Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-08-07

Horváth Orsolya

Cím: Dr.
Nem: nő
Születési év: 1976
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06 30 951 34 54

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: Filozófia (fenomenológia)
Disszertáció címe: Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2013
Tudományág(ak): Teológia (biblikus szakirány)
Oklevelet kiállító intézmény: Evangélikus Hittudományi Egyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2009
Tudományág(ak): Német nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): Filozófia
Oklevelet kiállító intézmény: ME BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Sola Scriptura Teológiai Főiskola Bibliaoktató (BA) 2002
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Újszövetségi Teológiai Tanszék
Beosztás: Főiskolai docens

Kutatási és oktatási szakterületek

A konkrét ember öneszmélése;

19-20. századi (német) filozófia és teológia.

Oktatási terület: 19-20. századi filozófia- és teológiatörténet (Filozófiatörténet; Részletes filozófiatörténet 4. - Kant és a Kant utáni filozófia; Bevezetés a filozófiába; A keresztény egyházak teológiája a jelenkorban; Jelenkori vallásfilozófiai témák; Fenomenológia; Vallásfenomenológia - A szent; A nemzetiszocializmus mint politikai vallás; Hit, egzisztencia, történelem - Kierkegaard és Hegel; Bűn, halál, lelkiismeret és isten a modern filozófiában), bibliaismeret

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

OTKA K 100922 „Heidegger és a nemzetiszocializmus – filozófiai megközelítések” (2012-2016)

Hermeneutikai Kutatóközpont Kutatócsoport, KRE BTK

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2016-tól  Vallástudományi Szemle főszerkesztő-helyettes
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német felsőfok
Angol középfok
Újszövetségi görög (egyetemi zárószigorlat)
Ószövetségi héber (egyetemi zárószigorlat)
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Magyar Filozófiai Társaság  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2006-03-05 Institut für Philosophie, Universität Wien ÖAD – kutatóút
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

mtmt

Monográfiák

A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. /Hermeneutikai Füzetek 35./ Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2013 (64 oldal)
(Recenzió: Jorsits Attila 2013. június 13. http://www.teologiablog.hu/a-leleplezo-ige/)

Páli levelek. Részletek írásmagyarázata. Spalding Alapítvány – Sola Scriptura Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszék, Budapest 2012 (173 oldal)

Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest 2010 (176 oldal)
(Recenzió: Szegedi Nóra: Platón, Kant és a Logikai vizsgálódások. Varga Péter – Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Horváth Orsolya: Az öneszmélés fenomenológiája. Ullmann Tamás: A láthatatlan forma. Aspecto. Filozófiai folyóirat. 2011. III. évfolyam/I. szám: Illúzió. 225-242.)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Vallástudományi Szemle főszerkesztő-helyettes 2016-tól

Szerk. (Csepregi Zoltánnal közösen): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. (543 oldal)

Könyvfejezetek

“The Political Theology of Witnessing: The Canaanite Woman and Kierkegaard’s Tax-Collector”. In Dennis Vanden Auweele–Miklós Vassányi (ed.): Past and Present Political Theology. Expanding the Canon. Routledge, Oxford, 2020. 94–110.

„A keresztény gondolkodás fordulata: Luther Heidelbergi disputációja Heidegger filozófiájának kontextusában”. In Horváth Emőke–Sarnyai Csaba Máté–Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Tanulmánygyűjtemény Sághy Mariann emlékének. Kairosz, Budapest, 2020. 93–106.

“Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign.” In Anikó Daróczi–Enikő Sepsi–Miklós Vassányi (ed.): Initiation into the Mysteries. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary–L’Harmattan, Budapest–Paris, 2020. 242 – 250.

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform” In Sárkány Péter, Schwendtner Tibor (szerk.): A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 11–21.

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon Heidegger vallásfenomenológiai elemzései alapján” In Hubai Péter (szerk.): Az igaz vallás. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2018. 268-275.

„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete” In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szellem korrumpálása? A VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai, Pro Philosophia Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018. 129-144.

„»A lét ujjongása«. Heidegger és az utolsó isten.” In Kendeffy Gábor–Vassányi Miklós (szerk.): Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2017. 520-545.

„»Ne szóljunk? Szóljunk? Mit mondjunk?« Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” In Schwendtner Tibor (szerk.): Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések. L’Harmattan, Budapest, 2016. 165-178.

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” In Gedő Éva–Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. L’Harmattan, Budapest, 2016. 153-167. (másodközlés)

„Szó utáni sóvárgás, avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.)” In Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest, 2016. 165-176.

(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 11-35.

„A Logosz dallama. János evangéliuma prológusáról másképp.” In Tóth Sára – Kókai Nagy Viktor et al. (szerk.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. KRE–L’Harmattan, Budapest, 2015. 57-69.

„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” In Tonhaizer Tibor (szerk.): Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2015. 31-39.

„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. In Hubai Péter (szerk.): Bűn-vallás és kegyelem – Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2014. 199-211.

„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” In Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Luther–Kálvin–Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2014. 66-70.

„A transzcendentális fenomenológia és a hétköznapiság.” In Varga Péter András, Zuh Deodáth (szerk.): Kortársunk, Husserl. Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2013. 135-142.

„A nem-értés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban.” In Hubai Péter, Majsai Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010. 111-121.

Cikkek tudományos folyóiratokban

„Vád alá vont világ. Előszó Bultmann 1938. május 15-ei prédikációjához.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 36–39.

„A veszélyes ember. Bevezetés Bultmann 1936. június 7-ei prédikációjához”. Theologiai Szemle 2018/2. 113-114.

„Vallási élmény és nemi vágy. Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal.” Vallástudományi Szemle 2017/1. 49-59.

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 2)” Orpheus Noster 2017/1. 67-76.

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről.” Credo. Evangélikus Folyóirat 2016/3-4. 5-11.

„Belépő”. Vallástudományi Szemle 2016/2. 5-6. (esszé)

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 1)” Orpheus Noster 2016/3. 125-137.

„Gondolatok dölyfről és alázatról.” Adventista Szemle 2014/2. 7-8. (esszé)

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Theologiai Szemle 2014/1. 9-15.

„Az identitásféltés mint a megértés akadálya István történetében.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/1. 13-21. (másodközlés)

„Kassák Lajos hat mondata és a szakrális művészet”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/4. 24-27.

„A nemzetiszocializmus mint politikai vallás”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/2. 10-28.

„A pásztor mint messiási előkép az Ószövetségben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/4. 16-29.

„Jól értjük az isteni szót? A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Credo. Evangélikus Folyóirat. 2011/3. 5-9.

„»Én vagyok a világ világossága«. 2. rész: Jn 9,1-41 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/3. 10-19.

„»Én vagyok a világ világossága«. 1. rész: Jn 8,12-59 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/2. 15-25.

„»Én vagyok az élet kenyere«. Jn 6,22-71 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/1. 6-16.

„»Én vagyok a feltámadás és az élet.« Jn 11,1-54 írásmagyarázata”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2009/3. 8-16.

„János evangéliuma szerzőségi kérdése”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/3. 10-17.

„Bevezetés a páli levelek krisztológiájába”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/2. 5-10.

„Pálfordulás? A Pál megtéréséről szóló bibliai beszámolók vizsgálata”. Sola Scriptura 2008/1. 4-9.

„Miként válhat Isten filozófiai témává? Az abszolútum problémája Husserl gondolkodásában.” Sola Scriptura 2007/3. 43-48.

„A transzcendentális fenomenológia mint észtudomány Husserl késői filozófiájában”. („Metafizika, ész, nyelv – kritikai perspektívák” Konferencia - Eötvös Loránd Tudományegyetem 2004) www.filokonf.uw.hu

„Európaizálás és multikulturalitás Husserl késői filozófiájában”. Magyar Filozófiai Szemle 2002/4. 405-420.

„Kierkegaard egyházkritikája”. Sola Scriptura 2000/3-4. 42-45.

Konferenciaközlemények

Recenziók

„Bibliai hermeneutika és interdiszciplinaritás. Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2016. 327 oldal” (Recenzió). Credo. Evangélikus folyóirat. 2017/1-2. 123-124.

Ateizmus és vallási megújulás. Alister McGrath: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/2. 34-37.

„»Hozzád fordul minden gondolatunk...« Soren Kierkegaard: Imák” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/1. 36-37.

„Nélkülözhetetlen segédeszköz. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2010/4. 40-41.

„D. A. Carson, Douglas J. Moo: Bevezetés az Újszövetségbe” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/4. 43-44.

Fordítások

(Falusi Dórával, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1938. május 15-én.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 40–49.

(Dalotti Márkkal, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1936. június 7-én”. Theologiai Szemle 2018/2. 114-119.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délelőttjére (részlet).” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 318-319.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délutánjára.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 320-326.


Szépirodalmi alkotások

Film és multimédia

Diszkográfia

Konferenciaszervezés


Nyilvános megjelenések

„Racism and totalitarianism as a political religion.” 2019. November 14th-16th. International Holocaust Conference: Silence, Speech, Memory, Message, Reconciliation – After 75 years, Halle-Wittenberg, Germany, Martin Luther University

„Szabadságra lettünk elhívva”. A szabadság mint folytonos újjászületés Luther első Galata kommentárjában. 2019. október 18. Vallás és megújulás. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, Magyar Nemzeti Múzeum

„Éberlét és deteologizálás”. 2019. április 17-18. Az élet aspektusai. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófiai Intézet

„Végesség, igazság, paradoxon – Heidegger Luther-kritikája.” 2018. október 4-5. Közelítések az igazsághoz. Debrecen, Debreceni Egyetem Filozófia Intézete, MTA BTK Filozófia Intézete Hermeneutikai és Vallásfilozófiai Kutatócsoportja

„A Heidelbergi disputáció 500 éves öröksége: Az ember a kereszt előtt.” 2018. május 24. A reformáció öröksége–2018, Budapest, Magyarországi Luther Szövetség, Evangélikus Országos Gyűjtemény

„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete”. 2018. február 24. VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia: A szellem korrumpálása? A tudomány, a tudományos publikációk és az értelmiségi szerepek piacosítása. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem

„A heidelbergi disputa 500 éves évfordulójára”. 2018. február 2-4. Luther-konferencia. Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

„A keresztény gondolkodás fordulata Luther Heidelbergi disputációjában”. 2017. október 13. Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. Budapest, Nemzeti Múzeum, Magyar Történeti Társulat Egyháztörténeti Tagozat

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform”. 2017. június 1-2. Nevelésfilozófiai paradigmák. A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem

„Luther, Heidegger és a halál. Luther tapasztalat-teológiájának jelentősége a Lét és idő számára”. 2017. május 11-12. Halál, sors, önazonosság. Heidegger és a Lét és idő 90 éve. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon és a vallási türelem”. 2017. április 29-május 1. Az igaz vallás. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola Vallástudományi Intézet

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről”. 2016. október 14-15. „Purum et immundum.” Vallástudományi konferencia a tisztaságról és tisztátalanságról. Budapest, ELTE BTK Vallástudományi Központ

„Heidegger és a megtérés mint egzisztenciatörés fenomenológiai hozzáférhetősége”. 2016. szeptember 22-23. Budapest, ELTE BTK Filozófia Intézet évnyitó konferencia

„Vallásos élmény és nemi ösztön – Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal”. Erósz és alteritás. 2016. március 24-25. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet

„Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign”. Initiation into the Mysteries (international conference). 20-21st November, 2015. Budapest, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

„A magyarországi adventista közösségek bibliaolvasási gyakorlatáról”. A bibliaolvasás gyakorlata ma. 2015. október 22-23. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliateológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat

„Szó utáni sóvárgás avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.).” Áldozat. Vallástudományi szümposzion. 2015. május 1-3. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” Keresztény egyetemesség és nemzettudat (nemzetközi konferencia). 2015. április 12-15. Budapest, Adventista Teológiai Főiskola

„A teológia mint kritika. Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia. 2014. november 27-28. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszék, Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága

„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” Biblia-olvasás és Biblia-fordítások a mai Magyarországon. 2013. április 2–3. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliai Teológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. 2012. november 30–december 1. Miskolc, Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság

„A »gerjedező szív« Lukács evangéliuma 24. fejezetében.” A Sola Scriptura Teológiai Főiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest

„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. Bűn-vallás és kegyelem – vallástudományi szümposzion. 2012. március 16-18. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Miskolc, 2011. május 14. és Budapest, 2011. június 19.

Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány c. kurzus meghívott előadója, Protestáns Szakkollégium, Budapest, 2011. március 30.

„Mi köze a transzcendentális fenomenológiának a természetességhez?” – Konferencia Edmund Husserl munkásságáról a filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából 2009. december 17-18. Budapest, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék, MTA Filozófiai Kutatóintézet, Német–Magyar Filozófiai Társaság, Magyar Fenomenológiai Egyesület

„Becsaphatjuk-e önmagunkat? Jézus beszélgetéseinek bizonyságtétele” – Biblia-konferencia 2009. június 13. Győr, 2009. szeptember 19. Balatonfüred, Sola Scriptura Teológiai Főiskola

„A nemértés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban” – „A te könyvedbe mind ezek béirattak…” Szümposzion a Bibliáról 2009. május 28-29. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„Vallási vagy filozófiai szerző? Kierkegaard életművének lehetséges megközelítéseiről” – A Biblia és az emberi gondolkodás 2008. május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológia Tanszék

„A transzcendentális fenomenológia mint észtudomány Husserl késői filozófiájában” - Metafizika, ész, nyelv - kritikai perspektívák 2004. szeptember 23-25. Budapest, ELTE BTK Filozófiai Intézet, MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport

Egyéb

Opponens a Délkelet-Európa Kutatóközpont XXXIII. konferenciáján: Korlátozott racionalitás (Filozófia és etika), 2016. április 27, KRE-BTK (Herczegh Máté: Elme – agy – világ; Millei Emma: Etika a közigazgatásban. Az egyet nem értés morális lehetőségei; Szabó Ferenc: „Ember, egyszerűsíts!” Egy organikus Thoreau-kritika felé)

Magyar nyelvű szöveg gondozása: Briggs, Richard S.: Bölcs bibliaolvasás. Hogyan vegyük komolyan az Írást? Ford. Benke László. Hermeneutikai Füzetek 36. Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2015. (210 oldal)

Teológiai lektor és ajánlás Borbás Gabriella Dóra: A Biblia mint kommunikációs tankönyv című könyvéhez (Vince Kiadó, Budapest, 2013. [183 oldal])

 Orsolya Horváth

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 30 951 34 54

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Philosophy (Phenomenology)
Title of Thesis: The Phenomenology of „Selbstbesinnung”.
The concept of phenomenological reduction in Husserl’s late philosophy
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2013
Discipline(s): Theology
Issuing Institution: Lutheran Theological University, Budapest

Year of Obtaining the MA Degree: 2009
Discipline(s): German Linguistics and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest

Year of Obtaining the MA Degree: 2000
Discipline(s): Philosophy
Issuing Institution: University of Miskolc, Faculty of Humanities, Miskolc

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Sola Scriptura Theological College BA in Bible teaching 2002
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Department of General Humanities
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Sola Scriptura Theological College
Previous Position Held: College Associate Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

[Selbstbesinnung] of the factual human being;
History of (German) Philosophy and Theology in the 19-20th Century;
Bible; Hermeneutics

Membership in Research Groups and Projects

OTKA K 100922 „Heidegger and the National Socialism – Philosophical Approaches” (2012-2016)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Mother tongue
German C1
English B2
New Testament Greek Final Exam (Lutheran Theological University)
Old Testament Hebrew Final Exam (Lutheran Theological University)

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 Hungarian Philosophical Society  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
03-05
2006
Institut für Philosophie, Universität Wien ÖAD – Research Scholarship
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

mtmt


Monographs

A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. /Hermeneutikai Füzetek 35./ Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2013 (64 oldal)
(Recenzió: Jorsits Attila 2013. június 13. http://www.teologiablog.hu/a-leleplezo-ige/)

Páli levelek. Részletek írásmagyarázata. Spalding Alapítvány – Sola Scriptura Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszék, Budapest 2012 (173 oldal)

Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest 2010 (176 oldal)
(Recenzió: Szegedi Nóra: Platón, Kant és a Logikai vizsgálódások. Varga Péter – Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások. Horváth Orsolya: Az öneszmélés fenomenológiája. Ullmann Tamás: A láthatatlan forma. Aspecto. Filozófiai folyóirat. 2011. III. évfolyam/I. szám: Illúzió. 225-242.)

Edited Books and Journals

Vallástudományi Szemle főszerkesztő-helyettes 2016-tól

Szerk. (Csepregi Zoltánnal közösen): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. (543 oldal)

Chapters in Books

“The Political Theology of Witnessing: The Canaanite Woman and Kierkegaard’s Tax-Collector”. In Dennis Vanden Auweele–Miklós Vassányi (ed.): Past and Present Political Theology. Expanding the Canon. Routledge, Oxford, 2020. 94–110.

„A keresztény gondolkodás fordulata: Luther Heidelbergi disputációja Heidegger filozófiájának kontextusában”. In Horváth Emőke–Sarnyai Csaba Máté–Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Tanulmánygyűjtemény Sághy Mariann emlékének. Kairosz, Budapest, 2020. 93–106.

“Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign.” In Anikó Daróczi–Enikő Sepsi–Miklós Vassányi (ed.): Initiation into the Mysteries. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary–L’Harmattan, Budapest–Paris, 2020. 242 – 250.

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform” In Sárkány Péter, Schwendtner Tibor (szerk.): A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 11–21.

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon Heidegger vallásfenomenológiai elemzései alapján” In Hubai Péter (szerk.): Az igaz vallás. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2018. 268-275.

„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete” In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szellem korrumpálása? A VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai, Pro Philosophia Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018. 129-144.
 
„»A lét ujjongása«. Heidegger és az utolsó isten.” In Kendeffy Gábor–Vassányi Miklós (szerk.): Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2017. 520-545.
 
„»Ne szóljunk? Szóljunk? Mit mondjunk?« Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” In Schwendtner Tibor (szerk.): Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések. L’Harmattan, Budapest, 2016. 165-178.

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” In Gedő Éva–Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. L’Harmattan, Budapest, 2016. 153-167. (másodközlés)
 
„Szó utáni sóvárgás, avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.)” In Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest, 2016. 165-176.
 
(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 11-35.
 
„A Logosz dallama. János evangéliuma prológusáról másképp.” In Tóth Sára – Kókai Nagy Viktor et al. (szerk.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. KRE–L’Harmattan, Budapest, 2015. 57-69.
 
„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” In Tonhaizer Tibor (szerk.): Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2015. 31-39.
 
„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. In Hubai Péter (szerk.): Bűn-vallás és kegyelem – Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2014. 199-211.
 
„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” In Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Luther–Kálvin–Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2014. 66-70.
 
„A transzcendentális fenomenológia és a hétköznapiság.” In Varga Péter András, Zuh Deodáth (szerk.): Kortársunk, Husserl. Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2013. 135-142.
 
„A nem-értés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban.” In Hubai Péter, Majsai Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010. 111-121.


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„Vád alá vont világ. Előszó Bultmann 1938. május 15-ei prédikációjához.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 36–39.
 
„A veszélyes ember. Bevezetés Bultmann 1936. június 7-ei prédikációjához”. Theologiai Szemle 2018/2. 113-114.
 
„Vallási élmény és nemi vágy. Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal.” Vallástudományi Szemle 2017/1. 49-59.

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 2)” Orpheus Noster 2017/1. 67-76.

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről.” Credo. Evangélikus Folyóirat 2016/3-4. 5-11.
 
„Belépő”. Vallástudományi Szemle 2016/2. 5-6. (esszé)
 
„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 1)” Orpheus Noster 2016/3. 125-137.

„Gondolatok dölyfről és alázatról.” Adventista Szemle 2014/2. 7-8. (esszé)

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Theologiai Szemle 2014/1. 9-15.

„Az identitásféltés mint a megértés akadálya István történetében.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/1. 13-21. (másodközlés)

„Kassák Lajos hat mondata és a szakrális művészet”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/4. 24-27.

„A nemzetiszocializmus mint politikai vallás”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/2. 10-28.

„A pásztor mint messiási előkép az Ószövetségben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/4. 16-29.

„Jól értjük az isteni szót? A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Credo. Evangélikus Folyóirat. 2011/3. 5-9.

„»Én vagyok a világ világossága«. 2. rész: Jn 9,1-41 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/3. 10-19.

„»Én vagyok a világ világossága«. 1. rész: Jn 8,12-59 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/2. 15-25.

„»Én vagyok az élet kenyere«. Jn 6,22-71 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/1. 6-16.

„»Én vagyok a feltámadás és az élet.« Jn 11,1-54 írásmagyarázata”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2009/3. 8-16.

„János evangéliuma szerzőségi kérdése”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/3. 10-17.

„Bevezetés a páli levelek krisztológiájába”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/2. 5-10.

„Pálfordulás? A Pál megtéréséről szóló bibliai beszámolók vizsgálata”. Sola Scriptura 2008/1. 4-9.

„Miként válhat Isten filozófiai témává? Az abszolútum problémája Husserl gondolkodásában.” Sola Scriptura 2007/3. 43-48.

„A transzcendentális fenomenológia mint észtudomány Husserl késői filozófiájában”. („Metafizika, ész, nyelv – kritikai perspektívák” Konferencia - Eötvös Loránd Tudományegyetem 2004) www.filokonf.uw.hu

„Európaizálás és multikulturalitás Husserl késői filozófiájában”. Magyar Filozófiai Szemle 2002/4. 405-420.

„Kierkegaard egyházkritikája”. Sola Scriptura 2000/3-4. 42-45.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)


Book Reviews

„Bibliai hermeneutika és interdiszciplinaritás. Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2016. 327 oldal” (Recenzió). Credo. Evangélikus folyóirat. 2017/1-2. 123-124.

„Ateizmus és vallási megújulás. Alister McGrath: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/2. 34-37.

„»Hozzád fordul minden gondolatunk...« Soren Kierkegaard: Imák” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/1. 36-37.

„Nélkülözhetetlen segédeszköz. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2010/4. 40-41.

„D. A. Carson, Douglas J. Moo: Bevezetés az Újszövetségbe” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/4. 43-44.

Translations

(Falusi Dórával, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1938. május 15-én.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 40–49.

(Dalotti Márkkal, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1936. június 7-én”. Theologiai Szemle 2018/2. 114-119.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délelőttjére (részlet).” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 318-319.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délutánjára.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 320-326.

Creative Writing


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)


Discography


Organisation of Conferences


Academic and public Appearances (Live and Electronic)

„Racism and totalitarianism as a political religion.” 2019. November 14th-16th. International Holocaust Conference: Silence, Speech, Memory, Message, Reconciliation – After 75 years, Halle-Wittenberg, Germany, Martin Luther University

„Szabadságra lettünk elhívva”. A szabadság mint folytonos újjászületés Luther első Galata kommentárjában. 2019. október 18. Vallás és megújulás. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, Magyar Nemzeti Múzeum

„Éberlét és deteologizálás”. 2019. április 17-18. Az élet aspektusai. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófiai Intézet

„Végesség, igazság, paradoxon – Heidegger Luther-kritikája.” 2018. október 4-5. Közelítések az igazsághoz. Debrecen, Debreceni Egyetem Filozófia Intézete, MTA BTK Filozófia Intézete Hermeneutikai és Vallásfilozófiai Kutatócsoportja
 
„A Heidelbergi disputáció 500 éves öröksége: Az ember a kereszt előtt.” 2018. május 24. A reformáció öröksége–2018, Budapest, Magyarországi Luther Szövetség, Evangélikus Országos Gyűjtemény
 
„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete”. 2018. február 24. VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia: A szellem korrumpálása? A tudomány, a tudományos publikációk és az értelmiségi szerepek piacosítása. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem
 
„A heidelbergi disputa 500 éves évfordulójára”. 2018. február 2-4. Luther-konferencia. Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

„A keresztény gondolkodás fordulata Luther Heidelbergi disputációjában”. 2017. október 13. Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. Budapest, Nemzeti Múzeum, Magyar Történeti Társulat Egyháztörténeti Tagozat

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform”. 2017. június 1-2. Nevelésfilozófiai paradigmák. A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem

„Luther, Heidegger és a halál. Luther tapasztalat-teológiájának jelentősége a Lét és idő számára”. 2017. május 11-12. Halál, sors, önazonosság. Heidegger és a Lét és idő 90 éve. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon és a vallási türelem”. 2017. április 29-május 1. Az igaz vallás. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola Vallástudományi Intézet
 
„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről”. 2016. október 14-15. „Purum et immundum.” Vallástudományi konferencia a tisztaságról és tisztátalanságról. Budapest, ELTE BTK Vallástudományi Központ
 
„Heidegger és a megtérés mint egzisztenciatörés fenomenológiai hozzáférhetősége”. 2016. szeptember 22-23. Budapest, ELTE BTK Filozófia Intézet évnyitó konferencia
 
„Vallásos élmény és nemi ösztön – Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal”. Erósz és alteritás. 2016. március 24-25. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet
 
„Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign”. Initiation into the Mysteries (international conference). 20-21st November, 2015. Budapest, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
 
„A magyarországi adventista közösségek bibliaolvasási gyakorlatáról”. A bibliaolvasás gyakorlata ma. 2015. október 22-23. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliateológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat
 
„Szó utáni sóvárgás avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.).” Áldozat. Vallástudományi szümposzion. 2015. május 1-3. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 
„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” Keresztény egyetemesség és nemzettudat (nemzetközi konferencia). 2015. április 12-15. Budapest, Adventista Teológiai Főiskola
 
„A teológia mint kritika. Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia. 2014. november 27-28. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszék, Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága
 
„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” Biblia-olvasás és Biblia-fordítások a mai Magyarországon. 2013. április 2–3. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliai Teológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat
 
„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. 2012. november 30–december 1. Miskolc, Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság
 
„A »gerjedező szív« Lukács evangéliuma 24. fejezetében.” A Sola Scriptura Teológiai Főiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest
 
„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. Bűn-vallás és kegyelem – vallástudományi szümposzion. 2012. március 16-18. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 
„A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Miskolc, 2011. május 14. és Budapest, 2011. június 19.
 
Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány c. kurzus meghívott előadója, Protestáns Szakkollégium, Budapest, 2011. március 30.
 
„Mi köze a transzcendentális fenomenológiának a természetességhez?” – Konferencia Edmund Husserl munkásságáról a filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából 2009. december 17-18. Budapest, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék, MTA Filozófiai Kutatóintézet, Német–Magyar Filozófiai Társaság, Magyar Fenomenológiai Egyesület
 
„Becsaphatjuk-e önmagunkat? Jézus beszélgetéseinek bizonyságtétele” – Biblia-konferencia 2009. június 13. Győr, 2009. szeptember 19. Balatonfüred, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
 
„A nemértés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban” – „A te könyvedbe mind ezek béirattak…” Szümposzion a Bibliáról 2009. május 28-29. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 
„Vallási vagy filozófiai szerző? Kierkegaard életművének lehetséges megközelítéseiről” – A Biblia és az emberi gondolkodás 2008. május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológia Tanszék
 
„A transzcendentális fenomenológia mint észtudomány Husserl késői filozófiájában” - Metafizika, ész, nyelv - kritikai perspektívák 2004. szeptember 23-25. Budapest, ELTE BTK Filozófiai Intézet, MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube