Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-17

Balogh Eszter

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1976
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 483 2936

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2007
Tudományág: Szociológia
Disszertáció címe: Kooperáció és opportunizmus: a vállaltközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának a lehetőségei a hazai gazdaságban Egy feltáró kutatás eredményei
Oklevelet kiállító intézmény: intézmény Budapesti Corvinus Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2000 és 2001
Tudományág(ak): Szociológia Szociálpolitika
Oklevelet kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Szociológia Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Budapesti Kommunikációs Főiskola
Beosztás: oktató

Egyéb korábbi munkaadó: Studio Metropolitana Budapest
Beosztás: projekt menedzser


Kutatási és oktatási szakterületek
kvalitatív kutatási módszerek
Konfliktuselmélet és konfliktusmendzsment

Szervezetszociológia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Rézler Gyula Mediációs Intézet vezető kutató
Foresee Kutató Csoport vezető kutató
Budapesti Corvinus Egyetem junior kutató

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2003 Bevezetés a szociológiába Szöveggyűjtemény Főiskolai jegyzet, Zsigmond Király Főiskola Bp. 2003. szerk.: Dr. Thoma László- dr. Tóth László- Balogh Eszter
2007 Balogh Eszter: A munkaügyi konfliktusok és a konfliktusok kezelése Magyarországon (oktatási füzet) LIGA, 2007.
2011 TÁMOP 412 szervezeti kommunikáció
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok C
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Europien Forum for Restorative Justice  
Magyar Szociológiai Társaság  
Országos Mediációs Egyesület  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2003 02- 06 University of New Mexico kutató
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Ferenczi Andrea,
Pécsi
Tudományegyetem
A konfliktus ami összeköt. A mediáció, mint a bizalomépítés eszköze 2010
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Könyvfejezetek

Bevezetés a szociológiába Szöveggyűjtemény Főiskolai jegyzet, Zsigmond Király Főiskola Bp. 2003. szerk.: Dr. Thoma László- dr. Tóth László- Balogh Eszter

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tevékenységének társadalmi hasznossága Szerk.: Rézler Gyula Mediációs Intézet mtsai. MKDSZ Füzetek 2007. (megjelenés alatt)

Dr Balogh Eszter: A várostérségi gazdaságok működését is meghatározó társadalmi viszonyok in.: A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői Dialóg Campus Kiadó, 2009 szerk.. Dr Szirmai Viktória

Szépvölgyi Ákos-Balogh Eszter- Huszár Ákos: A magyarországi várostérségek gazdasági és társadalmi versenyképessége in.: A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői Dialóg Campus Kiadó, 2009. szerk. Dr. Szirmai Viktória

Cikkek tudományos folyóiratokban

Balogh Eszter (2002): A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Recenzió Rézler Gyula tanulmányaiból in: Szociológiai Szemle 1. sz.

Balogh Eszter (2004): Vállalatközi konfliktusok és megoldási módszerek Egy interjús kutatás tapasztalatai in: Szociológiai Szemle 4. sz.

Balogh Eszter (2005): Inter-Company Conflicts and Conflict resolution Methods Results of a Qualitative Research in: Review of Sociology Vol. 11 No. 1 pp. 81-104

Balogh Eszter (2006): A ’Rézler- hagyaték’ a magyar szociológiában in: Szociológiai Szemle 1. sz.

Balogh Eszter (2001): Gyermeki és diákjogok az iskolában: egy kérdőíves vizsgálat eredményei in: Család Gyermek Ifjúság 4. sz.

Balogh Eszter: Összefont hálók a gazdaságban, az együttműködés sikerei és kudarcai a vállalatközi kapcsolatokban. A mediáció helye a vállalatközi konfliktusok kezelésében. www. Rezler-foundation.hu.

Balogh Eszter (2003): Konfliktus és konszenzus. Mit ígérhet a mediáció a gazdasági konfliktusrendezésben? In: CEO Magazin 6.sz.

2004-2005.: Tanulmánysorozat a magyar munkaügyi viták és munkaügyi kapcsolatok területéről in.: EIRO.

Balogh Eszter: A munkaügyi konfliktusok és a konfliktusok kezelése Magyarországon (oktatási füzet) LIGA, 2007.

Balogh Eszter: Elemzés a talk show-k által közvetített értékekről és üzenetekről

Dr. Balogh Eszter: A talk showk-ban megjelenő kommunikációs minták és üzenetek elemzése, Magyar Református Nevelés XII évf.1.sz., 2009Eszter Balogh

Title: Ms, PhD
Gender: F
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 483 2936

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2007
Discipline: Sociology
Title of Thesis: Cooperation and Opportunism
Deterioration Of Intercompany Relationships
and Opportunities For Their Recovery
In The Hungarian Economy Results Of An Explorative Research

Issuing Institution: Corvinus University of Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2000 and 2001
Discipline(s): Sociology and Social Politics
Issuing Institution: University of Pécs

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Social and Communication Sciences
Department: Department of Communication and Media Studies Department of Sociology
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Budapest College of Communication and Business
Previous Position Held: University teacher

Other Previous Employers: Studio Metropolitana Budapest
Other Previous Positions Held: project manager


Areas of Research and Teaching
Qualitative research methods
Conflict theories and conflict resolution

Membership in Research Groups and Projects
Julius Rezler Mediation Institute senior researcher
Foresee Research Group senior researcher
Corvinus University of Budapest junior researcher

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2003 Introduction to Sociology 2003 Zsigmond Király Főiskola Bp.. ed Dr. László Thoma - dr. László Tóth - Eszter Balogh
2007 Eszter Balogh 2007 labor Conflicts and Conflict Resolution in Hungary LIGA
2011 TÁMOP 412 Organizational Communication
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english intermediate C
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
European Forum for Restorative Justice  
Hungarian Sociological Association  
National Mediation Association  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2003 02- 06 University of New Mexico researcher
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Andrea Ferenczi,
University of Pécs
The linking conflict. Mediation as a trust
building tool
2010
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Chapters in Books

Bevezetés a szociológiába Szöveggyűjtemény Főiskolai jegyzet, Zsigmond Király Főiskola Bp. 2003. szerk.: Dr. Thoma László- dr. Tóth László- Balogh Eszter

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tevékenységének társadalmi hasznossága Szerk.: Rézler Gyula Mediációs Intézet mtsai. MKDSZ Füzetek 2007. (megjelenés alatt)

Dr Balogh Eszter: A várostérségi gazdaságok működését is meghatározó társadalmi viszonyok in.: A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői Dialóg Campus Kiadó, 2009 szerk.. Dr Szirmai Viktória

Szépvölgyi Ákos-Balogh Eszter- Huszár Ákos: A magyarországi várostérségek gazdasági és társadalmi versenyképessége in.: A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői Dialóg Campus Kiadó, 2009. szerk. Dr. Szirmai Viktória

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Balogh Eszter (2002): A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Recenzió Rézler Gyula tanulmányaiból in: Szociológiai Szemle 1. sz.

Balogh Eszter (2004): Vállalatközi konfliktusok és megoldási módszerek Egy interjús kutatás tapasztalatai in: Szociológiai Szemle 4. sz.

Balogh Eszter (2005): Inter-Company Conflicts and Conflict resolution Methods Results of a Qualitative Research in: Review of Sociology Vol. 11 No. 1 pp. 81-104

Balogh Eszter (2006): A ’Rézler- hagyaték’ a magyar szociológiában in: Szociológiai Szemle 1. sz.

Balogh Eszter (2001): Gyermeki és diákjogok az iskolában: egy kérdőíves vizsgálat eredményei in: Család Gyermek Ifjúság 4. sz.

Balogh Eszter: Összefont hálók a gazdaságban, az együttműködés sikerei és kudarcai a vállalatközi kapcsolatokban. A mediáció helye a vállalatközi konfliktusok kezelésében. www. Rezler-foundation.hu.

Balogh Eszter (2003): Konfliktus és konszenzus. Mit ígérhet a mediáció a gazdasági konfliktusrendezésben? In: CEO Magazin 6.sz.

2004-2005.: Tanulmánysorozat a magyar munkaügyi viták és munkaügyi kapcsolatok területéről in.: EIRO.

Balogh Eszter: A munkaügyi konfliktusok és a konfliktusok kezelése Magyarországon (oktatási füzet) LIGA, 2007.

Balogh Eszter: Elemzés a talk show-k által közvetített értékekről és üzenetekről

Dr. Balogh Eszter: A talk showk-ban megjelenő kommunikációs minták és üzenetek elemzése, Magyar Református Nevelés XII évf.1.sz., 2009Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin