Készült: 2019-01-17
Módosítás: 2024-04-12

Horváth János György

Cím: DSc., Dr. habil.
Nem: férfi
Születési év: 1974
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: pszichológia (kognitív pszichológia)
Disszertáció címe: Hangkörnyezeti szabályosságok leképeződése a hallási emlékezetben: eseményhez kötött potenciál vizsgálatok
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1997; 2002
Tudományág(ak): fizikus, pszichológus
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó-1: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Tanszék: Pszichológiai Intézet, Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Jelenlegi munkaadó-2: Természettudományi Kutatóközpont
Intézet: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Kutatócsoport: Kísérleti Pszichológiai Kutatócsoport
Beosztás: tudományos tanácsadó, csoportvezető

Korábbi munkaadó: 
2008 -         MTA TTK KPI
2006 - 2008 Institut für Psychologie I, Universität Leipzig, Németország
1998 - 2006 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest

Nyelvtudás
Angol felsőfok C, német középfok C

Kutatási és oktatási szakterületek
A figyelem és elterelődés, valamint ezek életkori változásainak vizsgálata, elsősorban a hallási modalitásban. A cselekvésszabályozás, a szándékos cselekvés, és az észleléscselekvés interakció vizsgálata. Mindkét témában a kísérleti pszichológia és a kognitív idegtudomány módszereire, elsősorban az eseményhez kötött potenciálok elemzésére támaszkodom.

Vezető kutatóként elnyert kutatási pályázatok

2020 –         NKFIH Kutatási pályázat (K 134787) „Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során”
2018 –         NKFIH Kutatási pályázat (K 128083) „Szándékos cselekvés az észlelés és mozgás tükrében”
2014 – 2018 OTKA Kutatási Pályázat (K 108783) „A cselekvés hatása az észlelési folyamatokra”
2013 – 2014 DAAD-MÖB Német-Magyar Kutatócsere Pályázat (39589) “Endogén hatások korai agyi válaszokra” Universität Leipzig, Németország
2012 – 2016 OTKA Kutatási Pályázat (K 104635) “Figyelem és elterelődés a hallási modalitásban”
2010 – 2011 DAAD-MÖB Német-Magyar Kutatócsere Pályázat (P-MÖB/853) “Prediktív modellezés hallásban és látásban”, Universität Leipzig, Németország
2009 – 2012 Marie Curie European Re-integration Grant (PERG04-GA-2008-239393) “Distraction and task-performance optimization: an integrative neurocognitive approach”, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
2006 – 2008 Marie Curie Intra-European Fellowship (MEIF-CT-2006-023924) “Distraction and recovery from distraction: a neurocognitive approach”, Universität Leipzig, Németország

Részvétel kutatási pályázatokban

2021-        Spanish Ministry of Science and Innovation: (PID2020-114117GB-I00). „Ampliando nuestro conocimiento de la distracción por sonidos inesperados / Extending our knowledge of distraction by unexpected sounds”. (Vezető kutató: Parmentier, Fabrice)
2016-2020 NKFIH Kutatási pályázat K119587 „Automatikus és feladatfüggő információ-feldolgozás: változásdetekció feladathelyzetben” Vezető kutató: Czigler István
2005-2009 OTKA 48383 „Inger-vezérelt és figyelmi integrációs folyamatok az észlelésben” Vezető kutató: Winkler István
2004-2008 OTKA 47038 „Változás-detekció és orientáció” Vezető kutató: Czigler István
2003-2006 OTKA 44790 „A megismerési folyamatok pszichofiziológiája: agyi elektromos tevékenység” Vezető kutató: Czigler István
2003-2005 Fogarty International Center of the National Institutes of Health (#R03-TW05886) “Pre-perceptual and Perceptual Organization of Sound” Vezető kutató: E. Sussman, Albert Einstein College of Medicine, New York.
2000-2007 DAAD-MÖB Német-Magyar Kutatócsere Pályázatok (3 db) Universität Leipzig, Németország, Vezető kutatók: E. Schröger, I. Winkler; T. Jacobsen, I. Czigler.

Ösztöndíjak
2015 – 2016 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2011 – 2014 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Bolyai plakettel kitüntetett)
2000 – 2001 European Diploma in Cognitive and Brain Sciences PhD Programme
1996           TEMPUS European Mobility Scheme for Physics Students Universität Osnabrück, Németország

Díjak és kitüntetések
Bolyai plakett, Magyar Tudományos Akadémia, 2015

Tudományos folyóirat szerkesztőségi tagság
2016 –         Psychophysiology, társszerkesztő
2012 – 2017 Magyar Pszichológiai Szemle, rovatvezető szerkesztő

Tisztségek szakmai szervezetekben
2018 – 2024 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Bizottság tagja
2010 – 2013 OTKA Pedagógiai és Pszichológiai Zsűri tagja

Tagság tudományos társaságokban
European Society for Cognitive and Affective Neuroscience
European Society for Cognitive Psychology
Society for Psychophysiological Research

Doktori témavezetések
Volosin Márta, ELTE, Pszichológiai Doktori Iskola, a sikeres fokozatszerzés éve: 2019
Neszmélyi Bence, BME, Pszichológiai Doktori Iskola, a sikeres fokozatszerzés éve: 2020
György Erika, BME
Varga Sámuel, BME
Oláh Adrienn, BME

Publikációs lista

(MTMT)

 

János György Horváth

Title: DSc, PhD
Gender: male
Year of Birth: 1974
Place of Birth (Country): Budapest (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2002
Discipline: Psychology (Cognitive Psychology)
Title of Thesis: Representation of acoustic environmental regularities in the auditory memory: event-related potential studies
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997, 2002
Discipline(s): physicist, psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Employment
Current Employer-1: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of General Psychology and Methodology
Current Position: University professor

Current Employer-2: Research Centre for Natural Sciences
Institute: Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology
Research Group: Experimental Psychology Research Group
Current Position(s): Scientific advisor, Head of research group

Previous Employers: 
2008 –         Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences
2006 – 2008 EU guest researcher, Institute of Psychology I, University of Leipzig, Germany
1998 – 2006 Institute for Psychological Research, Hungarian Academy of Sciences

Language Skills
English (advanced), German (intermediate)

Areas of Research and Teaching
Experimental psychology, cognitive neuroscience. Attention, distraction, age related changes in attention and distraction, hearing. Executive functions, voluntary action, perception-action interactions, motor control. Event-related potentials.

Grants obtained as principal investigator
2020 -         National Research, Development and Innovation Fund of Hungary (134787) Investigation of proprioceptive and motor-brain functional connectivity change during stroke rehabilitation
2018 -         National Research, Development and Innovation Fund of Hungary (128083) Sensory-motor reflections of intentional action
2014 - 2017 Hungarian Scientific Research Fund (K 108783) Action-induced changes in perceptual processing
2013 - 2014 DAAD-MÖB PPP (with the Universität Leipzig, 39589) Endogenous effects on early sensory brain responses
2012 - 2016 Hungarian Scientific Research Fund (K 104635) “Attention and distraction in hearing”
2010 - 2011 DAAD-MÖB PPP (with the Universität Leipzig, P-MÖB/853) “Predictive modeling in audition and vision”
2009 - 2012 Marie Curie European Re-integration Grant, Institute for Psychology, HAS “Distraction and task-performance optimization: an integrative neurocognitive approach” (PERG04-GA-2008-239393).
2006 – 2008 Marie Curie Intra-European Fellowship, University of Leipzig “Distraction and recovery from distraction: a neurocognitive approach” (MEIF-CT-2006-023924)

Participation in research projects

2021-        Spanish Ministry of Science and Innovation: (PID2020-114117GB-I00). „Ampliando nuestro conocimiento de la distracción por sonidos inesperados / Extending our knowledge of distraction by unexpected sounds”. (PI: Parmentier, Fabrice)
2016-2020 National Research, Development and Innovation Fund of Hungary (K 119587) "Automatic and task-related information processing: change detection in task context" PI: Czigler, István
2005-2009 Hungarian Scientific Research Fund Research Grant (K 48383) “Stimulus-driven and attentive integration processes in perception” PI: Winkler, István
2004-2008 Hungarian Scientific Research Fund Research Grant (K 47038) “Change-detection and orientation” PI: Czigler, István
2003-2005 Fogarty International Center of the National Institutes of Health (#R03-TW05886) “Pre-perceptual and Perceptual Organization of Sound” PI: E. Sussman, Albert Einstein College of Medicine, New York.
2003-2006 Hungarian Scientific Research Fund (NI 44790) “Psychophysiology of cognitive processes: brain electric activity” PI: Czigler, István
2000-2007 DAAD-MÖB German-Hungarian Researcher Exchange Projects (3 times) German partner: Universität Leipzig, Germany PIs: E. Schröger, I. Winkler; T. Jacobsen, I. Czigler.

Scholarships
2015 – 2016 János Bolyai Research Scholarship of the HAS
2011 – 2014 János Bolyai Research Scholarship of the HAS (“Bolyai plakett” award)
2000 – 2001 European Diploma in Cognitive and Brain Sciences PhD Programme
1996           TEMPUS European Mobility Scheme for Physics Students, Universität Osnabrück, Germany

Honours, Distinctions, and Prizes
Bolyai plakett, Magyar Tudományos Akadémia, 2015

Membership in Editorial Boards
2016 –         Psychophysiology, senior editor
2012 – 2017 Magyar Pszichológiai Szemle (Hungarian Journal of Psychology) associate editor

Membership in Professional Boards
2018 – 2024 Hungarian Accreditation Committee, Expert Committee in Humanities, member
2010 – 2013 Hungarian National Research Fund, Pedagogy and Psychology Jury member

Membership in Scientific Societies
2006 – Society for Psychophysiological Research
2014 – European Society for Cognitive and Affective Neuroscience
2013 – European Society for Cognitive Psychology

Promotorship in Doctoral Studies
Volosin, Márta; Eötvös Loránd University, Hungary, Doctoral School in Psychology, PhD awarded: 2019
Neszmélyi, Bence; Budapest University of Technology and Economics, Doctoral School in Psychology, PhD awarded: 2020
György, Erika; Budapest University of Technology and Economics, Doctoral School in Psychology
Varga, Sámuel; Budapest University of Technology and Economics, Doctoral School in Psychology
Oláh, Adrienn; Budapest University of Technology and Economics, Doctoral School in Psychology


List of Publications

(MTMT)

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin