Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2019-01-11

Színháztudomány MA

 

A színháztudomány mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez és tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szak színháztudomány mesterszakos bölcsész diplomát ad, amely lehetőséget biztosít arra, hogy végzettjeink színházakban (pl. művészeti titkárként, irodalmi munkatársként), könyvtárakban, levéltárakban, művelődési házakban, az oktatásban, a médiában, az írott és elektronikus sajtó, valamint a tágabb kulturális élet különféle intézményeinél vállalhassanak állást. De kellő alapot biztosít a színházcsinálás gyakorlata vagy a tudományos kutatás (PhD-képzés) felé történő továbblépéshez is.

A 2019/2020-as tanévben ismét indul képzésünk.

MIT KÍNÁLUNK?
A négy féléves, nappali és levelező tagozatos, államilag támogatott és önköltséges költségtérítéses formában is indított képzés az Európai Felsőoktatási Térség egészében elfogadott mesterszakos bölcsész diplomát kínál.
Az órákat a KRE MSZI Színháztudományi Tanszékének főállású oktatói és olyan meghívott előadók tartják, akiknek tudományos munkássága, kiterjedt szakmai kapcsolatai garanciát jelentenek a képzés kiemelkedő színvonalára. (Vendégelőadóink között van többek között Csizmadia Tibor, Dr. Duró Győző, Fuchs Lívia, Dr. Győrei Zsolt, Horváth Csaba, Kovács Krisztina, Mádi Zoltán, Dr. P. Müller Péter, Nánay István, Radnóti Zsuzsa, Szabó-Székely Ármin, Tasnádi István, Tímár András, Zsótér Sándor, Uray Péter.) A levelező képzés péntekenként, 9-17h között zajlik Budapesten, az Egyetem Reviczky utcai épületében, a Szabó Ervin könyvtár főépületével szemben.


MENNYI AZ ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS DÍJA?
A 2018/19. tanévben nappali tagozaton 375 000 Ft/félév, levelezőn 375 000 Ft/félév. 

MIT LEHET TANULNI?
A képzés többek között az alábbi kurzusokat foglalja magában:Művészet és értelmezés (esztétikai ismeretek); A technikai médiumok szerepe a kulturális praxisokban; Színházi szakírás és színháztörténet-írás; A színjáték típusai; Rituális színházi formák, Az irodalom, a színház és a társművészetek; Magyar és európai dráma- és színháztörténet; Drámaelemzés, dramaturgia; Dráma- és színházpoétika; Dráma- és előadáselemzés; Szcenográfia és színházi látvány; Színházi menedzsment, üzem és jog

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR?
Amellett, hogy a hazai színháztudomány leg(el)ismertebb képviselőitől és a színházi szakma művészileg meghatározó alkotóitól tanulhatnak, hallgatóink közös szervezéssel nézhetik meg az évad legfigyelemreméltóbb előadásait, és részt vehetnek a tanszék egyéb programjain. 

KI JELENTKEZHET?

  • Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a bölcsészettudomány, a művészet és a művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai.
  • Meghatározott kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a pedagógusképzés, a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok és az informatika képzési terület alapképzési szakjain végzettek, amennyiben legalább 10 kredittel rendelkeznek az irodalomtörténet és -elmélet, művészettörténet és -elmélet, kultúratörténet és -elmélet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, látványtervezés, drámatörténet-dramaturgia, színházi nevelés, rendezés, színészmesterség ismeretkörökből.
  • Annak a jelentkezőnek, aki nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakról jelentkezik, előzetes kreditelismertetési kérelmet kell benyújtania.

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

Várhatóan 2018. december 20-tól 2019. február 15-ig, illetve a pótfelvételi időszak végéig e-felvételivel (elektronikus felvételi), tehát interneten keresztül. Minderről részletes felvilágosítás a www.felvi.hu honlapon olvasható.

VAN-E FELVÉTELI VIZSGA?

Igen, szóbeli elbeszélgetés 2019. május 28-án vagy 2019. május 29-én (központi beosztás szerint. A beszélgetés tárgya: a jelentkező szakmai önéletrajza és előzetes színházi ismereteit taglaló két-három oldalas motivációs levél, amely tartalmazza a felvételiző előzetes tanulmányait, színházi (elméleti, történeti vagy gyakorlati) ismereteit, és az alábbi témákat érinti:

  • a felvételiző korábbi tanulmányait a kultúra-, a művészet- és az irodalomtörténet, illetve- elmélet területén,
  • a felvételiző előtanulmányait a dráma- és színháztörténet, illetve- elmélet területén,
  • a felvételiző egyéni tapasztalatait a színházcsinálás és színháznézés vonatkozásában,
  • a felvételiző színházi, művészeti érdeklődésének irányát (szívesen látogatott színházak, kiemelkedőnek tartott alkotók),
  • a felvételiző elvárásait a szak elvégzésével kapcsolatban, a jelentkezés motivációját,
  • a felvételiző könyvben, folyóiratban megjelent írásainak listáját (esetleg másolatát), konferencia- és szimpózium-előadásainak címét (esetleg szövegét), egyéb szakmai megnyilatkozásainak dokumentumait, a korábbi tanulmányai közben végzett tudományos diákköri munka eredményeit (a dolgozatokat és azokkal az intézményes és az országos versenyeken elért helyezéseket),
  • egyéb szakmailag említésre érdemesnek tartott információkat (korábbi tanulmányai a kultúra-, a művészet- és az irodalomtörténet, illetve -elmélet területén; előtanulmányai a dráma- és színháztörténet, illetve -elmélet területén; egyéni tapasztalatai a színházcsinálás és színháznézés vonatkozásában; színházi, művészeti érdeklődésének iránya stb.).

Kérjük, hogy ezt a két dokumentumot 2019. május 20-ig küldjék el a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének címére (1088 Bp., Reviczky u. 4.).

HOL LEHET TOVÁBBI INFORMÁCIÓT KÉRNI?
Dr. habil. Kiss Gabriella tanszékvezető egyetemi docenstől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen,  Gárdonyi Tibor Lászlóné tanszéki ügyintézőtől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube