Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2021-03-08

Szakirányú továbbképzés - Szak

jelentkezési határidő

felvételi vizsga időpontja (ha van)

csatolandó dokumentumok (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, motivációs levél, önéletrajz)

képzés kezdete

képzés gyakorisága

drámapedagógia szakirányú továbbképzés

2021. június 25.

Pótfelvételi időpont: 2021. augusztus 20.

Nincs

motivációs levél, önéletrajz, diploma másolatok, pedagógus végzettség kötelező

2021. szeptember

pénteki és szombati napokon

 

2021. augusztus 20. - jelentkezési határidő
Nem lesz felvételi elbeszélgetés.
Felvételi űrlap

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
drámapedagógus

A képzési idő: 4 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja
Olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, továbbá képesek a 'dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására.

Részvétel feltétele
Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség


Csatolandó dokumentumok:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevelek másolata


Szakfelelős: Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence egyetemi adjunktus
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szakért felelős intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Kapcsolattartók
Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-483-2882.
Kékesdi-Boldog Dalma intézeti ügyintéző (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
+36-30/782-8308; +36 (1) 483-2856.

Egyéb információk
A képzésre azok jelentkezését is várjuk, – akik bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.


Önköltség: 120.000 Ft/félév.

Várható kezdési időpont: 2021. szeptemberében

Képzési napok:

 

Drámapedagógia I. évfolyam (I. félév) 

 
 

 

Drámapedagógia II. évfolyam (I. félév) 

 
 Képzési és kimeneti követelmények: pdf

A képzés hálótanterve: itt érhető el


Elektronikus jelentkezési lap: https://btk.kre.hu/btkfelveteli

Az első jelentkezési határidő: 2021. június 25.
A második jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20. (nincs harmadik időpont)

Nem lesz felvételi elbeszélgetés.


A drámapedagógiai szakirányú továbbképzésen végzettek képesek

•    képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó
     színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak
     tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek
     működtetésére;

•    képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény
     megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét,
     a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését;

•    a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív
     alkalmazására,

•    magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű,
     hatékony, kapcsolatépítő kommunikáció birtokosai.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Játékelméleti stúdiumok 30 kredit

(Játékpszichológia, Játékvezetés, Hagyományismeret, Bevezetés a drámapedagógiába, Alternatív iskolák és a drámapedagógia, A drámapedagógia története)

Drámajáték stúdiumok 25 kredit

(Önismereti és autoreflektív gyakorlatok, Kreatív ének-zenei, táncos gyakorlatok, Bábjáték, Iskolai színjáték, ünnepi műsorok, Drámajáték a tanítás szolgálatában, Improvizációk, Szakértői dráma)

Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit

(Iskoladrámák, passiók, szertartások dramaturgiája, Dramaturgia- és színháztörténet, Színházi előadás-elemzés I.-II., Az archaikus dramatikus formák és a rituális színház, Színházlátogatás I-II, Székek színháza: felolvasó színházi gyakorlatok)

Specializáció: Dramatikus módszerek a nevelés szolgálatában 25 kredit

(Fejlődéslélektan a gyakorlatban, Művészeti tevékenységek a lelki egészség szolgálatában, Drámajáték a hit- és erkölcstanoktatásban, Vers és prózamondás, Dráma és tánc önálló és integrált stúdiumként a NAT-ban; A szakdolgozatírás módszertana)

Hospitálás, tanítási gyakorlat

Szakdolgozat, záróvizsga

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2020/2021
SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2019/2020


A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FF/1912-3/2013


Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube