Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-01-24

Fóris Ágota

Cím: PhD, habil.
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 872-1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: A lexikográfia alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995
Tudományág(ak): olasz nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2012
Tudományág(ak): okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Janus Pannonius Tudományegyetem  spanyol nyelvtanár  1998
 Pécsi Tudományegyetem  habilitáció  2006
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Nyugat-Magyarországi Egyetem
Beosztás: egyetemi docens

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem
Beosztás: posztdoktor


Kutatási és oktatási szakterületek
Lexikológia, lexikográfia
Terminológia, terminográfia
Magyar nyelvészet
Alkalmazott nyelvészet; Fordítástudomány; Szemantika, szemiotika
Kutatásmódszertan


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) - vezető

Hungarológiai Kutatócsoport - tag

1999. A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány pályázata.

1999-2000. Az OKTK (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány) „A nyelvoktatási és nyelvi továbbképzési rendszer társadalmi igényekhez igazodó továbbfejlesztése kérdéseinek vizsgálata a munkáltatói és a munkavállalói oldalról kiindulva”. Szerződésszám: A.1718/IV/99. Pécs.

1998-2005. Az olasz-magyar és a magyar-olasz műszaki és tudományos szótár munkálatai (a Pécsi Tudományegyetem és az Alma Mater Studiorum di Bologna közötti együttműködés keretében).

2009–2010. Részvétel az Educatio Kft. által vezetett TÁMOP-3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében a „Tankönyvi nyelvezet vizsgálat” című projektben.

2010-2017. Részvétel az EmLex (European Master in Lexicography) nemzetközi oktatási konzorciumban szakszótárak témában (5. számú modul).

2013-2015. Részvétel a „Hungarobox - Magyar online szószedetek és szótári gyakorlatok áttekintése” című Gruntvig mobilitási projektben (2013-1-FI1-GRU06-12706-4).

2013–2015. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke által vezetett TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra” című projektben.

2013-2015. Terminológiai tanácsadó a Katonai terminológiai értelmező szótár elkészítése során (együttműködésben a HM Összhaderőnemi Parancsnokságával és a Zrínyi Kiadóval).

2014. Szakmai tanácsadó a magyar–szomáli szótár készítése során. [Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. Hungariyan–Soomaali qaamuus. Magyar–szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9; az online szótár: http://qaamuus.rmk.hu/]

2018-2020. "Fordítás és terminológia kapcsolata: a fordítás szerepe az interkulturális transzfer folyamatában." Részvétel a KRE BTK Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című kari projektjében, Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, vezeti Sepsi Enikő.

2018-2021. "A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén." A KRE BTK kari projektje, Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK), vezeti Fóris Ágota.Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010-2018 szakfelelős, Terminológia mesterszak (KRE BTK)
2010-2016 tanszékvezető, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz C1 haladó (KER szerint)
spanyol C1 haladó
angol B2 középszint
magyar anyanyelvi

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2003
Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2006, 2012
Brassai Sámuel-díj MANYE 2013

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
EAFT (European Association for Terminology) tag, alelnök (2010-2014)
FIPLV (Féderation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) tag (1997-től)
USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub tag (2017-től)
European Association for Technical Communication (tekom Europe) tag (2018-tól)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) vezetőségi tag (2002-től), pénztáros (2002-2008), elnöki tanácsadó (2008-2013), alelnök (2013-)
MTA Köztestület tag (2002-től)
MTA Szótári Munkabizottság tag (2002-től)
MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság tag (2008-tól)
MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság tag (2017-től)
MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) (alapító) tag (2005-től), elnök (2013-)
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag (2004-től)
TERMINI Egyesület tag (2015-től)
"A magyar nyelv és a tudományok" Szabó T. Attila-ösztöndíj (SZTAD) kuratórium tag (2017-től)
NATE (Nők a Tudományban Egyesület) tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013 május Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Erasmus oktatás
2014 március Universidade de Santiago de Compostela Erasmus oktatás (EmLex program keretében)
2014 szeptember Universita degli studi di Firenze Erasmus oktatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pelles Tamás (PTE, Pécs [0,5]) A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás (Különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra) 2006
Bérces Edit (PTE, Pécs) A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében 2007
Czékmán Orsolya (Pannon Egyetem, Veszprém) Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében 2010
Tamás Dóra Mária (ELTE, Budapest) A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről az olasz–magyar nyelvpár esetében 2011
Bérces Emese (PTE, Pécs) A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés 2012
Papp Eszter (PTE, Pécs) A magyar színnevek terminológiai elemzése 2013
Sermann Eszter (ELTE, Budapest) A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció fordítási kérdései 2014
Zabóné Varga Irén (ELTE, Budapest)  Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német-magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján  2015
Gaál Péter (PTE, Pécs)  Online szótárak és használóik. Online-szótár-használati kutatások, online szótárak értékelési és minősítési szempontjai  2017
Novák Barnabás (PTE, Pécs [0,5])  A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban. Magyar-olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén  2019

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Mátis Bernadett (ELTE, Budapest) Sportnyelvünk változásai a 21. század elején – labdajátékok szókészletének összehasonlító elemzése 2010
Lengyel István Pál (ELTE, Budapest) A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben 2014
Zarnikhi, Abolfazl (UPF, Barcelona) Towards a Model for Terminology Planning 2014
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Fóris Ágota 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-19-6323-6

Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.) Lexikográfia Kiadó, Pécs. HU ISSN 1787-4351, HU ISBN 963 219 717 8, http://mek.oszk.hu/09200/09278/ 

Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Iskolakultúra, Pécs. ISSN 1586-202X, ISBN 963 641 912 4, http://mek.oszk.hu/01800/01890/

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás.  KRE – L’Harmattan, Budapest. 224 p., ISBN 978-963-414-557-8

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest. 218 p., ISBN 978-963-414-516-5

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest. 228 p., ISBN 978-963-414-504-2

Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2015. A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. p. 367. ISSN 2063-3297, ISBN 978 963 236 802 3

Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2010. Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kötet Klaudy Kinga tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 300 p. ISBN 978 963 312 012 5

Fóris Ágota, Fűzfa Balázs, Sciacovelli Antonio (szerk.) 2008. Nyelvével halad a nemzet. Savaria University Press, Szombathely. 

Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) BDF, Szombathely. ISBN 968-963-9531-75-8 http://mek.oszk.hu/18000/18076/18076.pdf  

Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) 2007. A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 188 p., ISBN 978-963-19-6010-5

Fóris Ágota, Pusztay János (szerk.) 2006. Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) BDF, Szombathely.

Fóris Ágota (szerk.) 2005. Olasz-magyar műszaki-tudományos szótár. Vocabolario tecnico-scientifico italiano-ungherese. Dialóg Campus Kiadó, Budapest--Pécs, 466 p., ISBN: 963 9310 28 X

Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna, 2005. Magyar-olasz-angol fizikai kisszótár. Pocket reference english-hungarian-italian dictionary of physics. Piccolo dizionario di fisica italiano-ungherese-inglese. Lexikográfia Kiadó, Pécs. [2. átdolgozott kiadás] 

Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2005. New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Akadémiai Kiadó, Budapest. 218 p. ISBN 963 05 8257 0

Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) 2004. Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Generalia, Szeged.

Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerk.) 2004. A lexikográfia Magyarországon. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV) Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Fóris Ágota 2002. Magyar-olasz műszaki-tudományos szótár. Vocabolario tecnico-scientifico ungherese-italiano. Dialóg Campus Kiadó, Budapest--Pécs, 458 p., ISBN 963 9123 42 0

Fóris Ágota, Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor (szerk.), 2002. A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Lingua Franca Csoport, Pécs. 

Fóris Ágota (szerk.) 2001. Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő. (Iskolakultúra könyvek 7.) Iskolakultúra, Pécs. ISBN 963-00-6261-5

Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.) 2000. Olasz nyelvi tanulmányok. (Iskolakultúra könyvek 5.) Iskolakultúra, Pécs. ISBN 963 00 5139 7

Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna, 1994. Magyar-olasz-angol fizikai kisszótár. Pocket reference english-hungarian-italian dictionary of physics. Piccolo dizionario di fisica italiano-ungherese-inglese. KL-négyzet Bt., Pécs.

Magyar Terminológia. (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2013) Vol. 6. No. 12. Budapest: AkK, 268 p. (Főszerk.)


Könyvfejezetek

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2019. A dokumentáció és a dokumentum-menedzsment kapcsolatai, összefüggései a terminológiával és a fordítói gyakorlattal. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 17–36. [UTÁNKÖZLÉS]

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2019. A szakírás és a dokumentáció mint nyelven belüli szakfordítás. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest, 37–58.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Ajánlások a magyar terminológiastratégiához. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 140-164.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Szabványosítás, fordítás, terminológia. A szabványosítás a terminológia oktatásában. In. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest, 9-18.

Fóris Ágota, Sermann Eszter 2019. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. In. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest, 25-42. [UTÁNKÖZLÉS]

Fóris Ágota 2019. Új tendenciák és módszerek a fordítási folyamatban: a terminológia és a dokumentációs szerepe. In: Szoták Szilvia (szerk.) Diszciplínák találkozása – nyelvi közvetítés a XXI. században. OFFI Zrt., Budapest. 211-218. ISBN 978-615-00-4658-7

Fóris Ágota 2018. Fordítás és terminológia: a terminológia szerepe a fordítási folyamatban. In: Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.) Fordítás ma és holnap. L’Harmattan, Budapest. 71–90. ISBN 978-963-414-403-8,

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2016. Lézerágazati terminológiai szótár létrehozása. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 343–352. ISBN: 978-963-409-074-8

Fóris Ágota 2014. Terminology and LSP in higher education in Hungary. Terminologen nr. 2 – Terminologi ansvar og bevissthet. 90–100. ISSN 1893-8191, ISBN 978-82-997266-7-2

Fóris Ágota 2013. Írott és íratlan szabályok a kutatásban – a kutatói etika. In: Sepsi Enikő (szerk.) Tudomány és etika. Studia Caroliensia 2012. KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 203–218. ISSN 1419-1334

Fóris Ágota 2013. A borkultúra hagyományai a terminológia szemszögéből. In: Muskovics Andrea (szerk.) Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform–Magyar Borkultúra Társaság, Budapest. 268–273. ISBN 978-963-08-5828-1

Fóris Ágota 2012. A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Pintér Tibor - Pődör Dóra - P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó. 22–38. ISBN 978 963 9954 67 0

Fóris Ágota 2012. A lexikon megközelítései. In: Alberti Gábor, Kleiber Judit, Farkas Judit (szerk.) Vonzásban és változásban. (A nyelvészeti Doktorandusz füzetek különkiadása) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 277–307. ISBN 978-963-642-504-3

Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter, Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120. [ISSN 1585-9673]

Fóris Ágota 2011. Kutatási módszerek a nyelvtudományban. In Balázs Géza (szerk.) Nyelvészetről mindenkinek. Budapest: Inter. 175–178.

Fóris Ágota 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 81–92. [240 p., ISSN 1419-6605, ISBN 978-963-9902-51-0]

Kozma László, Fóris Ágota 2010. A tudástranszfer és a felnőttképzés hálózata. In: Majdán János, Tóth Sándor Attila (szerk.) A kultúráért és a felnőttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó. 50–57. [262 p., ISSN 17879930, ISBN 978 963 7290 71 8]

Fóris Ágota 2009. Az alkalmazott nyelvészet terminus. In: Ablonczyné Mihályka Lívia, Garai Anna (szerk.): Győri Nyelvi Mozaik III. Széchenyi István Egyetem, Győr. 72–80. ISBN 978-963-7175-52-7

Bérces Emese, Fóris Ágota 2008. A zenei szaknyelvi helyesírás és a zenei ortográfia – a nyelvi és a nem nyelvi jelek helyesírása. In: Balázs Géza, Dede Éva (szerk.) Európai helyesírások. Európai helyesírások múltja, jelene és jövője. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kht. – PRAE.HU. 269–280.

Fóris Ágota 2007. A szótár terminus értelmezéséről. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 295–302.

Fóris Ágota, Hesz Györgyi 2007. A szócikkek közötti utalás szerepe egynyelvű szótárakban. In: Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) Szombathely: BDF, 86-99.

Fóris Ágota 2007. A wellness terminológiája. In: Laczkó Tamás (szerk.) Wellness alapismeretek I. Pécs: PTE ETK. 24-36.

Fóris Ágota 2006. A terminológiai vizsgálatok tapasztalatai. In: Fóris Ágota, Pusztay János (szerk.) Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) Szombathely: BDF. 219-237.

Fóris Ágota 2006. Change of the Concept of Dictionary. In: Kollár Andrea (szerk.): Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas. Szeged: JATE Press, 79-92.

Fóris Ágota 2006. Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaklexika szótári rögzítésének néhány kérdése. In: Magay Tamás (szerk.): Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 35-55.

Fóris Ágota 2005. A szótárak társadalmi jelentősége. In: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Tóth Szergej (szerk.): „Mindent fordítunk, és mindenki fordít”. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Bicske: SZAK Kiadó. 93-98.

Fóris Ágota 2005. Lexikográfia az anyanyelvi nevelésben. In: B. Nagy Ágnes, Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelés. Pécs: Iskolakultúra. 85-98.

Fóris Ágota 2004. A műszaki és tudományos szótárak elméleti és gyakorlati problémáiról. In: Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 13-28.

Fóris Ágota 2001. Olasz szótárkiadás Magyarországon 1999-2000. In: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István (szerk.) Színes eszmék nem alszanak… Emlékkönyv Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 346-354.

Fóris Ágota 2000. Olasz gyakorisági szótárak. In: Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.): Olasz nyelvi tanulmányok. Iskolakultúra könyvek 5.) Pécs: Iskolakultúra. 125-143.

Fóris Ágota 2000. Utószó. In: Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.) Olasz nyelvi tanulmányok. (Iskolakultúra könyvek 5.) Pécs: Iskolakultúra. 209-210.

Tanulmányok tudományos folyóiratokban

Fóris Ágota 2019. A magyar nyelv a tudományban. A terminológia helye, szerepe és feladatai. Magyar Tudomány 180 (3), 406–416.

Fóris Ágota 2018. Tudományos kommunikáció a lézerfizikában. A nagy energiájú, atto- és femtoszekundumos, impulzusüzemű lézerek terminológiai harmonizációja. Magyar Nyelvőr 142 (2), 187–205.

Papp, Eszter, Fóris Ágota 2018. Planning a multilingual database of higher education terminology. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 44 No. 2, 2018, 595-610. UDK 78:81’373.46, Hrčak ID: 218067, https://hrcak.srce.hr/218067; ISSN 1331-6745 (Print), ISSN 1849-0379 (Online), UDK: 80; 811.163.42

Fóris Ágota, Faludi Andrea 2017. A dokumentáció és a dokumentum-menedzsment kapcsolatai, összefüggései a terminológiával és a fordítói gyakorlattal. Fordítástudomány XIX, 2, 25–39.

Fóris Ágota 2015. Osztályozási módszerek a terminológiában és ezek oktatási vonatkozásai. Szaknyelv és szakfordítás 13, 1, 27–33. ISSN 1587-4389

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2015. Creating an English-Hungarian Termbase for Laser Physics, The DictionELI. Terminologija 22, 26–38. (Vilnius) ISSN 1392-267X

Fóris Ágota 2014. Van-e szükség magyar nyelvújításra napjainkban? A terminológia és a fordítás nyelvújítási vonatkozásai. Glossa Iuridica 1 (1), 49–59.

Fóris Ágota 2013. A terminológia-oktatás mint a magyar nyelv, kultúra és identitás támogatása. Magyar Terminológia 6 (2), 185–195.

Fóris Ágota, Gaál Péter 2013. Lexicography, terminography and the role of new mobile devices in teaching terminology. Terminologija 20, 75–81. (Vilnius) ISSN 1392-267X

Fóris, Ágota 2013. Network Theory and Terminology. Knowledge Organization (International Journal) 40 (6), 422–429.

Fóris Ágota 2013. Lexikológia, lexikográfia a magyar mint idegen nyelv tanárképzésben. THL2 9 (1-2), 55–65. http://epa.oszk.hu/01400/01467/00010/pdf/

Fóris Ágota 2012. Terminológusok képzése – A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8) 969–976.

Fóris Ágota 2012. Terminology and the theory of scale-free networks. Magyar Terminológia 5 (1) 58–71.

Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1) 179–191.

Fóris Ágota 2011. Terminology and text lingusitics. Terminologija 18, 51–65. [Vilnius ISSN 1392-267X]

Fóris Ágota 2010. Terminology Research Group at the Károli Gáspár University (Budapest). Dialogos XI, 22, 210–215. [ISSN 1582-165X]

Fóris Ágota, Sermann Eszter 2010. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. Magyar Terminológia 3, 1, 41–54.

Fóris Ágota 2010. Tankönyvvizsgálatok terminológiai és szövegnyelvészeti szempontból. Magyar Terminológia 3, 2, 229–250.

Fóris Ágota, Molnárné László Andrea 2010. Magyar hadtudományi terminológiai kutatások. Sereg Szemle VIII, 2, 120–127. [HU ISSN 2060-3924]

Fóris Ágota 2010. A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: szociolingvisztikai megközelítés. Magyar Nyelv 106, 4, 424–438.

Fóris Ágota 2009. La realta e l’equivalenza concettuale. mediAzioni 7, http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382

Fóris Ágota 2009. A terminus háromdimenziós vektormodellje. Magyar Terminológia 2, 1, 31–45.

Fóris Ágota, Kékesi Nikolett, Kozma László 2009. Megjegyzések a terminusok jelentésmeghatározásának módszeréhez. Magyar Terminológia 2, 1, 99–112.

Fóris Ágota 2009. A fordítás skálafüggetlen hálómodellje. Fordítástudomány XI, 1, 5–21.

Fóris Ágota 2009. Magyar Terminológia. Egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása. Magyar Tudomány 2, 221–226.

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2009. Német-magyar kontrasztív terminológiai vizsgálatok matematika tankönyvek korpuszán. Alkalmazott Nyelvtudomány IX, 1–2, 5–16.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2009. Etalonok a magyar színterminusok meghatározásában. Magyar Terminológia 2, 2, 197–236.

Tamás Dóra, Fóris Ágota 2008. La lingua speciale dell’economia. Quaderni Vergeriani IV, 1, 69–90.

Fóris Ágota 2008. A mérés szerepe a nyelvtudományi kutatásokban. Magyar Terminológia 1, 2, 167–188.

Fóris Ágota 2008. Terminologia, modelli terminologici e reti. AIDAinformazioni (Rivista di Scienze dell’informazione), 26, 1–2, 37–46.

Fóris Ágota, Koltai Dénes, Kozma László 2008. Knowledge transfer process by language networks. Hungarian Electronic Journal of Sciences. LIN-081029-B; http://heja.szif.hu/LIN/LIN-081029-B/lin081029b.pdf

Fóris Ágota 2007. Terminology and social-economic globalization. Terminologija (Vilnius) 14, 49–60.

Fóris Ágota 2007. Terminológiai problémák – fogalmi rendszerek. Hungarológiai Közlemények (Újvidék, Szerbia) XIII, 4, 16–25.

Fóris Ágota 2007. A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése. Magyar Nyelv CIII, 1, 55–66.

Fóris Ágota, Bérces Emese 2007. A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései. Magyar Nyelvőr 131, 3. 270–286.

Fóris Ágota 2007. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII, 1-2. 105-124.

Fóris Ágota, Rihmer Zoltán, 2007. A szótárak minősítési kritériumairól. Fordítástudomány 9, 1. 109-113.

Kozma László, Koltai Dénes, Fóris Ágota 2007. A hálóelmélet és a felnőttképzés I. Erdélyi Pszichológiai Szemle VIII, 3. 233-250.

Kozma László, Koltai Dénes, Fóris Ágota 2007. A hálóelmélet és a felnőttképzés II. Erdélyi Pszichológiai Szemle VIII, 3. 321-335.

Fóris Ágota, Sermann Eszter 2007. Cenni sul ’terminology policies’ in Ungheria. Quaderni Vergeriani III, 3, 131-140.

Fóris Ágota 2006. A szótári információk és a szaknyelvi normák viszonya. Magyar Nyelvőr 130, 1, 49-59.

Fóris Ágota 2006. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI, 5, 79-88.

Fóris Ágota 2006. A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban. Magyar Tudomány 167, 6, 737-745.

Fóris Ágota 2006. Fremdsprachenkenntnisse von erwachsenen in süd-west Ungarn. Bildung und Erziehung. 59, 4. 463-481.

Fóris Ágota, Bérces Edit 2006. A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr 130, 4. 399-413.

Fóris Ágota 2006. A terminológiai szemlélet szerepe a szakmai kommunikációban. Tudásmenedzsment, VII, 3. (Andragógia különszám) 90-99.

Fóris Ágota 2006. I vocabolari come mezzi di mediazione della cultura e della scienza in Ungheria. Quaderni Vergeriani. II, 2, 81-92.

Fóris Ágota 2005. A szakmai hitelesség kérdése a magyar köznyelvi szótárakban. Magyar Nyelv CI, 1, 51-65.

Klaudy Kinga, Fóris Ágota 2005. A nyelvészet és a magyar felsőoktatás modernizációja. Magyar Tudomány 4, 449-457.

Fóris Ágota, Bérces Edit 2005. Sport, gazdaság, terminológia. Tudásmenedzsment VI, 2, 117-127.

Fóris Ágota 2005. A terminológiai norma és az ekvivalencia kérdése műszaki szövegek fordításánál. Fordítástudomány VII, 2, 41-53.

Fóris Ágota, Kozma László 2004. Az idegennyelv-tudás egy felmérés tükrében a Dél-Dunántúlon. Tudásmenedzsment 1, 58-70.

Fóris Ágota 2004. Lexikográfia a Nemzeti Alaptantervben. Iskolakultúra 5, 62-72.

Fóris Ágota 2004. Idegennyelv-tudással kapcsolatos vizsgálat a Dél-Dunántúl középiskoláiban. Modern Nyelvoktatás 2-3, 27-39.

Fóris Ágota 2004. A szótárkiadás gazdasági és jogi vonatkozásainak néhány kérdése. Fordítástudomány 1, 54-68.

Fóris Ágota 2004. A szótárak és a szótárírás társadalmi-gazdasági szerepéről. Tudásmenedzsment. 2, 111-122.

Fóris Ágota 2003. Nyelvújítás Itáliában. Az Accademia della Crusca szótárának szakszókincse. Iskolakultúra 10, 43-52.

Fóris Ágota 2003. Nyelvi patriotizmus – a Kanári-szigetek példája. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 77-92. MÁSODKÖZLÉS IN: Balázs Géza – Dede Éva (szerk.) 2008. Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene, jövője. Budapest: Inter Kht. – PRAE.HU. 299-310.

Kozma László, Fóris Ágota 2002. Adalékok a globalizáció megítéléséhez. Tudásmenedzsment 1, 42-48.

Fóris Ágota 2002. Modern lexikográfiai módszerek oktatása. Modern Nyelvoktatás 2-3, 61-73.

Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. Iskolakultúra 11, 103-106.

Fóris Ágota 2002. A szótárfogalom megváltozásáról. Modern Filológiai Közlemények 2, 5-19.

Kozma László, Fóris Ágota 2002. Kultúra és nyelv a globalizációs folyamatban. Tudásmenedzsment 2, 3-14.

Fóris Ágota 2001. A veneto Brazíliában. Modern Filológiai Közlemények 1, 78-92.

Fóris Ágota 2000. Kezdeti lépések a lexikográfia-oktatásban. Iskolakultúra 2, 83-88.

Fóris Ágota 2000. Az Alpok-Adria Munkaközösség nyelvpolitikája. Modern nyelvoktatás 2-3, 50-60.

Fóris Ágota, Póla Péter, Kozma Ida Zsuzsanna, Sándorfi Eszter 2000. Nyelvi infrastruktúra a vállalkozásvezetők megítélésében. Educatio 4, 828-834.

Fóris Ágota 1999. A Galilei-per megítélése. Iskolakultúra 5, 20-28.

Konferenciaközlemények (lektorált kötetekben)

Papp Eszter, Fóris Ágota 2018. Environment of terms: terminological questions of preparing and translating technical documentation. In: Velicu, Anca-Marina,  Berbinski, Sonia (eds.) Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes. l’Agence Universitaire de la Francophonie, Bucharest. 164–168. ISBN 978-3-631-74643-1 (PRINT), E-ISBN 978-3-631-76966-9 (E-PDF), E-ISBN 978-3-631-76967-6 (EPUB), E-ISBN 978-3-631-76968-3 (MOBI), DOI 10.3726/b14740

Fóris Ágota, Tamás Dóra Mária 2018. Terminológia nemzeti és nemzetközi keretek között. In: Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szőllősy-Sebestyén András (szerk.) Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 77–82. ISBN 978-963-40914-8-6

Faludi Andrea, Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2018. A dokumentáció a terminológiában: elvek és oktatási vonatkozások. In: Dombi Judit – Farkas Judit – Gúti Erika (szerk.) Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. SZAK Kiadó, Bicske, 739-753. ISBN: 978-963-9863-57-6

Fóris Ágota 2017. A magyar terminológia-politikáról és -stratégiáról. In: Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika, Trócsányi András (szerk.) Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében: A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016) három szimpóziumának előadásai. Törökbálint, Termini Egyesület. 120–128. ISBN 978-615-80914-1-1

Fóris Ágota 2015. A terminológia szerepe a többnyelvű Európában. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. (MANYE XXVI) Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. 25–34. ISSN 1786-545X, ISBN 978-606-739-019-3

Fóris Ágota 2014. Szinonimák a terminológiában. Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) MANYE XXIII. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívákI.–II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó. 279–284. ISSN 1786-545X, ISBN 978-615-5219-66-5 (nyomtatott változat), ISBN 978-615-5219-67-2 (elektronikus változat)

Fóris Ágota 2013. Terminológiai szótárak és adatbázisok tipológiai kérdései. In: Tóth Szergej (szerk.) Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12–14.(A MANYE Kongresszusok előadásai 9.) MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 433-437. [ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9927-62-9 (nyomtatott), ISBN 978-963-9927-63-6 (elektronikus)] http://mek.oszk.hu/11700/11730/

Fóris Ágota 2013. A szaknyelvek szociolingvisztikai és terminológiai megközelítése. In: Kontra Miklós – Németh Balázs – Sinkovics Balázs (szerk.) Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). Budapest: Gondolat Kiadó. 163–173. ISBN 978 963 693 495 8 http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Rendezvenyek.html

Fóris Ágota 2013. Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban.Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.) Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 99–113. ISBN 978-606-8178-74-5

Fóris Ágota 2011. A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat és az elmélet viszonya. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 421–428.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2011. A terminológiai szabványosítás és harmonizáció a nyelvi jogok érvényesítésének szolgálatában. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán., Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 429–433.

Fóris, Ágota 2011. Terminology Master in Hungary a Case Study. In: Stoean, C.- Ş. – Ivanciu, N. – Constantinescu-Ştefănel, R. – Loretz, A. (eds.) Buletin Ştiintific. La formation en terminologie. Actes de la Conférence Internationale de Bucarest 3-4 novembre 2011. Nr. 8/2011. Bucarest: ASE. 100–105. ISSN 1584-3122

Fóris Ágota 2010. Theories of National and Borrowed Terminology in Hungarian. In: Drotvinas, Vincentas – Kaulakiene, Angele (eds.) Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: Lietuviu Kalbos Institutas. 341–354. [ISBN 978-9955-704-42-3]

Fóris Ágota 2010. The situation and problems of Hungarian terminology. In: Thelen, Marcel – Steurs, Frieda (eds.) Terminology in Everyday Life. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 35–46.

Fóris Ágota 2010. Change of paradigm in terminology: new models in KO. In: Gnoli, Claudio, Mazzocchi, Fulvio (eds.) Paradigms and conceptual sysetms in knowledge organization. Proceedings of the Eleventh International ISKO Conference 23-26 February 2010, Rome, Italy. Würzburg: ERGON VERLAG.57–63.

Fóris Ágota 2010. Hungarian, as the language of education in the universities of the Carphatian Basin. In: Humar, Marjeta, Žagar Karer, Mojca (eds.) Nacionalni jeziki v visokem šolstvu. National Languages in Ghigher Education. Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre SASA. 71–78. [ISBN 978-961-254-203-0]

Tamás Dóra, Fóris Ágota 2010. Fermiamoci un attimo: come si definisce la lingua speciale dell’economia? In: Mihalovics Árpád – Balogh. József (szerk.) Études Françaises 5. Languages de spécialité: recherches et fomations. Linguaggi specialistici: ricerca e formazione. Lenguajes para propósitos específicos: investigación y formación. Nemzetközi, francia–olasz–spanyol nyelvű konferencia. A szaknyelvek oktatása és kutatása. 2008. június 13–14. Veszprém: Pannon Egyetem Kiadó. 65–70.

Fóris Ágota 2010. A terminusalkotás módszerei és elvei: „magyarítás”, fordítás vagy szóalkotás? In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. MANYE Kongresszus előadásai. Eger, 2009. április 16–18. (A MANYE Kongresszusok előadásai 6.) Székesfehérvár–Eger: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, 182–190. [ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9894-54-9]

Fóris Ágota 2009. A terminológiai rendezés és a tankönyvírás összefüggései. In: Nádor Orsolya (szerk.) A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. MANYE Kongresszus előadásai. Budapest. 2008. április 3–5. (A MANYE Kongresszusok előadásai 5.) Budapest: MANYE – Balassi Intézet. 227–231.

Fóris Ágota 2008. Il ruolo dell’italiano scientifico nell’identita nazionale. In: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVII. Congresso A.I.P.I.. Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006. Vol. I. (Civilta Italiana – Nuova Serie 5) Brüxelles: Associazione Internazionale Professori d’Italiano. 37-46. http://www.infoaipi.org ISBN 978 90 8142 540 7

Fóris Ágota 2008. Scale-free Networks in Dictionaries. In: Bernal, Elisenda – DeCesaris, Janet (eds.) Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). (Serie Activitats, 20) Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 1499–1504.

Fóris Ágota 2008. Terminological Units in Scale-free Language Networks. In: XVIII FIT World Congress. Proceedings. Shanghai, China 4–7.8.2008.

Fóris Ágota 2008. Problemi di traduzione di testi tecnici: la terminologia tra ungherese e italiano. In: Fusco, F., Londero, R. (a cura di) Incroci interlinguistici. Mondi della traduzione a confronto. Milano: FrancoAngeli. 159–168.

B. Papp Eszter, Fóris Ágota 2008. Alapszín – alapszínnév. A fogalmak és a nyelvi jelek kapcsolatáról. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83.) Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 123–128.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Bérces Emese, Czékmán Orsolya, Tamás Dóra 2008. Terminusok jelentésmegadása magyar szótárakban. In: Sárdi Csilla (szerk.) Kommunikáció az információs technológia korszakában. A XVII. MANYE Kongresszus előadásai. Siófok. 2007. április 19–21. (A MANYE Kongresszusok előadásai 4.) Vol 4/1. MANYE – Kodolányi János Főiskola, Pécs–Siófok. 172–176.

Fóris Ágota 2007. A terminusok és a terminológiai rendszer. In: Heltai Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10-12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. 15-26.

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2007. Matematikai terminusok vizsgálata középiskolai tankönyvekben. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10-12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. 794-799.

Fóris Ágota 2007. Some questions on the definition of technical terms in Hungarian monolingual dictionaries. In: Muráth Judit, Oláh-Hubai Ágnes (Hg.) Interdiszciplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting. Wien: Praesens Verlag. 403-414.

Fóris Ágota 2007. Hungarian terminology today. In: Pusztay János (ed.) Terminology and Lexicology in Middle-Europe. (Terminologia et Corpora III.) Szombathely: BDF. 15-24.

Fóris Ágota 2007. A terminológia terminológiája. In: Pusztay János (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szombathely: BDF. 122-133.

Fóris Ágota 2006. A nyelvi és az enciklopédikus információk a szótári jelentés-meghatározásban. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc. 2005. április 7-9. (A MANYE Kongresszusok előadásai 2.) Vol 2/2. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs–Miskolc. 259-264.

Fóris Ágota 2006. Analisi lessicologica di parole ed espressioni tecnico-scientifiche dal punto di vista contrastiva italiano-ungherese. In: Van Den Bossche, Bart – Bastiaensen, Michel – Salvadori Lonergan, Corinna – Widlak, Stanislaw (eds.) Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell’A.I.P.I. Cracovia, 26-29 agosto 2004. I-II. (Civilta Italiana, Nuova serie 4 – 2006) Roma: Franco Cesati. 349-358.

Fóris Ágota 2006. Lexicographical Definition of Terms in Hungarian Dictionaries. In: Corino, Elisa – Marello, Carla – Onesti, Cristina (eds.): Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006. Proceedings. XII EURALEX International Congress. Alessandria: Edizioni dell’Orso. 776-772.

Fóris Ágota 2006. Linguaggio tecnico. Problemi di terminologia della fisica. In: Tegyey, Gabriella – Désfalvi-Tóth, András – A. Mihályka, Lívia (red.): Écritures – Sritture. Actes du colloque. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 43-50.

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2006. Neue Trends in der ungarischen Terminologie. In: Pavlovová, Jana – Mihoková, Kristína (eds.). S cudzími jazykmi v Európe, žiť – pracovať – študovať. Zbornik z medzinarodnej konferencie katedry jazykov Technickej univerzity v Kosiciach, Kosice, 64-66.

Fóris Ágota 2005. Szakszótári szócikkek tartalmi vizsgálata: analóg és digitális. In: Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Nyíregyháza, 2005. április 5-7. I-II. (A MANYE kongresszusok előadásai 1.) Pécs–Nyíregyháza: MANYE – Bessenyei György Könyvkiadó. 2005. I/2, 172-177.

Fóris Ágota 2004. Gyorsító hatások a lexikográfia fejlődésében. In: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. 33-41.

Fóris Ágota 2004. A mesterségek szótárai. In: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. 42-47.

Fóris Ágota 2004. A szakszótárírás jelene és jövője. In: Bakonyi István, Nádai Julianna (szerk.) A többnyelvű Európa. Győr: Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék. 286-295.

Fóris Ágota 2003. Il ruolo di Galileo Galilei nella lessicografia italiana. AMBRA IV, 17-28.

Fóris Ágota, Kováts Anna, Póla Péter 2003. Nyelvi és szaknyelvi oktatás egy felmérés tükrében. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged: SZTE JGYTFK. 157-162.

Fóris Ágota 2002. A magyarországi cigány lexikográfia. In: Indiától-Hazáig. Anyanyelvünk ölelésében. Tanulmánykötet. Budapest: Cigány Művészeti és Tudományos Társaság. 55-69.

Fóris Ágota 2002. Foreign language as a risk factor. In: Tivadar, Blanka, Mrvar, Polona (szerk.) Flying over or falling through the cracks? Young people in the risk society. Ljubljana: Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, Office of the Republic of Slovenia for Youth. 282-285.

Fóris Ágota 2002. Regional researches in lexicography. In: Kozma László, Tarrósy István (szerk.) University and society. Current problems of regional co-operation. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 119-126.

Fóris Ágota 2001. Lexikográfia és szaknyelvoktatás – a műszaki-tudományos lexika olasz-magyar összevetése. In: Bartha Magdolna, Stephanides Éva (szerk.) A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. 241-246.

Fóris Ágota 2001. Problemi lessicografici nel caso del vocabolario tecnico-scientifico ungherese-italiano, italiano-ungherese. In: De Gregoris, Elena, Szénási Ferenc (szerk.) L’Italianistica in continuo rinnovo: Nuove officine, nuovi risultati. Atti del convegno internazionale, Universita di Szeged, Facolta di Magistero, 4-5 aprile 2001. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 207-212.

Fóris Ágota 2000. Nyelvi Infrastruktúra az EU csatlakozás küszöbén. In: Andrássy György (szerk.) Az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalmi feltételei és következményei. Műhelyvita – Pécs, 2000. Szekszárd: IPF könyvek. 115-121.

Fóris Ágota 1999. Olasz-magyar, magyar-olasz műszaki szótár szerkesztésének szükségessége. In: Balaskó Mária, Kohn János (szerk.) A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. III. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely. Szombathely: BDTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 153-158.

Recenziók

Fóris Ágota 2016. Tamás Dóra Mária: Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (1), http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/2016_XVI_evfolyam_1_szam/Foris_2016_1.pdf (4

Fóris Ágota 2011. Bölcskei A.: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Magyar Terminológia 4, 1, 92–98.

Fóris Ágota 2011. Alberti G. ReALIS. Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Magyar Terminológia 4, 2, 264–269.

Fóris Ágota 2010. Wéber G.: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár. Angol–magyar, magyar–angol. Magyar Terminológia 3, 1, 94–98.

Fóris Ágota 2010. Malagodi Ingala, D. – Kerndter, F. – Iker B.: Olasz–magyar, magyar–olasz gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3, 2, 295–298.

Fóris Ágota 2007. Papp Ferenc Olvasókönyv. Magyar Tudomány168, 2, 250-253.

Fóris Ágota, Kozma László 2006. A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. [recenzió] Iskolakultúra XVI, 2, 148-150.

Fóris Ágota 2005. Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (Kritika) Iskolakultúra 5, 145-148.

Fóris Ágota 2004. Laczik Mária: Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében. (Recenzió) Módszertani közlemények 4, 186-187.

Fóris Ágota 2004. Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára. (Kritika) Iskolakultúra 6-7, 210-212.

Fóris Ágota 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius. (Kritika) Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.

Fóris Ágota 2002. Beás-magyar szótárak. (Szótárkritika) Iskolakultúra 5, 101-102.

Fóris Ágota 2002. Frecskay János: Mesterségek szótára. (Recenzió) Fordítástudomány 2, 125-128.

Fóris Ágota 2001. Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. (Recenzió) Módszertani közlemények 1, 44-45.

Fóris Ágota 2001. Cigány szótárak. (Kritika). Iskolakultúra 12, 212-217.

Fóris Ágota 2000. A veszprémi Simonyi Zsigmond. (Recenzió) Magyar Nyelvőr 1, 133-135.

Fóris Ágota 1999. Herczeg Gyula: Könyv az olasz nyelvről. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 70.

Fóris Ágota 1999. Kiss Gábor: Magyar Szókincstár. (Kritika) Modern Nyelvoktatás 2-3, 106-107.

Fóris Ágota 1999. Egy olasz nyelvészeti antológiáról. (Recenzió) Iskolakultúra 3, 106-108.

Fóris Ágota 1999. A rendkívüli és az átlagos elme. (Recenzió) Iskolakultúra 11, 112-114.

Fóris Ágota 1999. Tudománytörténeti remeklések. (Recenzió) Iskolakultúra 12, 71-74.

Fóris Ágota 1999. Tóth József, Trócsányi András: A magyarság kulturális földrajza. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 84-87.

Konferenciarecenziók

Fóris Ágota 2012. Szótárnap. Magyar Terminológia 5 (2) 298–300.

Fóris Ágota 2011. A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Nyelv és Tudomány, www.nyest.hu, http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliaforditas-terminologiai-vonatkozasai (2011.01.05.)

Fóris Ágota 2011. International conference on terminology: State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications. 2011. október 12–13., Vilnius (Litvánia). Magyar Terminológia 4, 2, 297–299.

B. Papp Eszter – Fóris Ágota 2011. International conference: Training in Terminology. 3-4 November 2011, Bucharest (Romania). Magyar Terminológia 4, 2, 299–304.

Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII, 1, 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf

Fóris Ágota 2010. Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. Ljubljana, 2009. november 19–20. Magyar Terminológia 3, 1, 113–118.

Fóris Ágota 2008. Translation and Cultural Diversity. XVIII World Congress of the International Federation of Translators. Sanghaj (Kína), 2008. augusztus 4–7. Fordítástudomány X, 2, 90–92.

Fóris Ágota 2008. Lexicology and terminology: theory, practice and history. Vilnius, 23–25 April 2008. Magyar Terminológia 1, 2, 308-311.

Fóris Ágota 2007. Kongresszusi beszámoló. XII Congresso Internazionale di Lessicografia. XII EURALEX International Congress, Torino, 2006. szeptember 6-9. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–235.

Fóris Ágota 2006. Beszámoló egy veszprémi konferenciáról. Modern Nyelvoktatás XII, 1, 91-92.

Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII, 4, 505-506.

Fóris Ágota 2006. Konferenciabeszámoló. Terminology of National Languages and Globalization. Lietuviu Kalbos Institutas, Terminologijos Centras, Vilnius, 2006. október 11-13. / Terminology and Society. The impact of terminology on everyday life. Organised by NL-TERM and Lessius Universiy College Antwerp, with the support of the Dutch Language Union and CIUTI, Antwerpen, 2006. november 16-17. Fordítástudomány VIII, 2, 108-111.

Fóris Ágota 2005. Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Modern Nyelvoktatás XI, 2-3, 120-123.

Fóris Ágota 2003. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.). Konferencia-beszámoló. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 139-142.

Egyéb

Fóris Ágota: Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota: Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 9-13.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 14-19.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4

Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

Károly Krisztina, Fóris Ágota 2015. Előszó. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter 2015. Előszó a DictionELI-hez./Foreword to DictionELI. In: DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Fóris Ágota 2013. A főszerkesztő előszava. Magyar Terminológia 6 (2), 149–150.

Fóris Ágota 2013. Foreword of the Editor-in-Chief. Magyar Terminológia 6 (2), 152–152.

Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

Előszó. In: Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 13–19.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 1, 1–2.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 2, 133–141.

2010. Bevezető megjegyzések a Terminológia és szabványosítás részhez. Magyar Terminológia 3, 1, 1–2.

Alberti Gábor, Fóris Ágota 2007. Előszó. In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7–11.

2007. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

2005. La lingua della scienza tra Italia e Ungheria. A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban. Italia & Italy 26, 8-9.

2003. La formazione degli angloamericanismi in italiano e in ungherese nel linguaggio della tecnica. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.) In: Cordin, Patrizia (a cura di) Bollettino della Societa di Linguistica Italiana, XXI, 2, 33-34.

Konferenciaszervezés

2020

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (DOKU 2020 konferencia). KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. (a szervezőbizottság tagja)

XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2020. február 7. (a programbizottság tagja)

2019

XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2019. február 1. (a programbizottság tagja)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és KRE, Budapest, 2019. április15-16. (a programbizottság elnöke)

3rd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 17-18 October 2019, Vilnius (Lithuania) (a tudományos bizottság tagja)

2018

Élőnyelvi Konferencia. KRE, Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1. (a programbizottság tagja)

Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MTA Könyvtára, Budapest, 2018, március 9. (a szervezőbizottság tagja)

XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2018. február 2. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2018. február 8. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2017

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2017. február 3. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2017. február 2. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2nd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 1-2 June 2017, Vilnius (Lithuania) (a programbizottság tagja)

XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és PTE, Pécs, 2017. augusztus 30-szeptember 1. (a programbizottság tagja)

2016

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2016. február 5. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2016. február 4. KRE

Névtan és terminológia 5. Név és identitás. KRE BTK, 2016. szeptember 28. (a szervezőbizottság tagja)

2015

Terminológiai csütörtök. II. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2015. február 12. KRE

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2015. február 6. (a programbizottság tagja)

„Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia. 21. századi távlatok”. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – PPKE, Budapest. 2015. március 30–április 1. – a szervezőbizottság tagja

Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás. KRE BTK, 2015. június 17.

International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Vilnius (Litvánia). 2015. június 4-5. – a programbizottság tagja

2014

Terminológiai csütörtök. I. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2014. február 6.

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2014. február 7. (a programbizottság tagja)

„Többnyelvűség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia).2014. április 24–26. – a programbizottság tagja

Névtan és terminológia 3. Névtan, fordítás és terminológia. KRE BTK, 2014. szeptember 17.

7th Terminology SUMMIT 2014: How does social networking affect terminology work? Barcelona, Spain, 2014. november 26-28. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

2013

VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2013. február 1. (a programbizottság tagja)

Névtan és terminológia 2. Névtan és egységesítés. KRE BTK, 2013. június 11.

Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives. International Conference. Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2013. október 10–11. – programbizottság tagja

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Örök értékek – bevált gyakorlat. (Szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete és a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Budapest, Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27. – programbizottság tagja

National Languages in Higher Education and Science. ELETO–EAFT Symposium, Athens, Greece, (In conjunction with the 9th Conference "Hellenic Language and Terminology"), 7 November 2013. – programbizottság tagja

A MID napja. KRE BTK, 2013. december 14.

2012

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

6th Terminology SUMMIT 2012: Terminology – responsibility and awareness. Oslo, Norway, 2012. október 11-12. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

Névtan és terminológia workshop. KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvénye.

Szótárnap. KRE BTK, Budapest, 2012. október 3. (Az MTA Szótári Munkabizottsága és a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi és idegen nyelvi tanszékek közös rendezvénye)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban. OIK, Budapest, 2012. november 8. Rendezők: az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztálya, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a European Association for Terminology (EAFT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE).


2011

V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, MANYE és NyME, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. (a programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, IBS, Budapest, 2011. szeptember 30. (a programbizottság tagja)

State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications, Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2011. október 12-13. (a programbizottság tagja)

Training in Terminology. International conference, Academy of Economic Studies of Bucharest in partnership with the European Association for Terminology, Bucharest, 2011. november 3-4. (a tudományos bizottság és a programbizottság tagja)


2010

IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010. február 5. (szervezőbizottság tagja)

XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, 2010. augusztus 26-28. (programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2010. október 1., Budapest (a programbizottság tagja)

5th Terminology SUMMIT 2010: Quality Matters. Budapest, Hungary, 2010. november 12-13. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. (Szatellit konferencia) Budapest, 2010. november 11. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

 

2009

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009. február 6. (szervezőbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2009 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. 2009. november 19–20. Ljubljana, Szlovénia. (programbizottság tagja)

2008

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2008 ősze, Budapest (programbizottság tagja)


2007

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19-21. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2007 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9-10 November, 2007. (a programbizottság titkára).

1998-2006

II. Hungarian-Italian International Symposium on Soft Laser Therapy címmel megrendezett konferencia Pécs, 1998. (szervezőbizottsági tag)

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. (a szervezőbizottság tagja, a kongresszus titkára)

XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 14-16. (szervezőbizottsági tag)

XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2006 ősze, Budapest (Programbizottság tagja)Ágota Fóris

Title: PhD / Habil.
Gender: F
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Applied linguistic aspects of lexicography
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995
Discipline(s): Italian language and literature
Issuing Institution: Janus Pannonius University (Pécs)

Year of Obtaining the MA Degree: 2012
Discipline(s): Philologist in Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: University of Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 University of Pécs  Spanish teacher  1998
 University of Pécs  Habilitation  2006
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): (Full) Professor

Previous Employer: University of West Hungary
Previous Position Held: Associate Professor

Other Previous Employers: University of Pécs
Other Previous Positions Held: postdoctoral position


Areas of Research and Teaching

Lexicology, Lexicography
Terminology, Terminography
Hungarian Linguistics
Applied Lingusitics, Translation Studies, Sematics, Semiotics
Research methods on linguistics

Membership in Research Groups and Projects

Terminology Research Group (TERMIK) – Head

Hungarology Research Group - member

1999. Grant of Pro Renovanda Cultura Hungariae „Science in education” professional foundation.

1999-2000. Grant of OKTK (Public Foundation for Highly-Ranked Social Sciences Research in Hungary). Closing report: Fóris Ágota, 2001. OKTK kutatási beszámoló. „A nyelvoktatási és nyelvi továbbképzési rendszer társadalmi igényekhez igazodó továbbfejlesztése kérdéseinek vizsgálata a munkáltatói és a munkavállalói oldalról kiindulva”. Contract Nr.: A.1718/IV/99. Pécs.

1998-2005. Italian-Hungarian and Hungarian-Italian technical and scientific dictionary project (in collaboration with the University of Pécs and the Alma Mater Studiorum di Bologna).

2009–2010. Educatio Kft., TÁMOP-3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002), „Tankönyvi nyelvezet vizsgálat” project .

2010-2017. EmLex (European Master in Lexicography) international consortium, "Special field lexicography and terminology, Modul 5).

2013-2015. "Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary excercises”, Gruntvig (2013-1-FI1-GRU06-12706-4).

2013–2015. Participation on the DictionELI project that was created as part of the Támop-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 project of the University of Szeged.

2013-2015 Terminology consultant: Military (strategic) terminology (in cooperation with the Ministry of Defence Joint Forces Comand and the Zrínyi Kiadó); as a result was edited in 2015 the Concise Dictionary of Military Terminology.

2014. Consultant for the Hungarian-Somali dictionary. [Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. Hungariyan–Soomaali qaamuus. Magyar–szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9; http://qaamuus.rmk.hu/]

2018-2020. "Fordítás és terminológia kapcsolata: a fordítás szerepe az interkulturális transzfer folyamatában." Participation on the project "Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás" of the KRE BTK Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, leed by Sepsi Enikő.

2018-2021. "A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén." Project of the KRE BTK Terminology Research Group (TERMIK), leed by Fóris Ágota.Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010-2018 Head of MA in Terminology program (KRE)
2010-2016 Head of Hungarian Department of Linguistics, KRE BTK
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Italian C1(Effective Operational Proficiency)
Spanish C1 (Effective Operational Proficiency)
English B2 (Vantage)
Hungarian Native

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Békésy György Research Fellowship Ministry of Education 2003
Bolyai János Research Fellowship Hungarian Academy of Sciences 2006, 2012
Brassai Sámuel-prize MANYE 2013

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
EAFT (European Association for Terminology) member, vicepresident (2010-2014)
FIPLV (Féderation Internationale des
Professeurs de Langues Vivantes)
member (1997-)
US West Coast Club of Hungarian Scientists member (2017-)
European Association for Technical Communication (tekom Europe) member (2018-)
Hungarian Association of Applied Linguists and
Language Teachers (MANYE)
member (1997-), member of the Board (2002-), vicepresident (2013-)
Hungarian Academy of Sciences, Public Body member (2002-)
Dictionary Work-committee of the Hungarian
Academy of Sciences
member (2002-)
Applied Linguistics Work-committee of the
Hungarian Academy of Sciences
member (2008-)
Hungarian Language in Sciences Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences  member (2017-)
MaTT (Council of Hungarian Terminology) member (2005-), president (2013-)
Hungarian Lingusitic Society member (2004-)
TERMINI Association member (2015-)
"A magyar nyelv és a tudományok"  Szabó T. Attila-Fellowship (SZTAD) kuratórium member of the board (2017-)
NATE (Association of Hungarian Women is
Science)
member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
May 2013 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Cluj-Napoca Erasmus
March 2014 Universidade de Santiago de Compostela Erasmus, EmLex
September 2014 Universitá degli studi di Firenze Erasmus
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Pelles, Tamás
(University of Pécs [0,5])
The Hungarian-Italian Bilingual Education 2006
Bérces, Edit
(University of Pécs)
Sports Lexicography and Sports
Terminology in View of New Sports
Disciplines
2007
Czékmán, Orsolya
(Pannon Egyetem, Veszprém)
Inquiries in the Domain of Hungarian Mathematics Terminology 2010
Tamás, Dóra Mária
(ELTE, Budapest)
Terminology Issues of the Translation of
Texts in Economics in the Case of the
Italian-Hungarian Language Pair
2011
Bérces, Emese
(University of Pécs)
The Terminology of Music. Lexicographic,
Terminological and Semiotic Approach
2012
Papp, Eszter
(University of Pécs)
Terminological Analysis of Hungarian Colour Terms 2013
Sermann, Eszter (ELTE, Budapest) Translational Aspects of Terminology Standardization and Terminology Harmonization 2014
Zabóné Varga, Irén (ELTE, Budapest) Terminological Problems of German-Hungarian Technical Texts in the Field of Automotive Industry   2015
Gaál, Péter (University of Pécs)  

Online Dictionaries and their Users - Studies into Dictionary Use, Aspects of Evaluating and Classifying Online Dictionaries

 2017
Novák, Barnabás
(University of Pécs)
The Role of Terminology Work in Quality Law Making.  Hungarian-Italian Comparative Terminology at the Field of Constitutional Law   2019
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Mátis, Bernadett
(ELTE)
Sportnyelvünk változásai a 21. század elején – labdajátékok szókészletének összehasonlító elemzése. 2010
Lengyel, István Pál A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben 2014
Zarnikhi, Abolfazl (UPF, Barcelona)  Towards a Model for Terminology Planning  2014
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Fóris Ágota 2008. Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-19-6323-6

Fóris Ágota 2005. Hat terminológia lecke. (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.) Lexikográfia Kiadó, Pécs. HU ISSN 1787-4351, HU ISBN 963 219 717 8, http://mek.oszk.hu/09200/09278/ 

Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Iskolakultúra, Pécs. ISSN 1586-202X, ISBN 963 641 912 4, http://mek.oszk.hu/01800/01890/

Edited Books, Journals and Dictionaries

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás.  KRE – L’Harmattan, Budapest. 224 p., ISBN 978-963-414-557-8

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest. 218 p., ISBN 978-963-414-516-5

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest. 228 p., ISBN 978-963-414-504-2

Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2015. A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. p. 367. ISSN 2063-3297, ISBN 978 963 236 802 3

Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2010. Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kötet Klaudy Kinga tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 300 p. ISBN 978 963 312 012 5

Fóris Ágota, Fűzfa Balázs, Sciacovelli Antonio (szerk.) 2008. Nyelvével halad a nemzet. Savaria University Press, Szombathely. 

Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) BDF, Szombathely. ISBN 968-963-9531-75-8 http://mek.oszk.hu/18000/18076/18076.pdf  

Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) 2007. A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 188 p., ISBN 978-963-19-6010-5

Fóris Ágota, Pusztay János (szerk.) 2006. Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) BDF, Szombathely.

Fóris Ágota (szerk.) 2005. Olasz-magyar műszaki-tudományos szótár. Vocabolario tecnico-scientifico italiano-ungherese. Dialóg Campus Kiadó, Budapest--Pécs, 466 p., ISBN: 963 9310 28 X

Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna, 2005. Magyar-olasz-angol fizikai kisszótár. Pocket reference english-hungarian-italian dictionary of physics. Piccolo dizionario di fisica italiano-ungherese-inglese. Lexikográfia Kiadó, Pécs. [2. átdolgozott kiadás] 

Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) 2005. New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Akadémiai Kiadó, Budapest. 218 p. ISBN 963 05 8257 0

Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) 2004. Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Generalia, Szeged.

Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerk.) 2004. A lexikográfia Magyarországon. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV) Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Fóris Ágota 2002. Magyar-olasz műszaki-tudományos szótár. Vocabolario tecnico-scientifico ungherese-italiano. Dialóg Campus Kiadó, Budapest--Pécs, 458 p., ISBN 963 9123 42 0

Fóris Ágota, Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor (szerk.), 2002. A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Lingua Franca Csoport, Pécs. 

Fóris Ágota (szerk.) 2001. Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő. (Iskolakultúra könyvek 7.) Iskolakultúra, Pécs. ISBN 963-00-6261-5

Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.) 2000. Olasz nyelvi tanulmányok. (Iskolakultúra könyvek 5.) Iskolakultúra, Pécs. ISBN 963 00 5139 7

Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna, 1994. Magyar-olasz-angol fizikai kisszótár. Pocket reference english-hungarian-italian dictionary of physics. Piccolo dizionario di fisica italiano-ungherese-inglese. KL-négyzet Bt., Pécs.

Magyar Terminológia. (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2013) Vol. 6. No. 12. Budapest: AkK, 268 p. (Főszerk.)


Chapters in Books

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2019. A dokumentáció és a dokumentum-menedzsment kapcsolatai, összefüggései a terminológiával és a fordítói gyakorlattal. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 17–36. [UTÁNKÖZLÉS]

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2019. A szakírás és a dokumentáció mint nyelven belüli szakfordítás. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest, 37–58.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Ajánlások a magyar terminológiastratégiához. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 140-164.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Szabványosítás, fordítás, terminológia. A szabványosítás a terminológia oktatásában. In. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest, 9-18.

Fóris Ágota, Sermann Eszter 2019. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. In. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest, 25-42. [UTÁNKÖZLÉS]

Fóris Ágota 2019. Új tendenciák és módszerek a fordítási folyamatban: a terminológia és a dokumentációs szerepe. In: Szoták Szilvia (szerk.) Diszciplínák találkozása – nyelvi közvetítés a XXI. században. OFFI Zrt., Budapest. 211-218. ISBN 978-615-00-4658-7

Fóris Ágota 2018. Fordítás és terminológia: a terminológia szerepe a fordítási folyamatban. In: Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.) Fordítás ma és holnap. L’Harmattan, Budapest. 71–90. ISBN 978-963-414-403-8,

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2016. Lézerágazati terminológiai szótár létrehozása. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 343–352. ISBN: 978-963-409-074-8

Fóris Ágota 2014. Terminology and LSP in higher education in Hungary. Terminologen nr. 2 – Terminologi ansvar og bevissthet. 90–100. ISSN 1893-8191, ISBN 978-82-997266-7-2

Fóris Ágota 2013. Írott és íratlan szabályok a kutatásban – a kutatói etika. In: Sepsi Enikő (szerk.) Tudomány és etika. Studia Caroliensia 2012. KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 203–218. ISSN 1419-1334

Fóris Ágota 2013. A borkultúra hagyományai a terminológia szemszögéből. In: Muskovics Andrea (szerk.) Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform–Magyar Borkultúra Társaság, Budapest. 268–273. ISBN 978-963-08-5828-1

Fóris Ágota 2012. A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Pintér Tibor - Pődör Dóra - P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó. 22–38. ISBN 978 963 9954 67 0

Fóris Ágota 2012. A lexikon megközelítései. In: Alberti Gábor, Kleiber Judit, Farkas Judit (szerk.) Vonzásban és változásban. (A nyelvészeti Doktorandusz füzetek különkiadása) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 277–307. ISBN 978-963-642-504-3

Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter, Nádor Orsolya, Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120. [ISSN 1585-9673]

Fóris Ágota 2011. Kutatási módszerek a nyelvtudományban. In Balázs Géza (szerk.) Nyelvészetről mindenkinek. Budapest: Inter. 175–178.

Fóris Ágota 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 81–92. [240 p., ISSN 1419-6605, ISBN 978-963-9902-51-0]

Kozma László, Fóris Ágota 2010. A tudástranszfer és a felnőttképzés hálózata. In: Majdán János, Tóth Sándor Attila (szerk.) A kultúráért és a felnőttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó. 50–57. [262 p., ISSN 17879930, ISBN 978 963 7290 71 8]

Fóris Ágota 2009. Az alkalmazott nyelvészet terminus. In: Ablonczyné Mihályka Lívia, Garai Anna (szerk.): Győri Nyelvi Mozaik III. Széchenyi István Egyetem, Győr. 72–80. ISBN 978-963-7175-52-7

Bérces Emese, Fóris Ágota 2008. A zenei szaknyelvi helyesírás és a zenei ortográfia – a nyelvi és a nem nyelvi jelek helyesírása. In: Balázs Géza, Dede Éva (szerk.) Európai helyesírások. Európai helyesírások múltja, jelene és jövője. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kht. – PRAE.HU. 269–280.

Fóris Ágota 2007. A szótár terminus értelmezéséről. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 295–302.

Fóris Ágota, Hesz Györgyi 2007. A szócikkek közötti utalás szerepe egynyelvű szótárakban. In: Fóris Ágota, Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) Szombathely: BDF, 86-99.

Fóris Ágota 2007. A wellness terminológiája. In: Laczkó Tamás (szerk.) Wellness alapismeretek I. Pécs: PTE ETK. 24-36.

Fóris Ágota 2006. A terminológiai vizsgálatok tapasztalatai. In: Fóris Ágota, Pusztay János (szerk.) Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) Szombathely: BDF. 219-237.

Fóris Ágota 2006. Change of the Concept of Dictionary. In: Kollár Andrea (szerk.): Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas. Szeged: JATE Press, 79-92.

Fóris Ágota 2006. Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaklexika szótári rögzítésének néhány kérdése. In: Magay Tamás (szerk.): Szótárak és használóik. (Lexikográfiai füzetek 2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 35-55.

Fóris Ágota 2005. A szótárak társadalmi jelentősége. In: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Tóth Szergej (szerk.): „Mindent fordítunk, és mindenki fordít”. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Bicske: SZAK Kiadó. 93-98.

Fóris Ágota 2005. Lexikográfia az anyanyelvi nevelésben. In: B. Nagy Ágnes, Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelés. Pécs: Iskolakultúra. 85-98.

Fóris Ágota 2004. A műszaki és tudományos szótárak elméleti és gyakorlati problémáiról. In: Fóris Ágota, Pálfy Miklós (szerk.) A lexikográfia Magyarországon. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 13-28.

Fóris Ágota 2001. Olasz szótárkiadás Magyarországon 1999-2000. In: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István (szerk.) Színes eszmék nem alszanak… Emlékkönyv Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 346-354.

Fóris Ágota 2000. Olasz gyakorisági szótárak. In: Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.): Olasz nyelvi tanulmányok. Iskolakultúra könyvek 5.) Pécs: Iskolakultúra. 125-143.

Fóris Ágota 2000. Utószó. In: Tassoni, Luigi, Fóris Ágota (szerk.) Olasz nyelvi tanulmányok. (Iskolakultúra könyvek 5.) Pécs: Iskolakultúra. 209-210.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Fóris Ágota 2019. A magyar nyelv a tudományban. A terminológia helye, szerepe és feladatai. Magyar Tudomány 180 (3), 406–416.

Fóris Ágota 2018. Tudományos kommunikáció a lézerfizikában. A nagy energiájú, atto- és femtoszekundumos, impulzusüzemű lézerek terminológiai harmonizációja. Magyar Nyelvőr 142 (2), 187–205.

Papp, Eszter, Fóris Ágota 2018. Planning a multilingual database of higher education terminology. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 44 No. 2, 2018, 595-610. UDK 78:81’373.46, Hrčak ID: 218067, https://hrcak.srce.hr/218067; ISSN 1331-6745 (Print), ISSN 1849-0379 (Online), UDK: 80; 811.163.42

Fóris Ágota, Faludi Andrea 2017. A dokumentáció és a dokumentum-menedzsment kapcsolatai, összefüggései a terminológiával és a fordítói gyakorlattal. Fordítástudomány XIX, 2, 25–39.

Fóris Ágota 2015. Osztályozási módszerek a terminológiában és ezek oktatási vonatkozásai. Szaknyelv és szakfordítás 13, 1, 27–33. ISSN 1587-4389

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2015. Creating an English-Hungarian Termbase for Laser Physics, The DictionELI. Terminologija 22, 26–38. (Vilnius) ISSN 1392-267X

Fóris Ágota 2014. Van-e szükség magyar nyelvújításra napjainkban? A terminológia és a fordítás nyelvújítási vonatkozásai. Glossa Iuridica 1 (1), 49–59.

Fóris Ágota 2013. A terminológia-oktatás mint a magyar nyelv, kultúra és identitás támogatása. Magyar Terminológia 6 (2), 185–195.

Fóris Ágota, Gaál Péter 2013. Lexicography, terminography and the role of new mobile devices in teaching terminology. Terminologija 20, 75–81. (Vilnius) ISSN 1392-267X

Fóris, Ágota 2013. Network Theory and Terminology. Knowledge Organization (International Journal) 40 (6), 422–429.

Fóris Ágota 2013. Lexikológia, lexikográfia a magyar mint idegen nyelv tanárképzésben. THL2 9 (1-2), 55–65. http://epa.oszk.hu/01400/01467/00010/pdf/

Fóris Ágota 2012. Terminológusok képzése – A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8) 969–976.

Fóris Ágota 2012. Terminology and the theory of scale-free networks. Magyar Terminológia 5 (1) 58–71.

Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1) 179–191.

Fóris Ágota 2011. Terminology and text lingusitics. Terminologija 18, 51–65. [Vilnius ISSN 1392-267X]

Fóris Ágota 2010. Terminology Research Group at the Károli Gáspár University (Budapest). Dialogos XI, 22, 210–215. [ISSN 1582-165X]

Fóris Ágota, Sermann Eszter 2010. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció. Magyar Terminológia 3, 1, 41–54.

Fóris Ágota 2010. Tankönyvvizsgálatok terminológiai és szövegnyelvészeti szempontból. Magyar Terminológia 3, 2, 229–250.

Fóris Ágota, Molnárné László Andrea 2010. Magyar hadtudományi terminológiai kutatások. Sereg Szemle VIII, 2, 120–127. [HU ISSN 2060-3924]

Fóris Ágota 2010. A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: szociolingvisztikai megközelítés. Magyar Nyelv 106, 4, 424–438.

Fóris Ágota 2009. La realta e l’equivalenza concettuale. mediAzioni 7, http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382

Fóris Ágota 2009. A terminus háromdimenziós vektormodellje. Magyar Terminológia 2, 1, 31–45.

Fóris Ágota, Kékesi Nikolett, Kozma László 2009. Megjegyzések a terminusok jelentésmeghatározásának módszeréhez. Magyar Terminológia 2, 1, 99–112.

Fóris Ágota 2009. A fordítás skálafüggetlen hálómodellje. Fordítástudomány XI, 1, 5–21.

Fóris Ágota 2009. Magyar Terminológia. Egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása. Magyar Tudomány 2, 221–226.

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2009. Német-magyar kontrasztív terminológiai vizsgálatok matematika tankönyvek korpuszán. Alkalmazott Nyelvtudomány IX, 1–2, 5–16.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2009. Etalonok a magyar színterminusok meghatározásában. Magyar Terminológia 2, 2, 197–236.

Tamás Dóra, Fóris Ágota 2008. La lingua speciale dell’economia. Quaderni Vergeriani IV, 1, 69–90.

Fóris Ágota 2008. A mérés szerepe a nyelvtudományi kutatásokban. Magyar Terminológia 1, 2, 167–188.

Fóris Ágota 2008. Terminologia, modelli terminologici e reti. AIDAinformazioni (Rivista di Scienze dell’informazione), 26, 1–2, 37–46.

Fóris Ágota, Koltai Dénes, Kozma László 2008. Knowledge transfer process by language networks. Hungarian Electronic Journal of Sciences. LIN-081029-B; http://heja.szif.hu/LIN/LIN-081029-B/lin081029b.pdf

Fóris Ágota 2007. Terminology and social-economic globalization. Terminologija (Vilnius) 14, 49–60.

Fóris Ágota 2007. Terminológiai problémák – fogalmi rendszerek. Hungarológiai Közlemények (Újvidék, Szerbia) XIII, 4, 16–25.

Fóris Ágota 2007. A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése. Magyar Nyelv CIII, 1, 55–66.

Fóris Ágota, Bérces Emese 2007. A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései. Magyar Nyelvőr 131, 3. 270–286.

Fóris Ágota 2007. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII, 1-2. 105-124.

Fóris Ágota, Rihmer Zoltán, 2007. A szótárak minősítési kritériumairól. Fordítástudomány 9, 1. 109-113.

Kozma László, Koltai Dénes, Fóris Ágota 2007. A hálóelmélet és a felnőttképzés I. Erdélyi Pszichológiai Szemle VIII, 3. 233-250.

Kozma László, Koltai Dénes, Fóris Ágota 2007. A hálóelmélet és a felnőttképzés II. Erdélyi Pszichológiai Szemle VIII, 3. 321-335.

Fóris Ágota, Sermann Eszter 2007. Cenni sul ’terminology policies’ in Ungheria. Quaderni Vergeriani III, 3, 131-140.

Fóris Ágota 2006. A szótári információk és a szaknyelvi normák viszonya. Magyar Nyelvőr 130, 1, 49-59.

Fóris Ágota 2006. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI, 5, 79-88.

Fóris Ágota 2006. A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban. Magyar Tudomány 167, 6, 737-745.

Fóris Ágota 2006. Fremdsprachenkenntnisse von erwachsenen in süd-west Ungarn. Bildung und Erziehung. 59, 4. 463-481.

Fóris Ágota, Bérces Edit 2006. A wellness terminológiája. Magyar Nyelvőr 130, 4. 399-413.

Fóris Ágota 2006. A terminológiai szemlélet szerepe a szakmai kommunikációban. Tudásmenedzsment, VII, 3. (Andragógia különszám) 90-99.

Fóris Ágota 2006. I vocabolari come mezzi di mediazione della cultura e della scienza in Ungheria. Quaderni Vergeriani. II, 2, 81-92.

Fóris Ágota 2005. A szakmai hitelesség kérdése a magyar köznyelvi szótárakban. Magyar Nyelv CI, 1, 51-65.

Klaudy Kinga, Fóris Ágota 2005. A nyelvészet és a magyar felsőoktatás modernizációja. Magyar Tudomány 4, 449-457.

Fóris Ágota, Bérces Edit 2005. Sport, gazdaság, terminológia. Tudásmenedzsment VI, 2, 117-127.

Fóris Ágota 2005. A terminológiai norma és az ekvivalencia kérdése műszaki szövegek fordításánál. Fordítástudomány VII, 2, 41-53.

Fóris Ágota, Kozma László 2004. Az idegennyelv-tudás egy felmérés tükrében a Dél-Dunántúlon. Tudásmenedzsment 1, 58-70.

Fóris Ágota 2004. Lexikográfia a Nemzeti Alaptantervben. Iskolakultúra 5, 62-72.

Fóris Ágota 2004. Idegennyelv-tudással kapcsolatos vizsgálat a Dél-Dunántúl középiskoláiban. Modern Nyelvoktatás 2-3, 27-39.

Fóris Ágota 2004. A szótárkiadás gazdasági és jogi vonatkozásainak néhány kérdése. Fordítástudomány 1, 54-68.

Fóris Ágota 2004. A szótárak és a szótárírás társadalmi-gazdasági szerepéről. Tudásmenedzsment. 2, 111-122.

Fóris Ágota 2003. Nyelvújítás Itáliában. Az Accademia della Crusca szótárának szakszókincse. Iskolakultúra 10, 43-52.

Fóris Ágota 2003. Nyelvi patriotizmus – a Kanári-szigetek példája. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 77-92. MÁSODKÖZLÉS IN: Balázs Géza – Dede Éva (szerk.) 2008. Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene, jövője. Budapest: Inter Kht. – PRAE.HU. 299-310.

Kozma László, Fóris Ágota 2002. Adalékok a globalizáció megítéléséhez. Tudásmenedzsment 1, 42-48.

Fóris Ágota 2002. Modern lexikográfiai módszerek oktatása. Modern Nyelvoktatás 2-3, 61-73.

Fóris Ágota 2002. Szótár és oktatás. Iskolakultúra 11, 103-106.

Fóris Ágota 2002. A szótárfogalom megváltozásáról. Modern Filológiai Közlemények 2, 5-19.

Kozma László, Fóris Ágota 2002. Kultúra és nyelv a globalizációs folyamatban. Tudásmenedzsment 2, 3-14.

Fóris Ágota 2001. A veneto Brazíliában. Modern Filológiai Közlemények 1, 78-92.

Fóris Ágota 2000. Kezdeti lépések a lexikográfia-oktatásban. Iskolakultúra 2, 83-88.

Fóris Ágota 2000. Az Alpok-Adria Munkaközösség nyelvpolitikája. Modern nyelvoktatás 2-3, 50-60.

Fóris Ágota, Póla Péter, Kozma Ida Zsuzsanna, Sándorfi Eszter 2000. Nyelvi infrastruktúra a vállalkozásvezetők megítélésében. Educatio 4, 828-834.

Fóris Ágota 1999. A Galilei-per megítélése. Iskolakultúra 5, 20-28.

Articles in Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Papp Eszter, Fóris Ágota 2018. Environment of terms: terminological questions of preparing and translating technical documentation. In: Velicu, Anca-Marina,  Berbinski, Sonia (eds.) Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes. l’Agence Universitaire de la Francophonie, Bucharest. 164–168. ISBN 978-3-631-74643-1 (PRINT), E-ISBN 978-3-631-76966-9 (E-PDF), E-ISBN 978-3-631-76967-6 (EPUB), E-ISBN 978-3-631-76968-3 (MOBI), DOI 10.3726/b14740

Fóris Ágota, Tamás Dóra Mária 2018. Terminológia nemzeti és nemzetközi keretek között. In: Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szőllősy-Sebestyén András (szerk.) Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 77–82. ISBN 978-963-40914-8-6

Faludi Andrea, Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2018. A dokumentáció a terminológiában: elvek és oktatási vonatkozások. In: Dombi Judit – Farkas Judit – Gúti Erika (szerk.) Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. SZAK Kiadó, Bicske, 739-753. ISBN: 978-963-9863-57-6

Fóris Ágota 2017. A magyar terminológia-politikáról és -stratégiáról. In: Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika, Trócsányi András (szerk.) Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében: A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016) három szimpóziumának előadásai. Törökbálint, Termini Egyesület. 120–128. ISBN 978-615-80914-1-1

Fóris Ágota 2015. A terminológia szerepe a többnyelvű Európában. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. (MANYE XXVI) Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. 25–34. ISSN 1786-545X, ISBN 978-606-739-019-3

Fóris Ágota 2014. Szinonimák a terminológiában. Szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) MANYE XXIII. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívákI.–II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó. 279–284. ISSN 1786-545X, ISBN 978-615-5219-66-5 (nyomtatott változat), ISBN 978-615-5219-67-2 (elektronikus változat)

Fóris Ágota 2013. Terminológiai szótárak és adatbázisok tipológiai kérdései. In: Tóth Szergej (szerk.) Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12–14.(A MANYE Kongresszusok előadásai 9.) MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged. 433-437. [ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9927-62-9 (nyomtatott), ISBN 978-963-9927-63-6 (elektronikus)] http://mek.oszk.hu/11700/11730/

Fóris Ágota 2013. A szaknyelvek szociolingvisztikai és terminológiai megközelítése. In: Kontra Miklós – Németh Balázs – Sinkovics Balázs (szerk.) Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). Budapest: Gondolat Kiadó. 163–173. ISBN 978 963 693 495 8 http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/SZTE_BTK_Magyar_Nyelveszet/Rendezvenyek.html

Fóris Ágota 2013. Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban.Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.) Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 99–113. ISBN 978-606-8178-74-5

Fóris Ágota 2011. A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat és az elmélet viszonya. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 421–428.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter 2011. A terminológiai szabványosítás és harmonizáció a nyelvi jogok érvényesítésének szolgálatában. In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán., Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 429–433.

Fóris, Ágota 2011. Terminology Master in Hungary a Case Study. In: Stoean, C.- Ş. – Ivanciu, N. – Constantinescu-Ştefănel, R. – Loretz, A. (eds.) Buletin Ştiintific. La formation en terminologie. Actes de la Conférence Internationale de Bucarest 3-4 novembre 2011. Nr. 8/2011. Bucarest: ASE. 100–105. ISSN 1584-3122

Fóris Ágota 2010. Theories of National and Borrowed Terminology in Hungarian. In: Drotvinas, Vincentas – Kaulakiene, Angele (eds.) Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: Lietuviu Kalbos Institutas. 341–354. [ISBN 978-9955-704-42-3]

Fóris Ágota 2010. The situation and problems of Hungarian terminology. In: Thelen, Marcel – Steurs, Frieda (eds.) Terminology in Everyday Life. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 35–46.

Fóris Ágota 2010. Change of paradigm in terminology: new models in KO. In: Gnoli, Claudio, Mazzocchi, Fulvio (eds.) Paradigms and conceptual sysetms in knowledge organization. Proceedings of the Eleventh International ISKO Conference 23-26 February 2010, Rome, Italy. Würzburg: ERGON VERLAG.57–63.

Fóris Ágota 2010. Hungarian, as the language of education in the universities of the Carphatian Basin. In: Humar, Marjeta, Žagar Karer, Mojca (eds.) Nacionalni jeziki v visokem šolstvu. National Languages in Ghigher Education. Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre SASA. 71–78. [ISBN 978-961-254-203-0]

Tamás Dóra, Fóris Ágota 2010. Fermiamoci un attimo: come si definisce la lingua speciale dell’economia? In: Mihalovics Árpád – Balogh. József (szerk.) Études Françaises 5. Languages de spécialité: recherches et fomations. Linguaggi specialistici: ricerca e formazione. Lenguajes para propósitos específicos: investigación y formación. Nemzetközi, francia–olasz–spanyol nyelvű konferencia. A szaknyelvek oktatása és kutatása. 2008. június 13–14. Veszprém: Pannon Egyetem Kiadó. 65–70.

Fóris Ágota 2010. A terminusalkotás módszerei és elvei: „magyarítás”, fordítás vagy szóalkotás? In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. MANYE Kongresszus előadásai. Eger, 2009. április 16–18. (A MANYE Kongresszusok előadásai 6.) Székesfehérvár–Eger: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, 182–190. [ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9894-54-9]

Fóris Ágota 2009. A terminológiai rendezés és a tankönyvírás összefüggései. In: Nádor Orsolya (szerk.) A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. MANYE Kongresszus előadásai. Budapest. 2008. április 3–5. (A MANYE Kongresszusok előadásai 5.) Budapest: MANYE – Balassi Intézet. 227–231.

Fóris Ágota 2008. Il ruolo dell’italiano scientifico nell’identita nazionale. In: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVII. Congresso A.I.P.I.. Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006. Vol. I. (Civilta Italiana – Nuova Serie 5) Brüxelles: Associazione Internazionale Professori d’Italiano. 37-46. http://www.infoaipi.org ISBN 978 90 8142 540 7

Fóris Ágota 2008. Scale-free Networks in Dictionaries. In: Bernal, Elisenda – DeCesaris, Janet (eds.) Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). (Serie Activitats, 20) Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 1499–1504.

Fóris Ágota 2008. Terminological Units in Scale-free Language Networks. In: XVIII FIT World Congress. Proceedings. Shanghai, China 4–7.8.2008.

Fóris Ágota 2008. Problemi di traduzione di testi tecnici: la terminologia tra ungherese e italiano. In: Fusco, F., Londero, R. (a cura di) Incroci interlinguistici. Mondi della traduzione a confronto. Milano: FrancoAngeli. 159–168.

B. Papp Eszter, Fóris Ágota 2008. Alapszín – alapszínnév. A fogalmak és a nyelvi jelek kapcsolatáról. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83.) Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 123–128.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Bérces Emese, Czékmán Orsolya, Tamás Dóra 2008. Terminusok jelentésmegadása magyar szótárakban. In: Sárdi Csilla (szerk.) Kommunikáció az információs technológia korszakában. A XVII. MANYE Kongresszus előadásai. Siófok. 2007. április 19–21. (A MANYE Kongresszusok előadásai 4.) Vol 4/1. MANYE – Kodolányi János Főiskola, Pécs–Siófok. 172–176.

Fóris Ágota 2007. A terminusok és a terminológiai rendszer. In: Heltai Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10-12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. 15-26.

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2007. Matematikai terminusok vizsgálata középiskolai tankönyvekben. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10-12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol 3. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs–Gödöllő. 794-799.

Fóris Ágota 2007. Some questions on the definition of technical terms in Hungarian monolingual dictionaries. In: Muráth Judit, Oláh-Hubai Ágnes (Hg.) Interdiszciplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting. Wien: Praesens Verlag. 403-414.

Fóris Ágota 2007. Hungarian terminology today. In: Pusztay János (ed.) Terminology and Lexicology in Middle-Europe. (Terminologia et Corpora III.) Szombathely: BDF. 15-24.

Fóris Ágota 2007. A terminológia terminológiája. In: Pusztay János (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szombathely: BDF. 122-133.

Fóris Ágota 2006. A nyelvi és az enciklopédikus információk a szótári jelentés-meghatározásban. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. MANYE Kongresszus előadásai. Miskolc. 2005. április 7-9. (A MANYE Kongresszusok előadásai 2.) Vol 2/2. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs–Miskolc. 259-264.

Fóris Ágota 2006. Analisi lessicologica di parole ed espressioni tecnico-scientifiche dal punto di vista contrastiva italiano-ungherese. In: Van Den Bossche, Bart – Bastiaensen, Michel – Salvadori Lonergan, Corinna – Widlak, Stanislaw (eds.) Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell’A.I.P.I. Cracovia, 26-29 agosto 2004. I-II. (Civilta Italiana, Nuova serie 4 – 2006) Roma: Franco Cesati. 349-358.

Fóris Ágota 2006. Lexicographical Definition of Terms in Hungarian Dictionaries. In: Corino, Elisa – Marello, Carla – Onesti, Cristina (eds.): Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6-9 settembre 2006. Proceedings. XII EURALEX International Congress. Alessandria: Edizioni dell’Orso. 776-772.

Fóris Ágota 2006. Linguaggio tecnico. Problemi di terminologia della fisica. In: Tegyey, Gabriella – Désfalvi-Tóth, András – A. Mihályka, Lívia (red.): Écritures – Sritture. Actes du colloque. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 43-50.

Czékmán Orsolya, Fóris Ágota 2006. Neue Trends in der ungarischen Terminologie. In: Pavlovová, Jana – Mihoková, Kristína (eds.). S cudzími jazykmi v Európe, žiť – pracovať – študovať. Zbornik z medzinarodnej konferencie katedry jazykov Technickej univerzity v Kosiciach, Kosice, 64-66.

Fóris Ágota 2005. Szakszótári szócikkek tartalmi vizsgálata: analóg és digitális. In: Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Nyíregyháza, 2005. április 5-7. I-II. (A MANYE kongresszusok előadásai 1.) Pécs–Nyíregyháza: MANYE – Bessenyei György Könyvkiadó. 2005. I/2, 172-177.

Fóris Ágota 2004. Gyorsító hatások a lexikográfia fejlődésében. In: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.): Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. 33-41.

Fóris Ágota 2004. A mesterségek szótárai. In: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota (szerk.) Lexikológiai, lexikográfiai látkép: problémák, paradigmák, perspektívák. (Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.) Szeged: Generalia. 42-47.

Fóris Ágota 2004. A szakszótárírás jelene és jövője. In: Bakonyi István, Nádai Julianna (szerk.) A többnyelvű Európa. Győr: Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék. 286-295.

Fóris Ágota 2003. Il ruolo di Galileo Galilei nella lessicografia italiana. AMBRA IV, 17-28.

Fóris Ágota, Kováts Anna, Póla Péter 2003. Nyelvi és szaknyelvi oktatás egy felmérés tükrében. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged: SZTE JGYTFK. 157-162.

Fóris Ágota 2002. A magyarországi cigány lexikográfia. In: Indiától-Hazáig. Anyanyelvünk ölelésében. Tanulmánykötet. Budapest: Cigány Művészeti és Tudományos Társaság. 55-69.

Fóris Ágota 2002. Foreign language as a risk factor. In: Tivadar, Blanka, Mrvar, Polona (szerk.) Flying over or falling through the cracks? Young people in the risk society. Ljubljana: Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, Office of the Republic of Slovenia for Youth. 282-285.

Fóris Ágota 2002. Regional researches in lexicography. In: Kozma László, Tarrósy István (szerk.) University and society. Current problems of regional co-operation. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 119-126.

Fóris Ágota 2001. Lexikográfia és szaknyelvoktatás – a műszaki-tudományos lexika olasz-magyar összevetése. In: Bartha Magdolna, Stephanides Éva (szerk.) A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. 241-246.

Fóris Ágota 2001. Problemi lessicografici nel caso del vocabolario tecnico-scientifico ungherese-italiano, italiano-ungherese. In: De Gregoris, Elena, Szénási Ferenc (szerk.) L’Italianistica in continuo rinnovo: Nuove officine, nuovi risultati. Atti del convegno internazionale, Universita di Szeged, Facolta di Magistero, 4-5 aprile 2001. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 207-212.

Fóris Ágota 2000. Nyelvi Infrastruktúra az EU csatlakozás küszöbén. In: Andrássy György (szerk.) Az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalmi feltételei és következményei. Műhelyvita – Pécs, 2000. Szekszárd: IPF könyvek. 115-121.

Fóris Ágota 1999. Olasz-magyar, magyar-olasz műszaki szótár szerkesztésének szükségessége. In: Balaskó Mária, Kohn János (szerk.) A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. III. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely. Szombathely: BDTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 153-158.

Book Reviews

Fóris Ágota 2016. Tamás Dóra Mária: Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (1), http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/2016_XVI_evfolyam_1_szam/Foris_2016_1.pdf (4

Fóris Ágota 2011. Bölcskei A.: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Magyar Terminológia 4, 1, 92–98.

Fóris Ágota 2011. Alberti G. ReALIS. Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Magyar Terminológia 4, 2, 264–269.

Fóris Ágota 2010. Wéber G.: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár. Angol–magyar, magyar–angol. Magyar Terminológia 3, 1, 94–98.

Fóris Ágota 2010. Malagodi Ingala, D. – Kerndter, F. – Iker B.: Olasz–magyar, magyar–olasz gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3, 2, 295–298.

Fóris Ágota 2007. Papp Ferenc Olvasókönyv. Magyar Tudomány168, 2, 250-253.

Fóris Ágota, Kozma László 2006. A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. [recenzió] Iskolakultúra XVI, 2, 148-150.

Fóris Ágota 2005. Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (Kritika) Iskolakultúra 5, 145-148.

Fóris Ágota 2004. Laczik Mária: Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében. (Recenzió) Módszertani közlemények 4, 186-187.

Fóris Ágota 2004. Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára. (Kritika) Iskolakultúra 6-7, 210-212.

Fóris Ágota 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius. (Kritika) Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.

Fóris Ágota 2002. Beás-magyar szótárak. (Szótárkritika) Iskolakultúra 5, 101-102.

Fóris Ágota 2002. Frecskay János: Mesterségek szótára. (Recenzió) Fordítástudomány 2, 125-128.

Fóris Ágota 2001. Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. (Recenzió) Módszertani közlemények 1, 44-45.

Fóris Ágota 2001. Cigány szótárak. (Kritika). Iskolakultúra 12, 212-217.

Fóris Ágota 2000. A veszprémi Simonyi Zsigmond. (Recenzió) Magyar Nyelvőr 1, 133-135.

Fóris Ágota 1999. Herczeg Gyula: Könyv az olasz nyelvről. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 70.

Fóris Ágota 1999. Kiss Gábor: Magyar Szókincstár. (Kritika) Modern Nyelvoktatás 2-3, 106-107.

Fóris Ágota 1999. Egy olasz nyelvészeti antológiáról. (Recenzió) Iskolakultúra 3, 106-108.

Fóris Ágota 1999. A rendkívüli és az átlagos elme. (Recenzió) Iskolakultúra 11, 112-114.

Fóris Ágota 1999. Tudománytörténeti remeklések. (Recenzió) Iskolakultúra 12, 71-74.

Fóris Ágota 1999. Tóth József, Trócsányi András: A magyarság kulturális földrajza. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 84-87.

Conference Reviews 

Fóris Ágota 2012. Szótárnap. Magyar Terminológia 5 (2) 298–300.

Fóris Ágota 2011. A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Nyelv és Tudomány, www.nyest.hu, http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliaforditas-terminologiai-vonatkozasai (2011.01.05.)

Fóris Ágota 2011. International conference on terminology: State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications. 2011. október 12–13., Vilnius (Litvánia). Magyar Terminológia 4, 2, 297–299.

B. Papp Eszter – Fóris Ágota 2011. International conference: Training in Terminology. 3-4 November 2011, Bucharest (Romania). Magyar Terminológia 4, 2, 299–304.

Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII, 1, 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf

Fóris Ágota 2010. Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. Ljubljana, 2009. november 19–20. Magyar Terminológia 3, 1, 113–118.

Fóris Ágota 2008. Translation and Cultural Diversity. XVIII World Congress of the International Federation of Translators. Sanghaj (Kína), 2008. augusztus 4–7. Fordítástudomány X, 2, 90–92.

Fóris Ágota 2008. Lexicology and terminology: theory, practice and history. Vilnius, 23–25 April 2008. Magyar Terminológia 1, 2, 308-311.

Fóris Ágota 2007. Kongresszusi beszámoló. XII Congresso Internazionale di Lessicografia. XII EURALEX International Congress, Torino, 2006. szeptember 6-9. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–235.

Fóris Ágota 2006. Beszámoló egy veszprémi konferenciáról. Modern Nyelvoktatás XII, 1, 91-92.

Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII, 4, 505-506.

Fóris Ágota 2006. Konferenciabeszámoló. Terminology of National Languages and Globalization. Lietuviu Kalbos Institutas, Terminologijos Centras, Vilnius, 2006. október 11-13. / Terminology and Society. The impact of terminology on everyday life. Organised by NL-TERM and Lessius Universiy College Antwerp, with the support of the Dutch Language Union and CIUTI, Antwerpen, 2006. november 16-17. Fordítástudomány VIII, 2, 108-111.

Fóris Ágota 2005. Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Modern Nyelvoktatás XI, 2-3, 120-123.

Fóris Ágota 2003. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.). Konferencia-beszámoló. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 139-142.

Others

Fóris Ágota: Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota: Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 9-13.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 14-19.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4

Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

Károly Krisztina, Fóris Ágota 2015. Előszó. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter 2015. Előszó a DictionELI-hez./Foreword to DictionELI. In: DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Fóris Ágota 2013. A főszerkesztő előszava. Magyar Terminológia 6 (2), 149–150.

Fóris Ágota 2013. Foreword of the Editor-in-Chief. Magyar Terminológia 6 (2), 152–152.

Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

Előszó. In: Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 13–19. 

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 1, 1–2.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 2, 133–141.

2010. Bevezető megjegyzések a Terminológia és szabványosítás részhez. Magyar Terminológia 3, 1, 1–2.

Alberti Gábor, Fóris Ágota 2007. Előszó. In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7–11.

2007. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

2005. La lingua della scienza tra Italia e Ungheria. A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban. Italia & Italy 26, 8-9.

2003. La formazione degli angloamericanismi in italiano e in ungherese nel linguaggio della tecnica. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.) In: Cordin, Patrizia (a cura di) Bollettino della Societa di Linguistica Italiana, XXI, 2, 33-34.

Organization of Conferences

2020

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (DOKU 2020 konferencia). KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. (a szervezőbizottság tagja)

XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2020. február 7. (a programbizottság tagja)

2019

XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2019. február 1. (a programbizottság tagja)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és KRE, Budapest, 2019. április15-16. (a programbizottság elnöke)

3rd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 17-18 October 2019, Vilnius (Lithuania) (a tudományos bizottság tagja)

2018

Élőnyelvi Konferencia. KRE, Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1. (a programbizottság tagja)

Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MTA Könyvtára, Budapest, 2018, március 9. (a szervezőbizottság tagja)

XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2018. február 2. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2018. február 8. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2017

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2017. február 3. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2017. február 2. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2nd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 1-2 June 2017, Vilnius (Lithuania) (a programbizottság tagja)

XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és PTE, Pécs, 2017. augusztus 30-szeptember 1. (a programbizottság tagja)

2016

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2016. február 5. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2016. február 4. KRE

Névtan és terminológia 5. Név és identitás. KRE BTK, 2016. szeptember 28. (a szervezőbizottság tagja)

2015

Terminológiai csütörtök. II. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2015. február 12. KRE

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2015. február 6. (a programbizottság tagja)

„Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia. 21. századi távlatok”. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – PPKE, Budapest. 2015. március 30–április 1. – a szervezőbizottság tagja

Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás. KRE BTK, 2015. június 17.

International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Vilnius (Litvánia). 2015. június 4-5. – a programbizottság tagja

2014

Terminológiai csütörtök. I. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2014. február 6.

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2014. február 7. (a programbizottság tagja)

„Többnyelvűség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia).2014. április 24–26. – a programbizottság tagja

Névtan és terminológia 3. Névtan, fordítás és terminológia. KRE BTK, 2014. szeptember 17.

7th Terminology SUMMIT 2014: How does social networking affect terminology work? Barcelona, Spain, 2014. november 26-28. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

2013

VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2013. február 1. (a programbizottság tagja)

Névtan és terminológia 2. Névtan és egységesítés. KRE BTK, 2013. június 11.

Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives. International Conference. Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2013. október 10–11. – programbizottság tagja

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Örök értékek – bevált gyakorlat. (Szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete és a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Budapest, Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27. – programbizottság tagja

National Languages in Higher Education and Science. ELETO–EAFT Symposium, Athens, Greece, (In conjunction with the 9th Conference "Hellenic Language and Terminology"), 7 November 2013. – programbizottság tagja

A MID napja. KRE BTK, 2013. december 14.

2012

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

6th Terminology SUMMIT 2012: Terminology – responsibility and awareness. Oslo, Norway, 2012. október 11-12. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

Névtan és terminológia workshop. KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvénye.

Szótárnap. KRE BTK, Budapest, 2012. október 3. (Az MTA Szótári Munkabizottsága és a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi és idegen nyelvi tanszékek közös rendezvénye)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban. OIK, Budapest, 2012. november 8. Rendezők: az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztálya, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a European Association for Terminology (EAFT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE).


2011

V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, MANYE és NyME, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. (a programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, IBS, Budapest, 2011. szeptember 30. (a programbizottság tagja)

State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications, Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2011. október 12-13. (a programbizottság tagja)

Training in Terminology. International conference, Academy of Economic Studies of Bucharest in partnership with the European Association for Terminology, Bucharest, 2011. november 3-4. (a tudományos bizottság és a programbizottság tagja)


2010

IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010. február 5. (szervezőbizottság tagja)

XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, 2010. augusztus 26-28. (programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2010. október 1., Budapest (a programbizottság tagja)

5th Terminology SUMMIT 2010: Quality Matters. Budapest, Hungary, 2010. november 12-13. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. (Szatellit konferencia) Budapest, 2010. november 11. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

 

2009

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009. február 6. (szervezőbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2009 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. 2009. november 19–20. Ljubljana, Szlovénia. (programbizottság tagja)

2008

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2008 ősze, Budapest (programbizottság tagja)


2007

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19-21. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2007 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9-10 November, 2007. (a programbizottság titkára).

1998-2006

II. Hungarian-Italian International Symposium on Soft Laser Therapy címmel megrendezett konferencia Pécs, 1998. (szervezőbizottsági tag)

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. (a szervezőbizottság tagja, a kongresszus titkára)

XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 14-16. (szervezőbizottsági tag)

XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2006 ősze, Budapest (Programbizottság tagja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube