Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-12

Erdélyi Ildikó

Cím: Prof. Dr. /CSc
Nem: nő
Születési év: 1938
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-1-4302348

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1973, CSc
Tudományág: Pszichológia
Disszertáció címe: Televizió a családban
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1962
Tudományág(ak): Magyar és francia irodalom-és nyelvészet
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth L. Tudományegyetem Debrecen

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Egészségügyi Minisztérium Klinikai szakpszichológus 2000
Egészségügyi Minisztérium pszichoterapeuta 2001
Haynal I. Egyetem Szupervizor 1998
Debreceni Egyetem habilitált doktor 2004

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Szociálpszichológiai Tanszék
Beosztás: Tanszékvezető

Korábbi munkaadó: ELTE Szociológiai Intézet, Szociálpszichológiai Tanszék
Beosztás: Docens

Egyéb korábbi munkaadó: Tömegkommunikációs Kutatóközpont
Beosztás: Kutató


Kutatási és oktatási szakterületek

Kommunikáció a családban

Szemtől szembeni interakció a pszichoterápiában

Csoportdinamika kiscsoportokban

Többség – kisebbség a csoportban

Pszichodráma szerepe az oktatásban és az önismeretben

Álom-olvasás a pszichanalízisben

Átörökölt (transzgenerációs) trauma a családban

Pszichoterápia és oktatás 9) Áttétel a pszichoanalízisben és az oktatásban

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Televizió és a családi kommunikáció (kutatás vezető)

Fiatal drogfogyasztók a társadalomban –megelőzés és terápia (OTKA-kutatás) 1987-1992 (kutatás vezető)

Pszichodráma csoport – Mérei Ferenc vezetésével

Csoportdinamika – pszichodráma az oktatásban (kutatás vezető)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1976-1987 Pszichodráma műhely
1987-2015 Pszichodráma szupevizió
2014 Szupervizió a pszichodrámában in: Pszichodráma Újság 2014.
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Francia diploma
angol Olvasási szint
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Károli Emlékérem Károli Gáspár Református Egyetem 2008
Ferenczi Sándor Emlékérem Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 2012
Nyírő Gyula -díj Magyar Pszichiátriai Társaság 2015

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Tanulmányi Biztottsági tag, 2x 4 év elnök
Magyar Pszichodráma Egyesület 1989-2005 elnökhelyettes, 1989-2008 Tanulmányi Bizottsági tag
Magyar Mozgás-és táncterápiás Egyesület TanulmányiBizottsg elnök (1999-2005)
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1985 Faculté de Psychologie: psychologie Sociale Louvain-la Neuve Kutatás nonverbális viselkedés témában
1978 Maison des Sciences de l’Homme Irodalompszichológiai kutatás
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Hegedűs Attila,
KRE Pszichológiai i.
Alkalmazott pszichológia/Pszichodráma magyarországi története  
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monográfiák

Mérei F., Ajkay K., Dobos E.., Erdélyi I.: A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Budapest. Akadémiai K. 1987

Erdélyi I.: A televízió a családban. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987.

Erdélyi I.: Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink. Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok. Budapest, Flaccus, 2004.

Erdélyi I.: Mágikus és hétköznapi valóság. Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből. Budapest, Oriold és Tsai, 2010.

Erdélyi I.: Álomkönyv. Pszichoterápiás álommunka. Budapest, Oriold és Tsai, 2013.

Erdélyi I.: A lélek színpada. Pszichodráma-esetek, terápiás történetek. Budapest, L’Harmattan, 2015 (megjelenés alatt.)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Erdélyi I. (éd.): Mérei F., Ajkay K., Dobos E. Erdélyi I.: A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. i.m.. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.

Erdélyi, I., Zipernovszky Papp, O. (Éd.): Álomszövegek és –metaforák. Imago Budapest 2013/2,.

Könyvfejezetek

Erdélyi I.: Boris Vian. In: A francia irodalom a 2O-ik században II. Budapest. Gondolat. 1974. 317-329.

Erdélyi I.: Drogfüggő fiatalok értékorientációjának sajátosságai In: Hoppál M., Szecskő, T.(szerk): Értékek és változások II.k. (Szerk. Budapest, Tömegkomunikációs Kutatóközpont, 1987,13-22.

Erdélyi I.: Serdülő- és ifjúkori narkománok terápiás és nevelési problémái. In: Társadalmi beilleszkedési zavarok és megelőzésük. Pszichoterápiás Szemléletformáló Füzetek I. (Szerk. Bogláryné Majláth, E.) Müvelődési Minisztérium Vezetőképző Intézete és a Magyar Pszichiátriai Társaság Psychohygiénés Munkacsoportja.Budapst. 1987.87-98.


Erdélyi I.:„Térkép repedésekkel” (Pszichológiai műelemzés). In: Erdődy,E., Karafiáth,J. (szerk.): „Térkép repedésekkel”. A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében. Budapest. Művelődéskutató Intézet. 1982, 114-116.

Erdélyi I.: Fiatal drogfogyasztók pszichoterápája. In: Szakács F. (szerk.): Pszichoterápiai Vademecum. Budapest, OTE, 199O. 154-161.

Erdélyi, I.: The interpersonal and psychodynamic models of drug addiction. In: Münnich, I., Kolozsi, B. (ed.): Studies in deviant behaviours in Hungary, Research Review, 1991/1,11-122.

Erdélyi I.: A csábítás lélektana. (A donjuanizmus). In : Nagy A..( szerk): Kierkegard Budapesten. Fekete Sas. 1992, 69-86.

Erdélyi I.: Az autokontaktus. Kisérleti vizsgálat a nem verbális viselkedés körében és a pszichoanalitikus tapasztalatai. In: László, J.(szerk.): Élettörténet és megismerés. Pataki Ferenc tiszteletére. Budapest, Scienta Humana, 1998,158-165.

Erdélyi I.: Don Juan és asszonya. A Don Juan-legenda és jelenkori donhuanok a pszichoanalitikus gyakorlatban. In: Lukács D. (szerk.): Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben. Budapest, Animula, 1995, 2O9-215.

Erdélyi I.: A tér a pszichoanalízisben és az első interjú helyzetében. In: Lukács, D. (szerk.): Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat. Budapest, Animula, 1996,111-115.

Erdélyi I.: Az érzelmek megjelenése a viselkedés nem- verbális szintjén a pszichoanalízisek folyamatában. In: Flaskay G.(szerk.): Szeretet és harag az analítikus pszichoterápiában. Budapest, Animula, 1997, 7O-75.

Erdélyi I. Az autokontaktus. Kisérleti vizsgálat a nem verbális viselkedés körében és a pszichoanalitikus tapasztalatai. In: László, J.(szerk.): Élettörténet és megismerés. Pataki Ferenc tiszteletére. Budapest, Scienta Humana, 1998,158-165.


Erdélyi, I.: The role of the „mirror” in psychodrama training. In: Fontaine, P. (ed.): Psychodrama Training. A european view. Leuven. FEPTO Publications.1999. 173-186.

A „tükör” a pszichodrámában. In : Zseni, A. (szerk.): A ház tovább épül. Pszichodráma a gyakorlatban IV. Budapest, Animula, 1999,1O2-116.

Erdélyi I., Kalas Zs.: Egy pszichodrámacsoport interperszonális kapcsolati dinamikája videó- és Közös Rorschach Vizsgálat- felvétele alapján. In: Vikár A., Sáfrán Zs. (szerk.): A pszichodráma csoport. Budapest, Animula,1999,187-191.

Erdélyi I.: Az „Apa Neve” pszichoanalitikus folyamatokban és Lacan neve a pszichoanalízisben. In: Bokor L. (szerk.): Pszichoanalízis és analítikus pszichoterápiák. Budapest, Animula, 2OOO, 84-89.

Erdélyi I.: Előszó in: Zseni, A.( szerk). Lakva a ház. Pszichodráma a gyakorlatban. V., Budapest, Animula, 2OOO, 3-6..

Erdélyi I.. Lacan szerepe az európai pszichoanalízisben. In: Iványi E., Solymosi Zs. (szerk.): Írások. Huszár Tibor 7O. születésnapjára. Budapest, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 2OOO, 134-144.

Erdélyi I.: A „fantom”-jelenség pszichoterápiás folyamatokban. In: Bokor l. (szerk.): Fejlődés és gyász. Budapest, Animula, 2OO1, 89-94.

Erdélyi I.: Egyéb pszichoanalitikus megközelítések. Lacan. Az interszubjektivitás. In: Füredi J.,Szőnyi G. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2OOO, 224-232.

Erdélyi I.: A tükör a pszichodrámában (görög nyelven) .In: Letsios, K., A pszichodráma. Athén, 2001, 141-167.

Erdélyi I.: A keresés motívuma a pszichoanalízisben. A lacani vágy-koncepció és a Grál-mítosz a pszichoanalízisben. In: Szerdahelyi E. (szerk.): Konfliktus, hiány, trauma. Budapest, Animula, 2002,148-155.

Erdélyi I.: Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma csoportokban. In: Bagdy E. (szerk.): Párkapcsolatok dinamikája. Interakcióelemzés a Közös Rorschach-teszttel. Budapest, Animula, 2OO2, 229-243.

Erdélyi I.: A kísérletező kedv nyomában. In: Mérei Ferenc Emlékkönyv Budapest. Soros – Magyar Pszichológiai Társaság- OIE,1989, 46-49 .

Erdélyi I.: A kísérletező kedv nyomában. In : Vikár A., Sáfrán Zs (szerk.), i.m.,.37-42.

Erdélyi I.:Közös Rorscach Vizsgálat pszichodráma csoportokban.In: Zseni A. (szerk.): Ligetünk. Pszichodráma a gyakorlatban VI..Budapest,Animula,2OO1,1O6-118.

Erdélyi I.: Közös Rorscach Vizsgálat a pszichodráma csoportban. In: Bagdy E. (szerk.): Párkapcsolatok dinamikája. Budapest, Animula,2OO2, 229-243

Erdélyi I.: A tekintet szerepe a pszichoanalízisben. In: Pető K. (szerk.): A szexualitás a pszichoanalízisben. Budapest, Budapest, Animula, 2003, 96-104.

Erdélyi I., Merényi M.: Alkalmazott pszichoanalízis - dramatikus szupervízió. In: Juhász A. (szerk.). A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok. Budapest, Animula. 2005, 118-122.

Erdélyi I.: Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos A., Erős F. (szerk.):Mérei élet-mű.Budapest, Osiris, 2006, 73-88..

Bagdy E., Erdélyi I. A processzometria alkalmazása esetelemzések tükrében. In: Bagdy,E., Baktay,G.,Mirnics, Zs. Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. 5.7. fejezet. Budapest. Bölcsész Konzorcium. Budapest. 2006. ISBN 9639704164. Digitális tankönyv:webcreator.hu/tankonyv.

Erdélyi I.: Család – származás – trauma örökségek a pszichodráma tükrében. In: Zseni, A. (szerk.): A pszichodráma és korunk tükröződései. Budapest, Medicina, 2007. 215-234.

Erdélyi I., Sánta B. :Fívérek, nővérek – a különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. In: Bagdy E., Mirnics Zs. Vargha A.(szerk.): Egyén – pár - család. Budapest, Animula, 2008, 271-287.

Erdélyi I. : Pszichoanalízis, pszichoanalitikus irányzatok. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.). A pszichoterápia tankönyve. 2. kiadás. Budapest, Medicina, 2008, 229-248.

Erdélyi I.: A csoportközpontú pszichodráma és a módszerkombinációk alkalmazásának hatékonysága. In: Perczel E., Szőnyi G. (szerk.): "Kezdetben volt a találkozás..." A 20 éves Magyar Pszichodráma Egyesület ünnepi tanulmánykötete. Budapest, MentálPort Kft, 2009.

Erdélyi I. Psychodrama and psychodynamic contribution to supervision. In : (H. Krall, J. Fürst, P. Fontaine eds.) Supervision in Psychodrama. Klagenfurt, Springer VS. 2012, 185-194.

Bagdy E., Erdélyi I. A budapesti fejlesztő pszichodrámacsoportok működése és eredményei. In: Bagdy E., Kövi Zs. , Mirnics Zs.: Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Budapest, Géniusz Könyvek, Budapest, MTSZSZ,2014, 165-167.

Erdélyi I. Françoise Dolto tudattalan testkép koncepciója és alkalmazása a pszichoanalitikus gyakorlatban ( 2013-ban elhangzott előadás), Francia Intézet és Károli Egyetem közös kiadványa, megjelenés alatt.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Erdélyi I.: Robbe-Grillet „Útvesztő” című regényének értelmezése. Alföld.197O/1O.79-81.

Erdélyi I.: Mythologia (Egy Babits-novella elemzése) .Debrecen. Studia Litteraria.1970. VIII. 53-63.

Erdélyi I.. Örkény István Kavicsok című novellájának elemzése . Budapest. Literatura. 1977. 3-4.174-.

Erdélyi I.:Ady a köztudatban. Irodalomtörténet. 1977. 4 .9O1-927.

Erdélyi I.: Hogyan és ki ismeri Adyt? Irodalompszichológiai hatásvizsgálatok tapasztalatai. Népszabadság. 1978. febr.19.

Erdélyi I., Nagy M.: Ki mit tud Adyról. RTV Szemle 1977.3.11-2O.

Barcy M., Erdélyi I.: Mit ad, és mit adhat az egészségügyi felvilágosítás? RTV Szemle. 1977.2. 1O1-1O9.

Barcy M., Erdélyi I.: Egy kutatás mögöttes tartalma. RTV Szemle. 1978.2. 85-94.

Erdélyi I., Tringer L., Folly É.: Idült neurotikus betegek klubterápiája keretében alkalmazott csoportmódszer. Magyar Ideggyógyászati Szemle. 1979.1. 278-287.

Erdélyi I., Tringer L., Folly É.: Idült neurotikus betegek klubterápiája keretében alkalmazott csoportmódszer. Új megjelenés in: Vikár A., Sáfrán Zs. (szerk.): A pszichodráma csoport .I.m., 66-73.

Erdélyi I.: Csoportpszichoterápiás tapasztalatok Franciaországban. Magyar Pszichológiai Szemle. 1979.1. 98-1O9.

Erdélyi I.: Családösszetartó-e a televizió? RTV Szemle. 1979.1. 98-1O9.

Interpretation des informations télévisées sur l’environnement. Paris. Unesco. 1979.

Mérei F., Ajkay K., Dobos E., Erdélyi Ildikó: A pszichodrámajáték formalizálása. Pszichológia, 1981. 1. 25-55.

Erdélyi I.: Családok interakciós szokásai TV-nézés közben. Magyar Pszichológiai Szemle. 1982.2.175-195.

Erdélyi, I.: Psychologie sociale et littérature: analyse psychosociologique des perssonnages littéraires. Paris, MSH Informations, 1982, 41,3-7.

Erdélyi I., Cserne I.: Fiatalkorú narkománia. Megelőzés és korai kezelés. Magyar Nemzet. 1985.jan.25.9.

Mérei Ferenc /19O9-1986/. Obituary. European Journal of Social Psychology. 1987. Vol.17. 259-266.

Erdélyi I.: Drogozó fiatalok értékorientációja. In: A bódulatkeltő szerekkel visszaélő fiatalok ellátásának kérdései. Budapest. OPI. 1987. 7-9.

Erdélyi I.: Fiatalkorú narkománokkal szerzett tapasztalatok. Szociálpolitikai Értesítő,1987.1.213-249..

Erdélyi I., Cserne,I., Biró Gy.: Csoportpszichoterápiás módszer a terápiás kapcsolat kialakítására. Alkohológia. 1987.2. 39-46.

Horen V., Nuttin J.N., Erdélyi I., Pavakanun U.: Mastery pleasure versus mere ownership: A quasi-experimental cross-cultural and cross-alphabetical test of the name letter effect. European Journal of Social Psychology, 199O, vol.2O, 181-2O5.

Fiatal kábitószeresek kezelésének egy francia modellje. Magyar Tudomány. 1990.3. 328-337.

Influence de Ferenczi sur la technique psychanalytique en Hongrie. In: L’héritage de Ferenczi .No 2. Paris. Le Coq-Héron No 127 février 1993. No 127. 1991.21-26.

Bagdy E., Erdélyi I.: Önismereti célú pszichodrámacsoportok játékdinamikájának aktometriai elemzése. Pszichoterápia.1993.3. 151-16O.

A „tükör” szerepe a pszichodrámában. Pszichoterápia. 1999/2. 95-1O4

A protagonista és a rendező viszonya a pszichodrámában. Video- és Közös Rorschach Vizsgálat alapján. Pszichodráma Újság. 1999. 11.19-24.

Erdélyi I., Sujtó, K. . Ambuláns betegek pszichodráma csoportjának vizsgálata Közös Rorschach Vizsgálat segitségével. Pszichodráma Újság, 2001 tél.11-15.

Erdélyi I., Sujtó,K.: A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban különös tekintettel egy páciens csoportra. Pszichoterápia, 2002,5.355-364.

Erdélyi I.: A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakcióin keresztül pszichodráma csoportokban. Psychiatria Hungarica,2005,2, 95-111.

Erdélyi I.: Erőszak és szégyen pszichoterápiás szcénái. Lélekelemzés, 2007.2,2, 78-87.

Erdélyi I., Sánta, B. Fivérek – nővérek. A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. Pszichoterápia, 2007.16, 2, 90-100.

Erdélyi I.: Bűntudat és szégyen pszichoterápiás szcénái. Léleklemezés, 2007, 2, 1, 78-87.

Erdélyi I., Sáfrány E., Fecskó E., Sipos B., Hamvas Sz., Retek L.

Ismeretszerzés - sajátélmény - kutatás modellje egyetemi oktatás pszichológus képzésében

Pszichoterápia 2008, 17, 5, 323-330.

Erdélyi I. Tudomány és költészet kölcsönhatása a francia pszichoanalízisben. Thalassa, 2008, 4, 63-83.

Erdélyi I. A francia pszichoanalízis poétikus arca. Lélekelemzés, 2008, 3.évf. I-II. 27-41.

Erdélyi I., Sáfrány E., Fecskó E., Sipos B., Hamvas Sz., Retek L. Ismeretszerzés – saját élmény – kutatás dilemmái egyetemi oktatás pszichológus képzésében. Pszichoterápia, 2008, 17. 5, 323-334.

Erdélyi I., Milák P.: Megelevenedő mondatok. Analitikusan orientált pszichoterápia szupervíziója csoportban . Lélekelemzés 2009, I-II, 149-156.

Erdélyi I.: A csoportközpontú pszichodráma és a módszerkombinációk alkalmazásának hatékonysága. In: Perczel E., Szőnyi G. (szerk.): "Kezdetben volt a találkozás..." A 20 éves Magyar Pszichodráma Egyesület ünnepi tanulmánykötete. Budapest, MentálPort Kft., 2009, 57-75.

Erdélyi I., Káldy, Zs. A perdita-jelenség mint az identitászavar egy sajátos esete. Pszichoterápia, 2010,19,2, 100-108.

Erdélyi I.: Álom-munka és az álmok funkciója pszichoterápiás és pszichoanalitikus folyamatokban. Pszichoterápia, 2010, 19,3, 161-169.

Erdélyi I. A korai kapcsolat álmokban a pszichoanalízis és az idegtudományok tükrében. Lélekelemzés, 2011.6,1,55-66.

Erdélyi I. Álomzug. Az álom-munka egy sajátos esete a pszichoanalitikus gyakorlatában. Pszichoterápia, 2012, 21,3, 153-159.

Erdélyi, I. Interszubjektivitás és kontroll analízis kombinációja pszichoanalitikus szupervizióban. Lélekelemzés, 2013, 8.évf, 1.sz. 173-187.

Erdélyi I.: A tudattalan testkép álmokban. In : Álomszövegek és –metaforák. Imago Budapest 2013/2, 59-71.

Erdélyi I., Zipernovszky Papp O., Bevezető. Álomszövegek és –metaforák Imago Budapest,2013/2,3-5.

Erdélyi, I. Ferenczi Sándor a tudattalanból eredő jelenségek nyomában. Lélekelemzés, 2014, 9, 2, 165-193.

Erdélyi I.: Application efficace de combinaison de méthodes de psychodrame Coq-Héron, 2014. No 2, 2017, 21-30.

Konferenciaközlemények

1979. Párizs. Maison des Sciences de l’Homme .Psychologie sociale et littérature: la déviance. Konferencia szervezés és előadás. Előadás: „Enfance et déviance” (Gyermekkor és deviancia).

198O. Bologna. General Meeting of the European Association of Experiemntal Social Psychology. (Európai Kisérleti é Szociálpszichológiai Társaság). .Előadás: (Mérei,F. társzerzővel)„Role de la télévision dans les relations interpersonnelles au sein de la famille”.

1981. University of Sussex: General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology. Előadás: „Communication Strategies at Work in Interpersonal Communication within the Family”.

1981. Budapest. Szociálpszichológia és Irodalom: Szépirodalmi hősök szociálpszichológiai elemzése. Konferencia a MTA Irodalompszichológiai M.Bizottság és a Maison des Sciences de l’Homme /Párizs/ rendezésében. Konferencia szervezés, előadás és beszámoló. Előadás: „Tonio Kröger ou le probleme psychosocial de l’altérité” /Tonio Kröger avagy a másság szociálpszichológiai problémája/.Beszámoló írás: MSH-Informátions 1982/41. (Ld. Publikációs jegyzéket).

1985. Budapest. „Érték, értékképzés, társadalmi változás”. MTA Néprajzkutatós Csoportja és Pszichológiai Intézete, valamint a Tömegkommunikációs Központ szervezésében tartott munkaértekezlet. Előadás: „Drogfüggő fiatalok értékorientációjának sajátosságai”.(ld publikációs jegyzéket.)

1985. Louvain-la –Neuve. Faculté de Psychologie. 3 hónapos ösztöndíj: Expériences dans le domaine du comportement non-verbal.

1986. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság Országos Konferenciája. Klinikai szociálpszichológiai szekció: „Kötődési modellek és droghasználat fiatalkorú narkománoknál”.

1986. Budapest. MTA. Kandidátusi védés.”Televízió és családi kommunikáció”

Erdélyi I.: Kötődési modellek és droghasználat fiatalkorú narkománoknál. Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Konferenciája. Klinikai szociálpszichológiai Szekció. Tematikus Vitaanyagok II.köt. Budapest.198

1987. Budapest. A Nemzetközi Szociálpszichiátriai Sövetség Nemzetközi Kongresszusa. Előadás: „Back and back again:Young drug addicts in public healtz institutions”.

1987. Varna.General meeting of the European Association of Experimental Social Psychology . Előadás: „The social psychology of adventure”.

1986. Louvain.la Neuve. Faculté de Psychologie. Workshop:”Psychodrama training”.

1988. Párizs. Marmottan Orvosi Cenetrum Dr Olievenstein meghívására. 1 hónap. Előadás: Psychothérapie des jeunes drogués en Hongrie”

1988. Louvain-la Neuve. Faculté de Psychologie.Workshop: „Psychodrama training”.

1989. Budapest. Mérei-emlékülés. Előadás: „A kísérletező kedv nyomában”.

1989. Amsterdam. Nemzetközi Csoportpszichoterápiás Kongresszus /IAGP/. Előadás: „Groupe de psychodrame et d’hypnose avec des adolescents toxicomanes”.

1991. Budapest. A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusa. Előadás: „Le role des images spontanées au cours d’une psychanalyse”.
Le role de l’élaboration des images spontanées dans le travail psychanalytique: „Fille sous la cloche de verre” (Spontánul szerveződő képek a pszichoanalítikus munkában: „Lány az üvegbúrában”. A pszichoterápiás Relaxáció első Európai Kongresszusa. Budapest. 1991. 43-1992.Párizs:Sorbonne.

L’héritage de Ferenczi. (Ferenczi hagyatéka) .Ferenczi-emlékülés. Előadás: „Influence de Ferenczi sur la technique psychanalytique en Hongrie”. (Ld. Coq-Héron-t a folyóirat tanulmányok között.)

L’expérience du psychodrame en Hongrie. Premier Congres du Psychodrame Balint. Marseille. Faculté de Medecine, 1992.

Erdélyi I.: Personal contribution to PD-training. In Study and Coordination of Psychodrama Education in Europe. Oxford.1994.7O-71.

1992. Montreal. Nemzetközi csoportpszichoterápiás kongresszus /IAGP/: Love and Haite. Előadás: „A research model in psychodram

U.ott:vorkshop: „Photographies familiales” (Vikár,A. Társszerzővel-

1992. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület Konferencia. Workshop: „Családi fotók” (Vikár, A. társszerzővel).

1992. Budapest. „Kierkegaard Budapesten”. Nemzetközi Kulturális Hét: Előadás: „A csábítás lélektana”.

1993. Budapest. Lipótmező 125 éves évfordulója. Előadás: „Dramatikus szupervizió pszichiáterekkel és pszichológusokkal”.

1994. Debrecen. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése: „A tér szerepe a pszichodrámában” (Bugán,A. társszerzővel).

1994. Oxford. Nemzetközi Pszichodráma Kongresszus:” The Way forward. Innovations in the Theory and Practice of Psychodrama”. „Psychodrama in Hungary”. Workshop.

U.ott: ISCOPE- Meeting. Iscope-tagsági konferencia.

1994. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája „Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben”. Előadás: „Don Juan és asszonya. A Don Juan-legenda és jelenkori donhuanok a pszichoanalítikus klinikumban”.

1995. Debrecen. Magyar Pszichodráma Egyesület Konferenciája. Workshop: „A tér és az idő a pszichodrámában” ( Bugán,A. társszerzővel).

1995: Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája: „Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat”. Előadás: A tér a pszichoanalízisben és az első interjú helyzetében.

1996. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája: „Szeretet és harag az analítikus pszichoterápiában”. Előadás: Az érzelmek megjelenése a viselkedés nem verbális szintjén a pszichoanalízisek folyamatában.

1966. Bacon.USA. Psychorama training with Zerka Moreno.

1997. Debrecen. Magyar Pszichodráma Egyesület Kongresszusa. Workshop: ( Merényi, M. társszerzővel): „Mozgás- táncterápia és pszichodráma” Módszertani kísérlet- workshop

1998. Dobogókő. Magyar Szimbólumterápiás Egyesület Nemzetközi Kongresszusa. Előadás és workshop: „Mese a pszichodrámában. Imagináció és a pszichodráma”

1998. Budapest. IDMC International Dance and Mouvement Center. Workshop: „Love and Haite in Psychodrama”.

1999. Budapest. Pszinapszis Budapesti Pszichológus Napok. „Pszichodráma és művészet”. Workshop (Fedor,B. társszerzővel/

1999. Debrecen. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése. Előadás: „Pszichodráma csoporttagok kapcsolati dinamikájanak tükröződése video- és Közös Rorschach Vizsgálat alapján” /Kalas,Zs. társszerzővel/

U.ott. Előadás:”A pszichodráma játékosának és rendezőjének interperszonális dinamikája video- és KRV felhasználásával”.

U.ott. Előadás: „Pszichoterápia szuperviziója: pszichiáterek és pszichológusok”

1999.Székesfehérvár. Magyar Családterápiás Egyesület XIII. Vándorgyűlése:

„Protagonista és rendező viszonya a pszichodrámában” (Közös Rorschach-műhely) U.ott: „Egy pszichodrámacsoport kapcsolati dinamikája” (Kalas, Zs. társszerzővel.

1999. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület Konferenciája.:Ünnepi tükör (10 éves évforduló) Előadás: „Protagonista és rendező a színen, körülöttük a csoport”. (Kalas,Zs., Sújtó, K. társszerzőkkel).

U.ott: „Jelenetek művészi alkotásokon keresztül”. Workshop.

1999:Salgótarján. Magyar Szupervizorok Egyesülete Kongresszusa. Workshop: „Pszichodramatikus szupervizió kiscsoportban”.

1999. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája. Előadás: „Az ’Apa –Neve’ pszichoanalítikus folyamatokban és Lacan neve a pszichoanalízisben”.

1999. Nyíregyháza Magyar Vöröskereszt rendezvénye Workshop: „Pszichodramatikus szupervizió”.

2000. Budapest. FEPTO-Meeting in Hungary: The New Millenium.Transmission of Values trough Psychodrama from Values to Competences”. Előadás: „Values in psychodrama training”.

2000.Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája. Előadás: „A ’kriptalakó’ és a ’fantom’ pszichoanalízisekben és analitikusan orientált pszichoterápiákban”.

2000. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. Előadás: „A pszichodráma hatásmechanizmusa. KRV-vel végzett kutatás”.

2000. Budapest. Pszinapszis. Előadás: A pszichodráma módszer terápiás és önismereti alkalmazása.

2000. Budapest. Pszinapszis. Workshop: Művészi alkotás a pszichodrámában.

2001. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája. Előadás: „A ’kutatás’ motivuma a pszichoanalízisben. A lacani vágy fogalma és az analítikus gyakorlat.”

2001. Miskolc. Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése Előadás (Sujtó,K.Társszerzővel): „Ambuláns betegek pszichodráma csoportjának vizsgálata Közös Rorschach Vizsgálat segítségével”.

2001. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület Kongresszusa. Előadás (Sujtó, K.társsezrzővel): „A pszichodráma hatásmechanizmusa ambuláns betegcsoporton keresztül”.

U.ott: work-shop: „Családi ’fantomok’ nyomában”.

2001. Budapest. Családterápia 2001. „Utazás térben és időben”. Work-shop: „Családi titkok megjelenése pszichodráma csoportokban Közös Rorschach Vizsgálat mentén”.

2001. Budapest. Pszinapszis.Workshop: „’Családregény’ a pszichodrámában”.

2001. Grasse-Nizza. FEPTO-Meeting.(Európai Pszichodráma Szövetség). Work-shop: „Héritage en psychodrame”.

2001. Párizs: „”L’enfance perdue” „Une mere, une terre, une langue: la perte précoce de la langue maternelle”. Nemzetközi Konferencia a Ferenczi Társaság és a Freud Múzeum által az „Elveszett gyermekkor” „ Egy anya, egy föld, egy nyelv” témakörben szervezett találkozó alkalmából. Előadás: „ Psychothérapie en langue étrangere”.

2002. Budapest. Magyar Pszichiátriai Társaság Nemzeti Kongresszusa: Az erőszak pszichiátriai és pszichológiai vonatkozásai. Elnökség és előadás : „A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban a Közös Rorschach Vizsgálat mentén”.

2002. Szeged. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. Előadás. „A pszichodráma módszer módosulása beteg csoportban”.

2002. Csillebérc: Országos pszichodráam Kongresszus. Work-shop: „Orfeusz tekintete”.

2002. Pszinapszis. Work-shop: „Tükrök a pszichodrámában”.

2002. Bécs. 3-ik Pszichoterápiás Világkongresszus. 3.Weltkongress für Psychotherapie. Work-shop:” ’Concensus Rorschach’ en groupe de psychodrame”.

2002. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Kongresszusa. „A tekintet sorsa a pszichoanalízisben”. Előadás.

2003. Sopron. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése: Életkorok, életminőség a pszichiátriában. „A tekintet szerepe egyéni és csoportos pszichoterápiákban”. Előadás.

2003. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület kongresszusa. (Merényi,M.tssz.-vel).”Test a pszichoterápiás térben és időben (A beszédes és néma test)”. Workshop.

2003. Pécs. Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése. „A család megjelenése pszichodráma csoportokon keresztül”. Előadás.

2004. Szeged. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése. „Orvos – beteg-kapcsolat megjelenítése pszichoterápiás szupervíziókon keresztül”. Előadás.

2004. Szeged. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése.(Merényi, M. tssz.-vel). „Alkalmazott pszichoanalízis: dramatikus szupervízió”. Kerekasztal előadás.

2004. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája: Életciklusaink. „Életszakaszok szégyenélményei”. Workshop.

2004. Debreceni Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán Habilitációs előadás: „Interakció-dinamika pszichodráma csoportokban”.

2004. U.O. „A Grál-motívum rejtőzése Lacan pszichoanalitikus kulcsfogalmaiban.” Habiltációs előadás.

2004.U.o. „A „fantom”-képződés mint a transzgenerációs konfliktus megjelenési formája”. Habilitációs előadás- idegen nyelvű..

2004. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület VII. Kongresszusa. „Tekintetembe veszlek”. Workshop.

2004. Budapest. „Miért hagytad, hogy így legyen?” Ferenczi Társaság 10. Jubileumi Konferenciája. „A „csendestárs” vagy „csendtárs”. A szégyen pszichológiája”. Előadás.

2004. Budapest. Thalassa-ház.Konferencia. Test és pszichodráma. Workshop.

2004. Debrecen. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. (Sujtó,K., Sipos, L. tssz.-el). „Az implicit kapcsolati tudás pszichodráma-interakciókban”.

Budapest. Francia Intézet. Kollokvium: L’école psychanalytique de Budapest. Supervision psychanalytique avec psychodrame. Workshop.

2004. Budapest. Pszichológus Napok (PSZINAPSZIS). „A Tudatos és a Tudattalan”. Workshop.

2005. Budapest. Magyar Pszichiátriai Társaság Jubileumi Vándorgyülése. „Nem verbális viselkedés pszichoterápiás interakciókban: a tekintet-viselkedés”.

2005. Budapest. PSZINAPSZIS. „Álmaink üzenete”. Workshop.

2005. Szombathely. (Dobosy,A., Flaskay,A. tsz.-el): „A szégyen örökösei”. Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése. Előadás.

2005. Budapest. Thalassa-ház: „Az őstengely. Fejlődés, trauma, nyelvzavar, kezelés technikai problémák” rendezvénye. „Trauma és szégyen”. Előadás.

2005. U.o. „Trauma”. Műhely.

2005. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. „Álomfejtés szimbólumok mentén”. Workshop.

2005. Budapest. A Pszichoterápia című folyóirat konferenciája.. „Tekintetek tüzében”. Szupervizió. Workshop.

2005. U.o. „A sokarcú pszichoanalízis”. Pszichoanalitikusok a gyakorlatban.

Kerekasztal résztvevő..

2005. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Kongresszusa: Lelki tartalmak körforgása „Örökségeink: traumák feldolgozási módja”. Workshop.

2005.Budapest. Kút Alapítvány VI. Konferenciája: Transzgenerációs traumák és „trauma-megváltás”. ( Dobossy,A.,Flaskay,A. Tssz.-kel): Előadás: A transzgenerációs traumák „titokablakai”.

2006. Budapest. Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa: Kreativitás és destruktivitás a társadalomban. Előadás:„A szégyenélmény pszichoterápiás megdolgozásának módjai. A megsemmisüléstől a megküzdésig”.

2006. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyülése. Előadás:„Kapcsolati mintázatok követése pszichodráma csoportokban Közös Rorschach Vizsgálattal”.

2006. Békéscsaba. Magyar Pszichodráma Egyesület VIII.kongresszusa: „Ön-arc-kép: A kapcsolatról alkotott kép: rendező- és csoport-kép szupervízióban” Workshop.

2006. U.o. „Kutatások a pszichodrámában”. Kerekasztal-vita résztvevő.

2006. Budapest. Magyar Mozgás- és Táncterápiás egyesület II. konferenciája: A test és az egész: „A testi jelenlét a pszichoterápiákban”. Előadás.

2006. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája: Freud öröksége. „Fivérek, nővérek. A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus értelmezése”. Előadás. (Sánta,B. tssz.-vel).

2006.Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája: „Ugyanarról beszélünk? S. Greenspan, N. McWilliams és R. Wallerstein Pszichodinamikus Diagnosztikus Manuálja (PDM)“ Előadás.(Milák,P. tssz-vel)

2006. Pécs. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia A Vászon és a Dívány találkozása. Az „Ember és a Gép”c. szekció moderálása.

2006. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Nagygyűlése. „Kapcsolati mintázatok követése pszichodráma csoportokban Közös Rorscahch Vizsgálattal”.

2007. Budapest, Pszichoterápia folyóirat konferencia. (Sujtó, K., Fecskó,E., Kis,G., Tóth, A. társsz.-el): „A csoportdinamika és a pszichodráma oktatása saját filmélményen keresztül”.

2007. Budapest. Krepszi. „Örökségeink”. Transzgenerációs traumaátadás. Dramatikus workshop.

2007. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája. Változások és kölcsönhatások. Kerekasztal beszélgetés moderátora: „Pszichoanalízis és alkotás”. Résztvevők: Bókay, A., Erős,F., B.Gáspár, J., Jádi, F., Rakovszky, Zs., Spíró, Gy., Tóth, K.

2007. U.o. „Metaforák a francia pszichoanalízisben”. Előadás.

2008. Budapest, Pszichoterápia folyóirat konferenciája.(Fecskó, E., Sipos, B., Sáfrány, E., Hamvas, Sz. társsz.-el): „ Ismeretközlés – saját élmény – kutatás kelepcéi az egyetemi oktatásban”.

2008. Nyíregyháza. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Károli Egyetem Szimpóziuma: „Az Interkulturális és szociálpszichológiai Tanszék bemutatása”.

2008. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület évi konferenciája: Az idő a pszichoanalízisben: „Terápia választás első interjú alapján”. Műhely Milák Piroskával.

U.ott: „Regények ideje és az elbeszélő”. Kerekasztal beszélgetés moderátora. Résztvevők: Bánki Éva, Horváth Gergely, Papp Orsolya.

2008. Budapest. KGRE Pszichológiai Intézet: Kapu (Károli Egyetem „Kapszli” rendezvény. Műhely: „Tudattalanunk nyomában”

2008. Pécs. Film és pszichoanalízis. Konferencia: Álom kerekasztal
résztvevő.

U.ott: Film és pszichodráma. Műhely. Vezetőtársak: Fecskó Edina, Sáfrány Eszter

2008 Bécs: Európai Pszichoanalitikus Federáció kongresszusa. Esetismertetés.

2009. Debrecen. Magyar Pszichiátriai Vándorgyűlés. Erdélyi. I., Földesi Gergely: Interkulturális páridentitás és kapcsolati egyensúly. Előadás.

2009 Budapest. Pszinapszis. Transzgenerációs trauma átadás megjelenítése pszichodrámában. Műhely.

2009 Budapest. a Pszichoterápia lap konferenciája:Versenyképesség: Erdélyi, I., Káldy, Zs.: A Perdita-jelenség mint az identitás zavarának egy sajátos esete. Előadás.

2009 Budapest Magyar Pszichoanalitkus Egyesület konferenciája: A test, a lélek és a terápiás kapcsolat. Alkotás pszichoterápiás folyamatokban. Előadás.

U.ott Erdélyi I., Campos A.: Terápia választás első interjú alapján.Műhely.

2009 Budapest Magyar Pszichodráma Egyesület konferenciája: Húsz éve a színpadon: Erdélyi I., Hegedűs A., Kovacsics L. A szerelemgyerek és a három személyes csoportvezetés. Előadás.

U.ott. Transzgenerációs traumaátadás. Workshop.

2009 Budapest Magyar Mozgás és Táncterápiás Egyesület konferenciája: Testhatás. Testhatárok, én-határok és alkotás. Előadás.

2009 Brüsszel: Európai Pszichoanalitikus Federáció kongresszusa. Esetismertetés.

2010 Budapest: Pszichoterápia konferencia: Azonos nemű testvérkapcsolat álmokon keresztül. Előadás. (Szerzőtársak: Pintér V., Wagner P.)

2010. Budapest: Magyar Szimbólumterápiás Egyesület konferenciája. Képek a térben. Előadás.

2010 Budapest: Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája. Plenáris előadás: A kora kapcsolat álmokban a pszichoanalízis és az idegtudományokon keresztül.

2010 Pécs: Pszichoanalitikus filmkonferencia, Pszichodráma workshop saját filmélményen keresztül (Társak: Fecskó E., Jankovics Cs., Hegedüs A.,Móra L., Sáfrány E. )

Az álomzug, az álom-munka egy sajátos esete az analitikus gyakorlatban. Előadás, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 19. Konferencia, Budapest, 2011 október 5-6.

Pszichoanalitikus szupervizió a Budapesti Iskola és Kovács Vilma nyomában. Előadás. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 20. Konferencia, Budapest, 2012 október 8-9.

Álom, fantázia filmben és regényben. Előadás. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, 2012 november.

Erdélyi, I., Fecskó, E., Hegedűs, A., Sáfrány, E., (Károli Team) : Pszichodráma saját filmélményen keresztül. Workshop. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, 2012 november.

Dolto tudattalan testkép koncepciója és alkalmazása az analitikus gyakorlatban. ( Le concept de l’image inconsciente de Dolto et son application dans la pratique psychanalytique). Előadás. « Pszichoanalitikus a társadalomban ». Nemzetközi kollokvium, Budapest, Francia Intézet. 2013 május 18-19. (Szervezők : Budapesti Francia Intézet, Károli G.R.E. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Francia Kormány Volt Ösztöndíjasainak Egyesülete, MTA Pszichiátriai Gyűjtemény).

Idegen nyelven végzett terápia és tanácsadás. Kerekasztal, meghívott résztvevő. A Pszichoterápia szakfolyóirat 9. Konferenciája. »Játék és valóság ». 2013, május 10-11.

Álom feldolgozása pszichodrámában. Műhely. KAPSZLI 2013 március 1-3: « 36 fokos lázban ».

Örökségeink álmaink tükrében. Műhely. »Bevetetlen álmok », Pszinapszis 2013 április 12-14 .

Tárgykontúr. Előadás. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája. 2014.

Incze Adrienne társszerzővel. Esetmegbeszélő műhely. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája. 2014.

Recenziók

Erdélyi I.: Camus két kisregényéről (recenzió). Alföld. 1963/6. 72-74.

Erdélyi I.:Az Európa magyar száma (recenzió). Alföld. 1964/1. 68-70.

Erdélyi I. Mészáros Vilma: A mai francia regény (recenzió). Alföld. 1966/8. 86-87.

Erdélyi I.: Az „Új regény” sodrában (recenzió). Nagyvilág. 1967/1. 134-135.

Erdélyi I.: Egy észt regény magyarul (recenzió). Alföld. 1968/6. 85-86.

Erdélyi I.: Kamondi László regényeiről (recenzió). Alföld. 1968/7. 83-85.

Erdélyi I.: Druon: Zeusz emlékíratai (recenzió). Kritika. 1968/10.122-123.

Erdélyi I.. Réjean Ducharme:Le nez qui voque (recenzió). Nagyvilág.1968/10.1594-5.

Erdélyi I.: Fikció vagy valóság? (La fiction).(Recenzió.) RTV Szemle 1979.1. 183-184.

Erdélyi I.: Mérei Ferenc Lélektani naplója I-II-III. (Recenzió.) Óvodai Nevelés. 1986. XXXIX. évf.5.sz. 16O-17O.

Erdélyi I.: Mérei Ferenc Lélektani napló IV. (Recenzió.) Óvodai Nevelés. 1987. XL. évf. 11.sz. 388-389.

Fordítások

Jacques Lacan: A tükör-stádium (Le stade de miroir). Ford. Erdélyi I., Füzesséry, É.: Thalassa,1993, 2.5-11.

Moussong- Kovács, E. Francia – magyar kapcsolatok a pszichiátriában. (Fordítás magyarról franciára: Relations entre la France et la Hongrie dans le domaine de la psychiatrie) ford. Erdélyi Ildikó. Budapest. 1999. Servier Gyógyszergyár.

Kiadványok
II. Önálló TK-tanulmányok

Erdélyi I.: Tévéhatás társas mezőben II. Televiziónézés és személyközi kommunikáció. TK Tanulmányok XII. Budapest. Tömegkommunikációs K.K.198O.5.

Boros P., Erdélyi I.: A „Jó reggelt !” hallgatói és vélemények a műsorról. TK Közlemények VIII. Budapest, Tömegkommunikációs K.K.1976.23

Barcy M., Erdélyi, I.: „Törődjön többet egészségével!” Egészségügyi felvilágosítás, egészségügyi kultúra I. MRT Tanulmányok IX. Budapest, Tömegkommunikációs K.K. 1972.2.

Barcy M., Erdélyi I.: „Törődjön többet egészségével!” Egészségügyi kisfilmek hatásvizsgálata II. MRT Tanulmányok IX. Budapest. Tömegkommunikációs K.K. 1977.1O.

Erdélyi I.: Vélemények a költészetről. Budapest. Tömegkommunikációs Kutatóközpont.
TK Közlemények IX. 1977.27

Erdélyi I., Nagy M.: Ady-kép ’77. MRT Tanulmányok IX. Budapest. Tömegkommunikációs K.K.1977.15

Vendégoktatás, külföldi kutatóutak
1979: Párizs. Maison des Sciences de l’Homme. Irodalompszichológiai kutatás S. Moscovicival

1985: 2e semestre: Louvain-la- Neuve (Belgium): Faculté de Psychologie Psychologie Nonverbális viselkedés (Comportement nonverbal).

1986-1987: Leuven: Psychodrame- Verveine-csoport keretében pszichodráma csoportvezetés.

1988: Párizs. Marmottan Orvosi Cenetrum Dr Olievenstein meghívására. 3 hónap.

1966. Bacon.USA. Psychorama training with Zerka Moreno

2001:Nice (Nzza) FEPTO – Nwmzetközi Pszichodráma Fórum trénng.

Szépirodalmi alkotások

http://erdelyiildiko.hu/blog

Film és multimédia

Terápia sorozat HBO - pszichológiai szakértés

Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

1978: Budapest Irodalompszichológiai konferencia

1979: Párizs Irodalompszichológiai konferencia

2000: Budapest FEPTO konferencia

2001: Nizza FEPTO konferencia

2008, 2009 Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferencia

Nyilvános megjelenések

Kongresszusi előadásokon üléselnök (Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Mgyar Pszichodráma Egyesület, Magyar Pszichológus Társaság , Magyar Pszichiátriai Társság Vándorgyülés)

Doktori Témavezetés
Hegedűs Attila pszichológus Pécsi Egyetem Társadalomtudományi Kar Elméleti Pszichoanalitikus Doktoriskola
Téma: A pszichodráma módszer alkalmazása a gyakorlatban Magyaországon és Európa egyéb országaiban. Védés: (tervezett): 2015Ildikó Erdélyi

Title: Professor,Dr,CSc
Gender: F
Year of Birth: 1938
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-14302348

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1973, 1986
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Television in the Family
Issuing Institution: Hungarian Academy of Science

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1962
Discipline(s): Hungarian and French literature and linguistic
Issuing Institution: University Kossuth Debrecen

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University Kossuth Debrecen Teacher (Hungarian-French literature and linguistic) 1962
ministry of public healts clinical psychologist 2000
ministry of public healts psychoterapist 2001
University Haynal I. supervisor 1998
Debreceni Egyetem Habilitáció 2004

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Psychology Institute
Department: Social Psychology
Current Position(s): Peofessor-leader of Social Psychology’s department, Professor Emeritus

Previous Employer: University Eötvös
Previous Position Held: Associate professor

Other Previous Employers: Institut of Mass Media Communication
Other Previous Positions Held: researcher


Areas of Research and Teaching

Communication in the family

Face-to- face interaction in psychotherapy

The dynamique de group

Reading the dreams in psychoanalysis

inherited trauma in the family

Rapport between the majority and the minority in the group

The role of the psychodrama in the education (teaching) and the self-knowledge

Psychotherapy and education

Transference in the psychoanalysis and in the teaching.

Membership in Research Groups and Projects

Young drug-addicts in the society.Prevention and therapy. Leader in the Research Group (1987-92)

Research in nonverbal behavior. (Faculté de Psychologie de Louvain-la Neuve)

Dynamic in groups at the University. (University Karoli G. )

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1976- 1986 In the goup of Mérei Ferenc - writing tfe first Book about psychodrama in Hungary
1987-2015 Psychoanalitical Practice
1978-2015 Practice in psychodrama
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
French degree
English Reading level
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Memorial Medal of Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem 2008
Memorial Medal of Ferenczi Sándor Hugarian Psychoanalytical Association 2012
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Psychology Hungarian Psychoanalitical Association president of section for formation (2x 4years)
Hungarian Association of psychodrama
Vice-president (1989-2005)
 
Hungarian Society of
of Psychiatry
 
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1978 Maison des sciences de l’homme Researche in psychology and literature
1985 Faculté de Psychologie: Section de psychologie Sociale Researche in nonverbal interaction
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Attila HEGEDŰS,
Psychology
Psychodrama/ Psychodrama in Hungary  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Monographs

Mérei F., Ajkay K., Dobos E.., Erdélyi I.: A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Budapest. Akadémiai K. 1987

Erdélyi I.: A televízió a családban. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987.

Erdélyi I.: Tér és tükör. Mindennapi kísérteteink. Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok. Budapest, Flaccus, 2004.

Erdélyi I.: Mágikus és hétköznapi valóság. Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből. Budapest, Oriold és Tsai, 2010.

Erdélyi I.: Álomkönyv. Pszichoterápiás álommunka. Budapest, Oriold és Tsai, 2013.

Erdélyi I.: A lélek színpada. Pszichodráma-esetek, terápiás történetek. Budapest, L’Harmattan, 2015 (megjelenés alatt.)

Edited Books and Journals

Erdélyi I. (éd.): Mérei F., Ajkay K., Dobos E. Erdélyi I.: A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. i.m.. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.

Erdélyi, I., Zipernovszky Papp, O. (Éd.): Álomszövegek és –metaforák. Imago Budapest 2013/2,.

Chapters in Books

Erdélyi I.: Boris Vian. In: A francia irodalom a 2O-ik században II. Budapest. Gondolat. 1974. 317-329.

Erdélyi I.: Drogfüggő fiatalok értékorientációjának sajátosságai In: Hoppál M., Szecskő, T.(szerk): Értékek és változások II.k. (Szerk. Budapest, Tömegkomunikációs Kutatóközpont, 1987,13-22.

Erdélyi I.: Serdülő- és ifjúkori narkománok terápiás és nevelési problémái. In: Társadalmi beilleszkedési zavarok és megelőzésük. Pszichoterápiás Szemléletformáló Füzetek I. (Szerk. Bogláryné Majláth, E.) Müvelődési Minisztérium Vezetőképző Intézete és a Magyar Pszichiátriai Társaság Psychohygiénés Munkacsoportja.Budapst. 1987.87-98.


Erdélyi I.:„Térkép repedésekkel” (Pszichológiai műelemzés). In: Erdődy,E., Karafiáth,J. (szerk.): „Térkép repedésekkel”. A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében. Budapest. Művelődéskutató Intézet. 1982, 114-116.

Erdélyi I.: Fiatal drogfogyasztók pszichoterápája. In: Szakács F. (szerk.): Pszichoterápiai Vademecum. Budapest, OTE, 199O. 154-161.

Erdélyi, I.: The interpersonal and psychodynamic models of drug addiction. In: Münnich, I., Kolozsi, B. (ed.): Studies in deviant behaviours in Hungary, Research Review, 1991/1,11-122.

Erdélyi I.: A csábítás lélektana. (A donjuanizmus). In : Nagy A..( szerk): Kierkegard Budapesten. Fekete Sas. 1992, 69-86.

Erdélyi I.: Az autokontaktus. Kisérleti vizsgálat a nem verbális viselkedés körében és a pszichoanalitikus tapasztalatai. In: László, J.(szerk.): Élettörténet és megismerés. Pataki Ferenc tiszteletére. Budapest, Scienta Humana, 1998,158-165.

Erdélyi I.: Don Juan és asszonya. A Don Juan-legenda és jelenkori donhuanok a pszichoanalitikus gyakorlatban. In: Lukács D. (szerk.): Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben. Budapest, Animula, 1995, 2O9-215.

Erdélyi I.: A tér a pszichoanalízisben és az első interjú helyzetében. In: Lukács, D. (szerk.): Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat. Budapest, Animula, 1996,111-115.

Erdélyi I.: Az érzelmek megjelenése a viselkedés nem- verbális szintjén a pszichoanalízisek folyamatában. In: Flaskay G.(szerk.): Szeretet és harag az analítikus pszichoterápiában. Budapest, Animula, 1997, 7O-75.

Erdélyi I. Az autokontaktus. Kisérleti vizsgálat a nem verbális viselkedés körében és a pszichoanalitikus tapasztalatai. In: László, J.(szerk.): Élettörténet és megismerés. Pataki Ferenc tiszteletére. Budapest, Scienta Humana, 1998,158-165.


Erdélyi, I.: The role of the „mirror” in psychodrama training. In: Fontaine, P. (ed.): Psychodrama Training. A european view. Leuven. FEPTO Publications.1999. 173-186.

A „tükör” a pszichodrámában. In : Zseni, A. (szerk.): A ház tovább épül. Pszichodráma a gyakorlatban IV. Budapest, Animula, 1999,1O2-116.

Erdélyi I., Kalas Zs.: Egy pszichodrámacsoport interperszonális kapcsolati dinamikája videó- és Közös Rorschach Vizsgálat- felvétele alapján. In: Vikár A., Sáfrán Zs. (szerk.): A pszichodráma csoport. Budapest, Animula,1999,187-191.

Erdélyi I.: Az „Apa Neve” pszichoanalitikus folyamatokban és Lacan neve a pszichoanalízisben. In: Bokor L. (szerk.): Pszichoanalízis és analítikus pszichoterápiák. Budapest, Animula, 2OOO, 84-89.

Erdélyi I.: Előszó in: Zseni, A.( szerk). Lakva a ház. Pszichodráma a gyakorlatban. V., Budapest, Animula, 2OOO, 3-6..

Erdélyi I.. Lacan szerepe az európai pszichoanalízisben. In: Iványi E., Solymosi Zs. (szerk.): Írások. Huszár Tibor 7O. születésnapjára. Budapest, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 2OOO, 134-144.

Erdélyi I.: A „fantom”-jelenség pszichoterápiás folyamatokban. In: Bokor l. (szerk.): Fejlődés és gyász. Budapest, Animula, 2OO1, 89-94.

Erdélyi I.: Egyéb pszichoanalitikus megközelítések. Lacan. Az interszubjektivitás. In: Füredi J.,Szőnyi G. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2OOO, 224-232.

Erdélyi I.: A tükör a pszichodrámában (görög nyelven) .In: Letsios, K., A pszichodráma. Athén, 2001, 141-167.

Erdélyi I.: A keresés motívuma a pszichoanalízisben. A lacani vágy-koncepció és a Grál-mítosz a pszichoanalízisben. In: Szerdahelyi E. (szerk.): Konfliktus, hiány, trauma. Budapest, Animula, 2002,148-155.

Erdélyi I.: Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma csoportokban. In: Bagdy E. (szerk.): Párkapcsolatok dinamikája. Interakcióelemzés a Közös Rorschach-teszttel. Budapest, Animula, 2OO2, 229-243.

Erdélyi I.: A kísérletező kedv nyomában. In: Mérei Ferenc Emlékkönyv Budapest. Soros – Magyar Pszichológiai Társaság- OIE,1989, 46-49 .

Erdélyi I.: A kísérletező kedv nyomában. In : Vikár A., Sáfrán Zs (szerk.), i.m.,.37-42.

Erdélyi I.:Közös Rorscach Vizsgálat pszichodráma csoportokban.In: Zseni A. (szerk.): Ligetünk. Pszichodráma a gyakorlatban VI..Budapest,Animula,2OO1,1O6-118.

Erdélyi I.: Közös Rorscach Vizsgálat a pszichodráma csoportban. In: Bagdy E. (szerk.): Párkapcsolatok dinamikája. Budapest, Animula,2OO2, 229-243

Erdélyi I.: A tekintet szerepe a pszichoanalízisben. In: Pető K. (szerk.): A szexualitás a pszichoanalízisben. Budapest, Budapest, Animula, 2003, 96-104.

Erdélyi I., Merényi M.: Alkalmazott pszichoanalízis - dramatikus szupervízió. In: Juhász A. (szerk.). A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok. Budapest, Animula. 2005, 118-122.

Erdélyi I.: Mérei Ferenc pszichodrámája. In: Borgos A., Erős F. (szerk.):Mérei élet-mű.Budapest, Osiris, 2006, 73-88..

Bagdy E., Erdélyi I. A processzometria alkalmazása esetelemzések tükrében. In: Bagdy,E., Baktay,G.,Mirnics, Zs. Pár és családi kapcsolatok vizsgálata. 5.7. fejezet. Budapest. Bölcsész Konzorcium. Budapest. 2006. ISBN 9639704164. Digitális tankönyv:webcreator.hu/tankonyv.

Erdélyi I.: Család – származás – trauma örökségek a pszichodráma tükrében. In: Zseni, A. (szerk.): A pszichodráma és korunk tükröződései. Budapest, Medicina, 2007. 215-234.

Erdélyi I., Sánta B. :Fívérek, nővérek – a különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. In: Bagdy E., Mirnics Zs. Vargha A.(szerk.): Egyén – pár - család. Budapest, Animula, 2008, 271-287.

Erdélyi I. : Pszichoanalízis, pszichoanalitikus irányzatok. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.). A pszichoterápia tankönyve. 2. kiadás. Budapest, Medicina, 2008, 229-248.

Erdélyi I.: A csoportközpontú pszichodráma és a módszerkombinációk alkalmazásának hatékonysága. In: Perczel E., Szőnyi G. (szerk.): "Kezdetben volt a találkozás..." A 20 éves Magyar Pszichodráma Egyesület ünnepi tanulmánykötete. Budapest, MentálPort Kft, 2009.

Erdélyi I. Psychodrama and psychodynamic contribution to supervision. In : (H. Krall, J. Fürst, P. Fontaine eds.) Supervision in Psychodrama. Klagenfurt, Springer VS. 2012, 185-194.

Bagdy E., Erdélyi I. A budapesti fejlesztő pszichodrámacsoportok működése és eredményei. In: Bagdy E., Kövi Zs. , Mirnics Zs.: Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Budapest, Géniusz Könyvek, Budapest, MTSZSZ,2014, 165-167.

Erdélyi I. Françoise Dolto tudattalan testkép koncepciója és alkalmazása a pszichoanalitikus gyakorlatban ( 2013-ban elhangzott előadás), Francia Intézet és Károli Egyetem közös kiadványa, megjelenés alatt.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)


Erdélyi I.: Robbe-Grillet „Útvesztő” című regényének értelmezése. Alföld.197O/1O.79-81.

Erdélyi I.: Mythologia (Egy Babits-novella elemzése) .Debrecen. Studia Litteraria.1970. VIII. 53-63.

Erdélyi I.. Örkény István Kavicsok című novellájának elemzése . Budapest. Literatura. 1977. 3-4.174-.

Erdélyi I.:Ady a köztudatban. Irodalomtörténet. 1977. 4 .9O1-927.

Erdélyi I.: Hogyan és ki ismeri Adyt? Irodalompszichológiai hatásvizsgálatok tapasztalatai. Népszabadság. 1978. febr.19.

Erdélyi I., Nagy M.: Ki mit tud Adyról. RTV Szemle 1977.3.11-2O.

Barcy M., Erdélyi I.: Mit ad, és mit adhat az egészségügyi felvilágosítás? RTV Szemle. 1977.2. 1O1-1O9.

Barcy M., Erdélyi I.: Egy kutatás mögöttes tartalma. RTV Szemle. 1978.2. 85-94.

Erdélyi I., Tringer L., Folly É.: Idült neurotikus betegek klubterápiája keretében alkalmazott csoportmódszer. Magyar Ideggyógyászati Szemle. 1979.1. 278-287.

Erdélyi I., Tringer L., Folly É.: Idült neurotikus betegek klubterápiája keretében alkalmazott csoportmódszer. Új megjelenés in: Vikár A., Sáfrán Zs. (szerk.): A pszichodráma csoport .I.m., 66-73.

Erdélyi I.: Csoportpszichoterápiás tapasztalatok Franciaországban. Magyar Pszichológiai Szemle. 1979.1. 98-1O9.

Erdélyi I.: Családösszetartó-e a televizió? RTV Szemle. 1979.1. 98-1O9.

Interpretation des informations télévisées sur l’environnement. Paris. Unesco. 1979.

Mérei F., Ajkay K., Dobos E., Erdélyi Ildikó: A pszichodrámajáték formalizálása. Pszichológia, 1981. 1. 25-55.

Erdélyi I.: Családok interakciós szokásai TV-nézés közben. Magyar Pszichológiai Szemle. 1982.2.175-195.

Erdélyi, I.: Psychologie sociale et littérature: analyse psychosociologique des perssonnages littéraires. Paris, MSH Informations, 1982, 41,3-7.

Erdélyi I., Cserne I.: Fiatalkorú narkománia. Megelőzés és korai kezelés. Magyar Nemzet. 1985.jan.25.9.

Mérei Ferenc /19O9-1986/. Obituary. European Journal of Social Psychology. 1987. Vol.17. 259-266.

Erdélyi I.: Drogozó fiatalok értékorientációja. In: A bódulatkeltő szerekkel visszaélő fiatalok ellátásának kérdései. Budapest. OPI. 1987. 7-9.

Erdélyi I.: Fiatalkorú narkománokkal szerzett tapasztalatok. Szociálpolitikai Értesítő,1987.1.213-249..

Erdélyi I., Cserne,I., Biró Gy.: Csoportpszichoterápiás módszer a terápiás kapcsolat kialakítására. Alkohológia. 1987.2. 39-46.

Horen V., Nuttin J.N., Erdélyi I., Pavakanun U.: Mastery pleasure versus mere ownership: A quasi-experimental cross-cultural and cross-alphabetical test of the name letter effect. European Journal of Social Psychology, 199O, vol.2O, 181-2O5.

Fiatal kábitószeresek kezelésének egy francia modellje. Magyar Tudomány. 1990.3. 328-337.

Influence de Ferenczi sur la technique psychanalytique en Hongrie. In: L’héritage de Ferenczi .No 2. Paris. Le Coq-Héron No 127 février 1993. No 127. 1991.21-26.

Bagdy E., Erdélyi I.: Önismereti célú pszichodrámacsoportok játékdinamikájának aktometriai elemzése. Pszichoterápia.1993.3. 151-16O.

A „tükör” szerepe a pszichodrámában. Pszichoterápia. 1999/2. 95-1O4

A protagonista és a rendező viszonya a pszichodrámában. Video- és Közös Rorschach Vizsgálat alapján. Pszichodráma Újság. 1999. 11.19-24.

Erdélyi I., Sujtó, K. . Ambuláns betegek pszichodráma csoportjának vizsgálata Közös Rorschach Vizsgálat segitségével. Pszichodráma Újság, 2001 tél.11-15.

Erdélyi I., Sujtó,K.: A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban különös tekintettel egy páciens csoportra. Pszichoterápia, 2002,5.355-364.

Erdélyi I.: A kapcsolati tudás a protagonista és rendező interakcióin keresztül pszichodráma csoportokban. Psychiatria Hungarica,2005,2, 95-111.

Erdélyi I.: Erőszak és szégyen pszichoterápiás szcénái. Lélekelemzés, 2007.2,2, 78-87.

Erdélyi I., Sánta, B. Fivérek – nővérek. A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése. Pszichoterápia, 2007.16, 2, 90-100.

Erdélyi I.: Bűntudat és szégyen pszichoterápiás szcénái. Léleklemezés, 2007, 2, 1, 78-87.

Erdélyi I., Sáfrány E., Fecskó E., Sipos B., Hamvas Sz., Retek L.

Ismeretszerzés - sajátélmény - kutatás modellje egyetemi oktatás pszichológus képzésében

Pszichoterápia 2008, 17, 5, 323-330.

Erdélyi I. Tudomány és költészet kölcsönhatása a francia pszichoanalízisben. Thalassa, 2008, 4, 63-83.

Erdélyi I. A francia pszichoanalízis poétikus arca. Lélekelemzés, 2008, 3.évf. I-II. 27-41.

Erdélyi I., Sáfrány E., Fecskó E., Sipos B., Hamvas Sz., Retek L. Ismeretszerzés – saját élmény – kutatás dilemmái egyetemi oktatás pszichológus képzésében. Pszichoterápia, 2008, 17. 5, 323-334.

Erdélyi I., Milák P.: Megelevenedő mondatok. Analitikusan orientált pszichoterápia szupervíziója csoportban . Lélekelemzés 2009, I-II, 149-156.

Erdélyi I.: A csoportközpontú pszichodráma és a módszerkombinációk alkalmazásának hatékonysága. In: Perczel E., Szőnyi G. (szerk.): "Kezdetben volt a találkozás..." A 20 éves Magyar Pszichodráma Egyesület ünnepi tanulmánykötete. Budapest, MentálPort Kft., 2009, 57-75.

Erdélyi I., Káldy, Zs. A perdita-jelenség mint az identitászavar egy sajátos esete. Pszichoterápia, 2010,19,2, 100-108.

Erdélyi I.: Álom-munka és az álmok funkciója pszichoterápiás és pszichoanalitikus folyamatokban. Pszichoterápia, 2010, 19,3, 161-169.

Erdélyi I. A korai kapcsolat álmokban a pszichoanalízis és az idegtudományok tükrében. Lélekelemzés, 2011.6,1,55-66.

Erdélyi I. Álomzug. Az álom-munka egy sajátos esete a pszichoanalitikus gyakorlatában. Pszichoterápia, 2012, 21,3, 153-159.

Erdélyi, I. Interszubjektivitás és kontroll analízis kombinációja pszichoanalitikus szupervizióban. Lélekelemzés, 2013, 8.évf, 1.sz. 173-187.

Erdélyi I.: A tudattalan testkép álmokban. In : Álomszövegek és –metaforák. Imago Budapest 2013/2, 59-71.

Erdélyi I., Zipernovszky Papp O., Bevezető. Álomszövegek és –metaforák Imago Budapest,2013/2,3-5.

Erdélyi, I. Ferenczi Sándor a tudattalanból eredő jelenségek nyomában. Lélekelemzés, 2014, 9, 2, 165-193.

Erdélyi I.: Application efficace de combinaison de méthodes de psychodrame Coq-Héron, 2014. No 2, 2017, 21-30.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1979. Párizs. Maison des Sciences de l’Homme .Psychologie sociale et littérature: la déviance. Konferencia szervezés és előadás. Előadás: „Enfance et déviance” (Gyermekkor és deviancia).

198O. Bologna. General Meeting of the European Association of Experiemntal Social Psychology. (Európai Kisérleti é Szociálpszichológiai Társaság). .Előadás: (Mérei,F. társzerzővel)„Role de la télévision dans les relations interpersonnelles au sein de la famille”.

1981. University of Sussex: General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology. Előadás: „Communication Strategies at Work in Interpersonal Communication within the Family”.

1981. Budapest. Szociálpszichológia és Irodalom: Szépirodalmi hősök szociálpszichológiai elemzése. Konferencia a MTA Irodalompszichológiai M.Bizottság és a Maison des Sciences de l’Homme /Párizs/ rendezésében. Konferencia szervezés, előadás és beszámoló. Előadás: „Tonio Kröger ou le probleme psychosocial de l’altérité” /Tonio Kröger avagy a másság szociálpszichológiai problémája/.Beszámoló írás: MSH-Informátions 1982/41. (Ld. Publikációs jegyzéket).

1985. Budapest. „Érték, értékképzés, társadalmi változás”. MTA Néprajzkutatós Csoportja és Pszichológiai Intézete, valamint a Tömegkommunikációs Központ szervezésében tartott munkaértekezlet. Előadás: „Drogfüggő fiatalok értékorientációjának sajátosságai”.(ld publikációs jegyzéket.)

1985. Louvain-la –Neuve. Faculté de Psychologie. 3 hónapos ösztöndíj: Expériences dans le domaine du comportement non-verbal.

1986. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság Országos Konferenciája. Klinikai szociálpszichológiai szekció: „Kötődési modellek és droghasználat fiatalkorú narkománoknál”.

1986. Budapest. MTA. Kandidátusi védés.”Televízió és családi kommunikáció”

Erdélyi I.: Kötődési modellek és droghasználat fiatalkorú narkománoknál. Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Konferenciája. Klinikai szociálpszichológiai Szekció. Tematikus Vitaanyagok II.köt. Budapest.198

1987. Budapest. A Nemzetközi Szociálpszichiátriai Sövetség Nemzetközi Kongresszusa. Előadás: „Back and back again:Young drug addicts in public healtz institutions”.

1987. Varna.General meeting of the European Association of Experimental Social Psychology . Előadás: „The social psychology of adventure”.

1986. Louvain.la Neuve. Faculté de Psychologie. Workshop:”Psychodrama training”.

1988. Párizs. Marmottan Orvosi Cenetrum Dr Olievenstein meghívására. 1 hónap. Előadás: Psychothérapie des jeunes drogués en Hongrie”

1988. Louvain-la Neuve. Faculté de Psychologie.Workshop: „Psychodrama training”.

1989. Budapest. Mérei-emlékülés. Előadás: „A kísérletező kedv nyomában”.

1989. Amsterdam. Nemzetközi Csoportpszichoterápiás Kongresszus /IAGP/. Előadás: „Groupe de psychodrame et d’hypnose avec des adolescents toxicomanes”.

1991. Budapest. A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusa. Előadás: „Le role des images spontanées au cours d’une psychanalyse”.
Le role de l’élaboration des images spontanées dans le travail psychanalytique: „Fille sous la cloche de verre” (Spontánul szerveződő képek a pszichoanalítikus munkában: „Lány az üvegbúrában”. A pszichoterápiás Relaxáció első Európai Kongresszusa. Budapest. 1991. 43-1992.Párizs:Sorbonne.

L’héritage de Ferenczi. (Ferenczi hagyatéka) .Ferenczi-emlékülés. Előadás: „Influence de Ferenczi sur la technique psychanalytique en Hongrie”. (Ld. Coq-Héron-t a folyóirat tanulmányok között.)

L’expérience du psychodrame en Hongrie. Premier Congres du Psychodrame Balint. Marseille. Faculté de Medecine, 1992.

Erdélyi I.: Personal contribution to PD-training. In Study and Coordination of Psychodrama Education in Europe. Oxford.1994.7O-71.

1992. Montreal. Nemzetközi csoportpszichoterápiás kongresszus /IAGP/: Love and Haite. Előadás: „A research model in psychodram

U.ott:vorkshop: „Photographies familiales” (Vikár,A. Társszerzővel-

1992. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület Konferencia. Workshop: „Családi fotók” (Vikár, A. társszerzővel).

1992. Budapest. „Kierkegaard Budapesten”. Nemzetközi Kulturális Hét: Előadás: „A csábítás lélektana”.

1993. Budapest. Lipótmező 125 éves évfordulója. Előadás: „Dramatikus szupervizió pszichiáterekkel és pszichológusokkal”.

1994. Debrecen. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése: „A tér szerepe a pszichodrámában” (Bugán,A. társszerzővel).

1994. Oxford. Nemzetközi Pszichodráma Kongresszus:” The Way forward. Innovations in the Theory and Practice of Psychodrama”. „Psychodrama in Hungary”. Workshop.

U.ott: ISCOPE- Meeting. Iscope-tagsági konferencia.

1994. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája „Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben”. Előadás: „Don Juan és asszonya. A Don Juan-legenda és jelenkori donhuanok a pszichoanalítikus klinikumban”.

1995. Debrecen. Magyar Pszichodráma Egyesület Konferenciája. Workshop: „A tér és az idő a pszichodrámában” ( Bugán,A. társszerzővel).

1995: Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája: „Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat”. Előadás: A tér a pszichoanalízisben és az első interjú helyzetében.

1996. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája: „Szeretet és harag az analítikus pszichoterápiában”. Előadás: Az érzelmek megjelenése a viselkedés nem verbális szintjén a pszichoanalízisek folyamatában.

1966. Bacon.USA. Psychorama training with Zerka Moreno.

1997. Debrecen. Magyar Pszichodráma Egyesület Kongresszusa. Workshop: ( Merényi, M. társszerzővel): „Mozgás- táncterápia és pszichodráma” Módszertani kísérlet- workshop

1998. Dobogókő. Magyar Szimbólumterápiás Egyesület Nemzetközi Kongresszusa. Előadás és workshop: „Mese a pszichodrámában. Imagináció és a pszichodráma”

1998. Budapest. IDMC International Dance and Mouvement Center. Workshop: „Love and Haite in Psychodrama”.

1999. Budapest. Pszinapszis Budapesti Pszichológus Napok. „Pszichodráma és művészet”. Workshop (Fedor,B. társszerzővel/

1999. Debrecen. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlése. Előadás: „Pszichodráma csoporttagok kapcsolati dinamikájanak tükröződése video- és Közös Rorschach Vizsgálat alapján” /Kalas,Zs. társszerzővel/

U.ott. Előadás:”A pszichodráma játékosának és rendezőjének interperszonális dinamikája video- és KRV felhasználásával”.

U.ott. Előadás: „Pszichoterápia szuperviziója: pszichiáterek és pszichológusok”

1999.Székesfehérvár. Magyar Családterápiás Egyesület XIII. Vándorgyűlése:

„Protagonista és rendező viszonya a pszichodrámában” (Közös Rorschach-műhely) U.ott: „Egy pszichodrámacsoport kapcsolati dinamikája” (Kalas, Zs. társszerzővel.

1999. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület Konferenciája.:Ünnepi tükör (10 éves évforduló) Előadás: „Protagonista és rendező a színen, körülöttük a csoport”. (Kalas,Zs., Sújtó, K. társszerzőkkel).

U.ott: „Jelenetek művészi alkotásokon keresztül”. Workshop.

1999:Salgótarján. Magyar Szupervizorok Egyesülete Kongresszusa. Workshop: „Pszichodramatikus szupervizió kiscsoportban”.

1999. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája. Előadás: „Az ’Apa –Neve’ pszichoanalítikus folyamatokban és Lacan neve a pszichoanalízisben”.

1999. Nyíregyháza Magyar Vöröskereszt rendezvénye Workshop: „Pszichodramatikus szupervizió”.

2000. Budapest. FEPTO-Meeting in Hungary: The New Millenium.Transmission of Values trough Psychodrama from Values to Competences”. Előadás: „Values in psychodrama training”.

2000.Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája. Előadás: „A ’kriptalakó’ és a ’fantom’ pszichoanalízisekben és analitikusan orientált pszichoterápiákban”.

2000. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. Előadás: „A pszichodráma hatásmechanizmusa. KRV-vel végzett kutatás”.

2000. Budapest. Pszinapszis. Előadás: A pszichodráma módszer terápiás és önismereti alkalmazása.

2000. Budapest. Pszinapszis. Workshop: Művészi alkotás a pszichodrámában.

2001. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája. Előadás: „A ’kutatás’ motivuma a pszichoanalízisben. A lacani vágy fogalma és az analítikus gyakorlat.”

2001. Miskolc. Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése Előadás (Sujtó,K.Társszerzővel): „Ambuláns betegek pszichodráma csoportjának vizsgálata Közös Rorschach Vizsgálat segítségével”.

2001. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület Kongresszusa. Előadás (Sujtó, K.társsezrzővel): „A pszichodráma hatásmechanizmusa ambuláns betegcsoporton keresztül”.

U.ott: work-shop: „Családi ’fantomok’ nyomában”.

2001. Budapest. Családterápia 2001. „Utazás térben és időben”. Work-shop: „Családi titkok megjelenése pszichodráma csoportokban Közös Rorschach Vizsgálat mentén”.

2001. Budapest. Pszinapszis.Workshop: „’Családregény’ a pszichodrámában”.

2001. Grasse-Nizza. FEPTO-Meeting.(Európai Pszichodráma Szövetség). Work-shop: „Héritage en psychodrame”.

2001. Párizs: „”L’enfance perdue” „Une mere, une terre, une langue: la perte précoce de la langue maternelle”. Nemzetközi Konferencia a Ferenczi Társaság és a Freud Múzeum által az „Elveszett gyermekkor” „ Egy anya, egy föld, egy nyelv” témakörben szervezett találkozó alkalmából. Előadás: „ Psychothérapie en langue étrangere”.

2002. Budapest. Magyar Pszichiátriai Társaság Nemzeti Kongresszusa: Az erőszak pszichiátriai és pszichológiai vonatkozásai. Elnökség és előadás : „A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban a Közös Rorschach Vizsgálat mentén”.

2002. Szeged. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. Előadás. „A pszichodráma módszer módosulása beteg csoportban”.

2002. Csillebérc: Országos pszichodráam Kongresszus. Work-shop: „Orfeusz tekintete”.

2002. Pszinapszis. Work-shop: „Tükrök a pszichodrámában”.

2002. Bécs. 3-ik Pszichoterápiás Világkongresszus. 3.Weltkongress für Psychotherapie. Work-shop:” ’Concensus Rorschach’ en groupe de psychodrame”.

2002. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Kongresszusa. „A tekintet sorsa a pszichoanalízisben”. Előadás.

2003. Sopron. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése: Életkorok, életminőség a pszichiátriában. „A tekintet szerepe egyéni és csoportos pszichoterápiákban”. Előadás.

2003. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület kongresszusa. (Merényi,M.tssz.-vel).”Test a pszichoterápiás térben és időben (A beszédes és néma test)”. Workshop.

2003. Pécs. Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése. „A család megjelenése pszichodráma csoportokon keresztül”. Előadás.

2004. Szeged. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése. „Orvos – beteg-kapcsolat megjelenítése pszichoterápiás szupervíziókon keresztül”. Előadás.

2004. Szeged. Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése.(Merényi, M. tssz.-vel). „Alkalmazott pszichoanalízis: dramatikus szupervízió”. Kerekasztal előadás.

2004. Budapest. Magyar Pszichoanalítikus Egyesület Konferenciája: Életciklusaink. „Életszakaszok szégyenélményei”. Workshop.

2004. Debreceni Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán Habilitációs előadás: „Interakció-dinamika pszichodráma csoportokban”.

2004. U.O. „A Grál-motívum rejtőzése Lacan pszichoanalitikus kulcsfogalmaiban.” Habiltációs előadás.

2004.U.o. „A „fantom”-képződés mint a transzgenerációs konfliktus megjelenési formája”. Habilitációs előadás- idegen nyelvű..

2004. Budapest. Magyar Pszichodráma Egyesület VII. Kongresszusa. „Tekintetembe veszlek”. Workshop.

2004. Budapest. „Miért hagytad, hogy így legyen?” Ferenczi Társaság 10. Jubileumi Konferenciája. „A „csendestárs” vagy „csendtárs”. A szégyen pszichológiája”. Előadás.

2004. Budapest. Thalassa-ház.Konferencia. Test és pszichodráma. Workshop.

2004. Debrecen. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. (Sujtó,K., Sipos, L. tssz.-el). „Az implicit kapcsolati tudás pszichodráma-interakciókban”.

Budapest. Francia Intézet. Kollokvium: L’école psychanalytique de Budapest. Supervision psychanalytique avec psychodrame. Workshop.

2004. Budapest. Pszichológus Napok (PSZINAPSZIS). „A Tudatos és a Tudattalan”. Workshop.

2005. Budapest. Magyar Pszichiátriai Társaság Jubileumi Vándorgyülése. „Nem verbális viselkedés pszichoterápiás interakciókban: a tekintet-viselkedés”.

2005. Budapest. PSZINAPSZIS. „Álmaink üzenete”. Workshop.

2005. Szombathely. (Dobosy,A., Flaskay,A. tsz.-el): „A szégyen örökösei”. Magyar Családterápiás Egyesület XIX. Vándorgyűlése. Előadás.

2005. Budapest. Thalassa-ház: „Az őstengely. Fejlődés, trauma, nyelvzavar, kezelés technikai problémák” rendezvénye. „Trauma és szégyen”. Előadás.

2005. U.o. „Trauma”. Műhely.

2005. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. „Álomfejtés szimbólumok mentén”. Workshop.

2005. Budapest. A Pszichoterápia című folyóirat konferenciája.. „Tekintetek tüzében”. Szupervizió. Workshop.

2005. U.o. „A sokarcú pszichoanalízis”. Pszichoanalitikusok a gyakorlatban.

Kerekasztal résztvevő..

2005. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Kongresszusa: Lelki tartalmak körforgása „Örökségeink: traumák feldolgozási módja”. Workshop.

2005.Budapest. Kút Alapítvány VI. Konferenciája: Transzgenerációs traumák és „trauma-megváltás”. ( Dobossy,A.,Flaskay,A. Tssz.-kel): Előadás: A transzgenerációs traumák „titokablakai”.

2006. Budapest. Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa: Kreativitás és destruktivitás a társadalomban. Előadás:„A szégyenélmény pszichoterápiás megdolgozásának módjai. A megsemmisüléstől a megküzdésig”.

2006. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyülése. Előadás:„Kapcsolati mintázatok követése pszichodráma csoportokban Közös Rorschach Vizsgálattal”.

2006. Békéscsaba. Magyar Pszichodráma Egyesület VIII.kongresszusa: „Ön-arc-kép: A kapcsolatról alkotott kép: rendező- és csoport-kép szupervízióban” Workshop.

2006. U.o. „Kutatások a pszichodrámában”. Kerekasztal-vita résztvevő.

2006. Budapest. Magyar Mozgás- és Táncterápiás egyesület II. konferenciája: A test és az egész: „A testi jelenlét a pszichoterápiákban”. Előadás.

2006. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája: Freud öröksége. „Fivérek, nővérek. A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus értelmezése”. Előadás. (Sánta,B. tssz.-vel).

2006.Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája: „Ugyanarról beszélünk? S. Greenspan, N. McWilliams és R. Wallerstein Pszichodinamikus Diagnosztikus Manuálja (PDM)“ Előadás.(Milák,P. tssz-vel)

2006. Pécs. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia A Vászon és a Dívány találkozása. Az „Ember és a Gép”c. szekció moderálása.

2006. Budapest. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Nagygyűlése. „Kapcsolati mintázatok követése pszichodráma csoportokban Közös Rorscahch Vizsgálattal”.

2007. Budapest, Pszichoterápia folyóirat konferencia. (Sujtó, K., Fecskó,E., Kis,G., Tóth, A. társsz.-el): „A csoportdinamika és a pszichodráma oktatása saját filmélményen keresztül”.

2007. Budapest. Krepszi. „Örökségeink”. Transzgenerációs traumaátadás. Dramatikus workshop.

2007. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája. Változások és kölcsönhatások. Kerekasztal beszélgetés moderátora: „Pszichoanalízis és alkotás”. Résztvevők: Bókay, A., Erős,F., B.Gáspár, J., Jádi, F., Rakovszky, Zs., Spíró, Gy., Tóth, K.

2007. U.o. „Metaforák a francia pszichoanalízisben”. Előadás.

2008. Budapest, Pszichoterápia folyóirat konferenciája.(Fecskó, E., Sipos, B., Sáfrány, E., Hamvas, Sz. társsz.-el): „ Ismeretközlés – saját élmény – kutatás kelepcéi az egyetemi oktatásban”.

2008. Nyíregyháza. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Károli Egyetem Szimpóziuma: „Az Interkulturális és szociálpszichológiai Tanszék bemutatása”.

2008. Budapest. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület évi konferenciája: Az idő a pszichoanalízisben: „Terápia választás első interjú alapján”. Műhely Milák Piroskával.

U.ott: „Regények ideje és az elbeszélő”. Kerekasztal beszélgetés moderátora. Résztvevők: Bánki Éva, Horváth Gergely, Papp Orsolya.

2008. Budapest. KGRE Pszichológiai Intézet: Kapu (Károli Egyetem „Kapszli” rendezvény. Műhely: „Tudattalanunk nyomában”

2008. Pécs. Film és pszichoanalízis. Konferencia: Álom kerekasztal
résztvevő.

U.ott: Film és pszichodráma. Műhely. Vezetőtársak: Fecskó Edina, Sáfrány Eszter

2008 Bécs: Európai Pszichoanalitikus Federáció kongresszusa. Esetismertetés.

2009. Debrecen. Magyar Pszichiátriai Vándorgyűlés. Erdélyi. I., Földesi Gergely: Interkulturális páridentitás és kapcsolati egyensúly. Előadás.

2009 Budapest. Pszinapszis. Transzgenerációs trauma átadás megjelenítése pszichodrámában. Műhely.

2009 Budapest. a Pszichoterápia lap konferenciája:Versenyképesség: Erdélyi, I., Káldy, Zs.: A Perdita-jelenség mint az identitás zavarának egy sajátos esete. Előadás.

2009 Budapest Magyar Pszichoanalitkus Egyesület konferenciája: A test, a lélek és a terápiás kapcsolat. Alkotás pszichoterápiás folyamatokban. Előadás.

U.ott Erdélyi I., Campos A.: Terápia választás első interjú alapján.Műhely.

2009 Budapest Magyar Pszichodráma Egyesület konferenciája: Húsz éve a színpadon: Erdélyi I., Hegedűs A., Kovacsics L. A szerelemgyerek és a három személyes csoportvezetés. Előadás.

U.ott. Transzgenerációs traumaátadás. Workshop.

2009 Budapest Magyar Mozgás és Táncterápiás Egyesület konferenciája: Testhatás. Testhatárok, én-határok és alkotás. Előadás.

2009 Brüsszel: Európai Pszichoanalitikus Federáció kongresszusa. Esetismertetés.

2010 Budapest: Pszichoterápia konferencia: Azonos nemű testvérkapcsolat álmokon keresztül. Előadás. (Szerzőtársak: Pintér V., Wagner P.)

2010. Budapest: Magyar Szimbólumterápiás Egyesület konferenciája. Képek a térben. Előadás.

2010 Budapest: Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciája. Plenáris előadás: A kora kapcsolat álmokban a pszichoanalízis és az idegtudományokon keresztül.

2010 Pécs: Pszichoanalitikus filmkonferencia, Pszichodráma workshop saját filmélményen keresztül (Társak: Fecskó E., Jankovics Cs., Hegedüs A.,Móra L., Sáfrány E. )

Az álomzug, az álom-munka egy sajátos esete az analitikus gyakorlatban. Előadás, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 19. Konferencia, Budapest, 2011 október 5-6.

Pszichoanalitikus szupervizió a Budapesti Iskola és Kovács Vilma nyomában. Előadás. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 20. Konferencia, Budapest, 2012 október 8-9.

Álom, fantázia filmben és regényben. Előadás. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, 2012 november.

Erdélyi, I., Fecskó, E., Hegedűs, A., Sáfrány, E., (Károli Team) : Pszichodráma saját filmélményen keresztül. Workshop. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, Pécs, 2012 november.

Dolto tudattalan testkép koncepciója és alkalmazása az analitikus gyakorlatban. ( Le concept de l’image inconsciente de Dolto et son application dans la pratique psychanalytique). Előadás. « Pszichoanalitikus a társadalomban ». Nemzetközi kollokvium, Budapest, Francia Intézet. 2013 május 18-19. (Szervezők : Budapesti Francia Intézet, Károli G.R.E. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Francia Kormány Volt Ösztöndíjasainak Egyesülete, MTA Pszichiátriai Gyűjtemény).

Idegen nyelven végzett terápia és tanácsadás. Kerekasztal, meghívott résztvevő. A Pszichoterápia szakfolyóirat 9. Konferenciája. »Játék és valóság ». 2013, május 10-11.

Álom feldolgozása pszichodrámában. Műhely. KAPSZLI 2013 március 1-3: « 36 fokos lázban ».

Örökségeink álmaink tükrében. Műhely. »Bevetetlen álmok », Pszinapszis 2013 április 12-14 .

Tárgykontúr. Előadás. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája. 2014.

Incze Adrienne társszerzővel. Esetmegbeszélő műhely. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája. 2014.

Book Reviews

Erdélyi I.: Camus két kisregényéről (recenzió). Alföld. 1963/6. 72-74.

Erdélyi I.:Az Európa magyar száma (recenzió). Alföld. 1964/1. 68-70.

Erdélyi I. Mészáros Vilma: A mai francia regény (recenzió). Alföld. 1966/8. 86-87.

Erdélyi I.: Az „Új regény” sodrában (recenzió). Nagyvilág. 1967/1. 134-135.

Erdélyi I.: Egy észt regény magyarul (recenzió). Alföld. 1968/6. 85-86.

Erdélyi I.: Kamondi László regényeiről (recenzió). Alföld. 1968/7. 83-85.

Erdélyi I.: Druon: Zeusz emlékíratai (recenzió). Kritika. 1968/10.122-123.

Erdélyi I.. Réjean Ducharme:Le nez qui voque (recenzió). Nagyvilág.1968/10.1594-5.

Erdélyi I.: Fikció vagy valóság? (La fiction).(Recenzió.) RTV Szemle 1979.1. 183-184.

Erdélyi I.: Mérei Ferenc Lélektani naplója I-II-III. (Recenzió.) Óvodai Nevelés. 1986. XXXIX. évf.5.sz. 16O-17O.

Erdélyi I.: Mérei Ferenc Lélektani napló IV. (Recenzió.) Óvodai Nevelés. 1987. XL. évf. 11.sz. 388-389.

Translations

Jacques Lacan: A tükör-stádium (Le stade de miroir). Ford. Erdélyi I., Füzesséry, É.: Thalassa,1993, 2.5-11.

Moussong- Kovács, E. Francia – magyar kapcsolatok a pszichiátriában. (Fordítás magyarról franciára: Relations entre la France et la Hongrie dans le domaine de la psychiatrie) ford. Erdélyi Ildikó. Budapest. 1999. Servier Gyógyszergyár.

Kiadványok
II. Önálló TK-tanulmányok

Erdélyi I.: Tévéhatás társas mezőben II. Televiziónézés és személyközi kommunikáció. TK Tanulmányok XII. Budapest. Tömegkommunikációs K.K.198O.5.

Boros P., Erdélyi I.: A „Jó reggelt !” hallgatói és vélemények a műsorról. TK Közlemények VIII. Budapest, Tömegkommunikációs K.K.1976.23

Barcy M., Erdélyi, I.: „Törődjön többet egészségével!” Egészségügyi felvilágosítás, egészségügyi kultúra I. MRT Tanulmányok IX. Budapest, Tömegkommunikációs K.K. 1972.2.

Barcy M., Erdélyi I.: „Törődjön többet egészségével!” Egészségügyi kisfilmek hatásvizsgálata II. MRT Tanulmányok IX. Budapest. Tömegkommunikációs K.K. 1977.1O.

Erdélyi I.: Vélemények a költészetről. Budapest. Tömegkommunikációs Kutatóközpont.
TK Közlemények IX. 1977.27

Erdélyi I., Nagy M.: Ady-kép ’77. MRT Tanulmányok IX. Budapest. Tömegkommunikációs K.K.1977.15

Vendégoktatás, külföldi kutatóutak
1979: Párizs. Maison des Sciences de l’Homme. Irodalompszichológiai kutatás S. Moscovicival

1985: 2e semestre: Louvain-la- Neuve (Belgium): Faculté de Psychologie Psychologie Nonverbális viselkedés (Comportement nonverbal).

1986-1987: Leuven: Psychodrame- Verveine-csoport keretében pszichodráma csoportvezetés.

1988: Párizs. Marmottan Orvosi Cenetrum Dr Olievenstein meghívására. 3 hónap.

1966. Bacon.USA. Psychorama training with Zerka Moreno

2001:Nice (Nzza) FEPTO – Nwmzetközi Pszichodráma Fórum trénng.

Creative Writing

http://erdelyiildiko.hu/blog

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Terápia sorozat HBO - pszichológiai szakértés

Discography

 

Organisation of Conferences

1978: Budapest Irodalompszichológiai konferencia

1979: Párizs Irodalompszichológiai konferencia

2000: Budapest FEPTO konferencia

2001: Nizza FEPTO konferencia

2008, 2009 Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferencia

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Kongresszusi előadásokon üléselnök (Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Mgyar Pszichodráma Egyesület, Magyar Pszichológus Társaság , Magyar Pszichiátriai Társság Vándorgyülés)

Doktori Témavezetés
Hegedűs Attila pszichológus Pécsi Egyetem Társadalomtudományi Kar Elméleti Pszichoanalitikus Doktoriskola
Téma: A pszichodráma módszer alkalmazása a gyakorlatban Magyaországon és Európa egyéb országaiban. Védés: (tervezett): 2015Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin