Készült: 2020-04-29
Módosítás: 2020-11-16

 

Horváth Miklós

Cím: DSc
Nem: férfi
Születési év: 1953
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): horvath.miklos1@kre.hu, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 872 1705, +36 1 872 1750 +36-30-9514460

Doktori tanulmányok
Doktori (CSc) védés éve: 1995 
Tudományág: Hadtudomány
Disszertáció címe: Maléter Pál életrajza (1917-1958)
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

Doktori tanulmányok
Doktori (DSc) védés éve: 2003 
Tudományág: Hadtudomány
Disszertáció címe: Az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténelmi vonatkozásai
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
 ZMNE  Habilitált oktató, hadtörténelem  2004
 ZMKA  hadtudományi kiegészítő szak, okleveles hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt   1991
 KLKF  Gépesített lövész és összfegyvernemi parancsnok, pedagógia szakos tanár  1975

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Történeti Tanszék 
Beosztás: egyetemi tanár (2019. szept. 1. -)

Korábbi munkaadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Jelenkor-történeti Tanszék 
Beosztás: egyetemi tanár (2005-2019)

Korábbi munkaadó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Intézet: Hadtörténeti Intézet
Beosztás: tudományos főmunkatárs (1990-2003), igazgató (2003-2005)


Kutatási és oktatási szakterületek

A 20. század egyetemes és magyar had- és politikatörténelmi vonatkozásai, a magyar erőszakszervezetek története, kiemelten az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, a Varsói Szerződés és a Magyar Néphadsereg történetének alapkutatás-szintű feldolgozása.


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2019-  KRE Történelemtudományi Doktori Iskola, törzstag, a Történelemtudományi Doktori és Habilitációs Tanács tagja, elnöke (2020-)
 2017-  MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által felkért szakértő
 2011-  Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottság tagja
 2005-  Tantárgyfelelős PPKE
 2003-2005.  Igazgató, Hadtörténeti Intézet
 2003-  Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottságának tagja
2003-  MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság tagja
2003-  A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanács tagja
 2000-  PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, törzstag (2007-2019), oktató (2005-2019), témavezető, a Doktori Iskola Tanácsának tagja

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
 orosz  középfok, katonai szaknyelvvel bővítve „C”
 ukrán  alapfok
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Nagy Imre Érdemrend  Köztársasági Elnök  2009
 I. osztályú Honvédelemért Kitüntető Cím  Honvédelmi Minisztérium  2006
 ’56-os Díszérem  Országgyűlés HB  2006
„Honvédségért Emlékplakett” Honvédelmi Minisztérium 2005
Szolgálati Érdemjel arany fokozata Honvédelmi Minisztérium 2002
Zrínyi Miklós Díj Honvédelmi Minisztérium 2000
Maléter Pál emlékérem Honvédelmi Miniszter 1998
I. osztályú Szolgálati Jel Honvédelmi Minisztérium 1997
I. osztályú Szolgálati Jel Honvédelmi Minisztérium 1995
Nagy Imre emlékplakett Köztársasági Elnök 1995
Haza Szolgálatáért Érdemérem Arany Fokozat Honvédelmi Minisztérium 1987
Haza Szolgálatáért Érdemérem Ezüst Fokozat Honvédelmi Minisztérium 1979

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Lukács Bence Ákos, PPKE TDI (50%)   A kaposvári 10. "rosseb" gyaloghadosztály 
harcai Magyarország védelmében (1943-45)
 2020
Keglovich Rita
PPKE TDI
 A Nagy Háború magyar hadifoglyai Olaszországban  2018
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó
PPKE TDI
 A Rákosi-korszak bányamérnök-perei; Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére  2016
 Török Gábor
PPKE TDI
 Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984)  2015

Albertné Zombori Katalin PPKE TDI

 Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58)  2014
Bokodi-Oláh Gergely
PPKE TDI
 Nemzetőrség - 1956  2014
Dupka György
PPKE TDI
 A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946  2014
Máthé Áron
PPKE TDI (50%)
 A zuglói nyilasok pere (1966-67): értelmezési lehetőségek  2013

Szörényi Attila István PPKE TDI

 A Standard-per előzményei és előkészítése 1948-1950  2012
 Bácsfainé Hévizi Józsa
PPKE TDI
 Prohászkai lelkülettel - a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930- 1970)  2009
További adatok https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4259  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Cseh József
ELTE TDI
 A Magyar Néphadsereg újjászervezése 1956-1968 között  2019
Galambos István
PPKE TDI
 Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai történéseihez  2017

Szanyi M. József

PPKE TDI

 Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz (1938-1939)  2017

Seremet Sándor

PPKE TDI

 A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925)  2016

Tutuskó Ágnes

PPKE TDI

 Az 1914-1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai  2016

 Marschal Adrienn

PPKE TDI

 Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében Csolnok, Oroszlány, Tatabánya  2016

 Kávássy János Előd

PPKE TDI

 A magyar amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején  2013

 

Publikációs lista

( MTMT )

 Miklós Horváth

Title: DSC
Gender: Male
Year of Birth: 1953
Place of Birth (Country): Hungary
Email address(es): horvath.miklos1@kre.huEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office phone nuber(s): +36 1 872 1705, +36 1 872 1750 ,+36-30-9514460

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995
Discipline: Military History  
Title of Thesis: Biography of Pál Maléter  
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

Year of Doctoral Defence (DSc. Hungarian Academy of Sciences): 2003
Discipline: Military History
Title of Thesis: Military Aspects of the 1956 Revolution and War of Independence
Issuing Institution: Hungarian Academy of SciencesMA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s): 
Issuing Institution: 

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
 ZMNE  Professor with Habilitation, Military History  2004
 ZMKA  Art of war auxiliary major, graduated tactical operations qualified officer  1991
 KLKF  Mechanized infantry and all weapon commander, pedagogy major teacher  1975

Employment

Previous Employer: Institution and Museum of Military History 
Position: Academic Fellow (1990-2003) ; Institution and Museum of Military History, Director (2003-2005)

Previous Employer: Pázmány Péter Catholic University (PPKE)
Position: Professor (2005-2019)

Faculty: Philosophy
Institute: History 

Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary (KRE)
Faculty: Philosophy
Institute: History 
Current Position(s): Professor (2019- ) 


Areas of Research and Teaching
20th century Hungarian and universal military history, history of the Hungarian power-enforcement organizations, especially during the time of the 1956 Revolution and War of Independence. Processing the history of the Warsaw Pact and the Hungarian People’s Republic armies at basic research level.

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2019- KRE Doctoral School of History, permanent member, Doctoral School of History and Habilitation Council member, President (2020-)
2017- Hungarian Academy of Sciences Bolyai János Research Grant Advisory Board Invited Expert
2011- Hungarian Accreditation Council, Philosophical Council member 
2005- Lecturer PPKE
2003-2005 Director, Institution and Museum of Military History
2003- Military History Publications, Member of Editing Committee
2003- Hungarian Academy of Sciences IX. Group, Art of War Committee member
2003-

Member, Institution and Museum of Military History Academic Council

2000- PPKE BTK Doctoral School of History, member (2007-2019), lecturer (2005-2019), supervisor, Doctoral School Council member

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
 Russian Intermediate „C” level, expanded with military terminology
 Ukrainian Basic
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Nagy Imre Order President of the Republic of Hungary  2009
 I. Class Defence of the Country Honorary Title Ministry of Defence  2006
’56 Commemorative Medal President, Parliament Defence Committee 2006
„For the Army” Commemorative Plaquette Ministry of Defence 2005
Service Distinction, Gold Grade Ministry of Defence 2002
Zrínyi Miklós Award Ministry of Defence 2000
Maléter Pál Commemorative Medal Ministry of Defence 1998
I. Class Service Award Ministry of Defence 1997
I. Class Service Award  Ministry of Defence 1995
Nagy Imre Commemorative Plaquette Ministry of Defence 1995
Service to the Country Honours Gold Grade Ministry of Defence    1987
Service to the Country Honours Gold Grade Ministry of Defence 1979

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)

Lukács Bence Ákos, PPKE TDI (50%)

A kaposvári 10. "rosseb" gyaloghadosztály 
harcai Magyarország védelmében (1943-45)
2020

Keglovich Rita

PPKE TDI 
Hungarian War Prisoners in Italy during the First World War  2018 

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó

PPKE TDI 
Mining Engineer Lawsuits in the Rakosi Era with specific regard to the Case of Bela Vargha and Accomplices  2016 

Török Gábor

PPKE TDI 
Chapters from the History of British-Hungarian Diplomatic Relations (1979-1984) 2015 

Albertné

Zombori Katalin

PPKE TDI 
 

Political Lawsuits Concerning Teachers and Students Conducted Between 1956-58 in Bács-Kiskun County

2014 

Bokodi-Oláh Gergely

PPKE TDI 
Militia - 1956  2014 

Dupka György

PPKE TDI 
How the Principle of Collective Guilt was Carried out Against the Hungarian and German Populations of Transcarpathia (on the Strength of the Execution of the Decisions of the Military Board of the 4th Ukrainian Front in 1944-1946   2014 

Máthé Áron

PPKE TDI (50%) 
The Trial of Arrow in Zugló (1966-67): Interpretation Possibilities  2013 
Szörényi Attila István PPKE TDI  Antecedents and Preparation of the Standard Electric Trial, 1948–1950  2012 

Bácsfainé Hévizi Józsa

PPKE TDI 
With the Belief of Prohászka  – on the Wings of Faith: New Challenges and Attempts at Solutions in the Lives of Székesfehérvár and Budafok Parishes (1930- 1970)  2009 
     

For Further Information see: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4259

 

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence

Cseh József

ELTE TDI 

Reorganization of Hungarian People’s Republic Army Between 1956-1968

 
2019 

Galambos István

PPKE BTK 
The Prelude, History and Aftermath of the 1956 Revolution and War of Independence in Várpalota  2017 
Szanyi M. József  Transcarpathia’s Reannexation to Hungary (1938-1939). Autonomy, Occupation, Military Action.  2017 
Seremet Sándor  The Formation of Today’s Transcarpathia’s Borders after World War I. (1918-1925)  2016 
Tutuskó Ágnes  The nationality policy implications of the Russian Invasions in 1914-1915  2016 
Marschal Adrienn 

Labor camps in Komárom-Esztergom County          Csolnok, Oroszlány, Tatabánya

2016 
Kávássy János Előd Hungarian-US Relations under the Two Tenures of Ronald Reagan 2013

 

List of Publications

( MTMT )

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin