Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15


Heltai János Imre

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1978
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 872 1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: nyelvtudományok
Disszertáció címe: Nyelvcsere és a nyelvi revitalizáció lehetőségei Moldvában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): Német nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Németh László Gimnázium
Beosztás: tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Budapesti Református Cigány Szakkollégium
Beosztás: szakmai vezető


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatási szakterület
heteroglosszia, transzlingválás, többnyelvű beszédmódok,
nyelvi gyakorlatok moldvai csángó közösségekben, magyarországi romák/cigányok nyelvi gyakorlatai:

Oktatási szakterületek:
Nyelv és társadalom (Szociolingvisztika, Dialektológia, Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés), Stilisztika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2019-2021: Translanguaging for Equal Opportunities: School: Speaking Romani at School c. Erasmus KA2 intézményközi együttműködési projekt  2019-1-(HU01-KA203-060919) koordinációja http://romanitranslanguaging.eu/

2020-2024: Részvétel senior kutatóként a Language revitalisation, socialisation and ideologies among youth living in the Csángó Students' Halls c. OTKA (131562) kutatásban 

2016 KRE Transzlingváló Kutatócsoport, alapító tag. Jelenlegi projekt: Transzlingvális osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezésTiszavasváribanhttp://translangedu.hu/

2019 -- Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózat, alapító tag. https://nyet2.net/

- Geolingvisztikai Műhely, alapító tag. http://geolingua.elte.hu/

- „A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban“ (OTKA: K 112447, 2014—2016), konzulens

- "Small Grant" Visegrad Fund, "Teaching of National Languages in V4 Countries" című, 11510035 számú projekt résztvevője

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2019-2021 Erasmus KA203-as intézményi együttműködési projekt koordinációja
 2018-  Anyanyelv-Pedagógia, rovatvezető szerkesztő, tanulmányok rovat
 2011-2018  Deutschunterricht für Ungarn (DUfU), szerkesztőségi tag (folyóirat)Deutschunterricht für Ungarn (DUfU), szerkesztőségi tag (folyóirat)
 2016- A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén Transzlingváló Diákműhely és (2019-től) kutatócsoport vezetése
 2005-2008  Részvétel az „Új moldvai digitális (diakrón) nyelvatlasz“ fejlesztésében. (NKFP-program a Geolingvisztikai Műhelyben)
 2001-2004  Részvétel „A moldvai csángók nyelvhasználatának szociolingvisztikai és nyelvföldrajzi vizsgálata” c. kutatásban. Finanszírozó: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német C2
Angol B2
Romani  

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve

A Transzlingvális osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban elnevezésű projekt a SozialMarie szociális innovációt elismerő pályázat egyik díjazottja

Unruhe Privatstiftung 2018
Pedagógus Kutatói Pályadíj MTA 2013

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyarországi Német Nyelvtanárok Egyesülete 2010-2014: elnökségi tag, 2014-: alelnök
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete tag
 Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózat  alapító tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2019. szeptember 16-20. Jyväskyläi Egyetem ReCLaS (Research Collegium for Language in Changing Society) kutatócsoport meghívott előadó és kutatási szeminárium
 2019. május 13-17. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  óratartás

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Jani_Demetriou Bernadett (50%)  Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia  2021

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Lakatos Péter  A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei  2019

 

Publikációs lista

( MTMT )

Monográfiák

 

 
 
1.
 
 
Martina, Šmejkalová ; Stanislav, Štěpáník ; János, Imre Heltai ; Réka, Sólyom ; Tibor, M Pintér ; Marek, Pieniążek ; Silvia, Pokrivčáková ; Anton, Pokrivčák ; Marek, Pieniążek (szerk.); Stanislav, Štěpáník (szerk.) et al.
Prag, Csehország : Charles University (2016) , 177 p.
 
 
2.
 
 
Heltai, János Imre
Budapest, Magyarország : Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT) (2014) , 206 p.


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

1.
 
 
Boócz-Barna, Katalin ; Heltai, János ; Kertes, Patrícia ; Reder, Anna ; Sárvári, Tünde
 
2.
 
 
Boócz-Barna, Katalin (szerk.); Heltai, János (szerk.); Kertes, Patrícia (szerk.); Reder, Anna (szerk.); Sárvári, Tünde (szerk.)
Budapest, Magyarország : UDV - Ungarischer Deutschlehrerverband (2017) , 198 p.

Könyvfejezetek

 
 
1.
 
 
In: Benő, Attila; Fazakas, Noémi (szerk.) Élőnyelvi kutatások és a dialektológia : Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia - Marosvásárhely, 2016. szeptember 7--9. - előadásaiból
Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), (2017) pp. 110-121. , 12 p.
 
2.
 
 
 
In: Cserti, Csapó Tibor; Rosenberg, Mátyás (szerk.) Horizontok és Dialógusok 2017 : VI. Romológus konferencia: Tanulmánykötet
Pécs, Magyarország : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, (2017) pp. 9-26. , 17 p.
 
 
3.
 
 
In: Bartha, Csilla (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28. : A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok
Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó, (2016) pp. 259-278. , 19 p.
 
 4.
 
 
 
In: Feld-Knapp, Ilona; Boócz-Barna, Katalin (szerk.) DaF-Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa
München, Németország : Iudicium Verlag, (2016) pp. 116-128. , 12 p.
 
 
5.
 
 
In: Cserti, Csapó Tibor (szerk.) Horizontok és dialógusok : IV. Romológus konferencia: Tanulmánykötet
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék, (2015) p. 83
 
 
6.
 
 
Bodó, Csanád ; Heltai, János Imre
In: Gróf, Annamária; N, Császi Ildikó; Szoták, Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére
Budapest, Magyarország : Tinta Könyvkiadó, (2014) pp. 45-55. , 11 p.
 
 
7.
 
 
In: Gróf, Annamária; N, Császi Ildikó; Szoták, Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ? nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére.
Budapest, Magyarország, Alsóőr, Ausztria : Tinta Könyvkiadó, UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, (2014) pp. 45-55. , 11 p.
 
 
8.
 
 
In: Lehel, Peti; Vilmos, Tánczos (szerk.) Language Use, Attitudes, Strategies : linguistic identity and ethnicity in the Moldavian Csángó villages
Cluj-Napoca, Románia : Romanian Institute for Research on National Minorities, (2012) pp. 71-96. , 26 p.
 
 9.
 
 
 
In: Hires-László, Kornélia; Karmacsi, Zoltán; Márku, Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai
Beregszász, Ukrajna, Budapest, Magyarország : Tinta Könyvkiadó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, (2011) pp. 119-125. , 7 p.
 
 10.
 
 
 
In: Guttmann, Miklós; Molnár, Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion
Szombathely, Magyarország : Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék, (2007) pp. 126-132. , 7 p.
 
 11.
 
 
 
In: Heltai, Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció : Szaknyelv, fordítás, terminológia: MANYE XVI.: XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, 2006. április 10-12.
Pécs, Magyarország, Gödöllő, Magyarország : Szent István Egyetem, MANYE, (2007) pp. 72-77. , 6 p.
 
 12.
 
 
 
In: Benő, Attila; Szilágyi, N. Sándor (szerk.) Nyelvi közösségek - nyelvi jogok
Kolozsvár, Románia : Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, (2006) pp. 153-165. , 13 p.
 
 13.
 
 
 
In: Cs, Jónás Erzsébet; Székely, Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai 1-2
Pécs, Magyarország, Nyíregyháza, Magyarország : Bessenyei György Könyvkiadó, MANYE, (2005) pp. 170-176. , 7 p.
 
 14.
 
 
 
Heltai, János Imre ; Tarsoly, Eszter
In: P., Lakatos Ilona; T., Károly Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Budapest, Magyarország : Tinta Könyvkiadó, (2004) pp. 118-125. , 8 p.
 
 15.
 
 
 
In: Kiss, Jenő (szerk.) Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében
Budapest, Magyarország : Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), (2004) pp. 125-135. , 11 p.
 
 16.
 
 
 
Bodó, Csanád ; Heltai, János Imre ; Tarsoly, Eszter
In: Drescher, J. Attila; Herr, Judit (szerk.) Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek 2. : Válogatás a MANYE XI. (pécsi) és a XII. (szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból
Pécs, Magyarország, Budapest, Magyarország, Szekszárd, Magyarország : Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), (2003) pp. 67-72. , 6 p.
 
Cikkek tudományos folyóiratokban
 
 
1.
 
 
APPLIED LINGUISTICS REVIEW 0 : 0 pp. 1-22. , 22 p. (2019)
 
 
2.
 
 
MAGYAR NYELVŐR 142 : 4 pp. 505-523. , 19 p. (2018)
 
 
3.
 
 
OPEN LINGUISTICS 3 : 1 pp. 327-341. , 15 p. (2017)
 
 
4.
 
 
Heltai, János Imre ; Jani-Demetriou, Bernadett ; Kerekesné, Lévai Erika ; Olexa, Gergely
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 67 : 11-12 pp. 28-49. , 21 p. (2017)
 
 
5.
 
 
Heltai, János Imre ; Kulcsár, Sándorné
ANYANYELV-PEDAGÓGIA 10 : 4 pp. 47-59. , 13 p. (2017)
 
6.
 
 
 
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK LX. : 1. pp. 21-36. , 16 p. (2016)
 
 
7.
 
 
MAGYAR NYELVŐR 140 : 4 pp. 407-427. , 21 p. (2016)
 
 
8.
 
 
DEUTSCHUNTERRICHT FUR UNGARN 27 : Sonderheft pp. 89-105. , 17 p. (2015)
 
 
9.
 
 
ANYANYELV-PEDAGÓGIA : 2 Paper: 2 (2015)
 
 10.
 
 
 
REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 23 : 4 pp. 25-57. , 33 p. (2015)
 
11.
 
 
 
ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2013 : 1 Paper: 4 (2013)
  
 
12.
 
 
NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 2011 : 4 pp. 39-49. , 11 p. (2011)
Konferenciaszervezés

2019. április 15-16. Nyelv, kultúra, identitás. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus szervezőbizottságának tagja

2017. április 6. „Ti már nem is vagytok igazi cigányok” – Társadalmi mobilitás és identitáskonstruálás c., a Budapesti Református Cigány Szakkollégium és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete közös konferenciájának főszervezője.

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Szimpózium, KRE BTK, 2017. október 26. (szervezőbizottsági tag)

"Teaching of National Languages in V4 Countries" című konferencia, Budapest, 2015. október 21. (szervezőbizottsági tag)

Regionale Deutschlehrertagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes, Budapest, Andrássy Egyetem. (szervezőbizottsági tag, konferencia moderálása) 17-19. April 2015.


Nyilvános megjelenések

2019    Házigazda a KRE Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiumban megrendezett Budapesti Református Cigány Szakkollégium 2018/2019-es tanévi Házi konferenciáján.

2019    Szekcióelnök, nyelvhasználat, szociolingvisztika szekció a Nyelv, kultúra, identitás c. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, Károli Gáspár Református Egyetem, 2019. április 15-16.

2019    Meghívott előadó az Eötvös Collegium Társadalomtudományi Műhelyében.

2019    Meghívott előadó az Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban (Előadás címe: Transzlingvális kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban), 2019, március 8.

2018    Előadás a Nyitrai Egyetemen Transzlingválás sztenderdizáció helyett: romani az iskolában címmel, 2018. november 12.

2018    Részvétel kerekasztal-beszélgetésen a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó konferenciáján, 2018. szeptember 22-23.

2017    Plenáris előadás A transzlingvális kommunikáció pedagógiája – Roma gyerekek nyelvi repertoárja az iskolai munkában címmel a Doktoranduszok Országos Szövetségének KözösHang, A Nyelv mint az érvényesülés eszköze c. konferenciáján, 2017. március 30.

2016    Plenáris előadás Sprachlernende und ihr unteilbares sprachliches Repertoire címmel. Diversität im DaF-Unterricht. Fachtagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes, 12. November 2016.

2016    2016. április 15- 16. Plenáris előadás Egófix. Cigányok/Romák beszédmódjai címmel az EMTE Sapientia Marosvásárhelyi Kar XV. Tudományos Diákköri KonferenciájánJános Imre Heltai

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1978
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Language Shift and Possibilities of Language Revitalization in Moldavia
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Hungarian language und literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): German language und literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): senior lecturer

Previous Employer: Németh László Gimnázium (secondary school)
Previous Position Held: Teacher

Other Previous Employers: College of the Reformed Church in Hungary for Roma Students
Other Previous Positions Held: Academic guidance


Areas of Research and Teaching

Research Areas
Critical Sociolinguistics
heteroglossia, translanguaging, multilingual practices
linguistic practices of Hungarian-Romanian 'bilingual' speakers in Moldavia
linguistic practices of Roma speakers in Hungary

Teaching Areas
sociolinguistics, dialectology, stylistics

Membership in Research Groups and Projects

- KRE Translanguaging Research Group, foundig member. Current project: Translanguaging Classroom Communication and Effective
Organisation of Learning in Tiszavasvári. http://translangedu.hu/en/

- Geolinguistic Workshop, founding member

- The commodification of language revitalisation. Standardisation and authenticity in Hungarian languages practices in Moldavia. „A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban“ (OTKA: K 112447, 2014—2016), Consultant

- "Small Grant" Visegrad Fund, "Teaching of National Languages in V4 Countries", 11510035, project member


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2018-  Editor of the Journal Anyanyelv-pedagógia
 2011-2018  Editor of the Journal Deutschunterricht für Ungarn
 2016-  Leading of the Translanguaging Student workshop at KRE

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
English B2
Romani  

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
SozialMarie  (prize for social innovation) Stiftung Unruhe 2018
 Teacher-Researcher Award Hungarian Academy of Sciences 2013

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Teachers of German 2010-2014: member of the board, vice-president
Society of Hungarian Linguistics member
Hungarian Association of Applied Linguists and
Language Teachers (HAALLT)
member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
 13-17. 05. 2019  Sapientia Hungarian University of Transylvania  lectures

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
 Jani-Demetriou Bernadett (50%)  Academic achievement and Heteroglossia  2021

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
 Lakatos Péter    2019

 

List of Publication

( MTMT )

Monographs

1.
Martina, Šmejkalová ; Stanislav, Štěpáník ; János, Imre Heltai ; Réka, Sólyom ; Tibor, M Pintér ; Marek, Pieniążek ; Silvia, Pokrivčáková ; Anton, Pokrivčák ; Marek, Pieniążek (szerk.); Stanislav, Štěpáník (szerk.) et al.
Prag, Csehország : Charles University (2016) , 177 p.
 
2.
Heltai, János Imre
Budapest, Magyarország : Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT) (2014) , 206 p.


Edited Books and Journals

1.
Boócz-Barna, Katalin ; Heltai, János ; Kertes, Patrícia ; Reder, Anna ; Sárvári, Tünde
2.
Boócz-Barna, Katalin (szerk.); Heltai, János (szerk.); Kertes, Patrícia (szerk.); Reder, Anna (szerk.); Sárvári, Tünde (szerk.)
Budapest, Magyarország : UDV - Ungarischer Deutschlehrerverband (2017) , 198 p.


Chapters in Books

1.
In: Benő, Attila; Fazakas, Noémi (szerk.) Élőnyelvi kutatások és a dialektológia : Válogatás a 19. Élőnyelvi Konferencia - Marosvásárhely, 2016. szeptember 7--9. - előadásaiból
Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), (2017) pp. 110-121. , 12 p.
 
2.
In: Cserti, Csapó Tibor; Rosenberg, Mátyás (szerk.) Horizontok és Dialógusok 2017 : VI. Romológus konferencia: Tanulmánykötet
Pécs, Magyarország : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, (2017) pp. 9-26. , 17 p.
 
3.
In: Bartha, Csilla (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28. : A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok
Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó, (2016) pp. 259-278. , 19 p.
 
 4.
In: Feld-Knapp, Ilona; Boócz-Barna, Katalin (szerk.) DaF-Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa
München, Németország : Iudicium Verlag, (2016) pp. 116-128. , 12 p.
 
5.
In: Cserti, Csapó Tibor (szerk.) Horizontok és dialógusok : IV. Romológus konferencia: Tanulmánykötet
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék, (2015) p. 83
 
6.
Bodó, Csanád ; Heltai, János Imre
In: Gróf, Annamária; N, Császi Ildikó; Szoták, Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére
Budapest, Magyarország : Tinta Könyvkiadó, (2014) pp. 45-55. , 11 p.
 
7.
In: Gróf, Annamária; N, Császi Ildikó; Szoták, Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ? nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére.
Budapest, Magyarország, Alsóőr, Ausztria : Tinta Könyvkiadó, UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, (2014) pp. 45-55. , 11 p.
 
8.
In: Lehel, Peti; Vilmos, Tánczos (szerk.) Language Use, Attitudes, Strategies : linguistic identity and ethnicity in the Moldavian Csángó villages
Cluj-Napoca, Románia : Romanian Institute for Research on National Minorities, (2012) pp. 71-96. , 26 p.
 
 9.
In: Hires-László, Kornélia; Karmacsi, Zoltán; Márku, Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai
Beregszász, Ukrajna, Budapest, Magyarország : Tinta Könyvkiadó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, (2011) pp. 119-125. , 7 p.
 
 10.
In: Guttmann, Miklós; Molnár, Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion
Szombathely, Magyarország : Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék, (2007) pp. 126-132. , 7 p.
 
 11.
In: Heltai, Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció : Szaknyelv, fordítás, terminológia: MANYE XVI.: XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, 2006. április 10-12.
Pécs, Magyarország, Gödöllő, Magyarország : Szent István Egyetem, MANYE, (2007) pp. 72-77. , 6 p.
 
 12.
In: Benő, Attila; Szilágyi, N. Sándor (szerk.) Nyelvi közösségek - nyelvi jogok
Kolozsvár, Románia : Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, (2006) pp. 153-165. , 13 p.
 
 13.
In: Cs, Jónás Erzsébet; Székely, Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai 1-2
Pécs, Magyarország, Nyíregyháza, Magyarország : Bessenyei György Könyvkiadó, MANYE, (2005) pp. 170-176. , 7 p.
 
 14.
Heltai, János Imre ; Tarsoly, Eszter
In: P., Lakatos Ilona; T., Károly Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Budapest, Magyarország : Tinta Könyvkiadó, (2004) pp. 118-125. , 8 p.
 
 15.
In: Kiss, Jenő (szerk.) Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében
Budapest, Magyarország : Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), (2004) pp. 125-135. , 11 p.
 
 16.
Bodó, Csanád ; Heltai, János Imre ; Tarsoly, Eszter
In: Drescher, J. Attila; Herr, Judit (szerk.) Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek 2. : Válogatás a MANYE XI. (pécsi) és a XII. (szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból
Pécs, Magyarország, Budapest, Magyarország, Szekszárd, Magyarország : Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), (2003) pp. 67-72. , 6 p.
 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)
 
1.
2.
MAGYAR NYELVŐR 142 : 4 pp. 505-523. , 19 p. (2018)
 
4.
Heltai, János Imre ; Jani-Demetriou, Bernadett ; Kerekesné, Lévai Erika ; Olexa, Gergely
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 67 : 11-12 pp. 28-49. , 21 p. (2017)
 
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK LX. : 1. pp. 21-36. , 16 p. (2016)
 
7.
MAGYAR NYELVŐR 140 : 4 pp. 407-427. , 21 p. (2016)
 
8.
DEUTSCHUNTERRICHT FUR UNGARN 27 : Sonderheft pp. 89-105. , 17 p. (2015)
 
REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 23 : 4 pp. 25-57. , 33 p. (2015)
 
11.
12.
NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 2011 : 4 pp. 39-49. , 11 p. (2011)

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin