Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2024-06-05

Fóris Ágota

Cím: Prof., habil., PhD
Nem: nő
Születési év: 1970

Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 872-1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002

Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: A lexikográfia alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995
Tudományág(ak): olasz nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2012
Tudományág(ak): okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Janus Pannonius Tudományegyetem  spanyol nyelvtanár  1998
 Pécsi Tudományegyetem  habilitáció  2006

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Nyugat-Magyarországi Egyetem
Beosztás: egyetemi docens

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem
Beosztás: posztdoktor


Kutatási és oktatási szakterületek
Lexikológia, lexikográfia
Terminológia; Terminológiamenedzsment; Dokumentáció
Magyar nyelvészet
Alkalmazott nyelvészet; Fordítástudomány; Szemantika
Kutatásmódszertan
Szervezeti kommunikáció


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) - vezető

Hungarológiai Kutatócsoport - tag

Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely - tag

1999. A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány pályázata.

1999-2000. Az OKTK (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány) „A nyelvoktatási és nyelvi továbbképzési rendszer társadalmi igényekhez igazodó továbbfejlesztése kérdéseinek vizsgálata a munkáltatói és a munkavállalói oldalról kiindulva”. Szerződésszám: A.1718/IV/99. Pécs.

1998-2005. Az olasz-magyar és a magyar-olasz műszaki és tudományos szótár munkálatai (a Pécsi Tudományegyetem és az Alma Mater Studiorum di Bologna közötti együttműködés keretében).

2009–2010. Részvétel az Educatio Kft. által vezetett TÁMOP-3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében a „Tankönyvi nyelvezet vizsgálat” című projektben.

2013-2015. Részvétel a „Hungarobox - Magyar online szószedetek és szótári gyakorlatok áttekintése” című Gruntvig mobilitási projektben (2013-1-FI1-GRU06-12706-4).

2013–2015. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke által vezetett TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra” című projektben. > DictionELI. Lézerterminológiai szótár. http://dictioneli.stepp.hu 

2013-2015. Terminológiai tanácsadó a Katonai terminológiai értelmező szótár elkészítése során (együttműködésben a HM Összhaderőnemi Parancsnokságával és a Zrínyi Kiadóval).

2014. Szakmai tanácsadó a magyar–szomáli szótár készítése során. [Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. Hungariyan–Soomaali qaamuus. Magyar–szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9; az online szótár: http://qaamuus.rmk.hu/]

2018-2020. "Fordítás és terminológia kapcsolata: a fordítás szerepe az interkulturális transzfer folyamatában." Részvétel a KRE BTK Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című kari projektjében, Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, vezető Sepsi Enikő.

2018-2021. "A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén." A KRE BTK kari projektje, Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK), vezető Fóris Ágota.

2021-2023. Részvétel a Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézetének Terminológiai Kutatócsoportja által vezetett „ELKH Kiemelt pályázat SA52/2021: Terminológia” projektben; vezető: Prószéky Gábor.

2022-2023  Nyelvtudományi Kutatóközpont, Lexikológiai Intézet, Terminológiai Kutatócsoport - vezető tanácsadó.

2022-2024. „Szaknyelvi vizsgálatok: a terminológia elmélete és alkalmazásai.” A KRE BTK kari projektje, egyéni pályázat.

2022-2024. „Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása.” Részvétel a KRE ÁJK kari projektjében, Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely, vezető Rixer Ádám.

2024- HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Lexikológiai Intézet, Terminológiai Kutatócsoport - vezető tanácsadó

2024- Részvétel HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézetének Terminológiai Kutatócsoportja által vezetett MTA TMNP2023-1/2023. projektben; vezető: Prószéky Gábor.Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010-2018 Szakfelelős, Terminológia mesterszak (KRE BTK)
2010-2016 Tanszékvezető, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
2003-2006 Lexikográfia és terminológia tantárgyak programjának és tananyagának kidolgozása a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj keretében (a mesterképzés és a PhD-képzés számára) (PTE, Pécs)
2006-2008 Terminológia mesterszak létesítési dokumentációjának kidolgozása (NyME-SEK, Szombathely)
2008-2010 Terminológia mesterszak indítási dokumentációjának kidolgozása (KRE, Budapest)
2006-2008 Terminológiai Innovációs Központ (TerMIK) létrehozása és vezetése (NyME-SEK, Szombathely)
2009- Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) létrehozása és vezetése (KRE BTK, Budapest)
2010-2017 Részvétel az EMLex (European Master in Lexicography) nemzetközi oktatási konzorciumban szakszótárak témában (5. számú modul)
2014-2015 KRE Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Doktori Iskola akkreditációs folyamatában a Nyelvtudományok program felelőse
2019-2020 KRE Multidiszciplináris Doktori Iskola akkreditációs folyamatában a Nyelvtudományok program felelőse
2022- KRE BTK Magyar nyelv és irodalom szakos mesterképzés - részvétel a mesterképzés mintatantervének kialakításában és akkreditációs anyagának előkészítésében (Bölcskei Andreával ás Papp Ágnessel közösen). Az Alkalmazott nyelvészet (szakszövegírás, terminológia, tartalommenedzsment) specializáció felelőse. 
2000-2006 Iskolakultúra folyóirat (vendégszerkesztő, szótárrovat)
2007- Working Papers in Language Pedagogy – WoPALP folyóirat (az Advisory Board tagja)
2008-2013 Magyar Terminológia folyóirat (főszerkesztő)
2009- Fordítástudomány folyóirat (a szerkesztőbizottság tagja)
2012- Alkalmazott Nyelvtudomány folyóirat (a szerkesztőbizottság tagja); 2024-től a szerkesztőbizottság elnöke
2013- Terminologija nemzetközi folyóirat (a szerkesztőbizottság tagja)
2015-2018 Honvédségi Szemle folyóirat (a tanácsadó bizottság tagja)
2018- Modern Nyelvoktatás folyóirat (2018-2020 a szótárrovat szerkesztője, 2021-től a szerkesztőbizottság tagja)
2020- A MANYE Kongresszusok Előadásai (sorozatszerkesztő)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz C1 haladó (KER szerint)
spanyol C1 haladó
angol B2 középszint
magyar anyanyelvi

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2003
Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2006, 2012
Brassai Sámuel-díj MANYE 2013
"Év publikácója"-díj ("Translation and Terminology", 2022) KRE BTK 2023
Szenczi Molnár Albert Díj KRE 2024

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
European Association for Terminology (EAFT) tag (2009-től); alelnök (2010-2014)
MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság tag (2017-től)
MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság tag (2021-től)
MTA I. Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság  tag (2008-tól), elnök (2024-től)
MTA I. Szótári Munkabizottság  tag (2002-től)
MTA IX. Kommunikációmenedzsment Munkabizottság tag (2021-től)

MTA Köztestület

tag (2002-től)
Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) (alapító) tag (2005-től); elnök (2013-tól)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) vezetőségi tag (2002-től), pénztáros (2002-2008), elnöki tanácsadó (2008-2013), alelnök (2013-tól)
FIPLV (Féderation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) tag (1997-től)
USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub tag (2017-től)
European Association for Technical Communication (tekom Europe) tag (2018-2021)
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag (2004-től)
TERMINI Egyesület tag (2015-től)
"A magyar nyelv és a tudományok" Szabó T. Attila-ösztöndíj (SZTAD) a kuratórium tagja (2017-től)
NATE (Nők a Tudományban Egyesület) tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013 tavasz Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Erasmus oktatás
2014 tavasz Universidade de Santiago de Compostela Erasmus oktatás (EMLex program keretében, oktatás a "Specialized Lexicography" modulban)
2014 ősz Università degli Studi di Firenze Erasmus oktatás
1992 Université de la Sorbonne IV (Paris) Tempus ösztöndíj
1995 International Centre for Theoretical Physics (Trieste)  MÖB kutatói ösztöndíj
1998 Università degli Studi di Bologna kutatás
2000 Istituto di Linguistica Computazionale (Pisa) MÖB kutatói ösztöndíj
2000 Università degli Studi di Bologna kutatás
2001 Università degli Studi di Udine Friuli-Venezia Giulia kutatói ösztöndíja
2005 Accademia della Crusca (Firenze) MÖB kutatói ösztöndíj

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pelles Tamás (PTE BTK, Pécs [0,5]) A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás (Különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra) 2006
Bérces Edit (PTE BTK, Pécs) A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében 2007
Czékmán Orsolya (Pannon Egyetem, Veszprém) Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében 2010
Tamás Dóra Mária (ELTE BTK, Budapest) A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről az olasz–magyar nyelvpár esetében 2011
Bérces Emese (PTE BTK, Pécs) A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés 2012
Papp Eszter (PTE BTK, Pécs) A magyar színnevek terminológiai elemzése 2013
Sermann Eszter (ELTE BTK, Budapest) A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció fordítási kérdései 2014
Zabóné Varga Irén (ELTE BTK, Budapest)  Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német-magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján 2015
Gaál Péter (PTE BTK, Pécs)  Online szótárak és használóik. Online-szótár-használati kutatások, online szótárak értékelési és minősítési szempontjai 2017
Novák Barnabás (PTE ÁJK, Pécs [0,5])  A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban. Magyar-olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén 2019
Faludi Andrea (ELTE BTK, Budapest) A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában. 2020

Opponencia és bizottsági tagság doktori védéseken és habilitációs eljárásokban

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Forintos Éva (PTE BTK, Pécs) Select Aspects of Australian–Hungarian Language Contact Phenomena: A Corpus Driven Contact Linguistic Study // PhD, bizottsági tag 2006
Kiss Mónika (PTE BTK, Pécs) A „faux amis” jelenségének lexikológiai és lexikográfiai megközelítése, különös tekintettel a magyar–francia szókészletre // PhD, bizottsági tag 2007
Kis Ádám (Pannon Egyetem, Veszprém) Szöveg a digitális térben // PhD, bizottsági tag 2008
Nádai Julianna (PTE BTK, Pécs) Sajtó és nyelv egyenlő sajtónyelv? // PhD, bizottsági tag 2008
Salamon Eszter (PTE BTK, Pécs) Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban // PhD, bizottsági tag 2008
Varga Orsolya (PTE BTK, Pécs) Párhuzamos fordítórajzok: Fordításszemléletek Hollandiában és Magyarországon a XX. század első felében // PhD, bizottsági tag 2008
Lanteri Edina (PTE BTK, Pécs) A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében (Genova, Impéria) // PhD, bizottsági tag 2009
Laczkó Tamás (PTE TTK, Pécs) A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél-Dunántúlon // PhD, bizottsági tag 2009
Horváth Péter Iván (ELTE BTK, Budapest) A lektori kompetencia // PhD, a bizottság titkára 2010
Mátis Bernadett (ELTE BTK, Budapest) Sportnyelvünk változásai a 21. század elején – labdajátékok szókészletének összehasonlító elemzése // PhD, opponens 2010
Pintérné Márkus Katalin (ELTE BTK, Budapest) Kéziszótárak az ezredfordulón. Angol–magyar, magyar–angol kéziszótárak 1981 után // PhD, a bizottság titkára 2011
Seidl-Péch Olívia (ELTE BTK, Budapest) Fordított szövegek számítógépes összevetése // PhD, a bizottság titkára 2012
Kilián Imre (PTE ÁJK, Pécs) Szemantikai alapú jogi tudásmenedzsment technológiák // PhD, bizottsági tag 2013
Lengyel István Pál (ELTE BTK, Budapest) A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben // PhD, opponens 2014
Zarnikhi, Abolfazl (UPF, Barcelona) Towards a Model for Terminology Planning // PhD, bizottsági tag (Vocal) 2014
Mitkevičienė, Asta (Institute of the Lithuanian Language / Vytautas Magnus University, Vilnius) Lithuanian Literary Terms in 1918–1940 (1918–1940 Metų Lietuvių Literatūros Mosklo Terminai) // PhD, elővélemény 2015
Rodek Annamária (PPKE BTK, Budapest) A műszaki szaknyelv terminológiai és kognitív vizsgálata a francia és magyar nyelvpárban // PhD, opponens, munkahelyi vita 2022
Klenk Márk (ELTE BTK, Budapest) Terminológiai adatbázisok és terminológiai munka a fordítási folyamatban // PhD, opponens, munkahelyi vita 2023
Robin Edina (ELTE BTK, Budapest) A lektorálás elmélete és gyakorlata // Habilitáció, opponens  2023
Magyarné Szabó Eszter (PTE BTK, Pécs) Az irónia megjelenési formái Örkény Egyperceseiben és azok fordításaiban // PhD, bizottsági tag 2024
Eszenyi Réka (ELTE BTK, Budapest) Humán fordító és gépi fordítás 8 leckében. Változások a 21. századi nyelvi közvetítő szerepében // Habilitáció, bizottság tagja 2024

 

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Tankönyv

Fóris Ágota 2018, 20202. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. (Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek.) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-634-6 (1. kiadás online: http://www.kre.hu/ebook/)

Szerkesztett folyóiratok

Magyar Terminológia. (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2013) Vol. 6. No. 12. Budapest: AkK, 268 p. (Főszerk.)

Glossa Juridica (2023) Vol. 10. No. 3. (Sólyom Rékával), https://ajk.kre.hu/images/doc2023/glossa/2023X3/GI_2023_3.pdf

Recenziók

Fóris Ágota 2022. Sütő Gyuszi: Megpróbáltam. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2021. ÚjNautilus 2022. március 9., http://ujnautilus.info/suto-gyuszi-megprobaltam-c-visszaemlekezeserol

Fóris Ágota 2020. Klaudy Kinga 2020. Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok. Budapest, Tinta Könyvkiadó. Fordítástudomány 22 (2), 137–144.

Fóris Ágota 2016. Tamás Dóra Mária: Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (1), http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/2016_XVI_evfolyam_1_szam/Foris_2016_1.pdf (4

Fóris Ágota 2011. Bölcskei A.: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Magyar Terminológia 4, 1, 92–98.

Fóris Ágota 2011. Alberti G. ReALIS. Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Magyar Terminológia 4, 2, 264–269.

Fóris Ágota 2010. Wéber G.: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár. Angol–magyar, magyar–angol. Magyar Terminológia 3, 1, 94–98.

Fóris Ágota 2010. Malagodi Ingala, D. – Kerndter, F. – Iker B.: Olasz–magyar, magyar–olasz gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3, 2, 295–298.

Fóris Ágota 2007. Papp Ferenc Olvasókönyv. Magyar Tudomány168, 2, 250-253.

Fóris Ágota, Kozma László 2006. A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. [recenzió] Iskolakultúra XVI, 2, 148-150.

Fóris Ágota 2005. Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (Kritika) Iskolakultúra 5, 145-148.

Fóris Ágota 2004. Laczik Mária: Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében. (Recenzió) Módszertani közlemények 4, 186-187.

Fóris Ágota 2004. Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára. (Kritika) Iskolakultúra 6-7, 210-212.

Fóris Ágota 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius. (Kritika) Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.

Fóris Ágota 2002. Beás-magyar szótárak. (Szótárkritika) Iskolakultúra 5, 101-102.

Fóris Ágota 2002. Frecskay János: Mesterségek szótára. (Recenzió) Fordítástudomány 2, 125-128.

Fóris Ágota 2001. Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. (Recenzió) Módszertani közlemények 1, 44-45.

Fóris Ágota 2001. Cigány szótárak. (Kritika). Iskolakultúra 12, 212-217.

Fóris Ágota 2000. A veszprémi Simonyi Zsigmond. (Recenzió) Magyar Nyelvőr 1, 133-135.

Fóris Ágota 1999. Herczeg Gyula: Könyv az olasz nyelvről. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 70.

Fóris Ágota 1999. Kiss Gábor: Magyar Szókincstár. (Kritika) Modern Nyelvoktatás 2-3, 106-107.

Fóris Ágota 1999. Egy olasz nyelvészeti antológiáról. (Recenzió) Iskolakultúra 3, 106-108.

Fóris Ágota 1999. A rendkívüli és az átlagos elme. (Recenzió) Iskolakultúra 11, 112-114.

Fóris Ágota 1999. Tudománytörténeti remeklések. (Recenzió) Iskolakultúra 12, 71-74.

Fóris Ágota 1999. Tóth József, Trócsányi András: A magyarság kulturális földrajza. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 84-87.

Konferenciabeszámolók

Fóris Ágota 2012. Szótárnap. Magyar Terminológia 5 (2) 298–300.

Fóris Ágota 2011. A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Nyelv és Tudomány, www.nyest.hu, http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliaforditas-terminologiai-vonatkozasai (2011.01.05.)

Fóris Ágota 2011. International conference on terminology: State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications. 2011. október 12–13., Vilnius (Litvánia). Magyar Terminológia 4, 2, 297–299.

B. Papp Eszter – Fóris Ágota 2011. International conference: Training in Terminology. 3-4 November 2011, Bucharest (Romania). Magyar Terminológia 4, 2, 299–304.

Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII, 1, 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf

Fóris Ágota 2010. Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. Ljubljana, 2009. november 19–20. Magyar Terminológia 3, 1, 113–118.

Fóris Ágota 2008. Translation and Cultural Diversity. XVIII World Congress of the International Federation of Translators. Sanghaj (Kína), 2008. augusztus 4–7. Fordítástudomány X, 2, 90–92.

Fóris Ágota 2008. Lexicology and terminology: theory, practice and history. Vilnius, 23–25 April 2008. Magyar Terminológia 1, 2, 308-311.

Fóris Ágota 2007. Kongresszusi beszámoló. XII Congresso Internazionale di Lessicografia. XII EURALEX International Congress, Torino, 2006. szeptember 6-9. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–235.

Fóris Ágota 2006. Beszámoló egy veszprémi konferenciáról. Modern Nyelvoktatás XII, 1, 91-92.

Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII, 4, 505-506.

Fóris Ágota 2006. Konferenciabeszámoló. Terminology of National Languages and Globalization. Lietuviu Kalbos Institutas, Terminologijos Centras, Vilnius, 2006. október 11-13. / Terminology and Society. The impact of terminology on everyday life. Organised by NL-TERM and Lessius Universiy College Antwerp, with the support of the Dutch Language Union and CIUTI, Antwerpen, 2006. november 16-17. Fordítástudomány VIII, 2, 108-111.

Fóris Ágota 2005. Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Modern Nyelvoktatás XI, 2-3, 120-123.

Fóris Ágota 2003. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.). Konferencia-beszámoló. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 139-142.

Egyebek

Fóris Ágota 2023. Kontra Miklós: a MANYE 2023. évi tiszteletbeli tagjává választása alkalmából. Modern Nyelvoktatás 29(1–2), 135–136. https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/6394

Fóris Ágota 2021. A MANYE 2021. évi tiszteletbeli tagjává választása alkalmából – Váradi Tamás. Modern Nyelvoktatás 27 (1–2),174–176. https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/2603/2333

Fóris Ágota 2021. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota 2021. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris, Ágota 2021. Introduction. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. KRE – L’Harmattan, Budapest. 7–8.

Fóris Ágota 2021. Előszó. In: Bölcskei, Andrea: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben, KRE – L’Harmattan, Budapest.

Fóris Ágota 2021. Előszó. In: Sermann Eszter: Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 7–8.

Fóris Ágota 2020. A sorozatszerkesztő előszava. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Fóris Ágota, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, DOI 9789634545354

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea 2020. A főszerkesztők előszava. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Fóris Ágota, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, DOI 9789634545354

Fóris Ágota 2020. Előszó. In: Csontos Nóra 2020. Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. KRE – L’Harmattan, Budapest, 9–10, ISBN 978-963-414-715-2

Fóris Ágota 2020. Előszó. In: Dér Csilla Ilona 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. KRE – L’Harmattan, Budapest, 7–8, ISBN 978-963-414-744-2

Fóris Ágota 2020. Előszó. In: Sólyom Réka 2020. Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések. KRE – L’Harmattan, Budapest, 13–15. ISBN 978-963-414-719-0

Fóris Ágota 2020. Magay Tamás köszöntése 90. születésnapján. In. M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Tanulmányok (és köszöntők) lexikográfiáról és fordításról Magay Tamás tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144–146. (ISBN 978-963-409-258-2)

Fóris Ágota: Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota: Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 9-13.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 14-19.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4

Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

Károly Krisztina, Fóris Ágota 2015. Előszó. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter 2015. Előszó a DictionELI-hez./Foreword to DictionELI. In: DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Fóris Ágota 2013. A főszerkesztő előszava. Magyar Terminológia 6 (2), 149–150.

Fóris Ágota 2013. Foreword of the Editor-in-Chief. Magyar Terminológia 6 (2), 152–152.

Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

Előszó. In: Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 13–19.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 1, 1–2.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 2, 133–141.

2010. Bevezető megjegyzések a Terminológia és szabványosítás részhez. Magyar Terminológia 3, 1, 1–2.

Alberti Gábor, Fóris Ágota 2007. Előszó. In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7–11.

2007. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

2005. La lingua della scienza tra Italia e Ungheria. A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban. Italia & Italy 26, 8-9.

2003. La formazione degli angloamericanismi in italiano e in ungherese nel linguaggio della tecnica. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.) In: Cordin, Patrizia (a cura di) Bollettino della Societa di Linguistica Italiana, XXI, 2, 33-34.

Konferenciaszervezés

2024

XI. Terminológiai csütörtök. Terminológia, fordítás, szakszövegírás. Lehetőségek és elvárások a munkaerőpiacon. KRE BTK, Budapest, 2024. február 8. (a szervezőbizottság tagja)

XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2024. február 9. (a programbizottság tagja)

Alkalmazott nyelvészeti szakmai nap 2024. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Budapest, KRE BTK, 2024. április 12. (társszervező)

2023

XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. február 3. (a programbizottság tagja)

X. Terminológiai csütörtök. Munkaerőpiaci gyakorlat és tapasztalatok – terminológia, fordítás, szakszövegírás. KRE BTK, Budapest, 2023. február 9. (szervezőbizottság tagja)

XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és Semmelweis Egyetem, Budapest, 2023. március 18–19. (a programbizottság elnöke)

Scientific, administrative and educational dimensions of terminology. 19-20 October, 2023, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania (online) (member of the Scientific Committee)

2022

XVI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. február 4. (a programbizottság tagja)

2021

XV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2021. február 5. (a programbizottság tagja)

XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és Pannon Egyetem, Veszprém, 2021. április 19–20. (a programbizottság tagja)

The 4th international conference on terminology. Scientific, administrative and educational dimensions of terminology. 21-22 October 2021, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania (online) (a tudományos bizottság tagja)

A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye. KRE, Budapest, 2021. november 10.

2020

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (DOKU 2020 konferencia). KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. (a szervezőbizottság tagja)

XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2020. február 7. (a programbizottság tagja)

2019

XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2019. február 1. (a programbizottság tagja)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és KRE, Budapest, 2019. április 15-16. (a programbizottság elnöke)

3rd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 17-18 October 2019, Vilnius (Lithuania) (a tudományos bizottság tagja)

2018

Élőnyelvi Konferencia. KRE, Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1. (a programbizottság tagja)

Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MTA Könyvtára, Budapest, 2018, március 9. (a szervezőbizottság tagja)

XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2018. február 2. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2018. február 8. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2017

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2017. február 3. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2017. február 2. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2nd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 1-2 June 2017, Vilnius (Lithuania) (a programbizottság tagja)

XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és PTE, Pécs, 2017. augusztus 30-szeptember 1. (a programbizottság tagja)

2016

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2016. február 5. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2016. február 4. KRE

Névtan és terminológia 5. Név és identitás. KRE BTK, 2016. szeptember 28. (a szervezőbizottság tagja)

2015

Terminológiai csütörtök. II. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2015. február 12. KRE

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2015. február 6. (a programbizottság tagja)

„Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia. 21. századi távlatok”. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – PPKE, Budapest. 2015. március 30–április 1. – a szervezőbizottság tagja

Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás. KRE BTK, 2015. június 17.

International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Vilnius (Litvánia). 2015. június 4-5. – a programbizottság tagja

2014

Terminológiai csütörtök. I. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2014. február 6.

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2014. február 7. (a programbizottság tagja)

„Többnyelvűség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia).2014. április 24–26. – a programbizottság tagja

Névtan és terminológia 3. Névtan, fordítás és terminológia. KRE BTK, 2014. szeptember 17.

7th Terminology SUMMIT 2014: How does social networking affect terminology work? Barcelona, Spain, 2014. november 26-28. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

2013

VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2013. február 1. (a programbizottság tagja)

Névtan és terminológia 2. Névtan és egységesítés. KRE BTK, 2013. június 11.

Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives. International Conference. Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2013. október 10–11. – programbizottság tagja

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Örök értékek – bevált gyakorlat. (Szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete és a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Budapest, Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27. – programbizottság tagja

National Languages in Higher Education and Science. ELETO–EAFT Symposium, Athens, Greece, (In conjunction with the 9th Conference "Hellenic Language and Terminology"), 7 November 2013. – programbizottság tagja

A MID napja. KRE BTK, 2013. december 14.

2012

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

6th Terminology SUMMIT 2012: Terminology – responsibility and awareness. Oslo, Norway, 2012. október 11-12. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

Névtan és terminológia workshop. KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvénye.

Szótárnap. KRE BTK, Budapest, 2012. október 3. (Az MTA Szótári Munkabizottsága és a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi és idegen nyelvi tanszékek közös rendezvénye)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban. OIK, Budapest, 2012. november 8. Rendezők: az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztálya, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a European Association for Terminology (EAFT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE).


2011

V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, MANYE és NyME, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. (a programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, IBS, Budapest, 2011. szeptember 30. (a programbizottság tagja)

State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications, Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2011. október 12-13. (a programbizottság tagja)

Training in Terminology. International conference, Academy of Economic Studies of Bucharest in partnership with the European Association for Terminology, Bucharest, 2011. november 3-4. (a tudományos bizottság és a programbizottság tagja)


2010

IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010. február 5. (szervezőbizottság tagja)

XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, 2010. augusztus 26-28. (programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2010. október 1., Budapest (a programbizottság tagja)

5th Terminology SUMMIT 2010: Quality Matters. Budapest, Hungary, 2010. november 12-13. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. (Szatellit konferencia) Budapest, 2010. november 11. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

 

2009

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009. február 6. (szervezőbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2009 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. 2009. november 19–20. Ljubljana, Szlovénia. (programbizottság tagja)

2008

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2008 ősze, Budapest (programbizottság tagja)


2007

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19-21. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2007 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9-10 November, 2007. (a programbizottság titkára).

1998-2006

II. Hungarian-Italian International Symposium on Soft Laser Therapy címmel megrendezett konferencia Pécs, 1998. (szervezőbizottsági tag)

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. (a szervezőbizottság tagja, a kongresszus titkára)

XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 14-16. (szervezőbizottsági tag)

XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2006 ősze, Budapest (Programbizottság tagja)Ágota Fóris

Title: Prof., Habil., PhD
Gender: F
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Applied linguistic aspects of lexicography
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995
Discipline(s): Italian language and literature
Issuing Institution: Janus Pannonius University (Pécs)

Year of Obtaining the MA Degree: 2012
Discipline(s): Philologist in Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: University of Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 University of Pécs  Spanish teacher  1998
 University of Pécs  Habilitation  2006

 

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Full Professor

Previous Employer: University of West Hungary
Previous Position Held: Associate Professor

Other Previous Employers: University of Pécs
Other Previous Positions Held: postdoctoral position


Areas of Research and Teaching

Lexicology, Lexicography
Terminology; Terminology Management; Documentation
Hungarian Linguistics
Applied Linguistics; Translation Studies; Semantics
Research Methods in Linguistics
Organizational Communication

Membership in Research Groups and Projects

Terminológiai Kutatócsoport / Terminology Research Group (TERMIK) - Head

Hungarológiai Kutatócsoport / Hungarology Research Group - member

Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely - member

1999. Grant of Pro Renovanda Cultura Hungariae „Science in education” professional foundation.

1999-2000. Grant of OKTK (Public Foundation for Highly-Ranked Social Sciences Research in Hungary). Closing report: Fóris Ágota, 2001. OKTK kutatási beszámoló. „A nyelvoktatási és nyelvi továbbképzési rendszer társadalmi igényekhez igazodó továbbfejlesztése kérdéseinek vizsgálata a munkáltatói és a munkavállalói oldalról kiindulva”. Contract Nr.: A.1718/IV/99. Pécs.

1998-2005. Italian-Hungarian and Hungarian-Italian technical and scientific dictionary project (in collaboration with the University of Pécs and the Alma Mater Studiorum di Bologna).

2009–2010. Educatio Kft., TÁMOP-3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002), „Tankönyvi nyelvezet vizsgálat” project .

2013-2015. "Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary exercises”, Gruntvig (2013-1-FI1-GRU06-12706-4).

2013–2015. Participation on the DictionELI project that was created as part of the Támop-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 project of the University of Szeged. > DictionELI. Lézerterminológiai szótár. http://dictioneli.stepp.hu 

2013-2015 Terminology consultant: Military (strategic) terminology (in cooperation with the Ministry of Defence Joint Forces Command and the Zrínyi Kiadó); as a result was edited in 2015 the Concise Dictionary of Military Terminology.

2014. Consultant for the Hungarian-Somali dictionary. [Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. Hungariyan–Soomaali qaamuus. Magyar–szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9; http://qaamuus.rmk.hu/]

2018-2020. "Relationship of Translation and Terminology. The Role of Terminology in Intercultural Transfer”. Participation on the project "Intercultural transfer phenomena and (literary) translation" of the KRE BTK Intercultural Research Group and Translation Workshop, led by Sepsi Enikő.

2018-2021. "The Hungarian Language and Professional Culture: Hungarian Linguistic Research in the Fields of Content Development and Technical Documentation". Project of the KRE BTK Terminology Research Group (TERMIK), led by Fóris Ágota.

2021-2023. Participation on the project „ELKH Kiemelt pályázat SA52/2021: Terminológia” of the Hungarian Research Centre for Linguistics, Institute for Lexicology, Terminology Research Group, led by Prószéky Gábor.

2022-2023. Hungarian Research Centre for Linguistics, Institute for Lexicology, Terminology Research Group – principal consultant.

2022-2024. “Studies of Specialized Languages: The theory and applications of terminology." Project of the KRE BTK (individual).

2022-2024. "Is there a need for a legal and public administration language reform in Hungary? Development of terminology strategy in the field of legal and public administration." Participation on the project of the KRE ÁJK Lőrincz Lajos Közjogi Műhely, led by Rixer Ádám.

2024- HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics, Institute for Lexicology, Terminology Research Group – principal consultant

2024- Participation on the project „MTA TMNP2023-1/2023.” of the HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics, Institute for Lexicology, Terminology Research Group, led by Prószéky Gábor.Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010-2018 Head of Master's program in Terminology (KRE)
2010-2016 Head of Hungarian Department of Linguistics, KRE BTK
2003-2006 Creation of the curriculum of the courses lexicography and terminology for master's and PhD training (as part of the Békésy György Postdoctoral Fellowship, PTE, Pécs)
2006-2008 Creation of the Master's program in Terminology establishment application documentation (NyME-SEK, Szombathely)
2008-2010 Creation of the Master's program in Terminology evaluation application documentation (KRE, Budapest)
2006-2008 Founder and leader of the Terminology Innovation Center (TermIK) (NyME-SEK, Szombathely)
2009- Founder and leader of the Terminology Research Group (TERMIK) (KRE, Budapest)
2010-2017 Participation in the EmLex (European Master in Lexicography) international joint master's degree program ('Specialized Lexicography', Module 5).
2014-2015 KRE Multidisciplinary Doctoral School of Humanities, accreditation lead of the Linguistics program
2019-2020 KRE Multidisciplinary Doctoral School of Humanities and Social Sciences, accreditation lead of the Linguistics program
2022- KRE BTK Master's program in Hungarian language and literature - participation in the evaluation application documentation of the master's program (with Andrea Bölcskei and Ágnes Papp). Responsible for the Applied Linguistics specialization (technical writing, terminology, content management)
2000-2006 Iskolakultúra (Editor of Dictionary Reviews)
2007 Working Papers in Language Pedagogy – WoPALP (Member of the Advisory Board)
2008-2013 Magyar Terminológia / Journal of Hungarian Terminology (Editor-in-Chief)
2009- Fordítástudomány (Member of the Editorial Board)
2012- Hungarian Journal of Applied Linguistics (Member of the Editorial Board), Chair of Editorial Board since 2024
2013- Terminologija (Member of the Editorial Board)
2015-2018 Honvédségi Szemle (Member of the Advisory Board)
2018- Modern Nyelvoktatás (2018-2020 Editor of Dictionary Reviews, Member of the Editorial Board since 2021)
2020- A MANYE Kongresszusok Előadásai (Series Editor)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Italian C1(Effective Operational Proficiency)
Spanish C1 (Effective Operational Proficiency)
English B2 (Vantage)
Hungarian Native

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Békésy György Research Fellowship Ministry of Education 2003
Bolyai János Research Fellowship Hungarian Academy of Sciences 2006, 2012
Brassai Sámuel Prize MANYE 2013
Publication-of-the-Year Award ("Translation and Terminology", 2022) KRE BTK 2023
Szenczi Molnár Albert Prize KRE 2024

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
European Association for Terminology (EAFT) Member (2009-), Vice President (2010-2014)
Hungarian Academy of Sciences,  Presidential Committee on Hungarian Language in Sciences Member (2017-)
Hungarian Academy of Sciences, Intersectional Committee on Hungarian Language Member (2021-)
Hungarian Academy of Sciences, I. Section, Work-committee on Applied Linguistics Member (2008-), President (2024-)
Hungarian Academy of Sciences, I. Section, Work-committee on Dictionaries Member (2002-)
Hungarian Academy of Sciences, IX. Section, Work-committee on Communication Management Member (2021-)
Hungarian Academy of Sciences, Public Body Member (2002-)
Council of Hungarian Terminology (MaTT) Member (2005-), President (2013-)
Hungarian Association of Applied Linguists and
Language Teachers (MANYE)

Member (1997-), Member of the Board (2002-), Vice President (2013-)

FIPLV (Féderation Internationale des
Professeurs de Langues Vivantes)
Member (1997-)
US West Coast Club of Hungarian Scientists Member (2017-)
European Association for Technical Communication (tekom Europe) Member (2018-2021)
Hungarian Lingusitic Society Member (2004-)
TERMINI Association Member (2015-)
"A magyar nyelv és a tudományok"  Szabó T. Attila-Fellowship (SZTAD) Member of the Board of Trustees (2017-)
NATE (Association of Hungarian Women in
Science)
Member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2013, Spring semester Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca Erasmus
2014, Spring semester Universidade de Santiago de Compostela Erasmus (EMLex international joint master's degree program, teaching in 'Specialized Lexicography' module)
2014, Fall semester Università degli Studi di Firenze Erasmus
1992 Université de la Sorbonne IV (Paris) Tempus scholarship
1995 International Centre for Theoretical Physics (Trieste)  MÖB research fellowship
1998 Università degli Studi di Bologna Research
2000 Istituto di Linguistica Computazionale (Pisa) MÖB research fellowship
2000 Università degli Studi di Bologna Research
2001 Università degli Studi di Udine Friuli-Venezia Giulia region research fellowship
2005 Accademia della Crusca (Firenze) MÖB research fellowship

Promotorship in Doctoral Studies (PhD Supervisor)

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Pelles, Tamás
(University of Pécs [0,5])
The Hungarian-Italian Bilingual Education 2006
Bérces, Edit
(University of Pécs)
Sports Lexicography and Sports
Terminology in View of New Sports
Disciplines
2007
Czékmán, Orsolya
(University of Pannonia, Veszprém)
Inquiries in the Domain of Hungarian Mathematics Terminology 2010
Tamás, Dóra Mária
(ELTE, Budapest)
Terminology Issues of the Translation of
Texts in Economics in the Case of the
Italian-Hungarian Language Pair
2011
Bérces, Emese
(University of Pécs)
The Terminology of Music. Lexicographic,
Terminological and Semiotic Approach
2012
Papp, Eszter
(University of Pécs)
Terminological Analysis of Hungarian Colour Terms 2013
Sermann, Eszter (ELTE, Budapest) Translational Aspects of Terminology Standardization and Terminology Harmonization 2014
Zabóné Varga, Irén (ELTE, Budapest) Terminological Problems of German-Hungarian Technical Texts in the Field of Automotive Industry   2015
Gaál, Péter (University of Pécs)  

Online Dictionaries and their Users - Studies into Dictionary Use, Aspects of Evaluating and Classifying Online Dictionaries

 2017
Novák, Barnabás
(University of Pécs)
The Role of Terminology Work in Quality Law Making.  Hungarian-Italian Comparative Terminology at the Field of Constitutional Law   2019
 Faludi Andrea (University of Pécs)  

The Place and Role of
Terminology Work in the Complex Documentation and Translation Process

 2020

Membership in Doctoral (PhD) and Habilitation Committees

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Forintos, Éva (University of Pécs) Select Aspects of Australian–Hungarian Language Contact Phenomena: A Corpus Driven Contact Linguistic Study // PhD committee 2006
Kiss, Mónika (University of Pécs) A „faux amis” jelenségének lexikológiai és lexikográfiai megközelítése, különös tekintettel a magyar–francia szókészletre // PhD committee 2007
Kis, Ádám (University of Pannonia) Szöveg a digitális térben // PhD committee 2008
Nádai Julianna (University of Pécs) Sajtó és nyelv egyenlő sajtónyelv? // PhD committee 2008
Salamon, Eszter (University of Pécs) Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban // PhD committee 2008
Varga, Orsolya (University of Pécs) Párhuzamos fordítórajzok: Fordításszemléletek Hollandiában és Magyarországon a XX. század első felében // PhD committee 2008
Lanteri, Edina (Univerity of Pécs) A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében (Genova, Impéria) // PhD committee 2009
Laczkó, Tamás (University of Pécs) A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél-Dunántúlon // PhD committee 2009
Horváth, Péter Iván (ELTE, Budapest) A lektori kompetencia // PhD committee 2010
Mátis, Bernadett
(ELTE, Budapest)
Sportnyelvünk változásai a 21. század elején – labdajátékok szókészletének összehasonlító elemzése // PhD committee 2010
Pintérné Márkus Katalin (ELTE, Budapest) Kéziszótárak az ezredfordulón. Angol–magyar, magyar–angol kéziszótárak 1981 után // PhD committee 2011
Seidl-Péch, Olívia (ELTE, Budapest) Fordított szövegek számítógépes összevetése // PhD committee 2012
Kilián, Imre (University of Pécs) Szemantikai alapú jogi tudásmenedzsment technológiák // PhD committee 2013
Lengyel, István Pál (ELTE, Budapest) A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben // PhD committee 2014
Zarnikhi, Abolfazl (UPF, Barcelona)  Towards a Model for Terminology Planning // PhD committee  2014
 Mitkevičienė, Asta (Institute of the Lithuanian Language / Vytautas Magnus University, Vilnius) Lithuanian Literary Terms in 1918–1940 (1918–1940 Metų Lietuvių Literatūros Mosklo Terminai) // PhD committee  2015
Rodek, Annamária (PPKE, Budapest) A műszaki szaknyelv terminológiai és kognitív vizsgálata a francia és magyar nyelvpárban // PhD committee (internal examination) 2022
Klenk, Márk (ELTE, Budapest) Terminológiai adatbázisok és terminológiai munka a fordítási folyamatban // PhD committee (internal examination) 2023
Robin, Edina (ELTE, Budapest) A lektorálás elmélete és gyakorlata // habilitation committee 2023
Magyarné Szabó, Eszter (PTE, Pécs) Az irónia megjelenési formái Örkény Egyperceseiben és azok fordításaiban // PhD Committee 2024
Eszenyi, Réka (ELTE, Budapest)

Humán fordító és gépi fordítás 8 leckében. Változások a 21. századi nyelvi közvetítő szerepében // habilitation committee

2024

 

List of Publications

(MTMT)

 

Textbook

Fóris Ágota 2018, 20202. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. (Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek.) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-634-6 (1. kiadás online: http://www.kre.hu/ebook/)

Edited Journals

Magyar Terminológia. (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2013) Vol. 6. No. 12. Budapest: AkK, 268 p. (Főszerk.)

Glossa Juridica (2023) Vol. 10. No. 3. (with Réka Sólyom), https://ajk.kre.hu/images/doc2023/glossa/2023X3/GI_2023_3.pdf

Book Reviews

Fóris Ágota 2022. Sütő Gyuszi: Megpróbáltam. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2021. ÚjNautilus 2022. március 9., http://ujnautilus.info/suto-gyuszi-megprobaltam-c-visszaemlekezeserol

Fóris Ágota 2020. Klaudy Kinga 2020. Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok. Budapest, Tinta Könyvkiadó. Fordítástudomány 22 (2), 137–144.

Fóris Ágota 2016. Tamás Dóra Mária: Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (1), http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/2016_XVI_evfolyam_1_szam/Foris_2016_1.pdf (4

Fóris Ágota 2011. Bölcskei A.: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Magyar Terminológia 4, 1, 92–98.

Fóris Ágota 2011. Alberti G. ReALIS. Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Magyar Terminológia 4, 2, 264–269.

Fóris Ágota 2010. Wéber G.: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár. Angol–magyar, magyar–angol. Magyar Terminológia 3, 1, 94–98.

Fóris Ágota 2010. Malagodi Ingala, D. – Kerndter, F. – Iker B.: Olasz–magyar, magyar–olasz gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3, 2, 295–298.

Fóris Ágota 2007. Papp Ferenc Olvasókönyv. Magyar Tudomány168, 2, 250-253.

Fóris Ágota, Kozma László 2006. A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. [recenzió] Iskolakultúra XVI, 2, 148-150.

Fóris Ágota 2005. Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (Kritika) Iskolakultúra 5, 145-148.

Fóris Ágota 2004. Laczik Mária: Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében. (Recenzió) Módszertani közlemények 4, 186-187.

Fóris Ágota 2004. Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára. (Kritika) Iskolakultúra 6-7, 210-212.

Fóris Ágota 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius. (Kritika) Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.

Fóris Ágota 2002. Beás-magyar szótárak. (Szótárkritika) Iskolakultúra 5, 101-102.

Fóris Ágota 2002. Frecskay János: Mesterségek szótára. (Recenzió) Fordítástudomány 2, 125-128.

Fóris Ágota 2001. Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. (Recenzió) Módszertani közlemények 1, 44-45.

Fóris Ágota 2001. Cigány szótárak. (Kritika). Iskolakultúra 12, 212-217.

Fóris Ágota 2000. A veszprémi Simonyi Zsigmond. (Recenzió) Magyar Nyelvőr 1, 133-135.

Fóris Ágota 1999. Herczeg Gyula: Könyv az olasz nyelvről. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 70.

Fóris Ágota 1999. Kiss Gábor: Magyar Szókincstár. (Kritika) Modern Nyelvoktatás 2-3, 106-107.

Fóris Ágota 1999. Egy olasz nyelvészeti antológiáról. (Recenzió) Iskolakultúra 3, 106-108.

Fóris Ágota 1999. A rendkívüli és az átlagos elme. (Recenzió) Iskolakultúra 11, 112-114.

Fóris Ágota 1999. Tudománytörténeti remeklések. (Recenzió) Iskolakultúra 12, 71-74.

Fóris Ágota 1999. Tóth József, Trócsányi András: A magyarság kulturális földrajza. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 84-87.

Conference Reviews 

Fóris Ágota 2012. Szótárnap. Magyar Terminológia 5 (2) 298–300.

Fóris Ágota 2011. A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Nyelv és Tudomány, www.nyest.hu, http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliaforditas-terminologiai-vonatkozasai (2011.01.05.)

Fóris Ágota 2011. International conference on terminology: State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications. 2011. október 12–13., Vilnius (Litvánia). Magyar Terminológia 4, 2, 297–299.

B. Papp Eszter – Fóris Ágota 2011. International conference: Training in Terminology. 3-4 November 2011, Bucharest (Romania). Magyar Terminológia 4, 2, 299–304.

Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII, 1, 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf

Fóris Ágota 2010. Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. Ljubljana, 2009. november 19–20. Magyar Terminológia 3, 1, 113–118.

Fóris Ágota 2008. Translation and Cultural Diversity. XVIII World Congress of the International Federation of Translators. Sanghaj (Kína), 2008. augusztus 4–7. Fordítástudomány X, 2, 90–92.

Fóris Ágota 2008. Lexicology and terminology: theory, practice and history. Vilnius, 23–25 April 2008. Magyar Terminológia 1, 2, 308-311.

Fóris Ágota 2007. Kongresszusi beszámoló. XII Congresso Internazionale di Lessicografia. XII EURALEX International Congress, Torino, 2006. szeptember 6-9. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–235.

Fóris Ágota 2006. Beszámoló egy veszprémi konferenciáról. Modern Nyelvoktatás XII, 1, 91-92.

Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII, 4, 505-506.

Fóris Ágota 2006. Konferenciabeszámoló. Terminology of National Languages and Globalization. Lietuviu Kalbos Institutas, Terminologijos Centras, Vilnius, 2006. október 11-13. / Terminology and Society. The impact of terminology on everyday life. Organised by NL-TERM and Lessius Universiy College Antwerp, with the support of the Dutch Language Union and CIUTI, Antwerpen, 2006. november 16-17. Fordítástudomány VIII, 2, 108-111.

Fóris Ágota 2005. Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Modern Nyelvoktatás XI, 2-3, 120-123.

Fóris Ágota 2003. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.). Konferencia-beszámoló. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 139-142.

Others

Fóris Ágota 2023. Kontra Miklós: a MANYE 2023. évi tiszteletbeli tagjává választása alkalmából. Modern Nyelvoktatás 29 (1–2), 135–136. https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/6394

Fóris Ágota 2021. A MANYE 2021. évi tiszteletbeli tagjává választása alkalmából – Váradi Tamás. Modern Nyelvoktatás 27 (1–2),174–176. https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/2603/2333

Fóris Ágota 2021. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota 2021. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris, Ágota 2021. Introduction. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. KRE – L’Harmattan, Budapest. 7–8.

Fóris Ágota 2021. Előszó. In: Bölcskei, Andrea: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben, KRE – L’Harmattan, Budapest.

Fóris Ágota 2021. Előszó. In: Sermann Eszter: Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. 7–8.

Fóris Ágota 2020. A sorozatszerkesztő előszava. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Fóris Ágota, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, DOI 9789634545354

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea 2020. A főszerkesztők előszava. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Fóris Ágota, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5354, DOI 9789634545354

Fóris Ágota 2020. Előszó. In: Csontos Nóra 2020. Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. KRE – L’Harmattan, Budapest, 9–10, ISBN 978-963-414-715-2

Fóris Ágota 2020. Előszó. In: Dér Csilla Ilona 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. KRE – L’Harmattan, Budapest, 7–8, ISBN 978-963-414-744-2

Fóris Ágota 2020. Előszó. In: Sólyom Réka 2020. Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések. KRE – L’Harmattan, Budapest, 13–15. ISBN 978-963-414-719-0

Fóris Ágota 2020. Magay Tamás köszöntése 90. születésnapján. In. M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Tanulmányok (és köszöntők) lexikográfiáról és fordításról Magay Tamás tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144–146. (ISBN 978-963-409-258-2)

Fóris Ágota: Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota: Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 9-13.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 14-19.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4

Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

Károly Krisztina, Fóris Ágota 2015. Előszó. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter 2015. Előszó a DictionELI-hez./Foreword to DictionELI. In: DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Fóris Ágota 2013. A főszerkesztő előszava. Magyar Terminológia 6 (2), 149–150.

Fóris Ágota 2013. Foreword of the Editor-in-Chief. Magyar Terminológia 6 (2), 152–152.

Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

Előszó. In: Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 13–19. 

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 1, 1–2.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 2, 133–141.

2010. Bevezető megjegyzések a Terminológia és szabványosítás részhez. Magyar Terminológia 3, 1, 1–2.

Alberti Gábor, Fóris Ágota 2007. Előszó. In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7–11.

2007. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

2005. La lingua della scienza tra Italia e Ungheria. A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban. Italia & Italy 26, 8-9.

2003. La formazione degli angloamericanismi in italiano e in ungherese nel linguaggio della tecnica. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.) In: Cordin, Patrizia (a cura di) Bollettino della Societa di Linguistica Italiana, XXI, 2, 33-34.

Organization of Conferences

2024

XI. Terminológiai csütörtök. Terminológia, fordítás, szakszövegírás. Lehetőségek és elvárások a munkaerőpiacon. KRE BTK, Budapest, 2024. február 8. (Member of the Organizing Committee)

XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2024. február 9. (Member of the Scientific Committee)

Alkalmazott nyelvészeti szakmai nap 2024. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Budapest, KRE BTK, 2024. április 12. (Co-organizer)

2023

XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. február 3. (Member of the Scientific Committee)

X. Terminológiai csütörtök. Munkaerőpiaci gyakorlat és tapasztalatok – terminológia, fordítás, szakszövegírás. KRE BTK, Budapest, 2023. február 9. (Member of the Organizing Committee)

XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és Semmelweis Egyetem, Budapest, 2023. március 18–19. (Chair of the Scientific Committee)

Scientific, administrative and educational dimensions of terminology. 19-20 October, 2023, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania (online) (Member of the Scientific Committee)

2022

XVI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. február 4. (Member of the Scientific Committee)

2021

XV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2021. február 5. (Member of the Scientific Committee)

XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és Pannon Egyetem, Veszprém, 2021. április 19–20. (Member of the Scientific Committee)

The 4th international conference on terminology. Scientific, administrative and educational dimensions of terminology. 21-22 October 2021, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania (online) (Member of the Scientific Committee)

A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye. KRE, Budapest, 2021. november 10. (Member of the Organizing Committee)

2020

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (DOKU 2020 konferencia). KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. (Member of the Organizing Committee)

XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2020. február 7. (Member of the Scientific Committee)

2019

XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2019. február 1. (Member of the Scientific Committee)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és KRE, Budapest, 2019. április15-16. (Chair of the Scientific Committee)

3rd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 17-18 October 2019, Vilnius (Lithuania) (Member of the Scientific Committee)

2018

Élőnyelvi Konferencia. KRE, Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1. (a programbizottság tagja)

Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MTA Könyvtára, Budapest, 2018, március 9. (a szervezőbizottság tagja)

XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2018. február 2. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2018. február 8. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2017

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2017. február 3. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2017. február 2. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2nd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 1-2 June 2017, Vilnius (Lithuania) (a programbizottság tagja)

XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és PTE, Pécs, 2017. augusztus 30-szeptember 1. (a programbizottság tagja)

2016

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2016. február 5. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2016. február 4. KRE

Névtan és terminológia 5. Név és identitás. KRE BTK, 2016. szeptember 28. (a szervezőbizottság tagja)

2015

Terminológiai csütörtök. II. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2015. február 12. KRE

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2015. február 6. (a programbizottság tagja)

„Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia. 21. századi távlatok”. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – PPKE, Budapest. 2015. március 30–április 1. – a szervezőbizottság tagja

Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás. KRE BTK, 2015. június 17.

International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Vilnius (Litvánia). 2015. június 4-5. – a programbizottság tagja

2014

Terminológiai csütörtök. I. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2014. február 6.

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2014. február 7. (a programbizottság tagja)

„Többnyelvűség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia).2014. április 24–26. – a programbizottság tagja

Névtan és terminológia 3. Névtan, fordítás és terminológia. KRE BTK, 2014. szeptember 17.

7th Terminology SUMMIT 2014: How does social networking affect terminology work? Barcelona, Spain, 2014. november 26-28. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

2013

VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2013. február 1. (a programbizottság tagja)

Névtan és terminológia 2. Névtan és egységesítés. KRE BTK, 2013. június 11.

Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives. International Conference. Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2013. október 10–11. – programbizottság tagja

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Örök értékek – bevált gyakorlat. (Szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete és a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Budapest, Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27. – programbizottság tagja

National Languages in Higher Education and Science. ELETO–EAFT Symposium, Athens, Greece, (In conjunction with the 9th Conference "Hellenic Language and Terminology"), 7 November 2013. – programbizottság tagja

A MID napja. KRE BTK, 2013. december 14.

2012

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

6th Terminology SUMMIT 2012: Terminology – responsibility and awareness. Oslo, Norway, 2012. október 11-12. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

Névtan és terminológia workshop. KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvénye.

Szótárnap. KRE BTK, Budapest, 2012. október 3. (Az MTA Szótári Munkabizottsága és a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi és idegen nyelvi tanszékek közös rendezvénye)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban. OIK, Budapest, 2012. november 8. Rendezők: az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztálya, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a European Association for Terminology (EAFT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE).


2011

V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, MANYE és NyME, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. (a programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, IBS, Budapest, 2011. szeptember 30. (a programbizottság tagja)

State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications, Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2011. október 12-13. (a programbizottság tagja)

Training in Terminology. International conference, Academy of Economic Studies of Bucharest in partnership with the European Association for Terminology, Bucharest, 2011. november 3-4. (a tudományos bizottság és a programbizottság tagja)


2010

IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010. február 5. (szervezőbizottság tagja)

XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, 2010. augusztus 26-28. (programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2010. október 1., Budapest (a programbizottság tagja)

5th Terminology SUMMIT 2010: Quality Matters. Budapest, Hungary, 2010. november 12-13. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. (Szatellit konferencia) Budapest, 2010. november 11. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

 

2009

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009. február 6. (szervezőbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2009 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. 2009. november 19–20. Ljubljana, Szlovénia. (programbizottság tagja)

2008

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2008 ősze, Budapest (programbizottság tagja)


2007

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19-21. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2007 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9-10 November, 2007. (a programbizottság titkára).

1998-2006

II. Hungarian-Italian International Symposium on Soft Laser Therapy címmel megrendezett konferencia Pécs, 1998. (szervezőbizottsági tag)

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. (a szervezőbizottság tagja, a kongresszus titkára)

XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 14-16. (szervezőbizottsági tag)

XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2006 ősze, Budapest (Programbizottság tagja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin