Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-13

Szakály Sándor

Cím: Dr. / Dr. habil. / Prof. Dr.
Nem: férfi
Születési év: 1955
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1982
Tudományág: történelem
Disszertáció címe: Magyar tábori csendőrség 1938-1944
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1980
Tudományág(ak): történelem-könyvtár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
  Kandidátus, MTA Doktora; Habilitáció; Egyetemi tanár 1990; 2006; 2006; 2007
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár

Korábbi munkaadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar
Beosztás: Egyetemi tanár


Egyéb korábbi munkaadó: Veszprémi Pannon Egyetem
Beosztás: Egyetemi tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék
Beosztás: Tudományos szaktanácsadó, egyetemi tanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatás: Magyarország 1919 és 1945 közötti történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar királyi csendőrség és honvédség története, az 1919 és 1945 közötti időszak politikai-és sporttörténete

Oktatás: A háborúk és a hadművészet története; Jelenkori magyar történelem 1920-1945; Jelenkori magyar történelem 1918-2000; Újkori és jelenkori egyetemes hadtörténet; Újkori és jelenkori magyar hadtörténet; Társadalmak, hadseregek, hadszínterek

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2012-2014 között az MTA BTK Történettudományi Intézetének témacsoport-vezetője (Horthy-kori témacsoport).

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1999-2000 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, főigazgató
2013 tudományos rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2014- főigazgató, VERITAS Történetkutató Intézet
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német középfok
orosz felsőfok
angol alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Bezerédj-díj Bezerédj Alapítvány kuratóriuma 1993
Zrínyi Miklós-díj Honvédelmi Miniszter 2001
Supka Géza emlékérem Supka Magdolna 2002
Dr. Szobonya Zoltán emlékérem Szobonya Zoltán 2011
Großes Ehrenzeichen
um Verdienste für die
Republik Österreich
Az Osztrák Köztársaság elnöke 2012
Korunk Kulcsa-díj Korunk folyóirat szerkesztősége 2013
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Történelmi Társulat alelnök
MTA Történettudományi Bizottság tag
Magyar Olimpiai Akadémiai Tanácsa alelnök
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tag
Osztrák-Magyar Tudományos
és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány
kuratóriumi elnök
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányi tag
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsa
elnök
Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tag
Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság tag
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság választmányi tag
Magyar Hadtudományi Társaság tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1995- Finnországi Jyväskylä-i Egyetem vendégelőadó
2012 Babes-Bolyai Egyetem vendégelőadó
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
Nagy József,
ELTE
Székely Határvédelmi Erők története a visszaemlékezések tükrében (1940-1944)  
     
Takács Bence,
Semmelweis Egyetem
A televíziózás szerepe a magyarországi iskolás 13-17 éves fiúk és lányok fizikai aktivitásában.  
Fráter Olivér,
KRE BTK
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a magyar állambiztonság (1948-1956)  
Tóth Tibor
(társtémavezető),
Debreceni Egyetem

Hungarista Mozgalom emigrációtörténete. 2007. „summa cum laude”
Reszegi Zsolt
(társtémavezető),
Debreceni Egyetem
Honvéd ejtőernyősök. A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között 2012 „summa cum laude”
Onyestyák Nikolett,
Semmelweis Egyetem
A sport és politika kapcsolata Magyarországon az 1980-as években a nyári olimpiák tükrében 2010 „summa cum laude”
Bognár Zalán,
ELTE
Magyarok hadifogságban Magyarországon. A magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok a hazai források tükrében 1944-1945 2007 „summa cum laude”
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Závodi Szilvia,
ELTE
Életmód, életkörülmények és mentalitás a magyar katonatiszt-családoknál a 20. század első felében 2013
Kiss Ferenc Gábor,
Szegedi Tudományegyetem
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941 2012
Olasz Lajos,
Szegedi Tudományegyetem
A kormányzó helyettesi intézmény története (1941-1944) 2009
Kovács Zoltán András,
Pécsi Tudományegyetem
A Szálasi kormány belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban 2008
Tóth József,
Pécsi Tudományegyetem
A hadsereg, a tisztikar és a politika 1945-1949 2006
Becze Csaba,
Pécsi Tudományegyetem
A magyar királyi honvéd légierő harci alkalmazása a második világháborúban (1939-1945) 2006
Kaiser Ferenc,
Debreceni Egyetem
A magyar királyi csendőrség története a két világháború között 2001
Bene János,
Debreceni Egyetem
A nyíregyházi huszárok 1999
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

- Testvéri földön a magyar szabadságért. A Rácz Gyula vezette magyar partizáncsoport harcai. Budapest, 1985. Zrínyi Katonai Kiadó, 41 old.
- A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvető Könyvkiadó, 272 old.
- Náray Antal visszaemlékezése 1945. (Sajtó alá rend., bev. és jegyzetek) Bp. 1988. Zrínyi Katonai Kiadó, 150 old.
- Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre 1942-1943. (Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Szakály Sándor és Szabó Péter) Bp. 1989. Zrínyi Katonai Kiadó, 275 old.
- Olimpiatörténeti tanulmányok. (Szerkesztette.: Som Ferenc és Szakály Sándor) Bp. 1989. Eötvös Kollégium, 128 old.
- A magyar tábori csendőrség. Bp. 1990. Zrínyi Kiadó, 154 old.
- Bangha Ernő: A magyar királyi testőrség 1920-1944. Bp. 1990. Európa Könyvkiadó, 407 old. (A személyi anyagot sajtó alá rendezte: Szakály Sándor)
- Hadsereg, politika, társadalom. Bp. 1991. Lánchíd Kiadó, 170 old.
- Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (A jegyzeteket és az utószót írta: Szakály Sándor) Bp. 1992. Európa Könyvkiadó, 499 old.
- Honvédelmi miniszterek 1848 – 1994.(Ács Tibor – Balogh Gyula – Bencze László – Hegedűs Zoltán – Liptai Ervin – Móricz Lajos -- Szakály Sándor) Bp. (1994.) Zrínyi Kiadó. /Szakály Sándor a 75 – 114.oldal közötti rész szerzője./
- Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bp. 1999. Ister Kiadó, 139 old. (Második kiadás 2000.)
- 1848-1849. Örökség és emlékezet. Erbe und Erinnerung. (Szerkesztette: Szakály Sándor) Bécs, 1999. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 154 old.
- A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Bp. 2000. Ister Kiadó, 173 old.
- A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és Adattár. Bp. 2001. Ister Kiadó, 409 old.
- Honvédség és tisztikar 1919-1947. Válogatott írások 1984-2002. Bp. 2002. Ister Kiadó, 309 old.
- Kik voltak, honnan jöttek? Katonákról, történelemről, önmagunkról I. Cikkek, interjúk, dokumentumok Bp. 2003. Ister Kiadó, 214 old.
- A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és Adattár: Második, javított, kiegészített kiadás. Bp. 2003. Ister Kiadó, 409 old.
- Század vagy ezred? Katonákról, történelemről, önmagunkról II. cikkek, interjúk. Bp. 2004. Ister Kiadó, 367 old.
- A bécsi döntésektől a Szovjetunió elleni hadba lépésig – lehetőségek és kényszerek -. Bp. 2004. Szent István Társulat. 16 old.
- Múltunkról – kritikusan? Katonákról, történelemről, önmagunkról III. Kritikák. Bp. 2005. Ister Kiadó, 313 old.
- Katonák, csendőrök, ellenállók. (Tanulmányok.) Kaposvár, 2007. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, 114 old.
- Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Budapest, 2013. Magyar Napló. 301. old.

- Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások Magyarország XX. századi történelméről. Budapest, 2013. Kárpátia Stúdió, 211. old.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


- Az Olimpiatörténeti Szeminárium tíz éve. In: Som Ferenc - Szakály Sándor (szerk.): Olimpiatörténeti tanulmányok. Bp. 1989. Eötvös Kollégium. 6-11. old.

 

Könyvfejezetek

- Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső vezetése. Adattár I. rész A-K. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. szám 354-392.old.
- Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső vezetése. Adattár II. rész L-Z. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 3. szám 567-598. old.
- A magyar katonai elit a második világháború időszakában. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 1. Salgótarján, 1987. 463-472. old.
- A magyar katonai felső vezetés társadalmi és anyagi helyzete 1919-1945. In: Hajdu Tibor (szerk.): „A magyar katonatiszt” (1848-1945). Bp. 1989. MTA TTI 85-112. old.
- Források és módszerek a honvédség tisztikarának összetételéhez. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 2. Gyula, 1989. 191-197. old.
- Egy életút vázlata. O'sváth László. In: Fejezetek a M. kir. Belügyminisztérium történetéből 1919-1945. Bp. 1992. BM Kiadó. 55-62. old.
- Egy közbiztonsági őrtestület létrehozása és feladata a 19-20. század fordulóján. (A magyar királyi csendőrség.) In: Rendi társdalom a polgári társadalom 3. Salgótarján, 1992. 325-330. old.
- Erkölcs, politika és nemzettudat a volt magyar királyi honvédség tisztikarában. In: Katonaetika. Tanulmánygyűjtemény. Bp. (1993.) Zrínyi Kiadó 157-177. old.
- A magyar királyi honvédség 2. hadserege keleti hadszíntérre történt kiküldésének előzményei. In: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Salgótarján, 1993. 13-25. old.
- A magyar királyi csendőrség, az első központosított magyar közbiztonsági őrtestület. In: A dualista Magyarország rendvédelme. (Bp. 1993. BM Kiadó) 51-58. old.
- Magyarország katonapolitikai helyzete a hadba lépéstől a 2. hadsereg kiszállításáig. In: A második világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai. Kiegészítő kötet. Hódmezővásárhely, 1993. 182-186. old.
- Magyarország katonapolitikai helyzetének alakulása a magyar 2. hadsereg frontra küldése előtt. In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 25. Kaposvár, 1994. Somogy megyei Levéltár 337-345. old.
- Hungarian-German Military Cooperation during World War II. In: Romsics Ignác (ed.): 20 th Century Hungary and the Great Powers. New York, 1995. Columbia University Press. 147-154. old.
- A katonapolitikai helyzet alakulása 1944 őszén Dél-Kelet-Európában. In: Honvéd Emléknap Makón. 1994. Makó, 1995. 5-9. old.
- Magyar –német katonai együttműködés a második világháborúban. In: Romsics Ignác (szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Bp. 1995. Teleki László Alapítvány 119-126. old.
- Levelek és tábori lapok a háborúból. Miről írtak a magyar katonák 1942-1943-ban? In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 26. Kaposvár, 1995. Somogy megyei Levéltár 303-316. old.
- Kiugrás vagy kitartás? In: II. Honvéd Emléknap Makón 1995. Makó, 1996.14-16. old.
- ’…zwischen Ungarn und der Sowjetunion ist der Kriegszustand eingetreten”. Ungarns Eintritt in den Krieg gegen die Sowjetunion. Hungarologische Beiträge N0 7. 85-100. old. Jyväskylä, 1996. Universität Jyväskylä.
- A Magyarországi Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének tisztikara 1919. In: 1918. Sfarsit si inceput de epoca. Korszak vég – korszakkezdet. The End and the Beginning. Satu Mara – Zalau, 1998. Editura „Lekton” Zalau si Editura Muzeului Satmarean. 459-470. old.
- Trianontól Párizsig. Kétségek és remények között, Magyarország 1920-1947. In: Kurucz Gyula (szerk.): Romlás és reménység. (Bp. 2000.) Kortárs Kiadó – MVSZ 209-223. old.
- A Magyar Királyi Honvédség születése. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 2000. Rubicon – Aquila Könyvek. 366-368. old.
- Szabadságküzdelmeink a múlt században. In: A magyar honvédelem ezer éve. Bp. 2000. (ELTE BTK – MTT Tanári tagozat) 28-33. old
- Trianontól Párizsig. (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947.) In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XV. Nyíregyháza, 2001. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár 137-153. old.
- Magyar hadba lépés a Szovjetunió ellen 1941-ben. Egy kényszerpálya következményei. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Debrecen, 2002. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem… 113-120. old.
- Hungary enters World War II. „… a state of War exists between Hungary and the Soviet Union”. In: A Millennium of Hungarian Military History. Ed.: László Veszprémy – Béla K. Király. Boulder – Highland Lakes, 2002.
- A m. kir. Honvédség hegyicsapatainak tábornokai. In: Emlékezés a hegyicsapatokra 1999. Bp. 2002. Honvéd Hegyivadász Alapítvány – Paktum Nyomdaipari Társaság. 67-73. old.
- A trianoni békediktátum és az önálló magyar hadsereg létrehozása. In: „… ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Balassagyarmat – Várpalota, 2002. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár. 95-99. old.
- A magyar katonai attaséi szolgálat személyi összetétele 1919-1945. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Bp. 2003. Osiris Kiadó. 234-247. old.
- Szombathelyi Ferenc. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. (Bp.) 2003. Kossuth Kiadó. 182-185. old.
- Werth Henrik. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. (Bp.) 2003. Kossuth Kiadó. 156-157. old
- A Nagy Trianon palotától a Belvedere-kastélyig. In: Márai Sándor: Ajándék a végzettől. (Bp. 2004.) Helikon Kiadó 5-14. old.
- Adalékok a katonai ellenállási mozgalom történetéhez. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Piliscsaba, 2004. PPKE BTK. 188-197. old.
- A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás vezetői 1919-1945. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Bp.) 2005. Argumentum Kiadó 671-690. old.
- Egy katonai attasé felmentése és nyugállományba helyezése 1941-ben. In: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szerkesztették: Hermann Róbert – Zakar Péter. Szeged, 2007. Belvedere Meridionale. 459-468. old.
- 1956 Ahogy ma látjuk. In: ITT – OTT Kalendárium 2007. A Magyar Baráti Közösség 2007-es Évkönyve. (Ada, USA), 2007. Magyar Baráti Közösség. 106-115. old.
- Magyarország a második világháborúban. Rövid áttekintés. In: ITT – OTT Kalendárium 2007. A Magyar Baráti Közösség 2007-es Évkönyve. (Ada, USA), 2007. Magyar Baráti Közösség. 199-211. old.
- A második világháború magyar áldozatairól és emlékük megőrzéséről. In: Kegyelet és emlékezet. (Budapest, 2007. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság) 104-107. old.
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc, ahogyan ma látjuk. In: Kegyelet és emlékezet. (Budapest, 2007. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság) 120-128. old.
- A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások a magyar királyi honvédség tagjai ellen. In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk: Szederjesi Cecília. Salgótarján – Budapest, 2008. Nógrád Megyei Levéltár – 1956-os Intézet. 115-123. old.
- Voltunk, vagyunk; leszünk? In: Kiáltás. Üzenet az utódoknak. Félszáz nemzeti elkötelezettségű értelmiségi érzelmei és nézetei nemzetről, hazáról, nemzeti jelképekről. Szerkesztette: Mészáros László és Szőcs Géza. Kecskemét, 2008. Kecskeméti Lapok Kft. 235-238. old.
- Halassy Olivér. In: Nemzeti évfordulóink. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 24. old.
- Bóbis Gyula. In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 46. old.
- Rajki (Reich) Béla. In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 56. old.
- Schlosser Imre. In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 56. old.
- Gerevich Aladár. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 18. old.
- Mező Ferenc. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 33. old.
- Kemény Ferenc. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 50. old.
- Takács Károly. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 59. old.
- Újpesti Torna Egylet. In: Nemzeti évfordulóink. Bp. 2009. Balassi Intézet. 63-64.old.
- Náday István „útravalója”. In: Lymbus 2008. Magyarságtudományi forrásközlemények. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet – Klebelsberg Kuno Alapítvány – Magyar Országos Levéltár – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – Országos Széchényi Könyvtár. 315-319. old.
- Benito Mussolini kitiltása az Osztrák-Magyar Monarchiából, 1909-ben. In: Lymbus 2009. Magyarságtudományi forrásközlemények. Bp. 2009. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet – Klebelsberg Kuno Alapítvány – Magyar Országos Levéltár – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – Országos Széchényi Könyvtár. 231-232. old.
- A trianoni békediktátum. In: Legyen hited és lészen országod. A trianoni Magyarország kordokumentumai. Szerkesztette: Vertel Beatrix – Acsády György – Püspöky István. Bp. 2009. Árgyélus Grafikai Stúdió. 9-15. old.
- A sportos katonatiszt. Adalék Gömbös Gyula katonai pályafutásának rekonstruálásához. In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Szerk.: Háda Béla – Majoros István – Maruzsa Zoltán – Petneházi Margit. Bp. 2009. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 367-378. old.
- Magyarország a második világháborúban. In: Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Szerk: Lőrincz László. Bp. 2010. Történelemtanárok Egylete. 52-56. old.
- A lövész és a kiképzés. In: Lőrincz Csaba: A mérték. Egybegyűjtött írások tőle és róla. Bp. 2010. Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány – Méry Ratio Kiadó. 677-680. old.
- Múltidéző. In: A Páneurópai Piknik és a határáttörés húsz év távlatából. Szerkesztette: Gyarmati György. Bp. 2010. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – L’Harmattan Kiadó. 9-10. old.
- Hetven éve történt. In: Illésfalvi Péter – Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940. Barót, 2010. Tortoma Könyvkiadó. 5-6. old.
- Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg létrejötte (1919-1920). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerkesztette: Miklós Péter. Szeged, 2010. Belvedere Meridionale 307-312. old.
- Magyarország a második világháborúban és a magyar katonai felső vezetés 1939-1945. In: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerkesztők: Baráth Magdolna – Bánkuti Gábor – Rainer M. János. Budapest, 2011. L’Harmattan Kiadó 319-328. old.
- Lengyel Béla hazatérése. In: Lengyel Béla: Európa forgószelében. Visszaemlékezések. Tapasztalatok és benyomások egy katona életéből. Szarvas, 2011. Digitális Kalamáris (3)-4. old.
- Magyarország hadba lépése. In: Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác. (Budapest, 2011.) Kossuth Kiadó – Hadtörténeti Intézet és múzeum. 23-30. old.
- A katonai elit. In: Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác. (Budapest, 2011.) Kossuth Kiadó – Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 45-54. old.
- A magyar királyi honvéd tisztikar és a „zsidókérdés” 1938-1942. In: Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Szerkesztette: Molnár Judit. Budapest, 2011. Nonprofit Társadalomkutató Egyesület. 267-276. old.
- Volt-e alternatíva? Magyarország 1939-1941. In: Korrajz 2010. A XX. Század Intézet évkönyve. Miért beszélnek az európaiak még mindig a háborúról? A kötetet összeállította: Schmidt Mária – Bernáth Gábor. Budapest, 2011. XX. Század Intézet. 145-152. old.
- Ajándék. In: Killyéni András: Szabó-Orbán Olga: a lány, aki meghódította a világot. Kolozsvár, 2011. A szerző magánkiadása. 5-6. old.
- Ajánlás. In: Tiszaugi-Szabó Tamás, vitéz: Vitézekről (nemcsak) vitézeknek. H. n., 2012 (2011) Megjelent a szerző kiadásában. 9. old.
- Magyar küldöttség Kemal Atatürk temetésén Törökországban, 1938. november In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni” Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk: Gebei Sándor – ifj. Bertényi Iván – Rainer M. János. Eger, 2011. Líceum Kiadó. 273-282. old.
- Napló, naplószerű emlékirat, emlékirat? Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945 nyomán a naplóíró felelősségéről és a forráskritika fontosságáról. In: Emlékirat és történelem. A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napoca, 2011. augusztus 22-27.) azonos című paneljének anyaga. Szerkesztette: Horváth Jenő – Pritz Pál. Budapest, 2012. Magyar Történelmi Társulat – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 82-98. old.
- Dr. phil. Mező Ferencz kitüntetései az I. világháborúban. In: Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat XXXIX. kötet. Tanulmányok a történelemtudomány köréből. Tanulmányok a 70 éves Kertész István tiszteletére. Szerkeszti: Makai János. Eger, 2012. EKF Líceum Kiadó. 261-267. old.
- Özvegy Koltschakné” (Sophie Koltschak) levele „Nagyméltóságú Horthy tengernagy úrnak, Magyarország kormányzójának”. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest – Győr, 2012. 539-546. old.
- „Osztrák-magyar”… In: Horst Haselsteiner emlékkönyve. Budapest, 2012. Europa Institut Budapest, 175-176. old.
- Éltessen az Isten, még sokáig…In: „…mint egy mély folyóban…” Antológia OLÁH JÁNOS 70. születésnapjára. Budapest, 2012. Széphalom Könyvműhely, 124-127. old.
- Az utókor emlékállítása. In: Vallomások a második világháborúról Jászapátin és Jásziványon (Hevesiványon). Szerk.: Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna. Jászapáti, 2012. Jászapátiak Baráti Egyesülete. 5-6. old.
- Tábornokok az Ideiglenes Nemzeti Kormányban (1944-1945) In: Rendszerváltozások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerkesztő: Erdődy Gábor. Szerkesztő: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna. Budapest, 2013. ELTE Eötvös Kiadó. 163-169. old.

- A Szent László hadosztály parancsnoka Vitéz Szügyi Zoltán (1896-1967). In: Sipos 65. Tanulmányok Sipos József 65. születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Attila - dr. Romsics Ignác. Szeged, 2013, k.n. 157-176. old.

- A kolozsvári magyar királyi IX. honvéd hadtest parancsnokai 1940-1945. In: Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerkesztő: Kahler Frigyes. Szerkesztő: Bank Barbara. Budapest, 2013. Történelmi Ismeretterjesztő Egyesület. 193-202. old.

- A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés. Döntés a bevonulásról, 1941./Hungarian Military Leadership and the Recouquest of the Southern Territories. The Decision of the Occupation, 1941. In: Glatz Ferenc (Szerkesztette/Edit by): Magyarok és szerbek 1918-2012. Együttélés, múltfeltárás, megbékélés/ Hungarians and Serbs 1918-2012. Coexistence, Revealing the Past, Reconciliation. Budapest, 2013. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. 135-143. és 144-150. old.

-

Cikkek tudományos folyóiratokban

- A Horthy-hadsereg tábori csendőrségének megszervezése és alkalmazása a második világháború idején (1938-1944). Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 3. szám 376-402.old.
- Három dokumentum a 2. magyar hadsereg doni katasztrófájáról. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 4. szám 638-642. old.
- History Month by Month. Hungarian Digest, 1982. 5. szám 41-42. old.
- Revues d’histoire. Revue de Hongrie, 1982. 5. szám 110-112. old.
- A második világháborús magyar katonai felső vezetés összetétele. Tények és adatok. Valóság, 1983. 8. szám 78-91.old.
- Vita Nemeskürty Istvánnal. Mozgó Világ, 1984. 3. szám 41-46. old.
- A tisztikar szelleme és magatartása a második világháború időszakában. Beszélgetés Kéri Kálmán volt vezérkari ezredessel. Honvédségi Szemle, 1987. 8. szám 87-92. old.
- Politizáló hadsereg? A honvédség főparancsnoka a tisztikarról 1936-ban. História, 1984. 5-6. Szám 48-51. old.
- Egy lemondás okairól. Nagy Vilmos honvédelmi miniszter feljegyzése Horthy Miklós számára 1943-ból. Kritika, 1984. 8. szám 13-15. old. (Bonhardt Attilával közösen)
- Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső vezetése. Történelmi-statisztikai tanulmány a katonai elitről. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 1. szám 34-71. old.
- Stomm Marcel és a „magyar légió”. Mozgó Világ, 1984. 6. szám 67-74. old.
- A magyar tábori csendőrség jelvényei, 1924-1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 4. szám. 892-899. old.
- A szemtanú hitelességével. Hatz József emlékei 1944-1945 eseményeiről. Kritika, 1985. 2. szám 2-4. old. (Másodközlés: Látóhatár, 1985. 5. szám 159-167. old.)
- A hadsereg és a zsidótörvények az ellenforradalmi Magyarországon. Valóság, 1985. 9. szám 94-101. old.
- A Vörös Hadsereg tisztikara. Honvédségi Szemle, 1985. 10. szám. 6-10. old.
- The Liberation of Hungary. Hungarian Digest, 1985. 1. szám. 31-37. old.
- La libération de la Hongrie. Revue de Hongrie, 1985. 1. szám. 89-95. old.
- The Resistance Movement. HungarianDigest, 1985. 1. szám. 26-30. old.
- La mouvement de résistance. Revue de Hongrie, 1985. 1. szám. 76-81. old.
- „Mint katona… esküt tettem…” Nagy Vilmos honvédelmi miniszter 1943. május 3-i „Emlékeztető”-je Kállay Miklós miniszterelnök részére. Mozgó Világ, 1985. 12. szám 3134. old. (Bonhardt Attilával közösen)
- Náray Antal feljegyzései Magyarország hadbelépéséről. („1941. április 12-től”) Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 3. szám 690-704. old.
- Szombathelyi Ferenc vezérezredes és társai a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága előtt. Budapest, 1944. október 11-12. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 1. szám 182-202. old.
- ’Amit kötelességünk volt tenni.” Pruzsinszky László egykori tartalékos tüzér főhadnagy visszaemlékezéseit lejegyezte… Kritika, 1985. 11. szám 27. old. (ugyanez franciául: „… nous n’avons fait d’autre que notre devoir” Revue de Hongrie, 1986. 2. szám 109-111. old.)
- Az ellenforradalmi rendszer történetéhez. (Náray Antal: Magyarország Jugoszlávia elleni hadba lépéséről.) Kritika, 1986. 8. szám 31-33. old.
- Katonai múltunkról a jelenből. Honvédségi Szemle, 1986. 8. szám. 20-26. old.
- Memoirs. Hungarian Digest, 1986. 4. szám. 90-91. old.
- A katonai ellenállási mozgalom Magyarországon a második világháború éveiben. Honvédségi Szemle, 1987. 9. szám 12-19. old.
- A „hadüzenet”. Egy minisztertanácsi jegyzőkönyv margójára. Életünk (Szombathely), 1987. 2. szám 163-166. old.
- Wojskowy ruch oporu na Wegrech w latach drugiej wojny swiatowej. In: Razem W Walze. Warszawa, 1987. 65–91.
- The Officer Corps of the Hungarian Red Army. In: Revolution and Intervention in Hungary and its Neighbor States, 1918-1919. New York, 1988. Boulder 169-178. old.
- Náray Antal: Feljegyzéseim Magyarország hadba lépéséről (1941. április 12-től). 1. rész. Képes 7. 1988. 29. szám. 28-31. old. 2. rész. Képes 7. 1988. 30. szám. 24-25. old.
- Töredékek Náday István jegyzeteiből. Kortárs, 1988. 8. szám. 122-136. old.
- Vita Magyarország második világháborús szerepléséről. Hadtörténelmi Közlemények, 1988. 1. szám 149-154. old.
- Néhány gondolat Lajtos Árpád visszaemlékezései elé. Új Idő (Különszám) 1989. március 5-9. old
- Magyarország a második világháborúban és a magyar katonai felső vezetés. Bécsi Napló, 1990. 4. szám. 5. old.
- Néhány gondolat a volt Magyar Királyi Csendőrségről. In: A magyar rendvédelmi testületek és az önkormányzati szervezetek kapcsolata. Bp. 1990. (Rendvédelem-történeti Füzetek 1.) 38-44. old.
- Néphadseregből Honvédség? Hadak Útján, 1990. május-június 12-13.
- A recski kényszermunkatábortól az országházig. Kéri Kálmán nyugállományú vezérőrnagy, a magyar országgyűlés korelnöke, 1990. Nemzetőr (München), 1990. szeptember.
- Magyarország Szovjetunió elleni hadba lépésének politikai hátteréről. Új Honvédségi Szemle, 1991. 10. szám 29-34. old.
- Magyarország hadba lépése. Magyar Honvéd, 1991.06.14. 43. old.
- Egy közbiztonsági testület létrehozása és feladata a XIX-XX. század fordulóján. (A Magyar Királyi Csendőrség) Főiskolai Figyelő Plusz, 1990. 2. szám 213-218. old.
- A katonai vezetés és a honvédelmi politika alakításának szintjei a két világháború közötti Magyarországon. Új Honvédségi Szemle, 1991. 11. szám 37-42. old.
- „… Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott”. Egy döntés politikai hátteréről. Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 2. szám 27-44. old.
- A „hadüzenet”. Egy minisztertanácsi jegyzőkönyv margójára. História, 1992. 2. szám. 12-14. old.
- A két világháború közötti rendvédelmi szervezetek tevékenységének néhány jellemzője. In: Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 1992. II. évf. 3. szám 29-34. old.
- The Composition of the Higher Military Elite. In: Lengyel, György (ed.): Hungarian Ecnomy and Society during World War II. New York, 1993. Boulder 103-125. old.
- Hadügyminiszterek, honvédelmi miniszterek 1919-1945. Új Honvédségi Szemle, 1993. 2. füzet 8-27. old.
- Egy hadseregparancsnok emlékezete – Jány Gusztáv vezérezredes. Magyar Honvéd, 1993. február 12. 14-15. old.
- Egy hadsereg emlékezete – A doni tragédia 50. évfordulójára. Bécsi Napló, 1993. 1. szám. 5. old.
- Magyar-német katonai együttműködés a második világháborúban. Új Honvédségi Szemle, 1994. 7. szám 26-29. old.
- Magyar-német katonai együttműködés a második világháborúban. Új Honvédségi Szemle, 1994. 7. szám 26-29. old.
- A magyar királyi csendőrség, 1881-1945. Hadtudományi Tájékoztató, 1994. 1. szám II. kötet 88-100. old.
- Honvédségből honvédségbe. A magyar tisztikar 1944-1947-ben. Új Honvédségi Szemle, 1994. 7. szám 22-28. old.
- Budapest védői bírság előtt. Hadtudomány Tájékoztató 1994. 10. szám. 179-182. old.
- „Es wäre schön, zur Weinlese wieder daheim zu sein”. Ungarische Kriegspost aus den Jahren 1942 und 1943. In: Andere Helme – andere Menschen? Heimaterfahrung und Frontalltag im Zweiten Weltkrieg. Essen, 1995. Klartext Verlag. 81-98. old.
- A hadiállapot beállt. Rubicon, 1995. 4. szám. 10-14. old.
- Új hadsereg, új tisztikar? Rubicon, 1995. 5. szám. 31-33. old.
- A második világháború alatti magyar katonai elit. Karriertörténetek. Rubicon, 1995. 5. szám. Melléklet VII-XIII. old.
- 100 éve született. Vitéz, primor, felsőtorjai Kozma István altábornagy. Magyar Honvéd, 1996.szeptember 13. 22-23. old.
- A magyar királyi honvéd Hadiakadémia parancsnokai (1919-1944). Új Honvédségi Szemle, 1996. 9. füzet 18 old.
- Egy sztálini parancs – kommentár nélkül. Szivárvány, 1997. 3. szám. 147-148. old.
- A magyar királyi honvédség főparancsnokai (1921-1945). Új Honvédségi Szemle, 1998. 1. füzet 22 old.
- A magyar királyi csendőrség 1919-1941. Rendvédelem-történeti Füzetek VII. évf. 8. szám 1998. 95-102. old.
- A második világháború utolsó élő magyar tiszti arany vitézségi érmese. Magyar Honvéd, 1998.április 03. 24-25. old.
- A hadiállapot beállt. Rubicon, 1999. Első különszám 32-35. old.
- Volt-e alternatíva, Magyarország a második világháborúban. Rubicon, 1999. 5-6. szám. 58-62. old.
- A magyar katonatisztképzés százötven esztendeje. Honismeret, 1999. 5. szám 20-25. old.
- Nemzet és hadsereg. Ezer év üzenete. Új Honvédségi Szemle, 2000. 8. szám 2-3. old.
- A magyar királyi honvédség tisztikarának létrejötte és összetétele a két világháború közötti Magyarországon. In: Magyarország és Európa 1919-1938. Szeged, 2001. Belvedere Meridionale. 35-42. old.
- A „M. Kir. Honvéd Haditechnikai Intézet” parancsnokai. Új Honvédségi Szemle, 2001. 10. szám. 103106.old.
- A legfelsőbb hadúr. Rubicon, 2001. 1-2. szám. 37-39. old.
- A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnökei 1919. augusztus 12 – 1945. május 9. Új Honvédségi Szemle, 2002. 1. szám 96-115. old.
- 20. századi történelmünk személyiségei – és megítélésük a történelemben. Korunk (Kolozsvár) 2003. december (Harmadik folyam XIV/12) 61-64. old.
- Andreánszky Jenő emlékezései. Rubicon, 2003. 7-8. szám. 82-88. old.
- Elszalasztott lehetőség? Magyar kiválási kísérlet a második világháborúból. Új Horizont, 2004. 6. szám. (XXXII. évf.) 91-97. old.
- Filmmel megírt történelem. Új Horizont, 2005. 2. szám. (XXIII. évf.) 172. old.
- Múltról a mából. Hatvan éve fejeződött be a második világháború Európában. Bécsi Napló, 2005. május-június (XXVI. évf. 3. szám) 1. old.
- Gyöngyösi János katonai anyakönyvi lapja. Hol született Gyöngyösi? Rubicon, 2007. 1-2. szám 44-45. old.
- Igazságszolgáltatás helyett leszámolás. A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások a magyar királyi honvédség tagjai ellen. Magyar Napló, 2007. május (XIX. évf. 05. szám) 37-40. old.
- A katonai elit Magyarországon 1919-1945. Rubicon, 2007. 4-5. szám 40-43. old.
- Egy elmaradt bevonulás. Páger Antal felmentésének hiteles története. Rubicon, 2007. 4-5. szám 115. old.
- Születésnapi köszöntő a 85 éves dr. Bezerédj Zoltánnak Kölnbe. Bécsi Napló, 2007. május-június (XXVIII. évf. 3. szám) 10. old.
- Elment egy hadtörténész. Dr. Rázsó Gyula (1930-2007) halálára. Új Honvédségi Szemle, 2007. augusztus. LXI. évf. 8. szám 141. old.
- A kormányzó és a kiugrás. 1944. október 15. Rubicon, 2007. 10. szám 62 -- 65. old.
- Mi az, avagy ki az a ROSKA? Magyar Honvéd, 2007. október 12. XVII. évf. 41. szám 22. old.
- 20 Jahre der Stiftung „Aktion Österreich-Ungarn”. Humboldt – Nachrichten (Berichte des Humboldts-Vereins Ungarn), Nr. 31. Dezember 2009. 8 - 10. old.
- Búcsú a mecénás Bezerédj Zoltántól. Bécsi Napló, 2008. január-február (XXX. évf. 1. szám) 10. old.
- A magyar külpolitikáról – 2008. Bécsi Napló, 2008. május – június (XXIX. évf. 3. szám) 3. old.
- Röpirat Werth Henrikről 1939-ből. Magyar Napló, 2008. április 21-24. old. XX. évf. 04. szám.
- Bizalmas tiszti parancs a magyar királyi 2. honvéd hadsereg tisztikara 1943-as tevékenységének az értékeléséről. Fons, 2008. 3. szám (XV. évfolyam) 361-371. old.
- Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrehozása és működése a két világháború közötti Magyarországon 1918-1945. Felderítő Szemle, 2008. november VII. évf. Emlékszám 19-45. old
- Nem minden emigráns hungarista! Rubicon, 2008. 2-3. szám 71. old.
- A katonai elit Magyarországon 1919-1945 között. Korunk (Románia). 2009. március III. folyam. 3. szám 63-70. old.
- Nemzetközi történész-konferencia az 1989. évi határnyitás évfordulóján. Soproni Szemle, 2009. Negyedik szám. Hatvanharmadik évfolyam. 427-432. old.
- Hol sírjaik domborulnak. Megtartó emlékezet. Rubicon, 2009. 3. szám 54-57. old.
- Katonai elit, 1919-1945. História, 2009. 4. szám (XXXI. évf. 4. szám) 25. old. (A Korunk 2009. márciusi számában /III. évf. 3. szám/ megjelent írás részlete.)
- Néhány adalék K. Német András Ellenforradalom és vörösterror -- Tamási 1919 című tanulmányához. Kommentár, 2009. 4. szám. 125-126. old.
- Rendhagyó könyvbemutató. Bécsi Napló, 2009. szeptember – október (XXX. évf. 5. szám) 12. old. (Sz. S. monogrammal.)
- 20 Jahre der Stiftung „Aktion Österreich-Ungarn”. Humboldt – Nachrichten (Berichte des Humboldts-Vereins Ungarn), Nr. 31. Dezember 2009. 8 - 10. old.
- Trianon. Magyar Napló, 2009. június XXI. évf. 6. szám 11-14. old.
- Akik a magyar katonai hírszerzést és kémelhárítást irányították (1919-1945). Felderítő Szemle, 2010. június IX. évf. 2. szám 83-120. old.
- A magyar tábori csendőrség. Rubicon, 2010. 1. szám 26 -- 31. old.
- A csapatcsendőrség. Rubicon, 2010. 1. szám 30. old.
- A Nemzeti Hadsereg 1919-1922. Rubicon, 2010. 4-5. szám 90-103. old.
- Benito Mussolini kitiltása az Osztrák-Magyar Birodalomból 1909-ben. Közreadja: --. Rubicon, 2010. 3. szám 23. old. (A Lymbusban megjelent anyag újraközlése.)
- Segélykérelem 1928-ból. Hadtörténelmi Közlemények, 2010. május 14. Ünnepi különszám. Csákváry Ferenc köszöntése. 155-158. old.
- Kádár Gyula főhadnagy nősülési engedélye. Hadtörténelmi Közlemények, 2010. december (123. évf. 4. szám) 1031-1034. old.
- A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés. História, XXXIII. évf. 2011. 9-10. szám. 18-22. old.
- Dr. Csernohorszky Vilmos (Budapest, 1929. augusztus 17. – Neuburg an der Donau, 2011. január 3.) Bécsi Napló, 2011. január – február XXXII. évf. 1. szám 10. old.
- Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (1.) Írta, válogatta és jegyzetekkel ellátta: - -. Honvédségi Szemle, 2011. július (65. évf. 4. szám) 45-47. old.
- Hadvezérek nélkül. A magyar katonai felső vezetés a második világháborúban. Rubicon, 2011. 7. szám 10-17. old.
- Hatvanöt esztendő. Honvédségi Szemle, 2011. január (65. évf. 1. szám) 1. old.
- Tábornok az Eötvös Collegiumból. Magyar Napló, 2011. április (XXII. évf.) 44-49. old.
- Adalékok Kemény Ferenc életútjához. Katonai szolgálatának időszaka 1880-1893. In: Kemény Ferenc és kora. Szerk.: Szabó Lajos – Szőts Gábor. Budapest, 2011. Magyar Sporttudományi Társaság. 9-15. old. Magyar Sporttudományi Füzetek – II.
- Nagybányai ifjabb vitéz Horthy István karpaszomány viselésére jogosult címzetes tizedes kinevezése emléklapos hadnaggyá. Hadtörténelmi Közlemények, 2011. június (124. évf. 2. szám) 577-581. old.
- Elveszett önállóság. A megszállás forgatókönyve és megvalósítása. Rubicon, 2011. 5. szám 57-- 59. old.
- Közös ügyünk: a magyar sport. M E. dok (Kolozsvár), 2011/1. VI. évf., 1. szám 4. old.
- A modern kori olimpiák első magyar bajnoka. Hajós Alfréd (1878-1955) M E. dok 2011/1. VI. évf., 1. szám 83-88. old.
- Elődök nyomában. Fejezetek a magyar tudományos katonai szaksajtó történetéből. Honvédségi Szemle, 2011. május (65. évf. 3. szám) 60-61. old.
- Kassa bombázása és a hadba lépés. Rubicon, 2011. 6. szám 52-56. old.
- Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (1.) Honvédségi Szemle, 2011. július (65. évf. 4. szám) 45-47. old.
- Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (2.) Honvédségi Szemle, 2011. szeptember (65. évf. 5. szám) 50-52. old.
- Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (3.) Honvédségi Szemle, 2011. november (65. évf. 6. szám) 51-53. old.
- Sport és honvédelem. Sportoló katonák, honvédő sportolók (1868-1945). Korunk (Románia), 2012. június III. folyam 6. szám. 44-47. old.
- Népbírósági eljárások a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség tagjai ellen. Honvédségi Szemle, 2012/5. szám (140. évf.) 53-56. old.
- Az én hősöm Bertalan Árpád. múlt-kor, 2012 Tavasz 146. old.
- Hogyan is történt? Tények, események Magyarország második világháborús történetéből. Rubicon, 2012. 4-5. szám 102-107. old.
- Olimpiákról, sportról, sajtóról. ME. DOK 2012/1. szám (VII. évf. 1. szám) 4. old.
- Manno Miltiadesz „tényleges állományú főtanár”. Néhány adalék egy all-round sportember életútjához. Rubicon, 2012. 7. szám 46-47. old.
- Horthy katonái. Feltétel nélkül követték a Legfelsőbb Hadurat határon innen és túl. múlt-kor, 2012 Tél 40-45. old.
- A két világháború közötti katonai attaséi szolgált személyi összetétele. Felderítő Szemle, 2013. november (XII. évf. 2. szám) 22-39. old.

- Két „Mária Teréziás” Kaposvárról. In: Peremirat. Köszöntő írások Makai Ágnes 70. születésnapjára. Hadtörténelmi Közlemények, 2013. (126. évf. Különszám) 221-227. old.

Konferenciaközlemények

- Honvédségből honvédségbe. A tisztikar 1944-1945-ben. In: A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp. 1993. 120-127. old.
- Az Osztrák-Magyar Monarchia tábori csendőrsége. (Rövid áttekintés.) In: Háború, forradalom, Trianon. Bp. (1996. ORFK) 55-58. old.
- Esetek: In: Tudományos konferencia A kommunizmus fekete könyvéről. (Bp. 2000.) XX. Század Intézet. 134-137. old.
- A magyar katonasport és a katonasportolók tevékenysége (1868-1945) bemutatásának tudományos lehetőségeiről és módszereiről. MSTT VII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Budapest, 2009. május 27-29.
- Communist Take Over in Hungary 1944-1947. In: Remember Europe 1948-1989. Presentations. International Conference Budapest, 12-14 April 2011. Bp. 2011. 1956-os Pesti Srác Alapítvány. 7-9. old.
- Szurmay Lajos, tábornok az Eötvös Collegiumból. In: Lustrum. Ménesi út 11-13. Ediderunt László Horváth, Krisztina Laczkó, Károly Tóth, et András Péterffy (Appendix). Budapest, 2011. Typotex Kiadó – Eötvös Collegium. 553-562. old.
- Adalékok Kemény Ferenc életútjához. Katonai szolgálatának időszaka 1880-1893. In: Kemény Ferenc és kora. Szerk.: Szabó Lajos – Szőts Gábor. Budapest, 2011. Magyar Sporttudományi Társaság. 9-15. old. Magyar Sporttudományi Füzetek – II.

Recenziók

- Várak és történelem. (Sugár István: A budai vár és ostromai.) Magyar Nemzet, 1980.06.22. 13. old
- A magyarországi németek rövid története. Bellér Béla tanulmánya. Magyar Nemzet, 1980.11.29. 13. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1982. 4. szám 80. old.
- Napjaink a történelemben. (Berend T. Iván: Napjaink a történelemben) Egyetemi Lapok, 1981.06.22. 5. old
- Budapesti közéleti névmutató 1945-1950. Magyar Nemzet, 1981.05.17. 13. old
- Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 1. szám. 139-141. old
- A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938-1944. Dombrády Lóránd monográfiája. Magyar Nemzet, 1981.03.29. 13. old
- Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910-1970. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 2. szám. 299-301. old
- Luknyickij, Pavel: Magyar napló 1944. november – 1945. április. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 1. szám. 141-142. old
- A gyarmati rendszer története 1870-1955. Salgó László és Balogh András könyve. Magyar Nemzet, 1981.01.18. 13. old. (ugyanez franciául: Revue de Hongrie, 1981. 5. szám. 80. old.
- A Bartha Miklós Társaság. Sebestyén Sándor kötete. Magyar Nemzet, 1981.08.25. 4. old
- Fejezetek a Magyar Néphadsereg történetéből. Magyar Nemzet, 1982.06.01. 4. old
- Groehler, Olaf: A koreai háború 1950-1953. A KNDK elleni amerikai agresszió bukása. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 1. szám. 131-132. old
- Mikics Lajos: Politika, úriság és becsület Horthy tisztikarában. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 4. szám. 661-663. old
- Montgomery tábornagy emlékiratai. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 1. szám. 128-131. old
- Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse. (Póka-Pivny Aladár – Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse.) Magyar Nemzet, 1982.08.03. 4. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1983. 3. szám. 110-111. old.
- Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. (Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49.) Egyetemi Lapok, 1983.12.12. 4. old. (Ugyanez németül: Neue Zeitung, 1983.10.22. 7. old.
- Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938-1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 1. szám. 141-143. old
- A Hadtörténelmi Közlemények 1954-1978. évfolyamainak mutatója. Századok, 1983. 2. szám. 485-486. old
- Sixty-eight Talks (Hitler hatvannyolc tárgyalása 1938-1944.) Hungarian Diegest, 1983. 6. szám 92. old. (ugyanez franciául. Revue de Hongrie, 1983. 6. szám. 68-69. old.
- Könyv a koalíciós időkről. A polgári ellenzék. (Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949.) Magyar Hírlap, 1983.08.06. 9. old
- Kalasnyik, Mihail Haritinovics: Tűzpróba. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 1. szám. 138-139. old.
- Konyev, Iván Sztyepanovics: A délnyugati irányban. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 2. szám. 297-299. old.
- A „hadúr” e szívességet sohasem felejtette el. A hadsereg a politikában, a politika a hadseregben. (Vargyai Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években.) Magyar Hírlap, 1983.12.22. 8. old.
- Voenno-blokovaja politika imperializma. Isztorija i szovremennoszty. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 3. szám 494-496. old.
- Vargyai Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 1. szám. 154-156. old.
- Shovy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. szám. 396-398. old.
- Ami benne van – s ami nincs. Shovy Kálmán naplója és emlékirata 1918-1945. Magyar Hírlap, 1984.01.21. 9. old.
- Fiatalkorában ismerte meg a háborút. Clausewitz. (Perjés Géza: Clausewitz.) Magyar Hírlap, 1984.03.10. 8. old.
- The „Notorius” Bárhorys. (Nagy László: A rossz hírű Báthoryak.) Hungarian Digest, 1985. 2. szám. 50-51. old.
- Vargyai Gyula a II. világháborús Magyarországról. Tengelytörés. Magyar Hírlap, 1985.10.25. 8. old.
- Almásy Pál: Sopronkőhidai napló. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 1. szám. 186-170. old. és Kritika, 1985. 5. szám 28-29. old.
- Vargyai Gyula: Sisak és cilinder. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 1. szám. 173-174. old.
- Állam az államban. Út a II. világháború felé. Az előzményekről – Vargyai Gyula könyve. Vargyai Gyula: Sisak és cilinder. Magyar Hírlap, 1985.01.24. 8. old.
- Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Kritika, 1985. 6. szám 40. old.
- Az 1944. év históriája. História évkönyv 1984. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 3. szám 706-708. old.
- Les Báthory maudits par László Nagy. (Nagy László: A rossz hírű Báthoryak.) Revue de Hongrie, 1985. 2. szám 113-115. old
- Nemzettudat (lanul?) (Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években.) Élet és Irodalom, 1986.07.25. 11. old.
- Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944-ig. (Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944.) Magyar Hírlap, 1986.07.18. 8. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1987. 5. szám 74-75. old.)
- Koalíción belül, koalíción kívül. (Izsák Lajos: A koalíció évei Magyarországon 1944.1948.) Élet és Irodalom, 1986.11.28. 11. old.
- Huszadik századi magyar krónika. (Balogh Sándor – Gergely Jenő – Izsák Lajos - Jakab Sándor – Pritz Pál – Romsics Ignác: Magyarország a XX. században.) Élet és Irodalom, 1986.07.11. 10. Old.
- Izsák Lajos: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt 1944-1949. Palócföld, 1986. 4. szám. 80-82. old.
- Military History of Hungary (Magyarország hadtörténete) Hungarian Digest, 1986. 1. szám. 86-87. old.
- Mucs Sándor: Politika és hadsereg Magyarországon 1944-1948. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 4. szám. 799-800. old.
- Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 3. szám. 619-620. old.
- Egy tábornok emlékei. Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. Életünk, 1986. 9-10. szám. 957-960. old.
- Szabó Bálint: Az „ötvenes évek”. Palócföld, 1986. 5. szám 61-63. old.
- Tilkovszky Loránt: Bajcsy-Zsilinszky. Írások tőle és róla. Palócföld, 1986. 6. szám 82-83. old.
- Vargyai Gyula: Tengelytörés. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 1. szám. 215-217. old.
- Az okkupáció. (Bencze László: Bosznia és Hercegovina okkupációja 1878-ban.) Élet és Irodalom, 1987.08.21. 10. old.
- Magyarország a második világháborúban. (Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban.) Palócföld, 1987. 3. szám. 86-88. old.
- Egy ezredév. Gondolatok egy új népszerű összefoglalóról. Magyar Nemzet, 1987.05.09. 10. old
- Sz. Heisz Alex (Szakály Sándor): A honvédség emlékezete. (Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban.) Bécsi Napló, 1987. 1. szám 12. old.
- Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Kritika, 1987. 10. szám 26-27. old.
- Györkei Jenő: Legenda, valóság, tragédia. A nemzetközi brigádok történetéből. Palócföld, 1987. 6. szám. 75-77. old.
- Beszélő dokumentumok. (Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában 1941-1945.) Élet és Irodalom, 1987.06.05. 10. old.
- A Military History of Hungary Vol. II. (Magyarország hadtörténete 2. kötet) Hungarian Digest, 1987. 1. szám 56-57. old.
- Romsics Ignác: Gróf Bethlen István politikai pályája 1901-1921. Kritika, 1987. 11. szám 29. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1988. 2. szám. 94-95. old., franciául: Revue de Hongrie, 1989. 2. szám. 94-95. old.)
- Volt egyszer egy hadsereg. (Dombrády Lóránd – Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség 1919-1945.) Élet és Irodalom, 1988.04.29. 10. old.
- Egy diplomata emlékeiből. Hory András kötetének margójára. (Hory András: Bukaresttől Varsóig.) Magyar Nemzet, 1988.02.06. 10. old.
- Military Treatise from the 18th Century (Jeney: A portyázó.) Hungarian Digest, 1988. 1. szám 97. old. (ugyanez franciául: Un manuel d’art, militaire du XVIIIe siécle. Revue de Hongrie, 1989. 2. szám. 94-95. old.)
- Korom Mihály: A magyar fegyverszünet 1945. Palócföld, 1988. 4. szám. 72-74. old.
- Kislexikon az ellenállásról. (A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kislexikon.) Ellenállók, antifasiszták. 1988. 1. szám. 16. old.
- A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kislexikon. Kritika, 1988. 11. szám. 36-37. old.
- Nehéz esztendők krónikája 1949-1953. Kritika, 1988. 6. szám. 39. old.
- A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Palócföld, 1988. 4. szám. 70-72. old.
- A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban. (M. Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban.) Honvédségi Szemle, 1988. 7. szám. 96-98. old.
- Vida István: Koalíció és pártharcok 1944-1948. Kritika, 1988. 5. szám. 27-28. old.
- A krónikások. Gondolatok a Pergőtűz olvastán. (Szabó Péterrel.) Magyar Nemzet, 1989.02.06. 2. old.
- Gosztonyi Péter: Légiveszély, Budapest! Kritika, 1989. 12. szám 44. old.
- Thoughts about a new series of books „Helmet and Top Hat”. Hungarian Digest, 1989. 2. szám 110-111. old
- Zinner Tibor – Róna Péter: Szálasiék bilincsben. Kritika, 1989. 2. szám 41. old.
- Fogarassy László: A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása. Hadtörténelmi Közlemények, 1990. 3. szám 161-162. old.
- Egy koronatanú a háborúról. Koszorús Ferenc Emlékiratai és tanulmányainak gyűjteménye. Hitel, 1990.11.28. 49-50. old.
- A Mindszenty-per. Kritika, 1990. 11. szám. 37-38. old.
- Vargyai Gyula: Puszta ország. Hadtörténelmi Közlemények, 1990. 3. szám 163-164. old.
- Bethlen István emlékirata, 1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 1. szám. 154-156. old.
- Őszinte hittel. Szász Béla: Minden kényszer nélkül. Forrás, 1991. 2. szám. 91-92. old.
- Egy katona feljegyzései. Gróf Stomm Marcel: Emlékiratok. Forrás, 1991. 5. szám. 94-95. old.
- Egy népbíró emlékeiből. Dr. Major Ákos: Népbíráskodás – forradalmi törvényesség. Forrás, 1991. 12. szám. 94-95. old.
- Megsárgult dokumentumok. Bárdossy László a népbíróság előtt. Élet és Irodalom, 1992.01.31. 10. old.
- Egy katona emlékezései. (Koszorús Ferenc Emlékirata és tanulmányainak gyűjteménye.) Bécsi Napló, 1992. 3. szám 12. old.
- Königgrätz: A testvérháború vége. (Bencze László: Königgratz.) Új Honvédségi Szemle, 1992. 5. szám. 126-128. old.
- Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Kritika, 1992. 10. szám. 43-44. old.
- Egy volt magyar királyi külügyminiszter visszaemlékezései. Hennyey Gusztáv: Magyarország sorsa Kelet és nyugat között. Forrás, 1993. 8. szám. 87-89. old.
- Hollósy-Kuthy László: Élményeim a második világháború alatt 1939-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 1993. 1. szám. 180-181. old.
- Ervin Rommel: Háború gyűlölet nélkül. Magyar Honvéd, 1993.09.10. 24-25. old.
- Frontnaplók a Don-kanyarból, 1942-1943. Hadtörténelmi Közlemények, 1993. 2. szám 199-200. old.
- Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 1. szám. 161-162. old.
- A nyíregyházi huszárok naplója. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 1. szám. 163-164. old.
- Raisz Attila: Napló a második világháború utolsó hónapjairól és a szovjet hadifogságról. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 2. szám. 186-187. old.
- Don kanyar. Egy hadsereg története. (Szabó Péter: Don-kanyar.) Magyar Nemzet, 1995.01.25.
- Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara 1920-1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1995. 1. szám. 206-207. old.
- Lehetett volna másként? (Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról.) Iskolakultúra, 1995. 1-2. szám. 148-149. old.
- Egy diplomata emlékezései. (Ullein-Reviczky Antal: Német háború – orosz béke.) Iskolakultúra, 1995. 1-2. szám. 149-151. old.
- Vélemények, adatok, meglátások. (Horthy Miklós – dokumentumok tükrében.) Iskolakultúra, 1995. 1-2. szám. 146-148. old.
- Diplomaták és diplomácia. Pritz Pál könyve a két háború közti külpolitikáról. Magyar Nemzet, 1996.03.05. 14. old.
- Történeti földrajzi kislexikon. Iskolakultúra, 1996. 6-7. szám. 157. old.
- Zsigmondy László: A 2. magyar hadsereg a Szovjetunió elleni háborúban, 1942-1943. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 162-163. old.
- Mindig kevesebben leszünk… Szabadhegy István huszár alezredes naplója 1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 164-165. old.
- Molnár András (szerk.): Hadtörténelmi tanulmányok. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 167-169. old.
- A magyar rendvédelem története. Belügyi Szemle, 1996. 11. szám. 121-122. old.
- Intervenció az internacionalizmus nevében. Szovjet katonai beavatkozás 1956-ban Magyarországon. Bécsi Napló, 1996. 6. szám. 9. old.
- Bibliográfia, nemcsak katonáknak! (A Zrínyi Kiadó kiadványai1981-1995. Bibliográfia.) Új Honvédségi Szemle, 1997. 5. szám 136-137. old.
- Testvérkereső. Az „Europa”-Club negyedik könyve. Bécsi Napló, 1997. 2. szám 11. old.
- Arccal az „új világ felé”. Bezerédj Zoltán: Arccal az osztály felé. Egy tanár jegyzetei. Bécsi Napló, 1997. 4. szám. 11. old.
- Hadsereg Erdélyben a 16-17. században. (B. Szabó János – Somogyi Győző: Az Erdélyi Fejedelemség hadserege.) Iskolakultúra, 1998. 1. szám. 123-124. old.

- Közelebb Magyarország második világháborús szereplésének megértéséhéhez (?) (Magyarország a második világháborúban. Lexikon.) Iskolakultúra, 1998. 4. szám. 107-108. old.

- Kereszténydemokrácia, Magyarország, 1944-1949. Az idők élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon 1944-1949. Iskolakultúra, 1998. 9. szám 107-108. old.

- Diktatúrákról – másként? (Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén.) Magyar Napló, 1999. 1. szám 59-60. old.

- Magyarország 1944-1990. (Izsák Lajos: Rendszerváltozástól rendszerváltásig. Magyarország története 1944-1990.) Iskolakultúra, 1999. 1. szám. 90-91. old.

- Megpróbáltatott, de továbbélő nemzet. Bécsi Napló, 1999. 3. szám 10. old.

- Egy sokat vitatott korszakról – szakszerűen, tárgyilagosan. (Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918-1945.) Iskolakultúra, 1999. 5. szám. 102-103. old.

- Legenda és/vagy valóság. (Benedek István Gábor: Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte…) Magyar Napló, 1999. 8. szám. 60-61. old.

- Gondolatok a XX. századról. (Bezerédj Zoltán: Eszmék és történelem. Századvégi visszapillantás.) Bécsi Napló, 1999. 6. szám.12. old.

- Azonos a mérce? (Schmidt Mária: Azonos mércével. A visszaperelt történelem) Magyar Napló, 2004. március (XVI.évf.03.szám) 50-51. old.

- Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2004. március (117.évf. 1. szám) 305-306. old.

- És azután a sötétség. (Sulyok Dezső: Két éjszaka nappal nélkül.) Magyar Napló, 2005. február (XVII. évf. 02. szám) 41-42. old.

- Egy elfeledett diplomata és tettei. Szent-Iványi Domokos és a Magyar Függetlenségi Mozgalom. Bécsi Napló, 2005. március-április (XXVI. évf. 2. szám) 12. old.

- Román István: A vörös kolostor. Hadtörténelmi Közlemények, 2005. március-június (118. évf. 1-2. szám) 336-337. old.

- Miniszterelnökeink és honatyáink. (Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004.) Magyar Napló, 2005. július (XVII. évf. 07. szám) 40-41. old.

- Magyarország és a második világháború. (Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban) Új Honvédségi Szemle, 2006. május 138-140. old. (LX. évf. 5. szám)

- Írások az emigrációban (Kovács Imre: Virtuális Magyarország. Politikai írások 1948-1980. Válogatta, szerkesztette, az utószót írta és a jegyzeteket készítette: Szabó A. Ferenc. Budapest, 2005. Magyar Napló kiadó, 279 old.) Bécsi Napló, 2006. július-augusztus (XXVII. évf. 4. szám) 12. old.

- Ecsetvonások a kommunista diktatúrák portréihoz (Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött, Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században, Budapest, 2005. XX. Századi Intézet, 317 old.) Új Horizont XXXIV. évfolyam, 2006. 3. szám, 177-178. old.

- Sokak nevében. Stirling György: Megalázott nemzedék. Budapest, 2006. Püski Kiadó. 349 old. Bécsi Napló, 2006. november-december (XXVII. évf. 6. szám) 12. old.

- A megtorlás dokumentumai. Dokumentumok – Mosonmagyaróvár 1956. Szerkesztette: Böröndi Lajos – Garamvölgyi György. Bécs, 2006. integratio. Bécsi Napló, 2007. március-április (XXVIII. évf. 2. szám) 12. old.

- Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Hadtörténelmi Közlemények, 2007. március (120. évf. 1. szám) 375-377. old.

- Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok (1941-1953). Főszerkesztő: Varga Éva Mária. Levéltári Közlemények, 2007. 1. szám (Hetvennyolcadik évfolyam) 197-202. old.

- Az elfelejtett Mura mente. Göncz László: Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941-1945. Magyar Napló, 2007. augusztus.( XIX. évf. 08. szám) 25-26. old.

- Egy élet a katonai hírszerzés és kémelhárítás szolgálatában. (Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései.) Felderítő Szemle, 2007. szeptember. VI. évf. 3. szám 35-38. old.

- Lázár Károly testőr altábornagy visszaemlékezései. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt, a jegyzeteket készítette Bene János és Szabó Péter. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. március (121. évf. 1. szám) 186-187. old.

- Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. március (121. évf. 1. szám) 191-193. old.

- B. Kalavszky Györgyi – Illésfalvi Péter: Horthy Miklós élete képekben. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. március (121. évf. 1. szám) 200-201. old.

- „Béemesek” az olimpiákon. Állambiztonság és olimpia 1956-1988. (A dokumentumokat válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf – Takács Tibor) Magyar Napló, 2008. október (XX. évf. 10. szám) 65-66. old.

- Puskás – másként. Borsi-Kálmán Béla: Az Aranycsapat és kapitánya. Magyar Napló, 2008. december (XX. évf. 12. szám) 64-65. old.

- Illésfalvi Péter: Egy tartalékos honvédtiszt háborúja. Dr. Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói Erdélytől Dániáig, 1941-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. szeptember-december (121. évf. 3-4. szám) 808-809. old.

- Botlik József: Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921. Soproni Szemle, 2008. Negyedik szám. Hatvankettedik évfolyam. 468-470. old.

- Futó emlékek. Kő András: Tábori és a többiek. Magyar Edző, 2009. 2. szám 36-37. old., valamint Magyar Sporttudományi Szemle, 2009. 3-4. szám (10. évf. 40. szám) 66. old.

- Rózsás János: GULAG lexikon. Hadtörténelmi Közlemények, 2009. június (122. évf. 2. szám) 575-576. old.

- Egy konzervatív történetíró aktualitása. (A konzervatív kortárs. Tanulmányok Angyal Dávidról. Szerkesztette: Császtvay Tünde – Halász Ferenc – Ujváry Gábor.) Polgári Szemle, 2009. augusztus 5. évf. 4. szám. 115-117. old.

- Futballról, gazdaságról, hatalomról. (A játék hatalma. Futball – pénz – politika. Szerkesztette: Krausz Tamás – Mitrovits Miklós. Budapest, 2008. L’Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék 183 old.) Magyar Edző, 2009. 3. szám 37-38. old., valamint Magyar Sporttudományi Szemle, 2009. 3-4. szám (10. évf. 40. szám) 65. old.

- Forrásközlés, illetlen nagyvonalúsággal. Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1942-1943. A bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta. Kovács Tamás. Bp., Gondolat Kiadó, 2009. 158 old. Fons, 2009. 3. szám (XVI. évfolyam) 397-(405). old.

- Maruzs Roland: Vitéz és önfeláldozó magatartásért. Hősi halált halt és posztumusz kitüntetett katonáink adattára 1939 – 1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2009. szeptember (122. évf. 3. szám) 879-880. old.

- Péter Gábor és társai. (A politikai rendészeti osztályok 1945-1946. Szerk. Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf. Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. Főszerk.: Gyarmati György.) Magyar Napló, 2010. január (XXII. évf. 01. szám) 46-47. old.

- Szakszerűen és hitelesen – revízióról, irredentizmusról, Trianonról. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kommentár, 2009. 6. szám 111 – 113. old.. old.

- Sallay Gergely Pál: Seregszemle fémben, zománcban. A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei 1938-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2010. március – június (123. évf. 1-2. szám) 383-384. old.

- Messze szállt a kalapács. Kő András: A kalapácsvető aratása. Zsivótzky Gyula életpályája. Magyar Sporttudományi Szemle, 2010. 1. szám (11. évf. 41. szám) 48. old.

- Az altisztképzés hajdanvolt Mekkája. Földesi Ferenc: Erős hit – erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi Altisztképző Intézet 1924-1944. Veszprém, 2010. Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Honvédségi Szemle, 2010. július (64. évfolyam 4. sz.) 60. old.

- Hadifogságban – itthon. Bognár Zalán: Magyarok hadifogságban Magyarországon. Bp. 2010. Argumentum Kiadó. Magyar Napló, 2010. augusztus (XXII. évf. 08. szám) 69. old.

- Hitelesen a közelmúltról. Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994. Nagyítás, 2010. szeptember 1. II. évf. 35. szám. 13. old.

- Történetek a budai Várból. Sárközy Mátyás: Vérbeli Várbeliek. Magyar Napló, 2010. november (XXII. évf. 11. szám) 67. old.

- Kultúráról és politikáról. (Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk társadalomban”. Kommentár, 2010. 5. szám 112-114. old.

- Világháborús jelvények, kicsiben és nagyban. Sallay Gergely Pál Mindent a hazáért! Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulat- és emlékjelvények című könyvéről. Honvédségi Szemle, 2010. november (64. évf. 6. szám) 59. old.

- A nők útja a politikába. Simándi Irén: Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon, 1848-1938. Múltunk, 2010. 4. szám (LV. évf. 4. szám) 199-201. old.

- Földesi Ferenc: Erős hit – erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi Altisztképző Intézet 1924-1944. Veszprémi Szemle, 2010. 3-4. szám (12. évf. 19.) 166-169. old.

- Kalandok a második világháború előtt, alatt és azt követően. (Francis Shelton: Különleges küldetésem. Ügynök csellóval a II. világháborúban.) Felderítő Szemle, 2010. szeptember-december (IX. évf. 3-4 szám) 135-137. old.

- Egy katona portréja. Domonkos László: Az elfelejtett parancsnok. Kratochvil Károly élete című könyvéről. Honvédségi Szemle, 2011. január (65. évf. 1. szám) 63. old.

- Évtizedes ismeretek és tapasztalat… Skultéty Csaba: A szlovákok és mi egy kelet-nyugati publicista szemével. Magyar Napló, 2011. február (XXIII. évf. 02. szám) 65. old.

- Megkerülhetetlen adattár. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. (Budapest, 2010. Argumentum Kiadó.) Kaláka-Club (Austria) Évkönyv 2011. Bécs, 2011. Ausztria Magyarok Gazdasági Érdekközössége. 79-80. old. valamint: Bécsi Napló, 2011. május – június (XXXII. Évf. 3. szám) 12. old.

- Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Hadtörténelmi Közlemények, 2011. március (124. évf. 1. szám) 275-276. old.

- Háborús emlékek a távoli múltból. Damó Elemér: Honvédtiszt az I. világháborúban című könyvéről. Honvédségi Szemle, 2011. szeptember (65. évf. 5. szám) 59. old.

- Egy szakmai életút állomásai. (Fejezetek a magyar sportszociológia múltjából és jelenéből. Válogatás Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi publikációiból. Budapest, 2010. Double Printing Kommunikációs Kft. 313 old.) Magyar Sporttudományi Szemle, 2011. 3. szám (12. évf. 47. szám) 47. old.

- Dokumentumok a magyar kereszténydemokrácia XX. századi történelméből. (Szakolczai György – Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Budapest, 2011. Gondolat Kiadó.) Magyar Napló, 2011. december (XXIII. évf.) 65-66. old.

- Egy majdani Horthy-biográfia szinopszisa. (Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Budapest, 2011.Napvilág Kiadó.) Tekintet, 2012/3. május – június 25. évfolyam.146-153. old.

- Sportmúltunkról – sportmúltunkból. (Killyéni András: Kolozsvár sport-kultúrtörténete Trianon előtt (1868-1920) Kolozsvár, 2012. Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18-20. században. Pozsony, Kalligram, 2012.) Magyar Napló, 2012. október (XXIV. évf.) 66-67. old.

- Amikről egykoron hallgatni kellett, azokról ma szólnunk kötelesség. (Bank Barbara – Gyarmati György – Palasik Mária: „Állami titok”. Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945-1953. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó, 2012.) Magyar Napló, 2013. április (XXV. évf.) 67-68. old.

- Őszintén a háborúról. (Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló. Oroszország 1942-1943. Rubicon - Ház Kft. 2012.) Magyar Napló, 2013. szeptember (XXV. évf.) 66-67. old.

- „A híd elemei” – A közös modul tankönyveiről, amelyek összekötnek. Pro Publico Bono. Magyar Közigazgatás. 2013. 4. szám. 93-98. old.

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

- 2014. 09. 29. Megszállástól megszállásig. Magyarország a nagyhatalmak szorításában 1944-1949. (VERITAS Intézet)

- 2014. 05. 07. Jubileumi emlékkonferencia az Ellenzéki Kerekasztal megalakulásának 25. évfordulóján (VERITAS Intézet)

- 2013. november: A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos ülések, konferenciák szervezése (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

- Doctoral School of History first conference
11. 04. 2012.
- Klebelsberg
09. 05. 2012., Karoli Gaspar University

Nyilvános megjelenések

several times (MTV, Echo Tv, Hír Tv)


Sándor Szakály

Title: DSc
Gender: M
Year of Birth: 1955
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1982
Discipline: history
Title of Thesis: Hungarian Military Police1938-1944
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1980
Discipline(s): history and library studies
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
  PhD, Doctor of the Hungarian Academy of Sciences, Teacher with habilitation (Habil.), University Professor 1990, 2006, 2006, 2007
     
     
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Modern and Contemporary Hungarian History
Current Position(s): Head of Institute, University Professor

Previous Employer: University of Pannonia
Previous Position Held: University Professor

Other Previous Employers: Semmelweis University
Other Previous Positions Held: Senior Scientific Advisor, Univesity Professor


Areas of Research and Teaching

Research: Hungarian history from 1919 to 1945, Hungary in WWII, the history of the Hungarian Royal Gendarmerie and Army, Political and sport history of Hungary in the period from 1919 to 1945

Teaching: History of wars and the art of war; Contemporary Hungarian history 1920-1945; Contemporary Hungarian History 1918-2000; Modern and contemporary military history; Modern and contemporary Hungarian military history; Societies, armies, theatres of war

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German B2
Russian C1
English B1
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Bezerédj prize Board of Trsutees of the Bezerédj Foundation 1993
Zrínyi Miklós prize Minister of Defence 2001
Supka Géza medallion Magdolna Supka 2002
Dr. Szobonya Zoltán medallion Zoltán Szobonya 2011
Grand Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria President of the Republic of Austria 2012
Korunk Kulcsa prize Editor of Korunk Review 2013
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Magyar Történelmi Társulat Vice president
MTA Történettudományi Bizottság Member
Magyar Olimpiai Akadémiai Tanácsa Vice president
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Member
Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Head of the board of trustees
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Member of the board
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsa President
Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Member of presidency
Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság Member
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Member of the board
Magyar Hadtudományi Társaság Member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1985- Eötvös Loránd University - Eötvös József College Leader of seminar
  Eötvös Loránd University - Faculty of Humanities Assigned lecturer
1995- University of Jyväskylä (Finland) Guest lecturer
2007-2009 Kodolányi János College free-lance tutor
2009-2010 University of Pannonia tutor
2012 Babes-Bolyai University visitor tutor
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
József NAGY,
ELTE
Székely Határvédelmi Erők története a visszaemlékezések tükrében (1940-1944)  
     
Bence TAKÁCS,
Semmelweis Egyetem
A televíziózás szerepe a magyarországi iskolás 13-17 éves fiúk és lányok fizikai aktivitásában.  
Olivér FRÁTER,
KRE BTK
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a magyar állambiztonság (1948-1956)  
Tibor TÓTH
(társtémavezető)
Debreceni Egyetem
Hungarista Mozgalom emigrációtörténete.  
Zsolt RESZEGI
(társtémavezető)
Debreceni Egyetem
Honvéd ejtőernyősök. A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között  
Nikolett ONESTYÁK,
Semmelweis Egyetem
A sport és politika kapcsolata Magyarországon az 1980-as években a nyári olimpiák tükrében  
Zalán BOGNÁR,
ELTE
Magyarok hadifogságban Magyarországon. A magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok a hazai források tükrében 1944-1945  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szilvia ZÁVODI,
ELTE
Életmód, életkörülmények és mentalitás a magyar katonatiszt-családoknál a 20. század első felében 2013
Ferenc Gábor KISS,
Szegedi Tudományegyetem
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941 2012
Lajos OLASZ,
Szegedi Tudományegyetem
A kormányzó helyettesi intézmény története (1941-1944) 2009
Zoltán András KOVÁCS,
Pécsi Tudományegyetem
A Szálasi kormány belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban 2008
József TÓTH,
Pécsi Tudományegyetem
A hadsereg, a tisztikar és a politika 1945-1949 2006
Csaba BECZE,
Pécsi Tudományegyetem
A magyar királyi honvéd légierő harci alkalmazása a második világháborúban (1939-1945) 2006
Ferenc KAISER,
Debreceni Egyetem
A magyar királyi csendőrség története a két világháború között 2001
János BENE,
Debreceni Egyetem
A nyíregyházi huszárok 1999
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monographs

Testvéri földön a magyar szabadságért. A Rácz Gyula vezette magyar partizáncsoport harcai. Budapest, 1985. Zrínyi Katonai Kiadó, 41 old.

A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvető Könyvkiadó, 272 old.

Náray Antal visszaemlékezése 1945. (Sajtó alá rend., bev. és jegyzetek) Bp. 1988. Zrínyi Katonai Kiadó, 150 old.

Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre 1942-1943. (Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Szakály Sándor és Szabó Péter) Bp. 1989. Zrínyi Katonai Kiadó, 275 old.

Olimpiatörténeti tanulmányok. (Szerkesztette.: Som Ferenc és Szakály Sándor) Bp. 1989. Eötvös Kollégium, 128 old.

A magyar tábori csendőrség. Bp. 1990. Zrínyi Kiadó, 154 old.

Bangha Ernő: A magyar királyi testőrség 1920-1944. Bp. 1990. Európa Könyvkiadó, 407 old. (A személyi anyagot sajtó alá rendezte: Szakály Sándor)

Hadsereg, politika, társadalom. Bp. 1991. Lánchíd Kiadó, 170 old.

Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (A jegyzeteket és az utószót írta: Szakály Sándor) Bp. 1992. Európa Könyvkiadó, 499 old.

Honvédelmi miniszterek 1848 – 1994.(Ács Tibor – Balogh Gyula – Bencze László – Hegedűs Zoltán – Liptai Ervin – Móricz Lajos -- Szakály Sándor) Bp. (1994.) Zrínyi Kiadó. /Szakály Sándor a 75 – 114.oldal közötti rész szerzője./

Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban. Bp. 1999. Ister Kiadó, 139 old. (Második kiadás 2000.)

1848-1849. Örökség és emlékezet. Erbe und Erinnerung. (Szerkesztette: Szakály Sándor) Bécs, 1999. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 154 old.

A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Bp. 2000. Ister Kiadó, 173 old.

A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és Adattár. Bp. 2001. Ister Kiadó, 409 old.

Honvédség és tisztikar 1919-1947. Válogatott írások 1984-2002. Bp. 2002. Ister Kiadó, 309 old.

Kik voltak, honnan jöttek? Katonákról, történelemről, önmagunkról I. Cikkek, interjúk, dokumentumok Bp. 2003. Ister Kiadó, 214 old.

A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és Adattár: Második, javított, kiegészített kiadás. Bp. 2003. Ister Kiadó, 409 old.

Század vagy ezred? Katonákról, történelemről, önmagunkról II. cikkek, interjúk. Bp. 2004. Ister Kiadó, 367 old.

A bécsi döntésektől a Szovjetunió elleni hadba lépésig – lehetőségek és kényszerek -. Bp. 2004. Szent István Társulat. 16 old.

Múltunkról – kritikusan? Katonákról, történelemről, önmagunkról III. Kritikák. Bp. 2005. Ister Kiadó, 313 old.

Katonák, csendőrök, ellenállók. (Tanulmányok.) Kaposvár, 2007. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, 114 old.

Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Budapest, 2013. Magyar Napló. 301. old.

Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások Magyarország XX. századi történelméről. Budapest, 2013. Kárpátia Stúdió, 211. old.

 

Edited Books and Journals

Az Olimpiatörténeti Szeminárium tíz éve. In: Som Ferenc - Szakály Sándor (szerk.): Olimpiatörténeti tanulmányok. Bp. 1989. Eötvös Kollégium. 6-11. old.

Chapters in Books


Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső vezetése. Adattár I. rész A-K. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. szám 354-392.old.

Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső vezetése. Adattár II. rész L-Z. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 3. szám 567-598. old.

A magyar katonai elit a második világháború időszakában. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 1. Salgótarján, 1987. 463-472. old.

A magyar katonai felső vezetés társadalmi és anyagi helyzete 1919-1945. In: Hajdu Tibor (szerk.): „A magyar katonatiszt” (1848-1945). Bp. 1989. MTA TTI 85-112. old.

Források és módszerek a honvédség tisztikarának összetételéhez. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 2. Gyula, 1989. 191-197. old.

Egy életút vázlata. O'sváth László. In: Fejezetek a M. kir. Belügyminisztérium történetéből 1919-1945. Bp. 1992. BM Kiadó. 55-62. old.

Egy közbiztonsági őrtestület létrehozása és feladata a 19-20. század fordulóján. (A magyar királyi csendőrség.) In: Rendi társdalom a polgári társadalom 3. Salgótarján, 1992. 325-330. old.

Erkölcs, politika és nemzettudat a volt magyar királyi honvédség tisztikarában. In: Katonaetika. Tanulmánygyűjtemény. Bp. (1993.) Zrínyi Kiadó 157-177. old.

A magyar királyi honvédség 2. hadserege keleti hadszíntérre történt kiküldésének előzményei. In: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Salgótarján, 1993. 13-25. old.

A magyar királyi csendőrség, az első központosított magyar közbiztonsági őrtestület. In: A dualista Magyarország rendvédelme. (Bp. 1993. BM Kiadó) 51-58. old.

Magyarország katonapolitikai helyzete a hadba lépéstől a 2. hadsereg kiszállításáig. In: A második világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai. Kiegészítő kötet. Hódmezővásárhely, 1993. 182-186. old.

Magyarország katonapolitikai helyzetének alakulása a magyar 2. hadsereg frontra küldése előtt. In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 25. Kaposvár, 1994. Somogy megyei Levéltár 337-345. old.

Hungarian-German Military Cooperation during World War II. In: Romsics Ignác (ed.): 20 th Century Hungary and the Great Powers. New York, 1995. Columbia University Press. 147-154. old.

A katonapolitikai helyzet alakulása 1944 őszén Dél-Kelet-Európában. In: Honvéd Emléknap Makón. 1994. Makó, 1995. 5-9. old.

Magyar –német katonai együttműködés a második világháborúban. In: Romsics Ignác (szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Bp. 1995. Teleki László Alapítvány 119-126. old.

Levelek és tábori lapok a háborúból. Miről írtak a magyar katonák 1942-1943-ban? In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 26. Kaposvár, 1995. Somogy megyei Levéltár 303-316. old.

Kiugrás vagy kitartás? In: II. Honvéd Emléknap Makón 1995. Makó, 1996.14-16. old.

’…zwischen Ungarn und der Sowjetunion ist der Kriegszustand eingetreten”. Ungarns Eintritt in den Krieg gegen die Sowjetunion. Hungarologische Beiträge N0 7. 85-100. old. Jyväskylä, 1996. Universität Jyväskylä.

A Magyarországi Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének tisztikara 1919. In: 1918. Sfarsit si inceput de epoca. Korszak vég – korszakkezdet. The End and the Beginning. Satu Mara – Zalau, 1998. Editura „Lekton” Zalau si Editura Muzeului Satmarean. 459-470. old.

Trianontól Párizsig. Kétségek és remények között, Magyarország 1920-1947. In: Kurucz Gyula (szerk.): Romlás és reménység. (Bp. 2000.) Kortárs Kiadó – MVSZ 209-223. old.

A Magyar Királyi Honvédség születése. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 2000. Rubicon – Aquila Könyvek. 366-368. old.

Szabadságküzdelmeink a múlt században. In: A magyar honvédelem ezer éve. Bp. 2000. (ELTE BTK – MTT Tanári tagozat) 28-33. old

Trianontól Párizsig. (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947.) In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XV. Nyíregyháza, 2001. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár 137-153. old.

Magyar hadba lépés a Szovjetunió ellen 1941-ben. Egy kényszerpálya következményei. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. Debrecen, 2002. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem… 113-120. old.

Hungary enters World War II. „… a state of War exists between Hungary and the Soviet Union”. In: A Millennium of Hungarian Military History. Ed.: László Veszprémy – Béla K. Király. Boulder – Highland Lakes, 2002.

A m. kir. Honvédség hegyicsapatainak tábornokai. In: Emlékezés a hegyicsapatokra 1999. Bp. 2002. Honvéd Hegyivadász Alapítvány – Paktum Nyomdaipari Társaság. 67-73. old.

A trianoni békediktátum és az önálló magyar hadsereg létrehozása. In: „… ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Balassagyarmat – Várpalota, 2002. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár. 95-99. old.

A magyar katonai attaséi szolgálat személyi összetétele 1919-1945. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Bp. 2003. Osiris Kiadó. 234-247. old.

Szombathelyi Ferenc. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. (Bp.) 2003. Kossuth Kiadó. 182-185. old.

Werth Henrik. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. (Bp.) 2003. Kossuth Kiadó. 156-157. old

A Nagy Trianon palotától a Belvedere-kastélyig. In: Márai Sándor: Ajándék a végzettől. (Bp. 2004.) Helikon Kiadó 5-14. old.

Adalékok a katonai ellenállási mozgalom történetéhez. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Piliscsaba, 2004. PPKE BTK. 188-197. old.

A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás vezetői 1919-1945. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Bp.) 2005. Argumentum Kiadó 671-690. old.

Egy katonai attasé felmentése és nyugállományba helyezése 1941-ben. In: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szerkesztették: Hermann Róbert – Zakar Péter. Szeged, 2007. Belvedere Meridionale. 459-468. old.

1956 Ahogy ma látjuk. In: ITT – OTT Kalendárium 2007. A Magyar Baráti Közösség 2007-es Évkönyve. (Ada, USA), 2007. Magyar Baráti Közösség. 106-115. old.

Magyarország a második világháborúban. Rövid áttekintés. In: ITT – OTT Kalendárium 2007. A Magyar Baráti Közösség 2007-es Évkönyve. (Ada, USA), 2007. Magyar Baráti Közösség. 199-211. old.

A második világháború magyar áldozatairól és emlékük megőrzéséről. In: Kegyelet és emlékezet. (Budapest, 2007. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság) 104-107. old.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, ahogyan ma látjuk. In: Kegyelet és emlékezet. (Budapest, 2007. Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság) 120-128. old.

A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások a magyar királyi honvédség tagjai ellen. In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk: Szederjesi Cecília. Salgótarján – Budapest, 2008. Nógrád Megyei Levéltár – 1956-os Intézet. 115-123. old.

Voltunk, vagyunk; leszünk? In: Kiáltás. Üzenet az utódoknak. Félszáz nemzeti elkötelezettségű értelmiségi érzelmei és nézetei nemzetről, hazáról, nemzeti jelképekről. Szerkesztette: Mészáros László és Szőcs Géza. Kecskemét, 2008. Kecskeméti Lapok Kft. 235-238. old.

Halassy Olivér. In: Nemzeti évfordulóink. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 24. old.

Bóbis Gyula. In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 46. old.

Rajki (Reich) Béla. In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 56. old.

Schlosser Imre. In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 56. old.

Gerevich Aladár. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 18. old.

Mező Ferenc. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 33. old.

Kemény Ferenc. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 50. old.

Takács Károly. In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp. 2009. Balassi Intézet. 59. old.

Újpesti Torna Egylet. In: Nemzeti évfordulóink. Bp. 2009. Balassi Intézet. 63-64.old.

Náday István „útravalója”. In: Lymbus 2008. Magyarságtudományi forrásközlemények. Bp. 2008. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet – Klebelsberg Kuno Alapítvány – Magyar Országos Levéltár – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – Országos Széchényi Könyvtár. 315-319. old.

Benito Mussolini kitiltása az Osztrák-Magyar Monarchiából, 1909-ben. In: Lymbus 2009. Magyarságtudományi forrásközlemények. Bp. 2009. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet – Klebelsberg Kuno Alapítvány – Magyar Országos Levéltár – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – Országos Széchényi Könyvtár. 231-232. old.

A trianoni békediktátum. In: Legyen hited és lészen országod. A trianoni Magyarország kordokumentumai. Szerkesztette: Vertel Beatrix – Acsády György – Püspöky István. Bp. 2009. Árgyélus Grafikai Stúdió. 9-15. old.

A sportos katonatiszt. Adalék Gömbös Gyula katonai pályafutásának rekonstruálásához. In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Szerk.: Háda Béla – Majoros István – Maruzsa Zoltán – Petneházi Margit. Bp. 2009. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 367-378. old.

Magyarország a második világháborúban. In: Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Szerk: Lőrincz László. Bp. 2010. Történelemtanárok Egylete. 52-56. old.

A lövész és a kiképzés. In: Lőrincz Csaba: A mérték. Egybegyűjtött írások tőle és róla. Bp. 2010. Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány – Méry Ratio Kiadó. 677-680. old.

Múltidéző. In: A Páneurópai Piknik és a határáttörés húsz év távlatából. Szerkesztette: Gyarmati György. Bp. 2010. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – L’Harmattan Kiadó. 9-10. old.

Hetven éve történt. In: Illésfalvi Péter – Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940. Barót, 2010. Tortoma Könyvkiadó. 5-6. old.

Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg létrejötte (1919-1920). In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerkesztette: Miklós Péter. Szeged, 2010. Belvedere Meridionale 307-312. old.

Magyarország a második világháborúban és a magyar katonai felső vezetés 1939-1945. In: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerkesztők: Baráth Magdolna – Bánkuti Gábor – Rainer M. János. Budapest, 2011. L’Harmattan Kiadó 319-328. old.

Lengyel Béla hazatérése. In: Lengyel Béla: Európa forgószelében. Visszaemlékezések. Tapasztalatok és benyomások egy katona életéből. Szarvas, 2011. Digitális Kalamáris (3)-4. old.

Magyarország hadba lépése. In: Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác. (Budapest, 2011.) Kossuth Kiadó – Hadtörténeti Intézet és múzeum. 23-30. old.

A katonai elit. In: Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác. (Budapest, 2011.) Kossuth Kiadó – Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 45-54. old.

A magyar királyi honvéd tisztikar és a „zsidókérdés” 1938-1942. In: Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Szerkesztette: Molnár Judit. Budapest, 2011. Nonprofit Társadalomkutató Egyesület. 267-276. old.

Volt-e alternatíva? Magyarország 1939-1941. In: Korrajz 2010. A XX. Század Intézet évkönyve. Miért beszélnek az európaiak még mindig a háborúról? A kötetet összeállította: Schmidt Mária – Bernáth Gábor. Budapest, 2011. XX. Század Intézet. 145-152. old.

Ajándék. In: Killyéni András: Szabó-Orbán Olga: a lány, aki meghódította a világot. Kolozsvár, 2011. A szerző magánkiadása. 5-6. old.

Ajánlás. In: Tiszaugi-Szabó Tamás, vitéz: Vitézekről (nemcsak) vitézeknek. H. n., 2012 (2011) Megjelent a szerző kiadásában. 9. old.

Magyar küldöttség Kemal Atatürk temetésén Törökországban, 1938. november In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni” Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk: Gebei Sándor – ifj. Bertényi Iván – Rainer M. János. Eger, 2011. Líceum Kiadó. 273-282. old.

Napló, naplószerű emlékirat, emlékirat? Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945 nyomán a naplóíró felelősségéről és a forráskritika fontosságáról. In: Emlékirat és történelem. A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napoca, 2011. augusztus 22-27.) azonos című paneljének anyaga. Szerkesztette: Horváth Jenő – Pritz Pál. Budapest, 2012. Magyar Történelmi Társulat – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 82-98. old.

Dr. phil. Mező Ferencz kitüntetései az I. világháborúban. In: Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat XXXIX. kötet. Tanulmányok a történelemtudomány köréből. Tanulmányok a 70 éves Kertész István tiszteletére. Szerkeszti: Makai János. Eger, 2012. EKF Líceum Kiadó. 261-267. old.

Özvegy Koltschakné” (Sophie Koltschak) levele „Nagyméltóságú Horthy tengernagy úrnak, Magyarország kormányzójának”. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest – Győr, 2012. 539-546. old.

„Osztrák-magyar”… In: Horst Haselsteiner emlékkönyve. Budapest, 2012. Europa Institut Budapest, 175-176. old.

Éltessen az Isten, még sokáig…In: „…mint egy mély folyóban…” Antológia OLÁH JÁNOS 70. születésnapjára. Budapest, 2012. Széphalom Könyvműhely, 124-127. old.

Az utókor emlékállítása. In: Vallomások a második világháborúról Jászapátin és Jásziványon (Hevesiványon). Szerk.: Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna. Jászapáti, 2012. Jászapátiak Baráti Egyesülete. 5-6. old.

Tábornokok az Ideiglenes Nemzeti Kormányban (1944-1945) In: Rendszerváltozások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerkesztő: Erdődy Gábor. Szerkesztő: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna. Budapest, 2013. ELTE Eötvös Kiadó. 163-169. old.

A Szent László hadosztály parancsnoka Vitéz Szügyi Zoltán (1896-1967). In: Sipos 65. Tanulmányok Sipos József 65. születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Attila - dr. Romsics Ignác. Szeged, 2013, k.n. 157-176. old.

A kolozsvári magyar királyi IX. honvéd hadtest parancsnokai 1940-1945. In: Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerkesztő: Kahler Frigyes. Szerkesztő: Bank Barbara. Budapest, 2013. Történelmi Ismeretterjesztő Egyesület. 193-202. old.

A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés. Döntés a bevonulásról, 1941./Hungarian Military Leadership and the Recouquest of the Southern Territories. The Decision of the Occupation, 1941. In: Glatz Ferenc (Szerkesztette/Edit by): Magyarok és szerbek 1918-2012. Együttélés, múltfeltárás, megbékélés/ Hungarians and Serbs 1918-2012. Coexistence, Revealing the Past, Reconciliation. Budapest, 2013. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. 135-143. és 144-150. old.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A Horthy-hadsereg tábori csendőrségének megszervezése és alkalmazása a második világháború idején (1938-1944). Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 3. szám 376-402.old.

Három dokumentum a 2. magyar hadsereg doni katasztrófájáról. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 4. szám 638-642. old.

History Month by Month. Hungarian Digest, 1982. 5. szám 41-42. old.

Revues d’histoire. Revue de Hongrie, 1982. 5. szám 110-112. old.

A második világháborús magyar katonai felső vezetés összetétele. Tények és adatok. Valóság, 1983. 8. szám 78-91.old.

Vita Nemeskürty Istvánnal. Mozgó Világ, 1984. 3. szám 41-46. old.

A tisztikar szelleme és magatartása a második világháború időszakában. Beszélgetés Kéri Kálmán volt vezérkari ezredessel. Honvédségi Szemle, 1987. 8. szám 87-92. old.

Politizáló hadsereg? A honvédség főparancsnoka a tisztikarról 1936-ban. História, 1984. 5-6. Szám 48-51. old.

Egy lemondás okairól. Nagy Vilmos honvédelmi miniszter feljegyzése Horthy Miklós számára 1943-ból. Kritika, 1984. 8. szám 13-15. old. (Bonhardt Attilával közösen)

Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső vezetése. Történelmi-statisztikai tanulmány a katonai elitről. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 1. szám 34-71. old.

Stomm Marcel és a „magyar légió”. Mozgó Világ, 1984. 6. szám 67-74. old.

A magyar tábori csendőrség jelvényei, 1924-1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 4. szám. 892-899. old.

A szemtanú hitelességével. Hatz József emlékei 1944-1945 eseményeiről. Kritika, 1985. 2. szám 2-4. old. (Másodközlés: Látóhatár, 1985. 5. szám 159-167. old.)

A hadsereg és a zsidótörvények az ellenforradalmi Magyarországon. Valóság, 1985. 9. szám 94-101. old.

A Vörös Hadsereg tisztikara. Honvédségi Szemle, 1985. 10. szám. 6-10. old.

The Liberation of Hungary. Hungarian Digest, 1985. 1. szám. 31-37. old.

La libération de la Hongrie. Revue de Hongrie, 1985. 1. szám. 89-95. old.

The Resistance Movement. HungarianDigest, 1985. 1. szám. 26-30. old.

La mouvement de résistance. Revue de Hongrie, 1985. 1. szám. 76-81. old.

„Mint katona… esküt tettem…” Nagy Vilmos honvédelmi miniszter 1943. május 3-i „Emlékeztető”-je Kállay Miklós miniszterelnök részére. Mozgó Világ, 1985. 12. szám 3134. old. (Bonhardt Attilával közösen)

Náray Antal feljegyzései Magyarország hadbelépéséről. („1941. április 12-től”) Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 3. szám 690-704. old.

Szombathelyi Ferenc vezérezredes és társai a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága előtt. Budapest, 1944. október 11-12. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 1. szám 182-202. old.

’Amit kötelességünk volt tenni.” Pruzsinszky László egykori tartalékos tüzér főhadnagy visszaemlékezéseit lejegyezte… Kritika, 1985. 11. szám 27. old. (ugyanez franciául: „… nous n’avons fait d’autre que notre devoir” Revue de Hongrie, 1986. 2. szám 109-111. old.)

Az ellenforradalmi rendszer történetéhez. (Náray Antal: Magyarország Jugoszlávia elleni hadba lépéséről.) Kritika, 1986. 8. szám 31-33. old.

Katonai múltunkról a jelenből. Honvédségi Szemle, 1986. 8. szám. 20-26. old.

Memoirs. Hungarian Digest, 1986. 4. szám. 90-91. old.

A katonai ellenállási mozgalom Magyarországon a második világháború éveiben. Honvédségi Szemle, 1987. 9. szám 12-19. old.

A „hadüzenet”. Egy minisztertanácsi jegyzőkönyv margójára. Életünk (Szombathely), 1987. 2. szám 163-166. old.

Wojskowy ruch oporu na Wegrech w latach drugiej wojny swiatowej. In: Razem W Walze. Warszawa, 1987. 65–91.

The Officer Corps of the Hungarian Red Army. In: Revolution and Intervention in Hungary and its Neighbor States, 1918-1919. New York, 1988. Boulder 169-178. old.

Náray Antal: Feljegyzéseim Magyarország hadba lépéséről (1941. április 12-től). 1. rész. Képes 7. 1988. 29. szám. 28-31. old. 2. rész. Képes 7. 1988. 30. szám. 24-25. old.

Töredékek Náday István jegyzeteiből. Kortárs, 1988. 8. szám. 122-136. old.

Vita Magyarország második világháborús szerepléséről. Hadtörténelmi Közlemények, 1988. 1. szám 149-154. old.

Néhány gondolat Lajtos Árpád visszaemlékezései elé. Új Idő (Különszám) 1989. március 5-9. old

Magyarország a második világháborúban és a magyar katonai felső vezetés. Bécsi Napló, 1990. 4. szám. 5. old.

Néhány gondolat a volt Magyar Királyi Csendőrségről. In: A magyar rendvédelmi testületek és az önkormányzati szervezetek kapcsolata. Bp. 1990. (Rendvédelem-történeti Füzetek 1.) 38-44. old.

Néphadseregből Honvédség? Hadak Útján, 1990. május-június 12-13.

A recski kényszermunkatábortól az országházig. Kéri Kálmán nyugállományú vezérőrnagy, a magyar országgyűlés korelnöke, 1990. Nemzetőr (München), 1990. szeptember.

Magyarország Szovjetunió elleni hadba lépésének politikai hátteréről. Új Honvédségi Szemle, 1991. 10. szám 29-34. old.

Magyarország hadba lépése. Magyar Honvéd, 1991.06.14. 43. old.

Egy közbiztonsági testület létrehozása és feladata a XIX-XX. század fordulóján. (A Magyar Királyi Csendőrség) Főiskolai Figyelő Plusz, 1990. 2. szám 213-218. old.

A katonai vezetés és a honvédelmi politika alakításának szintjei a két világháború közötti Magyarországon. Új Honvédségi Szemle, 1991. 11. szám 37-42. old.

„… Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott”. Egy döntés politikai hátteréről. Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 2. szám 27-44. old.

A „hadüzenet”. Egy minisztertanácsi jegyzőkönyv margójára. História, 1992. 2. szám. 12-14. old.

A két világháború közötti rendvédelmi szervezetek tevékenységének néhány jellemzője. In: Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 1992. II. évf. 3. szám 29-34. old.

The Composition of the Higher Military Elite. In: Lengyel, György (ed.): Hungarian Ecnomy and Society during World War II. New York, 1993. Boulder 103-125. old.

Hadügyminiszterek, honvédelmi miniszterek 1919-1945. Új Honvédségi Szemle, 1993. 2. füzet 8-27. old.

Egy hadseregparancsnok emlékezete – Jány Gusztáv vezérezredes. Magyar Honvéd, 1993. február 12. 14-15. old.

Egy hadsereg emlékezete – A doni tragédia 50. évfordulójára. Bécsi Napló, 1993. 1. szám. 5. old.

Magyar-német katonai együttműködés a második világháborúban. Új Honvédségi Szemle, 1994. 7. szám 26-29. old.

Magyar-német katonai együttműködés a második világháborúban. Új Honvédségi Szemle, 1994. 7. szám 26-29. old.

A magyar királyi csendőrség, 1881-1945. Hadtudományi Tájékoztató, 1994. 1. szám II. kötet 88-100. old.

Honvédségből honvédségbe. A magyar tisztikar 1944-1947-ben. Új Honvédségi Szemle, 1994. 7. szám 22-28. old.

Budapest védői bírság előtt. Hadtudomány Tájékoztató 1994. 10. szám. 179-182. old.

„Es wäre schön, zur Weinlese wieder daheim zu sein”. Ungarische Kriegspost aus den Jahren 1942 und 1943. In: Andere Helme – andere Menschen? Heimaterfahrung und Frontalltag im Zweiten Weltkrieg. Essen, 1995. Klartext Verlag. 81-98. old.

A hadiállapot beállt. Rubicon, 1995. 4. szám. 10-14. old.

Új hadsereg, új tisztikar? Rubicon, 1995. 5. szám. 31-33. old.

A második világháború alatti magyar katonai elit. Karriertörténetek. Rubicon, 1995. 5. szám. Melléklet VII-XIII. old.

100 éve született. Vitéz, primor, felsőtorjai Kozma István altábornagy. Magyar Honvéd, 1996.szeptember 13. 22-23. old.

A magyar királyi honvéd Hadiakadémia parancsnokai (1919-1944). Új Honvédségi Szemle, 1996. 9. füzet 18 old.

Egy sztálini parancs – kommentár nélkül. Szivárvány, 1997. 3. szám. 147-148. old.

A magyar királyi honvédség főparancsnokai (1921-1945). Új Honvédségi Szemle, 1998. 1. füzet 22 old.

A magyar királyi csendőrség 1919-1941. Rendvédelem-történeti Füzetek VII. évf. 8. szám 1998. 95-102. old.

A második világháború utolsó élő magyar tiszti arany vitézségi érmese. Magyar Honvéd, 1998.április 03. 24-25. old.

A hadiállapot beállt. Rubicon, 1999. Első különszám 32-35. old.

Volt-e alternatíva, Magyarország a második világháborúban. Rubicon, 1999. 5-6. szám. 58-62. old.

A magyar katonatisztképzés százötven esztendeje. Honismeret, 1999. 5. szám 20-25. old.

Nemzet és hadsereg. Ezer év üzenete. Új Honvédségi Szemle, 2000. 8. szám 2-3. old.

A magyar királyi honvédség tisztikarának létrejötte és összetétele a két világháború közötti Magyarországon. In: Magyarország és Európa 1919-1938. Szeged, 2001. Belvedere Meridionale. 35-42. old.

A „M. Kir. Honvéd Haditechnikai Intézet” parancsnokai. Új Honvédségi Szemle, 2001. 10. szám. 103106.old.

A legfelsőbb hadúr. Rubicon, 2001. 1-2. szám. 37-39. old.

A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnökei 1919. augusztus 12 – 1945. május 9. Új Honvédségi Szemle, 2002. 1. szám 96-115. old.

20. századi történelmünk személyiségei – és megítélésük a történelemben. Korunk (Kolozsvár) 2003. december (Harmadik folyam XIV/12) 61-64. old.

Andreánszky Jenő emlékezései. Rubicon, 2003. 7-8. szám. 82-88. old.

Elszalasztott lehetőség? Magyar kiválási kísérlet a második világháborúból. Új Horizont, 2004. 6. szám. (XXXII. évf.) 91-97. old.

Filmmel megírt történelem. Új Horizont, 2005. 2. szám. (XXIII. évf.) 172. old.

Múltról a mából. Hatvan éve fejeződött be a második világháború Európában. Bécsi Napló, 2005. május-június (XXVI. évf. 3. szám) 1. old.

Gyöngyösi János katonai anyakönyvi lapja. Hol született Gyöngyösi? Rubicon, 2007. 1-2. szám 44-45. old.

Igazságszolgáltatás helyett leszámolás. A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások a magyar királyi honvédség tagjai ellen. Magyar Napló, 2007. május (XIX. évf. 05. szám) 37-40. old.

A katonai elit Magyarországon 1919-1945. Rubicon, 2007. 4-5. szám 40-43. old.

Egy elmaradt bevonulás. Páger Antal felmentésének hiteles története. Rubicon, 2007. 4-5. szám 115. old.

Születésnapi köszöntő a 85 éves dr. Bezerédj Zoltánnak Kölnbe. Bécsi Napló, 2007. május-június (XXVIII. évf. 3. szám) 10. old.

Elment egy hadtörténész. Dr. Rázsó Gyula (1930-2007) halálára. Új Honvédségi Szemle, 2007. augusztus. LXI. évf. 8. szám 141. old.

A kormányzó és a kiugrás. 1944. október 15. Rubicon, 2007. 10. szám 62 -- 65. old.

Mi az, avagy ki az a ROSKA? Magyar Honvéd, 2007. október 12. XVII. évf. 41. szám 22. old.

20 Jahre der Stiftung „Aktion Österreich-Ungarn”. Humboldt – Nachrichten (Berichte des Humboldts-Vereins Ungarn), Nr. 31. Dezember 2009. 8 - 10. old.

Búcsú a mecénás Bezerédj Zoltántól. Bécsi Napló, 2008. január-február (XXX. évf. 1. szám) 10. old.

A magyar külpolitikáról – 2008. Bécsi Napló, 2008. május – június (XXIX. évf. 3. szám) 3. old.

Röpirat Werth Henrikről 1939-ből. Magyar Napló, 2008. április 21-24. old. XX. évf. 04. szám.

Bizalmas tiszti parancs a magyar királyi 2. honvéd hadsereg tisztikara 1943-as tevékenységének az értékeléséről. Fons, 2008. 3. szám (XV. évfolyam) 361-371. old.

Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrehozása és működése a két világháború közötti Magyarországon 1918-1945. Felderítő Szemle, 2008. november VII. évf. Emlékszám 19-45. old

Nem minden emigráns hungarista! Rubicon, 2008. 2-3. szám 71. old.

A katonai elit Magyarországon 1919-1945 között. Korunk (Románia). 2009. március III. folyam. 3. szám 63-70. old.

Nemzetközi történész-konferencia az 1989. évi határnyitás évfordulóján. Soproni Szemle, 2009. Negyedik szám. Hatvanharmadik évfolyam. 427-432. old.

Hol sírjaik domborulnak. Megtartó emlékezet. Rubicon, 2009. 3. szám 54-57. old.

Katonai elit, 1919-1945. História, 2009. 4. szám (XXXI. évf. 4. szám) 25. old. (A Korunk 2009. márciusi számában /III. évf. 3. szám/ megjelent írás részlete.)

Néhány adalék K. Német András Ellenforradalom és vörösterror -- Tamási 1919 című tanulmányához. Kommentár, 2009. 4. szám. 125-126. old.

Rendhagyó könyvbemutató. Bécsi Napló, 2009. szeptember – október (XXX. évf. 5. szám) 12. old. (Sz. S. monogrammal.)

20 Jahre der Stiftung „Aktion Österreich-Ungarn”. Humboldt – Nachrichten (Berichte des Humboldts-Vereins Ungarn), Nr. 31. Dezember 2009. 8 - 10. old.

Trianon. Magyar Napló, 2009. június XXI. évf. 6. szám 11-14. old.

Akik a magyar katonai hírszerzést és kémelhárítást irányították (1919-1945). Felderítő Szemle, 2010. június IX. évf. 2. szám 83-120. old.

A magyar tábori csendőrség. Rubicon, 2010. 1. szám 26 -- 31. old.

A csapatcsendőrség. Rubicon, 2010. 1. szám 30. old.

A Nemzeti Hadsereg 1919-1922. Rubicon, 2010. 4-5. szám 90-103. old.

Benito Mussolini kitiltása az Osztrák-Magyar Birodalomból 1909-ben. Közreadja: --. Rubicon, 2010. 3. szám 23. old. (A Lymbusban megjelent anyag újraközlése.)

Segélykérelem 1928-ból. Hadtörténelmi Közlemények, 2010. május 14. Ünnepi különszám. Csákváry Ferenc köszöntése. 155-158. old.

Kádár Gyula főhadnagy nősülési engedélye. Hadtörténelmi Közlemények, 2010. december (123. évf. 4. szám) 1031-1034. old.

A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés. História, XXXIII. évf. 2011. 9-10. szám. 18-22. old.

Dr. Csernohorszky Vilmos (Budapest, 1929. augusztus 17. – Neuburg an der Donau, 2011. január 3.) Bécsi Napló, 2011. január – február XXXII. évf. 1. szám 10. old.

Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (1.) Írta, válogatta és jegyzetekkel ellátta: - Honvédségi Szemle, 2011. július (65. évf. 4. szám) 45-47. old.

Hadvezérek nélkül. A magyar katonai felső vezetés a második világháborúban. Rubicon, 2011. 7. szám 10-17. old.

Hatvanöt esztendő. Honvédségi Szemle, 2011. január (65. évf. 1. szám) 1. old.

Tábornok az Eötvös Collegiumból. Magyar Napló, 2011. április (XXII. évf.) 44-49. old.

Adalékok Kemény Ferenc életútjához. Katonai szolgálatának időszaka 1880-1893. In: Kemény Ferenc és kora. Szerk.: Szabó Lajos – Szőts Gábor. Budapest, 2011. Magyar Sporttudományi Társaság. 9-15. old. Magyar Sporttudományi Füzetek – II.

Nagybányai ifjabb vitéz Horthy István karpaszomány viselésére jogosult címzetes tizedes kinevezése emléklapos hadnaggyá. Hadtörténelmi Közlemények, 2011. június (124. évf. 2. szám) 577-581. old.

Elveszett önállóság. A megszállás forgatókönyve és megvalósítása. Rubicon, 2011. 5. szám 57-- 59. old.

Közös ügyünk: a magyar sport. M E. dok (Kolozsvár), 2011/1. VI. évf., 1. szám 4. old.

A modern kori olimpiák első magyar bajnoka. Hajós Alfréd (1878-1955) M E. dok 2011/1. VI. évf., 1. szám 83-88. old.

Elődök nyomában. Fejezetek a magyar tudományos katonai szaksajtó történetéből. Honvédségi Szemle, 2011. május (65. évf. 3. szám) 60-61. old.

Kassa bombázása és a hadba lépés. Rubicon, 2011. 6. szám 52-56. old.

Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (1.) Honvédségi Szemle, 2011. július (65. évf. 4. szám) 45-47. old.

Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (2.) Honvédségi Szemle, 2011. szeptember (65. évf. 5. szám) 50-52. old.

Szemelvények a magyar tudományos katonai szaksajtóból (3.) Honvédségi Szemle, 2011. november (65. évf. 6. szám) 51-53. old.

Sport és honvédelem. Sportoló katonák, honvédő sportolók (1868-1945). Korunk (Románia), 2012. június III. folyam 6. szám. 44-47. old.

Népbírósági eljárások a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség tagjai ellen. Honvédségi Szemle, 2012/5. szám (140. évf.) 53-56. old.

Az én hősöm Bertalan Árpád. múlt-kor, 2012 Tavasz 146. old.

Hogyan is történt? Tények, események Magyarország második világháborús történetéből. Rubicon, 2012. 4-5. szám 102-107. old.

Olimpiákról, sportról, sajtóról. ME. DOK 2012/1. szám (VII. évf. 1. szám) 4. old.

Manno Miltiadesz „tényleges állományú főtanár”. Néhány adalék egy all-round sportember életútjához. Rubicon, 2012. 7. szám 46-47. old.

Horthy katonái. Feltétel nélkül követték a Legfelsőbb Hadurat határon innen és túl. múlt-kor, 2012 Tél 40-45. old.

A két világháború közötti katonai attaséi szolgált személyi összetétele. Felderítő Szemle, 2013. november (XII. évf. 2. szám) 22-39. old.

Két „Mária Teréziás” Kaposvárról. In: Peremirat. Köszöntő írások Makai Ágnes 70. születésnapjára. Hadtörténelmi Közlemények, 2013. (126. évf. Különszám) 221-227. old.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Honvédségből honvédségbe. A tisztikar 1944-1945-ben. In: A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp. 1993. 120-127. old.

Az Osztrák-Magyar Monarchia tábori csendőrsége. (Rövid áttekintés.) In: Háború, forradalom, Trianon. Bp. (1996. ORFK) 55-58. old.

Esetek: In: Tudományos konferencia A kommunizmus fekete könyvéről. (Bp. 2000.) XX. Század Intézet. 134-137. old.

A magyar katonasport és a katonasportolók tevékenysége (1868-1945) bemutatásának tudományos lehetőségeiről és módszereiről. MSTT VII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Budapest, 2009. május 27-29.

Communist Take Over in Hungary 1944-1947. In: Remember Europe 1948-1989. Presentations. International Conference Budapest, 12-14 April 2011. Bp. 2011. 1956-os Pesti Srác Alapítvány. 7-9. old.

Szurmay Lajos, tábornok az Eötvös Collegiumból. In: Lustrum. Ménesi út 11-13. Ediderunt László Horváth, Krisztina Laczkó, Károly Tóth, et András Péterffy (Appendix). Budapest, 2011. Typotex Kiadó – Eötvös Collegium. 553-562. old.

Adalékok Kemény Ferenc életútjához. Katonai szolgálatának időszaka 1880-1893. In: Kemény Ferenc és kora. Szerk.: Szabó Lajos – Szőts Gábor. Budapest, 2011. Magyar Sporttudományi Társaság. 9-15. old. Magyar Sporttudományi Füzetek – II.

Book Reviews

Várak és történelem. (Sugár István: A budai vár és ostromai.) Magyar Nemzet, 1980.06.22. 13. old

A magyarországi németek rövid története. Bellér Béla tanulmánya. Magyar Nemzet, 1980.11.29. 13. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1982. 4. szám 80. old.

Napjaink a történelemben. (Berend T. Iván: Napjaink a történelemben) Egyetemi Lapok, 1981.06.22. 5. old

Budapesti közéleti névmutató 1945-1950. Magyar Nemzet, 1981.05.17. 13. old

Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 1. szám. 139-141. old

A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938-1944. Dombrády Lóránd monográfiája. Magyar Nemzet, 1981.03.29. 13. old

Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910-1970. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 2. szám. 299-301. old

Luknyickij, Pavel: Magyar napló 1944. november – 1945. április. Hadtörténelmi Közlemények, 1981. 1. szám. 141-142. old

A gyarmati rendszer története 1870-1955. Salgó László és Balogh András könyve. Magyar Nemzet, 1981.01.18. 13. old. (ugyanez franciául: Revue de Hongrie, 1981. 5. szám. 80. old.

A Bartha Miklós Társaság. Sebestyén Sándor kötete. Magyar Nemzet, 1981.08.25. 4. old

Fejezetek a Magyar Néphadsereg történetéből. Magyar Nemzet, 1982.06.01. 4. old

Groehler, Olaf: A koreai háború 1950-1953. A KNDK elleni amerikai agresszió bukása. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 1. szám. 131-132. old

Mikics Lajos: Politika, úriság és becsület Horthy tisztikarában. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 4. szám. 661-663. old

Montgomery tábornagy emlékiratai. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 1. szám. 128-131. old

Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse. (Póka-Pivny Aladár – Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse.) Magyar Nemzet, 1982.08.03. 4. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1983. 3. szám. 110-111. old.

Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. (Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49.) Egyetemi Lapok, 1983.12.12. 4. old. (Ugyanez németül: Neue Zeitung, 1983.10.22. 7. old.

Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938-1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 1. szám. 141-143. old

A Hadtörténelmi Közlemények 1954-1978. évfolyamainak mutatója. Századok, 1983. 2. szám. 485-486. old

Sixty-eight Talks (Hitler hatvannyolc tárgyalása 1938-1944.) Hungarian Diegest, 1983. 6. szám 92. old. (ugyanez franciául. Revue de Hongrie, 1983. 6. szám. 68-69. old.

Könyv a koalíciós időkről. A polgári ellenzék. (Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949.) Magyar Hírlap, 1983.08.06. 9. old

Kalasnyik, Mihail Haritinovics: Tűzpróba. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 1. szám. 138-139. old.

Konyev, Iván Sztyepanovics: A délnyugati irányban. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 2. szám. 297-299. old.

A „hadúr” e szívességet sohasem felejtette el. A hadsereg a politikában, a politika a hadseregben. (Vargyai Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években.) Magyar Hírlap, 1983.12.22. 8. old.

Voenno-blokovaja politika imperializma. Isztorija i szovremennoszty. Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 3. szám 494-496. old.

Vargyai Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 1. szám. 154-156. old.

Shovy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. szám. 396-398. old.

Ami benne van – s ami nincs. Shovy Kálmán naplója és emlékirata 1918-1945. Magyar Hírlap, 1984.01.21. 9. old.

Fiatalkorában ismerte meg a háborút. Clausewitz. (Perjés Géza: Clausewitz.) Magyar Hírlap, 1984.03.10. 8. old.

The „Notorius” Bárhorys. (Nagy László: A rossz hírű Báthoryak.) Hungarian Digest, 1985. 2. szám. 50-51. old.

Vargyai Gyula a II. világháborús Magyarországról. Tengelytörés. Magyar Hírlap, 1985.10.25. 8. old.

Almásy Pál: Sopronkőhidai napló. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 1. szám. 186-170. old. és Kritika, 1985. 5. szám 28-29. old.

Vargyai Gyula: Sisak és cilinder. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 1. szám. 173-174. old.

Állam az államban. Út a II. világháború felé. Az előzményekről – Vargyai Gyula könyve. Vargyai Gyula: Sisak és cilinder. Magyar Hírlap, 1985.01.24. 8. old.

Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Kritika, 1985. 6. szám 40. old.

Az 1944. év históriája. História évkönyv 1984. Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 3. szám 706-708. old.

Les Báthory maudits par László Nagy. (Nagy László: A rossz hírű Báthoryak.) Revue de Hongrie, 1985. 2. szám 113-115. old

Nemzettudat (lanul?) (Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években.) Élet és Irodalom, 1986.07.25. 11. old.

Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944-ig. (Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944.) Magyar Hírlap, 1986.07.18. 8. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1987. 5. szám 74-75. old.)

Koalíción belül, koalíción kívül. (Izsák Lajos: A koalíció évei Magyarországon 1944.1948.) Élet és Irodalom, 1986.11.28. 11. old.

Huszadik századi magyar krónika. (Balogh Sándor – Gergely Jenő – Izsák Lajos - Jakab Sándor – Pritz Pál – Romsics Ignác: Magyarország a XX. században.) Élet és Irodalom, 1986.07.11. 10. Old.

Izsák Lajos: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt 1944-1949. Palócföld, 1986. 4. szám. 80-82. old.

Military History of Hungary (Magyarország hadtörténete) Hungarian Digest, 1986. 1. szám. 86-87. old.

Mucs Sándor: Politika és hadsereg Magyarországon 1944-1948. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 4. szám. 799-800. old.

Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 3. szám. 619-620. old.

Egy tábornok emlékei. Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. Életünk, 1986. 9-10. szám. 957-960. old.

Szabó Bálint: Az „ötvenes évek”. Palócföld, 1986. 5. szám 61-63. old.

Tilkovszky Loránt: Bajcsy-Zsilinszky. Írások tőle és róla. Palócföld, 1986. 6. szám 82-83. old.

Vargyai Gyula: Tengelytörés. Hadtörténelmi Közlemények, 1986. 1. szám. 215-217. old.

Az okkupáció. (Bencze László: Bosznia és Hercegovina okkupációja 1878-ban.) Élet és Irodalom, 1987.08.21. 10. old.

Magyarország a második világháborúban. (Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban.) Palócföld, 1987. 3. szám. 86-88. old.

Egy ezredév. Gondolatok egy új népszerű összefoglalóról. Magyar Nemzet, 1987.05.09. 10. old

Sz. Heisz Alex (Szakály Sándor): A honvédség emlékezete. (Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban.) Bécsi Napló, 1987. 1. szám 12. old.

Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Kritika, 1987. 10. szám 26-27. old.

Györkei Jenő: Legenda, valóság, tragédia. A nemzetközi brigádok történetéből. Palócföld, 1987. 6. szám. 75-77. old.

Beszélő dokumentumok. (Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában 1941-1945.) Élet és Irodalom, 1987.06.05. 10. old.

A Military History of Hungary Vol. II. (Magyarország hadtörténete 2. kötet) Hungarian Digest, 1987. 1. szám 56-57. old.

Romsics Ignác: Gróf Bethlen István politikai pályája 1901-1921. Kritika, 1987. 11. szám 29. old. (Ugyanez angolul: Hungarian Digest, 1988. 2. szám. 94-95. old., franciául: Revue de Hongrie, 1989. 2. szám. 94-95. old.)

Volt egyszer egy hadsereg. (Dombrády Lóránd – Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség 1919-1945.) Élet és Irodalom, 1988.04.29. 10. old.

Egy diplomata emlékeiből. Hory András kötetének margójára. (Hory András: Bukaresttől Varsóig.) Magyar Nemzet, 1988.02.06. 10. old.

Military Treatise from the 18th Century (Jeney: A portyázó.) Hungarian Digest, 1988. 1. szám 97. old. (ugyanez franciául: Un manuel d’art, militaire du XVIIIe siécle. Revue de Hongrie, 1989. 2. szám. 94-95. old.)

Korom Mihály: A magyar fegyverszünet 1945. Palócföld, 1988. 4. szám. 72-74. old.

Kislexikon az ellenállásról. (A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kislexikon.) Ellenállók, antifasiszták. 1988. 1. szám. 16. old.

A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Kislexikon. Kritika, 1988. 11. szám. 36-37. old.

Nehéz esztendők krónikája 1949-1953. Kritika, 1988. 6. szám. 39. old.

A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Palócföld, 1988. 4. szám. 70-72. old.

A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban. (M. Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban.) Honvédségi Szemle, 1988. 7. szám. 96-98. old.

Vida István: Koalíció és pártharcok 1944-1948. Kritika, 1988. 5. szám. 27-28. old.

A krónikások. Gondolatok a Pergőtűz olvastán. (Szabó Péterrel.) Magyar Nemzet, 1989.02.06. 2. old.

Gosztonyi Péter: Légiveszély, Budapest! Kritika, 1989. 12. szám 44. old.

Thoughts about a new series of books „Helmet and Top Hat”. Hungarian Digest, 1989. 2. szám 110-111. old

Zinner Tibor – Róna Péter: Szálasiék bilincsben. Kritika, 1989. 2. szám 41. old.

Fogarassy László: A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása. Hadtörténelmi Közlemények, 1990. 3. szám 161-162. old.

Egy koronatanú a háborúról. Koszorús Ferenc Emlékiratai és tanulmányainak gyűjteménye. Hitel, 1990.11.28. 49-50. old.

A Mindszenty-per. Kritika, 1990. 11. szám. 37-38. old.

Vargyai Gyula: Puszta ország. Hadtörténelmi Közlemények, 1990. 3. szám 163-164. old.

Bethlen István emlékirata, 1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 1. szám. 154-156. old.

Őszinte hittel. Szász Béla: Minden kényszer nélkül. Forrás, 1991. 2. szám. 91-92. old.

Egy katona feljegyzései. Gróf Stomm Marcel: Emlékiratok. Forrás, 1991. 5. szám. 94-95. old.

Egy népbíró emlékeiből. Dr. Major Ákos: Népbíráskodás – forradalmi törvényesség. Forrás, 1991. 12. szám. 94-95. old.

Megsárgult dokumentumok. Bárdossy László a népbíróság előtt. Élet és Irodalom, 1992.01.31. 10. old.

Egy katona emlékezései. (Koszorús Ferenc Emlékirata és tanulmányainak gyűjteménye.) Bécsi Napló, 1992. 3. szám 12. old.

Königgrätz: A testvérháború vége. (Bencze László: Königgratz.) Új Honvédségi Szemle, 1992. 5. szám. 126-128. old.

Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Kritika, 1992. 10. szám. 43-44. old.

Egy volt magyar királyi külügyminiszter visszaemlékezései. Hennyey Gusztáv: Magyarország sorsa Kelet és nyugat között. Forrás, 1993. 8. szám. 87-89. old.

Hollósy-Kuthy László: Élményeim a második világháború alatt 1939-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 1993. 1. szám. 180-181. old.

Ervin Rommel: Háború gyűlölet nélkül. Magyar Honvéd, 1993.09.10. 24-25. old.

Frontnaplók a Don-kanyarból, 1942-1943. Hadtörténelmi Közlemények, 1993. 2. szám 199-200. old.

Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 1. szám. 161-162. old.

A nyíregyházi huszárok naplója. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 1. szám. 163-164. old.

Raisz Attila: Napló a második világháború utolsó hónapjairól és a szovjet hadifogságról. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 2. szám. 186-187. old.

Don kanyar. Egy hadsereg története. (Szabó Péter: Don-kanyar.) Magyar Nemzet, 1995.01.25.

Eszényi József: A magyar királyi honvédség altiszti kara 1920-1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1995. 1. szám. 206-207. old.

Lehetett volna másként? (Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról.) Iskolakultúra, 1995. 1-2. szám. 148-149. old.

Egy diplomata emlékezései. (Ullein-Reviczky Antal: Német háború – orosz béke.) Iskolakultúra, 1995. 1-2. szám. 149-151. old.

Vélemények, adatok, meglátások. (Horthy Miklós – dokumentumok tükrében.) Iskolakultúra, 1995. 1-2. szám. 146-148. old.

Diplomaták és diplomácia. Pritz Pál könyve a két háború közti külpolitikáról. Magyar Nemzet, 1996.03.05. 14. old.

Történeti földrajzi kislexikon. Iskolakultúra, 1996. 6-7. szám. 157. old.

Zsigmondy László: A 2. magyar hadsereg a Szovjetunió elleni háborúban, 1942-1943. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 162-163. old.

Mindig kevesebben leszünk… Szabadhegy István huszár alezredes naplója 1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 164-165. old.

Molnár András (szerk.): Hadtörténelmi tanulmányok. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 167-169. old.

A magyar rendvédelem története. Belügyi Szemle, 1996. 11. szám. 121-122. old.

Intervenció az internacionalizmus nevében. Szovjet katonai beavatkozás 1956-ban Magyarországon. Bécsi Napló, 1996. 6. szám. 9. old.

Bibliográfia, nemcsak katonáknak! (A Zrínyi Kiadó kiadványai1981-1995. Bibliográfia.) Új Honvédségi Szemle, 1997. 5. szám 136-137. old.

Testvérkereső. Az „Europa”-Club negyedik könyve. Bécsi Napló, 1997. 2. szám 11. old.

Arccal az „új világ felé”. Bezerédj Zoltán: Arccal az osztály felé. Egy tanár jegyzetei. Bécsi Napló, 1997. 4. szám. 11. old.

Hadsereg Erdélyben a 16-17. században. (B. Szabó János – Somogyi Győző: Az Erdélyi Fejedelemség hadserege.) Iskolakultúra, 1998. 1. szám. 123-124. old.

Közelebb Magyarország második világháborús szereplésének megértéséhéhez (?) (Magyarország a második világháborúban. Lexikon.) Iskolakultúra, 1998. 4. szám. 107-108. old.

Kereszténydemokrácia, Magyarország, 1944-1949. Az idők élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon 1944-1949. Iskolakultúra, 1998. 9. szám 107-108. old.

Diktatúrákról – másként? (Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén.) Magyar Napló, 1999. 1. szám 59-60. old.

Magyarország 1944-1990. (Izsák Lajos: Rendszerváltozástól rendszerváltásig. Magyarország története 1944-1990.) Iskolakultúra, 1999. 1. szám. 90-91. old.

Megpróbáltatott, de továbbélő nemzet. Bécsi Napló, 1999. 3. szám 10. old.

Egy sokat vitatott korszakról – szakszerűen, tárgyilagosan. (Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918-1945.) Iskolakultúra, 1999. 5. szám. 102-103. old.

Legenda és/vagy valóság. (Benedek István Gábor: Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte…) Magyar Napló, 1999. 8. szám. 60-61. old.

Gondolatok a XX. századról. (Bezerédj Zoltán: Eszmék és történelem. Századvégi visszapillantás.) Bécsi Napló, 1999. 6. szám.12. old.

Azonos a mérce? (Schmidt Mária: Azonos mércével. A visszaperelt történelem) Magyar Napló, 2004. március (XVI.évf.03.szám) 50-51. old.

Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2004. március (117.évf. 1. szám) 305-306. old.

És azután a sötétség. (Sulyok Dezső: Két éjszaka nappal nélkül.) Magyar Napló, 2005. február (XVII. évf. 02. szám) 41-42. old.

Egy elfeledett diplomata és tettei. Szent-Iványi Domokos és a Magyar Függetlenségi Mozgalom. Bécsi Napló, 2005. március-április (XXVI. évf. 2. szám) 12. old.

Román István: A vörös kolostor. Hadtörténelmi Közlemények, 2005. március-június (118. évf. 1-2. szám) 336-337. old.

Miniszterelnökeink és honatyáink. (Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004.) Magyar Napló, 2005. július (XVII. évf. 07. szám) 40-41. old.

Magyarország és a második világháború. (Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban) Új Honvédségi Szemle, 2006. május 138-140. old. (LX. évf. 5. szám)

Írások az emigrációban (Kovács Imre: Virtuális Magyarország. Politikai írások 1948-1980. Válogatta, szerkesztette, az utószót írta és a jegyzeteket készítette: Szabó A. Ferenc. Budapest, 2005. Magyar Napló kiadó, 279 old.) Bécsi Napló, 2006. július-augusztus (XXVII. évf. 4. szám) 12. old.

Ecsetvonások a kommunista diktatúrák portréihoz (Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött, Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században, Budapest, 2005. XX. Századi Intézet, 317 old.) Új Horizont XXXIV. évfolyam, 2006. 3. szám, 177-178. old.

Sokak nevében. Stirling György: Megalázott nemzedék. Budapest, 2006. Püski Kiadó. 349 old. Bécsi Napló, 2006. november-december (XXVII. évf. 6. szám) 12. old.

A megtorlás dokumentumai. Dokumentumok – Mosonmagyaróvár 1956. Szerkesztette: Böröndi Lajos – Garamvölgyi György. Bécs, 2006. integratio. Bécsi Napló, 2007. március-április (XXVIII. évf. 2. szám) 12. old.

Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Hadtörténelmi Közlemények, 2007. március (120. évf. 1. szám) 375-377. old.

Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok (1941-1953). Főszerkesztő: Varga Éva Mária. Levéltári Közlemények, 2007. 1. szám (Hetvennyolcadik évfolyam) 197-202. old.

Az elfelejtett Mura mente. Göncz László: Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941-1945. Magyar Napló, 2007. augusztus.( XIX. évf. 08. szám) 25-26. old.

Egy élet a katonai hírszerzés és kémelhárítás szolgálatában. (Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései.) Felderítő Szemle, 2007. szeptember. VI. évf. 3. szám 35-38. old.

Lázár Károly testőr altábornagy visszaemlékezései. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt, a jegyzeteket készítette Bene János és Szabó Péter. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. március (121. évf. 1. szám) 186-187. old.

Dombrády Lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. március (121. évf. 1. szám) 191-193. old.

B. Kalavszky Györgyi – Illésfalvi Péter: Horthy Miklós élete képekben. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. március (121. évf. 1. szám) 200-201. old.

„Béemesek” az olimpiákon. Állambiztonság és olimpia 1956-1988. (A dokumentumokat válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf – Takács Tibor) Magyar Napló, 2008. október (XX. évf. 10. szám) 65-66. old.

Puskás – másként. Borsi-Kálmán Béla: Az Aranycsapat és kapitánya. Magyar Napló, 2008. december (XX. évf. 12. szám) 64-65. old.

Illésfalvi Péter: Egy tartalékos honvédtiszt háborúja. Dr. Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói Erdélytől Dániáig, 1941-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2008. szeptember-december (121. évf. 3-4. szám) 808-809. old.

Botlik József: Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921. Soproni Szemle, 2008. Negyedik szám. Hatvankettedik évfolyam. 468-470. old.

Futó emlékek. Kő András: Tábori és a többiek. Magyar Edző, 2009. 2. szám 36-37. old., valamint Magyar Sporttudományi Szemle, 2009. 3-4. szám (10. évf. 40. szám) 66. old.

Rózsás János: GULAG lexikon. Hadtörténelmi Közlemények, 2009. június (122. évf. 2. szám) 575-576. old.

Egy konzervatív történetíró aktualitása. (A konzervatív kortárs. Tanulmányok Angyal Dávidról. Szerkesztette: Császtvay Tünde – Halász Ferenc – Ujváry Gábor.) Polgári Szemle, 2009. augusztus 5. évf. 4. szám. 115-117. old.

Futballról, gazdaságról, hatalomról. (A játék hatalma. Futball – pénz – politika. Szerkesztette: Krausz Tamás – Mitrovits Miklós. Budapest, 2008. L’Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék 183 old.) Magyar Edző, 2009. 3. szám 37-38. old., valamint Magyar Sporttudományi Szemle, 2009. 3-4. szám (10. évf. 40. szám) 65. old.

Forrásközlés, illetlen nagyvonalúsággal. Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1942-1943. A bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta. Kovács Tamás. Bp., Gondolat Kiadó, 2009. 158 old. Fons, 2009. 3. szám (XVI. évfolyam) 397-(405). old.

Maruzs Roland: Vitéz és önfeláldozó magatartásért. Hősi halált halt és posztumusz kitüntetett katonáink adattára 1939 – 1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2009. szeptember (122. évf. 3. szám) 879-880. old.

Péter Gábor és társai. (A politikai rendészeti osztályok 1945-1946. Szerk. Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf. Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. Főszerk.: Gyarmati György.) Magyar Napló, 2010. január (XXII. évf. 01. szám) 46-47. old.

Szakszerűen és hitelesen – revízióról, irredentizmusról, Trianonról. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kommentár, 2009. 6. szám 111 – 113. old.. old.

Sallay Gergely Pál: Seregszemle fémben, zománcban. A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei 1938-1945. Hadtörténelmi Közlemények, 2010. március – június (123. évf. 1-2. szám) 383-384. old.

Messze szállt a kalapács. Kő András: A kalapácsvető aratása. Zsivótzky Gyula életpályája. Magyar Sporttudományi Szemle, 2010. 1. szám (11. évf. 41. szám) 48. old.

Az altisztképzés hajdanvolt Mekkája. Földesi Ferenc: Erős hit – erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi Altisztképző Intézet 1924-1944. Veszprém, 2010. Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Honvédségi Szemle, 2010. július (64. évfolyam 4. sz.) 60. old.

Hadifogságban – itthon. Bognár Zalán: Magyarok hadifogságban Magyarországon. Bp. 2010. Argumentum Kiadó. Magyar Napló, 2010. augusztus (XXII. évf. 08. szám) 69. old.

Hitelesen a közelmúltról. Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994. Nagyítás, 2010. szeptember 1. II. évf. 35. szám. 13. old.

Történetek a budai Várból. Sárközy Mátyás: Vérbeli Várbeliek. Magyar Napló, 2010. november (XXII. évf. 11. szám) 67. old.

Kultúráról és politikáról. (Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk társadalomban”. Kommentár, 2010. 5. szám 112-114. old.

Világháborús jelvények, kicsiben és nagyban. Sallay Gergely Pál Mindent a hazáért! Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulat- és emlékjelvények című könyvéről. Honvédségi Szemle, 2010. november (64. évf. 6. szám) 59. old.

A nők útja a politikába. Simándi Irén: Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon, 1848-1938. Múltunk, 2010. 4. szám (LV. évf. 4. szám) 199-201. old.

Földesi Ferenc: Erős hit – erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi Altisztképző Intézet 1924-1944. Veszprémi Szemle, 2010. 3-4. szám (12. évf. 19.) 166-169. old.

Kalandok a második világháború előtt, alatt és azt követően. (Francis Shelton: Különleges küldetésem. Ügynök csellóval a II. világháborúban.) Felderítő Szemle, 2010. szeptember-december (IX. évf. 3-4 szám) 135-137. old.

Egy katona portréja. Domonkos László: Az elfelejtett parancsnok. Kratochvil Károly élete című könyvéről. Honvédségi Szemle, 2011. január (65. évf. 1. szám) 63. old.

Évtizedes ismeretek és tapasztalat… Skultéty Csaba: A szlovákok és mi egy kelet-nyugati publicista szemével. Magyar Napló, 2011. február (XXIII. évf. 02. szám) 65. old.

Megkerülhetetlen adattár. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. (Budapest, 2010. Argumentum Kiadó.) Kaláka-Club (Austria) Évkönyv 2011. Bécs, 2011. Ausztria Magyarok Gazdasági Érdekközössége. 79-80. old. valamint: Bécsi Napló, 2011. május – június (XXXII. Évf. 3. szám) 12. old.

Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Hadtörténelmi Közlemények, 2011. március (124. évf. 1. szám) 275-276. old.

Háborús emlékek a távoli múltból. Damó Elemér: Honvédtiszt az I. világháborúban című könyvéről. Honvédségi Szemle, 2011. szeptember (65. évf. 5. szám) 59. old.

Egy szakmai életút állomásai. (Fejezetek a magyar sportszociológia múltjából és jelenéből. Válogatás Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi publikációiból. Budapest, 2010. Double Printing Kommunikációs Kft. 313 old.) Magyar Sporttudományi Szemle, 2011. 3. szám (12. évf. 47. szám) 47. old.

Dokumentumok a magyar kereszténydemokrácia XX. századi történelméből. (Szakolczai György – Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Budapest, 2011. Gondolat Kiadó.) Magyar Napló, 2011. december (XXIII. évf.) 65-66. old.

Egy majdani Horthy-biográfia szinopszisa. (Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Budapest, 2011.Napvilág Kiadó.) Tekintet, 2012/3. május – június 25. évfolyam.146-153. old.

Sportmúltunkról – sportmúltunkból. (Killyéni András: Kolozsvár sport-kultúrtörténete Trianon előtt (1868-1920) Kolozsvár, 2012. Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18-20. században. Pozsony, Kalligram, 2012.) Magyar Napló, 2012. október (XXIV. évf.) 66-67. old.

Amikről egykoron hallgatni kellett, azokról ma szólnunk kötelesség. (Bank Barbara – Gyarmati György – Palasik Mária: „Állami titok”. Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945-1953. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó, 2012.) Magyar Napló, 2013. április (XXV. évf.) 67-68. old.

Őszintén a háborúról. (Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló. Oroszország 1942-1943. Rubicon - Ház Kft. 2012.) Magyar Napló, 2013. szeptember (XXV. évf.) 66-67. old.

„A híd elemei” – A közös modul tankönyveiről, amelyek összekötnek. Pro Publico Bono. Magyar Közigazgatás. 2013. 4. szám. 93-98. old.

 

Organisation of Conferences

- 29. 09. 2014. Megszállástól megszállásig. Magyarország a nagyhatalmak szorításában 1944-1949. (VERITAS Intézet)

- 07. 05. 2014. Jubileumi emlékkonferencia az Ellenzéki Kerekasztal megalakulásának 25. évfordulóján (VERITAS Intézet)

- November 2013: A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos ülések, konferenciák szervezése (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

- 11. 04. 2012. Doctoral School of History first conference

- 09. 05. 2012. Klebelsberg, Karoli Gaspar University

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

several times (MTV, Echo Tv, Hír Tv)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube