Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2022-06-20

Bubnó Hedvig

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1961
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: Történelemtudomány
Disszertáció címe: Az ars musica elmélete és alkalmazása a kora középkori tanításban
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1990
Tudományág(ak): történelem; spanyol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Medievisztika Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: ELTE BTK Történeti Könyvtár (1990-1992)
Beosztás: könyvtáros

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE Eötvös József Collegium (1993-2013)
Beosztás: megbízott óraadó spanyol nyelvtanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatás: középkori művelődéstörténet, zenetörténet, társadalomtörténet, hagiográfia
Oktatás: középkori egyetemes történelem; Középkori egyetemes egyház-, művelődés-, zene- és társadalomtörténet; Bizánc története; Segédtudományok: kronológia, hagiográfia, ikonográfia; Spanyolország és Latin-Amerika késő középkori egyháztörténete; Erasmus-oktatás


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Latin-Amerika Kutatócsoport, KRE BTK (2022. februárig)

Késő-középkori Kutatócsoport, KRE BTK

Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig Kutatócsoport, KRE BTK


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010- TDK- és tehetséggondozási felelős – KRE BTK Történettudományi Intézet
 2016-2020  Erasmus-felelős - KRE BTK Történettudományi Intézet
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
spanyol felsőfok
olasz szakmai középfok
angol középfok
latin szakmai olvasási szint
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Év Oktatója Díj  2017  KRE BTK  2018.
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Köztestület tag
Magyar Hagiográfiai Társaság elnökségi tag
Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozat  tag
 Magyar Patrisztikai Társaság  tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012. október Universidad Complutense, Madrid vendégoktatás
 2016. szeptember  Universidad de Sevilla  vendégoktatás
 2017. szeptember  Universidad Pablo de Olavide  vendégoktatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)Egyéb monográfiákMTMT

Harmonia terrena. „Ha te is velem akarsz élni…” Misztériumjáték, szöveggyűjtemény és bibliográf dia Árpád-házi Szent Erzsébetről, Szent Margitról és Jolántáról. Könyvszerkesztés. Ráday Könyvesház, 2007.

Disszertáció (PhD)

Az ars musica elmélete és alkalmazása a kora középkori tanításban. PhD disszertáció. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola,  benyújtásának éve: 2010, Védés éve: 2010 Fokozatszerzés éve: 2010

Egyéb szerkesztések

Írások és megemlékezések Sz. Jónás Ilonáról. Összeállította Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. Bp., 2019. (ISBN 978-963-489-159-8)

Írások és megemlékezések Sághy Marianne-ról. Összeállította Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. Bp., 2019. (ISBN 978-963-489-160-4)

Egyéb könyvfejezetek

Latin-Amerika szócikkek. Magyar Nagylexikon 1-5. Akadémiai Kiadó, 1992–1995.

Personalia

Emlékezés Sz. Jónás Ilonára (1929-2017) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 29. : 1-2 pp. 131-136. , 6 p. (2019)

Károli 25. In: Károli 25 Studia Caroliensia. Szerk.: Sepsi Enikő, Szathmári Éva. Károli-L'Harmattan, Bp., 2019. 139-145.

Recenziók

Beszámoló az ausztriai Mogersdorfban megtartott „Egyház, állam és társadalom a Pannon térségben – népi vallásosság, oktatás és szociális gondozás” című konferenciáról. Századok, 2000/6. szám, 1533-1541.

Az egyház szerepe a 18-19. századi társadalmi modernizációban a Pannon-térségben. Konferencia-ismertetés. Egyháztörténeti Szemle, 2001. II. évf. 2. sz.

Latin-Amerika 1750-1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. ORPHEUS NOSTER VI. évf. 1. szám(2014) 82-92.

Konferenciaszervezés

Intézeti TDK-konferencia szervezése: KRE BTK Történeti Intézet, II. em. 221. 2010. november 3.; TDK- és Tehetségnap, 2012. április 20.; Intézeti TDK-konferencia, KRE BTK Történeti Intézet 2012. november 9.

Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. A Boglár Lajos emlékkonferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bubnó Hedvig, Horváth Emőke, Szeljak György. (Károli-könyvek – L’Harmattan Kiadó, 2016.). Könyvbemutató szervezése, 2016. szeptember 26. A kötetet bemutatták: Csikós Zsuzsanna, a Szegedi Egyetem Hispanisztika Tanszékének vezetője és Sz. Kristóf Ildikó, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének főmunkatársa.

Nyilvános megjelenések

Váczy Péter zenekritikai írásai az Esti Magyarország hasábjain. Váczy Péter születése századik évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencia. ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék – MTA Történettudományi Intézet Középkori Osztály. Budapest, ELTE, BTK, 2004. Április 23.

„Fernán Pérez de Guzmán Árpád-házi Szent Erzsébet himnusza”. „Vallások, régiók, struktúrák az Ibériai-félszigeten”. Károli Gáspár Református Egyetem Történeti Intézet – Budapesti Cervantes Intézet, 2005. május 5-6.

Kitörési pontok az egyháztörténet-írásban. Műhelybeszélgetés, Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, 2008. április 29.

Sevillai Izidor a látványokról, zenéről, színházról és játékokról. Euro-mediterrán tanulmányok: romanisztika. Tudományos tanácskozás, KRE BTK (Helyszín: Horánszky u. 20.) 2008. november 13.

Egyetemes Történeti Beszélgetések az ELTE BTK Történeti Könyvtárában. 2006. június 7.: Anderle Ádám: A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve (Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.) című könyvéről. Kritikai kerekasztal, meghívott szakértő. (Publikált változata: Szilágyi Ágnes Judit, Írások egy könyvről. A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve. Múltunk, 2007/1. 246-258.)

A bizánci liturgiáról Gogol: Az isteni liturgiáról című műve alapján. Előadás a Károli BTK-n, a HÖK szervezésében tartott történész szakesten, 2009. október 12.

A Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteményének középkori termei, különös tekintettel a történeti, művelődéstörténeti háttérre. Előadás a helyszínen az ELTE Eötvös Collegium Spanyol Műhelye hallgatói számára. 2009. december 4.

A harmóniaelv és a zene a kora középkori tanításban – előadás az ELTE Történeti Doktori Iskolájában. 2010. március 29.

Bűnök és erények harcának egy irodalmi és egy ikonográfiai példája a kora középkorból. Prudentius Psychomachiája és Cluny oszlopai – Bűn, bűnhődés, büntetés, Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata. ELTE Történettudományi Intézet Könyvtára, Múzeum krt. 6-8. 2010. május 28.

Szabad-e a tánc? – Pázmány „Mint kell a keresztyén leányt nevelni” című prédikációja nyomán. Könyvtártudományi Tanszék, az ELTE 375 éves jubileumán, Pázmány Péter tiszteletére. 2010. november 17.

Kulturális közvetítő hatás a Mediterráneum barbár királyságaiban – Mediterrán Világ Symposium VII. Pécs, 2011. október 28-29.

La extensión del culto de Santa Isabel de Hungría en la Península Ibérica y el himno de Fernán Pérez de Guzmán (+1460). „Ia jornada de literatura y cultura húngaras” Madrid, Universidad Complutense, 2012. 10. 25.

Az éneklési gyakorlat (ki)alakulása a kereszténység első századaiban az egyházatyák írásainak tükrében. Előadás a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatában. Helyszín: ELTE BTK Történeti Könyvtár, 2012. február 24.

Európaiság és identitás a középkorban. Előadás a Károli Történész Műhelyben. Reviczky u. 4. 2012. április 26.

Latin-Amerika 1750–1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. Szerk.: Semsey Viktória. (Károli-könyvek – L’Harmattan Kiadó, 2013.) Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 2013. május 13. Bemutatta: Bubnó Hedvig és Pál Ferenc (ELTE BTK Portugál Tanszék)

Bűnök és erények harcának allegóriája Prudentius Psychomachiájában és hatása a középkori nevelésben. VIII. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 2013. június 17-19. (június 18.)

Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 1. Károlis Latin-Amerika-Szimpózium (1. Simposio sobre América Latina en la Universidad
Reformista Károli Gáspár) KRE BTK 2013. november 15.

Urbán Máté: Világon kívüli hely a világ közepén: remeterendi és ciszterci tájszemlélet a 11-12. századi elbeszélő források alapján. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2013.) A középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája - ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Program, 2014. jún. 5-6. Bemutatta: Bubnó Hedvig.

Attila udvara a barbár királyi udvarok tükrében. Hun konferencia. Magyar őstörténet, Törtel, 2014.09.20.

A konstanzi zsinat kasztíliai küldöttsége. "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris" Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2014. 11. 5-7.

¿Bárbaros o Romanos? Aculturación. Continuidad de la cultura romana en los estados bárbaros. El Reino Vándalo de África. Byzanz und das Abendland. Byzance et L'Occident III. Nemzetközi konferencia. Budapest, Eötvös József Collegium. 2014. 11. 24-28 .

Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban (6–8. század)- könyvbemutató. 2014. november 12. 17 óra. ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület, földszint, Gombocz-terem Bemutatták: Ritoók Zsigmond, Bubnó Hedvig, (Csehy Zoltán), Horváth Emőke, Takács László. Moderátor: Déri Balázs, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetője. (Megjelent a Vallástudományi Szemle 2015. 1. számában.)

Lánchíd Rádió, Szabad gondolat. A reconquista Hispániában. Felvétel: 2015. szeptember 4.

Görögkatolikusok Magyarországon – múlt és jelen. Kutatók éjszakája – 2015. szeptember 25.

Francisco Suárez és Juan de Molina - Francisco de Vitoria két követője. II. Károlis Latin-Amerika-Szimpózium / II. Simposio sobre América Latina en la Universidad Károli Gáspár de la Iglesia Reformada. KRE BTK Latin-Amerika Interdiszciplináris kutatócsoport. 2015. október 30.

Liturgiatörténet, káptalani/kolostori zenekultúra és oktatás. Medievisztika PhD-program, Szeged. 2016. május 4. (2 x 90 perc)

 „Ha tehát a lélek elfordul Istenétől, szükségképpen megkevesbedik” – A számok szerepe Szent Ágoston De musica című művében. A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. országos konferenciája Az ókori kereszténységről. „Angyalok és démonok” címmel. 2016. június 30 – július 2. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola.

Szakralitás és zene a középkorban. Ars Sacra Fesztivál. Pécs, 2016. szeptember 21.

Pierre Riché: Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton. 6-8. század. Könyvbemutató, 2017. május 18. ELTE Középkorász PhD-konferencia, Múzeum krt. 4. Szekfű Gyula Könyvtár.

Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban. 8-9. század. A kereszténység megerősödése. Könyvbemutató, 2017. június 23. ELTE BTK, Múzeum krt. 4. Gombocz Zoltán terem. Bemutatták: Ritoók Zsigmond, Bubnó Hedvig, Csehy Zoltán, Horváth Emőke, Takács László. Moderátor: Déri Balázs, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetője. (Megjelent a Vallástudományi Szemle 2018. 2. számában.)

Una santa dinástica en el servicio de la ciudad. Santa Isabel de Hungría. La ciudad que construyen las mujeres. Szimpózium, Sevilla (Spanyolország), Universidad Pablo de Olavide. 2017. szeptember 27-29.

A római rítus bevezetésének körülményei és a clunyiek jelenléte Hispániában a XI-XII. században. Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. Konferencia. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum (Szerv.: Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozat), 2017. 10. 13.

Santa Isabel de Hungría. Su influencia personal y los efecos socioculturales de su culto en los siglos XIII y XIV. Algunos ejemplos. Universitat de Lleida International Medieval Meeting Lleida. (Spanyolország) 2018. 06. 25-28.

Az antik örökség közvetítésének példái a kora középkori zenei műveltségben. Örökség, történelem, társadalom. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2018. évi konferenciája. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre. 2018. 08. 30 – 09. 01.

A kora középkori kultúra az antik örökség tükrében – kereszténység, püspökök, oktatás. Reguly Antal Múzeum, Zirc. 2018. november 10.

A bizánci jelenlét kérdése a VI-VII. századi Hispániában. Ζωοδόχος Πηγή – Művelődés Bizáncon innen és túl. Nyíregyháza, 2019.05.17. (16-17.)

El poder de la expresividad en la "Hungaria" de Miklós Oláh, descripción histórica del siglo XVI. International Medieval Meeting Lleida 25th - 28th June 2019: Expressivity and Power in the Middle Ages. Lleida (Spanyolország) 2019.06.28. (25-28.)

Sevillai Izidor a városokról és az épületekről. „Színről színre” – Emlékkonferencia Sz. Jónás Ilona és Sághy Marianne tiszteletére. 2019. szeptember 13. ELTE BTK Szekfű Gyula könyvtár.

„Károli 25” címmel Bubnó Hedvig tanszéki-intézeti történeti visszaemlékezése. Könyvbemutató 2019. október 22. (D25. 215) – a Studia Caroliensia 25. évfordulóra készített évkönyve

Apostolból hős lovag? – Szent Jakab átalakuló kultusza Hispániában a Reconquista idején. Hősök, mártírok, áldozatok és szentek az antiquitástól a modernitásig. (Hol húzódnak a történelmi értelmezések határai?) KRE BTK Történettudományi Intézet konferenciája. 2019. november 7-8.

Sevillai Izidor az áldozatról és a szentségekről. A Magyar Patrisztikai Társaság XX. országos konferenciája (Az eucharisztia az ókeresztény hagyományban) Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor, 2021. 07. 01 - 2021. 07. 03. (07. 01.)

A Latin-Amerika kutatócsoport (KRE) bemutatása (ppt), majd a csoport szekciójának elnöklése. Emlékkonferencia Vajay Szabolcs születésének 100. évfordulójára. Budapest – Fehérvárcsurgó, 2021. 10. 07 - 2021. 10. 08. (10. 07.)

Sevillai Izidor levelezése. A levél mint történeti forrás. Az Emlékezetkultúra Kutatócsoport workshopja. Budapest, KRE BTK, 2021. 11. 19.

 

 Hedvig Bubnó

Title: Mrs, PhD
Gender: F
Year of Birth: 1961
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2010
Discipline: History
Title of Thesis: The theory of ars musica and its practice in early medieval education
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1990
Discipline(s): History; Spanish literature and philology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Medieval History
Current Position(s): University Associate Professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University (1990-1992)
Previous Position Held: Librarian

Other Previous Employers: ELTE Eötvös József College (1993-2013)
Other Previous Positions Held: Spanish language teacher


Areas of Research and Teaching

Research: Medieval culture, music and social history
Teaching: Medieval world history
Medieval ecclesiastic, culture, music and social history
Auxiliary sciences of history (cronology, hagiography, iconography)

Membership in Research Groups and Projects

Latin-Amerika Research Group, KRE BTK (until February of 2022)

Late-Medieval Research Group, KRE BTK

Hisorical and Commemorative Culture from the Antiquity to the Modernity Research Group, KRE BTK


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010- Coordinator of Scientific Students’ Associations - Institute of History (Károli Gáspár University, Humanities)
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Spanish Advanced
Italian Intermediate
English Intermediate
Latin reading level
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Teacher of the Year, 2017  KRE BTK  2018.
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Historical Society Member
Hungarian Association for Hagiography member of the presidium 
Hungarian Patristic Society  member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
October/2012 Universidad Complutense, Madrid Guest Professorship
September/2016  Universidad de Sevilla  Guest Professorship
 September/2017  Universidad Pablo de Olavide  Guest Professorship
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

 

Other monographsMTMT

Harmonia terrena. „Ha te is velem akarsz élni…” Misztériumjáték, szöveggyűjtemény és bibliográfia Árpád-házi Szent Erzsébetről, Szent Margitról és Jolántáról. Könyvszerkesztés. Ráday Könyvesház, 2007.

Dissertation (PhD)

Az ars musica elmélete és alkalmazása a kora középkori tanításban. PhD disszertáció. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola,  benyújtásának éve: 2010, Védés éve: 2010 Fokozatszerzés éve: 2010

Other redactions

Írások és megemlékezések Sz. Jónás Ilonáról. Összeállította Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. Bp., 2019. (ISBN 978-963-489-159-8)

Írások és megemlékezések Sághy Marianne-ról. Összeállította Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. Bp., 2019. (ISBN 978-963-489-160-4)

 Edited Books and Journals

Latin-Amerika szócikkek. Magyar Nagylexikon 1-5. Akadémiai Kiadó, 1992–1995.

Personalia / Articles in Academic Reviews 

Emlékezés Sz. Jónás Ilonára (1929-2017) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 29. : 1-2 pp. 131-136. , 6 p. (2019)

Károli 25. In: Károli 25 Studia Caroliensia. Szerk.: Sepsi Enikő, Szathmári Éva. Károli-L'Harmattan, Bp., 2019. 139-145.

Book Reviews

Beszámoló az ausztriai Mogersdorfban megtartott „Egyház, állam és társadalom a Pannon térségben – népi vallásosság, oktatás és szociális gondozás” című konferenciáról. Századok, 2000/6. szám, 1533-1541.

Az egyház szerepe a 18-19. századi társadalmi modernizációban a Pannon-térségben. Konferencia-ismertetés. Egyháztörténeti Szemle, 2001. II. évf. 2. sz.

Latin-Amerika 1750-1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. ORPHEUS NOSTER VI. évf. 1. szám(2014) 82-92. 

Organisation of Conferences

Intézeti TDK-konferencia szervezése: KRE BTK Történeti Intézet, II. em. 221. 2010. november 3.; TDK- és Tehetségnap, 2012. április 20.; Intézeti TDK-konferencia, KRE BTK Történeti Intézet 2012. november 9.


Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. A Boglár Lajos emlékkonferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bubnó Hedvig, Horváth Emőke, Szeljak György. (Károli-könyvek – L’Harmattan Kiadó, 2016.). Könyvbemutató szervezése, 2016. szeptember 26. A kötetet bemutatták: Csikós Zsuzsanna, a Szegedi Egyetem Hispanisztika Tanszékének vezetője és Sz. Kristóf Ildikó, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének főmunkatársa.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Váczy Péter zenekritikai írásai az Esti Magyarország hasábjain. Váczy Péter születése századik évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencia. ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék – MTA Történettudományi Intézet Középkori Osztály. Budapest, ELTE, BTK, 2004. Április 23.

„Fernán Pérez de Guzmán Árpád-házi Szent Erzsébet himnusza”. „Vallások, régiók, struktúrák az Ibériai-félszigeten”. Károli Gáspár Református Egyetem Történeti Intézet – Budapesti Cervantes Intézet, 2005. május 5-6.

Kitörési pontok az egyháztörténet-írásban. Műhelybeszélgetés, Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, 2008. április 29.

Sevillai Izidor a látványokról, zenéről, színházról és játékokról. Euro-mediterrán tanulmányok: romanisztika. Tudományos tanácskozás, KRE BTK (Helyszín: Horánszky u. 20.) 2008. november 13.

Egyetemes Történeti Beszélgetések az ELTE BTK Történeti Könyvtárában. 2006. június 7.: Anderle Ádám: A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve (Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.) című könyvéről. Kritikai kerekasztal, meghívott szakértő. (Publikált változata: Szilágyi Ágnes Judit, Írások egy könyvről. A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve. Múltunk, 2007/1. 246-258.)

A bizánci liturgiáról Gogol: Az isteni liturgiáról című műve alapján. Előadás a Károli BTK-n, a HÖK szervezésében tartott történész szakesten, 2009. október 12.

A Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteményének középkori termei, különös tekintettel a történeti, művelődéstörténeti háttérre. Előadás a helyszínen az ELTE Eötvös Collegium Spanyol Műhelye hallgatói számára. 2009. december 4.

A harmóniaelv és a zene a kora középkori tanításban – előadás az ELTE Történeti Doktori Iskolájában. 2010. március 29.

Bűnök és erények harcának egy irodalmi és egy ikonográfiai példája a kora középkorból. Prudentius Psychomachiája és Cluny oszlopai – Bűn, bűnhődés, büntetés, Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata. ELTE Történettudományi Intézet Könyvtára, Múzeum krt. 6-8. 2010. május 28.

Szabad-e a tánc? – Pázmány „Mint kell a keresztyén leányt nevelni” című prédikációja nyomán. Könyvtártudományi Tanszék, az ELTE 375 éves jubileumán, Pázmány Péter tiszteletére. 2010. november 17.

Kulturális közvetítő hatás a Mediterráneum barbár királyságaiban – Mediterrán Világ Symposium VII. Pécs, 2011. október 28-29.

La extensión del culto de Santa Isabel de Hungría en la Península Ibérica y el himno de Fernán Pérez de Guzmán (+1460). „Ia jornada de literatura y cultura húngaras” Madrid, Universidad Complutense, 2012. 10. 25.
Az éneklési gyakorlat (ki)alakulása a kereszténység első századaiban az egyházatyák írásainak tükrében. Előadás a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatában. Helyszín: ELTE BTK Történeti Könyvtár, 2012. február 24.

Európaiság és identitás a középkorban. Előadás a Károli Történész Műhelyben. Reviczky u. 4. 2012. április 26.

Latin-Amerika 1750–1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. Szerk.: Semsey Viktória. (Károli-könyvek – L’Harmattan Kiadó, 2013.) Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 2013. május 13. Bemutatta: Bubnó Hedvig és Pál Ferenc (ELTE BTK Portugál Tanszék)

Bűnök és erények harcának allegóriája Prudentius Psychomachiájában és hatása a középkori nevelésben. VIII. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 2013. június 17-19. (június 18.)

Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 1. Károlis Latin-Amerika-Szimpózium (1. Simposio sobre América Latina en la Universidad
Reformista Károli Gáspár) KRE BTK 2013. november 15.

Urbán Máté: Világon kívüli hely a világ közepén: remeterendi és ciszterci tájszemlélet a 11-12. századi elbeszélő források alapján. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2013.) A középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája - ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Program, 2014. jún. 5-6. Bemutatta: Bubnó Hedvig.

Attila udvara a barbár királyi udvarok tükrében. Hun konferencia. Magyar őstörténet, Törtel, 2014.09.20.

A konstanzi zsinat kasztíliai küldöttsége. "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris" Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2014. 11. 5-7.

¿Bárbaros o Romanos? Aculturación. Continuidad de la cultura romana en los estados bárbaros. El Reino Vándalo de África. Byzanz und das Abendland. Byzance et L'Occident III. Nemzetközi konferencia. Budapest, Eötvös József Collegium. 2014. 11. 24-28 .

Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban (6–8. század)- könyvbemutató. 2014. november 12. 17 óra. ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület, földszint, Gombocz-terem Bemutatták: Ritoók Zsigmond, Bubnó Hedvig, (Csehy Zoltán), Horváth Emőke, Takács László. Moderátor: Déri Balázs, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetője. (Megjelent a Vallástudományi Szemle 2015. 1. számában.)

Lánchíd Rádió, Szabad gondolat. A reconquista Hispániában. Felvétel: 2015. szeptember 4.

Görögkatolikusok Magyarországon – múlt és jelen. Kutatók éjszakája – 2015. szeptember 25.

Francisco Suárez és Juan de Molina - Francisco de Vitoria két követője. II. Károlis Latin-Amerika-Szimpózium / II. Simposio sobre América Latina en la Universidad Károli Gáspár de la Iglesia Reformada. KRE BTK Latin-Amerika Interdiszciplináris kutatócsoport. 2015. október 30.

Liturgiatörténet, káptalani/kolostori zenekultúra és oktatás. Medievisztika PhD-program, Szeged. 2016. május 4. (2 x 90 perc)

 „Ha tehát a lélek elfordul Istenétől, szükségképpen megkevesbedik” – A számok szerepe Szent Ágoston De musica című művében. A Magyar Patrisztikai Társaság XVI. országos konferenciája Az ókori kereszténységről. „Angyalok és démonok” címmel. 2016. június 30 – július 2. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola.

Szakralitás és zene a középkorban. Ars Sacra Fesztivál. Pécs, 2016. szeptember 21.

Pierre Riché: Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton. 6-8. század. Könyvbemutató, 2017. május 18. ELTE Középkorász PhD-konferencia, Múzeum krt. 4. Szekfű Gyula Könyvtár.

Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban. 8-9. század. A kereszténység megerősödése. Könyvbemutató, 2017. június 23. ELTE BTK, Múzeum krt. 4. Gombocz Zoltán terem. Bemutatták: Ritoók Zsigmond, Bubnó Hedvig, Csehy Zoltán, Horváth Emőke, Takács László. Moderátor: Déri Balázs, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetője. (Megjelent a Vallástudományi Szemle 2018. 2. számában.)

Una santa dinástica en el servicio de la ciudad. Santa Isabel de Hungría. La ciudad que construyen las mujeres. Szimpózium, Sevilla (Spanyolország), Universidad Pablo de Olavide. 2017. szeptember 27-29.

A római rítus bevezetésének körülményei és a clunyiek jelenléte Hispániában a XI-XII. században. Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. Konferencia. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum (Szerv.: Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozat), 2017. 10. 13.

Santa Isabel de Hungría. Su influencia personal y los efecos socioculturales de su culto en los siglos XIII y XIV. Algunos ejemplos. Universitat de Lleida International Medieval Meeting Lleida. (Spanyolország) 2018. 06. 25-28.

Az antik örökség közvetítésének példái a kora középkori zenei műveltségben. Örökség, történelem, társadalom. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2018. évi konferenciája. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre. 2018. 08. 30 – 09. 01.

A kora középkori kultúra az antik örökség tükrében – kereszténység, püspökök, oktatás. Reguly Antal Múzeum, Zirc. 2018. november 10.

A bizánci jelenlét kérdése a VI-VII. századi Hispániában. Ζωοδόχος Πηγή – Művelődés Bizáncon innen és túl. Nyíregyháza, 2019.05.17. (16-17.)

El poder de la expresividad en la "Hungaria" de Miklós Oláh, descripción histórica del siglo XVI. International Medieval Meeting Lleida 25th - 28th June 2019: Expressivity and Power in the Middle Ages. Lleida (Spanyolország) 2019.06.28. (25-28.)

Sevillai Izidor a városokról és az épületekről. „Színről színre” – Emlékkonferencia Sz. Jónás Ilona és Sághy Marianne tiszteletére. 2019. szeptember 13. ELTE BTK Szekfű Gyula könyvtár.

„Károli 25” címmel Bubnó Hedvig tanszéki-intézeti történeti visszaemlékezése. Könyvbemutató 2019. október 22. (D25. 215) – a Studia Caroliensia 25. évfordulóra készített évkönyve

Apostolból hős lovag? – Szent Jakab átalakuló kultusza Hispániában a Reconquista idején. Hősök, mártírok, áldozatok és szentek az antiquitástól a modernitásig. (Hol húzódnak a történelmi értelmezések határai?) KRE BTK Történettudományi Intézet konferenciája. 2019. november 7-8.

Sevillai Izidor az áldozatról és a szentségekről. A Magyar Patrisztikai Társaság XX. országos konferenciája (Az eucharisztia az ókeresztény hagyományban) Bakonybél, Szent Mauríciusz Monostor, 2021. 07. 01 - 2021. 07. 03. (07. 01.)

A Latin-Amerika kutatócsoport (KRE) bemutatása (ppt), majd a csoport szekciójának elnöklése. Emlékkonferencia Vajay Szabolcs születésének 100. évfordulójára. Budapest – Fehérvárcsurgó, 2021. 10. 07 - 2021. 10. 08. (10. 07.)

Sevillai Izidor levelezése. A levél mint történeti forrás. Az Emlékezetkultúra Kutatócsoport workshopja. Budapest, KRE BTK, 2021. 11. 19.

 Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin