Színházpedagógiai és Színházszociológiai Kutatócsoport - Dr. Bethlenfalvy Ádám

Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Vezető: Dr. Bethlenfalvy Ádám

Létrejötte: 2022 szeptember. 185/2022 (09.29) számú KT határozat alapján

Tagjai: Prof. Dr. Sepsi Enikő; Dr. habil. Bozsonyi Károly; Dr. habil. Kiss Gabriella; Dr. Szabó Attila; Dr. Lannert Keresztély István; Dr. habil. Lázár Imre; Körömi Gábor; Dr. Cziboly Ádám (HVL, Bergen, Norvégia), Dr. Golden Dániel (Színház- és Filmművészeti Egyetem)

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Színház és társadalom - színházpedagógia és színházszociológia Magyarországon

A kutatócsoport központi célja a színház és társadalom komplex viszonyrendszerének vizsgálat. Két alprojektünk ezt különböző irányokból, más-más területen és módszertannal kívánja megvalósítani.

Színházpedagógiai alprojektünk célja a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő magyarországi színházi nevelés területét kívánja két különböző aspektusból, módszertannal vizsgálni. Egyfelől helyzetképet kíván adni a hazai színházi nevelés pillanatnyi állapotáról, és ezt összevetni a 2013-as országos kutatás eredményeivel.[1] A projektnek ez az induktív dimenziója elsősorban azt a közismert tézist kívánja igazolni, mely szerint a színházpedagógiai előfeltevésekkel dolgozó csoportok munkája Magyarországon nemzetközi viszonylatban is izgalmasan színes. Másfelől az eredményeket az önmagát az elmúlt tíz évben a drámapedagógia, a szociológia és az alkalmazott színháztudomány határán definiáló szakmai önépek, elméleti és történeti reflexiók fényében elemezzük. Ez a deduktív (analitikus) munka speciális területekre, műfaji kérdésekre, program- és produktumleírásokra fókuszál, ami ösztönzőleg hathat arra a terminológiai kutatásra, melynek szakmailag konszenzusosnak tekinthető eredményei 2017-ben fogalmazódtak meg.[2] A kutatással kapcsolatos angol publikációk célja a magyar helyzet nemzetközi ismertségének növelése.

Színházszociológiai alprojektünk célja az interdiszciplináris nézőkutatások módszertanának magyarországi adaptálás, esettanulmányok segítségével való tesztelése és hazai meghonosítása. Ehhez a nemzetközi STEP színházszociológiai munkacsoport tagjai által kidolgozott módszertant adaptálja kutatócsoportunk magyar körülményekre, hogy színházi előadásokat társadalmi funkcióit és kapcsolódásait vizsgálja a nézők vizsgálatán keresztül. A kutatás módszertanának adaptálásában színháztudósok mellett egyetemünk szociológiai tanszékének kutatói is részt vesznek, a módszertan implementálásában pedig egyetemünk hallgatók vesznek részt.

Mindkét alprojekt a színház társadalmi szerepével és felelősségével kapcsolatos kérdéseket vizsgál, és egyedi módszertanok alkalmazása mellett társadalmi és tudományos szinten is széles körben hasznosítható eredményeket kínál majd. 

[1] Cziboly Ádám és Bethlenfalvy Ádám, szerk. Színházi nevelési programok kézikönyve. Budapest: L’Harmattan, 2013.
[2] Cziboly Ádám. Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv. Budapest: InSite Drama, 2017.

 

Események: 

Színházi nevelési műhely: A Big Brum Theatre in Education Compayn Silk Roads c. színházi nevelési előadása kapcsán, 2023. 03.09. 

A kutatócsoport két kutatási alprojektje bemutatkozott a Színházi Olimpián.

Színházszociológiai workshop - Nemzeti Színház - 2023.04.29 

A nemzetközi előadókat felvonultató eseményről itt olvashatnak részletes beszámolót: Kilenc kutatást mutattak be a színház-szociológia szimpóziumon 

Színházi nevelési és színházpedagógia workshop - Nemzeti Színház - 2023.05.23

Az országos kutatás első eredményeinek összesítését bemutató eseményről itt olvashatnak részletes beszámolót: Színházpedagógia és színházi nevelés workshop

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin