Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-03-05

 

 

Mirnics Zsuzsanna

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1973
Születési hely: Újvidék
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-4302349

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: klinikai egészségtudományok
Disszertáció címe: Epilepszia, életminőség és megküzdés
Oklevelet kiállító intézmény: Semmelweis Egyetem


MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1997
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Budapesti Műszaki Egyetem munka- és szervezetpszichológus 2001
Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta 2008
Károli Gáspár Református Egyetem szupervizor 2008
Magyar Hipnózis Egyesület hipnoterapeuta 2008
Pécsi Tudományegyetem klinikai szakpszichológus 2013

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Beosztás: kutató pszichológus


Kutatási és oktatási szakterületek

Személyiséglélektan tárgyak oktatása
Párkapcsolati és családdinamika hagyományos és nem hagyományos családformáknál

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
NCSSZI drogprevenciós célú projektekben való részvétel
Személyiségtesztek nemzetközi validálásában való részvétel

 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-2006 Tananyagfejlesztés HEFOP: személyiséglélektan
2006 Tananyagfejlesztés HEFOP: családdinamika mérése
2012 Tananyagfejlesztés TÁMOP: munka- és szervezetpszichológia
 2015- Személyiséglélektan tárgyak tananyagfejlesztése 
 2017-  Hivatásszemélyiséget fejlesztő tárgyak tananyagfejlesztése

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
francia középfok
 német alapfok 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Publikációs díj KRE  2016 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság  MPT Nagygyűlés szakmai bíráló bizottságában tagság
Magyar Pszichológiai Társaság Tesztbizottság 

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Nagybányai Nagy Olivér  A válaszstílus jellemzők hatása az önkitöltős tesztelési eljárások mérési eredményességére  2013
 Magyaródi Tímea  Az áramlat-élmény vizsgálata társas helyzetben  2016
 Bacsárdi Csilla  Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata 2017 

 

Publikációs lista

(MTMT2)

 

Monográfiák

Bagdy E., Jacoby H., Kövi Zs., Mirnics Zs (2014): A tehetség kibontakozása. Helikon, Budapest.

Bagdy E., Kövi Zs., Mirnics Zs. (2014): Fény és árnyék: A tehetségerők felszabadítása: Kutatási zárótanulmány-kötet Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Géniusz könyvek 36.)

Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2011): A Közös Rorschach Vizsgálat. Flaccus, Budapest.

Mirnics Zs. (2009): Gyermekekről nevelőknek, egyetemi jegyzet. Tanítóképző Egyetem, Szabadka.

Mirnics Zs.: (2006): A személyiség építőkövei. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Szerkesztett kötetek

Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (2014): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs., Nyitrai E. (2011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia. Kulcslyuk, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (2008): Egyén-pár-család. Animula, Budapest.

Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs. (2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, e-könyv.

Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája: a Közös Rorschach Vizsgálat. Animula, Budapest.

Könyvfejezetek

Seres J.Z., Vass Z., Mirnics Z. (2017): Experience of God, Reflected by Projective Drawings. In: Vassányi M., Sepsi E., Daróczi A. (Eds.): The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition. Springer International Publishing. 
 
Kiss N., Horva´th L., Mirnics Zs., Vass Z., Vass V., Ko¨vi Zs. (2016): A nyugati e´s a keleti kultu´ra ku¨lo¨nbse´gei. In: Czeglédy A., Sepsi E., Szummer Cs. (szerk.): Tükör által: Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. L'Harmattan, Budapest 
 
Vargha, A., Jantek Gy., Grezsa F., Mirnics Zs., Vass Z. (2016): A szülői kötődés főbb típusai és kapcsolatuk függőségi változókkal 15-16 éves tanulóknál. In: Spannraft M., Korpics M., Németh L., (szerk.): A család és a közösség szolgálatában. Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére.  L'Harmattan, Budapest, 269-289. 
 
Kövi Zs., Grezsa F., Mirnics Zs., Rózsa S., Vargha A., Kása D., Koós T., Vass Z. (2015):Spirituális lelki jóllét, mint szerhasználati protektív tényező. In: Sepsi E., Lovász I.,Kiss G.,Faludy J. (szerk.): Vallás és művészet. L'Harmattan, Budapest.
 
 Zsirosné Seres J., Vass  Z., Mirnics, Zs., Surányi, Zs. (2014): Spirituális közvetítő személyek és terek. In: Vassányi M., Sepsi E., Voigt, V. (szerk.). A spirituális közvetítő. Károli Könyvek sorozat. L'Harmattan, Budapest, 346–355.

Smohai, M., Mirnics, Zs., Tóth, D. (2014): The relationship between video gaming flow experiances, flow in home, at school, personality- and coping traits In: Oláh, A., Nagy H. (szerk.):Flow, Emotional Intelligence and Psychological Immunity : Empirical Studies in Positive Psychological Perspective. ELTE Eötvös Kiadó,169-177.

Mirnics Zs.(2014):Traumáink öröksége: Nemzeti-etnikai identitás békeidőben és társadalmi krízishelyzetekben. In: Takács Z., Ricz A. (szerk): Regionális kaleidoszkóp, MTT Szabadka

Mirnics Zs.(2014): "Haláltánc". Nárcisztikus és borderline személyiségzavarban szenvedők párkapcsolatai Joan Lachkar modelljében. In. Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (2014): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest, 177-192.

Mirnics Zs. (2014): Pszichoterápia és spirituális fejlődés. In. Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (2014): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest, 319-333.

Heincz O., Mirnics Zs., Szikriszt É. (2014): Megalkotom önmagam: a komplex művészeti pszichoterápia. In: Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (2014): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest, 89-102.

Mirnics Zs. (2012): Kiválasztás és képzés. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés”, e-könyv fejezete.

Mirnics Zs. (2012): Munkalélektani vizsgálatok. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés”, e-könyv fejezete.

Mirnics Zs. (2012): Humán erőforrás elemzés. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés” e-könyv fejezete.

Bagdy, E., Mirnics, Zs, Császár, N (2012): Labdarúgók pszichológiai szűrése és fejlesztése. In: Kurimay, T, Faludi, V, Kárpáti, R (szerk): A sport pszichológiája. Oriold és Tsai. Budapest, 123-145.

Mirnics Zs. (2011):Családi interakciódinamika. In: Császár Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A.(szerk., 2011): A klinikai pszichológia horizontja, KRE-L’Harmattan, Budapest.

Mirnics Zs., Heincz O. (2009): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. In: Csányi E. (szerk): Csáth-járó átjáró, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 93-104

Mirnics Zs. (2008): Ami összeköt, ami elválaszt. In: Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (szerk.): Regionális erőnlét,  MTT, Szabadka, 73-123.

Bende Zs., Habis M., Radnai T¬. és Mirnics Zs. (2007): Anya-gyermek interakciók két korcsoportnál a Közös Rorschach Vizsgálatban. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. és Nick Sz. (2007): Kötődési stílus és párkapcsolati interakciók. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Kósáné Koppányi É., Mirnics Zs. (2007): Az anya–gyermek kötődés és kommunikáció transzgenerációs vizsgálata. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Darnyik A., Márián R., Szabó B., Mirnics Zs. (2007): Nemi szerepek vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Beretvás A., Mirnics Zs. és Máth J. (2007): Férfiak és nők manifeszt és látens önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Erdélyi-Szabó H., Mező-Mészáros I., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2007): Az anorexia nervosa családi dinamikájának alakulása esetismertetés tükrében. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mező-Mészáros I., Erdélyi-Szabó H., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2007): Anorexiás családok müködési jellegzetességei és változása családterápia nyomán. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K. és Lukács M. (2007): A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Kisgyörgyné Pongrácz D., Bagdy E., Mirnics Zs. (2007): A spirituális orientáció hatásai a családi funkcionalitásra és a megküzdésre. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mirnics Zs., Kovács G., Zolna M., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2007): Vezetői személyiség és vezetői szerep: személyiségjegyek és kommunikáció összefüggései munkahelyi teamekben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): Az interakciókutatás kérdései, In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): A pár- és családrendszer vizsgálatának dimenziói, In: Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére, In: Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A pár- és családvizsgálatok kutatásmódszertani szempontjai. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A Közös Rorschach Vizsgálat, In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E., Tóth A. (2006): Vizsgálatok a KRV integrált jelölési rendszerével. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Kisgyörgyné Pongrácz D., Tóth M., Mirnics Zs., Bagdy E., Vargha A.: A Circumplex modell és az OCST-4 (FACES IV) David Olson strukturális családdinamikai modelljének és mérőeljárásának ismertetése. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E., Máth J., Vargha A., Tóth A. (2006): A KRV integrált jelölési rendszere. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Mirnics Zs. (2006): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk): Közérzeti barangoló, MTT Subotica, 109-139.

Mirnics Zs. (2005): A szülőföldtől a tudományig. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk): Támogatás és hasznosulás, MTT Subotica, 131-165.

Mirnics Zs., Dóró Á. (2004): Önismeret. PHARE BEST, E-könyv fejezete, Kecskeméti Főiskola.

Mirnics Zs., Dóró Á. (2004): Csoportfolyamatok kezelése; vezetői kompetenciák. PHARE BEST E-könyv fejezete, Kecskeméti Főiskola.

Mirnics Zs., Dóró Á (2004): Üzleti kommunikáció. PHARE BEST E-könyv fejezete, Kecskeméti Főiskola.

Mirnics Zs., Dóró Á.(2004): Stresszmenedzsment és konfliktuskezelés. PHARE BEST E-könyv fejezete, Kecskeméti Főiskola.

Mirnics Zs (2002): Élhető élet és kisebbségi távlatok. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk): Holnaplátók, MTT Subotica, 39-77.

Bagdy E., T. Mirnics Zs. (2002): A KRV hazai alkalmazása. In: Bagdy E. (szerk): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 69-88.

Gábrity Molnár I., T. Mirnics Zs.(2002): Mozaik 2000 Gyorsjelentés – Vajdaság. In: Mozaik 2001 Gyorsjelentés, Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 239-288.

Mirnics Zs. (2001): Hazától hazáig (A Vajdaságban és Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatók életkilátásai és migrációs szándékuk). In: Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (szerk.): Fészekhagyó vajdaságiak, MTT, Subotica. 163-204.

Cikkek tudományos folyóiratokban

 

Szép, A., Mirnics, Zs., Ferenczi, A., Kövi, Zs. (2018): A sötét triád idő- és személyiségprofilja. Psychologia Hungarica Caroliensis 6: 58-91. 

Prontvai, V., Mirnics Zs, Kövi, Zs. (2018): A nárcizmus és a neuroticizmus összefüggései. Psychologia Hungarica Caroliensis 6:92-108.
 
Rihmer, Z, Szekeres, Gy., Pestality, P., Balázs, J., Mirnics, Zs., Szili, I., Döme, P. (2017): A bipoláris affektív betegségek diagnosztikájáról és terápiájáról. Psychiatria Hungarica 32: 178-224.
 
Rihmer, Z  ; Szekeres, Gy  ; Pestality, P  ; Balázs, J  ; Döme, P  ; Szili, I  ; Mirnics, Zs  (2016): Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a bipoláris affektív betegségek diagnosztikájáról és terápiájáról. Egészségügyi Közlöny LXV: 2050-2085. 
 
Szabó P., Bagdy E., Szili I., Heincz O., Inkret B., Vargha A., Kövi Zs. (2015): A Rorschach-teszt alkalmassága egy tehetségfejlesztő program hatásvizsgálatában. Psychologia Hungarica Caroliensis 3: 47-66.
 
Kövi Zs., Grezsa F., Kása D., Mirnics Zs., Rózsa S., Vargha A., Koós T., Vass Z. (2015): A vallásosság és a lelki jóllét alakulása középiskolásoknál. Vallástudományi Szemle 11: 58-69.
 
 
Toroczkai, D  ; Smohai, M  ; Mirnics, Z  ; Vargha, A. (2015):  Addiction causing potential of video game platforms.  Journal of Behavioral Addictions 4:61.
 
Grezsa, F., Mirnics, Zs., Vargha, A., Kövi, Zs., Rózsa, S., Vass, Z., Koós, T. (2015): Iskolás- és serdülőkorúak droghasználata: kockázati és védő faktorok egy reprezentatív vizsgálat tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16(4), 297-330. DOI: 10.1556/0406.16.2015.4.1

Vass Z., Mirnics Zs., Kövi Zs (2014): Vallási fogalmak reprezentációjának vizsgálata a képi kifejezéspszichológia eszközeivel. Studia Caroliensia, 99-110

Mirnics Zs. (2014): Spirituális kérdések a pszichoterápiában. Studia Caroliensia, 142-15

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Szili, I., Heincz, O., Vass, Z., Reinhardt, M. (2014): Art therapy, a self-experience method supporting mental health. Confinia Psychopathologica, 2, 2, 97-116.

John B., Mirnics Zs., Bagdy Gy., Gonda X., Benkő A., Molnár E., Lazáry J., Surányi Zs.(2013): Klaszteralapú Big Five-személyiségprototípusok kapcsolata patológiás mutatókkal. Psychologia Hungarica Caroliensis 1: 10-30.

Tóth J, Mirnics Zs (2013): Önértékelési kontingenciák, kötődés és Facebook használat. Alkalmazott Pszichológia 14:133-148.

Smohai M., Mirnics Zs., Vargha A., Torma B., Tóth D.(2013): Videojátékokkal való játszás közben, iskolában és otthon átélt flow-élmények tipikus mintázatai, valamint az azokba tartozó magyar serdülők személyiségjellemzői és megküzdési módjai — Konfigurációelemzés, Pszichológia 33: 313–327

Mirnics Zs., Vargha A., Tóth M., Bagdy E. (2010): Cross-Cultural Applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21, 17–33 (Impact Factor 0,6)

Benko A., Lazary J., Molnar E., Gonda X., Pap D., Mirnics Zs., Kurimay T., et al. (2009): Significant association between the C(-1019) G functional polymorphism of the HTR1A gene and impulsivity. American Journal of Medical Genetics, 153B, 592-599. (Impact factor 2,5)

Császár N., Ganju A., Varga P.P., Mirnics Zs. (2009): Psychosocial Issues in the Cancer Patient. 22S 34:S26 –S30. (Impact factor 2,5)

Mirnics Zs., Heincz O. (2009): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Napút, 2009 szeptember.

Szőtsné Karkus Zs., Pap É., Pál K., Jankovics Cs., Mirnics Zs. (2007): Gyermekvédelmi gondoskodásban és családban nevelkedő serdülőkorúak érzelmi intelligenciája, megküzdési stratégiája és szorongása. Család-gyermek-ifjúság, XVI:17-22.

Mirnics Zs., Szili I., Kovács D. (2005): A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban. Psychiatria Hungarica 20:141-155.

Mirnics Zs. (2004): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2:37-57.

Mirnics Zs. (2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Alkalmazott Pszichológia 4:93-120.

Gábrityné Molnár I., T. Mirnics Zs. (2002): Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? Aracs 3:38-43.

Janszky J., Szucs A., Halasz P., Borbely C., Hollo A., Barsi P., Mirnics Z. (2002): Orgasmic aura originates from the right hemisphere. Neurology 58:302-304. (Impact faktor: 5,34).

Mirnics Zs., Czikora Gy., Závecz T., Halász P.(2001): Changes in Public Attitudes Toward Epilepsy in Hungary. Epilepsia 42:86-93. (Impact faktor: 3,27)

Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P (2001): Adjustment and coping in epilepsy. Seizure 10:181-187. (Impact faktor: 1,42)

Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P (1999): Epilepsziával élők életminőségének vizsgálata. Pszichológia 19: 355-377.

Mirnics Zs. (1998): Az OPNI HIETE Epilepszia Centrum epilepsziával élők életminőségét és megküzdését vizsgáló kutatásának eredményei és gyakorlati tanulságai. Rehabilitáció, június.

Mirnics Zs (1998): A szociális tér fogalmi különbségei kisebbségi és többségi mintánál. Üzenet, április.

Fordítások

1. Cloud, Henry Dr. & Townsend, John, Dr.: Családfánk titkai, Harmat, Budapest, 2012.

2. Hemfelt, Robert, Minirth, Frank, Meier, Paul: A boldogság választható, Harmat, Budapest, 2010.

3. Chapman, Gary: Segítség, rokonok lettünk!, Harmat, Budapest, 2010.

4. Chapman, Gary: Segítség, szülők lettünk!, Harmat, Budapest, 2010.

5. Hemfelt, Robert, Minirth, Frank, Meier, Paul 2009 A szeretet választható, Harmat, Budapest, 2009.

6. Chapman, Gary: Változzunk együtt! Harmat, Budapest, 2009.

7. Chapman, Gary: Nyerő páros. Harmat, Budapest, 2009.

Nyilvános megjelenések

Ko¨vi Zs., Vass Z., Grezsa F., Mirnics Zs., Ro´zsa S., Koo´s T., Vargha A. (2015): Spiritua´lis lelki jo´lle´t mint szerhaszna´lati protekti´v te´nyezo?, Vallás és művészet konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem. Budapest, 2015.05.08.

Mirnics Zs. (2015): Methodical Issues in Supervision, ANSE Conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church. 2015.04.24.

Mirnics, Zs., Bagdy, E., Surányi, Zs. (2014). Mental health promotion and prevention among gifted adolescents. CPSYC 2nd International Congress on Clinical and Counselling Psychology, e-ISSN: 2301-2226, Antalya, 1-4 Dec. 2014, Absztrakt kötet 12.oldal.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. Examining Impacts of Psychological Trainings with Gifted Adolescents, 14th International ECHA Conference: Rethinking giftedness Conference, 17-2o Sept. 2o14., Ljubljana.

Mirnics Zs. (2013): Spiritualitás és személyiség: korszerű kutatási a gyakorlati alkalmazás lehetőségével Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Budapest, 2013.06.06

Smohai M., Mirnics Zs. (2013): Problémás videójáték használat összefüggései a kötődési és szülői-nevelői stílusokkal, valamint a társas támogatással Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése Budapest 2013.06.06

Mirkné Haba A., Mirnics Zs. (2013): Miért sikeresek? Hangulatjelentés a felsőoktatásból Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése Budapest, 2013.06.06

Zsirosné Seres J., Vass Z., Mirnics Zs. (2013): Experience of God, as reflected by projective drawings, Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition, KRE Budapest 2013,05,17.

Mirnics Zs., Vass Z., Surányi Zs. (2013): Bensőséges kapcsolatok és istenkép Spirituális Közvetítő Konferencia, KRE Budapest, 2013.06.22

Tóth J., Mirnics Zs (2013). A hit szerepe a közösségi hálózatok használatában A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején, AVKF, Vác 2013.04.28

Heincz O., Mirnics Zs.,Heincz, O., Császár, N., Mirnics, Zs., Pataki, N., Bolczár, Sz., Varga, P.P. (2013): Follow-up study of a chronic pain patients: a clinical and health psychology approach", ATINER nemzetközi pszichológiai konferencia Athén, 2013.05.27

Mirnics Zs. (2012): Kockázatvállalás és biztonsághoz való viszony jellemzői az MVM-nél. MVM konferencia, 2012.11.07.

Mirnics Zs. (2012): Harmonious and obsessive passion at the workplace. Getronics konferencia, 2012.04.26.

Mirnics Zs., Szilágyi Á. (2012): Személyiség, spiritualitás és megküzdés. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2012.05.31.

Tóth D., Smohai M., Mirnics Zs. (2011): A számítógépen játszást befolyásoló személyiségtényezők. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2011.05.26.

Smohai M., Tóth D., Kiss L., Mirnics Zs. (2011): A videojátékokkal játszók figyelmi teljesítménye és állóképessége. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2011.05.26.

Mirnics Zs (2010): Tehetség, gondozás és család. Tehetségakadémia, 2010 november.

Dóra J., Mirnics Zs., Vass Z. (2010): A valahova tartozás élményének képi kifejeződése projektív rajztesztekben. SIPE konferencia, 2010. 09.04.

Décsey D., Mirnics Zs. (2011): A borderline személyiségzavar Rorschach jegyei. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2011.05.26.

Mirnics Zs., Maksai A., Szőnyi L., Heincz O. (2010): Spiritualitás, kapcsolati potenciál és személyiség összefüggései. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2010.05.27.

Mirnics Zs., Bajor A., Heincz O. (2010): Érzelmi intelligencia és párkapcsolati működés. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2010.05.27.

Mirnics Zs. (2010): Tehetség és család. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány konferenciája, 2010.05.12.

Hadházi É., Végh F., Gérecz Á., Mirnics Zs.(2010): Gondoskodás és kontroll az intim kapcsolatokban. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2010.05.27.

Mirnics Zs., Császár N., Vargha A., Bagdy E., Varga P.P. (2009): Adjustment, interpersonal relations and coping in patients with chronic pain syndrome Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, Szeptember 9-12.

Varga P.P., Császár N., Mirnics Zs., Vargha A., Dömötör E. (2009): Comprehensive Care of Spinal Tumor Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, Szeptember 9-12.

Császár N., Mirnics Zs., Varga P.P. (2009): Személyiség és betegség, avagy a tumorral való megküzdés és a disszociáció kapcsolata. Magyar Hipnózis Egyesület, 2009.05.22.

Mirnics Zs. (2009): Kodependencia a párkapcsolatokban. Szex-Tett és Pár-Kapcsolat, hallgatói konferencia, KRE, 2009.05.27.

Mirnics Zs.¨, Császár N.¨,Vargha A., Varga P. P. (2009): Krónikus gerincfájdalom szindrómában szenvedő és primer gerinctumor miatt operált betegek beilleszkedése és megküzdési módjai.Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, január.

Mirnics Zs., Császár N., Szili I., Szabó L. (2008): Krónikus fájdalom és családdinamika. Magyar Fájdalom Társaság konferenciája, 2008.11.14.

Mirnics Zs., Heincz O. (2008): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Csáth Géza konferencia, Magyar Tanítóképző Egyetem, Szabadka, 2008.09.25.

Mirnics Zs., Bagdy E. (2008): A családi kommunikáció változásai pszichés zavaroknál. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, január.

Mirnics Zs., Tóth J.(2007) Applying Social and Organizational Psychology findings to Public Relations: Influence of personality traits on interpersonal communication. PR Trend Conference, Cluj, Romania, 17th November 2007.

Mirnics Zs., Bagdy E., Szabó K. (2007): Kommunikáció a „szkizofrén családokban”. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2007.01.27.

Mirnics Zs. (2006): A válás metaforái. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2006.02.04.

Mirnics Zs. (2005): A szülőföldtől a tudományig. Vajdasági magyar, Magyarországon tanuló doktorandus hallgatók ösztöndíj-támogatásának hasznosulása, MTT konferencia, Szabadka, 2005.10.14.

Mirnics Zs.(2005): Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület konferenciája, 2005.07.08.

Mirnics Zs., Szili I., Bagdy E. (2005): Hatékony konfliktuskezelési módok sine morbo pároknál. Magyar Családterápiás Egyesület konferenciája, 2005.04.02.

Varga G., Szili I., Mirnics Zs. és Vargha A. (2005): Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2005.01.26.

Mirnics Zs (2004): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. MTT konferencia, Szabadka, 2004.11.07.

Mirnics Zs.(2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2004.05.28.

Mirnics Zs.(2004): A KRV munkapszichológiai alkalmazása. KRE konferencia, április.

Mirnics Zs. (2004): Az „egészséges” vezető-beosztott viszony: munkahelyi interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Egészségpszichológiai Nap, 2004.04.23.

Mirnics Zs. (2002): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi közérzete a 2000 októberében bekövetkezett változás utáni időszakban. MTT konferencia, Szabadka, 2002.11.23.

Mirnics Zs. (2002): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi közérzete. Teleki László Intézet, 2002.11.07.

Mirnics Zs. (2002): Kisebbségi és többségi fiatalok értékrendjének és identitástudatának sajátosságai. A Magyar Tudomány Napja, Kecskeméti Főiskola, 2002.10.30.

Szili I., Kovács D., Bagdy E., T. Mirnics Zs (2002): Modeling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach. 3rd World Congress of Psychotherapy, Vienna, Austria, 17th July 2002.

Szili I., György S., T. Mirnics Zs., Endreffy J. (2002): Az anya-gyermek kapcsolat interakciódinamikája evészavarban szenvedőknél. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2002.05.31.

Mirnics Zs.(2002): A vajdasági magyar fiatalok értékrendjének és identitástudatának sajátosságai. Magyar Tudományos Akadémia, Kisebbségkutató Intézet konferenciája, 2002.05.30.

Mirnics Zs.(2002): Epilepsziával élők megküzdése. Janssen Epilepszia Akadémia, 2002.04.20.

Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (2002): Mozaik-2001 gyorsjelentés – Vajdaság. Ifjúságkutatási konferencia, 2002.03.23.

Szili I., György S., Endreffy J., Mirnics Zs.(2002): Az agresszió manifeszt és látens megnyilvánulási formái az anya-gyermek kapcsolatban evészavarban szenvedőknél. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2002.03.23.

Mirnics Zs. (2001): Epilepsziás betegek életminőségének vizsgálata. II. Életminőség Fórum, 2001.09.05.

Kovács D., Sárai T., Mirnics Zs.(2001): Modeling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach. European Congress of Family Therapy, 2001.06.28.

Mirnics Zs., Sasvári R., Süle M., Szili I.(2001): Az interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata borderline páciensek és partnereik mintáján. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2001.01.25.

Mirnics Zs.(2000): Epilepszia, életminőség és megküzdés. OPNI Alváskutatási Konferencia, 2000.12.06.

Mirnics Zs., Sasvári R., Süle M., Szili I.(2000): Borderline páciensek partnerkapcsolatának interakció-dinamikai vizsgálata. Magyar Családterápiás Egyesület konferenciája, 2000.04.15.

Juhos V., Mirnics Zs.:(1999) The psychosocial outcome and quality of life improvement after temporal lobectomy: a retrospective study. 10th International Bethel-Cleveland Clinic Epilepsy Symposium, Bielefeld, Németország, 1999.04.16.

Mirnics Zs., Halász P., Békés J. (1998): Quality of life and coping in epilepsy – test battery measuring psychosocial variables. 3rd European Congress of Epileptology, Varsó, Lengyelország, 1998.05.27.

Mirnics Zs. (1998): Quality of life in epilepsy. Epilepsziakutatási Konferencia, Brno, Csehország, 1998.04.10.Zsuzsanna Mirnics

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1973
Place of Birth (Country): former Yugoslavia
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-4302349

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Clinical Medicine
Title of Thesis: Quality of life, coping and epilepsy
Issuing Institution: Semmelweis University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Loránd Eötvös University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Budapest Technical University Industrial and Organizational Psychologist 2001
University of the Reformed Church Supervisor 2008
Hungarian Association of Family Therapy Family Therapist 2008
Hungarian Association of Hypnosis Hypnotherapist 2012
University of Pécs Clinical Psychologist 2013
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of Personality and Health Psychology
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: National Institute of Psychiatry and Neurology
Previous Position Held: Research Psychologist

Areas of Research and Teaching
A személyiség vonáselméletei
Psychological and relational factors of drug use
Psychology of religion; Transpersonal psychology
Special problems of blended families and families of divorce

Membership in Research Groups and Projects
Drug prevention project (National Institute for Family, Youth and Population Policy)
Participation in international personality test validation projects (Head of Project: Professor Anton Aluja)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005-2006 HEFOP project: Psychology of Personality curriculum development
2006 HEFOP project: Assessment in Family Psychology – curriculum development (online)
2012 TÁMOP project: Organizational Psychology teaching materials
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English advanced
French intermediate
German  elementary
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)

Hungarian Association of Psychology

 membership in conference organization professional commitee
Hungarian Association of Psychology "Test Committee" membership 
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
 Nagybányai Nagy Olivér  A válaszstílus jellemzők hatása az önkitöltős tesztelési eljárások mérési eredményességére (Effects of response style in self-report measures) 2013 
Magyaródi Tímea   Az áramlat-élmény vizsgálata társas helyzetben (Flow in social situations)  2016
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Bagdy E., Jacoby H., Kövi Zs., Mirnics Zs (2014): A tehetség kibontakozása. Helikon, Budapest.

Bagdy E., Kövi Zs., Mirnics Zs. (2014): Fény és árnyék: A tehetségerők felszabadítása: Budapest: MATEHETSZ.

Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2011): A Közös Rorschach Vizsgálat. Flaccus, Budapest.

Mirnics Zs. (2009): Gyermekekről nevelőknek, Teachers Training Faculty, Subotica

Mirnics Zs.: (2006): A személyiség építőkövei. HEFOP-Humanities Consortium, Budapest.

Edited books

Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (2014): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs., Nyitrai E. (2011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia. Kulcslyuk, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (2008): Egyén-pár-család. Animula, Budapest.

Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs. (2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, e-book.

Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája: a Közös Rorschach Vizsgálat. Animula, Budapest.

Chapters in books

Zsirosné Seres, J., Vass, Z., Mirnics, Zs., & Surányi, Zs. (2014): Spirituális közvetítő személyek és terek. In: Vassányi, M., Sepsi, E., & Voigt, V. (Eds.). A spirituális közvetítő. Budapest: L'Harmattan, 346–355.

Kövi, Zs., Grezsa, F., Mirnics, Zs., Rózsa, S., Vargha, A., Kása, D., Koós, T., Vass, Z. (2015):Spirituális lelki jóllét, mint szerhasználati protektív tényező. In: Sepsi E., Lovász I.,Kiss G.,Faludy J. (Eds.): Vallás és művészet. L'Harmattan, Budapest.

Mirnics Zs.(2014):Traumáink öröksége: Nemzeti-etnikai identitás békeidőben és társadalmi krízishelyzetekben. In: Takács Z., Ricz A. (Eds.): Regionális kaleidoszkóp, MTT Subotica.

Mirnics Zs.(2014): "Haláltánc". Nárcisztikus és borderline személyiségzavarban szenvedők párkapcsolatai Joan Lachkar modelljében. In. Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (Eds.): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest, 177-192.

Mirnics Zs. (2014): Pszichoterápia és spirituális fejlődés. In. Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (Eds.): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest, 319-333.

Heincz O., Mirnics Zs., Szikriszt É. (2014): Megalkotom önmagam: a komplex művészeti pszichoterápia. In: Fülöp J., Mirnics Zs., Vassányi M. (Eds.): Kapcsolatban - Istennel és emberrel. L'Harmattan, Budapest, 89-102.

Mirnics Zs. (2012): Kiválasztás és képzés. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés”, e-book chapter.

Mirnics Zs. (2012): Munkalélektani vizsgálatok. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés”, e-book chapter.

Mirnics Zs. (2012): Humán erőforrás elemzés. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés” e-book chapter.

Bagdy, E., Mirnics, Zs, Császár, N (2012): Labdarúgók pszichológiai szűrése és fejlesztése. In: Kurimay, T, Faludi, V, Kárpáti, R (Eds.): A sport pszichológiája. Oriold és Tsai. Budapest, 123-145.

Mirnics Zs. (2011):Családi interakciódinamika. In: Császár Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A.(Eds., 2011): A klinikai pszichológia horizontja, KRE-L’Harmattan, Budapest.

Mirnics Zs., Heincz O. (2009): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Napút, September 1999.

Mirnics Zs. (2008): Ami összeköt, ami elválaszt. In: Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (Eds.): Regionális erőnlét,  MTT, Subotica, 73-123.

Bende Zs., Habis M., Radnai T, Mirnics Zs. (2007): Anya-gyermek interakciók két korcsoportnál a Közös Rorschach Vizsgálatban. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz., Nick Sz. (2007): Kötődési stílus és párkapcsolati interakciók. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Kósáné Koppányi É., Mirnics Zs. (2007): Az anya–gyermek kötődés és kommunikáció transzgenerációs vizsgálata. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Darnyik A., Márián R., Szabó B., Mirnics Zs. (2007): Nemi szerepek vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Beretvás A., Mirnics Zs. és Máth J. (2007): Férfiak és nők manifeszt és látens önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Erdélyi-Szabó H., Mező-Mészáros I., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2007): Az anorexia nervosa családi dinamikájának alakulása esetismertetés tükrében. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mező-Mészáros I., Erdélyi-Szabó H., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2007): Anorexiás családok müködési jellegzetességei és változása családterápia nyomán. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K. és Lukács M. (2007): A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Kisgyörgyné Pongrácz D., Bagdy E., Mirnics Zs. (2007): A spirituális orientáció hatásai a családi funkcionalitásra és a megküzdésre. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Mirnics Zs., Kovács G., Zolna M., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2007): Vezetői személyiség és vezetői szerep: személyiségjegyek és kommunikáció összefüggései munkahelyi teamekben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (Eds.): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): Az interakciókutatás kérdései, In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter, HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): A pár- és családrendszer vizsgálatának dimenziói, In: Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére, In: Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-könyv fejezete. HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A pár- és családvizsgálatok kutatásmódszertani szempontjai. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter, HEFOP-Humanities Consortium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A Közös Rorschach Vizsgálat, In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E., Tóth A. (2006): Vizsgálatok a KRV integrált jelölési rendszerével. In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter, HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Kisgyörgyné Pongrácz D., Tóth M., Mirnics Zs., Bagdy E., Vargha A. (2006): A Circumplex modell és az OCST-4 (FACES IV) David Olson strukturális családdinamikai modelljének és mérőeljárásának ismertetése. In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Mirnics Zs., Bagdy E., Máth J., Vargha A., Tóth A. (2006): A KRV integrált jelölési rendszere. In: Bagdy E. (Ed.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter, HEFOP, Humanities Consortium, Budapest.

Mirnics Zs. (2006): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (Eds.): Közérzeti barangoló, MTT Subotica, 109-139.

Mirnics Zs. (2005): A szülőföldtől a tudományig. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (Eds.): Támogatás és hasznosulás, MTT Subotica, 131-165.

Mirnics Zs., Dóró Á. (2004): Önismeret. PHARE BEST, E-book chapter, Kecskemét College.

Mirnics Zs., Dóró Á. (2004): Csoportfolyamatok kezelése; vezetői kompetenciák. PHARE BEST E-book chapter, Kecskemét College.

Mirnics Zs., Dóró Á (2004): Üzleti kommunikáció. PHARE BEST E-book chapterKecskemét College.

Mirnics Zs., Dóró Á.(2004): Stresszmenedzsment és konfliktuskezelés. PHARE BEST E-book chapterKecskemét College.

Mirnics Zs (2002): Élhető élet és kisebbségi távlatok. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (Eds.): Holnaplátók, MTT Subotica, 39-77.

Bagdy E., T. Mirnics Zs. (2002): A KRV hazai alkalmazása. In: Bagdy E. (Ed.): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 69-88.

Gábrity Molnár I., T. Mirnics Zs.(2002): Mozaik 2000 Gyorsjelentés – Vajdaság. In: Mozaik 2001 Gyorsjelentés, Institute for Youth Research, Budapest, 239-288.

Mirnics Zs. (2001): Hazától hazáig (A Vajdaságban és Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatók életkilátásai és migrációs szándékuk). In: Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (Eds.): Fészekhagyó vajdaságiak, MTT, Subotica. 163-204.

Articles in academic periodicals

Szabó P., Bagdy E., Szili I., Mirnics Zs., Heincz O., Inkret B., Vargha A., Kövi Zs. (2015): A Rorschach-teszt alkalmassága egy tehetségfejlesztő program hatásvizsgálatában. Psychologia Hungarica Caroliensis, III/1.: 47–66

Grezsa, F., Mirnics, Zs., Vargha, A., Kövi, Zs., Rózsa, S., Vass, Z., Koós, T. (2015): Iskolás- és serdülőkorúak droghasználata: kockázati és védő faktorok egy reprezentatív vizsgálat tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16(4), 297-330. DOI: 10.1556/0406.16.2015.4.1

Vass Z., Mirnics Zs., Kövi Zs (2014): Vallási fogalmak reprezentációjának vizsgálata a képi kifejezéspszichológia eszközeivel. Studia Caroliensia, 99-110

Mirnics Zs. (2014): Spirituális kérdések a pszichoterápiában. Studia Caroliensia, 142-15

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Szili, I., Heincz, O., Vass, Z., Reinhardt, M. (2014): Art therapy, a self-experience method supporting mental health. Confinia Psychopathologica, 2, 2, 97-116.

John B., Mirnics Zs., Bagdy Gy., Gonda X., Benkő A., Molnár E., Lazáry J., Surányi Zs.(2013): Klaszteralapú Big Five-személyiségprototípusok kapcsolata patológiás mutatókkal. Psychologia Hungarica Caroliensis 1: 10-30.

Tóth J, Mirnics Zs (2013): Önértékelési kontingenciák, kötődés és Facebook használat. Alkalmazott Pszichológia 14:133-148.

Smohai M., Mirnics Zs., Vargha A., Torma B., Tóth D.(2013): Videojátékokkal való játszás közben, iskolában és otthon átélt flow-élmények tipikus mintázatai, valamint az azokba tartozó magyar serdülők személyiségjellemzői és megküzdési módjai — Konfigurációelemzés. Pszichológia 33: 313–327

Mirnics Zs., Vargha A., Tóth M., Bagdy E. (2010): Cross-Cultural Applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21, 17–33 (Impact Factor 0,6)

Benko A., Lazary J., Molnar E., Gonda X., Pap D., Mirnics Zs., Kurimay T., et al. (2009): Significant association between the C(-1019) G functional polymorphism of the HTR1A gene and impulsivity. American Journal of Medical Genetics, 153B, 592-599. (Impact factor 2,5)

Császár N., Ganju A., Varga P.P., Mirnics Zs. (2009): Psychosocial Issues in the Cancer Patient. 22S 34:S26–S30. (Impact factor 2,5)

Mirnics Zs., Heincz O. (2009): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Napút, September 2009.

Szőtsné Karkus Zs., Pap É., Pál K., Jankovics Cs., Mirnics Zs. (2007): Gyermekvédelmi gondoskodásban és családban nevelkedő serdülőkorúak érzelmi intelligenciája, megküzdési stratégiája és szorongása. Család-gyermek-ifjúság, XVI:17-22.

Mirnics Zs., Szili I., Kovács D. (2005): A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban. Psychiatria Hungarica 20:141-155.

Mirnics Zs. (2004): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2:37-57.

Mirnics Zs. (2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Alkalmazott Pszichológia 4:93-120.

Gábrityné Molnár I., T. Mirnics Zs. (2002): Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? Aracs 3:38-43.

Janszky J., Szucs A., Halasz P., Borbely C., Hollo A., Barsi P., Mirnics Z. (2002): Orgasmic aura originates from the right hemisphere. Neurology 58:302-304. (Impact factor: 5,34).

Mirnics Zs., Czikora Gy., Závecz T., Halász P.(2001): Changes in Public Attitudes Toward Epilepsy in Hungary. Epilepsia 42:86-93. (Impact factor: 3,27)

Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P (2001): Adjustment and coping in epilepsy. Seizure 10:181-187. (Impact factor: 1,42)

Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P (1999): Epilepsziával élők életminőségének vizsgálata. Pszichológia 19: 355-377.

Mirnics Zs. (1998): Az OPNI HIETE Epilepszia Centrum epilepsziával élők életminőségét és megküzdését vizsgáló kutatásának eredményei és gyakorlati tanulságai. Rehabilitáció, June.

Mirnics Zs (1998): A szociális tér fogalmi különbségei kisebbségi és többségi mintánál. Üzenet, April.

Translations

Cloud, Henry Dr., Townsend, John, Dr.: Családfánk titkai, Harmat, Budapest, 2012.

Hemfelt, Robert, Minirth, Frank,Meier, Paul: A boldogság választható, Harmat, Budapest, 2010.

Chapman, Gary: Segítség, rokonok lettünk!, Harmat, Budapest, 2010.

Chapman, Gary: Segítség, szülők lettünk!, Harmat, Budapest, 2010.

Hemfelt, Robert, Minirth, Frank, Meier, Paul 2009 A szeretet választható, Harmat, Budapest, 2009.

Chapman, Gary: Változzunk együtt! Harmat, Budapest, 2009.

Chapman, Gary: Nyerő páros. Harmat, Budapest, 2009.

Conference participation

Ko¨vi Zs., Vass Z., Grezsa F., Mirnics Zs., Ro´zsa S., Koo´s T., Vargha A. (2015): Spiritua´lis lelki jo´lle´t mint szerhaszna´lati protekti´v te´nyezo?, Religion and Art Conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church,  Budapest, 08.05.2015.

Mirnics Zs. (2015): Methodical Issues in Supervision, ANSE Conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church. 24.04.2015.

Mirnics, Zs., Bagdy, E., Surányi, Zs. (2014): Mental health promotion and prevention among gifted adolescents. CPSYC 2nd International Congress on Clinical and Counselling Psychology, e-ISSN: 2301-2226, Antalya, 1-4 Dec. 2014, Abstract book: page 12.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E (2014): Examining Impacts of Psychological Trainings with Gifted Adolescents. 14th International ECHA Conference: Rethinking giftedness Conference, 17-2o Sept. 2o14., Ljubljana.

Mirnics Zs. (2013): Spiritualitás és személyiség: korszerű kutatási a gyakorlati alkalmazás lehetőségével. Hungarian Psychological Association Conference, Budapest, 06.06.2013.

Mirkné Haba A., Mirnics Zs. (2013): Miért sikeresek? Hangulatjelentés a felsőoktatásból. Hungarian Psychological Association Conference, Budapest, 06.06.2013.

Smohai M., Mirnics Zs. (2013): Problémás videójáték használat összefüggései a kötődési és szülői-nevelői stílusokkal, valamint a társas támogatással. Hungarian Psychological Association Conference, Budapest 06.06.2013.

Mirkné Haba A., Mirnics Zs. (2013): Miért sikeresek? Hangulatjelentés a felsőoktatásból. Hungarian Psychological Association Conference, 06.06.2013.

Zsirosné Seres J., Vass Z., Mirnics Zs. (2013): Experience of God, as reflected by projective drawings, Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition, Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest 17.05.2013.

Mirnics Zs., Vass Z., Surányi Zs. (2013): Bensőséges kapcsolatok és istenkép. "Spiritual Mediation Conference", Károli Gáspár University of the Reformed Church Conference, Budapest, 22.06.2013.

Tóth J., Mirnics Zs (2013). A hit szerepe a közösségi hálózatok használatában A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején, AVKF, Vác 28.04.2013.

Heincz O., Mirnics Zs.,Heincz, O., Császár, N., Mirnics, Zs., Pataki, N., Bolczár, Sz., Varga, P.P. (2013): Follow-up study of a chronic pain patients: a clinical and health psychology approach", ATINER International Conference, Athens, 27.05.2013.

Mirnics Zs. (2012): Kockázatvállalás és biztonsághoz való viszony jellemzői az MVM-nél. MVM Conference, 07.11.2012.

Mirnics Zs. (2012): Harmonious and obsessive passion at the workplace. Getronics Conference, 26.04.2012.

Mirnics Zs., Szilágyi Á. (2012): Személyiség, spiritualitás és megküzdés. Hungarian Psychological Association Conference, 31.05.2012.

Tóth D., Smohai M., Mirnics Zs. (2011): A számítógépen játszást befolyásoló személyiségtényezők. Hungarian Psychological Association Conference, 26.05.2011.

Smohai M., Tóth D., Kiss L., Mirnics Zs. (2011): A videojátékokkal játszók figyelmi teljesítménye és állóképessége. Hungarian Psychological Association Conference, 26.05.2011.

Mirnics Zs (2010): Tehetség, gondozás és család. Talent Academy, November 2010.

Dóra J., Mirnics Zs., Vass Z. (2010): A valahova tartozás élményének képi kifejeződése projektív rajztesztekben. SIPE konferencia, 04.09.2010. 

Décsey D., Mirnics Zs. (2011): A borderline személyiségzavar Rorschach jegyei. Hungarian Psychological Association Conference,  26.05.2011.

Mirnics Zs., Maksai A., Szőnyi L., Heincz O. (2010): Spiritualitás, kapcsolati potenciál és személyiség összefüggései. Hungarian Psychological Association Conference, 27.05.2010. 

Mirnics Zs., Bajor A., Heincz O. (2010): Érzelmi intelligencia és párkapcsolati működés. Hungarian Psychological Association Conference, 27.05.2010.

Mirnics Zs. (2010): Tehetség és család. Messzehangzó Tehetségek Alapítvány konferenciája,12.05.2010.

Hadházi É., Végh F., Gérecz Á., Mirnics Zs.(2010): Gondoskodás és kontroll az intim kapcsolatokban. Hungarian Psychological Association Conference, 27.05.2010.

Mirnics Zs., Császár N., Vargha A., Bagdy E., Varga P.P. (2009): Adjustment, interpersonal relations and coping in patients with chronic pain syndrome Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, September 9-12.

Varga P.P., Császár N., Mirnics Zs., Vargha A., Dömötör E. (2009): Comprehensive Care of Spinal Tumor Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, September 9-12.

Császár N., Mirnics Zs., Varga P.P. (2009): Személyiség és betegség, avagy a tumorral való megküzdés és a disszociáció kapcsolata. Hungarian Association for Hypnosis, 22.05.2009.

Mirnics Zs. (2009): Kodependencia a párkapcsolatokban. Szex-Tett és Pár-Kapcsolat. Károli Gáspár University of the Reformed Church, 27.05.2009.

Mirnics Zs., Császár N.¨,Vargha A., Varga P. P. (2009): Krónikus gerincfájdalom szindrómában szenvedő és primer gerinctumor miatt operált betegek beilleszkedése és megküzdési módjai. Hungarian Psychiatric Association Conference,January.

Mirnics Zs., Császár N., Szili I., Szabó L. (2008): Krónikus fájdalom és családdinamika. Hungarian Pain Society Conference, 14.11.2008.

Mirnics Zs., Heincz O. (2008): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Csáth Géza Conference, Teacher Training Faculty, Subotica, 25.09.2008.

Mirnics Zs., Bagdy E. (2008): A családi kommunikáció változásai pszichés zavaroknál. Hungarian Psychiatric Association Conference, January.

Mirnics Zs., Tóth J.(2007) Applying Social and Organizational Psychology findings to Public Relations: Influence of personality traits on interpersonal communication. PR Trend Conference, Cluj, Romania, 17.11.2007.

Mirnics Zs., Bagdy E., Szabó K. (2007): Kommunikáció a „szkizofrén családokban”.Hungarian Psychiatric Association Conference,27.01.2007.

Mirnics Zs. (2006): A válás metaforái. Hungarian Psychiatric Association Conference, 04.02.2006.

Mirnics Zs. (2005): A szülőföldtől a tudományig. Vajdasági magyar, Magyarországon tanuló doktorandus hallgatók ösztöndíj-támogatásának hasznosulása, MTT Conference, Subotica, 14.10.2005.

Mirnics Zs.(2005): Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben. Hungarian Association for Relaxation and Symbol Therapy Conference,  08.07.2005.

Mirnics Zs., Szili I., Bagdy E. (2005): Hatékony konfliktuskezelési módok sine morbo pároknál. Hungarian Family Therapy Conference, 02.04.2005.

Varga G., Szili I., Mirnics Zs. és Vargha A. (2005): Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján. Hungarian Psychiatric Association Conference, 26.01.2005.

Mirnics Zs (2004): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. MTT Conference, Subotica,  07.11.2004.

Mirnics Zs.(2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Hungarian Psychiatric Association Conference,28.05.2004.

Mirnics Zs.(2004): A KRV munkapszichológiai alkalmazása. Károli Gáspár University of the Reformed Church, April.

Mirnics Zs. (2004): Az „egészséges” vezető-beosztott viszony: munkahelyi interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Károli Gáspár University of the Reformed Church, 23.04.2004.

Mirnics Zs. (2002): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi közérzete a 2000 októberében bekövetkezett változás utáni időszakban. MTT Conference, Subotica,23.11.2002.

Mirnics Zs. (2002): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi közérzete. Conference of the Teleki László Institute,07.11.2002.

Mirnics Zs. (2002): Kisebbségi és többségi fiatalok értékrendjének és identitástudatának sajátosságai. Day of Science Conference, Kecskemét College,  30.10.2002.

Szili I., Kovács D., Bagdy E., T. Mirnics Zs (2002): Modeling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach. 3rd World Congress of Psychotherapy, Vienna, Austria, 17.07.2002.

Szili I., György S., T. Mirnics Zs., Endreffy J. (2002): Az anya-gyermek kapcsolat interakciódinamikája evészavarban szenvedőknél. Hungarian Psychiatric Association Conference, 31.05.2002.

Mirnics Zs.(2002): A vajdasági magyar fiatalok értékrendjének és identitástudatának sajátosságai. Hungarian Academy of Sciences, Institute for Minority Research, Budapest, 30.05.2002.

Mirnics Zs.(2002): Epilepsziával élők megküzdése. Janssen Epilepsy Academy, 20.04.2002.

Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (2002): Mozaik-2001 gyorsjelentés – Vajdaság. Conference of the Youth Research Institute, 2002.03.23.

Szili I., György S., Endreffy J., Mirnics Zs.(2002): Az agresszió manifeszt és látens megnyilvánulási formái az anya-gyermek kapcsolatban evészavarban szenvedőknél. Hungarian Psychiatric Association Conference, 2002.03.23.

Mirnics Zs. (2001): Epilepsziás betegek életminőségének vizsgálata. Quality of Life Forum, 05.09.2001.

Kovács D., Sárai T., Mirnics Zs.(2001): Modeling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach. European Congress of Family Therapy, 28.06.2001.

Mirnics Zs., Sasvári R., Süle M., Szili I.(2001): Az interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata borderline páciensek és partnereik mintáján. Hungarian Psychiatric Association Conference, 25.01.2001.

Mirnics Zs.(2000): Epilepszia, életminőség és megküzdés. National Institute of Psychiatry and Neurology, Sleep Research Conference, Budapest, 06.12.2000.

Mirnics Zs., Sasvári R., Süle M., Szili I.(2000): Borderline páciensek partnerkapcsolatának interakció-dinamikai vizsgálata. Hungarian Family Therapy Association Conference, 15.04.2000.

Juhos V., Mirnics Zs.:(1999) The psychosocial outcome and quality of life improvement after temporal lobectomy: a retrospective study. 10th International Bethel-Cleveland Clinic Epilepsy Symposium, Bielefeld, Germany, 16.04.1999.

Mirnics Zs., Halász P., Békés J. (1998): Quality of life and coping in epilepsy – test battery measuring psychosocial variables. 3rd European Congress of Epileptology, Warsaw, Poland, 27.05.1998.

Mirnics Zs. (1998): Quality of life in epilepsy. Epilepsy Research Conference, Brno, Czech Republic, 10.04.1998. 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube