A felhasználóbarát színházi nevelés (OH_KUT/6/2017 sz)

A Dr. habil. Kiss Gabriella által a KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete, a Szent István Gimnázium és az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága által aláírt Együttműködési Szerződés keretében megvalósuló kutatótanári program (2017-2021) egy, a komplex színházi nevelési előadások reflexiójára alkalmas megközelítésmód kidolgozását vállalta. A művészetközvetítés szempontjából elméleti innovációt és módszertani fejlesztést, a színháztudomány szempontjából történeti és elméleti nóvumot jelentő munka  az alkalmazott színház(tudomány) kontextusába illeszti a színházi nevelési előadásokat, és lehetővé teszi, hogy az előadáselemzés részeként jelenhessenek meg a dráma- és színházpedagógiai, illetve diákszínjátszó tevékenységek. A 2021-ben lezáruló és 2022-től megújítandó kutatás eredményét a Károli Könyvek (KRE – L’Harmattan) sorozatban előreláthatóan 2022-ben megjelenő önálló monográfia (Kiss Gabriella: A Z generáció színházaSzéljegyzetek a dráma- és színházpedagógia színeváltozásához) publikálja.