Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-09

 

Horváth Csaba János

Cím: CSc
Nem: férfi
Születési év: 1959
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06/209152523

Doktori tanulmányok
Doktori (CsC, PhD) védés éve: 1994
Tudományág: Hadtudomány
Disszertáció címe: A Magyar Királyi Honvédség felderítő rendszerének elvi és gyakorlati kérdései 1920-1942
Oklevelet kiállító intézmény: TMB

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
ELTE új- és legújabb kori muzeológus 1997
ZMKA Harcászati- hadműveleti szintű tiszt 1990
KLKF Felderítő tiszt-pedagógia szakos tanár 1983

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új-és Jelenkori Történeti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: NKE
Beosztás: egyetemi docens


Kutatási és oktatási szakterületek
Egyetemes hadművészet 1914-1945
Magyar Királyi Honvédség 1920-1945
Helyi háborúk 1945-1991
Magyar Honvédség története 1945-1989

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1992-2013 Tantárgyfelelős ZMKA, NKE
2003-2011 Kari Tanács tag NKE
2009-2011 Doktori Tanács tag NKE
2009-2011 Hadtudományi Szemle főszerkesztő NKE
2009-2011 Társadalom és Honvédelem folyóirat főszerkesztő NKE
 2009-2011  Tudományos dékánhelyettes
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német középfok "C"
orosz alapfok, katonai nyelvvel bővítve
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
"Mestertanár" OTDT-MTA 2003
"Zrínyi Miklós díj" Szigetvár város 2009
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Hadtudományi Társaság Hadtörténelem Szakosztálya (1994.) tag
Magyar Földrajzi Társaság, Biztonságföldrajzi és Geopolitikai Szakosztály (1997. alapító tag) alapító tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Számvéber Norbert,
ZMNE
"A harmadik székesfehérvári páncélos csata
1945. január 18 – február 16.”.
2003
Fröhlich Róbert,
ZMNE
„Konfliktusok a Szentföldön a XX. században”. 2005
Földesi Ferenc,
ZMNE
”A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi
szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezet felépítése”
2005
Krivács Györgyné,
ZMNE
"Idegen nyelvi képzés a Ludovika Akadémián" 2007
Dr. Révai Tamás,
ZMNE
"Ellátási hiányosságok hatásai a funkcionális vesebetegségek kialakulására a Magyar Királyi Honvédségben 1941-1945." 2008
Lippai Péter,
ZMNE
”A küldetésorientált katonai vezetéselmélet
lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi
példán keresztül bemutatva.”
2010
Zsigmond Gábor,
ZMNE
"A magyar tengeri hajózás az első világháborúban...." 2011
Lisznyai Lajos,
NKE
"A bukott államiságú területen vívott harc
sajátosságai és a tapasztalatok..."
-
Soós Péter,
NKE
"A Magyar Királyi Honvédség fegyverei" -

Zsifkó Mariann,
NKE

Vendniczki Róbert

Varga Imre

"Afrika és az EU"

 

 A Vietnami magyar misszió

 A Magyar Királyi Honvédség technikai eszközei

2014

 

 2021

 2021

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Füzesi Ottó,
ZMNE
"A felderítés elméleti és gyakorlati kérdései." 2004
Kálmán Zsolt,
ZMNE
"A Magyar Királyi Csendőrség működése
Somogy Vármegyében 1884-1914."
2010
Forray László,
ZMNE
"A Különleges Műveleti Zászlóalj.." 2010
Reszegi Zsolt,
KLTE
"Honvéd ejtőernyősök." 2012
L. Nagy Orsolya,
NKE
"Manipulatív kommunikáció a totalitárius államokban..". 2012
Novák Zoltán,
KLTE
"Román királyi légierő....a második világháborúban." 2013
Papp Ferenc, NKE "A tiszti kaszinók története" 2014

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

1) A magyar katonai eskü története. MH Humán Tájékoztatási és Médiaközpont Honvéd kiadó Budapest.1998. (68 p.)

2) A hazáért-mindhalálig (A Magyar Honvédség 150 éve sorozat) Budapest, Honvéd kiadó 1999. (92.p.)/

3) Bombázások és rombolások a második világháborúban. Puedlo Kiadó Budapest, 2002.(134.p.)

4) Szamódy – Csikány - Horváth: Komárom erődváros. Komárom, 1998. (140.p.)

5. Komárom erődváros 2005. Második változatlan kiadás.

6) Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A Délvidéki hadművelet. 1941. április Puedlo Kiadó, Budapest, 2003.(128.p.)

7) A magyar katonai felderítés története a kezdetektől 1945-ig. Puedlo kiadó, Budapest, 2006. (220.p.)


Tankönyv

1) Az 1945 utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai ZMNE. Budapest, 1999. 226.p.

2) A magyar királyi honvédség 1919-1940 ZMNE. Budapest, 2001. (társszerző 160.p.)

3) A magyar honvédség 1848-1989. I-II. Egyetemi tankönyv ZMNE 2004. /Társzerző: A magyar királyi honvédség 1919-1940. 102.p.

4) Hadtörténelem III. Egyetemi tankönyv, ZMNE 2011. 200.p. Elektronikus könyvtár.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

1. A magyar katonai felső vezetés 150 éve (1848-1998) A Társadalom és Honvédelem tematikus külön száma 1999. III.évf 1.szám

2. Szent István és kora A Társadalom és Honvédelem tematikus különszáma 2000. IV.évf. 2.szám

3. Hadtudományi Hírlevél ZMNE 1994-1995 között

4. Balla - Csikány - Gulyás - Horváth - Kovács: A magyar tüzérség 100 éve 1913-2013. Szerkesztette: Horváth Csaba. Zrínyi kiadó Budapest, 2014. 319.p.

5. Balla - Csikány - Gulyás - Horváth - Kovács: The History of the Hungarian Artillery 1913-2013. Editor: Csaba Horváth.Zrínyi Publishing House, 2015. 319.p.Könyvfejezetek

1) Magyarország a második világháborúban. Lexikon. A-Zs Magyar.

2) Nagy képes Millenniumi hadtörténet Rubicon és Aquai kiadás Budapest 2000. (16.p.)

3) IAN V. Hogg: Az izraeli hadigépezet Holló és társa kiadó 1999. (A hadigépezet napjainkban 10.p.)

4) A Millennium of Hungarian Military History. War and Society in East Central Európe Volume XXXVII. Distributed by Columbia University Press, New York, 2002. („The Armies of the Revolutions, 1918-1919.”)

5) A Millennium of Hungarian Military History. War and Society in East Central Európe Volume XXXVII. Distributed by Columbia University Press, New York, 2002. („The Hungarian Royal Honvéd Army, 1920-1940.”)

6) A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerkesztette: Király Béla – Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, Budapest, 2003. („Az 1918-1919-es forradalmak hadügye.” Társszerző: 18.p..)

7) A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerkesztette: Király Béla – Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, Budapest, 2003. („A magyar királyi honvédség 1919-1940.” Társszerző 16.p.)

8) Katonai etika. Szerkesztette: Gligor János. ZMNE. Budapest, 2004. Magyar katonai értéktradíciók. A katonai eskü. 44.p.

9) A Hazáért. A Magyar Honvédség múltja és jelene. Szaktudás Kiadó Ház, Bp. 2006. III. fejezet 1918-1940. 86.p

10) A magyar katonai felsőoktatás 200 éve. ZMNE 2008. III. fejezet A magyar felsőfokú- és vezérkari tisztképzés, 1919-1945. 26.p.

11) A fegyveres összeütközések joga. Zrínyi Kiadó, Budapest.2009. XII. fejezet. A háborúk és a fegyveres konfliktusok folyamán alkalmazott szabályok történelmi háttere. 18.p.

12) Balla - Csikány - Gulyás - Horváth - Kovács: A magyar tüzérség 100 éve 1913-2013. Szerkesztette: Horváth Csaba. Zrínyi kiadó Budapest, 2014.

VII. fejezet 1919 tüzérsége. 139-145.p.

IX. fejezet A Magyar Honvédség, Magyar Néphadsereg tüzérsége.213-261.p.

13) Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008. A magyar katonai felderítés története. 11.p.

14) A Magyar Honvédség negyedszázada. A rendszerváltástól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016. III. fejezet, A szervezeti és katonai vezetési szintek változása. 67-83.p. és 288-292.p.

15) Válogatás a magyar katonai felderítés és hírszerzés történetéből - szemelvénygyűjtemény- KMBSZ kiadványa Budapest, 2018. A magyar hadműveleti harcászati felderítés 1918-1990. 8-36.p.

16) Magyarország hadtörténete IV. Szerkesztette: Horváth Miklós. Zrínyi kiadó, Budapest, 2019. Nemzeti hadseregből Magyar Királyi Honvédség 1919-1938. 13-52.p.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

1) Elmélet és valóság. Az 1924-es szabályzat és a felderítés.
Akadémiai Közlemények. 1993. 3. szám. 10.p.

2) A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése a második világháború kezdetéig című önálló kiadvány „A magyar királyi honvéd tüzérség fejlődése Trianontól a második világháború kitöréséig” 15.p. Önálló kiadvány.

3) A 2. magyar hadsereg, közelfelderítő repülőszázadának működési rendszere a szabályzatok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 2. szám. 27.p.

4) A Magyar Királyi Honvédség felderítő rendszerének alakulása az elmélet és a gyakorlat tükrében 1924-1937. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 32. p.

5) Horváth – Lengyel: A Magyar Királyi 3. hadsereg délvidéki hadművelete.(társszerző)
ZMKA Akadémiai Közlemények, 199. szám. 1993. 38. p.

6) Horváth – Lengyel: A Kárpát-csoport megalakulása és hadművelete. (társszerző)
ZMKA Akadémiai Közlemények, 1994. 202. szám. 32. p.

7) A vállalkozások szerepe a 2. magyar hadsereg felderítő rendszerében.
(„A 2. magyar hadsereg 1942-43 évi keleti hadműveletekben vállalt szerepéről” - rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás anyaga.)
Új Honvédségi Szemle, 1993. 10. szám. 7.p.

8) A 2. magyar hadsereg közelfelderítő repülőszázadának működési rendszere. Új Honvédségi Szemle 1993. 3.szám 18.p. 1992. évi pályázat III. díj

9) Az I. világháború felderítési tapasztalatai. Új Honvédségi Szemle 1994. 4. szám. 6.p.

10) A felderítő zászlóalj megjelenése a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében.
Új Honvédségi Szemle 1995. 1. szám. 7.p.

11) A Gyorshadtest felderítő szolgálata a Jugoszlávia elleni háborúban (1941. április) ZMKA Akadémiai Közlemények 182. szám 1991. 10.p.

12) Elmélet és valóság. Az 1924-es szabályzat és a felderítés. ZMKA Akadémiai Közlemények 198. szám 1993. 12.p.

13) A Magyar Királyi 3. hadsereg délvidéki hadművelete (Lengyel – Horváth) Új Honvédségi Szemle 1994. 2.szám 16.p. Az 1993-as pályázat II. díj

14) Adalékok Komárom 1920-1945 közötti szerepéhez. Limes, 1995. 3. szám. 14.p.

15) Komárom, a katonaváros 1920-1945 között. Limes, 1997. 3. szám. 20.p.

16) A magyar katonai felső vezetés 1919-1945 között. Társadalom és Honvédelem1999. III.évf. 1.szám 18.p.

17) Magyarország és a második világháború. Társadalom és Honvédelem 2001. V. évf. 2.szám 25.p.

18) A magyar vezérkar tevékenysége a hírszerzés megszervezése és fejlesztése terén 1919-1932 között Felderítő Szemle I. évf. 2. szám 2002. december (20.p.)

19) Dr. Szabolcs Ottó 75 születésnapjára összeállított tanulmánygyűjtemény

Tanulmány: A magyar felső vezetés 1919-1945. ELTE Pedagógiai Budapest. 2002. (16.p.)

20) Adalékok a vezérkarfőnökség 2. osztályának szervezet-és működéstörténetéhez Felderítő Szemle II. évf. 2.szám 2003. július (15.p.)

21) A magyar királyi honvédség szerepe a belső elhárítás intézményrendszerében 1919 és 1945 között. Felderítő Szemle III. évf. 3. szám 2004. szeptember (18.p.)

22) A m. kir. Honvédség felderítő rendszerének alakulása az elmélet és a gyakorlat tükrében, 1938-1940. Hadtörténelmi Közlemények 2005. 1-2. szám 27.p.

23) A m. kir. Honvédség és a Nemzetvédelmi Szolgálat 1919-1945. Felderítő Szemle 2005. június IV. évf. 2. szám 18.p.

24) A magyar katonai hírszerzés és felderítés „háttérintézményei” 1919-1944 között. Felderítő Szemle 2007. június VI. évf. 2. szám 16.p.

25) IV. Károly visszatérési kísérletei és Komárom. Kari Tudományos tanulmánykötet. ZMNE KLHK Budapest, 2008. 20.p.

26) A harcászati-hadműveleti felderítés története 1918-1990 között. Felderítő Szemle emlékszám. Budapest, 2008.november, VII. évfolyam KFH. 43.p.

27) Háborúba lépés a Délvidék visszacsatolása. Sereg Szemle (ÖHP) 2009. április-június, VII. évfolyam, 2. szám 12.p.

28) A hadkiegészítés történelmi vázlata. Sereg Szemle. (ÖHP) 2009. október-november VII. évfolyam. 4.szám. 9.p.

29) A Kárpát-csoport és a Gyorshadtest felderítő rendszerének működése a Szovjetunió elleni háborúban. Társadalom és Honvédelem 2009. Második világháborús különszám. 18.p.

30) Trianon katonai határozványai és a Magyar Királyi Honvédség. Sereg Szemle (ÖHP) VIII. évfolyam, 3. szám, 2010. július – szeptember 14.p.

31) Utasítás a romániai magyar katonai attasé részére – 1928. Felderítő Szemle. 2010. június IX. évfolyam 2. szám 169-183.p.

32) …és Magyarország visszavonhatatlanul belekeveredett a második világháborúba…. Sereg Szemle IX. évfolyam 1. szám. 2011.15.p.

33) Hadműveleti szintű áttörés az olasz fronton 1917. október – november AETAS. 2011. 1. szám (26. évfolyam) 20.p.

34) Nagy Magyarország 2011. 1. szám A nemzetközi katonapolitikai helyzet 1940-41-ben. 8.p.

35) Nagy Magyarország 2011. 1. szám A délvidéki hadjárat. 12.p.

36) Brit – Argentin konfliktus egy 30 évvel ezelőtti háború tükrében. Sereg Szemle (ÖHP) X. évfolyam, 2. szám 2012. április-június 13.p.

37) Összfegyvernemi harcászat az első világháborúban. Sereg Szemle (ÖHP) X. évfolyam 4.szám 2012. október – december.157-174.

38) Az 1940-es német - francia háború stratégiai-hadászati és hadműveleti kérdései. Sereg Szemle 2013 április - szeptember XI. évfolyam, 2-3. szám 279-291.p.

39) AARMS 2002.2 szám A brief outline of the military high command in Hungary between 1919-1945. (16.p.)

40) The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine. 2007.11.07. Dietary Considerations For Soldiers Exposed To Heat

41) A csapat és hadműveleti- harcászati felderítés 1945-2014. Az időszak szakmatörténeti jellemzői, fejlesztési elvárások, kiképzés, felkészítés, gyakorlatok a 60-as évekig. Felderítő Szemle 2014. november XIII. évfolyam 4. szám 13-28.p.

42) "Földi" felderítés az európai hadszíntéren a második világháborúban. Belvedere Meridionale. Történelem és társadalomtudományok. Szeged. 2015. XXVII. évfolyam, 4. szám. 147-156.p.Konferenciaközlemények

1) „Afganisztán -1979 -89 -2009”. MOSZT Könyvek 4. Pécs, 2010. Afganisztán a „Szovjetunió Vietnámja” 1979-1989. 21.p. (Afganisztán, 1979-89-99-2009. című tudományos konferencia és hallgatói fórum. 2009.10.28. Pécs.)

2) A Nagy Háború emlékezete. Szerkesztette: Kiss Gábor Ferenc, Vincze Gábor. Belvedere. Ópusztaszer-Szeged. 2015. IV. fejezet Az első világháború hadászati tervei és a felderítés… 28.p.

3) Magyarság és a Kárpát-medence. Az első bécsi döntés nemzetközi konferencia tanulmányai. Szerkesztette: Molnár Jenő. Laczkó Dezsó Múzeum, Veszprém, 2015. Katonai akciók az első bécsi döntés árnyékában. 105.-125.p.


Recenziók

1..IAN V. Hogg: Az izraeli hadigépezet Holló és társa kiadó 1999. Lektorálás 200.p.

2. Vladimír Dolínek: Kézi lőfegyverek. Új Ex Libris, Budapest, 1999. 255.p.

3. Robert Adam: A leghatásosabb pisztolyok, revolverek és puskák. Új Ex Libris, Budapest,1998.128.p.

4. Owen Booth és John Walton: A második világháború története képekkel. Holló és társa, Budapest, 2003. 255.p.

5. Damó Elemér: Honvédtiszt az első világháborúban. A 17. honvéd gyalogezred egy tisztjének jegyzetei.ÖHP kiadványa. Veszprém, 2011. ISBN: 978-963-89037-4-7

6. Reszegi Zsolt: Légi huszárok. Budapest-Pápa. 2013. Pápai Levéltár

7. Lukács Bence - Szabó Péter: A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2015.


FordításokSzépirodalmi alkotásokFilm és multimédia

Oktatófilm

1.A magyar királyi honvédség története 1919-1945-

I. rész Forgatókönyv, rendezés 2000.

II. rész. Forgatókönyv, rendezés 2001.

III. rész Forgatókönyv, rendezés 2002.

IV. rész A Délvidék hazatérése 1941. Forgatókönyv, rendezés 2004. augusztus.


Multimédiás anyag

1. Az 1973-as arab-izraeli háború. 2007.

2. Harc a Falkland szigetekért. 2008.

3. A Szovjetunió elleni háború 1941. (Kárpát-csoport, Gyorshadtest)Multimédiás DVD. 2009-10. Könyvtár DVD 74

4. A Szovjetunió elleni háború. A 2. magyar hadsereg harcai. 2011.

Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

M1 A koreai háború Aranyfüst, 2001.
DUNA TV 2002.05.26. A Délvidéki hadművelet „Szabálytalan történelem óra”

M 2 Rommel Aranyfüst 2003.04.27.

M 2 A Délvidék Aranyfüst 2004. január.22.

M 2 Mo. Bombázása Aranyfüst. 2004.05.

Kossuth Rádió Leningrád, 2004. január 14.

M 2 A vietnámi háború 2004. december 04. Junior Akadémia

M 2 Az Öböl háború 2005. február 19. Junior Akadémia

M 2 Záróra 2005. november 2. Kerek asztal. A katonai felderítés

BP TV A világ és mi…2006.04.18. A Délvidéki hadművelet.

MTV 1 A nukleáris fegyverek Reggel (élő) 2016.08.06.

Kossuth Rádió A tisztavatás története 2016.08.20.

FTV Budapest bombázása 2020. 08.26.

 

 Csaba János Horváth

Title: CSc
Gender: Male
Year of Birth: 1959
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-20/915-2523

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1994
Discipline: Military Science
Title of Thesis: The questions of principle and practice of the scout system of the Royal Hungarian Army 1920-1942 (A Magyar Királyi Honvédség felderítő rendszerének elvi és gyakorlati kérdései 1920-1942)
Issuing Institution: TMB

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997
Discipline(s): Museologist of modern and contemporary period
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute:
Department:
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: National University of Public Service
Previous Position Held: Associate Professor


Areas of Research and Teaching
Universal Military Art 1914-1945
Royal Hungarian Army 1920- 1945
Local Wars 1945- 1991
The History of the Hungarian Army 1945- 1989

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German Intermediate Level, Comlex language exam
Russian Elementary Level, with military language knowledge
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Master Teacher Gold Medal Council of National Scientific Students’
Association – Hungarian Academy of Sciencies
2003
Miklós Zrínyi Prize The Town of Szigetvár 2009
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
1994: Hungarian Academy of Military Science,
Military History Section
Member
1997: Hungarian Geographical Society, Section
of Security Geography ang Geopolitics
Founding member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Norbert Számvéber,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
"A harmadik székesfehérvári páncélos csata 1945. január 18 – február 16.”. 2003
Róbert Frölich,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
„Konfliktusok a Szentföldön a XX. században”. 2005
Ferenc Földesi,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
”A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi
szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezet felépítése”
2005
Györgyné Krivács,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
"Idegen nyelvi képzés a Ludovika Akadémián" 2007
Tamás Révai,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
"Ellátási hiányosságok hatásai a funkcionális vesebetegségek kialakulására a Magyar Királyi Honvédségben 1941-1945." 2008
Péter Lippai,
Miklós Zrínyi National
Defence University
”A küldetésorientált katonai vezetéselmélet lehetőségei és korlátai egy hadtörténelmi
példán keresztül bemutatva.”
2010
Gábor Zsigmond,
Miklós Zrínyi National
Defence University
"A magyar tengeri hajózás az első világháborúban...." 2011
Lajos Lisznyai,
National
University of Public Service
"A bukott államiságú területen vívott harc sajátosságai és a tapasztalatok..." -
Péter Soós,
National
University of Public Service
"A Magyar Királyi Honvédség fegyverei" -
Mariann Zsifkó,
National
University of Public Service
"Afrika és az EU" -

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Ottó Füzesi,
Miklós Zrínyi
National
Defence
University
"A felderítés elméleti és gyakorlati kérdései." 2004
Zsolt Kálmán,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
"A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884-1914." 2010
László Forray,
Miklós Zrínyi
National
Defence University
"A Különleges Műveleti Zászlóalj.." 2010
Zsolt Reszegi,
Lajos Kossuth University
Debrecen
"Honvéd ejtőernyősök." 2012
Orsolya L. Nagy,
National
University of
Public Service
"Manipulatív kommunikáció a totalitárius államokban..". 2012
Zoltán Novák,
Lajos Kossuth University
Debrecen
"Román királyi légierő....a második világháborúban." 2013

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

1) A magyar katonai eskü története. MH Humán Tájékoztatási és Médiaközpont Honvéd kiadó Budapest.1998. (68 p.)

2) A hazáért-mindhalálig (A Magyar Honvédség 150 éve sorozat) Budapest, Honvéd kiadó 1999. (92.p.)/

3) Bombázások és rombolások a második világháborúban. Puedlo Kiadó Budapest, 2002.(134.p.)

4) Szamódy – Csikány - Horváth: Komárom erődváros. Komárom, 1998. (140.p.)

5. Komárom erődváros 2005. Második változatlan kiadás.

6) Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A Délvidéki hadművelet. 1941. április Puedlo Kiadó, Budapest, 2003.(128.p.)

7) A magyar katonai felderítés története a kezdetektől 1945-ig. Puedlo kiadó, Budapest, 2006. (220.p.)


Edited Books and Journals

1) Az 1945 utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai ZMNE. Budapest, 1999. 226.p.

2) A magyar királyi honvédség 1919-1940 ZMNE. Budapest, 2001. (társszerző 160.p.)

3) A magyar honvédség 1848-1989. I-II. Egyetemi tankönyv ZMNE 2004. /Társzerző: A magyar királyi honvédség 1919-1940. 102.p.

 

4) Hadtörténelem III. Egyetemi tankönyv, ZMNE 2011. 200.p. Elektronikus könyvtár.

5.) A magyar katonai felső vezetés 150 éve (1848-1998) A Társadalom és Honvédelem tematikus külön száma 1999. III.évf 1.szám

6.) Szent István és kora A Társadalom és Honvédelem tematikus különszáma 2000. IV.évf. 2.szám

7.) Hadtudományi Hírlevél ZMNE 1994-1995 között

8.) Balla - Csikány - Gulyás - Horváth - Kovács: A magyar tüzérség 100 éve 1913-2013. Szerkesztette: Horváth Csaba. Zrínyi kiadó Budapest, 2014.319.p.

 

Chapters in Books

1) Magyarország a második világháborúban. Lexikon. A-Zs Magyar.

2) Nagy képes Millenniumi hadtörténet Rubicon és Aquai kiadás Budapest 2000. (16.p.)

3) IAN V. Hogg: Az izraeli hadigépezet Holló és társa kiadó 1999. (A hadigépezet napjainkban 10.p.)

4) A Millennium of Hungarian Military History. War and Society in East Central Európe Volume XXXVII. Distributed by Columbia University Press, New York, 2002. („The Armies of the Revolutions, 1918-1919.”)

5) A Millennium of Hungarian Military History. War and Society in East Central Európe Volume XXXVII. Distributed by Columbia University Press, New York, 2002. („The Hungarian Royal Honvéd Army, 1920-1940.”)

6) A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerkesztette: Király Béla – Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, Budapest, 2003. („Az 1918-1919-es forradalmak hadügye.” Társszerző: 18.p..)

7) A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerkesztette: Király Béla – Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, Budapest, 2003. („A magyar királyi honvédség 1919-1940.” Társszerző 16.p.)

8) Katonai etika. Szerkesztette: Gligor János. ZMNE. Budapest, 2004. Magyar katonai értéktradíciók. A katonai eskü. 44.p.

9) A Hazáért. A Magyar Honvédség múltja és jelene. Szaktudás Kiadó Ház, Bp. 2006. III. fejezet 1918-1940. 86.p

10) A magyar katonai felsőoktatás 200 éve. ZMNE 2008. III. fejezet A magyar felsőfokú- és vezérkari tisztképzés, 1919-1945. 26.p.

11) A fegyveres összeütközések joga. Zrínyi Kiadó, Budapest.2009. XII. fejezet. A háborúk és a fegyveres konfliktusok folyamán alkalmazott szabályok történelmi háttere. 18.p.

12) Balla - Csikány - Gulyás - Horváth - Kovács: A magyar tüzérség 100 éve 1913-2013. Szerkesztette: Horváth Csaba. Zrínyi kiadó Budapest, 2014.

VII. fejezet 1919 tüzérsége. 139-145.p.

IX. fejezet A Magyar Honvédség, Magyar Néphadsereg tüzérsége.213-261.p.

13) Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008. A magyar katonai felderítés története. 11.p.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1) Elmélet és valóság. Az 1924-es szabályzat és a felderítés.

Akadémiai Közlemények. 1993. 3. szám. 10.p.

2) A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése a második világháború kezdetéig című önálló kiadvány „A magyar királyi honvéd tüzérség fejlődése Trianontól a második világháború kitöréséig” 15.p. Önálló kiadvány.

3) A 2. magyar hadsereg, közelfelderítő repülőszázadának működési rendszere a szabályzatok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 2. szám. 27.p.

4) A Magyar Királyi Honvédség felderítő rendszerének alakulása az elmélet és a gyakorlat tükrében 1924-1937. Hadtörténelmi Közlemények, 1996. 2. szám. 32. p.

5) Horváth – Lengyel: A Magyar Királyi 3. hadsereg délvidéki hadművelete.(társszerző)

ZMKA Akadémiai Közlemények, 199. szám. 1993. 38. p.

6) Horváth – Lengyel: A Kárpát-csoport megalakulása és hadművelete. (társszerző)

ZMKA Akadémiai Közlemények, 1994. 202. szám. 32. p.

7) A vállalkozások szerepe a 2. magyar hadsereg felderítő rendszerében.

(„A 2. magyar hadsereg 1942-43 évi keleti hadműveletekben vállalt szerepéről” - rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás anyaga.)

Új Honvédségi Szemle, 1993. 10. szám. 7.p.

8) A 2. magyar hadsereg közelfelderítő repülőszázadának működési rendszere. Új Honvédségi Szemle 1993. 3.szám 18.p. 1992. évi pályázat III. díj

9) Az I. világháború felderítési tapasztalatai.Új Honvédségi Szemle 1994. 4. szám. 6.p.

10) A felderítő zászlóalj megjelenése a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében.

Új Honvédségi Szemle 1995. 1. szám. 7.p.

11) A Gyorshadtest felderítő szolgálata a Jugoszlávia elleni háborúban (1941. április) ZMKA Akadémiai Közlemények 182. szám 1991. 10.p.

12) Elmélet és valóság. Az 1924-es szabályzat és a felderítés.ZMKA Akadémiai Közlemények 198. szám 1993. 12.p.

13) A Magyar Királyi 3. hadsereg délvidéki hadművelete (Lengyel – Horváth) Új Honvédségi Szemle 1994. 2.szám 16.p. Az 1993-as pályázat II. díj

14) Adalékok Komárom 1920-1945 közötti szerepéhez. Limes, 1995. 3. szám. 14.p.

15) Komárom, a katonaváros 1920-1945 között. Limes, 1997. 3. szám. 20.p.

16) A magyar katonai felső vezetés 1919-1945 között. Társadalom és Honvédelem1999. III.évf. 1.szám 18.p.

17) Magyarország és a második világháború. Társadalom és Honvédelem 2001. V.évf. 2.szám 25.p.

18) A magyar vezérkar tevékenysége a hírszerzés megszervezése és fejlesztése terén 1919-1932 között Felderítő Szemle I. évf. 2. szám 2002. december (20.p.)

19) Dr. Szabolcs Ottó 75 születésnapjára összeállított tanulmánygyűjtemény

Tanulmány: A magyar felső vezetés 1919-1945. ELTE Pedagógiai Budapest. 2002. (16.p.)

20) Adalékok a vezérkarfőnökség 2. osztályának szervezet-és működéstörténetéhez Felderítő Szemle II. évf. 2.szám 2003. július (15.p.)

21) A magyar királyi honvédség szerepe a belső elhárítás intézményrendszerében 1919 és 1945 között. Felderítő Szemle III. évf. 3. szám 2004. szeptember (18.p.)

22) A m. kir. Honvédség felderítő rendszerének alakulása az elmélet és a gyakorlat tükrében, 1938-1940. Hadtörténelmi Közlemények 2005. 1-2. szám 27.p.

23) A m. kir. Honvédség és a Nemzetvédelmi Szolgálat 1919-1945. Felderítő Szemle 2005. június IV. évf. 2. szám 18.p.

24) A magyar katonai hírszerzés és felderítés „háttérintézményei” 1919-1944 között. Felderítő Szemle 2007. június VI. évf. 2. szám 16.p.

25) IV. Károly visszatérési kísérletei és Komárom. Kari Tudományos tanulmánykötet. ZMNE KLHK Budapest, 2008. 20.p.

26) A harcászati-hadműveleti felderítés története 1918-1990 között. Felderítő Szemle emlékszám. Budapest, 2008.november, VII. évfolyam KFH. 43.p.

 

27) Háborúba lépés a Délvidék visszacsatolása. Sereg Szemle (ÖHP) 2009. április-június, VII. évfolyam, 2. szám 12.p.

28) A hadkiegészítés történelmi vázlata. Sereg Szemle. (ÖHP) 2009. október-november VII. évfolyam. 4.szám. 9.p.

29) A Kárpát-csoport és a Gyorshadtest felderítő rendszerének működése a Szovjetunió elleni háborúban. Társadalom és Honvédelem 2009. Második világháborús különszám. 18.p.

30) Trianon katonai határozványai és a Magyar Királyi Honvédség. Sereg Szemle (ÖHP) VIII. évfolyam, 3. szám, 2010. július – szeptember 14.p.

31) Utasítás a romániai magyar katonai attasé részére – 1928. Felderítő Szemle. 2010. június IX. évfolyam 2. szám 169-183.p.

32) …és Magyarország visszavonhatatlanul belekeveredett a második világháborúba…. Sereg Szemle IX. évfolyam 1. szám. 2011.15.p.

33) Hadműveleti szintű áttörés az olasz fronton 1917. október – november AETAS. 2011. 1. szám (26. évfolyam) 20.p.

34) Nagy Magyarország 2011. 1. szám A nemzetközi katonapolitikai helyzet 1940-41-ben. 8.p.

35) Nagy Magyarország 2011. 1. szám A délvidéki hadjárat. 12.p.

36) Brit – Argentin konfliktus egy 30 évvel ezelőtti háború tükrében. Sereg Szemle (ÖHP) X. évfolyam, 2. szám 2012. április-június 13.p.

37) Összfegyvernemi harcászat az első világháborúban. Sereg Szemle (ÖHP) X. évfolyam 4.szám 2012. október – december.157-174.

38) Az 1940-es német - francia háború stratégiai-hadászati és hadműveleti kérdései. Sereg Szemle 2013 április - szeptember XI. évfolyam, 2-3. szám 279-291.p.

39) AARMS 2002.2 szám A brief outline of the military high command in Hungary between 1919-1945. (16.p.)

40) The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine. 2007.11.07. Dietary Considerations For Soldiers Exposed To Heat

41) A csapat és hadműveleti- harcászati felderítés 1945-2014. Az időszak szakmatörténeti jellemzői, fejlesztési elvárások, kiképzés, felkészítés, gyakorlatok a 60-as évekig. Felderítő Szemle 2014. november XIII. évfolyam 4. szám 13-28.p.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1) „Afganisztán -1979 -89 -2009”. MOSZT Könyvek 4. Pécs, 2010. Afganisztán a „Szovjetunió Vietnámja” 1979-1989. 21.p. (Afganisztán, 1979-89-99-2009. című tudományos konferencia és hallgatói fórum. 2009.10.28. Pécs.)

2) A Nagy Háború emlékezete. Szerkesztette: Kiss Gábor Ferenc, Vincze Gábor. Belvedere. Ópusztaszer-Szeged. 2015. IV. fejezet Az első világháború hadászati tervei és a felderítés… 28.p.

 

Book Reviews

1..IAN V. Hogg: Az izraeli hadigépezet Holló és társa kiadó 1999. Lektorálás 200.p.

2. Vladimír Dolínek: Kézi lőfegyverek. Új Ex Libris, Budapest, 1999. 255.p.

3. Robert Adam: A leghatásosabb pisztolyok, revolverek és puskák. Új Ex Libris, Budapest,1998.128.p.

4. Owen Booth és John Walton: A második világháború története képekkel. Holló és társa, Budapest, 2003. 255.p.

5. Damó Elemér: Honvédtiszt az első világháborúban. A 17. honvéd gyalogezred egy tisztjének jegyzetei.ÖHP kiadványa. Veszprém, 2011. ISBN: 978-963-89037-4-7

6. Reszegi Zsolt: Légi huszárok. Budapest-Pápa. 2013. Pápai Levéltár

 

Translations

 

Creative Writing


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

1. A magyar királyi honvédség története 1919-1945-

I. rész Forgatókönyv, rendezés 2000.

II. rész. Forgatókönyv, rendezés 2001.

III. rész Forgatókönyv, rendezés 2002.

IV. rész A Délvidék hazatérése 1941. Forgatókönyv, rendezés 2004. augusztus.

 

Multimédiás anyag

1. Az 1973-as arab-izraeli háború. 2007.

2. Harc a Falkland szigetekért. 2008.

3. A Szovjetunió elleni háború 1941. (Kárpát-csoport, Gyorshadtest)Multimédiás DVD. 2009-10. Könyvtár DVD 74

4. A Szovjetunió elleni háború. A 2. magyar hadsereg harcai. 2011.

 

 

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

M1 A koreai háború Aranyfüst, 2001.

DUNA TV 2002.05.26. A Délvidéki hadművelet „Szabálytalan történelem óra”

M 2 Rommel Aranyfüst 2003.04.27.

M 2 A Délvidék Aranyfüst 2004. január.22.

M 2 Mo. Bombázása Aranyfüst. 2004.05.

Kossuth Rádió Leningrád, 2004. január 14.

M 2 A vietnámi háború 2004. december 04. Junior Akadémia

M 2 Az Öböl háború 2005. február 19. Junior Akadémia

M 2 Záróra 2005. november 2. Kerek asztal. A katonai felderítés

BP TV A világ és mi…2006.04.18. A Délvidéki hadművelet.

 

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin