Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2024-01-12

Horváth Orsolya

mtmt

Cím: Dr. habil.
Nem: nő
Születési év: 1976
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2008
Tudományág: Filozófia (fenomenológia)
Disszertáció címe: Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2013
Tudományág(ak): Teológia (biblikus szakirány)
Oklevelet kiállító intézmény: Evangélikus Hittudományi Egyetem

MA-fokozat megszerzésének éve: 2009
Tudományág(ak): Német nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-fokozat megszerzésének éve: 2000
Tudományág(ak): Filozófia
Oklevelet kiállító intézmény: ME BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Evangélikus Hittudományi Egyetem Habilitáció (Rendszeres teológia) 2021
Sola Scriptura Teológiai Főiskola Bibliaoktató (BA) 2002
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Újszövetségi Teológiai Tanszék
Beosztás: Főiskolai docens

Kutatási és oktatási szakterületek

A konkrét ember öneszmélése; a végesség és a túlnan kapcsolata; a végesség meghaladásának lehetőségei.

19-20. századi (német) filozófia és teológia és forrásaik.

Oktatási terület: 19-20. századi filozófia- és teológiatörténet (Filozófiatörténet; Részletes filozófiatörténet 4. - Kant és a Kant utáni filozófia; Bevezetés a filozófiába; A keresztény egyházak teológiája a jelenkorban; Jelenkori vallásfilozófiai témák; Fenomenológia; Vallásfilozófia; Vallásfenomenológia - A szent; Filozófiai ateizmus és valláskritika a modernitásban; A nemzetiszocializmus mint politikai vallás; Hit, egzisztencia, történelem - Kierkegaard és Hegel; Bűn, halál, lelkiismeret és isten a modern filozófiában), Bibliaismeret és hermeneutika

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2020-2022-2024    „A protestáns fundamentalizmus történeti és hermeneutikai megközelítései” kutatócsoport KRE BTK
2015-től        Hermeneutikai Kutatóközpont Kutatócsoport KRE BTK
2012-2016    OTKA K 100922 „Heidegger és a nemzetiszocializmus – filozófiai megközelítések”


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2018-tól Filozófia specializáció (Szabadbölcsészet BA) szakirányfelelős
 2024 Filozófia mesterszak szakalapító (Boros Gáborral és Vassányi Miklóssal közösen)
 2024-2026 NKFIH-OTKA Kultúra Zsűri, tag
 2021-től Vallástudományi Szemle szerkesztőbizottsági tag
 2016-2021 Vallástudományi Szemle főszerkesztő-helyettes

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német felsőfok
Angol középfok
Újszövetségi görög (egyetemi zárószigorlat)
Ószövetségi héber (egyetemi zárószigorlat)
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
 Nívódíj  Magyar Filozófiai Társaság  2022
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
 Magyar Filozófiai Társaság  tag
 Magyar Fenomenológiai Egyesület  tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2006-03-05 Institut für Philosophie, Universität Wien ÖAD – kutatóút
 2020-09 Institut für Philosophie, Universität Wien ÖAD – kutatóút
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
 Enesey Diána Dorisz, ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Az egzisztencia lehetőségei Kierkegaard-nál és Heideggernél folyamatban
 Pallós Áron Domokos, DE Humán Tudományok Doktori Iskola Jaspers, Gadamer, Agamben és Han társadalomkritikája folyamatban
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

 Horváth Dávid, ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola

 A hasonlóság titkos forradalma Martin Heidegger filozófiájában – Philoanalitikus-hermeneutikai vizsgálódás  2023
     
     
     

 

Publikációs lista

mtmt

 

Monográfiák

Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest, 2022. (188 oldal) https://harmattan.hu/inspiraciok-es-ellentetek-filozofiai-es-teologiai-gondolkodas-kozott-2662

A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. /Hermeneutikai Füzetek 35./ Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2013 (64 oldal)
http://www.teologiablog.hu/a-leleplezo-ige/)

Páli levelek. Részletek írásmagyarázata. Spalding Alapítvány – Sola Scriptura Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszék, Budapest 2012 (173 oldal)

Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest 2010 (176 oldal)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Vallástudományi Szemle főszerkesztő-helyettes 2016 és 2021 között

[Forráskiadás] Szerk. (Csepregi Zoltánnal és Krähling Edittel közösen): Luther Válogatott Művei 9. A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, 2020. (787 oldal)

[Forráskiadás] Szerk. (Csepregi Zoltánnal közösen): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. (543 oldal)

Könyvfejezetek

Válasz és viszontválasz Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson és a liberalizmuson című írására. In Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról. L’Harmattan, Budapest, 2023. 76-77. 79. (tudományos esszé)

Heidegger emberlétről való felfogásának radikalitása és ennek gyökerei: az 1924-es Luther-referátum. In Loboczky János–Torma Anita–Vermes Katalin (szerk.): Tudomány és megértés. Schwendtner Tibor 60. születésnapjára. Líceum Kiadó, Eger, 2022. 49–62.

(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya, Krähling Edit (szerk.): Luther Válogatott Művei 9. A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, 2020. 9–16.

„Bevezetés Luther első Galata levél-kommentárjához.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya, Krähling Edit (szerk.): Luther Válogatott Művei 9. A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, 2020. 521–526.

“The Political Theology of Witnessing: The Canaanite Woman and Kierkegaard’s Tax-Collector”. In Dennis Vanden Auweele–Miklós Vassányi (ed.): Past and Present Political Theology. Expanding the Canon. Routledge, Oxford, 2020. 94–110.

„A keresztény gondolkodás fordulata: Luther Heidelbergi disputációja Heidegger filozófiájának kontextusában”. In Horváth Emőke–Sarnyai Csaba Máté–Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Tanulmánygyűjtemény Sághy Mariann emlékének. Kairosz, Budapest, 2020. 93–106.

“Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign.” In Anikó Daróczi–Enikő Sepsi–Miklós Vassányi (ed.): Initiation into the Mysteries. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary–L’Harmattan, Budapest–Paris, 2020. 242 – 250.

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform” In Sárkány Péter, Schwendtner Tibor (szerk.): A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 11–21.

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon Heidegger vallásfenomenológiai elemzései alapján” In Hubai Péter (szerk.): Az igaz vallás. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2018. 268-275.

„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete” In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szellem korrumpálása? A VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai, Pro Philosophia Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018. 129-144.

„»A lét ujjongása«. Heidegger és az utolsó isten.” In Kendeffy Gábor–Vassányi Miklós (szerk.): Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2017. 520-545.

„»Ne szóljunk? Szóljunk? Mit mondjunk?« Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” In Schwendtner Tibor (szerk.): Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések. L’Harmattan, Budapest, 2016. 165-178.

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” In Gedő Éva–Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. L’Harmattan, Budapest, 2016. 153-167. (másodközlés)

„Szó utáni sóvárgás, avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.)” In Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest, 2016. 165-176.

(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 11-35.

„A Logosz dallama. János evangéliuma prológusáról másképp.” In Tóth Sára – Kókai Nagy Viktor et al. (szerk.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. KRE–L’Harmattan, Budapest, 2015. 57-69.

„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” In Tonhaizer Tibor (szerk.): Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2015. 31-39.

„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. In Hubai Péter (szerk.): Bűn-vallás és kegyelem – Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2014. 199-211.

„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” In Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Luther–Kálvin–Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2014. 66-70.

„A transzcendentális fenomenológia és a hétköznapiság.” In Varga Péter András, Zuh Deodáth (szerk.): Kortársunk, Husserl. Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2013. 135-142.

„A nem-értés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban.” In Hubai Péter, Majsai Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010. 111-121.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Világgá váló nő. A nő mint kitüntetett módon filozófiai lény. Helikon Irodalomtudományi Folyóirat 69 (2), 2023. 330–341.

Bűnvallás és önismeret. Előszó Bultmann 1940. augusztus 4-ei prédikációjához. Lelkipásztor. Evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/8-9. 287–288.

Mi a fundamentalizmus? James Barr fundamentalizmusfogalmának távlatai és buktatói. Credo. Evangélikus folyóirat. 2023/1. 88–95.

Hármas valóságszerkezet Luthernél A lelkészek szolgálatba állítása (1523) című irat alapján. Lelkipásztor. Evangélikus teológiai szakfolyóirat 2022/10. 362–367.

„Vád alá vont világ. Előszó Bultmann 1938. május 15-ei prédikációjához.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 36–39.

„A veszélyes ember. Bevezetés Bultmann 1936. június 7-ei prédikációjához”. Theologiai Szemle 2018/2. 113-114.

„Vallási élmény és nemi vágy. Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal.” Vallástudományi Szemle 2017/1. 49-59.

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 2)” Orpheus Noster 2017/1. 67-76.

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről.” Credo. Evangélikus Folyóirat 2016/3-4. 5-11.

„Belépő”. Vallástudományi Szemle 2016/2. 5-6. (esszé)

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 1)” Orpheus Noster 2016/3. 125-137.

„Gondolatok dölyfről és alázatról.” Adventista Szemle 2014/2. 7-8. (esszé)

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Theologiai Szemle 2014/1. 9-15.

„Az identitásféltés mint a megértés akadálya István történetében.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/1. 13-21. (másodközlés)

„Kassák Lajos hat mondata és a szakrális művészet”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/4. 24-27.

„A nemzetiszocializmus mint politikai vallás”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/2. 10-28.

„A pásztor mint messiási előkép az Ószövetségben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/4. 16-29.

„Jól értjük az isteni szót? A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Credo. Evangélikus Folyóirat. 2011/3. 5-9.

„»Én vagyok a világ világossága«. 2. rész: Jn 9,1-41 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/3. 10-19.

„»Én vagyok a világ világossága«. 1. rész: Jn 8,12-59 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/2. 15-25.

„»Én vagyok az élet kenyere«. Jn 6,22-71 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/1. 6-16.

„»Én vagyok a feltámadás és az élet.« Jn 11,1-54 írásmagyarázata”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2009/3. 8-16.

„János evangéliuma szerzőségi kérdése”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/3. 10-17.

„Bevezetés a páli levelek krisztológiájába”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/2. 5-10.

„Pálfordulás? A Pál megtéréséről szóló bibliai beszámolók vizsgálata”. Sola Scriptura 2008/1. 4-9.

„Miként válhat Isten filozófiai témává? Az abszolútum problémája Husserl gondolkodásában.” Sola Scriptura 2007/3. 43-48.

„Európaizálás és multikulturalitás Husserl késői filozófiájában”. Magyar Filozófiai Szemle 2002/4. 405-420.

„Kierkegaard egyházkritikája”. Sola Scriptura 2000/3-4. 42-45.

Konferenciaközlemények

Recenziók

„Feltárulások és elrejtőzések. Fabiny Tibor: Isten maszkjai. Luther olvasása közben. L’Harmattan, Budapest, 2021. (325 oldal)” (Recenzió). Credo. Evangélikus folyóirat. 2022/1. 99-101.

„Bibliai hermeneutika és interdiszciplinaritás. Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2016. 327 oldal” (Recenzió). Credo. Evangélikus folyóirat. 2017/1-2. 123-124.

Ateizmus és vallási megújulás. Alister McGrath: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/2. 34-37.

„»Hozzád fordul minden gondolatunk...« Soren Kierkegaard: Imák” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/1. 36-37.

„Nélkülözhetetlen segédeszköz. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2010/4. 40-41.

„D. A. Carson, Douglas J. Moo: Bevezetés az Újszövetségbe” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/4. 43-44.

Fordítások

(Enesey Diánával, Nehéz Fruzsinával, Németh Barbarával, Thuswohl Tábitával, Veres Ábellel közösen:) Rudolf Bultmann: Prédikáció 1940. augusztus 4-én. Lelkipásztor. Evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/8-9. 288–293.

(Falusi Dórával, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1938. május 15-én.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 40–49.

(Dalotti Márkkal, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1936. június 7-én”. Theologiai Szemle 2018/2. 114-119.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délelőttjére (részlet).” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 318-319.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délutánjára.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 320-326.


Szépirodalmi alkotások

Film és multimédia

Diszkográfia

Konferenciaszervezés


Nyilvános megjelenések

„Sokkal inkább a világot veszítettük el, mint egy istent.” Deleuze Kierkegaard-ról. Előadás az UNESCO Filozófia Világnapján a Magyar Filozófiai Társaság díjátadó ünnepségén 2023. november 16. Kossuth Klub, Budapest

Önértelmezés a másikon. Heidegger Lutherről 1961-ben. Személyes azonosság, narrativitás, emlékezet. 2023. október 19-20. ELTE BTK Filozófia Intézet tanévnyitó konferencia

„Határ és politikum Agamben nyomán”. A politikum fenomenológiája. (plenáris) 2023. május 30-június 1. Magyar Fenomenológiai Egyesület – ELTE BTK Filozófia Intézet

„James Barr fundamentalizmus fogalmának távlatai és buktatói”. A protestáns fundamentalizmus hermeneutikai kérdései-kutatócsoport műhelykonferenciája. 2022. december 1.

„Az egyház önértelmezése politikai határhelyzetben – Gondolatok a protestáns teológia példáján a náci Németországban”. 2022. november 11. Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig. Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata – KRE BTK

„Jézus és a csönd hermeneutikája”. 2022. április 22. Ki ez az Emberfia?–konferencia, Budapest, KRE BTK

„A nő és a filozofálás – Egy női ismeretelmélet igénye”. 2022. március 24-25. Létezik-e női filozófia? A Magyar Filozófiai Társaság konferenciája. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont

„Filozófia és teológia megkülönböztetésének szükségességéről és nehézségeiről – Esettanulmány Heidegger Lutherhez való viszonyáról.” 2021. november 19. A keresztény filozófia fogalma. Budapest, PPKE HTK és Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont

„Faith as a hermeneutical borderline situation: Kierkegaard about the sacrifice of Abraham.” Habilitációs előadás. 2021. november 5. Evangélikus Hittudományi Egyetem

„Miért lelkesedik Rudolf Otto Lutherért a vallási élményt kutató fenomenológiájában?” Habilitációs előadás. 2021. november 5. Evangélikus Hittudományi Egyetem

„Filozófiai evidencia és vallási evidencia”. 2021. szeptember 23. Szabadbölcsész Disputák, KRE BTK

„A transzcendentális beállítódásváltás dicsérete: Husserl és Deleuze a filozófia immanenciájáról és a teológia kihívásáról.” (plenáris) 2021. május 20-21. Epokhé és redukció. Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet (online)

„Racism and totalitarianism as a political religion.” 2019. November 14th-16th. International Holocaust Conference: Silence, Speech, Memory, Message, Reconciliation – After 75 years, Halle-Wittenberg, Germany, Martin Luther University

„Szabadságra lettünk elhívva”. A szabadság mint folytonos újjászületés Luther első Galata kommentárjában. 2019. október 18. Vallás és megújulás. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, Magyar Nemzeti Múzeum

„Éberlét és deteologizálás”. 2019. április 17-18. Az élet aspektusai. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófiai Intézet

„Végesség, igazság, paradoxon – Heidegger Luther-kritikája.” 2018. október 4-5. Közelítések az igazsághoz. Debrecen, Debreceni Egyetem Filozófia Intézete, MTA BTK Filozófia Intézete Hermeneutikai és Vallásfilozófiai Kutatócsoportja

„A Heidelbergi disputáció 500 éves öröksége: Az ember a kereszt előtt.” 2018. május 24. A reformáció öröksége–2018, Budapest, Magyarországi Luther Szövetség, Evangélikus Országos Gyűjtemény

„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete”. 2018. február 24. VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia: A szellem korrumpálása? A tudomány, a tudományos publikációk és az értelmiségi szerepek piacosítása. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem

„A heidelbergi disputa 500 éves évfordulójára”. 2018. február 2-4. Luther-konferencia. Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

„A keresztény gondolkodás fordulata Luther Heidelbergi disputációjában”. 2017. október 13. Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. Budapest, Nemzeti Múzeum, Magyar Történeti Társulat Egyháztörténeti Tagozat

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform”. 2017. június 1-2. Nevelésfilozófiai paradigmák. A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem

„Luther, Heidegger és a halál. Luther tapasztalat-teológiájának jelentősége a Lét és idő számára”. 2017. május 11-12. Halál, sors, önazonosság. Heidegger és a Lét és idő 90 éve. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon és a vallási türelem”. 2017. április 29-május 1. Az igaz vallás. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola Vallástudományi Intézet

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről”. 2016. október 14-15. „Purum et immundum.” Vallástudományi konferencia a tisztaságról és tisztátalanságról. Budapest, ELTE BTK Vallástudományi Központ

„Heidegger és a megtérés mint egzisztenciatörés fenomenológiai hozzáférhetősége”. 2016. szeptember 22-23. Budapest, ELTE BTK Filozófia Intézet évnyitó konferencia

„Vallásos élmény és nemi ösztön – Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal”. Erósz és alteritás. 2016. március 24-25. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet

„Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign”. Initiation into the Mysteries (international conference). 20-21st November, 2015. Budapest, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

„A magyarországi adventista közösségek bibliaolvasási gyakorlatáról”. A bibliaolvasás gyakorlata ma. 2015. október 22-23. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliateológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat

„Szó utáni sóvárgás avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.).” Áldozat. Vallástudományi szümposzion. 2015. május 1-3. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” Keresztény egyetemesség és nemzettudat (nemzetközi konferencia). 2015. április 12-15. Budapest, Adventista Teológiai Főiskola

„A teológia mint kritika. Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia. 2014. november 27-28. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszék, Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága

„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” Biblia-olvasás és Biblia-fordítások a mai Magyarországon. 2013. április 2–3. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliai Teológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. 2012. november 30–december 1. Miskolc, Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság

„A »gerjedező szív« Lukács evangéliuma 24. fejezetében.” A Sola Scriptura Teológiai Főiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest

„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. Bűn-vallás és kegyelem – vallástudományi szümposzion. 2012. március 16-18. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Miskolc, 2011. május 14. és Budapest, 2011. június 19.

Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány c. kurzus meghívott előadója, Protestáns Szakkollégium, Budapest, 2011. március 30.

„Mi köze a transzcendentális fenomenológiának a természetességhez?” – Konferencia Edmund Husserl munkásságáról a filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából 2009. december 17-18. Budapest, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék, MTA Filozófiai Kutatóintézet, Német–Magyar Filozófiai Társaság, Magyar Fenomenológiai Egyesület

„Becsaphatjuk-e önmagunkat? Jézus beszélgetéseinek bizonyságtétele” – Biblia-konferencia 2009. június 13. Győr, 2009. szeptember 19. Balatonfüred, Sola Scriptura Teológiai Főiskola

„A nemértés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban” – „A te könyvedbe mind ezek béirattak…” Szümposzion a Bibliáról 2009. május 28-29. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„Vallási vagy filozófiai szerző? Kierkegaard életművének lehetséges megközelítéseiről” – A Biblia és az emberi gondolkodás 2008. május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológia Tanszék

„A transzcendentális fenomenológia mint észtudomány Husserl késői filozófiájában” - Metafizika, ész, nyelv - kritikai perspektívák 2004. szeptember 23-25. Budapest, ELTE BTK Filozófiai Intézet, MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport

Egyéb

Kelet Kávézó, Budapest, 2023. december 18. – Tímár Andrea–Radvánszky Anikó (szerk.): „Inklinációk.” Kortárs női [áthúzva] filozófiák. Helikon 69 (2), 2023. Kerekasztal-beszélgetés Tímár Andreával, Radvánszky Anikóval, Timár Eszterrel és Földes Györgyivel közösen

KRE BTK 2023. december 12. – Paul Ricoeur: Vallás, ateizmus, hit (Boros Gábor szerk.) – kerekasztal-beszélgetés Boros Gáborral és Mártonffy Marcellel közösen

Kerekasztal résztvevő Forczek Ákossal, Marosán Bence Péterrel, Schwendtner Tiborral és Szeiler Zsolttal: Mi dolga a filozófiának a vallással? KRE BTK, 2022. október 27.

Kerekasztal résztvevő Réz Annával, Széplaky Gerdával, Zvolenszky Zsófiával: Sophia, avagy mit keresnek a nők a filozófiában? Magyar Filozófiai Társaság, FUGA 2022. szeptember 29. https://youtu.be/RTmbuhivPVQ

Könyvbemutató: Evangélikus Országos Múzeum, 2021. június 18 – Fabiny Tibor: Isten maszkjai. Luther olvasása közben. L’Harmattan, Budapest, 2021.

Előadás: „A bűnértelmezés lehetőségei”. Fenomenológiai nyári egyetem, Badacsonyörs, 2019. július 1.

Kerekasztal résztvevő (Krekó Péterrel és Síklaki Istvánnal): A gyűlölet szeretete? Budapest, 2019. április 15, Egyház és társadalom, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, Magyar Pax Romana http://www.egyhazestarsadalom.hu/Esem%C3%A9nyek/a-gyulolet-szeretete/

Könyvbemutató: Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2016. Kossuth Klub, Budapest, 2017. június 6.

Opponens a Délkelet-Európa Kutatóközpont XXXIII. konferenciáján: Korlátozott racionalitás (Filozófia és etika), 2016. április 27, KRE-BTK (Herczegh Máté: Elme – agy – világ; Millei Emma: Etika a közigazgatásban. Az egyet nem értés morális lehetőségei; Szabó Ferenc: „Ember, egyszerűsíts!” Egy organikus Thoreau-kritika felé)

Magyar nyelvű szöveg gondozása: Briggs, Richard S.: Bölcs bibliaolvasás. Hogyan vegyük komolyan az Írást? Ford. Benke László. Hermeneutikai Füzetek 36. Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2015. (210 oldal)

Teológiai lektor és ajánlás Borbás Gabriella Dóra: A Biblia mint kommunikációs tankönyv című könyvéhez (Vince Kiadó, Budapest, 2013. [183 oldal])Orsolya Horváth

mtmt

Title: PhD, dr. habil.
Gender: F
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Philosophy (Phenomenology)
Title of Thesis: The Phenomenology of „Selbstbesinnung”.
The concept of phenomenological reduction in Husserl’s late philosophy
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2013
Discipline(s): Theology
Issuing Institution: Lutheran Theological University, Budapest

Year of Obtaining the MA Degree: 2009
Discipline(s): German Linguistics and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest

Year of Obtaining the MA Degree: 2000
Discipline(s): Philosophy
Issuing Institution: University of Miskolc, Faculty of Humanities, Miskolc

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Lutheran Theological University dr. habil. 2021
 Sola Scriptura Theological College  BA in Bible teaching  2002
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Department of General Humanities
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Sola Scriptura Theological College
Previous Position Held: College Associate Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

[Selbstbesinnung] of the factual human being;
History of (German) Philosophy and Theology in the 19-20th Century;
Bible; Hermeneutics

Membership in Research Groups and Projects

OTKA K 100922 „Heidegger and the National Socialism – Philosophical Approaches” (2012-2016)

Hermeneutical Approaches of Protestant Fundamentalism (KRE BTK 2020-2022-2024)

Member of Hermeneutical Research Group (KRE BTK 2015-)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
 2016-2021 Hungarian Review in Religious Studies (in Hungarian and in English) - Managing Editor
 2021- Member of the Editorial Board (Hungarian Review in Religious Studies)
 2018- Specialization in Philosophy (BA) - Curriculum supervisor
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Mother tongue
German C1
English B2
New Testament Greek Final Exam (Lutheran Theological University)
Old Testament Hebrew Final Exam (Lutheran Theological University)

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Award of Excellence  Hungarian Philosophical Society  2022
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
 Hungarian Philosophical Society  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
03-05
2006
Institut für Philosophie, Universität Wien ÖAD – Research Scholarship
 09-2020  Institut für Philosophie, Universität Wien  ÖAD – Research Scholarship
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

mtmt


Monographs

Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest, 2022. (188 oldal)
https://harmattan.hu/inspiraciok-es-ellentetek-filozofiai-es-teologiai-gondolkodas-kozott-2662

A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. /Hermeneutikai Füzetek 35./ Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2013 (64 oldal)
http://www.teologiablog.hu/a-leleplezo-ige/)

Páli levelek. Részletek írásmagyarázata. Spalding Alapítvány – Sola Scriptura Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszék, Budapest 2012 (173 oldal)

Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest 2010 (176 oldal)

Edited Books and Journals

Vallástudományi Szemle főszerkesztő-helyettes 2016-2021

[Forráskiadás] Szerk. (Csepregi Zoltánnal és Krähling Edittel közösen): Luther Válogatott Művei 9. A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, 2020. (787 oldal)

[Forráskiadás] Szerk. (Csepregi Zoltánnal közösen): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. (543 oldal)


Chapters in Books

Válasz és viszontválasz Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson és a liberalizmuson című írására. In Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról. L’Harmattan, Budapest, 2023. 76-77. 79. (tudományos esszé)

Heidegger emberlétről való felfogásának radikalitása és ennek gyökerei: az 1924-es Luther-referátum. In Loboczky János–Torma Anita–Vermes Katalin (szerk.): Tudomány és megértés. Schwendtner Tibor 60. születésnapjára. Líceum Kiadó, Eger, 2022. 49–62.

(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya, Krähling Edit (szerk.): Luther Válogatott Művei 9. A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, 2020. 9–16.

„Bevezetés Luther első Galata levél-kommentárjához.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya, Krähling Edit (szerk.): Luther Válogatott Művei 9. A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, 2020. 521–526.

“The Political Theology of Witnessing: The Canaanite Woman and Kierkegaard’s Tax-Collector”. In Dennis Vanden Auweele–Miklós Vassányi (ed.): Past and Present Political Theology. Expanding the Canon. Routledge, Oxford, 2020. 94–110.

„A keresztény gondolkodás fordulata: Luther Heidelbergi disputációja Heidegger filozófiájának kontextusában”. In Horváth Emőke–Sarnyai Csaba Máté–Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Tanulmánygyűjtemény Sághy Mariann emlékének. Kairosz, Budapest, 2020. 93–106.

“Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign.” In Anikó Daróczi–Enikő Sepsi–Miklós Vassányi (ed.): Initiation into the Mysteries. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary–L’Harmattan, Budapest–Paris, 2020. 242 – 250.

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform” In Sárkány Péter, Schwendtner Tibor (szerk.): A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 11–21.

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon Heidegger vallásfenomenológiai elemzései alapján” In Hubai Péter (szerk.): Az igaz vallás. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2018. 268-275.

„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete” In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szellem korrumpálása? A VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai, Pro Philosophia Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018. 129-144.

„»A lét ujjongása«. Heidegger és az utolsó isten.” In Kendeffy Gábor–Vassányi Miklós (szerk.): Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2017. 520-545.

„»Ne szóljunk? Szóljunk? Mit mondjunk?« Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” In Schwendtner Tibor (szerk.): Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések. L’Harmattan, Budapest, 2016. 165-178.

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” In Gedő Éva–Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. L’Harmattan, Budapest, 2016. 153-167. (másodközlés)

„Szó utáni sóvárgás, avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.)” In Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest, 2016. 165-176.

(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 11-35.

„A Logosz dallama. János evangéliuma prológusáról másképp.” In Tóth Sára – Kókai Nagy Viktor et al. (szerk.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. KRE–L’Harmattan, Budapest, 2015. 57-69.

„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” In Tonhaizer Tibor (szerk.): Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2015. 31-39.

„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. In Hubai Péter (szerk.): Bűn-vallás és kegyelem – Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2014. 199-211.

„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” In Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Luther–Kálvin–Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2014. 66-70.

„A transzcendentális fenomenológia és a hétköznapiság.” In Varga Péter András, Zuh Deodáth (szerk.): Kortársunk, Husserl. Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2013. 135-142.

„A nem-értés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban.” In Hubai Péter, Majsai Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010. 111-121.


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Világgá váló nő. A nő mint kitüntetett módon filozófiai lény. Helikon Irodalomtudományi Folyóirat 69 (2), 2023. 330–341.
 
Bűnvallás és önismeret. Előszó Bultmann 1940. augusztus 4-ei prédikációjához. Lelkipásztor. Evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/8-9. 287–288.
 
Mi a fundamentalizmus? James Barr fundamentalizmusfogalmának távlatai és buktatói. Credo. Evangélikus folyóirat. 2023/1. 88–95.
 
Hármas valóságszerkezet Luthernél A lelkészek szolgálatba állítása (1523) című irat alapján. Lelkipásztor. Evangélikus teológiai szakfolyóirat 2022/10. 362–367.
 
„Vád alá vont világ. Előszó Bultmann 1938. május 15-ei prédikációjához.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 36–39.

„A veszélyes ember. Bevezetés Bultmann 1936. június 7-ei prédikációjához”. Theologiai Szemle 2018/2. 113-114.

„Vallási élmény és nemi vágy. Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal.” Vallástudományi Szemle 2017/1. 49-59.

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 2)” Orpheus Noster 2017/1. 67-76.

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről.” Credo. Evangélikus Folyóirat 2016/3-4. 5-11.

„Belépő”. Vallástudományi Szemle 2016/2. 5-6. (esszé)

„Fiktion und Wirklichkeit in Thomas Bernhards Der Untergeher (Teil 1)” Orpheus Noster 2016/3. 125-137.

„Gondolatok dölyfről és alázatról.” Adventista Szemle 2014/2. 7-8. (esszé)

„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Theologiai Szemle 2014/1. 9-15.

„Az identitásféltés mint a megértés akadálya István történetében.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/1. 13-21. (másodközlés)

„Kassák Lajos hat mondata és a szakrális művészet”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/4. 24-27.

„A nemzetiszocializmus mint politikai vallás”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/2. 10-28.

„A pásztor mint messiási előkép az Ószövetségben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/4. 16-29.

„Jól értjük az isteni szót? A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Credo. Evangélikus Folyóirat. 2011/3. 5-9.

„»Én vagyok a világ világossága«. 2. rész: Jn 9,1-41 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/3. 10-19.

„»Én vagyok a világ világossága«. 1. rész: Jn 8,12-59 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/2. 15-25.

„»Én vagyok az élet kenyere«. Jn 6,22-71 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2011/1. 6-16.

„»Én vagyok a feltámadás és az élet.« Jn 11,1-54 írásmagyarázata”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2009/3. 8-16.

„János evangéliuma szerzőségi kérdése”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/3. 10-17.

„Bevezetés a páli levelek krisztológiájába”. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/2. 5-10.

„Pálfordulás? A Pál megtéréséről szóló bibliai beszámolók vizsgálata”. Sola Scriptura 2008/1. 4-9.

„Miként válhat Isten filozófiai témává? Az abszolútum problémája Husserl gondolkodásában.” Sola Scriptura 2007/3. 43-48.

„Európaizálás és multikulturalitás Husserl késői filozófiájában”. Magyar Filozófiai Szemle 2002/4. 405-420.

„Kierkegaard egyházkritikája”. Sola Scriptura 2000/3-4. 42-45.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)


Book Reviews

„Feltárulások és elrejtőzések. Fabiny Tibor: Isten maszkjai. Luther olvasása közben. L’Harmattan, Budapest, 2021. (325 oldal)” (Recenzió). Credo. Evangélikus folyóirat. 2022/1. 99-101.

„Bibliai hermeneutika és interdiszciplinaritás. Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2016. 327 oldal” (Recenzió). Credo. Evangélikus folyóirat. 2017/1-2. 123-124.

„Ateizmus és vallási megújulás. Alister McGrath: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2014/2. 34-37.

„»Hozzád fordul minden gondolatunk...« Soren Kierkegaard: Imák” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/1. 36-37.

„Nélkülözhetetlen segédeszköz. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2010/4. 40-41.

„D. A. Carson, Douglas J. Moo: Bevezetés az Újszövetségbe” (Recenzió). Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2008/4. 43-44.

Translations

(Enesey Diánával, Nehéz Fruzsinával, Németh Barbarával, Thuswohl Tábitával, Veres Ábellel közösen:) Rudolf Bultmann: Prédikáció 1940. augusztus 4-én. Lelkipásztor. Evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/8-9. 288–293.

(Falusi Dórával, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1938. május 15-én.” Vallástudományi Szemle 2019/2. 40–49.

(Dalotti Márkkal, Magyar Bálinttal, Pallós Áronnal, Uhri Bálinttal közösen:) Rudolf Bultmann: „Prédikáció 1936. június 7-én”. Theologiai Szemle 2018/2. 114-119.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délelőttjére (részlet).” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 318-319.

Martin Luther: „Prédikáció húsvétvasárnap délutánjára.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 320-326.

Creative Writing


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)


Discography


Organisation of Conferences


Academic and public Appearances (Live and Electronic)

„Sokkal inkább a világot veszítettük el, mint egy istent.” Deleuze Kierkegaard-ról. Előadás az UNESCO Filozófia Világnapján a Magyar Filozófiai Társaság díjátadó ünnepségén 2023. november 16. Kossuth Klub, Budapest

Önértelmezés a másikon. Heidegger Lutherről 1961-ben. Személyes azonosság, narrativitás, emlékezet. 2023. október 19-20. ELTE BTK Filozófia Intézet tanévnyitó konferencia

„Határ és politikum Agamben nyomán”. A politikum fenomenológiája. (plenáris) 2023. május 30-június 1. Magyar Fenomenológiai Egyesület – ELTE BTK Filozófia Intézet

„James Barr fundamentalizmus fogalmának távlatai és buktatói”. A protestáns fundamentalizmus hermeneutikai kérdései-kutatócsoport műhelykonferenciája. 2022. december 1.

„Az egyház önértelmezése politikai határhelyzetben – Gondolatok a protestáns teológia példáján a náci Németországban”. 2022. november 11. Egyház és hatalom viszonya az ókortól napjainkig. Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata – KRE BTK

„Jézus és a csönd hermeneutikája”. 2022. április 22. Ki ez az Emberfia?–konferencia, Budapest, KRE BTK

„A nő és a filozofálás – Egy női ismeretelmélet igénye”. 2022. március 24-25. Létezik-e női filozófia? A Magyar Filozófiai Társaság konferenciája. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont

„Filozófia és teológia megkülönböztetésének szükségességéről és nehézségeiről – Esettanulmány Heidegger Lutherhez való viszonyáról.” 2021. november 19. A keresztény filozófia fogalma. Budapest, PPKE HTK és Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont

„Faith as a hermeneutical borderline situation: Kierkegaard about the sacrifice of Abraham.” Habilitációs előadás. 2021. november 5. Evangélikus Hittudományi Egyetem

„Miért lelkesedik Rudolf Otto Lutherért a vallási élményt kutató fenomenológiájában?” Habilitációs előadás. 2021. november 5. Evangélikus Hittudományi Egyetem

„Filozófiai evidencia és vallási evidencia”. 2021. szeptember 23. Szabadbölcsész Disputák, KRE BTK

„A transzcendentális beállítódásváltás dicsérete: Husserl és Deleuze a filozófia immanenciájáról és a teológia kihívásáról.” (plenáris) 2021. május 20-21. Epokhé és redukció. Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet (online)

„Racism and totalitarianism as a political religion.” 2019. November 14th-16th. International Holocaust Conference: Silence, Speech, Memory, Message, Reconciliation – After 75 years, Halle-Wittenberg, Germany, Martin Luther University

„Szabadságra lettünk elhívva”. A szabadság mint folytonos újjászületés Luther első Galata kommentárjában. 2019. október 18. Vallás és megújulás. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, Magyar Nemzeti Múzeum

„Éberlét és deteologizálás”. 2019. április 17-18. Az élet aspektusai. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófiai Intézet

„Végesség, igazság, paradoxon – Heidegger Luther-kritikája.” 2018. október 4-5. Közelítések az igazsághoz. Debrecen, Debreceni Egyetem Filozófia Intézete, MTA BTK Filozófia Intézete Hermeneutikai és Vallásfilozófiai Kutatócsoportja
 
„A Heidelbergi disputáció 500 éves öröksége: Az ember a kereszt előtt.” 2018. május 24. A reformáció öröksége–2018, Budapest, Magyarországi Luther Szövetség, Evangélikus Országos Gyűjtemény
 
„Tartalomjegyzék vagy tartalom: Hegel és a filozófia mai helyzete”. 2018. február 24. VII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia: A szellem korrumpálása? A tudomány, a tudományos publikációk és az értelmiségi szerepek piacosítása. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem
 
„A heidelbergi disputa 500 éves évfordulójára”. 2018. február 2-4. Luther-konferencia. Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
 
„A keresztény gondolkodás fordulata Luther Heidelbergi disputációjában”. 2017. október 13. Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. Budapest, Nemzeti Múzeum, Magyar Történeti Társulat Egyháztörténeti Tagozat
 
„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform”. 2017. június 1-2. Nevelésfilozófiai paradigmák. A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Eger, Eszterházy Károly Egyetem
 
„Luther, Heidegger és a halál. Luther tapasztalat-teológiájának jelentősége a Lét és idő számára”. 2017. május 11-12. Halál, sors, önazonosság. Heidegger és a Lét és idő 90 éve. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet
 
„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon és a vallási türelem”. 2017. április 29-május 1. Az igaz vallás. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola Vallástudományi Intézet
 
„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről”. 2016. október 14-15. „Purum et immundum.” Vallástudományi konferencia a tisztaságról és tisztátalanságról. Budapest, ELTE BTK Vallástudományi Központ
 
„Heidegger és a megtérés mint egzisztenciatörés fenomenológiai hozzáférhetősége”. 2016. szeptember 22-23. Budapest, ELTE BTK Filozófia Intézet évnyitó konferencia
 
„Vallásos élmény és nemi ösztön – Rudolf Otto küzdelme az irracionálissal”. Erósz és alteritás. 2016. március 24-25. Budapest, Magyar Fenomenológiai Egyesület, ELTE BTK Filozófia Intézet
 
„Hermeneutical borderline situations – Kierkegaard and the compelling sign”. Initiation into the Mysteries (international conference). 20-21st November, 2015. Budapest, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
 
„A magyarországi adventista közösségek bibliaolvasási gyakorlatáról”. A bibliaolvasás gyakorlata ma. 2015. október 22-23. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliateológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat
 
„Szó utáni sóvárgás avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.).” Áldozat. Vallástudományi szümposzion. 2015. május 1-3. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 
„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” Keresztény egyetemesség és nemzettudat (nemzetközi konferencia). 2015. április 12-15. Budapest, Adventista Teológiai Főiskola
 
„A teológia mint kritika. Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában.” Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia. 2014. november 27-28. Eger, Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszék, Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága
 
„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” Biblia-olvasás és Biblia-fordítások a mai Magyarországon. 2013. április 2–3. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliai Teológiai Tanszék, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat
 
„Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok. 2012. november 30–december 1. Miskolc, Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság
 
„A »gerjedező szív« Lukács evangéliuma 24. fejezetében.” A Sola Scriptura Teológiai Főiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest
 
„Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen tanítványaival Lk 24. fejezetében”. Bűn-vallás és kegyelem – vallástudományi szümposzion. 2012. március 16-18. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 
„A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Miskolc, 2011. május 14. és Budapest, 2011. június 19.

Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány c. kurzus meghívott előadója, Protestáns Szakkollégium, Budapest, 2011. március 30.
 
„Mi köze a transzcendentális fenomenológiának a természetességhez?” – Konferencia Edmund Husserl munkásságáról a filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából 2009. december 17-18. Budapest, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék, MTA Filozófiai Kutatóintézet, Német–Magyar Filozófiai Társaság, Magyar Fenomenológiai Egyesület
 
„Becsaphatjuk-e önmagunkat? Jézus beszélgetéseinek bizonyságtétele” – Biblia-konferencia 2009. június 13. Győr, 2009. szeptember 19. Balatonfüred, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
 
„A nemértés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban” – „A te könyvedbe mind ezek béirattak…” Szümposzion a Bibliáról 2009. május 28-29. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola

„Vallási vagy filozófiai szerző? Kierkegaard életművének lehetséges megközelítéseiről” – A Biblia és az emberi gondolkodás 2008. május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológia Tanszék

„A transzcendentális fenomenológia mint észtudomány Husserl késői filozófiájában” - Metafizika, ész, nyelv - kritikai perspektívák 2004. szeptember 23-25. Budapest, ELTE BTK Filozófiai Intézet, MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin