Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-07-02


Dr. habil. Heltai János Imre

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1978
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 872 1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: nyelvtudományok
Disszertáció címe: Nyelvcsere és a nyelvi revitalizáció lehetőségei Moldvában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): Német nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Németh László Gimnázium
Beosztás: tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Budapesti Református Cigány Szakkollégium
Beosztás: szakmai vezető


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatási szakterület
heteroglosszia, transzlingválás, többnyelvű beszédmódok, részvételi kutatások, nyelvészeti etnográfia
nyelvi gyakorlatok moldvai csángó közösségekben, magyarországi romák/cigányok nyelvi gyakorlatai:

Oktatási szakterületek:
Nyelv és társadalom (Szociolingvisztika, Dialektológia, Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés, nyelvpolitika)

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2022 – 2024    Transzlingválás és konvivialitás: részvételi megközelítések. KRE BTK kutatócsoport, koordináció

2019 – 2021: Translanguaging for Equal Opportunities: School: Speaking Romani at School c. Erasmus KA2 intézményközi együttműködési projekt  2019-1-(HU01-KA203-060919) koordinációja http://www.kre.hu/romanitranslanguaging/

2020 – 2024: Részvétel senior kutatóként a Language revitalisation, socialisation and ideologies among youth living in the Csángó Students' Halls c. OTKA (131562) kutatásban 

2022 AILA REN – International Association of Applied Linguistics Research Network: „Participatory Linguistics“, alapító tag

2016 KRE Transzlingváló Kutatócsoport, alapító tag, koordináció. https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/826-transzlingvalo-kutatocsoport.html, http://translangedu.hu/

2019 – Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózat, alapító tag. https://nyet2.net/

- „A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban“ (OTKA: K 112447, 2014—2016), konzulens

- "Small Grant" Visegrad Fund, "Teaching of National Languages in V4 Countries" című, 11510035 számú projekt résztvevője

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2019-2021 Erasmus KA203-as intézményi együttműködési projekt koordinációja
 2018-  Anyanyelv-Pedagógia, rovatvezető szerkesztő, tanulmányok rovat
 2011-2018  Deutschunterricht für Ungarn (DUfU), szerkesztőségi tag (folyóirat)Deutschunterricht für Ungarn (DUfU), szerkesztőségi tag (folyóirat)
 2016- A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén Transzlingváló Diákműhely és (2019-től) kutatócsoport vezetése
 2005-2008  Részvétel az „Új moldvai digitális (diakrón) nyelvatlasz“ fejlesztésében. (NKFP-program a Geolingvisztikai Műhelyben)
 2001-2004  Részvétel „A moldvai csángók nyelvhasználatának szociolingvisztikai és nyelvföldrajzi vizsgálata” c. kutatásban. Finanszírozó: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német  
Angol  
Romani  

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve

Szenci Molnár Albert Díj

KRE 2023

Erasmus+ Nívódíj

Tempus Közalapítvány 2023

A Transzlingvális osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban elnevezésű projekt a SozialMarie szociális innovációt elismerő pályázat egyik díjazottja

Unruhe Privatstiftung 2018
Pedagógus Kutatói Pályadíj MTA 2013

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyarországi Német Nyelvtanárok Egyesülete 2010-2014: elnökségi tag, 2014-: alelnök
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete tag
 Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózat  alapító tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2021. november Jyväskyläi Egyetem kutatás
2019. szeptember 16-20. Jyväskyläi Egyetem ReCLaS (Research Collegium for Language in Changing Society) kutatócsoport meghívott előadó és kutatási szeminárium
 2019. május 13-17. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem óratartás

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Jani_Demetriou Bernadett (50%)  Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia  2022

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Lakatos Péter  A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei  2019
Németh Zoltán Udvariasság az udmurt nyelvben: nemleges válaszok, bocsánatkérés, bókra adott válasz és kérés 2021
Horváth Csilla Mansi language revitalization attempts in Khanty- Mansiysk 2021

 

Publikációs lista

( MTMT )

 
Konferenciaszervezés

2023 A cigányság  helyzete Magyarországon 50 év múlva. c. kutatás keretében rendezett interdiszciplináris doktori konferencia, 2023 november, a szervezőbizottság tagja

2023 Language Learning and Teaching in Digital Transformation. International conference in Lucerne, Switzerland,  1-2 September 2023. A tudományos bizottság tagja

2022. január 21. Translanguaging for equal Opportunities: Speaking Romani at school c. nemzetközi tudományos konferencia főszervezője, Károli Gáspár Református Egyetem

2021. augusztus 15-20. A „Multilingualism in European Education“ c. szimpózium szervezője a következő konferencán: AILA (World Congress of Applied Linguistics 15–20 August 2021 in Groningen, The Netherlands (with Jos Swanenberg, Eva Knopp, Hans Van De Velde, Mirjam Günther-van Der Meij and Petteri Laihonen).

2019. április 15-16. Nyelv, kultúra, identitás. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus szervezőbizottságának tagja

2017. április 6. „Ti már nem is vagytok igazi cigányok” – Társadalmi mobilitás és identitáskonstruálás c., a Budapesti Református Cigány Szakkollégium és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete közös konferenciájának főszervezője.

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Szimpózium, KRE BTK, 2017. október 26. (szervezőbizottsági tag)

"Teaching of National Languages in V4 Countries" című konferencia, Budapest, 2015. október 21. (szervezőbizottsági tag)

Regionale Deutschlehrertagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes, Budapest, Andrássy Egyetem. (szervezőbizottsági tag, konferencia moderálása) 17-19. April 2015.


Nyilvános megjelenések

2023 Transzlingválás az egyenlő esélyekért.  Előadás és workshop az Esterházy Akadémia pedagógus-továbbképzési eseményén, Komárom (Komarno), 2023. június 9.

2023 Transzlingválás az egyenlő esélyekért: Romani beszéd az iskolában. Előadás Az Erasmus+ ajtókat nyit – konferencia az aktív társadalmi részvétel jegyében c. konferencián (Heltai János Imre, Kerekesné Lévai Erika, Lakatos Elisabeth, Makula Attiláné,  Tündik Zita). Budapest, 2023. június 1. 

2023 Részvételi etnográfiai kutatások: a konvivialitás lehetőségei. Utak a nyelvhasználat kutatásában. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet és Fonetikai Tanszék Alkalmazott nyelvészeti diákműhely hallgatói konferenciája, plenáris előadás. Budapest, 2023. április 20–21.

2023 Szociolingvisztika és nyelvészeti antropológia az Anyanyelv-pedagógiában. 15 éve az anyanyelv-pedagógia szolgálatában. A 15 éves Anyanyelv-pedagógia folyóirat online szakmai konferenciája. Budapest, 2023. március 31.

2023 A nyelvi állampolgárság koncepciója: Romani a mindennapokban. A roma identitás és érdekvédelem aktuális kérdései. A KRE ÁJK Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhelyének konferenciája. Az előadás címe: A nyelvi állampolgárság koncepciója: romani a mindennapokban. 2023. február 8. KRE Csekonics Palota.

2022 Transzlingválás és a roma tanulók (nyelvi) nevelése. Online előadás (János Imre Heltai, Erika Kerekes-Lévai, Wesselényi Tamás) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tanárok Akadémája, 2022. december 5.

2022 A társadalmi befogadás színterei az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület projektekben. Meghívott előadó, az előadás címe: Nyelvi inklúzió másképp. címmel. 2022. november 29.

2022 Felkért előadó a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Romani Nyelvi Műhelye által szervezett Országos Romani Nyelvi Konferencián. 2022. október 7, Pécs. Az előadás címe: A transzlingválás mint lehetőség a romák nyelvi állampolgárságának erősítésére

2022 Felkért előadó a Tempus Közalapítvány által rendezett az Erasmus ajtókat nyit – konferencia az inklúzió jegyében c. konferencián, Budapest, 2022.06.01. Az előadás címe: Transzlingválás az egyenlő esélyekért: Romani beszéd az iskolában

2022 Szekcióvezetés a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kari tehetségnapján szervezett konferencián. Benda Kálmán Szakkollégum, 2022. május 23.

2022 Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülésén 2022. április 26-án. Az előadás címe: Nyelvészeti etnográfiai vizsgálatok: Romák és nem romák találkozásai

2021 Romani multilingualim in South-Eastern Europe. Invited speaker at the CALS (Center for Applied Language Studies) research cafe at the University of Jyväskylä, 10. November 2021.

2019 Házigazda a KRE Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumban megrendezett Budapesti Református Cigány Szakkollégium 2018/2019-es tanévi Házi konferenciáján.

2019 Szekcióelnök, nyelvhasználat, szociolingvisztika szekció a Nyelv, kultúra, identitás c. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, Károli Gáspár Református Egyetem, 2019. április 15-16.

2019 Meghívott előadó az Eötvös Collegium Társadalomtudományi Műhelyében.

2019 Meghívott előadó az Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban (Előadás címe: Transzlingvális kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban), 2019, március 8.

2018 Előadás a Nyitrai Egyetemen Transzlingválás sztenderdizáció helyett: romani az iskolában címmel, 2018. november 12.

2018 Részvétel kerekasztal-beszélgetésen a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó konferenciáján, 2018. szeptember 22-23.

2017 Plenáris előadás A transzlingvális kommunikáció pedagógiája – Roma gyerekek nyelvi repertoárja az iskolai munkában címmel a Doktoranduszok Országos Szövetségének KözösHang, A Nyelv mint az érvényesülés eszköze c. konferenciáján, 2017. március 30.

2016 Plenáris előadás Sprachlernende und ihr unteilbares sprachliches Repertoire címmel. Diversität im DaF-Unterricht. Fachtagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes, 12. November 2016.

2016 2016. április 15- 16. Plenáris előadás Egófix. Cigányok/Romák beszédmódjai címmel az EMTE Sapientia Marosvásárhelyi Kar XV. Tudományos Diákköri KonferenciájánDr Heltai, János Imre

Title: PhD, habil
Gender: M
Year of Birth: 1978
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Language Shift and Possibilities of Language Revitalization in Moldavia
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Hungarian language and literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): German language and literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Németh László Gimnázium (secondary school)
Previous Position Held: Teacher

Other Previous Employers: College of the Reformed Church in Hungary for Roma Students
Other Previous Positions Held: Academic guidance


Areas of Research and Teaching

Research Areas
Critical Sociolinguistics
heteroglossia, translanguaging, multilingual practices
linguistic practices of Hungarian-Romanian 'bilingual' speakers in Moldavia
linguistic practices of Roma speakers in Hungary

Teaching Areas
sociolinguistics, dialectology, stylistics

Membership in Research Groups and Projects

2016 –            Coordination of the Translanguaging Research Group at Károli Gáspár University. http://translangedu.hu/

2022 -- 2024: Translanguaging and conviviality: Participatory  approaches. Research funding  of the Károli Gáspár University, coordination

2019 – 2022:   Coordinator of the Erasmus+ KA203 strategic partnership „Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School” (TRANSLANGEDUROM, HU01-KA203-060919). http://www.kre.hu/romanitranslanguaging/

2020 – 2023:   Personal research project founded by the Hungarian Academy of Sciences (Bolyai Fellowship): “Linguistic practices and ideologies of Roma and non-Roma: A linguistic ethnographic research in a town in Eastern-Hungary”.

2020 – 2024:   Senior member of the research project founded by funded by the National Research, Development and Innovation Office (NKFI) in Hungary Language revitalisation, socialisation and ideologies among youth living in the Csángó Students' Halls (OTKA 131562)

- Geolinguistic Workshop, founding member

- The commodification of language revitalisation. Standardisation and authenticity in Hungarian languages practices in Moldavia. „A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban“ (OTKA: K 112447, 2014—2016), Consultant

- "Small Grant" Visegrad Fund, "Teaching of National Languages in V4 Countries", 11510035, project member


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2018-  Editor of the Journal Anyanyelv-pedagógia
 2011-2018  Editor of the Journal Deutschunterricht für Ungarn
 2016-  Leading of the Translanguaging Student workshop at KRE

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German  
English  
Romani  

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Szenczi Molnár Albert prize KRE 2023
Erasmus+  prize for excellence Tempus Public Foundation 2023
SozialMarie  (prize for social innovation) Stiftung Unruhe 2018
 Teacher-Researcher Award Hungarian Academy of Sciences 2013

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
International Association of Applied Linguistics Research Network: „Participatory Linguistics“ founding member
Hungarian Association of Teachers of German 2010-2014: member of the board, vice-president
Society of Hungarian Linguistics member
Hungarian Association of Applied Linguists and
Language Teachers (HAALLT)
member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1-28. 11. 2021 University of Jyväskylä research
 13-17. 05. 2019  Sapientia Hungarian University of Transylvania  lectures

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
 Jani-Demetriou Bernadett (50%)  Academic achievement and Heteroglossia  2021

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Péter Lakatos   2019
Zoltán Németh   2021
Csilla Horváth   2021

 

List of Publication

( MTMT )

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin