Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2023-02-08

 

Frazer-Imregh Monika

Cím: Dr. / PhD
Nem: nő
Születési év: 1966
Születési hely: Magyarország

Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 30 368 11 01

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2006
Tudományág: Ókortudomány
Disszertáció címe: Plótinos hatása a XV. századi reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola műveiben
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1992 és 2000
Tudományág(ak): Klasszika filológia (Latin-ógörög szak) és Italianisztika (Olasz szak)
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Történeti Intézet
Tanszék: Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Xántus János Kéttannyelvű Idegenforgalmi Gimnázium és Szakközépiskola (1996-97.)
Beosztás: Középiskolai tanár

Egyéb korábbi munkaadó: Katedra Nyelviskola (1992-95.)
Beosztás: Olasz nyelvtanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Oktatott tárgyak: Latin I-IV, Paleográfia, Oklevéltan, Kodikológia, Reneszánsz művelődéstörténet, Az ókori Görögország története, Az ókori Róma története, Bevezetés a művészettörténetbe (szemináriumok). Szakrális művészet (MA előadás és szeminárium), Görög vallástörténet, Római vallástörténet, Mágia, okkultizmus, kabbala az újkorban, Erasmus-kurzus: The Renaissance in Florence.

Kutatási terület: ókori és reneszánsz neoplatonista filozófia, Marsilio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola, Angelo Poliziano művei. A reformáció írásainak magyarra ültetése: Bod Péter, Pápai Páriz Ferenc és Luther művei.


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Laskai Osvát sermóinak digitalizálása (az OTKA által támogatott program) – tudományos kutató (2009-2015)

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának Szépirodalom és Ismeretterjesztés témakörű, 3802/04552 számon nyilvántartott alkotói pályázata (2013).

A KRE BTK egyéni kutatói pályázata: Angelo Poliziano Levelei I—IV. könyvének fordítása, monográfia írása Angelo Poliziano és levelezőtársai címen (2020–2024).

A KRE BTK kutatócsoportos pályázatában való részvétel: Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig (2020–2022).

Az Olasz Külügyminisztérium pályázata rövid kutatóút támogatására (2022).

Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának A2031/N2884 számú alkotói pályázata (2022).

Zsidó-keresztény együtt gondolkodás: Have we really moved beyond the “Lachrymose Conception of Jewish History” in the study of Jewish-Christian interactions? – az OTKA támogatását megpályázó kutatócsoport öt fővel: Dobos Károly, ORZSE, PPKE, Bécsi Egyetem (vezető kutató), Vassányi Miklós, KRE, Görföl Tibor, PPKE, Pécsi TE, Barta Péter, ORZSE (2024–2027).


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2009- Az Orpheus Noster, a KRE történeti-filológiai folyóiratának főszerkesztése
 2009–2022   folyóiratbemutatók, könyvbemutatók szervezése
  2020–2022  Előadások a Kutatók Éjszakája programsorozatban
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz, latin, ógörög szakos diploma
angol felsőfok
francia, német alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
KRE Rektora Elismerő Oklevele KRE 2010
 OTDK témavezetői munka elismerése  OTDK  2019
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Vallástudományi Társaság  tag
 Ókortudományi Társaság  tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1999 május 1-július 31 Vatikáni Könyvtár Kutatómunka
  2022. június

Verona – Biblioteca Centrale

Mantova – Palazzo del Te

Firenze – Biblioteca Nazionale,

Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
Kutatómunka 
 2022. október  Firenze – Biblioteca Nazionale  Kutatómunka
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

( MTMT )Monográfiák

Plotin’s effect on renaissance philosophers: in Marsil Ficin’s and Giovanni Pico della Mirandila’s works (PhD thesis, 2005), Plótinos hatása a XV. sz.-i reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és G. Pico della Mirandola műveiben. (doktori értekezés, 2005) http://doktori.btk.elte.hu/lingv/imregh/diss.pdf

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Orpheus Noster (2009-) Editing of the learned journal of Károli University A KRE BTK eszme-, vallás és kultúrtörténeti folyóiratának főszerkesztője

BOD PÉTER, Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745 és 1764, Latinból fordította, gondozta és előtanulmánnyal ellátta: Imregh Monika. Szerkesztés, előtanulmány és jegyzetek: Gudor Kund Botond. Háromszék Vármegye kiadó és Státus Kiadó, 2012 Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, 388 o.

Laskai, Osvát ; F, Romhányi Beatrix (Forráskiadás készítője); Imregh, Monika (Forráskiadás készítője); Kertész, Balázs (Forráskiadás készítője); Rajhona, Flóra (Forráskiadás készítője); Szücsiné, Laczkó Eszter (Forráskiadás készítője); Bárczi, Ildikó (Forráskiadás készítője)
Budapest, Magyarország : ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék (2014)
 
Johannes, Scotus Eriugena ; Vassányi, Miklós (Fordító); Frazer-Imregh, Monika (szerk.)
Budapest, Magyarország : Szent István Társulat (2015) , 248 p.
 
Arany, Nándor ; Bancsó, Antal ; Büki, Zsófia ; Csepregi, Zoltán ; Gromon, András ; Hegyessy, Mária ; Márton, Jenő ; Masznyik, Endre ; Prőhle, Károly ; Rajter, János ; et al.
Luther válogatott művei. 2. kötet: Felelősség az egyházért (Henrik angol király elleni levelének fordítását modernizáltam)
BUDAPEST : Luther Kiadó (2016) , 798 p.
 
Baktay, Ervin ; Frazer-Imregh, Monika (szerk.); Kelényi, Béla (szerk.); Válóczi, Róbert (szerk.); Fajcsák, Györgyi (Sorozatszerkesztő)
Budapest, Magyarország : Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2017) , 276 p.
 
Baktay, Ervin ; Frazer-Imregh, Monika (szerk.); Kelényi, Béla (szerk.); Válóczi, Róbert (szerk.); Fajcsák, Györgyi (Sorozatszerkesztő)
Budapest, Magyarország : Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2017) , 303 p.

Bangha, Imre ; Frazer-Imregh, Monika (szerk.), Költők és koldusok között: Indiai napló 2001–2007,  Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan Kiadó (2019) , 462 p. ISBN: 9789634145158

Könyvfejezetek

Utószó: MARSILIO FICINO: A szerelemről. Kommentár Platón a Lakoma c. művéhez, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 125-130. o.

Botticelli és Ficino – tanulmány az előbbi kötetben. 131-138. o.

Utószó: GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle magyarázata, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 99-115. o.

Előszó: „A jeles Giovanni Pico, Mirandola grófjának kommentárja Girolamo Benivieninek a szerelemről szóló, neoplatonista ihletésű költeményéhez” in Reneszánsz filozófia, Világosság Könyvek, az NKA támogatásával, Budapest 2009, 209-230. o.

„A platonisták felfogásában és szellemében” in Pius efficit ardor – A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában, Kálvin Kiadó, Budapest 2009, 9-28. o.

„Giovanni Pico della Mirandola Oratiójának szerkezeti felépítése és a római disputa célja” in Ritrar parlando il bel. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, L’ Harmattan Kiadó, Bp. 2011. 129-149. o.

„A művészet önpozícionálása és a kereszténység a reneszánszban”, in Fejezetek a kora modern eszétikai gondolkodás történetéből (1450-1650). Tanulmányok, szerk.: HORKAY HÖRCHER Ferenc, L’Harmattan Kiadó, 2014, Budapest, 59-65. o.

„Marsilio Ficino – orvosságos ember vagy a szellem gyógyítója? A De vita libri tres asztológiai és mágikus vonatkozásai”, in A spirituális közvetítő, szerk.: Vassányi M. – Sepsi E. – Voigt M., KRE – L’ Harmattan, 2014, Budapest, 85–107.

In: Faggyas, Sándor (szerk.) Protestáns hősök : Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből
Budapest, Magyarország : Press-Pannonica-Media, Amfipressz, (2016) pp. 203-206. , 4 p.
 
In: Pápai, Páriz Ferenc; Rácz, Emese - Papp, Kinga (szerk.) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum Egyesület, (2016) pp. 145-157. , 12 p.
 
In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition
Cham (Svájc), Svájc : Springer International Publishing, (2017) pp. 123-141. , 19 p.
 
In: Németh, Bori (szerk.) Now Behold My Spacious Kingdom. Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday.
Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2017) pp. 461-481. Paper: 461 , 21 p.

Cikkek tudományos folyóiratokban

„Francesco Moneta Rómában kiadott beszámolója Zrínyi Miklós 1663-64. évi csatáiról.” Hadtörténeti Közlemények, XXXII. évf., Budapest, 1985, 660-675. o.

„Marsilio Ficino Lakoma-kommentárja (tanulmány)” Ókor c. folyóirat 2005/3. 46-52. o.

Plótinos hatása a XV. sz.-i reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és G. Pico della Mirandola műveiben. (doktori értekezés tézisei) Studia Caroliensia 2006/3-4. 81-90. o.

„Antikvitás az ezredfordulón” (tanulmány) Kalligram c. folyóirat 2003/12. 5-12. o.

„Giovanni Pico della Mirandola 900 Tézise” in Orpheus Noster, I. évf. 2009/1., 83-94. o.

„Giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról” in Orpheus Noster, II. évf. 2010/1., 141-160. o.

„Die Metaphysik der Liebe bei Pico” in Orpheus Noster, V. évf. 2013/1., 7-25. o.

??? ????µ?? [sic] – „Ha még élünk.” Fordítói megjegyzések Pápai Páriz Ferenc Nagyenyedi Kollégium-történetével kapcsolatban in Orpheus Noster, V. évf. 2013/3. Újkor és legújabb kor, 35-59. o.

Ficino bibliográfia 2011-ig, különös tekintettel a De vita című művére, Orpheus Noster, VIII. évf. 2016/2, Ókor és reneszánsz, 117–158.

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino művei, Orpheus Noster, VIII. évf. 2016/3, Filozófia és ikonológia, 41-49.

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino életének kronológiája, Orpheus Noster, VIII. évf. 2016/3, Filozófia és ikonológia, 50-64.

Galénos, az orvos-filozófus a testnedvekről és a fekete epérőlORPHEUS NOSTER 10 : 4 pp. 73-97. , 25 p. (2018), Matarka Teljes dokumentum

Frazer-Imregh Monika
„Adalékok Marsilio Ficino De vita című művének utóéletéhez – Hogyan került a De vita Angliába?” Antikvitás és reneszánsz 5, 2020. tavasz, 107–126. DOI: 10.14232/antikren.2020.5.107–126

 

Konferenciaközlemények

IMREGH MONIKA: A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában, in: A vallásfogalmak sokfélesége, a KRE és az SZTE konferenciájának előadásai (2011. nov. 11-13.), szerkesztette: Kendeffy Gábor és Kopeczky Rita, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2012 Budapest, 111-121.

„Style as a Weapon. A Fake Imperial Edict in Péter Bod’s Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium Historia”, Economy and Society in Central and Eastern Europe, Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th – 27th; 2013Daniel DUMITRAN, Valer MOGA (Eds.), LIT Verlag, 2013, Wien, Berlin, ISBN 978-3-643-90445-4, 101-109. o.

Imregh Monika: „Marsilio Ficino – orvosságos ember vagy a szellem gyógyítója? A De vita libri tres asztológiai és mágikus vonatkozásai”, in A spirituális közvetítő, szerk.: Vassányi M. – Sepsi E. – Voigt M., KRE – L’ Harmattan, 2014, Budapest, 85–107.

Recenziók

Imregh Monika: „Férfi és nő” (recenzió és tanulmány), Kalligram c. folyóirat 2003/12. Paulus Zacchias (1584-1659): A házastársi kötelességről, Európa Kiadó Budapest, 2001, 107-118.

Frazer-Imregh Monika: Az indológus indián - Baktay Ervin emlékezete, szerk. Kelényi Béla, Budapest, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 2014, 448 p. Orpheus Noster, VII. évf. 2015/3-4. 121-142.

Frazer-Imregh Monika: Baktay Ervin: Amrita Sher-Gil művészete, ford. Hegymegi Kiss Áron, szerk. és kísérőtanulmány: Kelényi Béla, Budapest, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, 2015, 36 p. Orpheus Noster, VII. évf. 2015/3-4.143-145.

Forráskiadások

From Latin/Fordítás latinból: MARSILIO FICINO: A szerelemről. Kommentár Platón a Lakoma c. művéhez, Arcticus Kiadó Bp. 2000. 143 p.

From Latin/Fordítás latinból: GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle magyarázata, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 120 o.

From Greek/Fordítás ógörögből: PLUTARCHOS: A delphoi E-ről, Axis Polaris c. folyóirat III. sz. Bp. 2002. 25-42. o.

From greek/Fordítás ógörögből: PLUTARCHOS: A Pythia jóslatai, Tradíció – A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve MMIII. 173-194. o.

From Italian/Fordítás olaszból: A halál arculata a rómaiaknál – JULIUS EVOLA recenziója BRELICH ANGELO: Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell’Impero Romano, (Bp. 1937, Istituto di Numismatica e Archeologia dell’Universitá di Budapest) c. művéhez, Axis Polaris, IV, 2003.

From Latin/Fordítás latinból: SIZUTERU UEDA, Isten lélekben való születése – Eckhart Mester tanítása és a Zen-buddhizmus, Arcticus Kiadó, Bp, 2004. (A latin nyelvű Eckhart-szövegek fordítása.)

From Italian of 15th century/Fordítás XV. századi olaszból: „A jeles Giovanni Pico, Mirandola grófjának kommentárja Girolamo Benivieninek a szerelemről szóló, neoplatonista ihletésű költeményéhez” in Reneszánsz filozófia, Világosság Könyvek, az NKA támogatásával, Budapest 2009, 231-335. o.

From Latin/Fordítás latinból: Marsilio Ficino: Három könyv az életről (részlet), fordítás, Orpheus Noster 2011. III. évf. 2. szám, 63-78. o.

From Latin/Fordítás latinból: BOD PÉTER, Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745 és 1764, Latinból fordította, gondozta és előtanulmánnyal ellátta: Imregh Monika. Szerkesztés, előtanulmány és jegyzetek: Gudor Kund Botond. Háromszék Vármegye kiadó és Státus Kiadó, 2012 Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, 388 o.

From Italian of 15th century/Fordítás XV. századi olaszból: Giovanni Pico della Mirandola: Benivieni neoplatonista versének kommentárja, fordítás, jegyzetek, utószó: Imregh Monika, Budapest 2012, KRE-L’Harmattan Kiadó, 125 o.

From Greek/ Fordítás görögből: Plótinos, Enneades, III,5 A szerelemről, Orpheus Noster 2012./4. IV. évf. 9. szám, 91-101. o.

From Greek/ Fordítás görögből: Plutarchos: A delphoi epszilonról, Orpheus Noster, V. évf. 2013/4., 113–144.

From Greek/ Fordítás görögből: Hórapollón: Hieroglüphika (részletek), Orpheus Noster, V. évf. 2013/4., 145–147.

From Greek/ Fordítás görögből: Plutarchos: Miért nem versben szólnak többé a Pythia jóslatai? Orpheus Noster, VI. évf. 2014/2, 108–133.

From Latin/Fordítás latinból: Pápai Páriz Ferenc: A híres gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása ?és története (részlet), Orpheus Noster, VII. évf. 2015/2, 94-106. Matarka Teljes dokumentum

From Latin/Fordítás latinból: Pápai Páriz Ferenc: A híres gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása ?és története. Átírás, bev., jegyzetek: Rácz Emese; szerk.: Papp Kinga; lektorálta: Dóczy Örs és Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2016. 204 p. ISBN: 9786067390681 MTA Könyvtára

From Greek/ Fordítás görögből: Galénos: A fekete epérőlORPHEUS NOSTER 10 : 4 pp. 104-118. , 15 p. (2018) Matarka Teljes dokumentum

From Greek/ Fordítás görögből: Galénos: A testnedvekrőlORPHEUS NOSTER 10 : 4 pp. 98-103. , 6 p. (2018) Matarka Teljes dokumentum

Film és multimédia

Laskai Osvát szentbeszédeinek digitalizálása 2009-2015. OTKA száma: K 77915, http://sermones.elte.hu/, http://gahom.ehess.fr/thema/collab/

Nyilvános megjelenések

1998

Imregh Monika: „Ficino Kommentárja Platón Lakomájához és Botticelli Tavasza.” Ficino és Közép_Európa. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Konferenciája, Piliscsaba, 1998. május.

2006

Imregh Monika: „Humanizmus kontra szakralitás?” Szakralitás és kommunikáció. A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2006. november.

2008

Imregh Monika: „A platonisták felfogásában és szellemében" - Giovanni Pico della Mirandola neoplatonista verselemzése Girolamo Benivieni "Canzona"-jához. Biblia-Reneszánsz-Biblia. A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2008. november 13.

Imregh Monika: „A megtévesztés diszkrét bája, azaz hazugságok a XX. századi élelmiszeriparban.” Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig. – A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2008. május 30-31.

2011

Imregh Monika: „A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában”, A vallásfogalmak sokfélesége. – A KRE és az SZTE Konferenciája, 2011. nov. 11-13.

2012

Imregh Monika: „Sizuteru Ueda Eckhart-tanulmánya. Párhuzamok a Kelet és a Nyugat filozófiái között”. A KRE BTK Japanológia Tanszék VII. Japanológiai Konferenciája, Budapest, 2012. április 23.

Imregh Monika: „A szellem fogalma Ficino De vita-jában.” MTA Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay Tibor Emléknap, Budapest, 2012. december 4. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/6299,A_De_vita-rol

2013

Monika Imregh: Style as a Weapon. A Fake Imperial Edict in Péter Bod’s Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium Historia 2013. április 25-27 Gyulafehérvár Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918“.

Monika Imregh: What is the Purpose of Human Life? – Immediate Experience of God in Pico’s Works 2013. május 17-18, Budapest, KRE BTK Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition - A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Misztikus Hagyományok Kutatócsoportja nemzetközi konferenciája

Imregh Monika: A művészet önpozicionálása és a kereszténység a reneszánszban. 2013. június 20. PPKE Sophianum, Budapest, V. Mikszáth tér 1. – Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450-1650) A PPKE BTK Esztétika Tanszék OTKA-konferenciája

Imregh Monika: Marsilio Ficino: orvosságos ember vagy a szellem gyógyítója? A De vita libri tres asztrológiai és mágikus vonatkozásai. 2013. június 21-22. A spirituális közvetítő. A KRE BTK és a Vallástudományi Társaság konferenciája.

Imregh Monika: Egységben a világegyetemmel – Asztrológiai szempontok a gyógyításban Ficino De vita libri tres III. könyvében. A test a társadalomban. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesülés Konferenciája. Sümeg, 2013. aug. 22-24.

2014

Frazer-Imregh Monika: Az egyéni lélek mint a világlélek része Platónnál, Plótinosnál és a firenzei neoplatonikusoknál. Kultúra, interkulturalitás, identitás. KRE BTK – A Német Nyelv és Irodalom Tanszék konferenciája. 2014. november 21.

2015

Frazer-Imregh Monika: Lucretius, Ficino és Botticelli. A Református Pedagógiai Intézet “Megújuló latintanítás” című konferenciája. 2015. március 6. Eötvös Kollégium

Frazer-Imregh Monika: Az egyéni lélek mint műalkotás – A művészetek szerepe Ficino újplatonikus filozófiájában. Vallás és művészet. A KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete konferenciája. 2015. május 8-9. KRE BTK

Monika Frazer-Imregh, Initiation into Mysteries in Pico’s works. The Research Group „Traditions of Mysticism” of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and its OTKA Research Group’s Conference: “Initiation into the Mysteries”, 20-21 November, 2015. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Humanities

2016

Frazer-Imregh Monika: A folyóiratok népszerűsítésének internetes lehetőségei. – Az NKA Folyóiratok jelene és jövője c.  konferenciája. Részvétel a KRE BTK Orpheus Noster folyóiratának képviseletében, Várkert Bazár, 2016. szept. 26.

2017

Frazer-Imregh Monika: Beszélgetés a Botticelli Tavasz c. képének filozófiai hátteréről. Duna TV Családbarát c. műsora, 2017. márc. 4. 7:30–9:00

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino: Három könyv az életről – Életmód tanácsok a XV. századból. – KRE TTI Műhelybeszélgetések, 2017. márc. 14.

2019

Frazer-Imregh Monika: Új eszmék beáramlása a nyugati keresztény hitvilágba a 15. században – Asztrológia, mágia és a világszellem fogalma Marsilio Ficino De vita coelitus comparanda-jában. Vallás és megújulás. A Magyar Vallástudományi Társaság konferenciája. Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem, 1088 Budapest, Múzeum körút 14. 2019. október 18.

Frazer-Imregh Monika: Reneszánsz hősök – a tudós költő és pártfogója. Angelo Poliziano levele Lorenzo de’Medici haláláról. – Hősök, mártírok, áldozatok és szentek az antikvitástól a modernitásig. (Hol húzódnak a történelmi értelmezések határai?) A KRE BTK, TTI Konferenciája. Dózsa Gy. út 25. 2019. november 7–8.

2020

Frazer-Imregh Monika: „Ki remélhet magának nagyobb isteni segítséget?” – Angelo Poliziano vigaszlevele Gioviano Pontanóhoz
A Komáromi Selye János Egyetem XII. Nemzetközi Konferenciája, Nyelvi és irodalmi interpretációk szekció, 2020. szeptember 10–11. (online konf. élő videokapcsolatban)

Frazer-Imregh Monika: Tévedett-e id. Plinius? – Angelo Poliziano és Niccolò Leoniceno vitája a Naturalis historia egy helyéről. – Az antik nevelés és öröksége. Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének és az Ókortudományi Társaság Debreceni és Piliscsabai Tagozatának konferenciája, 2020. október 21-22. (online konf.)

Frazer-Imregh Monika: A tudós humanista küldetése és társadalmi szerepvállalása – Gioviano Pontano. – Kutatók éjszakája, 2020. november 28. (online ea. élő videókapcsolatban, felvételek: https://kutatokejszakaja.hu/event/a-napolyi-humanista-gioviano-pontano-kolto-diplomata-erkolcsfilozofus)

2021

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino Összefoglalója a Platonikus teológiához Lorenzo de’ Medici, a haza megmentője számára – A platonikus szemlélődés három lépése. – 2021. Nov. 19. A levél mint történeti forrás. A KRE Emlékezetkultúra kutatócsoportjának konferenciája

Frazer-Imregh Monika: Az orvos, a filozófus és a pap a pestisről – Marsilio Ficino: Consiglio contro la pestilenza című munkája. – 2021. dec. 3. Vallás és pandémia. A Magyar Vallástudományi Társaság Konferenciája

2022

Frazer-Imregh Monika: Filológiai vita a Miscellanea egyes helyei kapcsán – Angelo Poliziano és Battista Guarino (1435–1503) levelezése. – Magyar Ókortudományi Társaság konferenciája, Pécsi Tudományegyetem, 2022. május 19–21.

Frazer-Imregh Monika: A Nap mint szimbólum és ábrázolásai a reneszánsz filozófiai irodalomban– Az asztrális mágia nyomai – Az emlékezetkultúra eszközei és szimbólumai. A KRE TTI Emlékezetkultúra kutatócsoport és az ELKH BTK Moravcsik Gyula Intézet konferenciája, 2022. november 11.

Frazer-Imregh Monika: Humanisták a politika élvonalában – Angelo Poliziano, Ermolao Barbaro és Girolamo Donato levelezése. – Egyén és hatalom. A Magyar Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozata és az ELKH BTK Moravcsik Gyula Intézet konferenciája, 2022. december 8–9.

 


Monika Frazer-Imregh

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36303681101

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: Philology, Classical studies
Title of Thesis: Plotinus’ Effect on Marsil Ficin’s and Giovanni Pico della Mirandola’s Work
Issuing Institution: ELTE University Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992, 2000
Discipline(s): Philology, Classical Studies (Latin and Ancient Greek), Italian Language and Culture
Issuing Institution: ELTE University Budapest

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Professor

Previous Employer: Xántus János Bilingual
Tourism Secondary School (1996-97)
Previous Position Held: teacher

Other Previous Employers: Kathedra Language School (1992-1995)
Other Previous Positions Held: Italian teacher


Areas of Research and Teaching

Teaching subjects: Latin I-IV. Paleography, Codicology, History of Ancient Greece, History of Ancient Rome, Introduction to the History of Art, Renaissance Culture, Sacred Art, History of Greek Religion, History of Roman Religion, Italian Renaissance Philosophy: Marsilio Ficino and Giovanni Pico della Mirandola. Their Life and Work.; 

Research: Antique and Renaissance Neoplatonism, works of Marsil Ficin and Giovanni Pico della Mirandola

Membership in Research Groups and Projects

Digitalisation of the Sermones of Osvath de Laskó (1486) Project supported by OTKA, researcher

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2009- Chief Editor of Orpheus Noster (learned journal of KRE BTK)
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Italian, Latin, Ancient Greek degree
English advanced
French, German basic
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Honour of President KRE BTK 2010
 Honour of Nationwide Student Conference for Tutorial   OTDK  2019
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association for the Academic Study of Religions member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
05-07/1999 Vatican Library research
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publication

( MTMT )Monographs

Plotin’s effect on renaissance philosophers: in Marsil Ficin’s and Giovanni Pico della Mirandila’s works (PhD thesis, 2005), Plótinos hatása a XV. sz.-i reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és G. Pico della Mirandola műveiben. (doktori értekezés, 2005) http://doktori.btk.elte.hu/lingv/imregh/diss.pdf

Edited Books and Journals

Orpheus Noster (2009-) Editing of the learned journal of Károli University

BOD PÉTER, Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745 és 1764, Latinból fordította, gondozta és előtanulmánnyal ellátta: Imregh Monika. Szerkesztés, előtanulmány és jegyzetek: Gudor Kund Botond. Háromszék Vármegye kiadó és Státus Kiadó, 2012 Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, 388 o.

Laskai, Osvát ; F, Romhányi Beatrix (Forráskiadás készítője); Imregh, Monika (Forráskiadás készítője); Kertész, Balázs (Forráskiadás készítője); Rajhona, Flóra (Forráskiadás készítője); Szücsiné, Laczkó Eszter (Forráskiadás készítője); Bárczi, Ildikó (Forráskiadás készítője)
Budapest, Magyarország : ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék (2014)
 
Johannes, Scotus Eriugena ; Vassányi, Miklós (Fordító); Frazer-Imregh, Monika (szerk.)
Budapest, Magyarország : Szent István Társulat (2015) , 248 p.
 
Arany, Nándor ; Bancsó, Antal ; Büki, Zsófia ; Csepregi, Zoltán ; Gromon, András ; Hegyessy, Mária ; Márton, Jenő ; Masznyik, Endre ; Prőhle, Károly ; Rajter, János ; et al.
Luther válogatott művei. 2. kötet: Felelősség az egyházért (Henrik angol király elleni levelének fordítását modernizáltam)
BUDAPEST : Luther Kiadó (2016) , 798 p.
 
Baktay, Ervin ; Frazer-Imregh, Monika (szerk.); Kelényi, Béla (szerk.); Válóczi, Róbert (szerk.); Fajcsák, Györgyi (Sorozatszerkesztő)
Budapest, Magyarország : Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2017) , 276 p.
 
Baktay, Ervin ; Frazer-Imregh, Monika (szerk.); Kelényi, Béla (szerk.); Válóczi, Róbert (szerk.); Fajcsák, Györgyi (Sorozatszerkesztő)
Budapest, Magyarország : Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2017) , 303 p.

Bangha, Imre ; Frazer-Imregh, Monika (szerk.), Költők és koldusok között: Indiai napló 2001–2007,  Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan Kiadó (2019) , 462 p. ISBN: 9789634145158

Chapters in Books

Utószó: MARSILIO FICINO: A szerelemről. Kommentár Platón a Lakoma c. művéhez, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 125-130. o.

Botticelli és Ficino – tanulmány az előbbi kötetben. 131-138. o.

Utószó: GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle magyarázata, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 99-115. o.

Előszó: „A jeles Giovanni Pico, Mirandola grófjának kommentárja Girolamo Benivieninek a szerelemről szóló, neoplatonista ihletésű költeményéhez” in Reneszánsz filozófia, Világosság Könyvek, az NKA támogatásával, Budapest 2009, 209-230. o.

„A platonisták felfogásában és szellemében” in Pius efficit ardor – A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában, Kálvin Kiadó, Budapest 2009, 9-28. o.

„Giovanni Pico della Mirandola Oratiójának szerkezeti felépítése és a római disputa célja” in Ritrar parlando il bel. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, L’ Harmattan Kiadó, Bp. 2011. 129-149. o.

„A művészet önpozícionálása és a kereszténység a reneszánszban”, in Fejezetek a kora modern eszétikai gondolkodás történetéből (1450-1650). Tanulmányok, szerk.: HORKAY HÖRCHER Ferenc, L’Harmattan Kiadó, 2014, Budapest, 59-65. o. (kiadás alatt)

„Marsilio Ficino – orvosságos ember vagy a szellem gyógyítója? A De vita libri tres asztológiai és mágikus vonatkozásai”, in A spirituális közvetítő, szerk.: Vassányi M. – Sepsi E. – Voigt M., KRE – L’ Harmattan, 2014, Budapest, 85–107.

In: Faggyas, Sándor (szerk.) Protestáns hősök : Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből
Budapest, Magyarország : Press-Pannonica-Media, Amfipressz, (2016) pp. 203-206. , 4 p.
 
In: Pápai, Páriz Ferenc; Rácz, Emese - Papp, Kinga (szerk.) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum Egyesület, (2016) pp. 145-157. , 12 p.
 
In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition
Cham (Svájc), Svájc : Springer International Publishing, (2017) pp. 123-141. , 19 p.

 
 
In: Németh, Bori (szerk.) Now Behold My Spacious Kingdom. Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday.
Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2017) pp. 461-481. Paper: 461 , 21 p.
 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„Francesco Moneta Rómában kiadott beszámolója Zrínyi Miklós 1663-64. évi csatáiról.” Hadtörténeti Közlemények, XXXII. évf., Budapest, 1985, 660-675. o.

„Marsilio Ficino Lakoma-kommentárja (tanulmány)” Ókor c. folyóirat 2005/3. 46-52. o.

Plótinos hatása a XV. sz.-i reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és G. Pico della Mirandola műveiben. (doktori értekezés tézisei) Studia Caroliensia 2006/3-4. 81-90. o.

„Antikvitás az ezredfordulón” (tanulmány) Kalligram c. folyóirat 2003/12. 5-12. o.

„Giovanni Pico della Mirandola 900 Tézise” in Orpheus Noster, I. évf. 2009/1., 83-94. o.

„Giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról” in Orpheus Noster, II. évf. 2010/1., 141-160. o.

„Die Metaphysik der Liebe bei Pico” in Orpheus Noster, V. évf. 2013/1., 7-25. o.

??? ????µ?? [sic] – „Ha még élünk.” Fordítói megjegyzések Pápai Páriz Ferenc Nagyenyedi Kollégium-történetével kapcsolatban in Orpheus Noster, V. évf. 2013/3., 35-59. o.

Ficino bibliográfia 2011-ig, különös tekintettel a De vita című művére, Orpheus Noster, VIII. évf. 2016/2, Ókor és reneszánsz, 117–158.

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino művei, Orpheus Noster, VIII. évf. 2016/3, Filozófia és ikonológia, 41-49.

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino életének kronológiája, Orpheus Noster, VIII. évf. 2016/3, Filozófia és ikonológia, 50-64.

Frazer-Imregh Monika
„Adalékok Marsilio Ficino De vita című művének utóéletéhez – Hogyan került a De vita Angliába?” Antikvitás és reneszánsz 5, 2020. tavasz, 107–126. DOI: 10.14232/antikren.2020.5.107–126

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

IMREGH MONIKA: A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában, in: A vallásfogalmak sokfélesége, a KRE és az SZTE konferenciájának előadásai (2011. nov. 11-13.), szerkesztette: Kendeffy Gábor és Kopeczky Rita, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2012 Budapest.

„Style as a Weapon. A Fake Imperial Edict in Péter Bod’s Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium Historia”, Economy and Society in Central and Eastern Europe, Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th – 27th; 2013Daniel DUMITRAN, Valer MOGA (Eds.), LIT Verlag, 2013, Wien, Berlin, ISBN 978-3-643-90445-4, 101-109. o.

Book Reviews

Imregh Monika: „Férfi és nő” (recenzió és tanulmány), Kalligram c. folyóirat 2003/12. PAULUS ZACCHIAS (1584-1659): A házastársi kötelességről, Európa Kiadó Budapest, 2001.

Frazer-Imregh Monika: Az indológus indián - Baktay Ervin emlékezete, szerk. Kelényi Béla, Budapest, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 2014, 448 p. Orpheus Noster, VII. 2015/3-4. 121-142.

Frazer-Imregh Monika: Baktay Ervin:Amrita Sher-Gil művészete, ford. Hegymegi Kiss Áron, szerk. és kísérőtanulmány: Kelényi Béla, Budapest, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, 2015, 36 p. Orpheus Noster, VII. 2015/3-4.143-145.

Translations

From Latin/Fordítás latinból: MARSILIO FICINO: A szerelemről. Kommentár Platón a Lakoma c. művéhez, Arcticus Kiadó Bp. 2000. 143 p.

From Latin/Fordítás latinból: GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle magyarázata, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 120 o.

From Greek/Fordítás ógörögből: PLUTARCHOS: A delphoi E-ről, Axis Polaris c. folyóirat III. sz. Bp. 2002. 25-42. o.

From greek/Fordítás ógörögből: PLUTARCHOS: A Pythia jóslatai, Tradíció – A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve MMIII. 173-194. o.

From Italian/Fordítás olaszból: A halál arculata a rómaiaknál – JULIUS EVOLA recenziója BRELICH ANGELO: Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell’Impero Romano, (Bp. 1937, Istituto di Numismatica e Archeologia dell’Universitá di Budapest) c. művéhez, Axis Polaris, IV, 2003.

From Latin/Fordítás latinból: SIZUTERU UEDA, Isten lélekben való születése – Eckhart Mester tanítása és a Zen-buddhizmus, Arcticus Kiadó, Bp, 2004. (A latin nyelvű Eckhart-szövegek fordítása.)

From Italian of 15th century/Fordítás XV. századi olaszból: „A jeles Giovanni Pico, Mirandola grófjának kommentárja Girolamo Benivieninek a szerelemről szóló, neoplatonista ihletésű költeményéhez” in Reneszánsz filozófia, Világosság Könyvek, az NKA támogatásával, Budapest 2009, 231-335. o.

From Latin/Fordítás latinból: Marsilio Ficino: Három könyv az életről (részlet), fordítás, Orpheus Noster 2011. III. évf. 2. szám, 63-78. o.

From Latin/Fordítás latinból: BOD PÉTER, Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745 és 1764, Latinból fordította, gondozta és előtanulmánnyal ellátta: Imregh Monika. Szerkesztés, előtanulmány és jegyzetek: Gudor Kund Botond. Háromszék Vármegye kiadó és Státus Kiadó, 2012 Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, 388 o.

From Italian of 15th century/Fordítás XV. századi olaszból: Giovanni Pico della Mirandola: Benivieni neoplatonista versének kommentárja, fordítás, jegyzetek, utószó: Imregh Monika, Budapest 2012, KRE-L’Harmattan Kiadó, 125 o.

From Greek/ Fordítás görögből: Plótinos, Enneades, III,5 A szerelemről, Orpheus Noster 2012./4. IV. évf. 9. szám, 91-101. o.

From Greek/ Fordítás görögből: Plutarchos: A delphoi epszilonról, Orpheus Noster, V. évf. 2013/4., 113–144.

From Greek/ Fordítás görögből: Hórapollón: Hieroglüphika (részletek), Orpheus Noster, V. évf. 2013/4., 145–147.

From Greek/ Fordítás görögből: Plutarchos: Miért nem versben szólnak többé a Pythia jóslatai? Orpheus Noster, VI. évf. 2014/2, 108–133.

 

From Latin/Fordítás latinból: Pápai Páriz Ferenc: A híres gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása ?és története (részlet), Orpheus Noster, VII. évf. 2015/2, 94-106. Matarka Teljes dokumentum

From Latin/Fordítás latinból: Pápai Páriz Ferenc: A híres gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása ?és története. Átírás, bev., jegyzetek: Rácz Emese; szerk.: Papp Kinga; lektorálta: Dóczy Örs és Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2016. 204 p. ISBN: 9786067390681 MTA Könyvtára

From Greek/ Fordítás görögből: Galénos: A fekete epérőlORPHEUS NOSTER 10 : 4 pp. 104-118. , 15 p. (2018) Matarka Teljes dokumentum

From Greek/ Fordítás görögből: Galénos: A testnedvekrőlORPHEUS NOSTER 10 : 4 pp. 98-103. , 6 p. (2018) Matarka Teljes dokumentum

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Laskai Osvát szentbeszédeinek digitalizálása 2010-2012. OTKA száma: K 77915, http://sermones.elte.hu/, http://gahom.ehess.fr/thema/collab/

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Imregh Monika: „Ficino Kommentárja Platón Lakomájához és Botticelli Tavasza.” Ficino és Közép_Európa. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Konferenciája, Piliscsaba, 2000. május.

Imregh Monika: „Humanizmus kontra szakralitás?” Szakralitás és kommunikáció. A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2006. november.

Imregh Monika: „A platonisták felfogásában és szellemében" - Giovanni Pico della Mirandola neoplatonista verselemzése Girolamo Benivieni "Canzona"-jához. Biblia-Reneszánsz-Biblia. A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2008. november 13.

Imregh Monika: „A megtévesztés diszkrét bája, azaz hazugságok a XX. századi élelmiszeriparban.” Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig. – A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2008. május 30-31.

Imregh Monika: „A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában”, A vallásfogalmak sokfélesége. – A KRE és az SZTE Konferenciája, 2011. nov. 11-13.

Imregh Monika: „Sizuteru Ueda Eckhart-tanulmánya. Párhuzamok a Kelet és a Nyugat filozófiái között”. A KRE BTK Japanológia Tanszék VII. Japanológiai Konferenciája, Budapest, 2012. április 23.

Imregh Monika: „A szellem fogalma Ficino De vita-jában.” MTA Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay Tibor Emléknap, Budapest, 2012. december 4. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/6299,A_De_vita-rol

Monika Imregh: Style as a Weapon. A Fake Imperial Edict in Péter Bod’s Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium Historia 2013. április 25-27 Gyulafehérvár Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918“.

Monika Imregh: What is the Purpose of Human Life? – Immediate Experience of God in Pico’s Works 2013. május 17-18, Budapest, KRE BTK Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition - A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Misztikus Hagyományok Kutatócsoportja nemzetközi konferenciája

Imregh Monika: A művészet önpozicionálása és a kereszténység a reneszánszban. 2013. június 20. PPKE Sophianum, Budapest, V. Mikszáth tér 1. – Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450-1650) A PPKE BTK Esztétika Tanszék OTKA-konferenciája

Imregh Monika: Marsilio Ficino: orvosságos ember vagy a szellem gyógyítója? A De vita libri tres asztrológiai és mágikus vonatkozásai. 2013. június 21-22. A spirituális közvetítő. A KRE BTK és a Vallástudományi Társaság konferenciája.

Imregh Monika: Egységben a világegyetemmel – Asztrológiai szempontok a gyógyításban Ficino De vita libri tres III. könyvében. A test a társadalomban. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesülés Konferenciája. Sümeg, 2013. aug. 22-24.

Frazer-Imregh Monika: Az egyéni lélek mint a világlélek része Platónnál, Plótinosnál és a firenzei neoplatonikusoknál. Kultúra, interkulturalitás, identitás. KRE BTK – A Német Nyelv és Irodalom Tanszék konferenciája. 2014. november 21.

Frazer-Imregh Monika: Lucretius, Ficino és Botticelli. A Református Pedagógiai Intézet “Megújuló latintanítás” című konferenciája. 2015. március 6. Eötvös Kollégium

Frazer-Imregh Monika: Az egyéni lélek mint műalkotás – A művészetek szerepe Ficino újplatonikus filozófiájában. Vallás és művészet. A KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete konferenciája. 2015. május 8-9. KRE BTK

Monika Frazer-Imregh, Initiation into Mysteries in Pico’s works. The Research Group „Traditions of Mysticism” of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and its OTKA Research Group’s Conference: “Initiation into the Mysteries”, 20-21 November, 2015. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Humanities

Monika Frazer-Imregh, Initiation into Mysteries in Pico’s works. The Research Group „Traditions of Mysticism” of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and its OTKA Research Group’s Conference: “Initiation into the Mysteries”, 20-21 November, 2015. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Humanities

Frazer-Imregh Monika: „Ki remélhet magának nagyobb isteni segítséget?” – Angelo Poliziano vigaszlevele Gioviano Pontanóhoz
A Komáromi Selye János Egyetem XII. Nemzetközi Konferenciája, Nyelvi és irodalmi interpretációk szekció, 2020. szeptember 10–11. (online konf. élő videokapcsolatban)

Frazer-Imregh Monika: Tévedett-e id. Plinius? – Angelo Poliziano és Niccolò Leoniceno vitája a Naturalis historia egy helyéről

Az antik nevelés és öröksége. Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének és az Ókortudományi Társaság Debreceni és Piliscsabai Tagozatának konferenciája, 2020. október 21-22. (online konf.)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin