Készült: 2020-04-29
Módosítás: 2020-10-30

Óbis Hajnalka

Cím: PhD
Nem: Nő
Születési év: 1972
Születési hely: Mátészalka
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: Latin nyelvtudomány
Disszertáció címe:  Észak-Afrika polgári és vallási élete az újabb augustinusi levelek alapján - A defensio módszerei Aurelius Augustinus levelezésében


Oklevelet kiállító intézmény: Debreceni Egyetem, Latin szöveghagyomány- római civilizáció doktori program

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995, 1998
Tudományág(ak): történettudomány, latin nyelv, olasz nyelv
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debreceni Egyetem)

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Nyíregyházi Egyetem, Történettudományi és Filozófiai Intézet (2007-2019)
Beosztás: főiskolai docens

Korábbi munkaadó: Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen (2002-2006)

Beosztás: tanár olasz-magyar két tanítási nyelvű tagozaton

Korábbi munkaadó: Debreceni Egyetem Történelem Intézet (1994-2002)

Beosztás: megbízott óraadó

 

Kutatási és oktatási szakterületek:

Kutatás: Aurelius Augustinus levelezése és a késő antikvitás társadalma, vallási élete

Oktatás: Az ókori Hellász és Róma története, Latin nyelv, Olasz nyelv

 

 Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

DE OTKA Az organikus állam- és történelemszemlélet latin nyelvű forrásainak vizsgálata (2000-2003)

DE OTKA A görög és latin fejedelem és polgártükrök (2005-2007)

TÁMOP A pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása (2009-2011 és 2014-2015)

DE OTKA Erkölcs, kötelesség és bűn fogalomrendszerének hálózata Cicerótól Szent Istvánig (2012-2016)

EFOP Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen (2017)

KRE BTK kari kutatócsoport Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig (2020-tól folyamatban, kutatásvezető: Dr. Csízy Katalin)

 

 Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 orosz  középfokú állami nyelvvizsga, C-típus
 olasz  felsőfok, MA diploma
 latin  felsőfok, MA diploma
 német  középfokú írásbeli nyelvismeret
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció  
 MTA Köztestületi Tag    
 Ókortudományi Társaság    
 Magyar Patrisztikai Társaság    
 Magyar Neolatin Társaság    
 Tanárképzők Szövetsége    

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
 2014  Római La Sapienza Egyetem, Dipartimento di Storia Culture e Religioni  egy hónapos kutatás
 2013  Római La Sapienza Egyetem, Dipartimento di Storia Culture e Religioni  rövid, két hetes tanulmányút
 2000  Milano, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Storia Antica négy hónapos kutatás, doktori disszertáció befejezése
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     
     
     

 

Publikációs lista

( MTMT )

 

Monográfiák

-Szerkesztett kötetek, folyóiratok

-Könyvfejezetek

-Cikkek tudományos folyóiratokban

-

Hajnalka Óbis

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1972
Place of Birth (Country): -Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: -

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Linguistics (Latin)
Title of Thesis: Civil and Religious Life in North Africa on the Basis of the Recently Found Augustinian Letters: The Methods of Defensio in Augustine's Correspondence
Issuing Institution: University of Debrecen, The intellectual traditions and translation of the Latin text and the civilization of ancient Rome doctoral programme

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995, 1998
Discipline(s): History, Latin, Italian
Issuing Institution: Lajos Kossuth University (University of Debrecen)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): assistant professor

Previous Employer: University of Nyíregyháza, Institute of Philosophy and History (2007-2019)
Previous Position Held: college associate professor

Previous Employer: Csokonai Vitéz Mihály Secondary School, Debrecen (2002-2006)

Previous Position Held: teacher in a bilingual Hungarian-Italian education programme

Previous Employer: University of Debrecen, Institute of History (1994-2002)

Previous Position Held: external lecturer

 


Areas of Research and Teaching
Research area: The letters of Augustine of Hippo and the society and religious life of the late antiquity

Teaching: The history of ancient Greece (Hellas) and Rome, Latin language and Italian language


Membership in Research Groups and Projects

DE OTKA The analysis of "The organic theory of the state and the view of the history" in Latin written sources (2000-2003)

DE OTKA The portraits of ancient Greek and Latin princes and citizens (2005-2007)

TÁMOP Building service and research networks that support teacher training (2009-2011 and 2014-2015)

DE OTKA System of Ideology of Ethic, Duty and Sin from Cicero to St. Stephen (University of Debrecen 2012-2016)

EFOP Knowledge development and its utilization at University of Nyíregyháza (2017)

KRE BTK Cultural memory ranging from antiquity to contemporary times - faculty research group of the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary (2020, in progress, project leader: Katalin Csízy PhD)


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 Russian  Intermediate
 Latin  Degree
 Italian  Degree
 German  Intermediate
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 Hungarian Society for Ancient Studies  
 Hungarian Patristic Society  
 Hungarian Neolatin Society  
 Association for Teacher Education in Hungary  
 Public Body of Hungarian Academy of  Sciences  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
 2014 Universita di Roma La Sapienza Dipartimento di Storia Culture e Religioni  one-month research
 2013  Universita di Roma La Sapienza Dipartimento di Storia Culture e Religioni  two-week study visit
 2000  Milano, Universita Cattolica del Sacro Cuore Dipartimento di Storia Antica  four-month research, completing the doctoral (phD) dissertation
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

( MTMT )

 

Monographs

 -

 

Chapters in Books

 -

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 -

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin