Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2021-11-24

 

F. Romhányi Beatrix

Cím: DSc habil.
Nem:
Születési év: 1967
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám: 872-1705

Doktori tanulmányok

MTA doktora (DSc) védés éve: 2015
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Kolduló barátok - gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

Előző fokozat:
Doktori (CSc) védés éve: 1997
Tudományág: Történelem (régészet)
Disszertáció címe: Monasteriologia Hungarica Nova
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991; 1994
Tudományág(ak): régészet - latin tanár; medievisztika
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE; CEU

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni egyetem habilitáció 2006
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Medievisztika
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
középkori történelem, egyháztörténet, gazdaságtörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Comparative Approaches to Ethnicity, Region and Empire in Christianity, Islam and Buddhism (400-1600 CE) (VISCOM), projektvezető Walter Pohl, Universität Wien, középkori alprojekt vezetője: Christina Maria Lutter

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010– DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, témakiíró
2009–2016 KRE MA Történelemtanár szakfelelős
2013–2016 KRE osztatlan tanárképzés történelemtanár szakképzettség-felelős
2018– ELTE Történettudományi Doktori Iskola, témavezető

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol felső C
Francia felső C
Latin felső C
Német közép C
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestület tag
MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
Magyar Régész Szövetség tag
Magyar Történelmi Társulat tag, igazgatóválasztmányi tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szabó Noémi Gyöngyvér, Debreceni Egyetem (0,5) A kolozsmonostori bencés apátság gazdálkodása a késő középkorban 2013
 Szokola László, ELTE (0,5)    (2021)
 Bebes Árpád, Debreceni Egyetem    (2024)
 Majláthné Sipos Csilla, Debreceni Egyetem (0,5)    (2025)

Opponencia doktori és habilitációs védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szőcs Péter Levente, CEU, PhD

Private Monasteries of Medieval Hungary (Eleventh to Dourteenth Century)

2015
Takács Miklós, PPKE, habilitáció Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről 2017
Ferenczi László, CEU, PhD Management of Monastic Landscapes. A Spatial Analysis of the Economy of Cistercian Moansteries in Medieval Hungary 2018
 Reich Szabina, PTE, PhD Székesfehérvár városszerkezete, gazdasági fejlődése és anyagi kultúrája a kora Árpád-kortól a 16. századig  2020
Türk Attila, PPKE, habilitáció A korai magyar történelem a régészet szemszögéből 2021

 

Publikációs lista

(MTMT)

Összefoglaló adatok:
Teljes tudományos közlemények     146 (ebből idegen nyelvű     60)
Egyéb tudományos közlemények       52
Független idézetek száma teljes tudományos művekre                 1163 / 2205 (ebből külföldi 724)
                                         h-index                                          18

 


Konferenciaszervezés, konferenciarészvétel (utolsó öt év)

2021

- MECERN Biennial Conference, 2021. április 7-9., Gdansk, online előadó, szekcióelnök
- EAA Annual Conference, 2021. szeptember 6-11., Kiel, online előadó
- MTT Tájtörténeti konferencia, 2021. október 28., Budapest előadó, szervező
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2021: 800 éves a magyar domonkos rendtartomány, 2021. november 27., Kolozsvár, online - előadó, szekcióelnök

2020

- Premontrei 900, 2020. szeptember 11., Gödöllő előadó
- EAA Annual Conference, 2020. augusztus 27., Budapest, online – előadó
- A veszprémi egyházmegye a középkorban, 2020. augusztus 27., Veszprém – előadó
- Magyar Hagiográfiai Társaság felolvasó ülése, 2020. január 27., ELTE – előadó
- CEU Medieval Studies, 2020. január 15. – előadó

2019

- Nők és szerepek, 2019. november 14., EKE, Eger – előadó
- Környezettörténet 2019, 2019. október 30., ELTE – szervező és előadó
- Politics and Society in Central and South-Eastern Europe. Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th centuries), 2019. október 3–5., Temesvár – előadó
- Bakonybél 1000, 2019. május 18., Bakonybél – előadó
- A fehér barátok hagyatéka: Pálosok nyomában, 2019. április 24–27., Budapest – előadó
- A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai kontextusa, 2019. április 11–12., Budapest – előadó
- Church and Society in Medieval Transylvania, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2019. február 15., Kolozsvár – előadó

2018

- 17th International Congress of Historical Geographers, University of Warsaw - Historical Insitute of the Polish Academy, 2018. július 15–20., Varsó – előadó
- International Medieval Congress, University of Leeds, 2018. július 2–5., Leeds – előadó és szekciómoderátor
- Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, University of Zagreb, 2018. április 12–14., Zágráb – előadó

2017

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG, 2017. december 7–8., Dresden – előadó
- Történeti táj - tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban, MTA Humántudományok Központ Régészeti Intézet, 2017. november 6. – előadó, P. Fischl Klárával közösen
- XXI. Levéltári Nap (Reformáció 500), Szekszárd, 2017. november 3. – előadó
- Mindenki vágyik a tudásra, de senki sem akarja megadni az árát - Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban, Budapest, 2017. október 27. – előadó
- Workshop „Towns as Living Spaces. Static and Dynamic Aspects of Medieval and Early Modern Urban Communities: A Comparative Topographical Approach, Bécs, 2017. október 4–6. – moderator
- A változás évszázada: a hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén, Veszprém, 2017. augusztus 30–31. – előadó
- Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója: Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében, Pannonhalma, 2017. június 29–30. – előadó
- Saints’ Lifes and Monastic Networks. International Workshop (VISCOM) – Universität Wien, 2017. június 1-2. – előadó
- Műhelybeszélgetés a Kárpát-medence településterületének, településhálózatá­nak és népességeloszlásának környezeti hátteréről (8–19. század), társszerve­zők: Pinke Zsolt, Laszlovszky József, Budapest, CEU, 2017. április 28. – szer­vező és résztvevő
- “Historical Landscapes – Aquatic Habitats: Archaeology, Environmental History, Landscape Protection”, társszervező Jerem Erzsébettel, Laszlovszky Józseffel és Pinke Zsolttal, 2017. január 27. – szervező és résztvevő (poszter, kerekasztal moderátor)

2016

- Workshop on the environmental background of the Hungarian cattle export and animal husbandry in the Middle Ages and in the Early Modern Period, társszervező Laszlovszky Józseffel és Pinke Zsolttal, Budapest, CEU, 2016. november 11. – szervező és résztvevő
- COST Action 1301 Plenary Meeting, 2016. november 3–5., Groningen – résztvevő
- Az első 300 e´v Magyarországon e´s Euro´pában. Nemzetközi konferencia a domonkos rend megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére, 2016. november 2–3., Székesfehérvár – előadó
- Pálosok. A fehér barátok hagyatéka. Konferencia a Pálos rend régészeti és történeti kutatásának legfrissebb eredményeiről, 2016. október 19–20., Balatonszemes – előadó
- Erik Fügedi, a Central European historian – Fügedi Erik, egy közép-európai történész. Centennial Workshop – Centenáriumi konferencia, ELTE – CEU, 2016. szeptember 22., Budapest – előadó
- Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, 2016. szeptember 15–16., Pécs – előadó
- Les couvents mendiants dans l’économie du sacré en Europe Centrale (v. 1220 – v. 1550), 2016. június 2-3., Rennes – előadó
- Hatalmi központok az avar kaganátusban, 2016. május 26., Kecskemét - előadó
- EGU2016, 2016. április 23–28., Bécs – poszter, társszerző in Pinke Zsolt – Ferenczi László – F. Romhányi Beatrix – Gyulai Ferenc – Mravcsik Zoltán – Pósa Patricia – Gábris Gyula: Adaptation and rise: Little Ice Age challenges and social responses on the Trans-Tisza Region (Hungary)
- Unity and diversity of medieval (Central) Europe, MECERN, 2016. március 31. – április 2., Olomouc – előadó

2015

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG – Fritz Thyssen Stiftung, 2015. december 10–12., Dresden – előadó
- Communication and Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks - Knowledge Transfer: Forms and Material Evidence: Workshop II, CEU – FOVOG, 2015. november 30 – december 1., Budapest–Dresden – előadó
- The Mission of John of Capistrano and the Process of Europe Making in the 15th Century: State of the Art in the History and Historiography of Danube and Balkan Europe, University of Macerata, 2015. november 25., Macerata, Olaszország – előadó
- The Medieval Heritage of the Pauline Order: Archaeology, Buildings, landscapes. Workshop organized by Central European University (Department of Medieval Studies, Cultural Heritage Studies) in co-operation with the Hungarian National Museum and the Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Archaeological Institute. 2015. június 18–20., Budapest – előadó
- Social Networks in Late Medieval and Early Modern Europe, COST Action: IS1301, WG3, Workshop 3. Budapest, CEU – ELTE, 2015. június 8–10, előadó
- La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale II: La pauvreté au quotidien (cca 1220 – cca 1550). (Atelier MARGEC). 2015. május 21–22., Wroclaw – előadó
- VI. Magyar Tájökológiai Konferencia: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. 2015. május 21–22., Budapest – társszerző in Pinke Zsolt – Pósa Patrícia – Mravcsik Zoltán – Gábris Gyula – F. Romhányi Beatrix – Grónás Viktor– Gyulai Ferenc: A középkori környezet- és klímaváltozás hatásai a Tiszántúlon: változások a településállomány mintázatában, a földhasználatban és a termesztett növények összetételében.
- Pálosaink, a fehér barátok. 2015. február 5., Pécs – előadóNyilvános megjelenések
 

Beatrix F. Romhányi

Title: DSc habil.
Gender:
Year of Birth: 1967
Place of Birth (Country): Budapest
Email-address(es):
Office Phone Number: 872-1705

Doctoral Studies
Year of Defence (DSc): 2015
Dscipline: History
Title of Thesis: Mendicant economy in Late Medieval Hungary
Issuing nstitution: MTA
Previous degree:
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: History
Title of Thesis: Monasteriologia Hungarica Nova
Issuing Institution: MTA

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991; 1994
Discipline(s): Archaeology, Latin Philology; Medieval Studies
Issuing Institution: ELTE; CEU

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Univ.Debrecen habilitation 2006
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Historiyal Institute
Department: Medieval Studies
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching
medieval history, church history, economic history

Membership in Research Groups and Projects
Comparative Approaches to Ethnicity, Region and Empire in Christianity, Islam and Buddhism (400-1600 CE) (VISCOM), project leader: Walter Pohl, Universität Wien

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Advanced C1
French Advanced C1
Latin Advanced C1
German Medium B2
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MTA Public Board member
MTA Archaeological Committee member
Hungarian Association of Archaeologists member
Hungarian Historical Society member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Szabó Noémi Gyöngyvér, Univ. Debrecen (0.5) A kolozsmonostori bencés apátság középkori gazdálkodása 2013
Szokola László, ELTE (0.5)   (2021)
Bebes Árpád, Univ. Debrecen    (2024)
Majláthné Sipos Csilla, Univ. Debrecen (0.5)    (2025) 

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szőcs Péter Levente, CEU, PhD Private Monasteries of Medieval Hungary (11th-16th c.) 2015
Takács Miklós, PPKE, habilitation Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről 2017
 Ferenczi László, CEU, PhD Management of Monastic Landscapes. A Spatial Analysis of the Economy of Cistercian Moansteries in Medieval Hungary 2018
 Reich Szabina, PTE, PhD Székesfehérvár városszerkezete, gazdasági fejlődése és anyagi kultúrája a kora Árpád-kortól a 16. századig 2020
Türk Attila, PPKE, habilitation A korai magyar történelem a régészet szemszögéből 2021

 

List of Publications

(MTMT)

Science metrics:
                              Full scientific publications        148
                              Other scientific publications      52
                               Independent citations           1163
                              h-index                                   18

 Organisation of Conferences, participation at conferences with paper (last five years)

2021

- MECERN Biennial Conference, April 7-9, Gdansk, online  with paper, panel chair
- EAA Annual Conference, September 6-11, Kiel, online  with paper
- MTT Tájtörténeti konferencia, October 28, Budapest  with paper, organizer
- Day of Hungarian Science in Transylvania 2021: 800 éves a magyar domonkos rendtartomány, November 27, Kolozsvár, online - with paper, panel chair

2020

- Premontrei 900, September 11, Gödöllő - with paper
- EAA Annual Conference, August 27, online – with paper
- A veszprémi egyházmegye a középkorban, August 27, Veszprém – with paper
- Magyar Hagiográfiai Társaság felolvasó ülése, January 27, ELTE – with paper
- CEU Medieval Studies, January 15 – with paper

2019

- Nők és szerepek, November 14, EKE, Eger – with paper
- Környezettörténet 2019, October 30, ELTE – organizer, with paper
- Politics and Society in Central and South-Eastern Europe. Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th centuries), October 3-5, Temesvár – with paper
- Bakonybél 1000, 2019. május 18., Bakonybél – with paper
- A fehér barátok hagyatéka: Pálosok nyomában, April 24–27, Budapest – with paper
- A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai kontextusa, April 11–12, Budapest – with paper
- Church and Society in Medieval Transylvania, Erdélyi Múzeum Egyesület, February 5, Kolozsvár – with paper

2018

- 17th International Congress of Historical Geographers, University of Warsaw - Historical Insitute of the Polish Academy, July 15–20, Warsaw – with paper
- International Medieval Congress, University of Leeds, July 2–5, Leeds – with paper, section moderator
- Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, University of Zagreb, April 12–14, Zágráb – with paper

2017

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG, 2017. december 7–8., Dresden – with paper
- Történeti táj - tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban, MTA Humántudományok Központ Régészeti Intézet, 2017. november 6. – with paper, with P. Fischl Klára
- XXI. Levéltári Nap (Reformáció 500), Szekszárd, 2017. november 3. – with paper
- Mindenki vágyik a tudásra, de senki sem akarja megadni az árát - Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban, Budapest, 2017. október 27. – with paper
- Workshop „Towns as Living Spaces. Static and Dynamic Aspects of Medieval and Early Modern Urban Communities: A Comparative Topographical Approach, Bécs, 2017. október 4–6. – moderator
- A változás évszázada: a hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén, Veszprém, 2017. augusztus 30–31. – with paper
- Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója: Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében, Pannonhalma, 2017. június 29–30. – with paper
- Saints’ Lifes and Monastic Networks. International Workshop (VISCOM) – Universität Wien, 2017. június 1-2. – with paper
- Műhelybeszélgetés a Kárpát-medence településterületének, településhálózatá­nak és népességeloszlásának környezeti hátteréről (8–19. század), társszerve­zők: Pinke Zsolt, Laszlovszky József, Budapest, CEU, 2017. április 28. – organiser and participant
- “Historical Landscapes – Aquatic Habitats: Archaeology, Environmental History, Landscape Protection”, co-organiser with Jerem Erzsébet, Laszlovszky József and Pinke Zsolt, 2017. január 27. – organiser and participant (poster, round-table moderator)

2016

- Workshop on the environmental background of the Hungarian cattle export and animal husbandry in the Middle Ages and in the Early Modern Period, co-organiser with Laszlovszky József and Pinke Zsolt, Budapest, CEU, 2016. november 11. – organiser and participant
- COST Action 1301 Plenary Meeting, 2016. november 3–5., Groningen – participant
- Az első 300 e´v Magyarországon e´s Euro´pában. Nemzetközi konferencia a domonkos rend megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére, 2016. november 2–3., Székesfehérvár – with paper
- Pálosok. A fehér barátok hagyatéka. Konferencia a Pálos rend régészeti és történeti kutatásának legfrissebb eredményeiről, 2016. október 19–20., Balatonszemes – with paper
- Erik Fügedi, a Central European historian – Fügedi Erik, egy közép-európai történész. Centennial Workshop – Centenáriumi konferencia, ELTE – CEU, 2016. szeptember 22., Budapest – with paper
- Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, 2016. szeptember 15–16., Pécs – with paper
- Les couvents mendiants dans l’économie du sacré en Europe Centrale (v. 1220 – v. 1550), 2016. június 2-3., Rennes – with paper
- Hatalmi központok az avar kaganátusban, 2016. május 26., Kecskemét - with paper
- EGU2016, 2016. április 23–28., Bécs – poster, co-author in Pinke Zsolt – Ferenczi László – F. Romhányi Beatrix – Gyulai Ferenc – Mravcsik Zoltán – Pósa Patricia – Gábris Gyula: Adaptation and rise: Little Ice Age challenges and social responses on the Trans-Tisza Region (Hungary)
- Unity and diversity of medieval (Central) Europe, MECERN, 2016. március 31. – április 2., Olomouc – with paper

2015

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG – Fritz Thyssen Stiftung, 2015. december 10–12., Dresden – with paper
- Communication and Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks - Knowledge Transfer: Forms and Material Evidence: Workshop II, CEU – FOVOG, 2015. november 30 – december 1., Budapest–Dresden – with paper
- The Mission of John of Capistrano and the Process of Europe Making in the 15th Century: State of the Art in the History and Historiography of Danube and Balkan Europe, University of Macerata, 2015. november 25., Macerata, Olaszország – with paper
- The Medieval Heritage of the Pauline Order: Archaeology, Buildings, landscapes. Workshop organized by Central European University (Department of Medieval Studies, Cultural Heritage Studies) in co-operation with the Hungarian National Museum and the Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Archaeological Institute. 2015. június 18–20., Budapest – előadó
- Social Networks in Late Medieval and Early Modern Europe, COST Action: IS1301, WG3, Workshop 3. Budapest, CEU – ELTE, 2015. június 8–10, with paper
- La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale II: La pauvreté au quotidien (cca 1220 – cca 1550). (Atelier MARGEC). 2015. május 21–22., Wroclaw – with paper
- VI. Magyar Tájökológiai Konferencia: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. 2015. május 21–22., Budapest – co-author in Pinke Zsolt – Pósa Patrícia – Mravcsik Zoltán – Gábris Gyula – F. Romhányi Beatrix – Grónás Viktor– Gyulai Ferenc: A középkori környezet- és klímaváltozás hatásai a Tiszántúlon: változások a településállomány mintázatában, a földhasználatban és a termesztett növények összetételében.
- Pálosaink, a fehér barátok. 2015. február 5., Pécs – with paper

2014

- L' Osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale: istituzioni, societa e religiosita, 2014. december 4–6., Szeged – with paper
- Középkori bencés kolostorok legújabb kutatásai Magyarországon, 2014. november 15., Visegrád – with paper
- Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris. Konferencia a Konstanzi Zsinat 600. évfordulója alkalmából, 2014. november 5–7., Debrecen – with paper
- Monastic Life, Art and Technology, 2014. október 16–18., Gyulafehérvár – with paper
- Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (WG3), COST Action: IS1301, Workshop 2: 2014. szeptember 25–26., Krakkó – with paper
- GI-Forum 2014. 2014. július 4., Salzburg – poster, co-author in F. Romhányi Beatrix – Pődör Andrea: Monastic network – History told on maps (http://agitposter.blogspot.co.at/)
- Les mendiants et la terre: Atelier 3 MARGEC, 2014. június 23., Clermont-Ferrand, UBP – with paper
- Via Benedictina. Benedictine Cultural Heritage Routes in East Central Europe, 2014. április 3–4., Broumov – with paper

2013

- Franciscan Observants and the Construction of Europe. Planning workshop for the Observant research project, 2013. november 23., Budapest, CEU – participant
- Non-textual sources for the mendicant economy in East-central Europe. architecture, archaeology, urban topography. MARGEC workshop, 2013. november 21–22., Budapest, CEU – with paper
- Monasteries In The Shadow Of Empires: Comparative Approaches To The Role Of The Cistercian And Franciscan Orders In European State Building (twelfth To Fifteenth Centuries), European Science Foundation, Exploratory Workshop EW12-069, Eichstätt, 7th-9th October 2013 – key-not speaker.
- The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (c. 1220 – c. 1550). Towards an Inventory of Textual Sources. Workshop 2 of the MARGEC Project. Prague, 25th March 2013 – with paper, member of the Comité Scientifique.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)


Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin