Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-02-16

Makkai Béla

Cím: CSc (a történelemtudomány kandidátusa)
Nem: férfi
Születési év: 1961
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1995 (Summa cum laude)
Tudományág: történelemtudomány

Disszertáció címe: A Slavonai actio és a horvátországi magyarság 1904-1920
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia
MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1985
Tudományág(ak): történelem-pedagógia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE Kelet-Európa Tanszék tud. ösztöndíjas 1990-93

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Történeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens2

Korábbi munkaadó: Országos Széchényi Könyvtár
Beosztás: tudományos tanácsadó

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medencében
XIX. századi egyetemes történet
Balkán és Kelet-Európa új- és jelenkori története


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

XIX. Századi Kutatócsoport, KRE, TTI

IP program, Erasmus 2010 - előadó

2006/7 a pécsi Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának külső munkatársa

TS4/5 Magyarságkutatási program helyettes vezetője, Országos Széchényi Könyvtár, 1995

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak

Funkció vagy tevékenység

2022

OTDK felkészítés (Csonka Kinga Adina, Takács Noel István)

2021-től

Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia történelem moduljának vezetője

2019 és 2020

Mindkét évben ÚNKP-ösztöndíjas témavezetése

2019. ápr. 30 órás tanártovábbképzési programmegírása és  akkreditáltatása (Trianon történelmi értelmezése és a megbékélés lehetőségei - 100 év távlatából)
2014.márc. A debreceni doktorandusz konferencián az egyetemes történelem szekció társelnöke
2010 Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medencében és a Balkánon MA
szakirány kidolgozása – tantárgyfelelőse
2014 Doktorandus konferencia, Debrecen, szekció-társelnök
2003 OTDK (Veszprém) modern kori egyetemes történeti zsüri tagja
2002-5 történész TDK-felelős

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
szerb-horvát középfok, C-típusú
angol  

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Keresztury–pályázat Kiemelt díj Országos Széchényi Könyvtár 1996
Dicsérő Oklevél Művelődési Miniszter 1998
Széchenyi Professzori Ösztöndíj Műv. és Közoktatási Minisztérium 1998
Pro Meliore emlékérem Mathias Corvinus Kollégium 2006

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Protestáns Újságírók Szövetsége tag
MTA Magyar-Horvát Történész Vegyes Bizottság felkért tag (1997-ig)
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagság
Magyar-Horvát Baráti Társaság  tag
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság  tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység

2020. november 4-5.

Sapientia EMTE, Kolozsvár

TDK bíráló bizottsági tag (on-line)

2019 április

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Erasmus mobilitás

2018 március

Sapientia EMTE, Kolozsvár

Erasmus mobilitás

2017

október

Zágrábi Egyetem,Hungarológia Tanszék

Erasmus mobilitás

2015 szeptember

Selye János Egyetem, Rév-Komárom/Komarno

Erasmus mobilitás

2015 július-augusztus

Bukarest, Akadémiai Könyvtár

anyaggyűjtés (Klebelsberg Kuno Ösztöndíj)

2015 febr. 15-20.

Sapientia EMTE, Kolozsvár/Cluj

Erasmus mobilitás

 2012. október 15-e és 18.

Selye János Egyetem - Rév-Komárom

 Erasmus mobilitás

2012. március 29. - április 7. Babes-Bólyai Tudomány-egyetem - Kolozsvár  Erasmus mobilitás
2011. 10. 30. 2011.11.06. Biblioteca Academiei Române (Román Tudományos Akadémia) Bukarest

kutatómunka, anyaggyűjtés (MTA)

2000 október Arhiv Rijeke (Fiume) levéltári kutatómunka (Klebelsberg Kuno Ösztöndíjjal)
1996 augusztus Haus- Hof- und Staatsarchiv - Bécs levéltári kutatómunka (Collegium Hungaricum – MÖB ösztöndíjjal
1995 október-december Arhiv Hrvatske - Zágráb levéltári kutatómunka (Állami Eötvös Ösztöndíj)
1991/2 november-január Arhiv Hrvatske - Zágráb levéltári kutatómunka (Peregrinatio II. - ELTE Alapítvány)
1989 október-december Nemzeti és Egyetemi Könyvtár - Zágráb levéltári kutatómunka (nemzetközi ösztöndíjas csereprogramban)

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kántás Balázs "Milicisták, puccsisták, terrorfiúk" - Mikrotörténeti esettanulmányok és levéltári források a Horthy-korszak első éveiben működő radikális, titkos jobboldali szervezetek és a hozzájuk köthető paramilitáris alakulatok tevékenységéről (1919-1925) 2022
 Ordasi Ágnes Társadalmi és politikai konfliktusok Fiumében a dualizmus korában  2022
 Szabó Noémi  50% Japánról szóló sajtóértesülések Magyarországon az 1850-70-es években a német nyelvterület híradásainak tükrében  2023
 Köő Artúr  A dualista korszak oktatáspolitikai törekvései és a magyar-román viszony  2023
 Rapali Vivien  50%  A magyar tudománypolitika törekvései és az amerikai ösztöndíjas elitképzés.  2022

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Vasas Géza, ELTE Bosznia-Hercegovina a dualizmus korában (vizsgabizottsági tag) 2002
Ablonczy Balázs, ELTE Teleki Pál élete (doktori szigorlati bizottsági tag) 2004
Zsigmond Gábor, ZMNE Magyar kereskedelmi tengerészet az I. világháborúban (vizsgabizottsági tag) 2011
Zsebők Csaba, ELTE A macedón kérdés (vizsgabizottsági tag) 2012

Bodó Barna, Sapientia EMTE, Kolozsvár

habilitációs védés opponense        A szórvány és a strukturális asszimiláció elmélete

2017

Farkas Ildikó KRE

habilitációs védés opponense,          A japán modernizáció ideológiája

2018

Tóth Tibor, EMMI

habilitációs védése, bizottsági tag

2019

Miklós Péter SzTE

habilitációs védése, bizottsági tag

2019

Muradin János Sapientia EMTE, Kolozsvár

habilitációs védés opponense "Mindent Erdélyért" Az Erdélyi Párt története

2019

Hammerstein Judit

Magyar Nemzeti Múzeum

doktori (PhD) védés titkára

Oroszország magyar szemmel ... útirajzok tükrében

2020

Dévavári Zoltán

Veritas

habilitációs védés opponense

Egy elmesélhetetlen történet. Impériumváltások, holokauszt, emigráció. A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete (1918-1945)

2022

 

Publikációs lista

(MTMT)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10008977

 

  Független idézők összesen: 675
  Tudományos közlemények összesen: 85


  Könyvek

 • 2021 : Makkai Béla - Magyarok temetője, Ó-Románia
  A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában
  Magyarságkutató Intézet - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9786156117274
 • 2016 : Makkai Béla - Határon túli magyar sajtó - Trianon előtt
  Bukaresti és eszéki magyar lapok az identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem szolgálatában (1860-1918)
  Médiatudományi Intézet - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9786155302190
 • 2012 : Makkai Béla - Híja-haza: cikkek, esszék, tanulmányok
  Magyar Nyugat Könyvkiadó - Vasszilvágy, Magyarország
  ISBN: 9786155145117
 • 2004 : Makkai Béla - Idegenben: tanulmányok a magyar-magyar kapcsolatok korai történetéből
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
 • 2003 : Makkai Béla - Végvár vagy hídfő?
  "Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása" Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában (1904-1920)
  Lucidus Kiadó - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9639465119

 • Szerkesztett kötetek

 • 2016 : Anka László (Szerk.); Kovács Kálmán Árpád (Szerk.); Ligeti Dávid (Szerk.); Makkai Béla (Szerk.); Schwarczwölder Ádám (Szerk.) - Natio est semper reformanda
  Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9789634141983
 • 2015 : Makkai Béla (Szerk.) - A Felvidék krónikása: tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9789634140542

 • Folyóiratcikkek

 • 2023 : Makkai Béla - 1848 üzen
  ARACS - A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÖZÉLETI FOLYÓIRATA XXIII : 4 pp. 51-52. , 2 p. (2023)
 • 2023 : Makkai Béla - Hatalomváltások kihívásai és a szabadkai (bácska-bánság) zsidóság, 1918-1945
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2023 : 9 pp. 104-108. , 5 p. (2023)
 • 2023 : Makkai Béla - A pozitív szomszédságkép(ek) formálása a regáti magyar sajtóban (1860–1918)
  KORUNK (KOLOZSVÁR) XXXIV : 9 pp. 86-95. , 10 p. (2023)
 • 2020 : Makkai Béla - Horvátországi magyar sajtó – tegnap és ma
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 63 : 12 pp. 40-52. , 13 p. (2020)
 • 2020 : Makkai Béla - Útmutató a megmaradáshoz – a regáti magyar diaszpóra kalendáriuma
  KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 13 : 1-2 pp. 49-58. , 10 p. (2020)
 • 2019 : Makkai Béla - Szülőföld és összmagyarság egy pártoskodástól mentes párt tantörténetében
  [Maradin János Kristóf. „Mindent Erdélyért!”Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. - Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2019. - p. 305]
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 62 : 1 pp. 90-92. , 3 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - Nemzettöredék és nemzetpolitika
  A regáti titkos nemzetvédelmi akció mérlege
  PRO MINORITATE : Tél pp. 73-109. , 37 p. (2019)
 • 2019 : Béla Makkai - Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon
  Causes, Events and Consequences
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : Speciel Issue pp. 204-225. , 22 p. (2019)
  DOI: 10.24307/psz.2020.0211
 • 2019 : Makkai Béla - Egymás tükrében
  Ama híres jószomszédi (v)iszony
  KOMMENTÁR 14 : 4 pp. 15-17. , 3 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - 以1920年 “特里亚农和平条约” 瓦解的匈牙利 = Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon
  理由,事件和后果 = Causes, Events and Consequences
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : Kínai különkiadás pp. 289-308. , 20 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - Japán út kelet-európai szemmel
  (Farkas Ildikó: A japán modernizáció ideológiája. Károli Gáspár Református Egyetem - L’ Harmattan, Budapest, 2018.)
  KOMMENTÁR 14 : 1 pp. 117-119. , 3 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - Trianon – „hol nemzet süllyed el…”
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : 1-3 pp. 344-364. , 21 p. (2019)
  DOI: 10.24307/psz.2019.0922
 • 2018 : Makkai Béla - Kétarcú birodalom
  A dualista Monarchia mint a „keleti Svájc”, avagy a „népek börtöne”
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 14 : 4-6 pp. 185-196. , 12 p. (2018)
 • 2018 : Makkai Béla - Hídszerepben a regáti magyar diaszpóra
  Érdek-harmonizációs esélyek és törekvések a magyar-román viszonyban (a Drinápolyi békétől a Bukaresti békéig)
  NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 20 : 2 pp. 118-132. , 15 p. (2018)
 • 2017 : Makkai Béla - A Moldva-Oláhországi Református Missziói Egyházmegye a dualista korszakban
  PRO MINORITATE : tavasz pp. 95-123. , 29 p. (2017)
 • 2016 : Makkai Béla - Balti önvédelem - az "erdei testvérek"
  KOMMENTÁR 11 : 2 pp. 109-113. , 5 p. (2016)
 • 2015 : Makkai Béla - A horvátországi szórványmagyarság sajtója – tegnap és ma
  ROVÁTKÁK: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2015 : 2 pp. 1-23. , 23 p. (2015)
 • 2014 : Makkai Béla - A balkáni „lőporos hordó” izzó kanóca. Bosznia-hercegovinai konfliktus-leltár a világháború előestéjén
  KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 7 : 3-4 pp. 7-16. , 10 p. (2014)
  Egyéb URL: http://vikek.hu/wp-content/uploads/2014/10/KEK_26-27_tartalom.pdf
 • 2013 : Makkai Béla - A kihagyott ziccer megbosszulja magát
  CSALÁDI KÖR: FÜGGETLEN HETILAP 24 : 48 pp. 12-13. , 2 p. (2013)
 • 2013 : Makkai Béla - Zentai Alkotóház
  Nemzeti sorskérdéseink
  MAGYAR SZÓ (NOVI SAD) 23 : 11 pp. 1-1. , 1 p. (2013)
 • 2013 : Makkai Béla - Horvátország és Fiume a dualista korrszak magyar nemzetpolitikai törekvéseiben
  KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 6 : 3 pp. 15-26. , 12 p. (2013)
  Egyéb URL: http://vikek.hu/wp-content/uploads/2014/02/KEK-22_tartalom.pdf
 • 2013 : Makkai Béla - Nemzetteremtő és honszerző albánok
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 9 : 1-3 pp. 277-294. , 18 p. (2013)
  Teljes dokumentum: http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=540
 • 2013 : Makkai Béla - Bosznia-Hercegovina mint magyar kivándorlási, avagy expanziós célterület
  PRO MINORITATE 1 pp. 135-146. , 12 p. (2013)
 • 2012 : Makkai Béla - The Austro-Hungarian Monarchy - the prison of folks?
  ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2 : 1-2 pp. 5-16. , 12 p. (2012)
 • 2012 : Makkai Béla - Klebelsberg nemzetkoncepciója a dualista korszakban
  RUBICON : 9-10 pp. 10-13. , 4 p. (2012)
 • 2011 : Makkai Béla - Magyar nemzetpolitikai törekvések Szlavóniában a 19-20. század fordulóján
  ROVÁTKÁK: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 1 pp. 63-72. , 10 p. (2011)
 • 2011 : Makkai Béla - Horvát "Vihar" után - Gotovina tábornok esete történelmi háttérrel
  KOMMENTÁR 6 : 3 pp. 105-108. , 4 p. (2011)
  Kiadónál: http://kommentar.info.hu/uploads/2011/3/1585928036.pdf
 • 2011 : Makkai Béla - Migracija iz Juzne Mađarske preko Drave i Save krajem XIX. stoljeca
  PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 10 : 19 pp. 66-76. , 11 p. (2011)
 • 2009 : Makkai Béla - Egyes szlvavóniai uradalmak szerepe a bevándorolt magyarság kulturális (nemzeti) gondozásában)
  AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 50 : 1-4 pp. 71-83. , 13 p. (2009)
 • 2009 : Makkai Béla - A magyar-román szomszédságkép alakulása Ó-Romániában a XIX-XX. század fordulóján
  MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 14 : 3-4 pp. 213-235. , 23 p. (2009)
 • 2008 : Makkai Béla - 1948, mint korszakhatár a délvidéki magyarság történetében
  CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 32 : 4 pp. 50-55. , 6 p. (2008)
 • 2007 : Makkai Béla - Református külmisszió a magyar etnikum peremvidékein
  CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 31 : 4 pp. 98-104. , 7 p. (2007)
 • 2007 : Makkai Béla - Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882)
  PRO MINORITATE 3-4 pp. 118-141. , 24 p. (2007)
 • 2006 : Makkai Béla - A sajtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában
  SZÁZADOK 140 : 1 pp. 3-24. , 22 p. (2006)
 • 2005 : Makkai Béla - A református magyarság Ó-Romániában
  PRO MINORITATE 1 pp. 69-81. , 13 p. (2005)
 • 2005 : Makkai Béla - A regáti magyarság szócsöve - a Romániai Hírlap (1907-1910)
  PRO MINORITATE 3 pp. 88-111. , 24 p. (2005)
 • 2004 : Makkai Béla - Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882)
  MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 9 : 3 pp. 257-282. , 26 p. (2004)
 • 2004 : Makkai Béla - Az első magyar nyelvű lap Ó-Romániában
  PRO MINORITATE 2 pp. 19-36. , 18 p. (2004)
 • 2004 : Makkai Béla - Mađarsko-Hrvatski odnosi početkom 20. stoljeća na slavonskom području
  CASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST 36 : 2 pp. 569-579. , 11 p. (2004)
 • 2004 : Makkai Béla - A horvátok históriai magyarságképe
  PRO MINORITATE ősz-tél : Ősz-tél pp. 255-264. , 10 p. (2004)
  Matarka: 2296355
 • 2003 : Makkai Béla - Önvédelem, vagy expanzió?
  Magyar „nemzetgondozási” program a délszláv régióban a 20. század elején
  SZÁZADOK 137 : 1 pp. 101-122. , 22 p. (2003)
 • 2002 : Makkai Béla - Református segélyakció a bukovinai Andrásfalván
  PROTESTÁNS SZEMLE 64. (11) : 1 pp. 1-15. , 15 p. (2002)
 • 2002 : Makkai Béla - A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a múlt század elején – Ploieşti példáján
  SZÁZADOK 136 : 1 pp. 3-30. , 28 p. (2002)
 • 2001 : Makkai Béla - Caring for Hungarians in Bukovina
  MINORITIES RESEARCH 3 pp. 20-41. , 22 p. (2001)
 • 2001 : Makkai Béla - Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában
  múlt és jelen
  POLISZ: A JÓZSEF ATTILA KÖR FOLYÓIRATA : 57 pp. 19-24. , 6 p. (2001)
 • 2000 : Makkai Béla - A Fiumei Egyesült protestáns Misszióegyház (1911-1942)
  PROTESTÁNS SZEMLE 9 : 3 pp. 182-201. , 20 p. (2000)
 • 2000 : Makkai Béla - Magyarság-gondozás Bukovinában
  KISEBBSÉGKUTATÁS 9 : 3 pp. 446-477. , 32 p. (2000)
 • 1996 : Makkai Béla - Kormányakció a horvátországi magyar kisebbségért
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 39 : 10 pp. 28-34. , 7 p. (1996)
 • 1996 : Makkai Béla - "Az idegenben élő magyarság nemzeti gomdozásá"-nak horvátországi programja
  MAGYAR SZEMLE 5 : 7-8 pp. 747-756. , 10 p. (1996)
 • 1996 : Makkai Béla - A magyar kormányzat "Bosniai actio"-ja (1909-1919)
  SZÁZADOK 130 : 2 pp. 341-381. , 41 p. (1996)
 • 1995 : Makkai Béla - Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában
  REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 6 : 3 pp. 65-88. , 24 p. (1995)
 • 1995 : Makkai Béla - A "Slavoniai actio" református egyházi ága
  PROTESTÁNS SZEMLE 57 : 4 pp. 7-26. , 20 p. (1995)

 • Könyvrészletek

 • 2023 : Makkai Béla - Megközelítések a dualista korszak „határon túli” magyar sajtójához
  pp. 37 - 46.
 • 2021 : Makkai Béla - A nemzetpolitika „kelletlen” alanyai, a csángók
  (1867–1918)
  pp. 134 - 154.
 • 2021 : Makkai Béla - Cultivating denominational and national identity in Reformed Evangelical mission churches of Slavonia and Fiume
  (1868-1918)
  pp. 75 - 88.
 • 2019 : Makkai Béla - Református kivándorlók és missziói egyházmegye szervezés Ó-Romániában (1815-1918)
  In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.) HIT 2018 : Hagyomány, Identitás, Történelem
  pp. 151 - 168..
 • 2019 : Makkai Béla - Changes in National Self-Image and the Image of Neighbourhood of Expatriate Hungarians int he Romanian Old-Kingdom
  In: Semsey, Viktória; Petra, Balaton; Csaba, Horváth; José, Antonio Sánchez Román (szerk.) National Identity and Modernity 1870-1945 : Latin America, Southern Europe, East Central Europe
  pp. 201 - 219.
 • 2018 : Makkai Béla - Kivándorló magyarok és integrációjuk Szlavóniában és a Regátban (1867–1918)
  ISBN: 9789543263691
  pp. 236 - 255.
 • 2017 : Makkai Béla - Irányjelek a nacionalizmusok hullámverésében
  A magyar-horvát együttélés legterhesebb korszaka
  pp. 39 - 44.
 • 2016 : Makkai Béla - Magyarok román földön a "hosszú" XIX. században / Maghiarii aflaţi pe pământ Românesc în „lungul” veac al XIX-lea.
  Egyéb URL: http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=1249862&pos=3
  pp. 101 - 130.
 • 2016 : Makkai Béla - A magyar kormány titkos romániai nemzetvédelmi akciójának alakulása az első világháború időszakában
  In: Anka, László; Hollósi, Gábor; Tóth, Eszter Zsófia; Ujváry, Gábor (szerk.) Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. I. kötet
  pp. 365 - 376.
 • 2016 : Makkai Béla - Az anyanyelvi sajtó szerepe a kivándorolt magyarság identitásformálásában
  In: Apró, István (szerk.) Média és identitás 2. : Tanulmányok
  pp. 19 - 46.
 • 2016 : Makkai Béla - Történelmi gyepűvidék - etnikus átjárókkal
  In: Dr. Sebestyén, Mátyás - Rokolya, Gábor (szerk.) Ahogy én láttam...
  pp. 61 - 84.
 • 2016 : Makkai Béla - Erőpróbák és helytállás a perem-magyarság nemzeti (ön)szervezésében
  (1867-1920)
  pp. 75 - 84.
 • 2015 : Makkai Béla - Regáti magyar ösztöndíjasok „elitképzése” az anyaországban az első világháború előestéjén
  pp. 67 - 82.
 • 2015 : Makkai Béla - A regáti diaszpóra-magyarság berecki és predeáli határinternátusa
  pp. 53 - 64.
 • 2015 : Makkai Béla - Hit, tudás – megmaradás
  Református misszióegyházak és iskolák a külföldi magyar szórványgondozásban (1848-1918)
  pp. 165 - 178.
 • 2014 : Makkai Béla - Történelmi gyepűvidék – etnikus átjárókkal
  Dr. Sebestyén Mátyás perlaki közjegyző emlékirata elé
  In: Ekert, Mária; Molnár, Attila Károly (szerk.) Eszme és történet : A Molnár Tamás Kutató Központ tanulmánykötete
  pp. 336 - 353.
 • 2014 : Makkai Béla - Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon a 19–20. század fordulóján
  A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi debreceni konferenciájának kötete
  pp. 285 - 298.
 • 2013 : Makkai Béla - Egy nép hazát teremt
  pp. 247 - 249.
 • 2009 : Makkai Béla - Léha pásztor – tikkadt nyáj
  In: Mészáros, László; Szőcs, Géza (szerk.) A magyar szép: párbeszéd a magyar jövőről
  pp. 95 - 96.
 • 2009 : Makkai Béla - A bukaresti magyar sajtó románság- és Balkán-képe, 1860-1918
  VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Magyarosrszág és a Balkán- Pécs a Balkán kapuja? Nemzetközi Tudományos konferencia Pécs, 2008. okt. 16-17.
  In: M, Császár Zsuzsa (szerk.) Magyarország és a Balkán
  pp. 233 - 240.
 • 2007 : Makkai Béla - Száz éve indult a Szlavóniai akció
  In: Gubcsi, Lajos (szerk.) Üzenet a végekről
  pp. 66 - 67.
 • 2004 : Makkai Béla - Fiume szerepe a magyar -horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen)
  pp. 345 - 353.
 • 2004 : Makkai Béla - A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn
  pp. 353 - 362.
 • 2004 : Makkai Béla - A fiumei protestáns egyház
  pp. 97 - 117.
 • 2004 : Makkai Béla - Kontradikcije aktivne zaštite manjina u krugu Slavonskih Mađara početkom 20. stoljeća
  pp. 319 - 327.
 • 2002 : Makkai Béla - Magyarsággondozás Galaţin (1901-1920)
  In: Ablonczy, Balázs; ifj., Bertényi Iván; Hatos, Pál; Kiss, Réka (szerk.) Hagyomány, közösség, művelődés : Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére
  pp. 492 - 504.
 • 2002 : Makkai Béla - A magyar-horvát viszony a szétválás előtt = Mađarsko-hrvatsko odnosi prije raspada Monarhije
  a magyarság szlavóniai térfoglalásának tükrében = iz aspekta naseljenja Mađara u Slavoniju
  pp. 107 - 118.
 • 1994 : Makkai Béla - A Szlavóniai Magyar Újság és a horvátországi magyarság (1908-1918)
  pp. 85 - 108.
 • 1994 : Makkai Béla - Református iskola és szeretetház - Vukovár (1904-1919)
  pp. 77 - 84.
 • 1993 : Makkai B ; Kovács I ; N Rácz A - Hungarika Információ és hungarológiai kutatás
  In: Békési, Imre; Jankovics, József; Kósa, László; Nyerges, Judit (szerk.) Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon
  pp. 1567 - 1572.
 • 1987 : Makkai Béla - A középiskolák működésének szabályozása (1883-1948)
  In: Ördögh, E (szerk.) Iskola és önnállóság
  pp. 41 - 85.

 • Konferenciaközlemények

 • 2020 : Makkai Béla - Felekezeti és nemzeti identitásápolás a szlavóniai és fiumei református-evangélikus misszióegyházakban
  (1868-1918)
  In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.) Hagyomány, identitás, történelem 2019 : 1. kötet
 • 2011 : Makkai Béla - Többségben és kisebbségben – a Kárpát-medence magyarsága.

Monográfiák

A "Slavoniai actio" és a horvátországi magyarság (1904-1920). Kandidátusi értekezés. [Kézirat] (The Slavonian Action and the Hungarians in Croatia, 1904-1920). Doctoral dissertation. Budapest, 1994. Manuscript.

Végvár, vagy hídfő? „Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában, 1904-1920. (Border Castle or Bridge-Head? “The National Policy on Hungarians Living Abroad” in Croatia and Bosnia-Herzegovina). Lucidus: Budapest, 2003.

Idegenben: tanulmányok a magyar-magyar kapcsolatok korai történetéből. (Abroad: Studies in the History of Hungarian-Hungarian Relations). Károli University: Budapest, 2004.

Híja-haza: cikkek, esszék, tanulmányok. (Híja-haza: Articles, Essays, Studies). Magyar Nyugat: Budapest, 2012.

Határon túli magyar sajtó – Trianon előtt. (The Press of Hungarians in Minority before Trianon). Bukaresti és eszéki magyar lapok az identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem szolgálatában (1860–1918) Utószó: Apró István, NMHH – Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016.

Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2021. 456 p.)

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Hungarika Információ: összefoglaló tárgyszó index, 1986-1989. (Hungarica Information: Index). Eds. Gál Julianna, Kovács Ilona, Makkai Béla and Rácz Aranka. Országos Széchényi Könyvtár: Budapest, 1987-1992.

A Felvidék krónikása. Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére. /Szerk.: Makkai Béla. Budapest, 2015. Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan (Károli Könyvek), 379 p. ISBN 968-963-414-054-2

Anka László – Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Dávid – Makkai Béla – Schwarzwölder Ádám (szerk.): Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére.  Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan, (Károli könyvek) 2016. 646 p.

 

Könyvfejezetek

A középiskolák működésének szabályozása. (The regulation of Secondary Schools, 1883-1948). In: Iskola és önállóság. Ed. Ördögh Erzsébet. Oktatáskutató Intézet: Budapest. 1987.v p. 41-84.

Református iskola és szeretetház – Vukovár. (Calvinist Hungarian School and Hospice in Vukovar, 1904-1919). In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből: tanulmányok. Ed. Arday Lajos. Teleki László Alapítvány - Közép-Európa Intézet: Budapest, 1994. p. 73-84.

and Várkonyi Ildikó. A "Szlavóniai Magyar Újság" és a horvátországi magyarság. (The Hungarian Journal in Slavonia and the Hungarians in Croatia, 1908-1918). Ed. Arday Lajos. . Teleki László Alapítvány - Közép-Európa Intézet_ Budapest, 1994. p. 73-84., 85-108.

Caring for Hungarians in Bukovina. In Minorities Research: A Collection of Studies by Hungarian Authors, vol 3. Ed. Cholnoky Győző. Lucidus: Budapest, 2001. p. 20-41.

A magyar-horvát viszony a szétválás előtt: a magyarság szlavóniai térfoglalásának tükrében = Mađarsko-hrvatsko odnosi prije raspada Monarhije : iz aspekta naseljenja Mađara u Slavoniju]. (Hungarian-Croatian Relations in view of Slavonian Hungarians before the Fall of the Habsburg Empire). In: Croato-Hungarica: uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. Eds Milka Jauk Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István. Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Matica hrvatska: Zagreb, 2002. p. 107-118.

Magyarsággondozás Galaţin (1901-1920). (Hungarian National Policy in Galaţin, 1901-1920). In: Hagyomány, közösség, művelődés: tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Eds. Ablonczy Balázs et al. Books in Print: Budapest, 2002. p. 492-504.

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen). (The Role of Rijeka in Hungarian-Croatian Relations). In: Kárpát-medencei keresztkötődések: egy konferenciasorozat tükrében / Ed. Székely András Bertalan. – Kráter Műhely Egyesület: Budapest, 2004. p. 345-353., 353-362. Republishment.

A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn. (Croatian Reaction to the Slavonian Hungarian Insinuation). In: Kárpát-medencei keresztkötődések: egy konferenciasorozat tükrében / Ed. Székely András Bertalan. – Kráter Műhely Egyesület: Budapest, 2004. p. 353-362. Republishment.

A fiumei protestáns egyház. (Protestant Church in Rijeka) In: Fiume és a magyar kultúra: művelődéstörténeti tanulmányok. Ed. Kiss Gy. Csaba. Eötvös University – Kortárs: Budapest, 2004. p. 97-117.

Kontredikcije aktivne zaštite manjina u krugu Slavonskih Mađara početkom 20. st. (Contradictions in the active minority protection of Slavonian Hungarians in the beginning of the 20th century). In: Hrvatsko-mađarski odnosi, 1102-1918: zbornik radova. Ed. Kruhek, Milan. Hrvatski institut za povijest: Zagreb, 2004. p. 319-327. [International Scientific Conference, Zagreb, Biograd, Zadar, 15-18 Oct. 2002]

Pályakép szürkéből, színekkel. (Grey Career Image with Colors). In: A 150 éves Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium: jubileumi évkönyv. Ed. Kovács Attiláné. Anzsu: Sopron, 2007. p. 97-101.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. (The Beginning of the Slavonian Action a Hundred Years Ago) In: Üzenet a végekről, vol 3. Ed. Gubcsi Lajos. Gubacsi: Budapest, 2007. p. 66-67.

Léha pásztor – tikkadt nyáj. (Lazy Shephard, Your Herd is Declining). In: A magyar szép: párbeszéd a magyar jövőről. Eds. Mészáros László and Szőcs Géza. Kecskeméti Lapok: Kecskemét, 2009. p. 95-96.

Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon
a 19–20. század fordulóján. In: Piacok a társadalomban és a történelemben / Szerk.: Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi debreceni konferenciájának kötete [Rendi társadalom, polgári társadalom 26.], Hajnal István Kör  - Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, p. 285-298.

Egy nép hazát teremt – In: Őrző a strázsán : emlékkönyv Hódi Sándor 70 éves születésnapjára [Sorsok – emberek 1.] / Szerk.: Hódi Éva. Ada, 2013. Széchenyi István Stratégiakutató Társaság. p. 247-249.

Klebelsberg nemzetpolitikai törekvései, és ezek hatása a magyarság és a szomszédnépek viszonyára In: Nagy István (szerk.): Gróf Klebelsberg Kuno és a kisebbségek. Pécska, 2013. Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület. (Klebelsberg-napi füzetek 3.) p. 11-28.

Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon a 19–20. század fordulóján. In: Piacok a társadalomban és a történelemben / Szerk.: Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi debreceni konferenciájának kötete [Rendi társadalom, polgári társadalom 26.], Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2014. p. 285-298.

Történelmi gyepűvidék – etnikus átjárókkal. Dr. Sebestyén Mátyás perlaki közjegyző emlékirata elé. In: Eszme és történet. A Molnár Tamás Kutató Központ tanulmánykötete, 2014. /Szerk.: Ekert Mária, Molnár Attila Károly Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Molnár Tamás Kutató Központ, p. 336-353. 2014

A regáti diaszpóra-magyarság berecki és predeáli határinternátusa. In: Nemzet – sors – identitás. „európai látószögű magyar” Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére /Szerk.: Papp Ágnes Klára – Sebők Melinda – Zsávolya Zoltán, Budapest,. Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan (Károli Könyvek), 2015. p. 53-64.

Erőpróbák és helytállás a perem-magyarság nemzeti (ön)szervezésében (1867-1920) In: Kárpát-medencei magyar vértanúság / Szerk.: Botlik József, Budapest, Magyarok Világszövetsége, (A magyarok IX. világkongresszusának kötetei, III.) 2016. p. 75-84.

Magyarok román földön a „hosszú” XIX. században. In: A főnix jegyében. A Budapesti Román Egyesület jubileumi kiadványa / Szerk.: Székely András Bertalan. Budapest, Euro-Etnikum Alapítvány 2016. p. 101-130.

Az anyanyelvi sajtó szerepe a kivándorolt magyarság identitásformálásában In: Apró István (szerk.): Média és identitás 2. Tanulmányok. Budapest, Médiatudományi Intézet, [Médiatudományi Könyvtár, 19.] 2016. p. 19–46.

Történelmi gyepűvidék – etnikus átjárókkal. (Záró tanulmány) In: Dr. Sebestyén Ádám: Ahogy én láttam… / szerk.: Rokolya Gábor, Budapest, Közjegyzői Akadémia Kiadó, [Studia Notarialia Hungarica Tom. XVIII.] 2016. p. 61–84. (Másodközlés.)

Az ó-romániai titkos nemzetvédelmi akció kezdetei. In: Anka László -  Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Dávid – Makkai Béla – Schwarzwölder Ádám (szerk.): Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Budapest, KRE – L’ Harmattan, (Károli Könyvek) 2016. p. 358-374.

A magyar kormány titkos romániai nemzetvédelmi akciójának alakulása az első világháború időszakában In: Anka László, Hollósi Gábor, Tóth Eszter Zsófia. (szerk.): Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján, Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2016. Főszerk.: Marinovich Endre. A szerk.biz.eln.: Ujváry Gábor. Budapest, Magyar Napló – Veritas, p. 353-364.

Irányjelek a nacionalizmusok hullámverésében. A magyar-horvát együttélés legterhesebb korszaka. In: Surján László: A megbékélés ösvényein. Magyarok és közép-európaiak. A Charta XXI Egyesület kiadása, Budapest, 2017. p. 39-44.

Kivándorló magyarok és integrációjuk Szlavóniában és a Regátban (1867-1918) In: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ – XXI век) / Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század) / Migrations of People and Ideas. In: Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. Съставителство и научна редакция: Пенка Пейковска, Габор Деметер / Szerk.: Peykovska, Penka – Demeter Gábor. (Publications of the Bulgarian–Hungarian History Commission 4.) Издателство „Парадигма“ София, 2018. p. 235-255. 

Changes in National Self-Image and the Image of Neighbourhood of Expatriate Hungarians int he Romanian Old-Kingdom. In: National Identity and Modernity 1870-1945. Latin America, Southern Europe, East Central Europe. Edited by Viktória Semsey with the assistance of Petra Balaton, Csaba Horváth, José Antonio Sánches Román. (Collection Károli), Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – L’Harmattan Publishing. Budapest – Paris, 2019. p. 201-219.

Református kivándorlók és missziói egyházmegye szervezés Ó-Romániában (1815-1918) In: Kiss Réka, Lányi Gábor (Szerk.): HIT 2018. Hagyomány, identitás, történelem. L’Harmattan – Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2019. (Reformáció Öröksége Könyve I.) p. 151-168.

 

Tanulmányok tudományos folyóiratokban

A "Slavoniai actio" református egyházi ága. (The Calvinist Line of the Slavonian Action). In Protestáns Szemle, vol 4, no 1 (January-March 1995). p. 7-26.

Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában. (Hungarian National Policy in the Hungarian Diaspora in Bosnia and Herzegovina). In Regio : kisebbségi szemle, vol. 6, no 3. (1995). p. 65-88.

A magyar kormányzat "Bosniai actio"-ja (1909-1919). (The Bosnian Action of the Hungarian Government, 1909-1919). In Századok, vol 130, no 2 (1996). p. 341-381.

"Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozásá"-nak horvátországi programja. (“The National Policy for the Hungarians Living Abroad” in Croatia). In Magyar Szemle, vol 5, no 7-8 (July-August 1996). p. 747-756.

Kormányakció a horvátországi magyarságért. (Government Action for Hungarians Lliving in Croatia). In Valóság, vol 39, no 10 (October 1996). p. 28-34.

Magyarság-gondozás Bukovinában. (Hungarian National Policy for Hungarians in Bukovina). In Kisebbségkutatás, vol 9, no 3 (2000). p. 446-477.

A Fiumei Egyesült Protestáns Misszióegyház (1911-1942). (The Rijeka Unified Protestant Missionary Church, 1911-1942). In Protestáns Szemle, vol 9, no 3 (2000). p. 182-201.

Református segélyakció a bukovinai Andrásfalván. (Calvinist Charity Program in Adrásfalva, Bukovina). In Protestáns Szemle, vol 11, no 1 (2002). p. 1-15.

A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a múlt század elején – Ploieşti példáján. (Governmental Support for Communities of Emigrant Hungarians at the Beginning of the 20th Century Based on the Example of Ploiesti). In Századok, vol 136, no 1 (2002). p. 3-30.

Önvédelem, vagy expanzió? Magyar „nemzetgondozási” program a délszláv régióban a 20. század elején. (Self-Defense or Expansion? Hungarian National Policy Programs in Southern Slav Regions in the beginning of the 20th century). In Századok, vol 137, no 1 (2003). p. 101-122.

Az első magyar nyelvű lap Ó-Romániában. (The First Hungarian Papers in Old Romania). In Pro Minoritate, Spring 2004. p. 19-36.

Mađarsko-Hrvatski odnosi početkom 20. stoljeća na slavonskom području. (Hungarian-Croatian Relations in view of Slavonia in the beginning of the 20th century) = Časopis za suvremenu povijest, vol 36, no 2 (2004). p. 569-579.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. (The Beginning of the Slavonian Action a Hundred Years Ago). In Horvátországi Magyarság, no. 7. (2004). Republisment.

Egy kisebbségi hetilap – a Bucureşti Híradó (1876-1882). (A Minority Weekly: the Bucureşti Híradó, 1876-1882). In Magyar Kisebbség: nemzetpolitikai szemle, vol 9, no 3 (2004). p. 257-282.

A református magyarság Ó-Romániában. (Hungarian Calvinists in Old Romania). In Pro Minoritate, Spring 2005. p. 69-81.

A regáti magyarság szócsöve – a Romániai Hírlap (1907-1910). (The Romániai Hírlap: The Mouthpiece of Hungarians in Old Romania, 1907-1910). In Pro Minoritate, Fall 2005. p. 88-111.

A sajtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában. (The Role of the Press in the Hungarian Government’s National Minority Policy in Old Romania). In Századok, vol 140, no 1 (2006). p. 3-24.

Református külmisszió a magyar etnikum peremvidékein. (Calvinist Mission among Minority Hungarians Abroad) In Confessio, no 4 (2007). p. 98-104.

Száván innen, Dráván túl: elfeledett magyarok nyomában. (To Sava, Opposite Drava: Forgotten Hungarians). In Horvátországi Magyarság, no 7 (2007).

Egy kisebbségi hetilap – a Bucuresti Híradó (1876-1882). (A Minority Weekly: the Bucureşti Híradó, 1876-1882). In Pro Minoritate, Fall-Winter 2007. p. 118-141.

Egyes szlavóniai uradalmak szerepe a bevándorolt magyarság kulturális (nemzeti) gondozásában a XIX-XX. század fordulóján. (The Role of Some Slavonian Manors in the Cultural Preservation of Immigrant Hungarians in the Turn of the Century). In Agrártörténeti Szemle, vol. 50, no 1-4 (2009). p. 71-83.

A magyar-román szomszédságkép alakulása Ó-Romániában a 19-20. század fordulóján. (The Hungarian-Romanian Image on Each Other in Old Romania in the Turn of the Century). In Magyar Kisebbség, vol 14, no 3-4 (2009). p. 213-235.

Horvát „Vihar” után: Gotovina tábornok esete történelmi háttérrel. (After the Croatian “Storm”: The Case of General Gotovina in a Historical Frame). In Kommentár, no 3 (2011). p. 105-108.

Magyar nemzetpolitikai törekvések Szlavóniában a 19-20. század fordulóján. (Hungarian National Policy and Aspirations in Slavonia in the Turn of the Century). In Rovátkák, no 1 (2011). p. 63-72.

Migracija iz Južne Mađarske preko Drave i Save krajem XIX. stoljeća. (Migration from Southern Hungary to the Drava and Sava Region in the end of the 19th century). In Podravina, vol 10, no 19 (2011). p. 66-76.

„Samoobrana ili ekspanzija”? [Pogranična tvrđava ili mostobran?] Nacionalna skrb o Mađarima u tuđini, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1904-1920). (Self-Defense or Expansion? Hungarian National Policy Programs in the Periphery, In Croatia and Bosnia and Herzegovina, 1904-1920). In Podravina p. 1-19. (Scheduled to be published)

Horvátország és Fiume a magyar nemzetpolitikai törekvéseiben a XIX-XX. század fordulóján. (Croatia and Rijeka in the Hungarian National Policy in the Turn of the Century). [5th Conference on Regional History: History of Croatia and Rijeka from the Middle Ages until Present Day, Szeged, 7 Dec. 2012]. V. Régiótörténeti konferencia : Horvátország és Fiume sorsa a középkortól napjainkig, Szeged, 2012. december 7. = Közép-Európai Közlemények, Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. No. 22. VI. évf. 3. sz. 2013. p. 15-26.

The Austro-Hungarian Monarchy – the prison of folks? = Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies [Cluj-Napoca/Kolozsvár, RO], Vol. 2. Num. 1-2. 2012. p. 5-16

Nemzetteremtő és honszerző albánok = Polgári Szemle, 9. évf. 1-2. sz. (2013) p. 277-293.

Bosznia-Hercegovina mint magyar kivándorlási, avagy expanziós célterület = Pro Minoritate, 2013/Tavasz, p. 135-146.

A balkáni „lőporos hordó” izzó kanóca. Bosznia-hercegovinai konfliktus-leltár a világháború előestéjén = Közép-Európai Közlemények, No. 26-27. VII. évf. 3-4. sz. (2014.) p. 7-16.

Hit, tudás – megmaradás. Református misszióegyházak és iskolák a külföldi magyar szórványgondozásban (1848-1918) In: Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es évkönyve Hit és tudás. /Szerk.: Sepsi Enikő, Deres Kornélia. Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan, Budapest 2015. ISSN 1419-1334 p. 165-178.

A horvátországi szórványmagyarság sajtója – tegnap és ma. Rovátkák [Eszék] 2015/2. p. 1-23.

A Moldva-Oláhországi Református Missziói Egyházmegye a dualista korszakban = Pro Minoritate, 2017/Tavasz, p. 95-123.

Híd szerepben a regáti magyar diaszpóra. Érdek-harmonizációs esélyek és törekvések a magyar-román viszonyban (a Drinápolyi békétől a Bukaresti békéig) = Napút, 2018/2. p. 118-132.

Kétarcú birodalom. A dualista Monarchia mint a „keleti Svájc”, avagy a „népek börtöne” = Polgári Szemle, 14. évf. 4–6. sz. (2018) p. 118-129.

Egymás tükrében. Ama híres jószomszédi (v)iszony = Kommentár, 2019/4. p. 18-25.

Trianon – „hol nemzet süllyed el”. = Polgári Szemle, 15. évf. (2019) 1-3. sz. p. 344-364.

以1920年 “特里亚农和平条约” 瓦解的匈牙利: 理由,事件和后果 = Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon. Causes, Events and Consequences = Polgári Szemle, 15. évf. (2019) kínai különszám, p. 289-308.

 

Konferenciaközlemények

Kovács Ilona and N. Rácz Aranka. Hungarika Információ és hungarológiai kutatás. (Hungarika Information and Hungarological Research). III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, 1991. In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Scriptum: Budapest- Szeged, 1993. p. 1567-1572.

A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói. (Croatian Reaction to the Slavonian Hungarian Insinuation). In Polisz, no 51 (January-February 2000). p. 26-31. [Kárpát-medencei keresztkötődések konferencia - Miskolci Egyetem, 4 Nov. 1999]

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában: múlt és jelen. (The Role of Rijeka in Hungarian-Croatian Relations). In Polisz, no 57 (February-March 2001). p. 19-24. [Kárpát-medencei keresztkötődések II. konferencia - Leányfalu, 23-24 Nov. 2000.]

1948, mint korszakhatár a délvidéki magyarság történetében. (1948 the Dividing Line and the Beginning of a new Period in the History of Hungarians in Vojvodina). [„1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és egyházak történetében”, tudományos konferencia, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 14 Oct. 2008]. In Confessio, no 4 (2008). p. 50-55.

A bukaresti magyar sajtó románság- és Balkán-képe, 1860-1918. (The Perception of Hungarian Press in Bukarest on Romanians and the Balkans). VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Magyarország és a Balkán – Pécs a Balkán kapuja? Nemzetközi tudományos konferencia, Pécs, 16-17 Oct. 2008. In: Magyarország és a Balkán. Ed. M. Császár Zsuzsa. University of Pécs: Pécs, 2009. p. 175-314.

Többségben és kisebbségben – a Kárpát-medence magyarsága. (In Majority and Minority: Hungarians in the Carphatian Basin). [Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért: Nemzetközi nemzetiségi vitafórum, Pécs, 4-5 March 2011] Scheduled to be published.

Erőpróbák és helytállás a horvátországi magyar református szórvány életében. (Showdowns and Self-maintainment in the Life of Calvinist Hungarians in Croatia). [Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk]. Budapest, 3 May 2011. Scheduled to be published.

Klebelsberg nemzetkoncepciója a dualista korszakban. (Klebersberg’s National Conception in the Dualist Period). [Klebelsberg Confernecea, Budapest, 9 May 2012.]. In Rubicon, no 9-10 (2012), p. 10-13.


Recenziók

Külön test” – közös lelkiség: hajdanvolt Fiume. (Corpus Separatum, Shared Spirit, in the Days of Long-ago Rijeka). In Magyar Nemzet, 2 Feb. 2002.

A horvátok históriai magyarságképe. (Croatian Historical Image on Hungarians). In Pro Minoritate, Fall-Winter 2004. p. 255-264.

Hosszú válás: magyarságkép – horvát tükörben. (Prolonged Separation: Hungarian Image in Light of Croatian Assessment). In Magyar Nemzet, 8 Jan 2005.

Világos után: magyar-délszláv [kapcsolatok és] konfliktusok. (Hungarian-Yugoslav Relations and Conflicts after the Surrender at Világos). In Magyar Nemzet, 1 Oct 2005.

A magyar Atlantisz = Magyar Hírlap, 2013. szept. 30.

Balti önvédelem: az „erdei testvérek” = Kommentár, 2016/2. p. 109-113.

Japán út kelet-európai szemmel = Kommentár, 2019/1. p. 117-119.

Szülőföld és összmagyarság egy pártoskodástól mentes párt tantörténetében. (Muradin János Kristóf: „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2019. p. 305.) = Valóság, 2020/1. p. 90-92.

 

Ismeretterjesztő írások, publicisztika

Mi, büszke magyarok... : képek a Kőrösi-kabinetről. In Egyetemi Lapok, vol 29, no 18. (18 Dec. 1987)

A magyar nők kétes balkáni hírneve. In Magyar Nemzet, 12 May 2001.

A Ghostenberg-galaxis. In Heti Válasz, 9 Jan 2004. p. 58.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. In Magyar Nemzet, 19 July 2004.

Fogadjisten s Istensegíts: száz éve kezdődött a bukovinai szigetmagyarság nemzeti gondozása. In Magyar Nemzet, 27 Aug. 2005.

„Egymás terhét hordozzátok…” Halmozott hátrányok és pedagógiai felzárkóztatás. In Zuglói Lapok, 2 May 2006.

„Balmagyar” kiegyezés komédia. In Magyar Hírlap, 16 July 2007.

A szociális érzékenység bűnébe esve. In Magyar Nemzet, 22 Aug. 2007.

Nincsen Rúzsa tövis nélkül. In Magyar Hírlap, 11 Sept. 2007.

Pillantás a félmúltra. In Magyar Hírlap, 24 Sept, 2007.

Száván innen, Dráván túl : elfeledett magyarok nyomában. In Magyar Hírlap, 15 Oct. 2007.

Vagyunk-e jó, befogadó nemzet? In Magyar Hírlap, 14 Nov. 2007.

Haza és haladás. In Magyar Hírlap, 17 Dec. 2007.

Rémes farsang. In Magyar Hírlap, 21 Jan. 2008.

Agyelszívás és agymosás. In Magyar Hírlap, 6 March 2008.

Nemzetiszín (trékolór). In Magyar Hírlap, 14 April 2008.

Csak azért is bunkofon. In Magyar Hírlap, 13 May 2008.

A verve várt jövő. In Magyar Hírlap, 19 May 2008.

Béke-tűrés. In Magyar Hírlap, 28 May 2008.

Légies határok, láthatatlan falak. In Magyar Nemzet, 1 July 2008.

Ami jár. In Magyar Hírlap, 10 Oct 2008.

Magyar Katyn. In Magyar Hírlap, 18 Nov. 2008, in Russian: ?????????? ??????, 25 November 2008.

Juss és jövő. In Magyar Hírlap, 19 Nov. 2008.

Színjáték, katarzis nélkül. In Magyar Hírlap, 24 March 2009.

Gulyás és sztrapacska : Létezhetetlen Kárpát-medence? In Magyar Nemzet, 28 March 2009.

Léha pásztor – tikkadt nyáj. In Magyar Hírlap, 10 July 2009.

Jó barátok : Magyarsággondozás a Száván túl: száz éve kezdődött a Boszniai akció. In Magyar Nemzet, 1 Aug 2009.

Álomvasút és vészfék. In Magyar Hírlap, 6 Aug 2009.

Tabuk és nemzeti érdekek. In Magyar Hírlap, 19 Sept 2009.

Jót, s jól… In Magyar Hírlap, 12 Oct. 2009.

Etetésre tálalva In Magyar Hírlap, 5 Dec. 2009. dec. 5. (Republished in Gondolat Canadai Magyar Hírlap).

„Forrás”-hiány. In Magyar Hírlap, 13 Jan 2010.

Kampánykép. In Magyar Hírlap, 27 Feb. 2010. (Republished in Kecskeméti Lapok, 27. Feb. 2010.).

Huszárvir(t)us. In Magyar Hírlap, 18 March 2010.

Lesz-e per-újrafelvétel? Magyarok és nemzetiségek a „boldog békeidőkben” In Magyar Hírlap (Történelem), 7 May 2010.

Megkerült nemzedék. In Magyar Hírlap, 26 May 2010.

Hidak és gátak. In Magyar Hírlap, 15 June 2010. (Republished in Felvidék Ma, 2010. és L’udové Noviny)

Futballdiplomácia. In Magyar Hírlap, 20 July 2010.

Forgandó filmvilág. In Magyar Hírlap, 18 Oct 2010.

Egy kiállítás kép(telenség)ei. In Magyar Hírlap (Történelem), 11 Dec. 2010. (Republished in Erdély Ma, 2 Feb. 2011).

Dalból születik a nemzet. In Magyar Hírlap, 18 Dec. 2010.

Nofertiti (h)arca. In Magyar Hírlap, 5 Feb. 2011.

,,Nem sírbolt!” (S ha az is?). In Magyar Hírlap, 18 June 2011.

Hellének és pannonok. In Magyar Hírlap (Hullám-Tér), 23 July 2011.

Időhinta. In Magyar Hírlap, 26 Aug. 2011.

Magyarságmentés a Kárpátokon túl. In Magyar Hírlap (Történelem), 13 Jan. 2012.

Rebellis harcaink. In Magyar Hírlap, 26 Jan. 2012.

Szoborsorsok. In Magyar Hírlap, 30 June 2012.

Hazahívó. In Magyar Hírlap, 31 Aug. 2012..

Egy nép hazát teremt. In Reformátusok Lapja, 23-30 Dec. 2012.

1848 példája = Reformátusok Lapja, 2013. márc. 17.

„Babilon” foglyai = Reformátusok Lapja, 2013. jún. 2.

A magyar Atlantisz = Magyar Élet [Sydney], 55. évf. 44. sz. (2013. nov. 7.), p. 3. (Másodközlés)

Száván innen, Dráván túl : elfeledett magyarok nyomában = Magyar Szó [Újvidék/Novi Sad], 2013. nov. 18. [Üveggolyó melléklet 12. p.] (Másodközlés)

Magyar Katyn = Magyar Szó, [Újvidék/Novi Sad] 2013. nov. 25. (Másodközlés)

A nemzetépítés távlatai = Magyar Hírlap, 2013. nov. 27.

Indexen a Gallup = Magyar Hírlap, 2013. dec. 21.

A nemzetépítés távlatai = Magyar Szó [Újvidék/Novi Sad], 2013. dec. 23. [Üveggolyó melléklet, 14. p.] (Másodközlés)

Magyarságmentés a Kárpátokon túl = Magyar Szó [Újvidék/Novi Sad], 2014. jan. 6. [Üveggolyó melléklet, 12. p.] (Másodközlés)

A nemzetépítés távlatai = Magyar Élet [Sydney], 56. évf. 5. sz. (2014. febr. 6.), p. 4. (Másodközlés)

1848 példája = Magyar Szó, [Újvidék/Novi Sad], 2014. márc. 15. (Másodközlés)

Stádiumról és hitel(esség)ről, borbarátoknak = Magyar Élet [Sydney] 56. évf. 48. sz. (2014. dec. 4.) p. 1., 4.

Kivándorlás és nemzetpolitika. Titkos nemzetvédelmi akció Ó-Romániában a dualizmus korában = Magyar Hírlap (Történelem) 2015. márc. 27.

Felirati javaslat = Magyar Idők (Lugas), 2017. jan. 28.

Ünnep kokárdával és kerékkötőkkel = Magyar Hírlap, 2017. ápr. 5.

A hit és helytállás diadala. In: Az emlékezés és megbékélés programja. Szerk: Matl Péter – Surján László. Budapest – Munkács, Charta XXI. Egyesület, 2017. p. 18.

 

Konferenciaszervezés

1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és egyházak történetében” Conference (1948, the Turning-Point in the History of the Hungarian Nation and Churches). Budapest, Károli University. 14 Oct. 2008. Co-organizer.

“Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” Conference. Budapest, 3 May 2011. Co-organizer.

Klebelsberg - A Károli Gáspár Református Egyetem és a Kodolányi János Főiskola konferenciája, Budapest, 2012. máj. 9. Co-organizer

Az utolsó békeév, 1913. A Károli Gáspár Református Egyetem és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Történettudományi Intézetének konferenciája, Budapest, 2013. okt. 2.

Nemzeti identitás és modernitás 1870–1945. (Latin-Amerika – Dél-Európa – Kelet-Közép-Európa) A KRE nemzetközi konferenciája szervezőbizottságának tagja voltam. 2017. ápr. 5-7.

Együtt az úton - románok és magyarok. A Charta XXI. és a nagyszebeni HÍD Egyesület nemzetközi konferenciája (A járvány miatt on-line). 2020. nov. 14. Nagyszeben 

 

 

Nyilvános megjelenések

2005. jún. 4. Magyar Katolikus Rádió, Hol járunk? c. műsorában Trianonról, Tóth Imre történésszel

2005. ápr. 23. Magyar Katolikus Rádió, Hol járunk? c. műsorában

2005-ben a Hír TV Különkiadás című magazin műsorában mutatták be Idegenben. Tanulmányok a magyar-magyar kapcsolatok korai történetéből c. kötetemet

Idegenben (avagy magyar – magyar kapcsolatok a középkortól napjainkig) / Kékesy Rajmund, Kapu, 18. évf. 9. sz. 2005.

2006. dec. 30. a Hol járunk? 68., utolsó adásában - Magyar Katolikus Rádió

2006-ban a Hol járunk? 50. jubileumi adásában (?) - Magyar Katolikus Rádió

2006. ápr. 8. Magyar Katolikus Rádió Hol járunk? (49. adás) c. műsorában

Public appearance as the invited Kosovo expert in Duna TV’s program Agora. Oct. 2006.

Dobai Péter és Makkai Béla: Az írástudók árulásáról. 2009. ápr. 4. - Őrjárat, Magyar Katolikus Rádió

On the Occipation and Annexation of Bosnia-Herzegovina. Public appearance in ECHO TV. April 2011.

Cservenka Judit’s report on the Slavonian Hungarians for MR1 Kossuth Rádió’s Vasárnapi Újság. 1 May 2011.

On the Sarajevo Assassination and the Outbreak of the First World War. ECHO TV. 5 May 2011.

Klebelsberg, mint nemzetpolitikus. (Klebelsberg as National Politician). Klebelsberg Kuno Emléknap, Pécska, Romania, 17 Nov. 2012. An Interview for the Aradi Rádió. Aradi Hírek, 18 Nov. 2012.

Székely kivándorlás, regáti diaszpórák és magyar támogatáspolitika. (Székely Immigration, Diaspora in Old Romania and the Hungarian Support Policy). EMI-tábor, Borzont, 11 Aug. 2012.

„Migráció, akkulturáció, asszimiláció a XIX-XX. századi magyar-délszláv interetnikus kapcsolatokban címmel tartott előadást március 21-én Kolozsváron Makkai Béla, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.” Newsletter of the Hungarian Academy of Sciences. MTA Hírlevél, vol 2, no 4 (15 April 2012). p. 7.

Határok nélkül: ''Híja-haza'' - MR1-Kossuth Rádió 2013. márc. 18.

Perem-magyarok: Délvidék, Szeged, 2013. máj. 6. KDNP-székház

Híja-Haza könyvbemutató a határon túli magyarságról (Szeged) Városi Televízió Szeged (VTV 2013. máj. 8.)

2013. júl. 11. Duna TV Térkép című műsorában 17.30-kor a srebrenicai tragédia évfordulóján

Szabad Gondolat: Hív a haza – Híja-haza. Makkai Bélát Halász Szabó Miklós és Pelyach Gergely kérdezte a Nemzettudat torzulásairól és új könyvéről. Lánchíd Rádió  http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=72828- a Lánchíd Rádió véleményműsorában fél órás interjú Népszámlálás - asszimiláció témakörben, 2013-05-19 17:26:00-17:51 

A PEREM-MAGYAROK, MINT MAGYAR SORSTÜKÖR, Az őrvidéki, a szlavóniai, boszniai, ó-romániai és bukovinai magyarok, Vasvár, 2013. máj. 28.

A PEREM-MAGYAROK, MINT MAGYAR SORSTÜKÖR, Az őrvidéki, a szlavóniai, boszniai, ó-romániai és bukovinai magyarok, Szombathely, 2013. máj. 29. Vasi Múzeum-Barát Egyesület, Savaria Könyvtár

Trianon-trauma. Előadás és könyvbemutató az Összetartozás Napján, Sümeg, 2013. jún. 4. Városi Könyvtár

Kormányzati erőfeszítések a délszláv és román peremvidékek szórványmagyarságának megtartására a világháború előestéjén – EMI-tábor, Borzont, 2013. aug. 9.

A Vajdasági Magyar Civil Szövetség Nemzeti sorskérdéseink című előadássorozatában (Hódi Sándor pszichológusal) - A nemzetépítés történelmi példázatai – Zenta, 2013. nov. 6.

A kihagyott ziccer megbosszulja magát : Nemzeti sorskérdéseink megvitatásának céljával szervezett előadást a Magyar Civil Szövetség és a Ci-Fi Civil Központ a zentai Alkotóházban = Családi kör: független hetilap [Újvidék] XXIV. évf. 48. sz. (2013. nov. 28.) p. 12-13.

Szórványmagyarság és nemzeti megmaradás, Dunaharaszti, 2013. nov. 21. Városi Könyvtár

Békéltetés és béketűrés (Szatmárnémeti, 2014. jún. 4. Szatmári Híd-Egyesület, EMNT székház)

KÁRPÁT EXPRESSZ, DUNA TV 2014. június. 06 09:06. 615. rész
3. http://www.mediaklikk.hu/musor/karpat-expressz/

Az ó-romániai magyar diaszpóráról az első világháború idején: Sírjaik hol domborulnak... (ismeretterjesztő / oktató műsor, 2014) Duna TV 2014.05.03 11:02 26' 1862334 http://nava.hu/adatlap/?id=1862334

NAPOK, ÉVEK, SZÁZADOK, 2014. márc. 30. Duna TV Tőkéczki László Bosznia történetéről beszélgetett Makkai Bélával http://nava.hu/adatlap/?id=1830408

Végvár vagy hídfő? „Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában. Erdélyi Magyar Ifjak nyári tábora, Borzont, 2014. aug. 7.

A Sapientia EMTE Egyetemi Esték sorozatában: A regáti magyarság és a dualista korszak nemzetpolitikája. 2015. febr. 19.  Kolozsvár.

Kivándorlás és nemzetpolitika a dualizmus korában – interjú Makkai Bélával. Írta Szeghő Patrik - 2015. 06. 07. http://ujkor.hu/lexikon/makkai-bela

Fiume az Osztrák-Magyar Monarchiában, Kerekasztal-konferencia. Polgárok Háza, 2015. ápr. 9.

A horvátországi magyar sajtó tegnap és ma. MédiaTér 2. konferencia, A kárpát-medencei szórványmagyarság és a közmédia viszonya, Kolozsvár, 2015. ápr. 26-28. (Sapientia EMTE, MTVA, Kós Károly Kollégium, Video Pontes Kolozsvár, 2015. ápr. 27.

Az anyanyelvi sajtó szerepe a kivándorolt magyarság identitásformálásában Bp. 2015. június 11. MTA BTK Jakobinus Terem Média és Identitás II. Médiatanács Médiatudominyi Intézete

Peremmagyarság és nemzetpolitika. Tóth   Árpád   Nemzeti   Társaskör magyarságismereti szabadegyetem. Jókai Mór Városi Könyvtár, Isaszeg, 2015. november 13.

Magyarok román földön a „hosszú” XIX. században. A 35 éves Budapesti Román Egyesület tudományos tanácskozása. 2015. november 20. Belváros-Lipótvárosi Nemzetiségek Háza

A minőségi munkáról és a cégér hasznáról - Interjú Makkai Béla történésszel / Berkes Márton 2016.05.17 10:01 Olvass tovább: http://toriblogger.webnode.hu/news/a-minosegi-munkarol-es-a-ceger-hasznarol-interju-makkai-bela-tortenesszel/

Charta XXI: Hidak és gátak. Beszélgetés Makkai Bélával legutóbbi kötete kapcsán. Bonum TV, 2016. június 8. http://bonumtv.hu/charta-xxi-hidak-es-gatak/

Jugoszlávia felbomlásáról. Rendszerváltók - Kossuth Rádió, 2016. 06. 13. 15.10-15.35 http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-06-13_15:10:00&ch=mr1

MIXVK - Makkai Béla A perem magyarság erőpróbái 1867-1920. Magyarok Világkongresszusa, 2016. 08. 16. ... McKenzyeTelevízió ? 38:39 https://www.youtube.com/watch?v=XIW1eeyYmEM

Kivándorló magyarok és integrációjuk Szlavóniában és a Regátban (1867-1918) VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, 2016. augusztus 24.

Munkás barmok. Makkai Béla Bukarest magyarságáról, az idegengyűlölő közegről és a regáti kenyérről. Pataki Tamás - Magyar Idők. 2017. ápr. 1. Lugas, p. 10-11.Munkás barmok | Magyar Idők

2017. okt. 25. Az Ady Endre Magyar Kulturális Egyesületben tartott alőadásom alkalmával interjú a zágrábi Jabuka TV-ben. http://nacionalnemanjine.hr/madarski-povjesnicar-bele-makkai-odrzao-predavanje-asimilaciji-madara-hrvatskoj/

 1. nov. 18. 14 óra. Közös múlt, Európai jövő. Konferencia a román-magyar kapcsolatokról. Gabriel Andreescu, Smaranda Enache,  Makkai Béla, Miskolczy Ambrus, Surján László, Szokoly Elek. Helyszín: Az aradi városháza Ferdinánd terme. Makkai Béla előadása elolvasható itt. A beszámoló a konferenciáról a román és magyar sajtóban, ide kattintvaRádióinterjú a konferencia kapcsán nov. 24-én.

https://bonumtv.hu/charta-xxi-jean-monnet-est-a-megbekeles-osvenyein-c-konyv-bemutatoja/

https://bonumtv.hu/miert-is-mit-varunk-a-nemzeti-alaptantervtol/

https://bonumtv.hu/charta-xxi-jean-monnet-est-trianon-100-180418/

https://bonumtv.hu/charta-xxi-jean-monnet-est-a-karpat-medencei-megbekeles-szuksegessege-es-nehezsege

2018. ápr. 18.  18 óra. Jean Monnet este a Párbeszéd Házában. TRIANON 100 sorozat.  Grezsa István kormánybiztos: Hogyan lehet előnyt kovácsolni Trianon átkából? Kiss Gy. Csaba, Makkai Béla, Megtekinthető ITT.

2018. jún. 24. 21 óra TRIANON 100. Beszélgetés a Bonum TV Miért is műsorában: Berán Ferenc,  Makkai Béla, Ottlik Domonkos, Surján László

2019. ápr. 9. Arad, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_regati_magyarsag_a_dualizmus_koraban.php?fbclid=IwAR0C_Q-r_5V8x6KUaFv0Hw9FskVxOf6I_uNcchmc1OyTLAQqDQXRtWNcBn8

2019. ápr. 10. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Dr. Makkai Béla társadalom- és gazdaságtörténeti előadást tartott a Partiumon

2019.06.04. – Karcolat – Dr. Makkai Béla, a Károli Gáspár Református Egyetem docense – az akkreditált Trianon tanár-továbbképzési programjáról A Karc FM 1 órás riportműsora https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Karcolat%2C+Makkai+

2019. okt. 26. Banja Luka - Magyar múlt Bosznia-Hercegovinában (az Árpádoktól napjainkig) c. előadás a Magyar Szó egyesület meghívására, tv-riporttal.

2019. okt. 27. 21. óra Miért is? Surján László műsora a Bonum TV-ben, Sárosi István, Berán Ferenc, Makkai Béla, Szijártó Lőrinc

2019. nov. 29. Kommentár, Lapszám-bemutató kerekasztal. https://mandiner.hu/cikk/20191128_uldogelni_az_ezustkorban_vege_van_e_europanak

2020. máj. 18. Jugoszlávia széthullásáról. https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-18_19-05-00&enddate=2020-05-18_19-42-00&ch=mr1# „30 éve szabadon” 

2020. Az Együtt az úton - románok és magyarok című nemzetközi konferencia előadója: A pozitív szomszédságkép(ek) formálása a regáti magyar sajtóban (1860-1918) címmel. 

2021. máj. 24. M5 Kommentár Klub - Vita Közép-Európa szerepéről - YouTube

2021. jún. 4. Megismerni, meggyászolni, Meghaladni Trianont. Előadás a sümegi kultúrközpontban. ZÓNA TV teljes adás - 2021. június 9. - YouTube

2022. máj. 25. Nyitó előadás Szabadkán a Balkánról az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem éves akadémiai hetén. https://www.youtube.com/watch?v=v06oqmEZ7Vg

2022. nov. 16.Előadás a bukovinai és regáti magyar diaszpóráról az Egyetem Interdiszciplináris Akadémiája (KIDA) hallgatóinak.

2022. dec. 2. Klebelsberg Emlékház. Előadás a regáti magyarságról. Videó felvételek - Klebelsberg Kastély

 

 Béla Makkai

Title: CSc
Gender: M
Year of Birth: 1961
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: + 36 1 483-28-75

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (CSc): 1995
Discipline: History
Title of Thesis: The Slavonian Action and Hungarians in Croatia 1904-1920
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1985
Discipline(s): History – Pedagogy
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Modern and Contemporary World History
Current Position(s): Head of Department

Previous Employer: National Széchényi Library
Previous Position Held: Scientific Advisor


Areas of Research and Teaching
Interethnic Relations in the Carpathian Basin
19th century World History
Eastern Europe and the Balkans in Modern Age


Membership in Research Groups and Projects
IP program, Erasmus 2010 – Lecturer
2006-2007 Associate of Eastern Mediterranean and Balkan Studies Center, Pécs
1995 Deputy Leader for the Hungarology Program of the National Széchényi Library


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010 Head of the Interethnic Relations in the Carpathian Basin and the Balkans MA History Program
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Serbo-Croatian intermediate
English intermediate
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Keresztury-jutalom National Széchényi Library 1996
Pro Meliore emlékérem Mathias Corvinus Collegium 2006
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences – Hungarian-Croatian History Committee (1997) Member
Hungarian Academy of Sciences Member of the General Assembly (1998-)
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
15-18 October 2012 Selye János Egyetem, Komárno, Slovakia Guest Lecturer
29 March – 7 April 2012 Babes-Bolyai Univeristy, Cluj, Romania Guest Lecturer
30 October – 6
November 2011
Biblioteca Academiei Române,
Bukarest, Romania
Research
October 2000 Arhiv Rijeka, Croatia Archival Research (Klebelsberg Kuno Scholarship)
August 1996 Haus- Hof- und
Staatsarchiv, Vienna
Archival Research (Collegium Hungaricum Scholarship)
October –
December 1995
Arhiv Hrvatske, Zagreb,
Croatia
Archival Research (Hungarian State’s Eötvös Scholarship)
November 1991 – January 1992 Arhiv Hrvatske, Zagreb,
Croatia
Archival Research (Peregrinatio II – Eötvös University Foundation)
October – December 1989 National and University
Library, Zagreb ,Croatia
Archival Research (International Exchange Program)
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10008977

  Number of independent citations : 675
  Number of scientific publications: 85


  Books

 • 2021 : Makkai Béla - Magyarok temetője, Ó-Románia
  A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában
  Magyarságkutató Intézet - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9786156117274
 • 2016 : Makkai Béla - Határon túli magyar sajtó - Trianon előtt
  Bukaresti és eszéki magyar lapok az identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem szolgálatában (1860-1918)
  Médiatudományi Intézet - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9786155302190
 • 2012 : Makkai Béla - Híja-haza: cikkek, esszék, tanulmányok
  Magyar Nyugat Könyvkiadó - Vasszilvágy, Magyarország
  ISBN: 9786155145117
 • 2004 : Makkai Béla - Idegenben: tanulmányok a magyar-magyar kapcsolatok korai történetéből
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
 • 2003 : Makkai Béla - Végvár vagy hídfő?
  "Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása" Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában (1904-1920)
  Lucidus Kiadó - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9639465119

 • Edited volumes

 • 2016 : Anka László (eds.); Kovács Kálmán Árpád (eds.); Ligeti Dávid (eds.); Makkai Béla (eds.); Schwarczwölder Ádám (eds.) - Natio est semper reformanda
  Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9789634141983
 • 2015 : Makkai Béla (eds.) - A Felvidék krónikása: tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére
  Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest, Magyarország
  ISBN: 9789634140542

 • Journal articles

 • 2023 : Makkai Béla - 1848 üzen
  ARACS - A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÖZÉLETI FOLYÓIRATA XXIII : 4 pp. 51-52. , 2 p. (2023)
 • 2023 : Makkai Béla - Hatalomváltások kihívásai és a szabadkai (bácska-bánság) zsidóság, 1918-1945
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2023 : 9 pp. 104-108. , 5 p. (2023)
 • 2023 : Makkai Béla - A pozitív szomszédságkép(ek) formálása a regáti magyar sajtóban (1860–1918)
  KORUNK (KOLOZSVÁR) XXXIV : 9 pp. 86-95. , 10 p. (2023)
 • 2020 : Makkai Béla - Horvátországi magyar sajtó – tegnap és ma
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 63 : 12 pp. 40-52. , 13 p. (2020)
 • 2020 : Makkai Béla - Útmutató a megmaradáshoz – a regáti magyar diaszpóra kalendáriuma
  KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 13 : 1-2 pp. 49-58. , 10 p. (2020)
 • 2019 : Makkai Béla - Szülőföld és összmagyarság egy pártoskodástól mentes párt tantörténetében
  [Maradin János Kristóf. „Mindent Erdélyért!”Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. - Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2019. - p. 305]
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 62 : 1 pp. 90-92. , 3 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - Nemzettöredék és nemzetpolitika
  A regáti titkos nemzetvédelmi akció mérlege
  PRO MINORITATE : Tél pp. 73-109. , 37 p. (2019)
 • 2019 : Béla Makkai - Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon
  Causes, Events and Consequences
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : Speciel Issue pp. 204-225. , 22 p. (2019)
  DOI: 10.24307/psz.2020.0211
 • 2019 : Makkai Béla - Egymás tükrében
  Ama híres jószomszédi (v)iszony
  KOMMENTÁR 14 : 4 pp. 15-17. , 3 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - 以1920年 “特里亚农和平条约” 瓦解的匈牙利 = Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon
  理由,事件和后果 = Causes, Events and Consequences
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : Kínai különkiadás pp. 289-308. , 20 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - Japán út kelet-európai szemmel
  (Farkas Ildikó: A japán modernizáció ideológiája. Károli Gáspár Református Egyetem - L’ Harmattan, Budapest, 2018.)
  KOMMENTÁR 14 : 1 pp. 117-119. , 3 p. (2019)
 • 2019 : Makkai Béla - Trianon – „hol nemzet süllyed el…”
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : 1-3 pp. 344-364. , 21 p. (2019)
  DOI: 10.24307/psz.2019.0922
 • 2018 : Makkai Béla - Kétarcú birodalom
  A dualista Monarchia mint a „keleti Svájc”, avagy a „népek börtöne”
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 14 : 4-6 pp. 185-196. , 12 p. (2018)
 • 2018 : Makkai Béla - Hídszerepben a regáti magyar diaszpóra
  Érdek-harmonizációs esélyek és törekvések a magyar-román viszonyban (a Drinápolyi békétől a Bukaresti békéig)
  NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 20 : 2 pp. 118-132. , 15 p. (2018)
 • 2017 : Makkai Béla - A Moldva-Oláhországi Református Missziói Egyházmegye a dualista korszakban
  PRO MINORITATE : tavasz pp. 95-123. , 29 p. (2017)
 • 2016 : Makkai Béla - Balti önvédelem - az "erdei testvérek"
  KOMMENTÁR 11 : 2 pp. 109-113. , 5 p. (2016)
 • 2015 : Makkai Béla - A horvátországi szórványmagyarság sajtója – tegnap és ma
  ROVÁTKÁK: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2015 : 2 pp. 1-23. , 23 p. (2015)
 • 2014 : Makkai Béla - A balkáni „lőporos hordó” izzó kanóca. Bosznia-hercegovinai konfliktus-leltár a világháború előestéjén
  KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 7 : 3-4 pp. 7-16. , 10 p. (2014)
  Egyéb URL: http://vikek.hu/wp-content/uploads/2014/10/KEK_26-27_tartalom.pdf
 • 2013 : Makkai Béla - A kihagyott ziccer megbosszulja magát
  CSALÁDI KÖR: FÜGGETLEN HETILAP 24 : 48 pp. 12-13. , 2 p. (2013)
 • 2013 : Makkai Béla - Zentai Alkotóház
  Nemzeti sorskérdéseink
  MAGYAR SZÓ (NOVI SAD) 23 : 11 pp. 1-1. , 1 p. (2013)
 • 2013 : Makkai Béla - Horvátország és Fiume a dualista korrszak magyar nemzetpolitikai törekvéseiben
  KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 6 : 3 pp. 15-26. , 12 p. (2013)
  Egyéb URL: http://vikek.hu/wp-content/uploads/2014/02/KEK-22_tartalom.pdf
 • 2013 : Makkai Béla - Nemzetteremtő és honszerző albánok
  POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 9 : 1-3 pp. 277-294. , 18 p. (2013)
  Teljes dokumentum: http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=540
 • 2013 : Makkai Béla - Bosznia-Hercegovina mint magyar kivándorlási, avagy expanziós célterület
  PRO MINORITATE 1 pp. 135-146. , 12 p. (2013)
 • 2012 : Makkai Béla - The Austro-Hungarian Monarchy - the prison of folks?
  ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2 : 1-2 pp. 5-16. , 12 p. (2012)
 • 2012 : Makkai Béla - Klebelsberg nemzetkoncepciója a dualista korszakban
  RUBICON : 9-10 pp. 10-13. , 4 p. (2012)
 • 2011 : Makkai Béla - Magyar nemzetpolitikai törekvések Szlavóniában a 19-20. század fordulóján
  ROVÁTKÁK: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 1 pp. 63-72. , 10 p. (2011)
 • 2011 : Makkai Béla - Horvát "Vihar" után - Gotovina tábornok esete történelmi háttérrel
  KOMMENTÁR 6 : 3 pp. 105-108. , 4 p. (2011)
  Kiadónál: http://kommentar.info.hu/uploads/2011/3/1585928036.pdf
 • 2011 : Makkai Béla - Migracija iz Juzne Mađarske preko Drave i Save krajem XIX. stoljeca
  PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 10 : 19 pp. 66-76. , 11 p. (2011)
 • 2009 : Makkai Béla - Egyes szlvavóniai uradalmak szerepe a bevándorolt magyarság kulturális (nemzeti) gondozásában)
  AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 50 : 1-4 pp. 71-83. , 13 p. (2009)
 • 2009 : Makkai Béla - A magyar-román szomszédságkép alakulása Ó-Romániában a XIX-XX. század fordulóján
  MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 14 : 3-4 pp. 213-235. , 23 p. (2009)
 • 2008 : Makkai Béla - 1948, mint korszakhatár a délvidéki magyarság történetében
  CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 32 : 4 pp. 50-55. , 6 p. (2008)
 • 2007 : Makkai Béla - Református külmisszió a magyar etnikum peremvidékein
  CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 31 : 4 pp. 98-104. , 7 p. (2007)
 • 2007 : Makkai Béla - Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882)
  PRO MINORITATE 3-4 pp. 118-141. , 24 p. (2007)
 • 2006 : Makkai Béla - A sajtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában
  SZÁZADOK 140 : 1 pp. 3-24. , 22 p. (2006)
 • 2005 : Makkai Béla - A református magyarság Ó-Romániában
  PRO MINORITATE 1 pp. 69-81. , 13 p. (2005)
 • 2005 : Makkai Béla - A regáti magyarság szócsöve - a Romániai Hírlap (1907-1910)
  PRO MINORITATE 3 pp. 88-111. , 24 p. (2005)
 • 2004 : Makkai Béla - Egy kisebbségi hetilap - a Bucuresti Híradó (1876-1882)
  MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 9 : 3 pp. 257-282. , 26 p. (2004)
 • 2004 : Makkai Béla - Az első magyar nyelvű lap Ó-Romániában
  PRO MINORITATE 2 pp. 19-36. , 18 p. (2004)
 • 2004 : Makkai Béla - Mađarsko-Hrvatski odnosi početkom 20. stoljeća na slavonskom području
  CASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST 36 : 2 pp. 569-579. , 11 p. (2004)
 • 2004 : Makkai Béla - A horvátok históriai magyarságképe
  PRO MINORITATE ősz-tél : Ősz-tél pp. 255-264. , 10 p. (2004)
  Matarka: 2296355
 • 2003 : Makkai Béla - Önvédelem, vagy expanzió?
  Magyar „nemzetgondozási” program a délszláv régióban a 20. század elején
  SZÁZADOK 137 : 1 pp. 101-122. , 22 p. (2003)
 • 2002 : Makkai Béla - Református segélyakció a bukovinai Andrásfalván
  PROTESTÁNS SZEMLE 64. (11) : 1 pp. 1-15. , 15 p. (2002)
 • 2002 : Makkai Béla - A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a múlt század elején – Ploieşti példáján
  SZÁZADOK 136 : 1 pp. 3-30. , 28 p. (2002)
 • 2001 : Makkai Béla - Caring for Hungarians in Bukovina
  MINORITIES RESEARCH 3 pp. 20-41. , 22 p. (2001)
 • 2001 : Makkai Béla - Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában
  múlt és jelen
  POLISZ: A JÓZSEF ATTILA KÖR FOLYÓIRATA : 57 pp. 19-24. , 6 p. (2001)
 • 2000 : Makkai Béla - A Fiumei Egyesült protestáns Misszióegyház (1911-1942)
  PROTESTÁNS SZEMLE 9 : 3 pp. 182-201. , 20 p. (2000)
 • 2000 : Makkai Béla - Magyarság-gondozás Bukovinában
  KISEBBSÉGKUTATÁS 9 : 3 pp. 446-477. , 32 p. (2000)
 • 1996 : Makkai Béla - Kormányakció a horvátországi magyar kisebbségért
  VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 39 : 10 pp. 28-34. , 7 p. (1996)
 • 1996 : Makkai Béla - "Az idegenben élő magyarság nemzeti gomdozásá"-nak horvátországi programja
  MAGYAR SZEMLE 5 : 7-8 pp. 747-756. , 10 p. (1996)
 • 1996 : Makkai Béla - A magyar kormányzat "Bosniai actio"-ja (1909-1919)
  SZÁZADOK 130 : 2 pp. 341-381. , 41 p. (1996)
 • 1995 : Makkai Béla - Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában
  REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 6 : 3 pp. 65-88. , 24 p. (1995)
 • 1995 : Makkai Béla - A "Slavoniai actio" református egyházi ága
  PROTESTÁNS SZEMLE 57 : 4 pp. 7-26. , 20 p. (1995)

 • Book chapters

 • 2023 : Makkai Béla - Megközelítések a dualista korszak „határon túli” magyar sajtójához
  pp. 37 - 46.
 • 2021 : Makkai Béla - A nemzetpolitika „kelletlen” alanyai, a csángók
  (1867–1918)
  pp. 134 - 154.
 • 2021 : Makkai Béla - Cultivating denominational and national identity in Reformed Evangelical mission churches of Slavonia and Fiume
  (1868-1918)
  pp. 75 - 88.
 • 2019 : Makkai Béla - Református kivándorlók és missziói egyházmegye szervezés Ó-Romániában (1815-1918)
  In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (eds.) HIT 2018 : Hagyomány, Identitás, Történelem
  pp. 151 - 168..
 • 2019 : Makkai Béla - Changes in National Self-Image and the Image of Neighbourhood of Expatriate Hungarians int he Romanian Old-Kingdom
  In: Semsey, Viktória; Petra, Balaton; Csaba, Horváth; José, Antonio Sánchez Román (eds.) National Identity and Modernity 1870-1945 : Latin America, Southern Europe, East Central Europe
  pp. 201 - 219.
 • 2018 : Makkai Béla - Kivándorló magyarok és integrációjuk Szlavóniában és a Regátban (1867–1918)
  ISBN: 9789543263691
  pp. 236 - 255.
 • 2017 : Makkai Béla - Irányjelek a nacionalizmusok hullámverésében
  A magyar-horvát együttélés legterhesebb korszaka
  pp. 39 - 44.
 • 2016 : Makkai Béla - Magyarok román földön a "hosszú" XIX. században / Maghiarii aflaţi pe pământ Românesc în „lungul” veac al XIX-lea.
  Egyéb URL: http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=1249862&pos=3
  pp. 101 - 130.
 • 2016 : Makkai Béla - A magyar kormány titkos romániai nemzetvédelmi akciójának alakulása az első világháború időszakában
  In: Anka, László; Hollósi, Gábor; Tóth, Eszter Zsófia; Ujváry, Gábor (eds.) Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. I. kötet
  pp. 365 - 376.
 • 2016 : Makkai Béla - Az anyanyelvi sajtó szerepe a kivándorolt magyarság identitásformálásában
  pp. 19 - 46.
 • 2016 : Makkai Béla - Történelmi gyepűvidék - etnikus átjárókkal
  In: Dr. Sebestyén, Mátyás - Rokolya, Gábor (eds.) Ahogy én láttam...
  pp. 61 - 84.
 • 2016 : Makkai Béla - Erőpróbák és helytállás a perem-magyarság nemzeti (ön)szervezésében
  (1867-1920)
  pp. 75 - 84.
 • 2015 : Makkai Béla - Regáti magyar ösztöndíjasok „elitképzése” az anyaországban az első világháború előestéjén
  pp. 67 - 82.
 • 2015 : Makkai Béla - A regáti diaszpóra-magyarság berecki és predeáli határinternátusa
  pp. 53 - 64.
 • 2015 : Makkai Béla - Hit, tudás – megmaradás
  Református misszióegyházak és iskolák a külföldi magyar szórványgondozásban (1848-1918)
  pp. 165 - 178.
 • 2014 : Makkai Béla - Történelmi gyepűvidék – etnikus átjárókkal
  Dr. Sebestyén Mátyás perlaki közjegyző emlékirata elé
  In: Ekert, Mária; Molnár, Attila Károly (eds.) Eszme és történet : A Molnár Tamás Kutató Központ tanulmánykötete
  pp. 336 - 353.
 • 2014 : Makkai Béla - Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon a 19–20. század fordulóján
  A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi debreceni konferenciájának kötete
  pp. 285 - 298.
 • 2013 : Makkai Béla - Egy nép hazát teremt
  pp. 247 - 249.
 • 2009 : Makkai Béla - Léha pásztor – tikkadt nyáj
  In: Mészáros, László; Szőcs, Géza (eds.) A magyar szép: párbeszéd a magyar jövőről
  pp. 95 - 96.
 • 2009 : Makkai Béla - A bukaresti magyar sajtó románság- és Balkán-képe, 1860-1918
  VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Magyarosrszág és a Balkán- Pécs a Balkán kapuja? Nemzetközi Tudományos konferencia Pécs, 2008. okt. 16-17.
  In: M, Császár Zsuzsa (eds.) Magyarország és a Balkán
  pp. 233 - 240.
 • 2007 : Makkai Béla - Száz éve indult a Szlavóniai akció
  In: Gubcsi, Lajos (eds.) Üzenet a végekről
  pp. 66 - 67.
 • 2004 : Makkai Béla - Fiume szerepe a magyar -horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen)
  pp. 345 - 353.
 • 2004 : Makkai Béla - A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn
  pp. 353 - 362.
 • 2004 : Makkai Béla - A fiumei protestáns egyház
  pp. 97 - 117.
 • 2004 : Makkai Béla - Kontradikcije aktivne zaštite manjina u krugu Slavonskih Mađara početkom 20. stoljeća
  pp. 319 - 327.
 • 2002 : Makkai Béla - Magyarsággondozás Galaţin (1901-1920)
  In: Ablonczy, Balázs; ifj., Bertényi Iván; Hatos, Pál; Kiss, Réka (eds.) Hagyomány, közösség, művelődés : Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére
  pp. 492 - 504.
 • 2002 : Makkai Béla - A magyar-horvát viszony a szétválás előtt = Mađarsko-hrvatsko odnosi prije raspada Monarhije
  a magyarság szlavóniai térfoglalásának tükrében = iz aspekta naseljenja Mađara u Slavoniju
  pp. 107 - 118.
 • 1994 : Makkai Béla - A Szlavóniai Magyar Újság és a horvátországi magyarság (1908-1918)
  pp. 85 - 108.
 • 1994 : Makkai Béla - Református iskola és szeretetház - Vukovár (1904-1919)
  pp. 77 - 84.
 • 1993 : Makkai B ; Kovács I ; N Rácz A - Hungarika Információ és hungarológiai kutatás
  In: Békési, Imre; Jankovics, József; Kósa, László; Nyerges, Judit (eds.) Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon
  pp. 1567 - 1572.
 • 1987 : Makkai Béla - A középiskolák működésének szabályozása (1883-1948)
  In: Ördögh, E (eds.) Iskola és önnállóság
  pp. 41 - 85.

 • Papers in conference proceedings

 • 2020 : Makkai Béla - Felekezeti és nemzeti identitásápolás a szlavóniai és fiumei református-evangélikus misszióegyházakban
  (1868-1918)
  In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (eds.) Hagyomány, identitás, történelem 2019 : 1. kötet
 • 2011 : Makkai Béla - Többségben és kisebbségben – a Kárpát-medence magyarsága.

Monographs

A "Slavoniai actio" és a horvátországi magyarság (1904-1920). (The Slavonian Action and the Hungarians in Croatia, 1904-1920). Doctoral dissertation. Budapest, 1994. Manuscript.

Végvár, vagy hídfő? „Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában, 1904-1920. (Border Castle or Bridge-Head? “The National Policy on Hungarians Living Abroad” in Croatia and Bosnia-Herzegovina). Lucidus: Budapest, 2003.

Idegenben: tanulmányok a magyar-magyar kapcsolatok korai történetéből. (Abroad: Studies in the History of Hungarian-Hungarian Relations). Károli University: Budapest, 2004.

Híja-haza: cikkek, esszék, tanulmányok. (Híja-haza: Articles, Essays, Studies). Magyar Nyugat: Budapest, 2012.

Kisebbségi magyar sajtó – Trianon előtt. (The Press of Hungarians in Minority before Trianon). Manuscript.

Edited Books and Journals

Hungarika Információ: összefoglaló tárgyszó index, 1986-1989. (Hungarica Information: Index). Eds. Gál Julianna, Kovács Ilona, Makkai Bélaand Rácz Aranka. Országos Széchényi Könyvtár: Budapest, 1987-1992.

Chapters in Books

A középiskolák működésének szabályozása. (The regulation of Secondary Schools, 1883-1948). In: Iskola és önállóság. Ed. Ördögh Erzsébet. Oktatáskutató Intézet: Budapest. 1987.v p. 41-84.

Református iskola és szeretetház – Vukovár. (Calvinist Hungarian School and Hospice in Vukovar, 1904-1919). In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből: tanulmányok. Ed. Arday Lajos. Teleki László Alapítvány - Közép-Európa Intézet: Budapest, 1994. p. 73-84.

and Várkonyi Ildikó. A "Szlavóniai Magyar Újság" és a horvátországi magyarság. (The Hungarian Journal in Slavonia and the Hungarians in Croatia, 1908-1918). Ed. Arday Lajos. . Teleki László Alapítvány - Közép-Európa Intézet_ Budapest, 1994. p. 73-84., 85-108.

Caring for Hungarians in Bukovina. In Minorities Research: A Collection of Studies by Hungarian Authors, vol 3. Ed. Cholnoky Győző. Lucidus: Budapest, 2001. p. 20-41.

A magyar-horvát viszony a szétválás előtt: a magyarság szlavóniai térfoglalásának tükrében = Mađarsko-hrvatsko odnosi prije raspada Monarhije : iz aspekta naseljenja Mađara u Slavoniju]. (Hungarian-Croatian Relations in view of Slavonian Hungarians before the Fall of the Habsburg Empire). In: Croato-Hungarica: uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. Eds Milka Jauk Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István. Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Matica hrvatska: Zagreb, 2002. p. 107-118.

Magyarsággondozás Galaţin (1901-1920). (Hungarian National Policy in Galaţin, 1901-1920). In: Hagyomány, közösség, művelődés: tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Eds. Ablonczy Balázs et al. Books in Print: Budapest, 2002. p. 492-504.

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen). (The Role of Rijeka in Hungarian-Croatian Relations). In: Kárpát-medencei keresztkötődések: egy konferenciasorozat tükrében / Ed. Székely András Bertalan. – Kráter Műhely Egyesület: Budapest, 2004. p. 345-353., 353-362. Republishment.

A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn. (Croatian Reaction to the Slavonian Hungarian Insinuation). In: Kárpát-medencei keresztkötődések: egy konferenciasorozat tükrében / Ed. Székely András Bertalan. – Kráter Műhely Egyesület: Budapest, 2004. p. 353-362. Republishment.

A fiumei protestáns egyház. (Protestant Church in Rijeka) In: Fiume és a magyar kultúra: művelődéstörténeti tanulmányok. Ed. Kiss Gy. Csaba. Eötvös University – Kortárs: Budapest, 2004. p. 97-117.

Pályakép szürkéből, színekkel. (Grey Career Image with Colors). In: A 150 éves Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium: jubileumi évkönyv. Ed. Kovács Attiláné. Anzsu: Sopron, 2007. p. 97-101.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. (The Beginning of the Slavonian Action a Hundred Years Ago) In: Üzenet a végekről, vol 3. Ed. Gubcsi Lajos. Gubacsi: Budapest, 2007. p. 66-67.

Léha pásztor – tikkadt nyáj. (Lazy Shephard, Your Herd is Declining). In: A magyar szép: párbeszéd a magyar jövőről. Eds. Mészáros László and Szőcs Géza. Kecskeméti Lapok: Kecskemét, 2009. p. 95-96.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A "Slavoniai actio" református egyházi ága. (The Calvinist Line of the Slavonian Action). In Protestáns Szemle, vol 4, no 1 (January-March 1995). p. 7-26.

Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában. (Hungarian National Policy in the Hungarian Diaspora in Bosnia and Herzegovina). In Regio : kisebbségi szemle, vol. 6, no 3. (1995). p. 65-88.

A magyar kormányzat "Bosniai actio"-ja (1909-1919). (The Bosnian Action of the Hungarian Government, 1909-1919). In Századok, vol 130, no 2 (1996). p. 341-381.

"Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozásá"-nak horvátországi programja. (“The National Policy for the Hungarians Living Abroad” in Croatia). In Magyar Szemle, vol 5, no 7-8 (July-August 1996). p. 747-756.

Kormányakció a horvátországi magyarságért. (Government Action for Hungarians Lliving in Croatia). In Valóság, vol 39, no 10 (October 1996). p. 28-34.

Magyarság-gondozás Bukovinában. (Hungarian National Policy for Hungarians in Bukovina). In Kisebbségkutatás, vol 9, no 3 (2000). p. 446-477.

A Fiumei Egyesült Protestáns Misszióegyház (1911-1942). (The Rijeka Unified Protestant Missionary Church, 1911-1942). In Protestáns Szemle, vol 9, no 3 (2000). p. 182-201.

Református segélyakció a bukovinai Andrásfalván. (Calvinist Charity Program in Adrásfalva, Bukovina). In Protestáns Szemle, vol 11, no 1 (2002). p. 1-15.

A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a múlt század elején – Ploieşti példáján. (Governmental Support for Communities of Emigrant Hungarians at the Beginning of the 20th Century Based on the Example of Ploiesti). In Századok, vol 136, no 1 (2002). p. 3-30.

Önvédelem, vagy expanzió? Magyar „nemzetgondozási” program a délszláv régióban a 20. század elején. (Self-Defense or Expansion? Hungarian National Policy Programs in Southern Slav Regions in the beginning of the 20th century). In Századok, vol 137, no 1 (2003). p. 101-122.

Az első magyar nyelvű lap Ó-Romániában. (The First Hungarian Papers in Old Romania). In Pro Minoritate, Spring 2004. p. 19-36.

Mađarsko-Hrvatski odnosi početkom 20. stoljeća na slavonskom području. (Hungarian-Croatian Relations in view of Slavonia in the beginning of the 20th century) = Časopis za suvremenu povijest, vol 36, no 2 (2004). p. 569-579.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. (The Beginning of the Slavonian Action a Hundred Years Ago). In Horvátországi Magyarság, no 7 (2004). Republisment.

Egy kisebbségi hetilap – a Bucureşti Híradó (1876-1882). (A Minority Weekly: the Bucureşti Híradó, 1876-1882). In Magyar Kisebbség: nemzetpolitikai szemle, vol 9, no 3 (2004). p. 257-282.

A református magyarság Ó-Romániában. (Hungarian Calvinists in Old Romania). In Pro Minoritate, Spring 2005. p. 69-81.

A regáti magyarság szócsöve – a Romániai Hírlap (1907-1910). (The Romániai Hírlap: The Mouthpiece of Hungarians in Old Romania, 1907-1910). In Pro Minoritate, Fall 2005. p. 88-111.

A sajtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában. (The Role of the Press in the Hungarian Government’s National Minority Policy in Old Romania). In Századok, vol 140, no 1 (2006). p. 3-24.

Református külmisszió a magyar etnikum peremvidékein. (Calvinist Mission among Minority Hungarians Abroad) In Confessio, no 4 (2007). p. 98-104.

Száván innen, Dráván túl: elfeledett magyarok nyomában. (To Sava, Opposite Drava: Forgotten Hungarians). In Horvátországi Magyarság, no 7 (2007).

Egy kisebbségi hetilap – a Bucuresti Híradó (1876-1882). (A Minority Weekly: the Bucureşti Híradó, 1876-1882). In Pro Minoritate, Fall-Winter 2007. p. 118-141.

Egyes szlavóniai uradalmak szerepe a bevándorolt magyarság kulturális (nemzeti) gondozásában a XIX-XX. század fordulóján. (The Role of Some Slavonian Manors in the Cultural Preservation of Immigrant Hungarians in the Turn of the Century). In Agrártörténeti Szemle, vol. 50, no 1-4 (2009). p. 71-83.

A magyar-román szomszédságkép alakulása Ó-Romániában a 19-20. század fordulóján. (The Hungarian-Romanian Image on Each Other in Old Romania in the Turn of the Century). In Magyar Kisebbség, vol 14, no 3-4 (2009). p. 213-235.

Horvát „Vihar” után: Gotovina tábornok esete történelmi háttérrel. (After the Croatian “Storm”: The Case of General Gotovina in a Historical Frame). In Kommentár, no 3 (2011). p. 105-108.

Magyar nemzetpolitikai törekvések Szlavóniában a 19-20. század fordulóján. (Hungarian National Policy and Aspirations in Slavonia in the Turn of the Century). In Rovátkák, no 1 (2011). p. 63-72.

Migracija iz Južne Mađarske preko Drave i Save krajem XIX. stoljeća. (Migration from Southern Hungary to the Drava and Sava Region in the end of the 19th century). In Podravina, vol 10, no 19 (2011). p. 66-76.

„Samoobrana ili ekspanzija”? [Pogranična tvrđava ili mostobran?] Nacionalna skrb o Mađarima u tuđini, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1904-1920). (Self-Defense or Expansion? Hungarian National Policy Programs in the Periphery, In Croatia and Bosnia and Herzegovina, 1904-1920). In Podravina, scheduled to be published.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Kovács Ilona and N. Rácz Aranka. Hungarika Információ és hungarológiai kutatás. (Hungarika Information and Hungarological Research). III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, 1991. In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Scriptum: Budapest- Szeged, 1993. p. 1567-1572.

A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói. (Croatian Reaction to the Slavonian Hungarian Insinuation). In Polisz, no 51 (January-February 2000). p. 26-31. [Kárpát-medencei keresztkötődések konferencia - Miskolci Egyetem, 4 Nov. 1999]

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában: múlt és jelen. (The Role of Rijeka in Hungarian-Croatian Relations). In Polisz, no 57 (February-March 2001). p. 19-24. [Kárpát-medencei keresztkötődések II. konferencia - Leányfalu, 23-24 Nov. 2000.]

Kontredikcije aktivne zaštite manjina u krugu Slavonskih Mađara početkom 20. st. (Contradictions in the active minority protection of Slavonian Hungarians in the beginning of the 20th century). In: Hrvatsko-mađarski odnosi, 1102-1918: zbornik radova. Ed. Kruhek, Milan. Hrvatski institut za povijest: Zagreb, 2004. p. 319-327. [International Scientific Conference, Zagreb, Biograd, Zadar, 15-18 Oct. 2002]

1948, mint korszakhatár a délvidéki magyarság történetében. (1948 the Dividing Line and the Beginning of a new Period in the History of Hungarians in Vojvodina). [„1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és egyházak történetében”, tudományos konferencia, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 14 Oct. 2008]. In Confessio, no 4 (2008). p. 50-55.

A bukaresti magyar sajtó románság- és Balkán-képe, 1860-1918. (The Perception of Hungarian Press in Bukarest on Romanians and the Balkans). VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Magyarország és a Balkán – Pécs a Balkán kapuja? Nemzetközi tudományos konferencia, Pécs, 16-17 Oct. 2008. In: Magyarország és a Balkán. Ed. M. Császár Zsuzsa. University of Pécs: Pécs, 2009. p. 175-314.

The Austro-Hungarian Monarchy – the "Prison of Folks"? = „Empires, Nations, Churches” Nemzetközi tudományos szeminárium, Budapest, Károli University, 10 March 2010. Scheduled to be published.

Többségben és kisebbségben – a Kárpát-medence magyarsága. (In Majority and Minority: Hungarians in the Carphatian Basin). [Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért: Nemzetközi nemzetiségi vitafórum, Pécs, 4-5 March 2011] Scheduled to be published.

Erőpróbák és helytállás a horvátországi magyar református szórvány életében. (Showdowns and Self-maintainment in the Life of Calvinist Hungarians in Croatia). [Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk]. Budapest, 3 May 2011. Scheduled to be published.

Klebelsberg nemzetkoncepciója a dualista korszakban. (Klebersberg’s National Conception in the Dualist Period). [Klebelsberg Confernecea, Budapest, 9 May 2012.]. In Rubicon, no 9-10 (2012), p. 10-13.

Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon a 19–20. század fordulóján. (Székély and Csángó immigrants, Bukovinian Székely Temporary Workers in the Romanian Labor-Power Market in the Turn of the Century). [Piacok a társadalomban és a történelemben. A Hajnal István Kör konferenciája, Debrecen, 23-25 Aug. 2012]. Scheduled to be published.

Horvátország és Fiume a magyar nemzetpolitikában a XIX-XX. század fordulóján. (Croatia and Rijeka in the Hungarian National Policy in the Turn of the Century). [5th Conference on Regional History: History of Croatia and Rijeka from the Middle Ages until Present Day, Szeged, 7 Dec. 2012]. Scheduled to be published.

Book Reviews

Külön test” – közös lelkiség: hajdanvolt Fiume. (Corpus Separatum, Shared Spirit, in the Days of Long-ago Rijeka). In Magyar Nemzet, 2 Feb. 2002.

A horvátok históriai magyarságképe. (Croatian Historical Image on Hungarians). In Pro Minoritate, Fall-Winter 2004. p. 255-264.

Hosszú válás: magyarságkép – horvát tükörben. (Prolonged Separation: Hungarian Image in Light of Croatian Assessment). In Magyar Nemzet, 8 Jan 2005.

Világos után: magyar-délszláv [kapcsolatok és] konfliktusok. (Hungarian-Yugoslav Relations and Conflicts after the Surrender at Világos). In Magyar Nemzet, 1 Oct 2005.

Creative Writing

Mi, büszke magyarok... : képek a Kőrösi-kabinetről. In Egyetemi Lapok, vol 29, no 18. (18 Dec. 1987)

A magyar nők kétes balkáni hírneve. In Magyar Nemzet, 12 May 2001.

A Ghostenberg-galaxis. In Heti Válasz, 9 Jan 2004. p. 58.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. In Magyar Nemzet, 19 July 2004.

Fogadjisten s Istensegíts: száz éve kezdődött a bukovinai szigetmagyarság nemzeti gondozása. In Magyar Nemzet, 27 Aug. 2005.

„Egymás terhét hordozzátok…” Halmozott hátrányok és pedagógiai felzárkóztatás. In Zuglói Lapok, 2 May 2006.

„Balmagyar” kiegyezés komédia. In Magyar Hírlap, 16 July 2007.

A szociális érzékenység bűnébe esve. In Magyar Nemzet, 22 Aug. 2007.

Nincsen Rúzsa tövis nélkül. In Magyar Hírlap, 11 Sept. 2007.

Pillantás a félmúltra. In Magyar Hírlap, 24 Sept, 2007.

Száván innen, Dráván túl : elfeledett magyarok nyomában. In Magyar Hírlap, 15 Oct. 2007.

Vagyunk-e jó, befogadó nemzet? In Magyar Hírlap, 14 Nov. 2007.

Haza és haladás. In Magyar Hírlap, 17 Dec. 2007.

Rémes farsang. In Magyar Hírlap, 21 Jan. 2008.

Agyelszívás és agymosás. In Magyar Hírlap, 6 March 2008.

Nemzetiszín (trékolór). In Magyar Hírlap, 14 April 2008.

Csak azért is bunkofon. In Magyar Hírlap, 13 May 2008.

A verve várt jövő. In Magyar Hírlap, 19 May 2008.

Béke-tűrés. In Magyar Hírlap, 28 May 2008.

Légies határok, láthatatlan falak. In Magyar Nemzet, 1 July 2008.

Ami jár. In Magyar Hírlap, 10 Oct 2008.

Magyar Katyn. In Magyar Hírlap, 18 Nov. 2008, in Russian: ?????????? ??????, 25 November 2008.

Juss és jövő. In Magyar Hírlap, 19 Nov. 2008.

Színjáték, katarzis nélkül. In Magyar Hírlap, 24 March 2009.

Gulyás és sztrapacska : Létezhetetlen Kárpát-medence? In Magyar Nemzet, 28 March 2009.

Léha pásztor – tikkadt nyáj. In Magyar Hírlap, 10 July 2009.

Jó barátok : Magyarsággondozás a Száván túl: száz éve kezdődött a Boszniai akció. In Magyar Nemzet, 1 Aug 2009.

Álomvasút és vészfék. In Magyar Hírlap, 6 Aug 2009.

Tabuk és nemzeti érdekek. In Magyar Hírlap, 19 Sept 2009.

Jót, s jól… In Magyar Hírlap, 12 Oct. 2009.

Etetésre tálalva In Magyar Hírlap, 5 Dec. 2009. dec. 5. (Republished in Gondolat Canadai Magyar Hírlap).

„Forrás”-hiány. In Magyar Hírlap, 13 Jan 2010.

Kampánykép. In Magyar Hírlap, 27 Feb. 2010. (Republished in Kecskeméti Lapok, 27. Feb. 2010.).

Huszárvir(t)us. In Magyar Hírlap, 18 March 2010.

Lesz-e per-újrafelvétel? Magyarok és nemzetiségek a „boldog békeidőkben” In Magyar Hírlap (Történelem), 7 May 2010.

Megkerült nemzedék. In Magyar Hírlap, 26 May 2010.

Hidak és gátak. In Magyar Hírlap, 15 June 2010. (Republished in Felvidék Ma, 2010. és L’udové Noviny)

Futballdiplomácia. In Magyar Hírlap, 20 July 2010.

Forgandó filmvilág. In Magyar Hírlap, 18 Oct 2010.

Egy kiállítás kép(telenség)ei. In Magyar Hírlap (Történelem), 11 Dec. 2010. (Republished in Erdély Ma, 2 Feb. 2011).

Dalból születik a nemzet. In Magyar Hírlap, 18 Dec. 2010.

Nofertiti (h)arca. In Magyar Hírlap, 5 Feb. 2011.

,,Nem sírbolt!” (S ha az is?). In Magyar Hírlap, 18 June 2011.

Hellének és pannonok. In Magyar Hírlap (Hullám-Tér), 23 July 2011.

Időhinta. In Magyar Hírlap, 26 Aug. 2011.

Magyarságmentés a Kárpátokon túl. In Magyar Hírlap (Történelem), 13 Jan. 2012.

Rebellis harcaink. In Magyar Hírlap, 26 Jan. 2012.

Szoborsorsok. In Magyar Hírlap, 30 June 2012.

Hazahívó. In Magyar Hírlap, 31 Aug. 2012..

Egy nép hazát teremt. In Reformátusok Lapja, 23-30 Dec. 2012.

Organisation of Conferences

1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és egyházak történetében” Conference (1948, the Turning-Point in the History of the Hungarian Nation and Churches). Budapest, Károli University. 14 Oct. 2008. Co-organizer.

“Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” Conference. Budapest, 3 May 2011. Co-organizer.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Klebelsberg, mint nemzetpolitikus. (Klebelsberg as National Politician). Klebelsberg Kuno Emléknap, Pécska, Romania, 17 Nov. 2012. An Interview for the Aradi Rádió. Aradi Hírek, 18 Nov. 2012.

Székely kivándorlás, regáti diaszpórák és magyar támogatáspolitika. (Székely Immigration, Diaspora in Old Romania and the Hungarian Support Policy). EMI-tábor, Borzont, 11 Aug. 2012.

„Migráció, akkulturáció, asszimiláció a XIX-XX. századi magyar-délszláv interetnikus kapcsolatokban címmel tartott előadást március 21-én Kolozsváron Makkai Béla, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.” Newsletter of the Hungarian Academy of Sciences. MTA Hírlevél, vol 2, no 4 (15 April 2012). p. 7.

Public appearance as the invited Kosovo expert in Duna TV’s program Agora. Oct. 2006.

On the Occipation and Annexation of Bosnia-Herzegovina. Public appearance in ECHO TV. April 2011.

Cservenka Judit’s report on the Slavonian Hungarians for MR1 Kossuth Rádió’s Vasárnapi Újság. 1 May 2011.

On the Sarajevo Assassination and the Outbreak of the First World War. ECHO TV. 5 May 2011.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin