Intézet: Intézetközi

Vezető: Prof. Dr. Sepsi Enikő

Létrejötte: 63/2010 (12.01.) sz. KT-határozattal 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A 2010-ben Sepsi Enikő által létrehozott és Kari Tanács által megerősített kutatócsoport korábbi publikációi a francia nyelvterületet érintették, de a 2013-ban elindított, hat nyelvből működő fordítói szakirányú továbbképzés (melynek szakfelelőse szintén Sepsi Enikő) indokolta a kutatócsoport tagjainak bővítését, és különböző alprojektek befogadását: szakfordítói projekt, az angol nyelvterület bevonását (középkori angol projekt), illetve a Hüperion műhellyel (német nyelvterület) való szorosabb együttműködést. A továbbképzés műfordítási modulja adja a szakmai apropót és hátteret a műfordítói szakmai napok, workshopok szervezéséhez és a műfordítás-elméleti szöveggyűjtemény létrehozásához.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk (2018-ig): 

- Yves Bonnefoy: Másik otthon, Budapest, Pen Club – Pluralica, 2014. (fordította: Bárdos László, Förköli Gábor, Gyuris Kata, Kovács Krisztina, Makádi Balázs, Sepsi Enikő, Szőcs Géza)
- Yves Bonnefoy: Hollán Sándor: Harminc év elmélkedései 1985-2015, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016. (fordította: Gulyás Adrienn, Kovács Krisztina, Kovács Veronika, Makádi Balázs, Sepsi Enikő)

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk (2018-ig): 

- Alice Zeniter: Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2014. (fordította: Kovács Veronika)
- Paul Claudel: Délforduló, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2015. (fordította: Székely Melinda)

 

Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című, 2018-as kari kutatói pályázaton támogatott projekt (témaszám: 20638B800) keretében az alábbi alprojektek működnek:

Műfordítói projektek (szakmai napok, fordítások), kortárs francia költészeti monográfiák
• vezető kutatók: Sepsi Enikő, Horváth Géza, Gulyás Adrienn
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

Poetikus antroposzcén
• vezető kutató: Domokos Johanna
• projekt futamideje: 2018. november 1. – 2019. október 31.

Identitásvesztés és -nyerés rítusa interkulturális folyamatokban. A számi költészet tanúságtétele
• vezető kutató: Domokos Johanna
• projekt futamideje: 2018. november 1. – 2020. december 31.

Fordítás és terminológia kapcsolata: a terminológia szerepe az interkulturális transzfer folyamatában
• vezető kutató: Fóris Ágota
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

A Hüperión Fordító Műhely négy kötetterve
• vezető kutató: Fülöp József
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

Kontrasztív szövegnyelvészeti kutatási eredmények hasznosítása a fordítás oktatásában
• vezető kutatók: Dróth Júlia, Kovács Tímea
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2019. december 31.; 2020. február 1. – 2020. augusztus 31.

Beowulf-fordítás előkészítése kiadásra
• vezető kutató: Nagy Andrea
• projekt futamideje: 2018. szeptember 1. – 2019. február 28.

 

A kari kutatási pályázaton nyertes projekt keretében megjelentetett publikációk:

- Tzveta Sofronieva: A föld színe, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2018. (szerkesztő/lektor: Domokos Johanna, fordította: Csörgő Viktória, Katzenbach Klaudia, Kovács Ildikó Eszter)
(Poetikus antroposzcén c. alprojekt)


- Arvo Pärt: Válogatott beszélgetések és írások, szerk., jegyzetekkel ellátta és a kísérőtanulmányt írta Fülöp József, Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 2019. Fordította: Fülöp József, Takács Tímea, Tamm Anne, Rácz Kata, Veress Dávid. (A kötetről hét recenzió jelent meg. 2020 februárjában a hónap könyve volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében. A Rózsavölgyi Kiadó eladási toplistájának első helyén áll a kiadása óta eltelt hét hónapban.)
- Fülöp József: Arvo Pärt – életút pályaképpel = Arvo Pärt, Válogatott beszélgetések és írások, Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 2019, 193–236.
- Arvo Pärt zenéje az újabb szakirodalom tükrében = Tamm Anna – Tolnai Ágnes (szerk.), Észt Köztársaság – 100 év innováció, Magyarországi Észt Intézet, Budapest, 2019, 155–173.
(A Hüperión Fordítói Műhely alprojektje)

- Dróth Júlia (szerk.): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2019.
- Dróth Júlia. 2019. A kontrasztív nyelvészeti kutatások alkalmazása a fordítástechnika oktatásában a szakfordító szakirányú továbbképzéseken. In: Dróth Júlia (szerk.): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek. pp. 105–130.
- Kovács, Tímea. 2020. Humans, machines, and texts: The implications of the rise of neural machine translation for the educators of future translators. In Besznyák, R.; Fischer, M.; and Szabó, Cs. (eds.). Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age. Malaga: Vernon Press. p. 135-151.
- Kovács Tímea. 2019. A korpusznyelvészet jelentősége a fordításkutatásban és -oktatásban. In: Dróth Júlia (szerk.): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában, Budapest, KRE: L’Harmattan, Károli Könyvek. p. 61–67.
- Kovács Tímea. 2020. Interferenciajelenségek összehasonlító vizsgálata nem fordított magyar és angolról magyarra fordított jogi szaknyelvi szövegekben. In: Szabóné Papp Judit (főszerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Interdiszciplináris tanulmányok, A Miskolci Egyetem Közleményei. Publications of the University of Miskolc. XIII. évfolyam, 2. szám. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. p. 150–165.
(Kontrasztív szövegnyelvészeti kutatási eredmények hasznosítása a fordítás oktatásában c. alprojekt) 

- Fóris Ágota 2019. Új tendenciák és módszerek a fordítási folyamatban: a terminológia és a dokumentáció szerepe. In: Szoták Szilvia (szerk.) Diszciplínák találkozása – nyelvi közvetítés a XXI. században. OFFI Zrt., Budapest. 211-218. ISBN 978-615-00-4658-7
(Fordítás és terminológia kapcsolata: a terminológia szerepe az interkulturális transzfer folyamatában c. alprojekt)

- Nagy Andrea Beowulf-fordítása (megjelenés előtt a Corvina Kiadó gondozásában)
(Beowulf-fordítás c. alprojekt)

- Kovács Krisztina: La relation poétique entre l’œuvre d’Yves Bonnefoy et celle de Paul Celan, Párizs, L’Harmattan, Károli Könyvek, 2019.
(Műfordítói projektek (szakmai napok, fordítások), kortárs francia költészeti monográfiák c. alprojekt)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube