Készült: 2021-04-09
Módosítás: 2021-05-31

Kiss Enikő Csilla

Cím: Prof. Dr. habil. 
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1999
Tudományág: Pszichológia
Disszertáció címe: Szondi Lipót sorsanalízise
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések
Habilitáció megszerzésének éve: 2003
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1985
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: KLTE

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár 

Korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem, BTK Pszichológia Intézet
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár

Kutatási és oktatási szakterületek

A személyiség pozitív erőforrásai

Reziliencia

Szondi Lipót sorsanalitikus elmélete és tesztje

Művészet és kreativitás

Személyiség-lélektani és egészségpszichológiai tantárgyak oktatása

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

KRE Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Kutatóműhely (2021-  )

OTKA - T 023616 számmal témavezető. Téma: Szondi Lipót sorsanalízisének elméleti ill. alkalmazott lélektani kutatása 1997-1999. A pályázat az OTKA értékelése alapján kiválóan megfelelt minősítéssel zárult. (900 eFt résztvevők: Gál Béla, Deim Éva, Bernáth László, Révész György, Péley Bernadette)

OTKA - T 034293 számmal témavezető. Téma: Szondi elméletének újszerű recepciója a modern pszichológia fényében 2001-2004. (3.600 eFT, résztvevő: Hargitai Rita). Kiválóan megfelelt minősítés.

NKA - 2521/1575 számmal Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) 2007: Vázlatok a személyiségről c. könyv megjelentetésre pályázati támogatás (400 eFt) 

OTKA – K 71754 számmal témavezető. Téma: A szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek személyiségjellemzőinek komplex klinikai és egészségpszichológiai megközelítése 2008-2011. (11.343 eFt, résztvevők: Csókási Krisztina, Hargitai Rita, Járai Róbert, Makó Hajnalka, Nagy László, Paksi Edit).

KAB-KT-09 számmal témavezető. Téma: Pszichoaktív szereket használó fiatalok komplex személyiség-lélektani vizsgálata 2009-2010. (2.000 eFt, résztvevők: Demetrovics Zsolt, Vargha András, Szemelyácz János)

Magyar Tudományos Akadémia könyvpályázata 2015, 900 eFt.

PTE BTK Pszichológiai Kutatócentrum belső pályázata 2016-2017, 21 mFt, Egyének és közösségek a modern társadalomban címmel, a PTE által a PTE Kiválósági Centrumok támogatására kiírt belső pályázat, a projekten belül az egészségpszichológiai kutatási program vezetője.

PTE BTK Modern Városok projekt 2016-2020, 400 mFt, ezen belül az idegen nyelvű pszichológia szakos képzés fejlesztésében való részvétel az angol nyelvű képzés szakmai vezetőjeként.

PTE BTK Pszichológiai Kutatócentrum belső pályázata 2017-2018, 10 mFt, a PTE által a PTE Kiválósági Centrumok támogatására kiírt belső pályázat, a projekten belül az egészségpszichológiai kutatói csoport vezetője.

PTE BTK Pszichológia Intézet 2017-2021, 174 mFt, Európai Unió, Európai Szociális Alap, EFOP-3.6.1-16-2016-00004, Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az Intelligens szakosodás érdekében c. pályázat, részvétel az egészségpszichológiai kutatói csoport vezetőjeként.Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005-2021 A pszichológia alap- és mesterszakon összesen 34 tantárgy felelőse
2008-2021 A pszichológia mesterszak Klinikai és egészségpszichológiai szakirányának felelőse
2009-2018 A pszichológia alapszakon az angol nyelvű képzés szakmai vezetője
2008-2021 PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola Személyiség- és Egészségpszichológiai programjának vezetője
 2002 Tankönyv szerkesztés: Szondi Lipót: A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve. A Szondi-teszt. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. Második kiadás: 2007.
 2007 Tankönyv szerkesztés, társszerkesztő: Oláh Attila Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.
 2013 Tankönyv szerkesztés, társszerkesztő: Sz. Makó Hajnalka. Mentálhigiéné és segítő hivatás. Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.
 2015 Tankönyv szerkesztés, társszerkesztő: Sz. Makó Hajnalka. Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana. Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány
 2005 Nemzetközi konferencia szervezés:17.  Congress of the International Szondi Association, Pécs
 2017 Nemzetközi konferencia szervezés:21.  Congress of the International Szondi Association, Budapest
 2018 Nemzetközi konferencia szervezés: EHBEA – Hungarian Psychological Association, Pécs
1998, 2010, 2017, 2018, 2019 Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűléseinek szervezése

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 angol   középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga
 német  középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Széchenyi István Ösztöndíj  MTA  2003-2005
 Társasági Emlékérem  MPT  2013

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság (1986-tól máig) tag, elnök (2016-2020), tudományos titkár (2008-2012)
Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány (1995-2017) kuratóriumi tag, elnök (2007-2016)
MTA Pszichológiai Tudományos Bizottság  tagja (2004-2006; 2012-2021), elnökhelyettes (2017-2021)
MTA Köztestületi tag  1999-től máig

International Szondi Association 

alelnöke 2008-2014, a társaság tagja 1995-től.

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012-2017 ELTE PPK Pszichológiai Intézet MA kurzus címe: A Szondi-teszt
2007-2009 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Practice in Diagnosis: The Szondi Test. (ELUP – angol nyelvű pszichológia szakos képzés)
2004-2006 PTE BTK Neveléstudományi Intézet  Személyiség-lélektan c. kurzus
2000-2005 PTE FEEK Személyiség-lélektan, Általános pszichológia, Szociálpszichológia c. kurzusok 
1994, 1997, 2010  Stiftung Szondi-Institut, Zürich  Külföldi tanulmányutak

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Védés éve
Hargitai Rita  2007
Tiringer Aranka  2011
Tiringer István  2013
Mayer Krisztina  2013
Vajda Dóra Beáta  2017
Káplár Mátyás István  2017
Csókási Krisztina  2018
Teleki Szidalisz  2019
Takács Hilda  2020
Endre Szilvia  2020
Makai Gábor  2021
Markó Éva folyamatban
Happ Zsuzsa folyamatban

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Védés éve
Antalfai Márta  2005
Lubinszki Mária  2007
Kun Bernadette  2011
Nagy Henriett  2011
Fecskó Edina  2012
Kőváry Zoltán  2012
Papp-Zipernovszky Orsolya  2013
Boda-Ujlaky Judit  2014
Hevesi Krisztina  2015
Victoria Wittmann  2019
Korbai Hajnal  2020

 

Publikációs lista

MTMT )

 

 Kiss Enikő Csilla

Title: Prof. Dr. habil.
Place of Birth (Country):  Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1999
Discipline: Psychology
Title of Thesis: The fate-analysis of Leopold Szondi
Issuing Institution:  University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1985
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Kossuth Lajos University, Debrecen

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Pécs  habilitation  2003

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Psychology
Department: Personality and Health Psychology
Current Position(s): Professor (Full)

Previous Employer: University of Pécs
Previous Position Held: Professor (Full), head of Department of Personality and Health Psychology


Areas of Research and Teaching
Resilience and positive resources of personality

Fate-analysis of Leopold Szondi and the Szondi-test

Arts and creativity


Membership in Research Groups and Projects

Personality and health psychology research group

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 English  intermediate level
 German  intermediate level

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Széchenyi István Scholarship  scholarship  2003-2005
Hungarian Psychological Association  award  2013

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association  president (2016-2020), scientific secretary (2008-2012), member (1985-  )
Dr. Szondi Lipót Memorial Foundation 

president (2007-2016), member of the board (1995-2017)

Scientific Committee in Psychology, Hungarian Academy of Sciences vice president (2017-2021), member (2004-2006; 2012-2021)
International Szondi Association vice president (2008-2014), member (1995- 
Hungarian Higher Education Accreditation Committee in Psychology member (2003-2009)

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1994, 1997, 2010 Stiftung Szondi-Institut, Zürich study trips
2007-2009; 2012-2017;  Eötvös Lóránd University, Institute of Psychology Guest professor:Practice in Diagnosis: The Szondi Test in English and in Hungarian language

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Year of Defence
(if applicable)
Hargitai Rita  2007
Tiringer Aranka  2011
Tiringer István  2013
Mayer Krisztina  2013
Vajda Dóra Beáta  2017
Káplár Mátyás István  2017
Csókási Krisztina  2018
Teleki Szidalisz  2019
Takács Hilda  2020
Endre Szilvia  2020
Makai Gábor  2021
Markó Éva in progress
Happ Zsuzsa in progress

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Year of Defence
 Antalfai Márta  2005
 Lubinszky Mária  2007
 Kun Bernadette  2011
 Nagy Henriett  2011
 Fecskó Edina  2012
 Kőváry Zoltán  2012
 Papp-Zipernovszky Orsolya  2013
 Boda-Ujlaky Judit  2014
 Hevesi Krisztina  2015
 Korbai Hajnal  2019
 Victoria Wittmann  2019

 

List of Publications

MTMT 

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin