Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-02

Kovács Dávid

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1976
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2011
Tudományág: történelemtudomány
Disszertáció címe: A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): történelemtudomány
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Történeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó:
Beosztás:

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

19-20. századi magyar eszmetörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Károli identitáskutató műhely

Károli TTI 19. századi kutatócsoport


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2012-2017  órarendszerkesztés
 2012-2018  mintatantervek kialakítása
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Köztestületi Tag  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Arday Géza  20. századi magyar eszmetörténet  
 Papp Ádám  20. századi magyar eszmetörténet  
 Segesdi Gergő  20. századi magyar eszmetörténet  
     

 

Publikációs lista

(MTMT)„

” 

 

Monográfiák

Szabó Dezső nemzetszemlélete. Máriabesnyő, Attraktor Kiadó, 210 p. (2014)

A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében. ELTE BTK. PhD disszertáció. 213 p. 2011.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Könyvfejezetek

Szabó Dezső és Szekfű Gyula magyarságszemléletének párhuzamai az 1920-as években.

In: Ujváry Gábor, Nagy József Zsigmond (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik: Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Budapest, Ráció Kiadó, 2011. pp. 213-229 (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai; 2.)

Hóman Bálint nemzetről formált gondolatainak helye a korszak nemzetszemléleti irányai között. In: Újváry Gábor (szerk.): Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Budapest, Ráció Kiadó, 2011. pp. 119-134. (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai; 3.)

Szabó Dezső protestantizmus-szemlélete. In: Kulin Ferenc, Veliky János (szerk.): "Zengett Szionon a zsoltár": A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010. pp. 160-181.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Szabó Dezső Kelet-európai konföderációja. KÚT 7. (4) pp. 65-81. (2008)

Trianon és a revízió kérdése Szabó Dezső politikai publicisztikájában. ELSŐ SZÁZAD 7:(1) pp. 281-297. (2008)

Szekfű Gyula nemzet- és államszemléletének bírálata Szabó Dezső publicisztikájában - a kritika kontextusai. KÚT 8. (1) pp. 57-73. (2009)

A népi mozgalom és Szabó Dezső értékelése a rendszerváltozás időszakában. PARTIUM 3 sz. pp. 52-59. (2012)

Reformkonzervatív nemzetkoncepció. Klebelsberg neonacionalizmusa. RUBICON 23. (9-10) pp. 23-28. (2012)

Elidegenedés és utópizmus. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 55. (11) pp. 1-17. (2012)

Szabó Dezső nemzetszemlélete az 1910-es évek első felében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 5 sz. pp. 19-34 (2014)

 

Szabó Dezső magyarság- és nemzetfogalma a két háború közötti írásainak tükrében. ORPHEUS NOSTER 3 sz. pp. 66-75. (2013)

 

Konferenciaközlemények

 

Recenziók

 

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

 Dávid Kovács

Title: PhD
Gender: male
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Budapest
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2011
Discipline: History
Title of Thesis: VARATIONS OF COLLECTIVE IDENTITY IN THE LIFE-WORK OF DEZSŐ SZABÓ
Issuing Institution: ELTE BTK

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): History
Issuing Institution: ELTE BTK

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute:
Department:
Current Position(s):

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Hungarian intellectual history, 19-20th century

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English intermediate
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)„Monographs

Szabó Dezső nemzetszemlélete. Máriabesnyő, Attraktor Kiadó, 210 p. (2014)

A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében. ELTE BTK. PhD disszertáció. 213 p. 2011.

 

Edited Books and Journals

Chapters in Books

Szabó Dezső és Szekfű Gyula magyarságszemléletének párhuzamai az 1920-as években.

In: Ujváry Gábor, Nagy József Zsigmond (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik: Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Budapest, Ráció Kiadó, 2011. pp. 213-229 (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai; 2.)

Hóman Bálint nemzetről formált gondolatainak helye a korszak nemzetszemléleti irányai között. In: Újváry Gábor (szerk.): Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Budapest, Ráció Kiadó, 2011. pp. 119-134. (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai; 3.)

Szabó Dezső protestantizmus-szemlélete. In: Kulin Ferenc, Veliky János (szerk.): "Zengett Szionon a zsoltár": A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010. pp. 160-181.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Szabó Dezső Kelet-európai konföderációja. KÚT 7. (4) pp. 65-81. (2008)

Trianon és a revízió kérdése Szabó Dezső politikai publicisztikájában. ELSŐ SZÁZAD 7:(1) pp. 281-297. (2008)

Szekfű Gyula nemzet- és államszemléletének bírálata Szabó Dezső publicisztikájában - a kritika kontextusai. KÚT 8. (1) pp. 57-73. (2009)

A népi mozgalom és Szabó Dezső értékelése a rendszerváltozás időszakában. PARTIUM 3 sz. pp. 52-59. (2012)

Reformkonzervatív nemzetkoncepció. Klebelsberg neonacionalizmusa. RUBICON 23. (9-10) pp. 23-28. (2012)

Elidegenedés és utópizmus. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 55. (11) pp. 1-17. (2012)

Szabó Dezső nemzetszemlélete az 1910-es évek első felében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 5 sz. pp. 19-34 (2014)

Szabó Dezső magyarság- és nemzetfogalma a két háború közötti írásainak tükrében. ORPHEUS NOSTER 3 sz. pp. 66-75. (2013)

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin