Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-08-28

 

F. Romhányi Beatrix

Cím: DSc habil.
Nem:
Születési év: 1967
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám: 872-1705

Doktori tanulmányok

MTA doktora (DSc) védés éve: 2015
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Kolduló barátok - gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

Előző fokozat:
Doktori (CSc) védés éve: 1997
Tudományág: Történelem (régészet)
Disszertáció címe: Monasteriologia Hungarica Nova
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991; 1994
Tudományág(ak): régészet - latin tanár; medievisztika
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE; CEU

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni egyetem habilitáció 2006
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Medievisztika
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
középkori történelem, egyháztörténet, gazdaságtörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Comparative Approaches to Ethnicity, Region and Empire in Christianity, Islam and Buddhism (400-1600 CE) (VISCOM), projektvezető Walter Pohl, Universität Wien, középkori alprojekt vezetője: Christina Maria Lutter

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010– DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, témakiíró
2009–2016 KRE MA Történelemtanár szakfelelős
2013–2016 KRE osztatlan tanárképzés történelemtanár szakképzettség-felelős
2018– ELTE Történettudományi Doktori Iskola, témavezető

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol felső C
Francia felső C
Latin felső C
Német közép C
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestület tag
MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
Magyar Régész Szövetség tag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szabó Noémi Gyöngyvér, Debreceni Egyetem (0,5) A kolozsmonostori bencés apátság gazdálkodása a későközépkorban 2013
 Szokola László, ELTE (0,5)    (2021)
 Bebes Árpád, Debreceni Egyetem    (2024)
     

Opponencia doktori és habilitációs védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szőcs Péter Levente, CEU, PhD

Private Monasteries of Medieval Hungary (Eleventh to Dourteenth Century)

2015
Takács Miklós, PPKE, habilitáció Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről 2017
Ferenczi László, CEU, PhD Management of Monastic Landscapes. A Spatial Analysis of the Economy of Cistercian Moansteries in Medieval Hungary 2018
     

 

Publikációs lista


(MTMT)

Összefoglaló adatok:
                              Teljes tudományos közlemények     133
                                               (ebből idegen nyelvű       66)
                               Egyéb tudományos közlemények      44
                             Független idézetek száma              1617
                               Külföldi idézetek száma                  613
                               h-index                                         17

Monográfiák

Kolduló barátok - gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a középkori Magyarországon. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2018, 288 p. (ISBN: 9789639987364)

A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn: Pálos gazdálkodás a középkori Magyarországon. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 222 p. (ISBN:9789636932398)

Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest: Pytheas Kiadó, 2000. 165 p. (ISBN:9789637483073)

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

KANDRA Kabos
Egyéb szerzőség: F Romhányi Beatrix (sajtó alá rend.)
Aba Samu király. Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2011. 137 p. (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány; 32.) (ISBN:9789639857780)

MÜLLER Róbert, GRÓF Péter, HORVÁTH Ferenc, KULCSÁR Valéria, F ROMHÁNYI Beatrix, TARI Edit, T BIRÓ Katalin (szerk.)
Régészeti kézikönyv 2011 (CD-ROM). Budapest: Magyar Régész Szövetség, 2011. (ISBN:978-963-08-0860-6)

DARKÓ Jenő
F ROMHÁNYI Beatrix, Kerepeszki Róbert (szerk.)
A magyar huszárság eredete. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2010. 106 p. (Studia militaria Hungarica; 6.) (ISBN:978-963-9857-45-2)

DARKÓ Jenő
KEREPESZKI Róbert, F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban. Budapest: Attraktor Kiadó, 2010. 129 p. (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek; 20.) (ISBN:978-963-9857-46-9)

F. Romhányi B, Kendeffy G (szerk.)
Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 323 p.
(ISBN:978 963 693 090 5)

MISKOLCZY István
F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
A középkori kereskedelem története. Budapest: Attraktor Kiadó, 2008. 154 p. (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány; 24.) (ISBN:9789639857049)

F Romhányi Beatrix, Stanko Andric, Laszlovszky József, Lupescu-Makó Mária, Bibiana Pomfyová, Szakács Béla Zsolt, Takács Miklós
F ROMHÁNYI Beatrix, LASZLOVSZKY József, SZAKÁCS Béla Zsolt (szerk.)
Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest: Arcanum, 2008. (ISBN:978-963-7374-67-8)

VÉGH András
F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Buda város középkori helyrajza II. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 365 p. (ISBN:978-963-9340-72-5)

F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Scriptores rerum Hungaricarum. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, ISSN 1788-6929 (2007)

F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2006. 468 p. (Studia Caroliensia; 7.)

VÉGH András
F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Buda város középkori helyrajza I. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2006. 352 p. (ISBN:963-9340-54-5)

F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Tanulmányok Budapest Múltjából 32. kötet, 297 o. (2005)

Réthelyi O, F Romhányi B, Spekner E, Végh A (szerk.)
Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521–1531. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2005. 308 p. (ISBN:963 9340 50 2)

Réthelyi Orsolya, F Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, Végh András (szerk.)
Habsburg Mária, Mohács özvegye: a királyné és udvara, 1521–1531 : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. szeptember 30 - 2006. január 9. : Slovenská národná galéria, 2006. február 2 - április 30.
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2005. 295 p. (ISBN:963-9340-50-2)

GRYNAEUS András, F ROMHÁNYI Beatrix, MAGYAR Károly, VÉGH András (szerk.)
„Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 132 p. (Monumenta historica Budapestinensia; 13.) (ISBN:963 9340 29 4)

Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, Fila Béla, Jug László
Romhányi Beatrix, Sarbak Gábor, Burger Ferenc (szerk.)
Hitvallások és az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai: Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanarunt
Bátonyterenye; Budapest: Örökmécs; Szt. István Társulat, 2004. 1515 p. (Szent István kézikönyvek; 9.) (ISBN:963-7556-11-7)

 

Forráskiadások

Laskai Osvát: De sancto Laurentio I. Et de ignis varietate ac tribulationis utilitate. A szöveget átírta és jegyzetekkel ellátta F. Romhányi Beatrix. In: Laskai Osvát: Sermones de sanctis. F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra Sápi Nóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (kiad.). Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2015, n. 70.

Laskai Osvát: De sancto Laurentio II. Et de testium distinctione ac conscientiae bonae utilitate. A szöveget átírta és jegyzetekkel ellátta F. Romhányi Beatrix. In: Laskai Osvát. Kiadás: F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra Sápi Nóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó: Sermones de Sanctis. Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2015. n. 71.

Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (forráskiad.) Sermones de Sanctis (2005 óta bővülő online forráskiadás)
Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.

Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix
De Epiphania Domini Sermo XX In: Laskai Osvát F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (forrás kiad.)
Sermones de Sanctis (2005 óta bővülő online forráskiadás). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. 2014. p. 20. 27818 n.

Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix
De nativitate sancti Iohannis Baptistae Sermo XLVI. In: Laskai Osvát: F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (forrás kiad.)
Sermones de Sanctis (2005 óta bővülő online forráskiadás). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. 2014. p. 45. 27862 n.

Mathes János
F Romhányi Beatrix, Prohászka Péter
A régi esztergomi vár, az ott kiásott emlékek és más régiségek leírása. Esztergom: Laskai Osvát Antikvárium, 2014. (Libri Veteres Strigonii 4.) A szöveget gondozta, fordította és a jegyzeteket írta F. Romhányi Beatrix. Az utószót írta F. Romhányi Beatrix és Prohászka Péter

Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix
De annunciatione Virginis Mariae II. De divina legatione, angelica exsecutione et Christi incarnatione. In: Laskai Osvát; F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.): Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2012, p. 34.

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De sancto Adalberto episcopo De eius amictu, gladio et cruciatu. In: Laskai Osvát; F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.)
Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2012, p. 35.

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De annunciatione Virginis Mariae I. Et de angelica salutatione, et Christi conceptione. In: Laskai Osvát; F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.): Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. 2012, p. 33.

Laskai Osvát, F.Romhányi Beatrix
De Epiphania Domini II: Quomodo Christus est quaerendus et ubi inveniendus. In: Laskai Osvát: F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.): Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. 2011. p. 21.

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De conversione Sancti Pauli I: Qui qualis ante conversionem, et qualis post. In: Laskai Osvát; F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.)
Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. 2011, p. 22.

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De conversione Sancti Pauli II: Cur vas electionis dicatur et quomodo commendatur. In: Laskai Osvát; F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.): Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2011. p. 23.

Laskai Osvát, F. Romhányi Beatrix
De purificatione Mariae I: Cur Christus fuit in templum praesentatus, quomodo susceptus. In: Laskai Osvát; F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (szerk.): Sermones de sanctis: [2005 óta bővülő online forráskiadás]. Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2011. p. 24.


Könyvfejezetek

Szempontok a Kárpát-medence térszervezésének változásaihoz (5-14. század).In: Balogh, Csilla; Szentpéteri, József; Wicker, Erika (szerk.) Hatalmi központok az Avar Kaganátusban – Power centres of the Avar Khaganate. Kecskemét: Katona József Múzeum - MTA BTK MŐT, 2019, 399-420.

Landed Estates of Mendicant Friaries in Medieval Hungary. In: de Cevins Marie-Madeleine, Viallet Ludovic (szerk.): L'économie des couvents mendiants en Europe centrale Boheme, Hongrie, Pologne, v. 1220-v.1550. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018. pp. 155-174. (ISBN:9782753573260)

Burials in the Mendicant Friaries of Hungary according to Written and Archaeological Evidence. In: de Cevins Marie-Madeleine, Viallet Ludovic (szerk.): L'économie des couvents mendiants en Europe centrale Boheme, Hongrie, Pologne, v. 1220-v.1550. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018. pp. 385-398. (ISBN:9782753573260)

És ha mégis tudtak számolni? Avagy: hány katona kell az ország védelmére? In: Kincses Katalin Mária (szerk.): Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. pp. 106-116. (ISBN:978-963-7097-87-4)

A szerzetesrendek sorsa a 16. századi veszprémi egyházmegyében.In: Karlinszky, Balázs; Varga, Tibor László (szerk.) Folyamatosság és változás: Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században. Veszprém: Veszprémi Főegyházmegye, (2018) pp. 95-108. (ISBN:978-615-00-2691-6)

Salt Mining and Trade in Hungary before the Mongol Invasion. In: Laszlovszky József, Nagy Balázs, Szabó Péter, Vadas András (szerk.): The Economy of Medieval Hungary. Leiden: Brill, 2018. pp. 182-204. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450; 49.) (ISBN:9789004310155)

The Ecclesiastic Economy in Medieval Hungary. In: Laszlovszky József, Nagy Balázs, Szabó Péter, Vadas András (szerk.): The Economy of Medieval Hungary. Leiden: Brill, 2018. pp. 307-334.
(East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450; 49.) (ISBN:9789004310155)

Egy nem kolduló koldulórend: domonkosok a késő középkori Magyarországon, in: Csurgai Horváth József (szerk.): Az első 300 év Magyarországon és Európában: A Domonkos-rend a középkorban. Székesfehérvár: Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2017. 235-250. (ISBN:978-963-88117-7-6)

A középkori Magyar Királyság kolostorhálózatának sorsa az újkor hajnalán. A bencések és a ciszterciek példája, in: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.): Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Pécs: Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2017. 253-270. (ISBN:9789639911994)

A beregi egyezmény és a magyarországi sókereskedelem az Árpád-korban, In: Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka (szerk.): Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016: Válság - Kereskedelem. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016. 265-302.

Das Konstanzer Konzil und die Ankunft der Franziskaner-observanz im mittelalterlichen Ungarn, in: Bárány Attila Pál (szerk.): Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Debrecen: MTA, 2016. 237-250.(ISBN:9789635088324)

Heremitae - monachi - fratres. Szempontok a pálos rend történetének újragondolásához. In: Sarbak Gábor (szerk.): Pálosaink és Pécs. Budapest: Szent István Társulat, 2016. 9-23. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák; 4.)

Mendicant Networks and Population in a European Perspective, In: Jaritz, Gerhard, Szende Katalin (szerk.): Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective: From Frontier Zones to Lands in Focus. Abingdon; New York: Routledge, 2016. 99-122. (ISBN: 9781138923461)

The Monastic Topography of Medieval Buda, In: Nagy Balázs, Martyn C. Rady, Szende Katalin, Vadas András (szerk.): Medieval Buda in Context. Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2016. pp. 204-228. (Brill's companions to European History; 10.) (ISBN: 978-90-04-30768-1)

Ceperuntque simul claustralem ducere vitam. A pálos rend és a Medium Regni kapcsolata.In: Benkő Elek, Orosz Krisztina (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" = Archaeological, art historical and historical researches 'in the Middle of the Kingdom'. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2015. pp. 755-764.

Adózás és adómentesség. Adalékok a középkori egyházi adómentesség kérdéséhez. In: Horváth Attila, Marschal Adrienn, Galambos István (szerk.). Adalékok az adózás történetéhez. Budapest: Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2014. pp. 55-64. (ISBN:978-963-89727-3-6)

Késő középkori számadáskönyvek, a koldulórendi kolostorok gazdálkodásának tükrei. In: Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél (szerk.) Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. 930 p. Debrecen; Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 837-854. (ISBN:978-963-473-760-5ö)

A konstanzi zsinat és a ferences obszervancia megjelenése Magyarországon. In: Bárány Attila, Pósán László (szerk.) "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen: Printart-Press, 2014. pp. 210-218. (ISBN:978-963-89963-3-6)

Angažman franjevaca u borbi protiv osmanske ekspanzije. In: Ivica Zuljević (szerk.) Voćin, Crkva i svetište. Konferencia helye, ideje: Požega, Horvátország, 2011.12.09-2011.12.10. Požega: Pozeska Biskupija, 2013. pp. 83-94. (ISBN:9789537647186)

Az obszerváns ferencesek és a Délvidék védelme. In: Kálmán Peregrin, Veszprémy László (szerk.) Európa védelmében: Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári diadal emlékezete. 231 p. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Line Design, 2013. pp. 15-23. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára) (ISBN:978-963-7097-60-7)

Le fonctionnement matériel des couvents mendiants dans le royaume de Hongrie aux xiii e - xvi e siecles : aperçu des sources et de l’historiographie. ETUDES FRANCISCAINES 6:(1) pp. 47-56. (2013)

Pálos kolostorok a Pilisben. In: Tari E, Tóth E (szerk.) Laudator temporis acti: tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2012. pp. 223-227.
(ISBN:978-963-9987-08-1)

Prinzing Günter, F Romhányi Beatrix: Reichsherrschaft und innerregionale Konsolidierung im Hochmittelalter: Byzanz und die Staatenwelt in Südosteuropa. In: Clewing Konrad, Schmitt Oliver Jens (szerk.). Geschichte Südosteuropas. Vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2011. pp. 66-141. (ISBN:978-3-7917-2368-6)

Les moines et l’économie en Hongrie a la fin du Moyen Âge. In: de Cevins Marie-Madeleine (szerk.) L’Europe centrale au seuil de la modérnité: Mutations sociales, religieuses et culturelles. Autriche, Boheme, Hongrie et Pologne, fin du XVe–milieu du XVIe siecle. Konferencia helye, ideje: Fontevraud, Franciaország, 2009.05.15-2009.05.16. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2010. pp. 141-150. (ISBN:978-2-7535-1226-9)

Die Wirtschaftstätigkeit der ungarischen Pauliner im Spätmittelalter (15.–16. Jahrhundert). In: Sarbak Gábor (szerk.) Die Pauliner. Geschichte – Geist – Kultur. Konferencia helye, ideje: Piliscsaba; Budapest, Magyarország, 2006.10.16-2006.10.18. Budapest: Szent István Társulat, 2010. pp. 129-199. (Művelődéstörténeti műhely; 4/2.) (ISBN:9789632772240)

A középkori egyházi épületek kutatása, eredmények és feladatok. In: Benkő E, Kovács Gy (szerk.) A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon: archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Budapest: MTA Régészeti Intézet, 2010. pp. 255-270. (ISBN:978-963-7391-96-5)

A koldulóbarátok szerepe a XV–XVI. századi vallási megújulásban. In: F. Romhányi B, Kendeffy G (szerk.) Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. 323 p. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 144-155. (ISBN:978 963 693 090 5)

Unterschiede der Wirtschaftstätigkeit zwischen den Ungarischen und den Polnisch-silesischen Paulinerklöstern im Mittelalter. In: Elmar KUHN, Miroslaw LEGAWIEC, Gábor SARBAK, Janusz ZBUDNIEWEK (szerk.) Paulini w slużbie Kościola i wielu Narodów. Konferencia helye, ideje: Czestochowa, Lengyelország, 2008.12.11-2008.12.13. Warsaw: Wydawnictwo OO. Paulinow, 2009. pp. 223-234. (Studia Claromontana; 27.) (ISBN:83-981188-8-9)

Pálos szőlőbirtokok a koraújkorban. In: DÉNESI Tamás, CSOMA Zsigmond (szerk.) „ad vinum diserti…”: Monostori szőlő- és borgazdálkodás. 227 p. Konferencia helye, ideje: Pannonhalma, Magyarország, 2005.11.03-2005.11.04. Budapest: Agroinform Kiadó, 2009. pp. 75-78. (ISBN:978-963-06-7430-0)

Az ispotályos és lovagrendek helye a középkori magyarországi szerzetességen belül In: Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József (szerk.) Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. 331 p. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2006. pp. 177-182.
(ISBN:963-958-064-3)

Kolostori gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter (szerk.) Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. 465 p. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2008. pp. 401-412.

Ferencesek a késő középkori Magyarországon. In: Medgyesy S Norbert, Őze Sándor (szerk.) A ferences lelkiség hatása az újkori közép-Európa történetére és kultúrájára. Piliscsaba; Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK - METEM, 2005. pp. 116-122. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák; 1.) 1-2. (ISBN:963-9206-01-6)

Königliche Stiftungen des Spätmittelalters in Ungarn. (Die Rolle der Pauliner.) In: Stanisław ŚWIDZIŃSKI (szerk.) Symposium zur Geschichte des Paulinerordens. Zagreb 2002. Konferencia helye, ideje: Zágráb, Horvátország, 2002.10.19-2002.10.21. Friedrichshafen: Collectio Paulina im Kreisarchiv Bodenseekreis, 2005. pp. 45-55. (Archivum ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Dissertationes; 5.) (ISBN:9788386744091)

Meretur vestre devocionis affectus...: Egy vallásos középkori budai polgár – Söptei Péter kancelláriai jegyző. In: GRYNAEUS András, F ROMHÁNYI Beatrix, MAGYAR Károly, VÉGH András (szerk.) „Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004. pp. 37-44. (Monumenta historica Budapestinensia; 13.) (ISBN:963 9340 29 4)

Königliche Stiftungen des Spätmittelalters in Ungarn. In: Kovács GY (szerk.) "Quasi liber et pictura": tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. pp. 167-172. (ISBN:963 463 688 8)

ROMHÁNYI Beatrix, SARBAK Gábor: Utószó a magyar Denzingerhez. In: Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, Fila Béla, Jug László, Romhányi Beatrix, Sarbak Gábor, Burger Ferenc (szerk.): Hitvallások és az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai: Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanarunt. 
Bátonyterenye; Budapest: Örökmécs; Szt. István Társulat, 2004. pp. 1514-1515. (Szent István kézikönyvek; 9.) (ISBN:963-7556-11-7)

Sarbak G, F. Romhányi B, Csengel P: Letanovce, Lethenkow, Menedékkő (Domus Lapidis Refugii). In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.): Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 61-69. (Analecta Cartusiana; 185.) (ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix: Domus Vallis S. Antonii (Lechnic). In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.): Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 70-76. (Analecta Cartusiana; 185.) (ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix: Tárkány: Domus Vallis Auxilii. In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.): Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 88-94. (Analecta Cartusiana; 185.) (ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix, Csengel Péter: Lövöld: Domus Vallis S. Michaelis. In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.): Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 102-112. (Analecta Cartusiana; 185.) (ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix: Ercsi (Fejér). In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.): Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 149-150. (Analecta Cartusiana; 185.) (ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix: Váradhegyfok. In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.): Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. p. 152. (Analecta Cartusiana; 185.) (ISBN:390003303X)

Bálint M, Laszlovszky J, Rományi B, Takács M: Medieval Villages and Their Fields. In: Visy Zs (szerk.) Hungarian Archaeology at The Turn of The Millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage - Teleki László Foundation, 2003. pp. 383-388. (ISBN:963-86291-8-5)

Bálint M, Laszlovszky J, Romhányi B, Sabján T, Takács M: Középkori falvak és határuk. In: Visy Zsolt (szerk.) Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: NKÖM - Teleki László Alapítvány, 2003. pp. 383-388. (ISBN:963 86291 07 7)

LASZLOVSZKY József, MIKLÓS Zsuzsa, F. ROMHÁNYI Beatrix, SZENDE Katalin: Középkori városaink régészete. In: Visy Zsolt (szerk.) Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: NKÖM - Teleki László Alapítvány, 2003. pp. 364-372. (ISBN:963 86291 07 7)

LASZLOVSZKY József, F. ROMHÁNYI Beatrix: Székesegyházak, kolostorok, templomok: középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása. In: Visy Zsolt (szerk.) Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: NKÖM - Teleki László Alapítvány, 2003. pp. 372-377. (ISBN:963 86291 07 7)

LASZLOVSZKY József, MIKLÓS Zsuzsa, F. ROMHÁNYI Beatrix, SZENDE Katalin: The Archaeology of Hungary's Medieval Towns. In: Visy Zs (szerk.) Hungarian Archaeology at The Turn of The Millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage - Teleki László Foundation, 2003. pp. 364-372. (ISBN:963-86291-8-5)

LASZLOVSZKY József, F. ROMHÁNYI Beatrix: Cathedrals, Monasteries and Churches: the Archaeology of Ecclesiastic Monuments. In: Visy Zs (szerk.) Hungarian Archaeology at The Turn of The Millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage - Teleki László Foundation, 2003. pp. 372-377. (ISBN:963-86291-8-5)

A ferencesek marosvásárhelyi letelepedéséről: A magyarországi ferences kolostorok XIV. századi jegyzékének datálási problémái. In: Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós (szerk.) Marosvásárhely történetéből I. 267 p. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 1999. pp. 191-194. (Erdély emlékezete)

Die Pauliner im mittelalterlichen Ungarn. In: Elm Kaspar (szerk.) Beiträge zur Geschichte des Paulinerordens. 333 p. Berlin: Duncker und Humblot, 2000. pp. 143-156.
(Berliner Historische Studien, Bd. 32, Ordensstudien XIV) (ISBN:3428100360)

A koldulórendek szerepe a középkori magyar oktatásban. In: G Szende Katalin (szerk.) A magyar iskola első évszázadai (996-1526): az "1000 éves a magyar iskola" országos program győri kiállítása: Xántus János Múzeum, Győr, 1996. március 21. - november 11. Győr: Xantus János Múzeum, 1996. pp. 35-40. (ISBN:963-7207-14-7)

BENDA Gyula, LASZLOVSZKY József, ROMHÁNYI Beatrix: History and Computing in Hungary. In: BORODKIN L I, LEVERMANN W (szerk.) History and Computing in Eastern Europe. St. Katherinen: Max Planck Institut, 1993. pp. 155-189. (Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik; 21.) (ISBN:3928134949 9783928134941)


Cikkek tudományos folyóiratokban

Kolostorhálózat, területfejlesztés, régiók a Borostyán-út mentén. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 72:(2) pp. 119-146. (2018)

Laszlovszky József, F. Romhányi Beatrix, Ferenczi László, Pow, Stephen, Pinke, Zsolt: Contextualizing the Mongol Invasion of Hungary in 1241–42: Short- and Long-Term Perspectives. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 7 : 3 pp. 419-450. (2018)
 
Changes of the Spatial Organisation of the Carpathian Basin (5th–14th Century). ZEITSCHRIFT FÜR ARCHÄOLOGIE DES MITTELALTERS 45 pp. 1-31. (2017)

Pinke Zsolt, Pósa Patrícia, Mravcsik Zsolt, F Romhányi Beatrix, Gyulai Ferenc: A hajdúsági várostérség agroökológiai adottságai, URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 10-11: pp. 235-274. (2017)

Pinke Zsolt, Ferenczi László, F Romhányi Beatrix, Gyulai Ferenc, Laszlovszky József, Mravcsik Zoltán, Pósa Patrícia, Gábris Gyula: Zonal assessment of environmental driven settlement abandonment in the Trans-Tisza region (Central Europe) during the early phase of the Little Ice Age, QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 157: pp. 98-113. (2017)

Social Network and Resources of the Observant Franciscans in Hungary at the End of the Middle Ages, CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED 15: pp. 125-136. (2017)

Pinke Zsolt, Ferenczi László, F. Romhányi Beatrix, Laszlovszky József, Stephen Pow: Climate of doubt: a re-evaluation of Büntgen and Di Cosmo’s environmental hypothesis for the Mongol withdrawal from Hungary, 1242 CE, SCIENTIFIC REPORTS: Paper DOI: 10.1038/s41598-017-12128-6; https://www.nature.com/articles/s41598-017-12128-6. 5 p. (2017)

Quete et collecte des aumônes chez les freres mendiants de Hongrie a la fin du Moyen Âge, MOYEN AGE 122:(2) pp. 301-323. (2016)

Kirche - König - Christenheit. Die Orden in der Kirchenpolitik von König Mathias, CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED 12: pp. 89-97. (2016)

Kolostorhálózat – településhálózat – népesség: A középkori Magyar Királyság demográfi ai helyzetének változásaihoz. TÖRTÉNELMI SZEMLE 57:(1) pp. 1-49. (2015)

Les sources comptables, documents de gestion et d’administration des couvents mendiants en Hongrie médiévale. HEREDITAS MONASTERIORUM 3: pp. 77-96. (2014)

A só mint alamizsna a középkori Magyarországon. ORPHEUS NOSTER 4:(3) pp. 7-17. (2012)

A pálos élet forrásai a középkorvégi Magyarországon. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV-XV. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2011. pp. 323-330.

Adalékok a soproni ferences kolostor gazdálkodásához. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 64:(2) pp. 181-184. (2010)

Domonkos kolostorok birtokai a késő középkorban. SZÁZADOK 144:(3) pp. 395-410. (2010)

A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében : Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE 50:(3) pp. 289-312. (2008)

Pálos gazdálkodás a 15-16. században SZÁZADOK 141:(2) pp. 299-351. (2007)

Pálos kolostorok Sopron környékén SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 61:(3) pp. 246-254. (2007)

„Heremitibus Sancti Pauli lego”. Közvetlen és közvetett pénzadományok a pálosoknak juttatott hagyatékokban STUDIA CAROLIENSIA 7:(3-4) pp. 65-70. (2006)

Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 20:(4) pp. 87-98. (2005)

Egy régi-új forrás az erdélyi domonkosok történetéhez COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE 14: pp. 235-247. (2004)

Klöster und Stifte im mittelalterlichen Ungarn. SÜDOST-FORSCHUNGEN 58: pp. 9-22. (1999)

Korai egyházak az esztergomi érsekség területén. TUDOMÁNYOS FŰZETEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET 11: pp. 265-276. (1999)

LASZLOVSZKY József, ROMHÁNYI Beatrix: La Civilisation matérielle de la Hongrie médiévale sur ordinateur: questions théoriques, méthodologiques et pratiques. Le logiciel Kleio a la Chaire d'Archéologie Médiévale et Postmédiévale de l'Université ELTE. LE MÉDIÉVISTE ET L ORDINATEUR (29) pp. 47-53. (1994)

The Role of the Cistercians in Medieval Hungary: Political Activity or Internal Colonization? ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 1: pp. 180-204. (1994)

A tatárjárás után elsorvadt ispánsági központok kérdéséhez. SIC ITUR AD ASTRA 4:(1-2) pp. 122-127. (1990)

Megjegyzések Ovidius géta nyelvű verseiről. SIC ITUR AD ASTRA 3:(1) pp. 36-38. (1989)Konferenciaközlemények

Középkori templomok, középkori utak, In: Jerem Erzsébet, Laszlovszky József, Pinke Zsolt, Drosztmér Ágnes, Renner Zsuzsanna (szerk.): Történeti tájak - vizes élőhelyek: Régészet, környezettörténet, tájvédelem: A Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Program és az Archaeolingua Alapítvány előadássorozata. Budapest: Archaeolingua, 2017. p. 73.

P Fischl Klára, F Romhányi Beatrix: Szimbolikus táj, in: Zatykó Csilla, Szilágyi Magdona, Szabó Máté (szerk.): Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.06-2017.11.07. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 32-33. (ISBN:978-615-5254-08-6)

Pinke Zsolt, F. Romhányi Beatrix, Gábris Gyula, Gyulai Ferenc, Mravcsik Zoltán, Pósa Patrícia, Ferenczi László: Adaptation and rise: Little Ice Age challenges and social responses on the Trans-Tisza Region (Hungary), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18: Paper EGU2016-1028-1. (2016)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Les recherches de l'Université ELTE de Budapest sur le couvent des cordeliers au Mont Beuvray, France
In: GUILLAUMET Jean-Paul (szerk.) Dix ans de coopération franco-hongroise en archéologie, 1988-1998. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1999.06.15 Budapest: Collegium Budapest, pp. 29-36.
(ISBN:963-8463-98-8)

L’implantation du christianisme en Hongrie aux Xe et XIe siecles. In: DECAENS Joseph (szerk.) Actes du IIIe Colloque Européen des Professeurs d'Archéologie Médiévale (ESTMA III). Konferencia helye, ideje: Caen, Franciaország, 1996.09.11-1996.09.15. Caen: Université de Caen, 1999. pp. 159-164.
(ISBN:2902685076)

L'ordre paulinien et l'innovation agraire en Hongrie (XIV–XVe siecles). In: BECK Patrice (szerk.) L'innovation technique au Moyen Age: Actes du VI congres international d'archéologie médiévale. 317 p. Konferencia helye, ideje: Dijon, Franciaország, 1996.10.01-1996.10.05. Paris: Éditions Errance, 1998. pp. 46-48.
(Collection "Archéologie aujourd'hui")
(ISBN:2877721566)

Computer-aided Photo Documentation and 3D Reconstruction of Medieval Monasteries in Hungary and Central Europe. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 3: p. 136. (1997)

Monasticism and Mission: The Role of the Benedictine Monks in Early Hungarian Christianity ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 2: pp. 119-120. (1996)Recenziók

Gabriella Erdélyi, A Cloister on Trial: Religious Culture and Everyday Life in Late Medi- eval Hungary. (Catholic Christendom, 1300–1700.) Farnham, Surrey, UK, and Burlington, VT: Ashgate, 2015. SPECULUM: A JOURNAL OF MEDIEVAL STUDIES 93:(3) pp. 832-834. (2018)

THE JOURNAL OF MEDIEVAL MONASTIC STUDIES 7 (2018), pp. 353-356.

Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k. – 1530 k.) [Mendicant confraternities in medieval Hungary (ca. 1270 – ca. 1530)]. By Marie-Madeleine de Cevins. Pécs: Virágmandula Kft, 2015. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 5:(4) pp. 886-888. (2016)

Gecser Ottó: The Feast and the Pulpit. Preachers, Sermons and the Cult of St. Elisabeth of Hungary, 1235 – ca. 1500. Spoleto: Centro Italiano dei Studi Sull Medioevo – Central European University – Bistum Fulda, 2012, 462 o. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 25:(4) pp. 355-357. (2013)

BAGDÁN Zsuzsanna, F ROMHÁNYI Beatrix
Protestantizmus és medialitás. ORPHEUS NOSTER 2:(1) pp. 197-198. (2010)

Segregation - Integration- Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, edited by Derek Keene, Katalin Szende and Balázs Nagy. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 22:(2) pp. 156-157. (2010)

Végh András: Buda város középkori helyrajza 1-2. Bp., 2006-2008. (Monumenta historica Budapestinensia, 15-16.) : recenzió. BUDAPEST RÉGISÉGEI 42-43: pp. 205-206. (2010)

Medieval Monastic Regions in Europe. ORPHEUS NOSTER 2:(1) pp. 203-204. (2010)

700 éves a közjegyzőség Magyarországon. SZÁZADOK 144: pp. 495-496. (2010)

Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk.: Haris Andrea [Mendicant Architecture in Medieval Hungary] BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 8:(1) pp. 94-95. (1996)

Középkori latin kézirattöredékek Esztergomban. SZÁZADOK 128:(5) p. 1028. (1994)Fordítások

TAKÁCS József; ford. ROMHÁNYI Beatrix: A Megváltó Isten. In: Fila Béla (szerk.) Takács József emlékkönyv: [visszaemlékezések, tanulmányok, prédikációs gondolatok]. Budapest: Örökmécs Kiadó, 2002. pp. 60-178. (ISBN:963-204-877-6)

Széless György; Horváth I (szerk.); Egyéb szerzőség: WAIGAND József, ROMHÁNYI Beatrix (ford.): Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház. Széless György 1761. évi leírása a Szent Adalbert székesegyház és a Szent István templom romjairól. Esztergom: Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 1998. 176 p. (Forráskiadványok; 2.) (ISBN:9638525037)

Mindszenty József; Egyéb szerzőség: Romhányi Beatrix (ford.): Mindszenty bíboros levele a kisebbségek védelmében. Latinból fordította ROMHÁNYI Beatrix, TAMÁSKA Péter: Mindszenty bíboros és a németek kitelepítés c. cikk melléklete, Regio – Kisebbségtudományi Szemle 2/3. sz. (1991)


Szépirodalmi alkotásokFilm és multimédia
Diszkográfia
Konferenciaszervezés, konferencirészvétel (utolsó öt év)

2018

- 17th International Congress of Historical Geographers, University of Warsaw - Historical Insitute of the Polish Academy, 2018. július 15–20., Varsó – előadó
- International Medieval Congress, University of Leeds, 2018. július 2–5., Leeds – előadó és szekciómoderátor
- Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, University of Zagreb, 2018. április 12–14., Zágráb – előadó

2017

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG, 2017. december 7–8., Dresden – előadó
- Történeti táj - tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban, MTA Humántudományok Központ Régészeti Intézet, 2017. november 6. – előadó, P. Fischl Klárával közösen
- XXI. Levéltári Nap (Reformáció 500), Szekszárd, 2017. november 3. – előadó
- Mindenki vágyik a tudásra, de senki sem akarja megadni az árát - Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban, Budapest, 2017. október 27. – előadó
- Workshop „Towns as Living Spaces. Static and Dynamic Aspects of Medieval and Early Modern Urban Communities: A Comparative Topographical Approach, Bécs, 2017. október 4–6. – moderator
- A változás évszázada: a hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén, Veszprém, 2017. augusztus 30–31. – előadó
- Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója: Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében, Pannonhalma, 2017. június 29–30. – előadó
- Saints’ Lifes and Monastic Networks. International Workshop (VISCOM) – Universität Wien, 2017. június 1-2. – előadó
- Műhelybeszélgetés a Kárpát-medence településterületének, településhálózatá­nak és népességeloszlásának környezeti hátteréről (8–19. század), társszerve­zők: Pinke Zsolt, Laszlovszky József, Budapest, CEU, 2017. április 28. – szer­vező és résztvevő
- “Historical Landscapes – Aquatic Habitats: Archaeology, Environmental History, Landscape Protection”, társszervező Jerem Erzsébettel, Laszlovszky Józseffel és Pinke Zsolttal, 2017. január 27. – szervező és résztvevő (poszter, kerekasztal moderátor)

2016

- Workshop on the environmental background of the Hungarian cattle export and animal husbandry in the Middle Ages and in the Early Modern Period, társszervező Laszlovszky Józseffel és Pinke Zsolttal, Budapest, CEU, 2016. november 11. – szervező és résztvevő
- COST Action 1301 Plenary Meeting, 2016. november 3–5., Groningen – résztvevő
- Az első 300 e´v Magyarországon e´s Euro´pában. Nemzetközi konferencia a domonkos rend megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére, 2016. november 2–3., Székesfehérvár – előadó
- Pálosok. A fehér barátok hagyatéka. Konferencia a Pálos rend régészeti és történeti kutatásának legfrissebb eredményeiről, 2016. október 19–20., Balatonszemes – előadó
- Erik Fügedi, a Central European historian – Fügedi Erik, egy közép-európai történész. Centennial Workshop – Centenáriumi konferencia, ELTE – CEU, 2016. szeptember 22., Budapest – előadó
- Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, 2016. szeptember 15–16., Pécs – előadó
- Les couvents mendiants dans l’économie du sacré en Europe Centrale (v. 1220 – v. 1550), 2016. június 2-3., Rennes – előadó
- Hatalmi központok az avar kaganátusban, 2016. május 26., Kecskemét - előadó
- EGU2016, 2016. április 23–28., Bécs – poszter, társszerző in Pinke Zsolt – Ferenczi László – F. Romhányi Beatrix – Gyulai Ferenc – Mravcsik Zoltán – Pósa Patricia – Gábris Gyula: Adaptation and rise: Little Ice Age challenges and social responses on the Trans-Tisza Region (Hungary)
- Unity and diversity of medieval (Central) Europe, MECERN, 2016. március 31. – április 2., Olomouc – előadó

2015

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG – Fritz Thyssen Stiftung, 2015. december 10–12., Dresden – előadó
- Communication and Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks - Knowledge Transfer: Forms and Material Evidence: Workshop II, CEU – FOVOG, 2015. november 30 – december 1., Budapest–Dresden – előadó
- The Mission of John of Capistrano and the Process of Europe Making in the 15th Century: State of the Art in the History and Historiography of Danube and Balkan Europe, University of Macerata, 2015. november 25., Macerata, Olaszország – előadó
- The Medieval Heritage of the Pauline Order: Archaeology, Buildings, landscapes. Workshop organized by Central European University (Department of Medieval Studies, Cultural Heritage Studies) in co-operation with the Hungarian National Museum and the Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Archaeological Institute. 2015. június 18–20., Budapest – előadó
- Social Networks in Late Medieval and Early Modern Europe, COST Action: IS1301, WG3, Workshop 3. Budapest, CEU – ELTE, 2015. június 8–10, előadó
- La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale II: La pauvreté au quotidien (cca 1220 – cca 1550). (Atelier MARGEC). 2015. május 21–22., Wroclaw – előadó
- VI. Magyar Tájökológiai Konferencia: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. 2015. május 21–22., Budapest – társszerző in Pinke Zsolt – Pósa Patrícia – Mravcsik Zoltán – Gábris Gyula – F. Romhányi Beatrix – Grónás Viktor– Gyulai Ferenc: A középkori környezet- és klímaváltozás hatásai a Tiszántúlon: változások a településállomány mintázatában, a földhasználatban és a termesztett növények összetételében.
- Pálosaink, a fehér barátok. 2015. február 5., Pécs – előadó

2014

- L' Osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale: istituzioni, societa e religiosita, 2014. december 4–6., Szeged – előadó
- Középkori bencés kolostorok legújabb kutatásai Magyarországon, 2014. november 15., Visegrád – előadó
- Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris. Konferencia a Konstanzi Zsinat 600. évfordulója alkalmából, 2014. november 5–7., Debrecen – előadó
- Monastic Life, Art and Technology, 2014. október 16–18., Gyulafehérvár – előadó
- Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (WG3), COST Action: IS1301, Workshop 2: 2014. szeptember 25–26., Krakkó – előadó
- GI-Forum 2014. 2014. július 4., Salzburg – poszter, társszerző in F. Romhányi Beatrix – Pődör Andreával: Monastic network – History told on maps (http://agitposter.blogspot.co.at/)
- Les mendiants et la terre: Atelier 3 MARGEC, 2014. június 23., Clermont-Ferrand, UBP – előadó
- Via Benedictina. Benedictine Cultural Heritage Routes in East Central Europe, 2014. április 3–4., Broumov – előadó

2013

- Franciscan Observants and the Construction of Europe. Planning workshop for the Observant research project, 2013. november 23., Budapest, CEU – résztvevő
- Non-textual sources for the mendicant economy in East-central Europe. architecture, archaeology, urban topography. MARGEC workshop, 2013. november 21–22., Budapest, CEU – előadó
- Monasteries In The Shadow Of Empires: Comparative Approaches To The Role Of The Cistercian And Franciscan Orders In European State Building (twelfth To Fifteenth Centuries), European Science Foundation, Exploratory Workshop EW12-069, Eichstätt, 7th-9th October 2013 – felkért előadó.
- The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (c. 1220 – c. 1550). Towards an Inventory of Textual Sources. Workshop 2 of the MARGEC Project. Prague, 25th March 2013 – előadó és a Comité Scientifique tagja.
Nyilvános megjelenések
Egyéb

Szócikk

Pannonhalma. In: Robert E BJORK (szerk.) Oxford Dictionary of the Middle Ages. vol. III. Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 1250. (ISBN:978-0-19-866262-4)

Ferencesek a középkori Magyarországon. In: SZENTPÉTERY József (szerk.) Magyar Kódex 2: Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. p. 314. (ISBN:963-09-4101-5)

Visegrádi ferences kolostor. In: SZENTPÉTERY József (szerk.) Magyar Kódex 2: Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. p. 314. (ISBN:963-09-4101-5)

Konventuálisok. In: SZENTPÉTERY József (szerk.) Magyar Kódex 2: Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. p. 315.
(ISBN:963-09-4101-5)

DÉRI Balázs, ROMHÁNYI Beatrix
45 szócikk. In: BORONKAI Iván, SZOVÁK Kornél (szerk.) Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae IV: A Magyarországi Középkori Latinság Szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, 1993. pp. 14-27. 4., F-G-H (ISBN:963 77 1966 0)

ROMHÁNYI Beatrix, Boronkai Iván
46 szócikk. In: Boronkai Iván; Bellus Ibolya (szerk.) Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae III.: A Magyarországi Középkori Latinság Szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, 1992. pp. 297-307. 3., D-E (ISBN:963 77 1928 8)


Kiállítási katalógus

Biczó Piroska, F Romhányi Beatrix, Kiss Etele, Révész László, Ritoók Ágnes: Királylányok messzeföldről: Magyarország és Katalónia a középkorban: Kiállításvezető: időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2009. szeptember 5 - november 29. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. 34 p.

Biczó Piroska, F Romhányi Beatrix, Kiss Etele, Révész László, Ritoók Ágnes: Princesses from Afar: Hungary and Catalonia in the Middle Ages: Guide to the exhibition in the Hungarian National Museum, 5 September - 29 November 2009. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. 34 p.

Szentbeszédminták a máriavölgyi kolostorból. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. p. 71. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Szent Ágoston regulájához írt magyarázat és Szombathelyi Tamás buzdításai. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 71-72. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Pálos formuláskönyv. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 73-74. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Gyöngyösi Gergely rendtörténeti munkája In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 74-75. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Zöld-kódex - A magyarországi pálos kolostorok inventáriuma In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 72-73. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Wehli T, F. Romhányi B
Pálos misekönyv. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 77-79. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Wehli T, F. Romhányi B
Pálos breviárium. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 76-77. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Wehli T, F. Romhányi B
63 Szent Jeromos Levelei - Hadnagy Bálint kiegészítésével. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 75-76. (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.) (ISBN:978 963 4639 91 6)

Bencés monostorok az Árpád-kori Magyarországon p. 130. p. Mons Sacer 996–1996 I. Kiállítási katalógus. Szerk. TAKÁCS Imre. (1996) (térkép)

Bencés monostorok a XVI. század elején Magyarországon Tolnai Máté vizitációjának útvonalával p. 560. p. Mons Sacer 996–1996 I. Kiállítási katalógus. Szerk. TAKÁCS Imre (1996) (térkép)


Kutatási jelentés, egyéb

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Le Couvent des Cordeliers. Rapport des fouilles des Annexes en 1995. Activités 1995, prévision 1996, SAEMN du Mont Beuvray, Glux-en-Glenne (1996)

BUZÁS Gergely, Benjamin SAINT-JEAN VITUS, ROMHÁNYI Beatrix
Les paralleles du matériel sculpté du Couvent des Cordeliers du Mont Beuvray. Activités 1994, prévision 1995, SAEMN du Mont Beuvray, Glux-en-Glenne (1994)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Le Couvent des Cordeliers. Rapport des fouilles des Annexes en 1994. Activités 1994, prévision 1995, SAEMN du Mont Beuvray, Glux-en-Glenne (1994)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Les Annexes de couvent. In: Patrice Beck (szerk.) Le Couvent des Cordeliers. Campagne 1992.: Rapport Scientifique. Centre Archéologique Europeen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray, 1993. pp. 167-194.

Sárosd - Tyúkmajor (Fejér m.) p. 192. p. AZ 1991. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek I/45. (Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 1993) (1993)

Aradi Csilla, Romhányi Beatrix
Kronológia (órai segédlet Izrael történetéhez, régészetéhez és építészetéhez). é.n. (1989)

Közérdekű

A Notre-Dame évszázadai Építés és újjáépítés. RUBICON 2019 : 5, pp. 92-97.

F. Romhányi BEatrix - Laszlovszky József: Kubinyi András: egy életmű és egy díj. MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE 2018 tavasz.

Tükör által - homályosan? MAGYAR TUDOMÁNY 16:(12) pp. 1468-1478. (2016)

A tatárjárásról egy kicsit másként. HATÁRTALAN RÉGÉSZET 3:(1) pp. 13-17. (2018)

 

Beatrix F. Romhányi

Title: DSc habil.
Gender:
Year of Birth: 1967
Place of Birth (Country): Budapest
Email-address(es):
Office Phone Number: 872-1705

Doctoral Studies
Year of Defence (DSc): 2015
Dscipline: History
Title of Thesis: Mendicant economy in Late Medieval Hungary
Issuing nstitution: MTA
Previous degree:
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: History
Title of Thesis: Monasteriologia Hungarica Nova
Issuing Institution: MTA

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991; 1994
Discipline(s): Archaeology, Latin Philology; Medieval Studies
Issuing Institution: ELTE; CEU

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Univ.Debrecen habilitation 2006
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Historiyal Institute
Department: Medieval Studies
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching
medieval history, church history, economic history

Membership in Research Groups and Projects
Comparative Approaches to Ethnicity, Region and Empire in Christianity, Islam and Buddhism (400-1600 CE) (VISCOM), project leader: Walter Pohl, Universität Wien

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Advanced C1
French Advanced C1
Latin Advanced C1
German Medium B2
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
MTA Public Board member
MTA Archaeological Committee member
Hungarian Association of Archaeologists member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Szabó Noémi Gyöngyvér (Univ. Debrecen (0.5) A koloszmonostori bencés apátság középkori gazdálkodása 2013
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szőcs Péter Levente, CEU, PhD Private Monasteries of Medieval Hungary (11th-16th c.) 2015
Takács Miklós, PPKE, habilitation Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről  2017
 Ferenczi László, CEU, PhD Management of Monastic Landscapes. A Spatial Analysis of the Economy of Cistercian Moansteries in Medieval Hungary  2018
     

 

List of Publications

(MTMT)

Science metrics:
                              Full scientific publications      122
                               Other scientific publications      39
                               Independent citations              740
                                h-index                                         13


Monographs
A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn: Pálos gazdálkodás a középkori Magyarországon. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 222 p.
(ISBN:978 963 693 239 8)

Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest: Pytheas Kiadó, 2000. 165 p.
(ISBN:9789637483073)


Edited Books and Journals
KANDRA Kabos
Egyéb szerzőség: F Romhányi Beatrix (sajtó alá rend.)
Aba Samu király
Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2011. 137 p.
(Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány; 32.)
(ISBN:9789639857780)

MÜLLER Róbert, GRÓF Péter, HORVÁTH Ferenc, KULCSÁR Valéria, F ROMHÁNYI Beatrix, TARI Edit, T BIRÓ Katalin (szerk.)
Régészeti kézikönyv 2011 (CD-ROM)
Budapest: Magyar Régész Szövetség, 2011.
(ISBN:978-963-08-0860-6)

DARKÓ Jenő
F ROMHÁNYI Beatrix, Kerepeszki Róbert (szerk.)
A magyar huszárság eredete
Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2010. 106 p.
(Studia militaria Hungarica; 6.)
(ISBN:978-963-9857-45-2)

DARKÓ Jenő
KEREPESZKI Róbert, F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban
Budapest: Attraktor Kiadó, 2010. 129 p.
(Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek; 20.)
(ISBN:978-963-9857-46-9)

F. Romhányi B, Kendeffy G (szerk.)
Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok
Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09.
Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 323 p.
(ISBN:978 963 693 090 5)

MISKOLCZY István
F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
A középkori kereskedelem története
Budapest: Attraktor Kiadó, 2008. 154 p.
(Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány; 24.)
(ISBN:9789639857049)

F Romhányi Beatrix, Stanko Andric, Laszlovszky József, Lupescu-Makó Mária, Bibiana Pomfyová, Szakács Béla Zsolt, Takács Miklós
F ROMHÁNYI Beatrix, LASZLOVSZKY József, SZAKÁCS Béla Zsolt (szerk.)
Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon
Budapest: Arcanum, 2008.
(ISBN:978-963-7374-67-8)

VÉGH András
F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Buda város középkori helyrajza II.
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 365 p.
(ISBN:978-963-9340-72-5)

F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Scriptores rerum Hungaricarum
Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, ISSN 1788-6929 (2007)

F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2006. 468 p.
(Studia Caroliensia; 7.)

VÉGH András
F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Buda város középkori helyrajza I. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2006. 352 p.
(ISBN:963-9340-54-5)

F ROMHÁNYI Beatrix (szerk.)
Tanulmányok Budapest Múltjából
32. kötet, 297 o. (2005)

Réthelyi O, F Romhányi B, Spekner E, Végh A (szerk.)
Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521 – 1531
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2005. 308 p.
(ISBN:963 9340 50 2)

Réthelyi Orsolya, F Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, Végh András (szerk.)
Habsburg Mária, Mohács özvegye: a királyné és udvara, 1521–1531 : Budapesti Történeti Múzeum, 2005. szeptember 30 - 2006. január 9. : Slovenská národná galéria, 2006. február 2 - április 30.
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2005. 295 p.
(ISBN:963-9340-50-2)

GRYNAEUS András, F ROMHÁNYI Beatrix, MAGYAR Károly, VÉGH András (szerk.)
„Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 132 p.
(Monumenta historica Budapestinensia; 13.)
(ISBN:963 9340 29 4)

Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, Fila Béla, Jug László
Romhányi Beatrix, Sarbak Gábor, Burger Ferenc (szerk.)
Hitvallások és az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai: Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanarunt
Bátonyterenye; Budapest: Örökmécs; Szt. István Társulat, 2004. 1515 p.
(Szent István kézikönyvek; 9.)
(ISBN:963-7556-11-7)

 

Source editions

Laskai Osvát: De sancto Laurentio I. Et de ignis varietate ac tribulationis utilitate. A szöveget átírta és jegyzetekkel ellátta F. Romhányi Beatrix. In: Laskai Osvát: Sermones de sanctis. F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra Sápi Nóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (kiad.). Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, n. 70.
2015

Laskai Osvát: De sancto Laurentio II. Et de testium distinctione ac conscientiae bonae utilitate. A szöveget átírta és jegyzetekkel ellátta F. Romhányi Beatrix. In: Laskai Osvát. Kiadás: F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra Sápi Nóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó: Sermones de Sanctis. Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, n. 71.
2015

Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (ed.)
Sermones de Sanctis (online edition since 2005)
Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De Epiphania Domini Sermo XX
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (ed.)
Sermones de Sanctis (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 20. 27818 n.
2014

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De nativitate sancti Iohannis Baptistae Sermo XLVI
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Bárczi Ildikó (ed.)
Sermones de Sanctis (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 45. 27862 n.
2014

Mathes János
F Romhányi Beatrix, Prohászka Péter
A régi esztergomi vár, az ott kiásott emlékek és más régiségek leírása
Esztergom: Laskai Osvát Antikvárium, 2014.
(Libri Veteres Strigonii 4.)
Text edition, translation and notes by F. Romhányi Beatrix. Afterword by F. Romhányi Beatrix and Prohászka Péter

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De annunciatione Virginis Mariae II. De divina legatione, angelica exsecutione et Christi incarnatione
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, p. 34.
2012

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De sancto Adalberto episcopo De eius amictu, gladio et cruciatu
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, p. 35.
2012

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De annunciatione Virginis Mariae I. Et de angelica salutatione, et Christi conceptione
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 33.
2012

Laskai Osvát, F.Romhányi Beatrix
De Epiphania Domini II: Quomodo Christus est quaerendus et ubi inveniendus
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 21.
2011

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De conversione Sancti Pauli I: Qui qualis ante conversionem, et qualis post
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 22.
2011

Laskai Osvát, F Romhányi Beatrix
De conversione Sancti Pauli II: Cur vas electionis dicatur et quomodo commendatur
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 23.
2011

Laskai Osvát, F. Romhányi Beatrix
De purificatione Mariae I: Cur Christus fuit in templum praesentatus, quomodo susceptus
In: Laskai Osvát
F Romhányi Beatrix, Imregh Monika, Kertész Balázs, Rajhona Flóra, Laczkó Eszter, Bárczy Ildikó (ed.)
Sermones de sanctis: (online edition since 2005). Budapest: ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. p. 24.
2011


Chapters in Books

Egy nem kolduló koldulórend: domonkosok a késő középkori Magyarországon, in: Csurgai Horváth József (szerk.): Az első 300 év Magyarországon és Európában: A Domonkos-rend a középkorban. Székesfehérvár: Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2017. 235-250. (ISBN:978-963-88117-7-6)

A középkori Magyar Királyság kolostorhálózatának sorsa az újkor hajnalán. A bencések és a ciszterciek példája, in: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.): Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Pécs: Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2017. 253-270. (ISBN:9789639911994)

A beregi egyezmény és a magyarországi sókereskedelem az Árpád-korban, In: Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka (szerk.): Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016: Válság - Kereskedelem. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016. 265-302.

Das Konstanzer Konzil und die Ankunft der Franziskaner-observanz im mittelalterlichen Ungarn, in: Bárány Attila Pál (szerk.): Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Debrecen: MTA, 2016. 237-250.(ISBN:9789635088324)

Heremitae - monachi - fratres. Szempontok a pálos rend történetének újragondolásához. In: Sarbak Gábor (szerk.): Pálosaink és Pécs. Budapest: Szent István Társulat, 2016. 9-23. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák; 4.)

Mendicant Networks and Population in a European Perspective, In: Jaritz, Gerhard, Szende Katalin (szerk.): Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective: From Frontier Zones to Lands in Focus. Abingdon; New York: Routledge, 2016. 99-122.
(ISBN: 9781138923461)

The Monastic Topography of Medieval Buda, In: Nagy Balázs, Martyn C. Rady, Szende Katalin, Vadas András (szerk.): Medieval Buda in Context. 600 p.
Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2016. pp. 204-228. (Brill's companions to European History; 10.)
(ISBN: 978-90-04-30768-1)

Ceperuntque simul claustralem ducere vitam. A pálos rend és a Medium Regni kapcsolata.In: Benkő Elek, Orosz Krisztina (edd.): In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" = Archaeological, art historical and historical researches 'in the Middle of the Kingdom'. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2015. pp. 755-764.

Adózás és adómentesség. Adalékok a középkori egyházi adómentesség kérdéséhez. In: Horváth Attila, Marschal Adrienn, Galambos István (szerk.). Adalékok az adózás történetéhez. Budapest: Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2014. pp. 55-64.
(ISBN:978-963-89727-3-6)

Késő középkori számadáskönyvek, a koldulórendi kolostorok gazdálkodásának tükrei. In: Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél (szerk.) Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. 930 p. Debrecen; Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 837-854.
(ISBN:978-963-473-760-5ö)

A konstanzi zsinat és a ferences obszervancia megjelenése Magyarországon. In: Bárány Attila, Pósán László (szerk.) "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen: Printart-Press, 2014. pp. 210-218.
(ISBN:978-963-89963-3-6)

Angažman franjevaca u borbi protiv osmanske ekspanzije. In: Ivica Zuljević (szerk.) Voćin, Crkva i svetište. Konferencia helye, ideje: Požega, Horvátország, 2011.12.09-2011.12.10. Požega: Pozeska Biskupija, 2013. pp. 83-94.
(ISBN:9789537647186)

Az obszerváns ferencesek és a Délvidék védelme. In: Kálmán Peregrin, Veszprémy László (szerk.) Európa védelmében: Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári diadal emlékezete. 231 p. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Line Design, 2013. pp. 15-23.
(A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára)
(ISBN:978-963-7097-60-7)

Le fonctionnement matériel des couvents mendiants dans le royaume de Hongrie aux xiii e - xvi e siecles : aperçu des sources et de l’historiographie. ETUDES FRANCISCAINES 6:(1) pp. 47-56. (2013)

Pálos kolostorok a Pilisben. In: Tari E, Tóth E (szerk.) Laudator temporis acti: tanulmányok Horváth István 70 éves születésnapjára. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2012. pp. 223-227.
(ISBN:978-963-9987-08-1)

Prinzing Günter, F Romhányi Beatrix
Reichsherrschaft und innerregionale Konsolidierung im Hochmittelalter: Byzanz und die Staatenwelt in Südosteuropa. In: Clewing Konrad, Schmitt Oliver Jens (szerk.). Geschichte Südosteuropas. Vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2011. pp. 66-141.
(ISBN:978-3-7917-2368-6)

Les moines et l’économie en Hongrie a la fin du Moyen Âge. In: de Cevins Marie-Madeleine (szerk.) L’Europe centrale au seuil de la modérnité: Mutations sociales, religieuses et culturelles. Autriche, Boheme, Hongrie et Pologne, fin du XVe–milieu du XVIe siecle. Konferencia helye, ideje: Fontevraud, Franciaország, 2009.05.15-2009.05.16. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2010. pp. 141-150.
(ISBN:978-2-7535-1226-9)

Die Wirtschaftstätigkeit der ungarischen Pauliner im Spätmittelalter (15.–16. Jahrhundert). In: Sarbak Gábor (szerk.) Die Pauliner. Geschichte – Geist – Kultur. Konferencia helye, ideje: Piliscsaba; Budapest, Magyarország, 2006.10.16-2006.10.18. Budapest: Szent István Társulat, 2010. pp. 129-199.
(Művelődéstörténeti műhely; 4/2.)
(ISBN:9789632772240)

A középkori egyházi épületek kutatása, eredmények és feladatok. In: Benkő E, Kovács Gy (szerk.) A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon: archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. 953 p.
Budapest: MTA Régészeti Intézet, 2010. pp. 255-270.
(ISBN:978-963-7391-96-5)

A koldulóbarátok szerepe a XV–XVI. századi vallási megújulásban. In: F. Romhányi B, Kendeffy G (szerk.) Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. 323 p. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 144-155.
(ISBN:978 963 693 090 5)

Unterschiede der Wirtschaftstätigkeit zwischen den Ungarischen und den Polnisch-silesischen Paulinerklöstern im Mittelalter. In: Elmar KUHN, Miroslaw LEGAWIEC, Gábor SARBAK, Janusz ZBUDNIEWEK (szerk.) Paulini w slużbie Kościola i wielu Narodów. 711 p.
Konferencia helye, ideje: Czestochowa, Lengyelország, 2008.12.11-2008.12.13. Warsaw: Wydawnictwo OO. Paulinow, 2009. pp. 223-234.
(Studia Claromontana; 27.)
(ISBN:83-981188-8-9)

Pálos szőlőbirtokok a koraújkorban. In: DÉNESI Tamás, CSOMA Zsigmond (szerk.) „ad vinum diserti…”: Monostori szőlő- és borgazdálkodás. 227 p. Konferencia helye, ideje: Pannonhalma, Magyarország, 2005.11.03-2005.11.04. Budapest: Agroinform Kiadó, 2009. pp. 75-78.
(ISBN:978-963-06-7430-0)

Az ispotályos és lovagrendek helye a középkori magyarországi szerzetességen belül In: Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József (szerk.) Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. 331 p. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2006. pp. 177-182.
(ISBN:963-958-064-3)

Kolostori gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter (szerk.) Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. 465 p. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2008. pp. 401-412.

Ferencesek a késő középkori Magyarországon. In: Medgyesy S Norbert, Őze Sándor (szerk.) A ferences lelkiség hatása az újkori közép-Európa történetére és kultúrájára. 1086 p.
Piliscsaba; Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK - METEM, 2005. pp. 116-122.
(Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák; 1.)
1-2.
(ISBN:963-9206-01-6)

Königliche Stiftungen des Spätmittelalters in Ungarn. (Die Rolle der Pauliner.) In: Stanisław ŚWIDZIŃSKI (szerk.) Symposium zur Geschichte des Paulinerordens. Zagreb 2002. Konferencia helye, ideje: Zágráb, Horvátország, 2002.10.19-2002.10.21. Friedrichshafen: Collectio Paulina im Kreisarchiv Bodenseekreis, 2005. pp. 45-55.
(Archivum ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Dissertationes; 5.)
(ISBN:9788386744091)

Meretur vestre devocionis affectus...: Egy vallásos középkori budai polgár – Söptei Péter kancelláriai jegyző. In: GRYNAEUS András, F ROMHÁNYI Beatrix, MAGYAR Károly, VÉGH András (szerk.) „Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. 132 p.
Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004. pp. 37-44.
(Monumenta historica Budapestinensia; 13.)
(ISBN:963 9340 29 4)

Königliche Stiftungen des Spätmittelalters in Ungarn. In: Kovács GY (szerk.) "Quasi liber et pictura": tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. 722 p.
Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. pp. 167-172.
(ISBN:963 463 688 8)

ROMHÁNYI Beatrix, SARBAK Gábor
Utószó a magyar Denzingerhez
In: Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, Fila Béla, Jug László
Romhányi Beatrix, Sarbak Gábor, Burger Ferenc (szerk.)
Hitvallások és az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai: Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanarunt. 1515 p.
Bátonyterenye; Budapest: Örökmécs; Szt. István Társulat, 2004. pp. 1514-1515.
(Szent István kézikönyvek; 9.)
(ISBN:963-7556-11-7)

Sarbak G, F. Romhányi B, Csengel P
Letanovce, Lethenkow, Menedékkő (Domus Lapidis Refugii)
In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.)
Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 61-69.
(Analecta Cartusiana; 185.)
(ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix
Domus Vallis S. Antonii (Lechnic)
In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.)
Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 70-76.
(Analecta Cartusiana; 185.)
(ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix
Tárkány: Domus Vallis Auxilii
In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.)
Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 88-94.
(Analecta Cartusiana; 185.)
(ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix, Csengel Péter
Lövöld: Domus Vallis S. Michaelis
In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.)
Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 102-112.
(Analecta Cartusiana; 185.)
(ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix
Ercsi (Fejér)
In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.)
Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. pp. 149-150.
(Analecta Cartusiana; 185.)
(ISBN:390003303X)

Sarbak Gábor, F Romhányi Beatrix
Váradhegyfok
In: Gerhard Schlegel, James Hogg (szerk.)
Monasticon Cartusiense II. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universitat Salzburg, 2004. p. 152.
(Analecta Cartusiana; 185.)
(ISBN:390003303X)

Bálint M, Laszlovszky J, Rományi B, Takács M
Medieval Villages and Their Fields
In: Visy Zs (szerk.) Hungarian Archaeology at The Turn of The Millennium. 496 p.
Budapest: Ministry of National Cultural Heritage - Teleki László Foundation, 2003. pp. 383-388.
(ISBN:963-86291-8-5)

Bálint M, Laszlovszky J, Romhányi B, Sabján T, Takács M
Középkori falvak és határuk
In: Visy Zsolt (szerk.) Magyar régészet az ezredfordulón. 486 p.
Budapest: NKÖM - Teleki László Alapítvány, 2003. pp. 383-388.
(ISBN:963 86291 07 7)

Laszlovszky J, Miklós ZS, Romhányi B, Szende K
Középkori városaink régészete
In: Visy Zsolt (szerk.) Magyar régészet az ezredfordulón. 486 p.
Budapest: NKÖM - Teleki László Alapítvány, 2003. pp. 364-372.
(ISBN:963 86291 07 7)

Laszlovszky József, F Romhányi Beatrix
Székesegyházak, kolostorok, templomok: középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása
In: Visy Zsolt (szerk.) Magyar régészet az ezredfordulón. 486 p.
Budapest: NKÖM - Teleki László Alapítvány, 2003. pp. 372-377.
(ISBN:963 86291 07 7)

LASZLOVSZKY József, MIKLÓS Zsuzsa, ROMHÁNYI Beatrix, SZENDE Katalin
The Archaeology of Hungary's Medieval Towns
In: Visy Zs (szerk.) Hungarian Archaeology at The Turn of The Millennium. 496 p.
Budapest: Ministry of National Cultural Heritage - Teleki László Foundation, 2003. pp. 364-372.
(ISBN:963-86291-8-5)

LASZLOVSZKY József, ROMHÁNYI Beatrix
Cathedrals, Monasteries and Churches: the Archaeology of Ecclesiastic Monuments
In: Visy Zs (szerk.) Hungarian Archaeology at The Turn of The Millennium. 496 p.
Budapest: Ministry of National Cultural Heritage - Teleki László Foundation, 2003. pp. 372-377.
(ISBN:963-86291-8-5)

A ferencesek marosvásárhelyi letelepedéséről: A magyarországi ferences kolostorok XIV. századi jegyzékének datálási problémái. In: Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós (szerk.) Marosvásárhely történetéből I. 267 p. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 1999. pp. 191-194.
(Erdély emlékezete)

Die Pauliner im mittelalterlichen Ungarn. In: Elm Kaspar (szerk.) Beiträge zur Geschichte des Paulinerordens. 333 p. Berlin: Duncker und Humblot, 2000. pp. 143-156.
(Berliner Historische Studien, Bd. 32, Ordensstudien XIV)
(ISBN:3428100360)

A koldulórendek szerepe a középkori magyar oktatásban. In: G Szende Katalin (szerk.) A magyar iskola első évszázadai (996-1526): az "1000 éves a magyar iskola" országos program győri kiállítása: Xántus János Múzeum ..., Győr, 1996. március 21. - november 11.. 254 p.
Győr: Xantus János Múzeum, 1996. pp. 35-40.
(ISBN:963-7207-14-7)

BENDA Gyula, LASZLOVSZKY József, ROMHÁNYI Beatrix
History and Computing in Hungary
In: BORODKIN L I, LEVERMANN W (szerk.) History and Computing in Eastern Europe. St. Katherinen: Max Planck Institut, 1993. pp. 155-189.
(Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik; 21.)
(ISBN:3928134949 9783928134941)Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Kolostorhálózat, területfejlesztés, régiók a Borostyán-út mentén. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 72:(2) pp. 119-146. (2018)

Pinke Zsolt, Pósa Patrícia, Mravcsik Zsolt, F Romhányi Beatrix, Gyulai Ferenc: A hajdúsági várostérség agroökológiai adottságai, URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 10-11: pp. 235-274. (2017)

Pinke Zsolt, Ferenczi László, F Romhányi Beatrix, Gyulai Ferenc, Laszlovszky József, Mravcsik Zoltán, Pósa Patrícia, Gábris Gyula: Zonal assessment of environmental driven settlement abandonment in the Trans-Tisza region (Central Europe) during the early phase of the Little Ice Age, QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 157: pp. 98-113. (2017)

Social Network and Resources of the Observant Franciscans in Hungary at the End of the Middle Ages, CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED 15: pp. 125-136. (2017)

Pinke Zsolt, Ferenczi László, F. Romhányi Beatrix, Laszlovszky József, Stephen Pow: Climate of doubt: a re-evaluation of Büntgen and Di Cosmo’s environmental hypothesis for the Mongol withdrawal from Hungary, 1242 CE, SCIENTIFIC REPORTS: Paper DOI: 10.1038/s41598-017-12128-6; https://www.nature.com/articles/s41598-017-12128-6. 5 p. (2017)

Quete et collecte des aumônes chez les freres mendiants de Hongrie a la fin du Moyen Âge, MOYEN AGE 122:(2) pp. 301-323. (2016)

Kirche - König - Christenheit. Die Orden in der Kirchenpolitik von König Mathias, CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED 12: pp. 89-97. (2016)

Kolostorhálózat – településhálózat – népesség: A középkori Magyar Királyság demográfiai helyzetének változásaihoz. TÖRTÉNELMI SZEMLE 57:(1) pp. 1-49. (2015)

Les sources comptables, documents de gestion et d’administration des couvents mendiants en Hongrie médiévale. HEREDITAS MONASTERIORUM 3: pp. 77-96. (2014)

A só mint alamizsna a középkori Magyarországon. ORPHEUS NOSTER 4:(3) pp. 7-17. (2012)

A pálos élet forrásai a középkorvégi Magyarországon. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV-XV. Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2011. pp. 323-330.

Adalékok a soproni ferences kolostor gazdálkodásához. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 64:(2) pp. 181-184. (2010)

Domonkos kolostorok birtokai a késő középkorban. SZÁZADOK 144:(3) pp. 395-410. (2010)

A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében : Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE 50:(3) pp. 289-312. (2008)

Pálos gazdálkodás a 15-16. században SZÁZADOK 141:(2) pp. 299-351. (2007)

Pálos kolostorok Sopron környékén SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 61:(3) pp. 246-254. (2007)

„Heremitibus Sancti Pauli lego”. Közvetlen és közvetett pénzadományok a pálosoknak juttatott hagyatékokban STUDIA CAROLIENSIA 7:(3-4) pp. 65-70. (2006)

Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 20:(4) pp. 87-98. (2005)

Egy régi-új forrás az erdélyi domonkosok történetéhez COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE 14: pp. 235-247. (2004)

Klöster und Stifte im mittelalterlichen Ungarn. SÜDOST-FORSCHUNGEN 58: pp. 9-22. (1999)

Korai egyházak az esztergomi érsekség területén. TUDOMÁNYOS FŰZETEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET 11: pp. 265-276. (1999)

LASZLOVSZKY József, ROMHÁNYI Beatrix
La Civilisation matérielle de la Hongrie médiévale sur ordinateur: questions théoriques, méthodologiques et pratiques. Le logiciel Kleio a la Chaire d'Archéologie Médiévale et Postmédiévale de l'Université ELTE. LE MÉDIÉVISTE ET L ORDINATEUR (29) pp. 47-53. (1994)

The Role of the Cistercians in Medieval Hungary: Political Activity or Internal Colonization? ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 1: pp. 180-204. (1994)

A tatárjárás után elsorvadt ispánsági központok kérdéséhez. SIC ITUR AD ASTRA 4:(1-2) pp. 122-127. (1990)

Megjegyzések Ovidius géta nyelvű verseiről. SIC ITUR AD ASTRA 3:(1) pp. 36-38. (1989)


Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Középkori templomok, középkori utak, In: Jerem Erzsébet, Laszlovszky József, Pinke Zsolt, Drosztmér Ágnes, Renner Zsuzsanna (szerk.): Történeti tájak - vizes élőhelyek: Régészet, környezettörténet, tájvédelem: A Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Program és az Archaeolingua Alapítvány előadássorozata. Budapest: Archaeolingua, 2017. p. 73.

P Fischl Klára, F Romhányi Beatrix: Szimbolikus táj, in: Zatykó Csilla, Szilágyi Magdona, Szabó Máté (szerk.): Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.06-2017.11.07. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 32-33. (ISBN:978-615-5254-08-6)

Pinke Zsolt, F. Romhányi Beatrix, Gábris Gyula, Gyulai Ferenc, Mravcsik Zoltán, Pósa Patrícia, Ferenczi László: Adaptation and rise: Little Ice Age challenges and social responses on the Trans-Tisza Region (Hungary), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18: Paper EGU2016-1028-1. (2016)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Les recherches de l'Université ELTE de Budapest sur le couvent des cordeliers au Mont Beuvray, France
In: GUILLAUMET Jean-Paul (szerk.) Dix ans de coopération franco-hongroise en archéologie, 1988-1998. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1999.06.15 Budapest: Collegium Budapest, pp. 29-36.
(ISBN:963-8463-98-8)

L’implantation du christianisme en Hongrie aux Xe et XIe siecles. In: DECAENS Joseph (szerk.) Actes du IIIe Colloque Européen des Professeurs d'Archéologie Médiévale (ESTMA III). Konferencia helye, ideje: Caen, Franciaország, 1996.09.11-1996.09.15. Caen: Université de Caen, 1999. pp. 159-164.
(ISBN:2902685076)

L'ordre paulinien et l'innovation agraire en Hongrie (XIV–XVe siecles). In: BECK Patrice (szerk.) L'innovation technique au Moyen Age: Actes du VI congres international d'archéologie médiévale. 317 p. Konferencia helye, ideje: Dijon, Franciaország, 1996.10.01-1996.10.05. Paris: Éditions Errance, 1998. pp. 46-48.
(Collection "Archéologie aujourd'hui")
(ISBN:2877721566)

Computer-aided Photo Documentation and 3D Reconstruction of Medieval Monasteries in Hungary and Central Europe. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 3: p. 136. (1997)

Monasticism and Mission: The Role of the Benedictine Monks in Early Hungarian Christianity ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 2: pp. 119-120. (1996)


Book Reviews, Conference Reports

Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k. – 1530 k.) [Mendicant confraternities in medieval Hungary (ca. 1270 – ca. 1530)]. By Marie-Madeleine de Cevins. Pécs: Virágmandula Kft, 2015. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 5:(4) pp. 886-888. (2016)

Gecser Ottó: The Feast and the Pulpit. Preachers, Sermons and the Cult of St. Elisabeth of Hungary, 1235 – ca. 1500. Spoleto: Centro Italiano dei Studi Sull Medioevo – Central European University – Bistum Fulda, 2012, 462 o. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 25:(4) pp. 355-357. (2013)

BAGDÁN Zsuzsanna, F ROMHÁNYI Beatrix
Protestantizmus és medialitás. ORPHEUS NOSTER 2:(1) pp. 197-198. (2010)

Segregation - Integration- Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, edited by Derek Keene, Katalin Szende and Balázs Nagy. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 22:(2) pp. 156-157. (2010)

Végh András: Buda város középkori helyrajza 1-2. Bp., 2006-2008. (Monumenta historica Budapestinensia, 15-16.) : recenzió. BUDAPEST RÉGISÉGEI 42-43: pp. 205-206. (2010)

Medieval Monastic Regions in Europe. ORPHEUS NOSTER 2:(1) pp. 203-204. (2010)

700 éves a közjegyzőség Magyarországon. SZÁZADOK 144: pp. 495-496. (2010)

Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk.: Haris Andrea [Mendicant Architecture in Medieval Hungary] BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 8:(1) pp. 94-95. (1996)

Középkori latin kézirattöredékek Esztergomban. SZÁZADOK 128:(5) p. 1028. (1994)Translations
TAKÁCS József, ROMHÁNYI Beatrix
A Megváltó Isten
In: Fila Béla (szerk.) Takács József emlékkönyv: [visszaemlékezések, tanulmányok, prédikációs gondolatok]. Budapest: Örökmécs Kiadó, 2002. pp. 60-178.
(ISBN:963-204-877-6)

Széless György
Horváth I (szerk.)
Egyéb szerzőség: WAIGAND József, ROMHÁNYI Beatrix (ford.)
Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház. Széless György 1761. évi leírása a Szent Adalbert székesegyház és a Szent István templom romjairól
Esztergom: Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 1998. 176 p.
(Forráskiadványok; 2.)
(ISBN:9638525037)

Mindszenty József
Egyéb szerzőség: Romhányi Beatrix (ford.)
Mindszenty bíboros levele a kisebbségek védelmében
Latinból fordította ROMHÁNYI Beatrix, TAMÁSKA Péter: Mindszenty bíboros és a németek kitelepítés c. cikk melléklete, Regio – Kisebbségtudományi Szemle 2/3. sz. (1991)Creative WritingFilms and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)DiscographyOrganisation of Conferences, participation at conferences with paper (last five years)

2017

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG, 2017. december 7–8., Dresden – with paper
- Történeti táj - tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban, MTA Humántudományok Központ Régészeti Intézet, 2017. november 6. – with paper, with P. Fischl Klára
- XXI. Levéltári Nap (Reformáció 500), Szekszárd, 2017. november 3. – with paper
- Mindenki vágyik a tudásra, de senki sem akarja megadni az árát - Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban, Budapest, 2017. október 27. – with paper
- Workshop „Towns as Living Spaces. Static and Dynamic Aspects of Medieval and Early Modern Urban Communities: A Comparative Topographical Approach, Bécs, 2017. október 4–6. – moderator
- A változás évszázada: a hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén, Veszprém, 2017. augusztus 30–31. – with paper
- Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója: Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében, Pannonhalma, 2017. június 29–30. – with paper
- Saints’ Lifes and Monastic Networks. International Workshop (VISCOM) – Universität Wien, 2017. június 1-2. – with paper
- Műhelybeszélgetés a Kárpát-medence településterületének, településhálózatá­nak és népességeloszlásának környezeti hátteréről (8–19. század), társszerve­zők: Pinke Zsolt, Laszlovszky József, Budapest, CEU, 2017. április 28. – organiser and participant
- “Historical Landscapes – Aquatic Habitats: Archaeology, Environmental History, Landscape Protection”, co-organiser with Jerem Erzsébet, Laszlovszky József and Pinke Zsolt, 2017. január 27. – organiser and participant (poster, round-table moderator)

2016

- Workshop on the environmental background of the Hungarian cattle export and animal husbandry in the Middle Ages and in the Early Modern Period, co-organiser with Laszlovszky József and Pinke Zsolt, Budapest, CEU, 2016. november 11. – organiser and participant
- COST Action 1301 Plenary Meeting, 2016. november 3–5., Groningen – participant
- Az első 300 e´v Magyarországon e´s Euro´pában. Nemzetközi konferencia a domonkos rend megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére, 2016. november 2–3., Székesfehérvár – with paper
- Pálosok. A fehér barátok hagyatéka. Konferencia a Pálos rend régészeti és történeti kutatásának legfrissebb eredményeiről, 2016. október 19–20., Balatonszemes – with paper
- Erik Fügedi, a Central European historian – Fügedi Erik, egy közép-európai történész. Centennial Workshop – Centenáriumi konferencia, ELTE – CEU, 2016. szeptember 22., Budapest – with paper
- Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, 2016. szeptember 15–16., Pécs – with paper
- Les couvents mendiants dans l’économie du sacré en Europe Centrale (v. 1220 – v. 1550), 2016. június 2-3., Rennes – with paper
- Hatalmi központok az avar kaganátusban, 2016. május 26., Kecskemét - with paper
- EGU2016, 2016. április 23–28., Bécs – poster, co-author in Pinke Zsolt – Ferenczi László – F. Romhányi Beatrix – Gyulai Ferenc – Mravcsik Zoltán – Pósa Patricia – Gábris Gyula: Adaptation and rise: Little Ice Age challenges and social responses on the Trans-Tisza Region (Hungary)
- Unity and diversity of medieval (Central) Europe, MECERN, 2016. március 31. – április 2., Olomouc – with paper

2015

- Monastic Finance in Medieval Europe, FOVOG – Fritz Thyssen Stiftung, 2015. december 10–12., Dresden – with paper
- Communication and Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks - Knowledge Transfer: Forms and Material Evidence: Workshop II, CEU – FOVOG, 2015. november 30 – december 1., Budapest–Dresden – with paper
- The Mission of John of Capistrano and the Process of Europe Making in the 15th Century: State of the Art in the History and Historiography of Danube and Balkan Europe, University of Macerata, 2015. november 25., Macerata, Olaszország – with paper
- The Medieval Heritage of the Pauline Order: Archaeology, Buildings, landscapes. Workshop organized by Central European University (Department of Medieval Studies, Cultural Heritage Studies) in co-operation with the Hungarian National Museum and the Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Archaeological Institute. 2015. június 18–20., Budapest – előadó
- Social Networks in Late Medieval and Early Modern Europe, COST Action: IS1301, WG3, Workshop 3. Budapest, CEU – ELTE, 2015. június 8–10, with paper
- La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale II: La pauvreté au quotidien (cca 1220 – cca 1550). (Atelier MARGEC). 2015. május 21–22., Wroclaw – with paper
- VI. Magyar Tájökológiai Konferencia: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. 2015. május 21–22., Budapest – co-author in Pinke Zsolt – Pósa Patrícia – Mravcsik Zoltán – Gábris Gyula – F. Romhányi Beatrix – Grónás Viktor– Gyulai Ferenc: A középkori környezet- és klímaváltozás hatásai a Tiszántúlon: változások a településállomány mintázatában, a földhasználatban és a termesztett növények összetételében.
- Pálosaink, a fehér barátok. 2015. február 5., Pécs – with paper

2014

- L' Osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale: istituzioni, societa e religiosita, 2014. december 4–6., Szeged – with paper
- Középkori bencés kolostorok legújabb kutatásai Magyarországon, 2014. november 15., Visegrád – with paper
- Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris. Konferencia a Konstanzi Zsinat 600. évfordulója alkalmából, 2014. november 5–7., Debrecen – with paper
- Monastic Life, Art and Technology, 2014. október 16–18., Gyulafehérvár – with paper
- Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (WG3), COST Action: IS1301, Workshop 2: 2014. szeptember 25–26., Krakkó – with paper
- GI-Forum 2014. 2014. július 4., Salzburg – poster, co-author in F. Romhányi Beatrix – Pődör Andrea: Monastic network – History told on maps (http://agitposter.blogspot.co.at/)
- Les mendiants et la terre: Atelier 3 MARGEC, 2014. június 23., Clermont-Ferrand, UBP – with paper
- Via Benedictina. Benedictine Cultural Heritage Routes in East Central Europe, 2014. április 3–4., Broumov – with paper

2013

- Franciscan Observants and the Construction of Europe. Planning workshop for the Observant research project, 2013. november 23., Budapest, CEU – participant
- Non-textual sources for the mendicant economy in East-central Europe. architecture, archaeology, urban topography. MARGEC workshop, 2013. november 21–22., Budapest, CEU – with paper
- Monasteries In The Shadow Of Empires: Comparative Approaches To The Role Of The Cistercian And Franciscan Orders In European State Building (twelfth To Fifteenth Centuries), European Science Foundation, Exploratory Workshop EW12-069, Eichstätt, 7th-9th October 2013 – key-not speaker.
- The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (c. 1220 – c. 1550). Towards an Inventory of Textual Sources. Workshop 2 of the MARGEC Project. Prague, 25th March 2013 – with paper, member of the Comité Scientifique.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)Other

Pannonhalma. In: Robert E BJORK (szerk.) Oxford Dictionary of the Middle Ages. vol. III. Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 1250.

(ISBN:978-0-19-866262-4)

Ferencesek a középkori Magyarországon. In: SZENTPÉTERY József (szerk.) Magyar Kódex 2: Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. p. 314.
(ISBN:963-09-4101-5)

Visegrádi ferences kolostor. In: SZENTPÉTERY József (szerk.) Magyar Kódex 2: Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. p. 314.
(ISBN:963-09-4101-5)

Konventuálisok. In: SZENTPÉTERY József (szerk.) Magyar Kódex 2: Lovagkor és reneszánsz: Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. p. 315.
(ISBN:963-09-4101-5)

DÉRI Balázs, ROMHÁNYI Beatrix
45 szócikk
In: BORONKAI Iván, SZOVÁK Kornél (szerk.) Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae IV: A Magyarországi Középkori Latinság Szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, 1993. pp. 14-27. 4., F-G-H
(ISBN:963 77 1966 0)

ROMHÁNYI Beatrix, Boronkai Iván
46 szócikk
In: Boronkai Iván; Bellus Ibolya (szerk.) Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae III.: A Magyarországi Középkori Latinság Szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, 1992. pp. 297-307. 3., D-E
(ISBN:963 77 1928 8)

Biczó Piroska, F Romhányi Beatrix, Kiss Etele, Révész László, Ritoók Ágnes
Királylányok messzeföldről: Magyarország és Katalónia a középkorban: Kiállításvezető: időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2009. szeptember 5 - november 29
Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. 34 p.

Biczó Piroska, F Romhányi Beatrix, Kiss Etele, Révész László, Ritoók Ágnes
Princesses from Afar: Hungary and Catalonia in the Middle Ages: Guide to the exhibition in the Hungarian National Museum, 5 September - 29 November 2009
Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. 34 p.

Szentbeszédminták a máriavölgyi kolostorból. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. p. 71.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Szent Ágoston regulájához írt magyarázat és Szombathelyi Tamás buzdításai. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 71-72.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Pálos formuláskönyv. In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 73-74.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Gyöngyösi Gergely rendtörténeti munkája In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 74-75.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Zöld-kódex - A magyarországi pálos kolostorok inventáriuma In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 72-73.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Wehli T, F. Romhányi B
Pálos misekönyv
In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 77-79.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Wehli T, F. Romhányi B
Pálos breviárium
In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 76-77.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Wehli T, F. Romhányi B
63 Szent Jeromos Levelei - Hadnagy Bálint kiegészítésével
In: Bibor Máté János (szerk.) Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21.: katalógus. 120 p.
Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008. pp. 75-76.
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban; 2.)
(ISBN:978 963 4639 91 6)

Bencés monostorok az Árpád-kori Magyarországon p. 130. p. Mons Sacer 996–1996 I. Kiállítási katalógus. Szerk. TAKÁCS Imre. (1996) (map)

Bencés monostorok a XVI. század elején Magyarországon Tolnai Máté vizitációjának útvonalával p. 560. p. Mons Sacer 996–1996 I. Kiállítási katalógus. Szerk. TAKÁCS Imre (1996) (map)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Le Couvent des Cordeliers. Rapport des fouilles des Annexes en 1995
Activités 1995, prévision 1996, SAEMN du Mont Beuvray, Glux-en-Glenne (1996)

BUZÁS Gergely, Benjamin SAINT-JEAN VITUS, ROMHÁNYI Beatrix
Les paralleles du matériel sculpté du Couvent des Cordeliers du Mont Beuvray
Activités 1994, prévision 1995, SAEMN du Mont Beuvray, Glux-en-Glenne (1994)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Le Couvent des Cordeliers. Rapport des fouilles des Annexes en 1994
Activités 1994, prévision 1995, SAEMN du Mont Beuvray, Glux-en-Glenne (1994)

Laszlovszky József, Romhányi Beatrix
Les Annexes de couvent
In: Patrice Beck (szerk.) Le Couvent des Cordeliers. Campagne 1992.: Rapport Scientifique. Centre Archéologique Europeen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray, 1993. pp. 167-194.

Sárosd - Tyúkmajor (Fejér m.) p. 192. p. AZ 1991. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek I/45. (Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 1993) (1993)

Aradi Csilla, Romhányi Beatrix
Kronológia (órai segédlet Izrael történetéhez, régészetéhez és építészetéhez)
é.n. (1989)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube