Készült: 2016-11-30
Módosítás: 2024-02-07

Művészettörténet MA

 


Mire épül a művészettörténet mesterképzés, ki jelentkezhet rá?

A Károli Gáspár Református Egyetem legújabb mesterképzése a művészettörténet területén indul a 2017/18-as tanévtől. A művészettörténet mesterszak a szabadbölcsész alapszak (BA) művészettörténeti szakirányára épül. A felvétel feltétele legalább 50 kredit a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet specializációjának ismeretköreiből.

Mi a művészettörténet mesterképzés célja?

A művészettörténet szakirányon végzők  a képzés során megismerik az egyetemes (európai) és a magyar művészet nagy stíluskorszakait, valamint elsajátítják az alapvető muzeológiai és műemlékvédelmi ismereteket. Az MA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, a szobrászat, az építő- és az iparművészet, valamint a modern technikai médiumok területén megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak az egyetemes képző-, építő- és iparművészet története, az általános művészetelmélet, az értelmezéstan és a művészettörténet-tudomány történetének területén. Ismerik az egyetemes és különösképpen a magyar és a magyarországi művészettörténet emlékanyagát, elsajátították a művészettörténeti kutatói munka gyakorlásához szükséges szakmai kompetenciákat.
A művészettörténet mesterszak részben elmélyülést tesz lehetővé a tudomány sajátos kérdéseiben, módszereiben a középkortól napjainkig, részben pedig a Műemlékvédelem –muzeológia specializáció révén a gyakorlati művészettörténeti munkába és ennek összefüggésrendszerébe vezeti be a hallgatókat. A képzés gerincét az egyetemes és magyar művészettörténet nagy korszakait áttekintő kurzusok, a muzeológia és műemlékvédelem speciális kérdései, valamint a kortárs művészettel való foglalkozás különböző területei (pl. kurátori ismeretek) adják.
A képzés részét képezi a kötelező szakmai gyakorlat, amelyet múzeumban, más kiállító intézményben, kereskedelmi vagy kortárs galériában, illetve más, művészeti jellegű, művészettörténettel vagy műemlékvédelemmel foglalkozó tudományos intézményben, adattárban lehet elvégezni (120 óra).

Mik az előnyei a Károli művészettörténet mesterképzésének?

A képzés egyik előnyét a budapesti, központi helyszín jelenti – ennek köszönhetően a hallgatók számára a teljes fővárosi intézményrendszer rendelkezésére áll, beleértve a szakkönyvtárakat és adattárakat, az országos ill. fővárosi múzeumokat, valamint a hazai műemlékvédelem országos központját. Ezen felül nagy előnyt jelent a művészettörténet képzés szoros kapcsolata az alapképzést végző Szabadbölcsészeti Intézettel, amely biztosítja a képzés vallásközpontú és interdiszciplináris jellegét.

Mire képesít a mesterdiploma?

A szakon a képzési idő 4 félév. A szakot elvégző hallgatók okleveles művészettörténész szakképzettségről kapnak diplomát. A végzett művészettörténészek előtt nyitva áll a kutatói vagy oktatói pálya, továbbá nem csak múzeumoknál, gyűjtemények mellett vagy galériákban helyezkedhetnek el, hanem műemlékvédelemmel foglalkozó kormányhivataloknál, kulturális intézményeknél is. A szakot elvégzett hallgatók továbbá felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

Kik a tanszék oktatói?

A Művészettörténet Tanszék vezetője Dr. Jékely Zsombor egyetemi docens, a középkori és reneszánsz művészet kutatója, az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese. A képzésben részt vesz Dr. Ordasi Zsuzsanna egyetemi docens, aki a modern és kortárs művészet elismert kutatója, továbbá a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet további oktatói, illetve neves megbízott előadók is.

Információk a felvételi eljárásról

Művészettörténet MA felvételi információk

A szakra történő jelentkezés felvételi vizsgával jár, amelyhez motivációs levelet és egy tudományos igénnyel írott szöveget (szakdolgozat-fejezet, publikáció) várunk.

További információk a képzésről és az oktatókról az alábbi elérhetőségeken Horváth Mónikára ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin