Beolvassi hiba. Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2019-07-16

Kékesi Kun Árpád

Cím: PhD, Dr. habil.
Nem: Férfi
Születési év: 1972
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 0614832897

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1998
Tudományág: irodalomtudomány
Disszertáció címe: Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/Színház – Elmélet
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE (1999)

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1995
Tudományág(ak): esztétika; angol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE (1995)

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. 2011

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Színháztudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Pannon Egyetem (1996-2009)
Beosztás: Tanszékvezető egyetemi docens


Kutatási és oktatási szakterületek
Oktatott tantárgyak: Európai drámatörténet; Európai színháztörténet; Dráma- és színházpoétika; Dráma- és előadáselemzés; Esztétika és művészetfilozófia; A színházi rendezés alaptípusai; Zenés színház; Báb- és figurális színház; A színjáték elméletei

Kutatási területek: A rendezői színház történeti és kortárs jelenségei; Az operarendezés jelenkori tendenciái; Shakespeare drámáinak színpadi recepciótörténete

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Színházi net-filológia. OTKA kutatási projekt (2010-2014). Témavezető: Dr. Jákfalvi Magdolna

Nemzeti Színház 1949-2002. Philther-elemzések. NKA kutatási projekt (2015-2017) Témavezető: Dr. Jákfalvi Magdolna, Dr. Kékesi Kun Árpád

Erdélyi magyar színháztörténet. Philther-elemzések. MTA Domus kutatási projekt (2015-2019) Témavezető: Dr. Jákfalvi Magdolna, Dr. Kékesi Kun Árpád, Dr. Ungvári Zrínyi Ildikó

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1998- Theatron színháztudományi periodika felelős szerkesztője
2007-2009
2009-2014
A színháztudomány mesterképzési szak szakfelelőse a Pannon Egyetemen
A színháztudomány mesterképzési szak szakfelelőse a KRE-n

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok (egyetemi diploma)
német „C” típusú nyelvvizsga

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Soros ösztöndíj 1998-as irodalmi munkásságért Soros Alapítvány 1998
Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért 1999-2001
Bolyai János kutatói ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2002-2005
Magyar Állami Eötvös ösztöndíj Magyar Ösztöndíj Bizottság 2005

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottság tag (1999-), elnök (2006-2011) (2015-)

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1998 Roehampton Institute, London három hónapos kutatóút
1999 Universität Wien három hónapos kutatóút
2006 Universität Salzburg három hónapos kutatóút
2011- Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatás és PhD-témavezetés a teatrológiai doktori programban

 

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Adorján Viktor,
KRE + PTE
A Laboratórium Színház tevékenysége 1959-től napjainkig 2012
Bíró József László,
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
A színészvezetés metodikái  
Strausz Imre István,
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
A musical műfajának esztétikai és pedagógiai vetületei 2015
Benedek Tibor Magor,
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
Liszt Ferenc melodrámáinak zenedramaturgiai elemzése 2014
Gecse Ramóna,
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
A színház mint közösségi alkotás  
Aracs Eszter,
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
A mikrobábos szóló bábjáték története és kortárs formációi  
Bessenyei Gedő István,
Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
Posztdramatikusság a romániai színjátszásban  

Lukács Zsuzsa, KRE + ELTE

Decadence and Repression in Oscar Wilde and Henry James 2014
Bálint-Kusztos Etelka, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Színházi nevelés Erdélyben  
Balázs Attila, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Színházművészet: alkotás és inspiráció  
Szegedi Attila, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Az Európai Unió kultúrafinanszírozási programjainak hatása a színházi életre  
Réczei Tamás, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem A magyar színháztörténet és a színházi emlékezet dramatikus megnyilvánulási módjai  
László Csaba, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem A metafizikus szerepek színpadi megformálása  
Lenkefi Zoltán, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar bábegyüttesek az államszocializmusban és hivatalos színházzá alakulásuk  
Craçea Ádám, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Alex Serrano színháza

 
Tóth István, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

A digitalizáció hatása a színháztörténet-írásra

 

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Várszegi Tibor,
SZTE
Az ittlét [Dasein] öröme. A színpadi mű hermeneutikája 2003
Sirató Ildikó,
SZTE
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára 2005
Seress Ákos,
PTE
Amerikai tragédiák
Szerep, személyiség és kirekesztés Tennessee Williams drámáiban
2009
Nagy Gabriella,
ELTE
Textus és hang a 20. századi drámában. A dramatikus szöveg performativitása 2009
Ócsai Éva,
SZTE
„Szavakból paloták épülnek”
Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai
2010
Rosner Krisztina,
PTE
A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai 2011
Kérchy Vera,
SZTE
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai 2012
Ignácz Ádám,
ELTE
Zeneszerző a színpadon. A művész ábrázolásának problémája Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner művészoperáiban 2013
Berekméri Katalin, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Szerep a színészben. A színész munkája a repertoár-színházban   2015
Cabuz Andrea, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem A természetben létrehozott művészeti alkotások performativitása  2017

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. Bp. – Pécs, József Attila Kör – Kijárat Kiadó, 1998. 222 p.

Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/Színház – Elmélet. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2000. 206 p.

Színház, kultúra, emlékezet. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2006. 203 p.

A rendezés színháza. Bp., Osiris Kiadó, 2007. 464 p.Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Színházi kalauz. Bp., Saxum Kiadó, 2008. 790 p.

A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. Bécsy Tamás életművéről. Bp., L’Harmattan, 2009. 219 p. (Jákfalvi Magdolnával közösen)

Symbolon 2017. XVIII. évfolyam Speciális szám (a Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Műhelykonferenciáján elhangzott előadások szövege) 233 p.

Erdélyi magyar színháztörténet. Philther-elemzések. Kolozsvár - Marosvásárhely, Editura EIKON - UartPress, 2019. 536 p. (Jákfalvi Magdolnával és Ungvári Zrínyi Ildikóval közösen)Könyvfejezetek

Kosztolányi, Shakespeare, és a színházi kritika nyelve. In: Kosztolányi-újraolvasó. Bp., Anonymus Kiadó, 1998. 340-346.

Textualitás és teatralitás. A modern és posztmodern dráma horizontváltása. In: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. (Szerk.: Bednanics Gábor et al) Bp., Osiris Kiadó, 2000. 304-329.

Mérlegre tett remény. Eötvös Péter Három nővér című operájának lyoni ősbemutatójáról. In: Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Bp., Új Ember Kiadó, 2002. 458-469.

Recepció és kreativitás a színház(kultúrá)ban. In: Teremtő befogadás. (Szerk.: Palló Gábor) Budapest: Áron Kiadó, 2004. 222-235.

Recepció és kreativitás a színház(kultúrá)ban. In: Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban. (Szerk.: Imre Zoltán) Bp., Áron Kiadó, 2004. 9-22.

A színházi realizmus paradigmájának kialakulása. In: A modern színház születése. (Szerk.: P. Müller Péter) Bp., Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2004. 11-28.

Innovatív törekvések az európai színházban. In: Magyar színháztörténet 1920-1949. (Szerk.: Gajdó Tamás) Bp., Magyar Könyvklub, 2005. 15-72.

A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája. In: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test. (Szerk.: Mestyán Ádám és Horváth Eszter) Bp., L’Harmattan, 2006. 63-77.

Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén. In: A társadalomtudományok szerepe a változó világban. (Szerk.: Poszler György) Bp., Tinta Kiadó, 2006. 33-45.

Az új teatralitás és hatástörténeti helyzete. In: A magyar irodalom történetei. III. k. (Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály és Veres András) Bp., Gondolat, 2007. 804-815.

Hist(o)riográfia. A színházi emlékezet problémája. In: Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák. (Szerk.: Imre Zoltán) Bp., Balassi, 2008. 63-72.

Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia. In: A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. Bécsy Tamás életművéről. (Szerk.: Jákfalvi Magdolna – Kékesi Kun Árpád) Bp., L’Harmattan, 2009. 11-19.

Egy operarendezés politikussága. Katharina Wagner: Lohengrin, 2004. In: A magyar színháztudomány kortárs irányzatai. (Szerk.: Balassa Zsófia et al.) Pécs, PTE BTK – Kronosz Kiadó, 2012. 144-149.

A színháztudomány hasznáról és káráról, avagy tanítható-e a színházértés? In: Bölcsészakadémia. (Szerk.: Böhm Gábor és Fedeles Tamás) Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2013. 43-58

Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. In: „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. (Szerk.: Bengi László et al.) Pozsony, Kalligram, 2013. 43-51.

Artaud, Rihm, Konwitschny és Mexikó meghódítása. In: Hamlet felnevet. Írások P. Müller Péter 60. születésnapjára. (Szerk: Thomka Beáta et al.) Pécs, PTE, 2016. 56-61.

Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. In: A második életmű. Székely Gábor és a színházcsinálás iskolája. (Szerk.: Jákfalvi Magdolna et al.) Bp., Balassi-Arktisz, 2016. 344-350.

Színházi transzcendentalizmus. Romeo Castellucci Isteni színjátékáról. In: Vallás és művészet. (Szerk.: Sepsi Enikő et al.) Bp., L'Harmattan, 2016. 290-310.

A befejezettnek mondott befejezetlenség drámája. Marton Endre és a Marat halála. In: Színház és társadalom. (Szerk.: Deres Kornélia és Herczog Noémi) JAK+PRAE.HU, 2018. 33-54.Cikkek tudományos folyóiratokban

Az előfeltevésmentesség paradoxonjai. (Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza) Literatura. 1996/2. 277-86.

Az értelem(hiány) keresztútjai. Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai vonatkozása. Literatura. 1996/1. 61-73.

Színházelmélet és történetiség. PRO PHILosophia. 1996/ 4-5. 3-18.

Shakespeare-i magok új földben? (Kállay Géza: Nem puszta szó) Alföld. 1997/7. 84-91.

Drámaelmélet és történetiség. Egy Hamlet-olvasat példája. PRO PHILosophia. 1997/1-2. 63-97.

Kosztolányi, Shakespeare, és a színházi kritika nyelve. Alföld. 1997/9. 66-74.

Egy desztilláló tanulóévei. (Peter Brook: Threads of Time) Theatron. 1998. ősz, 115-117.

A színház és a posztmodern. Adalékok egy kapcsolat magyarázatához. Theatron. 1998. ősz, 19-49.

Hist(o)riográfia. A színházi emlékezet problémája. Theatron. 1999. tavasz, 29-35.

Dialógusban. A színházi diskurzus(ok) néhány aktuális kérdéséről. Theatron. 1999. nyár-ősz, 13-21.

Teríték. Kortárs magyar dráma és színház. Alföld. 2000/12. 85-95.(Jákfalvi Magdolnával közösen)

A rendezés színháza, avagy a mise-en-scene művészete. Theatron. 2000. tavasz-nyár, 38-46. 

Megőrzés és megújítás. Salzburger Festspiele 2001. Theatron. 2003. tavasz, 73-91.

Antonin Artaud és a Kegyetlenség Színháza. Theatron. 2007. ősz-tél, 115-136.

Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia. Literatura. 2007/4. 433-439.

A rendezés színháza és/vagy a rendezői színház. Zempléni múzsa. 2008. tél, 35-39.

Teríték 2.0 Magyar dráma és színház a 2000-es években. Alföld. 2009/12.93-102. (Jákfalvi Magdolnával közösen)

Zaide, avagy a nem identikus ismétlés drámája. Theatron. 2012. ősz-tél, 65-70.

Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. Theatron. 2013. ősz, 36-39.

A félreértett szövegköziség. Alföldi Róbert: Sirály (Madárkák), 1997. Theatron. 2013. nyár, 51-55.

Egy színháztörténeti mérföldkő emlékezete. Ascher Tamás: Három nővér, 1985. Theatron. 2014. nyár, 6-12.

A Philther mint historiográfiai modell. Theatron. 2014. tavasz, 28-32.

Archívum és múzeum Kemény-kötésben. (A Kemény Bábszínház képeskönyve) Magyar iparművészet. 2016/6. 41-44.Konferenciaközlemények

Textuality and theatricality. In: International Conference of PhD Students. Conference Proceedings. Miskolc, 1997. 43-49.Recenziók könyvekről, színházi előadásokról, előadáselemző tanulmányok

Egy mítosz alakváltozásai. (Robert Wilson: Persephone) Fényfüggöny. 1996. ősz, 4-5.

Menekülés a paradicsomba. (Büchner: Leonce és Léna) SZÍNHÁZ. 1997/2. 14-16.

Ein Goethe-Comic. (Goethe: Faust) SZÍNHÁZ. 1997/4. 10-13.

Posztszovjet vízirevű. (Csehov: Sirály) SZÍNHÁZ. 1997/5. 6-10.

A zsombor virágai. (Garcia Lorca: Yerma) SZÍNHÁZ. 1997/6. 19-22.

A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek magyar rendezői színháza. SZÍNHÁZ. 1997/7. 22-29.

Új gyakorlat és ujjgyakorlat. Végzős rendezőhallgatók munkáiról. SZÍNHÁZ. 1997/9. 5-10.

Az érzékelés ünnepe. Wiener Festwochen 1997. SZÍNHÁZ. 1997/11. 7-13.

A theoretikusnak állapotja. SZÍNHÁZ. 1997/12. 3.

Színházi kalauz (Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem). SZÍNHÁZ. 1997/12. 4-7.

Háborús játékok (Shakespeare: Sok hűhó semmiért). SZÍNHÁZ. 1998/1. 26-28.

A harmadik légtér? Salzburger Festspiele 1997. Ellenfény. 1998/1. 69-73.

A retorika színháza, a színház retorikája (Bernhard: Ritter, Dene, Voss). SZÍNHÁZ. 1998/4. 24-27.

Térképek. Salzburger Festspiele 1998. Ellenfény. 1999/1. 65-74.

„A pusztulás skálája.” (Christoph Ransmayr: Az utolsó világ) Théléme. 1999/1. 100-105.

Térképek. Salzburger Festspiele 1998. Ellenfény. 1999/1. 65-74.

Az emlékezet mezsgyéi. Salzburger Festspiele 1999. Világszínház. 1999. tavasz-nyár, 137-156.

Határátlépés. Wiener Festwochen 1999. Világszínház. 1999. ősz-tél, 149-167.

A boldogtalanság kék madara. (Maaterlinck: A kék madár) Eső. 2000/1. 40-42.

Kánon és kísérlet. Wiener Festwochen 2000. Criticai Lapok. 2000/10. 12-18.

Tabló öt részletben. A Wiener Festwochen 2002 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2002/9-10. 34-42.

Az átmenet pillérei. A Salzburger Festspiele 2002 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2002/12. 29-35.

Jóleső provokáció. A Wiener Festwochen 2003 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2003/9. 22-30.

Az elvonatkoztatás nehézségei. A Salzburger Festspiele 2003 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2003/12. 22-27.

Tejfehér ingovány. (Britten: A csavar fordul egyet) Criticai Lapok. 2004/4-5. 3-5.

Szemellenző nélkül. A Wiener Festwochen 2004 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2004/8. 6-12.

Idő: eltolódással. A Salzburger Festspiele 2004 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2004/11. 20-25.

A hattyús lovag, avagy a színházi jelhasználat szimbolikusságáról. Eső. 2005. tavasz, 59-66.

Transgress What? The Limits of Theatre. Symbolon. (2005) VI. évf. 9. sz. 5-14.

A repertoár peremén. A Wiener Festwochen 2005 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2005/9-10. 18-26.

A határosság tapasztalatáról. (Várszegi Tibor: Az ittlét öröme. A színpadi mű hermeneutikája) Eső. 2007. nyár, 76-80.

Aki állja az időt. (Pályi János: Órajáték) Art Limes. 2008/5. 47-49.

„Felébreszteni a fület, a szemet.” A Salzburger Festspiele két bemutatójáról. Criticai Lapok. 2011/10. 12-16.

Szellemi áramkörök. A Wiener Festwochen 2012 hét bemutatójáról. Criticai Lapok. 2012/10. 11-19.

Arculat nélküli váltás. A Salzburger Festspiele 2012 hat zenés színházi bemutatójáról. Criticai Lapok. 2012/13. 25-32.

„Lábbal tervezni”. Adolphe Appia és a modern szcenográfia tankönyve. In: Adolphe Appia: Zene és rendezés. Bp., Balassi, 2012. 165-174.

A vásári bábjátszás hazai és nemzetközi helyzete. Art Limes. 2014/2. 55-67.

Felkavaró ősképeink. A Go Down, Moses a Bécsi Ünnepi Heteken. Criticai Lapok. 2015/5-6. 25-28.

Nagyon más Hasonmás. A Double 2013. és 2014. évi számairól. Art Limes. 2015/5. 115-120.

Encrypting, Inscription and Inspection in Romeo Castellucci's Go Down, Moses. Symbolon. XVI. évf. 29. sz. (2015) 60-67.

The Shifting Point of Fear and Trembling in Georgy Tovstonogov's The Government Inspector. Symbolon. XVII. évf. 31. sz. (2016) 10-15.

Performing Agitation. László Moholy Nagy and the 1924 Special Issue of MA (Today) on Theater. Hungarian Studies. June 2019. megjelenés előtt

Marton Endre: Lear király, 1964. www.philther.hu

Endre Marton: King Lear, 1964. www.philther.hu

Marton Endre: Marat halála. 1966. www.philther.hu

Marton Endre: Fejezetek Leninről, 1970. www.philther.hu

Endre Marton: Chapters on Lenin, 1970. www.philther.hu

Georgij Tovsztonogov: A revizor, 1973. www.philther.hu

Georgy Tovstonogov: The Government Inspector, 1973. www.philther.hu

Kerényi Imre: János király, 1984. www.philther.hu

Kerényi Imre: István, a király, 1985. www.philther.hu

Ascher Tamás: Három nővér, 1985. www.philther.hu

Pintér Béla: Gyévuska, 2003. www.philther.hu


Fordítások

Simon Cooper–Sally Mackey: Színháztudomány felsőfokon. [Theatre studies. An Approach for Advanced Level] Budapest: Orpheusz Kiadó, 2000. 325 p.

Elinor Fuchs: A jelenlét avagy az írás bosszúja. A színház újragondolása Derrida nyomán. [Presence or the Revenge of Writing. Re-thinking Theatre After Derrida] SZÍNHÁZ. 1998/3. 3-9.

David George: A kétértelműségről. A performansz posztmodern elmélete felé. [On Ambiguity: Towards the Postmodern Theory of Performance] Theatron. 1998. ősz, 5-14.

Testtel gondolkodni. Robert Wilsonnal beszélget Holm Keller. [Mit dem Körper denken] Theatron. 1998. tél, 71-72.

Gerald Siegmund: A színház mint emlékezet. [Theater als Gedächtnis] Theatron. 1999. tavasz, 36-39.

Peggy Phelan: Holtat játszani a kőben, avagy mikor nem rózsa a Rózsa? [Playing Dead in Stone, Or When is a Rose not a Rose?] Theatron. 1999. tavasz, 40-57.

Thomas Postlewait: Történelem, hermeneutika és elbeszélésmód. [History, Hermeneutics and Narrativity] Theatron. 1999. tavasz, 58-66.

A fordítás kötelessége. Beszélgetés Antoine Vitezzel. [The Duty to Translate] Theatron. 1999. nyár-ősz, 35-41.

Robert Wilson: Beszéd a Freud előtt. [R. W.'s Speech Before Freud] In: Színházi antológia. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. 166-169.

Alessandro Serpieri: A középkori hierarchia összeomlása a Lear királyban. [The Breakdown in Medieval Hierarchy in King Lear] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 115-122.

Erika Fischer-Lichte: Átkelés az árnyak birodalmába. Robert Wilson frankfurti Lear király-rendezése. [Auf dem Weg ins Reich der Schatten. Robert Wilsons Frankfurter King Lear-Inszenierung] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 123-136. (Kiss Gabriellával közösen)

Patrice Pavis: A lapról a színpadra – nehéz születés. [From Page to Stage. A Difficult Birth] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 92-104. (Sipőcz Mariannal közösen)

Philip Auslander: „Csak önmagad add!” Logocentrizmus és el-különböződés a színházelméletben. [„Just Be Yourself!” Logocentrism and Différance in Performance Theory] Theatron. 2004. nyár-ősz, 17-24.

Jonathan Goldberg: Perspektívák: a doveri szikla és a reprezentáció feltételei. [Perspectives: Dover Cliff and the Conditions of Representation] Theatron. 2004. nyár-ősz, 57-64.

Philip Auslander: „Szent színház” és katarzis. [„Holy Theatre” and Catharsis] Theatron. 2007. ősz-tél, 102-111.

Coppelia Kahn: A Lear királyból hiányzó anya. [The Absent Mother in King Lear] Theatron. 2013. tavasz, 3-14.


Egyéb

Posztmodern glosszárium. SZÍNHÁZ. 1998/3. 3-19. (Jákfalvi Magdolnával közösen)

Benne a jövőben. Bécsy Tamással beszélget Kékesi Kun Árpád. Theatron. 1998. tél, 5-14.

Színház és tudomány I. (Bevezetés) Pesti Est Súgó. 1998/9. 90.

Színház és tudomány II. (A színház autonómiája) Pesti Est Súgó. 1998/10. 90.

Színház és tudomány III. (A szemiotika) Pesti Est Súgó. 1999/1. 98.

Színház és tudomány IV. (A fenomenológia) Pesti Est Súgó. 1999/2. 98.

Színház és tudomány V. (A dekonstrukció) Pesti Est Súgó. 1999/3. 90.

Színház és tudomány VI. (A pszichoanalízis) Pesti Est Súgó. 1999/4. 80

Színház és tudomány VII. (A feminizmus) Pesti Est Súgó. 1999/5. 98.

Színház és tudomány VIII. (A befogadáselméletek) Pesti Est Súgó. 1999/11. 90.

Színház és tudomány IX. (A kulturális materializmus) Pesti Est Súgó. 1999/12. 83.

Színház és tudomány X. (A posztmodern) Pesti Est Súgó. 2000/1. 93

Hamlet-színház. In: William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi. Pécs, Alexandra, 2001. 167-205.

A Magyar Virtuális Enciklopédia alábbi szócikkei: Fenomenológia a színházelméletben, Dekonstrukció a színházelméletben, Pszichoanalízis a színházelméletben, Feminizmus a színházelméletben, Befogadáselméletek a színház vizsgálatában, Kulturális materializmus a színházelméletben, Realista és naturalista dráma és színház

Kérdések könyve. A Trafó 2004/2005-ös évadjának „Határeset” című előadássorozatához

Tudománnyal a színházért. Színpad. 2005/3. 33-35.

Beidegződéseink megbontása a színházban. Subject. 2007/1. 14-17.

Digitális színházi kánon. Jelenkor. 2012. június, 621-623. (Jákfalvi Magdolnával közösen)

Egy kiállítás margójára. Kemény Henrik életmű kiállítása. Art Limes. 2013/4. 53-57.

Philther-projekt Erdélyben. Játéktér. 2017. tavasz, 30-31. (Jákfalvi Magdolnával közösen)

 

Konferencián tartott előadások

1997: A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek magyar rendezői színháza. (A Veszprémi Egyetem és az MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottságának közös konferenciája)

1997: Textuality and Theatricality. (PhD-hallgatók nemzetközi konferenciája Miskolcon)

1999: Dialógusban. A színházi diskurzus(ok) néhány aktuális kérdéséről. (A Veszprémi Egyetem és az MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottságának közös konferenciája)

2000: A rendezés színháza, avagy a mise-en-scene művészete. (A Veszprémi Egyetem és az MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottságának közös konferenciája)

2002: Rendezői színház a 20. században: elmélet és/vagy gyakorlat (A Magyary Zoltán és az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok konferenciája)

2002: How to Interpret the Visual Rhetoric of Theatre? (Az OISTAT Education Commission tajpeji szimpóziumán)

2003: A színház nemzet(köz)isége (Az MTA Filozófiai Intézet konferenciája a „Recepció és kreativitás: nyitott magyar kultúra” elnevezésű NKFP-projekthez kapcsolódóan)

2003: Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén (Az MTA I., II. és IX. osztályának konferenciája „Múlt – jelen – jövő. A társadalomtudományok a változó világban” címmel)

2004: A színházi realizmus fogalmáról (A BDF Németh László Szakkollégiumának konferenciája „A fiatal Lukács György és a Thália Társaság” címmel”)

2004: Innovatív törekvések a két világháború közötti európai színházban (A Veszprémi Egyetem konferenciája „Tradíció és innováció. Magyar színháztörténet 1920-1949” címmel)

2004: Beidegződéseink megbontása a színházban (A Trafó Kortárs Művészetek Háza „A művészet megértése, a megértés művészete” címmel rendezett Szabadegyetemén)

2004: The Presence of Scenery (Az OISTAT Education Commission isztambuli szimpóziumán)

2005: A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája (Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, a Dayka Gábor Társaság, a Trafó Kortárs Művészetek Háza és az ASZKI konferenciája „Határátlépések” címmel)

2005: Transgress What? The Limits of Theatre (A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciája „Néző, élmény, recepció” címmel)

2006: Set Design in Contemporary Hungarian Theatre (Az OISTAT Education Commission yokohamai szimpóziumán)

2007: Kortárs tradíciók a zenés színházban (A Trafó Kortárs Művészetek Háza „Klasszikus kortárs, kortárs klasszikus” címmel rendezett Szabadegyetemén)

2007: Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia (Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának és Színház- és Filmtudományi Bizottságának konferenciája „A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. Bécsy Tamás életművéről” címmel)

2008: A rendezés színháza és a rendezői színház (A Debreceni Egyetem Pálffy István Színházi Szakkollégiuma által szervezett előadássorozat keretében)

2010: Zaide, avagy a nem identikus ismétlés drámája (A KRE Színháztudományi Tanszékének és az MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottságának közös konferenciája)

2010: Shakespeare, Hamlet, Brook (A Gyulai Várszínház V. Shakespeare-konferenciája)

2011: Színháztörténet és digitális média (A Theatron Műhely Alapítvány, a KRE Színháztudományi Tanszékének és az MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottságának közös konferenciája)

2011: Színházi net-filológia. A Philther (A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciája „Archiválás és színháztörténet-írás” címmel)

2012: Egy operarendezés politikussága. Katharina Wagner: Lohengrin, 2004. (A Pécsi Tudományegyetem konferenciája „A magyar színháztudomány kortárs irányzatai” címmel)

2013: A félreértett szövegköziség. Alföldi Róbert: Sirály (Madárkák), 1997. (A Pécsi Tudományegyetem konferenciája „Tévedések (víg)játéka: tévutak, tévhitek, téveszmék, tévesztések a színházművészetben és a színháztörténetben” címmel)

2013: A színháztudomány hasznáról és káráról, avagy tanítható-e a színházértés (A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészakadémia címmel rendezett előadássorozata)

2013: Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. (A Theatron Műhely Alapítvány és a KRE Színháztudományi Tanszékének közös konferenciája)

2013: Két Lohengrin-rendezés. (A KRE interdiszciplináris tudományos szimpóziuma „Hagyományok átértelmezése és aktualizálása: Wagner Ringje” címmel)

2013: A Philther mint historiográfiai modell (Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának konferenciája „Hist(o)riográfia – A színháztörténet-írás aktuális kérdései” címmel)

2014: A vásári bábjátszás hazai és nemzetközi kontextusa (A debreceni Vojtina Bábszínház szimpóziuma „Vásári bábjátszás ma” címmel)

2014: Egy színháztörténeti mérföldkő emlékezete (A Theatron Műhely Alapítvány és a KRE Színháztudományi Tanszékének közös konferenciája)

2015: Kemény Henrik köpönyege. A vásári bábjátszás ma. (A Magyar Művészeti Akadémia Kemény Henrik emlékülése)

2015: Színházi transzcendentalizmus. Romeo Castellucci Isteni színjátékáról. (A KRE BTK, az MMA és a MANK közös konferenciája "Vallás és művészet" címmel)

2015: Encrypting, Inscription and Inspection in Romeo Castellucci's Go Down, Moses. (A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciája "From Secret to Confession" címmel)

2016. Archívum és múzeum Kemény-kötésben. (A Magyar Művészeti Akadémia könyvbemutatója)

2016. The Shifting Point of Fear and Trembling in Georgy Tovstonogov's The Government Inspector. (A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciája "Vanishing Point in Theatre" címmel)

2017. Performing Agitation. László Moholy-Nagy and the 1924 Special Issue of MA (Today) on Theater. (Az Indiana University, Bloomington konferenciája "MA: Today - 100 Years After" címmel)

2017. Bálvánnyá emelt bálványrombolás. Marton Endre: Fejezetek Leninről, 1970. (Az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány közös konferenciája "Philology + Theatre = Philther" címmel)

2018. A Bécsi diákok (1949) mint az államosított Fővárosi Operettszínház nyitóelőadása. (Az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány közös konferenciája "Újjáépítés és államosítás" címmel)

2019. Az operett militarizálása. A Fővárosi Operettszínház 1950-es Szabad szél-bemutatójáról. (Az MTA Zenetudományi Intézet konferenciája "A magyar populáris zene története(i)" címmel)Árpád Kékesi Kun

Title: PhD, Dr. habil.
Gender: M
Year of Birth: 1972
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 0614832897

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998
Discipline: Literary Criticism
Title of Thesis: In the Shade of Thalia. A Theory of Postmodern Drama and Theatre
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995
Discipline(s): Aesthetics; English Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Pécs Dr. habil. 2011

 

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute:
Department: Theatre Studies
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer: Pannon University (1996-2009)
Previous Position Held: Head of Department, Associate professor

Areas of Research and Teaching
Areas of teaching: history of European drama; history of European theatre; poetics of theatre and drama; dramaturgy and drama analysis; aesthetics and the philosopy of art; the types of mise-en-scene; music theatre; puppet and figure theatre; theories of the theatre

Areas of Research: the history and the present forms of director’s theatre; contemporary music theatre; Shakespeare’s plays on stage

Membership in Research Groups and Projects
Theatre, Philology and the Internet. OTKA Research Project led by Dr. Jákfalvi Magdolna (2010-2014)

National Theatre 1949-2002. Philther-analyses. NKA Research Project led by Dr. Jákfalvi Magdolna, Dr. Kékesi Kun Árpád (2015-2017)

Transylvanian Theatre History. Philther-analyses. MTA Domus Research Project led by Dr. Jákfalvi Magdolna, Dr. Kékesi Kun Árpád, Ungvári Zrínyi Ildikó (2015-2019)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1998- Theatron – Editor-in-Chief
2007-2009 Director of studies of the MA program in Theatre Studies (Pannon University)
2009-2014 Director of studies of the MA program in Theatre Studies (Károli Gáspár University)

 

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Native
English Proficient
German Good

 

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Soros Scholarship Soros Foundation 1998
Magyary Zoltán Postdoctoral Scholarship Foundation for Hungarian Higher Education and Research 1999-2001
Bolyai János Research Scholarship Hungarian Academy of Sciences 2002-2005
Hungarian Eötvös Scholarship Hungarian Scholarship Board Office 2005

 

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Committee of Theatre and Film Studies, Hungarian Academy of Sciences Member (1999-), Chairman (2006-2011) (2015-)

 

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1998 Roehampton Institute, London Three-month Study Trip
1999 Universität Wien Three-month Study Trip
2006 Universität Salzburg Three-month Study Trip
2011- University of Arts, Târgu-Mureş Teaching and Promotorship in the PhD School of Theatre Studies

 

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Adorján Viktor,
Károli Gáspár University + University of Pécs
The Laboratory Theatre from 1959 up to the Present 2012
Bíró József László,
University of Arts, Târgu-Mureş
Methodologies of Acting and Directing  
Strausz Imre István,
University of Arts, Târgu-Mureş
The Aesthetic and Pedagogical Aspects of Musical 2015
Benedek Tibor Magor,
University of Arts, Târgu-Mureş
The Analysis of Musical Dramaturgy in Franz Liszt's Melodramas 2014
Gecse Ramóna,
University of Arts, Târgu-Mureş
Theatre as Collective Creation  
Aracs Eszter,
University of Arts, Târgu-Mureş
Solo Puppeteers with Micro Puppets in the 20th Century  
Bessenyei Gedő István,
University of Arts, Târgu-Mureş
Postdramatic Theatre in Romania  
Lukács Zsuzsa, Károli Gáspár University + Eötvös University Decadence and Repression in Oscar Wilde and Henry James 2014
Bálint-Kusztos Etelka, University of Arts, Târgu-Mureş TIE in Transylvania  
Balázs Attila, University of Arts, Târgu-Mureş Creation and Inspiration in the Theatre Arts  
Szegedi Attila, University of Arts, Târgu-Mureş The Influence of Financing Cultural Projects in the EU on Theatre and Performance  
Réczei Tamás, University of Arts, Târgu-Mureş Hungarian Theatre History and the Dramatic Forms of Theatre as Memory  
László Csaba, University of Arts, Târgu-Mureş Playing Metaphysical Roles on Stage  
Lenkefi Zoltán, University of Arts, Târgu-Mureş Hungarian Puppetry Groups During State Socialism and their Turning to Professional Theatre Companies   
Craçea Ádám, University of Arts, Târgu-Mureş The Theatre of Alex Serrano  
Tóth István, University of Arts, Târgu-Mureş The Effect of Digitalization on Writing Theatre History  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Várszegi Tibor,
University of Szeged
The Joy of Dasein. The Hermeneutics of Performance 2003
Sirató Ildikó,
University of Szeged
A Model of Comperative Theatre History in Researching the Structures of the National Theatre Movements in Europe from the 18th Century up to the Present 2005
Seress Ákos,
University of Pécs
American Tragedies. Roles, Identities and Discrimination in Tennessee Williams’ Plays 2009
Nagy Gabriella,
Eötvös University
Text and Voice in 20th Century Drama. The Performativity of the Dramatic Text 2009
Ócsai Éva,
University of Szeged
Intertextual Relationships in Sándor Weöres’ Plays 2010
Rosner Krisztina,
University of Pécs
The Dramatic and Theatrical Play of Presence and Silence 2011
Kérchy Vera,
University of Szeged
Paul de Man’s Theory of Rhetorics and Its Challenge to the Theory of Theatre 2012
Ignácz Ádám,
Eötvös University
A Composer on Stage. Problems of the Representation of Artists int he Operas of Scriabin, Schönberg and Pfitzner 2013
Berekméri Katalin, University of Arts, Târgu-Mureş The Role in the Actress. An Actress Prepares in a Repertory Theatre 2015
Cabuz Andrea, University of Arts, Târgu-Mureş Performativity of Artworks Created in Nature   2017

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

A rendezés színháza [Theatre and Mise-en-Scene] Budapest, Osiris Kiadó, 2007, 464 p.

Színház, kultúra, emlékezet [Theatre, Culture, Memory] Veszprém, Egyetemi Kiadó, 2006, 203 p.

Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/ Színház – Elmélet [In the Shade of Thalia. A Theory of Postmodern Drama and Theatre] Veszprém, Egyetemi Kiadó, 2000, 206 p.

Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen [The Revolt of Images in the Mirror. The Rhetoric of Drama and Theatre at the Millennium] Budapest and Pécs, József Attila Kör and Kijárat Kiadó, 1998, 222 p.

 

Edited Books and Journals

A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében [Theatre Studies Among Academic Disciplines] Budapest, L’Harmattan, 2009, 219 p. (Co-editor: Magdolna Jákfalvi)

Színházi kalauz. [A Companion to the Theatre] Budapest, Saxum Kiadó, 2008, 790 p.

Symbolon 2017. XVIII. évfolyam Speciális szám (a Színházművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. Nemzetközi Műhelykonferenciáján elhangzott előadások szövege) [Special issue of Symbolon. Vol. 18. 2017. Lectures held at the 1st International Conference of Doctoral Schools of Universities for the Performing Arts] 233 p.

Erdélyi magyar színháztörténet. Philther-elemzések. [Transylvanian Theatre History. Philther-analyses] Kolozsvár - Marosvásárhely, Editura EIKON - UartPress, 2019. 536 p. (Co-editors: Magdolna Jákfalvi and Ildikó Ungvári Zrínyi)

 

Chapters in Books

A befejezettnek mondott befejezetlenség drámája. Marton Endre és a Marat halála. [The drama of incompleteness declared completed. Endre Marton and The Death of Marat] In: Színház és társadalom. [Theatre and Society] Ed. by Kornélia Deres and Noémi Herczog, JAK+PRAE.HU, 2018, 33-54.

Artaud, Rihm, Konwitschny és Mexikó meghódítása [Artaud, Rihm, Konwitschny and The Conquest of Mexico] In Hamlet felnevet. Írások P. Müller Péter 60. születésnapjára [Hamlet Laughs. Essays for Péter P. Müller's Birthday] Ed. by Beáta Thomka et al. Pécs, PTE, 2016, 56-61.

Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. [The tragedy of "vital hatred". Gábor Székely's The Misanthrope, 1988] In A második életmű. Székely Gábor és a színházcsinálás iskolája [The Second Oeuvre of A Life. Gábor Székely and the School of Making Theatre] Ed. by Magdolna Jákfalvi et al., Bp., Balassi-Arktisz, 2016, 344-350.

Színházi transzcendentalizmus. Romeo Castellucci Isteni színjátékáról [Transcendentalism in Theatre. Romeo Castellucci's Divine Comedy] In: Vallás és művészet [Religion and Art] Ed. by Enikő Sepsi et al. Bp., L'Harmattan, 2016, 290-310.

A színháztudomány hasznáról és káráról, avagy tanítható-e a színházértés? [The use and abuse of theatre studies, or how to teach the understanding of theatre] In Bölcsészakadémia, Ed. by Gábor Böhm and Tamás Fedeles, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2013, 43-58.

Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. [The tragedy of "vital hatred". Gábor Székely's The Misanthrope, 1988] In „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára ["Resounding in Time". 70 Essays for Mihály Szegedy-Maszák's Birthday] Ed. by László Bengi et al., Pozsony, Kalligram, 2013, 43-51.

Egy operarendezés politikussága. Katharina Wagner: Lohengrin, 2004. [The political nature of an opera production. Katharina Wagner's Lohengrin, 2004] In A magyar színháztudomány kortárs irányzatai [Contemporary Trends in Hungarian Theatre Studies] Ed. by Zsófia Balassa et al., Pécs, PTE BTK – Kronosz Kiadó, 2012, 144-149.

Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia. [Literary theory, performance theory and ontology] In A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében [Theatre Studies Among Academic Disciplines] Ed. by Magdolna Jákfalvi and Árpád Kékesi Kun, Budapest, L’Harmattan, 2009, 11-20.

Hist(o)riográfia. A színházi emlékezet problémája [Hist(o)riography. On the problem of theatre as memory] In Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák [Alternative histories of the theatre] Ed. by Imre Zoltán, Budapest, Balassi, 2008, 63-72.

Az új teatralitás és hatástörténeti helyzete [New theatricality in contemporary Hungarian theatre] In A magyar irodalom történetei, III. k. [Histories of Hungarian Literature. Vol. 3.] Ed. by Mihály Szegedy-Maszák and András Veres, Budapest, Gondolat, 2007, 804-815.

A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája [The (theatre) cultural phenomenology of transgression] In Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test [Visual theatre. Performance, genre and the body] Ed. by Ádám Mestyán and Eszter Horváth, Budapest, L’Harmattan, 2006, 63-77.

Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén [Theatre historiography on the threshold of the third millennium] In A társadalomtudományok szerepe a változó világban [The Role of Humanities in a Changing World] Ed. by György Poszler, Budapest, Tinta Kiadó, 2006, 33-45.

Innovatív törekvések az európai színházban [Innovations in European theatre] In: Magyar színháztörténet 1920-1949 [Hungarian Theatre History 1920-1949] Ed. by Tamás Gajdó, Budapest, Magyar Könyvklub, 2005, 15-72.

Recepció és kreativitás a színház(kultúrá)ban [Reception and creativity in culture and theatre] In Teremtő befogadás [Creative Reception]] Ed. by Gábor Palló, Budapest, Áron Kiadó, 2004, 222-235.

Recepció és kreativitás a színház(kultúrá)ban [Reception and creativity in culture and theatre] In Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban [Transillumination. Hungarian Theatre in European Context] Ed. by Zoltán Imre, Budapest, Áron Kiadó, 2004, 9-22.

A színházi realizmus paradigmájának kialakulása [On the paradigm of realism in theatre and drama] In A modern színház születése [The Birth of Modern Theatre] Ed. by Péter P. Müller, Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2004. 11-28.

Mérlegre tett remény. Eötvös Péter Három nővér című operájának lyoni ősbemutatójáról [Hope on scales. On the world premiere of Peter Eötvös’ Trois soeurs in Lyon] In Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára [Your Ways. Essays for István Jelenits’ 70th Birthday] Budapest, Új Ember Kiadó, 2002, 458-469.

Textualitás és teatralitás. A modern és posztmodern dráma horizontváltása [Textuality and theatricality. The change of horizons in modern and postmodern drama] In Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai [The Literary Text in the Horizon of Anthropology] Ed. by Gábor Bednanics et al, Budapest, Osiris Kiadó, 2000, 304-329.

Kosztolányi, Shakespeare és a színházi kritika nyelve [Kosztolányi, Shakespeare and the language of theatre criticism] In Kosztolányi-újraolvasó [Re-reading Kosztolányi] Ed. by Anna Menyhért, Budapest, Anonymus Kiadó, 1998, 340-346.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Archívum és múzeum Kemény-kötésben. (A Kemény Bábszínház képeskönyve) [Archive and Museum in a Book: The Album of Kemény Puppet Theatre] Magyar iparművészet, No. 6, 2016, 41-44.

A Philther mint historiográfiai modell. [Philther as a Method of Theatre Historiography] Theatron. Spring 2014. 28-32.

Egy színháztörténeti mérföldkő emlékezete. Ascher Tamás: Három nővér, 1985. [The Memory of a Milestone in Hungarian Theatre History. Tamás Ascher's Three Sisters, 1985] Theatron, Summer 2014, 6-12.

A félreértett szövegköziség. Alföldi Róbert: Sirály (Madárkák), 1997. [Intertextuality Misunderstood. Róbert Alföldi's The Seagull (Little Birds), 1997] Theatron, Summer 2013, 51-55.

Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. [The tragedy of "vital hatred". Gábor Székely's The Misanthrope, 1988] Theatron, Autumn 2013, 36-39.

Zaide, avagy a nem identikus ismétlés drámája. [Zaide's drama of non-identical repetition] Theatron, Autumn and Winter 2012, 65-70.

Teríték 2.0 Magyar dráma és színház a 2000-es években. [Re-covering contemporary Hungarian theatre and drama] Alföld, No. 12, 2009, 93-102. (Co-author: Magdolna Jákfalvi)

A rendezés színháza és/vagy a rendezői színház. [The theatre of mise-en-scene and/or director's theatre] Zempléni múzsa, Winter 2008, 35-39.

Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia. [Literary theory, performance theory and ontology] Literatura, No. 4, 2007, 433-439.

Antonin Artaud és a Kegyetlenség Színháza [Antonin Artaud and the theatre of cruelty] Theatron, Autumn and Winter 2007, 115-136.

Megőrzés és megújítás. Salzburger Festspiele 2001. [Conserving and renewing. On Salzburger Festspiele 2001] Theatron, Spring 2003, 73-91.

A rendezés színháza avagy a mise-en-scene művészete [The performance of mise-en-scene or the art of staging] Theatron, Spring and Summer 2000, 38-46.

Teríték. Kortárs magyar dráma és színház [Covering Contemporary Hungarian theatre and drama] Alföld, No. 12, 2000, 85-95. (Co-author: Magdolna Jákfalvi)

Dialógusban. A színházi diskurzus(ok) néhány aktuális kérdéséről [Remaining in dialogue. On some current problems of discourses on theatre] Theatron, Summer and Autumn 1999, 13-21.

Hist(o)riográfia. A színházi emlékezet problémája [Hist(o)riography. On the problem of theatre as memory] Theatron, Spring 1999, 29-35.

A színház és a posztmodern. Adalékok egy kapcsolat magyarázatához [Theatre and Postmodernism. A relationship from a theoretical perspective] Theatron, Autumn 1998, 19-49.

Egy desztilláló tanulóévei (Peter Brook: Threads of Time) [The apprenticeship of a distillator. On Peter Brook's "Threads of Time] Theatron, Autumn 1998, 115-117.

Kosztolányi, Shakespeare, és a színházi kritika nyelve [Kosztolányi, Shakespeare and the language of theatre criticism] Alföld, No. 9, 1997, 66-74.

Drámaelmélet és történetiség. Egy Hamlet-olvasat példája [Drama theory and the question of history. Re-reading Hamlet] PRO PHILosophia, No. 1-2, 1997, 63-97.

Shakespeare-i magok új földben? (Kállay Géza: Nem puszta szó) [Shakespearean seeds in new soil? On Géza Kállay's "Not mere words"] Alföld, No. 7, 1997, 84-91.

Színházelmélet és történetiség [Performance theory and the question of history] PRO PHILosophia, No. 4-5, 1996, 3-18.

Az értelem(hiány) keresztútjai. Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai vonatkozása [The crossroads of (the absence of) meaning. Bret Easton Ellis' American Psycho and the contemporary philosophy of culture] Literatura, No. 1, 1996, 61-73.

Az előfeltevésmentesség paradoxonjai (Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza) [The paradoxes of having any presupposition. On Zoltán Abádi Nagy's "American Minimalist Fiction"] Literatura, No. 2, 1996, 277-86.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Textuality and theatricality. In International Conference of PhD Students, Conference Proceedings, Miskolc, 1997, 43-49.

 

Book and Performance Reviews

Performing Agitation. László Moholy-Nagy and the 1924 Special Issue of MA (Today) on Theater, Hungarian Studies, June 2019. (before publication)

Béla Pintér, Gyévuska [Dievouchka], 2003. www.philther.hu

Tamás Ascher, Három nővér [Three Sisters], 1985. www.philther.hu

Imre Kerényi, István, a király [Stephen, the King], 1985. www.philther.hu

Imre Kerényi, János király [King John], 1984. www.philther.hu

Georgy Tovstonogov, The Government Inspector, 1973. www.philther.hu (English version)

Georgy Tovstonogov, A revizor [The Government Inspector], 1973. www.philther.hu

Endre Marton, Chapters on Lenin, 1970. www.philther.hu (English version)

Endre Marton, Fejezetek Leninről [Chapters on Lenin], 1970. www.philther.hu

Endre Marton, Marat halála [The Death of Marat], 1966. www.philther.hu

Endre Marton, King Lear, 1964. www.philther.hu (English version)

Endre Marton, Lear király [King Lear,] 1964. www.philther.hu

The Shifting Point of Fear and Trembling in Georgy Tovstonogov's The Government Inspector, Symbolon, Vol. XVII. No. 31. (2018) 10-15.

Encrypting, Inscription and Inspection in Romeo Castellucci's Go Down, Moses, Symbolon, Vol. XVI. No. 29. (2015) 60-67.

Nagyon más Hasonmás. A Double 2013. és 2014. évi számairól. [Our unknown double. On Four Issues of Double] Art Limes, No. 5, 2015. 115-120.

Felkavaró ősképeink. A Go Down, Moses a Bécsi Ünnepi Heteken. [Our unsettling archetypes. Go Down, Moses at the Wiener Festwochen 2015] Criticai Lapok, No. 5-6. 2015, 25-28.

A vásári bábjátszás hazai és nemzetközi helyzete. [The Hungarian and international context of fairground traditions in puppetry] Art Limes, No. 2, 2014, 55-67.

„Lábbal tervezni”. Adolphe Appia és a modern szcenográfia tankönyve. ["Designing with feet". Adolphe Appia and the handbook of modern scenography] In Adolphe Appia: Zene és rendezés [Music and Mise-en-Scene by Adolphe Appia] Budapest, Balassi, 2012, 165-174.

Arculat nélküli váltás. A Salzburger Festspiele 2012 hat zenés színházi bemutatójáról. [A change without coherence. On six productions of Salzburger Festspiele 2012] Criticai Lapok, No. 13, 2012, 25-32.

Szellemi áramkörök. A Wiener Festwochen 2012 hét bemutatójáról. [Spiritual circuits. On seven productions of Wiener Festwochen 2012] Criticai Lapok, No. 10, 2012, 11-19.

„Felébreszteni a fület, a szemet.” A Salzburger Festspiele két bemutatójáról. ["Waking up eyes and ears". On two productions of Salzburger Fespiele 2011] Criticai Lapok, No. 10, 2011, 12-16.

Aki állja az időt. (Pályi János: Órajáték) [Those who endure time. On János Pályi's Clock FiguresArt Limes, No. 5, 2008, 47-49.

A határosság tapasztalatáról (Várszegi Tibor: Az ittlét öröme. A színpadi mű hermeneutikája) [The experience of liminality. On Tibor Várszegi's "The Joy of Dasein or The Hermeneutics of Performance"] Eső, Summer 2007, 76-80.

Transgress What? The Limits of Theatre, Symbolon, Vol. VI. No. 9, (2005) 5-14.

A repertoár peremén. A Wiener Festwochen 2005 zenés színházi előadásairól [The margins of repertory. On music theatre productions of Wiener Festwochen 2005] Criticai Lapok, Nos. 9-10, 2005, 18-26.

A hattyús lovag, avagy a színházi jelhasználat szimbolikusságáról. [The knight of the swan, or the symbolic interpretation of theatrical signs] Eső, Spring 2005, 59-66.

Idő: eltolódással. A Salzburger Festspiele 2004 zenés színházi előadásairól. [Time difference. On music theatre productions of Salzburger Festspiele 2004] Criticai Lapok, No. 11, 2004, 20-25.

Szemellenző nélkül. A Wiener Festwochen 2004 zenés színházi előadásairól [Without blinkers. On music theatre productions of Wiener Festwochen 2004] Criticai Lapok, No. 8, 2004, 6-12.

Tejfehér ingovány. (Britten: A csavar fordul egyet) [Milky white moorland. On Benjamin Britten's The Turn of the ScrewCriticai Lapok, Nos. 4-5, 2004, 3-5.

Az elvonatkoztatás nehézségei. A Salzburger Festspiele 2003 zenés színházi előadásairól [The difficulty of abstraction. On music theatre productions of Salzburger Festspiele 2003] Criticai Lapok, No. 12, 2003, 22-27.

Jóleső provokáció. A Wiener Festwochen 2003 zenés színházi előadásairól [Pleasing provocation. On music theatre productions of Wiener Festwochen 2003] Criticai Lapok, No. 9, 2003, 22-30.

Az átmenet pillérei. A Salzburger Festspiele 2002 zenés színházi előadásairól [The pillars of transition. On music theatre productions of Salzburger Festspiele 2002] Criticai Lapok, No. 12, 2002, 29-35.

Tabló öt részletben. A Wiener Festwochen 2002 zenés színházi előadásairól [A tableau in five pieces. On music theatre productions of Wiener Festwochen 2002] Criticai Lapok, Nos. 9-10, 2002, 34-42.

Kánon és kísérlet. Wiener Festwochen 2000 [Canon and experiment. On Wiener Festwochen 2000] Criticai Lapok, No. 10, 2000, 12-18.

A boldogtalanság kék madara. (Maaterlinck: A kék madár) [The blue bird of unhappiness. On Maurice Maeterlinck's The Blue BirdEső, No. 1, 2000, 40-42.

Határátlépés. Wiener Festwochen 1999. [Crossing borders. On Wiener Festwochen 1999] Világszínház, Autumn and Winter 1999, 149-167.

Az emlékezet mezsgyéi. Salzburger Festspiele 1999 [The bounds of memory. On Salzburger Festspiele 1999] Világszínház, Spring and Summer 1999, 137-156. 

„A pusztulás skálája” (Christoph Ransmayr: Az utolsó világ) ["The scale of destruction". On Christoph Ransmayr's novel The Last WorldThéléme, No. 1, 1999, 100-105.

Térképek. Salzburger Festspiele 1998 [Images of space. On Salzburger Festspiele 1998] Ellenfény, No. 1, 1999, 65-74.

A retorika színháza, a színház retorikája (Bernhard: Ritter, Dene, Voss) [The theatre of rhetoric and the rhetoric of theatre. On Thomas Bernhard's Ritter, Dene, VossSZÍNHÁZ, No. 4, 1998, 24-27.

A harmadik légtér? Salzburger Festspiele 1997 [The third air. On Salzburger Festspiele 1997] Ellenfény, No. 1, 1998, 69-73.

Háborús játékok (Shakespeare: Sok hűhó semmiért) [Playing war. On Shakespeare's Much Ado About NothingSZÍNHÁZ, No. 1, 1998, 26-28.

Színházi kalauz (Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem) [A companion to theatre. On Christian Dietrich Grabbe's Jest, Satire, Irony and Deeper SignificanceSZÍNHÁZ, No. 12, 1997, 4-7.

A theoretikusnak állapotja [From a theoretician's perspective] SZÍNHÁZ, No. 12, 1997, 3.

Az érzékelés ünnepe. Wiener Festwochen 1997 [The feast of perception. On Wiener Festwochen 1997.] SZÍNHÁZ, No. 11, 1997, 7-13.

Új gyakorlat és ujjgyakorlat. Végzős rendezőhallgatók munkáiról [A New Way of Practiceor Mere Routine? On Productions of Young Hungarian Directors] SZÍNHÁZ, No. 9, 1997, 5-10.

A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek magyar rendezői színháza [Playing representation. Director’s theatre in Hungary during the 1990s] SZÍNHÁZ, No. 7, 1997, 22-29.

A zsombor virágai (Garcia Lorca: Yerma) [The flowers of sisymbrium. On Garcia Lorca's YermaSZÍNHÁZ, No. 6, 1997, 19-22.

Posztszovjet vízirevű (Csehov: Sirály) [Post-Soviet water show. On Chekhov's The SeagullSZÍNHÁZ, No. 5, 1997, 6-10.

Ein Goethe-Comic (Goethe: Faust) [Ein Goethe-Comic. On Goethe's FaustSZÍNHÁZ, No. 4, 1997, 10-13.

Menekülés a paradicsomba (Büchner: Leonce és Léna) [An escape to Paradise. On Georg Büchner's Leonce und LenaSZÍNHÁZ, No. 2, 1997, 14-16.

Egy mítosz alakváltozásai (Robert Wilson: Persephone) [The metamorphoses of a myth. On Robert Wilson's PersephoneFényfüggöny, Autumn 1996, 4-5.

 

Translations

Simon Cooper–Sally Mackey: Színháztudomány felsőfokon [Theatre studies. An Approach for Advanced Level] Budapest, Orpheusz Kiadó, 2000, 325 p.

Elinor Fuchs: A jelenlét avagy az írás bosszúja. A színház újragondolása Derrida nyomán [Presence or the Revenge of Writing. Re-thinking Theatre After Derrida] SZÍNHÁZ, No. 3, 1998, 3-9.

David George: A kétértelműségről. A performansz posztmodern elmélete felé [On Ambiguity: Towards the Postmodern Theory of Performance] Theatron, Autumn 1998, 5-14.

Testtel gondolkodni. Robert Wilsonnal beszélget Holm Keller [Mit dem Körper denken] Theatron, Winter 1998, 71-72.

Gerald Siegmund: A színház mint emlékezet [Theater als Gedächtnis] Theatron, Spring 1999, 36-39.

Peggy Phelan: Holtat játszani a kőben, avagy mikor nem rózsa a Rózsa? [Playing Dead in Stone, Or When is a Rose not a Rose?] Theatron, Spring 1999, 40-57.

Thomas Postlewait: Történelem, hermeneutika és elbeszélésmód [History, Hermeneutics and Narrativity] Theatron, Spring 1999, 58-66.

A fordítás kötelessége. Beszélgetés Antoine Vitezzel [The Duty to Translate] Theatron, Summer and Autumn 1999, 35-41.

Robert Wilson: Beszéd a Freud előtt [R. W.'s Speech Before Freud] In Színházi antológia, Ed. by Magdolna Jákfalvi, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, 166-169.

Alessandro Serpieri: A középkori hierarchia összeomlása a Lear királyban [The Breakdown in Medieval Hierarchy in King Lear] Theatron, Spring and Summer 2000, 115-122.

Erika Fischer-Lichte: Átkelés az árnyak birodalmába. Robert Wilson frankfurti Lear király-rendezése [Auf dem Weg ins Reich der Schatten. Robert Wilsons Frankfurter King Lear-Inszenierung] Theatron, Spring and Summer 2000, 123-136. (co-translator: Gabriella Kiss)

Patrice Pavis: A lapról a színpadra – nehéz születés [From Page to Stage. A Difficult Birth] Theatron, Spring and Summer 2000, 92-104. (co-translator: Mariann Sipőcz)

Philip Auslander: „Csak önmagad add!” Logocentrizmus és el-különböződés a színházelméletben [„Just Be Yourself!” Logocentrism and Différance in Performance Theory] Theatron, Summer and Autumn, 2004, 17-24.

Jonathan Goldberg: Perspektívák: a doveri szikla és a reprezentáció feltételei [Perspectives: Dover Cliff and the Conditions of Representation] Theatron, Summer and Autumn 2004, 57-64.

Philip Auslander: „Szent színház” és katarzis [„Holy Theatre” and Catharsis] Theatron, Autumn and Winter 2007, 102-111.

Coppelia Kahn: A Lear királyból hiányzó anya [The Absent Mother in King Lear] Theatron, Spring 2013, 3-14.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2019, Budapest (Hungary) Az operett militarizálása. A Fővárosi Operettszínház 1950-es Szabad szél-bemutatójáról. [Militarizing operetta. On the production of Izaak Dunajewski's The Free Wind (1950) in the Operetta Theatre in Budapest] Conference of the Institute of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences

2018, Budapest (Hungary): A Bécsi diákok (1949) mint az államosított Fővárosi Operettszínház nyitóelőadása [Viennese Students, 1949. The first performance of the nationalized Operetta Theatre in Budapest] Conference of the Hungarian Academy of Sciences and Theatron Műhely Alapítvány

2017, Budapest (Hungary): Bálvánnyá emelt bálványrombolás. Marton Endre: Fejezetek Leninről, 1970. [From Idol Destruction to Idolatry. Endre Marton's Chapters on Lenin in the National Theatre, Budapest, 1970] Conference of the Hungarian Academy of Sciences and Theatron Műhely Alapítvány

2017, Bloomington, Indiana (USA): Performing Agitation and the 1924 Special Issue of MA (Today) on Theater, Conference of the University of Bloomington, Indiana, USA

2016, Târgu-Mureş (Romania): The Shifting Point of Fear and Trembling in Georgy Tovstonogov's The Government Inspector, Conference of the University of Arts Târgu-Mureş

2016, Budapest (Hungary): Archívum és múzeum Kemény-kötésben [Archive and Museum in a Book] Public Lecture at the Hungarian Academy of Arts

2015, Budapest (Hungary): Színházi transzcendentalizmus. Romeo Castellucci Isteni színjátékáról [Transcendentalism in Theatre. Romeo Castellucci's Divine Comedy] Conference of KRE BTK, MMA and MANK

2015, Târgu-Mureş (Romania): Encrypting, Inscription and Inspection in Go Down, Moses, Conference of the University of Arts Târgu-Mureş

2015, Budapest (Hungary): Kemény Henrik köpönyege. A vásári bábjátszás ma [Henrik Kemény's Overcoat. Contemporary Fairground Puppetry] Conference of the Hungarian Academy of Arts

2014, Budapest (Hungary): Egy színháztörténeti mérföldkő emlékezete [The memory of a milestone in Hungarian theatre history] Conference of Károli Gáspár University and Theatron Műhely Alapítvány

2014, Debrecen (Hungary): A vásári bábjátszás hazai és nemzetközi helyzete. [The Hungarian and international context of fairground traditions in puppetry] Symposium of Vojtina Puppet Theatre, Debrecen

2013, Budapest (Hungary): A Philther mint historiográfiai modell [Philther as a model of theatre historiography] Conference of the Hungarian Academy of Sciences

2013, Fehérvárcsurgó (Hungary): Két Lohengrin-rendezés (Two productions of Lohengrin) Symposium of Károli Gáspár University

2013, Budapest (Hungary): Az „éltető gyűlölet” tragikuma. Székely Gábor: A mizantróp, 1988. [The tragedy of "vital hatred". Gábor Székely's The Misanthrope, 1988] Conference of Károli Gáspár University and Theatron Műhely Alapítvány

2013, Pécs (Hungary): A színháztudomány hasznáról és káráról, avagy tanítható-e a színházértés? [The use and abuse of theatre studies, or how to teach the understanding of theatre] Open Lectures at the University of Pécs

2013, Pécs (Hungary): A félreértett szövegköziség. Alföldi Róbert: Sirály (Madárkák), 1997. [Intertextuality Misunderstood. Róbert Alföldi's The Seagull (Little Birds), 1997] Conference of the University of Pécs

2012, Pécs (Hungary): Egy operarendezés politikussága. Katharina Wagner: Lohengrin, 2004. [The political nature of an opera production. Katharina Wagner's Lohengrin, 2004] Conference of the University of Pécs

2011, Târgu-Mureş (Romania): Színházi net-filológia: a Philther [Philther, or the net-philology of theatre] Conference of the University of Arts, Târgu-Mureş

2011, Budapest (Hungary): Színháztörténet és digitális média [Theatre History and Digital Media] Conference of Károli Gáspár University and the Hungarian Academy of Sciences

2010, Gyula (Hungary): Shakespeare, Hamlet, Brook Conference of the Shakespeare Festival at the Gyula Castle Theatre

2010, Budapest (Hungary): Zaide, avagy a nem identikus ismétlés drámája [Zaide’s Drama of Non-identical Repetition] Conference of Károli Gáspár University and the Hungarian Academy of Sciences

2008, Budapest (Hungary): Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia [Literary theory, performance theory and ontology] Conference of the Hungarian Academy of Sciences

2007, Budapest (Hungary): Kortárs tradíciók a zenés színházban [Contemporary traditions in music theatre] Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts

2006, Yokohama (Japan): Set design in contemporary Hungarian theatre, Symposium of the Education Commission of OISTAT

2005, Târgu-Mureş (Romania): Transgress What? The Limits of Theatre, Conference of the University of Arts, Târgu-Mureş

2005, Budapest (Hungary): A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája [The (theatre) cultural phenomenology of transgression] Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts and the Institute of Research in Media Technology, Eötvös University

2004, Budapest (Hungary): Beidegződéseink megbontása a színházban [How can theatre break our conditioning?] Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts

2004, Istanbul (Turkey): The presence of scenery, Symposium of the Education Commission of OISTAT

2004, Veszprém (Hungary): Innovatív törekvések a két világháború közötti európai színházban [Innovations in European theatre between 1920-1949] Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

2004, Szombathely (Hungary): A színházi realizmus fogalmáról [On the concept of realism in performance] Conference of the College of Szombathely on “The Young Georg Lukács and the Thalia Society”

2003, Budapest (Hungary): Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén [Theatre historiography on the threshold of the third millennium] Conference of the Hungarian Academy of Sciences

2003, Budapest (Hungary): A színház nemzet(köz)isége [The (inter)nationality of theatre] Conference of the Hungarian Institute of Philosophy and the Hungarian Academy of Sciences

2002, Taipei (Taiwan): How to Interpret the Visual Rhetoric of Theatre? Symposium of the Education Commission of OISTAT

2002, Keszthely (Hungary): Rendezői színház a 20. században: elmélet és/vagy gyakorlat [Director’s theatre in the 20th century: theory and/or history] Conference of researchers with Magyary Zoltán postdoctoral scholarship and with scholarship of the Hungarian Scientific Research Fund

2000, Veszprém (Hungary): A rendezés színháza avagy a mise-en-scene művészete [The performance of mise-en-scene or the art of staging] Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

1999, Veszprém (Hungary): Dialógusban. A színházi diskurzus(ok) néhány aktuális kérdéséről [Remaining in dialogue. On some current problems of discourses on theatre] Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

1997, Miskolc (Hungary): Textuality and Theatricality. International conference of PhD students

1997, Veszprém (Hungary): A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek magyar rendezői színháza. [Playing representation. Director’s theatre in Hungary during the 1990s] Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube