Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-03-06

 

Béres István

Cím: PhD
Nem: F
Születési év: 1960
Születési hely: Pécs
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 4559062 / 314

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Kommunikációtudomány
Disszertáció címe: A privát fényképek szerepe a családi emlékezetben
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1989
Tudományág(ak): Bölcsészettudomány (tanár szak)
Oklevelet kiállító intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs Kommunikáció speciális képzés 1989
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens, tanszékvezető

Korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Kar, Szekszárd
Beosztás: főiskolai docens, intézetigazgató

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs
Beosztás: egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes


Kutatási és oktatási szakterületek

társadalmi- és tömegkommunikáció

vizuális kommunikáció

kommunikációelmélet

kultúratudományok

közösségkutatás (vallási közösségek)

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2012-2013 Információ – Tudás – Érvényesülés / TÁMOP 4.1.2.A (KRE – PTE) – szakmai vezető

2006-2009 A fotográfiai mező vizsgálata Magyarországon (NKA) – társ-kutatásvezető (Doboviczki T. Attilával)

2005 Aprófalvak esélyei (MTA-RKK – Miskolci Egyetem – PTE, vezető: Kovács Katalin) – kutató

2003-2006 Lokális tér – lokális társadalom. Terepmunkák diákokkal Kárpátalján – szakmai vezető

2000-2002 Az egyház szerepe az európai integrációban (vezető: Wildmann János) – kutató

1999-2000 Egy etnikai csoport vizuális emlékezete (Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány) – projektvezető

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012-2013 Információ – Tudás – Érvényesülés / TÁMOP 4.1.2.A (KRE – PTE) – tananyag írása

2001-2004

2007-2013

Szakfelelős (PTE BTK: Kommunikáció- és médiatudomány szak, levelező képzés).

Tanszék- majd intézetvezető, és szakfelelős (PTE IGYK: Kommunikáció- és médiatudomány BA, nappali és levelező képzés).

2010-2011 Közösség, kultúra, kommunikáció – tananyagírás és bevezetése a szociális képzésben (Korpics Mártával) (TÁMOP – PTE IGYK SZMSZI).
2009 Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) – tananyag (kommunikáció) kidolgozása (PTE IGYK).
1999-2004 Több tankönyv szerkesztése és fejezetek írása a társadalmi kommunikáció és a vizuális antropológiai terepmunka témakörében (Horányi Özsébbel: Osiris Kiadó; Fehér Katalinnal: Zsigmond Király Főiskola – L’Harmattan; Kovács Éva (szerk.): Közösségkutatás).

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német közép (C1)
angol közép
orosz alap (lektorátusi nyv.)
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Kommunikációtudományi Társaság tag
Magyar Kulturális Antropológiai Társaság tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1992 Universität Basel tanulmányút (Baseli Egyetem finanszírozásában)
1998 Humboldt-Universität zu Berlin kutatói ösztöndíj (Tempus)
2000 Humboldt-Universität zu Berlin Sokrates/Erasmus Hallgatói (PhD) Ösztöndíj
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sándor Zsuzsa, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Vizuális alkotástípusok a kommunikációban 2012
Faubl Nóra Klára, PTE Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Merre tartanak a jövő orvosai? Szakirány- és munkahelyválasztási preferenciák és interkulturális kompetenciák alakulása az orvosi szocializáció során a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi közegében 2018
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Egy családi fényképgyűjtemény vizuális antropológiai elemzése. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Kommunikációs Tanszék, 1992.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közlemények, XI-XII. kötet. (szerkesztés Aubert Antallal, Kurucz Rózsával és Nagy Janka Teodórával) Szekszárd, PTE IGYFK, 2010.

Társadalmi kommunikáció. Főiskolai jegyzet. (szerkesztés Fehér Katalinnal) Budapest, Zsigmond Király Főiskola, 2004.

Janus X. (szerkesztés Havasréti Józseffel, Somlyódi Nórával és Szijártó Zsolttal) Pécs, PTE, 2002.

Társadalmi kommunikáció. (szerkesztés Horányi Özsébbel) Budapest, Osiris Kiadó, 1999. (Osiris Tankönyvek)

Könyvfejezetek

Az utak szerepe az önazonosság megtalálásában. Spannraft Marcellina – Sepsi Enikő – Bagdy Emőke – Komlósi Piroska – Grezsa Ferenc (szerk.): Ki látott engem? Buda Béla 75. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2014, 227-245. (Szerzőtárs: Korpics Márta)

Lehetetlen nem kommunikálni – A kommunikáció, mint a közösség létalapja. Fekete Richárd - Kurucz Rózsa - Nagy Janka Teodóra (szerk.): „Szépet, jót, igazat akarva”. Szekszárd, PTE IGYK, 2013, 201-210. (Szerzőtárs: Korpics Márta)

Közösség, kultúra, kommunikáció. In. Nagy Janka Teodóra – Adamik Mária (szerk.): „Toldozgatás helyett”: A humánszolgáltatások fejlesztő kapacitásának térségi újragondolása. Szekszárd, PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, 2012, 166-237. (Korpics Mártával és N. Horváth Bélával)

Felajánlottak. A bencés oblátusok mint „még jelentéktelenebb” laikusok. In. Bajnok A. et al. (szerk.): A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Budapest, Typotex, 2012, 269-274.

Széljegyzetek egy kutatáshoz – tehertételek az egyházban. In. Korpics M. – Wildmann J. (szerk.): Vallások és egyházak az egyesült Európában – Magyarország. Budapest, Typotex, 2010, 222-227.

Széljegyzetek egy kutatáshoz – az egyházi intézményekről. In. Korpics M. – Wildmann J. (szerk.): Vallások és egyházak az egyesült Európában – Magyarország. Budapest, Typotex, 2010, 295-300.

Fotográfia, szakralitás, emlékezet. In. Aubert A. – Béres I. – Kurucz R. – Nagy J. T. (szerk.): Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közlemények, XI-XII. kötet. Szekszárd, PTE IGYFK, 2010, 99-116. (Korpics Mártával)

Az Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) tevékenység szempontjából szükséges, a képzés során elsajátított elméleti háttértudás gyakorlati alkalmazásának, átadásának eszközrendszere. In. Béres I. – Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Galambos E.: Információs Társadalmi Tanácsadói alapismeretek eTanácsadóknak. H. n., NT Nonprofit Közhasznú Kft., 2009. (5.1. fejezet)

Fotózás a terepen. In. Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. (szerk. Kovács Éva) Budapest – Pécs, Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007, 317-331.

A vizuális kommunikáció egyes aspektusai. A fényképről, mint képtípusról. In. Fehér Katalin (szerk.): Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből. Budapest, L’Harmattan – Zsigmond Király Főiskola, 2007, 202-216.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Néhány megjegyzés a fényképek felhasználásáról. Janus X, 2, 2002, 96-100.

Elfelejtett képek egy terepgyakorlatról. Tabula 1999, 2 (2): 87-102.

A tér. Janus, IX, 3, 1992.

Cikkek egyéb folyóiratokban

Jelen lenni, megmutatkozni. Utak, képek, kommunikáció. Borostyán-kút, 2007 (VI), 2-3: 34-46. (Korpics Mártával)

Egy látogatás képei. A pápalátogatás a magyar televízióban. Vigilia, 7, 1992.

Konferenciaközlemények

Communio és kommunikáció. A hitátadás és a közösségi élet dimenziói egy harmadrendben. Barna Gábor – Povedák Kinga (szerk.): Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014, 65-74.

Történet – emlékezés – fénykép. In. Gagyi József (szerk.): Hagyományos és modern kommunikáció. Marosvásárhely, Mentor, 2007, 58-70.

(Fény)képkultusz. A szakrális megjelenése (vagy annak lehetetlensége) fényképeken. In. Kép, képmás, kultusz. (szerk. Barna Gábor) Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2006, 282-293.

Megjegyzések a családi fotográfiáról (úgy is, mint múzeumi tárgyról). Fotó és néprajzi muzeológia. (szerk. Fejős Zoltán) Tabula könyvek 6. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2004, 183-196.

Go West! (… or East). A külföldre utazás a hatvanas, hetvenes évek magyar turizmusában. In. Helye(in)k, tárgya(in)k, képe(in)k. A turizmus társadalomtudományos magyarázata. (szerk. Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt) Budapest, Néprajzi Múzeum, 2003, 121-141.

Történet, emlékezés, fénykép. A valóság filmjei és a film valósága. (A Tudományos Tanácskozás vitáinak anyagából) Szolnok, 2001. június 19-20. (szerk. Valkó Mihály – Dajka Miklós) Szolnok, Mozisok Országos Szövetsége, 2001, 67-76.

Digitális publikációk

A személyközi kommunikáció szerkezete. In. „Információ - Tudás - Érvényesülés" Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 (elektronikus publikáció – Digitális Tankönyvtár, 2013, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0091_KE_06_A_kozvetlen_emberi_kommunikacio/res/index.html)

Média – kultúra – gyermekek. (Korpics Mártával) A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. (TÁMOP – 4.1.2.-081B-2009-0003) Pécs, PTE BTK. (http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/media_kultura_gyermekek/start.html)

Közelítések a fotóhoz. A fotóművészetről való szakmai- és tudományos gondolkodás szintjei. Internetes publikáció (Magyar Fotográfusok Háza, Budapest): http://www.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/beres_doboviczki.pdf [2009] (Doboviczki T. Attilával)

Film és multimédia

Társadalmi kommunikáció. (Horányi Özsébbel) In. Zsolnai József (szerk.): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó - Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet - Arcanum, é.n. (CD-ROM)

Konferenciaszervezés

Információ - Tudás - Érvényesülés. Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában. Konferencia a TÁMOP-programban megvalósult tananyagokról. Szekszárd, PTE Illyés Gyula Kar, 2013. 09. 13. (Rendező intézmények: PTE IGYK - KRE BTK)

Testkép, medialitás, kultúra. Szekszárd, PTE Illyés Gyula Kar, 2012. 10. 24. (Rendező intézmény: PTE IGYK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet)

A fotográfiai mező Magyarországon (workshop). Budapest, Nemzeti Galéria, 2009. 10. 15. (Rendező intézmények: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - NG)

A fotó a "kép-korszakban". Kortárs képtudományi olvasatok, korrespondenciák a magyar fotográfiában. Pécs, Művészetek Háza, 2007. 02. 9-10. (Rendező intézmények: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - NKA)


István Béres

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1960
Place of Birth (Country): Pécs (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 4559062 / 314

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Communication Studies
Title of Thesis: The Role of the Private Photography in the Collective Memory of a Family
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1989
Discipline(s): Humanities (Hungarian literature and linguistics - Arts Studies / Teacher)
Issuing Institution: Janus Pannonius University, Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Janus Pannonius University, Pécs Communication Studies 1989
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Department of Art and Media Pedagogy
Current Position(s): Head of Department, Associate Professor

Previous Employer: University of Pécs, Illyés Gyula College Faculty, Institute of Literature and Linguistics, Szekszárd
Previous Position Held: Director of the Institute, Associate Professor

Other Previous Employers: University of Pécs, Faculty of Humanities, Department of Communication and Media Studies
Other Previous Positions Held: Senior Lecturer


Areas of Research and Teaching

Communication Studies

Media Studies

Visual Communication

Cultural Studies


Membership in Research Groups and Projects

2012-2013 Information - Knowledge - Emergence (University of Pécs - Károli University) - Head of the Research Group

2006-2009 Research of the Photographical Field in Hungary (NKA) - Head of the Research (with Attila T. Doboviczki)

2005 Chances of Small Villages (Hungarian Academy of Sciences - University of Miskolc - University of Pécs) - Researcher

2000-2002 The Roles of the Churches in the European Integration - Researcher

1999-2000 Visual Memory of an Ethnic Group - Project Officier

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2007-2013 Head of Department and Institute - University of Pécs, Szekszárd
2010-2011 Community, Culture, Communication - curriculum developing in social work (University of Pécs, Szekszárd)
2009 The Social Informational Advisor - curriculum developing
1999-2004 Communication and Media Studies - curriculum developing; writing and editing texbooks (University of Pécs, King Sigismund Business School)
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German B2
English B1
Russian A1
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Society of Communication Studies member
Hungarian Cultural Anthropological Association member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1992 University of Basel (Suisse) Fellowship of UB (research)
1998 Humboldt University in Berlin TEMPUS Fellowship (research)
2000 Humboldt University in Berlin Socrates/Erasmus Fellowship
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Zsuzsa Sándor, University of Pécs, Doctoral Programme in Linguistics Visual Types in the Communication 2012
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

Monographs

Egy családi fényképgyűjtemény vizuális antropológiai elemzése. Pécs, Janus Pannonius University, 1992.

Edited Books and Journals

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közlemények, vol. XI-XII. (ed. with A. Aubert, R. Kurucz and J. T. Nagy) Szekszárd, University of Pécs, 2010.

Társadalmi kommunikáció. Textbook. (ed. with Katalin Fehér) Budapest, King Sigismund Business School, 2004.

Janus X. (ed. with J. Havasréti, N. Somlyódi and Zs. Szijártó) Pécs, University of Pécs, 2002.

Társadalmi kommunikáció. (ed. with Ö. Horányi) Budapest, Osiris, 1999.

Chapters in Books

Az utak szerepe az önazonosság megtalálásában. Spannraft Marcellina – Sepsi Enikő – Bagdy Emőke – Komlósi Piroska – Grezsa Ferenc (eds.): Ki látott engem? Buda Béla 75. Budapest, Károli Gáspár University of Reformed Church – L’Harmattan, 2014, 227-245. (with M. Korpics)

Lehetetlen nem kommunikálni – A kommunikáció, mint a közösség létalapja. Fekete Richárd - Kurucz Rózsa - Nagy Janka Teodóra (eds.): „Szépet, jót, igazat akarva”. Szekszárd, University of Pécs, 2013, 201-210. (with M. Korpics)

Közösség, kultúra, kommunikáció. In. Nagy Janka Teodóra – Adamik Mária (szerk.): „Toldozgatás helyett”: A humánszolgáltatások fejlesztő kapacitásának térségi újragondolása. Szekszárd, PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, 2012, 166-237. (with M. Korpics and B. N. Horváth)

Felajánlottak. A bencés oblátusok mint „még jelentéktelenebb” laikusok. In. Bajnok A. et al. (eds.): A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Budapest, Typotex, 2012, 269-274.

Széljegyzetek egy kutatáshoz – tehertételek az egyházban. In. Korpics M. – Wildmann J. (eds.): Vallások és egyházak az egyesült Európában – Magyarország. Budapest, Typotex, 2010, 222-227.

Széljegyzetek egy kutatáshoz – az egyházi intézményekről. In. Korpics M. – Wildmann J. (eds.): Vallások és egyházak az egyesült Európában – Magyarország. Budapest, Typotex, 2010, 295-300.

Fotográfia, szakralitás, emlékezet. In. Aubert A. – Béres I. – Kurucz R. – Nagy J. T. (eds.): Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közlemények, Vol. XI-XII. Szekszárd, University of Pécs, 2010, 99-116. (with M. Korpics)

Az Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) tevékenység szempontjából szükséges, a képzés során elsajátított elméleti háttértudás gyakorlati alkalmazásának, átadásának eszközrendszere. In. Béres I. – Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Galambos E. (eds.): Információs Társadalmi Tanácsadói alapismeretek eTanácsadóknak. [Szekszárd], NT Nonprofit Közhasznú Kft., 2009. (Chapter 5.1.)

Fotózás a terepen. In. Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. (Kovács Éva, Ed.) Budapest – Pécs, Museum of Ethnography – University of Pécs, 2007, 317-331.

A vizuális kommunikáció egyes aspektusai. A fényképről, mint képtípusról. In. Katalin Fehér (Ed.): Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből. Budapest, L’Harmattan – Zsigmond Király Főiskola, 2007, 202-216.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Néhány megjegyzés a fényképek felhasználásáról. Janus X, 2, 2002, 96-100.

Elfelejtett képek egy terepgyakorlatról. Tabula 1999, 2 (2): 87-102.

A tér. Janus, IX, 3, 1992.

Articles in Non-Academic Reviews (Printed and Electronic)

Jelen lenni, megmutatkozni. Utak, képek, kommunikáció. Borostyán-kút, 2007 (VI), 2-3: 34-46. (with M. Korpics)

Egy látogatás képei. A pápalátogatás a magyar televízióban. Vigilia, 7, 1992.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Communio és kommunikáció. A hitátadás és a közösségi élet dimenziói egy harmadrendben. Barna Gábor – Povedák Kinga (eds.): Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Szeged, University of Szeged, 2014, 65-74.

Történet – emlékezés – fénykép. In. Gagyi József (Ed.): Hagyományos és modern kommunikáció. Marosvásárhely, Mentor, 2007, 58-70.

(Fény)képkultusz. A szakrális megjelenése (vagy annak lehetetlensége) fényképeken. In. Kép, képmás, kultusz. (Barna Gábor, Ed.) Szeged, University of Szeged, 2006, 282-293.

Megjegyzések a családi fotográfiáról (úgy is, mint múzeumi tárgyról). Fotó és néprajzi muzeológia. (Fejős Zoltán, Ed.) Tabula könyvek 6. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2004, 183-196.

Go West! (… or East). A külföldre utazás a hatvanas, hetvenes évek magyar turizmusában. In. Helye(in)k, tárgya(in)k, képe(in)k. A turizmus társadalomtudományos magyarázata. (Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt, eds.) Budapest, Néprajzi Múzeum, 2003, 121-141.

Történet, emlékezés, fénykép. A valóság filmjei és a film valósága. (A Tudományos Tanácskozás vitáinak anyagából) Szolnok, 19-20. June 2001. (Valkó Mihály – Dajka Miklós, eds.) Szolnok, Mozisok Országos Szövetsége, 2001, 67-76.

Book Reviews

Translations

Creative Writing

Films and Multimedia, Digital Publications (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

A személyközi kommunikáció szerkezete. In. „Információ - Tudás - Érvényesülés" Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 (online publication – Digitális Tankönyvtár, 2013, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0091_KE_06_A_kozvetlen_emberi_kommunikacio/res/index.html)

Média – kultúra – gyermekek. (with M. Korpics) In. A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. (TÁMOP – 4.1.2.-081B-2009-0003) Pécs, University of Pécs. (online publication - http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/media_kultura_gyermekek/start.html)

Közelítések a fotóhoz. A fotóművészetről való szakmai- és tudományos gondolkodás szintjei. Internetes publikáció (Magyar Fotográfusok Háza, Budapest): http://www.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/beres_doboviczki.pdf [2009] (Doboviczki T. Attilával)

Társadalmi kommunikáció. (with Ö. Horányi) In. Zsolnai József (Ed.): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó - University of Veszprém - Arcanum. (CD-ROM)

Discography

Organisation of Conferences

Information - Knowledge - Emergence. Szekszárd, University of Pécs, Illyés Gyula Faculty, 13. 09. 2013. (University of Pécs - Károli University)

Body Image, Mediality, Culture. Szekszárd, University of Pécs, Illyés Gyula Faculty, 24. 10. 2012. (University of Pécs, Szekszárd)

The Photographical Field in Hungary (workshop). Budapest, National Gallery, 15. 10. 2009. (University of Pécs - NG)

The Photography in the Pictorial Age. Pécs, House of Arts, 9-10. 02. 2007. (University of Pécs - NKA)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube