Magyar Terminológia

Journal of Hungarian Terminology

(2008–2013)

 

Online ISSN: 2060-2774

Print ISSN: 1789-9486

 

Kiadó / Publisher

Akadémiai Kiadó

 

Főszerkesztő / Editor-in-Chief

Fóris Ágota (KRE, Budapest)

 

Szerkesztők / Editors

B. Papp Eszter (LEG Magyarország Zrt., Budapest)

Bölcskei Andrea (KRE, Budapest)

 

Szerkesztőbizottság / Editorial Board

Anna Brasch (University of Copenhagen, Koppenhága)

Csirik János (SZTE, Szeged)

Christian Galinski (Infoterm, Bécs)

Károly Krisztina (ELTE, Budapest)

Klaudy Kinga (ELTE, Budapest)

Nyíri Kristóf (BME, Budapest)

Péntek János (BBTE, Kolozsvár)

Pléh Csaba (BME, Budapest)

Prószéky Gábor (PPKE és MorphoLogic, Budapest)

Pusztay János (NYME, Szombathely)

Szabómihály Gizella (Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely)

Vámos Tibor (MTA SZTAKI, Budapest)

Váradi Tamás (MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest)

Voigt Vilmos (ELTE, Budapest)

 

 

A Magyar Terminológia nemzetközi folyóirat, évente két alkalommal, magyar és angol nyelven jelentetett meg tanulmányokat a terminológia témakörében. A folyóiratot 2008-ban indítottuk, alapítója a Berzsenyi Dániel Főiskola volt 2007-ben, amely 2008-tól 2010-ig a Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karaként három éven keresztül támogatta a folyóirat kiadását. A 2011., 2012. és 2013. évi lapszámok az Akadémiai Kiadó, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és az EAFT (European Association for Terminology) támogatásával jelentek meg.

A folyóiratnak 6 évfolyama – 12 száma – jelent meg 2008 és 2013 között. A folyóirat kiadását 2014-től szüneteltetjük.

A Magyar Terminológia folyóirat elindításával a magyar – értelemszerűen a magyar nyelvű – terminológia fejlesztését tűztük ki célul. Ennek érdekében főleg olyan tanulmányokat vártunk a folyóirat induláskor, amelyek hozzájárulhatnak a magyar terminológia elméleti és módszertani megújításához, az ehhez szükséges tudományos adatok, információk, eredmények közléséhez. Szándékunkban állt nyilvánosságot biztosítani az egyre bővülő hazai terminológiai kutatások eredményeinek, valamint megismertetni a tudományos közösséggel a terminológiai gyakorlatban alkalmazott módszereket, eszközöket és problémákat, információkat közzétenni a különböző hazai terminológiai műhelyekről.

A lap rovatai: tanulmányok, műhelymunkák, könyvkritikák, szótárkritikák, konferenciabeszámolók, hírek, események.

Maga a szerzőgárda elsődlegesen a TERMIK (a Károli Gáspár Református Egyetem Terminológiai Kutatócsoportja) munkatársai közül került ki, de publikáltak a lapban a terminológia, a fordítás, a szótárkiadás területén dolgozó multinacionális cégek, illetve vállalkozások munkatársai, jogászok, fordítók is. A Károli Gáspár Református Egyetemen 2011-ben sikerült a terminológia mesterszakot elindítani, ahol jobbnál jobb szakdolgozatok születtek. Ezek közül egyes kiemelkedő szakdolgozatok részleteit a folyóiratban is megjelentettük. Számos terminológia témájú doktori kutatás első eredményei a Magyar Terminológiában jelentek meg.

Bízom abban, hogy a Magyar Terminológia tizenkét számában megjelent tanulmányok, műhelymunkák az eredeti célkitűzésnek megfelelően hozzájárultak a magyar terminológia fejlesztéséhez, tudományos alapjainak lefektetéséhez, a terminológia nemzetközi és hazai elméletének és gyakorlatának terjesztéséhez és továbbfejlesztéséhez. Bízom abban is, hogy a megjelent színvonalas írások a jövőben is hasznos alapot és mintát adhatnak a terminológiai kutatás iránt érdeklődők számára.

 

 

A folyóirat teljes számai elérhetők az Akadémiai Kiadó felületén.

 

 

Az egyes számok tartalomjegyzékei: