Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-14

 

Spannraft Marcellina

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1958
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: (+36)-1-483-29-36

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1997.
Tudományág: magyar nyelvtudomány
Disszertáció címe: Jelentésszerkezetek vizsgálata a magyarban
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1982.
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, általános és alkalmazott nyelvészet
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbiak: 

ELTE BTK Általános és alkalmazott nyelvészeti tanszék

SOTE Magatartástudományi Intézet

OPNI

BKF

Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola


Kutatási és oktatási szakterületek
Személyközi kommunikáció
Nyelv és társadalom
Szakrális kommunikáció
Jelentéstan

Retorika

Stilisztika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Kommunikáció és szakralitás kutatócsoport (2014-ben átnevezve: Szakralitás és Kommunikáció Kutatócsoport)

Kommunikáció és szakralitás c. projekt

Kulturális, Pszichofiziológiai és Kommunikációelméleti Kutatócsoport projektje

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2004 tankönyvírás
2012 tankönyvírás
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok (C típusú)
orosz felsőfokú (C típusú)
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Év publikációja díj  KRE  2017.
 Év publikációja díj  KRE  2019.
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
Magyar Kommunikációtudományi Társaság tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

(Nádor Orsolyával mint társszerzővel) Nyelv - társadalom - kultúra. KRE BTK és a Patrocínium Kiadó, Bp., 2012.

Spannraft Marcellina – Sepsi Enikő – Bagdy Emőke – Komlósi Piroska – Grezsa Ferenc (szerk.): Ki látott engem? Buda Béla 75. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2014. 444 oldal

Költészet és szakralitás, KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2016.

Könyvfejezetek

„Ne rejtsd el előlem arcodat”. Adatcsokor – kommentárokkal. In: Mártonfi, Papp, Slíz (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum. Budapest. 2006. 471-475.

Az összetartozás kifejezésének nyelvi és nem nyelvi eszközei. In: Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Raabe Kiadó, Budapest, 2009. 1-32.

Retorikai és stilisztikai alakzatok. In: Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest, 2009. október, 1-15.

Az erősítés és mozgósítás nyelvi eszközei a beszédekben In: Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. január, 1-18.

A klasszikus és a korszerű retorika. In: Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március 1-21.

A hagy ige jelentése Krasznahorkai László Az urgai fogoly című könyvében. In Havas Ferenc – Horváth Katalain – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014. 444-451.

 

Kapcsolat és kommunikáció – Buda Béla metaforáinak tükrében. In Spannraft Marcellina – Sepsi Enikő – Bagdy Emőke – Komlósi Piroska – Grezsa Ferenc: Ki látott engem? Buda Béla 75. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2014. 104-115.

A költő mint spirituális közvetítő. In Vassányi Miklós és mtsai (szerk.): A spirituális közvetítő. KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2014. 355-365.

.Vizuális észleletek adekvát nyelvi közvetítése a színházi előadások narrált változatában. In Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 254-258.

Kulturális különbségek nyelvi lenyomatai japán haikukban és fordításaikban. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 265-270.

Növénynevek szerepe a kortárs magyar haikuirodalomban. In Farkas Ildikó, Sági Attila (szerk.): Kortárs Japanológia I. Budapest, KRE—L’Harmattan Kiadó, 2015. 227-239.

Keresztény jelek a kortárs magyar haikuköltészetben. In Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet, KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2016, 625-643.

Az örömről -- nyelvünk és kultúránk tükrében. In Sepsi Enikó et al. (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Studia Caroliensia, KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2016. 100-115.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Kultúra és szókészlet. A japán tea- és virágkultúra nyelvi lenyomatairól. ; In: Acta et Studia Japonica Budapestiensia. KRE-BTK Japán Tanszék. Budapest. 2007.

Az én-te kapcsolat mint kommunikációs alapviszony.; In: Studia Caroliensia. 2008. 2. 53-57.

Költészet és szakralitás. Egy Goethe-vers és fordításai.; In: Studia Caroliensia. 2008. 2. 120-127.

A szárny szó jelentései és konnotációi a köznyelvben, a Biblia nyelvében és a magyar költészetben. In: Studia Caroliensia. 2008. 2. 140-147.

A Szűz Mária litániák szemantikai megközelítése. In: Vallástudományi Szemle 2011/3.106-114.

A világteremtés nyelvi eszközei Kovács András Ferenc költészetében. In: Vallástudományi Szemle 2012/4. 49-59.

"Cselekvésbeszéd" és szakralitás Pilinszky János költészetében

Vallástudományi Szemle 2013. 3. szám, 49-60.

A hajnal képei a magyar költészetben. Vallástudományi Szemle, 2016. 1. sz. 42-54.

 

 

 

 Marcellina Spannraft

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1958
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: (+36)-1- 483-29-36

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: Semantic Structures in Hungarian
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1982
Discipline(s): Hungarian Linguistics and Literature
Russian Linguistics and Literature
General and Applied Linguistics
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Social and Communication Sciences
Department: Department of Communication and Media Studies
Current Position(s): Associative professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: Scientific researcher

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Interpersonal Communication
Language and Society
Sacral Communication
Semantics

Membership in Research Groups and Projects
Communication and Sacrality Research Group

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2004. Textbook writing
2012. Textbook writing
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate (combined)
Russian Superlative (combined)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Society of Linguistics  
Hungarian Society of Communication Science  
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

(Nádor Orsolyával mint társszerzővel) Nyelv - társadalom - kultúra. KRE BTK és a Patrocínium Kiadó, Bp., 2012.

Spannraft Marcellina – Sepsi Enikő – Bagdy Emőke – Komlósi Piroska – Grezsa Ferenc (szerk.): Ki látott engem? Buda Béla 75. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2014. 444 oldal

Költészet és szakralitás, KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2016.

Chapters in Books

„Ne rejtsd el előlem arcodat”. Adatcsokor – kommentárokkal. In: Mártonfi, Papp, Slíz (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum. Budapest. 2006. 471-475.

Az összetartozás kifejezésének nyelvi és nem nyelvi eszközei. In: Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Raabe Kiadó, Budapest, 2009. 1-32.

Retorikai és stilisztikai alakzatok. In: Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest, 2009. október, 1-15.

Az erősítés és mozgósítás nyelvi eszközei a beszédekben In: Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. január, 1-18.

A klasszikus és a korszerű retorika. In: Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március 1-21.

A hagy ige jelentése Krasznahorkai László Az urgai fogoly című könyvében. In Havas Ferenc – Horváth Katalain – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014. 444-451.

 

Kapcsolat és kommunikáció – Buda Béla metaforáinak tükrében. In Spannraft Marcellina – Sepsi Enikő – Bagdy Emőke – Komlósi Piroska – Grezsa Ferenc: Ki látott engem? Buda Béla 75. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2014. 104-115.

A költő mint spirituális közvetítő. In Vassányi Miklós és mtsai (szerk.): A spirituális közvetítő. KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2014. 355-365.

.Vizuális észleletek adekvát nyelvi közvetítése a színházi előadások narrált változatában. In Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 176. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 254-258.

Kulturális különbségek nyelvi lenyomatai japán haikukban és fordításaikban. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 265-270.

Növénynevek szerepe a kortárs magyar haikuirodalomban. In Farkas Ildikó, Sági Attila (szerk.): Kortárs Japanológia I. Budapest, KRE—L’Harmattan Kiadó, 2015. 227-239.

Keresztény jelek a kortárs magyar haikuköltészetben. In Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet, KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2016, 625-643.

Az örömről -- nyelvünk és kultúránk tükrében. In Sepsi Enikó et al. (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Studia Caroliensia, KRE -- L'Harmattan, Budapest, 2016. 100-115.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Kultúra és szókészlet. A japán tea- és virágkultúra nyelvi lenyomatairól. ; In: Acta et Studia Japonica Budapestiensia. KRE-BTK Japán Tanszék. Budapest. 2007.

Az én-te kapcsolat mint kommunikációs alapviszony.; In: Studia Caroliensia. 2008. 2. 53-57.

Költészet és szakralitás. Egy Goethe-vers és fordításai.; In: Studia Caroliensia. 2008. 2. 120-127.

A szárny szó jelentései és konnotációi a köznyelvben, a Biblia nyelvében és a magyar költészetben. In: Studia Caroliensia. 2008. 2. 140-147.

A Szűz Mária litániák szemantikai megközelítése. In: Vallástudományi Szemle 2011/3.106-114.

A világteremtés nyelvi eszközei Kovács András Ferenc költészetében. In: Vallástudományi Szemle 2012/4. 49-59.

"Cselekvésbeszéd" és szakralitás Pilinszky János költészetében

Vallástudományi Szemle 2013. 3. szám, 49-60.

A hajnal képei a magyar költészetben. Vallástudományi Szemle, 2016. 1. sz. 42-54.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin