). [Cults of saints and giving personal names in Hungary. Budapest, Szent István Társulat, 2021. (p. 168).] Magyar Nyelvjárások 60: 158–163. ISSN 1588-7162

2022. Nomina 40. (2019–2021). Szerkesztő: David N. Parsons. Society for Name Studies in Britain and Ireland, Lavenham. 194 lap. Névtani Értesítő 44: 218–220. ISSN 0139-2190

2022. United Nations Group of Experts on Geographical Names. National report of Hungary for the period 2021–2022. 10 May 2022. Submitted by Hungarian Committee on Geographical Names – Tamás Koós (chairman of HCGN), Andrea Bölcskei (expert, Károli Gáspár University), Gábor Mikesy (expert, Lechner Knowledge Centre), László Lippmann (secretary of HCGN, Prime Minister’s Office). East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 26th meeting, Praha (Prague), 18 May 2022.

2019. Két monográfia a régi magyar helynévadásról [Two monographs on old Hungarian place names]. Névtani Értesítő 41: 189–195. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2019. Nomina 39. (2016–2018). Névtani Értesítő 41: 258–260. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2017. Place Names Derived from Tribal Names and Ethonyms in the British Isles [Törzs- és népnévi helynevek a Brit-szigeteken]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 41–42. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. On the Collection and Analysis Criteria of Historical Place Names with References to Ecclesiastical Possession [Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 46. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Types of Medieval English Place Names Reflecting the Status of the Church as Possessor [Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző középkori angol helységnevek típusai]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 47. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Toponymic Traces of Celtic Religiosity in the British Isles [A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 48. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. On the Diachronic Analysis of Spontaneous Settlement Name Correlations [A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 59–60. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Place-Name Substrata in the British Isles [Helynévi szubsztrátumok a Brit-szigeteken]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 109. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Translation, Adaptation, and Place-Name History [Fordítás, adaptáció és helynévtörténet]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 111–112. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. The Standardization of Place Names [Helynevek standardizációja]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen University Press. 113–114. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Nomina 38. (2015). Névtani Értesítő 39: 275–277. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2016. Nomina 37. (2014). Névtani Értesítő 38: 306–307. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2016. Magyar névkutatás a 21. század elején. Szerkesztők: Farkas Tamás – Slíz Mariann. [Hungarian Onomastics at the Beginning of the 21st Century. Eds.: Farkas, Tamás – Slíz, Mariann.] Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2015. 278 lap. Névtani Értesítő 38: 229–232. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2015. Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő 37: 320–322. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2014. Paul Woodman ed.: The Great Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms. Névtani Értesítő 36: 245–249. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (Holpert Adriennel közösen) 

2014. Nomina 35. (2012). Névtani Értesítő 36: 295–297. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2014. Nomina 34. (2011). Névtani Értesítő 36: 293–295. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2013. Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő 35: 303–306. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2013. Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés [Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization]. Névtani Értesítő 35: 9–10. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (Fóris Ágotával közösen) 

2012. Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1–11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001–2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap + 10 térkép [Attila Szabó T.’s Gazetteer of Transylvanian Historical Place Names 1–11]. Magyar Nyelvőr 136/1: 105–109. ISSN 1585-4515 http://nyelvor.c3.hu/period/1361/136110.pdf 

2012. Névtan és terminológia [Onomastics and Terminology]. Névtani Értesítő 34: 125–126. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (Fóris Ágotával közösen

2011. Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás [The Deed of Foundation of Tihany Abbey as a source for place-name history]. Névtani Értesítő 33: 296–299. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2011. Hári Gyula: Név és környezet viszonya a létesítménynevekben [The relation between name and environment in names for establishments]. Névtani Értesítő 33: 303–305. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2011. Ülésezett a Doktorok Kollégiumának Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciója [A Session of the Section of Linguistic and Literary Studies of the Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary]. reformatus.hu 2011. november 5. http://www.reformatus.hu/mutat/uelesezett-a-doktorok-kollegiumanak-nyelv-es-irodalomtudomanyi-szekcioja (Szabó Andrással közösen) 

2010. Nomina 32. (2009). Névtani Értesítő 32: 279–281. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2010. Onomastica Uralica 7. Szerkesztők: Hoffmann István – Tóth Valéria. Debrecen–Helsinki, 2008. Névtani Értesítő 32: 273–274. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (Slíz Mariann-nal közösen) 

2009. Nomina 31. (2008). Névtani Értesítő 31: 293–295. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2009. Onomastica Uralica 5. Szerkesztette: Hoffmann István – Tóth Valéria. Debrecen–Helsinki, 2007. Névtani Értesítő 31: 287–288.  ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (Slíz Mariann-nal közösen)

2009. Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája [Typology of changes in settlement names]. Névtani Értesítő 31: 239–243. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2008. Two books on the settlement names of the old Bihar comitat. Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata [Linguistic examination of the settlement names of the old Bihar comitat]. Debrecen, 2005. 235 pages. Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára [Historical-etymological dictionary of the settlement names of the old Bihar comitat]. Debrecen, 2007. 372 pages. Onomastica Uralica 7: 111–117. ISSN 1586-3719 http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou7/08review.pdf

2008. A Nomina című névtani folyóirat és a Brit és Ír Névtudományi Társaság [The onomastic journal Nomina and the Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI)]. Névtani Értesítő 30: 314–318. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2008. Beszámoló a VI. Magyar Névtudományi Konferenciáról (Balatonszárszó, 2007. június 22–24.) [A report on the Sixth Hungarian Conference on Onomatology]. Magyar Nyelv 104/1: 117–121. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/08-1/bolcskei.pdf

2006. Hoffmann István (szerk.): Korai magyar helynévszótár 1000–1350. 1. Abaúj–Csongrád vármegye [Early Hungarian Place-Name Dictionary 1. Abaúj–Csongrád county]. Névtani Értesítő 28: 255–258. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2005. Bemutatkozott a felvidéki névtani műhely. Névtani konferencia Kolonban (2005. június 2–4.) [A Hungarian team of onomatologists working in Slovakia come on the scene. A conference on onomatology (Kolon, 2–4 June 2005)]. Magyar Nyelv 101/3: 378–379. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/05-3/tarsasag.pdf

2004. Hoffmann István: Magyar helynévkutatás 1958–2002 [Hungarian place name research 1958–2002]. A Magyar Névarchívum Kiadványai 7, Debrecen, 2003. Magyar Nyelv 100/4: 498–502. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/04-4/bolcskei.pdf

2002. Hoffmann, István (ed.), Onomastica Uralica. Selected bibliography of the Onomastics of the Uralian languages 1a–1b. Debrecen–Helsinki, 2001. Magyar Nyelv 98/3: 363–364. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/02-3/B%C3%96LCSKEI.pdf

Fordítások

2015. a Magyar névkutatás a 21. század elején [Hungarian Onomastics at the Beginning of the 21st Century] című kötet angol nyelvű absztraktjai (Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, szerkesztők: Farkas Tamás és Slíz Mariann, ISBN 978-615-5061-07-3 [nyomtatott], ISBN 978-615-5061-08-0 [elektronikus]).

2010. a Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza [The Atlas of the Hungarian Dialect in the Region of Medvesalja (Slovakia)] című kötet angol összefoglalója és 750 címszava (Nagykapos: Luminosus, n.o. Kiadó, 2011, szerző: Cs. Nagy Lajos).

2009. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban [Histories of family-name changes in time, in space and in society] című kötet angol nyelvű absztraktjai (Budapest: Gondolat Kiadó – Magyar Nyelvtudományi Társaság, szerkesztők: Farkas Tamás és Kozma István, ISBN 978-963-693-191-9).

2008. a Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24 [Name and Reality. Proceedings of the 6th Hungarian Conference of Onomastics. Balatonszárszó, 22–24 June 2007] című kötet angol nyelvű absztraktjai (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, szerkesztők: Bölcskei Andrea és N. Császi Ildikó, HU ISSN 2060-5706, ISBN 978-963-9808-12-6).

2005– a Névtani Értesítő című folyóirat (ISSN 0139-2190) angol nyelvű absztraktjai.

 

Konferenciaszervezés

2023. 36. OTDK Humán Tudományi Szekciója [36th National Scientific Students’ Associations Conference, Section of Humanities]. (KRE BTK, 2023. április 12–14.) Szervező: OTDT – KRE BTK; ügyvezető titkár.

2022. Alkalmazott Névkutatás 2022 [Applied Onomastics 2022]. (Budapest, 2022. október 10.) Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag.

2022. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, a Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció ülése [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Meeting of the Section of Linguistic and Literary Studies]. (Debrecen, 2022. augusztus 24.) Szervező: MRE Doktorok Kollégiuma; szervező.

2022. „Terminológiai csütörtök”. IX. Szakmai nap [Thematic Thursday on Terminology IX. Thematic Day]. (Budapest, 2022. április 19.) Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK; szervezőbizottsági tag.

2021. A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye [Final Meeting of the TERMIK Project on “The Hungarian Language and Professional Culture: Hungarian Linguistic Research in the Fields of Content Development and Technical Documentation”]. (Budapest, 2021. november 10.) Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék; szervezőbizottsági tag.

2021. Alkalmazott Névkutatás 2021. Tíz év távlatában [Applied Onomastics 2021. A Ten Year Perspective]. (Budapest, 2021. október 18.) Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag.

2021. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, a Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció ülése [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Meeting of the Section of Linguistic and Literary Studies]. (Budapest, 2021. június 22., online.) Szervező: MRE Doktorok Kollégiuma; szervező.

2020. Alkalmazott Névkutatás 2020. A tulajdonnevek fordítása [Applied Onomastics 2020. Translation of proper names]. (Budapest, 2020. szeptember 8.) Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag.

2020. DOKU 2020: Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén [DOKU 2020: Linguistic research on content development and documentation]. (Budapest, 2020. február 6.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa; szervezőbizottsági tag.

2019. Alkalmazott Névkutatás 2019. Tudományos és laikus alkalmazások [Applied Onomastics 2019. Scientific and non-professional approaches]. (Budapest, 2019. szeptember 25.) Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag.

2019. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Nyelv, kultúra, identitás – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. [27th Hungarian Congress of Applied Linguistics. Language, Culture, Identity. Research in Applied Linguistics in the Information Space of the 21st Century]. (Budapest, 2019. április 15–16.) Szervezők: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék; programbizottsági tag, a szervezőbizottság elnöke, az Alkalmazott névtan műhely vezetője (Farkas Tamással és Slíz Mariann-nal közösen).

2018. Alkalmazott Névkutatás 2018. Tulajdonnevek megítélése, kezelése, használata [Applied Onomastics 2018. Judging, managing, using proper names]. (Budapest, 2018. november 29.) Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag.

2018. 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül [20th Hungarian Sociolinguistics Conference: Language Repertoires in the Carphatian Basin and Beyond]. (Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1.) Szervezők: MTA Nyelvtudományi Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék; szervezőbizottsági tag, a Dokumentáció és szakírás – a műszaki dokumentáció mint nyelvi repertoár című műhely vezetője (Fóris Ágotával közösen).

2018. Information Delivery by Apps & Co. [Információátadás applikációkkal] (Budapest, 28 May 2018) Organizers: tekom Magyarország – tecom Österreich – Proford – AATC – Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Department of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2018. A magyar névkutatás aktuális feladatai [Urgent tasks of Hungarian Onomastics]. (Budapest, 2018. március 26.) Szervezők: Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék; szervezőbizottsági tag.

2018. Terminológia-stratégiai kihívások a magyar nyelvterületen [Challenges of Terminology Strategy in the Hungarian Language Area]. (Budapest, 2018. március 9.) Szervezők: Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Terminológiai Kutatócsoport – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa; szervezőbizottsági tag.

2017. MID-nap [A thematic day on teaching Hungarian as a foreign language]. (Budapest, 2017. december 9.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Hungarológiai Kutatócsoport – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete MID-szakosztály; szervezőbizottsági tag.

2017. Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak [Applied Onomastics 2017. Names and dictionaries]. (Budapest, 2017. november 29.) Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; a szervezőbizottság titkára (Slíz Mariann-nal közösen).

2017. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben [Protestantism, identity and traditions in language]. (Budapest, 2017. október 26.) Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék; a szervezőbizottság elnöke.

2017. 26th International Congress of Onomastic Sciences: Locality and globality in the world of names [26. Nemzetközi Névtudományi Kongresszus: lokalizáció és globalizáció a nevek világában]. (Debrecen, 27 August – 1 September 2017) Organizers: International Council of Onomastic Sciences – University of Debrecen; Member of the Scientific Committee; Convener of the symposium Contacts of name systems in Central Europe [Névrendszerk kapcsolata Közép-Európában] (co-convener: Oliviu Felecan).

2016. A magyar mint idegen-, környezet- és származásnyelv tanítása a Magyarországgal szomszédos országokban [Teaching Hungarian as a foreign, environmental and heritage language in countries neighbouring Hungary]. (Budapest, 2016. december 10.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Hungarológiai Kutatócsoport – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete; szervezőbizottsági tag.

2016. Névtan és terminológia 5: Név és identitás workshop [Onomastics and Terminology 5: Name and Identity]. (Budapest, 28 September 2016. szeptember 28.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Terminológiai Kutatócsoport – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa – Magyar Nyelvtudományi Társaság; a szervezőbizottság titkára (Farkas Tamással, Fóris Ágotával és Slíz Mariann-nal közösen).

2015. Névtan és terminológia 4: Személynevek és államigazgatás workshop [Onomastics and Terminology 4: Personal Names and Public Administration]. (Budapest, 2015. június 17.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Terminológiai Kutatócsoport – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag (Farkas Tamással, Fóris Ágotával, Raátz Judittal és Slíz Mariann-nal közösen).

2015. A magyar mint idegen nyelv napja + Hungarobox projekttalálkozó [A Thematic Day on Hungarian as a Foreign Language + Hungarobox Project Meeting]. (Budapest, 2015. január 9–10.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem – Magyar–Finn Társaság – Firenzei Egyetem – Hamburgi Egyetem – Tartui Egyetem; szervezőbizottsági tag.

2014. Névtan és terminológia 3: Névtan, fordítás és terminológia workshop [Onomastics and Terminology 3: Onomastics, Translation and Terminology workshop]. (Budapest, 2014. szeptember 17.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Terminológiai Kutatócsoport – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság; a szervezőbizottság titkára (Fóris Ágotával, Farkas Tamással és Slíz Mariann-nal közösen).

2013. A magyar mint idegen nyelv napja [A Thematic Day on Hungarian as a Foreign Language]. (Budapest, 2013. december 14.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem – Magyar–Finn Társaság – Firenzei Egyetem – Hamburgi Egyetem – Tartui Egyetem; szervezőbizottsági tag.

2013. Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés workshop [Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization workshop]. (Budapest, 2013. június 11.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Terminológiai Kutatócsoport – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság; a szervezőbizottság titkára (Fóris Ágotával közösen).

2012. Névtan és terminológia workshop [Onomastics and Terminology workshop]. (Budapest, 2012. május 16.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék és Terminológiai Kutatócsoport – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság; a szervezőbizottság titkára (Slíz Mariann-nal közösen).

2010. 5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters [5. Terminológiai Konferencia – Terminológia 2010: Minőségi ügyek – a minőség számít] (Budapest, 12–13 November 2010) Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship; Secretary of the Budapest Organizing Committee.

2010. Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation [A bibliafordítások terminológiai kérdései] (Budapest, 11 November 2010) Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship; Secretary of the Budapest Organizing Committee.

2007. VI. Magyar Névtudományi Konferencia [6th Hungarian Conference of Onomastics]. (Balatonszárszó, 2007. június 22–24.) Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék – Magyar Nyelvtudományi Társaság; szervezőbizottsági tag.

 

Nyilvános megjelenések

2023. Az Alkalmazott nyelvészet (szakszövegírás, terminológia, tartalommenedzsment) specializáció előkészületei [Preparing for the specialization in Applied Lingustics (technical writing, terminology, content management)]. „Terminológiai csütörtök” X. Szakmai nap: Munkaerőpiaci gyakorlat és tapasztalatok – terminológia, fordítás, szakszövegírás [Thematic Thursday on Terminology X. Thematic Day: Practice and Experiences at the Labour Market – Terminology, Translation, Technical Writing]. KRE BTK. Budapest, 2023. február 9. (társelőadó: Fóris Ágota)

2022. Hungarian exonyms as cultural heritage [Magyar exonimák mint kulturális örökségek]. 23rd Meeting of the Working Group on Exonyms. Anton Melik Geographical Institute, Slovenian Academy of Sciences and Arts. Ljubljana, 31st August 2022. (társelőadó: Mikesy Gábor)

2022. Bibliai eredetű földrajzi nevek Európában és Európán kívül [Geographical names of biblical origin in and beyond Europe]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció. [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen, 2022. augusztus 24.

2022. Report on geographic name management in Hungary – activities, fieldwork, data processing. 26th Meeting of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names. Prague, 18th May 2022. Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (co-presenters: Mikesy, Gábor and Lippmann, László).

2022. Könyvbemutató: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben [Book Presentation: Place Names of Ecclesiastical Reference: Hungarian Toponyms Reflecting (Former) Ecclesiastical Possession]. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2021. „Terminológiai csütörtök”. IX. Szakmai nap [Thematic Thursday on Terminology IX. Thematic Day]. Zoom, 2022. április 19.

2022. Settlement names of ecclesiastical reference in the Hungarian and English languages: a comparative perspective. Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) 2022 Spring Conference. Zoom, 9th April, 2022.

2021. Névtani terminológiai munkálatok [Works on onomastic terminology]. MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság ülése [Meeting of the Interdepartmental Standing Committee on the Hungarian Language]. Nyelvtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2021. november 16.

2021. Az egyházi vonatkozású magyar helynevek egy típusáról [On a type of church-related Hungarian place names]. A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye [Final Meeting of the TERMIK Project on “The Hungarian Language and Professional Culture: Hungarian Linguistic Research in the Fields of Content Development and Technical Documentation”]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2021. november 10.

2021. A névtan, a terminológia és a nevezéktan viszonya, érintkezési pontjai [Relations of onomastics, terminology and nomenclature]. Alkalmazott Névkutatás 2021. Tíz év távlatából [Applied Onomastics 2021. A Ten-Year Perspective]. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke – Magyar Nyelvtudományi Társaság. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2021. október 18. (Fóris Ágotával közösen)

2021. The use of terms in the proceedings of ICOS conferences [Terminushasználat az ICOS konferenciaköteteiben]. 27th International Congress of Onomastic Sciences „Onomastics in Interaction with Other Sciences”. Kraków, 24th August, 2021. (online)

2021. Az (egykori) egyházi birtokosra utaló településnevek változástörténetéről [Changes of Hungarian settlement names reflecting (former) ecclesiastical possession]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2021. június 22. (online)

2020. A nyelvtörténet digitális tanításának lehetőségei (kerekasztal-beszélgetés) [Challenges in digital teaching of Historical Linguistics (a round-table discussion)]. Szervezők: Németh Miklós és Sinkovics Balázs. Résztvevők: Bölcskei Andrea, Németh Miklós, Pelczéder Katalin, Rácz Anita, Sinkovics Balázs, Terbe Erika, Tóth Valéria. PeLiKon 2020. A digitális oktatás nyelvi dimenziói. A PeLi II. oktatásnyelvészeti konferenciája [PeLiKon 2020. Linguistic Dimensions in Digital Teaching. 2nd Conference on Linguistic Education by PeLi]. Eger, 2020. november 6. (online)

2020. A műszaki szakszövegírás alapelvei és az újabb kihívások [Principles of technical writing and the latest challenges]. DOKU 2020: Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén [DOKU 2020: Linguistic research on content development and documentation]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2020. február 6.

2019. Names of hotels, hostels and rental properties for tourists in Budapest city centre [Hotelek, hostelek és turisták által bérelhető lakások elnevezései Budapest belvárosában]. ICONN Name and Naming 5: Multiculturalism in Onomastics. Baia Mare, 3rd September, 2019.

2019. Keresztnévadási szokások felekezeti kötöttségei a magyar nyelv történetében [Denominational affiliation and practices of giving Christian names in the history of the Hungarian language]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen, 2019. augusztus 26.

2019. Névgenerátorok az üzleti életben [Name generators in business life]. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Nyelv, kultúra, identitás – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Alkalmazott névtan műhely [27th Hungarian Congress of Applied Linguistics. Language, Culture, Identity. Research in Applied Linguistics in the Information Space of the 21st Century]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2019. április 15.

2018. Hol van Abbázia? Egy kérdőíves felmérés tanulságai [Where is Abbázia? Results of a questionnaire survey on the use of Hungarian exonyms]. Alkalmazott Névkutatás 2018. Tulajdonnevek megítélése, kezelése, használata [Applied Onomastics 2018. Judging, managing, using proper names]. KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2018. november 29. (Gercsák Gáborral és Mikesy Gáborral közösen)

2018. Place names in Hungarian Roma communities [Helynek magyarországi roma közösségekben]. Minority Names in Public Space – Problems, Challenges, Solutions. Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research. Vienna, 23rd November 2018. (Mikesy Gáborral és Rosenberg Mátyással közösen)

2018. Modern terminological approaches in Hungarian Onomastics [Modern terminológiai módszerek a magyar névtudományban]. 21st International and Nationwide Conference on Onomastics: Onomastic Terminology & Name-formation. Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Humanities. Kazimierz Dolny, 4th October 2018.

2018. Hungarian Exonyms in the Past and in the Present [Magyar exonimák a múltban és a jelenben]. 21st Meeting of the UNGEGN Working Group on Exonym. Latvian Geospatial Information Agency – Latvian Language Institute of the University of Latvia. Latvian Academy of Sciences – Latvian War Museum. Riga, 24th September 2018. (Mikesy Gáborral közösen)

2018. Mivel foglalkozik és mit tanul a szakíró? [What do technical writers do and what do they learn?] 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Dokumentáció és szakírás – a műszaki dokumentáció mint nyelvi repertoár [20th Hungarian Sociolinguistics Conference: Language Repertoires in the Carphatian Basin and Beyond. Documentation and technical writing – technical documentation as a language repertoire]. MTA Nyelvtudományi Intézet – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2018. augusztus 31.

2018. Bibliai eredetű földrajzi nevek a Kárpát-medencében [Geographical names of biblical origin in the Carpathian Basin]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar. Nagykőrös, 2018. augusztus 21.

2018. Az alkalmazott névkutatás további feladatai [Further tasks in Applied Onomastics]. A magyar névkutatás aktuális feladatai [Urgent tasks of Hungarian Onomastics]. Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2018. március 26.

2018. Ajánlások a magyar terminológiai stratégiához [Recommendations on the Hungarian Terminology Strategy]. Terminológia-stratégiai kihívások a magyar nyelvterületen [Challenges of Terminology Strategy in the Hungarian Language Area]. MANYSI – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és TERMIK – MaTT. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Budapest, 2018. március 9. (Fóris Ágotával közösen)

2018. Előkészülés a terminológia szakos képzés újraindulására [Preparations for a new Master’s programme in Terminology]. Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására [Thematic Thursday on Terminology V. Thematic Day and Alumni Meeting. Achievements in the Terminology MA programme – preparations for a new start]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2018. február 8. (Fóris Ágotával közösen)

2018. Terminológiai szótárak a szakon. A Magyar és nemzetközi névtani terminológia című kötetről és készítéséről [Terminological dictionaries in the Terminology MA programme. On the compilation of the volume Hungarian and International Onomastic Terminology]. Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására [Thematic Thursday on Terminology V. Thematic Day and Alumni Meeting. Achievements in the Terminology MA programme – preparations for a new start]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2018. február 8. (Oláh Bence Attilával közösen)

2017. Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében című nemzetközi szaknyelvi konferencia Szaknyelvi kommunikáció, terminológia című kerekasztalának összegzése [Conslusions from a round table discussion entitled “Technical communication, terminology” at the International Conference on Hungarian Special Languages in the Carpathian Basin]. Államnyelvek a Kárpát-medencében [Official Languages in the Carpathian Basin]. Az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság ülése. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. 2017. december 19. (Szoták Szilviával közösen)

2017. Bibliai eredetű helynevek különböző helynévi rendszerekben [Place names of biblical origin in different toponymic systems]. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben [Protestantism, identity and traditions in language]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2017. október 26.

2017. Translation, adaptation or transference: hagiotoponyms for foreign denotata in the Hungarian language [Fordítás, adaptáció vagy átvitel: külföldi helyek szentnévi vonatkozású nevei a magyar nyelvben]. ICONN Name and Naming 4: Sacred and Profane in Onomastics. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Center of Onomastics. Baia Mare, 6th September, 2017.

2017. Central Europe as a historical, cultural, social and geopolitical concept [Közép-Európa mint történelmi, kulturális, társadalmi és geopolitikai fogalom ma]. 26th International Congress of Onomastic Sciences. Symposium 3: Contacts of name systems in Central Europe. University of Debrecen Faculty of Humanities. Debrecen, 29th August, 2017.

2017. A report on the compilation of an English–Hungarian glossary of onomastic terms [Egy angol–magyar névtani terminológiai szójegyzék készítéséről]. 26th International Congress of Onomastic Sciences. University of Debrecen Faculty of Humanities. Debrecen, 28th August, 2017.

2017. Alakszerkezeti változások az egyházi vonatkozású helynevek körében [Structural changes of place names of ecclesiastical reference]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen, 2017. július 11.

2017. Use of exonyms in present-day Hungary [Exonimák használata a mai Magyarországon]. 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Czech Geodetical Office and Land Survey Office. Prague, 6th April 2017. (Gercsák Gáborral és Mikesy Gáborral közösen)

2017. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről [Types of changes in place names reflecting former ecclesiastical possession]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Nyelvi Szakosztály, felolvasó ülés [Lecture session of the Hungarian Language Department of the Society of Hungarian Linguistics]. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2017. április 4.

2017. Szaknyelvi kommunikáció, terminológia kerekasztal [Technical communication, terminology: round table discussion]. Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Nemzetközi magyar szaknyelvi konferencia [Hungarian special languages in the Carpathian Basin. International Conference on Hungarian special languages]. MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság – Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar. Budapest, 2017. január 20. (Kuna Ágnessel és Szoták Szilviával közösen)

2016. Egyházi vonatkozású helységnevek az újmagyar korban [Settlement names of ecclesiastical reference in Early Modern Hungarian]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar. Budapest, 2016. augusztus 29.

2016. Medieval Settlement Names of Ecclesiastical Reference: A Cross-Cultural Approach [Egyházi vonatkozású középkori helységnevek: kultúraközi megközelítés]. Leeds International Medieval Congress. University of Leeds. Leeds, 06 July 2016.

2016. Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző középkori angol helységnevek típusai [Types of medieval English settlement names reflecting ecclesiastical possession]. XI. Helynévtörténeti szeminárium [11th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Síkfőkút, 2016. május 27.

2016. Szabványosítási és minőségirányítási ismeretek oktatása a terminológusképzésben [Teaching the basics of standardization and quality management in Terminology MA courses]. Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó [Thematic Thursday on Terminology III. Thematic Day and Alumni Meeting]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2016. február 4.

2015. Place names reflecting ecclesiastical possession in Hungary in the Late Middle Ages (1351–1526) [Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek a kései középkorban (1351–1526)]. ICONN The Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Center of Onomastics. Baia Mare, September 2, 2015.

2015. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink helyesírás- és hangtörténeti forrásértékéről [Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession as sources for examining orthographic and sound changes]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Pápai Református Teológiai Akadémia. Pápa, 2015. július 6.

2015. Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában [Research projects on surname geography in Great Britain]. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig: Határtalan névföldrajz [From geolinguistics to name geography: Geolinguistics without boundaries]. UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet. Alsóőr/Unterwart, 2015. május 29.

2015. Examples of exonym use in Hungary [Az exonimák használatának példái Magyarországon]. 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. The Miroslav Krleža Institute of Lexicography [Leksikografski zavod Miroslav Krleža]. Zagreb, 14 May 2015 (Pokoly Bélával és Mikesy Gáborral közösen)

2015. Helyesírás- és hangtörténeti változások vizsgálata az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek adatbázisa segítségével [Examining orthographic and sound changes with the help of the database of Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession]. 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus -- Nyelv -- Nyelvtechnológia -- Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok [25th Hungarian Congress of Applied Linguistics -- Language -- Language Technology -- Language Pedagogy: 21st-century Perspectives]. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar. Budapest, 2015. április 1.

2015. The project aimed at preparing the Hungarian version of the revised UNGEGN Glossary [Az átdolgozott UNGEGN-szójegyzék magyar változatának elkészítését célzó projekt]. 2nd EMLex Colloquium on Lexicography. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 29th January 2015.

2014. Changes of Toponyms Reflecting Ecclesiastical Possession in Medieval Hungary [A középkori egyházi birtoklást tükröző helynevek változásai Magyarországon]. 25th International Congress of Onomastic Sciences: Names and their Environment. University of Glasgow. Glasgow, 29 August 2014.

2014. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helynevek adatbázisáról [On the database of Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Sárospataki Református Teológiai Akadémia. Sárospatak, 2014. július 14.

2014. The exonym/endonym divide: Examples highlighting different aspects for defining the terms [Az endonima/exonima felosztás. Példák a terminusok definíciója különböző aspektusainak megvilágítására] 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hermagor-Presseggersee, 6 June 2014. (Pokoly Bélával és Mikesy Gáborral közösen) 

2014. Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól [On collecting and analysing Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession]. IX. Helynévtörténeti szeminárium [9th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Síkfőkút, 2014. május 29.

2014. Miért tanulnak a terminológushallgatók a szabványosításról? [Why do students of Terminology learn about standardization?] Terminológiai csütörtök. I. Szakmai nap és öregdiák-találkozó [Thematic Thursday on Terminology I. Thematic Day and Alumni Meeting]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2014. február 6.

2013. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben [Terminographical methods and devices in training terminologists]. XIII. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia: Szaknyelvi regiszterek és nyelvhasználati színterek [13th SZOKOE Conference on Technical Languages: Registers and Scenes]. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Székháza. Pécs, 2013. november 22. (Papp Eszterrel és Fóris Ágotával közösen)

2013. Challenges in updating the Hungarian terminology for geographical names standardization [A földrajzi nevek egységesítésének magyar terminológiáját megújító törekvések kihívásai]. Trends in Toponymy 6. Heidelberg University. Heidelberg, 9 October 2013.

2013. Az alkalmazott bölcsészettudomány, avagy miért nélkülözhetetlen a terminológus napjaink vállalkozásaiban? [Applied Humanities, or the reasons why teminologists are essential at today’s companies]. Kutatók Éjszakája [Researchers' Night]. Károli Gáspár Református Egyetem BTK. Budapest, 2013. szeptember 27. (M. Pintér Tiborral közösen)

2013. Az egyház mint egykori birtokos a jelenkori magyar helységnevekben [The Church as a former possessor in contemporary Hungarian settlement names]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen, 2013. augusztus 22.

2013. Beszámoló az UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről [On preparing the Hungarian version of the UNGEGN document entitled “Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names”]. Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés [Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization]. Károli Gáspár Református Egyetem. Budapest, 2013. június 11.

2013. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helynevek adatbázisának elkészítéséről. Problémavázlat [On preparing the database of Hungarian place names reflecting former ecclesiastical possession. Pilot project]. VIII. Helynévtörténeti szeminárium [8th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Síkfőkút, 2013. május 31.

2013. Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. ICONN The Second International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Onomastics in Contemporary Public Space. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Center of Onomastics. Baia Mare, 10 May 2013.

2013. Az anyanyelv-használat EU-polgárjog [The use of mother tongue is an EU civil right]. Résztvevő a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, a Magyar UNESCO Bizottság és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által az Anyanyelv 14. Nemzetközi Napja alkalmából szervezett kerekasztal-beszélgetésben. Budapest, Európa Pont, 2013. február 21.

2013. Traces of Ancient Celtic Religiosity in the Place Names of the British Isles [A kelta ősvallás nyomai a Brit-szigetek helyneveiben]. 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. Eötvös Loránd University. Budapest, 26 January 2013.

2012. A szabványosítás elméleti kérdései és gyakorlata a Terminológia mesterszakon [Theory and practice of standardization in Terminology MA courses]. Terminológia és fordítás az Európai Unióban [Terminology and Translation in the European Union]. Országos Idegennyelvű Könyvtár. Budapest, 2012. november 8.

2012. Reflections of Gaelic Identity in Irish Place-Names [A gael identitás tükröződése az ír helynevekben]. Representations of Ireland. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Budapest, 31 August 2012.

2012. Az egyházi vonatkozású helységnevek változásairól [Changes of ecclesiastical settlement names]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Selye János Egyetem. Komárom, 2012. augusztus 22.

2012. Changing principles, changing terms in the history of geographical names standardization in Hungary [Változó alapelvek, változó terminusok a földrajzi nevek magyarországi standardizációjának történetében]. Trends in Toponymy 5. University of Bern. Bern, 10 July 2012.

2012. A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken [Toponymic traces of Celtic religiosity in the British Isles]. VII. Helynévtörténeti szeminárium [7th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Síkfőkút, 2012. május 30.

2012. A helynév-standardizáció terminológiájáról [On the terminology of geographical names standardization]. Névtan és terminológia workshop [Onomastics and Terminology Workshop]. Károli Gáspár Református Egyetem BTK. Budapest, 2012. május 16.

2012. The findings of onomastic field research on Hungarian synchronic toponyms used in Transylvanian settlements [Egy erdélyi települések szinkrón magyar helynévanyagát vizsgáló névtani terepmunka eredményei]. The Challenges in Synchronic Toponymy. University of Rennes 2. Rennes, 23rd March 2012.

2012. Indigenous perspectives on the landscape of North America [Az őshonos lakosság felfogása az észak-amerikai tájról]. Indigenous Perspectives of North America. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – Eötvös Loránd University. Budapest, 8 March 2012.

2011. Culture dependent toponym types [Kultúrafüggő helynévtípusok]. XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences: Names in Daily Life. University of Barcelona. Barcelona, 6 September 2011.

2011. Helynevek standardizációja: alapelvek, terminológiai kérdések a magyar és a nemzetközi gyakorlatban [Standardization of geographical names: principles, terminological questions in Hungarian and international practice]. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Nyelv és kultúra a változó régióban. Név – egyén – közösség: változó névhasználat térben és időben szimpózium [7th International Congress of Hungarian Studies: Language and Culture in a Changing Region. Names, Individuals and Communities: Changes in the Use of Names in Space and Time]. Babeş-Bolyai Egyetem. Kolozsvár, 2011. augusztus 27.

2011. Helynévi szubsztrátumok a Brit-szigeteken [Place-name substrata in the British Isles]. VI. Helynévtörténeti szeminárium [6th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Síkfőkút, 2011. június 9.

2010. A szabványosítás online forrásai az oktatás szolgálatában [Online sources of standardization providing education]. Terminológia és szabványosítás [Terminology and Standardization]. Károli Gáspár Református Egyetem BTK. Budapest, 2010. december 15.

2010. A szabványosítás online forrásai a Kárpát-medencében [The online sources of standardization in the Carpathian Basin]. 16. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban [16th Hungarian Sociolinguistics Conference: Language Myths, Ideologies, Language Policy and Linguistic Human Rights in Central Europe in Theory and in Practice]. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2010. szeptember 16.

2010. Egyházi vonatkozású helynevek [Ecclesiastical place names]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Pápai Református Teológiai Akadémia. Pápa, 2010. augusztus 26.

2010. Contrastive Analysis of English and Hungarian Toponym Types [Angol és magyar helynévtípusok kontrasztív vizsgálata]. Trends in Toponymy 4. University of Edinburgh. Edinburgh, 30 June 2010.

2010. Törzs- és népnévi helynevek a Brit-szigeteken [Place names derived from tribal and ethnic names in the British Isles]. V. Helynévtörténeti szeminárium [5th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Síkfőkút, 2010. május 28.

2009. Specifying Identical Settlement Names in Hungarian [Azonos településnevek megkülönböztetése a magyarban]. Diversity and Specificity in Onomastics: IV. Czech Conference of Onomastics. University of Ostrava. Ostrava, 16 September 2009.

2009. Fordítás, adaptáció és helynévtörténet [Translation, adaptation and place-name history]. IV. Helynévtörténeti szeminárium. [4th Seminar on Place Name History]. Debreceni Egyetem. Vasvár, 2009. június 5.

2007. Az egyházi településnevek típusai a 19. század elején [Ecclesiastical settlement names in early 19th century Hungary]. VI. Magyar Névtudományi Konferencia [6th Hungarian Conference of Onomastics]. Károli Gáspár Református Egyetem. Balatonszárszó, 2007. június 23.

2006. Jelzős szerkezetek háromszéki falvak mikrotoponimáinak körében (Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattára alapján) [Adjectival compounds among microtoponyms in villages of Háromszék County (Based on Attila Szabó T.’s Gazetteer of Transylvanian Historical Place Names)]. Tudományos ülésszak Szabó T. Attila születésének 100. évfordulóján [A Conference Commemorating the 100th Anniversary of Attila Szabó T.’s Birth]. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Budapest, 2006. január 12.Andrea Bölcskei

Title: Dr. habil. / PhD
Gender: F
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2003
Discipline: Linguistics (Hungarian Linguistics)
Title of Thesis: A névtani korreláció szerepe a magyar helységnevek alakulásában (kitekintéssel az angol helységnevekre) [The Role of Onomastic Correlation in the Development of Hungarian Settlement Names (with a Survey of English Settlement Names)]
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1996, 1998, 2001
Discipline(s): Hungarian Language and Literature (1996), Esperanto Language and Literature (1998), English Language and Literature (2001)
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities (1996, 1998), Károli Gáspár University Faculty of Humanities (2001)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University habilitation 2018

 

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Associate Professor, Head of Department, Head of Institute, Vice-Dean for Science and Research

Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of English Studies
Department: Department of English Linguistics
Current Position(s): lecturer

Previous Employer: Berzsenyi Dániel College, Department of English Studies, Budapest Consultation Centre
Previous Position Held: lecturer

Areas of Research and Teaching
Onomastics
Historical Linguistics
Terminology
Standardization (linguistic aspects)
English Descriptive Linguistics

Membership in Research Groups and Projects
Terminology Research Group (TERMIK) – Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Research Group on Hungarology – Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
2003 OTKA F 026273 Onomastic fieldwork in the Transylvanian region of Háromszék (Romania) (participant)
2004–2007 OTKA T 047384 Etymological Dictionary of Hungarian Herbs (participant investigator)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2003- Coordinator of Student Study Circle (TDK), KRE Department of Hungarian Linguistics; Faculty Board of Student Study Circle, member
2012- KRE BTK Committee of Credit Transfer and Subcommittee of MA Admission Credit Recognition, member
2016- KRE Department of Hungarian Linguistics, head of department
2019- KRE Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies, head of institute
2006- Névtani Értesítő [Onomastic Review], member of the editorial board
2011-2013 Magyar Terminológia [Journal of Hungarian Terminology], co-editor

 

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English C2 (MA degree)
Esperanto C2 (MA degree)
Italian B2 (language exam)
Russian A1 (language exam)

 

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
János Bolyai Research Scholarship Hungarian Academy of Sciences 2013
Certificate of Merit, Board of the János Bolyai Research Scholarship Hungarian Academy of Sciences 2017

 

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function 
Society for Names Studies in Britain and Ireland member
European Association for Technical Communication (tekom Europe), 2018–2021 member
HAS Working Group on Hungarian Linguistics member
United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Working Group on Exonyms and Working Group on Toponymic Terminology member
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers (MANYE) member
European Association for Terminology (EAFT) member
Society of Hungarian Linguistics, Hungarian Language Section chair
Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies chair
Public Body of the Hungarian Academy of Sciences member
International Council of Onomastic Sciences (ICOS), Terminology Group member
Council of Hungarian Terminology (MaTT) secretary

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
19–23 November 2012 Universita degli Studi di Udine Erasmus Staff Mobility for Teaching Assignments
16–20 April 2018  Universita degli Studi di Udine Erasmus Staff Mobility for Teaching Assignments  

 

Promotorship in Doctoral Studies 

Name of Doctoral Student, Institution Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence (if applicable) 
Mikesy, Gábor, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics PhD Programme in Hungarian Linguistics Földrajzi nevek a térképeken [Geographical Names on Maps]  2020

 

Opponentship in Doctoral Defences2020

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Faludi, Andrea,
Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics
PhD Programme in Translation Studies
A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában [The Place and Role of Terminology Work in the Complex Documentation and Traslation Process] 2020
Kiss,Magdaléna,
Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics
PhD Programme in Hungarian Linguistics
A Körösmente folyóvízneveinek névrendszertani vizsgálata [Name Taxonomic Analysis of Hydronyms of the Körös Rivers Basin] 2015
Sermann, Eszter,
Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral School of Linguistics
PhD Programme in Translation Studies
A terminológiai szabványosítás és a
terminológiai harmonizáció fordítási vonatkozásai [Translational Aspects of Terminology Standardization and Terminology Harmonization]
2014

 

List of Publications

(MTMT)Monographs

2021. Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben [Place Names of Ecclesiastical Reference: Hungarian Toponyms Reflecting (Former) Ecclesiastical Possession]. Károli Könyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. 299 p. [English abstract] ISSN 2063-3297, ISBN 978-963-414-849-4

2010. A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában [The Correlational System of Hungarian Settlement Names in the Period of Non-Official Place-Naming Practices]. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 2. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 393 p. [English abstract] HU ISSN 2060-5706, ISBN 978-963-9808-26-3

2008. A háromszéki Angyalos és Kökös család- és helynevei [Family and Place Names in the Settlements of Angyalos and Kökös, Háromszék County (Romania)]. Magyar Névtani Dolgozatok 203. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 124 p. ISSN 0133-6169, ISBN 978 963 7530 90 6 (co-authors: Péter Havas and Mariann Slíz) 

Edited Books and Journals

2021. Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation [Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén]. Budapest–Paris: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. ISBN 978-2-343-24451-8 (ed., co-editor: Ágota Fóris)

2021. Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások [Content development and documentation. Linguistic research]. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. ISBN 978-963-414-5714 (ed., co-editor: Ágota Fóris)

2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. [Language, culture, identity. Research in applied linguistics in the information space of the 21st century. I. Terminology, lexicography, translation] (A MANYE Kongresszusok Előadásai 14.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, DOI 9789634545354 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Tibor M. Pintér, Szilvia Szoták and Dóra Mária Tamás)

2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. [Language, culture, identity. Research in applied linguistics in the information space of the 21st century. II. Pragmatics, discourse analysis, intercultural communication] (A MANYE Kongresszusok Előadásai 14.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5361, DOI 9789634545361 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Csilla Ilona Dér and Nóra Csontos)

2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. III. Fonetika. [Language, culture, identity. Research in applied linguistics in the information space of the 21st century. III. Phonetics] (A MANYE Kongresszusok Előadásai 14.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5378, DOI 9789634545378 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Judit Bóna, Tekla Etelka Gráczi and Alexandra Markó)

2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet. [Language, culture, identity. Research in applied linguistics in the information space of the 21st century. IV. Sociolinguistics, onomastics, historical linguistics] (A MANYE Kongresszusok Előadásai 14.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5385, DOI 9789634545385 (ed., co-editors: Ágota Fóris and János Imre Heltai)

2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. V. Nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás. [Language, culture, identity. Research in applied linguistics in the information space of the 21st century. V. Language pedagogy, language teaching, language acquisition] (A MANYE Kongresszusok Előadásai 14.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5392, DOI 9789634545392 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Orsolya Nádor and Réka Sólyom)

2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. [Documentation, content development and technical writing.] Budapest: KRE – L’Harmattan. 224 p. ISBN 978-963-414-557-8, ISSN 2062-9850 (ed., co-editor: Ágota Fóris)

2019. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben [Protestantism, identity and traditions in language]. Budapest: KRE – L’Harmattan. 174 p. ISBN 978-963-414-539-4

2019. A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai [Translational and Terminological Aspects of Standardization]. Budapest: KRE – L’Harmattan. 228 p. ISBN 978-963-414-504-2, ISSN 2062-9850 (ed., co-editor: Ágota Fóris) 

2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen [Challenges of Terminology Strategy in the Hungarian Language Area]. Budapest: L’Harmattan–OFFI. 218 p. ISBN 978-963-414-516-5 (ed., co-editor: Ágota Fóris)

2018. Onomastica Uralica 12. Debrecen–Helsinki: Debrecen University Press. 416 p. ISSN 1586-3719 (Print), ISSN 2061-0661 (Online) http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/ou12.pdf (ed., co-editors: Oliviu Felecan and Pavel Štěpán) 

2017. Magyar és nemzetközi névtani terminológia – Hungarian and International Onomastic Terminology. Uppsala–Budapest: International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság. 189 p. ISBN 978-615-5061-10-3 (print), ISBN 978-615-5061-11-0 (online), DOI: 10.26546/5061110 http://mek.oszk.hu/17300/17322/17322.pdf (ed., co-editors: Tamás Farkas and Mariann Slíz) 

2013. Magyar Terminológia [Journal of Hungarian Terminology]. Vol. 6. No. 1–2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 268 p. HU ISSN 1789-9486, ESSN 2060-2774 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Eszter B. Papp) 

2012. Magyar Terminológia [Journal of Hungarian Terminology]. Vol. 5. No. 1–2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 308 p. HU ISSN 1789-9486, ESSN 2060-2774 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Eszter B. Papp and Orsolya Czékmán) 

2011. Magyar Terminológia [Journal of Hungarian Terminology]. Vol. 4. No. 1–2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 312 p. HU ISSN 1789-9486, ESSN 2060-2774 (ed., co-editors: Ágota Fóris, Eszter B. Papp and Fidelma Ní Ghallchobhair) 

2008. Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24 [Name and Reality. Proceedings of the 6th Hungarian Conference of Onomastics. Balatonszárszó, 22–24 June 2007]. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 679 p. ISBN 978-963-9808-12-6 (ed., co-editor: Ildikó N. Császi)

Chapters in Books

2021. Oikonima. Egy névtani terminus által felvetett kérdések [Oikonym. Questions raised by an onomastic term]. In: Havas, Ferenc – Horváth, Katalin – Hrenek, Éva – Ladányi, Mária (eds.), A grammatikától a retorikáig. Nyelvészeti tanulmányok C. Vladár Zsuzsa tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék. 284–290. ISBN 978-963-489-374-5 (Print), ISBN 978-963-489-375-2 (eBook)

2021. Practices in Technical Communication and the Latest Challenges [A műszaki kommunikáció gyakorlata és az újabb kihívások]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. 75–93. ISBN 978-2-343-24451-8 (Cf. A műszaki kommunikáció gyakorlata és az újabb kihívások. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), 2021. Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. 53–75. ISBN 978-963-414-5714)

2021. What Do Technical Writers Do and What Do They Learn? [Mivel foglalkozik és mit tanul a műszaki szakszövegíró?] In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. 95–117. ISBN 978-2-343-24451-8 (Cf. Mivel foglalkozik és mit tanul a műszaki szakszövegíró? In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), 2021. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. 81–110. ISBN 978-963-414-557-8)

2021. A műszaki kommunikáció gyakorlata és az újabb kihívások [Practices in Technical Communication and the Latest Challenges]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan. 53–76. [English abstract] ISBN 978-963-414-5714

2021. Multicultural Aspects of Name and Naming in Pre-Conquest Times and Catholic and Protestant Churches from Hungary: A Comparative Perspective [A név és elnevezés multikulturális aspektusai a honfoglalás előtti időszakban, majd a magyarországi katolikus és protestáns egyházak gyakorlatában: összevetés]. In: Felecan, Oliviu – Bugheşiu, Alina (eds.), Names and Naming: Multicultural Aspects. Cham: Palgrave Macmillan. 181–195. ISBN 978-3-030-73185-4 (Print), ISBN 978-3-030-73186-1 (eBook)

2020. Névgenerátorok az üzleti életben [Name generators in business life]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea – Heltai, János Imre (eds.), Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet. Budapest: Akadémiai Kiadó. 71–79. [English abstract] ISBN 978 963 5385, DOI 9789635385

2020. A főszerkesztők előszava [Preface by Editors-in-Chief]. In: Fóris, Ágota et al. (eds.), Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben I–V. Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, 978 963 454 5361, 978 963 454 5378, 978 963 454 5385, 978 963 454 5392 (co-author: Ágota Fóris)

2019. Mivel foglalkozik és mit tanul a műszaki szakszövegíró? [What do technical writers do and what do they learn?] In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Budapest: KRE – L’Harmattan. 81–110. [English abstract] ISBN 978-963-414-557-8, ISSN 2062-9850

2019. Bibliai eredetű helynevek a különböző helynévi rendszerekben [Place names of biblical origin in different toponymic systems]. In: Bölcskei, Andrea (ed.), Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: KRE – L’Harmattan. 107–137. ISBN 978-963-414-539-4

2019. Előszó [Foreword]. In: Bölcskei, Andrea (ed.), Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: KRE – L’Harmattan. 9–13. ISBN 978-963-414-539-4

2019. Foreword [Előszó]. In: Bölcskei, Andrea (ed.), Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Budapest: KRE – L’Harmattan. 15–20. ISBN 978-963-414-539-4

2019. Szabványosítás, fordítás, terminológia. A szabványosítás a terminológia oktatásában [Standardization, translation, terminology. Standardization in education on Terminology]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest: KRE – L’Harmattan.
9–18. ISBN 978-963-414-504-2, ISSN 2062-9850 (co-author: Ágota Fóris)

2019. Előszó [Preface]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI, Budapest. 9–13. ISBN 978-963-414-516-5 (co-author: Ágota Fóris) 

2019. Preface [Előszó]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI, Budapest. 14–19. ISBN 978-963-414-516-5 (co-author: Ágota Fóris) 

2019. Ajánlások a magyar terminológiastratégiához [Recommendations on the Hungarian Terminology Strategy]. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.), Terminológiaistratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. Budapest: L’Harmattan – OFFI. 140–162. [English abstract] ISBN 978-963-414-516-5 (co-author: Ágota Fóris)

2017. The Hungarian Versions of Two International Onomastic Terminological Glossaries [Két nemzetközi névtani terminológiai jegyzék magyar változata]. In: Bölcskei, Andrea – Farkas, Tamás – Slíz, Mariann (eds.) Magyar és nemzetközi névtani terminológia – Hungarian and International Onomastic Terminology. Uppsala–Budapest: International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság. 85–97. ISBN 978-615-5061-10-3 (print), ISBN
978-615-5061-11-0 (online), DOI: 10.26546/5061110 http://mek.oszk.hu/17300/17322/17322.pdf

2017. Két nemzetközi névtani terminológiai jegyzék magyar változata [The Hungarian Versions of Two International Onomastic Terminological Glossaries.]. In: Bölcskei, Andrea – Farkas, Tamás – Slíz, Mariann (eds.) Magyar és nemzetközi névtani terminológia – Hungarian and International Onomastic Terminology. Uppsala–Budapest: International Council of Onomastic Sciences – Magyar Nyelvtudományi Társaság. 49–61. ISBN 978-615-5061-10-3 (print), ISBN
978-615-5061-11-0 (online), DOI: 10.26546/5061110, http://mek.oszk.hu/17300/17322/17322.pdf Reprint (updated): Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) 2019. A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest: KRE – L’Harmattan. 151–169. ISBN 978-963-414-504-2, ISSN 2062-9850

2016. Helyesírás- és hangtörténeti változások vizsgálata az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek adatbázisa segítségével [Analysing spelling and sound changes with the help of the database containing Hungarian toponyms reflecting former ecclesiastical possession]. In: Reményi, Andrea Ágnes – Sárdi, Csilla – Tóth, Zsuzsa (eds.), Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 464–473. ISBN: 978-963-409-074-8 http://www.tinta.hu/shop_ordered/60066/pic/tavlatok_honlapra.compressed.pdf

2015. The Findings of Onomastic Field Research on Synchronic Hungarian Toponyms used in Transylvanian Settlements [Egy névgyűjtés tanulságai: erdélyi települések szinkrón magyar helynevei]. In: Löfström, Jonas – Schnabel-Le Corre, Betina (eds.): Challenges in Synchronic Toponymy. Stucture, Context and Use – Défis de la toponymie synchronique. Structures, contextes et usages. Tübingen: Narr Francke Attempto.65–79. ISBN 978-3-7720-8479-9

2015. Mendip Hills ~ Mendips: egy angliai tájról és annak nevéről [Mendip Hills ~ Mendips: a region and its name in England]. In: Bárth M. János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK. 351–357. ISBN 978 963 284 732 0

2015. Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában [Research projects on surname geography in Great Britain]. In: Vörös Ferenc (szerk.), A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan névföldrajz. Unterwart/Aldóőr – Budapest: UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet. 265–286. [English abstract] ISBN 978-615-5251-61-0

2014. Indigenous Perspectives on the Landscape of North America. Sepsi, Enikő – Nagy, Judit – Vassányi, Miklós – Kenyeres, János (eds.): Indigenous Perspectives of North America: A Collection of Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 322–335. ISBN (10): 1-4438-5915-X, ISBN (10): 978-1-4438-5915-8

2013. Bánhegyi, Mátyás (ed.), Practice Tests for BA-level Basic Examinations. Károli Jegyzetek sorozat. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar – Patrocinium Kiadó. 126 lap. ISBN 978-615-5337-06-2; ISSN 2063-9600 (co-authors: Mátyás Bánhegyi, Ágnes Bereczky, Dóra Bernhardt, Tamás Farczádi-Bencze, Andrea Fischer, Gábor Földesi, Judit Nagy, Szidónia Majoros, Mária Pákozdi, Judit Sárosdy-Szabó and Gabriella Tóth) 

2012. Tudományág-specifikus szempontok érvényesülése Victor Watts helynévszótárában (The Cambridge Dictionary of English Place-Names. Cambridge University Press, 2004) [Discipline-specific aspects in the place-name dictionary by Victor Watts]. In: Pintér, Tibor – Pődör, Dóra – P. Márkus, Katalin (szerk.), Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó. 105–113. ISBN 978 963 9954 67 0

2011. Barlangnevek a Brit-szigeteken [Cave names in the British Isles]. In: Bárth M., János – Tóth, Álmos (szerk.), Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Budapest: Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete. 191–198. ISBN 978-963-08-2218-3

2011. Irodalmi alkotások életre keltett helynevei Észak-Amerikában [Literary place names brought into life in North America]. In: Csiszár, Gábor – Darvas, Anikó (szerk.), Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 63–71. ISBN 978-963-284-195-3

2006. A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez [Diachronic analysis of spontaneous settlement-name correlations]. In: Hoffmann, István – Tóth, Valéria (szerk.), Helynévtörténeti tanulmányok 2. A Magyar Névarchívum Kiadványai 11. Debrecen: DE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 47–66. ISSN 1417-958X, ISBN 978 963 473 029 3 http://ht.unideb.hu/ht2.php

2006. Magyarországi szálláshelyek elnevezései [Names of places for accommodation in Hungary]. In: Mártonfi, Attila – Papp, Kornélia – Slíz, Mariann (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum Kiadó. 238–245. ISBN 963 446 359 2

2006. Jelzős szerkezetek háromszéki falvak mikrotoponimáinak körében (Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattára alapján) [Adjectival compounds among microtoponyms in villages of Háromszék County (Based on Attila Szabó T.’s Gazetteer of Transylvanian Historical Place Names)]. In: Bárth M., János (szerk.), Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Budapest: KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete. 70–74. ISBN 963 7530 79 7

2006. Practice Tests for the Basic Exam 2002–2005. Bánhegyi, Mátyás (ed.). Károli University of the Hungarian Reformed Church Department of English Linguistics – Ráday Könyvesház, Budapest. 188 lap. ISBN 963 86866 3 4 (co-authors: Mátyás Bánhegyi, Dóra Bernhardt, Judit Nagy, Mária Pákozdi and Judit Sárosdy-Szabó) 

2004. Bánhegyi, Mátyás (ed.), Six Years of Basic Exam at Károli University. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem. (co-authors: Mátyás Bánhegyi, Dóra Bernhardt, Judit Nagy, Mária Pákozdi and Judit Sárosdy-Szabó)

2003. Bánhegyi, Mátyás (ed.), Five Years of Basic Exam at Károli University. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem. (co-authors: Mátyás Bánhegyi, Dóra Bernhardt, Judit Nagy, Mária Pákozdi and Judit Sárosdy-Szabó)

2003. A nevek rendszere az Üvöltő szelek és a Jane Eyre című regényekben [The system of names in the novels Wurthering Heights and Jane Eyre]. In: Hajdú, Mihály – Keszler, Borbála (szerk.), Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság. 748–753. ISBN 963 7530 71 1

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

2023. A Brit-szigetek helyneveit közreadó webhelyekről [Some websites on the place names of the British Isles]. Magyar Nyelvjárások 61: 109–119. ISSN 1588-7162

2022. A névtudomány, a nevezéktan és a terminológia viszonya, érintkezési pontjai [Onomastics, Taxonomy and Terminology: relations and differences]. Névtani Értesítő 44: 59–78. (co-author: Ágota Fóris)

2020. Place names in Romani and Bayash communities in Hungary [Romani és beás közösségek helynevei Magyarországon]. Onom?stica. Anuari de la Societat d’Onom?stica 6: 197–221. ISSN 2462-3563, https://raco.cat/index.php/Onomastica/issue/view/29040/183 (co-authors: Mátyás Rosenberg and Gábor Mikesy)

2020. Néhány újabb névtudományi terminusról [On some recent onomastic terms in Hungarian]. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XXIV, Fasciculus 1: 66–79. HU ISSN 1219–5448

2018. Hol van Abbázia? Egy kérdőíves felmérés tanulságai [Where is Abbázia? Results of a questionnaire survey on the use of Hungarian exonyms]. Névtani Értesítő 40: 103–117. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (co-authors: Gábor Gercsák and Gábor Mikesy) 

2018. A report on the compilation of an English–Hungarian glossary of onomastic terms [Egy angol–magyar névtani terminológiai szójegyzék készítéséről]. Onomastica Uralica 11: 75–86. ISSN 1586-3719 (Print), ISSN 2061-0661 (Online), ISBN 978-963-318-660-2 http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou11/06.pdf

2018. Central Europe as a historical, cultural, social and geopolitical concept today [Közép-Európa mint történelmi, kulturális, társadalmi és geopolitikai fogalom ma]. Onomastica Uralica 12: 235–251. ISSN 1586-3719 (Print), ISSN 2061-0661 (Online), ISBN 978-963-318-660 2 http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/16.pdf

2017. Medieval Settlement Names of Ecclesiastical Reference: A Cross-Cultural Approach [Egyházi vonatkozású középkori helységnevek: kultúrák közötti megközelítés]. Acta Onomastica 58: 34–52. ISSN 1211-4413

2017. Toponyms reflecting ecclesiastical possession in the Medieval Kingdom of Hungary [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a középkori Magyar Királyságban]. Onoma: Names and religion 48 (2013): 129–156. ISSN 0078-463X, E-ISSN 1783-1644 https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3223617&journal_code=ONO

2016. Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző középkori angol helységnevek típusai [Types of medieval English settlement names reflecting ecclesiastical possession]. Helynévtörténeti Tanulmányok 12: 101–114. ISSN 1417-958X, ISSN 1789-0128 http://ht.unideb.hu/12/07bolcskeia.pdf

2015. Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól [On the compilation and analysis of Hungarian historical toponyms reflecting ecclesiastical possession]. Helynévtörténeti Tanulmányok 11: 103–119. ISSN 1417-958X, ISSN 1789-0128 http://ht.unideb.hu/11/08bolcskeiandrea.pdf

2014. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben [Terminographic methods and devices in the education of terminologists in Hungary]. Bocz Zsuzsanna (ed.), Porta Lingua. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Budapest: Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete. 205–212. ISSN 1785-2420 (co-authors: Eszter B. Papp and Ágota Fóris) 

2013. Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization [Kihívások a földrajzi nevek egységesítése magyar nyelvű terminológiájának korszerűsítésében]. Magyar Terminológia 6/2: 153–168. HU ISSN 1789-9486

2013. Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről [On preparing the Hungarian version of the UNGEGN document entitled “Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names”]. Névtani Értesítő 35: 11–21. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2013. A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken [Toponymic remnants of Celtic religiosity in the British Isles]. Helynévtörténeti Tanulmányok 9: 169–184. ISSN 1417-958X, ISSN 1789-0128 http://ht.unideb.hu/9/13bolcskeiandrea.pdf

2012. Contrastive Analysis of English and Hungarian Toponym Types. Acta Onomastica 53: 7–27. ISSN 1211-4413, ISBN 978-80-86496-65-8

2012. Helynévi szubsztrátumok a Brit-szigeteken [Place-name substrata in the British Isles]. Helynévtörténeti Tanulmányok 8: 151–169. ISSN 1417-958X, ISSN 1789-0128 http://mnytud.arts.klte.hu/ht/8/11bolcskeiandrea.pdf

2012. Az egyház mint egykori birtokos a magyar helységnevekben [The Church as a former possessor in Hungarian settlement names]. Névtani Értesítő 34: 71–80. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2012. A helynév-standardizáció terminológiájáról [On the terminology of geographical names standardization]. Névtani Értesítő 34: 167–178. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2012. Helynevek standardizációja: alapelvek, terminológiai kérdések a nemzetközi és a magyar gyakorlatban [Standardization of geographical names: principles, terminological questions in international and Hungarian practice]. Helynévtörténeti Tanulmányok 7: 85–102. ISSN 1417-958X, ISSN 1789-0128 http://mnytud.arts.klte.hu/ht/7/10bolcskeiandrea.pdf

2011. A szabványügy és a magyar nyelv: a szabványosítás online forrásai az információszerzés, a terminológiai munka és az oktatás szolgálatában [Standardization and the Hungarian language: the online sources of standardization providing information, terminological aids and education]. Magyar Nyelvőr 135/3: 274–285. [English abstract] ISSN 1585-4515 http://nyelvor.c3.hu/period/1353/135302.pdf

2011. Törzs- és népnévi helynevek a Brit-szigeteken [Place names derived from tribal and ethnic names in the British Isles]. Helynévtörténeti Tanulmányok 6: 197–212. ISSN 1417-958X, ISSN 1789-0128 http://ht.unideb.hu/6/12bolcskeia.pdf

2010 [2012]. Distinctive Additions in English Settlement Names: A Cognitive Linguistic Approach. Nomina. Journal of the Society for Name Studies in Britain and Ireland 33: 101–120. ISSN 0141 6340

2010. Distinctive additions in the early 19th century Hun¬garian settlement names: a cognitive linguistic approach. Annales Sectio Linguistica. A Linguistic Journal of Eötvös Loránd University 27: 77–99. ISSN 2062-1841

2010. Fordítás, adaptáció és helynévtörténet: magyar és angol helynévtípusok kontrasztív vizsgálatának gyakorlati tanulságai [Translation, adaptation and place-name history: practical applications of the results of a contrastive analysis of Hungarian and English place-name types]. Helynévtörténeti Tanulmányok 5: 245–262. ISSN 1789-0128 http://ht.unideb.hu/5/19bolcskei.pdf

2010. A szabványosítás online vetülete: angol nyelvű webhelyek [The online projection of standardization: websites in English]. Magyar Terminológia 3/1: 21–40. [English abstract] HU ISSN 1789-9486 

2009. Az Amerikai Egyesült Államok tagállamainak hivatalos és informális elnevezéseiről, a tagállamnevek magyar fordításáról [State names and state nicknames in the United States. The Hungarian translations of US state names]. Névtani Értesítő 31: 119–141. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2007. A differenciált angol településnevek korrelációs rendszeréről [On the correlation system of English differentiated settlement names]. Névtani Értesítő 29: 65–77. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2006. A differenciáló elem az angol településnevekben [Distinctive additions in English place names]. Névtani Értesítő 28: 67–81. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 

2005. The Correlational System of Hungarian Historical Settlement Names. In: Maticsák, Sándor (ed.), Settlement Names in the Uralian Languages. Onomastica Uralica 3. Debrecen–Helsinki: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete – Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 155–182. ISSN 1586-3719, ISBN 963 472 905 3 http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou3/14bolcska.pdf

2005. A szentnévi alaptagú helységnevek korrelációs rendszerének alakulása [Changes in the correlation system of settlement names derived from church names]. Névtani Értesítő 27: 152–162. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2005. A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk (1999–2004): A névtani korreláció szerepe a magyar helységnevek alakulásában (kitekintéssel az angol helységnevekre) [PhD theses on Onomastics defended (1999–2004): The role of onomastic correlation in the development of Hungarian settlement names (with a survey of English settlement names)]. Névtani Értesítő 27: 284–288. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2003. Gyógyszertárneveink ma [Names of pharmacies in today’s Hungary]. Névtani Értesítő 25: 218–224. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

1999. Névkorrelációk az ómagyar kori helynevek körében [Correlations of Old Hungarian place names]. Névtani Értesítő 21: 75–81. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

1997. A spontán névkorrelációs rendszer alakulása a XVIII–XIX. századi helységneveink körében [Spontaneous correlations of settlement names in the 18th–19th-century Hungary]. Névtani Értesítő 19: 16–26. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

2023. The use of terms in the proceedings of ICOS congresses [Terminushasználat az ICOS konferenciaköteteiben]. In: Bijak, Urszula – Swoboda, Paweł (eds.), ‘Onomastics in Interaction with Other Sciences’. Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences. Kraków, 22–27 August 2021. (before publication)

2022. A nyelvtörténet digitális tanításának lehetőségei [Possibilities of digital teaching of Historical Linguistics]. In: Jánk, István – H. Tomesz, Tímea – Domonkosi, Ágnes (eds.) A digitális oktatás nyelvi dimenziói. Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból. Eger: Líceum Kiadó. 177–194. (co-authors: Miklós Németh, Katalin Pelczéder, Anita Rácz, Balázs Sinkovics, Erika Terbe and Valéria Tóth)

2022. Names of hotels, hostels and rental properties for tourists in downtown Budapest [Hotelek, hostelek és turisták által bérelhető lakások elnevezései Budapest belvárosában]. In: Felecan, Oliviu – Bugheşiu, Alina (eds.) Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics ”Name and Naming”. Multiculturalism in Onomastics. Cluj-Napoca: Editura Mega. 601–614. DOI: 10.30816/ICONN, ISSN: 2501-0727

2020. Egy modern alkalmazott nyelvészeti foglalkozás: a műszaki szakszövegíró [A modern applied linguistic profession: technical writing]. In: Heltai, János Imre – Oszkó, Beatrix (eds.), Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Budapest: Nyelvtudományi Intézet. 350–360. ISBN 978-963-9074-86-6

2018. Szaknyelvi kommunikáció, terminológia: egy kerekasztal-beszélgetés tanulságai [Technical communication, terminology: conclusions from a round table discussion]. In: Bódi, Zoltán – Sz. Hegedűs, Rita – Szőllősy-Sebestyén, András (eds.), 2018. Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. A MANYE és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2017. január 17–19-én rendezett nemzetközi magyar szaknyelvi konferencián elhangzott előadások kötete. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 202. Budapest: Tinta Könyvkiadó – Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. 141–152. ISSN 1419-6603, ISBN 978-963-409-148-6 (co-authors: Ágnes Kuna and Szilvia Szoták)  

2018. Use of exonyms in present-day Hungary [Exonimák használata a mai Magyarországon]. In: Jordan, Peter – Švehlová, Irena – Woodman, Paul (eds.), A Survey of Exonym Use. Proceedings of the 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Prague, 6–8 April 2017. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 59–80. ISBN 978-3-8300-9997-0, ISSN 2191-9178 (co-authors: Gábor Gercsák and Gábor Mikesy) 

2017. Translation, adaptation or transference: hagiotoponyms for foreign denotata in the Hungarian language [Fordítás, adaptáció vagy átvitel: külföldi helyek szentnévi vonatkozású nevei a magyar nyelvben]. In: Felecan, Oliviu (ed.), “Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics. Baia Mare, September 5–7, 2017. ICONN 4. Cluj-Napoca: Editura Mega – Editura Argonaut. 534–543. ISSN 2501-0727. DOI: 10.30816/ICONN4/2017/42 https://onomasticafelecan.ro/iconn4/proceedings/3_3_Bolcskei_Andrea_ICONN_4.pdf

2016. Changes of Toponyms Reflecting Ecclesiastical Possession in Medieval Hungary [Az egyházi birtoklásra utaló helynevek változásai a középkori Magyaroszágon]?. In: Hough, Carole – Izdebska, Daria (eds), ‘Names and Their Environment’. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow, 25–29 August 2014. Volume 1: Keynote lectures. Toponomastics I. Glasgow: University of Glasgow. 109–118. ISBN 10 0-85261-947-2 (for a set of five volumes), ISBN 13 978-0-85261-947-6

2016. Examples of exonym use in Hungary [Exonimák használata Magyarországon]. In: Jordan, Peter–Woodman, Paul (eds.), Criteria for the Use of Exonyms. Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 14–16 May 2015. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 49–63. ISBN 978-3-8300-8946-9 (co-authors: Béla Pokoly and Gábor Mikesy) 

2015. Place names reflecting ecclesiastical possession in Late Medieval Hungary [Az egyházi birtoklást tükröző helynevek a késő középkori Magyarországon]. In: Felecan, Oliviu (ed.), Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional / Unconventional in Onomastics. [Név és elnevezés. A harmadik “Név és elnevezés” című nemzetközi névtudományi konferencia előadásai. Konvencionális / Konvenciókhoz nem ragaszkodó a névtudományban]. Cluj-Napoca: Editura Mega – Editura Argonaut. 428–438. ISBN 978-606-543-671-8 (Mega), ISBN 978-973-109-613-1 (Argonau) http://onomasticafelecan.ro/iconn3/proceedings/3_2_Bolcskei_Andrea_ICONN_3.pdf

2015. The endonym/exonym divide: Examples highlighting different aspects for defining the terms. In: Jordan, Peter–Woodman, Paul (eds.), Confirmation of the Definitions. Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Hermagor, 5–7 June 2014. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 155–168. ISBN 978-3-8300-8422-8, ISSN 2191-9178 (co-authors: Béla Pokoly and Gábor Mikesy) 

2014. Traces of Ancient Celtic Religiosity in the Place Names of the British Isles. In: Ruttkay, Veronika – Gárdos, Bálint (eds.), HUSSE 11 Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. 103–112. Budapest: L’Harmattan. ISBN 978-963-236-943-3. http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/husse-11-proceedings-of-the-11th-conference-of-the-hungarian-society-for-the-study-of-english/

2014. Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures). In: i Donada, Joan Tort – i Montagut, Montserrat Montagut (a cura de), Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciencies Onomastiques – Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura. Annex. Secció 6. Barcelona. 1010–1018. ISBN 978-84-393-9162-3 http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/105.pdf  

2013. Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession. In: Oliviu Felecan (ed.), Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj-Napoca: Editura Mega –Editura Argonaut. 243–253. ISBN 978-606-543-343-4 (Mega), ISBN 978-973-109-422-9 (Argonau) https://onomasticafelecan.ro/iconn2/proceedings/3_02_Bolcskei_Andrea_ICONN_2.pdf

2011. A szabványosítás online forrásai a Kárpát-medencében [The online sources of standardization in the Carpathian Basin]. In: Hires-László, Kornélia – Karmacsi, Zoltán – Márku, Anita (szerk.), Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 439–445. [English abstract] ISSN 1419-6603, ISBN 978-963-9902-94-7

2010. Specifying Identical Settlement Names in Hungarian: The Specific Name Constituent in Hungarian Historical Settlement Names. In: David, Jaroslav – Čornejová, Michaela – Harvalík, Milan (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference. 15.–17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků. – Diversity and Specificity in Onomastics. Proceedings of the IV. Czech Conference of Onomastics. 15–17 September 2009, Ostrava. Ostrava–Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě–Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. 89–97. ISBN 978-80-7368-779-3

2008. Az egyházi településnevek típusai a 19. század elején [Ecclesiastical settlement names in early 19th century Hungary]. In: Bölcskei, Andrea – N. Császi, Ildikó (szerk.), Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 106–115. [English abstract: p. 655] HU ISSN 2060-5706, ISBN 978-963-9808-12-6

Book Reviews, Reviews

2023. A Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet [Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies]. In: Kiss, Réka – Lányi, Gábor (eds.), Károli Gáspár Református Egyetem 1993–2023: 30 év a református felsőoktatás szolgálatában. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem. pp. 101–106. ISBN 978-615-5961-89-2 (co-authors: András Szabó, Sándor Bene, Ágnes Klára Papp)

2022. Slíz Mariann: Szentkultusz és személynévadás Magyarországon. Budapest, Szent István Társulat, 2021. (168 lap). [Cults of saints and giving personal names in Hungary. Budapest, Szent István Társulat, 2021. (p. 168).] Magyar Nyelvjárások 60: 158–163. ISSN 1588-7162

2022. Nomina 40. (2019–2021). Szerkesztő: David N. Parsons. Society for Name Studies in Britain and Ireland, Lavenham. 194 lap. Névtani Értesítő 44: 218–220. ISSN 0139-2190

2022. United Nations Group of Experts on Geographical Names. National report of Hungary for the period 2021–2022. 10 May 2022. Submitted by Hungarian Committee on Geographical Names – Tamás Koós (chairman of HCGN), Andrea Bölcskei (expert, Károli Gáspár University), Gábor Mikesy (expert, Lechner Knowledge Centre), László Lippmann (secretary of HCGN, Prime Minister’s Office). East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 26th meeting, Praha (Prague), 18 May 2022.

2019. Két monográfia a régi magyar helynévadásról [Two monographs on old Hungarian place names]. Névtani Értesítő 41: 189–195. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2019. Nomina 39. (2016–2018). Névtani Értesítő 41: 258–260. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2017. Place Names Derived from Tribal Names and Ethonyms in the British Isles [Törzs- és népnévi helynevek a Brit-szigeteken]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 41–42. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. On the Collection and Analysis Criteria of Historical Place Names with References to Ecclesiastical Possession [Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 46. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Types of Medieval English Place Names Reflecting the Status of the Church as Possessor [Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző középkori angol helységnevek típusai]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 47. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Toponymic Traces of Celtic Religiosity in the British Isles [A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 48. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. On the Diachronic Analysis of Spontaneous Settlement Name Correlations [A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 59–60. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Place-Name Substrata in the British Isles [Helynévi szubsztrátumok a Brit-szigeteken]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 109. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128  http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Translation, Adaptation, and Place-Name History [Fordítás, adaptáció és helynévtörténet]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 111–112. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. The Standardization of Place Names [Helynevek standardizációja]. In: Kovács, Éva (ed.), A Survey of Historical Toponomastics. Debrecen: Debrecen Unversity Press. 113–114. ISBN 978-963-318-659-6 ISSN 1789-0128 http://mek.oszk.hu/17400/17422/17422.pdf

2017. Nomina 38. (2015). Névtani Értesítő 39: 275–277. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2016. Nomina 37. (2014). Névtani Értesítő 38: 306–307. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2016. Magyar névkutatás a 21. század elején. Szerkesztők: Farkas Tamás – Slíz Mariann. [Hungarian Onomastics at the Beginning of the 21st Century. Eds.: Farkas, Tamás – Slíz, Mariann.] Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2015. 278 lap. Névtani Értesítő 38: 229–232. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2015. Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő 37: 320–322. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2014. Paul Woodman ed.: The Great Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms. Névtani Értesítő 36: 245–249. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (co-author: Adrienn Holpert) 

2014. Nomina 35. (2012). Névtani Értesítő 36: 295–297. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2014. Nomina 34. (2011). Névtani Értesítő 36: 293–295. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2013. Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő 35: 303–306. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2013. Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés [Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization]. Névtani Értesítő 35: 9–10. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (co-author: Ágota Fóris) 

2012. Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1–11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001–2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap + 10 térkép [Attila Szabó T.’s Gazetteer of Transylvanian Historical Place Names 1–11]. Magyar Nyelvőr 136/1: 105–109. ISSN 1585-4515 http://nyelvor.c3.hu/period/1361/136110.pdf

2012. Névtan és terminológia [Onomastics and Terminology]. Névtani Értesítő 34: 125–126. [English abstract] ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (co-author: Ágota Fóris) 

2011. Hoffmann, István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás [The Deed of Foundation of Tihany Abbey as a source for place-name history]. Névtani Értesítő 33: 296–299. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2011. Hári, Gyula: Név és környezet viszonya a létesítménynevekben [The relation between name and environment in names for establishments]. Névtani Értesítő 33: 303–305. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2011. Ülésezett a Doktorok Kollégiumának Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciója [A Session of the Section of Linguistic and Literary Studies of the Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary]. reformatus.hu 5 November 2011 http://www.reformatus.hu/mutat/uelesezett-a-doktorok-kollegiumanak-nyelv-es-irodalomtudomanyi-szekcioja (co-author: András Szabó) 

2010. Nomina 32. (2009). Névtani Értesítő 32: 279–281. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2010. Onomastica Uralica 7. Szerkesztők: Hoffmann, István – Tóth, Valéria. Debrecen–Helsinki, 2008. Névtani Értesítő 32: 273–274. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (co-author: Mariann Slíz) 

2009. Nomina 31. (2008). Névtani Értesítő 31: 293–295. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2009. Onomastica Uralica 5. Szerkesztette: Hoffmann, István – Tóth, Valéria. Debrecen–Helsinki, 2007. Névtani Értesítő 31: 287–288. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 (co-author:  Mariann Slíz) 

2009. Tóth, Valéria: Településnevek változástipológiája [Typology of changes in settlement names]. Névtani Értesítő 31: 239–243. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 

2008. Two books on the settlement names of the old Bihar comitat. Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata [Linguistic examination of the settlement names of the old Bihar comitat]. Debrecen, 2005. 235 pages. Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára [Historical-etymological dictionary of the settlement names of the old Bihar comitat]. Debrecen, 2007. 372 pages. Onomastica Uralica 7: 111–117. ISSN 1586-3719 http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou7/08review.pdf

2008. A Nomina című névtani folyóirat és a Brit és Ír Névtudományi Társaság [The onomastic journal Nomina and the Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI)]. Névtani Értesítő 30: 314–318. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721 

2008. Beszámoló a VI. Magyar Névtudományi Konferenciáról (Balatonszárszó, 2007. június 22–24.) [A report on the Sixth Hungarian Conference on Onomatology]. Magyar Nyelv 104/1: 117–121. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/08-1/bolcskei.pdf

2006. Hoffmann, István (szerk.): Korai magyar helynévszótár 1000–1350. 1. Abaúj–Csongrád vármegye [Early Hungarian Place-Name Dictionary 1. Abaúj–Csongrád county]. Névtani Értesítő 28: 255–258. ISSN 0139-2190 https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6721

2005. Bemutatkozott a felvidéki névtani műhely. Névtani konferencia Kolonban (2005. június 2–4.) [A Hungarian team of onomatologists working in Slovakia come on the scene. A conference on onomatology (Kolon, 2–4 June 2005)]. Magyar Nyelv 101/3: 378–379. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/05-3/tarsasag.pdf

2004. Hoffmann, István: Magyar helynévkutatás 1958–2002 [Hungarian place name research 1958–2002]. A Magyar Névarchívum Kiadványai 7, Debrecen, 2003. Magyar Nyelv 100/4: 498–502. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/04-4/bolcskei.pdf

2002. Hoffmann, István (ed.), Onomastica Uralica. Selected bibliography of the Onomastics of the Uralian languages 1a–1b. Debrecen–Helsinki, 2001. Magyar Nyelv 98/3: 363–364. ISSN 0025–0228 http://www.c3.hu/~magyarnyelv/02-3/B%C3%96LCSKEI.pdf

Translations

2015. English abstracts of the book entitled Magyar névkutatás a 21. század elején [Hungarian Onomastics at the Beginning of the 21st Century] (Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, ISBN 978-615-5061-07-3 [print], ISBN 978-615-5061-08-0
online]), edited by Tamás Farkas and Mariann Slíz.

2010. English abstract and 750 headwords of the book entitled Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza [The Atlas of the Hungarian Dialect in the Region of Medvesalja (Slovakia)] (Nagykapos: Luminosus, n.o. Kiadó, 2011) by Lajos Cs. Nagy.

2009. English abstracts of the book entitled A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban [Histories of family-name changes in time, in space and in society] (Budapest: Gondolat Kiadó – Magyar Nyelvtudományi Társaság, ISBN 978-963-693-191-9), edited by Tamás Farkas and István Kozma.

2008. English abstracts of the book entitled Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24 [Name and Reality. Proceedings of the 6th Hungarian Conference of Onomastics. Balatonszárszó, 22–24 June 2007] (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, HU ISSN 2060-5706, ISBN 978-963-9808-12-6), edited by Andrea Bölcskei and Ildikó N. Császi.

2005– English abstracts of the onomastic journal entitled Névtani Értesítő (ISSN 0139-2190).

Organisation of Conferences

2023. 36. OTDK Humán Tudományi Szekciója [36th National Scientific Students’ Associations Conference, Section of Humanities]. (KRE BTK, 12–14 April 2023) Organizers: OTDT – KRE BTK; Executive Secretary.

2022. Alkalmazott Névkutatás 2022 [Applied Onomastics 2022]. (Budapest, 10 October 2022) Organizers: Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2022. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, a Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció ülése [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Meeting of the Section of Linguistic and Literary Studies]. (Debrecen, 24 August 2022.) Organizer: Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary; Chair.

2022. „Terminológiai csütörtök”. IX. Szakmai nap [Thematic Thursday on Terminology IX. Thematic Day]. (Budapest, 19 April 2022) Organizer: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics, TERMIK; Member of the Organizing Committee.

2021. A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye [Final Meeting of the TERMIK Project on “The Hungarian Language and Professional Culture: Hungarian Linguistic Research in the Fields of Content Development and Technical Documentation”]. (Budapest, 10 November 2021) Organizer: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2021. Alkalmazott Névkutatás 2021. Tíz év távlatában [Applied Onomastics 2021. A Ten Year Perspective]. (Budapest, 18 October 2021) Organizers: Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2021. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, a Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció ülése [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Meeting of the Section of Linguistic and Literary Studies]. (Budapest, 22 June 2021, online.) Organizer: Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary; chair.

2020. Alkalmazott Névkutatás 2020. A tulajdonnevek fordítása [Applied Onomastics 2020. Translation of proper names]. (Budapest, 8 September 2020) Organizers: Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2020. DOKU 2020: Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén [DOKU 2020: Linguistic research on content development and documentation]. (Budapest, 6 February 2020) Organizers: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Council of Hungarian Terminology; Member of the Organizing Committee.

2019. Alkalmazott Névkutatás 2019. Tudományos és laikus alkalmazások [Applied Onomastics 2019. Scientific and non-professional approaches]. (Budapest, 25 September 2019) Organizers: Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2019. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Nyelv, kultúra, identitás – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. [27th Hungarian Congress of Applied Linguistics. Language, Culture, Identity. Research in Applied Linguistics in the Information Space of the 21st Century] (Budapest, 15–16 April 2019) Organizers: Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics; Member of the Scientific Committee, Chair of the Organizing Committee, Convener of the Workshop on Applied Onomatics (co-conveners: Tamás Farkas and Mariann Slíz)

2018. Alkalmazott Névkutatás 2018. Tulajdonnevek megítélése, kezelése, használata [Applied Onomastics 2018. Judging, managing, using proper names]. (Budapest, 29 November 2018) Organizers: Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2018. 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül [20th Hungarian Sociolinguistics Conference: Language Repertoires in the Carphatian Basin and Beyond]. (Budapest, 30 August – 1 September 2018) Organizers: HAS Research Institute for Linguistics – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics. Member of the Organizing Committee; Convener of the Workshop on Documentation and technical writing – technical documentation as a language repertoire (co-convener: Ágota Fóris).

2018. Information Delivery by Apps & Co. (Budapest, 28 May 2018) Organizers: tekom Magyarország – tecom Österreich – Proford – AATC – Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Department of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

2018. A magyar névkutatás aktuális feladatai [Urgent tasks of Hungarian Onomastics]. (Budapest, 26 March 2018) Organizers: Institute for Hungarian Language Strategy – Society of Hungarian Linguistics – Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics. Member of the Organizing Committee.

2018. Terminológia-stratégiai kihívások a magyar nyelvterületen [Challenges of Terminology Strategy in the Hungarian Language Area]. (Budapest, 9 March 2018) Organizers: Institute for Hungarian Language Strategy – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics and Terminology Research Group – Terminology Council of the Hungarian Language. Member of the Organizing Committee.

2017. MID-nap [A thematic day on teaching Hungarian as a foreign language]. (Budapest, 9 December 2017) Organizers: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Research Group on Hungarology – Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers HFL Department; Member of the Organizing Committee.

2017. Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak [Applied Onomastics 2017. Names and dictionaries]. (Budapest, 29 November 2017) Organizers: Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Secretary of the Organizing Committee (co-secretary: Mariann Slíz).

2017. Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben [Protestantism, identity and traditions in language]. (Budapest, 26 October 2017) Organizer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Department of Hungarian Linguistics. Chair of the Organizing Committee.

2017. 26th International Congress of Onomastic Sciences: Locality and globality in the world of names. (Debrecen,27 August – 1 September 2017) Organizers: International Council of Onomastic Sciences – University of Debrecen; Member of the Scientific Committee; Convener of the symposium Contacts of name systems in Central Europe (co-convener: Oliviu Felecan).

2016. A magyar mint idegen-, környezet- és származásnyelv tanítása a Magyarországgal szomszédos országokban [Teaching Hungarian as a foreign, environmental and heritage language in countries neighbouring Hungary] (Budapest, 10 December 2016) Organizers: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Research Group on Hungarology – Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers HFL Department; Member of the Organizing Committee.

2016. Névtan és terminológia 5: Név és identitás workshop [Onomastics and Terminology 5: Name and Identity] (Budapest, 28 September 2016) Organizers: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics and Terminology Research Group – Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Terminology Council of the Hungarian Language – Society of Hungarian Linguistics; Secretary of the Organizing Committee (co-organizers: Tamás Farkas, Ágota Fóris, Mariann Slíz).

2015. Névtan és terminológia 4: Személynevek és államigazgatás workshop [Onomastics and Terminology 4: Personal Names and Public Administration] (Budapest, 17 June 2015) Organizers: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics and Terminology Research Group – Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Terminology Council of the Hungarian Language – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee (co-organizers: Tamás Farkas, Ágota Fóris, Judit Raátz and Mariann Slíz).

2015. A magyar mint idegen nyelv napja + Hungarobox projekttalálkozó [A Thematic Day on Hungarian as a Foreign Language + Hungarobox Project Meeting] (Budapest, 9–10 January 2015) Organizers: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Finnish–Hungarian Society, University of Firenze, University of Hamburg, University of Tartu; Member of the Organizing Committee.

2014. Névtan és terminológia 3: Névtan, fordítás és terminológia workshop [Onomastics and Terminology 3: Onomastics, Translation and Terminology workshop] (Budapest, 17 September 2014) Organizers: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics and Terminology Research Group – Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Terminology Council of the Hungarian Language – Society of Hungarian Linguistics; Secretary of the Organizing Committee (co-organizers: Ágota Fóris, Tamás Farkas and Mariann Slíz).

2013. A magyar mint idegen nyelv napja [A Thematic Day on Hungarian as a Foreign Language] (Budapest, 14 December 2013) Organizers: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Finnish–Hungarian Society, University of Firenze, University of Hamburg, University of Tartu; Member of the Organizing Committee.

2013. Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés workshop [Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization workshop] (Budapest, 11 June 2013) Organizers: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics and Terminology Research Group – Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Society of Hungarian Linguistics; Secretary of the Organizing Committee (co-organizer: Ágota Fóris).

2012. Névtan és terminológia workshop [Onomastics and Terminology workshop] (Budapest, 16 May 2012) Organizers: Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics and Terminology Research Group – Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Society of Hungarian Linguistics; Secretary of the Organizing Committee co-organizer: Mariann Slíz).

2010. 5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010) Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship; Secretary of the Budapest Organizing Committee.

2010. Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010) Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship; Secretary of the Budapest Organizing Committee.

2007. VI. Magyar Névtudományi Konferencia [6th Hungarian Conference of Onomastics] (Balatonszárszó, 22–24 June 2007) Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics; Member of the Organizing Committee.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2023. Az Alkalmazott nyelvészet (szakszövegírás, terminológia, tartalommenedzsment) specializáció előkészületei [Preparing for the specialization in Applied Lingustics (technical writing, terminology, content management)]. „Terminológiai csütörtök” X. Szakmai nap: Munkaerőpiaci gyakorlat és tapasztalatok – terminológia, fordítás, szakszövegírás [Thematic Thursday on Terminology X. Thematic Day: Practice and Experiences at the Labour Market – Terminology, Translation, Technical Writing]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities and Social Sciences. Budapest, 9 February 2023. (co-presenter: Ágota Fóris)

2022. Hungarian exonyms as cultural heritage [Magyar exonimák mint kulturális örökségek]. 23rd Meeting of the Working Group on Exonyms. Anton Melik Geographical Institute, Slovenian Academy of Sciences and Arts. Ljubljana, 31st August 2022. (co-presenter: Gábor Mikesy)

2022. Bibliai eredetű földrajzi nevek Európában és Európán kívül [Geographical names of biblical origin in and beyond Europe]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debrecen Reformed Theological University. Debrecen, 24 August 2022.

2022. Report on geographic name management in Hungary – activities, fieldwork, data processing. 26th Meeting of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names. Prague, 18th May 2022. Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (co-presenters: Mikesy, Gábor and Lippmann, László).

2022. Könyvbemutató: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben [Book Presentation: Place Names of Ecclesiastical Reference: Hungarian Toponyms Reflecting (Former) Ecclesiastical Possession]. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2021. „Terminológiai csütörtök”. IX. Szakmai nap [Thematic Thursday on Terminology IX. Thematic Day]. Zoom, 19 April 2022.

2022. Settlement names of ecclesiastical reference in the Hungarian and English languages: a comparative perspective. Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) 2022 Spring Conference. Zoom, 9 April 2022.

2021. Névtani terminológiai munkálatok [Works on onomastic terminology]. MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság ülése [Meeting of the Interdepartmental Standing Committee on the Hungarian Language]. Hungarian Research Centre for Linguistics. Budapest, 16 November 2021.

2021. Az egyházi vonatkozású magyar helynevek egy típusáról [On a type of church-related Hungarian place names]. A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye [Final Meeting of the TERMIK Project on “The Hungarian Language and Professional Culture: Hungarian Linguistic Research in the Fields of Content Development and Technical Documentation”]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities and Social Sciences. Budapest, 10 November 2021.

2021. A névtan, a terminológia és a nevezéktan viszonya, érintkezési pontjai [Relations of onomastics, terminology and nomenclature]. Alkalmazott Névkutatás 2021. Tíz év távlatából [Applied Onomastics 2021. A Ten-Year Perspective]. Eötvös Loránd University, Institute of Hungarian Language and of Finno–Ugrian Studies – Károli Gáspár University, Department of Hungarian Linguistics – Society of Hungarian Linguistics. ELTE Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities. Budapest, 18 October 2021. (co-presenter: Ágota Fóris)

2021. The use of terms in the proceedings of ICOS conferences [Terminushasználat az ICOS konferenciaköteteiben]. 27th International Congress of Onomastic Sciences „Onomastics in Interaction with Other Sciences”. Kraków, 24th August, 2021 (online).

2021. Az (egykori) egyházi birtokosra utaló településnevek változástörténetéről [Changes of Hungarian settlement names reflecting (former) ecclesiastical possession]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities and Social Sciences. Budapest, 22 June 2021 (online).

2020. A nyelvtörténet digitális tanításának lehetőségei (kerekasztal-beszélgetés) [Challenges in digital teaching of Historical Linguistics (a round-table discussion)]. Organizers: Miklós Németh and Balázs Sinkovics. Participants: Andrea Bölcskei, Miklós Németh, Katalin Pelczéder, Anita Rácz, Balázs Sinkovics, Erika Terbe and Valéria Tóth. PeLiKon 2020. A digitális oktatás nyelvi dimenziói. A PeLi II. oktatásnyelvészeti konferenciája [PeLiKon 2020. Linguistic Dimensions in Digital Teaching. 2nd Conference on Linguistic Education by PeLi]. Eger, 6 November 2020 (online).

2020. A műszaki szakszövegírás alapelvei és az újabb kihívások [Principles of technical writing and the latest challenges]. DOKU 2020: Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén [DOKU 2020: Linguistic research on content development and documentation]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities and Social Sciences. Budapest, 6 February 2020.

2019. Names of hotels, hostels and rental properties for tourists in Budapest city centre [Hotelek, hostelek és turisták által bérelhető lakások elnevezései Budapest belvárosában]. ICONN Name and Naming 5: Multiculturalism in Onomastics. Baia Mare, 3rd September, 2019.

2019. Keresztnévadási szokások felekezeti kötöttségei a magyar nyelv történetében [Denominational affiliation and practices of giving Christian names in the history of the Hungarian language]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debrecen Reformed Theological University. Debrecen, 26 August 2019.

2019. Névgenerátorok az üzleti életben [Name generators in business life]. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Nyelv, kultúra, identitás – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Alkalmazott névtan műhely [27th Hungarian Congress of Applied Linguistics. Language, Culture, Identity. Research in Applied Linguistics in the Information Space of the 21st Century]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities and Social Sciences. Budapest, 15 April 2019.

2018. Hol van Abbázia? Egy kérdőíves felmérés tanulságai [Where is Abbázia? Results of a questionnaire survey on the use of Hungarian exonyms]. Alkalmazott Névkutatás 2018. Tulajdonnevek megítélése, kezelése, használata [Applied Onomastics 2018. Judging, managing, using proper names]. KRE MagyarNyelvtudományi Tanszéke – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 29 November 2018. (co-presenters: Gábor Gercsák and Gábor Mikesy)

2018. Place names in Hungarian Roma communities [Helynek magyarországi roma közösségekben]. Minority Names in Public Space – Problems, Challenges, Solutions. Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research. Vienna, 23 November 2018. (co-presenters: Gábor Mikesy and Mátyás Rosenberg)

2018. Modern terminological approaches in Hungarian Onomastics [Modern terminológiai módszerek a magyar névtudományban]. 21st International and Nationwide Conference on Onomastics: Onomastic Terminology & Name-formation. Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Humanities. Kazimierz Dolny, 4 October 2018.

2018. Hungarian Exonyms in the Past and in the Present [Magyar exonimák a múltban és a jelenben]. 21st Meeting of the UNGEGN Working Group on Exonym. Latvian Geospatial Information Agency – Latvian Language Institute of the University of Latvia. Latvian Academy of Sciences – Latvian War Museum. Riga, 24 September 2018. (co-presenter: Gábor Mikesy)

2018. Mivel foglalkozik és mit tanul a szakíró? [What do technical writers do and what do they learn?] 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a
Kárpát-medencében és azon kívül. Dokumentáció és szakírás – a műszaki dokumentáció mint nyelvi repertoár [20th Hungarian Sociolinguistics Conference:
Language Repertoires in the Carphatian Basin and Beyond. Documentation and technical writing – technical documentation as a language repertoire]. MTA
Nyelvtudományi Intézet – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 31 August 2018.

2018. Bibliai eredetű földrajzi nevek a Kárpát-medencében [Geographical names of biblical origin in the Carpathian Basin]. Magyarországi Református Egyház
Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies].
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Teacher Training. Nagykőrös, 21 August 2018.

2018. Az alkalmazott névkutatás további feladatai [Further tasks in Applied Onomastics]. A magyar névkutatás aktuális feladatai [Urgent tasks of Hungarian
Onomastics]. Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszék.Eötvös Loránd University Faculty of Humanities. Budapest, 26 March 2018.

2018. Ajánlások a magyar terminológiai stratégiához [Recommendations on the Hungarian Terminology Strategy]. Terminológia-stratégiai kihívások a magyar
nyelvterületen [Challenges of Terminology Strategy in the Hungarian Language Area]. MANYSI – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és TERMIK – MaTT. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 9 March 2018. (co-presenter: Ágota Fóris)

2018. Előkészülés a terminológia szakos képzés újraindulására [Preparations for a new Master’s programme in Terminology]. Terminológiai csütörtök. V. Szakmai
nap és öregdiák-találkozó. A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására [Thematic Thursday on Terminology V. Thematic Day and Alumni Meeting. Achievements in the Terminology MA programme – preparations for a new start]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 8 February 2018. (co-presenter: Ágota Fóris)

2018. Terminológiai szótárak a szakon. A Magyar és nemzetközi névtani terminológia című kötetről és készítéséről [Terminological dictionaries in the
Terminology MA programme. On the compilation of the volume Hungarian and International Onomastic Terminology]. Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. A terminológia szak eredményei – előkészületek a szak újraindulására [Thematic Thursday on Terminology V. Thematic Day and Alumni
Meeting. Achievements in the Terminology MA programme – preparations for a new start]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 8 February 2018. (co-presenter: Bence Attila Oláh)

2017. Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében című nemzetközi szaknyelvi konferencia Szaknyelvi kommunikáció, terminológia című kerekasztalának összegzése [Conslusions from a round table discussion entitled “Technical communication, terminology” at the International Conference on Hungarian Special Languages in the Carpathian Basin]. Államnyelvek a Kárpát-medencében [Official Languages in the Carpathian Basin]. Meeting of the Committee on Hungarian Linguistics. MTA Research Institute for Linguistics. Budapest, 19 December 2017. (co-presenter: Szilvia Szoták)

2017. Bibliai eredetű helynevek különböző helynévi rendszerekben [Place names of biblical origin in different toponymic systems]. Protestantizmus, identitás
és hagyomány a nyelvben [Protestantism, identity and traditions in language]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 26 October 2017.

2017. Translation, adaptation or transference: hagiotoponyms for foreign denotata in the Hungarian language [Fordítás, adaptáció vagy átvitel: külföldi
helyek szentnévi vonatkozású nevei a magyar nyelvben]. ICONN Name and Naming 4: Sacred and Profane in Onomastics. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Center of Onomastics. Baia Mare, 6 September, 2017.

2017. Central Europe as a historical, cultural, social and geopolitical concept [Közép-Európa mint történelmi, kulturális, társadalmi és geopolitikai fogalom
ma]. 26th International Congress of Onomastic Sciences. Symposium 3: Contacts of name systems in Central Europe. University of Debrecen Faculty of Humanities. Debrecen, 29 August, 2017.

2017. A report on the compilation of an English–Hungarian glossary of onomastic terms [Egy angol–magyar névtani terminológiai szójegyzék készítéséről]. 26th
International Congress of Onomastic Sciences. University of Debrecen Faculty of Humanities. Debrecen, 28 August, 2017.

2017. Alakszerkezeti változások az egyházi vonatkozású helynevek körében [Structural changes of place names of ecclesiastical reference]. Magyarországi
Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debrecen Reformed Theological University. Debrecen, 11 July 2017.

2017. Use of exonyms in present-day Hungary [Exonimák használata a mai Magyarországon]. 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Czech Geodetical Office and Land Survey Office. Prague, 6 April 2017. (co-presenters: Gábor Gercsák and Gábor Mikesy)

2017. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről [Types of changes in place names reflecting former ecclesiastical possession]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Nyelvi Szakosztály, felolvasó ülés [Lecture session of the Hungarian Language Department of the Society of Hungarian Linguistics]. Eötvös Loránd University Faculty of Humanities. Budapest, 4 April 2017.

2017. Szaknyelvi kommunikáció, terminológia kerekasztal [Technical communication, terminology: round table discussion]. Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Nemzetközi magyar szaknyelvi konferencia [Hungarian special languages in the Carpathian Basin. International Conference on Hungarian
special languages]. MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság – Magyar Nyelvstratégiai Intézet – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok
Egyesülete. Pázmány Péter Catholic University Faculty of Information Technology and Bionics. Budapest, 20 January 2017. (co-presenters: Ágnes Kuna and Szilvia Szoták)

2016. Egyházi vonatkozású helységnevek az újmagyar korban [Settlement names of ecclesiastical reference in Early Modern Hungarian]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Theology. Budapest, 29 August 2016.

2016. Medieval Settlement Names of Ecclesiastical Reference: A Cross-Cultural Approach [Egyházi vonatkozású középkori helységnevek: kultúraközi megközelítés]. Leeds International Medieval Congress. University of Leeds. Leeds, 06 July 2016.

2016. Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző középkori angol helységnevek típusai [Types of medieval English settlement names reflecting ecclesiastical possession]. XI. Helynévtörténeti szeminárium [11th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Síkfőkút, 27 May 2016.

2016. Szabványosítási és minőségirányítási ismeretek oktatása a terminológusképzésben [Teaching the basics of standardization and quality management in Terminology MA courses]. Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó [Thematic Thursday on Terminology III. Thematic Day and Alumni Meeting]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 4 February 2016.

2015. Place names reflecting ecclesiastical possession in Hungary in the Late Middle Ages (1351–1526) [Az egyház birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek a kései középkorban (1351–1526)]. ICONN The Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Center of Onomastics. Baia Mare, September 2, 2015.

2015. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink helyesírás- és hangtörténeti forrásértékéről [Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession as sources for examining orthographic and sound changes]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Pápa Reformed Theological Seminary. Pápa, 6 July 2015.

2015. Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában [Research projects on surname geography in Great Britain]. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig: Határtalan névföldrajz. UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet. Alsóőr/Unterwart, 29 May 2015.

2015. Examples of exonym use in Hungary. 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. The Miroslav Krleža Institute of Lexicography [Leksikografski zavod Miroslav Krleža]. Zagreb, 14 May 2015 (co-presenters: Béla Pokoly and Gábor Mikesy)

2015. Helyesírás- és hangtörténeti változások vizsgálata az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek adatbázisa segítségével [Examining orthographic and sound changes with the help of the database of Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession]. 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus -- Nyelv -- Nyelvtechnológia -- Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. Pázmány Péter Catholic University Faculty of Information Technology and Bionics. Budapest, 1 April 2015.

2015. The project aimed at preparing the Hungarian version of the revised UNGEGN Glossary. 2nd EMLex Colloquium on Lexicography. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 29 January 2015.

2014. Changes of Toponyms Reflecting Ecclesiastical Possession in Medieval Hungary. 25th International Congress of Onomastic Sciences: Names and their Environment. University of Glasgow. Glasgow, 29 August 2014.

2014. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helynevek adatbázisáról [On the database of Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Sárospatak Reformed Theological Seminary. Sárospatak, 14 July 2014.

2014. The exonym/endonym divide: Examples highlighting different aspects for defining the terms. 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hermagor-Presseggersee, 6 June 2014. (co-authors: Béla Pokoly and Gábor Mikesy)

2014. Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól [On collecting and analysing Hungarian historical place names reflecting ecclesiastical possession]. IX. Helynévtörténeti szeminárium [9th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Síkfőkút, 29 May 2014.

2014. Miért tanulnak a terminológushallgatók a szabványosításról? [Why do students of Terminology learn about standardization?] Terminológiai csütörtök. I. Szakmai nap és öregdiák-találkozó [Thematic Thursday on Terminology I. Thematic Day and Alumni Meeting]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 6 February 2014.

2013. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben [Terminographical methods and devices in training terminologists]. XIII. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia: Szaknyelvi regiszterek és nyelvhasználati színterek [13th SZOKOE Conference on Technical Languages: Registers and Scenes]. Seat of the Hungarian Academy of Scences Regional Committee in Pécs. Pécs, 22 November 2013. (co-presenter: Eszter B. Papp and Ágota Fóris)

2013. Challenges in updating the Hungarian terminology for geographical names standardization. Trends in Toponymy 6. Heidelberg University. Heidelberg, 9 October 2013.

2013. Az alkalmazott bölcsészettudomány, avagy miért nélkülözhetetlen a terminológus napjaink vállalkozásaiban? [Applied Humanities, or the reasons why teminologists are essential at today’s companies]. Kutatók Éjszakája [Researchers' Night]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Budapest, 27 September 2013. (co-presenter: Tibor M. Pintér)

2013. Az egyház mint egykori birtokos a jelenkori magyar helységnevekben [The Church as a former possessor in contemporary Hungarian settlement names]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Debrecen Reformed Theological University. Debrecen, 22 August 2013.

2013. Beszámoló az UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről [On preparing the Hungarian version of the UNGEGN document entitled “Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names”]. Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés [Onomastics and Terminology 2: Onomastics and Standardization]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Budapest, 11 June 2013.

2013. Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helynevek adatbázisának elkészítéséről. Problémavázlat [On preparing the database of Hungarian place names reflecting former ecclesiastical possession. Pilot project]. VIII. Helynévtörténeti szeminárium [8th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Síkfőkút, 31 May 2013.

2013. Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession. ICONN The Second International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Onomastics in Contemporary Public Space. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Center of Onomastics. Baia Mare, 10 May 2013.

2013. Az anyanyelv-használat EU-polgárjog [The use of mother tongue is an EU civil right]. 14th International Mother Language Day. Organizers: Hungarian Association of Translation Companies, Hungarian National Commission for UNESCO. Participant in a round table discussion. Budapest, Európa Pont, 21 February 2013.

2013. Traces of Ancient Celtic Religiosity in the Place Names of the British Isles. 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. Eötvös Loránd University. Budapest, 26 January 2013.

2012. A szabványosítás elméleti kérdései és gyakorlata a Terminológia mesterszakon [Theory and practice of standardization in Terminology MA courses]. Terminológia és fordítás az Európai Unióban [Terminology and Translation in the European Union]. National Library of Foreign Literature and Music Collection. Budapest, 8 November 2012.

2012. Reflections of Gaelic Identity in Irish Place-Names. Representations of Ireland. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Budapest, 31 August 2012.

2012. Az egyházi vonatkozású helységnevek változásairól [Changes of ecclesiastical settlement names]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Selye János University. Komárno, 22 August 2012.

2012. Changing principles, changing terms in the history of geographical names standardization in Hungary. Trends in Toponymy 5. University of Bern. Bern, 10 July 2012.

2012. A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken [Toponymic traces of Celtic religiosity in the British Isles]. VII. Helynévtörténeti szeminárium [7th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Síkfőkút, 30 May 2012.

2012. A helynév-standardizáció terminológiájáról [On the terminology of geographical names standardization]. Névtan és terminológia workshop [Onomastics and Terminology Workshop]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Budapest, 16 May 2012.

2012. The findings of onomastic field research on Hungarian synchronic toponyms used in Transylvanian settlements. The Challenges in Synchronic Toponymy. University of Rennes 2. Rennes, 23 March 2012.

2012. Indigenous perspectives on the landscape of North America. Indigenous Perspectives of North America. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – Eötvös Loránd University. Budapest, 8 March 2012.

2011. Culture dependent toponym types. XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences: Names in Daily Life. University of Barcelona. Barcelona, 6 September 2011.

2011. Helynevek standardizációja: alapelvek, terminológiai kérdések a magyar és a nemzetközi gyakorlatban [Standardization of geographical names: principles, terminological questions in Hungarian and international practice]. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Nyelv és kultúra a változó régióban. Név – egyén – közösség: változó névhasználat térben és időben szimpózium [7th International Congress of Hungarian Studies: Language and Culture in a Changing Region. Names, Individuals and Communities: Changes in the Use of Names in Space and Time]. Babeş-Bolyai University. Cluj-Napoca, 27 August 2011.

2011. Helynévi szubsztrátumok a Brit-szigeteken [Place-name substrata in the British Isles]. VI. Helynévtörténeti szeminárium [6th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Síkfőkút, 9 June 2011.

2010. A szabványosítás online forrásai az oktatás szolgálatában [Online sources of standardization providing education]. Terminológia és szabványosítás [Terminology and Standardization]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Budapest, 15 December 2010.

2010. A szabványosítás online forrásai a Kárpát-medencében [The online sources of standardization in the Carpathian Basin]. 16. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban [16th Conference on Synchronic Language Use: Language Myths, Ideologies, Language Policy and Linguistic Human Rights in Central Europe in Theory and in Practice]. Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute. Berehove, 16 September 2010.

2010. Egyházi vonatkozású helynevek [Ecclesiastical place names]. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció [Council of Doctors of the Reformed Church in Hungary, Section of Linguistic and Literary Studies]. Pápa Reformed Theological Seminary. Pápa, 26 August 2010.

2010. Contrastive Analysis of English and Hungarian Toponym Types. Trends in Toponymy 4. University of Edinburgh. Edinburgh, 30 June 2010.

2010. Törzs- és népnévi helynevek a Brit-szigeteken [Place names derived from tribal and ethnic names in the British Isles]. V. Helynévtörténeti szeminárium [5th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Síkfőkút, 28 May 2010.

2009. Specifying Identical Settlement Names in Hungarian. Diversity and Specificity in Onomastics: IV. Czech Conference of Onomastics. University of Ostrava. Ostrava, 16 September 2009.

2009. Fordítás, adaptáció és helynévtörténet [Translation, adaptation and place-name history]. IV. Helynévtörténeti szeminárium. [4th Seminar on Place Name History]. University of Debrecen. Vasvár, 5 June 2009.

2007. Az egyházi településnevek típusai a 19. század elején [Ecclesiastical settlement names in early 19th century Hungary]. VI. Magyar Névtudományi Konferencia [6th Hungarian Conference of Onomastics]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Balatonszárszó, 23 June 2007.

2006. Jelzős szerkezetek háromszéki falvak mikrotoponimáinak körében (Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattára alapján) [Adjectival compounds among microtoponyms in villages of Háromszék County (Based on Attila Szabó T.’s Gazetteer of Transylvanian Historical Place Names)]. Tudományos ülésszak Szabó T. Attila születésének 100. évfordulóján [A Conference Commemorating the 100th Anniversary of Attila Szabó T.’s Birth]. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Humanities. Budapest, 12 January 2006.Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin