Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-01-10

Sarnyai Csaba Máté

Cím: Habil.;  PhD
Nem: férfi
Születési év: 1968
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: + (36) 1 483 2888

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2001
Tudományág: történettudomány (summa cum laude minősítéssel)
Disszertáció címe: A katolikus felső klérus viszonya a polgári átalakulás folyamatához (1848 március-december) [A katolikus autonómia megvalósításának problémái]
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993; 1995
Tudományág(ak): magyar – történelem - összehasonlító irodalomtudomány; filozófia
Oklevelet kiállító intézmény: Szegedi József Attila Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Kodolányi János Főiskola
Beosztás: főiskolai docens

Egyéb korábbi munkaadó: Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék; Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
Beosztás: tudományos ösztöndíjas


Kutatási és oktatási szakterületek
A 19–20. század magyar és európai egyháztörténet, különös tekintettel az állam és a katolikus egyház kapcsolatrendszerére a modern korban.
Felekezeti és kisebbségi autonómia törekvések Európában és Magyarországon a 19-21. században.
A modern politikai eszmeáramlatok és a történelmi vallások
A magyar vallástudomány története
A globalizáció tendenciái és hatásai korunk vallási jelenségeire


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
A román politikai berendezkedés és a katolikus autonómia Erdélyben 1921-1932 OTKA Témavezető Tematikus 2008-2014. SZTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
A magyar vallástudomány történetének kutatása projekt az SZTE Vallástudományi Tanszékével közösen (Prof. Dr. Máté-Tóth Andrással) 2007-től
Határon túli magyar kisebbségek és a többségi társadalom projekt Pap Tibor PhD. aspiránssal közösen (PTE Politika Tudományi Doktori Program)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2015-től Vallástudományi Szemle című vallástudományi folyóirat, rovatvezető, szerkesztő bizottsági tag
2023 Politikai eszmeáramlatok és vallás kapcsolata a modernitásban egyetemi jegyzet
2012-től Egyháztörténeti Szemle című történettudományi folyóirat szerkesztő bizottsági tag
2012-től Országos Tudományos Diákköri Tanács Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tag (Vallástudomány területért felelős)
2010-től KRE BTK Kari Kreditátviteli Bizottság tag
2009-től KRE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács tag
2008-tól Vallástudomány MA szakirányfelelős
 2019-től  KRE Egyetemi Felülbírálati Bizottsági tag
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol Cambridge First Certificate of English (1992), TOEFL (1993)
orosz alapfokú állami nyelvvizsga C
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Témavezető Tematikus OTKA Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok
2008-2015
Témavezető Tematikus OTKA Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok
2006-2009
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2002-2005
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos
Akadémia
2002 (Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj azonos évben való elnyerése miatt, törvényi kötelezettség alapján, lemondtam róla)
MTA-Sasakawa Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia és a Sasakawa Alapítvány (Japán) 2000-2002
Témavezető Ifjúsági OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1999-2002 (Az ennek keretében elvégzett munkát az illetékes kuratórium 2002-ben kiválóra minősítette)
Belföldi Doktorandusz Ösztöndíj Soros Alapítvány 1999
Faludi Ferenc Akadémia Ösztöndíja Faludi Ferenc Akadémia 1997-1999
PhD doktori ösztöndíj Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 1995-1998
 Mestertanár Aranyérem  Országos Tudományos Diákköri Tanács  2019. október 31.
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Hungarian Academy of Science - Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Hungarian Fellows’ Association alelnök
Szegedi Akadémiai Bizottság Modernkori Egyháztörténeti Munkabizottsága titkár
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
Magyar Történelmi Társulat tag
Magyar Vallástudományi Társaság tag
 Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozat  társelnök
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység  
2000-2002. Magyar Tudományos Akadémia és a Sasakawa Alapítvány (Japán) kutató munkatárs  
2011. május 2-6. KU Leuven Erasmus-vendégoktató  
2014. május 5-9. Universidad Salamanca Erasmus-vendégoktató  
 2019. április 4-12. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet  Erasmus-vendégoktató  
 2019. október 28-november 2.  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár  Erasmus vendégoktató  
2021.október 24-31.  Selye János Egyetem Komárno  Erasmus vendégoktató  
2022.május 20-27. Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Erasmus vendégoktató  

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Vasas Ilona Gyöngyi KRE Történettudományi Doktori Iskola  Salkaházi Sára élete és tevékenysége  
     
     
     

Opponencia és bíráló bizottsági tagság doktori védéseken és habilitációkon

Doktori hallgató neve,
intézmény

Kutatási téma / Disszertáció

címe

Védés éve
Pap József PhD. védés
Pécsi Tudományegyetem,
Történettudományi
Doktori Iskola

Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig

2002.

Fazekas Csaba Habilitáció Pécsi Tudományegyetem,
Történettudományi
Doktori Iskola

 Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban  2008.
Csiky Balázs, PhD. védés
Eötvös Loránd
Tudomány-egyetem,
Történettudományi
Doktori Iskola
 Serédi Jusztinián hercegprímási
tevékenysége
 2010.
Csibi Norbert PhD. védés Pécsi Tudományegyetem,
Történettudományi
Doktori Iskola
 Országos katolikus nagygyűlések Magyarországon az első világháború előtt  2015.

Pető Bálint PhD. védés Szegedi Tudományegyetem 

Történettudományi
Doktori Iskola

A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871–1883)  2018.

Farkas Ildikó Mária Habilitáció Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Doktori Iskola

A japán identitás kora újkori kialakulása 2018.

Rada János PhD. védés Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola

 Egyházkritika és a kultúrharc retorikája magyarországi röpiratokban  2020.

 

Publikációs lista

 

(https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010921)

Összes publikációk: 138; 

Hivatkozások száma: 242;  Hirsch index: 7

 

Monográfiák

Polgári állam és katolikus egyház /1848. március-december/ (A katolikus autonómia-törekvések megjelenése) METEM könyvek, Budapest, 2002.

Katolikus autonómiakoncepciók 1848-1920 Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (2022) , 160 p. 
ISBN: 9786155826276

Forráskiadványok

1848/49 és ami utána következett…Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából [Forráskiadvány] {Válogatás, szerkesztés, bevezetők és jegyzetek}A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1. Kalocsa, 2001. I-IV. rész 5-151.p/ az V. rész 152-237.p. Lakatos Andor munkája/ http://mek.oszk.hu/04600/04628/04628.doc

Sarnyai Csaba Máté - Máté-Tóth András: Jeles szerzők 1860-1920 Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből I. kötet {Válogatás, szerkesztés, bevezető tanulmány} Belvedere Szeged 2009. 352.p.

Sarnyai Csaba Máté, Máté-Tóth András (szerk.): Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből I.: Jeles szerzők 1860–1920 Budapest: L'Harmattan, 2013. 395 p. (Vallástudományi könyvtár; 8.) (ISBN:978-963-236-476-6)

Sarnyai Csaba Máté, Máté-Tóth András (szerk.): Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből II.: Jeles szerzők 1921–1945 Budapest: L'Harmattan, 2013. 376 p.
(Vallástudományi könyvtár; 9.) (ISBN:978-963-236-690-6)


Kötet szerkesztés:

Horváth Emőke-Sarnyai Csaba Máté-Vassányi Miklós (Szerkesztő) Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma Budapest, Magyarország : Kairosz Kiadó (2020) ISBN: 9789635140480

Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon /Tanulmány kötet/ (Balogh Elemérrel közösen) A Polay Elemér Alapítvány Könyvtára 1. Szeged, 2004. 251.p http://mek.oszk.hu/04600/04618/?from=rss
Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon 1848-1918. /Tanulmány kötet/ METEM könyvek, Budapest, 2001. 180 p http://mek.oszk.hu/04600/04672

Tanulmányok:
Külföldön

Sarnyai Csaba Máté:  A katolikus magyarság helyzete a Délvidéken a két háború között, a Szerbiai Bánság példáján In: Pap, Tibor (szerk.) Az első száz év. : A kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban.

Szabadka, Szerbia : Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (2021) pp. 7-15. ,

 Csaba Máté SarnyaiTibor PapPéter Bózsó West Balkan satellite states of the soft empire of the EU Security Dialogues 8 : 1-2 pp. 11-30. , 20 p. (2017)

Csaba Máté SarnyaiTibor PapIndividual, Community, Identity WEST BOHEMIAN HISTORICAL REVIEW 2 : 1 pp. 167-176. , 10 p. (2015)

Csaba Máté SarnyaiTibor PapThe minority political dimensions of the Serbian EU-accession efforts pp. 353-366. In: Vujačić, Ilija; Beljinac, Nikola - Nova Evropa i njena periferija. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije

Beograd, Szerbia : Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, (2015) p. 398

Máté-Tóth András, Sarnyai Csaba Máté: The History and Recent Trends of Religionswissenschaft in Hungary
In: Bubík Tomáš, Henryk Hoffmann (szerk.) Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened: The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Leiden: Brill Academic Publishers, 2015. pp. 122-165.
(ISBN:9789004283077)

Csaba Máté Sarnyai: “We do not want Foreign Strongholds within Our National State" the Romanian Educational Policy and the Historically Estabilished Churches between the Two Ward Wars
WEST BOHEMIAN HISTORICAL REVIEW 4:(2) pp. 179-194. (2014)

Csaba Máté Sarnyai, Tibor Pap: The (Trans)formation of Minority Politics in Serbia and Installation of Personal Autonomy (National Councils)
In: István Horváth, Ibolya Székely, Tünde Székely, Márton Tonk (szerk.)

Minority representation and minority language rights. Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2014. pp. 263-276. (ISBN:978-973-1970-83-7)
Changes in the Economic Situation of the Transylvanian Catholic Community After the Trianon Treaty, with Special Regard to the Estates Managed by the “Erdélyi Katolikus Státus” (Transylvanian Catholic Státus) in: CENTRAL EUROPEAN PAPERS 2014/II./1. pp 39-52 http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-hu/a-folyoirat-archivuma/2014-vol-2-no-1/20140201-sarnyai

Sarnyai Csaba Mate-Pap Tibor: Politico-theoretical aspects of the forming European ‘risk society’. From nation states to Europe-ization: ethnically and regionally based reproduction of social inequities in: Joanna Dyduch-Ryan Murphy-Malgorzata Michalewska-Pawlak (szerk.) European Union as a Global Actor. 320 p. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2014. pp. 245-264. (ISBN:ISBN 978-83-7545-522-9)

The Debate of the Romanian Concordat from the Perspective of Hungarian Catholics in the Twenties of the 20th Century in: CENTRAL EUROPEAN PAPERS 1:(1) pp. 17-26. (2013)

Sarnyai Csaba Mate-Pap Tibor: Issues of autonomy and Hungarian political parties in Voivodina after the change of system in: ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2:(1-2) pp. 17-31. (2013)
Aspects of autonomy and religion in the (post)modern environment in: Europolis 2/2012 Babes-Bolyai University Kolozsvár (Cluj) Románia p. 198-214 ISSN is 1582-4969.Visit: http://europolis.politicalanalysis.ro/wp-content/uploads/2013/03/6-sarnyai.pdf

Csaba Mate Sarnyai – Tibor Pap: The Difficulties in the Recognition of Small Differences: The Role of Language Politics with Regard to Minority Policy Making in the Serbia of the Early 2000’s. in: International Journal of Business and Social Research January 2013 Maryland USA p. 12-24 ISSN 2164-2540 Visit: http://www.ijbsr.org/images/archive_articles/January2013/2.pdf

Sarnyai Csaba Mate-Pap Tibor: The role of dynamic democracy in the formation of Europe-level solidarity and identity in: Marcin Grabowski, Pawel Laidler (szerk.) The World in Economic Crisis. Kraków: Jagiellonian University Press, 2012. pp. 127-141. (ISBN:978-83-233-3554-2)

Csaba Mate Sarnyai – Tibor Pap: The analysis of the education strategy of the National Council of the Hungarian Ethnic Minority (MNT) in Vojvodina in: Jezikoslovlje Linguistics, Vol. 13. No.2 (2012) Osijek, p. 601-623 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=135219
The views of Lajos Kossuth, József Eötvös and Ferenc Deák on catholic autonomy in: Hungary Through the Centuries East Europian Monographs /Ed. Richard Mulcahy-János Angi – Tibor Glant/ Columbia University Press, New York 2012. p.121-144.

Csaba Mate Sarnyai – Tibor Pap: THE RELATIONSHIP BETWEEN HUNGARIAN-MAJORITY MUNICIPALITIES IN VOIVODINA AND SERBIAN PROCESSES OF REGIONALISATION in: Social Geographical Challenges in Eastern-Central Europe of 21. Century Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute Berehovo, Ukraine 2012. (Ed: Berghauer Sándor - Miroslav Dnyisztrjanszkij) Volume II. pp. 68-76

Csaba Mate Sarnyai – Tibor Pap: Personal autonomy and/or National Councils in Voivodina in: Minority Politics Within the Europe of regions, Scientia Publishing House and Romanian Institute for Research on National Minorities Cluj Napoca, Kolozsvár, Romania 2011. (Ed.: István Horváth – Márton Tonk) pp. 251-276

Csaba Mate Sarnyai – Tibor Pap: Personal-based correctional mechanisms in East-Central Europe for easing horizontal social inequalities in: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe South East European University of Tetovo, Macedonia 2011. 170—184.p.

Sarnyai Csaba Máté - Pap Tibor: Program a mellérendelő többnyelvűségért in: Magyar Szó részben 1 rész 2010.10.30. http://www.magyarszo.com/fex.page:2010-10
30_Program_a_mellerendelo_tobbnyelvusegert.xhtml

Sarnyai Csaba Máté - Pap Tibor: Perszonális autonómia és/vagy Nemzeti Tanácsok a Vajdaságban in: Magyar Szó 4 részben 1. rész 2010. 164.szám (2010.07.17 - 18.) 23.o. 2. rész 2010.170. szám (2010.07.24-25.) 24.o. 3. rész 2010.176.szám (2010.07.31.-08.01.) 24.o. 4.rész

A Muraköz egyházkormányzati hovatartozásának kérdése 1848-ban in: Horvátországi Magyarság 4 részben: 1. rész 2010/2. 6-8.o; 2. rész 2010/3.6-9.o.; 3. rész 2010/4. 6-10.o.; 4.rész 2010/5. 6-10.o.

Csaba Mate Sarnyai – Tibor Pap: The formation and transformation of the minority- and regional institutional system in Serbia of the new millennium in Geographica Timisiensis 1/2010. pp. 77-87 http://www.geografie.uvt.ro/cercetare/publicatii/geographica/abstracte/Geographica2010-1/07.Csaba%20final.pdfhttp://www.geografie.uvt.ro/cercetare/publicatii/geographica/abstracte/Geographica2010-1/07.Csaba%20final.pdf

Az erdélyi katolikusság „kiáltó szava” a pápához (1921) in: Székelyföld Csíkszereda, 2009. szeptember 89 –99.p.

Die Meinungen von Ferenc Deák in der Sache der katolischen Autonomie in.: Ungarn-Jahrbuch Band 29., München, 2008. p. 111-130.

„…legszentebb kötelességemnek tartom, úgy nyilatkozni, mint átgondolt okok szülte meggyőződésem parancsolja…” (Szép Ferenc szabadkai káplán véleménye az egyház helyzetéről 1848-ban) in: Szép Ferenc Emlékkönyv Szabadka, 2007. 149-190.p.,

Julius Krohn-Róheim Géza és Mircea Eliade sámánképe in. Korunk Kolozsvár, 2007. július 84-87.p http://89.42.110.12/oldal.php?ev=2007&honap=7&cikk=3645

Határozott kiállás egy történelmi pillanatban (A Csanádi Püspöki Szentszék fellépése az uralkodói manifesztummal és a császárhű temesvári katonai parancsnoksággal szemben 1848 októberében) in: Korunk Kolozsvár, 2002. július 106-111.p http://89.42.110.12/olda l.php?ev=2002&honap=7&cikk=3007

Der Zwang des Kompromisses oder der Kompromiß des Zwanges?” in.: Ungarn-Jahrbuch Band 25., München, 2002. .p.47-54

Hazaiak 

Kötetben

Sarnyai Csaba Máté – Puchinger Noémi: Az erdélyi magyar katolikusok impériumváltás utáni helyzetének értelmezési irányai az elmúlt évtizedekben  in: Az egyháztörténet-írás története Magyarországon (Szerkesztette: Fazekas Csaba és Rada János) Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Miskolc, 2022. 138-152.o. (http://real.mtak.hu/153862/1/Az%20egyh%C3%A1zt%C3%B6rt%C3%A9net-%C3%ADr%C3%A1s%20t%C3%B6rt%C3%A9nete%20Magyarorsz%C3%A1gon.pdf)

Sarnyai Csaba Máté: Szociális reformok keresztény szemszögből Giesswein Sándor gondolatvilágában  In: Horváth Emőke-Sarnyai Csaba Máté-Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma Budapest, Magyarország : Kairosz Kiadó, (2020) pp. 223-234 

Ivicz Mihály ZsoltSarnyai Csaba MátéMitev Ariel ZoltánJövevények keresztény megítélése Európában egykor és ma pp. 65-71. In: [s.n.] (szerk.) Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai = Hodnota, kvalita a konkurencieschopnost’ vyzvy 21. : Nemzetközi tudományos konferencia Komárno, Szlovákia : Selye János Egyetem, (2017)

Sarnyai Csaba MátéA magyar katolikus egyház anyagi problémái és kapcsolatuk az autonómia-igénnyel 1848 teléig in: Anka, László; Kovács, Kálmán Árpád; Ligeti, Dávid; Makkai, Béla; Schwarczwölder, Ádám (szerk.) Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 170-180. , 11 p.

Sarnyai Csaba MátéMitev Ariel ZoltánIvicz Mihály Zsolt: Kereskedelmi praktikák Luther Márton lámpása alatt pp. 17-25. In: Böcskei, Elvira (szerk.) Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), (2016)

Sarnyai Csaba MátéMitev Ariel ZoltánIvicz Mihály Zsolt Ethical Economic Thinking and Competitiveness Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Budapest pp. 18-26. In: Bölcskei, Elvira (szerk.) Ethical economic thinking and competitiveness : International Conference on "Ethical economic thinking and competitiveness", 15-16 October, 2015 Budapest, Magyarország : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, (2016) p. 235

"Széchenyi Istvánnak ilyen, a világon túlira beállított lelke van" Megjegyzések Prohászka Ottokár Széchenyi-képéhez
In: Mózessy Gergely (szerk.) Prohászka-tanulmányok 2012-2015: A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. Konferencia helye, ideje: Budapest Székesfehérvár: Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, 2015.pp. 224-227. (ISBN:978-963-88071-6-8)

Az egyházi kinevezések gyakorlatának néhány kérdése 1848 végéig In: Klestenitz Tibor, Zombori István (szerk.) Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Budapest:MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. pp. 105-110.


A katilokusok helyzete a csanádi egyházmegyétől elcsatolt részeken a szerbiai Bánságban in: Miklós Péter (szerk.) A szegedi nagytájtól az egységesülő Európáig 272 p. Szeged: Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2014. pp. 89-102. (ISBN:978-963-08-8904-9)


Előszó in: Sarnyai Csaba Máté, Bagi Zoltán Péter, Jóni Eszter, Nyerges Ádám, Pap Tibor, Rózsa Rita, Keresztes Noémi, Csíkos Tímea, Forgács Attila, Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos, Marosi Tibor, Nagy Viktor Novák Anikó, Rózsa Rita (szerk.) Kihívások és lehetőségek: Válogatott társadalomtudományi tanulmányok. 189 p. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2014. pp. 7-9. (ISBN:978-86-86935-01-0)

Máté-Tóth András-Sarnyai Csaba Máté: Előszó in: Sarnyai Csaba Máté, Máté-Tóth András (szerk.): Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből I.: Jeles szerzők 1860–1920. 395 p. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 9-23. (Vallástudományi könyvtár; 8.) (ISBN:978-963-236-476-6)

Máté-Tóth András-Sarnyai Csaba Máté: Előszó in: Sarnyai Csaba Máté, Máté-Tóth András (szerk.): Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből II.: Jeles szerzők 1921–1945. 376 p. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 7-22. (Vallástudományi könyvtár; 9.) (ISBN:978-963-236-690-6)

Pap Tibor-Sarnyai Csaba Máté: Do Hungarians in Voivodina Elect Experts or Polticians? An Analysis of the 2010 Election Process of the National Minority Council in: Pálné Kovács I, Kákai L (szerk.)Ten Public Policy Studies. 200 p. Pécs: University of Pécs Department of Political Studies, 2013. pp. 153-168. (Political studies of Pécs, 8) (ISBN:978-615-5001-85-7)

Széchenyi hite és személye Prohászka Ottokár és Ravasz László szemével in: Benkő Ágota, Vértesaljai László SJ (szerk.) Széchenyi hite. 156 p. Budapest: JTMR Faludi Ferenc Akadémia, 2013. pp. 139-147. (Jezsuita könyvek; Agóra 17.) (ISBN:978 963 80145 11)

"nemzet és dinasztia eggyé forradásának örömünnepélye (?!) A Rákóczi-újratemetés értelmezéséhez in: Miklós Péter (szerk.) A hazáért és a szabadságért: Tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről. Szeged: Belvedere Meridionale, 2013. pp. 235-238. (ISBN:978-615-5372-02-5)

Sarnyai Csaba Máté-Pap Tibor: The role of interpretation and discourse in the Serbian foreign relations in the 2010's, with special regard to the EU and Russia In: András Lőrincz (szerk.) The Balkans Dialogue: Conflict Resolution and EU Accession Politics in the Balkans and Turkey. 296 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.02.08-2013.02.09. Budapest: Institute for Cultural Relations Policy (ICRP), 2013. pp. 89-94. (ISBN:978-963-08-7291-1)

Páter Zadravecz István és a „szegedi gondolat” egy lehetséges interpretációja 800 éves a Ferences Rend (Szerkesztette: Medgyesy S. Norbert- Ötvös István-Őze Sándor) PPKE - MTEM - SSZFH. Budapest 2012. I. kötet 398-405.o.

Vallástörténet, keresztény etikai dimenzióban Kühár Flóris egyetemes vallástörténete in: „Örökség és küldetés” Bencések Magyarországon /Szerkesztette: Illés Pál Attila és Juhász-Laczk Albin/ 2. kötet METEM Budapest, 2012. 706-725.o.

A Magyar Nemzeti Tanács oktatási stratégiája és annak regionális és kisebbségpolitikai vonzatai (Pap Tiborral közösen) in: Érték és sors Magyarságtudományi kutatások II. (Szerkesztette: Garaczi Imre): Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány Veszprém 2012. 397-418.o

Csaba Máté Sarnyai – Tibor Pap – Attila Zsignár: Integration, Anti-Discrimination, Assimilation? – Aspects of the Sarazzin-case in Minority Politics (előadás) Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena: Descriptions, Analyses and Generalizations Századvég Kiadó – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola(Ed: Jolán Róka) Budapest 2011. pp. 320-334

A protestáns és katolikus etika és a kapitalizmus szelleme (Max Weber és Michael Novak művei alapján) in: Kálvin –Magyarság –Európa Pécs 2010. 217-226.o.
Globalization - culture –autonomy-church/religion in: Study of Religions in Szeged (Ed. Tibor Porció) Szeged 2010. pp. 87-97

Két ferences a katolikus autonómiáról 1919. március és 1920. (Páter Zadravecz István és egy névtelen szerző írásai alapján) in: Újragondolt negyedszázad (Tanulmányok a Horthy-korszakról ) szerk. Miklós Péter (Belvedere Szeged) 2010. 181-197.o.,

A piaristák és a középiskolai reform 1848-ban in: A piarista rend Magyarországon (Szerkesztő: Forgó András) Szent István Társulat, Budapest 2010. 308-315.o.,

Vallás, mágia és áldozat Marót Károly és Domján Elek nézeteinek tükrében in: A magyar vallástudomány története szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám (Budapest. L'armattan, 2009.) 181-187.o,

Előhang egy készülő magyar vallástudomány-történeti szöveggyűjteményhez Ukrajnára (Máté-Tóth Andrással közösen) in: A magyar vallástudomány története szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám (Budapest. L'armattan, 2009.) 104-119.o.,

Prohászka Ottokár és a valláspszichológia megjelenése Magyarországon in: Prohászka tanulmányok 2007-2009. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2009. 133-139.o.,

Globalizáció – autonómia – egyház a 21. században in: A tudomány keresztútjain (Szerkesztő: Szűcs Olga) Kalocsa 2007. 139-145.o.,

Egyházak a rendszerváltó Kelet-Közép-Európában. Egy nemzetközi vizsgálat tapasztalatai, különös tekintettel Magyarországra, Szlovákiára és Ukrajnára (Máté-Tóth Andrással közösen) in: Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után (Szerkesztette: Balogh Margit – Szarka László) MTA Társadalomkutató Központ Budapest, 2008. magyarul: 355-359.o.; szlovákul: 360-364.o. http://www.mtatk.hu/interreg/index.php?oldal=kotet2

A világi hívek szerepe az egyházban és a szociális kérdés Prohászka Ottokár és Gisswein Sándor értelmezésében in: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon 1919-1945 (Szerkesztő: Szilágyi Csaba) Gondolat Kiadó Budapest 2008. 163-178.o.,

Sámán koncepciók egymás fényében in: 100 éve született Mircea Eliade (szerkesztő: Básti Ágnes) Belvedere Kiadó Szeged 2008. 137-142.o.

Fenntartható fejlődés és az Európai Unió környezeti politikája in: Európai Kihívások (Szerkesztő: Gulyás László és Gál József) Szeged 2007. 50-54.o.,

Forradalmak után, konszolidáció előtt: katolikus autonómia-koncepció egy fővárosi ferences plébániáról 1920-ból in: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. (Szerkesztette: Őze Sándor és Medgyesy-Schmikli Norbert). PPKE BTK - METEM, Piliscsaba - Budapest, 2005. I. kötet, 375-382.o.

Kossuth Lajos és a katolikus felső klérus autonómia-igénye Kossuth Lajos és az egyházak (Szerkesztette: Kertész Botond) Luther Kiadó Budapest, 2005. 62-69.o.,

Egy meg nem valósult idea in: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon (Szerkesztette: Balogh Elemér- Sarnyai Csaba Máté) A Polay Elemér Alapítvány Könyvtára 1. Szeged, 2004. 177-186.o. http://mek.oszk.hu/04600/04618/?from=rss,

Vita az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyának értelmezése körül a 19. század derekán (1848-1866) „Mater et magistra” (Szerkesztette: Hegedűs András – Csongor Edina) Esztergom, 2004. 175-182.o.

A politikai katolicizmus fogalmáról és a reformkori politikai katolicizmusról Korreferátum in: Fazekas Csaba vitaindító tézisei kapcsán „Miskolci Társadalomtörténeti Műhelyviták” Miskolc, 2002. 20-22.p.

„Az autonómia sürgetése a kor uralkodó eszméinek megnyilatkozása” (Prohászka Ottokár katolikus autonómia megközelítése a századfordulón) in: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról /Szerk. Szabó Ferenc és Mózessy Gergely/ Agapé Kiadó, Szeged, 2002. 85-96.p.

Az autonómiáról nézetei egy papnak, 1919 március. (P. Zadravecz István az ellenforradalom „Kapisztránja” a katolikus autonómiáról.) in: Magyarország és Európa 1919-1939. /Szerk. Döbör András és Kiss Gábor Ferenc/ BELVEDERE könyvek Szeged, 2001. 107-122.p,

A püspöki kar által támogatott autonómia-elképzelés 1848-ban in.:„Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon (1848-1918)” konferencia kötete METEM könyvek / szerk.: Sarnyai Csaba Máté/ Budapest, 2001. 63-88.p http://mek.oszk.hu/04600/04672,

Egy teoretikusan lehetséges megoldás? (Horváth Mihály autonómia-koncepciója, 1849) in: „Akit szolgáltatok egy árva hon volt” 1848-49 (Közlemények Székesfehérvár történetéből I.). /szerk.: Csurgai-Horváth József és Demeter Zsófia / Székesfehérvár, 2000. 213-226.p

Konfrontáció vagy kooperáció? A katolikus püspökök értekezlete és tanácskozása Eötvös miniszterrel, egy résztvevő szemszögéből (1848 május-június)in.: Magyarország a nagyhatalmak (erő)terében (Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára) /szerk.: Majoros István/ Pécs, 2000. 535-558.p

Források a szekularizációs törekvések püspökkari értékeléséhez 1848-ban
(bevezető tanulmány és forrásközlés) in: Fiatal egyháztörténészek írásai /szerk.:Fazekas Csaba/ Miskolc,1999. 114-148.p http://mek.oszk.hu/02000/02082/html/sarnyai.htm,

A radikális katolikus alsópapság követelései és az egyházi vezetés reagálása 1848-ban „Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon” konferencia kötete, / szerk.: HegedűsAndrás-Bárdos István / Esztergom, 1999. 57-82 p.
Oktatás laicizálási törekvések és a katolikus felsőklérus 1848-ban in: Fiatal Egyháztörténészek Kollokviuma /szerk.: Kósa László / (AZ ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének Kiadványai I. ) Budapest, 1999. 69-104.p

Folyóiratokban:

Sarnyai Csaba Máté – Puchinger Noémi: Viták az erdélyi római katolikus státus eredete és kompetenciái kapcsán 1891–1932 in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2022 3-4. Várható megjelenés 2023 első felében

Sarnyai Csaba Máté: Serédi Jusztinián és Klebelsberg Kunó konfliktusa az 1928-as üdvözlő beszédeik tükrében EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 22; 2021/3  pp. 105-112.

Sarnyai Csaba Máté: „Hogyan lehet szeretni a hazát?” Zadravecz István egy interjúja és két szentbeszéde, Szeged–Alsóváros, 1919. január – május in: Egyháztörténeti Szemle 2020/2. pp 64-71

Sarnyai Csaba MátéGiesswein Sándor keresztényszociális reformeszméinek kulcsfogalmai in: EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 22 : 2 pp. 63-73. , 11 p. (2019) http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/szemle_2019-2-63-73.pdf

Sarnyai Csaba MátéMi a vallás keletkezésének titka? Makkai Sándor felfogása in: REFORMÁTUS SZEMLE 12 pp. 143-152. , 10 p. (2019)

Sarnyai Csaba Máté1848-49-es papi levelek, mint egyháztörténeti források: módszertani és értelmezési kérdések a bácskai szerb betörésekről írt kútfők apropóján in: MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 29 : 3-4 pp. 32-40. , 9 p. (2017) 

Sarnyai Csaba Máté„Az emberek egymásnak születtek; oktasd őket, vagy viseld el őket.” Márai Sándor Röpirat a nemzetnevelés ügyében In: Sepsi, Enikő; Szathmári, Éva (szerk.) Értelmiség, felelősség, protestantizmus : Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2017-es évkönyve Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2018) pp. 64-76. , 13 p.

Sarnyai Csaba Máté"Mi hát a polgári házasság?" in: GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 3 : 1-2 pp. 17-28. , 12 p. (2016)

Sarnyai Csaba MátéAz erdélyi katolikusok két háború közti helyzetének néhány interpretációja a közelmúlt történetírásában in: MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 28 : 1-4 pp. 118-129. Paper: http://www.heh.hu/MEV_2016_1-4.szam.pdf , 12 p. (2016)

Sarnyai Csaba MátéMitev Ariel ZoltánIvicz Mihály Zsolt: Luther tanainak hatása a vállalati felelősségvállalásra in: STUDIA CAROLIENSIA x : x pp. 223-237. , 15 p. (2016)
Két korszak, két nézet az Erdélyi Katolikus Státussal szemben (Csorba Ferenc és Onisifor Ghibu) in: ACTA HISTORICA (SZEGED) 136: pp. 61-73. (2014)

Szerb–magyar konfliktusok a papság szemével a Kalocsa– Bácsi egyházmegyében 1848–49-ben
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 25:(1-2) pp. 21-28. (2013)

Pap Tibor Sarnyai Csaba Máté: Global challenges, local solutions in public representation: general socio theoretical lesson in the transformation of Serbian minority and regional institutions in: SOUTH EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 4:(1) pp. 1-6. (2013)

A szellem vallása, avagy az egyház-mentes vallás szelleme Schmitt Jenő Henrik anarchista vallás- és egyház víziója in: Egyháztörténeti Szemle 2012/4. 90-95.o. http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai-schmitt.htm

A vajdasági magyar pártok és az autonómia kérdésköre a rendszerváltás utáni Szerbiában (Papp Tiborral közösen) in: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO - JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT HU-ISSN: 1789-0446 2012/3. 99-117.o. http://www.dieip.hu/2012_6_2_szam.pdf

Ki gyakorolja a főkegyúri jogot? Serédi Jusztinián prímási kinevezése in: Rubicon 2012/9-10. 32-35.o.

Állam – katolikus egyház – ifjúság 1964-86 in: Emlékeztető 2012/1. 39-42.o. http://www.emlekpont.hu/emlekezteto/2012_1/2012_1.pdf

A vajdasági magyar többségű önkormányzatok és a szerbiai regionalizácios folyamatok kapcsolata (Papp Tiborral közösen) in: Virtuális Intézet Közép- Európa Kutatására Közleményei 2012. IV. évf. 3. szám 89-100.o.

Szakértőt vagy politikust választanak a vajdasági magyarok? (Papp Tiborral közösen) in: Közép-Európai Közlemények 2011/3-4. 240-251.o.

Egy határ kiigazítási elképzelés Trianon után (1920 szeptember) in: Közép-Európai Közlemények 2011/3-4. 57-67.o.

Hellenizmus, zsidóság és az Újszövetség kapcsolata Ifj. Varga Zsigmond gondolatainak tükrében in: Orpheus Noster 2010. 1.szám 113-116.o. http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/Orpheus_Noster2010.1/ON_Sarnyai_1szam_113_116.pdf

A jogi személyiség kérdése az erdélyi Római Katolikus Státust illetően az 1932-es Emlékirat tükrében in: Közép-Európai Közlemények 2010/4. 58-66.o.

Az impérium váltás hatása a felekezeti viszonyok alakulására a Szerbiai Bánságban in: Közép-Európai Közlemények 2010/2. szám. 98-106.o.

Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impériumváltás után in: Közép-Európai Közlemények 2009/2-3. szám. 135-140.o.

Források a Muraköz zágrábi egyházmegyétől való elcsatolásának történetéhez (1848) in: Levéltári Közlemények, 79. évf. (2008) 279-299. o.

„…magának a vallásbölcseletnek súlypontja is tényleg a valláspszichológiába tolódik el…” Prohászka Ottokár és a valláspszichológia in: Egyháztörténeti Vázlatok 2008. 3-4. 85-89.o. http://www.heh.hu/MEV_2008_3-4.szam.pdf

Deák Ferenc és a katolikus önkormányzat megvalósításának nehézségei in: Egyháztörténeti Szemle Miskolc-Sárospatak, 2008/3. 22-45.o. http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai-deak.htm

Lendítő vagy kerékkötő? (A katolikus felső klérus a polgári átalakulás folyamatában 1848 április-szeptember) in: Belvedere Meridionale, 2008. 5-6. sz. 4-14.o.

„Mire jó az önmaga felett rendelkező nép, ha nincs alávetve Istennek?"A vallás szerepe Alexis de Tocqueville társadalomképében in: Studia Religiosa 2. Szeged 2008. 168-174.o.,

Politikai és/vagy egyházkormányzati konfliktus? (Megjegyzések a Muraköz zágrábi egyházmegyétől való elcsatolásának 1848-as történetéhez) in: Egyháztörténeti Vázlatok 2008. 1-2. 385-397.o. http://www.heh.hu/MEV_2008_1-2.szam.pdf

„…de minden körülmények között meg lesz az a megnyugtató vigasztalásunk, hogy a dolog nem rajtunk múlt.” (Prohászka Ottokár és Gisswein Sándor katolikus autonómia értelmezésének összehasonlító elemzése) in: Belvedere Szeged, 2007. február-március 40-53.o.

Giesswein Sándor katolikus autonómia-értelmezése a századfordulón in: Kút II. évf. 2003. 3-4. szám 50-59.o.

Lajos Kossuth and the Autonomy Demand of the Catholic Higher Clergy in 1848 in: Hungarian Studies Budapest, 2002 Volume 16 2002/2. .p.165-172 http://www.akademiai.com/content/j51h727805164511/ letölthető regisztráció után

Megjegyzések egy készülő forráskiadvány margójára (Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848/49-es aktáiból) /Lakatos Andorral közösen/ in: Egyháztörténeti Szemle Miskolc-Sárospatak 2001/2. 93-102.p.

A katolikus-autonómia megközelítési lehetőségei a XIX. század második felében in.: Századvég 21. szám, 2001 nyár 85-101.p. http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/21/sarnyai.htm

Kényszer és/vagy kompromisszum /A klérus lemondása az egyházi tizedről 1848-ban/ in: Egyháztörténeti Szemle Miskolc-Sárospatak 2000/2. 119-142.p. http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai.htm

A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság 1964-1994. in: Egyházfórum 1996/4. 30-38p.

Perspektívák és lehetőségek az egyháztörténeti kutatásban in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/3-4. 225-230.p

Egyházreform-igény 1848 in.: Egyházfórum 1998/1-2. 72-78.p

A katolikus papság és a politika 1848 tavaszán in: Vigília 1998/10. 740-745.p http://www.vigilia.hu/1998/10/9810sar.html

Úrbéri kárpótlás és/vagy arányosítás /A szekularizációs törekvések püspökkari értékelése 1848 végén/a doktori szigorlati dolgozat közlésre szánt formája in: Századok 1998/2. 397-416.p http://nfo.arcanum.hu/szazadok/index.jsp olvasható regisztráció után

Forrásközlések:
Horváth Mihály vallás- és közoktatási miniszter felhívása az 1849. augusztus 20-án tartandó katolikus autonómia kongresszus megtartására (forrásközlés és bevezető) in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/1-2. 147-150.p.

Scitovszky János püspök levele báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszterhez 1848 (forrásközlés és bevezető) in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1996/3-4. 179-187.p.

Recenziók
Gulyás László: Edvard Benes. Közép-Európa koncepciók és a valóság című könyvéről Közép –Európai Közlemények 2008/2. 116-118.o.

Egyházi élet Szegeden, szegediek élete az egyházban /Miklós Péter: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről/ in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2007. 224-225.o.

A Szent Szövetség hatalmi rendszere /Paul Schroeder: Transformation of Europian politics 1763-1848/ in:. Klió 1999/1. 108-111.p http://www.c3.hu/~klio/klio991/klio108.htm

Konferenciák


Külföldiek:
1. Kossuth and the catholic autonomy (1848) előadás a „Lajos Kossuth in Changing Context: History, Freedom and Memory in Modern Hungary, 1848-2001.", (Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, 2002. április 12-14.)
2. Globalization, civilization and diversity (What are we really talking about?) An attempt to interpret some of the key terms of the Forum vitaindító előadás a „Multiculturalism: Capitalizing on the Wealth of Diversity” című Afrika-Európa Regionális Fórum „Globalization and/or clash of civilizations” szekciójában (Kairó, Egyiptom, 2003. június 21-24.)
3. Sustainable development and the environmental policy of the European Union vitaindító előadás a Tackling the Challenges of Sustainable Development Conference (University of Coimbra, Coimbra, Portugália 2005. július 20-24.)
4. Szép Ferenc véleménye az egyház helyzetéről 1848-ban előadás Szép Ferenc Emléknap Konferencia (Szabadka, Szerbia 2006. szeptember 10.)
5. What does autonomy mean in globalization? előadás a Human Rights and Human Security Conference (Charles University, Prága, Csehország) 2007. január 21-22.)
6. Golobalization – autonomy – church/religion in the 21st century in: Human Rights and Creative Leadership (Ruhr University, Bohum, Németország 2007. június 24-28.)
7. Global expectations – local solutions: regionalisation efforts and the situation of minorities előadás LOCAL INITIATIVES TO THE GLOBAL CRISIS Conference (University of Deusto, Bilbao, Spanyolország 2010. február 24-26.)
8. The formation and transformation of the minority- and regional institutional system in Serbia of the new millennium előadás Cohesion and Disparities Regional Management, Peripheral Areas and Sustainable Development – European Perspectives (West University of Timişoara,Temesvár, Romania 2010. május 13-16.)
9. Personal autonomy and/or National Councils in Vojvodina előadás Minority Politics Within the Europe of regions (ECPR Standing Group on Federalism and Regionalism,, Sapientia Hungarian University of Transylvania és a Romanian Institute for Research on National Minorities (ISPMN), Cluj, Kolozsvár, Romania 2010. június 17-19.)
10. Personal-based correctional mechanisms in East-Central Europe for easing horizontal social inequalities előadás Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 2. (Scientific Research Center of the SEE (South East European) University of Tetovo (Macedonia) and the research group 'Babylonian Europe' of the University of Amsterdam SEE University of Tetovo Macedónia 2010. október 7-9.)
11. Multilingualism, Minority Education and Regionality – an Attempt to Expose an Obvious, yet Little Examined Interrelationship Through the Analysis of the Educational Strategy of the MNT Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3 University of Pécs – University of Osijek, 8-11 June, 2011
12. THE DIFFICULTIES OF VALIDATING MINOR DIFFERENCES The role of language policy in the forming of minority policy in the Serbia of the early 2000s Third Conference on Language Contact in Times of Globalization University of Greifswald, Germany 30 June 2011 – 02 July
13. THE RELATIONSHIP BETWEEN HUNGARIAN-MAJORITY MUNICIPALITIES IN VOIVODINA AND SERBIAN PROCESSES OF REGIONALISATION “Challenges of Society Geography of Eastern Central Europe” Conference Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute Berehovo, Ukraine, 29-30 March 2012
14. Aspects of autonomy and religion in the (post)modern environment “RELIGION AND POLITICS IN THE GLOBALIZATION ERA” Babes-Bolyai University Kolozsvár Rumania June 22-24,
15. The role of dynamic democracy in the formation of Europe-level solidarity and identity Europe and the World in Crisis: Challenges and Opportunities Jagiellonian University, Krakow, Poland 7-8 September 2012
16. Politico-theoretical aspects of the forming European ’risk community. From nation states to Europeanization: ethnically and regionally based reproduction of social inequities and the difficulties of its reduction “Facing the EU’s Future” University of Wrocław, in cooperation with Konrad-Adenauer-Stiftung Wrocław, Poland 27-28 September 2012.
17. The (trans)formation of minority politics in Serbia and the installation of personal autonomy (national councils) Minority representation and minority language rights: Origins, experiences and lessons to be learned Sapientia Hungarian University of Transylvania Kolozsvár (Cluj), Romania October 11-14. 2012.
18. Structural tensions between regional and non-regional forms of local politics in Serbia „Regionalisation and Inter-regional Cooperation” 21st NISPAcee Annual Conference May 16 - May 18, 2013, Belgrád, Szerbia
19. Minority Institutions in Serbia MAGYYARORSZÁG A BALKÁN KAPUJÁBAN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ BŐVÍTÉSÉNEK KÉRDŐJELEI Szabadka, Szerbia 2014. április 3-5.
20. Language, politics, power – on the linguistic basis of minority politics Linguistic and cultural diversity in space and time Dubrovniki Egyetem, Horvátország 2014.április 30 –május 2.
21. 21th century democracy-theoretical aspects of the minority political recommendations of the European Council Self-determination in Europe Konferencia Universitate Bern 2014. október 9-11. Bern, Svájc

22. The relationship between ethnopolitics and minority institutions in the case of the Vojvodina Hungarians előadás (Léphaft Áronnal és Papp Tiborral közösen) ASN World Convention Columbia University, New York USA 23-25 April 2015

23. The minority political dimensions of the Serbian EU-accession efforts  New Europe and Its Periphery (Belgrád, Szerbia) 2015.09.25-27.

24. Sarnyai Csaba Máté- Pap Tibor-Bozsó Péter: Az EU, mint ’puha birodalom’ és a nyugat-balkáni nemzetépítések társadalomelméleti összefüggései Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában  2016. március 31–április 1.  Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna)

25. Sarnyai Csaba Máté- Mitev Ariel Zoltán-Ivicz Mihály Zsolt: Luther, the bridge-building master  Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict Reformed Theological Faculty, J. Selye University, Komárno, Slovakia 2016.04.22-23.

26. Pragmatic and symbolic dimensions of the Serbian language politics Conference Politics of Multilingualism University of Amsterdam (Amszterdam, Hollandia) 2017. május 24-27.

27. Csaba Máté SarnyaiTibor PapPéter Bózsó: West Balkan satellite states of the soft empire of the EU THE BALKANS BETWEEN EAST AND WEST: OLD AND/OR NEW SECURITY CHALLENGES UNIVERSITY “Ss. CYRIL AND METHODIUS” FACULTY OF PHILOSOPHY – SKOPJE INSTITUTE FOR SECURITY, DEFENCE AND PEACE AND UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF SECURITY STUDIES 2017. 09. 05-07. Ohrid, Macedónia 

28.  A katolikus egyház a Délvidéken a két háború között a szerbiai Bánság példáján Az első 100 év: a kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban Konferencia Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ 2020. szeptember 4. Subotica/Szabadka Szerbia

29.  The socio-theoretical basis of self-governance in the Austro-Hungarian Empire – reflections on the Sopron referendum and the situation of Orvidek   Minorities and Self-determination: 100th Anniversary of the Post-World War I Plebiscites Conference  Flensburg, Németország 2021.06. 3-4.


Hazaiak:
1. Úrbéri kárpótlás és/vagy arányosítás előadás Fiatal Egyháztörténészek Konferenciája (Miskolc 1997. december 2.)
2. A katolikus püspöki kar és az 1848 áprilisi törvények előadás Faludi Ferenc Akadémia
(Budapest, 1998. február 24.)
3. A katolikus autonómia-értelmezési lehetőségei a XIX. századi Magyarországon előadás Doktoranduszok Országos Konferenciája ( Gödöllő,1998. április 4.)
4. A püspökök autonómia elképzelései 1848-ban előadás "Katolikus egyház és a polgári átalakulás fordulatai Magyarországon (1848-1918)" konferencia (Szeged, 1998. április 21.)
5. Az alsópapság törekvései az egyház liberalizálására 1848-ban előadás „Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon” konferencia (Esztergom, 1998. május 28.)
6. Oktatás laicizálási törekvések és a katolikus felső klérus (1848) Fiatal Egyháztörténészek Kollokviuma (Budapest, 1998. november 3.)
7. Horváth Mihály autonómia-koncepciója (1849) előadás „A szabadságharc és az egyházak” konferencia ( Székesfehérvár, 1998. november 12.)
8. Megjegyzések egy készülő forráskiadvány margójára (Válogatott dokumentumok
kalocsai érseki levéltár 1848/49-es aktáiból)./Lakatos Andorral közösen/ Fiatal Egyháztörténészek Országos Találkozója (Sárospatak,1999. október 29-30.)
9. Az autonómiáról nézetei egy papnak, 1919. március. (P. Zadravecz István az ellenforradalom „Kapisztránja” a katolikus autonómiáról.) előadás „Európa és Magyarország 1919-1939” című konferencián (Szeged, 1999. november 9.)
10. Lendítő vagy kerékkötő? (A katolikus felső klérus a polgári átalakulás folyamatában 1848 április-szeptember) előadás a Millenniumi Történész Szaknapok és Konferenciasorozat 2000. (Pécs, 2000. április 12.)
11. Reinterpretáció vagy félreértés? (A katolikus-autonómia megközelítési lehetőségei a XIX. század második felében) előadás „Politika és politikai gondolkodás a harmadik évezred küszöbén” VI. Országos Politológus Vándorgyűlés (Szeged, 2000. június 3.)
12. Határozott kiállás egy történelmi pillanatban (A Csanádi Püspöki Szentszék fellépése az uralkodói manifesztummal és a császárhű temesvári katonai parancsnoksággal szemben 1848 októberében) előadás Temes és Csongrád megyei régió fiatal történészei találkozója (Szeged, 2000. június 10.)
13. Az Esztergom-Kalocsa vita a 19. század közepén előadás Milleniumi Egyháztörténeti Konferencia (Kecskemét, 2000. szeptember 25.)
14. Vita az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonyának értelmezése körül a 19. század derekán (1848-1866) előadás „Mater et magistra” Az Esztergomi Főegyházmegye ezer éve (Esztergom, 2001. május 16-17.)
15. A politikai katolicizmus fogalmáról és a reformkori politikai katolicizmusról korreferátum a Miskolci Társadalomtörténeti Műhely vitaülése (Miskolc, 2001. december 5.)
16. Prohászka Ottokár katolikus autonómia megközelítése a századfordulón előadás a Prohászka Ottokár halálának 75. évfordulójára rendezett díszülésen (Székesfehérvár, 2002. április 2.)
17. Két ferences a katolikus autonómiáról 1919. március és 1920. (Összehasonlító elemzés Páter Zadravecz István és egy névtelen szerző írásai alapján) előadás A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára című konferencián (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Piliscsaba, 2002. október 16.)
18. Kossuth és a katolikus autonómia előadás a Kossuth Lajos és az Egyházak című konferencián (Evangélikus Országos Gyűjtemények Budapest, 2002. október 24.)
19. Polgári állam és a katolikus egyház viszonya Magyarországon a XIX. század közepén kutatási beszámoló a „Kézfogás a jövőért – Partnership for the future” Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund társadalomtudományi ösztöndíjalapítvány konferenciáján (Debrecen, 2002. október 28.)
20. Giesswein Sándor katolikus autonómia-értelmezése a századfordulón Fiatal Egyháztörténészek Konferenciája (Budapest, 2003. október 28.)
21. Deák és a katolikus autonómia-probléma Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon (Szeged, 2003. november 4.)
22. Kapcsolati háló építés két konferencia tükrében: Cairo 2003. – Coimbra 2005. konferencia beszámoló a „Kézfogás a jövőért II. – Partnership for the future II.” Magyar Tudományos Akadémia - Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund társadalomtudományi ösztöndíjalapítvány konferenciáján (MTA Budapest, 2006. november 15.)
23. Prohászka Ottokár és Gisswein Sándor katolikus autonómia értelmezése előadás Szegedi Akadémiai Bizottság Modernkori Egyháztörténeti Munkabizottságának felolvasóülése (Szeged, 2007. január 18.)
24. Julius Krohn-Róheim Géza és Mircea Eliade sámánképe előadás Eliade 100 – Vallástudományi Konferencia (Szeged, 2007. március 21.)
25. Prohászka Ottokár és a valláspszichológia előadás a Prohászka Ottokár halálának 80. évfordulójára szervezett konferencián (Budapest, 2007. március 31.)
26. Egyházak a rendszerváltó Kelet-Közép-Európában. Egy nemzetközi vizsgálat tapasztalatai, különös tekintettel Magyarországra, Szlovákiára és Ukrajnára előadás Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után címmel a Magyar–Szlovák Történész Bizottság által szervezett konferencián MTA (Budapest, 2007. június 13–15.)
27. Fenntartható fejlődés és az Európai Unió környezetpolitikája előadás az Európai Kihívások IV. című konferencián (Szeged, 2007. október 12.)
28. A középiskolai reform és a piaristák 1848-ban előadás A Piarista Rend története Magyarországon PPKE BTK (Piliscsaba, 2007. november 5–6.)
29. A világi hívek szerepe az egyházban és a szociális kérdés Prohászka Ottokár és Gisswein Sándor értelmezésében előadás Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945) Faludi Ferenc Akadémia Pray György Egyháztörténeti Műhely (Budapest, 2007. november 16.)
30. Globalizáció – autonómia – egyházak a 21. században előadás A tudomány keresztútjain (Kalocsa, 2007. november 29.)
31. Megjegyzések a Muraköz zágrábi egyházmegyétől való elcsatolásának 1848-as történetéhez előadás Magyar-szláv egyházi kapcsolatok a XIX.-XX.században (Szeged, 2007. december 6.)
32. „Hogyan lehet szeretni a hazát?” Zadravecz István két szentbeszéde a Szeged – Alsóvárosi Ferences templomban 1919 májusában előadás Egyházak és a hadsereg 18-20. században Szegedi Akadémiai Bizottság Modernkori Egyháztörténeti Munkabizottság (Szeged, 2008. április 18.)
33. Megjegyzések egy készülő vallástörténeti szöveggyűjtemény margójára előadás A magyar vallástudomány története Magyar Vallástudományi Társaság a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete Etnológiai Műhelye konferenciája (Budapest, MTA Néprajzi Intézet 2008. május 15.)
34. Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impériumváltás után előadás Az Osztrák-Magyar Monarchia keletkezése, összeomlása és ezek következményei (Szeged, 2009. március 6.)
35. Alternative globalization and/or autonomy in global society előadás 20 years Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary 1989-2009. (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 2009. május 20.)
36. Mágia – Áldozat – Áldozati kultusz Maróth Károly és Domján Elek nézeteinek tükrében „Áldozat és ima” vallástudományi konferencia (Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem 2009. május 22-23.)
37. Horváth Mihály koncepciója a katolikus autonómiáról előadás Katolicizmus és liberalizmus. 200 éve született Horváth Mihály püspök, történetíró, 1849-es vallás- és közoktatásügyi miniszter (Budapest, 2009. szeptember 25.)
38. Páter Zadravecz István és a „szegedi gondolat” egy lehetséges interpretációja előadás 800 éves a Ferences Rend konferencia (Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest–Piliscsaba, 2009. október 14–15.)
39. A protestáns és katolikus etika és a kapitalizmus szelleme (Weber és Novak műveinek összevetése) előadás Kálvin – Magyarság – Európa nemzetközi multidiszciplináris konferencia (Pécsi Tudományegyetem 2009. november. 6-7.)
40. Katolikus felekezeti viszonyok a Bánságban az impériumváltás után előadás A Bánság, mint történeti régió sorsa a török kiűzésétől napjainkig (MTA Regionális Tudományi Bizottság Régiótörténeti Kutatások Albizottsága, Szeged 2009. december 7.)
41. Az erdélyi katolikus státus jogi személyisége Nagy-Romániában II. Több nemzetiségű állomok keletkezése és felbomlása Közép – Európában, (Szeged 2010. március 5.)
42. A szellem vallása, avagy az egyház-mentes vallás szelleme előadás „Szent és profán” A Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája (Debreceni Egyetem 2010. május 14-15.)
43. Egy határ kiigazítási elképzelés Trianon után (1920 szeptember) Trianon és a magyar tudomány (Móra Ferenc Múzeum Szeged 2010. június 11.)
44. „…a tudomány, mely az emberiség vallásainak módszeres taglalása és összevetése alapján a vallás és vallások kialakulásával, fejlődésével és hanyatlásával, egymásra hatásával foglalkozik.” Kühár Flóris vallástörténeti alapvetése előadás „Örökség és küldetés” Bencések Magyarországon (A Magyar Bences Kongregacio, a Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi Főiskola es a Pázmány Peter Katolikus Egyetem Budapest, 2010. október 19-20.)
45. Egy kivitel fejlesztési szervezet gondolata 1927-ből előadás IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl (Kaposvári Egyetem, Egyesület Közép-Európa Kutatására Kaposvár, 2010. november 12.)
46. A katolikusok helyzete a Csanádi Egyházmegyétől elcsatolt részeken a szerbiai Bánságban előadás „Hit és tudomány – határok nélkül” című konferencián (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged, 2010. november 26.
47. Két korszak, két nézet az Erdélyi Katolikus Státussal szemben (Csorba Ferenc és Onisifor Ghibu) III. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN (SZTE-BTK Új- és Legújabb kori Magyar Történelem Tanszék, Szeged 2011. március 3-4.
48. Megjegyzések a Rákóczi-kultusz kialakulásának történetéhez Politikai játszmák - Bujdosói hétköznapok (1711-) Károli Gáspár Redformátus Egyetem Budapest, 2011. május 5.
49. Integration, Anti-Discrimination, Assimilation? – Aspects of the Sarazzin-case in Minority Politics (előadás) Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena: Descriptions, Analyses and Generalizations Budapest 2011, 6-7 May Budapest College of Communication and Business
50. Szakértőt vagy politikust választanak a vajdasági magyarok? (Pap Tiborral közösen) III. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA A VAJDASÁG MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓ SORSA A 19. századi előzményektől napjainkig Szegedi Tudományegyetem Szeged 2011. május 20.
51. Alternative globalization and/or autonomy in global society előadás a New movements in religion. Theories and trends című konferencián European Association for the Study of Religion Budapest, 2011. szeptember 20.
52. A kisebbségek regionális szintű politikai törekvései a Vajdaságban előadás (Pap Tiborral közösen) V. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Kaposvári Egyetem Kaposvár, 2011. október 28.
53. Szerbia az EU és Oroszország között előadás (Pap Tiborral közösen) Integráció és geopolitika a Balkánon és a Mediterráneumban (Mediterrán Világ Symposium VII.) Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézete Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központ Pécs, 2011. október 29.
54. A vallás és vallástudomány fogalmának fő vonásai Kovács Ödön és Goldziher Ignác értelmezésében előadás A VALLÁSFOGALMAK SOKFÉLESÉGE Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szabadbölcsészet Tanszék Budapest, 2011. november 12.
55. Szerb-magyar etnikai konfliktusok a kalocsai egyházmegyében 1848-49. előadás AZ 1944-45-ÖS DÉLVIDÉKI MAGYAR TRAGÉDIA A MAGYAR-SZERB TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2011. november 25.
56. A katolikus tanintézmények helyzete az impériumváltás után Erdélyben Állam és egyházak Magyarországon a 18-20. században Szegedi Akadémiai Bizottság Modernkori Egyháztörténeti Munkabizottság (Szeged, 2011. december 7.)
57. Gondolatok az erdélyi katolikus státusról (1920-1931) IV. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN konferencia Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2012. március 2.
58. A vajdasági magyar többségű önkormányzatok és a szerbiai regionalizácios folyamatok kapcsolata előadás (Pap Tiborral közösen) IV. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN konferencia Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2012. március 2.
59. The role of interpretation and discourse in the Serbian foreign relations in the 2010's, with special regard to the EU and Russia „Válságkezelés és Európai Integrációs Politikák a Balkánon és Törökországban” Budapest, 2013. február 8–9.
60. Az erdélyi magyar közoktatási intézmények helyzetének fő vonásai az 1920-as években V. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN konferencia Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2013. március 1.
61. Az Európa Tanács kisebbségpolitikai ajánlásainak demokráciaelméleti vonzatai a 21. században Nemzeti integráció, autonómia és szakrális múlt a Kárpát-medencében Veszprém, 2014. október 17-18.
62. Hogyan látta Páter Zadravecz István a papság helyzetét a két forradalom között 1918-19 fordulóján? A Nagy Háború és az egyházak Gál Ferenc Főiskola Szeged, 2014. december 8.
63. Az erdélyi katolikusok két háború közti helyzetének interpretációi RÉGIÓTÖRTÉNETIKUTATÁSOK KONFERENCIA PARTIUM, BÁNSÁG ÉS ERDÉLY MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓK Szegedi Tudomány Egyetem és a Szegedi Akadémiai Bizottság Szeged, 2014. december 11.

64. A polgári házasság Magyarországon: érvek és ellenérvek Házasság és párkapcsolat a vallási hagyományokban Konferencia SZTE Szeged 2015. május 28-29.

65. A Felső-tiszai egyházkerület véleménye a tervezett nemzeti zsinatról FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 3. Szeged, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza 2016. január 22.

66. Papi levelek a bácskai szerb betörésekről 1848-49. Egyháztörténészek 3. országos találkozója MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Murga 2016. június 8–9

67. Megjegyzések Makkai Sándor vallásfelfogásához  Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. Pápa, 2017. augusztus 24-27.

68. Szociális reformok keresztény szellemben Giesswein Sándor gondolatvilágában "Reformtörekvések" Konferencia A Magyar Történeti Társulat Egyháztörténeti Tagozat Magyar Nemzeti Múzeum 2017. október 13.

69. A katolikus felsőklérus és a tavaszi fordulat viszonya Nádasdy Ferenc kalocsai érsek körlevelei alapján  "Népek tavasza" Konferencia az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére Laczkó Dezső Múzeum Veszprém 2018. április 25-27.

70. „Kereszténység vagy faji vallás” Vallási üldözés A Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája KRE BTK 2018. október 26.

71. Az Erdélyi Római Katolikus Státus az impérium váltás után, kisebbség elméleti megközelítésben XI. KÖZTES-EURÓPA KONFERENCIA Régiótörténeti, politikai- és történeti földrajzi kutatások Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2018. december 7.

72. „Hogyan lehet szeretni a hazát?” Zadravecz István két szentbeszéde a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban 1919 májusában XI. A TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOKTÓL NAPJAINK GEOPOLITIKÁJÁIG Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2019. március 1.

73. Sopron a hűség városa? VERSAILLESTŐL A V4-IG MULTIDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIASOROZAT KÖZÉP-EURÓPA 100 ÉVÉRŐL, 1918-2018 Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2020. március 6.

74. Katolikus autonómia-koncepciók összevetése 1848-1920 című előadás Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata 2021. június 11.

75.  Az erdélyi magyar katolikusok helyzetének impériumváltás utáni értelmezési irányai a közelmúlt történetírásában Az egyháztörténet-írás története Magyarországon. Tudományos konferencia Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar  2022. június 9–10.

76. Sarnyai Csaba Máté – Puchinger Noémi: Viták az Erdélyi Római Katolikus Státus eredete és kompetenciái kapcsán 1891–1932 konferencia előadás az Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig című konferencián A Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatának Konferenciája; Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, 2022. november 11.

Tanulmányút: Globalization, civilization and diversity. Japán, Japan Foundation 2006. november 2-15.

Interjúk:


1. Liberális követelések - polgári vallásszabadság in: Új Ember 1998.június 28. 7.p.
2. 1848 és az egyházak „Isten kezében” című műsor Duna Televízió 2001. március 17. https://www.youtube.com/watch?v=mprtRL23j7c&t=483s
3. Kossuth-ünnep Amerikában in: Délmagyarország 2002. augusztus 24. V.p.
4. Hazaárulók vagy reálpolitikusok? A katolikus egyház 1848–49-ben in: Új Ember 2014. március16.8.o. http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=24413:haza%C3%A1rul%C3%B3k-vagy-re%C3%A1lpolitikusok?

5. Kapcsolatunk a keresztény közösségekkel Kontakt Rádió 2015. január 10.

6. Egyházi autonómiák, közösségek a XX. század elején kerekasztal beszélgetés (Gergely András, Kovács Kálmán Árpád, Sarnyai Csaba Máté) Veritas Intézet 2015. október 6.

7. Életút interjú Beszélgetőtárs Promptvai Vera Hitvalló Mária Rádió 2015. november 17.

8. Gondolatok a Szentírásról Igéző Kossuth Rádió  2015. december 10.

9.  Vallási sokszínűség Magyarországon Vallás és kultúra Hatoscsatorna Televízió 2016. október 8. https://www.youtube.com/watch?v=fIq_FyXg91s&t=2s

10. Az alsópapság követelései 1848-ban Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2016. november 17.

11. Horváth Mihály kinevezett csanádi püspök élete 1. Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2017. április 27.

 12. Horváth Mihály kinevezett csanádi püspök élete 2. Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2017. május 4.

 13. Hit és tudomány Kossuth Rádió 2017. december 25.

14. 1848 és a katolikus egyház Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2018. március 15.

15. Giesswein Sándor élete Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2019. február 7.

16. Az 1848-as események és a katolikus egyház Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2019. március 14.

17. Vallási sokszínűség Magyarországon Vallás és kultúra Hatoscsatorna Televízió 2019. március 2. https://www.youtube.com/watch?v=btoRP-rcd1s&t=7s

 18. Az étkezési szokások a kereszténységben Tisztás Mária Rádió 2019. június 4.

19. Az 1848. XX. törvénycikk Vallás és szabadság Duna Televízió 2019. szeptember 15.

20. A XIX. század végén meghozott egyházpolitikai törvényekhez vezető út 1. Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2019. szeptember 19.

21. A XIX. század végén meghozott egyházpolitikai törvényekhez vezető út 2. Arcok és sorsok Katolikus Rádió 2019. szeptember 26.

22. Vallás-Tudomány, Vallástudomány Vallás és kultúra Hatoscsatorna Televízió 2020. szeptember 5. https://www.youtube.com/watch?v=KouLFxfxpxc

23. A magyar oktatás ellehetetlenítése, az egyházi iskolák felszámolása Trianon után Vajdaság Ma Hírportál 2020. szeptember 10. https://www.vajma.info/cikk/valasz/144/A-magyar-oktatas-ellehetetlenitese-az-egyhazi-iskolak-felszamolasa-Trianon-utan.html

24. Az egyházhoz való tartozás a nemzeti identitás megőrzésének fontos eleme Magyar Szó 2020. szeptember 14. https://www.magyarszo.rs/hu/4403/mellekletek_uveggolyo/226268/Templom-%C3%A9s-iskola.htm

25. „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” Határok nélkül Kossuth Rádió 2020. október 9. https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/10/09/hatarok-nelkul-miatyank-es-osszetartozas-ez-a-neve-a-kolozsvari-evangelikus-lutheranus-templom-ket-uj-harangjanak/ 00:18:40 - 00:22:40

 

 

 

Csaba Máté Sarnyai

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: + (36) 1 483 2888

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2001.
Discipline: History
Title of Thesis: The Relation of the Catholic High Clergy to the Emergence of Civil Society (March to December 1848) [The Problematic Realization of Catholic Church Autonomy]
Issuing Institution: University of Pécs [PTE], Hungary

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993, 1995
Discipline(s): Literature, History and Comparative Literature, Philosophy
Issuing Institution: University of Szeged [JATE], Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Art Studies and Liberal Arts
Department: General Humanities
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Kodolányi János College
Previous Position Held: Associate Professor

Other Previous Employers: University of Szeged, Department of Religious Studies and Department of Modern and Contemporary Hungarian History
Other Previous Positions Held: Research Fellow and regular Lecturer


Areas of Research and Teaching

European and Hungarian ecclesiastic history in the 19th-20th centuries, with special regard to the relation between state and Catholic church in modernity.

Autonomy efforts of denominations and minorities in Hungary and Europe in the 19th-20th centuries.

Modern ideas and ideologies in political science and historic religions.

History of Hungarian religious studies.

Tendencies of globalisation and their effects on the religious phenomena of our era.

Membership in Research Groups and Projects

“The Romanian political settlement and the Catholic autonomy in Transylvania (1921-1932).” Principal Researcher, Thematic Programme Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) 2008-2013.

Research on the history of Hungarian religious studies—joint project with the Dept. Of Religious Studies, University of Szeged (with Prof. Dr. András Máté-Tóth), from 2007 on .

Project on Hungarian minorities abroad and their majority society (with Tibor Pap, PhD candidate), University of Pécs, Doctoral programme in Political science

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
from 2013 on Editorial member of Közép-Európai Közlemények,
a historiographic periodical
2013 University handbook: Political ideas and ideologies and
religion in modernity
since 2012 Editorial member of Egyháztörténeti Szemle,
a historiographic periodical
since 2012 OTDK(National Academic Competition for University Students)
committee member; field: Religious Studies
since 2010 Károli University, Faculty of Arts, credit transfer
committee member
since 2009 Károli University, Faculty of Arts, TDK committee member
2008- Religious Studies MA, Specialization in the History of Religions:
Academic Quality Assurance Officer
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Cambridge First Certificate of English (1992); TOEFL (1993)
Russian Basic level C
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Principal Researcher, Thematic Programme Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) 2008-2014
Principal Researcher, Thematic Programme Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) 2003-2006
Békéssy György Post-Doctoral Fellowship Hungarian Ministry of Education 2002-2005
Bolyai János Research Fellowship Hungarian Academy of Sciences 2002-2005 (had to be forfeited by law, due to having received the Békésy György Postdoctoral Fellowship in the same year)
HAS - Sasakawa Fellowship (Japan) Hungarian Academy of Sciences and the Sasakawa Foundation 2000-2002
Principal Researcher Junior Programme Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) 1999-2002 (The work done within the scope of this research was qualified as ‘excellent’ by the competent board of trustees in 2002)
‘National Doctoral Candidate’ Scholarship Soros Foundation 1999
Scholarship of Faludi Ferenc Academy Faludi Ferenc Academy 1997-1999
PhD scholarship University of Pécs, PhD School in History 1995-1998
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian SYLFF Fellows’ Association Vice-President
Public Body of the Hungarian Academy of Sciences member
Historiographers’ Society member
Hungarian Association for the Academic Study of Religions member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2000-2002 Sasakawa Foundation &
Hungarian Academy of Sciences
Research Fellow
2-6. May 2011 KU Leuven Erasmus Guest Lecturer
5-9 May 2014 Universidad Salamanca Erasmus Guest Lecturer
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Csiky, Balázs,
Eötvös Loránd University, Doctoral School in Historiography
Serédi Jusztinián’s activity as Prince Primate 2010
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Sarnyai, Cs. M. “The Roman Catholic high-clergy and the 1848 revolution from March to December 1848 (Realization problems of the Roman Catholic autonomy)” METEM Books, Budapest, 2002.

Edited books and journals

Eds.: Sarnyai, Cs. M. and Máté-Tóth A. “Illustrious authors between 1920 and 1945. Selections from the history of Hungarian religious studies. Vol. 2. Budapest: L'Harmattan, 2013. 376 p.
Eds.: Sarnyai, Cs. M. and Máté-Tóth A. “Illustrious authors between 1860 and 1920. Selections from the history of Hungarian religious studies. Vol. 1. {Selection, editing, introductory study}” L'Harmattan, 2013. p. 395
Eds.: Sarnyai, Cs. M. and Balogh E. “Ferenc Deák and the bourgeois transformation in Hungary” Szeged, 2004.
Eds.: Sarnyai, Cs. M. and Lakatos, A. “1848/49 and what came after… Selected documents from the files of 1848-49 of the Archiepiscopal Archives in Kalocsa. Selected, edited and introduced.” Kalocsa, 2001.
Ed.: Sarnyai, Cs. M. “State and church in Hungary in the period of the bourgeois transformation (from 1848 to 1918)” A collection of studies. METEM Books, Budapest, 2001.
Sarnyai, Cs. M. “The request of Mihály Horváth, Minister of Education and Religious Affairs, for the organization of a Catholic congress on autonomy on 20th August 1849 (edition of source materials and introductory essay). In Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Hungarian Sketches of Ecclesiastical History) 1997/1-2. pp. 147-150.
Sarnyai, Cs. M. “Bishop János Scitovszky’s letter to Baron József Eötvös, Minister of Education and Religious Affairs, 1848.” (Edition of source materials and introductory essay). In Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Hungarian Sketches of Ecclesiastical History), 1996/3-4. pp. 179-187.

Chapters in books

Sarnyai, Cs. M., Pap T.: Politico-theoretical aspects of the forming European ‘risk society’. From nation states to Europe-ization: ethnically and regionally based reproduction of social inequities in: Joanna Dyduch-Ryan Murphy-Malgorzata Michalewska-Pawlak (szerk.) European Union as a Global Actor. 320 p. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2014. pp. 245-264. (ISBN:ISBN 978-83-7545-522-9)
Sarnyai, Cs. M., Pap T.: The role of dynamic democracy in the formation of Europe-level solidarity and identity in: Marcin Grabowski, Pawel Laidler (szerk.) The World in Economic Crisis. Kraków: Jagiellonian University Press, 2012. pp. 127-141. (ISBN:978-83-233-3554-2
Sarnyai, Cs. M., Pap T.: The analysis of the education strategy of the National Council of the Hungarian Ethnic Minority (MNT) in Vojvodina in: Jezikoslovlje Linguistics, Vol. 13. No.2 (2012) Osijek, p. 601-623 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=135219
Sarnyai, Cs. M. Pater István Zadravecz and a possible interpretation of the “Szeged thought” (lecture) In: 800 éves a Ferences Rend. (The Franciscan order is 800 years old) Volume 1. Eds: Medgyesy S. Norbert, Ötvös, I. MTEM - SSZFH. Budapest 2012. pp 398-405.
Sarnyai, Cs. M. Ecclesiastic history in a Christian ethical dimension – the universal ecclesiastic history of Kühár Flóris. In: „Örökség és küldetés” Bencések Magyarországon vol 2. (Heritage and mission – Benedictans in Hungary.) Eds. Illés, P. A., Juhász-Laczk, A. METEM. Budapest, 2012. pp. 706-725.
Sarnyai, Cs. M., Pap T.: Educational strategy of the Hungarian National Council and its regional and minority-political aspects. In: Érték és sors Magyarságtudományi kutatások II. (Value and destiny - Researches in Hungarian studies II.) Ed.: Garaczi Imre: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém 2012. pp. 397-418.
Sarnyai, Cs. M. The views of Lajos Kossuth, József Eötvös and Ferenc Deák on catholic autonomy. In: Hungary Through the Centuries East European Monographs /Ed. Richard Mulcahy-János Angi – Tibor Glant/ Columbia University Press, New York 2012. p.121-144.
Sarnyai, Cs. M., Pap, T.: The relationship between Hungarian-majority municipalities in Voivodina nad Serbian processes of regionalisation. In: Social Geographical Challenges in Eastern-Central Europe of the 21th Century Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute Berehovo, Ukraine. Volume II. pp. 68-76
Sarnyai, Cs. M., Pap, T.: „Personal autonomy and/or National Councils in Vojvodina” In: Minority Politics Within the Europe of regions, Scientia Publishing House and Romanian Institute for Research on National Minorities Cluj Napoca, Kolozsvár, Romania 2011. Ed.: István Horváth – Márton Tonk. pp. 251-276
Sarnyai, Cs. M. and Pap, T.: „Personal-based correctional mechanisms in East-Central Europe for easing horizontal social inequalities” in: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe South East European University of Tetovo, Macedonia 2011. 170-184.p.
Sarnyai, Cs. M. Integration, Anti-Discrimination, Assimilation? – Aspects of the Sarazzin-case in Minority Politics. (lecture) event: Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena: Descriptions, Analyses and Generalizations. Századvég Kiadó – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Ed: Jolán Róka. Budapest, 2011. pp. 320-334 .
Sarnyai, Cs. M. “Globalization-culture–autonomy-church/religion” In: Study of Religions in Szeged, Ed.: Porció, T.) pp. 87-97.
Sarnyai, Cs. M. “The Protestant and the Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism” (Comparison of the thoughts of Max Weber and Michael Novak) In: Calvin–Hungarians–Europe Eds.: M. Császár, Zs. and Szalai G., Pécs, 2010. pp. 217-226.
Sarnyai, Cs. M. “Two Franciscan friars on Catholic autonomy. March 1919 and 1920.” (On the basis of the writings of István Páter Zadravecz and an unknown author) In Reconsidered 25 years Studies on the Horthy-era Eds.: Miklós, P., Belvedere, Szeged, 2010. pp. 181-197
Sarnyai, Cs. M. “Religion, magic and sacrifice from the perspective of Károly Marót and Elek Domján” In: The history of Hungarian religious science Eds.: Hoppál, M. and Kovács, Á., L'Harmattan, Budapest, 2009. pp. 181-187
Sarnyai, Cs. M. “Ottokár Prohászka and the emergence of religious psychology in Hungary” In Studies of Ottokár Prohászka between 2007-2009. Ed.: Mózessy, G., Székesfehérvár, 2009. pp. 133-139.
Sarnyai, Cs. M. and Máté-Tóth, A. “Prologue to a collection of texts about the history of Hungarian religious studies.” In Essays in Religious Studies 1., Budapest, 2009. pp. 87-100.
Sarnyai, Cs. M. “The Piarists and the secondary school reform in 1848.” Eds.: Őze, S. and Koltai, A., Budapest–Piliscsaba, 2009. pp. 308-315
Sarnyai, Cs. M. “The role of believers in the Catholic Church and the social questions according to Ottokár Prohászka and Sándor Gisswein.” In: Social questions and movements in Hungary 1919-1945. Ed.: Szilágyi, Cs., Budapest, 2008. pp. 163-178.
Sarnyai, Cs. M. and Máté-Tóth, A. “Churches in the politically changing Eastern-Central Europe.” In: Denominations, church politics, and identity in Hungary and Slovakia after 1945. Eds.: Balogh, M. and Szarka, L., MTA, Budapest, 2008. [in Hungarian: pp. 355-359, in Slovakian: pp. 360-364.] Visit http://www.mtatk.hu/interreg/index.php?oldal=kotet2
Sarnyai, Cs. M. “Shaman conceptions in reciprocal gleam.” In: Mircea Eliade in the past and today. Eds.: Básti, Á. and Máté-Tóth, A., Szeged, 2008. pp. 137-142.
Sarnyai, Cs. M. “...my most important duty is to say what my conviction commands...” (“Ferenc Szep’s opinion about the Roman Catholic church in Hungary in 1848).” In: Ferenc Szep Festschrift, Subotica, Serbia, 2007. pp. 149-190.
Sarnyai, Cs. M. “Globalisation – autonomy – churches in the 21st century.” In: Scientific mosaic Volume 4. At the cross-roads of science. Ed.: Szűcs, O., Kalocsa, 2007. pp. 139-144.
Sarnyai, Cs. M. After revolutions, ahead of consolidation: catholic autonomy conception from the parish of a Fransiscan friar in the capital from 1920. In: The influence of Fransiscan spirituality on the history and culture of modern Central-Europe, vol 1. Eds. Őze, S. and Medgyesy-Schmikli N., PPKE BTK – METEM, Piliscsaba–Budapest, 2005. p. 375-382.
Sarnyai, Cs. M. “Lajos Kossuth and the Autonomy Demand of the Catholic Higher Clergy in 1848.” In: Lajos Kossuth and the churches. Ed.: Kertész, B., Budapest, 2005. pp. 62-69.
Sarnyai, Cs. M. “An idea that was never realised.” in: Ferenc Deák and the bourgeois transformation in Hungary. Eds.: Balogh, E. and Sarnyai, Cs. M., Szeged, 2004, pp.177-186.
Sarnyai, Cs. M. “The debate between Esztergom and Kalocsa in the middle of the 19th century (1848-1866).” In Mater et magistra. Eds.: Hegedűs, A. and Csongor, E., Esztergom, 2004. pp. 175-182.
Sarnyai, Cs. M. “About the concept of political Catholicism and the political Catholicism in the reform-age.” Notes about the keynote presentation given by Csaba Fazekas at the Social Scientific Workshops of the University of Miskolc. Miskolc, 2002. pp. 20-22.
Sarnyai, Cs. M. “Ottokár Prohászka’s views on Catholic autonomy on the turn of the 19th century.” In: Ottokár Prohászka, apostle and teacher of Hungary (Studies concerning Ottokár Prohászka’s world of ideas). Eds.: Szabó, F. and Mózessy, G., Agapé, Szeged, 2002. pp. 85-96.
Sarnyai, Cs. M. “A priest’s views on autonomy, March 1919. (István P. Zadravecz, the ‘Kapisztrán’ of the counter–revolution, about the Catholic autonomy).” In: Hungary and Europe from 1919 till 1939. Belvedere Books, Szeged, 2001. pp. 107-122.
Sarnyai, Cs. M. “The autonomy–idea supported by the episcopacy in 1848.” In: The proceedings of the conference State and Church in the period of bourgeois transformation in Hungary (from 1848 to 1918). Eds.: Sarnyai, Cs. M., METEM Books, Budapest, 2001, pp. 63-88.
Sarnyai, Cs. M. “A theoretically possible solution? (Mihály Horváth’s conception of autonomy, 1849.” In: The proceedings of the conference “The war of independence and the churches.” Eds.: Csurgai–Horváth, J. and Mózessy, G., Székesfehérvár, 2000, pp. 213-226.
Sarnyai, Cs. M. “Confrontation or cooperation? The Catholic bishops’ conference and discussion with President Eötvös from a participant’s point of view (May–July 1848).” In: Hungary in the Great Powers’ field of Influence (Studies for Mária Ormos’ 70th birthday). Ed.: Majoros, I., Pécs, 2000. pp. 535-558.
Sarnyai, Cs. M. “Sources for the episcopal evaluation of the secularization–efforts in 1848.” (Introductory essay and bibliographical reference.) In: Young Church–Historians’ Writings, Eds.: Fazekas, Cs., Miskolc, 1999, pp. 114–148.
Sarnyai, Cs. M. “The demands of the radical lower clergy and the reactions of the ecclesiastical leadership in 1848.” In: Proceedings of the conference Church and politics in Hungary in the 19th century, ed.: Hegedűs, A. and Bárdos, I., Esztergom, 1999. pp. 57–82.
Sarnyai, Cs. M. “Efforts to laicize the education and the Catholic higher clergy in 1848.” In Young Church-Historians’ Colloquium. Ed.: Kósa, L., ELTE Faculty of Arts’ Cultural Historical Department’s Publications I., Budapest, 1999. pp. 69–104.

Articles in periodicals
Sarnyai, Cs. M. Changes in the Economic Situation of the Transylvanian Catholic Community After the Trianon Treaty, with Special Regard to the Estates Managed by the “Erdélyi Katolikus Státus” (Transylvanian Catholic Státus) in: CENTRAL EUROPEAN PAPERS 2014/II./1. pp 39-52 http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-hu/a-folyoirat-archivuma/2014-vol-2-no-1/20140201-sarnyai
Sarnyai, Cs. M. The Debate of the Romanian Concordat from the Perspective of Hungarian Catholics in the Twenties of the 20th Century in: CENTRAL EUROPEAN PAPERS 1:(1) pp. 17-26. (2013)
Sarnyai, Cs. M. and Pap, T. Issues of autonomy and Hungarian political parties in Voivodina after the change of system in: ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2:(1-2) pp. 17-31. (2013)
Sarnyai, Cs. M. Aspects of autonomy and religion in the (post)modern environment in: Europolis 2/2012 Babes-Bolyai University Kolozsvár (Cluj) Románia p. 198-214 ISSN is 1582-4969.Visit: http://europolis.politicalanalysis.ro/wp-content/uploads/2013/03/6-sarnyai.pdf
Sarnyai, Cs. M. and Pap, T. The Difficulties in the Recognition of Small Differences: The Role of Language Politics with Regard to Minority Policy Making in the Serbia of the Early 2000’s. in: International Journal of Business and Social Research January 2013 Maryland USA p. 12-24 ISSN 2164-2540 Visit: http://www.ijbsr.org/images/archive_articles/January2013/2.pdf
Sarnyai, Cs. M. and Pap, T.: „The analysis of the education strategy of the National Council of the Hungarian Ethnic Minor-ity (MNT) in Vojvodina in: Jezikoslovlje Linguistics, Vol. 13. No.2 (2012) Osijek, p. 601-623
Sarnyai, Cs. M., Pap, T. “Issues of Hungarian parties and autonomy in Voivodina, Serbia after the change of system.” In: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO - HU-ISSN: 1789-0446 issue: 2012/3. pp. 99-117. http://www.dieip.hu/2012_6_2_szam.pdf
Sarnyai, Cs. M. “Who exercises the rights of the highest feudal lord? Serédi Jusztinián's archiepiscopal appointment.” In: Rubicon, 2012/9-10. pp. 32-35.
Sarnyai, Cs. M. “State, Catholic Church, Youth.” 1964-86. in: Emlékeztető, 2012/1. p. 39-42. http://www.emlekpont.hu/emlekezteto/2012_1/2012_1.pdf
Sarnyai, Cs. M., Pap T. “Hungarian majority municipalities in Voivodina and Serbian regionalisation processes.” In: Virtuális Intézet Közép- Európa Kutatására Közleménye issue 2012./4. pp. 89-100.
Sarnyai, Cs. M., Pap, T. “Do Hungarians in Voivodina elect experts or politicians?” in: Közép-Európai Közlemények 2011/3-4. pp. 240-251.
Sarnyai, Cs. M. “A post-Trianon border modification concept. (September 1920)” in: Közép-Európai Közlemények, issue 2011/3-4. pp. 57-67.
Sarnyai, Cs. M. and Pap, T.: „The formation and transformation of the minority- and regional institutional system in Serbia of the new millennium” In Geographica Timisiensis, 1/2010. pp. 77-87.
Sarnyai, Cs. M. “Die Meinungen von Ferenc Deák in der Sache der katholischen Autonomie.” In Ungarn-Jahrbuch, Band 29., München, 2008. pp. 111-130.
Sarnyai, Cs. M. “The relationship between Hellenism, Jewishness and the New Testament according to Zsigmond Varga, Jr. ” In: Orpheus Noster, 2010./1-2. pp. 113-116.
Sarnyai, Cs. M. “The question of legal status regarding the Roman Catholic Council in Transylvania in the light of the memorandum of 1932” In: Közép-Európai Közlemények (Central-European Studies), 2010/2. pp. 58-66.
Sarnyai, Cs. M. “The influence of the change of empire on the development denominational affairs in Banovina (Banat) of Serbia” In: Közép-Európai Közlemények (Central-European Studies), 2010/2. pp. 98-106.
Sarnyai, Cs. M. “The Transylvanian secular Catholics’ evaluation of the situation after the change of empire (1921)” In: Közép-Európai Közlemények (Central-European Studies), 2009/2-3. pp. 135-140.
Sarnyai, Cs. M. “Sources for the history of the acquisition of Međimurje County from the diocese of Zagreb (1848) ” In Periodicle of the Hungarian National Archives, Vol. 79. (2008.) pp. 279-299.
Sarnyai, Cs. M. „…the focus of religious philosophy itself is in fact shifting in religious psychology…”Ottokár Prohászka and religious psychology. In: Essays in Church history, Vol. 2008. Issue 3-4. pp. 85-89.
Sarnyai, Cs. M. “Ferenc Deák and the difficulties of Catholic autonomy.” In Egyháztörténeti Szemle (Ecclesiastical History Review), Miskolc-Sárospatak, 2008/3. pp. 22-45. Visit http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai-deak.htm
Sarnyai, Cs. M. “ ‘What is good in people disposing of themselves if they are not submitted to God?’ The role of religion in Alexis de Tocqueville’s conception of society.” In Studia Religiosa 2, Szeged, 2008. pp. 168-174.
Sarnyai, Cs. M. “Political and/or church government conflict? Remarks on the detaching of the region Muraköz in 1848.” In Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Hungarian Sketches of Ecclesiastic History), 2008/1-2. pp. 385-397.
Sarnyai, Cs. M. “Balance–wheel or trigger? (The Catholic higher clergy in the process of bourgeois transformation, April to September 1848).” In Belvedere Meridionale, 2008/5-6. pp. 4-14.
Sarnyai, Cs. M. “The Shaman conceptions of Julius Krohn-Géza Róheim and Mircea Eliade.” In Korunk (Our Epoch), Cluj, Romania, July 2007. pp. 84-87.
Sarnyai, Cs. M. “ ‘Under all circumstances we will have the consolation that this matter did not depend on us.’ (A comparative study about Prohászka Ottokár’s and Sándor Giesswein’s views on Catholic autonomy).” In Belvedere Meridionale, February–March 2007. pp. 40-53.
Sarnyai, Cs. M. “Sándor Giesswein’s view on Catholic autonomy on the turn of the 19th century.” In Kút (Well), 2003/3-4. pp. 50-59.
Sarnyai, Cs. M. “Der Zwang des Kompromisses oder der Kompromiß des Zwanges?” (“The coercion of compromise or the compromise of coercion?”) In Ungarn–Jahrbuch, Band 25. (Jahrgang 2000-2001), München 2002. pp. 47-54.
Sarnyai, Cs. M. “Taking a determined stance in a historic moment (The protestation of the Episcopal Ecclesiastical Court of Csanád County against the monarchial manifesto and the military authority of Temesvár loyal to the emperor, October 1848).” In Korunk (Our Epoch), Cluj, Romania, July 2002. pp. 106-111.
Sarnyai, Cs. M. “Lajos Kossuth and the Autonomy Demand of the Catholic Higher Clergy in 1848.” In Hungarian Studies, Budapest: 2002, Volume 16 (2002/2), pp. 165-172. Visit http://www.akademiai.com/content/j51h727805164511/
Sarnyai, Cs. M. “The possibilities to approach Catholic autonomy in the second half of the 19th century.” In Századvég (Close of the century), Summer 2001. pp. 85-101. Visit http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/21/sarnyai.htm
Sarnyai, Cs. M. “Remarks on the margin of a source–book in press (Selected documents from the files of 1848/49 of the Archiepiscopal Archives in Kalocsa.” Eds.: Sarnyai, Cs. M. and Lakatos, A., In Egyháztörténeti Szemle (Ecclesiastic History Review), 2001/2, pp. 93-102.
Sarnyai, Cs. M. “Coercion and/or compromise. The clergy’s renouncement of the tithe in 1848.” In Egyháztörténeti Szemle (Ecclesiastical History Review), 2000/2. pp. 119-142. Visit http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai.htm
Sarnyai, Cs. M. “The catholic clergy and politics in the spring of 1848.” In Vigília (Vigil) 1998/10. pp. 740-745.
Sarnyai, Cs. M. “Demand for ecclesiastic reform in 1848.” In Egyházfórum (Church-Forum) 1998/1-2, pp. 72-78.]
Sarnyai, Cs. M. “Perspectives and possibilities in the research of ecclesiastical history.” In Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Hungarian Sketches of Ecclesiastical History), 1997/3-4, pp. 225-230.
Sarnyai, Cs. M. “Manumission compensation and/or proportioning. The episcopal evaluation of the efforts towards secularization at the end of 1848.” The dissertation for a doctor’s degree’s published. In Századok (Centuries) 1998/2. pp. 397–416.

Book Reviews
Sarnyai, Cs. M. “Central Europe concepts and reality. Edvard Benes” In: Central European publications, 2008/2. pp. 116-118.
Sarnyai, Cs. M. “Church life in Szeged, the life of the people of Szeged in the church / Miklós, Péter City, Church, Society. Study on the history of Catholicism in Szeged.” In: Essays in Church history, 2007./2. pp. 224-225.
Sarnyai, Cs. M. “The Holy Alliance’s regime of power. On Paul Schroeder’s Transformation of European politics 1763–1848.” In Klió, 1999/1. pp. 108-111. Visit http://www.c3.hu/~klio/klio991/klio108.htm

Academic appearances

Participation at conferences (selected)
Between 1998 and 2019 I read papers at 99 scientific conferences.
I have marked the ones held abroad in English.

2015 The relationship between ethnopolitics and minority institutions in the case of the Vojvodina Hungarians előadás with Léphaft, Áron,  Papp, Tibor ASN World Convention Columbia University, New York USA 23-25 April 

2015 The minority political dimensions of the Serbian EU-accession efforts  New Europe and Its Periphery (Belgrád, Szerbia) 25-27 September

2016 Luther, the bridge-building master  Sarnyai, Csaba Máté- Mitev, Ariel Zoltán-Ivicz, Mihály Zsolt Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict Reformed Theological Faculty, J. Selye University, Komárno, Slovakia April .04.22-23.

2017 Pragmatic and symbolic dimensions of the Serbian language politics Conference Politics of Multilingualism University of Amsterdam (Amszterdam, Holland) May 24-27.

2017  West Balkan satellite states of the soft empire of the EU  Csaba Máté SarnyaiTibor PapPéter Bózsó THE BALKANS BETWEEN EAST AND WEST: OLD AND/OR NEW SECURITY CHALLENGES UNIVERSITY “Ss. CYRIL AND METHODIUS” FACULTY OF PHILOSOPHY – SKOPJE INSTITUTE FOR SECURITY, DEFENCE AND PEACE AND UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF SECURITY STUDIES Ohrid, North-Macedonia 05-07. September

 

2014 21th century democracy-theoretical aspects of the minority political recommendations of the European Council Self-determination in Europe Konferencia Universitate Bern 2014. október 9-11. Bern, Svájc

2014 Minority Institutions in Serbia MAGYYARORSZÁG A BALKÁN KAPUJÁBAN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ BŐVÍTÉSÉNEK KÉRDŐJELEI Szabadka, Szerbia 2014. április 3-5.

2014 Language, politics, power – on the linguistic basis of minority politics Linguistic and cultural diversity in space and time Dubrovniki Egyetem, Horvátország 2014.április 30 –május 2.

2013 Structural tensions between regional and non-regional forms of local politics in Serbia „Regionalisation and Inter-regional Cooperation” 21st NISPAcee Annual Conference May 16 - May 18, 2013, Belgrad, Serbia

2012 The (trans)formation of minority politics in Serbia and the installation of personal autonomy (national councils) Minority representation and minority language rights: Origins, experiences and lessons to be learned Sapientia Hungarian University of Transylvania Cluj, Romania October 11-14. 2012.

2012 Politico-theoretical aspects of the forming European ’risk community. From nation states to Europeanization: ethnically and regionally based reproduction of social inequities and the difficulties of its reduction “Facing the EU’s Future” University of Wrocław, in cooperation with Konrad-Adenauer-Stiftung Wrocław, Poland 27-28 September 2012.

2012 The role of dynamic democracy in the formation of Europe-level solidarity and identity Europe and the World in Crisis: Challenges and Opportunities Jagellonian University, Krakow, Poland 7-8 September 2012

2012 Aspects of autonomy and religion in the (post)modern environment “Religion and politics in the era of globalisation” Babes-Bolyai University Kolozsvár (Cluj) Romania June 22-24, 2012

2012 The relationship between Hungarian-majority municipalities in Voivodina and Serbian processes of regionalisation.“Challenges of Society Geography of Eastern Central Europe” Conference Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute Berehovo, Ukraine, 29-30 March 2012

2011 Multilingualism, minority education and regionality – an attempt to expose an obvious, yet little examined interrelationship through the analysis of the educational strategy of the MNT conference on concepts and consequences of multilingualism in Europe. University of Pécs – University of Osijek, 8-11 June, 2011

2011 The difficulties of validating minor differences The role of language policy in the forming of minority policy in the Serbia of the early 2000s Third Conference on Language Contact in Times of Globalization University of Greifswald, Germany 30 June 2011 – 02 July

2010 Personal-based correctional mechanisms in East-Central Europe for easing horizontal social inequalities ‘Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 2.’ Scientific Research Center of the SEE (South East European) University of Tetovo (Macedonia) and the research group 'Babylonian Europe' of the University of Amsterdam, SEE University of Tetovo, Macedonia, 7 to 9 October 2010.

2010 Personal autonomy and/or National Councils in Vojvodina ‘Minority Politics Within the Europe of regions’ ECPR Standing Group on Federalism and Regionalism, Sapientia Hungarian University of Transylvania and Romanian Institute for Research on National Minorities (ISPMN), Cluj (Kolozsvár), Romania, 17 to 19 June 2010.

2010 The formation and transformation of the minority- and regional institutional system in Serbia of the new millennium ‘Cohesion and Disparities Regional Management, Peripheral Areas and Sustainable Development European Perspectives’
West University of Timişoara (Temesvár), Romania, 13 to 16 May 2010.

2010 Global expectations – local solutions: regionalisation efforts and the situation of minorities ‘Local Initiatives to the Global Crisis Conference’
University of Deusto, Bilbao, Spain, 24 to 26 February 2010.

2008 Alternative globalization and/or autonomy in a global society. Lecture at the conference The Question of Development and Empowerment in the Age of Globalization
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, 19 to 20 January 2008.

2007 Globalization – autonomy – church/religion in the 21st century. Lecture at the conference Human Rights and Creative Leadership
Ruhr University, Bochum, Germany, 24 to 28 June 2007.

2007 What does autonomy mean in globalization?
Lecture at the Human Rights and Human Security Conference
Charles University, Prague, Czech Republic, 21 to 22 January 2007.

2006 Study trip: Globalization, civilization and diversity
Japan Foundation, Japan, 1 to 15 November 2006.

2005 Sustainable development and the environmental policy of the European Union. Lecture introducing a discussion at the Africa-Europe Regional Forum entitled Tackling the Challenges of Sustainable Development of the sociological Scholarship Foundation conference of Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
University of Coimbra, Portugal, 20 to 24 July 2005.

2003 Globalization, civilization and diversity. (What are we really talking about? An attempt to interpret some of the key terms of the Forum.) A lecture introducing a discussion in the ‘Globalization and/or clash of civilizations’ section of the Africa-Europe Regional Forum entitled ‘Multiculturalism: Capitalizing on the Wealth of Diversity’ at the sociological Scholarship Foundation conference of Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Cairo, Egypt, 21 to 24 June 2003.

2002 Kossuth and the catholic autonomy (1848). Lecture at the conference ‘Lajos Kossuth in Changing Context: History, Freedom and Memory in Modern Hungary, 1848-2001’
Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, 12 to 14 April 2002.

 

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin