Készült: 2016-03-11
Módosítás: 2020-08-27

 
 
MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. január 15.
 
Felvételi űrlap

 

 
 
Szakdolgozati témák

 

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: színház- és filmművészeti szakíró, kritikus
A képzés idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: A képzés célja olyan színház- és filmművészeti szakírók és kritikusok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában magas szinten képesek szakmájuk művelésére.

Részvétel feltétele: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, művészet képzési területen legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél.

A jelentkezés után felvételi eljárásra kerül sor az alábbi feltételek szerint:
kritika írása két-három oldal terjedelemben egy színházi vagy filmprodukcióról, majd személyes beszélgetés során a kritika megvédése.

Csatolandó dokumentumok: Szakmai életrajz, motivációs levél, egy megírt színház- vagy filmkritika, oklevelek másolata, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata.

Szakfelelős: Dr. habil. Sepsi Enikő dékán, intézetvezető egyetemi docens (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szakért felelős intézet: KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet.

Kapcsolattartók: Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-483-2882.
Sztretye Renáta Mónika (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., (+36 1) 483-2856. A képzéssel kapcsolatos szakmai kérdésekben Dr. Szabó Attila, egyetemi adjunktus tud információt adni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen illetve a +36-30/229-98-09-es telefonszámon.


Egyéb információk: A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik – bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.

Önköltség: 110 000 Ft/félév
 


A képzés minimális és maximális kapacitása: 10 < 40

A képzés helye: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Képzési és kimeneti követelmények: melléklet

A képzés hálótanterve: melléklet

Jelentkezés módja:
Elektronikus úton: https://btk.kre.hu/btkfelveteli

Jelentkezési határidő (jelentkezés beérkezésének határideje): 2021. január 15.

Felvételi portfólió alapján.

A színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek:

     •    argumentumok azonosítására, átgondolására, ill. ezek írásban és élőszóban vázlatos vagy részletes bemutatására;
     •    több műfajban írásos és szóbeli prezentációra;
     •    a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra;
     •    a műalkotás-elemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.

Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

     •    a dráma-, a színház- és a filmtörténetre vonatkozó ismeretek;
     •    speciális elemzési eljárások ismerete;
     •    az alkotói folyamatokra vonatkozó ismeretek;
     •    a szakírás metodológiai és retorikai ismeretei;
     •    gyakorlati ismeretek.

Személyes adottságok és készségek:

     •    szakmai készségfejlesztés;
     •    kommunikáció, nyitottság a különféle típusú formák iránt;
     •    team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése;
     •    önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy képzési struktúránk szélesítésével biztosítsuk olyan tudás megszerzésének a lehetőségét, amellyel a diplomás munkavállalók javíthatják munkaerő-piaci pozíciójukat. Az oklevél birtokában nőnek a hallgatók elhelyezkedési esélyei, hiszen az egyetemeken ritka a filmes vagy a színházi szakírásra szakosodott képzés. Törekvésünk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett új kritikus-generáció gyökeres szemléletváltást hozzon a színházi szakírás területén, amelyet a színház- és filmművészet iránti alázat, elmélyült elméleti és gyakorlati tudás és etikus elkötelezettség jellemez.

Amellett, hogy a hallgatók lehetőséget kapnak napilapokban, folyóiratokban és kiadványokban kritikák, esszék, tanulmányok publikálására, részt vehetnek különféle konferenciákon és szakmai diskurzusokban is; így meghatározó személyiségeivé, kezdeményezőivé válhatnak az általuk képviselt művészeti közegnek.

A szakterület egészére kiterjedő rálátásuk folytán tevékenységük átfogó tendenciák kifejtésére éppen úgy irányulhat, mint napi kritikák megírásán keresztül a kulturális közeg igényszintjének és ízlésvilágának kialakítására és fenntartására.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Alapismeretek: 26 kredit
Elméleti szakismeretek: 30 kredit
Gyakorlati ismeretek: 44 kredit
Szakmai gyakorlatok (terepgyakorlat): 10 kredit
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FF/2411-3/2015.

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube