Készült: 2023-07-02
Módosítás: 2023-08-29

Zsebők Csaba

Cím: Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1974
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-483-2936

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2012
Tudományág: történelemtudomány
Disszertáció címe: A macedónkérdés Bulgáriában 1919-1934 - magyar diplomaták szemével
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak):  történelemtudomány
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Beosztás: főiskolai tanár

Korábbi munkaadó: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Beosztás: főiskolai tanár

Kutatási és oktatási szakterületek
Kommunikáció- és médiatörténet, politikatörténet, interetnikus kapcsolatok (Közép-Európa, Balkán), diplomáciatörténet, oktatástörténet, újságírás


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága külsős kutatója (2015-2021).

Az Acta Wekerleensis tudományos időszaki kiadvány szerkesztőbizottsági tagja (2017-2022). 

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2016-2022 tanszékvezető, WSUF
 2017-2022 szenátus - teljes jogú tag, WSUF
 2018-2022 tudományos titkár, WSUF
 2020-2022 Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, WSUF
 2016-2022 TDT-titkár, WSUF
 2023 OTDK-ra felkészítés, KRE
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 angol  középfok C
 bolgár  középfokúnak megfelelő szakmai
 orosz  alapfok C
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Bolyai emlékplakett Bolyai Kezdeményező Bizottság  2006
Bolyai emlékgyűrű Bolyai Kezdeményező Bizottság  2007
Aranytoll díj Cserhát Művész Kör  2022

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Bolgár-Magyar Történész Vegyes Bizottság   tag (2014-)
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2015-2023 BTA TTI (Szófia) kutatás, mobilitási projekt
2017-2023 Macedón Tudományos Intézet (Szófia)  kutatás
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

( MTMT )

    Független idézők összesen: 0


Független idézők összesen: 17
Tudományos közlemények összesen: 38


Csaba Zsebők

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1974
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-483-2936

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2012
Discipline: Historical Science
Title of Thesis: The Macedonian issue in Bulgaria 1919-1934 – through the eyes of Hungarian diplomats
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Historical Science
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Social and Communication Sciences
Department: Department of Communication and Media Studies
Current Position(s): College Professor

Previous Employer: Wekerle Sándor Business College
Previous Position Held: College Professor


Areas of Research and Teaching

communication history, media history, interethnic relations (Central Europe & Balkans)political history, diplomatic history, educational history, journalism


Membership in Research Groups and Projects

external researcher (2015-2021), Committee of National Remembrance

editorial board member (2017-2022), Acta Wekerleensis 


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 English  intermediate
 Bulgarian  professional language exam
 Russian  basic
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Bolyai plaque Bolyai Kezdeményező Bizottság  2006
 Bolyai ring Bolyai Kezdeményező Bizottság  2007
 Golden Pen Cserhát Művész Kör  2022

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian–Bulgarian Joint Academic History Commission member (2014-)
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2015-2023 BAS (Institute for Historical Studies) research, mobility project
2017-2023 Macedonian Scientific Institute (Sofia) research
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

( MTMT )

    Number of independent citations : 0


Number of independent citations : 17
Number of scientific publications: 38

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin