Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-03

Simonfi Zsuzsanna

Cím: Dr.
Nem: nő
Születési év: 1961
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: neveléstudomány
Disszertáció címe: Az intuíció pedagógiai megközelítése
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1999
Tudományág(ak): pedagógia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
pedagógia szakos tanár 2000
Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító 1993
Budapesti Református Theológiai Akadémia   1986
Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szak 1981
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Tanárképző Központ
Beosztás: egyetemi adjunktus

Kutatási és oktatási szakterületek
Neveléstörténet, neveléstörténet szövegek alapján
Neveléselmélet
Emberkép,ökológia,nevelés
Iskolai sokszínűség
Egyházi iskolák belső világa


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012- Minőségbiztosítási Bizottság
2013- Évfolyammentor
2017- Benda Kálmán Szakkollégium Tanárképző Műhely vezetője
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német középfokú „C” típusú nyelvvizsga
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
I. díj Új Pedagógiai Szemle által szakdolgozatok számára kiírt pályázaton (Téma: az értékelés és osztályozás problematikája)  
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Comenius Társaság Tag
Tanárképzők Szövetsége Tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

  Független idézők összesen: 0
  Tudományos közlemények összesen: 9


  Folyóiratcikkek

 • 2022 : Bodonyi Edit ; Pazonyi Judit ; Simonfi Zsuzsanna - Az otthonoktatás. Elfogadás, elutasítás vagy tabu? Az otthonoktatás kontextusai
  SZOCIÁLPEDAGÓGIA 20 pp. 5-29. , 27 p. (2022)
  Egyéb URL: http://real-j.mtak.hu/23685/7/szocped2022_20.pdf
 • 2018 : Simonfi Zsuzsanna - A keresztyén nevelés szempontjai a református tananyagfejlesztés számára
  MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS: REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKLAP 2018 : 1 pp. 5-12. , 8 p. (2018)
  REAL-J: 11357/1/2018_01_kijavitott.pdf#page=3
 • 2017 : Simonfi Zsuzsanna - A gyermekközpontú pedagógia protestáns megközelítésben: Comenius
  [A Child-Centred Protestant Pedagogy: Comenius]
  HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 7 : Supplement 2 pp. 180-190. , 11 p. (2017)
 • 2008 : Simonfi Zsuzsanna - A humán tudományok paradigmáinak átrendeződése a XIX–XX. század fordulóján
  STUDIA CAROLIENSIA 3-4 pp. 183-203. , 21 p. (2008)
 • 2003 : Simonfi Zsuzsanna - Krisztusi szó a nemzedékek párbeszédében
  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 208-211. , 4 p. (2003)
 • 2000 : Simonfi Zsuzsanna - Párhuzamok Rabelais Gargantua című műve és Freinet pedagógiája között
  PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 1-2 pp. 41-54. , 14 p. (2000)
 • 1994 : Simonfi Zsuzsanna - Az értékelés és az osztályozás problematikája
  ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 44 : 7-8 pp. 187-190. , 4 p. (1994)
  Matarka: 32502

 • Könyvrészletek

 • 2020 : Simonfi Zsuzsanna - Dilemmáim a disszertációm témaválasztása kapcsán
  In: Bíró, Zsuzsanna Hanna; Tóth, Tamás (szerk.) Témaválasztási dilemmák a neveléstudomány határterületein
  pp. 72 - 83.
 • 2011 : Simonfi Zsuzsanna - Szakrális mozdulat a reformpedagógiában. Az intuíció megjelenése és értelmezése az új Iskola pedagógiájában
  In: Sanda, István Dániel; Simonfi, Zsuzsanna - Sanda, István Dániel (szerk.) Nevelés a szakralitás dimenziójában
  pp. - .
 • 2006 : Simonfi Zsuzsanna - Az újszülötthöz és a csecsemőhöz való viszony változása az elmúlt évtizedekben a szoptatási gyakorlat átalakulása alapján
  pp. 197 - 209.

 

Könyvfejezetek

Tudnivalók a portfólió elkészítéséről. In: Dringó-Horváth Ida - Fischer Andrea: Tanárjelölti kézikönyv. Patrocinium Budapest, 2015. 143-150

Nyilvános megjelenések

Az V. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott „A mai magyar református középiskolák identitása” című előadás társelőadójaZsuzsanna Simonfi

Title: Dr.
Gender: F
Year of Birth: 1961
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Education/ PhD on Education researches
Title of Thesis: Pedagogical approach of intuition
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1999
Discipline(s): School Psychology Specialisation
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities Pedagogy teacher 2000
Teachers College Budapest School-teacher 1993
Theological Academy of the Reformed Church in Budapest   1986
Teachers College Pécs Hungarian Language and Literature – History course 1981
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Teacher Training Center
Department:
Current Position(s): Assistant professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Teached subjects in BA courses: history of education, educational theory
Specialization:
Ecology, education
Based on history of education texts
School diversity
Internal world of church schools

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate C
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
1st award Új Pedagógiai Szemle’s tender for theses (Evaluation and Classification Issues)  
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)


Chapters in Books

Szakrális mozdulat a reformpedagógiában – Az intuíció megjelenése és értelmezése az Új Iskola pedagógiájában. In: Tanulmánykötet. Gondolat Kiadó Budapest, 2011 (megjelenés alatt)

A humán tudományok paradigmáinak átrendeződése a XIX–XX. század fordulóján. Studia Caroliensia, 2008. 3-4. 183-203.

Az újszülötthöz és a csecsemőhöz való viszony változása az elmúlt évtizedekben a szoptatási gyakorlat átalakulása alapján. In: Csak az igazat, a tiszta igazat. THÉMA Budapest, 2006. 197-209.

Krisztusi szó a nemzedékek párbeszédében. Lelkipásztor, 2003. 6. 208-211.

Párhuzamok Rabelais Gargantua című műve és Freinet pedagógiája között. In: Pedagógusképzés, 2000. 1-2. 41-54.

Az értékelés és az osztályozás problematikája. Új Pedagógiai Szemle, 1994. 7-8. 187-190.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Az V. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott „A mai magyar református középiskolák identitása” című előadás társelőadója

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin