Hungarológiai Kutatócsoport - Dr.habil. Nádor Orsolya

Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Vezető: Dr. habil. Nádor Orsolya

Létrejötte: 33/2013 (VII. 09.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A kutatócsoport 2013-ban alakult meg, amikor egy nemzetközi pályázat keretében az IKT szókincs B1-B2 szintű szójegyzékének összegyűjtésével és tanításának módszereivel foglalkoztunk. A projekt címe Hungarobox volt. 2015-ben fejeződött be. Eredménye egy unikális, hatnyelvű infokommunikációs szótár és egy több mint száz feladatból álló online feladatbank lett. Az eredmények megtekinthetők itt: www.hungarobox.eu

A kutatócsoport következő feladata a kapcsolat megteremtése lett a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületével. Kutatócsoportunk kezdeményezésére 2016 decemberében megalakult a MANYE MID-szakosztálya. A szakosztály elnöke a kutatócsoport vezetője, Nádor Orsolya lett. A szakosztály évente két nemzetközi rendezvényt tart "A magyar mint idegen nyelv napja" címmel, ebből az egyiket a KRE Hungarológiai kutatócsoportja rendezi, a másikat pedig valamelyik budapesti vagy vidéki egyetem, illetve a KKM-Balassi Intézet.

Ugyancsak 2016-ban kezdődött el a Károli Gáspár Református Egyetem és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködése a magyar mint idegen nyelv tanárok képzése területén. A képzés akkreditációs anyagának, mintatanterveinek kidolgozása a kutatócsoport feladata lett, valamint az első évben a csoport belső tagjai látták el az oktatási feladatokat is. A képzés hátterét kezdettől fogva a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatok biztosítják.

2018-tól kezdődően a kutatócsoport egy unikális tananyagsorozat kidolgozásába kezdett, mivel a magyar mint idegen nyelvi tanárképzésben résztvevők oldaláról - különös tekintettel a határon túli képzésekre - határozott igény fogalmazódott meg a könnyen elérhető, korszerű segédanyagokra. A koncepció szerint egy könyv egy tantárgy anyagát fogja át, ami nagy segítség lehet a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában magyar nyelvet tanítók számára is. A kutatócsoport tagjai részben szerzőként, szerkesztőként, részben lektorként működnek közre ebben a munkában. 2020 májusáig 16 kötet készült el, többségük már e-könyvként is letölthető, valamint 14 papír alapon, egyetemi jegyzetként is elérhető a L'Harmattan Kiadó és a Károli Könyvműhely gondozásában.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: http://nyelveszet.kre.hu/index.php/hungarologiai-kutatocsoport/magyarnyelv-tanari-segedkoenyvek

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: http://nyelveszet.kre.hu/index.php/hungarologiai-kutatocsoport/magyarnyelv-tanari-segedkoenyvek

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin