Misztikus Hagyományok Kutatócsoport - Dr. Daróczi Anikó

Intézet: Intézetközi

Vezető: Dr. Daróczi Anikó

Létrejötte: 8/2011 (02.16.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 • Dr. Balogh Tamás
 • Prof. Dr. Fabiny Tibor
 • Dr. habil. Kendeffy Gábor
 • Prof. Dr. Lázár Imre
 • Dr. Lovász Irén
 • Dr. Mirnics Zsuzsanna
 • Parlagi Gáspár
 • Prof. Dr. Sepsi Enikő
 • Dr. Tóth Anna Judit
 • Dr. habil. Vassányi Miklós
 • külső tagok

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A kutatócsoport keretei között az európai misztika kérdéseit kutató szakemberek összehangolják munkájukat, megoszthatják eredményeiket, és a kutatócsoport által szervezett konferenciákon nyilvánosság elé tárhatják azokat. A résztvevők szűkebb kutatási területei lefedik a nyugati misztika hagyományainak jelentős szegmensét, a keleti Mediterráneum vidékére visszanyúló gyökereitől egészen a XXI. századig.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 

I. MISZTIKUS HAGYOMÁNYOK KONFERENCIA KRE, 2011 május

 

PUBLIkÁCIÓ:  Orpheus Noster, 2011, 3-4. szám:

 

Tartalom:

Somos Róbert : Az órigenészi misztika kérdéséhez. Ad HomCant. I, 7

D. Tóth Judit : A vágy antropológiája Nüsszai Szent Gergely Énekek éneke-kommentárjában 

Vassányi Miklós : Az isteni megmutatkozás (theophaneia) elmélete Areopagita Szent Dénes misztikus teológiájában

Tóth Anna Judit : A pogányság mint könyves vallás a kora-bizánci forrásszövegekben 

Perczel István : Új Teológus Szent Simeon a test szerepéről az istenlátásban  

Geréby György : „Isten különben puszta fogalom lenne.” A misztika megalapozásának problémája Erik Petersonnál és Palamasz Gergelynél 

Hamvas Endre Ádám : A megismerés funkciója a hermetikus misztériumban

Bugár M. István : Basilides Aristotelicus: Misztikus teológia mitikus köntösben 

Ötvös Csaba : „és köntösödre sorsot.” A bőrruha értelmezései az antik gnosztikus és korai keresztény hagyományokban 

Heidl György : Szent Ambrus misztikája és antropológiája a De Isaac et anima alapján 

Kendeffy Gábor : Ágoston misztikája

Németh Csaba : Az ismeretelmélet, a teológiai antropológia és a „misztikus” nyelvezet viszonya: Kísérlet 12. századi szövegeken 

Daróczi Anikó : Érintés és belső tér: a misztikus beszéd forrása. Hadewijch és Szent Ágoston találkozása – Imitatio Augustini? 

Fabiny Tibor : A „Stirring” fogalma a 14. századi The Cloud of Unknowing című műben és annak két magyar fordítási kísérlete  

Bányai Ferenc : Antropológia Eckhart mester misztikájában 

 

II. THE IMMEDIACY OF MYSTICAL EXPERIENCE

Nemzetközi konferencia, KRE, 2013 május 17-18

 

PUBLIKÁCIÓ:

Miklós Vassányi, Enikő Sepsi, Anikó Daróczi: The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition, Springer, 2017

https://www.springer.com/gp/book/9783319450674

 

Tartalom:

I. Antiquity and the Middle Ages

Gerd Van Riel: Experiencing the Divine in Plato

Endre Hamvas: Prayer as a “drōmenon” in the Hermetic Initiative Texts

Anna Judit Tóth: Mystical Experience in the Theurgical Practice

Miklós Vassányi: Gymnastics of the Mind: The Theory of gymnos nous in Maximus the Confessor

Csaba Németh: Ascending to the Third Heaven   

Ferenc Bányai:The Experience of God in the Mystical Language of Meister Eckhart  

Geert Warnar: Hugo van der Goes reading Johannes Tauler? A Literary Context for the Berlin Nativity

Tamás Karáth: Mediating the Immediate: Richard Rolle’s Mystical Experience in the Translations of his Self-Revelations

Zsuzsanna Péri-Nagy: Confined Meditation or Mediated Contemplation: Nicholas Love’s Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ

 

II. Early Modernity

Monika Frazer-Imregh: What is the Purpose of Human Life? Immediate Experience of God in Pico’s Works

Antonio Dall’Igna: Characters of Giordano Bruno’s Mysticism  

Tamás Pavlovits: Experience of God in Pascal’s Religious Texts      

Martin Moors: Communicative Experience of God in Prayer of an Alleged Immediate Experience of God?

Gábor Boros: Pantheistic Ways of Immediate Experience of God: Spinoza and the Early Schelling

 

III. Modern and Postmodern Times

Enikő Sepsi: At the Sources of Simone Weil’s Mysticism   

Balázs Mezei: The Mystical after Auschwitz 

Anikó Daróczi: “Ein Spiel der Worte, in dem das »Urwirkliche« atmet.”  The Birth of the Mystical Word According to Carl Albrecht

Sára Tóth: “A World in Which Everything is ‘Here.’”   Northrop Frye’s Immanent Vision of the Divine

Tibor Fabiny: A Lonely Lutheran Mystic in Communist Hungary. The Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901-1978)

Irén Lovász: ‘It is the Mind that Hears it, not the Ears…” Sounds, Lights, Visions in Peasant Mysticism

Zsuzsanna Mirnics—Judit Seres—Zoltán Vass: Experience of God, Reflected by Projective Drawings

 

III. INITIATION INTO THE MYSTERIES, Nemzetközi konferencia:  KRE, 2015 november 7-8.

 

PUBLIKÁCIÓ:

Anikó Daróczi, Enikő Sepsi, Miklós Vassányi: Initiation into the Mysteries, Károli Könyvek, L’Harmattan, 2020.

 

 

Tartalom:

INTRODUCTION (Anikó Daróczi, Enikő Sepsi, Miklós Vassányi) 

Part 1: Religion and Spirituality

 Endre Ádám Hamvas: Initiation in the Hermetica  

Stefan Freund: Cyprian’s Ad Donatum as a Mystagogic Protrepticus  

Zsuzsanna Turcsán-Tóth: The Statue of Artemis Ephesia in the Light of Porphyry’s On the Cave of the Nymphs  

Filip Doroszewski: Rite or Metaphor? The Use of ὄργια in the Works of the Greek Christian Writers of the 4th and 5th Centuries  

István Pásztori-Kupán: Faith as a Prerequisite to the Initiation into the Mysteries in Theodoret of Cyrus 

Anna Judit Tóth: Dionysus and his Doppelgängers in John Lydus 

Vilmos Voigt: A Mystery among the Mysteries: Are there Old Icelandic mysteries?

Anikó Daróczi: Wording the Silence: Initiatory Reading of Mystical Texts 

György E. Szönyi: A Christian-Hermetic-Judeo Initiation into the Mysteries: Lodovico Lazzarelli’s Crater Hermetis (cc. 1493) 

Zsuzsanna Kövi, Levente Fogarassy, Zsuzsanna Mirnics, Anna Mersdorf, Zoltán Vass: Spiritual Experiences in Adventure Therapy. 

 

Part 2: Philosophy

Gerd Van Riel: Mysticism and Rationality. A Neoplatonic Perspective 

Miklós Vassányi: Transcending Transcendence: The Mystery of God in Part 4 of St Denys the Areopagite’s On the Divine Names

Monika Frazer-Imregh: Initiation into Mysteries in Pico’s Works

Antonio dall’Igna: Is the Mysticism of Giordano Bruno a Form of Initiation? 

Martin Moors: Which Initiation does not Lead Astray from the True Mysteries? The Later Schelling’s Quest for a True Method Compared with the Pre-critical and Critical Kant 

Orsolya Horváth: Hermeneutical Borderline Situations—Kierkegaard and the Compelling Sign  

Kate Larson: Authentic Presence—A Phenomenology of Initiation 

 

Part 3: Arts and Literature

György Zoltán Józsa: Initiation Drama in Russian Symbolism 

Léna Szilárd: The Development of the Genre of the Initiation Novel in 20th-century Russian Literature—Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita

Katalin G. Kállay: Initiation and its Travesty in The River by Flannery O’Connor 

Anita Rákóczy: Denials of the Divine: Traces of Ineluctable Presence in the Antecedents of Samuel Beckett’s Fin de partie, Endgame, and Film  

Enikő Sepsi: Theatrical Approaches to the Mystery: “Kenosis” in Valère Novarina’s Works  

Johanna Domokos: Endurance Running as Initiation into the Mysteries. A Case Study based on the Fiction of Jari Ehrnrooth

Melinda Sebők: The Aesthetics of Silence in György Rónay’s Poetry 

 

PUBLIKÁCIÓ:
Napút – Irodalom, művészet, környezet, Szívem, te szívem, XXII. évf., 6. szám, 2020. augusztus

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Daróczi Anikó : Érintés és belső tér: a misztikus beszéd forrása. Hadewijch és Szent Ágoston találkozása – Imitatio Augustini? In: Orpheus Noster 2011, 3-4., 159-167 

Daróczi, Anikó: „Herinnering, kennisse en verwoording: momenten van inzicht in enkele oude Nederlandse teksten”, In: Neerlandica Wratisleviensia XX, 2011, 9-26.

Daróczi Anikó: "Dichtend vertalen, vertalend dichten.", Kalmthout, Sleiderink, Réthelyi (red.) Beatrijs de wereld in. Academia Press, Gent, 2013, pp. 41-58, 2013

Daróczi Anikó: The Coherence of Form and Content in Hadewijch: The Importance of Modality in Medieval Songs, Nagy Andrea – Simonkay Zsuzsanna: Heroes and Saints: Studies in Honour of Katalin Halácsy. Budapest, 2015, 163-186., 2015

Daróczi, Anikó, Mommaers, Paul: Hadewijch. The Complete Letters., Peeters Publishers, Leuven 2015, 2016

Daróczi Anikó, Rakovszky Zs., ford.: Hadewijch dalai. L’Harmattan, Budapest, 2016

Daróczi Anikó: „Staying in Tune with Love. Hadewijch, Song 31.” In: Cornelis van der Haven, Jürgen Pieters (ed.) Lyric Address in Ducth Literature 1250-1800, Amsterdam University Press, 2018, pp- 25-45        

Fabinyi Tibor:  A „Stirring” fogalma a 14. századi The Cloud of Unknowing című műben és annak két magyar fordítási kísérlete 168-181 

Fülöp József-Mirnics Zsuzsanna-Vassányi Miklós: Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok, Budapest: L’Harmattan, 2014

Hamvas Endre: A lélek megváltásának hermési útja., Budapest, Argumentum kiadó. 2016., 2016

Hamvas Endre: Fény, látás és megistenülés a hermetikus irodalomban: metafora vagy vallási tapasztalat?, Hereditas Graeco-Latinitatis III. Debrecen, 2016. 71-88., 2016

Hamvas Endre: Κόρη κόσμου – A világ leánya, Orpheus Noster. 2013/4. 93-112, 2014

Kendeffy Gábor: Ágoston misztikája, in: Orpheus Noster 2011 (3-4): 130-142

Kendeffy Gábor: “Eberhard Heck und Antonie Wlosok, Hgg.: L. Caelius Firmianus

Lactantius: Divinarum Institutionum libri septem 3: libri V et VI; Eberhard Heck und Antonie Wlosok, Hgg.: L, Zeitschrift für antikes Christentum, Band 20, Heft 1, 502-511 (recenzió), 2015

Kendeffy Gábor: “Lactantius as Christian Cicero, Cicero as Shadow-like Instructor”, Will Altmann (ed.): Brill's Companion to the Reception of Cicero, Brill, Leiden – Boston, 2015, 56-94., 2015

Ötvös Csaba: Éva éneke? Szöveghagyomány és teológiatörténet a Cím nélküli irat és a Mennydörgés szövegeiben, Orpheus Noster 2016/2, 92-106, 2016

Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016

Sepsi Enikő: “Attention and Creative Imagination in the Work of Simone Weil and János Pilinszky”, Katalin G. Kállay, Mátyás Bánhegyi, Ádám Bogár, Géza Kállay, Judit Nagy, Balázs Szigeti (eds.): The Arts of Attention, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016,, 2016

Sepsi Enikő: „A „szent” dramaturgiája Valère Novarina színházában”, Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016, 273–282., 2016

Sepsi Enikő: „A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?)”, Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, IX. évf., 2013, 142-149, 2013

Sepsi Enikő: „A Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében”., Vallástudományi Szemle 2012/4, 40-48. o., 2012

Sepsi Enikő: „Notes sur la politesse et quelques autres sujets”, Michel Murat, Frédéric Worms, Littérature et philosophie mêlées; Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, 2012. 119-128., 2012

Sepsi Enikő: „Rapport de l’infini à la finitude dans l’acte contemplatif. Deux exemples distincts: Simone Weil et Yves Bonnefoy”, in Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla (szerk.), Contempler l'infini, Budapest – Paris, KRE – L’Harmattan, France – Hongrie, 2015, 201-208., 2015

Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla (szerk.): Contempler l'infini, Budapest – Paris, KRE – L’Harmattan, France – Hongrie, 2015., 2015

Sepsi Enikő: „Zeuxis et l'incarnation: Yves Bonnefoy lu et traduit dans une optique franco-hongroise”, Revue d'Etudes Françaises: Tanulmányok a francia irodalom köréből Karafiáth Judit 70. születésnapjára, No. hors série, 2013, 213-222., 2013

Sepsi Enikő: «Theatrum philosophicum. Le dépassement du moi», Simone Weil – philosophie, mystique, esthétique, Párizs, Archives Karéline, 2012, 35-53., 2012

Sepsi Enikő: Le "théâtre" immobile de János Pilinszky - lu dans l'optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson, 2014, , 304 p., Paris: L'Harmattan, 2014

Sepsi Enikő: Pilinszky János mozdulatlan színháza Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2015., 2015

Tóth Anna Judit: a pogányság mint könyves vallás a kora-bizánci forrásszövegekben. Orpheus Noster 2011, 3-4.  36-44 

Tóth Anna Judit: Az újplatonikus filozófia mint a pogány-keresztény szinkretizmus eszköze., Vallástudományi Szemle 11. (2015.) 46-55., 2015

Tóth Anna Judit: Az újplatonikus theurgia, Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. I-II. II. 926-950. Bp. Gondolat kiadó 2013, 2013

Tóth Anna Judit: Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstantin udvarában, Orpheus Noster 5/4 (2013) 17-30, 2014

Vassányi Miklós: “Az identitás kérdése Hitvalló Szt. Maximos krisztológiájában.”, Tükör által. Tanulmányok a nyelv, a kultúra, az identitás témaköréből. ed. Czeglédy, Sepsi E., L’Harmattan, Budapest, 2016, 11-17., 2016

Vassányi Miklós: “Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szt. Maximos kisebb krisztológiai műveiben.”, Magyar Filozófiai Szemle, 2015/1, 165-176., 2015

Vassányi Miklós: “Evagrios Pontikos (345-399): Az imádságról (Περὶ προσευχῆς / De oratione) 1-80. Forrásközlés történeti-filológiai bevezetővel.”, Vallástudományi Szemle, 2015/3-4, 73-86., 2015

Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos életműve.”, Orpheus Noster, 2016/3, 30-40., 2016

Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos életrajza: Források és következtetések.”, Orpheus Noster, 2016/3, 7-29., 2016

Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos kora.”, Orpheus Noster 2016/1, 13-28., 2016

Vassányi Miklós: “Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az 1. könyvből.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia., Ókor, 2013/4, 56-67., 2013

Vassányi Miklós: Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon 1-re. Kultúrtörténeti-filozófiatörténeti bevezetés, Orpheus Noster, 2014/3, 7-37, 2014

Vassányi Miklós: Hitvalló Szent Maximos teológiája. Értelmezési kísérlet történeti összefüggésben, kézirat, ELTE BTK TTI könyvtár, 2015

Vassányi Miklós: Hitvalló Szt. Maximos teológiája a Miatyánk rövid magyarázata alapján, Kapcsolatban Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok, 380-394. o., 2014

Vassányi Miklós: Johannes Scottus Eriugena: A természetekről (Periphyseon I). Történeti-filológiai bevezetés, fordítás, jegyzetek, függelékek, terminológiai jegyzék, bibliográfia., Budapest: Szent István Társulat, 2015, ‘Középkori Keresztény Írók’ № 8. (247 pp.), 2015

Vassányi Miklós: Mire tanít minket Maximos mint mystagógos? A Mystagógia értelmezése, Theologiai Szemle 2014/4, 215-218, 2014

Vassányi Miklós: Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I-II.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia., Magyar Filozófiai Szemle 2013/2, 147-186., 2013

Vassányi Miklós: Structure and Meaning of St. Denys’ Fundamental Theology in De divinis nominibus. A Comparison with Proclus’ Theory of the One in Institutio theologica, Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 73 (2012) № 4, 1-12., 2012

Vassányi Miklós: Az isteni megmutatkozás (theophaneia) elmélete Areopagita Szent Dénes misztikus teológiájában. in: Orpheus Noster 2011 (3-4), 27-35 

Bányai Ferenc: "A lélek: ház, s az utak a lélekerők.” Eckhart mester misztikus nyelve., Orpheus Noster 2015. 1. szám 44-51., 2015

Bányai Ferenc: A szent és a misztikus. Árpád-házi Szent Erzsébet és Eckhart mester., Vigilia, 2015. évi 3. szám 170-172., 2015

Bányai Ferenc: Eckhart Mester misztikája, Keréknyomok, 2013/7, 21-39. (kiadja a Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest), 2013

Bányai Ferenc: Eckhart mester: Prédikáció Szent Erzsébetről (Ford. Bányai Ferenc)., Vigilia, 2015. évi 3. szám 172-175., 2015

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin