Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2017-09-01

Vassányi Miklós

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1966
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-1-483-2906

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2007
Tudományág: Filozófia
Disszertáció címe: Anima mundi. The Rise of the World Soul Theory in German Enlightenment and Early Romanticism, Examined with Respect to the Relation between the Finite and the Infinite. (Témavezető: Prof. Dr Martin Moors)
Oklevelet kiállító intézmény: Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1992
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Katholieke Universiteit Leuven MA in Philosophy 2004
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: egyetemi docens, tanszékvezető

Korábbi munkaadó: Katholieke Universiteit Leuven
Beosztás: tanársegéd (2005-2007)

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE BTK
Beosztás: TMB-ösztöndíjas (1992-1995)


Kutatási és oktatási szakterületek
Kora újkori és újkori filozófiatörténet (Spinoza, Locke, Leibniz, Diderot és Schelling)
Metafizika és vallásfilozófia
Korai bizánci teológia (Ál-Areopagita Szt. Dénes és Hitvalló Szt. Maximosz)
Johannes Scottus Eriugena
Azték, inka és inuit (eszkimó) vallástörténet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
OTKA-kutatócsoport K 101503 (2012-2015): „A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban,” vezető kutató

OTKA-kutatócsoport K 81278 (2010-2014): „Teológiai antropológia a patrisztikus korban,” társkutató


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2008 részvétel a Vallástudomány MA tantervének kidolgozásában
2012 Etika keresztény szempontból felsőfokú szakirányú továbbképzés tanterv-kidolgozásának koordinálása
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok C
francia felsőfok C
német felsőfok C
olasz felsőfok C
holland társalgás, önálló olvasás
spanyol társalgás, önálló olvasás
latin önálló olvasás
görög önálló olvasás
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Patrisztikai Társaság  
Central European Association for Canadian Studies (CEACS)  
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2009. április Katholieke Universiteit Leuven,
Filozófiai Intézet
Erasmus-vendégoktatás
2012. december Katholieke Universiteit Leuven,
Filozófiai Intézet
OTKA-kutatóút
2013. május Universidad de Salamanca, Facultad de Geografia y Historia Erasmus-vendégoktatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Horváth Gergő
ELTE Filozófiai Doktoriskola
Martin Heidegger és a pszichoanalízis.
A Dasein-analízis fenomenológiai dimenziói
 
Ágnes Huber
PPKE Doctoral
School in
Political Sciences
H. G. Wells és a XX. századi anti-utópiák  
Áron Bakos
Babes-Bolyai
University of
Cluj-Napoca
Írásbeliség és kolonializmus az inuit népeknél  
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Najbauer Noémi Mária ELTE Anglisztikai Doktoriskola „The Art of Salvation is but the Art of Memory:” Memory as Art and Devotion in the Sermons of John Donne 2010
Szántó Veronika
ELTE Filozófiai Doktoriskola
Radical Politics, Natural Philosophy, and Religion in 17th-Century England 2011
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Anima mundi. The Rise of the World Soul Theory in Modern German Philosophy. Dordrecht–Berlin: Springer Verlag 2011, series ‘International Archives of the History of Ideas’ (series editor: Professor Dr Sarah Hutton), ? 204. ISBN 978-90-481-8795-9.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Indigenous Perspectives of North America. Cambridge Scholars Publishers, Cambridge: 2014. Co-edition with J. Kenyeres, J. Nagy and E. Sepsi.

A spirituális közvetítő, co-edited with E. Sepsi and V. Voigt. Budapest: L’Harmattan, 2014.

Kapcsolatban – Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok, co-edited with J. Fülöp, Zs. Mirnics, and G. Kuhn, Budapest: L’Harmattan, 2014.

Studia Patrum 5-6 (yearbook of the Hungarian Association for Patristic Studies, Budapest). Assistant editor to Gy. Heidl and G. Kendeffy. Budapest: Szent István Társulat, 2012.

John Toland: Levelek Szerénához. (‘John Toland: Letters to Serena.’) Introductory study, translation into Hungarian, annotations and bibliography. Budapest: Áron Kiadó, 2011.

Áldozat és ima (“Sacrifice and Prayer”). Vallástudományi Kiskönyvtár (‘Library of Religious Studies,’ series of the Hungarian Association for Religious Studies), volume 5. Co-editor, with K. B. Hoppál and Zs. Szilágyi. Budapest: L’Harmattan, 2011.

Religio Academici. Essays On Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Co-editor, with P. Losonczy and A. Szigeti. Budapest: Akadémiai Kiadó (Kluwer), 2009.

Editor of Orpheus Noster (quarterly of the Institute of History of Károli University of the Reformed Church in Hungary, Budapest), September 2010–September 2013

Könyvfejezetek

“Arctic America through Medieval European Eyes: North-East America in the Old Icelandic Annals and Greenland Deeds.” Indigenous Perspectives of North America, Cambridge Scholars Publishers, Cambridge, 2014, 374-386.

“Religious Awe at the Origin of Eighteenth-Century Physico-Theology. A Historical and Systematic Study.” in M. F. Deckard–P. Losonczi, eds., Philosophy Begins in Wonder (Chapter 3), Wipf and Stock Publishers, Eugene (Oregon), 2009, 72-104.

“The Philosophical Foundation of Religious Toleration in Spinoza (TTP), Bayle (Commentaire philosophique) and Locke (Epistola de tolerantia).” in G. Frank, ed., Fragmenta Melanchthoniana Bd. 4, (Heidelberg–Ubstadt-Weiher–Basel: Verlag Regionalkultur, 2009), 85–96.

“Holy Spirit or Universal Soul? Faith in Conflict with Reason in Giordano Bruno’s Theology.” in P. Losonczy–A. Szigeti–M. Vassányi, eds., Religio Academici. Essays On Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Budapest: Akadémiai Kiadó (Kluwer), March 2009, 65–83.

“The Reasonableness of Christianity as an Antidote Against Atheism, Deism and Sectarianism. A Philosophical Study Concerning Locke’s Concept of ‘Reason’ and ‘Reasonableness’ as Applied in Theology.” in P. Losonczy–G. Xeravits, eds., Reflecting Diversity: Historical and Thematical Perspectives in the Jewish and Christian Tradition (Schnittpunkte–Intersections, Bd. 1), LIT Verlag, Münster-Wien-London, 2007, 101–127.

“The Depth of the Heart—‘even if a bit tumultuous.’ On Compassion and Erotic Love in Diderot’s Ethics.” in G. Boros-H. De Dijn-M. Moors, eds., The Concept of Love in Seventeenth and Eighteenth Century Philosophy, Leuven-Budapest: Universitaire Pers Leuven-ELTE University Press, 2007, 205-225.

“A Gyűrűk Ura mint ‘szürkén vázolt’ megváltásteológia.” (‘The Lord of the Rings as a Draft of a Theology of Redemption.’). in J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs (‘J. R. R. Tolkien – Phantasy and Morality’). A Magyar Tolkien Társaság jubileumi tanulmánykötete. Budapest: Magyar Tolkien Társaság, 2012, 237-243.

“Az inka emberáldozat a Napisten kultuszában.” (‘Human Sacrifice in the Inca Cult of the Sun God.’) in Áldozat és ima (“Sacrifice and Prayer”), Vallástudományi Kiskönyvtár 5 (‘Library of Religious Studies,’ series of the Hungarian Association for Religious Studies), vol. 5, Budapest, 2011, pp. 104-123.

“Capac Hocha. Az inka gyermekáldozat vallási, politikai, régészeti és nyelvészeti aspektusai.” (‘Capac Hocha. Religious, Political, Archaeological and Linguistic Aspects of the Inca Sacrifice of Children.’) Áldozat és ima (“Sacrifice and Prayer”), Vallástudományi Kiskönyvtár 5 (‘Library of Religious Studies,’ series of the Hungarian Association for Religious Studies), vol. 5, Budapest, 2011, pp. 124-141.

Cikkek tudományos folyóiratokban

“Az első beszámoló a grönlandi inuit vallásról: Hans Egede Grönland-monográfiája (1741).” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia.” (‘The First Report on Greenland Inuit Religion: Hans Egede’s Greenland Monography [1741].’) Vallástudományi Szemle, 2014/1, 69-82.

“Az első rendszeres leírás az inuit sámánságról: Hans Egede Gröndland-monográfiája (1741).” (‘The First Systematic Description of Inuit Shamanism: Hans Egede’s Greenland Monography [1741].’) in A spirituális közvetítő (‘The Spiritual Mediator’), Budapest: L’Harmattan, 2014, 164-174.

“Hitvalló Szt. Maximos teológiája a Miatyánk rövid magyarázata alapján.” (‘The Theology of St Maximus the Confessor on the Basis of His Explanation of the Lord’s Prayer.’) Kapcsolatban – Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok (‘Getting Connected – A Collection of Studies in Psychology and Philology.’), ed. by J. Fülöp, Zs. Mirnics and M. Vassányi, L’Harmattan, Budapest, 2014, 380-394.

“Francisco Suárez: Metafizikai disputációk. Részletek a 28. és 29. disputációból.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia. (‘Francisco Suárez: Metaphysical disputations. Excerpts from Disputations 28 and 29.’ Introduction, translation, notes, bibliography.) Orpheus Noster, 2013/3, 95-111.

“Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I-II.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia. (‘Denys the Areopagite: On Divine Names I-II.’) Introduction, translation, commentary, bibliography. Magyar Filozófiai Szemle (‘Hungarian Review for Philosophy’), 2013/2, 147-186.

“Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az 1. könyvből.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia. (Introduction, translation, commentary, bibliography of the first 12 sections of Eriugena’s Periphyseon I.) Ókor, 2013/4, 56-67.

“Az első normann híradások a grönlandi és északkelet-amerikai bennszülöttekről.” Bevezetés, fordítások, jegyzetek, bibliográfia. (‘The First Norman Reports on the Aboriginals in the New World.’ Introduction, translation, notes, bibliography.) Orpheus Noster V (2013)/2, 109-117.

“Az élet értelme.” (‘The Meaning of Life.”) Credo (spiritual review of the Lutheran Church in Hungary) 2013/2, 33-35. Also published online by “Új Nautilus” Cultural Association at http://www.ujnautilus.info/menu-12

“Die Geschichte der Welt ist die ‘Geschichte Gottes.’ Die Geburt der Zeit in Schellings Weltaltern (Urfassung von 1811).” in Orpheus Noster 2013/1, 92-97.

“Indulattól a megbocsátásig. Hitvalló Maximosz teológiai erénytana mint alkalmazott tudomány.” (‘From Pathos to Reconciliation. Maximus the Confessor’s Theological Aretology qua Applied Science.’) E. Sepsi, ed., Studia Caroliensia 2013, 172-189.

“Structure and Meaning of St. Denys’ Fundamental Theology in De divinis nominibus. A Comparison with Proclus’ Theory of the One in Institutio theologica.” in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 73 (2012) ? 4, 1-12.

“The Philosophical Foundation of Religious Toleration in Spinoza (TTP), Bayle (Commentaire philosophique) and Locke (Epistola de tolerantia).” in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 70/4 (2009), 408-422. (unaltered reprint of the article indicated below)

“From Divine Omnipotence to the Omnipotence of Matter. Diderot’s Conception of the Soul: Theology and Physiology in Conflict.” in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 69/2 (June 2008): 172–196.

“Reasons of Redemption. On the Specific Sense of the Reasonableness of Christianity, in Locke’s Rationale of the Covenant of Faith.” in Tijdschrift voor Filosofie 69 (June 2007): 267–298.

“A törvénytől az istenszeretetig: A misztika etikája Hitvalló Maximosz Ambiguáiban.” (‘From the Law to the Love of God: The Ethics of Mysticism in Maximus the Confessor’s Ambigua.’) Pannonhalmi Szemle (quarterly of the Pannonhalma Benedictine Abbey, Hungary), 2012/4, 29-36.

“Hitvalló Maximosz: 5. ambiguum. Bevezetés, fordítás, kommentár, bibliográfia.” (‘Maximus the Confessor: Difficulty 5.’ Introduction, translation, commentary, bibliography.) Theologiai Szemle (‘Theological Review,’ quarterly of the Ecumenical Council of the Christian Churches in Hungary, Budapest), 2012/2, 100-109.

“Waca, huaca, guaca – ‘Szent tárgy’ és ‘szent hely’ az inka vallásban.” (‘Waca, huaca, guaca?Sacred Object and Sacred Place in Inca Religion.’) Vallástudományi Szemle (‘Review in Religious Studies,’ Budapest), 2012/1, 15-27.

“Az isteni megmutatkozás (theophaneia) elmélete Areopagita Szent Dénes misztikus teológiájában.” (‘The Theory of Theophany in the Mystical Theology of St. Dionysius the Areopagite.’) Orpheus Noster (quarterly of the Institute of History of Károli University of the Reformed Church in Hungary, Budapest), 2011/3-4, pp. 27-34.

“A Szentlélek szerepe Hitvalló Maximosz teológiájában.” (‘The Role of the Holy Spirit in the Theology of St. Maximus the Confessor.’) Sapientiana 4 (2011/2), 39-54.

“A világ mint igazság. Rendszeres ontológiai vázlat.” (‘The World qua Truth. An Essay in Systematic Ontology.’) in Orpheus Noster (quarterly of the Institute of History of Károli University of the Hungarian Reformed Church, Budapest), 2010/1, 117-124.

“Isten leereszkedése – az ember felemelkedése. Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája az Ambigua ad Thomam és az Ambigua ad Johannem alapján.” (‘The Condescendence of God?the Deification of Man. Maximus the Confessor’s Theological Anthropology, Examined on the Basis of the Ambigua ad Thomam and the Ambigua ad Johannem.’) in Sapientiana (Theological Review of Sapientia Catholic Theological Academy, Budapest) 3 (2010/1), 29-40.

“»Szellemhívók« – Knud Rasmussen és az inuit sámánizmus. Vallástudomány-történeti bevezető és forrásközlés.” (‘»Conjurers«?Knud Rasmussen and Inuit Shamanism. An introduction into the History of Inuit Religious Studies and Communication of Source Materials,’ with selective bibliography.) Vallástudományi Szemle (‘Journal in Religious Studies,’ Budapest) 2009/3, 135-155.

“John Toland: Levelek Szerénához: 4. levél: Egy holland úriemberhez, arról, hogy Spinoza filozófiai rendszere minden elv és alap nélküli.” (‘John Toland: Letters to Serena 4.’) Introduction, translation, annotations and bibliography. Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest), 50/2 (Summer 2009), 33-45.

“John Toland: Levelek Szerénához 3.” (‘John Toland: Letters to Serena 3.’) Introduction, translation, annotations and bibliography, in Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest) 49/11-12 (November–December 2008), 5–27.

“John Toland: Levelek Szerénához 2.” (‘John Toland: Letters to Serena 2.’) Introduction, translation, annotations and bibliography, in Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest) 49/9 (September 2008), 3-22.

“John Toland: Levelek Szerénához 1.” (‘John Toland: Letters to Serena 1.’) Introduction, translation, annotations and bibliography, in Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest) 49/6 (June 2008), 3-23.

“»Isten« és »ész« Locke teológiájában.” (‘»Reason« and »God« in Locke’s Theology.’) in Világosság 46/5 (May 2005), 55-68.

“Pierre Bayle hatása a görög filozófiát jegyzetelő Kölcseyre.” (‘The Influence of Pierre Bayle’s Dictionaire Historique et Critique on Hungarian Romantic Poet Kölcsey’s Interpretation of Greek Philosophy’) in Irodalomtörténeti Közlemények (Review of the Institute for Literary History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest), 1999/1-2, pp. 83-89.

“Kölcsey Ferenc görög fordításai 1813-14-ből.” (‘The Translations from Greek, of F. Kölcsey, 1813-14’) in Irodalomtörténeti Közlemények (Review of the Institute for Literary History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest), 1993/4: 510-518.

“Kölcsey és a görögség 1796-tól 1813-ig/II.” (‘Hungarian Romantic Poet F. Kölcsey and Greek Antiquity II’) in Iskolakultúra (research review for grammar school teachers, Budapest), 1992/21: 15-26.

“Kölcsey és a görögség 1796-tól 1813-ig/I.” (‘Hungarian Romantic Poet F. Kölcsey and Greek Antiquity I’) in Iskolakultúra, 1992/19-20: 47-54.

Konferenciaközlemények

“»L’éthique du fond du coeur« in Diderot and its quasi-theological context.” in G. Boros-H. De Dijn-M. Moors, eds., Moral Theories of Emotions and Passions: The Concept of Love in Modern Philosophy. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2006, 53-61.

Recenziók

Review of the monograph Filozófia (‘Philosophy,’ ed. Boros, G., Budapest: Akadémiai, 2007): General introduction of the review, review of Chapters 4-5-6 (Renaissance–Early Modern Philosophy–Enlightenment) and of the Chapter on the ‘Philosophy of Religion.’ Magyar Filozófiai Szemle (‘Hungarian Philosophical Review’) 2011/1: 167-169; 180-185; 195-196.

Fordítások

“Horapollo: Hieroglyphica” and “Iamblichus: De mysteriis Aegyptiorum VIII.” Translation of selected parts into Hungarian, Orpheus Noster, 2013/4, 145-151.

“Aesthetics of the Absolute. Schelling’s Lectures on the Philosophy of Art (1802/03). English translation of the Notes Taken by Henry Crabb Robinson.” in Orpheus Noster 2013/1, 121-133.

Marsilio Ficino, Platonikus írások (‘Writings in Platonic Philosophy’). Translation of Argumentum in Platonicam theologiam, Compendium Platonicae theologiae, Quaestiones quinque de mente, De felicitate. Budapest: Szent István Publishers, 2003.

John Locke, Értekezés az emberi értelemről. Translation of An Essay Concerning Human Understanding, Books I, II and IV. Budapest: Osiris Publishers, 2003 (the standard Hungarian translation).

Brian Davies, Bevezetés a vallásfilozófiába. Translation of An Introduction to the Philosophy of Religion (Oxford, OUP, 1982), Chapters I-VII. Budapest: Kossuth Publishers, 1999, 11-161 (university handbook).

Richard Swinburne, Van Isten? Translation of Is there a God? (Oxford: OUP, 1996), Kossuth Publishers, Budapest, 1998.

Jacobus a Voragine, Aranylegenda (Legenda aurea). Translation of 4 legends from Latin (St. Patrick, St. Thomas of Canterbury, St. Valentine and St. Barnabas). Budapest: Helikon Publishers (series ‘Harmonia Mundi’), 1988.

Szépirodalmi alkotások

Megjelenés előtt

Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon I. Introduction, translation into Hungarian, annotations, appendices, terminological list, bibliography. Accepted for publication by Szent István Társulat, Budapest, mid-2013.

“Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon 1-re. Kultúrtörténeti-filozófiatörténeti bevezetés” (‘The Life and Works of Eriugena [John the Scot] with especial Regard to Periphyeson 1. A Historical Introduction’). Forthcoming in Orpheus Noster, 2014/2.

“Bernardino de Sahagún OFM: Az új-spanyolországi dolgok általános története (1577; részletek)” (‘Bernardino de Sahagún OFM: The General History of the Events which Happened in New Spain [1577; selected chapters]’), introduction, translation, notes, and bibliography, Orpheus Noster 2014/1, 52-68.

“Gymnastics of the Mind: The Theory of gymnos nous in Maximus.” Submitted for publication in the volume Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition, under peer review at Springer Verlag.

Co-edition, with A. Daróczy and E. Sepsi, of the volume Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition, under peer review at Springer Verlag.

“Sergios, Sóphronios, Maximos: Birodalmi egyházpolitika és ortodox krisztológia ütközése a monothelétizmus-vitában.” (‘Sergius, Sóphronius, Maximus: The Clash of Imperial Church Policies and Orthodox Christology in the Debate around Monotheletism.’) Accepted for publication in Studia patrum (ed. I. Bugár).

“Hitvalló Maximos krisztológiai érvei a Pyrrhos-vita tükrében.” (‘Maximus the Confessor’s The Christological Arguments in the Mirror of his Debate with Pyrrhus.’) Accepted for publication in the volume Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban (‘The Concept of God and the Arguments for the Existence of God in the world’s Philosophical Traditions’), to appear at L’Harmattan, Budapest, 2015.

Co-edition of the volume Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban (‘The Concept of God and the Arguments for the Existence of God in the world’s philosophical traditions’), with G. Kendeffy, to appear at L’Harmattan, Budapest, 2015.

“Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szt. Maximos kisebb krisztológiai műveiben.” (“The Interpretation and Importance of the Unification of the Divine and Human Natures in St Maximus Confessor’s Smaller Christological Works.”) Submitted for review in Magyar Filozófiai Szemle and Studia patrum (Budapest).

“‘At Journey’s End, in Darkness:’ A Reticent Redemption in The Lord of the Rings.” Under peer review at Cambridge Scholars Publishers.

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

Mítosz, vallás, egyház Latin-Amerikában. Boglár Lajos emlékkonferencia (‘Myth, Religion and Church in Latin America. A Conference in Memory of Lajos Boglár’). Károli University–Museum of Ethnography, Budapest, 3 October 2014.

Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban (‘The Concept of God And Arguments for the Existence of God in the Philosophical Traditions of the World’). Károli University of the Reformed Church in Hungary, May 2014.

A spirituális közvetítő (‘The Spiritual Mediator’). Károli University of the Reformed Church in Hungary–Hungarian Society for Religious Studies, May 2013, Budapest.

Inuit Thematic Day. November 2013, Károli University, Budapest.

1. Károlis Latin-Amerika-Szimpózium. November 2013, Károli University, Budapest.

Misztika és antropológia az ókori és középkori keresztény hagyományban. (‘Mysticism and Anthropology in the Ancient and Medieval Christian Tradition.’) Károli University, Budapest, 20-21 May 2012 (paper on St. Dionysius the Areopagite).

Ima és áldozat. Vallástudományi konferencia Dr. Buday Kornélia emlékére. (‘Prayer and Sacrifice. Conference in Religious Studies in Memory of Professor Dr Kornélia Buday.’) Budapest, Károli University of the Hungarian Reformed Church–Hungarian Association for Religious Studies, 22-23 May 2009 (paper on ‘Human Sacrifice in the Inka Cult of the Sun God.’).?Member of the Board of Organization of the conference.

Indigenous Perspectives of North America, Károli University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 8-10 March 2012 (paper on the image of the Inuit in the earliest written sources).

Nyilvános megjelenések

 Miklós Vassányi

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-483-2906

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2007
Discipline: Philosophy
Title of Thesis: Anima mundi. The Rise of the World Soul Theory in German Enlightenment and Early Romanticism, Examined with Respect to the Relation between the Finite and the Infinite. (Promotor: Prof. Dr Martin Moors)
Issuing Institution: Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992
Discipline(s): Hungarian Language and Literature – English Language and Literature
Issuing Institution: ELTE University of Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) MA in Philosophy 2004
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Arts Studies and General Humanities
Department: Department of General Humanities
Current Position(s): Associate Professor, Head of Department

Other Previous Employers: Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
Other Previous Positions Held: Assistant (2005-2007)

Previous Employer: ELTE University of Budapest
Previous Position Held: Doctoral scholarship holder (1992-1995)


Areas of Research and Teaching

History of Early Modern and Modern Philosophy (esp. Spinoza, Locke, Leibniz, Diderot and Schelling)
Metaphysics and Philosophy of Religion
Early Byzantine Theology (esp. St Denys the Areopagite and St Maximus the Confessor)
Later Greek Neo-Platonism (esp. Proclus)
Johannes Scottus Eriugena
History of Inca, Aztec and Inuit (Eskimo) Religion

Membership in Research Groups and Projects

OTKA (Hungarian National Fund for Scientific Research) Research Group K 101503 “The Concepts and Traditions of Mysticism in European Thought” (2012-2015), chief researcher

OTKA (Hungarian National Fund for Scientific Research) Research Group K 81278 “Theological Anthropology in Patristics” (April 2010-April 2014), research fellow

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2008 Participation in the preparation of the curriculum of the MA-programme in Religious Studies
2012 Coordination of the preparation of the curriculum of the postgraduate degree programme in Christian Ethics
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English written and oral fluency
French written and oral fluency
Italian written and oral fluency
German cconversational level and self-reliant reading skills
Dutch cconversational level and self-reliant reading skills
Spanish conversational level and self-reliant reading skills
Latin self-reliant reading skills
Greek self-reliant reading skills
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Society for Religious Studies (MVT)  
Central European Association for Canadian Studies (CEACS)  
Deutsch-Ungarische Gesellschaft für Philosophie  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
April 2009 Katholieke Universiteit Leuven,
Higher Institute of Philosophy
Erasmus Guest Instructor
December 2012 Katholieke Universiteit Leuven,
Higher Institute of Philosophy
OTKA (Hungarian National Fund
for Scientific Research) Short
Research Trip
May 2013 Universidad de Salamanca,
Facultad de Geografia y Historia
Erasmus Guest Instructor
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Gergő Horváth,
ELTE Doctoral
School in
Philosophy
Martin Heidegger és a pszichoanalízis.
A Dasein-analízis fenomenológiai dimenziói
 
Ágnes Huber,
PPKE Doctoral
School in
Political Sciences
H. G. Wells és a XX. századi anti-utópiák  
Áron Bakos,
Babes-Bolyai
University of
Cluj-Napoca
Írásbeliség és kolonializmus az inuit népeknél  
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Noémi Mária Najbauer,
ELTE Doctoral
School in
English Studies
„The Art of Salvation is but the Art of Memory:” Memory as Art and Devotion
in the Sermons of John Donne
2010
Veronika Szántó,
ELTE Doctoral
School in
Philosophy
Radical Politics, Natural Philosophy, and
Religion in 17th-Century England
2011
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Anima mundi. The Rise of the World Soul Theory in Modern German Philosophy. Dordrecht–Berlin: Springer Verlag 2011, series ‘International Archives of the History of Ideas’ (series editor: Professor Dr Sarah Hutton), ? 204. ISBN 978-90-481-8795-9.

Edited Books and Journals

Indigenous Perspectives of North America. Cambridge Scholars Publishers, Cambridge: 2014. Co-edition with J. Kenyeres, J. Nagy and E. Sepsi.

A spirituális közvetítő, co-edited with E. Sepsi and V. Voigt. Budapest: L’Harmattan, 2014.

Kapcsolatban – Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok, co-edited with J. Fülöp, Zs. Mirnics, and G. Kuhn, Budapest: L’Harmattan, 2014.

Studia Patrum 5-6 (yearbook of the Hungarian Association for Patristic Studies, Budapest). Assistant editor to Gy. Heidl and G. Kendeffy. Budapest: Szent István Társulat, 2012.

John Toland: Levelek Szerénához. (‘John Toland: Letters to Serena.’) Introductory study, translation into Hungarian, annotations and bibliography. Budapest: Áron Kiadó, 2011.

Áldozat és ima (“Sacrifice and Prayer”). Vallástudományi Kiskönyvtár (‘Library of Religious Studies,’ series of the Hungarian Association for Religious Studies), volume 5. Co-editor, with K. B. Hoppál and Zs. Szilágyi. Budapest: L’Harmattan, 2011.

Religio Academici. Essays On Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Co-editor, with P. Losonczy and A. Szigeti. Budapest: Akadémiai Kiadó (Kluwer), 2009.

Editor of Orpheus Noster (quarterly of the Institute of History of Károli University of the Reformed Church in Hungary, Budapest), September 2010–September 2013

Chapters in Books

“Arctic America through Medieval European Eyes: North-East America in the Old Icelandic Annals and Greenland Deeds.” Indigenous Perspectives of North America, Cambridge Scholars Publishers, Cambridge, 2014, 374-386.

“Religious Awe at the Origin of Eighteenth-Century Physico-Theology. A Historical and Systematic Study.” in M. F. Deckard–P. Losonczi, eds., Philosophy Begins in Wonder (Chapter 3), Wipf and Stock Publishers, Eugene (Oregon), 2009, 72-104.

“The Philosophical Foundation of Religious Toleration in Spinoza (TTP), Bayle (Commentaire philosophique) and Locke (Epistola de tolerantia).” in G. Frank, ed., Fragmenta Melanchthoniana Bd. 4, (Heidelberg–Ubstadt-Weiher–Basel: Verlag Regionalkultur, 2009), 85–96.

“Holy Spirit or Universal Soul? Faith in Conflict with Reason in Giordano Bruno’s Theology.” in P. Losonczy–A. Szigeti–M. Vassányi, eds., Religio Academici. Essays On Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Budapest: Akadémiai Kiadó (Kluwer), March 2009, 65–83.

“The Reasonableness of Christianity as an Antidote Against Atheism, Deism and Sectarianism. A Philosophical Study Concerning Locke’s Concept of ‘Reason’ and ‘Reasonableness’ as Applied in Theology.” in P. Losonczy–G. Xeravits, eds., Reflecting Diversity: Historical and Thematical Perspectives in the Jewish and Christian Tradition (Schnittpunkte–Intersections, Bd. 1), LIT Verlag, Münster-Wien-London, 2007, 101–127.

“The Depth of the Heart—‘even if a bit tumultuous.’ On Compassion and Erotic Love in Diderot’s Ethics.” in G. Boros-H. De Dijn-M. Moors, eds., The Concept of Love in Seventeenth and Eighteenth Century Philosophy, Leuven-Budapest: Universitaire Pers Leuven-ELTE University Press, 2007, 205-225.

“A Gyűrűk Ura mint ‘szürkén vázolt’ megváltásteológia.” (‘The Lord of the Rings as a Draft of a Theology of Redemption.’). in J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs (‘J. R. R. Tolkien – Phantasy and Morality’). A Magyar Tolkien Társaság jubileumi tanulmánykötete. Budapest: Magyar Tolkien Társaság, 2012, 237-243.

“Az inka emberáldozat a Napisten kultuszában.” (‘Human Sacrifice in the Inca Cult of the Sun God.’) in Áldozat és ima (“Sacrifice and Prayer”), Vallástudományi Kiskönyvtár 5 (‘Library of Religious Studies,’ series of the Hungarian Association for Religious Studies), vol. 5, Budapest, 2011, pp. 104-123.

“Capac Hocha. Az inka gyermekáldozat vallási, politikai, régészeti és nyelvészeti aspektusai.” (‘Capac Hocha. Religious, Political, Archaeological and Linguistic Aspects of the Inca Sacrifice of Children.’) Áldozat és ima (“Sacrifice and Prayer”), Vallástudományi Kiskönyvtár 5 (‘Library of Religious Studies,’ series of the Hungarian Association for Religious Studies), vol. 5, Budapest, 2011, pp. 124-141.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

“Az első beszámoló a grönlandi inuit vallásról: Hans Egede Grönland-monográfiája (1741).” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia.” (‘The First Report on Greenland Inuit Religion: Hans Egede’s Greenland Monography [1741].’) Vallástudományi Szemle, 2014/1, 69-82.

“Az első rendszeres leírás az inuit sámánságról: Hans Egede Gröndland-monográfiája (1741).” (‘The First Systematic Description of Inuit Shamanism: Hans Egede’s Greenland Monography [1741].’) in A spirituális közvetítő (‘The Spiritual Mediator’), Budapest: L’Harmattan, 2014, 164-174.

“Hitvalló Szt. Maximos teológiája a Miatyánk rövid magyarázata alapján.” (‘The Theology of St Maximus the Confessor on the Basis of His Explanation of the Lord’s Prayer.’) Kapcsolatban – Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok (‘Getting Connected – A Collection of Studies in Psychology and Philology.’), ed. by J. Fülöp, Zs. Mirnics and M. Vassányi, L’Harmattan, Budapest, 2014, 380-394.

“Francisco Suárez: Metafizikai disputációk. Részletek a 28. és 29. disputációból.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia. (‘Francisco Suárez: Metaphysical disputations. Excerpts from Disputations 28 and 29.’ Introduction, translation, notes, bibliography.) Orpheus Noster, 2013/3, 95-111.

“Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I-II.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia. (‘Denys the Areopagite: On Divine Names I-II.’) Introduction, translation, commentary, bibliography. Magyar Filozófiai Szemle (‘Hungarian Review for Philosophy’), 2013/2, 147-186.

“Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az 1. könyvből.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia. (Introduction, translation, commentary, bibliography of the first 12 sections of Eriugena’s Periphyseon I.) Ókor, 2013/4, 56-67.

“Az első normann híradások a grönlandi és északkelet-amerikai bennszülöttekről.” Bevezetés, fordítások, jegyzetek, bibliográfia. (‘The First Norman Reports on the Aboriginals in the New World.’ Introduction, translation, notes, bibliography.) Orpheus Noster V (2013)/2, 109-117.

“Az élet értelme.” (‘The Meaning of Life.”) Credo (spiritual review of the Lutheran Church in Hungary) 2013/2, 33-35. Also published online by “Új Nautilus” Cultural Association at http://www.ujnautilus.info/menu-12

“Die Geschichte der Welt ist die ‘Geschichte Gottes.’ Die Geburt der Zeit in Schellings Weltaltern (Urfassung von 1811).” in Orpheus Noster 2013/1, 92-97.

“Indulattól a megbocsátásig. Hitvalló Maximosz teológiai erénytana mint alkalmazott tudomány.” (‘From Pathos to Reconciliation. Maximus the Confessor’s Theological Aretology qua Applied Science.’) E. Sepsi, ed., Studia Caroliensia 2013, 172-189.

“Structure and Meaning of St. Denys’ Fundamental Theology in De divinis nominibus. A Comparison with Proclus’ Theory of the One in Institutio theologica.” in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 73 (2012) ? 4, 1-12.

“The Philosophical Foundation of Religious Toleration in Spinoza (TTP), Bayle (Commentaire philosophique) and Locke (Epistola de tolerantia).” in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 70/4 (2009), 408-422. (unaltered reprint of the article indicated below)

“From Divine Omnipotence to the Omnipotence of Matter. Diderot’s Conception of the Soul: Theology and Physiology in Conflict.” in Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 69/2 (June 2008): 172–196.

“Reasons of Redemption. On the Specific Sense of the Reasonableness of Christianity, in Locke’s Rationale of the Covenant of Faith.” in Tijdschrift voor Filosofie 69 (June 2007): 267–298.

“A törvénytől az istenszeretetig: A misztika etikája Hitvalló Maximosz Ambiguáiban.” (‘From the Law to the Love of God: The Ethics of Mysticism in Maximus the Confessor’s Ambigua.’) Pannonhalmi Szemle (quarterly of the Pannonhalma Benedictine Abbey, Hungary), 2012/4, 29-36.

“Hitvalló Maximosz: 5. ambiguum. Bevezetés, fordítás, kommentár, bibliográfia.” (‘Maximus the Confessor: Difficulty 5.’ Introduction, translation, commentary, bibliography.) Theologiai Szemle (‘Theological Review,’ quarterly of the Ecumenical Council of the Christian Churches in Hungary, Budapest), 2012/2, 100-109.

“Waca, huaca, guaca – ‘Szent tárgy’ és ‘szent hely’ az inka vallásban.” (‘Waca, huaca, guaca?Sacred Object and Sacred Place in Inca Religion.’) Vallástudományi Szemle (‘Review in Religious Studies,’ Budapest), 2012/1, 15-27.

“Az isteni megmutatkozás (theophaneia) elmélete Areopagita Szent Dénes misztikus teológiájában.” (‘The Theory of Theophany in the Mystical Theology of St. Dionysius the Areopagite.’) Orpheus Noster (quarterly of the Institute of History of Károli University of the Reformed Church in Hungary, Budapest), 2011/3-4, pp. 27-34.

“A Szentlélek szerepe Hitvalló Maximosz teológiájában.” (‘The Role of the Holy Spirit in the Theology of St. Maximus the Confessor.’) Sapientiana 4 (2011/2), 39-54.

“A világ mint igazság. Rendszeres ontológiai vázlat.” (‘The World qua Truth. An Essay in Systematic Ontology.’) in Orpheus Noster (quarterly of the Institute of History of Károli University of the Hungarian Reformed Church, Budapest), 2010/1, 117-124.

“Isten leereszkedése – az ember felemelkedése. Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája az Ambigua ad Thomam és az Ambigua ad Johannem alapján.” (‘The Condescendence of God?the Deification of Man. Maximus the Confessor’s Theological Anthropology, Examined on the Basis of the Ambigua ad Thomam and the Ambigua ad Johannem.’) in Sapientiana (Theological Review of Sapientia Catholic Theological Academy, Budapest) 3 (2010/1), 29-40.

“»Szellemhívók« – Knud Rasmussen és az inuit sámánizmus. Vallástudomány-történeti bevezető és forrásközlés.” (‘»Conjurers«?Knud Rasmussen and Inuit Shamanism. An introduction into the History of Inuit Religious Studies and Communication of Source Materials,’ with selective bibliography.) Vallástudományi Szemle (‘Journal in Religious Studies,’ Budapest) 2009/3, 135-155.

“John Toland: Levelek Szerénához: 4. levél: Egy holland úriemberhez, arról, hogy Spinoza filozófiai rendszere minden elv és alap nélküli.” (‘John Toland: Letters to Serena 4.’) Introduction, translation, annotations and bibliography. Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest), 50/2 (Summer 2009), 33-45.

“John Toland: Levelek Szerénához 3.” (‘John Toland: Letters to Serena 3.’) Introduction, translation, annotations and bibliography, in Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest) 49/11-12 (November–December 2008), 5–27.

“John Toland: Levelek Szerénához 2.” (‘John Toland: Letters to Serena 2.’) Introduction, translation, annotations and bibliography, in Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest) 49/9 (September 2008), 3-22.

“John Toland: Levelek Szerénához 1.” (‘John Toland: Letters to Serena 1.’) Introduction, translation, annotations and bibliography, in Világosság (academic review for the history of ideas, Budapest) 49/6 (June 2008), 3-23.

“»Isten« és »ész« Locke teológiájában.” (‘»Reason« and »God« in Locke’s Theology.’) in Világosság 46/5 (May 2005), 55-68.

“Pierre Bayle hatása a görög filozófiát jegyzetelő Kölcseyre.” (‘The Influence of Pierre Bayle’s Dictionaire Historique et Critique on Hungarian Romantic Poet Kölcsey’s Interpretation of Greek Philosophy’) in Irodalomtörténeti Közlemények (Review of the Institute for Literary History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest), 1999/1-2, pp. 83-89.

“Kölcsey Ferenc görög fordításai 1813-14-ből.” (‘The Translations from Greek, of F. Kölcsey, 1813-14’) in Irodalomtörténeti Közlemények (Review of the Institute for Literary History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest), 1993/4: 510-518.

“Kölcsey és a görögség 1796-tól 1813-ig/II.” (‘Hungarian Romantic Poet F. Kölcsey and Greek Antiquity II’) in Iskolakultúra (research review for grammar school teachers, Budapest), 1992/21: 15-26.

“Kölcsey és a görögség 1796-tól 1813-ig/I.” (‘Hungarian Romantic Poet F. Kölcsey and Greek Antiquity I’) in Iskolakultúra, 1992/19-20: 47-54.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

“»L’éthique du fond du coeur« in Diderot and its quasi-theological context.” in G. Boros-H. De Dijn-M. Moors, eds., Moral Theories of Emotions and Passions: The Concept of Love in Modern Philosophy. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2006, 53-61.

Book Reviews

Review of the monograph Filozófia (‘Philosophy,’ ed. Boros, G., Budapest: Akadémiai, 2007): General introduction of the review, review of Chapters 4-5-6 (Renaissance–Early Modern Philosophy–Enlightenment) and of the Chapter on the ‘Philosophy of Religion.’ Magyar Filozófiai Szemle (‘Hungarian Philosophical Review’) 2011/1: 167-169; 180-185; 195-196.

Translations

“Horapollo: Hieroglyphica” and “Iamblichus: De mysteriis Aegyptiorum VIII.” Translation of selected parts into Hungarian, Orpheus Noster, 2013/4, 145-151.

“Aesthetics of the Absolute. Schelling’s Lectures on the Philosophy of Art (1802/03). English translation of the Notes Taken by Henry Crabb Robinson.” in Orpheus Noster 2013/1, 121-133.

Marsilio Ficino, Platonikus írások (‘Writings in Platonic Philosophy’). Translation of Argumentum in Platonicam theologiam, Compendium Platonicae theologiae, Quaestiones quinque de mente, De felicitate. Budapest: Szent István Publishers, 2003.

John Locke, Értekezés az emberi értelemről. Translation of An Essay Concerning Human Understanding, Books I, II and IV. Budapest: Osiris Publishers, 2003 (the standard Hungarian translation).

Brian Davies, Bevezetés a vallásfilozófiába. Translation of An Introduction to the Philosophy of Religion (Oxford, OUP, 1982), Chapters I-VII. Budapest: Kossuth Publishers, 1999, 11-161 (university handbook).

Richard Swinburne, Van Isten? Translation of Is there a God? (Oxford: OUP, 1996), Kossuth Publishers, Budapest, 1998.

Jacobus a Voragine, Aranylegenda (Legenda aurea). Translation of 4 legends from Latin (St. Patrick, St. Thomas of Canterbury, St. Valentine and St. Barnabas). Budapest: Helikon Publishers (series ‘Harmonia Mundi’), 1988.

Forthcoming Articles, Books and Books Edited

Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon I. Introduction, translation into Hungarian, annotations, appendices, terminological list, bibliography. Accepted for publication by Szent István Társulat, Budapest, mid-2013.

“Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon 1-re. Kultúrtörténeti-filozófiatörténeti bevezetés” (‘The Life and Works of Eriugena [John the Scot] with especial Regard to Periphyeson 1. A Historical Introduction’). Forthcoming in Orpheus Noster, 2014/2.

“Bernardino de Sahagún OFM: Az új-spanyolországi dolgok általános története (1577; részletek)” (‘Bernardino de Sahagún OFM: The General History of the Events which Happened in New Spain [1577; selected chapters]’), introduction, translation, notes, and bibliography, Orpheus Noster 2014/1, 52-68.

“Gymnastics of the Mind: The Theory of gymnos nous in Maximus.” Submitted for publication in the volume Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition, under peer review at Springer Verlag.

Co-edition, with A. Daróczy and E. Sepsi, of the volume Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition, under peer review at Springer Verlag.

“Sergios, Sóphronios, Maximos: Birodalmi egyházpolitika és ortodox krisztológia ütközése a monothelétizmus-vitában.” (‘Sergius, Sóphronius, Maximus: The Clash of Imperial Church Policies and Orthodox Christology in the Debate around Monotheletism.’) Accepted for publication in Studia patrum (ed. I. Bugár).

“Hitvalló Maximos krisztológiai érvei a Pyrrhos-vita tükrében.” (‘Maximus the Confessor’s The Christological Arguments in the Mirror of his Debate with Pyrrhus.’) Accepted for publication in the volume Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban (‘The Concept of God and the Arguments for the Existence of God in the world’s Philosophical Traditions’), to appear at L’Harmattan, Budapest, 2015.

Co-edition of the volume Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban (‘The Concept of God and the Arguments for the Existence of God in the world’s philosophical traditions’), with G. Kendeffy, to appear at L’Harmattan, Budapest, 2015.

“Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szt. Maximos kisebb krisztológiai műveiben.” (“The Interpretation and Importance of the Unification of the Divine and Human Natures in St Maximus Confessor’s Smaller Christological Works.”) Submitted for review in Magyar Filozófiai Szemle and Studia patrum (Budapest).

“‘At Journey’s End, in Darkness:’ A Reticent Redemption in The Lord of the Rings.” Under peer review at Cambridge Scholars Publishers.

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

Mítosz, vallás, egyház Latin-Amerikában. Boglár Lajos emlékkonferencia (‘Myth, Religion and Church in Latin America. A Conference in Memory of Lajos Boglár’). Károli University–Museum of Ethnography, Budapest, 3 October 2014.

Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban (‘The Concept of God And Arguments for the Existence of God in the Philosophical Traditions of the World’). Károli University of the Reformed Church in Hungary, May 2014.

A spirituális közvetítő (‘The Spiritual Mediator’). Károli University of the Reformed Church in Hungary–Hungarian Society for Religious Studies, May 2013, Budapest.

Inuit Thematic Day. November 2013, Károli University, Budapest.

1. Károlis Latin-Amerika-Szimpózium. November 2013, Károli University, Budapest.

Misztika és antropológia az ókori és középkori keresztény hagyományban. (‘Mysticism and Anthropology in the Ancient and Medieval Christian Tradition.’) Károli University, Budapest, 20-21 May 2012 (paper on St. Dionysius the Areopagite).

Ima és áldozat. Vallástudományi konferencia Dr. Buday Kornélia emlékére. (‘Prayer and Sacrifice. Conference in Religious Studies in Memory of Professor Dr Kornélia Buday.’) Budapest, Károli University of the Hungarian Reformed Church–Hungarian Association for Religious Studies, 22-23 May 2009 (paper on ‘Human Sacrifice in the Inka Cult of the Sun God.’).?Member of the Board of Organization of the conference.

Indigenous Perspectives of North America, Károli University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 8-10 March 2012 (paper on the image of the Inuit in the earliest written sources).

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube