Készült: 2022-10-11
Módosítás: 2022-10-31

Köteles Ferenc Gábor

Cím: PhD, DSc
Nem: férfi
Születési év: 1969
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: -

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: Pszichológiai tudományok
Disszertáció címe: A gyógyszerek érzékszervi tulajdonságai által kiváltott elvárások vizsgálata - A nocebo-hatás háttértényezői
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE PPK

MA/MSc-tanulmányok
Fokozat megszerzésének éve: 1995 / 2007 / 2019
Tudományág(ak): Biológia / Pszichológia / Sporttudomány
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE TTK / ELTE PPK / ELTE PPK

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: BTK
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: ELTE PPK
Beosztás: egyetemi tanársegéd (2010), adjunktus (2010), habilitált egyetemi docens (2015), egyetemi tanár (2019)

Kutatási és oktatási szakterületek
Oktatás: Biológiai pszichológia, pszichofiziológia, kutatásmódszertan

Kutatás: Interocepció, testi tudatosság, placebo- és nocebo -jelenség

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2004-2015: ELTE TTK / ELTE PPK Placebio kutatócsoport, tag

2015-2017: ELTE PPK Placebio Kutatócsoport, vezető

2018-: ELTE PPK / KRE BTK: Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport, vezető

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2017-2021  szakfelelős, ELTE PPK Rekreáció mesterszak
 2021-2022  programvezető, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola Sport- és egészségpszichológia program
 2018-2022  tag, ELTE PPK Kari Tudományos Bizottság
 2018-2022  tag,ELTE PPK Kari Habilitációs Bizottság
 2021-2022  tag, ELTE Egyetemi Habilitációs Bizottság

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 német  középfokú írásbeli és szóbeli készség
 angol  felsőfokú írásbeli és szóbeli készség

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Mérei-díj Magyar Pszichológiai Szemle  2010
 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia  2011-2013
Pro Universitate Emlékérem bronz fokozat ELTE 2020

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Idegtudományi Társaság  tag
European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment  tag
Magyar Sporttudományi Társaság  tag
Magyar Pszichológiai Társaság  tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
 2018  Johannes Gutenberg Universität, Németország  Erasmus+
 2019-2020  The University of Auckland, Új-Zéland Sabbatical
 2022  Umeå Universitat, Svédország  Erasmus+

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Dömötör Zsuzsanna (0,5), ELTE PPK  Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia  2018
 Ferentzi Eszter, ELTE PPK  Modalities and dimensions of interoception  2019
 Dr. Tihanyi Benedek, ELTE PPK  The psychobiology of tingling and other body sensations 2019
 Szabolcs Zsuzsanna (0,5), ELTE PPK  Aikido pszichológiai és sportélettani szemmel  2020
Csala Barbara, ELTE PPK  Physical, psychological, and spiritual benefits of hatha yoga practice  2021

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Hegedűs Gábor, PTE  A multimodális integráció és a képzelet szerepe a fájdalomcsillapításban és a Gumikéz Illúzió kiváltásában  2015
 Varga Gábor, ELTE  Az impulzivitás genetikai korrelátumai  2015
 Darnai Gergely, PTE  The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches  2016
 Kincses Péter Zoltán, PTE  A proprioceptív rendszer multimodális integrációs zavara a testséma - testkép összefüggéseiben Parkinson-kórban 2019
 Gács Boróka, PTE  A fájdalomadaptáció többszempontú pszichológiai vizsgálata: A téri és az időtényezők szerepe 2019
Zörgő Szilvia, SE A terápiaválasztás szociokulturális tényezői – a komplementer és alternatív medicina használatának körülményei magyar betegek körében 2020
Matuz András, PTE A figyelmi feladatok által okozott akut mentális fáradtság pszichofizikai és autonóm idegrendszeri jellemzői 2021
Sarlós Erzsébet, ELTE PPK Az intézményes keretek között történt szenzomotoros fejlesztés hatása az 5-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, auditív és vizuális tanulási részképességeire 2022

 

Opponencia habilitációs eljárásokban

Név,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pigniczkiné dr. Rigó Adrien, ELTE PPK A kronotípus kapcsolata az adaptivitással és a testi-lelki egészséggel 2017
Szegnerné dr. Dancs Henriette, ELTE PPK Sportteljesítmények elemzése 2018
Dr. Darnai Gergely, PTE - 2022

Publikációs lista

( MTMT )Ferenc Gábor Köteles

Title: PhD, DSc
Gender: male
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: -

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Studies on the Expectancies Evoked by Perceptual Characteristics of Medicines - Background Factors of the Nocebo Effect
Issuing Institution: ELTE PPK

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995 / 2007 / 2019
Discipline(s): Biology / Psychology / Sport Science
Issuing Institution: ELTE TTK / ELTE PPK / ELTE PPK

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of General Psychology and Methodology
Current Position(s): full professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: assistant lecturer (2010), assistant professor (2010), associate professor (2015), full professor (2019)


Areas of Research and Teaching
Teaching: Biological psychology, psychophysiology, methodology

Research: Interoception, body awareness, placeno and nocebo phenomenon

Membership in Research Groups and Projects

2004-2015: ELTE TTK / ELTE PPK Placebio Research Group, member

2015-2017: ELTE PPK Placebio Research Group, head

2018-: ELTE PPK / KRE BTK: Ádám György Psychophysiology Research Group, head


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2017-2021  Director of studies for Recreation MSc programme (ELTE)
 2021-2022  Head of Doctoral Programme Sport and Health Psychophysiology
 2018-2022  ELTE PPK Scientific Committee, member
 2018-2022  ELTE PPK Habilitation Committee, member
 2021-2022  ELTE Habilitation Committe, member

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 English  advanced (written and oral)
 German  upper-intermdiate (written and oral)

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Mérei Award for publication activity  Hungarian Review of Psychology  2009
Bolyai János Scholarship  Hungarian Academy of Sciences 2011-2013
Pro Universitate  Bronze Medallion ELTE   2020

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Neuroscience Society  member
European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment  member
Hungarian Psychological Association  member
Hungarian Society of Sport Science  member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
 2018  Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Germany  Erasmius+
 2019-2020  The University of Auckland, Auckland, New-Zealand  Sabbatical
 2022  Umeå Universitat, Umeå, Sweden   Erasmius+

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Zsuzsanna Dömötör (0,5), ELTE PPK   Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields 2018 
Eszter Ferentzi, ELTE PPK   Modalities and dimensions of interoception 2019
Benedek Tihanyi , ELTE PPK  The psychobiology of tingling and other body sensations 2019
Zsuzsanna Szabolcs  (0,5), ELTE PPK Aikido from a psychological and physiological point of view  2020
Barbara Csala, ELTE PPK Physical, psychological, and spiritual benefits of hatha yoga practice 2021

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Hegedűs Gábor, PTE A multimodális integráció és a képzelet szerepe a fájdalomcsillapításban és a Gumikéz Illúzió kiváltásában 2015
Varga Gábor, ELTE  Az impulzivitás genetikai korrelátumai 2015
Darnai Gergely, PTE The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches 2016
Kincses Péter Zoltán, PTE A proprioceptív rendszer multimodális integrációs zavara a testséma - testkép összefüggéseiben Parkinson-kórban 2019
Gács Boróka, PTE A fájdalomadaptáció többszempontú pszichológiai vizsgálata: A téri és az időtényezők szerepe 2019
Zörgő Szilvia, SE A terápiaválasztás szociokulturális tényezői – a komplementer és alternatív medicina használatának körülményei magyar betegek körében 2020
Matuz András, PTE A figyelmi feladatok által okozott akut mentális fáradtság pszichofizikai és autonóm idegrendszeri jellemzői 2021
Sarlós Erzsébet, ELTE PPK Az intézményes keretek között történt szenzomotoros fejlesztés hatása az 5-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, auditív és vizuális tanulási részképességeire 2022

 

Opponentship in Habilitation Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Pigniczkiné dr. Rigó Adrien, ELTE PPK A kronotípus kapcsolata az adaptivitással és a testi-lelki egészséggel 2017
Szegnerné dr. Dancs Henriette, ELTE PPK Sportteljesítmények elemzése 2018
Dr. Darnai Gergely, PTE - 2022

List of Publications

( MTMT )

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin