Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-06-06

Sztárayné Kézdy Éva

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 00 36 1 370 8601

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Szociológia
Disszertáció címe: Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon
Oklevelet kiállító intézmény: BKÁE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1994
Tudományág(ak): jog
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE ÁJTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet
Tanszék: Szociológia Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Beosztás: óraadó oktató

Kutatási és oktatási szakterületek
Származási elit
Értékszociológia
Kutatásmódszertan – kvalitatív módszerek

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet Média Kutatócsoportja
TÁMOP Kutatásmódszertan E-learning tananyag készítése

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2017- KRE ÁJK - BTK Kriminológia mesterszak szakindítási akkreditációs anyagának készítése
2016-2018 KRE BTK Szociológia mesterszak szakindítási akkreditációs anyagának készítése - sikeres akkreditáció
2015-2016 KRE szakfelelőse a Szociológia BA és MA szakok Képzési és Kimeneti Követelményeinek felülvizsgálati bizottságában
2013-2019 a KRE BTK Társadalmi viselkedéselemző mesterszak szaklétesítési és szakindítási akkreditációs anyagának készítése - sikeres akkreditáció
2013- Jogi alapismeret – bölcsészeknek és társadalomtudósoknak c. jegyzet szerkesztése és írása
2012- TÁMOP Kutatásmódszertan E-learning tananyag készítése
2011 a KRE BTK Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak akkreditációs anyagának készítése – sikeres akkreditáció
2010-11 a KRE BTK Szociológia BA szak akkreditációs anyagának készítése – sikeres akkreditáció
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német felsőfok C
francia középfok C
angol középfok C
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Az Év Publikációja  KRE  2014
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Szociológiai Társaság tag
MTA Köztestület tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Sztárayné Kézdy Éva: Egy eltűnt réteg nyomában: Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon; Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 234 p.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Sztárayné Kézdy Éva (szerk.):Jogi alapismeretek: Bölcsészeknek és társadalomtudósoknak; Budapest: Patrocinium Kiadó, 2013. 302 p. (Bethlen)


Könyvfejezetek

Sztárayné Kézdy Éva: Bevezető; In: Sztárayné Kézdy Éva (szerk.) Jogi alapismeretek: Bölcsészeknek és társadalomtudósoknak Budapest: Patrocinium Kiadó, 2013. pp. 11-14. (Bethlen)

Homicskó Árpád Olivér - Sztárayné, Kézdy Éva: A társadalomtudományos kutatások etikai és jogi szabályozása
In: Sztárayné, Kézdy Éva (szerk.) Jogi alapismeretek : Bölcsészeknek és társadalomtudósoknak
Budapest, Magyarország : Patrocinium Kiadó, (2013) pp. 286-302. , 17 p.

Sztárayné Kézdy Éva: „Láttam a boldogságot én…” In: Antalóczy Péter (szerk.): Hagyomány és érték. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest, 2013

Sztárayné Kézdy Éva - Kmetty Zoltán: Kutatásmódszertan. Budapest, KRE 2012. http://www.kre.hu/ebook/

Sztárayné Kézdy Éva: Általános közérzet, elégedettség a jelenlegi élettel; In: Rosta Gergely, Tomka Miklós (szerk.); Mit értékelnek a magyarok?: Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei; Budapest: Faludi Ferenc Akadémia, 2010. pp. 17-51. (Agóra; IX.)

Sztárayné Kézdy Éva: Az 1963 és 1989 közötti káderkinevezések elemzése In: Huszár Tibor, Kiss László (szerk.); Nómenklatúra Magyarországon, 1957-1989. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2005. pp. 151-198.

Sztárayné, Kézdy Éva
A Kádár-rendszer nómenklatúrája: 1957-1989 (2003)
KÉZIRAT, Azonos című OTKA program keretében elvégzett vizsgálat KB, illetve PB kinevezési-leváltási
előterjesztések alapján


Sztárayné Kézdy Éva: Az információs technológia hatása a társadalomra.: Vélemények az információs technológiáról. pp. 119-153. In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és életminőség. 2. kötet., Budapest, BKE, 2003.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Sztárayné Kézdy Éva: Restitutio in integrum? Az erdélyi arisztokrácia lehetséges szerepei a 21. században - az
érintettekkel készült interjú- és riportkötetek tartalomelemzése alapján. PRO MINORITATE : 3 pp. 3-31. , 29 p. (2017)

Birher Nándor - Boros, István - Kocziha, Mihály - Kolozsi Pál - Stummer Attila - Sztáray-Kézdy Éva: A kvalitatív szövegelemzés mint előrejelzési lehetőség. PÉNZÜGYI SZEMLE ONLINE pp. 1-5. , 5 p. (2014)

Balázs János - Kézdy Éva: Harmonia Dignitatis.: Az értékrend vizsgálata a főnemesi családok leszármazottainak körében; SZÁZADVÉG 2001 nyár:(21) pp. 33-50. (2001)

Sztárayné Kézdy Éva: Les associations hongroises de la noblesse In: Bulletin Trimestriel de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique 2000/janvier N° 229. (2000)

Sztárayné Kézdy Éva: La noblesse hongroise; In: Bulletin Trimestriel de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique 1998/juillet No 215 (1998)


Folyóiratcikkek

Sztárayné Kézdy Éva: Mitől boldog(talan)ok a magyarok? A SZÍV 2011 szept:pp. 46-49. (2011)

 Éva Kézdy Sztáray

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 00 36 1 3708601

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Sociology
Title of Thesis: The Descendants of Former Aristocrat Families in Today’s Hungary
Issuing Institution: BKÁE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1994
Discipline(s): Law
Issuing Institution: ELTE Faculty of Law

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institut of Social and Communication Sciences
Department: Departement of Sociology
Current Position(s): Senior lecturer

Previous Employer: Budapest College of Communication and Business
Previous Position Held: Visiting lecturer


Areas of Research and Teaching
Elite based on descent
Sociology of values
Research methodology – qualitative methods

Membership in Research Groups and Projects
Media Research Group of the Institute of Social and Communication Sciences
TÁMOP E-learning curriculum

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2017-   Wrting of the KRE Criminology MA accreditation
2016 Writing of the KRE FoH Sociology MA accreditation - successful
2014-2019 Writing of the KRE FoH Social Behaviour Analysis MA accreditation - successful
2013- Elementary legal knowledge – for humanity students – writing of lecture notes
2012- TÁMOP research methodolgy – writing of E-learning curriculum
2011 Participation on KRE FoH Communication and Media MA accreditation - succesful
2010-11 Writing of the KRE FoH Sociology BA accreditation - succesful
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate
French Intermediate
German Up-intermediate
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
 Publication of the Year  KRE  2014
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Sociological Association member
member of Public Body of Hungarian Academy of Sciences  
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Sztárayné Kézdy Éva: Egy eltűnt réteg nyomában: Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon; Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 234 p.

Edited Books and Journals

Sztárayné Kézdy Éva (szerk.):Jogi alapismeretek: Bölcsészeknek és társadalomtudósoknak; Budapest: Patrocinium Kiadó, 2013. 302 p. (Bethlen)Chapters in Books

Sztárayné Kézdy Éva: Bevezető; In: Sztárayné Kézdy Éva (szerk.) Jogi alapismeretek: Bölcsészeknek és társadalomtudósoknak Budapest: Patrocinium Kiadó, 2013. pp. 11-14. (Bethlen)

Homicskó Árpád Olivér, Sztárayné Kézdy Éva: A társadalomtudományos kutatások etikai és jogi szabályozása; In: Sztárayné Kézdy Éva (szerk.): Jogi alapismeretek: Bölcsészeknek és társadalomtudósoknak; Budapest: Patrocinium Kiadó, 2013. pp. 286-302. (Bethlen)

Sztárayné Kézdy Éva: „Láttam a boldogságot én…” In: Antalóczy Péter (szerk.): Hagyomány és érték. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest, 2013

Sztárayné Kézdy Éva - Kmetty Zoltán: Kutatásmódszertan. Budapest, KRE, 2013. http://www.kre.hu/ebook/


Sztárayné Kézdy Éva: Általános közérzet, elégedettség a jelenlegi élettel; In: Rosta Gergely, Tomka Miklós (szerk.); Mit értékelnek a magyarok?: Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei; Budapest: Faludi Ferenc Akadémia, 2010. pp. 17-51. (Agóra; IX.)

Sztárayné Kézdy Éva: Az 1963 és 1989 közötti káderkinevezések elemzése In: Huszár Tibor, Kiss László (szerk.); Nómenklatúra Magyarországon, 1957-1989. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2005. pp. 151-198.

Sztárayné Kézdy Éva:A Kádár-rendszer nómenklatúrája: 1957-1989 (2003)
KÉZIRAT, Azonos című OTKA program keretében elvégzett vizsgálat KB, illetve PB kinevezési-leváltási
előterjesztések alapján

Sztárayné Kézdy Éva: Az információs technológia hatása a társadalomra.: Vélemények az információs technológiáról. pp. 119-153. In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és életminőség. 2. kötet., Budapest, BKE, 2003.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Sztárayné Kézdy Éva: Restitutio in integrum? Az erdélyi arisztokrácia lehetséges szerepei a 21. században - az
érintettekkel készült interjú- és riportkötetek tartalomelemzése alapján. PRO MINORITATE : 3 pp. 3-31. , 29 p. (2017)

Birher Nándor - Boros, István - Kocziha, Mihály - Kolozsi Pál - Stummer Attila - Sztáray-Kézdy Éva: A kvalitatív szövegelemzés mint előrejelzési lehetőség. PÉNZÜGYI SZEMLE ONLINE pp. 1-5. , 5 p. (2014)

Balázs János - Kézdy Éva: Harmonia Dignitatis.: Az értékrend vizsgálata a főnemesi családok leszármazottainak körében; SZÁZADVÉG 2001 nyár:(21) pp. 33-50. (2001)

Sztárayné Kézdy Éva: Les associations hongroises de la noblesse In: Bulletin Trimestriel de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique 2000/janvier N° 229. (2000)

Sztárayné Kézdy Éva: La noblesse hongroise; In: Bulletin Trimestriel de l'Association de la Noblesse du Royaume de Belgique 1998/juillet No 215 (1998)

Folyóiratcikkek

Sztárayné Kézdy Éva: Mitől boldog(talan)ok a magyarok? A SZÍV 2011 szept:pp. 46-49. (2011)

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube