Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2021-09-06

MTMT

Vargha András

Cím: Dr. habil., Prof. Dr., CSc, DSc
Nem: férfi
Születési év: 1949
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1995
Tudományág: pszichológia
Disszertáció címe: A Szondi-teszt pszichometriája
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1974, 1976
Tudományág(ak): matematika, pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Beosztás: Professor Emeritus

Korábbi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet
Beosztás: intézetvezető egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE
Beosztás: egyetemi tanársegéd / adjunktus / docens / egyetemi tanár / Professor Emeritus


Kutatási és oktatási szakterületek
Pszichológiai statisztika, matematikai statisztika
Pszichometria
Projektív tesztek pszichometriája
Családi és párkapcsolatok pszichológiájaTudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Soros Alapítvány (1988): A Magyar Rorschach Standard elkészítése, projektvezető

OTKA (1988-1991): Projektív tesztek pszichometriai elemzése többváltozós matematikai módszerek segítségével, projektvezető

Soros Alapítvány (1991): A házastársi kapcsolat gyors felbomlását előrejelző indikátorok vizsgálata, projektvezető

OTKA (1991-1994): Kooperációs hatékonyság és perceptuális kompatibilitás párkapcsolatokban, projektvezető

OTKA (1995-1998): A pszichológiában alkalmazott hagyományos statisztikai eljárások érvényességének vizsgálata, projektvezető

OTKA (2000-2003): Mit tegyünk a nem normális eloszlású pszichológiai változókkal?

FKFP (2000-2002): Új rangsorolásos statisztikai módszerek kidolgozása és érvényesítése pszichológiai változók és csoportok összehasonlítására, projektvezető

OTKA (2004-2007): Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel, projektvezető

NKFI (2015-2018): A Globális Jól-lét Modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a személyiségtényezők figyelembevételével (vezető: Oláh Attila), senior kutató


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1978-1983 4 kötet egyetemi jegyzet írása a pszichológiai statisztika gyakorlatokhoz
1985 Egyetemi jegyzet írása a valószínűségszámításról pszichológia szakos hallgatók számára
1987 2 kötet egyetemi jegyzet írása a BMDP statisztikai programcsomagról pszichológia szakos hallgatók számára
1989 2 kötet egyetemi jegyzet írása a Rorschach-tesztről pszichológia szakos hallgatók számára
2000, 2007 Tankönyv írása a pszichológiai statisztika elméletéről
1978-2006 A pszichológiai statisztika és a többváltozós statisztika tananyagának kidolgozása az ELTE Pszichológiai Intézetében BA és MA szinten. A statisztika tárgyak koordinátora és tárgyfelelőse
2000-2012 A pszichológiai statisztika és a többváltozós statisztika tananyagának kidolgozása a KRE Pszichológiai Intézetében BA és MA szinten.
2006-2019 A statisztika tárgyak tárgyfelelőse a KRE Pszichológiai Intézetében
2008-2019 A Pszichológia MA szakfelelőse a KRE Pszichológiai Intézetében
2012-2019 A Pszichológia BA szakfelelőse a KRE Pszichológiai Intézetében
2014-2017 Multidiszciplináris Doktori Iskola vezetője a KRE BTK-n
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
magyar anyanyelvi szint
angol tudományos kommunikáció, írás, olvasás fluens szinten
francia olvasás középfokú szinten
orosz olvasás középfokú szinten
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Kiváló Munkáért kitüntető jelvény Művelődési miniszter  1985
Pro Universitate díj KRE  2016
Arbor Vitae díj ELTE PPK  2016
Társasági Emlékérem Magyar Pszichológiai Társaság  2017
Év Oktatója Díj KRE BTK  2017
Radnai Béla Díj a Pszichológia Oktatásáért Magyar Pszichológiai Társaság  2019
Egyetemi Díszpolgár KRE 2021

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság tag (1976-), főtitkár (2008-2016), Felsőoktatási Tanács elnöke (2009-2016)
MTA Statisztikai Bizottság Módszertani Albizottsága tag (2012-)
MTA Pszichológiai Bizottsága tag (2008-)
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1996 University of New Mexico, Albuquerqee, USA Fulbright-ösztöndíj keretében kutatás és oktatás
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Székely Anna,
ELTE
A lexikális előhívás interkulturális kutatása képmegnevezési helyzetben 2003
Surányi Zsuzsanna, ELTE Person-oriented approach in personality and in health psychology 2013
Smohai Máté, ELTE A problémás videojáték-használat pszichológiai összefüggései és időbeli alakulása 2015
Jantek Gyöngyvér, ELTE Transzplantációs családok dinamikája, kötődéskutatás  
Varga Balázs András Pozitív pszichológiai tesztek  
Diósi Karola Pozitív pszichológiai tesztek  
Zábó Virág Pozitív pszichológiai tesztek  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Vass Zoltán,
ELTE
Projektív rajzvizsgálat algoritmusokkal.
A számítógépes formai elemzés módszerének bemutatása a szkizofrénia képi
kifejeződésének tükrében
1999
Járai Szabolcs,
Pécsi Egyetem
Szelf determináció és tehetség kapcsolata fiatal sportolóknál 2006
Rózsa Sándor,
ELTE
A mindennapos testi tünetek pszichológiája
és mérésének módszertana
2009
Nagy Henriett,
ELTE
A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése 2010
Nagybányai Nagy Olivér, ELTE A kérdőív kitöltési válaszszélsőségesség globális hatása a teszteredményekre 2013

 

Publikációs lista

(MTMT)

Gergely, B., Vargha, A. (2021). How to use model-based cluster analysis efficiently in person-oriented research. Journal for Person-Oriented Research, 7(1), 22-35. https://journals.lub.lu.se/jpor/article/view/23449/20820

Vargha A. (2021). Személy-orientált többváltozós statisztika: klasszifikációs módszerek. Pólya Kiadó, Budapest. (209 oldal) (ISBN 978-615-81228-4-9)

Gergely Bence, Zábó Virág, Martos Tamás, Vargha András (2020). A vallásos attitűdök klasszifikációja az értelemmegélés és az aspirációk tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 75(2), 175–192. DOI: 10.1556/0016.2020.00012

Miskei Anikó, Bagdy Emőke, Vargha András (2020). A Rorschach X. tábla felszólító jellegének vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 75(1), 87–101. https://doi.org/10.1556/0016.2020.00008

Vargha András, Zábó Virág, Török Regina, Oláh Attila (2020). A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 21(3), 281–322. DOI: 10.1556/0406.21.2020.014

Vargha A. (2020). Normális vagy? És ha nem? Statisztikai módszerek nem normális eloszlású változókkal pszichológiai kutatásokban. Pólya Kiadó, Budapest. (173 oldal) (ISBN 978-615-81228-3-2)

Zábó, V., Faragó, L., Vargha, A., & Wooley, L. (2020). The differing effects of symbolic interpretation and inclusion of transcendence on life goals and mental health in Hungarian adults. Central European Journal of Educational Research, 2(2), 61–75.

Vargha A. (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Pólya Kiadó, Budapest. (160 oldal) (ISBN 978-615-81228-1-8)

Vargha András, Török Regina, Diósi Karola, Oláh Attila (2019). Boldogságmérés az iskolában. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3-4), 327–346. DOI: 10.1556/0016.2019.74.3.4

Vargha András, Diósi Karola, Pásztor Adrienn, Ódor Vivien, Csengődi Márta (2018): A MET kapcsolata szociodemográfiai változókkal. Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, PPKE, Budapest, 2018.05.31-2018.06.02. Kivonatkötet: 81. o.

András Vargha (2017). New cluster-analytic developments in ROPstat. Best practices in data analysis and statistics symposium, ELTE Budapest, November 17, 2017.

Vargha András (2017). Izgalmas újdonságok a klaszteranalízisben. Földi sokaságok, égi tünemények. A statisztika a tudományok világában. 150 éves a KSH. KSH, MTA, Budapest, 2017. október 18.

Vargha András, Borbély Anna (2016). Modern mintázatfeltáró módszerek alkalmazása egy asszimilációs kisebbségi kutatásban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 310. o.

Jantek Gyöngyvér, Dezsőfi Antal, Ablonczy László, Szőnyi László, Vargha András (2016). Máj-, és szívtranszplantált gyermekek életminősége, pszichés egészsége és családi működése Magyarországon. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 247. o.

Szalai Tamás Dömötör, Czeglédi Edit, Vargha András, Grezsa Ferenc (2016). Szülői kötődés és testtel való elégedettség serdülőkorban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 298. o.

Varga, D., Kövi, Zs., Grezsa, F., Mirnics, Zs., Rózsa, S., Vargha, A., Koós, T., Vass, Z. (2016). Vallásosság és Istenkép meghatározóinak elemzése rajzvizsgálattal. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 159. o.

Vargha András (2015). Karácsony Sándor hatása a Vargha-fivérekre. Karácsony Sándor és a magyar pszichológia Konferencia, Budapest, KRE Teológiai Kar, 2015.11.21.

Hevesi Krisztina, Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Takács Szabolcs, Vargha András (2015). Személy-orientált megközelítés egy szexuálpszichológiai vizsgálatban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 111. o.

Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Hevesi Krisztina, Mirnics Zsuzsanna, Vargha András (2015). Személy-orientált megközelítés egy személyiségpszichológiai vizsgálatban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 110. o.

Smohai Máté, Urbán Róbert, Vargha András (2015). A problémás videojáték- használat vajon oka, vagy következménye a társas izolációnak, a gyengébb mentális egészségnek, a rosszabb iskolai teljesítménynek. Longitudinális vizsgálat. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 201. o.

Vargha András, Lars R. Bergman, Takács Szabolcs (2015). Mikor tekinthető jónak a klaszteranalízis eredménye? Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 112. o.

Vargha, A., & Bergman, L. R. (2015). Finding typical patterns in person-oriented research within a cluster-analytic framework using ROPstat. Conference on Person-Orienteed Research. May 8 and 9, 2015, Vienna, Austria.

Kövi Zsuzsanna, Vass Zoltán, Grezsa Ferenc, Mirnics Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Koós Tamás, Vargha András (2015). Spirituális lelki jóllét, mint szerhasználati protektív tényező. Vallás és művészet. A Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet konferenciája, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2015.05.08.

Máté Smohai, Orsolya Király, Zsuzsanna Mirnics, & András Vargha (2015). Longitudinal stability of problematic video game use and its association with gaming motives. Poster presented to the 2nd International Conference on Behavioral Addictions, 16-18 March, 2015, Budapest, Hungary.

Vargha András, Grezsa Ferenc, Mirnics Zsuzsanna (2014). Tizenéves fiatalok szerhasználata, kockázati tényezők és védőfaktorok. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. Kivonat: 33. o.

Grezsa Ferenc, Vargha András, Vass Zoltán, Mirnics Zsuzsanna (2014). A szerhasználat protektív és rizikó tényezői középiskolásoknál. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. Kivonat: 194. o.

Smohai Máté, Vargha András, Mirnics Zsuzsanna, Király Orsolya (2014). Magyar serdülők videojáték- és közösségi oldal hassználati szokásaiban bekövetkező rövid távú változásaok és ezek prediktorai. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. Kivonat: 32. o.

Jantek Gyöngyvér, Viszket Mónika, Vargha András (2013). Párkapcsolati stressz, megküzdési erőforrások és elégedettség összefüggései a különböző életciklusban lévő párok csoportjaiban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013. június 5-7. Kivonat: 81. o.

Reinhardt Melinda, Vargha András (2013). Mérlegen a család: a családészlelés- és működés kérdőíves mérhetősége. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013. június 5-7. Kivonat: 250. o.

Surányi, Zs., Vargha, A., Anton, A. (2012) Cross cultural validation of new measurement tool (ZKA-PQ) for Alternative Five Factor psychobiological model of personality. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August - 1st September 2012, Budapest.

Surányi, Zs., Szondy, M., Vargha, A (2012) Person and variable oriented approach in examining the contribution of religiosity to mental health. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August - 1st September 2012, Budapest.

Jantek Gyöngyvér, Vargha András (2012). Kötődéstesztek magyar adaptációja kapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 202. o.

Marton Klára, Egri Tímea, Surányi Zsuzsanna, Büdi Boglárka, Vargha András (2012). Kognitív teljesítmény-mintázatok összehasonlító vizsgálata magyar és angol anyanyelvű nyelvi zavart mutató és kontroll csoportoknál. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 215. o.

Mirnics Zsuzsanna, Surányi Zsuzsanna, Szondy Máté, Albu Mónika, Vargha András (2012). Spiritualitás, koherenciaérzés, tudatos jelenlét (mindfulness) és lelki egészség vizsgálata személy- és változóorientált megközelítéssel. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 49. o.

Pavlovic Tea, Gergály Katalin, Erdős Adrien, Surányi Zsuzsanna, Vargha András, Marton Klára (2012). Hiperaktivitás és érzelmi ingerek feldolgozása. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 217. o.

Surányi Zsuzsanna, Vargha András (2012). Változó- és személyorientált megközelítések a Zuckerman-Kuhlman-Aluja személyiségteszt kultúrközi vizsgálataiban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 203. o.

Tóth-Vajna Rita, Vargha András, Császár-Nagy Noémi (2012). A Rorschach-teszt szexuális válaszainak alakulása az elmúlt 40 évben. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 204. o.

Vargha András, Császár-Nagy Noémi, Tóth-Vajna Rita, Müller Eszter, Papp Liza, Bagdy Emőke (2012). A Rorschach-teszt régi és új vulger válaszai. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 205. o.

Kiss A., Kovács Á. és Vargha A. (2011). Az empátia jelenségkörének feltárása a Rorschach tesztben. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2011. május 25-27. Kivonat: 31. o.

Mónok K., Urbán R. és Vargha A. (2011). Úton a többszintű elemzés felé. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2011. május 25-27. Kivonat: 45. o.

Vargha A. (2010). Reliabilitásvizsgálatok a ROPstat segítségével. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 33. o.

Vargha A. (2010). A Pszichológia MA szak indításával kapcsolatos első tapasztalatok. Kerekasztal-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 176. o.

Gyöngyösiné Kiss E., Káplár M., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Drogfogyasztó fiatalok vizsgálata Szondi teszttel. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 74. o.

Hosszú D., Gyöngyösiné Kiss E., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Szenvedélybeteg fiatalok szuicid veszélyeztetettsége. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 75. o.

Vargha, A. (2008). ROPstat: A new statistical software especially suited for investigations with couples. Paper presented to the 3th European Congress of Methodology, Oviedo, Spain, July 8 – July 12, 2008. Abstract: p. 79.

Tóth M. és Vargha A. (2008). Személyiségjegyek illeszkedése a jól működő és diszfunkcionális családokban. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Kivonat: 70. o.

Vargha A. (2008). Robusztus egy- és kétszempontos függésvizsgálatok a ROPstatban. Előadás a VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest Corvinus Egyetem, 2008. július 1-2. Kivonat: 31. o.

Vargha A. és Ferenczy Antal (2008). Kísérletelemzés lehetőségei és buktatói napjainkban. Kerekasztal a VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest, Corvinus Egyetem, 2008. július 1-2.

Hadházi É. és Vargha A. (2008). Kötődési stílusok vizsgálata. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Kivonat: 71. o.

Vargha A. és Bánsági P. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat processzometriai szempontú elemző szoftvere. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2006. május 25-27. Kivonat: 269. o.

Vargha, A. és Bergman, L. R. (2006). Special profiles of mental achievement in the Rorschach test identified by different clustering techniques. Paper presented to the 25th Conference of SMABS and 2nd Conference of European Association of Measurement, Budapest, Hungary, July 2 – 5, 2006. http://smabseam2006.tatk.elte.hu/abs1.php

Varga G., Szili I., Mirnics Zs. és Vargha A. (2005). Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján. A Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubileumi Vándorgyűlése. Budapest, 2005. január 26-29.

Vargha, A. (2005). What can we loose in personality research by using only classical parametric statistical methods? Keynote lecture to the 8th European Conference of Psychological Assessment, Budapest, Hungary, Aug 31 – Sept 4, 2005. Abstract: ECPA8 CONFERENCE ABSTRACTS, p. 161-162. (Meghívott plenáris előadó)

Vargha, A. (2004). A new nonparametric two-way ANOVA model for ordinal dependent variables. Paper presented to the 24th Meeting of the Society for Multivariate Research in the Behavioral Sciences, Jena, Germany, July 18-21, 2004. Abstract: SMABS 2004 CONFERENCE PROGRAM, p. 89.

Vargha, A. (2004). Statisztikai sokaságok összehasonlítása ordinális skálájú változók segítségével. „A statisztika tudománya a XXI. században”. Tudományos ülés a Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA Statisztikai Bizottsága szervezésében. Budapest, 2004. november 9. (Meghívott előadó)

Szili I., Varga G., Vargha A. és Rihmer Z. (2004). Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei. A Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése. Budapest, 2005. január 28-31.

Vargha, A. (2003). Csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel. Illyés Sándor emléknapok, a Pszichológiai Intézet szervezésében, Budapest, 2003. március 17-19 (Meghívott előadó).

Székely A., D'Amico, S., Vargha, A. és Bates, E. (2003) Mi történik a látvány és a válasz között? Illyés Sándor emléknapok, a Pszichológiai Intézet szervezésében, Budapest, 2003. március 17-19 (poszter).

Vargha, A. és Delaney, H. D. (2002). Developing new statistical methods in psychological data evaluations: The fruits of an American – Hungarian research collaboration due to the Fulbright Program. Poster presented to the Conference "Fulbright – Challenges and Responses". Budapest, Hungary, April 24-25, 2002.

Vargha, A. és Vargha, P. (2002). Robust nonparametric group comparisons with ordinally scaled variables in psychology. Paper presented to the International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics. Crete, Greece, July 15-19, 2002. (Meghívott előadó)

Vargha A. és Vargha P. (2002). Nemparaméteres szórásanalízis. Előadás a VI. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest, 2002. augusztus 26-27.

Vargha, A. és Delaney, H. D. (2000). Comparing several robust tests of stochastic equality. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA, April 24-28, 2000.

Delaney, H. D. és Vargha, A. (2000). The effect of non-normality on Student's two-sample t test. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA, April 24-28, 2000.

Vargha A. (2000). A MiniStat statisztikai programcsomag legújabb vonásai. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2000. május 31-június 2.

Vargha, A. (2000). Parametric and nonparametric comparison of groups. Paper presented to the XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, July 23-28, 2000. (Meghívott előadó)

Vargha A. (1999). Simulation programs for assessing Type I error and power of group comparisons. Paper presented to the Conference on the use of statistical software at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 15, 1999. (Meghívott előadó)

Vargha A. (1999). Robust test procedures in the MINISTAT statistical program package. Paper presented to the Conference on the use of statistical software at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 15, 1999. (Meghívott előadó)

Vargha A. (1999). Sztochasztikus egyenlőség: két csoport vagy változó összehasonlítása nemparaméteres módszerekkel. Előadás az 5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Szombathely, 1999. szept. 1-3.

Vargha A. (1999). MINISTAT: A legmodernebb robusztus statisztikai eljárások programcsomagja. Szoftverbemutató az 5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Szombathely, 1999. szept. 1-3. Kivonat: 85-86. o.

Vargha A. (1998). Csoportok statisztikai összehasonlítása ordinális skálájú pszichológiai változók esetén. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 1998. ápr. 15-18. Kivonat: 245. o.

Vargha A. (1998). A kárpát-medencei nyelvhasználat kérdőíves vizsgálatai: módszertani csapdák és ínyencségek. Előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetének 10. Élőnyelvi Konferenciáján. Bécs, Ausztria, 1998. szept. 2-5. Kivonat: 37. o.

Vargha A. (1998). Számítógépek alkalmazása a diagnosztikában és a fejlesztésben. Előadás a Debrecen Városi Nevelési Tanácsadó III. Országos Konferenciáján. Debrecen, 1998. okt. 9-11. (Meghívott előadó)

Hoyer M., Tremkó M., Riskó Á., Cserne I. és Vargha A. (1996). Ópiátfüggők kapcsolati zavarai a Rorschach-jellemzők tükrében. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 1996. május 22-25. Kivonat: I. kötet, 81. o.

Ferenczy A. és Vargha A. (1996). Komplett sztochasztikus modellek az agrárágazatban. Előadás az "Informatika a felsőoktatásban '96 és Networkshop '96" konferencián. Debrecen, 1996. aug. 27-30.

Vargha A. (1994). A MiniStat statisztikai programcsomag. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Konferenciáján. Debrecen, 1994. ápr. 6-9. Kivonat: 174. o.

Vargha, A. (1994). New results on an old test: The Kruskal-Wallis Test and the stochastic homogeneity. Paper presented at the SSIT 94 Conference, December 7-9, 1994, Amsterdam, The Netherlands.

Delaney, H. D., Maxwell, S. E., Rudas, T. és Vargha, A. (1993). Dichotomization, partial correlation, and conditional independence. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, Georgia (USA), April, 1993.

Vargha A. (1993). Miért rosszak a Szondi-teszt faktorai? Előadás a Szondi Lipót születésének centenáriuma alkalmából megrendezett Ünnepi Tudományos Ülésen. Budapest, 1993. ápr. 14-17.

Vargha, A. (1991). Coping strategies and marital compatibility. Paper presented to the 2nd European Congress of Psychology, July 8-12, 1991, Budapest, Hungary.

Vargha, A. (1991). How to use ANOVA in case of dichotomous dependent variables. Paper presented to the 7th European Meeting of the Psychometric Society, July 29-31, 1991, Trier, Germany.

B. Kakas G., Dobos Gy., Szelekovszky S., Gara I. és Vargha A. (1989). A Jenkins féle A-típusú viselkedést mérő kérdőívvel nyert hazai tapasztalatok. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1989. ápr. 5-7. Kivonat: I. kötet, 91. old.

Vargha, A. (1988). Toward a psychometrically adequate personality test based on picture selection. Poster presented to the 4th European Conference on Personality, June 20-23, 1988, Stockholm, Sweden.

Vargha A. (1987). Varianciaanalízis dichotóm függő változókkal. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: I. kötet, 43. o.

Vargha A. (1987). Milyen hipotézis tesztelésére alkalmas a Kruskal-Wallis és a Friedman-próba? Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: I. kötet, 44. o.

Vargha A. (1987). Néhány újabb eredmény a Szondi-teszt validitásával kapcsolatban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: II. kötet, 195-198.

Vargha A. (1985). A nem, a kor és az iskolázottság jelentősége a személyiségzavar Rorschach-diagnosztizálásában. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1985. márc. 6-8. Kivonat: I. kötet, 64. o.

Vargha A. (1983). Az iskolázottság Rorschach-tesztbeli tükröződésének elemzése többváltozós statisztikai eljárások segítségével. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VI. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1983. febr. 11-13. Kivonat: II. kötet, 307-311.

Valkai Zs. és Vargha A. (1983). A Rorschach vizsgálat, mint az alkohológiai diagnosztikai battéria része. Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság I. Kongresszusán. Budapest, 1983. jan. 14-16. Kivonat: III. kötet, 186-187.

Vargha, A. (1980). Discrimination of Neurotics, Psychopaths and Schizophrenics by means of the Rorschach test. Paper presented to the XXII International Congress of Psychology, Leipzig, July 6-12, 1980. Abstract Guide, Vol. 1., p. 302.

 

Recenziók

Vargha A. (2008). Hunyadi László – Vita László: Statisztika I-II. Recenzió a statisztika oktatójának szemével. Statisztikai Szemle, 86 (10-11), 1045-1047.

Vargha A. (1989). Új matematikaoktatás itthon és idegenben. Recenzió “Klein Sándor: Effects of modern mathematics” c. könyvéről. Magyar Pszichológiai Szemle 45, 660-663.

Konferenciaszervezés

A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013. június 5-7. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30 - június 1. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 22-24. (Tudományos Programbizottság elnöke)

25th Conference of SMABS and 2nd Conference of European Association of Measurement, Budapest, 2006. július 2-5. (Magyar társszervező, Tudományos Programbizottság tagja)

A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2000. május 31 – június 2. (Szervezőbizottság tagja)

Nyilvános megjelenések

Vargha András (2014). Statisztika a pszichológiában. Előadás az MTA Statisztikai Bizottságának ülésén. Budapest, 2014. június 5.

Vargha András (2013). Új módszerekkel új eredmények: a statisztika a pszichológia varázspálcája? Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság „Év előadása” rendezvényén. Budapest, 2013. december 10.

Vargha, A. (2013). Person oriented methods in the ROPstat statistical software, Department of Psychology, Lund University, Sweden, October 10, 2013.

Vargha, A. (2012). Szondi-Test Forschung <Ein Abend mit Professor Dr. András Vargha> Szondi-Institut, Zürich, 03. Mai 2012.

Vargha, A. (2011). Overview of some nonparametric approaches of ROPstat, a new statistical package. Methodological seminar held at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, June 13, 2011.

Vargha, A. (2006). Special comparisons with non-normally distributed variables. Lecture presented at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 25, 2006.

Vargha, A. (2005). Analyzing Categorical Variables in Longitudinal Research. Graduate school of Psychology in Finland 2005, Jyväskylä University, Finland, June 6-8, 2005.

Vargha, A. (2004). Stochastic comparisons with ordinal dependent variables. Lecture presented at the Institute of Psychology, Catholic University of Leuven, Belgium, October 19, 2004.

Vargha, A. (2001). Logit modelling. Lecture presented to the Nordic/Baltic Summer Institute: Risk and Protective Factors in the Development of Antisocial Behaviour, Vilnius, Lithuania, June 7 – 12, 2001.

Vargha A. (1996). Robust nonparametric statistical methods and the MiniStat Statistical Program Package. Symposia presented at the Department of Psychology, Notre Dame University, Indiana, USA, April 23, 1996.András Vargha

Title: Dr. habil., Prof. Dr., CSc, DSc
Gender: M
Year of Birth: 1949
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995
Discipline: Psychology
Title of Thesis: A Szondi-teszt pszichometriája [The psychometry of the Szondi test]
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1974, 1976
Discipline(s): Mathematics, Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Current Position(s): Professor Emeritus


Previous Employer: Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology
Previous Position Held: Head of Institute, Professor, Associate Professor, Assistant Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Teaching Experience
All kinds of statistics and psychometry for undergraduate and graduate students of psychology

Main Research Interest
Study of rank sample procedures with mathematical analysis and Monte Carlo simulations

Study of the influence of violation of underlying conditions on the errors and interpretability of classical statistical procedures

The psychometry of projective personality techniques

Membership in Research Groups and Projects

Comparison of experimental treatments and groups by means of new statistical techniques (National Scientific Research Fund, Budapest, 2004 2007), project leader

"What to do with non-normally distributed psychological variables?" (National Scientific Research Fund, Budapest, 2000 2003), project leader

Elaboration and validation of new statistical rank procedures for comparing psychological variables and groups (Hungarian FKFP, Budapest, 2000 2002), project leader

Study of classical statistical methods used in the field of psychology in case of violation of underlying conditions (National Scientific Research Fund, Budapest, 1995 1998), project leader

Cooperation efficiency and perceptual compatibility in heterosexual relationships (National Scientific Research Fund, Budapest, 1991 – 1994), project leader

Support for writing a book titled "The Psychometry of the Szondi Test" (Pro Renovanda Foundation, Budapest, 1993)

Elaboration of personality scales for predicting early deterioration of marital relationships (Soros Foundation, Budapest, 1991), project leader

Psychometric analysis of some projective personality tests by means of multivariate mathematical methods (National Scientific Research Fund, Budapest, 1988 1991), project leader

Elaboration of the Hungarian Rorschach Standard (Soros Foundation, Budapest, 1988), project leader

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1978-1983 Writing four volumes of university textbooks on the application of Psychological Statistics
1985 Writing a university textbook on Probability Theory for students of psychology
1987 Writing two volumes of university textbooks on BMDP Statistical Software
1989 Writing two volumes of university textbooks on the Rorschach Test
2000, 2007 Writing a university textbook on the theory of Psychological Statistics
1978-2006 Developing the curriculum of Psychological Statistics, Mathematical Statistics and Multivariate statistics for undergraduate and graduate programs in Psychology at Eötvös Loránd University
2000-2012 Developing the curriculum of Psychological Statistics, Psychometrics, Mathematical Statistics and Multivariate statistics for undergraduate and graduate programs in Psychology at Károli Gáspár University
2014-2017 Head of Multidisciplinair Doktoral School at the Faculty of Humanities of Károli Gáspár University
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Native speaker
English Fluent level
French Medium level
Russian Medium level
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Award for Excellent Work Minister of Education 1985
Pro Universitate Award Károli Gáspár University 2016
Arbor Vitae Award Eötvös Loránd University 2016
Professor of the Year Award Faculty of Humanities, Károli Gáspár University 2017

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association Secretary General
Statistical Scientific Subcommittee of the
Hungarian Academy of Sciences
Member
Psychological Scientific Committee of the
Hungarian Academy of Sciences
Member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1996 University of New Mexico, Albuquerqee, USA Fulbright Scholarship
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Anna Székely,
Eötvös Loránd University
A lexikális előhívás interkulturális kutatása képmegnevezési helyzetben (Intercultural study of lexical recall in picture naming situation) 2003
Zsuzsanna Surányi,
Eötvös Loránd University
Person-oriented approach in personality and in health psychology
 
2013
Máté Smohai, Eötvös Loránd University Psychological correlates and time dependence of problematic video-game use 2015
Gyöngyvér Jantek, Eötvös Loránd University    

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Zoltán Vass,
Eötvös Loránd University
Projektív rajzvizsgálat algoritmusokkal. A
számítógépes formai elemzés módszerének
bemutatása a szkizofrénia képi
kifejeződésének tükrében.(Projective
drawing tests with algorithms)
1999
Szabolcs Járai,
University of Pécs
Szelf determináció és tehetség kapcsolata
fiatal sportolóknál (Relationship of self determination and talent in young athletes)
2006
Sándor Rózsa,
Eötvös Loránd University
A mindennapos testi tünetek pszichológiája
és mérésének módszertana (The psychology
of everyday bodily symptoms and the
methodology of its measurement)
2009
Henriett Nagy,
Eötvös Loránd University
A képesség-alapú érzelmi intelligencia
modell érvényességének empirikus
elemzése (Empirical analysis of the validity
of the model of competency-based
emotional intelligence)
2010
Olivér Nagybányai Nagy,
Eötvös Loránd University
A kérdőív kitöltési válaszszélsőségesség globális hatása a teszteredményekre (Global influence of answer extremity in filling verbal questionnaires) 2013

 

List of Publications

(MTMT)

 

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Attila Oláh, Henriett Nagy, Tímea Magyaródi, Regina Török, András Vargha (2018): Developing a new test of mental health, MHT, with five sub-scales. 9th European Conference on Positive Psychology, Budapest, June 27-30.

Vargha András, Diósi Karola, Pásztor Adrienn, Ódor Vivien, Csengődi Márta (2018): A MET kapcsolata szociodemográfiai változókkal. Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, PPKE, Budapest, 2018.05.31-2018.06.02. Kivonatkötet: 81. o.

Oláh Attila, Nagy Henriett, Magyaródi Tímea, Török Regina, Vargha András (2018): Egy új mentális egészséget mérő kérdőív, a MET kidolgozása. Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, PPKE, Budapest, 2018.05.31-2018.06.02. Kivonatkötet: 80. o.

András Vargha (2017). New cluster-analytic developments in ROPstat. Best practices in data analysis and statistics symposium, ELTE Budapest, November 17, 2017.

Vargha András (2017). Izgalmas újdonságok a klaszteranalízisben. Földi sokaságok, égi tünemények. A statisztika a tudományok világában. 150 éves a KSH. KSH, MTA, Budapest, 2017. október 18.

Vargha András, Borbély Anna (2016). Modern mintázatfeltáró módszerek alkalmazása egy asszimilációs kisebbségi kutatásban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 310. o.

Jantek Gyöngyvér, Dezsőfi Antal, Ablonczy László, Szőnyi László, Vargha András (2016). Máj-, és szívtranszplantált gyermekek életminősége, pszichés egészsége és családi működése Magyarországon. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 247. o.

Szalai Tamás Dömötör, Czeglédi Edit, Vargha András, Grezsa Ferenc (2016). Szülői kötődés és testtel való elégedettség serdülőkorban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 298. o.

Varga, D., Kövi, Zs., Grezsa, F., Mirnics, Zs., Rózsa, S., Vargha, A., Koós, T., Vass, Z. (2016). Vallásosság és Istenkép meghatározóinak elemzése rajzvizsgálattal. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXV., Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlésén. BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. Kivonat: 159. o.

Hevesi Krisztina, Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Takács Szabolcs, Vargha András (2015). Személy-orientált megközelítés egy szexuálpszichológiai vizsgálatban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 111. o.

Kövi Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Hevesi Krisztina, Mirnics Zsuzsanna, Vargha András (2015). Személy-orientált megközelítés egy személyiségpszichológiai vizsgálatban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 110. o.

Smohai Máté, Urbán Róbert, Vargha András (2015). A problémás videojáték- használat vajon oka, vagy következménye a társas izolációnak, a gyengébb mentális egészségnek, a rosszabb iskolai teljesítménynek. Longitudinális vizsgálat. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 201. o.

Vargha András, Lars R. Bergman, Takács Szabolcs (2015). Mikor tekinthető jónak a klaszteranalízis eredménye? Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. Kivonat: 112. o.

Vargha, A., & Bergman, L. R. (2015). Finding typical patterns in person-oriented research within a cluster-analytic framework using ROPstat. Conference on Person-Orienteed Research. May 8 and 9, 2015, Vienna, Austria.

Vargha András, Grezsa Ferenc, Mirnics Zsuzsanna (2014). Tizenéves fiatalok szerhasználata, kockázati tényezők és védőfaktorok. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. Kivonat: 33. o.

Grezsa Ferenc, Vargha András, Vass Zoltán, Mirnics Zsuzsanna (2014). A szerhasználat protektív és rizikó tényezői középiskolásoknál. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. Kivonat: 194. o.

Smohai Máté, Vargha András, Mirnics Zsuzsanna, Király Orsolya (2014). Magyar serdülők videojáték- és közösségi oldal hassználati szokásaiban bekövetkező rövid távú változásaok és ezek prediktorai. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. Kivonat: 32. o.

Jantek Gyöngyvér, Viszket Mónika, Vargha András (2013). Párkapcsolati stressz, megküzdési erőforrások és elégedettség összefüggései a különböző életciklusban lévő párok csoportjaiban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013. június 5-7. Kivonat: 81. o.

Reinhardt Melinda, Vargha András (2013). Mérlegen a család: a családészlelés- és működés kérdőíves mérhetősége. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013. június 5-7. Kivonat: 250. o.

Surányi, Zs., Vargha, A., Anton, A. (2012) Cross cultural validation of new measurement tool (ZKA-PQ) for Alternative Five Factor psychobiological model of personality. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August - 1st September 2012, Budapest.

Surányi, Zs., Szondy, M., Vargha, A (2012) Person and variable oriented approach in examining the contribution of religiosity to mental health. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August - 1st September 2012, Budapest.

Jantek Gyöngyvér, Vargha András (2012). Kötődéstesztek magyar adaptációja kapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 202. o.

Marton Klára, Egri Tímea, Surányi Zsuzsanna, Büdi Boglárka, Vargha András (2012). Kognitív teljesítmény-mintázatok összehasonlító vizsgálata magyar és angol anyanyelvű nyelvi zavart mutató és kontroll csoportoknál. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 215. o.

Mirnics Zsuzsanna, Surányi Zsuzsanna, Szondy Máté, Albu Mónika, Vargha András (2012). Spiritualitás, koherenciaérzés, tudatos jelenlét (mindfulness) és lelki egészség vizsgálata személy- és változóorientált megközelítéssel. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 49. o.

Pavlovic Tea, Gergály Katalin, Erdős Adrien, Surányi Zsuzsanna, Vargha András, Marton Klára (2012). Hiperaktivitás és érzelmi ingerek feldolgozása. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 217. o.

Surányi Zsuzsanna, Vargha András (2012). Változó- és személyorientált megközelítések a Zuckerman-Kuhlman-Aluja személyiségteszt kultúrközi vizsgálataiban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 203. o.

Tóth-Vajna Rita, Vargha András, Császár-Nagy Noémi (2012). A Rorschach-teszt szexuális válaszainak alakulása az elmúlt 40 évben. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 204. o.

Vargha András, Császár-Nagy Noémi, Tóth-Vajna Rita, Müller Eszter, Papp Liza, Bagdy Emőke (2012). A Rorschach-teszt régi és új vulger válaszai. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 205. o.

Kiss A., Kovács Á. és Vargha A. (2011). Az empátia jelenségkörének feltárása a Rorschach tesztben. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2011. május 25-27. Kivonat: 31. o.

Mónok K., Urbán R. és Vargha A. (2011). Úton a többszintű elemzés felé. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2011. május 25-27. Kivonat: 45. o.

Vargha A. (2010). Reliabilitásvizsgálatok a ROPstat segítségével. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 33. o.

Vargha A. (2010). A Pszichológia MA szak indításával kapcsolatos első tapasztalatok. Kerekasztal-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 176. o.

Gyöngyösiné Kiss E., Káplár M., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Drogfogyasztó fiatalok vizsgálata Szondi teszttel. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 74. o.

Hosszú D., Gyöngyösiné Kiss E., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Szenvedélybeteg fiatalok szuicid veszélyeztetettsége. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 75. o.

Vargha, A. (2008). ROPstat: A new statistical software especially suited for investigations with couples. Paper presented to the 3th European Congress of Methodology, Oviedo, Spain, July 8 – July 12, 2008. Abstract: p. 79.

Tóth M. és Vargha A. (2008). Személyiségjegyek illeszkedése a jól működő és diszfunkcionális családokban. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Kivonat: 70. o.

Vargha A. (2008). Robusztus egy- és kétszempontos függésvizsgálatok a ROPstatban. Előadás a VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest Corvinus Egyetem, 2008. július 1-2. Kivonat: 31. o.

Vargha A. és Ferenczy Antal (2008). Kísérletelemzés lehetőségei és buktatói napjainkban. Kerekasztal a VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest, Corvinus Egyetem, 2008. július 1-2.

Hadházi É. és Vargha A. (2008). Kötődési stílusok vizsgálata. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Kivonat: 71. o.

Vargha A. és Bánsági P. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat processzometriai szempontú elemző szoftvere. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2006. május 25-27. Kivonat: 269. o.

Vargha, A. és Bergman, L. R. (2006). Special profiles of mental achievement in the Rorschach test identified by different clustering techniques. Paper presented to the 25th Conference of SMABS and 2nd Conference of European Association of Measurement, Budapest, Hungary, July 2 – 5, 2006. http://smabseam2006.tatk.elte.hu/abs1.php

Varga G., Szili I., Mirnics Zs. és Vargha A. (2005). Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján. A Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubileumi Vándorgyűlése. Budapest, 2005. január 26-29.

Vargha, A. (2005). What can we loose in personality research by using only classical parametric statistical methods? Keynote lecture to the 8th European Conference of Psychological Assessment, Budapest, Hungary, Aug 31 – Sept 4, 2005. Abstract: ECPA8 CONFERENCE ABSTRACTS, p. 161-162. (Meghívott plenáris előadó)

Vargha, A. (2004). A new nonparametric two-way ANOVA model for ordinal dependent variables. Paper presented to the 24th Meeting of the Society for Multivariate Research in the Behavioral Sciences, Jena, Germany, July 18-21, 2004. Abstract: SMABS 2004 CONFERENCE PROGRAM, p. 89.

Vargha, A. (2004). Statisztikai sokaságok összehasonlítása ordinális skálájú változók segítségével. „A statisztika tudománya a XXI. században”. Tudományos ülés a Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA Statisztikai Bizottsága szervezésében. Budapest, 2004. november 9. (Meghívott előadó)

Szili I., Varga G., Vargha A. és Rihmer Z. (2004). Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei. A Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése. Budapest, 2005. január 28-31.

Vargha, A. (2003). Csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel. Illyés Sándor emléknapok, a Pszichológiai Intézet szervezésében, Budapest, 2003. március 17-19 (Meghívott előadó).

Székely A., D'Amico, S., Vargha, A. és Bates, E. (2003) Mi történik a látvány és a válasz között? Illyés Sándor emléknapok, a Pszichológiai Intézet szervezésében, Budapest, 2003. március 17-19 (poszter).

Vargha, A. és Delaney, H. D. (2002). Developing new statistical methods in psychological data evaluations: The fruits of an American – Hungarian research collaboration due to the Fulbright Program. Poster presented to the Conference "Fulbright – Challenges and Responses". Budapest, Hungary, April 24-25, 2002.

Vargha, A. és Vargha, P. (2002). Robust nonparametric group comparisons with ordinally scaled variables in psychology. Paper presented to the International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics. Crete, Greece, July 15-19, 2002. (Meghívott előadó)

Vargha A. és Vargha P. (2002). Nemparaméteres szórásanalízis. Előadás a VI. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest, 2002. augusztus 26-27.

Vargha, A. és Delaney, H. D. (2000). Comparing several robust tests of stochastic equality. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA, April 24-28, 2000.

Delaney, H. D. és Vargha, A. (2000). The effect of non-normality on Student's two-sample t test. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA, April 24-28, 2000.

Vargha A. (2000). A MiniStat statisztikai programcsomag legújabb vonásai. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2000. május 31-június 2.

Vargha, A. (2000). Parametric and nonparametric comparison of groups. Paper presented to the XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, July 23-28, 2000. (Meghívott előadó)

Vargha A. (1999). Simulation programs for assessing Type I error and power of group comparisons. Paper presented to the Conference on the use of statistical software at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 15, 1999. (Meghívott előadó)

Vargha A. (1999). Robust test procedures in the MINISTAT statistical program package. Paper presented to the Conference on the use of statistical software at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 15, 1999. (Meghívott előadó)

Vargha A. (1999). Sztochasztikus egyenlőség: két csoport vagy változó összehasonlítása nemparaméteres módszerekkel. Előadás az 5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Szombathely, 1999. szept. 1-3.

Vargha A. (1999). MINISTAT: A legmodernebb robusztus statisztikai eljárások programcsomagja. Szoftverbemutató az 5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Szombathely, 1999. szept. 1-3. Kivonat: 85-86. o.

Vargha A. (1998). Csoportok statisztikai összehasonlítása ordinális skálájú pszichológiai változók esetén. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 1998. ápr. 15-18. Kivonat: 245. o.

Vargha A. (1998). A kárpát-medencei nyelvhasználat kérdőíves vizsgálatai: módszertani csapdák és ínyencségek. Előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetének 10. Élőnyelvi Konferenciáján. Bécs, Ausztria, 1998. szept. 2-5. Kivonat: 37. o.

Vargha A. (1998). Számítógépek alkalmazása a diagnosztikában és a fejlesztésben. Előadás a Debrecen Városi Nevelési Tanácsadó III. Országos Konferenciáján. Debrecen, 1998. okt. 9-11. (Meghívott előadó)

Hoyer M., Tremkó M., Riskó Á., Cserne I. és Vargha A. (1996). Ópiátfüggők kapcsolati zavarai a Rorschach-jellemzők tükrében. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 1996. május 22-25. Kivonat: I. kötet, 81. o.

Ferenczy A. és Vargha A. (1996). Komplett sztochasztikus modellek az agrárágazatban. Előadás az "Informatika a felsőoktatásban '96 és Networkshop '96" konferencián. Debrecen, 1996. aug. 27-30.

Vargha A. (1994). A MiniStat statisztikai programcsomag. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Konferenciáján. Debrecen, 1994. ápr. 6-9. Kivonat: 174. o.

Vargha, A. (1994). New results on an old test: The Kruskal-Wallis Test and the stochastic homogeneity. Paper presented at the SSIT 94 Conference, December 7-9, 1994, Amsterdam, The Netherlands.

Delaney, H. D., Maxwell, S. E., Rudas, T. és Vargha, A. (1993). Dichotomization, partial correlation, and conditional independence. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, Georgia (USA), April, 1993.

Vargha A. (1993). Miért rosszak a Szondi-teszt faktorai? Előadás a Szondi Lipót születésének centenáriuma alkalmából megrendezett Ünnepi Tudományos Ülésen. Budapest, 1993. ápr. 14-17.

Vargha, A. (1991). Coping strategies and marital compatibility. Paper presented to the 2nd European Congress of Psychology, July 8-12, 1991, Budapest, Hungary.

Vargha, A. (1991). How to use ANOVA in case of dichotomous dependent variables. Paper presented to the 7th European Meeting of the Psychometric Society, July 29-31, 1991, Trier, Germany.

B. Kakas G., Dobos Gy., Szelekovszky S., Gara I. és Vargha A. (1989). A Jenkins féle A-típusú viselkedést mérő kérdőívvel nyert hazai tapasztalatok. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1989. ápr. 5-7. Kivonat: I. kötet, 91. old.

Vargha, A. (1988). Toward a psychometrically adequate personality test based on picture selection. Poster presented to the 4th European Conference on Personality, June 20-23, 1988, Stockholm, Sweden.

Vargha A. (1987). Varianciaanalízis dichotóm függő változókkal. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: I. kötet, 43. o.

Vargha A. (1987). Milyen hipotézis tesztelésére alkalmas a Kruskal-Wallis és a Friedman-próba? Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: I. kötet, 44. o.

Vargha A. (1987). Néhány újabb eredmény a Szondi-teszt validitásával kapcsolatban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: II. kötet, 195-198.

Vargha A. (1985). A nem, a kor és az iskolázottság jelentősége a személyiségzavar Rorschach-diagnosztizálásában. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1985. márc. 6-8. Kivonat: I. kötet, 64. o.

Vargha A. (1983). Az iskolázottság Rorschach-tesztbeli tükröződésének elemzése többváltozós statisztikai eljárások segítségével. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VI. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1983. febr. 11-13. Kivonat: II. kötet, 307-311.

Valkai Zs. és Vargha A. (1983). A Rorschach vizsgálat, mint az alkohológiai diagnosztikai battéria része. Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság I. Kongresszusán. Budapest, 1983. jan. 14-16. Kivonat: III. kötet, 186-187.

Vargha, A. (1980). Discrimination of Neurotics, Psychopaths and Schizophrenics by means of the Rorschach test. Paper presented to the XXII International Congress of Psychology, Leipzig, July 6-12, 1980. Abstract Guide, Vol. 1., p. 302.

 

Book Reviews

Vargha A. (2008). Hunyadi László – Vita László: Statisztika I-II. Recenzió a statisztika oktatójának szemével. Statisztikai Szemle, 86 (10-11), 1045-1047.

Vargha A. (1989). Új matematikaoktatás itthon és idegenben. Recenzió “Klein Sándor: Effects of modern mathematics” c. könyvéről. Magyar Pszichológiai Szemle 45, 660-663.

Organisation of Conferences

A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, BME GTK, Budapest, 2016. június 2-4. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. május 28-30. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely, 2014. május 15-17. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013. június 5-7. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30 - június 1. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 22-24. (Tudományos Programbizottság elnöke)

25th Conference of SMABS and 2nd Conference of European Association of Measurement, Budapest, 2006. július 2-5. (Magyar társszervező, Tudományos Programbizottság tagja)

A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2000. május 31 – június 2. (Szervezőbizottság tagja)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Vargha András (2014). Statisztika a pszichológiában. Előadás az MTA Statisztikai Bizottságának ülésén. Budapest, 2014. június 5.

Vargha András (2013). Új módszerekkel új eredmények: a statisztika a pszichológia varázspálcája? Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság „Év előadása” rendezvényén. Budapest, 2013. december 10.

Vargha, A. (2013). Person oriented methods in the ROPstat statistical software, Department of Psychology, Lund University, Sweden, October 10, 2013.

Vargha, A. (2012). Szondi-Test Forschung <Ein Abend mit Professor Dr. András Vargha> Szondi-Institut, Zürich, 03. Mai 2012.

Vargha, A. (2011). Overview of some nonparametric approaches of ROPstat, a new statistical package. Methodological seminar held at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, June 13, 2011.

Vargha, A. (2006). Special comparisons with non-normally distributed variables. Lecture presented at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 25, 2006.

Vargha, A. (2005). Analyzing Categorical Variables in Longitudinal Research. Graduate school of Psychology in Finland 2005, Jyväskylä University, Finland, June 6-8, 2005.

Vargha, A. (2004). Stochastic comparisons with ordinal dependent variables. Lecture presented at the Institute of Psychology, Catholic University of Leuven, Belgium, October 19, 2004.

Vargha, A. (2001). Logit modelling. Lecture presented to the Nordic/Baltic Summer Institute: Risk and Protective Factors in the Development of Antisocial Behaviour, Vilnius, Lithuania, June 7 – 12, 2001.

Vargha A. (1996). Robust nonparametric statistical methods and the MiniStat Statistical Program Package. Symposia presented at the Department of Psychology, Notre Dame University, Indiana, USA, April 23, 1996.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin