Dr. Kincses Katalin Mária

Cím: Dr.
Nem: nő
Születési év: 1968
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: kandidátusi, 1999
Tudományág: történettudomány
Disszertáció címe: Ökológia, városi higiénia és gyógyítás Sopronban a kora újkorban
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1991
Tudományág(ak): történelem
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: KRE
Kar: BTK
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadók: MTA TMB, ELTE BTK, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kutatási és oktatási szakterületek: középkori és kora újkori egyetemes és magyar történelem, történeti ökológia, történeti segédtudományok, historiográfia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

  1. Magyarországi Céhes Adatbázis (Kut. csop. vez.: Kincses K.)
  2. Károli Gáspár Református Egyetem, Reformáció-kutatói munkacsoport (Kut. csop. vez: Kurucz Gy.)
  3. European Labour History Network (ELNH) Remuneration and Bargaining working group
  4. Károli Gáspár Református Egyetem, Erdély és Protestantizmus kutatócsoport (Kut. csop. vez..: Kurucz Gy.)
  5. Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig KRE (Kut. csop. vez: Csízy K.)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2000-2005 Tudományos titkár (Hadtörténeti Múzeum)
2015-től főszerkesztő (Hadtörténelmi Közlemények)
2012-től Magyarországi Céhes Adatbázis programvezető
2018-tól Rerum Fides könyvsorozat
sorozatszerkesztő
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 orosz  felsőfokú, C2
 angol  középfokú B2
német, francia, latin, olasz és szláv nyelvek  olvasási és írási szint

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Köztestület  tag
MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkacsoport
 alelnök
 
 ELNH Remuneration and Bargaining working group  munkacsoport vezető
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kocsis Annanária
18. századi társadalom- és művelődéstörténet, a kora újkori boszorkányság története
 
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Tuza Csilla, ELTE  Magyarországi céhtörténet  2017
Balogh Máté
Batthyány I. Ádám főkapitányhelyettesei
 2021
     
     

 

Publikációs lista (válogatott) - a teljes listát lásd az MTA MTMT-n:  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019694 (2022.03.27.)

Összes közlemények száma: 248

Összes idézet: 1893

Független hivatkozások száma (a szakterületi összefoglaló tábla alapján): 1062

Hirsch-index: 13

1. Monográfiák, forráskiadványok, szerkesztett kötetek (válogatott)

A Rákóczi-kultusz első szobrai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2021.

Rudimenta Militiae. Írások a művelődés és mentalitás hadtörténeti vonatkozásainak témaköréből.  Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2020) 396 p.

Fejezetek a XVI–XVIII. századi magyarországi gyógyítás történetéből / Auslese aus der Geschichte der ungarischen Heiltätigkeit in dem 16–18. Jahrhundert. Budapest, Line Design Kiadó (2019) 464 p.

Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI-XVIII. században. Budapest, Gondolat Kiadó (2019) 180 p.

Házi Jenő első világháborús naplói. Sopron, Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára (2019) 330 p. (Ford. Tuza Csilla)

Élet az arcvonal mögött. Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2019) (Illésfalvi Péterrel közösen)

Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018)

Reformácia v Strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation in Mittel Europa I-II. (Német nyelvű részek szerkesztése.) Presov, Szlovákia : Vydavatelstvo Presovskej Univerzity (2018)

Elhurcolva - távol a hazától. Szovjet hadifogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik 1941-1955. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2017) 207 p.

A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015)

Markó Árpád: Tudós és katona II. Markó Árpád visszaemlékezései II. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2014)

Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren / Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas. Budapest, Nap Kiadó (2013) 502 p. (Ford. Tuza Csilla)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon II. Arcképek és zsánerképek / Die Revolution und der Freiheitskampf 1848/49 auf zeitgenössuschen Darstellungen II. Porträts und Genrebilder.: A Hadtörténezi Múzeum Képzőművészeti gyűjteményének műtárgykatalógusa / Kunstobjektkatalog der Kunsthistorischen Sammlung des Kriegshistorischen Museums. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Line Design (2012) 303 p. (Hermann, Róberttel közösen)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon. Politikai és hadi eseményekről készült metszetek és litográfiák. / Die Revolution und der Freiheitskampf 1848/49 auf zeitgenössuschen Darstellungen. Schnitte und Litographien über die politische und Kriegsereignisse: A Hadtörténezi Múzeum Képzőművészeti gyűjteményének műtárgykatalógusa / Kunstobjektkatalog der Kunsthistorischen Sammlung des Kriegshistorischen Museums. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2010) 199 p.

Szirmay András feljegyzései 1680–1713: Második kötet: 1705–1713. Vaja, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör (2007) 314 p.

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása III. Descriptio Comitatus Semproniensis III. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (2006) (Ford. Tóth Gergely, Tuza Csilla)

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása II. Descriptio Comitatus Semproniensis II. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (2006) Ford. Tóth Gergely, Tuza Csilla

Szirmay András feljegyzései 1680-1713: Első kötet: 1680-1704

Vaja, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör (2004)

Mítoszok nyomában: Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanulmányok. Budapest, ELTE Román Filológiai Tanszék, Központi Statisztikai Hivatal Levéltára (2004) 357 p. (Miskolczy, Ambrussal és Hausner, Gáborral közösen.)

Kultusz és hagyomány: Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján. Budapest, Argumentum Kiadó (2003) 193 p.

Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatus Semproniensis I. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (2001) (Ford. Déri Balázs, Földváry Gergely, Tóth Gergely Tuza Csilla)

Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. Budapest, Hadtörténeti Múzeum (2001) (Hausner Gáborral és Veszprémy Lászlóval közösen)

Bevezetés a Kárpát-medence történeti ökológiájának tanulmányozásába - válogatott bibliográfia. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar (1997) 54 p. (Gellén Zsolltal és Iszák Évával)

"Im küttem én orvosságot": Lobkowitz Poppel Éva levelezése, 1622-1644. Budapest, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (1993) 299 p.

 

2. Tanulmányok folyóiratokban (válogatás):

Kincses Katalin Mária–Szakály Sándor: A leprától a spanyolnátháig Szemelvények a medicina egyetemes és magyar vonatkozásaiból, kitekintéssel annak hadtörténeti vonatkozásaira az első világháborúig. Scientia et Securitas, 2. (2021) 3. sz. (DOI: 10.1556/112.2021.00045)
 
Johann Christoph Deccard (1686–1764) botanikus, soproni evangélikus líceumigazgató. ORPHEUS NOSTER, XIII. (2021) 2. sz. 96–104.

A Rákóczi-hagyományápolás kulcsmomentumai a XVIII-XIX. század fordulóján. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET XXII : 3 pp. 44-56. , 13 p. (2020)

Die Problematik der Feldmedizin Ungarns der frühen Neuzeit. VOJENSKA HISTORIA 23: 3 pp. 7-43. 37 p. (2019)

Frontvonalból a hátországba: Házi Jenő soproni levéltáros első világháborús katonai pályafutásának rendhagyó utolsó szakasza. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 63: 2 pp. 63-99. (2019)

A 82. gyalogezred kötelékében: erdélyi hadszíntér, 1916. október – 1917. január: Részlet Házi Jenő első világháborús naplóiból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 130: 2 pp. 601-639. (2017)

Les débuts de la carrière d’András Szirmay, un noble moyen hongrois dans la phase ascendante de l’insurrection du comte Thököly. ORIENTS BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DES LANGUES ORIENTALES Mai pp. 73-88. (2016)

A céhtörténeti kutatások újabb lehetőségei hazai és külföldi gyűjteményekről készített adatbázisok alapján. LEVÉLTÁRI SZEMLE 65: 1 pp. 57-70. (2015)

Mémoires de l'historien militaire hongrois Árpád Markó relatifs á la Premiére Guerre mondiale. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE 128: 2 pp. 121-130. (2015)

A Magyarországi Céhes Adatbázis: A céhes kutatások története a számítógépes alkalmazás korai lehetőségeinek tükrében. MAGYAR TUDOMÁNY 175: 7 pp. 860-870. (2014)

La culture générale du comte András Hadik, le plus grand chef d’armée de Marie-Thérèse. VIVAT HUSSAR: 48 pp. 26-40. (2014)

Céhtörténeti kutatások és számítógépes adatbázis. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 85 pp. 263-287. (2014)

Gömörország szülötte: Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezéseiből. GÖMÖRORSZÁG: AZ ÉSZAKI MAGYAR PEREMVIDÉK FÓRUMA XV.: 2. pp. 18-27. (2014)

Magyarország hadtörténetének historiográfiai kérdései: Műhelykonferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, 2012. november 13. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 1 pp. 287-292. (2013)

Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc eseményei az európai kulturális színtéren. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 1 pp. 3-22. (2013)

Szellemtörténet és hadtörténetírás: A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 2 pp. 377-411. (2013)

Markó Árpád első világháborús visszaemlékezéseiből. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 3 pp. 854-886. (2013)

Correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince François II Rákóczi (1703-1711). ORIENTS XV.: 7. pp. 138-140. (2013)

Levéltár és levéltáros születik: Markó Árpád visszaemlékezése a Hadtörténelmi Levéltár megalakulására és levéltárosi pályafutására. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 84 pp. 187-200. (2013)

A viaszbábuktól az ezüstérmekig. A bécsi Josephinum és az első katonaorvosi kitüntetés Európában. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: különszám pp. 112-124. (2013)

Így látta az ellenség: Az 1848–49. évi osztrák Armme Bulletin-sorozat. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 13 pp. 183-244.  (2013)

Hadik András könyvtára II. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 124: 1 pp. 239-258. (2011)

Etnická a náboženská tolerancia: Ohlas Rákociho povstania v dielach Mateja Bela. HISTORICKY CASOPIS 59 pp. 313-330. (2011)

Hadik András műveltsége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 124: 4 pp. 1051-1099. 49 p. (2011)

Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa Cornides Dániel hagyatékában. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 65: 4 pp. 403-433. (2011)

Hadik András könyvtára I. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 123: 3 pp. 909-943. (2010)

A tolerancia realitása. A Rákóczi-szabadságharc öröksége Bél Mátyás írásaiban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 116: 3-4. pp. 833-846. (2003)

"Így ragyogjon Sopron is régiségeivel...": Hatalmi jelképek, a város reprezentációja a XVII. századi soproni országgyűléseken. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 4 pp. 77-90. 14 p. (2001)

„Minden különös ceremonia nélkül”: A Rákóczi-kultusz és a fejedelem hamvainak hazahozatala. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 116: 1 pp. 46-76. (2003)

"Rákóczi hamvait végre hazahozzuk..." HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 5 pp. 45-84. (2002)

Természeti környezet, ökológiai háttér és gyógyítás Sopronban a kora újkorban. DEBRECENI SZEMLE VIII.: 4. pp. 521-543. 23 p. (2000)

A soproni fürdők a kora újkorban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 12: 1 pp. 17-48. 32 p. (1997)

„Magas, szálas erdőség”. (A Sopron környéki erdők védelméről.) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XLIX: 4 Paper: 356 (1995)

Gyógyítás Poppel Éva udvarában. KORUNK (KOLOZSVÁR) 3: 8 pp. 105-111. 7 p. (1993)

3. Könyvfejezetek (válogatott)

Az első Rákóczi-emlékmű: az 1903. július 8-án felállított dolhai emlékoszlop története. In: Miklós Péter (szerk.): A trianoni határokon kívül és belül. Tanulmányok a magyarság XX. századi történetéből. Szeged, Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány, 2021. 9–28.

Rákóczi szent neve és kultusza. In: Csízy Katalin–Hóvári János (szerk.): Hősök, mártírok, áldozatok, szentek. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan (Paris), 2021. (Károli Könyvek) 233–246.  
Kincses, Katalin Mária ; Tuza, Csilla: Az etnikai arányok megváltozása a kora újkorban (16–18. sz.) In: L., Balogh Béni; Majtényi, György; Mikó, Zsuzsanna; Szabó, Csaba (szerk.) Az együttélés történelme : Nemzetiségi kérdés Magyarországon. Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár, (2020) pp. 41-58.

A Rákóczi-kultusz. In: Bódvai, András (szerk.) Rákóczi emlékkönyv. Budaörs, Magyarország : V 4 Együttműködés Kulturális és Közéleti Egyesület, (2020) pp. 229-243. , 15 p. / Rákóczi-kultusz. In: Bódvai András (szerk.): Rákóczi Emlékkönyv. Budapest, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2021. 229–243 (2. átdolgozott kiadás.)

"Forradalmi attitűd", marxista terminológiák és egyidejű reflexiók az 1917-es orosz forradalomra Szekfű Gyula történetírásának korai szakaszában. In: Kincses, Katalin Mária; Illésfalvi, Péter (szerk.) Élet az arcvonal mögött : Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2019) pp. 243-265. 19 p.

A forradalom fogalmának értelmezése a polgári gondolkodásban az 1910-es években a Nyugat című folyóirat publicisztikájának kiragadott példái alapján (vázlat). In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 241-247. 7 p.

Magyarországi kézművesek migrációja a kora újkorban. In: Pósán, László; Veszprémy, László; Isaszegi, János (szerk.) Migráció a kora középkortól napjainkig . Budapest, Zrínyi Kiadó, (2018) pp. 280-299. 20 p.

Die wissenschaftliche Zeitschrift "Militaerhistorische Mitteilungen" und ihre Redaktion. In: Závodi, Szilvia - Das Institut und Museum für Militaergeschichte ist 100 Jahre alt 1918-2018. BUDAPEST : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 150-153. 4 p.

The Scientific Journal Hadtörténelmi Közlemények and Its Editorial Office. In: Závodi, Szilvia (szerk.) 100 Years of the Hungarian Military History Institute and Museum 1918-2018 BUDAPEST : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 150-153. 4 p.

Báni tisztség és katonai szerepvállalás, 1646-1648. In: Padányi, József; Bene, Sándor; Fodor, Pál; Hausner, Gábor (szerk.) Határok fölött : Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról . Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, (2017) pp. 207-223.

Markó Árpád visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Anka, László; Hollósi, Gábor; Tóth, Eszter Zsófia; Ujváry, Gábor (szerk.) Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. II. kötet Budapest, Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet, (2016) pp. 253-263. 11 p.

A Magyarországi Céhes Adatbázis és alkalmazásának első eredményei a közép- és kora újkori történeti kutatásokban pp. 129-135. 7 p. In: Cseh, Fruzsina; Szulovszky, János (szerk.) A mívesség dicsérete:Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére Budapest, Plusz Könyvek, (2016) p. 197

A kolozsvári borbély-sebészcéh a kora újkorban. In: Horn, Ildikó; Lauter, Éva; Várkonyi, Gábor; Hiller, István; Szirtes, Zsófia; Balogh, Zsuzsanna; Pásztor, Katalin; Tamás, Máté (szerk.) Művészet és mesterség : Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1-2 . Budapest, L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 535-558. 23 p.

Szellemtörténet és hadtörténetírás: A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015) pp. 283-319. 37 p.

Magyarország hadtörténetének historiográfiai kérdései: Műhelykonferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, 2012. november 13. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015) pp. 193-200. 8 p.

Bevezető. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015) pp. 7-22.

A kiadás elvei, a forrásközlés szempontjai. In: Kincses, Katalin Mária; Kincses, Katalin Mária Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései I. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2014) pp. 17-19. 3 p.

Markó Árpád visszaemlékezései elé. In: Kincses, Katalin Mária; Kincses, Katalin Mária Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései I. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2014) pp. 7-16. 10 p.

Die Nachrichten des Rákóczi-Freiheitskampfes in den Spalten des Theatrum Europaeum. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren / Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas . Budapest, Nap Kiadó, (2013) pp. 23-42. 20 p.

A Rákóczi-szabadságharc hírei a Theatrum Europaeum hasábjain. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren / Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas . Budapest, Nap Kiadó, (2013) pp. 5-22. 18 p.

Metszetek és emlékérmek az 1704-es höchstädti csatáról. In: G, Etényi Nóra; Horn, Ildikó (szerk.) Portré és imázs : Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban . Budapest, L'Harmattan, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, (2008) pp. 329-360. 32 p.

„Mores et consuetudines… variant": A nyugat-dunántúli népek Bél Mátyás leírásában. In: Klement, Judit; Miskolczy, Ambrus; Vári, András (szerk.) Szomszédok világai : Nemzetképek és népkarakterológiák : szöveggyűjtemény . Budapest, KSH Könyvtár és Levéltár, (2006) pp. 27-52.

A hadi sebesültellátás kérdései Magyarországon (XVI. század – XVIII. század eleje) In: Hausner, Gábor; Csákváry, Ferenc (szerk.) Az értelem bátorsága : Tanulmányok Perjés Géza emlékére . Budapest, Argumentum Kiadó, (2005) pp. 359-385.

"Minden különös ceremonia nélkül": A Rákóczi-kultusz ésa a fejedelem hamvainak hazahozatala. In: Kincses, Katalin Mária Kultusz és hagyomány : Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján . Budapest, Argumentum Kiadó, (2003) pp. 132-177.

 Konferenciaközlemények (válogatott)

"A száműzött Rákóczi"-botrány az első világháború első felében. In: Sallay Gergely Pál–Török Róbert–Závodi Szilvia (szerk.): Háborús hétköznapok V. Tanulmánykötet. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2021. 142–158.

A zombori egész alakos Rákóczi-szoborügy. In: Török, Róbert; Sallay, Gergely; Závodi, Szilvia (szerk.) Háborús hétköznapok IV. : Tanulmánykötet. udapest, Magyarország : Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2020) pp. 147-172. , 26 p.

Sebesült- és katonaélet a hátországban Házi Jenő visszaemlékezései alapján: Adalékok az első világháborús kórházi sebesültellátás történetéhez. In: Sallay, Gergely Pál; Török, Róbert; Závodi, Szilvia (szerk.) .

Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2019) pp. 69-80. 12 p.

A galíciai front 1916-ban Házi Jenő naplói alapján. In: Török, Róbert; Závodi, Szilvia (szerk.) Háborús Hétköznapok II. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2018) pp. 63-73. 11 p.

Karriere und Protestantismus in Ungarn in der frühen Neuzeit im Spiegel der politischen Laufbahn von András Szirmay. In: Kónya, Peter; Kónyová, Annamária; Kincses, Katalin Mária (szerk.) Reformácia v Strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation in Mittel Europa I. Presov, Szlovákia : Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, (2018) pp. 533-551. 19 p.

Ökológiai háttér, vízrajzi adottságok és városi higiénia összefüggései Sopronban a 15-18. században. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV X-XI (2017) pp. 209-233.

Levéltáros a fronton és a hátországban. Házi Jenő emlékei az első világháborúról. In: Háborús hétköznapok. Tanulmánykötet. In: Török, Róbert; Závodi, Szilvia (szerk.) Háborús hétköznapok III. Tudományos Konferencia. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2016) pp. 137-153. 17 p.

From the History of the First Hungarian Barber-Chirurg-Guild: The Chirurgs in Cluj-Napoca (Kolozsvár). In: Identities Beyond Borders: 40th Annual Conference of the American Hungarian Educators Association (2015) pp. 1-15. 15 p.

Handwerksquellen in öffentlichen Archiven. In: Klaus, Müller; Titus, Kockel; Kilian, Bizer (szerk.) Geschichte des Handwerks - Handwerk im Geschichtsbild. Dokumentation des Workshops am 16. September 2013.  Mecke-Druck, (2014) pp. 70-71. 2 p.

Az erdőgazdálkodás és erdővédelem egy példája Magyarországon a kora újkorban. In: INTACT I. konferencia. Budapest, Környezetünkért Egyesület (1995) 7 p.

 


Katalin Mária Kincses

Title: Dr.
Gender: female
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Budapest
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 06-30-870-1968

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1999
Discipline: history
Title of Thesis:
Issuing Institution: MTA

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1991
Discipline(s): history
Issuing Institution: ELTE BTK

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of History
Department: Department of Early Modern, Economic and Educational History
Current Position(s): Senior lecturer

Previous Employer: MTA TMB, ELTE BTK, HM HIM
Previous Position Held: Editor-in-chief


Areas of Research and Teaching

Membership in Research Groups and Projects

  1. Hungarian Guild Database Research Programe (Leader: Kincses, K.)
  2. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, History of Reformation (Leader: Kuruc,z Gy.)
  3. European Labour History Network (ELNH), Remuneration and Bargaining working group
  4. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, History of Transylvanien and  Protestantizmus  (Leader: Kurucz, G
  5. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary,A culture of remebrance from antiauitiy to modernity (Leader: Csízy, K.)Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2000-2005  scientific secretary (Hungarian Military Museum)
 2015-2020  Editor-in chief (Quarterly of Military History)
 since 2012  Chief (Haungarian Guild Database Programe)
 since 2018
 Serial Editor (Book Series Titled Rerum Fides)
 
 

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
russian
 high, C2
english  medium, B2
german, french, latin, italian and slavic languages
 reading and writing
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences, Academic Comittee in Veszprém, Work Team od the Research of History of Guilds vice president
Hungarian Academy of Sciences, Public Body
member
 ELNH Remuneration and Bargaining working group co-coordinator
   

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Annamária Kocsis 18th century social- and cultural history, the history of early modern witschcraft  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Ms Csilla Tuza
History of Hungarian Guilds  2017
Mr Máté Balogh
Deputy chief captains of Ádám I. Batthány  2021
     
     

 

List of Publications: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019694

Citations: 1893

Number of independent citations 1062

Hirsch-index: 13

(27.03.2022.)

Monographs (selected)

A Rákóczi-kultusz első szobrai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2021.

Rudimenta Militiae. Írások a művelődés és mentalitás hadtörténeti vonatkozásainak témaköréből.  Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2020) 396 p.

Fejezetek a XVI–XVIII. századi magyarországi gyógyítás történetéből / Auslese aus der Geschichte der ungarischen Heiltätigkeit in dem 16–18. Jahrhundert. Budapest, Line Design Kiadó (2019) 464 p.

Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI-XVIII. században. Budapest, Gondolat Kiadó (2019) 180 p.

Házi Jenő első világháborús naplói. Sopron, Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára (2019) 330 p. (Ford. Tuza Csilla)

Élet az arcvonal mögött. Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2019) (Illésfalvi Péterrel közösen)

Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018)

Reformácia v Strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation in Mittel Europa I-II. (Német nyelvű részek szerkesztése.) Presov, Szlovákia : Vydavatelstvo Presovskej Univerzity (2018)

Elhurcolva - távol a hazától. Szovjet hadifogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik 1941-1955. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2017) 207 p.

A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015)

Markó Árpád: Tudós és katona II. Markó Árpád visszaemlékezései II. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2014)

Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren / Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas. Budapest, Nap Kiadó (2013) 502 p. (Ford. Tuza Csilla)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon II. Arcképek és zsánerképek / Die Revolution und der Freiheitskampf 1848/49 auf zeitgenössuschen Darstellungen II. Porträts und Genrebilder.: A Hadtörténezi Múzeum Képzőművészeti gyűjteményének műtárgykatalógusa / Kunstobjektkatalog der Kunsthistorischen Sammlung des Kriegshistorischen Museums. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Line Design (2012) 303 p. (Hermann, Róberttel közösen)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon. Politikai és hadi eseményekről készült metszetek és litográfiák. / Die Revolution und der Freiheitskampf 1848/49 auf zeitgenössuschen Darstellungen. Schnitte und Litographien über die politische und Kriegsereignisse: A Hadtörténezi Múzeum Képzőművészeti gyűjteményének műtárgykatalógusa / Kunstobjektkatalog der Kunsthistorischen Sammlung des Kriegshistorischen Museums. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2010) 199 p.

Szirmay András feljegyzései 1680–1713: Második kötet: 1705–1713. Vaja, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör (2007) 314 p.

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása III. Descriptio Comitatus Semproniensis III. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (2006) (Ford. Tóth Gergely, Tuza Csilla)

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása II. Descriptio Comitatus Semproniensis II. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (2006) Ford. Tóth Gergely, Tuza Csilla

Szirmay András feljegyzései 1680-1713: Első kötet: 1680-1704

Vaja, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör (2004)

Mítoszok nyomában: Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanulmányok. Budapest, ELTE Román Filológiai Tanszék, Központi Statisztikai Hivatal Levéltára (2004) 357 p. (Miskolczy, Ambrussal és Hausner, Gáborral közösen.)

Kultusz és hagyomány: Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján. Budapest, Argumentum Kiadó (2003) 193 p.

Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatus Semproniensis I. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (2001) (Ford. Déri Balázs, Földváry Gergely, Tóth Gergely Tuza Csilla)

Kard és koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. Budapest, Hadtörténeti Múzeum (2001) (Hausner Gáborral és Veszprémy Lászlóval közösen)

Bevezetés a Kárpát-medence történeti ökológiájának tanulmányozásába - válogatott bibliográfia. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar (1997) 54 p. (Gellén Zsolltal és Iszák Évával)

"Im küttem én orvosságot": Lobkowitz Poppel Éva levelezése, 1622-1644. Budapest, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék (1993) 299 p.

 Chapters in Books (selected)

Kincses Katalin Mária–Szakály Sándor: A leprától a spanyolnátháig Szemelvények a medicina egyetemes és magyar vonatkozásaiból, kitekintéssel annak hadtörténeti vonatkozásaira az első világháborúig. Scientia et Securitas, 2. (2021) 3. sz. (DOI: 10.1556/112.2021.00045)
 
Johann Christoph Deccard (1686–1764) botanikus, soproni evangélikus líceumigazgató. ORPHEUS NOSTER, XIII. (2021) 2. sz. 96–104.

Kincses, Katalin Mária ; Tuza, Csilla: Az etnikai arányok megváltozása a kora újkorban (16–18. sz.) In: L., Balogh Béni; Majtényi, György; Mikó, Zsuzsanna; Szabó, Csaba (szerk.) Az együttélés történelme : Nemzetiségi kérdés Magyarországon. Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár, (2020) pp. 41-58.

A Rákóczi-kultusz. In: Bódvai, András (szerk.) Rákóczi emlékkönyv. Budaörs, Magyarország : V 4 Együttműködés Kulturális és Közéleti Egyesület, (2020) pp. 229-243. , 15 p.

"Forradalmi attitűd", marxista terminológiák és egyidejű reflexiók az 1917-es orosz forradalomra Szekfű Gyula történetírásának korai szakaszában. In: Kincses, Katalin Mária; Illésfalvi, Péter (szerk.) Élet az arcvonal mögött : Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2019) pp. 243-265. 19 p.

A forradalom fogalmának értelmezése a polgári gondolkodásban az 1910-es években a Nyugat című folyóirat publicisztikájának kiragadott példái alapján (vázlat). In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 241-247. 7 p.

Magyarországi kézművesek migrációja a kora újkorban. In: Pósán, László; Veszprémy, László; Isaszegi, János (szerk.) Migráció a kora középkortól napjainkig . Budapest, Zrínyi Kiadó, (2018) pp. 280-299. 20 p.

Die wissenschaftliche Zeitschrift "Militaerhistorische Mitteilungen" und ihre Redaktion. In: Závodi, Szilvia - Das Institut und Museum für Militaergeschichte ist 100 Jahre alt 1918-2018. BUDAPEST : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 150-153. 4 p.

The Scientific Journal Hadtörténelmi Közlemények and Its Editorial Office. In: Závodi, Szilvia (szerk.) 100 Years of the Hungarian Military History Institute and Museum 1918-2018 BUDAPEST : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 150-153. 4 p.

Báni tisztség és katonai szerepvállalás, 1646-1648. In: Padányi, József; Bene, Sándor; Fodor, Pál; Hausner, Gábor (szerk.) Határok fölött : Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról . Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, (2017) pp. 207-223.

Markó Árpád visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Anka, László; Hollósi, Gábor; Tóth, Eszter Zsófia; Ujváry, Gábor (szerk.) Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. II. kötet Budapest, Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet, (2016) pp. 253-263. 11 p.

A Magyarországi Céhes Adatbázis és alkalmazásának első eredményei a közép- és kora újkori történeti kutatásokban pp. 129-135. 7 p. In: Cseh, Fruzsina; Szulovszky, János (szerk.) A mívesség dicsérete:Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére Budapest, Plusz Könyvek, (2016) p. 197

A kolozsvári borbély-sebészcéh a kora újkorban. In: Horn, Ildikó; Lauter, Éva; Várkonyi, Gábor; Hiller, István; Szirtes, Zsófia; Balogh, Zsuzsanna; Pásztor, Katalin; Tamás, Máté (szerk.) Művészet és mesterség : Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1-2 . Budapest, L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 535-558. 23 p.

Szellemtörténet és hadtörténetírás: A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015) pp. 283-319. 37 p.

Magyarország hadtörténetének historiográfiai kérdései: Műhelykonferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, 2012. november 13. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015) pp. 193-200. 8 p.

Bevezető. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései . Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2015) pp. 7-22.

A kiadás elvei, a forrásközlés szempontjai. In: Kincses, Katalin Mária; Kincses, Katalin Mária Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései I. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2014) pp. 17-19. 3 p.

Markó Árpád visszaemlékezései elé. In: Kincses, Katalin Mária; Kincses, Katalin Mária Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései I. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2014) pp. 7-16. 10 p.

Die Nachrichten des Rákóczi-Freiheitskampfes in den Spalten des Theatrum Europaeum. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren / Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas . Budapest, Nap Kiadó, (2013) pp. 23-42. 20 p.

A Rákóczi-szabadságharc hírei a Theatrum Europaeum hasábjain. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren / Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas . Budapest, Nap Kiadó, (2013) pp. 5-22. 18 p.

Metszetek és emlékérmek az 1704-es höchstädti csatáról. In: G, Etényi Nóra; Horn, Ildikó (szerk.) Portré és imázs : Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban . Budapest, L'Harmattan, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, (2008) pp. 329-360. 32 p.

„Mores et consuetudines… variant": A nyugat-dunántúli népek Bél Mátyás leírásában. In: Klement, Judit; Miskolczy, Ambrus; Vári, András (szerk.) Szomszédok világai : Nemzetképek és népkarakterológiák : szöveggyűjtemény . Budapest, KSH Könyvtár és Levéltár, (2006) pp. 27-52.

A hadi sebesültellátás kérdései Magyarországon (XVI. század – XVIII. század eleje) In: Hausner, Gábor; Csákváry, Ferenc (szerk.) Az értelem bátorsága : Tanulmányok Perjés Géza emlékére . Budapest, Argumentum Kiadó, (2005) pp. 359-385.

"Minden különös ceremonia nélkül": A Rákóczi-kultusz ésa a fejedelem hamvainak hazahozatala. In: Kincses, Katalin Mária Kultusz és hagyomány : Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján . Budapest, Argumentum Kiadó, (2003) pp. 132-177.

Conference Proceedings (Printed and Electronic) (selected)

"A száműzött Rákóczi"-botrány az első világháború első felében. In: Sallay Gergely Pál–Török Róbert–Závodi Szilvia (szerk.): Háborús hétköznapok V. Tanulmánykötet. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2021. 142–158.

A zombori egész alakos Rákóczi-szoborügy. In: Török, Róbert; Sallay, Gergely; Závodi, Szilvia (szerk.) Háborús hétköznapok IV. : Tanulmánykötet. udapest, Magyarország : Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2020) pp. 147-172. , 26 p.

Sebesült- és katonaélet a hátországban Házi Jenő visszaemlékezései alapján: Adalékok az első világháborús kórházi sebesültellátás történetéhez. In: Sallay, Gergely Pál; Török, Róbert; Závodi, Szilvia (szerk.) .

Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2019) pp. 69-80. 12 p.

A galíciai front 1916-ban Házi Jenő naplói alapján. In: Török, Róbert; Závodi, Szilvia (szerk.) Háborús Hétköznapok II. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2018) pp. 63-73. 11 p.

Karriere und Protestantismus in Ungarn in der frühen Neuzeit im Spiegel der politischen Laufbahn von András Szirmay. In: Kónya, Peter; Kónyová, Annamária; Kincses, Katalin Mária (szerk.) Reformácia v Strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation in Mittel Europa I. Presov, Szlovákia : Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, (2018) pp. 533-551. 19 p.

Ökológiai háttér, vízrajzi adottságok és városi higiénia összefüggései Sopronban a 15-18. században. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV X-XI (2017) pp. 209-233.

Levéltáros a fronton és a hátországban. Házi Jenő emlékei az első világháborúról. In: Háborús hétköznapok. Tanulmánykötet. In: Török, Róbert; Závodi, Szilvia (szerk.) Háborús hétköznapok III. Tudományos Konferencia. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, (2016) pp. 137-153. 17 p.

From the History of the First Hungarian Barber-Chirurg-Guild: The Chirurgs in Cluj-Napoca (Kolozsvár). In: Identities Beyond Borders: 40th Annual Conference of the American Hungarian Educators Association (2015) pp. 1-15. 15 p.

Handwerksquellen in öffentlichen Archiven. In: Klaus, Müller; Titus, Kockel; Kilian, Bizer (szerk.) Geschichte des Handwerks - Handwerk im Geschichtsbild. Dokumentation des Workshops am 16. September 2013.  Mecke-Druck, (2014) pp. 70-71. 2 p.

Az erdőgazdálkodás és erdővédelem egy példája Magyarországon a kora újkorban. In: INTACT I. konferencia. Budapest, Környezetünkért Egyesület (1995) 7 p.

 Academic and public Appearances (Live and Electronic) (selected)

A Rákóczi-hagyományápolás kulcsmomentumai a XVIII-XIX. század fordulóján. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET XXII : 3 pp. 44-56. , 13 p. (2020)

Die Problematik der Feldmedizin Ungarns der frühen Neuzeit. VOJENSKA HISTORIA 23: 3 pp. 7-43. 37 p. (2019)

Frontvonalból a hátországba: Házi Jenő soproni levéltáros első világháborús katonai pályafutásának rendhagyó utolsó szakasza. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 63: 2 pp. 63-99. (2019)

A 82. gyalogezred kötelékében: erdélyi hadszíntér, 1916. október – 1917. január: Részlet Házi Jenő első világháborús naplóiból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 130: 2 pp. 601-639. (2017)

Les débuts de la carrière d’András Szirmay, un noble moyen hongrois dans la phase ascendante de l’insurrection du comte Thököly. ORIENTS BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DES LANGUES ORIENTALES Mai pp. 73-88. (2016)

A céhtörténeti kutatások újabb lehetőségei hazai és külföldi gyűjteményekről készített adatbázisok alapján. LEVÉLTÁRI SZEMLE 65: 1 pp. 57-70. (2015)

Mémoires de l'historien militaire hongrois Árpád Markó relatifs á la Premiére Guerre mondiale. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE 128: 2 pp. 121-130. (2015)

A Magyarországi Céhes Adatbázis: A céhes kutatások története a számítógépes alkalmazás korai lehetőségeinek tükrében. MAGYAR TUDOMÁNY 175: 7 pp. 860-870. (2014)

La culture générale du comte András Hadik, le plus grand chef d’armée de Marie-Thérèse. VIVAT HUSSAR: 48 pp. 26-40. (2014)

Céhtörténeti kutatások és számítógépes adatbázis. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 85 pp. 263-287. (2014)

Gömörország szülötte: Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezéseiből. GÖMÖRORSZÁG: AZ ÉSZAKI MAGYAR PEREMVIDÉK FÓRUMA XV.: 2. pp. 18-27. (2014)

Magyarország hadtörténetének historiográfiai kérdései: Műhelykonferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, 2012. november 13. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 1 pp. 287-292. (2013)

Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc eseményei az európai kulturális színtéren. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 1 pp. 3-22. (2013)

Szellemtörténet és hadtörténetírás: A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 2 pp. 377-411. (2013)

Markó Árpád első világháborús visszaemlékezéseiből. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: 3 pp. 854-886. (2013)

Correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince François II Rákóczi (1703-1711). ORIENTS XV.: 7. pp. 138-140. (2013)

Levéltár és levéltáros születik: Markó Árpád visszaemlékezése a Hadtörténelmi Levéltár megalakulására és levéltárosi pályafutására. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 84 pp. 187-200. (2013)

A viaszbábuktól az ezüstérmekig. A bécsi Josephinum és az első katonaorvosi kitüntetés Európában. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126: különszám pp. 112-124. (2013)

Így látta az ellenség: Az 1848–49. évi osztrák Armme Bulletin-sorozat. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 13 pp. 183-244.  (2013)

Hadik András könyvtára II. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 124: 1 pp. 239-258. (2011)

Etnická a náboženská tolerancia: Ohlas Rákociho povstania v dielach Mateja Bela. HISTORICKY CASOPIS 59 pp. 313-330. (2011)

Hadik András műveltsége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 124: 4 pp. 1051-1099. 49 p. (2011)

Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa Cornides Dániel hagyatékában. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 65: 4 pp. 403-433. (2011)

Hadik András könyvtára I. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 123: 3 pp. 909-943. (2010)

A tolerancia realitása. A Rákóczi-szabadságharc öröksége Bél Mátyás írásaiban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 116: 3-4. pp. 833-846. (2003)

"Így ragyogjon Sopron is régiségeivel...": Hatalmi jelképek, a város reprezentációja a XVII. századi soproni országgyűléseken. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 4 pp. 77-90. 14 p. (2001)

„Minden különös ceremonia nélkül”: A Rákóczi-kultusz és a fejedelem hamvainak hazahozatala. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 116: 1 pp. 46-76. (2003)

"Rákóczi hamvait végre hazahozzuk..." HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 5 pp. 45-84. (2002)

Természeti környezet, ökológiai háttér és gyógyítás Sopronban a kora újkorban. DEBRECENI SZEMLE VIII.: 4. pp. 521-543. 23 p. (2000)

A soproni fürdők a kora újkorban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 12: 1 pp. 17-48. 32 p. (1997)

„Magas, szálas erdőség”. (A Sopron környéki erdők védelméről.) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XLIX: 4 Paper: 356 (1995)

Gyógyítás Poppel Éva udvarában. KORUNK (KOLOZSVÁR) 3: 8 pp. 105-111. 7 p. (1993)