Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-13

Prof. Dr. Kurucz György
fejlesztési rektorhelyettes, intézetvezető

Cím: Prof. Dr. habil.
Nem: férfi
Születési év: 1959
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Habilitáció
Habilitációs védés éve: 2008
Tudományág: történelem
Dolgozat címe: Festetics György és a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE


Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1997
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London-New York, 1992. XIV, 704.
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1983
Tudományág(ak): történelem-angol
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
BBC Broadcast Journalist 1
2003
     
     


Munkatapasztalat

Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék
Beosztás: intézet- és tanszékvezető

Korábbi munkaadó:
Balassi Intézet,
MÖB irodavezető

Egyéb korábbi munkaadó:
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, muzeológus
BBC
, beosztott szerkesztő


Kutatási és oktatási szakterületek
Angol-magyar kapcsolattörténet a 18. században

A 18. sz. végi francia háborúk hatása a magyar gazdasági életben
Protestantizmus és művelődés a 18. sz. második felében

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport

Protestantizmus és Erdély Kutatócsoport


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2019- Károli Gáspár Református Egyetem, rektorhelyettes
2010- KRE BTK Történettudományi Intézet, tanszékvezető
2010-2016 KRE BTK oktatási és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes
2009 SCIEX 2009-13
2007-2010 Balassi Intézet, Magyar Ösztöndíj Bizottság, irodavezető

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
német középfok
orosz alapfok

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve

Besterman Medal –
Very Highly Commended

British Library Association 1993

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA, Egyetemtörténeti Albizottság tag
Magyar Történelmi Társulat tag
Oxford Hungarian Society tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1989-1991 SSEES, University of London, University College vendégoktató
1990 Herzog August Bibliothek vendégkutató

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Mikó Nikoletta
   
Ambróczy Gábor György    
Tőrös István    
Zsidai Réka    
Zila Gábor
   
Jakusch Gabriella
   

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe

Védés éve

 Alföldy Gábor
(ELTE)
 "Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja" (2019)  2020

Székely Károly
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem)

Aranyosrákosi Székely Sándor irodalmi munkássága

2016
Tar Ildikó
(DE)
Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással 2008
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

,,Kedves Hazámfiai, mozdulni kell..." - Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. Budapest, Corvina, 2020. 303.

Keszthely grófja. Festetics György. Budapest, Corvina 2013. 368.

A keszthelyi szakoktatás története, 1797-1945. Kiállítási forgatókönyv, 1999.

Jobbágyfelszabadítás 1848. Történelmi dokumentumfilm, forgatókönyv, 1998.

Régi angol gazdasági szakkönyvek a Helikon Könyvtárban. Kiállítási forgatókönyv, 1997.

A Georgikon alapításától 1848-ig. In. Georgikon 200. Ed. Fülöp, Éva Mária. Keszthely, 1996. 9-130.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825). Szerk. Kurucz György. Budapest, 2020.

Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla-Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ, 2014.

Egyház,társadalom és művelődés Bod Péter korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2-3.) tanulmánykötete. Budapest, 2012. (Co-editors Gudor, Botond – Sepsi, Enikő)

Magánélet a Habsburgok korában. Budapest, 2011. (Co-editors H. Balázs, Éva – Krász, Lilla)

Eötvös konferencia 2009. Budapest, 2009. (Co-editor Urbán, Balázs)

Hétköznapi élet a Habsburgok korában (1740-1815). Budapest, 2007. (Co-editors H. Balázs, Éva – Krász, Lilla)

Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London-New York, 1992.

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1987-1988. Tom. XVI. Budapest, 1992.

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1985-1986. Tom. XV. Budapest, 1989.

Könyvfejezetek

Megjegyzések egy technológiai utazás természetrajzához. In: Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825). Szerk. Kurucz György. Budapest, 2020. 13– 31.

Egy tanulmányút állomásai. A keszthelyi Georgikon tanárai Sziléziában. In: A híd, ami összeköt: ünnepi tanulmányok Kovács istván 75. születésnapjára. 1848–1849 és a magyar-lengyel kapcsolatok története a XIX–XX. században. Szerk. Seres Attila. Budapest, 2020. 19–36.

Theory and Experience: Two Professors of the First Hungarian Farming College in Western Europe. In: Changes in the Image of Man from the Enlightenment to the Age of Romanticism: Philosophical and Scientific  Receptions of (Physical) Anthropology in the 18–19th centuries. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, 2019. 266–276.

Egy georgikoni tanár Londonban – részlet Gerics Pál Európa miveltebb tartományaiban tett utazási jegyzések című útinaplójából. Kapiller Imre emlékkönyv. Szerk: Horváth Zita–Mikó Zsuzsanna–Miklós Dániel–Németh László Sándor. Zalaegerszeg–Budapest, 2019. 139–146.

Tudásközvetítés és szociokulturális dimenziók: protestáns professzorok a Georgikonban. A protestantizmus zalai évszázadai. Szerk. Erős Krisztina–Kulcsár Bálint. Zalaegerszeg, 2019. 72–95.

Agrárszakképzés és piackutatás: a "technológiai utazás" gyakorlata gróf Festetics László modernizációs törekvéseiben. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2019. Szerk. Kövér György–Pogány Ágnes–Weisz Boglárka–Demeter Gábor–Draskóczy István–Kaposi Zoltán–Simon Zsolt–Somorjai Szabolcs–Szántay Antal–Tózsa-Rigó Attila. Budapest, 2019. 193–214.

A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés a 18–19. század fordulóján. Reformácia v Strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation in Mitteleuropa II. Szerk. Kincses Katalin–Kónya Péter–Kónyová Annamária. Eperjes (Presov), 2018. 572–600.

Bevétel, adósság, hitelforgalom: adatok a Batthyány család pénzügyi helyzetéhez a 18-19. század fordulóján. In: A földesurak szerepe. Szerk. Szirácsik Éva. Budapest, 2018. 134-147.

Recepció és tudásáramlás: a Georgikon szerepe a magyarországi agrárszakoktatás megalapozásában a 18-19. század fordulóján. In: A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szerk. Takács László. Budapest, 2017. 123-147.

A racionális gazdálkodás könyvészete az egykori Podmaniczky és Prónay családi könyvtárak állományában. In: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, Gondolat 2017. 191-204.

Birtokigazgatási reform és adósságszolgálat: Nagyváthy János szerepe gróf Festetics György pénzügyi helyzetének megszilárdításában. In: Nagyváthy János 260.: Tanulmányok Nagyváthy János "Közönséges Instructio" című könyvéről. Eds. Lukács Gábor, Tóth Éva. Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2015. 49-54.

Wissenstransfer und die frühe Epoche der Agrarfachbildung in Ungarn an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten: Zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler. Eds. Márta Csire, Erika Erlinghagen, Zsuzsa Gáti, Brigitta Pesti, Wolfgang Müller-Funk. Bécs: Praesens Verlag, 2015. 265-273.

Tudásközpont, tudástermelés, tudásáramlás: A göttingeni egyetem hatása a 18-19. század fordulójának magyarországi agrárszakképzésére. In: Studia Caroliensia : A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es évkönyve: Hit és tudás. Eds. Sepsi Enikő, Deres Kornélia. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó 2015. 179-195.

Protestáns szimpátia és szövetségesi érdek: az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc. In: Kuruc küzdelmek kora: Doba kuruckych bojov. Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2014. 388-400.

Kényszerhelyzet és vízió:: gróf Festetics György és a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Eds. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2014. 451-464.

Életrajzi vázlat: gróf Festetics Imre: (1764-1847). In: Évfordulók-Trendfordulók: Festetics Imre születésének 250. évfordulója. Ed. Nagy Barbara. Keszthely: Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2014. 17-20.A Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai az Eszterházy család zólyomi ágával a 18. század végén. In: Griff karddal és rózsával: Az Esterházy család története. Eds. Fülöp Éva Mária, Gyüszi László, Schmidtmayer Csaba. Tata: Tata Város Önkormányzata 2014. 315-330.

Erdőn, mezőn, szőlőben és szántóföldön. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 92-101.

Földesúr és mezővárosi közösség. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–-Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 76-89.

Az uradalom és népei. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 54-73.

A kastély urai és úrnői.Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–-Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 30-35.

Háború és közélet. In: Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 10-17.

Uradalom és mezővárosi közösség Edelényben a 18. század második felében. In: Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Szerk. Muskovics Anna Andrea. Budapest, Agroinform 2013. 536-544.

Religion und ethnische Vielfalt: Das evangelische Seniorat im Banat 1836. In: Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Hrsg. Bendel, R. Spannenberger, N. Berlin 2010. 193-208.

Gazdaságtörténeti dokumentumok. In: Új magyar Athenas. Eds. Gréczi, Emőke-Kiss, Ferenc. Budapest, 2008. 183-187.

Válogatás Festetics Tasziló központi birtokigazgatásának 1848. évi ügyirataiból és protocollumaiból. In: Emlékkönyv Katona Tamás 75. születésnapjára. Eds. Hermann Róbert. Budapest, 2007. 277-290.

Sir Thomas Roe és az erdélyi-lengyel viszony Bethlen Gábor fejedelemsége idején. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Eds. Hermann Róbert-Erdődy Gábor. Budapest, 2002. 55-63.

Bakalovits (Bakay) Szilárd; Fisser István; Gorove István; Karácsonyi Antal; Kiss Miklós; Ormós Zsigmond; Plechl József; Simonyi Ernő; Várkonyi Ádám. In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Ed. Pálmány, Béla. Budapest 2002. 58-59., 270-271., 310-313., 427-428., 449-450., 631-632., 682-683., 774-777., 938-939.

Festetics György és a magyarországi művelődés. In: Zala megye ezer éve. Eds. Vándor, László-Kostyál, László. Zalaegerszeg, 2001. 128-132.

From the Urbarial Patent of Maria Theresa to the Reform Diets; The Reform Diets and the Birth of Legislation Abolishing Serfdom. In: Guide to the Exhibition Commemorating the 150th Anniversary of the Revolution and War of Independence of 1848-49. Ed. Balázs, G. Budapest-Szentendre 1998. 4-13., 25-36.

Reasons versus Tradition: Count György Festetics's Contribution to Agricultural Training in Hungary. In: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára. Szerk. Csoma Zsigmond-Gráfik Imre. Szombathely 1997. 131-147.

Rubinek Gyula; Szilassy Zoltán; Teleki Zsigmond; Tótfalusi Miklós; Török János; Wölfel József; In: Magyar Agrártörténeti Életrajzok R-Zs. Eds. Für, Lajos-Pintér, János. Budapest 1989. 94-97., 358-360., 411-413., 455-457., 470-473.

Krolopp Alfréd; Krolopp Hugó; Liebbald Gyula; Máday Izidor; Pankl Máté. In: Magyar Agrártörténeti Életrajzok I-P. Eds. Für, Lajos-Pintér, János. Budapest, 1988. 306-308., 309-311., 386-387., 426-428., 674-675.

Cikkek tudományos folyóiratokban

"Mióta hazámból elindultam…" Technológiai utazás és szociokulturális dimenziók, 1820-1825. Sárospataki Füzetek 23. (2019) 1. 61-76.

Maria Theresa's Urbarial Patent: Royal Conscience and Enlightende Habsburg Economic Policy. Hungarian Studies 32. (2018) 2. 263–272.

A "technological journey" normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején. Kaleidoscope 9. (2018) 17. 261-274.

Adminisztráció és likviditás: gróf Festetics László anyagi helyzete a 19. század első évtizedeiben. ORPHEUS NOSTER 9 (1) pp. 7-21.

Peregrinatio oeconomica: Georgikoni tanárok nyugat-európai tanulmányútjai a 19. század első évtizedeiben. Századok 151. (2017) 5. 1007-1024.

Adminisztráció, gazdálkodás, adósságkezelés: gróf Festetics László pénzügyi helyzete az apai örökség átvételétől a zárgondnokság időszakáig. Századok 150. (2016) 3. 530-580.

Szövetségesi érdek, protestáns szimpátia, katonai realitás: a Rákóczi-szabadságharc és az angol közvetítés, Történelmi Szemle 2015. (2) 299-317.

Göttingentől Keszthelyig: Asbóth János (1768-1823) tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, 1801-1818. Századok 147. (2013) 4. 1031-1060.

A Festeticsek. Egy család változó korszakai. Rubicon 24. (2013) 8. 20-31.

Könyv és presztízs: Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára. Korall 2011. (43) 147-164.

„Én tehát Keszthelyi ember vagyok”. Kazinczy Ferenc és a helikoni ünnepségek. Sic itur ad astra 2010. (1) 79-88.

Köznemesi vagyoni állapot a Dunántúlon. Pallini Inkey Boldizsár 1792. évi hagyatéka. Századok 2009. (5) 1199-1237.

Úton lenni a 18. században. História 2009. (1) 32-35. (Krász Lillával közösen)

Úton lenni a XVIII. században. Magyarok a nagyvilágban. Élet és Tudomány 2008. (30) 946-948. (Krász Lillával közösen)

Úton lenni a XVIII. században. Megyen az utazó mindenütt. Élet és Tudomány 2008. (29) 905-907. (Krász Lillával közösen)

Kényszer és szolgálat. Portrévázlat Festetics Györgyről. Századok 2006. (6) 1341-1375.

Könyv és főnemesi műveltség: Festetics György magánkönyvtára katonai pályára lépésének kezdetén. Aetas 2006. (3) 93-108.

Válogatás Gerics Pál georgikoni tanár nyugat-európai jelentéseiből. Fons 2006. (3) 245-296.

Adósság, hitel, törlesztés: Festetics György pénzügyi helyzete 1782-1818 között. Századok 2006. (3) 539-565.

250 éve született Festetics György. Pannon Tükör 11. 2006. (2) 89-90.

Irodalmunk „jó embere”. Festetics György és a magyar felvilágosodás. Magyar Napló 2006. (5) 18-26.

Polish Transylvanian Relations and English Diplomacy from the 16th to the Mid-17th Century. In: Ungarn-Jahrbuch 2002/2003. Hrsg. Lengyel, Zsolt. München 2004. (26) 13-31.

Związki książąt Siedmiogrodu z Polską w angielskich źródłach dyplomatycznych. In: Sprawozdania z Czinnosci i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejetności. Tom. LXIV. Red. Turasiewicz, R. Kraków 2001. 35-37.

Hungary and British-AustriaTrade Relations in the Mid-18th Century. Südost-Forschungen 2000/2001. (59/60) 218-228.

Die britische Diplomatie und Ungarn vom 14. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: Ungarn-Jahrbuch 1998/1999. Hrsg. Adriányi, G.-Glassl, H.-Völkl, E. München 2000. 31-68.

Festetics György gróf. Zalai Múzeum 1999. (9) 265-285.

Tanulmányúton Nyugat-Európában: Gerics Pál georgikoni tanár angliai levelei gróf Festetics Lászlóhoz. Agrártörténeti Szemle 1997. (3-4) 655-724.

Environment, Rural Society, Farming: New Concepts of Exhibition and Research Work in the Museum of Hungarian Agriculture, 1996. In: Annales del Museo Nacional de Antropología. No. III. 31-51. (In association with Balázs, György)

Érdekek és előítéletek. A brit diplomácia és Magyarország a 18. század végéig. Századok 1995. (2) 253-284.

Magyarország és az angol-osztrák kereskedelmi kapcsolatok a XVIII. század közepén. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1992-1994. Szerk. Oroszi Sándor. Budapest 1994. 39-58.

Egy csonka évforduló. 160 éve halt meg Pethe Ferenc. Hitel 1992. (7) 36-39

Tessedik Sámuel. Eseménynaptár 1992. (2) 11-14.

Az agrártechnikai megújítás programja Pethe Ferenc „Pallérozott mezei gazdaság” című művében. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1988-1989. Szerk. Pintér János. Budapest 1990. 471-492.

Az „új mezőgazdaság” irodalma az egykori Festetics-könyvtár anyagában. Magyar Könyvszemle 1990. (1-2) 32-44.

The new agriculture and the first Hungarian steward training college. In: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. 1989. (263-265) 84-87.

Jobbágy vagy farmer? A Nemzeti Gazda kísérlete a programadásra. Agrártörténeti Szemle 1989. (1-4) 1-23.

Pethe Ferenc az első magyar agrárszaklap élén. Agrártörténeti Szemle 1986. (1-2) 34-55.

Angol hatások Kisszántói Pethe Ferenc Pallérozott mezei gazdaság című művében. Honismeret 1985. (2) 27-28.

Bortermelésünk a XVIII. század végi magyar nyelvű sajtó tükrében, Kertgazdaság 1984. (5) 68-72.

Konferenciaközlemények

Advanced farming and professional training: the first Hungarian college of farming, 1797-1848. In: The State and Rural Societies. Eds. Vivier, N.-Petmezas, S. Maine, 2008. 195-214.

Verwandschafts- und Finanzbeziehungen zwischen den ungarischen Adelsfamilien der Festetics und Eszterházy: die Verbindung des Kezsthely-Zweiges der Festetics und des Zólyom-Zweiges der Eszterházy am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Gürtler, Wolfgang – Kropf, Rudolf (Hsg.) Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Eisensatdt, 2009. 453-469.

Agrarwirtschaft und Kolonisation in Ungarn im 18. Jahrhundert. Ein Überblick des ungarischen Forschungsstandes. In: Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuafbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Hrsg. Seewann, G.-Krauss, P.-Spannenberger, N. München 2010. 81-100.

Göttingen és a magyarországi agrárszakoktatás: Asbóth János és Rumy Károly György keszthelyi tanári tevékenysége. In: Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, 2012. 213-228.

A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás biztosítására a 18. század első felében. In: Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 23.) tanulmánykötete. Szerk. Gudor Botond-Kurucz György-Sepsi Enikő. Budapest, 2012. 11-24.

Az Asbóth család és Keszthely: Asbóth János keszthelyi tanári és uradalmi tiszti tevékenysége. In: Béres Katalin-Megyeri Anna (szerk.) Zalai Múzeum 20. (2012) 7-22.

A Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai az Eszterházy család zólyomi ágával a 18. század végén. In: Griff karddal és rózsával. Az Esterházy család története. Szerk. Fülöp Éva Mária - ifj. Gyüszi László - Schmidtmayer Csaba. Annales Tataienses VII. Tata, 2014. 315-330.

Erdély és az angol diplomácia Bethlen Gábor fejedelemsége idején. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Eds. Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014. 69-78.

Recenziók

Magyar Agrártörténeti Életrajzok A-H. Szerk. Für Lajos-Pintér János. Budapest 1987. In: Agrártörténeti Szemle 1988. (3-4) 18-19.

Kluge, T.- Schramm, E.: Wassernöte. Zur Geschichte des Trinkswassers. Köln, 1988. In: Environmental History Newsletter 1990. (2) 114-115.

Brimblecombe, P. – Pfister, C.: The Silent Countdown. Essays in European Environmental History. Berlin-Heidelberg-New York 1990. In: Agrártörténeti Szemle 1993. (1-4) 449-451.

Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilág. Az Egyesült Államok születése, 1763-1789. Budapest 1994. In: Hadtörténelmi Közlemények 1995. (2) 123-125.

Kövér Lajos-Tóth Sándor László: Kiskundorozsma. Szeged, 1995. In: Agrártörténeti Szemle 1995. (1-4) 455-457.

Fest Sándor: Skóciai Szent Margittól a Walesi Bárdokig. Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok./Anglo-Hungarian Historical and Literary Contacts. Eds. Czigány Lóránt-korompay H. János. Budapest 2000. In: Ungarn-Jahrbuch 2000/2001. Hrsg. Lengyel, Zsolt. München 2002. (25) 431-434.

Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, 1906-1945 : Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsőoktatás történetéből. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, 1906-1945. Összeáll. Pór Csilla, Zsidi Vilmos. Keszthely, 2008. In: Levéltári Szemle 2008. (2) 92-93.

Nagyváthy János emlékkönyv. Szerk. Lukács Gábor. Keszthely, 2009. In: Századok 2011. (4) 1046-1048.

Fordítások

Bayer József: Budavár ostroma 1849-ben. In: Budavár bevételének emlékezete 1849. Szerk. Katona, Tamás. Bp., 1989. 39-132.

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. S. a. r. Hermann Róbert-Pelyach István. Bp., 1990. 211-274.

Batthyány Lajos gróf főbenjáró pere. S. a. r. Urbán, Aladár. Budapest, 1990. 45-363.

Duschek Ferenc: Állásom és cselekedeteim rövid áttekintése 1848 márciusától 1849 augusztusáig. In: Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848-1849. S. a. r. Hermann, Róbert. Bp., 2000. 233-276.

Film és multimédia

Jobbágyfelszabadítás 1848. (60’) történelmi dokumentumfilm, Duna TV 1998, Budapesti Filmfesztivál 1999

Konferenciaszervezés

2009, Eötvös ösztöndíjasok konferenciája, Balassi Intézet

2011, Politikai játszmák – bujdosói hétköznapok, KRE BTK (In association with Papp, Sándor and Csoma, Zsigmond)

2011, A Makkai-család jelentősége az erdélyi és magyarországi református egyház művelődéstörténetében, KRE BTK (In association with Csoma, Zsigmond)

2012, Protestantism, Knowledge, and the World of Science, KRE BTK

Nyilvános megjelenések

1987, Budapest, VII. Nemzetközi Felvilágosodástörténeti Konferencia, előadás: The New Agriculture and the First Hungarian Steward Training College
1994, Nyitra, AIMA 9, előadás: Environment and Rural Past: A New Concept of Exhibitions in the Museum of Hungarian Agriculture
1995, BÉCS (WIEN), az MTA és az Osztrák Tudományos Akadémia Történész Szakbizottságai által szervezett konferencia, előadás: Hungary and British-Austrian Trade Relations in the Mid-18th Century
1997, Keszthely, Georgikon 200, a Helikon Kastélymúzeum és a PATE konferenciája, előadás: A Georgikon oktatási rendszere, a tanintézet nemzetközi kapcsolatai
1998, Stúdióbeszélgetés Székely János Mária, a skótok királynője c. drámájának televíziós feldolgozása és bemutatója alkalmából, M2
2000 , Krakkó, Krakkói Egyetem, Galíciai Akadémia, előadás: English Diplomacy and Polish Transylvanian Relations in the 16th and 17th Centuries
2005, Tata, Tatai Barokk Hét, Eszterházy konferencia, előadás: Az Eszterházyak zólyomi ágának és Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai
2005, Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar, előadás: Festetics György és a felvilágosult magyar nemesség
2007, Ulm, Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert konferencia, előadás: Religion und ethnische Vielfalt: Das evangelische Seniorat im Banat 1836
2008, Pécs, Die Ansiedlung der deutschen in Ungarn, előadás: Agrarwirtschaft und Kolonisation in Ungarn im 18. Jahrhundert
2008, Schlaining, Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert, előadás: Die Finanzbeziehungen zwischen den ungarischen Adelsfamilien der Festetics und Esterházy
2009, Bécs, Bécsi Egyetem – Collegium Hungaricum, Ferenc Kazinczy und die deutsche Sprache, előadás: Keszthely und Ferenc Kazinczy
2010, Keszthely, Asbóth Sándor emlékkonferencia, előadás: Az Asbóth család és Keszthely: Asbóth János tanári és uradalmi tiszti tevékenysége
2011, Budapest, KRE, Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok, előadás: Az angol diplomácia és a bujdosók kapcsolatrendszere
2011, Szarvas, SZIE, Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudós-sztereotípiák, előadás: Göttingentől Keszthelyig: Asbóth János és Rumy Károly György szerepe a magyarországi agrárszakoktatásban
2011, Grác, 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, előadás: Tradition and Progress. Government Policies and Agricultural Training in Eighteenth Century Hungary
2011, Stúdióbeszélgetés a Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815. c. kötet megjelenése alkalmából RTL Klub, Reggeli c. műsorában
2012, Stúdióbeszélgetés a Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815. c. kötet megjelenése alkalmából, Duna TV 1 könyv c. műsora
2012, Nagyenyed (Aiud), Bethlen Gábor Kollégium, Bod Péter háromszáz éve, előadás: A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás biztosítására a 18. század első felében
2012, Budapest, KRE, TTI Doktori Iskola Első Konferenciája, előadás: József nádor és a magyarországi hadkiegészítés, 1796-1804
2012, Keszthely, PE Georgikon Kar, LVI. Georgikoni Napok, előadás: Dicső múlt – milyen jelen? A magyar mezőgazdaság és szakképzés a XVIII-XX. században
2012, Budapest, KRE, Protestantism, Knowledge and the World of Science, The Day of Hungarian Science, előadás: Protestant Scholars and the Dissemination of Modern Economic Ideas at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries
2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, MR1, Reggeli Krónika
2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, MR1, Határok nélkül
2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, Vallási Műsorok Szerkesztősége, Duna TV
2013, Keszthely grófjáról c. televíziós riport. Keszthely TV (www.keszthelytv.hu) – 2013. május 28.
2013, Gaál Tamás: Gróf Festetics György titkai. – Keszthely grófja. Festetics György c. kötet ismertetése. Cultura (www.cultura.hu) 2013. május 15.
2013, Keszthely grófja, Festetics György – Ismertetés a 2013. május 25-én a Helikon Kastélymúzeumban tartott könyvbemutatóról. Monitor 21. (2013) 9. sz. 9.2013, Keszthely grófja. – Ismertetés a Keszthely grófja, Festetics György. c. könyv2013. május 25-én a Helikon Kastélymúzeumban tartott bemutatójáról. Zalai Hírlap 69. (2013) 121. sz. 4. 2013. május 27.
2013, Rádióinterjú a Keszthely grófja, Festetics György c. kötet bemutatója kapcsán a MR1 Belépő c. programjában 2013. június 4.
2013, Kelen Károly: A tudás grófja és a hétmogorok. Könyvismertetés a Keszthely grófja, Festetics György. c. könyvről. Népszabadság Magazin 23. (2013) 23. sz. 19.
2013, Tóth Ákos: Magyar huszárok Berlinben. Kapu 25 (2013) 5. sz. 78., 80., Interjú, riport rovatban megjelent tanulmányban hivatkozás
2013, Eperjes (Presov), Műveltség és társadalmi szerepek: a 17-20. századi arisztokrácia műveltsége, művészetet és oktatásfejlesztést, a birtokok építését, modernizációját támogató tevékenysége címmel az Eperjesi Egyetem Történelmi Intézete és Debreceni Egyetem Történelmi Intézete által rendezett nemzetközi konferencián Műveltség, tudomány mecenatúra: Festetics György és a magyarországi szakképzés a 18–19. század fordulóján c. előadás – 2013. szeptember 12-13.
2013, Az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc c. tudományos ismeretterjesztő előadás a Rákóczi Klubban – 2013. szeptember 18.
2013, Sárospatak, MNM Rákóczi Múzeum, A Rákócziak Erdély történetében c. nemzetközi konferencián előadás: Protestáns szimpátia vagy szövetségesi érdek? Az angol diplomácia és II. Rákóczi Ferenc szabadságharca – 2013. október 17-18.
2013, Stúdióbeszélgetés a 18. századi magyar történelem dilemmáiról, MR1 Nemzeti Nagyvizit c. programjában – 2013. november 9.2013, Budapest, MTA BTK TTI és MNM, Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen előadás: Erdély és az angol diplomácia Bethlen Gábor fejedelemsége idején
2013, Budapest, ELTE, Angol-magyar kapcsolatok a középkorban és a koraújkorban c. konferencián előadás: III. Károly első török háborúja és az angol diplomácia
2013, Budapest, MTA BTK TTI, Culture of Migration: Exile and Persecution in Early Modern Europe c. nemzetközi konferenciáján előadás: English Diplomacy and Hungarian Protestants in the First Half of the Eighteenth Century
2014 Rosonczy Ildikó könyvismertetése Keszthely grófja. Festetics György c. könyvről a Magyar Nemzet 2014. jan. 4-i kiadásának Hétvégi Mellékletében 77. (2014) 3. sz. 35.2014, KRE, Budapest, Katona Tamás emlékkonferencián előadás: Társadalmi reform 1848-ban. Dilemmák és konfliktusok a dunántúli nagybirtokok adminisztrációjának gyakorlatában.
2014, Stúdióbeszélgetés a Duna TV Napok, évek, évszázadok c. műsorában – 2014. március 16.
2014, Eperjes/Presov, Eperjesi Egyetem Történelemtudományi Intézet, Obdobie Kuruckych Bojov / Kuruc küzdelmek kora c. nemzetközi konferenciáján előadás: Szövetségesi érdek és az európai nagypolitika: az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc – 2014.09.11
2014, Szalónak/Schlaining, Burgenland Tartomány, 34. Schlaininger Gespräche keretében Roma und Sinti vom 18. Jahrhundert bis 1938 c. nemzetközi konferencián előadás: Herrschaftliche Administration und die Zigeuner im Marktflecken Edelény zur Mitte des 18. Jahrhunderts – 2014.09.16
2014, Die Volksgruppe der Roma und Sinti bis 1938 c. tudományos konferencia. előadás: Herrschaftliche Administration und die "Zigeuner" Marcktflecken Edelény (Komintat Borsod) zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 34. Schlaininger Gespräche sorozat – 2014.09.15-18.
2015, Aszód, A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában c. konferencia, előadás: Gazdasági szakkönyvek a Podmaniczky Könyvtárban - 2015. 06. 05.
2015, Rotterdam. 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies. előadás: The production and circulation of specialist knowledge: the influence of Göttingen University on Hungary's agricultural training at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries2015, Zalaegerszeg, MNL OL, Zala Balatonja c. konferencia, előadás: A „Festetics flotta” a Balatonon Festetics György korában – 2015.09.23.
2015, Budapest, MNL OL, Die habsburgische Variante des aufgeklarten Absolutismus c. nemzetközi konferencia, előadás: Urbarial Patent: A Cornerstone of Enlightened Habsburg Economic Policy or an Instrument of Preserving a Hidebound System? – 2015.10.08.
2015, Keszthely, PE Georgikon Kar, Nagyváthy és a magyar uradalmak c. konferencia , előadás: Adminisztráció, gazdálkodás és adósságszolgálat gróf Festetics László földesuraságának első évtizedében (1820-1830) - 2015.10.22.
2015, Eger, EKF, Consumption and Viniculture in Historical Perspective c. nemzetközi konferencia, előadás: Food and Social Status in the Keszthely Domain of Count György Festetics at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries - 2015. 11. 5.
2015, Budapest, MTA, Emlékkonferencia H. Balázs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából c. konferencia, előadás: Recepció és innováció: a magyarországi agrárszakoktatás intézményi és személyi háttere a XVIII-XIX. század fordulóján – 2015.12.11.
2016, NGM, Nemzeti Szakképzési Hivatal, A mesterségek szerepe a települések fejlődésében c. konferencián előadás: Recepció és tudásáramlás: a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján2016,  A szántó-vető lelkész – Tessedik Sámuel élete c. film, szakértő, Duna TV – 2016.03.19.2016, MNL OL, OSZK, A Magyar Királyság általános térképe 1804-1810. Lipszky János emlékkonferencián előadás: Festetics György és a magyarországi térképkiadás2016,  Budapest, OSZK, Lipszky János huszártiszt térképészeti munkássága c. emlékkonferencia és kiállítás, előadás: Festetics György és a magyarországi térképkiadás – 2016.04.11.
2016, SZTE TDI angol nyelvű kurzusán előadás: From Protestant Sympathies to the Circulation of Practical Knowledge: An Overview of Eighteenth-Century Anglo-Hungarian Relations2016, Budapest, A mesterségek szerepe a települések fejlődésében címmel a Nemzetgazdasági Minisztérium által rendezett konferencián  Recepció és tudásáramlás: a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján c. előadás –  2016.03.04.
2016, Budapest, A Magyar Királyság általános térképe 1804-1810. Lipszky János emlékkonferencia címmel az Országos Széchényi Könyvtár által rendezett konferencián Festetics György és a magyarországi térképkiadás c. előadás –  2016.04.11.
2016, Keszthely, XXVI. Berzsenyi Helikon Napok címmel a Helikon Kastélymúzeum által  rendezett konferencián Tudomány, szakképzés identitás: a Festetics család keszthelyi ágának szerepe a magyarországi tudásáramlás elősegítésében c. előadás –  2016.05.06.
2016, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, A tudományos tudásáramlás mintázatai Magyarországon, 1770-1830 c. – 2016.06.08.
2016, MNL Zala Megyei Levéltár/Zalaegerszegi Törvényszék – Tudományos Emlékülés Széchenyi István Gróf Születésének 225. Évfordulója Tiszteletére c. konferencián Széchenyi István és Festetics László c. előadás - 2016.09.14.
2016, Presov/Eperjesi Egyetem - Rekatolizáciá a uhorská spoločnost v 17—18- storiči rketolizáció – Rekatolizáció és a magyar társdalom a XVII-XVIII. században c. tudományos konfernecián előadás: A rekatolizációs politika mintázatai és II. József tolerancia rendelete – 2016.12.02.
2017, KRE TTI – Hit, kultúra, hatalom és szolgálat c. tudományos konferencián előadás: Államhatalom és gazdasági fejlődés: Az európai tudáscentrumok hatása a 18. századi Magyarországon – 2017.03.13.
2017, Zalaegerszeg, A protestantizmus Zalai évszázadai címmel a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára által rendezett konferencián Protestáns professzorok a keszthelyi Georgikonban c. előadás – 2017.10.11.
2017, Pécs, A reformáció 500 éve címmel a  Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára által rendezett konferencián A Georgia Augusta és magyarországi hatása a 18. század második felében c. előadás – 2017.09.14.
2017, Keszthely, LIX. Georgikon Napok címmel a Pannon Egyetem Georgikon Kara által rendezett nemzetközi konferencián Mintaválasztás és feltételrendszer: gróf Festetics György és a keszthelyi agrárszakképzés a 18-19. század fordulóján c. előadás – 2017.09.28.
2017, Eperjes/Presov, Reformation in Mittel- und Südosteuropa címmel rendezett konferencián A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés c. előadás –2017.12.04.
2018, Pécs, VII. Romológus Konferencia: Horizontok és Dialógusok – 20 éves a romológusképzés, 15 éves a szakkollégium címmel a Pécsi Tudományegyetem a Neveléstudományi Intézete és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében rendezett konferencián Földesúri adminisztráció és a cigányság Edelényben c. előadás – 2018.05.11.
2018, Sárospataki Református Teológiai Akadémia rendezvényén A tudományos tudásáramlás mintázatai Magyarországon, 1770-1830 c. előadás – 2018.06.08
2019, Budapest, "Kossuth Lajos nem lett volna…" címmel a KRE által rendezett konferencián Adósságkezelés és gazdálkodás háború idején: gróf Festetics Tasziló és gróf Festetics György pénzügyi helyzete 1848-49-ben c. előadás – 2019.04.24.
2019, Budapest, Science between Tradition and Innovation: Historical Perspectives címmel az ELTE BTK által rendezett konferencián The standards of Observation and Registration: Travel Instructions for a Technological Journey c. előadás – 2019.05.28.
2019, Keszthely, The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820  címmel az MTA BTK Lendület „Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Nyugat-Magyarországon, 1770–1820” kutatócsoport, valamint az ELTE BTK NKFIH "A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770-1830" kutatócsoport társszervezésében rendezett konferencián "In the Interest of the Homeland and His Lordship's Domains": The Study Tours of Hungary's First College of Farming in Western Europe, 1820-1825 c. előadás – 2019.05.30.


Prof. Dr. György Kurucz
Vice-Rector for Development, Director

Title: Prof. Dr. habil. CSc
Gender: M
Year of Birth: 1959
Place of Birth: Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Habilitation
Year: 2008
Discipline: History
Title of Thesis: Festetics György és a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján
Issuing Institution: Eötvös Loránd University – ELTE

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997 CSc
Discipline: History
Title of Thesis: Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London-New York, 1992. XIV, 704.
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1983
Discipline(s): History and English Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University – ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
BBC Broadcast Journalist 1 2003
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Early Modern Economic, Church and Education History
Current Position(s): Director, Head of Department

Previous Employer: Balassi Institute
Previous Position Held: Head of Hungarian Scholarship Board Office

Other Previous Employers: Museum of Hungarian Agriculture, BBC
Other Previous Positions Held: Museologist, Sub-Editor


Areas of Research and Teaching

Anglo-Hungarian Relations in the Eighteenth Century
Early Modern Economic and Social History
Protestantism and Education in Early Modern Times

Membership in Research Groups and Projects

Reformed Church Cultural History Research Group, Department of Early Modern Economic, Church and Education History
Protestantism and Transylvania Research Group, Department of Early Modern Economic, Church and Education History

Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2019- Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Vice-Rector for Development
from 2010 Károli Gáspár University, Institute of History, Head of Department
2010-2016 Károli Gáspár University, Faculty of Humanities, Vice-Dean for Educational and International Affairs
2009 SCIEX 2009-2013
2007-2010 Balassi Institute, Head of Hungarian Scholarship Board Office

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Fluent
German Fluent
Russian Moderate

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Besterman Medal, Very Highly Commended British Library Association 1992

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences, University History Committee  member
Hungarian History Association  member
Oxford-Hungarian Society  member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
1989-1991 SSEES, University of London, University College Honorary Visiting Fellow
1990 Herzog August Bibliothek Research Fellow
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Nikoletta Mikó    
Gábor György Ambróczy    
István Tőrös
   
Réka Zsidai    
Gábor Zila    
Gabriella Jakusch    

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Gábor Alföldy
(Eötvös Loránd Unversity)
"Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja" 2020
Károly Székely
(Babeș-Bolyai University)
Aranyosrákosi Székely Sándor irodalmi munkássága
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem BTK, Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola)
2016
Ildikó Tar (Debrecen University) Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással 2008

 

List of Publications

(MTMT)
 

Monographs

,,Kedves Hazámfiai, mozdulni kell..." - Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. Budapest, Corvina, 2020. 303

Keszthely grófja. Festetics György. Budapest, Corvina, 2013. 368

A keszthelyi szakoktatás története, 1797-1945. Kiállítási forgatókönyv, 1999.

Jobbágyfelszabadítás 1848. Történelmi dokumentumfilm, forgatókönyv, 1998.

Régi angol gazdasági szakkönyvek a Helikon Könyvtárban. Kiállítási forgatókönyv, 1997.

A Georgikon alapításától 1848-ig. In. Georgikon 200. Ed. Fülöp, Éva Mária. Keszthely, 1996. 9-130


Edited Books and Journals

Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825). Szerk. Kurucz György. Budapest, 2020.

Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla-Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ, 2014.

Egyház,társadalom és művelődés Bod Péter korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2-3.) tanulmánykötete. Budapest, 2012. (Co-editors Gudor, Botond – Sepsi, Enikő)

Magánélet a Habsburgok korában. Budapest, 2011. (Co-editors H. Balázs, Éva – Krász, Lilla)

Eötvös konferencia 2009. Budapest, 2009. (Co-editor Urbán, Balázs)

Hétköznapi élet a Habsburgok korában (1740-1815). Budapest, 2007. (Co-editors H. Balázs, Éva – Krász, Lilla)

Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London-New York, 1992.

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1987-1988. Tom. XVI. Budapest, 1992.

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1985-1986. Tom. XV. Budapest, 1989.

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1985-1986. Tom. XV. Budapest, 1989.

Chapters in Books

Egy tanulmányút állomásai. A keszthelyi Georgikon tanárai Sziléziában. In: A híd, ami összeköt: ünnepi tanulmányok Kovács istván 75. születésnapjára. 1848–1849 és a magyar-lengyel kapcsolatok története a XIX–XX. században. Szerk. Seres Attila. Budapest, 2020. 19–36.

Theory and Experience: Two Professors of the First Hungarian Farming College in Western Europe. In: Changes in the Image of Man from the Enlightenment to the Age of Romanticism: Philosophical and Scientific  Receptions of (Physical) Anthropology in the 18–19th centuries. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, 2019. 266–276.

Egy georgikoni tanár Londonban – részlet Gerics Pál Európa miveltebb tartományaiban tett utazási jegyzések című útinaplójából. Kapiller Imre emlékkönyv. Szerk: Horváth Zita–Mikó Zsuzsanna–Miklós Dániel–Németh László Sándor. Zalaegerszeg–Budapest, 2019. 139–146.

Tudásközvetítés és szociokulturális dimenziók: protestáns professzorok a Georgikonban. A protestantizmus zalai évszázadai. Szerk. Erős Krisztina–Kulcsár Bálint. Zalaegerszeg, 2019. 72–95.

Agrárszakképzés és piackutatás: a "technológiai utazás" gyakorlata gróf Festetics László modernizációs törekvéseiben. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2019. Szerk. Kövér György–Pogány Ágnes–Weisz Boglárka–Demeter Gábor–Draskóczy István–Kaposi Zoltán–Simon Zsolt–Somorjai Szabolcs–Szántay Antal–Tózsa-Rigó Attila. Budapest, 2019. 193–214.

A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés a 18–19. század fordulóján. Reformácia v Strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation in Mitteleuropa II. Szerk. Kincses Katalin–Kónya Péter–Kónyová Annamária. Eperjes (Presov), 2018. 572–600.

Bevétel, adósság, hitelforgalom: adatok a Batthyány család pénzügyi helyzetéhez a 18-19. század fordulóján. In: A földesurak szerepe. Szerk. Szirácsik Éva. Budapest, 2018. 134-147.

Recepció és tudásáramlás: a Georgikon szerepe a magyarországi agrárszakoktatás megalapozásában a 18-19. század fordulóján. In: A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szerk. Takács László. Budapest, 2017. 123-147.

A racionális gazdálkodás könyvészete az egykori Podmaniczky és Prónay családi könyvtárak állományában. In: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, Gondolat 2017. 191-204.

Birtokigazgatási reform és adósságszolgálat: Nagyváthy János szerepe gróf Festetics György pénzügyi helyzetének megszilárdításában. In: Nagyváthy János 260.: Tanulmányok Nagyváthy János "Közönséges Instructio" című könyvéről. Eds. Lukács Gábor, Tóth Éva. Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2015. 49-54.

Wissenstransfer und die frühe Epoche der Agrarfachbildung in Ungarn an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten: Zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler. Eds. Márta Csire, Erika Erlinghagen, Zsuzsa Gáti, Brigitta Pesti, Wolfgang Müller-Funk. Bécs: Praesens Verlag, 2015. 265-273.

Tudásközpont, tudástermelés, tudásáramlás: A göttingeni egyetem hatása a 18-19. század fordulójának magyarországi agrárszakképzésére. In: Studia Caroliensia : A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es évkönyve: Hit és tudás. Eds. Sepsi Enikő, Deres Kornélia. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó 2015. 179-195.

Protestáns szimpátia és szövetségesi érdek: az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc. In: Kuruc küzdelmek kora: Doba kuruckych bojov. Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2014. 388-400.

Kényszerhelyzet és vízió:: gróf Festetics György és a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Eds. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2014. 451-464.

Életrajzi vázlat: gróf Festetics Imre: (1764-1847). In: Évfordulók-Trendfordulók: Festetics Imre születésének 250. évfordulója. Ed. Nagy Barbara. Keszthely: Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2014. 17-20.A Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai az Eszterházy család zólyomi ágával a 18. század végén. In: Griff karddal és rózsával: Az Esterházy család története. Eds. Fülöp Éva Mária, Gyüszi László, Schmidtmayer Csaba. Tata: Tata Város Önkormányzata 2014. 315-330.

Erdőn, mezőn, szőlőben és szántóföldön. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 92-101.

Földesúr és mezővárosi közösség. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–-Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 76-89.

Az uradalom és népei. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 54-73.

A kastély urai és úrnői.Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–-Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 30-35.

Háború és közélet. In: Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla–Kurucz György. Budapest, Forster Gyula Központ 2014. 10-17.

Uradalom és mezővárosi közösség Edelényben a 18. század második felében. In: Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Szerk. Muskovics Anna Andrea. Budapest, Agroinform 2013. 536-544.

Religion und ethnische Vielfalt: Das evangelische Seniorat im Banat 1836. In: Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Hrsg. Bendel, R. Spannenberger, N. Berlin 2010. 193-208.

Gazdaságtörténeti dokumentumok. In: Új magyar Athenas. Eds. Gréczi, Emőke-Kiss, Ferenc. Budapest, 2008. 183-187.

Válogatás Festetics Tasziló központi birtokigazgatásának 1848. évi ügyirataiból és protocollumaiból. In: Emlékkönyv Katona Tamás 75. születésnapjára. Eds. Hermann Róbert. Budapest, 2007. 277-290.

Sir Thomas Roe és az erdélyi-lengyel viszony Bethlen Gábor fejedelemsége idején. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Eds. Hermann Róbert-Erdődy Gábor. Budapest, 2002. 55-63.

Bakalovits (Bakay) Szilárd; Fisser István; Gorove István; Karácsonyi Antal; Kiss Miklós; Ormós Zsigmond; Plechl József; Simonyi Ernő; Várkonyi Ádám. In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Ed. Pálmány, Béla. Budapest 2002. 58-59., 270-271., 310-313., 427-428., 449-450., 631-632., 682-683., 774-777., 938-939.

Festetics György és a magyarországi művelődés. In: Zala megye ezer éve. Eds. Vándor, László-Kostyál, László. Zalaegerszeg, 2001. 128-132.

From the Urbarial Patent of Maria Theresa to the Reform Diets; The Reform Diets and the Birth of Legislation Abolishing Serfdom. In: Guide to the Exhibition Commemorating the 150th Anniversary of the Revolution and War of Independence of 1848-49. Ed. Balázs, G. Budapest-Szentendre 1998. 4-13., 25-36.

Reasons versus Tradition: Count György Festetics's Contribution to Agricultural Training in Hungary. In: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára. Szerk. Csoma Zsigmond-Gráfik Imre. Szombathely 1997. 131-147.

Rubinek Gyula; Szilassy Zoltán; Teleki Zsigmond; Tótfalusi Miklós; Török János; Wölfel József; In: Magyar Agrártörténeti Életrajzok R-Zs. Eds. Für, Lajos-Pintér, János. Budapest 1989. 94-97., 358-360., 411-413., 455-457., 470-473.

Krolopp Alfréd; Krolopp Hugó; Liebbald Gyula; Máday Izidor; Pankl Máté. In: Magyar Agrártörténeti Életrajzok I-P. Eds. Für, Lajos-Pintér, János. Budapest, 1988. 306-308., 309-311., 386-387., 426-428., 674-675.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

"Mióta hazámból elindultam…" Technológiai utazás és szociokulturális dimenziók, 1820-1825. Sárospataki Füzetek 23. (2019) 1. 61-76.

Maria Theresa's Urbarial Patent: Royal Conscience and Enlightende Habsburg Economic Policy. Hungarian Studies 32. (2018) 2. 263–272.

A "technological journey" normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején. Kaleidoscope 9. (2018) 17. 261-274.

Adminisztráció és likviditás: gróf Festetics László anyagi helyzete a 19. század első évtizedeiben. ORPHEUS NOSTER 9 (1) pp. 7-21.

Peregrinatio oeconomica: Georgikoni tanárok nyugat-európai tanulmányútjai a 19. század első évtizedeiben. Századok 151. (2017) 5. 1007-1024.

Adminisztráció, gazdálkodás, adósságkezelés: gróf Festetics László pénzügyi helyzete az apai örökség átvételétől a zárgondnokság időszakáig. Századok 150. (2016) 3. 530-580.

Szövetségesi érdek, protestáns szimpátia, katonai realitás: a Rákóczi-szabadságharc és az angol közvetítés, Történelmi Szemle 2015. (2) 299-317.

Göttingentől Keszthelyig: Asbóth János (1768-1823) tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, 1801-1818. Századok 147. (2013) 4. 1031-1060.

A Festeticsek. Egy család változó korszakai. Rubicon 24. (2013) 8. 20-31.

Könyv és presztízs: Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára. Korall 2011. (43) 147-164.

„Én tehát Keszthelyi ember vagyok”. Kazinczy Ferenc és a helikoni ünnepségek. Sic itur ad astra 2010. (1) 79-88.

Köznemesi vagyoni állapot a Dunántúlon. Pallini Inkey Boldizsár 1792. évi hagyatéka. Századok 2009. (5) 1199-1237.

Úton lenni a 18. században. História 2009. (1) 32-35. (Krász Lillával közösen)

Úton lenni a XVIII. században. Magyarok a nagyvilágban. Élet és Tudomány 2008. (30) 946-948. (Krász Lillával közösen)

Úton lenni a XVIII. században. Megyen az utazó mindenütt. Élet és Tudomány 2008. (29) 905-907. (Krász Lillával közösen)

Kényszer és szolgálat. Portrévázlat Festetics Györgyről. Századok 2006. (6) 1341-1375.

Könyv és főnemesi műveltség: Festetics György magánkönyvtára katonai pályára lépésének kezdetén. Aetas 2006. (3) 93-108.

Válogatás Gerics Pál georgikoni tanár nyugat-európai jelentéseiből. Fons 2006. (3) 245-296.

Adósság, hitel, törlesztés: Festetics György pénzügyi helyzete 1782-1818 között. Századok 2006. (3) 539-565.

250 éve született Festetics György. Pannon Tükör 11. 2006. (2) 89-90.

Irodalmunk „jó embere”. Festetics György és a magyar felvilágosodás. Magyar Napló 2006. (5) 18-26.

Polish Transylvanian Relations and English Diplomacy from the 16th to the Mid-17th Century. In: Ungarn-Jahrbuch 2002/2003. Hrsg. Lengyel, Zsolt. München 2004. (26) 13-31.

Związki książąt Siedmiogrodu z Polską w angielskich źródłach dyplomatycznych. In: Sprawozdania z Czinnosci i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejetności. Tom. LXIV. Red. Turasiewicz, R. Kraków 2001. 35-37.

Hungary and British-AustriaTrade Relations in the Mid-18th Century. Südost-Forschungen 2000/2001. (59/60) 218-228.

Die britische Diplomatie und Ungarn vom 14. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: Ungarn-Jahrbuch 1998/1999. Hrsg. Adriányi, G.-Glassl, H.-Völkl, E. München 2000. 31-68.

Festetics György gróf. Zalai Múzeum 1999. (9) 265-285.

Tanulmányúton Nyugat-Európában: Gerics Pál georgikoni tanár angliai levelei gróf Festetics Lászlóhoz. Agrártörténeti Szemle 1997. (3-4) 655-724.

Environment, Rural Society, Farming: New Concepts of Exhibition and Research Work in the Museum of Hungarian Agriculture, 1996. In: Annales del Museo Nacional de Antropología. No. III. 31-51. (In association with Balázs, György)

Érdekek és előítéletek. A brit diplomácia és Magyarország a 18. század végéig. Századok 1995. (2) 253-284.

Magyarország és az angol-osztrák kereskedelmi kapcsolatok a XVIII. század közepén. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1992-1994. Szerk. Oroszi Sándor. Budapest 1994. 39-58.

Egy csonka évforduló. 160 éve halt meg Pethe Ferenc. Hitel 1992. (7) 36-39

Tessedik Sámuel. Eseménynaptár 1992. (2) 11-14.

Az agrártechnikai megújítás programja Pethe Ferenc „Pallérozott mezei gazdaság” című művében. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1988-1989. Szerk. Pintér János. Budapest 1990. 471-492.

Az „új mezőgazdaság” irodalma az egykori Festetics-könyvtár anyagában. Magyar Könyvszemle 1990. (1-2) 32-44.

The new agriculture and the first Hungarian steward training college. In: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. 1989. (263-265) 84-87.

Jobbágy vagy farmer? A Nemzeti Gazda kísérlete a programadásra. Agrártörténeti Szemle 1989. (1-4) 1-23.

Pethe Ferenc az első magyar agrárszaklap élén. Agrártörténeti Szemle 1986. (1-2) 34-55.

Angol hatások Kisszántói Pethe Ferenc Pallérozott mezei gazdaság című művében. Honismeret 1985. (2) 27-28.

Bortermelésünk a XVIII. század végi magyar nyelvű sajtó tükrében, Kertgazdaság 1984. (5) 68-72.


Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Advanced farming and professional training: the first Hungarian college of farming, 1797-1848. In: The State and Rural Societies. Eds. Vivier, N.-Petmezas, S. Maine, 2008. 195-214.

Verwandschafts- und Finanzbeziehungen zwischen den ungarischen Adelsfamilien der Festetics und Eszterházy: die Verbindung des Kezsthely-Zweiges der Festetics und des Zólyom-Zweiges der Eszterházy am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Gürtler, Wolfgang – Kropf, Rudolf (Hsg.) Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Eisensatdt, 2009. 453-469.

Agrarwirtschaft und Kolonisation in Ungarn im 18. Jahrhundert. Ein Überblick des ungarischen Forschungsstandes. In: Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuafbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Hrsg. Seewann, G.-Krauss, P.-Spannenberger, N. München 2010. 81-100.

Göttingen és a magyarországi agrárszakoktatás: Asbóth János és Rumy Károly György keszthelyi tanári tevékenysége. In: Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, 2012. 213-228.

A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás biztosítására a 18. század első felében. In: Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 23.) tanulmánykötete. Szerk. Gudor Botond-Kurucz György-Sepsi Enikő. Budapest, 2012. 11-24.

Az Asbóth család és Keszthely: Asbóth János keszthelyi tanári és uradalmi tiszti tevékenysége. In: Béres Katalin-Megyeri Anna (szerk.) Zalai Múzeum 20. (2012) 7-22.

A Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai az Eszterházy család zólyomi ágával a 18. század végén. In: Griff karddal és rózsával. Az Esterházy család története. Szerk. Fülöp Éva Mária - ifj. Gyüszi László - Schmidtmayer Csaba. Annales Tataienses VII. Tata, 2014. 315-330.

Erdély és az angol diplomácia Bethlen Gábor fejedelemsége idején. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Eds. Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014. 69-78.


Book Reviews

Magyar Agrártörténeti Életrajzok A-H. Szerk. Für Lajos-Pintér János. Budapest 1987. In: Agrártörténeti Szemle 1988. (3-4) 18-19.

Kluge, T.- Schramm, E.: Wassernöte. Zur Geschichte des Trinkswassers. Köln, 1988. In: Environmental History Newsletter 1990. (2) 114-115.

Brimblecombe, P. – Pfister, C.: The Silent Countdown. Essays in European Environmental History. Berlin-Heidelberg-New York 1990. In: Agrártörténeti Szemle 1993. (1-4) 449-451.

Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilág. Az Egyesült Államok születése, 1763-1789. Budapest 1994. In: Hadtörténelmi Közlemények 1995. (2) 123-125.

Kövér Lajos-Tóth Sándor László: Kiskundorozsma. Szeged, 1995. In: Agrártörténeti Szemle 1995. (1-4) 455-457.

Fest Sándor: Skóciai Szent Margittól a Walesi Bárdokig. Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok./Anglo-Hungarian Historical and Literary Contacts. Eds. Czigány Lóránt-korompay H. János. Budapest 2000. In: Ungarn-Jahrbuch 2000/2001. Hrsg. Lengyel, Zsolt. München 2002. (25) 431-434.

Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, 1906-1945 : Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsőoktatás történetéből. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, 1906-1945. Összeáll. Pór Csilla, Zsidi Vilmos. Keszthely, 2008. In: Levéltári Szemle 2008. (2) 92-93.

Nagyváthy János emlékkönyv. Szerk. Lukács Gábor. Keszthely, 2009. In: Századok 2011. (4) 1046-1048.


Translations

Bayer József: Budavár ostroma 1849-ben. In: Budavár bevételének emlékezete 1849. Szerk. Katona, Tamás. Bp., 1989. 39-132.

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. S. a. r. Hermann Róbert-Pelyach István. Bp., 1990. 211-274.

Batthyány Lajos gróf főbenjáró pere. S. a. r. Urbán, Aladár. Budapest, 1990. 45-363.

Duschek Ferenc: Állásom és cselekedeteim rövid áttekintése 1848 márciusától 1849 augusztusáig. In: Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848-1849. S. a. r. Hermann, Róbert. Bp., 2000. 233-276.


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Jobbágyfelszabadítás 1848. (60’) történelmi dokumentumfilm, Duna TV 1998, Budapesti Filmfesztivál 1999

Organisation of Conferences

2009, Eötvös ösztöndíjasok konferenciája, Balassi Intézet

2011, Politikai játszmák – bujdosói hétköznapok, KRE BTK (In association with Papp, Sándor and Csoma, Zsigmond)

2011, A Makkai-család jelentősége az erdélyi és magyarországi református egyház művelődéstörténetében, KRE BTK (In association with Csoma, Zsigmond)

2012, Protestantism, Knowledge, and the World of Science, KRE BTK

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1987, Budapest, VII. Nemzetközi Felvilágosodástörténeti Konferencia, előadás: The New Agriculture and the First Hungarian Steward Training College
1994, Nyitra, AIMA 9, előadás: Environment and Rural Past: A New Concept of Exhibitions in the Museum of Hungarian Agriculture
1995, BÉCS (WIEN), az MTA és az Osztrák Tudományos Akadémia Történész Szakbizottságai által szervezett konferencia, előadás: Hungary and British-Austrian Trade Relations in the Mid-18th Century
1997, Keszthely, Georgikon 200, a Helikon Kastélymúzeum és a PATE konferenciája, előadás: A Georgikon oktatási rendszere, a tanintézet nemzetközi kapcsolatai
1998, Stúdióbeszélgetés Székely János Mária, a skótok királynője c. drámájának televíziós feldolgozása és bemutatója alkalmából, M2
2000 , Krakkó, Krakkói Egyetem, Galíciai Akadémia, előadás: English Diplomacy and Polish Transylvanian Relations in the 16th and 17th Centuries
2005, Tata, Tatai Barokk Hét, Eszterházy konferencia, előadás: Az Eszterházyak zólyomi ágának és Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai
2005, Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar, előadás: Festetics György és a felvilágosult magyar nemesség
2007, Ulm, Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert konferencia, előadás: Religion und ethnische Vielfalt: Das evangelische Seniorat im Banat 1836
2008, Pécs, Die Ansiedlung der deutschen in Ungarn, előadás: Agrarwirtschaft und Kolonisation in Ungarn im 18. Jahrhundert
2008, Schlaining, Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert, előadás: Die Finanzbeziehungen zwischen den ungarischen Adelsfamilien der Festetics und Esterházy
2009, Bécs, Bécsi Egyetem – Collegium Hungaricum, Ferenc Kazinczy und die deutsche Sprache, előadás: Keszthely und Ferenc Kazinczy
2010, Keszthely, Asbóth Sándor emlékkonferencia, előadás: Az Asbóth család és Keszthely: Asbóth János tanári és uradalmi tiszti tevékenysége
2011, Budapest, KRE, Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok, előadás: Az angol diplomácia és a bujdosók kapcsolatrendszere
2011, Szarvas, SZIE, Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudós-sztereotípiák, előadás: Göttingentől Keszthelyig: Asbóth János és Rumy Károly György szerepe a magyarországi agrárszakoktatásban
2011, Grác, 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, előadás: Tradition and Progress. Government Policies and Agricultural Training in Eighteenth Century Hungary
2011, Stúdióbeszélgetés a Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815. c. kötet megjelenése alkalmából RTL Klub, Reggeli c. műsorában
2012, Stúdióbeszélgetés a Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815. c. kötet megjelenése alkalmából, Duna TV 1 könyv c. műsora
2012, Nagyenyed (Aiud), Bethlen Gábor Kollégium, Bod Péter háromszáz éve, előadás: A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás biztosítására a 18. század első felében
2012, Budapest, KRE, TTI Doktori Iskola Első Konferenciája, előadás: József nádor és a magyarországi hadkiegészítés, 1796-1804
2012, Keszthely, PE Georgikon Kar, LVI. Georgikoni Napok, előadás: Dicső múlt – milyen jelen? A magyar mezőgazdaság és szakképzés a XVIII-XX. században
2012, Budapest, KRE, Protestantism, Knowledge and the World of Science, The Day of Hungarian Science, előadás: Protestant Scholars and the Dissemination of Modern Economic Ideas at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries
2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, MR1, Reggeli Krónika
2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, MR1, Határok nélkül
2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, Vallási Műsorok Szerkesztősége, Duna TV
2013, Keszthely grófjáról c. televíziós riport. Keszthely TV (www.keszthelytv.hu) – 2013. május 28.
2013, Gaál Tamás: Gróf Festetics György titkai. – Keszthely grófja. Festetics György c. kötet ismertetése. Cultura (www.cultura.hu) 2013. május 15.
2013, Keszthely grófja, Festetics György – Ismertetés a 2013. május 25-én a Helikon Kastélymúzeumban tartott könyvbemutatóról. Monitor 21. (2013) 9. sz. 9.
2013, Keszthely grófja. – Ismertetés a Keszthely grófja, Festetics György. c. könyv 2013. május 25-én a Helikon Kastélymúzeumban tartott bemutatójáról. Zalai Hírlap 69. (2013) 121. sz. 4. 2013. május 27.
2013, Rádióinterjú a Keszthely grófja, Festetics György c. kötet bemutatója kapcsán a MR1 Belépő c. programjában 2013. június 4.
2013, Kelen Károly: A tudás grófja és a hétmogorok. Könyvismertetés a Keszthely grófja, Festetics György. c. könyvről. Népszabadság Magazin 23. (2013) 23. sz. 19.
2013, Tóth Ákos: Magyar huszárok Berlinben. Kapu 25 (2013) 5. sz. 78., 80., Interjú, riport rovatban megjelent tanulmányban hivatkozás
2013, Eperjes (Presov), Műveltség és társadalmi szerepek: a 17-20. századi arisztokrácia műveltsége, művészetet és oktatásfejlesztést, a birtokok építését, modernizációját támogató tevékenysége címmel az Eperjesi Egyetem Történelmi Intézete és Debreceni Egyetem Történelmi Intézete által rendezett nemzetközi konferencián Műveltség, tudomány mecenatúra: Festetics György és a magyarországi szakképzés a 18–19. század fordulóján c. előadás - 2013. szeptember 12-13.
2013, Az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc c. tudományos ismeretterjesztő előadás a Rákóczi Klubban – 2013. szeptember 18.
2013, Sárospatak, MNM Rákóczi Múzeum, A Rákócziak Erdély történetében c. nemzetközi konferencián előadás: Protestáns szimpátia vagy szövetségesi érdek? Az angol diplomácia és II. Rákóczi Ferenc szabadságharca – 2013. október 17-18.
2013, Stúdióbeszélgetés a 18. századi magyar történelem dilemmáiról, MR1 Nemzeti Nagyvizit c. programjában, 2013. november 9.
2013, Budapest, MTA BTK TTI és MNM, Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen előadás: Erdély és az angol diplomácia Bethlen Gábor fejedelemsége idején
2013, Budapest, ELTE, Angol-magyar kapcsolatok a középkorban és a koraújkorban c. konferencián előadás: III. Károly első török háborúja és az angol diplomácia
2013, Budapest, MTA BTK TTI, Culture of Migration: Exile and Persecution in Early Modern Europe c. nemzetközi konferenciáján előadás: English Diplomacy and Hungarian Protestants in the First Half of the Eighteenth Century
2014 Rosonczy Ildikó könyvismertetése Keszthely grófja. Festetics György c. könyvről a Magyar Nemzet 2014. jan. 4-i kiadásának Hétvégi Mellékletében 77. (2014) 3. sz. 35.
2014, KRE, Budapest, Katona Tamás emlékkonferencián előadás: Társadalmi reform 1848-ban. Dilemmák és konfliktusok a dunántúli nagybirtokok adminisztrációjának gyakorlatában.
2014, Stúdióbeszélgetés a Duna TV Napok, évek, évszázadok c. műsorában – 2014. március 16.
2014, Eperjes/Presov, Eperjesi Egyetem Történelemtudományi Intézet, Obdobie Kuruckych Bojov / Kuruc küzdelmek kora c. nemzetközi konferenciáján előadás: Szövetségesi érdek és az európai nagypolitika: az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc – 2014.09.11.
2014, Szalónak/Schlaining, Burgenland Tartomány, 34. Schlaininger Gespräche keretében Roma und Sinti vom 18. Jahrhundert bis 1938 c. nemzetközi konferencián előadás: Herrschaftliche Administration und die Zigeuner im Marktflecken Edelény zur Mitte des 18. Jahrhunderts – 2014.09.16.
2014, Die Volksgruppe der Roma und Sinti bis 1938 c. tudományos konferencia. előadás: Herrschaftliche Administration und die "Zigeuner" Marcktflecken Edelény (Komintat Borsod) zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 34. Schlaininger Gespräche sorozat – 2014.09.15-18.
2015, Aszód, A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában c. konferencia, előadás: Gazdasági szakkönyvek a Podmaniczky Könyvtárban - 2015. 06. 05.
2015, Rotterdam. 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies. előadás: The production and circulation of specialist knowledge: the influence of Göttingen University on Hungary's agricultural training at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries2015, Zalaegerszeg, MNL OL, Zala Balatonja c. konferencia, előadás: A „Festetics flotta” a Balatonon Festetics György korában – 2015.09.23.
2015, Budapest, MNL OL, Die habsburgische Variante des aufgeklarten Absolutismus c. nemzetközi konferencia, előadás: Urbarial Patent: A Cornerstone of Enlightened Habsburg Economic Policy or an Instrument of Preserving a Hidebound System? – 2015.10.08.
2015, Keszthely, PE Georgikon Kar, Nagyváthy és a magyar uradalmak c. konferencia , előadás: Adminisztráció, gazdálkodás és adósságszolgálat gróf Festetics László földesuraságának első évtizedében (1820-1830) - 2015.10.22.
2015, Eger, EKF, Consumption and Viniculture in Historical Perspective c. nemzetközi konferencia, előadás: Food and Social Status in the Keszthely Domain of Count György Festetics at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries - 2015. 11. 5.
2015, Budapest, MTA, Emlékkonferencia H. Balázs Éva születésének 100. évfordulója alkalmából c. konferencia, előadás: Recepció és innováció: a magyarországi agrárszakoktatás intézményi és személyi háttere a XVIII-XIX. század fordulóján – 2015.12.11.
2016, NGM, Nemzeti Szakképzési Hivatal, A mesterségek szerepe a települések fejlődésében c. konferencián előadás: Recepció és tudásáramlás: a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján
2016,  A szántó-vető lelkész – Tessedik Sámuel élete c. film, szakértő, Duna TV – 2016.03.19.
2016, MNL OL, OSZK, A Magyar Királyság általános térképe 1804-1810. Lipszky János emlékkonferencián előadás: Festetics György és a magyarországi térképkiadás
2016,  Budapest, OSZK, Lipszky János huszártiszt térképészeti munkássága c. emlékkonferencia és kiállítás, előadás: Festetics György és a magyarországi térképkiadás – 2016.04.11.
2016, SZTE TDI angol nyelvű kurzusán előadás: From Protestant Sympathies to the Circulation of Practical Knowledge: An Overview of Eighteenth-Century Anglo-Hungarian Relations
2016, Budapest, A mesterségek szerepe a települések fejlődésében címmel a Nemzetgazdasági Minisztérium által rendezett konferencián  Recepció és tudásáramlás: a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján c. előadás – 
2016.03.04.
2016, Budapest, A Magyar Királyság általános térképe 1804-1810. Lipszky János emlékkonferencia címmel az Országos Széchényi Könyvtár által rendezett konferencián Festetics György és a magyarországi térképkiadás c. előadás –  2016.04.11.
2016, Keszthely, XXVI. Berzsenyi Helikon Napok címmel a Helikon Kastélymúzeum által  rendezett konferencián Tudomány, szakképzés identitás: a Festetics család keszthelyi ágának szerepe a magyarországi tudásáramlás elősegítésében c. előadás – 
2016.05.06.
2016, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, A tudományos tudásáramlás mintázatai Magyarországon, 1770-1830 c. – 2016.06.08
2016, MNL Zala Megyei Levéltár/Zalaegerszegi Törvényszék – Tudományos Emlékülés Széchenyi István Gróf Születésének 225. Évfordulója Tiszteletére c. konferencián Széchenyi István és Festetics László c. előadás - 2016.09.14.
2016, Presov/Eperjesi Egyetem - Rekatolizáciá a uhorská spoločnost v 17—18- storiči rketolizáció – Rekatolizáció és a magyar társdalom a XVII-XVIII. században c. tudományos konfernecián előadás: A rekatolizációs politika mintázatai és II. József tolerancia rendelete – 2016.12.02.
2017, KRE TTI – Hit, kultúra, hatalom és szolgálat c. tudományos konferencián előadás: Államhatalom és gazdasági fejlődés: Az európai tudáscentrumok hatása a 18. századi Magyarországon – 2017.03.13.
2017, Zalaegerszeg, A protestantizmus Zalai évszázadai címmel a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára által rendezett konferencián Protestáns professzorok a keszthelyi Georgikonban c. előadás – 2017.10.11.
2017, Pécs, A reformáció 500 éve címmel a  Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára által rendezett konferencián A Georgia Augusta és magyarországi hatása a 18. század második felében c. előadás – 2017.09.14.
2017, Keszthely, LIX. Georgikon Napok címmel a Pannon Egyetem Georgikon Kara által rendezett nemzetközi konferencián Mintaválasztás és feltételrendszer: gróf Festetics György és a keszthelyi agrárszakképzés a 18-19. század fordulóján c. előadás – 2017.09.28.
2017, Eperjes/Presov, Reformation in Mittel- und Südosteuropa címmel rendezett konferencián A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés c. előadás –2017.12.04.
2018, Pécs, VII. Romológus Konferencia: Horizontok és Dialógusok – 20 éves a romológusképzés, 15 éves a szakkollégium címmel a Pécsi Tudományegyetem a Neveléstudományi Intézete és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében rendezett konferencián Földesúri adminisztráció és a cigányság Edelényben c. előadás – 2018.05.11.
2018, Sárospataki Református Teológiai Akadémia rendezvényén A tudományos tudásáramlás mintázatai Magyarországon, 1770-1830 c. előadás – 2018.06.08.
2019, Budapest, "Kossuth Lajos nem lett volna…" címmel a KRE által rendezett konferencián Adósságkezelés és gazdálkodás háború idején: gróf Festetics Tasziló és gróf Festetics György pénzügyi helyzete 1848-49-ben c. előadás – 2019.04.24.2019, Budapest, Science between Tradition and Innovation: Historical Perspectives címmel az ELTE BTK által rendezett konferencián The standards of Observation and Registration: Travel Instructions for a Technological Journey c. előadás – 2019.05.282019, Keszthely, The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820  címmel az MTA BTK Lendület „Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Nyugat-Magyarországon, 1770–1820” kutatócsoport, valamint az ELTE BTK NKFIH "A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770-1830" kutatócsoport társszervezésében rendezett konferencián "In the Interest of the Homeland and His Lordship's Domains": The Study Tours of Hungary's First College of Farming in Western Europe, 1820-1825 c. előadás – 2019.05.30.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin