Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2024-05-16

Szakirányú továbbképzés - Szak                   

Jelentkezési határidő

Csatolandó dokumentumok

Képzés kezdete a 2024/25/1  félévben

Képzés gyakorisága 2024

drámapedagógia szakirányú továbbképzés

2024. július 10. pótjelentkezés: 2024. augusztus 22.

motivációs levél, önéletrajz

2024. szeptember

pénteki és szombati napokon

 

2024. július 10. - jelentkezési határidő
Nem lesz felvételi elbeszélgetés.
Felvételi űrlap

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
drámapedagógus

A képzési idő: 4 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja
Olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, továbbá képesek a 'dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására.

Részvétel feltétele
Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség


Csatolandó dokumentumok:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevelek másolata


Szakfelelős: Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence egyetemi docens
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szakért felelős intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

Kapcsolattartók
Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-483-2882.
Temesvári Tímea intézeti ügyintéző (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.+36-30/782-8308

Egyéb információk
A képzésre azok jelentkezését is várjuk, – akik bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.


Önköltség: 135.000 Ft/félév.

A képzés időpontjai a 2024/2025 tanév őszi félévében (pénteken 14 órától, szombaton 9 órától):

I évfolyam:

szeptember 13., szeptember 14.

szeptember 27., szeptember 28.

október 11., október 12.

október 18., október 19.

november 8., november 9.

november 22., november 23.

december 6., december 7.

 

II. évfolyam:

szeptember 6., szeptember 7.

szeptember 20., szeptember 21.

október 4., október 5.

október 18., október 19.

november 29., november 30.

december 13., december 14.

 

Órarend a 2023/24 tanév tavaszi félévében:  

Első évfolyam

Második évfolyam 


Képzési és kimeneti követelmények: pdf

A képzés mintatanterve: itt érhető el

 

A dolgozatok általános formai követelményei és a hivatkozás, idézés módja (pdf)

A portfólió típusú szakdolgozat követelményei (pdf)

Óraterv sablon (docx) 

A képzés záróvizsga tételei a 2023/2024-as tanévben (pdf)

A képzés záróvizsga tételei a 2022/2023-as tanévben


Elektronikus jelentkezési lap: https://btk.kre.hu/btkfelveteli

Az első jelentkezési határidő: 2024. július 10.
A második jelentkezési határidő: 2024. augusztus 22. (nincs harmadik időpont)

Nem lesz felvételi elbeszélgetés.


A drámapedagógiai szakirányú továbbképzésen végzettek képesek

•    képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó
     színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak
     tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek
     működtetésére;

•    képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény
     megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét,
     a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését;

•    a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív
     alkalmazására,

•    magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű,
     hatékony, kapcsolatépítő kommunikáció birtokosai.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Játékelméleti stúdiumok 30 kredit

(Játékpszichológia, Játékvezetés, Hagyományismeret, Bevezetés a drámapedagógiába, Alternatív iskolák és a drámapedagógia, A drámapedagógia története)

Drámajáték stúdiumok 25 kredit

(Önismereti és autoreflektív gyakorlatok, Kreatív ének-zenei, táncos gyakorlatok, Bábjáték, Iskolai színjáték, ünnepi műsorok, Drámajáték a tanítás szolgálatában, Improvizációk, Szakértői dráma)

Dramaturgiai stúdiumok 30 kredit

(Iskoladrámák, passiók, szertartások dramaturgiája, Dramaturgia- és színháztörténet, Színházi előadás-elemzés I.-II., Az archaikus dramatikus formák és a rituális színház, Színházlátogatás I-II, Székek színháza: felolvasó színházi gyakorlatok)

Specializáció: Dramatikus módszerek a nevelés szolgálatában 25 kredit

(Fejlődéslélektan a gyakorlatban, Művészeti tevékenységek a lelki egészség szolgálatában, Drámajáték a hit- és erkölcstanoktatásban, Vers és prózamondás, Dráma és tánc önálló és integrált stúdiumként a NAT-ban; A szakdolgozatírás módszertana)

Hospitálás, tanítási gyakorlat


A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FF/1912-3/2013


Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin