Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-16

Fóris Ágota

Cím: PhD, habil.
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 872-1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: A lexikográfia alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995
Tudományág(ak): olasz nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2012
Tudományág(ak): okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem


Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 Janus Pannonius Tudományegyetem  spanyol nyelvtanár  1998
 Pécsi Tudományegyetem  habilitáció  2006
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Nyugat-Magyarországi Egyetem
Beosztás: egyetemi docens

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem
Beosztás: posztdoktor


Kutatási és oktatási szakterületek
Lexikológia, lexikográfia
Terminológia, terminográfia
Magyar nyelvészet
Alkalmazott nyelvészet; Fordítástudomány; Szemantika, szemiotika
Kutatásmódszertan


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) - vezető

Hungarológiai Kutatócsoport - tag

Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely - tag

1999. A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány pályázata.

1999-2000. Az OKTK (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány) „A nyelvoktatási és nyelvi továbbképzési rendszer társadalmi igényekhez igazodó továbbfejlesztése kérdéseinek vizsgálata a munkáltatói és a munkavállalói oldalról kiindulva”. Szerződésszám: A.1718/IV/99. Pécs.

1998-2005. Az olasz-magyar és a magyar-olasz műszaki és tudományos szótár munkálatai (a Pécsi Tudományegyetem és az Alma Mater Studiorum di Bologna közötti együttműködés keretében).

2009–2010. Részvétel az Educatio Kft. által vezetett TÁMOP-3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében a „Tankönyvi nyelvezet vizsgálat” című projektben.

2010-2017. Részvétel az EmLex (European Master in Lexicography) nemzetközi oktatási konzorciumban szakszótárak témában (5. számú modul).

2013-2015. Részvétel a „Hungarobox - Magyar online szószedetek és szótári gyakorlatok áttekintése” című Gruntvig mobilitási projektben (2013-1-FI1-GRU06-12706-4).

2013–2015. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke által vezetett TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra” című projektben.

2013-2015. Terminológiai tanácsadó a Katonai terminológiai értelmező szótár elkészítése során (együttműködésben a HM Összhaderőnemi Parancsnokságával és a Zrínyi Kiadóval).

2014. Szakmai tanácsadó a magyar–szomáli szótár készítése során. [Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. Hungariyan–Soomaali qaamuus. Magyar–szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9; az online szótár: http://qaamuus.rmk.hu/]

2018-2020. "Fordítás és terminológia kapcsolata: a fordítás szerepe az interkulturális transzfer folyamatában." Részvétel a KRE BTK Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című kari projektjében, Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, vezeti Sepsi Enikő.

2018-2021. "A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén." A KRE BTK kari projektje, Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK), vezeti Fóris Ágota.Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010-2018 szakfelelős, Terminológia mesterszak (KRE BTK)
2010-2016 tanszékvezető, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz C1 haladó (KER szerint)
spanyol C1 haladó
angol B2 középszint
magyar anyanyelvi

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2003
Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2006, 2012
Brassai Sámuel-díj MANYE 2013

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
EAFT (European Association for Terminology) tag, alelnök (2010-2014)
FIPLV (Féderation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) tag (1997-től)
USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub tag (2017-től)
European Association for Technical Communication (tekom Europe) tag (2018-tól)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) vezetőségi tag (2002-től), pénztáros (2002-2008), elnöki tanácsadó (2008-2013), alelnök (2013-)
MTA Köztestület tag (2002-től)
MTA Szótári Munkabizottság tag (2002-től)
MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság tag (2008-tól)
MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság tag (2017-től)
MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) (alapító) tag (2005-től), elnök (2013-)
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag (2004-től)
TERMINI Egyesület tag (2015-től)
"A magyar nyelv és a tudományok" Szabó T. Attila-ösztöndíj (SZTAD) kuratórium tag (2017-től)
NATE (Nők a Tudományban Egyesület) tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013 május Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Erasmus oktatás
2014 március Universidade de Santiago de Compostela Erasmus oktatás (EmLex program keretében)
2014 szeptember Universita degli studi di Firenze Erasmus oktatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pelles Tamás (PTE BTK, Pécs [0,5]) A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás (Különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra) 2006
Bérces Edit (PTE BTK, Pécs) A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében 2007
Czékmán Orsolya (Pannon Egyetem, Veszprém) Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében 2010
Tamás Dóra Mária (ELTE BTK, Budapest) A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről az olasz–magyar nyelvpár esetében 2011
Bérces Emese (PTE BTK, Pécs) A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés 2012
Papp Eszter (PTE BTK, Pécs) A magyar színnevek terminológiai elemzése 2013
Sermann Eszter (ELTE BTK, Budapest) A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció fordítási kérdései 2014
Zabóné Varga Irén (ELTE BTK, Budapest)  Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német-magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján  2015
Gaál Péter (PTE BTK, Pécs)  Online szótárak és használóik. Online-szótár-használati kutatások, online szótárak értékelési és minősítési szempontjai  2017
Novák Barnabás (PTE ÁJK, Pécs [0,5])  A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban. Magyar-olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén  2019
Faludi Andrea (ELTE BTK, Budapest) A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában. 2020

Opponencia és bizottsági tagság doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Forintos Éva (PTE BTK, Pécs) Select Aspects of Australian–Hungarian Language Contact Phenomena: A Corpus Driven Contact Linguistic Study // bizottsági tag 2006
Kiss Mónika (PTE BTK, Pécs) A „faux amis” jelenségének lexikológiai és lexikográfiai megközelítése, különös tekintettel a magyar–francia szókészletre // bizottsági tag 2007
Kis Ádám (Pannon Egyetem, Veszprém) Szöveg a digitális térben // bizottsági tag 2008
Nádai Julianna (PTE BTK, Pécs) Sajtó és nyelv egyenlő sajtónyelv? // bizottsági tag 2008
Salamon Eszter (PTE BTK, Pécs) Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban // bizottsági tag 2008
Varga Orsolya (PTE BTK, Pécs) Párhuzamos fordítórajzok: Fordításszemléletek Hollandiában és Magyarországon a XX. század első felében // bizottsági tag 2008
Lanteri Edina (PTE BTK, Pécs) A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében (Genova, Impéria) // bizottsági tag 2009
Laczkó Tamás (PTE TTK, Pécs) A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél-Dunántúlon // bizottsági tag 2009
Horváth Péter Iván (ELTE BTK, Budapest) A lektori kompetencia // a bizottság titkára 2010
Mátis Bernadett (ELTE BTK, Budapest) Sportnyelvünk változásai a 21. század elején – labdajátékok szókészletének összehasonlító elemzése // opponens 2010
Pintérné Márkus Katalin (ELTE BTK, Budapest) Kéziszótárak az ezredfordulón. Angol–magyar, magyar–angol kéziszótárak 1981 után // a bizottság titkára 2011
Seidl-Péch Olívia (ELTE BTK, Budapest) Fordított szövegek számítógépes összevetése // a bizottság titkára 2012
Kilián Imre (PTE ÁJK, Pécs) Szemantikai alapú jogi tudásmenedzsment technológiák // bizottsági tag 2013
Lengyel István Pál (ELTE BTK, Budapest) A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben // opponens 2014
Zarnikhi, Abolfazl (UPF, Barcelona) Towards a Model for Terminology Planning // bizottsági tag (Vocal) 2014
Mitkevičienė, Asta (Institute of the Lithuanian Language / Vytautas Magnus University, Vilnius) Lithuanian Literary Terms in 1918–1940 (1918–1940 Metų Lietuvių Literatūros Mosklo Terminai) // elővélemény  2015

 

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Tankönyv

Fóris Ágota 2018, 20202. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. (Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek.) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-634-6 (1. kiadás online: http://www.kre.hu/ebook/)

Szerkesztett folyóiratok

Magyar Terminológia. (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2013) Vol. 6. No. 12. Budapest: AkK, 268 p. (Főszerk.)

Recenziók

Fóris Ágota 2016. Tamás Dóra Mária: Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (1), http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/2016_XVI_evfolyam_1_szam/Foris_2016_1.pdf (4

Fóris Ágota 2011. Bölcskei A.: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Magyar Terminológia 4, 1, 92–98.

Fóris Ágota 2011. Alberti G. ReALIS. Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Magyar Terminológia 4, 2, 264–269.

Fóris Ágota 2010. Wéber G.: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár. Angol–magyar, magyar–angol. Magyar Terminológia 3, 1, 94–98.

Fóris Ágota 2010. Malagodi Ingala, D. – Kerndter, F. – Iker B.: Olasz–magyar, magyar–olasz gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3, 2, 295–298.

Fóris Ágota 2007. Papp Ferenc Olvasókönyv. Magyar Tudomány168, 2, 250-253.

Fóris Ágota, Kozma László 2006. A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. [recenzió] Iskolakultúra XVI, 2, 148-150.

Fóris Ágota 2005. Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (Kritika) Iskolakultúra 5, 145-148.

Fóris Ágota 2004. Laczik Mária: Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében. (Recenzió) Módszertani közlemények 4, 186-187.

Fóris Ágota 2004. Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára. (Kritika) Iskolakultúra 6-7, 210-212.

Fóris Ágota 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius. (Kritika) Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.

Fóris Ágota 2002. Beás-magyar szótárak. (Szótárkritika) Iskolakultúra 5, 101-102.

Fóris Ágota 2002. Frecskay János: Mesterségek szótára. (Recenzió) Fordítástudomány 2, 125-128.

Fóris Ágota 2001. Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. (Recenzió) Módszertani közlemények 1, 44-45.

Fóris Ágota 2001. Cigány szótárak. (Kritika). Iskolakultúra 12, 212-217.

Fóris Ágota 2000. A veszprémi Simonyi Zsigmond. (Recenzió) Magyar Nyelvőr 1, 133-135.

Fóris Ágota 1999. Herczeg Gyula: Könyv az olasz nyelvről. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 70.

Fóris Ágota 1999. Kiss Gábor: Magyar Szókincstár. (Kritika) Modern Nyelvoktatás 2-3, 106-107.

Fóris Ágota 1999. Egy olasz nyelvészeti antológiáról. (Recenzió) Iskolakultúra 3, 106-108.

Fóris Ágota 1999. A rendkívüli és az átlagos elme. (Recenzió) Iskolakultúra 11, 112-114.

Fóris Ágota 1999. Tudománytörténeti remeklések. (Recenzió) Iskolakultúra 12, 71-74.

Fóris Ágota 1999. Tóth József, Trócsányi András: A magyarság kulturális földrajza. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 84-87.

Konferenciabeszámolók

Fóris Ágota 2012. Szótárnap. Magyar Terminológia 5 (2) 298–300.

Fóris Ágota 2011. A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Nyelv és Tudomány, www.nyest.hu, http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliaforditas-terminologiai-vonatkozasai (2011.01.05.)

Fóris Ágota 2011. International conference on terminology: State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications. 2011. október 12–13., Vilnius (Litvánia). Magyar Terminológia 4, 2, 297–299.

B. Papp Eszter – Fóris Ágota 2011. International conference: Training in Terminology. 3-4 November 2011, Bucharest (Romania). Magyar Terminológia 4, 2, 299–304.

Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII, 1, 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf

Fóris Ágota 2010. Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. Ljubljana, 2009. november 19–20. Magyar Terminológia 3, 1, 113–118.

Fóris Ágota 2008. Translation and Cultural Diversity. XVIII World Congress of the International Federation of Translators. Sanghaj (Kína), 2008. augusztus 4–7. Fordítástudomány X, 2, 90–92.

Fóris Ágota 2008. Lexicology and terminology: theory, practice and history. Vilnius, 23–25 April 2008. Magyar Terminológia 1, 2, 308-311.

Fóris Ágota 2007. Kongresszusi beszámoló. XII Congresso Internazionale di Lessicografia. XII EURALEX International Congress, Torino, 2006. szeptember 6-9. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–235.

Fóris Ágota 2006. Beszámoló egy veszprémi konferenciáról. Modern Nyelvoktatás XII, 1, 91-92.

Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII, 4, 505-506.

Fóris Ágota 2006. Konferenciabeszámoló. Terminology of National Languages and Globalization. Lietuviu Kalbos Institutas, Terminologijos Centras, Vilnius, 2006. október 11-13. / Terminology and Society. The impact of terminology on everyday life. Organised by NL-TERM and Lessius Universiy College Antwerp, with the support of the Dutch Language Union and CIUTI, Antwerpen, 2006. november 16-17. Fordítástudomány VIII, 2, 108-111.

Fóris Ágota 2005. Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Modern Nyelvoktatás XI, 2-3, 120-123.

Fóris Ágota 2003. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.). Konferencia-beszámoló. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 139-142.

Egyebek

Fóris Ágota 2020. Magay Tamás köszöntése 90. születésnapján. In. M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Tanulmányok (és köszöntők) lexikográfiáról és fordításról Magay Tamás tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144–146. (ISBN 978-963-409-258-2)

Fóris Ágota: Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota: Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 9-13.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 14-19.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4

Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

Károly Krisztina, Fóris Ágota 2015. Előszó. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter 2015. Előszó a DictionELI-hez./Foreword to DictionELI. In: DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Fóris Ágota 2013. A főszerkesztő előszava. Magyar Terminológia 6 (2), 149–150.

Fóris Ágota 2013. Foreword of the Editor-in-Chief. Magyar Terminológia 6 (2), 152–152.

Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

Előszó. In: Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 13–19.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 1, 1–2.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 2, 133–141.

2010. Bevezető megjegyzések a Terminológia és szabványosítás részhez. Magyar Terminológia 3, 1, 1–2.

Alberti Gábor, Fóris Ágota 2007. Előszó. In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7–11.

2007. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

2005. La lingua della scienza tra Italia e Ungheria. A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban. Italia & Italy 26, 8-9.

2003. La formazione degli angloamericanismi in italiano e in ungherese nel linguaggio della tecnica. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.) In: Cordin, Patrizia (a cura di) Bollettino della Societa di Linguistica Italiana, XXI, 2, 33-34.

Konferenciaszervezés

2020

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (DOKU 2020 konferencia). KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. (a szervezőbizottság tagja)

XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2020. február 7. (a programbizottság tagja)

2019

XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2019. február 1. (a programbizottság tagja)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és KRE, Budapest, 2019. április15-16. (a programbizottság elnöke)

3rd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 17-18 October 2019, Vilnius (Lithuania) (a tudományos bizottság tagja)

2018

Élőnyelvi Konferencia. KRE, Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1. (a programbizottság tagja)

Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MTA Könyvtára, Budapest, 2018, március 9. (a szervezőbizottság tagja)

XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2018. február 2. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2018. február 8. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2017

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2017. február 3. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2017. február 2. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2nd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 1-2 June 2017, Vilnius (Lithuania) (a programbizottság tagja)

XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és PTE, Pécs, 2017. augusztus 30-szeptember 1. (a programbizottság tagja)

2016

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2016. február 5. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2016. február 4. KRE

Névtan és terminológia 5. Név és identitás. KRE BTK, 2016. szeptember 28. (a szervezőbizottság tagja)

2015

Terminológiai csütörtök. II. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2015. február 12. KRE

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2015. február 6. (a programbizottság tagja)

„Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia. 21. századi távlatok”. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – PPKE, Budapest. 2015. március 30–április 1. – a szervezőbizottság tagja

Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás. KRE BTK, 2015. június 17.

International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Vilnius (Litvánia). 2015. június 4-5. – a programbizottság tagja

2014

Terminológiai csütörtök. I. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2014. február 6.

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2014. február 7. (a programbizottság tagja)

„Többnyelvűség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia).2014. április 24–26. – a programbizottság tagja

Névtan és terminológia 3. Névtan, fordítás és terminológia. KRE BTK, 2014. szeptember 17.

7th Terminology SUMMIT 2014: How does social networking affect terminology work? Barcelona, Spain, 2014. november 26-28. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

2013

VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2013. február 1. (a programbizottság tagja)

Névtan és terminológia 2. Névtan és egységesítés. KRE BTK, 2013. június 11.

Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives. International Conference. Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2013. október 10–11. – programbizottság tagja

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Örök értékek – bevált gyakorlat. (Szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete és a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Budapest, Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27. – programbizottság tagja

National Languages in Higher Education and Science. ELETO–EAFT Symposium, Athens, Greece, (In conjunction with the 9th Conference "Hellenic Language and Terminology"), 7 November 2013. – programbizottság tagja

A MID napja. KRE BTK, 2013. december 14.

2012

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

6th Terminology SUMMIT 2012: Terminology – responsibility and awareness. Oslo, Norway, 2012. október 11-12. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

Névtan és terminológia workshop. KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvénye.

Szótárnap. KRE BTK, Budapest, 2012. október 3. (Az MTA Szótári Munkabizottsága és a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi és idegen nyelvi tanszékek közös rendezvénye)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban. OIK, Budapest, 2012. november 8. Rendezők: az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztálya, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a European Association for Terminology (EAFT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE).


2011

V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, MANYE és NyME, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. (a programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, IBS, Budapest, 2011. szeptember 30. (a programbizottság tagja)

State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications, Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2011. október 12-13. (a programbizottság tagja)

Training in Terminology. International conference, Academy of Economic Studies of Bucharest in partnership with the European Association for Terminology, Bucharest, 2011. november 3-4. (a tudományos bizottság és a programbizottság tagja)


2010

IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010. február 5. (szervezőbizottság tagja)

XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, 2010. augusztus 26-28. (programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2010. október 1., Budapest (a programbizottság tagja)

5th Terminology SUMMIT 2010: Quality Matters. Budapest, Hungary, 2010. november 12-13. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. (Szatellit konferencia) Budapest, 2010. november 11. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

 

2009

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009. február 6. (szervezőbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2009 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. 2009. november 19–20. Ljubljana, Szlovénia. (programbizottság tagja)

2008

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2008 ősze, Budapest (programbizottság tagja)


2007

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19-21. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2007 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9-10 November, 2007. (a programbizottság titkára).

1998-2006

II. Hungarian-Italian International Symposium on Soft Laser Therapy címmel megrendezett konferencia Pécs, 1998. (szervezőbizottsági tag)

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. (a szervezőbizottság tagja, a kongresszus titkára)

XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 14-16. (szervezőbizottsági tag)

XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2006 ősze, Budapest (Programbizottság tagja)Ágota Fóris

Title: PhD / Habil.
Gender: F
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 872-1708

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Applied linguistic aspects of lexicography
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995
Discipline(s): Italian language and literature
Issuing Institution: Janus Pannonius University (Pécs)

Year of Obtaining the MA Degree: 2012
Discipline(s): Philologist in Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: University of Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 University of Pécs  Spanish teacher  1998
 University of Pécs  Habilitation  2006
     

 

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): (Full) Professor

Previous Employer: University of West Hungary
Previous Position Held: Associate Professor

Other Previous Employers: University of Pécs
Other Previous Positions Held: postdoctoral position


Areas of Research and Teaching

Lexicology, Lexicography
Terminology, Terminography
Hungarian Linguistics
Applied Lingusitics, Translation Studies, Sematics, Semiotics
Research methods on linguistics

Membership in Research Groups and Projects

Terminológiai Kutatócsoport / Terminology Research Group (TERMIK) - Head

Hungarológiai Kutatócsoport / Hungarology Research Group - member

Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely - member

 

1999. Grant of Pro Renovanda Cultura Hungariae „Science in education” professional foundation.

1999-2000. Grant of OKTK (Public Foundation for Highly-Ranked Social Sciences Research in Hungary). Closing report: Fóris Ágota, 2001. OKTK kutatási beszámoló. „A nyelvoktatási és nyelvi továbbképzési rendszer társadalmi igényekhez igazodó továbbfejlesztése kérdéseinek vizsgálata a munkáltatói és a munkavállalói oldalról kiindulva”. Contract Nr.: A.1718/IV/99. Pécs.

1998-2005. Italian-Hungarian and Hungarian-Italian technical and scientific dictionary project (in collaboration with the University of Pécs and the Alma Mater Studiorum di Bologna).

2009–2010. Educatio Kft., TÁMOP-3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002), „Tankönyvi nyelvezet vizsgálat” project .

2010-2017. EmLex (European Master in Lexicography) international consortium, "Special field lexicography and terminology, Modul 5).

2013-2015. "Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary excercises”, Gruntvig (2013-1-FI1-GRU06-12706-4).

2013–2015. Participation on the DictionELI project that was created as part of the Támop-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 project of the University of Szeged.

2013-2015 Terminology consultant: Military (strategic) terminology (in cooperation with the Ministry of Defence Joint Forces Comand and the Zrínyi Kiadó); as a result was edited in 2015 the Concise Dictionary of Military Terminology.

2014. Consultant for the Hungarian-Somali dictionary. [Joachim, László – Muhyadin Hussein Tukale 2014. Hungariyan–Soomaali qaamuus. Magyar–szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval. (Nyomtatott szótár.) Budapest: RMK - Menekültmisszió. ISBN 978-963-88659-3-9; http://qaamuus.rmk.hu/]

2018-2020. "Fordítás és terminológia kapcsolata: a fordítás szerepe az interkulturális transzfer folyamatában." Participation on the project "Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás" of the KRE BTK Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, leed by Sepsi Enikő.

2018-2021. "A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén." Project of the KRE BTK Terminology Research Group (TERMIK), leed by Fóris Ágota.Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010-2018 Head of MA in Terminology program (KRE)
2010-2016 Head of Hungarian Department of Linguistics, KRE BTK
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Italian C1(Effective Operational Proficiency)
Spanish C1 (Effective Operational Proficiency)
English B2 (Vantage)
Hungarian Native

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Békésy György Research Fellowship Ministry of Education 2003
Bolyai János Research Fellowship Hungarian Academy of Sciences 2006, 2012
Brassai Sámuel-prize MANYE 2013

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
EAFT (European Association for Terminology) member, vicepresident (2010-2014)
FIPLV (Féderation Internationale des
Professeurs de Langues Vivantes)
member (1997-)
US West Coast Club of Hungarian Scientists member (2017-)
European Association for Technical Communication (tekom Europe) member (2018-)
Hungarian Association of Applied Linguists and
Language Teachers (MANYE)
member (1997-), member of the Board (2002-), vicepresident (2013-)
Hungarian Academy of Sciences, Public Body member (2002-)
Dictionary Work-committee of the Hungarian
Academy of Sciences
member (2002-)
Applied Linguistics Work-committee of the
Hungarian Academy of Sciences
member (2008-)
Hungarian Language in Sciences Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences  member (2017-)
MaTT (Council of Hungarian Terminology) member (2005-), president (2013-)
Hungarian Lingusitic Society member (2004-)
TERMINI Association member (2015-)
"A magyar nyelv és a tudományok"  Szabó T. Attila-Fellowship (SZTAD) kuratórium member of the board (2017-)
NATE (Association of Hungarian Women is
Science)
member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
May 2013 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Cluj-Napoca Erasmus
March 2014 Universidade de Santiago de Compostela Erasmus, EmLex
September 2014 Universitá degli studi di Firenze Erasmus
     
     

Promotorship in Doctoral Studies (PhD Supervisor)

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Pelles, Tamás
(University of Pécs [0,5])
The Hungarian-Italian Bilingual Education 2006
Bérces, Edit
(University of Pécs)
Sports Lexicography and Sports
Terminology in View of New Sports
Disciplines
2007
Czékmán, Orsolya
(University of Pannonia, Veszprém)
Inquiries in the Domain of Hungarian Mathematics Terminology 2010
Tamás, Dóra Mária
(ELTE, Budapest)
Terminology Issues of the Translation of
Texts in Economics in the Case of the
Italian-Hungarian Language Pair
2011
Bérces, Emese
(University of Pécs)
The Terminology of Music. Lexicographic,
Terminological and Semiotic Approach
2012
Papp, Eszter
(University of Pécs)
Terminological Analysis of Hungarian Colour Terms 2013
Sermann, Eszter (ELTE, Budapest) Translational Aspects of Terminology Standardization and Terminology Harmonization 2014
Zabóné Varga, Irén (ELTE, Budapest) Terminological Problems of German-Hungarian Technical Texts in the Field of Automotive Industry   2015
Gaál, Péter (University of Pécs)  

Online Dictionaries and their Users - Studies into Dictionary Use, Aspects of Evaluating and Classifying Online Dictionaries

 2017
Novák, Barnabás
(University of Pécs)
The Role of Terminology Work in Quality Law Making.  Hungarian-Italian Comparative Terminology at the Field of Constitutional Law   2019
 Faludi Andrea (University of Pécs)  

The Place and Role of
Terminology Work in the Complex Documentation and Translation Process

 2020
     
     

Membership in Doctoral (PhD) Committees

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Forintos, Éva (University of Pécs) Select Aspects of Australian–Hungarian Language Contact Phenomena: A Corpus Driven Contact Linguistic Study  2006
Kiss, Mónika (University of Pécs) A „faux amis” jelenségének lexikológiai és lexikográfiai megközelítése, különös tekintettel a magyar–francia szókészletre  2007
Kis, Ádám (University of Pannonia) Szöveg a digitális térben 2008
Nádai Julianna (University of Pécs) Sajtó és nyelv egyenlő sajtónyelv? 2008
Salamon, Eszter (University of Pécs) Önmagukba zárt kisebbségek nyelvi sztenderdizációja Olaszországban  2008
Varga, Orsolya (University of Pécs) Párhuzamos fordítórajzok: Fordításszemléletek Hollandiában és Magyarországon a XX. század első felében 2008
Lanteri, Edina (Univerity of Pécs) A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében (Genova, Impéria) 2009
Laczkó, Tamás (University of Pécs) A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél-Dunántúlon 2009
Horváth, Péter Iván (ELTE, Budapest) A lektori kompetencia 2010
Mátis, Bernadett
(ELTE, Budapest)
Sportnyelvünk változásai a 21. század elején – labdajátékok szókészletének összehasonlító elemzése. 2010
Pintérné Márkus Katalin (ELTE, Budapest) Kéziszótárak az ezredfordulón. Angol–magyar, magyar–angol kéziszótárak 1981 után 2011
Seidl-Péch, Olívia (ELTE, Budapest) Fordított szövegek számítógépes összevetése  2012
Kilián, Imre (University of Pécs) Szemantikai alapú jogi tudásmenedzsment technológiák 2013
Lengyel, István Pál (ELTE, Budapest) A fordítási hiba fogalma funkcionális megközelítésben 2014
Zarnikhi, Abolfazl (UPF, Barcelona)  Towards a Model for Terminology Planning  2014
 Mitkevičienė, Asta (Institute of the Lithuanian Language / Vytautas Magnus University, Vilnius) Lithuanian Literary Terms in 1918–1940 (1918–1940 Metų Lietuvių Literatūros Mosklo Terminai)   2015

 

List of Publications

(MTMT)

 

Textbook

Fóris Ágota 2018, 20202. Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. (Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek.) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-634-6 (1. kiadás online: http://www.kre.hu/ebook/)

Edited Journals

Magyar Terminológia. (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p. (Főszerk.)

Magyar Terminológia. (2013) Vol. 6. No. 12. Budapest: AkK, 268 p. (Főszerk.)

Book Reviews

Fóris Ágota 2016. Tamás Dóra Mária: Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (1), http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/2016_XVI_evfolyam_1_szam/Foris_2016_1.pdf (4

Fóris Ágota 2011. Bölcskei A.: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Magyar Terminológia 4, 1, 92–98.

Fóris Ágota 2011. Alberti G. ReALIS. Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Magyar Terminológia 4, 2, 264–269.

Fóris Ágota 2010. Wéber G.: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár. Angol–magyar, magyar–angol. Magyar Terminológia 3, 1, 94–98.

Fóris Ágota 2010. Malagodi Ingala, D. – Kerndter, F. – Iker B.: Olasz–magyar, magyar–olasz gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3, 2, 295–298.

Fóris Ágota 2007. Papp Ferenc Olvasókönyv. Magyar Tudomány168, 2, 250-253.

Fóris Ágota, Kozma László 2006. A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai. [recenzió] Iskolakultúra XVI, 2, 148-150.

Fóris Ágota 2005. Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (Kritika) Iskolakultúra 5, 145-148.

Fóris Ágota 2004. Laczik Mária: Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében. (Recenzió) Módszertani közlemények 4, 186-187.

Fóris Ágota 2004. Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára. (Kritika) Iskolakultúra 6-7, 210-212.

Fóris Ágota 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius. (Kritika) Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.

Fóris Ágota 2002. Beás-magyar szótárak. (Szótárkritika) Iskolakultúra 5, 101-102.

Fóris Ágota 2002. Frecskay János: Mesterségek szótára. (Recenzió) Fordítástudomány 2, 125-128.

Fóris Ágota 2001. Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. (Recenzió) Módszertani közlemények 1, 44-45.

Fóris Ágota 2001. Cigány szótárak. (Kritika). Iskolakultúra 12, 212-217.

Fóris Ágota 2000. A veszprémi Simonyi Zsigmond. (Recenzió) Magyar Nyelvőr 1, 133-135.

Fóris Ágota 1999. Herczeg Gyula: Könyv az olasz nyelvről. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 70.

Fóris Ágota 1999. Kiss Gábor: Magyar Szókincstár. (Kritika) Modern Nyelvoktatás 2-3, 106-107.

Fóris Ágota 1999. Egy olasz nyelvészeti antológiáról. (Recenzió) Iskolakultúra 3, 106-108.

Fóris Ágota 1999. A rendkívüli és az átlagos elme. (Recenzió) Iskolakultúra 11, 112-114.

Fóris Ágota 1999. Tudománytörténeti remeklések. (Recenzió) Iskolakultúra 12, 71-74.

Fóris Ágota 1999. Tóth József, Trócsányi András: A magyarság kulturális földrajza. (Recenzió) Modern Nyelvoktatás 4, 84-87.

Conference Reviews 

Fóris Ágota 2012. Szótárnap. Magyar Terminológia 5 (2) 298–300.

Fóris Ágota 2011. A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. Nyelv és Tudomány, www.nyest.hu, http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliaforditas-terminologiai-vonatkozasai (2011.01.05.)

Fóris Ágota 2011. International conference on terminology: State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications. 2011. október 12–13., Vilnius (Litvánia). Magyar Terminológia 4, 2, 297–299.

B. Papp Eszter – Fóris Ágota 2011. International conference: Training in Terminology. 3-4 November 2011, Bucharest (Romania). Magyar Terminológia 4, 2, 299–304.

Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII, 1, 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf

Fóris Ágota 2010. Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. Ljubljana, 2009. november 19–20. Magyar Terminológia 3, 1, 113–118.

Fóris Ágota 2008. Translation and Cultural Diversity. XVIII World Congress of the International Federation of Translators. Sanghaj (Kína), 2008. augusztus 4–7. Fordítástudomány X, 2, 90–92.

Fóris Ágota 2008. Lexicology and terminology: theory, practice and history. Vilnius, 23–25 April 2008. Magyar Terminológia 1, 2, 308-311.

Fóris Ágota 2007. Kongresszusi beszámoló. XII Congresso Internazionale di Lessicografia. XII EURALEX International Congress, Torino, 2006. szeptember 6-9. In: Magay Tamás (szerk.) Félmúlt és közeljövő. (Lexikográfiai füzetek 3.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 233–235.

Fóris Ágota 2006. Beszámoló egy veszprémi konferenciáról. Modern Nyelvoktatás XII, 1, 91-92.

Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII, 4, 505-506.

Fóris Ágota 2006. Konferenciabeszámoló. Terminology of National Languages and Globalization. Lietuviu Kalbos Institutas, Terminologijos Centras, Vilnius, 2006. október 11-13. / Terminology and Society. The impact of terminology on everyday life. Organised by NL-TERM and Lessius Universiy College Antwerp, with the support of the Dutch Language Union and CIUTI, Antwerpen, 2006. november 16-17. Fordítástudomány VIII, 2, 108-111.

Fóris Ágota 2005. Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról. Modern Nyelvoktatás XI, 2-3, 120-123.

Fóris Ágota 2003. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.). Konferencia-beszámoló. Alkalmazott Nyelvtudomány 2, 139-142.

Others

Fóris Ágota 2020. Magay Tamás köszöntése 90. születésnapján. In. M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.) Az ige vonzásában. Tanulmányok (és köszöntők) lexikográfiáról és fordításról Magay Tamás tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144–146. (ISBN 978-963-409-258-2)

Fóris Ágota: Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 9–11.

Fóris Ágota: Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 13–15.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Előszó. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 9-13.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea 2019. Preface. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest, 14-19.

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4

Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.), M. Szabó Miklós, Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

Károly Krisztina, Fóris Ágota 2015. Előszó. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 341 p. ISBN 978-963-284-605-7

Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter 2015. Előszó a DictionELI-hez./Foreword to DictionELI. In: DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli

Fóris Ágota 2013. A főszerkesztő előszava. Magyar Terminológia 6 (2), 149–150.

Fóris Ágota 2013. Foreword of the Editor-in-Chief. Magyar Terminológia 6 (2), 152–152.

Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

Előszó. In: Honti László 2013. Magyar nyelvtörténeti tanulmányok. (szerk. Fóris Ágota) KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 13–19. 

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 1, 1–2.

2011. Bevezetés – Introduction. Magyar Terminológia 4, 2, 133–141.

2010. Bevezető megjegyzések a Terminológia és szabványosítás részhez. Magyar Terminológia 3, 1, 1–2.

Alberti Gábor, Fóris Ágota 2007. Előszó. In: Alberti Gábor, Fóris Ágota (szerk.) A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 7–11.

2007. Tájékoztató a Terminológiai Innovációs Központ megalakításáról és feladatairól. In: Pusztay János (szerk.): A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 26–30.

2005. La lingua della scienza tra Italia e Ungheria. A tudomány nyelve Olaszország és Magyarország kapcsolataiban. Italia & Italy 26, 8-9.

2003. La formazione degli angloamericanismi in italiano e in ungherese nel linguaggio della tecnica. XXXVII Congresso internazionale di studi della Societa di Linguistica Italiana. La formazione delle parole. (L’Aquila, 2003. szeptember 25-27.) In: Cordin, Patrizia (a cura di) Bollettino della Societa di Linguistica Italiana, XXI, 2, 33-34.

Organization of Conferences

2020

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (DOKU 2020 konferencia). KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. (a szervezőbizottság tagja)

XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2020. február 7. (a programbizottság tagja)

2019

XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2019. február 1. (a programbizottság tagja)

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és KRE, Budapest, 2019. április15-16. (a programbizottság elnöke)

3rd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 17-18 October 2019, Vilnius (Lithuania) (a tudományos bizottság tagja)

2018

Élőnyelvi Konferencia. KRE, Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 1. (a programbizottság tagja)

Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MTA Könyvtára, Budapest, 2018, március 9. (a szervezőbizottság tagja)

XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2018. február 2. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2018. február 8. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2017

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2017. február 3. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2017. február 2. KRE. (a szervezőbizottság tagja)

2nd International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 1-2 June 2017, Vilnius (Lithuania) (a programbizottság tagja)

XXVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE és PTE, Pécs, 2017. augusztus 30-szeptember 1. (a programbizottság tagja)

2016

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2016. február 5. (a programbizottság tagja)

Terminológiai csütörtök. III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2016. február 4. KRE

Névtan és terminológia 5. Név és identitás. KRE BTK, 2016. szeptember 28. (a szervezőbizottság tagja)

2015

Terminológiai csütörtök. II. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2015. február 12. KRE

Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2015. február 6. (a programbizottság tagja)

„Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia. 21. századi távlatok”. XXV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – PPKE, Budapest. 2015. március 30–április 1. – a szervezőbizottság tagja

Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás. KRE BTK, 2015. június 17.

International Scientific Conference on Terminology. Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Vilnius (Litvánia). 2015. június 4-5. – a programbizottság tagja

2014

Terminológiai csütörtök. I. szakmai nap és öregdiák-találkozó. 2014. február 6.

VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2014. február 7. (a programbizottság tagja)

„Többnyelvűség és kommunikáció Közép-kelet Európában”. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. MANYE – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia).2014. április 24–26. – a programbizottság tagja

Névtan és terminológia 3. Névtan, fordítás és terminológia. KRE BTK, 2014. szeptember 17.

7th Terminology SUMMIT 2014: How does social networking affect terminology work? Barcelona, Spain, 2014. november 26-28. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

2013

VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2013. február 1. (a programbizottság tagja)

Névtan és terminológia 2. Névtan és egységesítés. KRE BTK, 2013. június 11.

Terminology and terminography: development, topicalities, perspectives. International Conference. Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2013. október 10–11. – programbizottság tagja

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája. Örök értékek – bevált gyakorlat. (Szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete és a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Budapest, Corvinus Egyetem, 2013. szeptember 27. – programbizottság tagja

National Languages in Higher Education and Science. ELETO–EAFT Symposium, Athens, Greece, (In conjunction with the 9th Conference "Hellenic Language and Terminology"), 7 November 2013. – programbizottság tagja

A MID napja. KRE BTK, 2013. december 14.

2012

VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

6th Terminology SUMMIT 2012: Terminology – responsibility and awareness. Oslo, Norway, 2012. október 11-12. (a programbizottság és a nemzetközi szervezőbizottság tagja).

Névtan és terminológia workshop. KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvénye.

Szótárnap. KRE BTK, Budapest, 2012. október 3. (Az MTA Szótári Munkabizottsága és a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi és idegen nyelvi tanszékek közös rendezvénye)

Terminológiai kihívások az oktatásban és az európai uniós gyakorlatban. OIK, Budapest, 2012. november 8. Rendezők: az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztálya, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a European Association for Terminology (EAFT) és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE).


2011

V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudomány Intézet, Budapest, 2011. február 4. (a programbizottság tagja)

XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, MANYE és NyME, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. (a programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete, IBS, Budapest, 2011. szeptember 30. (a programbizottság tagja)

State-of-the-art and the future of terminology methodology and applications, Institut of the Lithuanian Language Terminology Center, Vilnius (Litvánia), 2011. október 12-13. (a programbizottság tagja)

Training in Terminology. International conference, Academy of Economic Studies of Bucharest in partnership with the European Association for Terminology, Bucharest, 2011. november 3-4. (a tudományos bizottság és a programbizottság tagja)


2010

IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2010. február 5. (szervezőbizottság tagja)

XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Debrecen, 2010. augusztus 26-28. (programbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2010. október 1., Budapest (a programbizottság tagja)

5th Terminology SUMMIT 2010: Quality Matters. Budapest, Hungary, 2010. november 12-13. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

A Bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. (Szatellit konferencia) Budapest, 2010. november 11. (a programbizottság titkára, a szervezőbizottság elnöke).

 

2009

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009. február 6. (szervezőbizottság tagja)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2009 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Language Diversity and National Languages in Higher Education. International Conference. 2009. november 19–20. Ljubljana, Szlovénia. (programbizottság tagja)

2008

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2008 ősze, Budapest (programbizottság tagja)


2007

XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19-21. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2007 ősze, Budapest (programbizottság tagja)

Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9-10 November, 2007. (a programbizottság titkára).

1998-2006

II. Hungarian-Italian International Symposium on Soft Laser Therapy címmel megrendezett konferencia Pécs, 1998. (szervezőbizottsági tag)

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19. (a szervezőbizottság tagja, a kongresszus titkára)

XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 14-16. (szervezőbizottsági tag)

XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9. (szervezőbizottsági tag)

Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, 2006 ősze, Budapest (Programbizottság tagja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin