Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-06-26

 

F. Romhányi Beatrix

Cím: DSc habil.
Nem:
Születési év: 1967
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 872-1705

Doktori tanulmányok

MTA doktora (DSc) védés éve: 2015
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Kolduló barátok - gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

Előző fokozat:
Doktori (CSc) védés éve: 1997
Tudományág: Történelem (régészet)
Disszertáció címe: Monasteriologia Hungarica Nova
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991; 1994
Tudományág(ak): régészet - latin tanár; medievisztika
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE; CEU

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni egyetem habilitáció 2006
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Medievisztika
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
középkori történelem, egyháztörténet, gazdaságtörténet, népességtörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Lendület BASES kutatócsoport (vezető kutató: Kiss Viktória)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010– DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, témakiíró
2009–2016 KRE MA Történelemtanár szakfelelős
2013–2016 KRE osztatlan tanárképzés történelemtanár szakképzettség-felelős
2018– ELTE Történettudományi Doktori Iskola, témavezető

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol felső C
Francia felső C
Latin felső C
Német közép C
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Szenci Molnár Albert-díj KRE 2023
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestület tag
MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
Magyar Régész Szövetség tag
Magyar Történelmi Társulat tag, alelnök
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tag, régészeti alelnök

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szabó Noémi Gyöngyvér, Debreceni Egyetem (0,5) A kolozsmonostori bencés apátság gazdálkodása a késő középkorban 2013
 Szokola László, ELTE (0,5)    (2021)
 Bebes Árpád, Debreceni Egyetem    (2024)
 Majláthné Sipos Csilla, Debreceni Egyetem (0,5)    (2025)

Opponencia doktori és habilitációs védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szőcs Péter Levente, CEU, PhD

Private Monasteries of Medieval Hungary (Eleventh to Dourteenth Century)

2015
Takács Miklós, PPKE, habilitáció Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről 2017
Ferenczi László, CEU, PhD Management of Monastic Landscapes. A Spatial Analysis of the Economy of Cistercian Moansteries in Medieval Hungary 2018
Reich Szabina, PTE, PhD Székesfehérvár városszerkezete, gazdasági fejlődése és anyagi kultúrája a kora Árpád-kortól a 16. századig  2020
Türk Attila, PPKE, habilitáció A korai magyar történelem a régészet szemszögéből 2021
Fedeles Tamás, MTA, DSc

"Szentelési turizmus” a késő középkorban? Magyar(országi) egyháziak promóciója a Római Kúriában (1426–1523)

2022

 

Publikációs lista

(MTMT)

Összefoglaló adatok:
Teljes tudományos közlemények     164 (ebből idegen nyelvű     77)
Egyéb tudományos közlemények       52
Független idézetek száma teljes tudományos művekre                 1463 / 2472 (ebből külföldi 830)
                                         h-index                                          19 (általános) / 20 (szakterületi)

 


Konferenciaszervezés, konferenciarészvétel (utolsó öt év)

2022

- Stabilitas Loci Benedictini – Bencések évszázadai a legfrissebb kutatások tükrében (Magyar Tudomány Ünnepe), 2022. november 25., Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest – előadó
- Árpád-házi Szent Margit és kora. 700 éves örökség. 2022. november 17–19., KRE, Budapest – előadó
- Anyagi és szellemi javak migrációja a Kárpát-medencében. 11. Kézművesipar-történeti Szimpózium. 2022. november 10–11., Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest – előadó (Kiss Viktóriával)
- Furor Normannorum. Research on 9th-11th Century Double-Edged Swords: Archaeological and Metallurgical Approaches, 2022. szeptember 19–23., PPKE, Budapest – előadó
- Tatárjárás konferencia Pálóczi Horváth András 80. születésnapja tiszteletére, 2022. szeptember 21–23., Kecskeméti Katona József Múzeum, Lakitelek – előadó       
- EAA Annual Meeting, 2022. augusztus 31. – szeptember 3., ELTE, Budapest – előadó

2021

- MECERN Biennial Conference, 2021. április 7-9., Gdansk, online előadó, szekcióelnök
- EAA Annual Conference, 2021. szeptember 6-11., Kiel, online előadó
- MTT Tájtörténeti konferencia, 2021. október 28., Budapest előadó, szervező
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2021: 800 éves a magyar domonkos rendtartomány, 2021. november 27., Kolozsvár, online - előadó, szekcióelnök

2020

- Premontrei 900, 2020. szeptember 11., Gödöllő előadó
- EAA Annual Conference, 2020. augusztus 27., Budapest, online – előadó
- A veszprémi egyházmegye a középkorban, 2020. augusztus 27., Veszprém – előadó
- Magyar Hagiográfiai Társaság felolvasó ülése, 2020. január 27., ELTE – előadó
- CEU Medieval Studies, 2020. január 15. – előadó

2019

- Nők és szerepek, 2019. november 14., EKE, Eger – előadó
- Környezettörténet 2019, 2019. október 30., ELTE – szervező és előadó
- Politics and Society in Central and South-Eastern Europe. Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th centuries), 2019. október 3–5., Temesvár – előadó
- Bakonybél 1000, 2019. május 18., Bakonybél – előadó
- A fehér barátok hagyatéka: Pálosok nyomában, 2019. április 24–27., Budapest – előadó
- A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai kontextusa, 2019. április 11–12., Budapest – előadó
- Church and Society in Medieval Transylvania, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2019. február 15., Kolozsvár – előadó

2018

- 17th International Congress of Historical Geographers, University of Warsaw - Historical Insitute of the Polish Academy, 2018. július 15–20., Varsó – előadó
- International Medieval Congress, University of Leeds, 2018. július 2–5., Leeds – előadó és szekciómoderátor
- Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, University of Zagreb, 2018. április 12–14., Zágráb – előadó

 Nyilvános megjelenések
 

Beatrix F. Romhányi

Title: DSc habil.
Gender:
Year of Birth: 1967
Place of Birth (Country): Budapest
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 872-1705

Doctoral Studies
Year of Defence (DSc): 2015
Dscipline: History
Title of Thesis: Mendicant economy in Late Medieval Hungary
Issuing nstitution: MTA
Previous degree:
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: History
Title of Thesis: Monasteriologia Hungarica Nova
Issuing Institution: MTA

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991; 1994
Discipline(s): Archaeology, Latin Philology; Medieval Studies
Issuing Institution: ELTE; CEU

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Univ.Debrecen habilitation 2006
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Historiyal Institute
Department: Medieval Studies
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching
medieval history, church history, economic history, historical demography

Membership in Research Groups and Projects
Momentum BASES research group (PI: Viktória Kiss)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2009-2016 Head of Department
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Advanced C1
French Advanced C1
Latin Advanced C1
German Medium B2
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Szenci Molnár Albert Award  KRE  2023
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MTA Public Board member
MTA Archaeological Committee member
Hungarian Association of Archaeologists member
Hungarian Historical Society member, vice-president
Hugarian Archaeologist and Art Historian Society member, vice-president

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Szabó Noémi Gyöngyvér, Univ. Debrecen (0.5) A kolozsmonostori bencés apátság középkori gazdálkodása 2013
Szokola László, ELTE (0.5)   (2021)
Bebes Árpád, Univ. Debrecen    (2024)
Majláthné Sipos Csilla, Univ. Debrecen (0.5)    (2025) 

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szőcs Péter Levente, CEU, PhD Private Monasteries of Medieval Hungary (11th-16th c.) 2015
Takács Miklós, PPKE, habilitation Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről 2017
 Ferenczi László, CEU, PhD Management of Monastic Landscapes. A Spatial Analysis of the Economy of Cistercian Moansteries in Medieval Hungary 2018
 Reich Szabina, PTE, PhD Székesfehérvár városszerkezete, gazdasági fejlődése és anyagi kultúrája a kora Árpád-kortól a 16. századig 2020
Türk Attila, PPKE, habilitation A korai magyar történelem a régészet szemszögéből 2021
Fedeles Tamás, MTA, DSc "Szentelési turizmus” a késő középkorban? Magyar(országi) egyháziak promóciója a Római Kúriában (1426–1523) 2022

 

List of Publications

(MTMT)

Science metrics:
                              Full scientific publications        165
                              Other scientific publications      52
                               Independent citations           1463
                               h-index (general)                     19
                               h-index (field specific)              20

 Organisation of Conferences, participation at conferences with paper (last five years)

2022

- Stabilitas Loci Benedictini – Bencések évszázadai a legfrissebb kutatások tükrében (Magyar Tudomány Ünnepe), November 25, 2022, Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest – with paper
- Árpád-házi Szent Margit és kora. 700 éves örökség. November 17–19, 2022, KRE, Budapest – with paper
- Anyagi és szellemi javak migrációja a Kárpát-medencében. 11. Kézművesipar-történeti Szimpózium. November 10–11, 2022, Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest – with paper (with Viktória Kiss)
- Furor Normannorum. Research on 9th-11th Century Double-Edged Swords: Archaeological and Metallurgical Approaches, September 19–23, 2022, PPKE, Budapest – with paper
- Tatárjárás konferencia Pálóczi Horváth András 80. születésnapja tiszteletére, September 21–23, 2022, Kecskeméti Katona József Múzeum, Lakitelek – with paper
- EAA Annual Meeting, August 31 – September 3, 2022, ELTE, Budapest – with paper

2021

- MECERN Biennial Conference, April 7-9, Gdansk, online  with paper, panel chair
- EAA Annual Conference, September 6-11, Kiel, online  with paper
- MTT Tájtörténeti konferencia, October 28, Budapest  with paper, organizer
- Day of Hungarian Science in Transylvania 2021: 800 éves a magyar domonkos rendtartomány, November 27, Kolozsvár, online - with paper, panel chair

2020

- Premontrei 900, September 11, Gödöllő - with paper
- EAA Annual Conference, August 27, online – with paper
- A veszprémi egyházmegye a középkorban, August 27, Veszprém – with paper
- Magyar Hagiográfiai Társaság felolvasó ülése, January 27, ELTE – with paper
- CEU Medieval Studies, January 15 – with paper

2019

- Nők és szerepek, November 14, EKE, Eger – with paper
- Környezettörténet 2019, October 30, ELTE – organizer, with paper
- Politics and Society in Central and South-Eastern Europe. Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th centuries), October 3-5, Temesvár – with paper
- Bakonybél 1000, 2019. május 18., Bakonybél – with paper
- A fehér barátok hagyatéka: Pálosok nyomában, April 24–27, Budapest – with paper
- A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai kontextusa, April 11–12, Budapest – with paper
- Church and Society in Medieval Transylvania, Erdélyi Múzeum Egyesület, February 5, Kolozsvár – with paper

2018

- 17th International Congress of Historical Geographers, University of Warsaw - Historical Insitute of the Polish Academy, July 15–20, Warsaw – with paper
- International Medieval Congress, University of Leeds, July 2–5, Leeds – with paper, section moderator
- Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, University of Zagreb, April 12–14, Zágráb – with paper


Academic and public Appearances (Live and Electronic)


Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin