Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2024-05-08

Csontos Nóra

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1975
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-483-2868

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó(k):
Université Sorbonne Paris Cité, INALCO
Beosztás: vendégoktató

Balassi Intézet, Hungarológia Tagozat
Beosztás: oktató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Beosztás: PhD-ösztöndíjas, ösztöndíjas demonstrátor

Kutatási és oktatási szakterületek

Kutatás:
(történeti) pragmatika, kognitív nyelvészet, a perspektivizáció (elsősorban az idézés) pragmatikai/kognitív szemantikai vizsgálata, a medialitás hatása a nyelvi tevékenység alakulására, ehhez kapcsolódóan az írásjelek alakulástörténetének pragmatikai megközelítése, a filozófiai hermeneutika, a recepcióelmélet és a fenomenológia eredményeinek alkalmazása a nyelvészetben

Oktatás:
szövegtan, pragmatika, diskurzuselemzés, kommunikáció és interkulturális kommunikáció, nyelvelmélet, magyar grammatika külföldieknek

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ, Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE BTK): tag
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont: tag
PLIDAM (INALCO, Paris): tag
Terminológiai Kutatócsoport: tag
Pragmatikai Diákműhely: vezető 

2017–2021: Diskurzusjelölők, KRE BTK Kutatási Projekt, vezeti: Furkó Péter
2017–2021: A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén, KRE BTK Kutatási Projekt, vezeti: Fóris Ágota
2022–2024: Az idézés szemantikai és pragmatikai vizsgálata, KRE BTK Kutatási projekt, egyéni kutatás

2018–2022: OTKA, A magyar nyelv igei konstrukciói (K129040), Eötvös Loránd Tudományegyetem, DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely, vezeti: Tolcsvai Nagy Gábor, téma: A mondás aktusának konstruálása
2012–2016: OTKA, Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (K100717), Eötvös Loránd Tudományegyetem, DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely, vezeti: Tolcsvai Nagy Gábor, téma: az idézés kognitív megközelítése (K73049 folytatása)
2008–2012: OTKA, Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (K73049), Eötvös Loránd Tudományegyetem, DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely, vezeti: Tolcsvai Nagy Gábor, téma: az idézés kognitív szemantikai és pragmatikai megközelítése

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005–2013 THL2, A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata: szerkesztő
2014–2017 állami nyelvvizsga, magyar mint idegen nyelv, Institut hongrois de Paris: nyelvvizsgáztató
2014–2017

Párizs: érettségi feladatsorok összeállítása, érettségi szóbeli részén vizsgáztató (magyar mint idegen nyelv)

2015.

Prix Hungarica: rapporteur (Hever-Joly Krisztina: Typologie contrastive des pronoms personnels en hongrois et en mordve erzya)

 2019.   OTDK-dolgozatok bírálata
 2019.  OTDK-zsűritag (Humán Tudományi Szekció)
 2019.  doktori képzés komplex vizsga: bizottsági tag (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet program) 
2023. OTDK, Szervezőbizottság tagja, OTDK-dolgozat bírálata
2023.  doktori képzés komplex vizsga: bizottsági tag (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
francia C-típusú (komplex) középfokú (B2) nyelvvizsga
német szakmai nyelvvizsga

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Deák Ferenc Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2008–2009.
Szenczi Molnár Albert Díj  KRE 2024.

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tag
MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság tag
EAFT (European Association for Terminology)  tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013-2017 Université Sorbonne Paris Cité, INALCO (Paris) vendégoktató
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kuna Ágnes (ELTE) A 16–17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális-kognitív keretben 2011.
Papp Kornélia Eszter (ELTE) Tipikalitás, gyakoriság, dimenzionalitás. A dimenzionális melléknevek multimodiális vizsgálata a magyar nyelvben (előopponens) 2013.
Palágyi László (ELTE)  A magyar főnév kognitív morfológiai modellje (előopponens) 2019.
Palágyi László (ELTE) A magyar főnév kognitív morfológiai modellje 2020.
Nagy Marianna (ELTE) A félreértés jelenségének értelmezése a kognitív szemantika keretében (előopponens) 2023.
Konczné Bácsi Enikő (ELTE) A kérés (és az ahhoz kapcsolható jelenségek) megfogalmazásának módjai a középmagyar korban 2023.

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

45


Könyvek

 • 2023 : Csontos Nóra - Az idézés működése a magyar nyelvben
  funkcionális kognitív közelítés
  L'Harmattan Kiadó - Budapest, Magyarország
  DOI: 10.56037/978-963-646-069-3
 • 2020 : Csontos Nóra - Szakszöveg-tipológia
  Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9789634147152

 • Szerkesztett kötetek

 • 2020 : Fóris Ágota (Szerk.); Bölcskei Andrea (Szerk.); Dér Csilla Ilona (Szerk.); Csontos Nóra (Szerk.) - Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben
  II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció
  Akadémiai Kiadó - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9789634545361
 • 2005 : Csontos Nóra (Szerk.); L'Homme Ilona (Szerk.); Thullner Zsuzsanna (Szerk.) - "Híres vagy, hogyha ezt akartad"
  József Attila recepciója külföldön
  Balassi Intézet - Budapest, Magyarország

 • Folyóiratcikkek

 • 2023 : Kuna Ágnes ; Csontos Nóra - A konfliktus mint narratív újrakonstruálás. A KÖZLÉS hozzáférhetővé tétele az egészségügyi dolgozók konfliktushelyzeteinek elbeszéléseiben
  ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 23 : 1. különszám pp. 35-51. , 17 p. (2023)
  DOI: 10.18460/ANY.K.2023.1.002
 • 2021 : Csontos Nóra - A szövegszerveződésre irányuló metapragmatikai reflexiók a tudomány szakszövegeiben
  MAGYAR NYELV 117 : 3 pp. 278-297. , 20 p. (2021)
  DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2021.3.278
 • 2020 : Csontos Nóra - Idézés, adaptáció, újrakonstruálás
  PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 24 : 1 pp. 90-98. , 9 p. (2020)
 • 2020 : Dér Csilla Ilona ; Csontos Nóra ; Furkó Péter - A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése.
  2. rész
  MAGYAR NYELV 116 : 2 pp. 156-165. , 10 p. (2020)
  DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.2.156
 • 2020 : Dér Csilla Ilona ; Csontos Nóra ; Furkó Péter - A Mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése.
  1. rész
  MAGYAR NYELV 116 : 1 pp. 40-48. , 9 p. (2020)
  DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.1.40
 • 2019 : Csontos Nóra - Zitation als Adaption
  BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 20 pp. 136-147. , 12 p. (2019)
 • 2019 : Csontos Nóra ; Dér Csilla Ilona ; Furkó Péter - Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében [Citation, self-citation, citation from ego: The role of mondom 'I say' in marking citation]
  MAGYAR NYELVŐR 143 : 4 pp. 481-494. , 14 p. (2019)
  REAL: 108393
 • 2018 : Csontos Nóra - Az idézés mint adaptív tevékenység. Idézés a tudományos diskurzusban
  JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 7 : 4 pp. 51-61. , 11 p. (2018)
  DOI: 10.20520/JEL-KEP.2018.4.51
 • 2016 : Csontos Nóra - Az idézés mint újrakonstruálás. Az idéző tevékenység az egyenes idézésben.
  JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 3 pp. 1-19. , 19 p. (2016)
 • 2013 : Csontos Nóra - A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben
  MAGYAR NYELV 109 : 2 pp. 149-157. , 9 p. (2013)
  Scopus: 84880310462
 • 2012 : Csontos Nóra - Tátrai Szilárd: BEVEZETÉS A PRAGMATIKÁBA. Funkcionális kognitív megközelítés Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011, 234 oldal
  THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2012 : 1-2 pp. 129-131. , 3 p. (2012)
  Teljes dokumentum: https://epa.oszk.hu/01400/01467/00009/pdf/EPA01467_thl2_2012_1-2_129-131.pdf
 • 2012 : Csontos Nóra - Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés
  THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA : 1-2 pp. 129-131. , 3 p. (2012)
  Teljes dokumentum: http://epa.oszk.hu/01400/01467/00009/pdf/EPA01467_thl2_2012_1-2_129-131.pdf
 • 2010 : Csontos Nóra - Hadoke, M. - Kerndter, F. - P. Márkus K.: Angol-magyar, magyar-angol gasztronómiai szótár
  MAGYAR TERMINOLÓGIA 3 : 2 pp. 294-295. , 2 p. (2010)
  Matarka: 1632263
 • 2010 : Csontos Nóra - A hermeneutical approach to graphemes
  ANNALES SECTIO LINGUISTICA: A LINGUISTIC JOURNAL OF EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 27 pp. 65-76. , 12 p. (2010)
  Matarka: 1796098
 • 2009 : Tátrai Szilárd ; Csontos Nóra - Perspectivization and modes of quoting in Hungarian
  ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 56 : 4 pp. 441-468. , 28 p. (2009)
  DOI: 10.1556/ALing.56.2009.4.4
 • 2007 : Csontos Nóra - A kihagyás és megszakítás jelölésének alakulástörténete. A kihagyásjel, a gondolatjel és a három pont használata a 17. század közepétől a 19. század elejéig a magyar nyelvű nyomtatványokban
  MAGYAR NYELVŐR 131 : 1 pp. 87-98. , 12 p. (2007)
  Teljes dokumentum: http://epa.oszk.hu/00100/00188/00046/pdf/131107.pdf
 • 2006 : Csontos Nóra - Zaicz Gábor (főszerk.) : Etimológiai szótár
  THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2 : 1-2 pp. 201-202. , 2 p. (2006)
  Teljes dokumentum: http://epa.oszk.hu/01400/01467/00002/pdf/201-203.pdf
 • 2005 : Csontos Nóra - Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések
  THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1 : 1 p. 131 (2005)
  Teljes dokumentum: http://epa.oszk.hu/01400/01467/00005/pdf/131-133kep.pdf
 • 2004 : Csontos Nóra - Az idézetek jelölésének módja magyar nyelvű nyomtatványokban (a XVII. század közepétől az iézőjel megjelenéséig)
  MAGYAR NYELVŐR 128 : 2 pp. 242-256. , 15 p. (2004)
  Teljes dokumentum: http://epa.oszk.hu/00100/00188/00034/pdf/128211.pdf

 • Könyvrészletek

 • 2024 : Csontos Nóra ; Kuna Ágnes - Tudati folyamatok a konfliktus átéléses elbeszélésében
  In: Laczkó, Krisztina; Tátrai, Szilárd; Tolcsvai, Nagy Gábor (szerk.) Magyar igei konstrukciók. Használatalapú függőségi vizsgálatok
  pp. - .
 • 2024 : Csontos Nóra - Perspektivizáció és perspektiváltság a mondás újrakonstruálásában
  A mond, az említ és a hangsúlyoz igékkel alkotott idéző konstrukciók elemző vizsgálata
  In: Laczkó, Krisztina; Tátrai, Szilárd; Tolcsvai, Nagy Gábor (szerk.) Magyar igei konstrukciók. Használatalapú függőségi vizsgálatok
  pp. - .
 • 2023 : Csontos Nóra - Idéző konstrukciók a magyar nyelvben
  In: Furkó, Péter Bálint; Szentpétery, Czeglédy Anita; Csőke, Zoltán (szerk.) Studia Caroliensia - A Károli Gáspár Református Egyetem évkönyve 2023 : Hittel írt tudomány, tudománnyal írt hit
  pp. 185 - 197.
 • 2022 : Csontos Nóra - Figyelemirányítás a mondás konstruálásában
  A mutató névmási elem jelenléte és szerepe az idézésben
  In: Laczkó, Krisztina; Tátrai, Szilárd (szerk.) Tanulmányok a deixisről
  pp. 141 - 164.
 • 2021 : Csontos Nóra - Technical Texts from the Perspective of Text Typology
  Text Typology Analysis of Instructions for Use
  pp. 293 - 312.
 • 2021 : Csontos Nóra - Means of Sharing Knowledge in Technical Texts
  A Possible Interpretation of the Technical Text Types
  pp. 269 - 292.
 • 2021 : Csontos Nóra - A tudás megosztásának módja a szakszövegekben
  A szakszövegtípus egy lehetséges értelmezése
  In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások
  pp. 93 - 122.
 • 2020 : Csontos Nóra - Az idézés működése az egyetemi tankönyvekben
  pp. 209 - 224.
 • 2019 : Csontos Nóra - A kognitív nyelvészet – Mi rejlik benne?
  pp. 117 - 127.
 • 2019 : Csontos Nóra - A műszaki szöveg szövegtipológiai elemzése
  A használati utasítás szövegtipológiai elemzése
  In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás
  pp. 147 - 168.
 • 2019 : Csontos Nóra - A NŐ koncentualizációja a Protestáns Szemlé-ben
  pp. 63 - 71.
 • 2019 : Csontos Nóra - Kontextualizáció, konstruálás, idézés
  Az idéző adaptív tevékenysége a mond-dal alkotott idézésekben
  In: Laczkó, Krisztina; Tátrai, Szilárd (szerk.) Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság
  pp. 111 - 135.
 • 2016 : Csontos Nóra - The case of interpersonality in 19th century Hungarian letter-writing guides
  pp. 57 - 65.
 • 2012 : Csontos Nóra - Az idézés kognitív szemantikai megközelítése
  Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel
  Teljes dokumentum: http://real.mtak.hu/103883/1/konstrukcioesjelentes.pdf#page=195
  pp. 195 - 210.
 • 2008 : Csontos Nóra - Reprezentáció a drámában
  Az ún. szerzői utasítás funkciójának pragmatikai megközelítése a dráma mint szövegben
  pp. 260 - 270.
 • 2008 : Csontos Nóra - Az idézés jelölésének módja a XVII. század közepétől a XIX. század elejéig
  pp. 47 - 57.
 • 2008 : Tátrai Szilárd ; Csontos Nóra - Az idézés pragmatikai megközelítése
  az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben
  In: Tolcsvai, Nagy Gábor; Ladányi, Mária (szerk.) Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből
  Teljes dokumentum: http://real-j.mtak.hu/21498/1/ANyT22_pdfa.pdf#page=59
  pp. 59 - 119.
 • 2006 : Csontos Nóra - Az egyenes idézet alakulásának története
  In: Mártonfi, Attila; Papp, Kornélia; Slíz, Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére
  HUMANUS: 154005
  pp. 570 - 579.

 • Konferenciaközlemények

 • 2013 : Csontos Nóra - A kép mint narratíva
  A kép szerepe a MID-tankönyvekben
 • 2012 : Csontos Nóra - Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben
 • 2010 : Csontos Nóra - Az írásjel funkciója az írott szövegben
 • 2006 : Csontos Nóra - A párbeszéd jelölésének alakulása
  (a XVII. század közepétől a XVIII. század végéig)
  In: Zsilinszky, Éva; Érsok, Nikolett Ágnes; Slíz, Mariann (szerk.) Félúton : az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája
 • "> 

  Tankönyvek

  Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. (Társszerző: Dér Csilla Ilona.) Budapest: KRE–L'Harmattan Kiadó. 2018.

  Disszertáció

  Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest: ELTE BTK. 2009. 

  Konferenciaszervezés

  DiscourseNet Congress. KRE BTK, Budapest, 2021. október 20–21. (szervezőbizottsági tag)

  XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15–16. (szervezőbizottsági tag)

  20. Élőnyelvi Konferencia. KRE BTK–Magyar Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018. augusztus 30–szeptember 1. (szervezőbizottsági tag)

  5th Terminology Summit 2010. Budapest, 2010. november 12–13. és a kapcsolódó Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation. Budapest, 2010. november 11. (szervezőbizottsági tag)

  Beyond Dichotomies. A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciája. Budapest, 2010. október 25–26. (szervezőbizottsági tag)

  Nyilvános megjelenések

  2024. 06. 14. 12. Pragmatika Kerekasztal, KRE BTK, Budapest
  Az előadás címe: Levelezőkönyvek és szerelmi levelezőkönyvek a 18. század végétől a 20. század elejéig
   
  2024. 04. 26.  Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban, Szeged 
  Az előadás címe: Van-e narratív idézés a magyar nyelvben? Idéző konstrukciók a magyar nyelvben

  2023. 11. 23. ResLing, ELTE BTK, Budapest
  Az előadás címe: Idézés a parlamenti beszédekben

  2023. 10. 20. 11. Pragmatikai Kerekasztal, SZTE BTK, Szeged, felkért hozzászóló

  2023. 10. 07. Kötelezők emelt szinten IV., KRE BTK
  Az előadás címe: A Halotti Beszédtől a TikTok-ig. A szóbeliség és az írásbeliség kérdése a magyar nyelv alakulástörténetében

  2023. 03. 17. XXIX. MANYE Kongresszus, SOTE, Budapest
  Az előadás címe: Szöveg–szakszöveg–szakszövegtípus. A szakszövegtípusok értelmezése társas-kognitív keretben

  2022. 05. 10. Magyar Nyelvtudományi Társaság
  Az előadás címe: Perspektivizáció, perspektiváltság a mondás hozzáférhetővé tételében. Az idézés konstruálásának lehetőségei

  2022. 04. 29. Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban, Szeged
  Az előadás címe: Perspektivizáció, perspektiváltság, idézés. A mond, a hangsúlyoz és az említ igékkel alkotott idézések vizsgálata

  2022. 04. 19. Terminológiai csütörtök. IX. Szakmai nap. 
  Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.): Linguistic Research in the Fields of Content Development and DocumentationBudapestParis, KRE – L’Harmattan, 2021. könyv bemutatása

  2021. 11. 10. TERMIK Zárórendezvénye. KRE BTK, Budapest
  Az előadás címe: Szöveg – szakszöveg – szakszövegtípus

  2021. 11. 18–19. Felelős nyelvészet, ResLing2021. ELTE BTK, Budapest
  Az előadás címe: Metreflexiók a konfliktus narratívájában. (Társelőadó: Kuna Ágnes)

  2021. 02. 04. Terminológiai csütörtök. VIII. Szakmai nap. KRE BTK, Budapest (online)
  Az előadás címe: Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas kognitív keretben

  2020. 02. 06. DOKU 2020. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. KRE BTK, Budapest
  Az előadás címe: A tudás megosztásának módja a szakszövegekben. Az utasítások szerepe a szövegtípus(ok) kialakításában

  2019. 04. 15. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. KRE BTK, Budapest
  Az előadás címe: A mondom mint idézésjelölő

  2019. 03. 28. Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása. A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely konferenciája, ELTE BTK, Budapest
  Az előadás címe: A mondás konstruálása

  2018. 11. 15. Pelikon Konferencia, Eger
  Az előadás címe: Az idézés mint referenciapont-szerkezet működése az egyetemi tankönyvekben

  2018. 08. 31. 20. Élőnyelvi Konferencia, Budapest
  Az előadás címe: A műszaki szöveg int szövegtípus

  2018. 05. 11. Tudománykommunikáció Konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
  Az előadás címe: Az idézés mint adaptív tevékenység. Az idézés konstruálása a tudományos diskurzusokban

  2015. 04. 17. Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban, Szeged
  Az előadás címe: Az idézés mint újrakonstruálás

  2013. 03. 27. MANYE Konferencia, Budapest
  Az előadás címe: Figyelemirányítás az idézésben. A deiktikus nyelvi elem funkciója az egyenes idézésben

  2012. 05. 15. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
  Pragmatikai kutatások Magyarországon című kerekasztal-beszélgetésre felkért résztvevő

  2012. 04. 13. MANYE Konferencia, Szeged
  Az előadás címe: A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben

  2011. 08. 30. MANYE Konferencia, Szombathely
  Az előadás címe: Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben

  2009. 04. 28. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
  Az előadás címe: Az írásjelek alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig

  2009. 04. 16–18. MANYE Konferencia, Eger
  Az előadás címe: Az írásjel funkciója az írott szövegben

  2007. 11. 13–14. Szöveg, szövegtípus nyelvtan. Az ELTE BTK Funkcionális nyelvészeti műhelyének konferenciája
  Az előadás címe: Reprezentáció a dráma mint szövegben. Az ún. szerzői utasítás alakulástörténete a drámában

  2006. 06. 14. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája
  Az előadás címe: A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulása a 17. század közepétől a 19. század elejéig

  2006. 05. EKTF Helyesírási verseny
  Az előadás címe: Az egyenes idézés jelölésének alakulása

  2005. 06. 12. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Az előadás címe: A párbeszéd jelölésének alakulása  Nóra Csontos

  Title: Dr / PhD
  Gender: F
  Year of Birth: 1975
  Place of Birth (Country): Hungary
  Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Office Phone Number: +36 (1) 483 2868

  Doctoral Studies
  Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
  Discipline: Linguistics
  Title of Thesis: The Development of Punctuation in Hungarian-Language Printed Texts From the Mid-17th to the Early 19th Centuries
  Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

  MA Studies
  Year of Obtaining the MA Degree: 2001
  Discipline(s): Hungarian Language and Literature
  Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

  Further Studies and Qualifications

  Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
       
       
       

  Employment
  Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
  Faculty: Faculty of Humanities
  Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
  Department: Department of Hungarian Linguistics
  Current Position(s): Senior Lecturer

  Previous Employer: Balassi Institute
  Previous Position Held: Lecturer

  Other Previous Employers: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities, Department of Modern Hungarian Linguistics
  Other Previous Positions Held: PhD scholar, demonstrator


  Areas of Research and Teaching

  Historical Pragmatics
  Cognitive Linguistics
  Perspectivization and modes of quotation
  Effects of medialism on the language – History of punctuation from the perspective of Pragmatism
  Philosophical Hermeneutics, Appliance of Phenomenology and Reception Theory in Linguistics

  Membership in Research Groups and Projects

  DIAGram Research Group in Functional Linguistics (Eötvös Loránd University Faculty of Humanities): member
  Hungarian Research Centre for Pragmatics: member

  PLIDAM (INALCO, Paris): member

  2012–2016: OTKA, Research in Functional Linguistics, Eötvös Loránd University DIAGram Research Group in Functional Linguistics, leader: Gábor Tolcsvai Nagy, topic: cognitive approach to the quotation

  2008–2012: OTKA, Research in Functional Linguistics, Eötvös Loránd University DIAGram Research Group in Functional Linguistics, leader: Gábor Tolcsvai Nagy, topic: cognitive semantic approach to the quotation

  Educational Functions, Curriculum Development and Other
  Teaching-Related Activities

  Period Function or Activity
     
     
     
     
     

  Language Skills

  Language Level and Kind of Proficiency
  French B2 Intermediate Language Exam
  German Technical Language Exam
     
     
     

  Honours, Distinctions, and Prizes

  Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
  Deák Ferenc Scholarship Ministry of Education 2008–2009
       
       

  Membership in Academic Societies

  Name of Organization Function (if any)
  Society of Hungarian Linguistics member
  EAFT (European Association for Terminology) member
     
     

  Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
  Institutions

  Period Institution Activities
  2013- INALCO (Paris) Lecturer
       
       
       
       

  Promotorship in Doctoral Studies

  Name of
  Doctoral Student,
  Institution
  Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
  (if applicable)
       
       
       
       

  Opponentship in Doctoral Defences

  Name of
  Doctoral Student,
  Institution
  Title of Dissertation Year of Defence
  Ágnes Kuna,
  Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
  Pragmatical description of Hungarian medical recipes as a text-type between the 16th-17th century within a functional cognitive framework 2011
       
       
       

   

  List of Publications

  (MTMT)

  Monographs

  Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest: ELTE BTK. 2009. Kézirat.

  Edited Books and Journals

  „Híres vagy, hogyha ezt akartad”. József Attila recepciója külföldön. Budapest: Balassi Bálint Intézet. (Társszerkesztők: L’Homme Ilona–Thullner Zsuzsanna.) 2005.

  THL2. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata

  Chapters in Books

  Az egyenes idézet alakulásának története. In: Attila Mártonfi– Kornélia Papp– Mariann Slíz (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum. 2006. 570–579.

  Az idézés jelölésének módja a XVII. század közepétől a XIX. század elejéig. In: Gabriella Bozsik (szerk.): Két évtized a helyesírásért. Eger: Esterházy Károly Főiskola. 2007. 47–57.

  Reprezentáció a drámában. Az ún. szerzői utasítás funkciójának pragmatikai megközelítése a dráma mint szövegben. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2008. 260–270.

  Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben). (Társszerző: Tátrai Szilárd.) In: Tolcsvai Nagy Gábor–Ladányi Mária (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 59–119.

  Az idézés kognitív szemantikai megközelítése. Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE BTK. 2012. 195–210.

  Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

  Az idézetek jelölésének módja a magyar nyelvű nyomtatványokban (a XVII. század közepétől az idézőjel megjelenéséig). Magyar Nyelvőr 128: 242–256.

  A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulástörténete. (A kihagyásjel, a gondolatjel és a három pont használata a 17. század közepétől a 19. század elejéig a magyar nyelvű nyomtatványokban). Magyar Nyelvőr 131: 87–98.

  Perspectivization and modes of quoting in hungarian. (Társszerző: Tátrai Szilárd.) Acta Linguistica Hungarica 2010 (56) 4. 441–468.

  A Hermeneutical Approach to Graphemes. Annales Sectio Linguistica. Vol. 27. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2010. 65–76.

  A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben. Magyar Nyelv CIX: 149–157.

  Conference Proceedings (Printed and Electronic)

  A párbeszéd jelölésének alakulása (a XVII. század közepétől a XVIII. század végéig). In: Éva Zsilinszky– Nikolett Ágnes Érsok– Mariann Slíz (szerk.): Félúton. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2006. 29–37.

  Az írásjel funkciója az írott szövegben. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE Vol. 6. Székesfehérvár–Eger: MANYE. 2010. 994–1000.

  Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben. In: Horváthné Molnár Katalin–Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE, Vol. 8. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME. 2012. 215–221.

  A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben. In: Tóth Szregej (szerk.): Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE, Vol. 9. Budapest–Szeged. 2013. 135–144.

  Book Reviews

  Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan, Formák, funkciók, összefüggések. THL2 2005/1: 131–133.

  Zaicz Gábor: Etimológiai szótár. THL2 2006/1–2: 196–198.

  Hadoke, M.–Kerndter, F.–P. Márkus K.: Angol–magyar, magyar–angol gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3 (2): 294–295.

  Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. THL2 2012/1–2: 129–131.

  Organisation of Conferences

  Beyond Dichotomies. A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciája. Budapest, 2010. október 25–26.

  5th Terminology Summit 2010. Budapest, 2010. november 12–13. és a kapcsolódó Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation. Budapest, 2010. november 11.

  Academic and public Appearances (Live and Electronic)

  2013. 03. 27. MANYE Konferencia, Budapest
  Az előadás címe: Figyelemirányítás az idézésben. A deiktikus nyelvi elem funkciója az egyenes idézésben

  2012. 05. 15. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
  Pragmatikai kutatások Magyarországon című kerekasztal-beszélgetésre felkért résztvevő

  2012. 04. 13. MANYE Konferencia, Szeged
  Az előadás címe: A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben

  2011. 08. 30. MANYE Konferencia, Szombathely
  Az előadás címe: Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben

  2009. 04. 28. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
  Az előadás címe: Az írásjelek alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig

  2009. 04. 16–18. MANYE Konferencia, Eger
  Az előadás címe: Az írásjel funkciója az írott szövegben

  2007. 11. 13–14. Szöveg, szövegtípus nyelvtan. Az ELTE BTK Funkcionális nyelvészeti műhelyének konferenciája
  Az előadás címe: Reprezentáció a dráma mint szövegben. Az ún. szerzői utasítás alakulástörténete a drámában

  2006. 06. 14. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája
  Az előadás címe: A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulása a 17. század közepétől a 19. század elejéig

  2006. 05. EKTF Helyesírási verseny
  Az előadás címe: Az egyenes idézés jelölésének alakulása

  2005. 06. 12. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Az előadás címe: A párbeszéd jelölésének alakulása  Következő események


  Napi biztatás

  Napi jegyzet a Kossuth-on

  Egyesített Bibliaolvasó

  Nyelvvizsgaközpont

  Közösségi Média

  Károli Podcast

  Károli Podcast

  Sport a Károlin

  Sport a Károlin