Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2021-11-25

 

Béres István

Cím: PhD
Nem: F
Születési év: 1960
Születési hely: Pécs
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 4559062 / 314

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Kommunikációtudomány
Disszertáció címe: A privát fényképek szerepe a családi emlékezetben
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1989
Tudományág(ak): Bölcsészettudomány (tanár szak: magyar - művészettudomány)
Oklevelet kiállító intézmény: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs Kommunikáció speciális képzés 1989
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens, szakfelelős

Korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Kar, Szekszárd
Beosztás: főiskolai docens, intézetigazgató

Egyéb korábbi munkaadó: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs
Beosztás: egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes, szakfelelős


Kutatási és oktatási szakterületek

társadalmi- és tömegkommunikáció

vizuális kommunikáció

kommunikációelmélet

kultúratudományok

közösségkutatás (vallási közösségek)

 

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2014-től Szakralitás és Kommunikáció Kutatócsoport (KRE BTK)  tag

2012-2013 Információ – Tudás – Érvényesülés / TÁMOP 4.1.2.A (KRE – PTE) – szakmai vezető

2006-2009 A fotográfiai mező vizsgálata Magyarországon (NKA) – társ-kutatásvezető (Doboviczki T. Attilával)

2005 Aprófalvak esélyei (MTA-RKK – Miskolci Egyetem – PTE, vezető: Kovács Katalin) – kutató

2003-2006 Lokális tér – lokális társadalom. Terepmunkák diákokkal Kárpátalján – szakmai vezető

2000-2002 Az egyház szerepe az európai integrációban (vezető: Wildmann János) – kutató

1999-2000 Egy etnikai csoport vizuális emlékezete (Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány) – projektvezető

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2014- szakfelelős (Vizuális kultúra és vizuális nevelés tanári szakirányú továbbképzés)
2014-2017 tanszékvezető
2013- szakindítási feladatok, szakfelelős (mozgókép-, média- és kommunikáció osztatlan tanár szak)
2012-2013 Információ – Tudás – Érvényesülés / TÁMOP 4.1.2.A (KRE – PTE) – szakmai vezető, tananyag írása

2001-2004

2007-2013

Szakfelelős (PTE BTK: Kommunikáció- és médiatudomány szak, levelező képzés).

Tanszék- majd intézetvezető, és szakfelelős (PTE IGYK: Kommunikáció- és médiatudomány BA, nappali és levelező képzés).

2010-2011 Közösség, kultúra, kommunikáció – tananyagírás és bevezetése a szociális képzésben (Korpics Mártával) (TÁMOP – PTE IGYK SZMSZI).
2009 Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) – tananyag (kommunikáció) kidolgozása (PTE IGYK).
1999-2004 Több tankönyv szerkesztése és fejezetek írása a társadalmi kommunikáció és a vizuális antropológiai terepmunka témakörében (Horányi Özsébbel: Osiris Kiadó; Fehér Katalinnal: Zsigmond Király Főiskola – L’Harmattan; Kovács Éva (szerk.): Közösségkutatás).

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német közép (C1)
angol közép
orosz alap (lektorátusi nyv.)
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Kommunikációtudományi Társaság tag
Magyar Kulturális Antropológiai Társaság tag
Kommunikációs Nevelésért Egyesület  tag 
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1992 Universität Basel tanulmányút (Baseli Egyetem finanszírozásában)
1998 Humboldt-Universität zu Berlin kutatói ösztöndíj (Tempus)
2000 Humboldt-Universität zu Berlin Sokrates/Erasmus Hallgatói (PhD) Ösztöndíj
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sándor Zsuzsa, Pécsi TE. Nyelvtudományi Doktori Iskola Vizuális alkotástípusok a kommunikációban 2012
Faubl Nóra Klára, Pécsi TE. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Merre tartanak a jövő orvosai? Szakirány- és munkahelyválasztási preferenciák és interkulturális kompetenciák alakulása az orvosi szocializáció során a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi közegében 2018
Bruszel Dóra, Debreceni E. Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola Sztárjelenségek a (késő)modern populáris kultúrában (Magyar női hetilapok vizsgálata)   2020
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

 

Digitális publikációk

A személyközi kommunikáció szerkezete. In. „Információ - Tudás - Érvényesülés" Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 (elektronikus publikáció – Digitális Tankönyvtár, 2013, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0091_KE_06_A_kozvetlen_emberi_kommunikacio/res/index.html)

Média – kultúra – gyermekek. (Korpics Mártával) A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. (TÁMOP – 4.1.2.-081B-2009-0003) Pécs, PTE BTK. (http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/media_kultura_gyermekek/start.html)

Közelítések a fotóhoz. A fotóművészetről való szakmai- és tudományos gondolkodás szintjei. Internetes publikáció (Magyar Fotográfusok Háza, Budapest): http://www.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/beres_doboviczki.pdf [2009] (Doboviczki T. Attilával)

Film és multimédia

Társadalmi kommunikáció. (Horányi Özsébbel) In. Zsolnai József (szerk.): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó - Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet - Arcanum, é.n. (CD-ROM)

Konferenciaszervezés

Információ - Tudás - Érvényesülés. Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában. Konferencia a TÁMOP-programban megvalósult tananyagokról. Szekszárd, PTE Illyés Gyula Kar, 2013. 09. 13. (Rendező intézmények: PTE IGYK - KRE BTK)

Testkép, medialitás, kultúra. Szekszárd, PTE Illyés Gyula Kar, 2012. 10. 24. (Rendező intézmény: PTE IGYK Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet)

A fotográfiai mező Magyarországon (workshop). Budapest, Nemzeti Galéria, 2009. 10. 15. (Rendező intézmények: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - NG)

A fotó a "kép-korszakban". Kortárs képtudományi olvasatok, korrespondenciák a magyar fotográfiában. Pécs, Művészetek Háza, 2007. 02. 9-10. (Rendező intézmények: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - NKA)


István Béres

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1960
Place of Birth (Country): Pécs (Hungary)
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 4559062 / 314

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Communication Studies
Title of Thesis: The Role of the Private Photography in the Collective Memory of a Family
Issuing Institution: University of Pécs

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1989
Discipline(s): Humanities (Hungarian literature and linguistics - Arts Studies / Teacher)
Issuing Institution: Janus Pannonius University, Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Janus Pannonius University, Pécs Communication Studies 1989
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Department of Art Science and Art Pedagogy
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: University of Pécs, Illyés Gyula College Faculty, Institute of Literature and Linguistics, Szekszárd
Previous Position Held: Director of the Institute, Associate Professor

Other Previous Employers: University of Pécs, Faculty of Humanities, Department of Communication and Media Studies
Other Previous Positions Held: Senior Lecturer


Areas of Research and Teaching

Communication Studies

Media Studies

Visual Communication

Cultural Studies


Membership in Research Groups and Projects

2014- Sacrality and Communication Research Group (Károli University)  Researcher

2012-2013 Information - Knowledge - Emergence (University of Pécs - Károli University) - Head of the Research Group

2006-2009 Research of the Photographical Field in Hungary (NKA) - Head of the Research (with Attila T. Doboviczki)

2005 Chances of Small Villages (Hungarian Academy of Sciences - University of Miskolc - University of Pécs) - Researcher

2000-2002 The Roles of the Churches in the European Integration - Researcher

1999-2000 Visual Memory of an Ethnic Group - Project Officier

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2014-2017 Head of Department
2012-2013 Information - Knowledge - Ambition (Research Project) - professional leader
2007-2013 Head of Department and Institute - University of Pécs, Szekszárd
2010-2011 Community, Culture, Communication - curriculum developing in social work (University of Pécs, Szekszárd)
2009 The Social Informational Advisor - curriculum developing
1999-2004 Communication and Media Studies - curriculum developing; writing and editing texbooks (University of Pécs, King Sigismund Business School)
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German B2
English B1
Russian A1
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Society of Communication Studies member
Hungarian Cultural Anthropological Association member
Association for the Communicational Education member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1992 University of Basel (Suisse) Fellowship of UB (research)
1998 Humboldt University in Berlin TEMPUS Fellowship (research)
2000 Humboldt University in Berlin Socrates/Erasmus Fellowship
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Zsuzsa Sándor, University of Pécs, Doctoral Programme in Linguistics Visual Types in the Communication 2012
Nóra Klára Faubl, University of Pécs, Theoretical Medicine Doctoral School Where are the doctors of the future heading?  2018
Dóra Bruszel, University of Debrecen, Literature and Cultural Studies Doctoral School Star phenomenon in the postmodern popular culture 2020
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin