Hungarobox

HUNGAROBOX - ONLINE SZÓJEGYZÉK ÉS FELADATBANK AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL B1 ÉS B2 SZINTŰ MAGYARNYELV-TANULÓK SZÁMÁRA

A Hungarobox Learning Partnership (Hungarobox Tanulási Kapcsolatok) egy kétéves Grundtvig-projekt, amely öt, felnőttoktatással, valamint a magyar nyelv felnőttek számára való tanításával foglalkozó finnországi, észtországi, német, magyar és olasz intézmény tevékenységét hangolja össze. A projekt célja, hogy a partnerintézmények megosszák és kicseréljék egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, főként a szókészlet tanításának terén, valamint hogy megismerkedjenek más oktatási intézmények gyakorlatával. A projekt céljai között szerepel az is, hogy megvizsgálja egy többnyelvű online szójegyzék és gyakorlatsor elkészítésének lehetőségét. A partnerek a magyar nyelv tanítását és tanulását elősegítő anyagok készítésében jelentős gyakorlattal rendelkeznek a korábbi survival.hu és a Te-Le-Hu-projektek révén. A projekt keretében elkészült egy online szójegyzék, amely az infokommunikáció témakörében gyakran használatos szavakat és kifejezéseket tartalmazza (B1- és B2-szinten), a partnerországok nyelvén. A szójegyzék később a partnerek további együttműködésének alapjául is szolgálhat. A szójegyzék gyakorlati hasznosulása valósult meg a szótárra épülő feladatbank segítségével. A partnertalálkozókhoz kapcsolódva a nemzetközi együttműködést elősegítő tanártovábbképzéseket szerveztünk. A magyar Európa kevéssé beszélt nyelvei közé tartozik, ezért a tanításával és tanulásával kapcsolatos lehetőségek kidolgozása, valamint a jó gyakorlatok és az információ cseréje és megosztása a magyar nyelvet tanító tanárok és intézmények között Európa nyelvi sokszínűségének megőrzését segíti elő. A szókészleti elemek elsajátítása a nyelvtanulás alapvető része. Mégis sokszor kevesebb figyelem jut rá, mint a nyelvhasználat egyéb összetevőire. A magyar nyelv tanítása és tanulása során a szavak tanulásában és gyakorlásában a korszerű anyagok használata elengedhetetlen, s nem túl sok ilyen célra szánt anyaghoz lehet hozzáférni Magyarországon és a részt vevő országokban egyaránt.


Mi történt a Hungarobox két éve alatt?

Eredmények
a) Részlet a hatnyelvű infokommunikációs szótárból
b) Részletek a Feladatbankból

EST-beszámoló

Köszönetnyilvánítás

A projekt eredményei megtekinthetők itt: www.hungarobox.eu