Személyiség- és Egészségpszichológiai Kutatóműhely - Dr. Mirnics Zsuzsanna

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Mirnics Zsuzsanna

Létrejötte: 2018

 

Tagjai:

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: -

A Személyiség- és Egészségpszichológiai Kutatóműhelyben végzett vizsgálatok elsősorban az egészséglélektani és a pozitív pszichológiai témákra fókuszálnak, melyeket kvalitatív, illetve kvantitatív metodikával tanulmányozunk. Több vizsgálatunk zajlik egészséglélektani prevencióhoz kapcsolódó témakörökben, melyeken belül hangsúlyt fektetünk a lelki egészség szempontjából rizikót jelentő és protektív tényezők tanulmányozására. Egyes kutatási projektjeink kiemelten valláslélektan irányultságúak, így például a hála, spiritualitás, tudatos jelenlét lelki egészséget megőrző szerepére koncentrálnak. Kutatóműhelyünkben mindemellett a lélektani változás mechanizmusaival, és egyes terápiás és önfejlesztési módszerek (pl. mindfulness) hatékonyságvizsgálataival is foglalkozunk.

A kutatóműhely tagjai együttműködnek a KRE Pszichológiai Intézet más kutatóműhelyeivel, így elsősorban a Személy- és Családorientált Egészségtudományok kutatócsoporttal; teret adnak továbbá a hallgatók kutatási gyakorlatainak, illetve tudományos diákköri munkájának.  

A kutatócsoport 2019-ben elnyert pályázatának összefoglalása:

2019-ben megkezdett, kari pályázati támogatásban részesülő, jelenleg is zajló projektünk a korai maladaptív sémák egészséglélektani összefüggéseit tanulmányozza, egy korszerű pszichológiai modell, Jeffrey Young sémaelmélete keretében. A korai maladaptív sémák olyan mintázatok, amelyek önsorsrontó jellegűek, ezáltal negatívan befolyásolják a gondolkodásunkat és az érzelmeinket és szerepet játszanak számos lelki probléma keletkezésében. A 2019/2020 tanév során kiterjedt tesztbattéria segítségével 2500 főnél végeztünk mintavételt a korai maladaptív sémák gyermekkori előzményeire (szülői-nevelői attitűdök, traumák), párkapcsolati tényezőire (párkapcsolati konfliktuskezelés és párkapcsolati elégedettség), valamint személyiséglélektani összefüggéseire (temperamentum, személyiségvonások) vonatkozóan. 

A kutatócsoport 2020-ban elnyert pályázatának összefoglalása

Legutóbbi kutatásunk a John Louis-féle pozitív séma modellhez kapcsolódik. A pozitív sémák a kedvező szülői hatások következtében, pozitív családi légkörben jönnek létre, jól működő megküzdési módokat és kedvező diszpozíciókat, a személyiségen belüli erőforrásokat jelentenek. A legújabb kezdeményezések ezáltal a pozitív és maladaptív sémákat azonos modellben, de egymástól függetlenül mérik. Az elmúlt öt év során számos publikáció keretében  hangsúlyt kapott a korai adaptív sémák, személyiségjegyek és lelki erőforrások közti összefüggések mérése mind kutatási vonatkozásban, mind a lelki prevenció faktoraiként. Tervezett kutatásunkban többféle kérdőívcsomaggal, nem klinikai populáción tanulmányozzuk a pozitív sémák összefüggését a lelki egészség és betegség különböző mutatóival, személyiségjegyekkel, valamint számos pozitív pszichológiai változóval (hála, mindfulness, spriritualitás).  

 A kutatási projekthez kapcsolódóan megjelenés alatt álló publikációk: -

Nyitrai E., Takács Sz.: Menstruációs fájdalom a menstruációs attitűd tükrében

 Nyitrai E., Takács Sz.: Az önmagunk iránti együttérzés skála magyar változatával szerzett tapasztalatok

Eisenbeck N. How mindfulness may enhance cognitive performance

Eisenbeck N.: Az experimental component analysis. Distressed and unsatisfied: The possible role of psychological inflexibility between negative emotional symptoms and relationship satisfaction.

Ferenczi A (2020): Megmérni a mérhetetlent - A sémák és az istenkép  összefüggései. In. Népszerű tudomány, tudománynépszerűsítés. In: A Károli Gáspár Református Egyetem 2019-es évkönyve. (szerk. Furkó Péter, pp. 79-91)

Mirnics Zs., Hittner J. B., Swickert R.J., Kovi Zs.: Mindfulness and Positive/Negative Affect: Mediational Models of Gratitude and Social Support: A Cross-Cultural Replication Study. Journal of Health Psychology (közlésre elfogadva). 

Mirnics Zs., Terék Z.: Kumulatív stressz vagy kompenzáció? Két szülős, egyszülős és mozaikcsaládban nevelkedett fiatalok beilleszkedése és lelki egészsége, Psychologia Hungarica Caroliensis, (közlésre elfogadva) 

Szili I.: Az energiaital-fogyasztás káros hatásai

Szabó-Bartha A.: Az együttérzéstől való félelem skála validálása  A fehér medve gondolat-elnyomási kérdőív validálása

Szabó-Bartha A., Mirnics Zs. Comparisons of illness representations in couples with chronic diseases (Psychiatria Danubina)

Mirnics Zs., Kovi Zs., Grezsa F. Community-based research of a Roma community in Hungary 

Tanyi Zs., Smohai M., Nyitrai E., Ferenczi A., Szili I., Szabó-Bartha A., Mirnics Zs.: A kronotípus (reggeliség-estiség) és a személyiségjellemzők kapcsolatának vizsgálata. 

Mirnics Zs., Kovi Zs., Tanyi Zs., Grezsa F.: Adolescent drug use, relational variables and personality factors (Psychiatria Danubina)

 

 

A kutatóműhely keretében megjelent egyéb publikációk:

Mirnics Zs., Terék Z. (2019): A mozaikcsaláddal való elégedettséget meghatározó tényezők. Psychologia Hungarica Caroliensis VII/3, 40-56.