Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2023-02-21

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Erkölcstan, etika szakirányú pedagógus.

A képzési idő: 2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az erkölcstan és etika tárgyak keretében az erkölcstani, etikai készségeket és ismereteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a korosztály gondolkodásához illeszkedő módon tudják átadni, elsajátíttatni.

Részvétel feltétele:

a) pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség,

vagy

b) korábbi rendszerű legalább főiskolai szintű pedagógus/tanári, tanító, óvodapedagógus, konduktor vagy gyógypedagógus végzettség és szakképzettség.

Csatolandó dokumentumok: Pedagógus végzettséget igazoló oklevél másolata, nyelvvizsga másolata, szakmai önéletrajz+motivációs levél egyben.

Szakfelelős: Dr. Vassányi Miklós egyetemi docens (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) 30-831-9382.

Szakért felelős intézet: KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet.

Kapcsolattartók: Papp Zsuzsanna (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-483-2882.
Geher-Balssa Eszter (Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet): balassa.eszter@kre.hu, 1-483 2872.

Egyéb információk: A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik – bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.

Önköltség: 140 000 Ft/félév.

Várható kezdési időpont: 2023. szeptember

A képzés minimális és maximális kapacitása: 10–30 fő.

A képzés gyakorisága: 1-2 hetente péntek du. és szombat de.

A képzés helye: Budapest, Dózsa György út 25., Budapest, Reviczky u. 4.

Képzési és kimeneti követelmények: pdf

A képzés hálótanterve: pdf

Elektronikus jelentkezési lap: www.kre.hu/btkfelveteli

Jelentkezési határidő: 2023. július 5. pótjelentkezés: 2023. augusztus 23.

Az Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzésen végzettek képesek:

- etikai problémák sokoldalú megvilágítására;
- filozófiai-axiológiai alapú mérlegelésre és megfontolásra;
- logikus érvelésre és meggyőzésre;
- etikus-érveléses konfliktuskezelésre.
- megtanítani a kulturált vita és vélemény-ütköztetés szabályait;
- diákokat felkészíteni a morális konfliktusok és krízishelyzetek kezelésére a családban, a munkahelyen és a tágabb társadalmi környezetben;
- alapot nyújtani az ilyen helyzetekkel kapcsolatos filozófiai-axiológiai megfontolásokhoz, és megtanítani az ilyenkor jelentkező pszichológiai jelenségek kezelését;
- átadni a nemzetiségi és egyéb kisebbségekkel, más vallásúakkal, más gondolkodásúakkal szembeni toleráns szemléletet;
- a tanulók etikai nevelését személyes viselkedésükkel, magatartásukkal, gondolkodásmódjukkal is megvalósítani.

Az Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik a filozófiai etikát, a teológiai etikát, a világvallások etikáját, a logika és érveléstechnika alapjait, a bioetikát és a környezeti etikát, a szexuáletikát és a családi etikát, a hátrányos helyzetűek szociológiáját, a roma kisebbség kultúráját és társadalmi helyzetét, a média- és politikai etikát, az értéktanítás szakmódszertanát.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Alapozó ismeretkörök: Etikai alapozó ismeretek (Bevezetés az etikába, Etikatörténet, Keresztyén etika, Bioetika és környezeti etika, Etika és jog), Filozófiai-vallási alapozó ismeretek (Logika és érveléstechnika, Világvallások), Pszichológiai alapozó ismeretek (A személyiség fejlődése és fejlesztése).

Szakmai törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök: Etikaelméleti ismeretek (Jog- és társadalomfilozófia, Nem-keresztény világvallások etikája), Szociáletikai ismeretkör (Szociálpszichológia, A családi kommunikáció etikai vonatkozásai, Hátrányos helyzet, Romológia, Alkohol- és drogfüggés megelőzése), Alkalmazott etikai ismeretkör (Konfliktuskezelés a gyakorlatban, Kommunikációs helyzetgyakorlatok, Szervezeti etika), Etikatanítás szakmódszertana.

Szakmai gyakorlat: 10 óra iskolai tanítási gyakorlat a képzés második félévében.

Szakdolgozat, záróvizsga.

A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FF/1042-3/2015.

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin