Kódváltás a művészetekben - Dr. habil. Domokos Johanna

Kódváltás a művészetekben / Code-switching in Arts
 
A kortárs művészeti alkotásokban egyre gyakrabban megjelenő többnyelvűséget vizsgálja a "Kódváltás a művészetekben / Code-switching in arts " nevű interdiszciplináris kutatócsoport. Munkássága nemcsak az irodalom és dráma területén mutatkozó kódváltások nyelvészeti, pragmatikai, esztétikai, narratológia és intermediális vizsgáltaával foglalkozik, hanem kitér a színház, film, festészet és a multimédia területére is.

 

Kódváltás a művészetekben / Code-switching in Arts

Intézet: Intézetközi

Vezető: Dr. habil. Domokos Johanna

Létrejötte: 2022. szept. 1

Tagjai: 

Bethlenfalvy Ádám (KRE BTK munkavállaló)
Lovász Irén (KRE BTK munkavállaló)
Kovács Tímea (KRE BTK munkavállaló)
Mudriczki Judit (KRE BTK munkavállaló)
Nagy Judit (KRE BTK munkavállaló)
Fenyves Miklós (KRE BTK munkavállaló)
Prontvai Vera (KRE BTK munkavállaló)
Sepsi Enikő (KRE BTK munkavállaló)
Szabó Attila (KRE BTK munkavállaló)
Cseresnyési László (Külsős tag)
Dánél Móna (Külsős tag)
Oláh Tamás (Külsős tag)
Rácz Ráchel (Hallgató)
Ódor Klára (Hallgató)
Hámori Márton (Hallgató)
Jenei Kristóf (Hallgató)
Merkouris Mirella ((Hallgató)
 
Kortárs művészeti alkotásokban egyre gyakrabban, egyre bátrabban jelennek meg többnyelvű elemek. A mátrixnyelvbe beépülő egyéb nyelvi kódok latens jelenléte és expresszív váltásai a 21. század művészi nyelvezeteknek egyik jelentős esztétikai módozata. A jelen kutatócsoport nemzetközi szinten is jelentős úttörő munkát végez a jelenség formai kérdések vizsgálatán keresztül a stilisztikai, tematikai és funkcionális vonatkozások megvilágításában. Munkája bekapcsolódik a leginkább irodalom és dráma területén vizsgált művészi kódváltáskutatásba, miközben kiterjeszti kutatási területét az egyéb művészetek területén megnyilvánuló kódváltás vizsgálatára. A kódváltás formáinak vizsgálatához a szociolingvisztika kutatásterületén kifejlesztett fogalmi aparátusból indulunk ki. Mivel a kódváltás jelensége a művészi kommunikációban sokkal összetettebb mint a hétköznapi nyelvi kommunikációban, összetett terminológiai hálózatot építünk fel.
 
A kutatócsoport munka- és publikációs nyelve angol és magyar, ami által nemcsak nemzetközileg tesszük lehetővé munkánk eredményesebb recepcióját, hanem a terminológia és a témáról való értekezés magyar nyelven való művelésén is dolgozunk.

A kutatócsoport 2022-2024 között tevékenykedik, melynek eredménye két nemzetközi konferencia (Code-switching in arts 2022 okt., Multimodal code-switching/Multimodális kódváltás 2023 április) valamint négy önálló publikáció (Code-switching in arts, 2023, L’Harmattan/Károli, Literary code-switching and beyond, 2023, L’Harmattan/Károli, Többnyelvűség a kortárs művészetben, 2024, L’Harmattan/Károli, Multimodal code-switching, 2024/1 Orpheus Noster).

***

Multilingual elements appear more and more often in contemporary works of art. The latent presence and expressive combination of other language codes integrated into the matrix language is one of the significant aesthetic modes of the arts in the 21st century. The present research group carries out significant pioneering work by examining the formal issues of the phenomenon in connection to stylistic, thematic and functional aspects. While aesthetic code-switching is mostly investigated in the field of literature and drama, this research group expands the investigation of code-switching to all the fields of arts. To examine the forms of code switching, we start from the conceptual apparatus developed in the research field of sociolinguistics. Since the phenomenon of code switching in artistic communication is much more complex than in ordinary linguistic communication, we outline a complex terminological network.
 
The working and publication languages of the research group are English and Hungarian. The topics addressed include, but are not limited to:

• What factors determine multilingual authors’/artists’ language choices?
• How do multilingual authors/artists implement their own experiences and language reality/realities and repertoires in their works?
• How overt or covert (open or hidden) do the languages of the fictional worlds manifest in the piece of art? Do we have a multilingual narration of a multilingual story or not, if not, then why?
• How does code-switching manifest in literature, on stage and in films? What are the differences and the similarities?
• How can translation and/or synchronization/subtitles cope with multilingual stories?
• What kind of language policies function behind the production and reception of a multilingual work?
• How do language practices of different communication levels (non-fictional and fictional) influence each other?
• How do readers/viewers manage multilingual narratives and multimodal discourses?

The research group is active between 2022-2024. It delivers two international conferences (Code-switching in arts, Oct. 2022, Multimodal code-switching/Multimodals kódávals, April 2023) and four independent publications (Code-switching in arts, 2023, L'Harmattan/ Károli, Literary code-switching and beyond, 2023, L'Harmattan/Károli, Többnyelvűség a kortárs művészetben, 2024, L'Harmattan/Károli, Multimodal code-switching, 2024/1 Orpheus Noster).

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin